blob: b7a762e6de1d7f71c5cb9f50fa32aa69a051e6bf [file] [log] [blame]
Verifikácia OS je VYPNUTÁ
Obnovenie spustíte stlačením medzerníka.