blob: db6261e2f2b9431c98a84e8bc7b623a170a68b81 [file] [log] [blame]
การยืนยันระบบปฏิบัติการปิดอยู่
กด Space เพื่อเริ่มการกู้คืน