blob: 316161995cb0404ee36ecd521dafb365b6d942af [file] [log] [blame]
Sprawdzanie systemu operacyjnego jest WYŁĄCZONE.
Naciśnij spację, aby rozpocząć przywracanie systemu.