blob: dbf032f8fe850931a240a95382ca27ce37394956 [file] [log] [blame]
OS-verifiseringen er AV
Trykk på mellomromstasten for å starte gjenoppretting.