blob: 1bf51ffcf3a83c17e00ebcf82e1e32985f47c5f5 [file] [log] [blame]
Verifiering av operativsystemet är AV
Tryck på blanksteg om du vill återställa enheten.