blob: c402857adea15a2d031fafc4880bf63c1fe264ed [file] [log] [blame]
OS verifikācija ir IZSLĒGTA.
Lai sāktu atkopšanu, nospiediet atstarpes taustiņu.