blob: b71b168785c66cbc11ff791d75ac308a41c48973 [file] [log] [blame]
// Emoji and Other Symbol pronunciations for Azerbaijani
//
// Entries with `text|emoji` in the comments have text and emoji forms. They
// can be followed by [FE0E] to select the text style, and [FE0F] to select
// the emoji style.
//
// Entries with 'other' in the comments are not defined as emoji, but are other
// Unicode characters.
//
// NOTE: See `src/ucd-tools/data/espeak-ng/emoji-data.txt` for additional data
// in interpreting ZWJ emoji sequences.
$textmode
// 0000..007F : C0 Controls and Basic Latin
//+ plus // [002B] other (no translation)
// 0080..00FF : C1 Controls and Latin-1 Supplement
//¢ cents // [00A2] other (no translation)
//£ pound // [00A3] other (no translation)
//¤ currency sign // [00A4] other (no translation)
//¥ yen // [00A5] other (no translation)
//§ section // [00A7] other (no translation)
//¨ double dot // [00A8] other (no translation)
© müəllif hüququ // [00A9] text|emoji
//¬ not sign // [00AC] other (no translation)
® qeydiyyata alınmış // [00AE] text|emoji
//° degrees // [00B0] other (no translation)
//± plus or minus // [00B1] other (no translation)
//µ micro // [00B5] other (no translation)
//¶ paragraph // [00B6] other (no translation)
//¼ a quarter // [00BC] other (no translation)
//½ a half // [00BD] other (no translation)
//¾ three quarters // [00BE] other (no translation)
//× times // [00D7] other (no translation)
//÷ divided by // [00F7] other (no translation)
// 02B0..02FF : Spacing Modifier Letters
//˙ dot // [02D9] other (no translation)
// 0900..097F : Devanagari
//। danda // [0964] other (no translation)
// 2000..203C : General Punctuation
qoşa nida işarəsi // [203C] text|emoji
nida və sual işarəsi // [2049] text|emoji
// 20A0..20CF : Currency Symbols
//₨ rupee // [20A8] other (no translation)
//€ euros // [20AC] other (no translation)
//₹ rupee // [20B9] other (no translation)
// 2100..214F : Letterlike Symbols
//№ numero // [2116] other (no translation)
//℞ prescription // [211E] other (no translation)
ticarət nişanı // [2122] text|emoji
informasiya məlumatı // [2139] text|emoji
// 2150..218F : Number Forms
//⅓ one third // [2153] other (no translation)
//⅔ two thirds // [2154] other (no translation)
// 2190..21FF : Arrows
//← left arrow // [2190] other (no translation)
//↑ up arrow // [2191] other (no translation)
//→ right arrow // [2192] other (no translation)
//↓ down arrow // [2193] other (no translation)
sola-sağa ox // [2194] text|emoji
üzü aşağı-yuxarı ox // [2195] text|emoji
üzüyuxarı sola yönəlmiş ox // [2196] text|emoji
üzüyuxarı sağa yönəlmiş ox // [2197] text|emoji
üzüaşağı sağa yönəlmiş ox // [2198] text|emoji
üzüaşağı sola yönəlmiş ox // [2199] text|emoji
sola dönən sağ ox // [21A9] text|emoji
sağa dönən sol ox // [21AA] text|emoji
// 2200..22FF : Mathematical Operators
//∂ delta // [2202] other (no translation)
//∑ sum sign // [2211] other (no translation)
//− minus // [2212] other (no translation)
//∗ asterisk // [2217] other (no translation)
//√ square root // [221A] other (no translation)
//∛ cube root // [221B] other (no translation)
//∝ proportional to // [221D] other (no translation)
//∞ infinity // [221E] other (no translation)
//∫ integral // [222B] other (no translation)
//∬ double integral // [222C] other (no translation)
//∴ therefore // [2234] other (no translation)
//∵ because // [2235] other (no translation)
//≈ approximately // [2248] other (no translation)
//≠ not equal to // [2260] other (no translation)
//≡ identical to // [2261] other (no translation)
//≤ less or equal to // [2264] other (no translation)
//≥ greater or equal to // [2265] other (no translation)
// 2300..23FF : Miscellaneous Technical
qol saatı // [231A]
qum saatı // [231B]
klaviatura // [2328] text|emoji
çıxart düyməsi // [23CF] text|emoji
sürətli irəliyə çək düyməsi // [23E9]
sürətlə geriyə çək düyməsi // [23EA]
sürətlə yuxarı keç düyməsi // [23EB]
sürətlə aşağı keç düyməsi // [23EC]
növbəti trek düyməsi // [23ED] text|emoji
sonuncu trek düyməsi // [23EE] text|emoji
işə sal və ya fasilə et düyməsi // [23EF] text|emoji
zəngli saat // [23F0]
saniyəölçən // [23F1] text|emoji
taymer // [23F2] text|emoji
qum tökülən qum saatı // [23F3]
fasilə et düyməsi // [23F8] text|emoji
dayandır düyməsi // [23F9] text|emoji
yaz düyməsi // [23FA] text|emoji
// 2460..24FF : Enclosed Alphanumerics
dairəvi m hərfi // [24C2] text|emoji
// 25A0..25FF : Geometric Shapes
//■ black square // [25A0] other (no translation)
qara balaca kvadrat // [25AA] text|emoji
ağ balaca kvadrat // [25AB] text|emoji
işə sal düyməsi // [25B6] text|emoji
geriyə düyməsi // [25C0] text|emoji
//● black circle // [25CF] other (no translation)
ağ orta ölçülü kvadrat // [25FB] text|emoji
qara orta ölçülü kvadrat // [25FC] text|emoji
ağ orta kiçiklikdə kvadrat // [25FD]
qara orta kiçiklikdə kvadrat // [25FE]
// 2600..26FF : Miscellaneous Symbols
günəş // [2600] text|emoji
bulud // [2601] text|emoji
çətir // [2602] text|emoji
qar adam // [2603] text|emoji
kometa // [2604] text|emoji
telefon // [260E] text|emoji
təsdiqlənmiş seçki qutusu // [2611] text|emoji
yağış damcıları düşən çətir // [2614]
isti içki // [2615]
yonca // [2618] text|emoji
işarə barmağı // [261D] text|emoji
kəllə və sümüklər // [2620] text|emoji
radioaktiv // [2622] text|emoji
biotəhlükəli // [2623] text|emoji
ortodoks xaçı // [2626] text|emoji
ulduz və aypara // [262A] text|emoji
sülh simvolu // [262E] text|emoji
in yan // [262F] text|emoji
dharma çarxı // [2638] text|emoji
qaşqabaqlı üz // [2639] text|emoji
gülümsəyən üz // [263A] text|emoji
qadın işarəsi // [2640] text|emoji
kişi işarəsi // [2642] text|emoji
qoç bürcü // [2648]
buğa // [2649]
əkizlər // [264A]
xərçəng // [264B]
şir // [264C]
qız // [264D]
tərəzi // [264E]
əqrəb bürcü // [264F]
oxatan // [2650]
oğlaq // [2651]
dolça // [2652]
balıqlar // [2653]
şahmat piyadası // [265F] text|emoji
qaratoxmaq dəsti // [2660] text|emoji
klub dəsti // [2663] text|emoji
ürək dəsti // [2665] text|emoji
romb dəsti // [2666] text|emoji
qaynar bulaqlar // [2668] text|emoji
//♭ flat // [266D] other (no translation)
//♯ sharp // [266F] other (no translation)
təkrar istifadə simvolu // [267B] text|emoji
sonsuzluq // [267E] text|emoji
əlil arabası // [267F]
çəkic və külüng // [2692] text|emoji
lövbər // [2693]
kəsişən qılınclar // [2694] text|emoji
tibb işarəsi // [2695] text|emoji
tarazlıq tərəzisi // [2696] text|emoji
distillə qazanı // [2697] text|emoji
mexanizm // [2699] text|emoji
atom simvolu // [269B] text|emoji
zanbaq // [269C] text|emoji
xəbərdarlıq // [26A0] text|emoji
yüksək voltaj // [26A1]
ağ dairə // [26AA]
qara dairə // [26AB]
tabut // [26B0] text|emoji
cənazə urnası // [26B1] text|emoji
futbol topu // [26BD]
beysbol // [26BE]
qarsız qar adam // [26C4]
buludun arxasında günəş // [26C5]
ildırım və yağışlı bulud // [26C8] text|emoji
ilandaşıyan // [26CE]
külüng // [26CF] text|emoji
ağ xaçlı dəbilqə // [26D1] text|emoji
zəncirlər // [26D3] text|emoji
giriş yoxdur // [26D4]
sinto məbədi // [26E9] text|emoji
kilsə // [26EA]
dağ // [26F0] text|emoji
yerdə çətir // [26F1] text|emoji
fontan // [26F2]
dəlikdə bayraq // [26F3]
bərə gəmisi // [26F4] text|emoji
yelkənli qayıq // [26F5]
xizəkçi // [26F7] text|emoji
buz konkisi // [26F8] text|emoji
toplu adam // [26F9] text|emoji
çadır // [26FA]
yanacaq borusu // [26FD]
// 2700..27BF : Dingbats
qayçı // [2702] text|emoji
ağ qalın təsdiq işarəsi // [2705]
təyyarə // [2708] text|emoji
zərf // [2709] text|emoji
qaldırılmış yumruq // [270A]
qaldırımış əl // [270B]
qələbə işarəsi // [270C] text|emoji
yazı əli // [270D] text|emoji
karandaş // [270F] text|emoji
qara qələm // [2712] text|emoji
qalın təsdiq işarəsi // [2714] text|emoji
qalın vurma x // [2716] text|emoji
latın xaçı // [271D] text|emoji
davud ulduzu // [2721] text|emoji
qığılcımlar // [2728]
səkkiz tərəfli ulduz // [2733] text|emoji
səkkiz guşəli ulduz // [2734] text|emoji
qara dənəciyi // [2744] text|emoji
qığılcım // [2747] text|emoji
çarpazlamaq işarəsi // [274C]
çarpazlamaq düyməsi // [274E]
sual işarəsi // [2753]
ağ sual işarəsi // [2754]
ağ nida işarəsi // [2755]
nida işarəsi // [2757]
ürək nida işarəsi ornamenti // [2763] text|emoji
qırmızı ürək // [2764] text|emoji
qalın plus işarəsi // [2795]
qalın minus işarəsi // [2796]
qalın bölmə işarəsi // [2797]
sağa ox // [27A1] text|emoji
spiral ilmə // [27B0]
ikiqat spiral ilmə // [27BF]
// 2900..297F : Supplemental Arrows-B
yuxarı dönən sağ ox // [2934] text|emoji
aşağı dönən sağ ox // [2935] text|emoji
// 2B00..2BFF : Miscellaneous Symbols and Arrows
sola ox // [2B05] text|emoji
üzüyuxarı ox // [2B06] text|emoji
üzüaşağı ox // [2B07] text|emoji
qara böyük kvadrat // [2B1B]
ağ böyük kvadrat // [2B1C]
ağ orta ulduz // [2B50]
qalın böyük dairə // [2B55]
// 3000..303F : CJK Symbols and Punctuation
dalğalı tire // [3030] text|emoji
hissələri bir-birindən ayırmaq işarəsi // [303D] text|emoji
// 3200..32FF : Enclosed CJK Letters and Months
dairə təbrik ideoqramı // [3297] text|emoji
dairə sirr ideoqramı // [3299] text|emoji
// 1F100..1F1FF : Enclosed Alphanumeric Supplement
🅰 a düyməsi // [1F170] text|emoji
🅱 b düyməsi // [1F171] text|emoji
🅾 o düyməsi // [1F17E] text|emoji
🅿 p düyməsi // [1F17F] text|emoji
🆎 ab düyməsi // [1F18E]
🆑 kvadrat cl düyməsi // [1F191]
🆒 kvadrat əla düyməsi // [1F192]
🆓 kvadrat ödənişsiz // [1F193]
🆔 kvadrat kimlik // [1F194]
🆕 kvadrat yeni // [1F195]
🆖 kvadrat ng // [1F196]
🆗 kvadrat ok // [1F197]
🆘 kvadrat sos // [1F198]
🆙 up! button // [1F199]
🆚 kvadrat vs // [1F19A]
// 1F200..1F2FF : Enclosed Ideographic Supplement
🈁 kvadrat katakana koko // [1F201]
🈂 kvadrat katakana sa // [1F202] text|emoji
🈚 kvadrat inkar ideoqramı // [1F21A]
🈯 kvadrat barmaq ideoqramı // [1F22F]
🈲 kvadrat qadağa ideoqramı // [1F232]
🈳 kvadrat boş ideoqramı // [1F233]
🈴 kvadrat birlikdə ideoqramı // [1F234]
🈵 kvadrat dolğunluq ideoqramı // [1F235]
🈶 kvadrat çıxış ideoqramı // [1F236]
🈷 kvadrat ay ideoqramı // [1F237] text|emoji
🈸 kvadrat tətbiq ideoqramı // [1F238]
🈹 kvadrat bölmə ideoqramı // [1F239]
🈺 kvadrat idarə ideoqramı // [1F23A]
🉐 dairə üstünlük ideoqramı // [1F250]
🉑 dairə qəbul etmək ideoqramı // [1F251]
// 1F000..1F02F : Mahjong Tiles
🀄 maconq qırmızı əjdaha // [1F004]
// 1F0A0..1F0FF : Playing Cards
🃏 joker // [1F0CF]
// 1F300..1F5FF : Miscellaneous Symbols and Pictographs
🌀 siklon // [1F300]
🌁 dumanlı // [1F301]
🌂 bağlı çətir // [1F302]
🌃 ulduzlu gecə // [1F303]
🌄 dağlardan qalxan günəş // [1F304]
🌅 gün doğumu // [1F305]
🌆 hava qaralanda şəhər mənzərəsi // [1F306]
🌇 gün batımı // [1F307]
🌈 göyqurşağı // [1F308]
🌉 gecə körpü // [1F309]
🌊 su dalğası // [1F30A]
🌋 vulkan // [1F30B]
🌌 süd yolu // [1F30C]
🌍 Avropa-Afrikanı göstərən qlobus // [1F30D]
🌎 amerika-qitələrini göstərən qlobus // [1F30E]
🌏 asiya-avstraliya qitələrini göstərən qlobus // [1F30F]
🌐 meridianları olan qlobus // [1F310]
🌑 yeni ay // [1F311]
🌒 dörddə bir aypara // [1F312]
🌓 ayın birinci dörrdə bir hissəsi // [1F313]
🌔 dörddə bir böyüyən ay // [1F314]
🌕 tam ay // [1F315]
🌖 sönən böyüyən ay // [1F316]
🌗 ayın sonuncu dörddə bir hissəsi // [1F317]
🌘 sönən aypara // [1F318]
🌙 aypara // [1F319]
🌚 yeni ay üzü // [1F31A]
🌛 ayın birinci dörrdə bir hissəsinin üzü // [1F31B]
🌜 ayın sonuncu dörddə bir hissəsinin üzü // [1F31C]
🌝 üzü olan tam ay // [1F31D]
🌞 üzü olan günəş // [1F31E]
🌟 parıldayan ulduz // [1F31F]
🌠 düşən ulduz // [1F320]
🌡 termometr // [1F321] text|emoji
🌤 balaca buludun arxasına günəş // [1F324] text|emoji
🌥 böyük buludun arxasında günəş // [1F325] text|emoji
🌦 yağışlı buludun arxasında günəş // [1F326] text|emoji
🌧 yağışlı bulud // [1F327] text|emoji
🌨 qarlı bulud // [1F328] text|emoji
🌩 ildırımlı bulud // [1F329] text|emoji
🌪 qasırğa // [1F32A] text|emoji
🌫 duman // [1F32B] text|emoji
🌬 külək üzü // [1F32C] text|emoji
🌭 hot doq // [1F32D]
🌮 tako // [1F32E]
🌯 buritto // [1F32F]
🌰 şabalıd // [1F330]
🌱 şitil // [1F331]
🌲 həmişəyaşıl // [1F332]
🌳 enliyarpaqlı ağac // [1F333]
🌴 palma ağacı // [1F334]
🌵 kaktus // [1F335]
🌶 acı bibər // [1F336] text|emoji
🌷 liliya // [1F337]
🌸 albalı çiçəyi // [1F338]
🌹 qızılgül // [1F339]
🌺 hibiskus // [1F33A]
🌻 günəbaxan // [1F33B]
🌼 çiçək // [1F33C]
🌽 qarğıdalı sünbülü // [1F33D]
🌾 düyü sünbülü // [1F33E]
🌿 dərman bitkisi // [1F33F]
🍀 dörd yarpaq yonca // [1F340]
🍁 ağcaqayın yarpağı // [1F341]
🍂 tökülən yarpaq // [1F342]
🍃 küləkdə əsən yarpaq // [1F343]
🍄 göbələk // [1F344]
🍅 pomidor // [1F345]
🍆 badımcan // [1F346]
🍇 üzüm // [1F347]
🍈 yemiş // [1F348]
🍉 qarpız // [1F349]
🍊 mandarin // [1F34A]
🍋 limon // [1F34B]
🍌 banan // [1F34C]
🍍 ananas // [1F34D]
🍎 qırmızı alma // [1F34E]
🍏 yaşıl alma // [1F34F]
🍐 armud // [1F350]
🍑 şaftalı // [1F351]
🍒 albalı // [1F352]
🍓 çiyələk // [1F353]
🍔 hamburger // [1F354]
🍕 pizza // [1F355]
🍖 sümükdə ət // [1F356]
🍗 toyuq budu // [1F357]
🍘 düyü krekeri // [1F358]
🍙 düyü küftəsi // [1F359]
🍚 bişmiş düyü // [1F35A]
🍛 karri düyüsü // [1F35B]
🍜 buxarlanan kasa // [1F35C]
🍝 spagetti // [1F35D]
🍞 çörək // [1F35E]
🍟 kartof qızartması // [1F35F]
🍠 qızardılmış şirin kartof // [1F360]
🍡 danqo // [1F361]
🍢 oden // [1F362]
🍣 suşi // [1F363]
🍤 qızardılmış krivet // [1F364]
🍥 spiralşəkilli balıq piroqu // [1F365]
🍦 yumşaq dondurma // [1F366]
🍧 rəndələnmiş dondurma // [1F367]
🍨 dondurma // [1F368]
🍩 ponçik // [1F369]
🍪 peçenye // [1F36A]
🍫 şokolad plitkası // [1F36B]
🍬 konfet // [1F36C]
🍭 şüşəli karamel // [1F36D]
🍮 bişirilmiş krem // [1F36E]
🍯 bal qabı // [1F36F]
🍰 bir dilim tort // [1F370]
🍱 bentu qutusu // [1F371]
🍲 yemək qazanı // [1F372]
🍳 bişirmək // [1F373]
🍴 çəngəl və bıçaq // [1F374]
🍵 qulpsuz çay fincanı // [1F375]
🍶 sake // [1F376]
🍷 şərəb bakalı // [1F377]
🍸 kokteyl bakalı // [1F378]
🍹 tropik içki // [1F379]
🍺 pivə krujkası // [1F37A]
🍻 pivə krujkalarını toqquşdurmaq // [1F37B]
🍼 uşaq şüşəsi // [1F37C]
🍽 çəngəl və bıçaq ilə boşqab // [1F37D] text|emoji
🍾 tıxacı çıxan şüşə // [1F37E]
🍿 popkorn // [1F37F]
🎀 lent // [1F380]
🎁 bükülmüş hədiyyə // [1F381]
🎂 ad günü tortu // [1F382]
🎃 Hellouin balqabağı // [1F383]
🎄 milad ağacı // [1F384]
🎅 Santa Klaus // [1F385]
🎆 fişənglər // [1F386]
🎇 qığılclm // [1F387]
🎈 şar // [1F388]
🎉 qonaqlıq stimullaşdırıcısı // [1F389]
🎊 konfetti topu // [1F38A]
🎋 tanabata ağacı // [1F38B]
🎌 kəsişən bayraqlar // [1F38C]
🎍 şam ağacı bəzəyi // [1F38D]
🎎 yapon gəlincikləri // [1F38E]
🎏 karp-uçurtma // [1F38F]
🎐 külək zəngi // [1F390]
🎑 ay mərasimi // [1F391]
🎒 məktəbli bel çantası // [1F392]
🎓 məzuniyyət papağı // [1F393]
🎖 hərbi medal // [1F396] text|emoji
🎗 xatırlatma lenti // [1F397] text|emoji
🎙 studiya mikrafonu // [1F399] text|emoji
🎚 səviyyə slayderi // [1F39A] text|emoji
🎛 idarə düymələri // [1F39B] text|emoji
🎞 film kadrları // [1F39E] text|emoji
🎟 giriş biletləri // [1F39F] text|emoji
🎠 karusel at // [1F3A0]
🎡 feris çarxı // [1F3A1]
🎢 maneəli dəmir yolu attraksionu // [1F3A2]
🎣 balıq tilovu // [1F3A3]
🎤 mikrofon // [1F3A4]
🎥 kino kamerası // [1F3A5]
🎦 kino // [1F3A6]
🎧 qulaqlıq // [1F3A7]
🎨 rəssam palitrası // [1F3A8]
🎩 silindir şlayapa // [1F3A9]
🎪 sirk çadırı // [1F3AA]
🎫 bilet // [1F3AB]
🎬 numerator // [1F3AC]
🎭 teatr incəsənəti // [1F3AD]
🎮 video oyun // [1F3AE]
🎯 birbaşa atış // [1F3AF]
🎰 avtomat maşın // [1F3B0]
🎱 bilyard // [1F3B1]
🎲 oyun zəri // [1F3B2]
🎳 boulinq // [1F3B3]
🎴 gül oyun kartları // [1F3B4]
🎵 musiqi notu // [1F3B5]
🎶 musiqi notları // [1F3B6]
🎷 saksofon // [1F3B7]
🎸 gitara // [1F3B8]
🎹 musiqi klaviaturası // [1F3B9]
🎺 şeypur // [1F3BA]
🎻 skripka // [1F3BB]
🎼 musiqi partiturası // [1F3BC]
🎽 atlet köynəyi // [1F3BD]
🎾 tennis // [1F3BE]
🎿 xizək // [1F3BF]
🏀 basketbol // [1F3C0]
🏁 damalı bayraq // [1F3C1]
🏂 snouborder // [1F3C2]
🏃 atlet // [1F3C3]
🏄 sörfer // [1F3C4]
🏅 idman medalı // [1F3C5]
🏆 kubok // [1F3C6]
🏇 at yarışı // [1F3C7]
🏈 amerikan futbolu // [1F3C8]
🏉 reqbi // [1F3C9]
🏊 üzgüçü // [1F3CA]
🏋 ştanqçı // [1F3CB] text|emoji
🏌 qolf oynayan // [1F3CC] text|emoji
🏍 motosiklet // [1F3CD] text|emoji
🏎 yarış maşını // [1F3CE] text|emoji
🏏 kriket // [1F3CF]
🏐 voleybol // [1F3D0]
🏑 sahə xokkeyi // [1F3D1]
🏒 buz xokkeyi çubuğu və şaybası // [1F3D2]
🏓 pinq ponq // [1F3D3]
🏔 başı qarla örtülmüş dağ // [1F3D4] text|emoji
🏕 kempinq // [1F3D5] text|emoji
🏖 çətirli çimərlik // [1F3D6] text|emoji
🏗 bina tikintisi // [1F3D7] text|emoji
🏘 ev binaları // [1F3D8] text|emoji
🏙 şəhər mənzərəsi // [1F3D9] text|emoji
🏚 baxımsız ev binası // [1F3DA] text|emoji
🏛 klassik bina // [1F3DB] text|emoji
🏜 səhra // [1F3DC] text|emoji
🏝 tənha ada // [1F3DD] text|emoji
🏞 milli park // [1F3DE] text|emoji
🏟 stadion // [1F3DF] text|emoji
🏠 ev binası // [1F3E0]
🏡 bağı olan ev // [1F3E1]
🏢 ofis binası // [1F3E2]
🏣 yapon poçt idarəsi // [1F3E3]
🏤 poçt idarəsi // [1F3E4]
🏥 xəstəxana // [1F3E5]
🏦 bank // [1F3E6]
🏧 Bankomat işarəsi // [1F3E7]
🏨 otel // [1F3E8]
🏩 sevgi oteli // [1F3E9]
🏪 7/24 açıq olan mağaza // [1F3EA]
🏫 məktəb // [1F3EB]
🏬 univermaq // [1F3EC]
🏭 fabrik // [1F3ED]
🏮 qırmızı kağız fənər // [1F3EE]
🏯 yapon qəsri // [1F3EF]
🏰 qəsr // [1F3F0]
🏳 dalğalanan ağ bayraq // [1F3F3] text|emoji
🏴 dalğalanan qara bayraq // [1F3F4]
🏵 rozetka // [1F3F5] text|emoji
🏷 etiket // [1F3F7] text|emoji
🏸 badminton // [1F3F8]
🏹 ox və kaman // [1F3F9]
🏺 amfora // [1F3FA]
🏻 açıq dəri tonu // [1F3FB]
🏼 orta-açıq dəri tonu // [1F3FC]
🏽 orta dəri tonu // [1F3FD]
🏾 orta-tünd dəri tonu // [1F3FE]
🏿 tünd dəri tonu // [1F3FF]
🐀 siçovul // [1F400]
🐁 siçan // [1F401]
🐂 öküz // [1F402]
🐃 su camışı // [1F403]
🐄 inək // [1F404]
🐅 pələng // [1F405]
🐆 bəbir // [1F406]
🐇 dovşan // [1F407]
🐈 pişik // [1F408]
🐉 əjdaha // [1F409]
🐊 timsah // [1F40A]
🐋 kit // [1F40B]
🐌 ilbiz // [1F40C]
🐍 ilan // [1F40D]
🐎 at // [1F40E]
🐏 qoç // [1F40F]
🐐 keçi // [1F410]
🐑 qoyun // [1F411]
🐒 meymun // [1F412]
🐓 xoruz // [1F413]
🐔 toyuq // [1F414]
🐕 it // [1F415]
🐖 donuz // [1F416]
🐗 qaban // [1F417]
🐘 fil // [1F418]
🐙 osminoq // [1F419]
🐚 spiral balıqqulağı // [1F41A]
🐛 böcək // [1F41B]
🐜 qarışqa // [1F41C]
🐝 bal arısı // [1F41D]
🐞 parabizən // [1F41E]
🐟 balıq // [1F41F]
🐠 tropik balıq // [1F420]
🐡 iynəqarın balıq // [1F421]
🐢 tısbağa // [1F422]
🐣 yumurtadan çıxan cücə // [1F423]
🐤 körpə cücə // [1F424]
🐥 qabağa baxan balaca cücə // [1F425]
🐦 quş // [1F426]
🐧 pinqvin // [1F427]
🐨 koala // [1F428]
🐩 pudel // [1F429]
🐪 dəvə // [1F42A]
🐫 ikihürgüclü dəvə // [1F42B]
🐬 delfin // [1F42C]
🐭 siçan üzü // [1F42D]
🐮 inək üzü // [1F42E]
🐯 pələng üzü // [1F42F]
🐰 dovşan üzü // [1F430]
🐱 pişik üzü // [1F431]
🐲 əjdaha üzü // [1F432]
🐳 su püskürdən balina // [1F433]
🐴 at üzü // [1F434]
🐵 meymun üzü // [1F435]
🐶 it üzü // [1F436]
🐷 donuz üzü // [1F437]
🐸 qurbağa üzü // [1F438]
🐹 dağsiçanı // [1F439]
🐺 canavar üzü // [1F43A]
🐻 ayı üzü // [1F43B]
🐼 panda üzü // [1F43C]
🐽 donuz burnu // [1F43D]
🐾 pəncə izləri // [1F43E]
🐿 brunduk // [1F43F] text|emoji
👀 gözlər // [1F440]
👁 göz // [1F441] text|emoji
👂 qulaq // [1F442]
👃 burun // [1F443]
👄 ağız // [1F444]
👅 dil // [1F445]
👆 yuxarını göstərən sol əlin işarə barmağı // [1F446]
👇 aşağını göstərən sol əlin işarə barmağı // [1F447]
👈 solu göstərən sol əlin işarə barmağı // [1F448]
👉 sağı göstərən sol əlin işarə barmağı // [1F449]
👊 yaxınlaşan yumruq // [1F44A]
👋 əl sallayan əllər // [1F44B]
👌 ok işarəsi // [1F44C]
👍 baş barmaq yuxarı // [1F44D]
👎 baş barmaq aşağı // [1F44E]
👏 əl çalan əllər // [1F44F]
👐 açıq əllər // [1F450]
👑 tac // [1F451]
👒 qadın şlyapası // [1F452]
👓 eynək // [1F453]
👔 qalstuk // [1F454]
👕 köynək // [1F455]
👖 cins // [1F456]
👗 don // [1F457]
👘 kimono // [1F458]
👙 bikini // [1F459]
👚 qadın paltarı // [1F45A]
👛 pul kisəsi // [1F45B]
👜 əl çantası // [1F45C]
👝 torba // [1F45D]
👞 kişi ayaqqabısı // [1F45E]
👟 qaçış ayaqqabısı // [1F45F]
👠 hündür daban ayaqqabı // [1F460]
👡 qadın səndəli // [1F461]
👢 qadın çəkməsi // [1F462]
👣 ayaq izləri // [1F463]
👤 büst silueti // [1F464]
👥 büst siluetləri // [1F465]
👦 oğlan // [1F466]
👧 qız uşağı // [1F467]
👨 kişi // [1F468]
👩 qadın // [1F469]
👪 ailə // [1F46A]
👫 əllə tutan kişi və qadın // [1F46B]
👬 əllə tutan iki kişi // [1F46C]
👭 əllə tutan iki qadın // [1F46D]
👮 polis məmuru // [1F46E]
👯 şənlənən qadınlar // [1F46F]
👰 duvaqlı gəlin // [1F470]
👱 sarı saçlı adam // [1F471]
👲 çin kepkalı kişi // [1F472]
👳 çalmalı kişi // [1F473]
👴 yaşlı kişi // [1F474]
👵 yaşlı qadın // [1F475]
👶 körpə // [1F476]
👷 tikinti işçisi // [1F477]
👸 qız şahzadə // [1F478]
👹 div // [1F479]
👺 qoblin // [1F47A]
👻 ruh // [1F47B]
👼 körpə mələk // [1F47C]
👽 yadplanetli // [1F47D]
👾 yadplanetli monstr // [1F47E]
👿 şeytan // [1F47F]
💀 kəllə // [1F480]
💁 məlumat verən şəxs // [1F481]
💂 keşikçi // [1F482]
💃 rəqs edən qadın // [1F483]
💄 dodaq boyası // [1F484]
💅 dırnaq laklamaq // [1F485]
💆 üz masajı // [1F486]
💇 saç kəsimi // [1F487]
💈 şlaqbaum // [1F488]
💉 şpris // [1F489]
💊 həb // [1F48A]
💋 öpüş işarəsi // [1F48B]
💌 sevgi məktubu // [1F48C]
💍 üzük // [1F48D]
💎 qiymətli daş // [1F48E]
💏 öpüş // [1F48F]
💐 buket // [1F490]
💑 ürəkli cütlük // [1F491]
💒 toy // [1F492]
💓 döyünən ürək // [1F493]
💔 sınmış ürək // [1F494]
💕 iki ürək // [1F495]
💖 qığılcımlı ürək // [1F496]
💗 böyüyıb ürək // [1F497]
💘 oxlu ürək // [1F498]
💙 mavi ürək // [1F499]
💚 yaşıl ürək // [1F49A]
💛 sarı ürək // [1F49B]
💜 bənövşəyi ürək // [1F49C]
💝 lentli ürək // [1F49D]
💞 fırlanan ürəklr // [1F49E]
💟 ürək bəzəyi // [1F49F]
💠 nöqtəli romb // [1F4A0]
💡 işıq lampası // [1F4A1]
💢 qəzəb simvolu // [1F4A2]
💣 bomba // [1F4A3]
💤 zzz // [1F4A4]
💥 toqquşma // [1F4A5]
💦 tər damcıları // [1F4A6]
💧 damcı // [1F4A7]
💨 sürətli hərəkət // [1F4A8]
💩 pox // [1F4A9]
💪 qatlanmış əzələ // [1F4AA]
💫 başgicəllənməsi // [1F4AB]
💬 nitq şarı // [1F4AC]
💭 düşüncə şarı // [1F4AD]
💮 ağ gül // [1F4AE]
💯 100 xal // [1F4AF]
💰 pul torbası // [1F4B0]
💱 valyuta mübadiləsi // [1F4B1]
💲 qalın dollar işarəsi // [1F4B2]
💳 kredit kartı // [1F4B3]
💴 iena banknotu // [1F4B4]
💵 dollar əskinazı // [1F4B5]
💶 avro əskinazı // [1F4B6]
💷 funt əskinazı // [1F4B7]
💸 qanadlı pullar // [1F4B8]
💹 ien ilə qalxan qrafik // [1F4B9]
💺 oturacaq // [1F4BA]
💻 kompüter // [1F4BB]
💼 çemodan // [1F4BC]
💽 mini disk // [1F4BD]
💾 çevik disk // [1F4BE]
💿 optik disk // [1F4BF]
📀 dvd // [1F4C0]
📁 fayl qovluğu // [1F4C1]
📂 açıq fayl qovluğu // [1F4C2]
📃 qatlanmış səhifə // [1F4C3]
📄 üzüyuxarı səhifə // [1F4C4]
📅 təqvim // [1F4C5]
📆 təqvimi cırmaq // [1F4C6]
📇 kart indeksi // [1F4C7]
📈 qalxan qrafik // [1F4C8]
📉 düşən qrafik // [1F4C9]
📊 diaqram // [1F4CA]
📋 lövhə // [1F4CB]
📌 löhvə düyməsi // [1F4CC]
📍 dairəvi sancaq // [1F4CD]
📎 skrepka // [1F4CE]
📏 düz xətkeş // [1F4CF]
📐 ücbucaq xətkeş // [1F4D0]
📑 əlfəcin tabları // [1F4D1]
📒 mühasibatlıq kitabı // [1F4D2]
📓 bloknot // [1F4D3]
📔 bəzəkli cildli dəftər // [1F4D4]
📕 bağlı kitab // [1F4D5]
📖 açıq kitab // [1F4D6]
📗 yaşıl kitab // [1F4D7]
📘 mavi kitab // [1F4D8]
📙 narıncı kitab // [1F4D9]
📚 kitablar // [1F4DA]
📛 ad nişanı // [1F4DB]
📜 lülə halında bükülmüş kağız // [1F4DC]
📝 yaddaş qeydi // [1F4DD]
📞 telefon dəstəyi // [1F4DE]
📟 peycer // [1F4DF]
📠 faks aparatı // [1F4E0]
📡 peyk antenası // [1F4E1]
📢 səsucaldıcı // [1F4E2]
📣 meqafon // [1F4E3]
📤 gedənlər qutusu // [1F4E4]
📥 gələnlər qutusu // [1F4E5]
📦 bağlama // [1F4E6]
📧 e-poçt // [1F4E7]
📨 gələn zərf // [1F4E8]
📩 oxlu zərf // [1F4E9]
📪 endirilmiş bayraqlı bağlı poçt qutusu // [1F4EA]
📫 qaldırılmış bayraqlı bağlı poçt qutusu // [1F4EB]
📬 qaldırılmış bayraqlı açıq poçt qutusu // [1F4EC]
📭 endirilmiş bayraqlı açıq poçt qutusu // [1F4ED]
📮 poçt qutusu // [1F4EE]
📯 poçt şeypuru // [1F4EF]
📰 qəzet // [1F4F0]
📱 mobil telefon // [1F4F1]
📲 oxlu mobil telefon // [1F4F2]
📳 vibrasiya rejimi // [1F4F3]
📴 mobil telefonu söndürün // [1F4F4]
📵 mobil telefondan istifadə etmək olmaz // [1F4F5]
📶 antena siqnalları // [1F4F6]
📷 kamera // [1F4F7]
📸 işıqlı kamera // [1F4F8]
📹 video kamera // [1F4F9]
📺 televizor // [1F4FA]
📻 radio // [1F4FB]
📼 video kaset // [1F4FC]
📽 kino projektoru // [1F4FD] text|emoji
📿 təsbeh // [1F4FF]
🔀 trekləri qarışdır düyməsi // [1F500]
🔁 təkrarla düyməsi // [1F501]
🔂 bir dəfə təkrarla düyməsi // [1F502]
🔃 saat istiqamətində yönəlmiş şaquli ox // [1F503]
🔄 saat istiqamətinin əksinə yönəlmiş oxlar düyməsi // [1F504]
🔅 tutqunluq düyməsi // [1F505]
🔆 parlaqlıq düyməsi // [1F506]
🔇 səsucaldan sönülüdür // [1F507]
🔈 səsucaldan // [1F508]
🔉 səsucaldan aktivdir // [1F509]
🔊 səsucaldan yüksəkdir // [1F50A]
🔋 batareya // [1F50B]
🔌 elektrik ştepseli // [1F50C]
🔍 sola yönəlmiş böyüdücü şüşə // [1F50D]
🔎 sağa yönəlmiş böyüdücü şüşə // [1F50E]
🔏 qələmli kilid // [1F50F]
🔐 açarla bağlanmış kilid // [1F510]
🔑 açar // [1F511]
🔒 kilid // [1F512]
🔓 açıq kilid // [1F513]
🔔 zəng // [1F514]
🔕 üstündən xətt çəkilmiş zəng // [1F515]
🔖 əlfəcin // [1F516]
🔗 zəncir // [1F517]
🔘 radio düyməsi // [1F518]
🔙 geriyə yönəlmiş ox // [1F519]
🔚 sona yönəlmiş ox // [1F51A]
🔛 aktivdir! oxu // [1F51B]
🔜 tezliklə oxu // [1F51C]
🔝 yuxarı yönəlmiş ox // [1F51D]
🔞 18 yaşından aşağı olanlara olmaz // [1F51E]
🔟 klaviatura qapağı: 10 // [1F51F]
🔠 böyük hərflərlə latın daxiletməsi // [1F520]
🔡 kiçik hərflərlə latın daxiletməsi // [1F521]
🔢 daxiletmə rəqəmləri // [1F522]
🔣 daxiletmə simvolları // [1F523]
🔤 latın hərfləri daxiletməsi // [1F524]
🔥 alov // [1F525]
🔦 fənər // [1F526]
🔧 təmir açarı // [1F527]
🔨 çəkic // [1F528]
🔩 bolt və qayka // [1F529]
🔪 mətbəx bıçağı // [1F52A]
🔫 tapança // [1F52B]
🔬 mikroskop // [1F52C]
🔭 teleskop // [1F52D]
🔮 kristal kürə // [1F52E]
🔯 nöqtəli altıguşəli ulduz // [1F52F]
🔰 yaponların başlayan üçün simvolu // [1F530]
🔱 üçdiş emblem // [1F531]
🔲 qara kvadrat düymə // [1F532]
🔳 ağ kvadrat düymə // [1F533]
🔴 qırmızı dairə // [1F534]
🔵 mavi dairə // [1F535]
🔶 böyük narıncı romb // [1F536]
🔷 böyük mavi romb // [1F537]
🔸 balaca narıncı romb // [1F538]
🔹 balaca mavi romb // [1F539]
🔺 yuxarı yönəlmiş qırmızı üçbucaq // [1F53A]
🔻 aşağı yönəlmiş qırmızı üçbucaq // [1F53B]
🔼 yuxarı düyməsi // [1F53C]
🔽 aşağı düyməsi // [1F53D]
🕉 om // [1F549] text|emoji
🕊 göyərçin // [1F54A] text|emoji
🕋 kəbə // [1F54B]
🕌 məscid // [1F54C]
🕍 sinaqoq // [1F54D]
🕎 hanukiya // [1F54E]
🕐 bir tamam // [1F550]
🕑 iki tamam // [1F551]
🕒 üç tamam // [1F552]
🕓 dörd tamam // [1F553]
🕔 beş tamam // [1F554]
🕕 altı tamam // [1F555]
🕖 yeddi tamam // [1F556]
🕗 səkkiz tamam // [1F557]
🕘 doqquz tamam // [1F558]
🕙 on tamam // [1F559]
🕚 on bir tamam // [1F55A]
🕛 12 tamam // [1F55B]
🕜 ikinin yarısı // [1F55C]
🕝 üçün yarısı // [1F55D]
🕞 dördün yarısı // [1F55E]
🕟 beşin yarısı // [1F55F]
🕠 altının yarısı // [1F560]
🕡 yeddinin yarısı // [1F561]
🕢 səkkizin yarısı // [1F562]
🕣 doqquzun yarısı // [1F563]
🕤 onun yarısı // [1F564]
🕥 on birin yarısı // [1F565]
🕦 on ikinin yarısı // [1F566]
🕧 birin yarısı // [1F567]
🕯 şam // [1F56F] text|emoji
🕰 buxarı saat // [1F570] text|emoji
🕳 deşik // [1F573] text|emoji
🕴 işgüzar kostyumlu kişi // [1F574] text|emoji
🕵 detektiv // [1F575] text|emoji
🕶 gün eynəyi // [1F576] text|emoji
🕷 hörümçək // [1F577] text|emoji
🕸 hörümçək toru // [1F578] text|emoji
🕹 coystik // [1F579] text|emoji
🕺 əylənən kişilər // [1F57A]
🖇 birləşmiş sancaqlar // [1F587] text|emoji
🖊 qələm // [1F58A] text|emoji
🖋 avto qələm // [1F58B] text|emoji
🖌 fırça // [1F58C] text|emoji
🖍 yağlı karandaş // [1F58D] text|emoji
🖐 barmaqları aralı şəkildə qaldırılmış əl // [1F590] text|emoji
🖕 orta barmaq // [1F595]
🖖 vulkan salamı // [1F596]
🖤 qararək adam // [1F5A4]
🖥 masaüstü kompüter // [1F5A5] text|emoji
🖨 printer // [1F5A8] text|emoji
🖱 kompüter siçanı // [1F5B1] text|emoji
🖲 kürəşəkilli manipulyator // [1F5B2] text|emoji
🖼 şəkilli çərçivə // [1F5BC] text|emoji
🗂 kart indeksi arakəsmələri // [1F5C2] text|emoji
🗃 kart faylı qutusu // [1F5C3] text|emoji
🗄 fayl şkafı // [1F5C4] text|emoji
🗑 zibilqabı // [1F5D1] text|emoji
🗒 spiral dəftər // [1F5D2] text|emoji
🗓 spiral təqvim // [1F5D3] text|emoji
🗜 sıxma // [1F5DC] text|emoji
🗝 köhnə açar // [1F5DD] text|emoji
🗞 bükülmüş qəzet // [1F5DE] text|emoji
🗡 xəncər // [1F5E1] text|emoji
🗣 danışan baş // [1F5E3] text|emoji
🗨 boş nitq şarı // [1F5E8] text|emoji
🗯 sağ qəzəb şarı // [1F5EF] text|emoji
🗳 səsvermə kağızı olan seçki qutusu // [1F5F3] text|emoji
🗺 dünya xəritəsi // [1F5FA] text|emoji
🗻 fuji dağı // [1F5FB]
🗼 tokiyo qalası // [1F5FC]
🗽 azadlıq heykəli // [1F5FD]
🗾 yaponiyanın xəritəsi // [1F5FE]
🗿 moai // [1F5FF]
// 1F600..1F64F : Emoticons
😀 gülən üz // [1F600]
😁 gülən gözlərlə gülən üz // [1F601]
😂 sevinc göz yaşları olan üz // [1F602]
😃 açıq ağızla gülən üz // [1F603]
😄 açıq ağız və gülən gözlərlə gülən üz // [1F604]
😅 açıq ağız və soyuq tərlə gülən üz // [1F605]
😆 açıq ağız və bərk yumulmuş gözlərlə gülən üz // [1F606]
😇 başında halə gülmsəyən üz // [1F607]
😈 buynuzlu gülən üz // [1F608]
😉 göz vuran üz // [1F609]
😊 gülən gözlərlə gülümsəyən üz // [1F60A]
😋 dadlı yeməkdən həzz alan üz // [1F60B]
😌 rahat üz // [1F60C]
😍 ürək formalı gözləri olan gülən üz // [1F60D]
😎 gün eynəyi ilə gülən üz // [1F60E]
😏 özündən razı gülümsəyən üz // [1F60F]
😐 neytral üz // [1F610]
😑 ifadəsiz üz // [1F611]
😒 kefsiz üz // [1F612]
😓 soyuq tərli üz // [1F613]
😔 fikirli üz // [1F614]
😕 çaşqın üz // [1F615]
😖 utanan üz // [1F616]
😗 öpən üz // [1F617]
😘 öpüş göndərən üz // [1F618]
😙 gülən gözlərlə öpən üz // [1F619]
😚 bağlı gözlərlə öpən üz // [1F61A]
😛 dilini çıxarmış üz // [1F61B]
😜 dilini çıxarmış və göz vuran üz // [1F61C]
😝 dilini çıxarmış və gözlərini möhkəm bağlamış üz // [1F61D]
😞 məyus üz // [1F61E]
😟 narahat üz // [1F61F]
😠 hirsli üz // [1F620]
😡 acıqlı üz // [1F621]
😢 ağlayan üz // [1F622]
😣 inadkar üz // [1F623]
😤 burnundan tüstü çıxan üz // [1F624]
😥 məyus lakin rahat üz // [1F625]
😦 ağzı açıq qaşqabaqlı üz // [1F626]
😧 kədərli üz // [1F627]
😨 qorxmuş üz // [1F628]
😩 yorulmuş üz // [1F629]
😪 yuxulu üz // [1F62A]
😫 yorğun üz // [1F62B]
😬 üz-gözünü turşudan üz // [1F62C]
😭 bərkdən ağlayan üz // [1F62D]
😮 ağzı açıq üz // [1F62E]
😯 heyrətlənmiş üz // [1F62F]
😰 ağzı açıq və soyuq tər olan üz // [1F630]
😱 qorxudan çığıran üz // [1F631]
😲 təəccüblənmiş üz // [1F632]
😳 qızarmış üz // [1F633]
😴 yatan üz // [1F634]
😵 başıgicəllənən üz // [1F635]
😶 ağızsız üz // [1F636]
😷 tibbi maskalı üz // [1F637]
😸 gözləri gülən dişini ağardan pişik üzü // [1F638]
😹 sevinc göz yaşları olan pişik üzü // [1F639]
😺 ağzı açıq gülən pişik üzü // [1F63A]
😻 ürək formalı gözləri olan gülən pişik üzü // [1F63B]
😼 əyriyri gülən pişik üzü // [1F63C]
😽 bağlı gözlərlə öpən pişik üzü // [1F63D]
😾 acıqlı pişik üzü // [1F63E]
😿 ağlayan pişik üzü // [1F63F]
🙀 təəccüblənmiş pişik üzü // [1F640]
🙁 bir az qaşqabaqlı üz // [1F641]
🙂 yüngülcə gülümsəyən üz // [1F642]
🙃 başı-aşağı üz // [1F643]
🙄 gözlərini fırladan üz // [1F644]
🙅 yox jesti // [1F645]
🙆 ok jesti // [1F646]
🙇 tənzim edən adam // [1F647]
🙈 pisliyi görümürəm // [1F648]
🙉 pisliyi eşitmirəm // [1F649]
🙊 pis danışmıram // [1F64A]
🙋 əlini qaldıran xoşbəxt adam // [1F64B]
🙌 əllərini qaldıran adam // [1F64C]
🙍 qaşqabaqlı adam // [1F64D]
🙎 acıq edən adam // [1F64E]
🙏 qatlanmış əllər // [1F64F]
// 1F680..1F6FF : Transport and Map Symbols
🚀 raketa // [1F680]
🚁 helikopter // [1F681]
🚂 lokomotiv // [1F682]
🚃 dəmir yolu qatarı vaqonu // [1F683]
🚄 yüksək sürətli qatar // [1F684]
🚅 gülləyə bənzər ucluqlu yüksək sürət qatarı // [1F685]
🚆 qatar // [1F686]
🚇 metro // [1F687]
🚈 işıq qatarı // [1F688]
🚉 stansiya // [1F689]
🚊 stritkar // [1F68A]
🚋 tramvay vaqonu // [1F68B]
🚌 avtobus // [1F68C]
🚍 yaxınlaşan avtobus // [1F68D]
🚎 trolleybus // [1F68E]
🚏 avtobus dayanacağı // [1F68F]
🚐 mini avtobus // [1F690]
🚑 təcili yardım maşını // [1F691]
🚒 yanğınsöndürən // [1F692]
🚓 polis maşını // [1F693]
🚔 yaxınlaşan polis maşını // [1F694]
🚕 taksi // [1F695]
🚖 yaxınlaşan taksi // [1F696]
🚗 avtomobil // [1F697]
🚘 yaxınlaşan avtomobil // [1F698]
🚙 rekreasiya avtomobili // [1F699]
🚚 yük maşını // [1F69A]
🚛 konteynerli maşın // [1F69B]
🚜 traktor // [1F69C]
🚝 monorels // [1F69D]
🚞 dağ yolu // [1F69E]
🚟 asma dəmir yolu // [1F69F]
🚠 dağ kanatı // [1F6A0]
🚡 hava tramvayı // [1F6A1]
🚢 gəmi // [1F6A2]
🚣 avarçəkmə qayığı // [1F6A3]
🚤 sürətli qayıq // [1F6A4]
🚥 üfüqi işıqfor // [1F6A5]
🚦 şaquli işıqfor // [1F6A6]
🚧 tikinti // [1F6A7]
🚨 polis maşının işığı // [1F6A8]
🚩 üçbucaq bayraq // [1F6A9]
🚪 qapı // [1F6AA]
🚫 qadağandır // [1F6AB]
🚬 siqaret // [1F6AC]
🚭 siqaret çəkmək olmaz // [1F6AD]
🚮 zibili qutuya atın işarəsi // [1F6AE]
🚯 zibil atmaq olmaz // [1F6AF]
🚰 içməli su // [1F6B0]
🚱 su içməli deyil // [1F6B1]
🚲 velosiped // [1F6B2]
🚳 velosiped sürmək olmaz // [1F6B3]
🚴 velosipedçi // [1F6B4]
🚵 dağ velosipedçisi // [1F6B5]
🚶 piyada // [1F6B6]
🚷 piyadalara keçmək olmaz // [1F6B7]
🚸 uşaqlar yol keçir // [1F6B8]
🚹 kişi tualeti // [1F6B9]
🚺 qadın tualeti // [1F6BA]
🚻 ayaqyolu // [1F6BB]
🚼 körpə simvolu // [1F6BC]
🚽 tualet // [1F6BD]
🚾 wc // [1F6BE]
🚿 duş // [1F6BF]
🛀 vanna qəbul edən adam // [1F6C0]
🛁 vanna // [1F6C1]
🛂 pasport yoxlaması // [1F6C2]
🛃 gömrük // [1F6C3]
🛄 baqaj tələbi // [1F6C4]
🛅 saxlama kamerası // [1F6C5]
🛋 divan və lampa // [1F6CB] text|emoji
🛌 yataqda uzanmış adam // [1F6CC]
🛍 alış-veriş çantaları // [1F6CD] text|emoji
🛎 xidmət zəngi // [1F6CE] text|emoji
🛏 yataq // [1F6CF] text|emoji
🛐 tapınaq // [1F6D0]
🛑 dayanmaq işarəsi // [1F6D1]
🛒 alış-veriş arabası // [1F6D2]
🛠 çəkic və açar // [1F6E0] text|emoji
🛡 qalxan // [1F6E1] text|emoji
🛢 neft silindiri // [1F6E2] text|emoji
🛣 şosse // [1F6E3] text|emoji
🛤 dəmir yolu // [1F6E4] text|emoji
🛥 motorlu qayıq // [1F6E5] text|emoji
🛩 balaca təyyarə // [1F6E9] text|emoji
🛫 təyyarə qalxır // [1F6EB]
🛬 təyyarə enir // [1F6EC]
🛰 peyk // [1F6F0] text|emoji
🛳 sərnişin gəmisi // [1F6F3] text|emoji
🛴 samokat // [1F6F4]
🛵 motorlu skuter // [1F6F5]
🛶 qayıq // [1F6F6]
🛷 sanka // [1F6F7]
🛸 uşan boşqab // [1F6F8]
🛹 skeytbord // [1F6F9]
// 1F900..1F9FF : Supplemental Symbols and Pictographs
🤐 ağzı bağlanmış üz // [1F910]
🤑 ağzı pul olan üz // [1F911]
🤒 termometrli // [1F912]
🤓 axmaq üz // [1F913]
🤔 düşünən üz // [1F914]
🤕 baş sarğılı üz // [1F915]
🤖 robot üz // [1F916]
🤗 qucaqlayan üz // [1F917]
🤘 buynuz işarəsi // [1F918]
🤙 mənə zəng et // [1F919]
🤚 yuxarı qalxan əl arxası // [1F91A]
🤛 sola yönələn yumruq // [1F91B]
🤜 sağa yönələn yumruq // [1F91C]
🤝 salamlaşmaq // [1F91D]
🤞 ümid edirəm // [1F91E]
🤟 sevgi jesti // [1F91F]
🤠 papaqlı qaqaş üzü // [1F920]
🤡 kloun üzü // [1F921]
🤢 iyrənən üz // [1F922]
🤣 gülməkdən nəfəsi kəsilmək // [1F923]
🤤 ağız sulanan üz // [1F924]
🤥 yalançı adam üzü // [1F925]
🤦 inanmaq olmur // [1F926]
🤧 asqıran üz // [1F927]
🤨 qaşları qalxmış üz // [1F928]
🤩 ulduza heyranlıq // [1F929]
🤪 dəcəl üz // [1F92A]
🤫 tərpənən sifət // [1F92B]
🤬 ağızda simvolları olan üz // [1F92C]
🤭 ağzını əli ilə örtmüş üz // [1F92D]
🤮 qusan üz // [1F92E]
🤯 partlayan baş // [1F92F]
🤰 hamilə qadın // [1F930]
🤱 uşaq əmizdirmə // [1F931]
🤲 əllər yuxarı // [1F932]
🤳 özçəkim // [1F933]
🤴 oğlan şahzadə // [1F934]
🤵 smokinqli kişi // [1F935]
🤶 xanım Klaus // [1F936]
🤷 çiynini çəkmək // [1F937]
🤸 akrobatik hərəkət // [1F938]
🤹 janqlyor // [1F939]
🤺 qılınc oynatma // [1F93A]
🤼 güləş // [1F93C]
🤽 su polosu // [1F93D]
🤾 həndbol // [1F93E]
🥀 solmuş gül // [1F940]
🥁 davul // [1F941]
🥂 badələri qaldırmaq // [1F942]
🥃 viski stəkanı // [1F943]
🥄 qaşıq // [1F944]
🥅 darvaza // [1F945]
🥇 qızıl medal // [1F947]
🥈 gümüş medal // [1F948]
🥉 bürünc medal // [1F949]
🥊 boks əlcəyi // [1F94A]
🥋 döyüş idmanı geyimi // [1F94B]
🥌 qıvrım daş // [1F94C]
🥎 softbol // [1F94E]
🥏 uçan disk // [1F94F]
🥐 kruasan // [1F950]
🥑 avokado // [1F951]
🥒 xiyar // [1F952]
🥓 bekon // [1F953]
🥔 kartof // [1F954]
🥕 kök // [1F955]
🥖 kərpic çörək // [1F956]
🥗 salat // [1F957]
🥘 dayaz qazan // [1F958]
🥙 qutab // [1F959]
🥚 yumurta // [1F95A]
🥛 bir stəkan süd // [1F95B]
🥜 yer fındığı // [1F95C]
🥝 kivi // [1F95D]
🥞 blin // [1F95E]
🥟 klyotek // [1F95F]
🥠 bəxt peçenyesi // [1F960]
🥡 özünlə aparmaq qutusu // [1F961]
🥢 yemək çubuqları // [1F962]
🥣 qaşıq ilə kasa // [1F963]
🥤 borucuqlu stəkan // [1F964]
🥥 kokos // [1F965]
🥦 brokkoli // [1F966]
🥧 piroq // [1F967]
🥨 pretsel // [1F968]
🥩 ət tikəsi // [1F969]
🥪 sendviç // [1F96A]
🥫 konserv qida // [1F96B]
🥬 kahı // [1F96C]
🥭 manqo // [1F96D]
🥮 ay piroqu // [1F96E]
🥯 bublik // [1F96F]
🥰 3 ürəkli təbəssümlü üz // [1F970]
🥳 parti edən üz // [1F973]
🥴 gicəllənən üz // [1F974]
🥵 pörtləmiş üz // [1F975]
🥶 donmuş üz // [1F976]
🥺 yalvaran üz // [1F97A]
🥼 laboratoriya geyimi // [1F97C]
🥽 su eynəyi // [1F97D]
🥾 gəzinti botinkası // [1F97E]
🥿 yastı ayaqqabı // [1F97F]
🦀 qırmızı xərçəng // [1F980]
🦁 şir üzü // [1F981]
🦂 əqrəb // [1F982]
🦃 hinduşka // [1F983]
🦄 təkbuynuz üzü // [1F984]
🦅 qartal // [1F985]
🦆 ördək // [1F986]
🦇 yarasa // [1F987]
🦈 akula // [1F988]
🦉 bayquş // [1F989]
🦊 tülkü sifət // [1F98A]
🦋 kəpənək // [1F98B]
🦌 maral // [1F98C]
🦍 qorilla // [1F98D]
🦎 kərtənkələ // [1F98E]
🦏 kərgədan // [1F98F]
🦐 krevet // [1F990]
🦑 səkkiz ayaq // [1F991]
🦒 zürafə // [1F992]
🦓 zebra // [1F993]
🦔 kirpi // [1F994]
🦕 sauropod // [1F995]
🦖 Tireks // [1F996]
🦗 cırcırama // [1F997]
🦘 kenquru // [1F998]
🦙 lama // [1F999]
🦚 tovuz // [1F99A]
🦛 hippopotam // [1F99B]
🦜 tutuquşu // [1F99C]
🦝 yenot // [1F99D]
🦞 lobster // [1F99E]
🦟 ağcaqənəd // [1F99F]
🦠 mikrob // [1F9A0]
🦡 porsuq // [1F9A1]
🦢 qu // [1F9A2]
🦰 qırmızı saç // [1F9B0]
🦱 buruq saç // [1F9B1]
🦲 keçəl // [1F9B2]
🦳 ağ saç // [1F9B3]
🦴 sümük // [1F9B4]
🦵 qıç // [1F9B5]
🦶 ayaq // [1F9B6]
🦷 diş // [1F9B7]
🦸 superqəhrəman // [1F9B8]
🦹 supercani // [1F9B9]
🧀 pendir // [1F9C0]
🧁 keks // [1F9C1]
🧂 duz // [1F9C2]
🧐 monokllu üz // [1F9D0]
🧑 böyük // [1F9D1]
🧒 uşaq // [1F9D2]
🧓 yaşlı böyük // [1F9D3]
🧔 saqqallı şəxs // [1F9D4]
🧕 şərfli qadın // [1F9D5]
🧖 buxarlı otaqda adam // [1F9D6]
🧗 dırmaşan adam // [1F9D7]
🧘 lotus pozisiyasında adam // [1F9D8]
🧙 maq // [1F9D9]
🧚 pəri // [1F9DA]
🧛 vampir // [1F9DB]
🧜 dəniz adamı // [1F9DC]
🧝 elf // [1F9DD]
🧞 cin // [1F9DE]
🧟 zombi // [1F9DF]
🧠 beyin // [1F9E0]
🧡 narıncı ürək // [1F9E1]
🧢 kepka // [1F9E2]
🧣 şərf // [1F9E3]
🧤 əlcəklər // [1F9E4]
🧥 palto // [1F9E5]
🧦 corablar // [1F9E6]
🧧 qırmızı zərf // [1F9E7]
🧨 feyerverk // [1F9E8]
🧩 başsındırma // [1F9E9]
🧪 sınaq şüşəsi // [1F9EA]
🧫 Petri qabı // [1F9EB]
🧬 dnt // [1F9EC]
🧭 kompas // [1F9ED]
🧮 çötkə // [1F9EE]
🧰 alətlər qutusu // [1F9F0]
🧱 kərpic // [1F9F1]
🧲 maqnit // [1F9F2]
🧳 yük // [1F9F3]
🧴 losyon şüşəsi // [1F9F4]
🧵 sap // [1F9F5]
🧶 iplik // [1F9F6]
🧷 sancaq // [1F9F7]
🧸 plüş ayı // [1F9F8]
🧹 süpürgə // [1F9F9]
🧺 səbət // [1F9FA]
🧻 kağız rulonu // [1F9FB]
🧼 sabun // [1F9FC]
🧽 süngər // [1F9FD]
🧾 qəbz // [1F9FE]
🧿 gözmüncuğu // [1F9FF]
// Country Flags (Regional Indicator Symbols) -- ISO 3166-1 Country Codes
🇦🇨 bayraq: Askenson adası // [1F1E6 1F1E8] AC
🇦🇩 bayraq: Andorra // [1F1E6 1F1E9] AD
🇦🇪 bayraq: Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri // [1F1E6 1F1EA] AE
🇦🇫 bayraq: Əfqanıstan // [1F1E6 1F1EB] AF
🇦🇬 bayraq: Antiqua və Barbuda // [1F1E6 1F1EC] AG
🇦🇮 bayraq: Angilya // [1F1E6 1F1EE] AI
🇦🇱 bayraq: Albaniya // [1F1E6 1F1F1] AL
🇦🇲 bayraq: Ermənistan // [1F1E6 1F1F2] AM
🇦🇴 bayraq: Anqola // [1F1E6 1F1F4] AO
🇦🇶 bayraq: Antarktika // [1F1E6 1F1F6] AQ
🇦🇷 bayraq: Argentina // [1F1E6 1F1F7] AR
🇦🇸 bayraq: Amerika Samoası // [1F1E6 1F1F8] AS
🇦🇹 bayraq: Avstriya // [1F1E6 1F1F9] AT
🇦🇺 bayraq: Avstraliya // [1F1E6 1F1FA] AU
🇦🇼 bayraq: Aruba // [1F1E6 1F1FC] AW
🇦🇽 bayraq: Aland adaları // [1F1E6 1F1FD] AX
🇦🇿 bayraq: Azərbaycan // [1F1E6 1F1FF] AZ
🇧🇦 bayraq: Bosniya və Herseqovina // [1F1E7 1F1E6] BA
🇧🇧 bayraq: Barbados // [1F1E7 1F1E7] BB
🇧🇩 bayraq: Banqladeş // [1F1E7 1F1E9] BD
🇧🇪 bayraq: Belçika // [1F1E7 1F1EA] BE
🇧🇫 bayraq: Burkina Faso // [1F1E7 1F1EB] BF
🇧🇬 bayraq: Bolqarıstan // [1F1E7 1F1EC] BG
🇧🇭 bayraq: Bəhreyn // [1F1E7 1F1ED] BH
🇧🇮 bayraq: Burundi // [1F1E7 1F1EE] BI
🇧🇯 bayraq: Benin // [1F1E7 1F1EF] BJ
🇧🇱 bayraq: Sent-Bartelemi // [1F1E7 1F1F1] BL
🇧🇲 bayraq: Bermud adaları // [1F1E7 1F1F2] BM
🇧🇳 bayraq: Bruney // [1F1E7 1F1F3] BN
🇧🇴 bayraq: Boliviya // [1F1E7 1F1F4] BO
🇧🇶 bayraq: Karib Niderlandı // [1F1E7 1F1F6] BQ
🇧🇷 bayraq: Braziliya // [1F1E7 1F1F7] BR
🇧🇸 bayraq: Baham adaları // [1F1E7 1F1F8] BS
🇧🇹 bayraq: Butan // [1F1E7 1F1F9] BT
🇧🇻 bayraq: Buve adası // [1F1E7 1F1FB] BV
🇧🇼 bayraq: Botsvana // [1F1E7 1F1FC] BW
🇧🇾 bayraq: Belarus // [1F1E7 1F1FE] BY
🇧🇿 bayraq: Beliz // [1F1E7 1F1FF] BZ
🇨🇦 bayraq: Kanada // [1F1E8 1F1E6] CA
🇨🇨 bayraq: Kokos (Kilinq) adaları // [1F1E8 1F1E8] CC
🇨🇩 bayraq: Konqo - Kinşasa // [1F1E8 1F1E9] CD
🇨🇫 bayraq: Mərkəzi Afrika Respublikası // [1F1E8 1F1EB] CF
🇨🇬 bayraq: Konqo - Brazzavil // [1F1E8 1F1EC] CG
🇨🇭 bayraq: İsveçrə // [1F1E8 1F1ED] CH
🇨🇮 bayraq: Kotdivuar // [1F1E8 1F1EE] CI
🇨🇰 bayraq: Kuk adaları // [1F1E8 1F1F0] CK
🇨🇱 bayraq: Çili // [1F1E8 1F1F1] CL
🇨🇲 bayraq: Kamerun // [1F1E8 1F1F2] CM
🇨🇳 bayraq: Çin // [1F1E8 1F1F3] CN
🇨🇴 bayraq: Kolumbiya // [1F1E8 1F1F4] CO
🇨🇵 bayraq: Klipperton adası // [1F1E8 1F1F5] CP
🇨🇷 bayraq: Kosta Rika // [1F1E8 1F1F7] CR
🇨🇺 bayraq: Kuba // [1F1E8 1F1FA] CU
🇨🇻 bayraq: Kabo-Verde // [1F1E8 1F1FB] CV
🇨🇼 bayraq: Kurasao // [1F1E8 1F1FC] CW
🇨🇽 bayraq: Milad adası // [1F1E8 1F1FD] CX
🇨🇾 bayraq: Kipr // [1F1E8 1F1FE] CY
🇨🇿 bayraq: Çexiya // [1F1E8 1F1FF] CZ
🇩🇪 bayraq: Almaniya // [1F1E9 1F1EA] DE
🇩🇬 bayraq: Dieqo Qarsiya // [1F1E9 1F1EC] DG
🇩🇯 bayraq: Cibuti // [1F1E9 1F1EF] DJ
🇩🇰 bayraq: Danimarka // [1F1E9 1F1F0] DK
🇩🇲 bayraq: Dominika // [1F1E9 1F1F2] DM
🇩🇴 bayraq: Dominikan Respublikası // [1F1E9 1F1F4] DO
🇩🇿 bayraq: Əlcəzair // [1F1E9 1F1FF] DZ
🇪🇦 bayraq: Seuta və Melilya // [1F1EA 1F1E6] EA
🇪🇨 bayraq: Ekvador // [1F1EA 1F1E8] EC
🇪🇪 bayraq: Estoniya // [1F1EA 1F1EA] EE
🇪🇬 bayraq: Misir // [1F1EA 1F1EC] EG
🇪🇭 bayraq: Qərbi Saxara // [1F1EA 1F1ED] EH
🇪🇷 bayraq: Eritreya // [1F1EA 1F1F7] ER
🇪🇸 bayraq: İspaniya // [1F1EA 1F1F8] ES
🇪🇹 bayraq: Efiopiya // [1F1EA 1F1F9] ET
🇪🇺 bayraq: Avropa Birliyi // [1F1EA 1F1FA] EU
🇫🇮 bayraq: Finlandiya // [1F1EB 1F1EE] FI
🇫🇯 bayraq: Fici // [1F1EB 1F1EF] FJ
🇫🇰 bayraq: Folklend adaları // [1F1EB 1F1F0] FI
🇫🇲 bayraq: Mikroneziya // [1F1EB 1F1F2] FM
🇫🇴 bayraq: Farer adaları // [1F1EB 1F1F4] FO
🇫🇷 bayraq: Fransa // [1F1EB 1F1F7] FR
🇬🇦 bayraq: Qabon // [1F1EC 1F1E6] GA
🇬🇧 bayraq: Birləşmiş Krallıq // [1F1EC 1F1E7] GB
🇬🇩 bayraq: Qrenada // [1F1EC 1F1E9] GD
🇬🇪 bayraq: Gürcüstan // [1F1EC 1F1EA] GE
🇬🇫 bayraq: Fransa Qvianası // [1F1EC 1F1EB] GF
🇬🇬 bayraq: Gernsi // [1F1EC 1F1EC] GG
🇬🇭 bayraq: Qana // [1F1EC 1F1ED] GH
🇬🇮 bayraq: Cəbəllütariq // [1F1EC 1F1EE] GI
🇬🇱 bayraq: Qrenlandiya // [1F1EC 1F1F1] GL
🇬🇲 bayraq: Qambiya // [1F1EC 1F1F2] GM
🇬🇳 bayraq: Qvineya // [1F1EC 1F1F3] GN
🇬🇵 bayraq: Qvadelupa // [1F1EC 1F1F5] GP
🇬🇶 bayraq: Ekvatorial Qvineya // [1F1EC 1F1F6] GQ
🇬🇷 bayraq: Yunanıstan // [1F1EC 1F1F7] GR
🇬🇸 bayraq: Cənubi Corciya və Cənubi Sendviç adaları // [1F1EC 1F1F8] GS
🇬🇹 bayraq: Qvatemala // [1F1EC 1F1F9] GT
🇬🇺 bayraq: Quam // [1F1EC 1F1FA] GU
🇬🇼 bayraq: Qvineya-Bisau // [1F1EC 1F1FC] GW
🇬🇾 bayraq: Qayana // [1F1EC 1F1FE] GY
🇭🇰 bayraq: Honq Konq Xüsusi İnzibati Ərazi Çin // [1F1ED 1F1F0] HK
🇭🇲 bayraq: Herd və Makdonald adaları // [1F1ED 1F1F2] HM
🇭🇳 bayraq: Honduras // [1F1ED 1F1F3] HN
🇭🇷 bayraq: Xorvatiya // [1F1ED 1F1F7] HR
🇭🇹 bayraq: Haiti // [1F1ED 1F1F9] HT
🇭🇺 bayraq: Macarıstan // [1F1ED 1F1FA] HU
🇮🇨 bayraq: Kanar adaları // [1F1EE 1F1E8] IC
🇮🇩 bayraq: İndoneziya // [1F1EE 1F1E9] ID
🇮🇪 bayraq: İrlandiya // [1F1EE 1F1EA] IE
🇮🇱 bayraq: İsrail // [1F1EE 1F1F1] IL
🇮🇲 bayraq: Men adası // [1F1EE 1F1F2] IM
🇮🇳 bayraq: Hindistan // [1F1EE 1F1F3] IN
🇮🇴 bayraq: Britaniyanın Hind Okeanı Ərazisi // [1F1EE 1F1F4] IO
🇮🇶 bayraq: İraq // [1F1EE 1F1F6] IQ
🇮🇷 bayraq: İran // [1F1EE 1F1F7] IR
🇮🇸 bayraq: İslandiya // [1F1EE 1F1F8] IS
🇮🇹 bayraq: İtaliya // [1F1EE 1F1F9] IT
🇯🇪 bayraq: Cersi // [1F1EF 1F1EA] JE
🇯🇲 bayraq: Yamayka // [1F1EF 1F1F2] JM
🇯🇴 bayraq: İordaniya // [1F1EF 1F1F4] JO
🇯🇵 bayraq: Yaponiya // [1F1EF 1F1F5] JP
🇰🇪 bayraq: Keniya // [1F1F0 1F1EA] KE
🇰🇬 bayraq: Qırğızıstan // [1F1F0 1F1EC] KG
🇰🇭 bayraq: Kamboca // [1F1F0 1F1ED] KH
🇰🇮 bayraq: Kiribati // [1F1F0 1F1EE] KI
🇰🇲 bayraq: Komor adaları // [1F1F0 1F1F2] KM
🇰🇳 bayraq: Sent-Kits və Nevis // [1F1F0 1F1F3] KN
🇰🇵 bayraq: Şimali Koreya // [1F1F0 1F1F5] KP
🇰🇷 bayraq: Cənubi Koreya // [1F1F0 1F1F7] KR
🇰🇼 bayraq: Küveyt // [1F1F0 1F1FC] KW
🇰🇾 bayraq: Kayman adaları // [1F1F0 1F1FE] KY
🇰🇿 bayraq: Qazaxıstan // [1F1F0 1F1FF] KZ
🇱🇦 bayraq: Laos // [1F1F1 1F1E6] LA
🇱🇧 bayraq: Livan // [1F1F1 1F1E7] LB
🇱🇨 bayraq: Sent-Lusiya // [1F1F1 1F1E8] LC
🇱🇮 bayraq: Lixtenşteyn // [1F1F1 1F1EE] LI
🇱🇰 bayraq: Şri-Lanka // [1F1F1 1F1F0] LK
🇱🇷 bayraq: Liberiya // [1F1F1 1F1F7] LR
🇱🇸 bayraq: Lesoto // [1F1F1 1F1F8] LS
🇱🇹 bayraq: Litva // [1F1F1 1F1F9] LT
🇱🇺 bayraq: Lüksemburq // [1F1F1 1F1FA] LU
🇱🇻 bayraq: Latviya // [1F1F1 1F1FB] LV
🇱🇾 bayraq: Liviya // [1F1F1 1F1FE] LY
🇲🇦 bayraq: Mərakeş // [1F1F2 1F1E6] MA
🇲🇨 bayraq: Monako // [1F1F2 1F1E8] MC
🇲🇩 bayraq: Moldova // [1F1F2 1F1E9] MD
🇲🇪 bayraq: Monteneqro // [1F1F2 1F1EA] ME
🇲🇫 bayraq: Sent Martin // [1F1F2 1F1EB] MF
🇲🇬 bayraq: Madaqaskar // [1F1F2 1F1EC] MG
🇲🇭 bayraq: Marşal adaları // [1F1F2 1F1ED] MH
🇲🇰 bayraq: Makedoniya // [1F1F2 1F1F0] MK
🇲🇱 bayraq: Mali // [1F1F2 1F1F1] ML
🇲🇲 bayraq: Myanma // [1F1F2 1F1F2] MM
🇲🇳 bayraq: Monqolustan // [1F1F2 1F1F3] MN
🇲🇴 bayraq: Makao Xüsusi İnzibati Ərazi Çin // [1F1F2 1F1F4] MO
🇲🇵 bayraq: Şimali Marian adaları // [1F1F2 1F1F5] MP
🇲🇶 bayraq: Martinik // [1F1F2 1F1F6] MQ
🇲🇷 bayraq: Mavritaniya // [1F1F2 1F1F7] MR
🇲🇸 bayraq: Monserat // [1F1F2 1F1F8] MS
🇲🇹 bayraq: Malta // [1F1F2 1F1F9] MT
🇲🇺 bayraq: Mavriki // [1F1F2 1F1FA] MU
🇲🇻 bayraq: Maldiv adaları // [1F1F2 1F1FB] MV
🇲🇼 bayraq: Malavi // [1F1F2 1F1FC] MW
🇲🇽 bayraq: Meksika // [1F1F2 1F1FD] MX
🇲🇾 bayraq: Malayziya // [1F1F2 1F1FE] MY
🇲🇿 bayraq: Mozambik // [1F1F2 1F1FF] MZ
🇳🇦 bayraq: Namibiya // [1F1F3 1F1E6] NA
🇳🇨 bayraq: Yeni Kaledoniya // [1F1F3 1F1E8] NC
🇳🇪 bayraq: Niger // [1F1F3 1F1EA] NE
🇳🇫 bayraq: Norfolk adası // [1F1F3 1F1EB] NF
🇳🇬 bayraq: Nigeriya // [1F1F3 1F1EC] NG
🇳🇮 bayraq: Nikaraqua // [1F1F3 1F1EE] NI
🇳🇱 bayraq: Niderland // [1F1F3 1F1F1] NL
🇳🇴 bayraq: Norveç // [1F1F3 1F1F4] NO
🇳🇵 bayraq: Nepal // [1F1F3 1F1F5] NP
🇳🇷 bayraq: Nauru // [1F1F3 1F1F7] NR
🇳🇺 bayraq: Niue // [1F1F3 1F1FA] NU
🇳🇿 bayraq: Yeni Zelandiya // [1F1F3 1F1FF] NZ
🇴🇲 bayraq: Oman // [1F1F4 1F1F2] OM
🇵🇦 bayraq: Panama // [1F1F5 1F1E6] PA
🇵🇪 bayraq: Peru // [1F1F5 1F1EA] PE
🇵🇫 bayraq: Fransa Polineziyası // [1F1F5 1F1EB] PF
🇵🇬 bayraq: Papua-Yeni Qvineya // [1F1F5 1F1EC] PG
🇵🇭 bayraq: Filippin // [1F1F5 1F1ED] PH
🇵🇰 bayraq: Pakistan // [1F1F5 1F1F0] PK
🇵🇱 bayraq: Polşa // [1F1F5 1F1F1] PL
🇵🇲 bayraq: Müqəddəs Pyer və Mikelon // [1F1F5 1F1F2] PM
🇵🇳 bayraq: Pitkern adaları // [1F1F5 1F1F3] PN
🇵🇷 bayraq: Puerto Riko // [1F1F5 1F1F7] PR
🇵🇸 bayraq: Fələstin Əraziləri // [1F1F5 1F1F8] PS
🇵🇹 bayraq: Portuqaliya // [1F1F5 1F1F9] PT
🇵🇼 bayraq: Palau // [1F1F5 1F1FC] PW
🇵🇾 bayraq: Paraqvay // [1F1F5 1F1FE] PY
🇶🇦 bayraq: Qətər // [1F1F6 1F1E6] QA
🇷🇪 bayraq: Reyunyon // [1F1F7 1F1EA] RE
🇷🇴 bayraq: Rumıniya // [1F1F7 1F1F4] RO
🇷🇸 bayraq: Serbiya // [1F1F7 1F1F8] RS
🇷🇺 bayraq: Rusiya // [1F1F7 1F1FA] RU
🇷🇼 bayraq: Ruanda // [1F1F7 1F1FC] RW
🇸🇦 bayraq: Səudiyyə Ərəbistanı // [1F1F8 1F1E6] SA
🇸🇧 bayraq: Solomon adaları // [1F1F8 1F1E7] SB
🇸🇨 bayraq: Seyşel adaları // [1F1F8 1F1E8] SC
🇸🇩 bayraq: Sudan // [1F1F8 1F1E9] SD
🇸🇪 bayraq: İsveç // [1F1F8 1F1EA] SE
🇸🇬 bayraq: Sinqapur // [1F1F8 1F1EC] SG
🇸🇭 bayraq: Müqəddəs Yelena // [1F1F8 1F1ED] SH
🇸🇮 bayraq: Sloveniya // [1F1F8 1F1EE] SI
🇸🇯 bayraq: Svalbard və Yan-Mayen // [1F1F8 1F1EF] SJ
🇸🇰 bayraq: Slovakiya // [1F1F8 1F1F0] SK
🇸🇱 bayraq: Syerra-Leone // [1F1F8 1F1F1] SL
🇸🇲 bayraq: San-Marino // [1F1F8 1F1F2] SM
🇸🇳 bayraq: Seneqal // [1F1F8 1F1F3] SN
🇸🇴 bayraq: Somali // [1F1F8 1F1F4] SO
🇸🇷 bayraq: Surinam // [1F1F8 1F1F7] SR
🇸🇸 bayraq: Cənubi Sudan // [1F1F8 1F1F8] SS
🇸🇹 bayraq: San-Tome və Prinsipi // [1F1F8 1F1F9] ST
🇸🇻 bayraq: Salvador // [1F1F8 1F1FB] SV
🇸🇽 bayraq: Sint-Marten // [1F1F8 1F1FD] SX
🇸🇾 bayraq: Suriya // [1F1F8 1F1FE] SY
🇸🇿 bayraq: Svazilend // [1F1F8 1F1FF] SZ
🇹🇦 bayraq: Tristan da Kunya // [1F1F9 1F1E6] TA
🇹🇨 bayraq: Törks və Kaykos adaları // [1F1F9 1F1E8] TC
🇹🇩 bayraq: Çad // [1F1F9 1F1E9] TD
🇹🇫 bayraq: Fransanın Cənub Əraziləri // [1F1F9 1F1EB] TF
🇹🇬 bayraq: Toqo // [1F1F9 1F1EC] TG
🇹🇭 bayraq: Tailand // [1F1F9 1F1ED] TH
🇹🇯 bayraq: Tacikistan // [1F1F9 1F1EF] TJ
🇹🇰 bayraq: Tokelau // [1F1F9 1F1F0] TK
🇹🇱 bayraq: Şərqi Timor // [1F1F9 1F1F1] TL
🇹🇲 bayraq: Türkmənistan // [1F1F9 1F1F2] TM
🇹🇳 bayraq: Tunis // [1F1F9 1F1F3] TN
🇹🇴 bayraq: Tonqa // [1F1F9 1F1F4] TO
🇹🇷 bayraq: Türkiyə // [1F1F9 1F1F7] TR
🇹🇹 bayraq: Trinidad və Tobaqo // [1F1F9 1F1F9] TT
🇹🇻 bayraq: Tuvalu // [1F1F9 1F1FB] TV
🇹🇼 bayraq: Tayvan // [1F1F9 1F1FC] TW
🇹🇿 bayraq: Tanzaniya // [1F1F9 1F1FF] TZ
🇺🇦 bayraq: Ukrayna // [1F1FA 1F1E6] UA
🇺🇬 bayraq: Uqanda // [1F1FA 1F1EC] UG
🇺🇲 bayraq: ABŞ-a bağlı kiçik adacıqlar // [1F1FA 1F1F2] UM
🇺🇳 bayraq: Birləşmiş Millətlər Təşkilatı // [1F1FA 1F1F3] UN
🇺🇸 bayraq: Amerika Birləşmiş Ştatları // [1F1FA 1F1F8] US
🇺🇾 bayraq: Uruqvay // [1F1FA 1F1FE] UY
🇺🇿 bayraq: Özbəkistan // [1F1FA 1F1FF] UZ
🇻🇦 bayraq: Vatikan // [1F1FB 1F1E6] VA
🇻🇨 bayraq: Sent-Vinsent və Qrenadinlər // [1F1FB 1F1E8] VC
🇻🇪 bayraq: Venesuela // [1F1FB 1F1EA] VE
🇻🇬 bayraq: Britaniyanın Virgin adaları // [1F1FB 1F1EC] VG
🇻🇮 bayraq: ABŞ Virgin adaları // [1F1FB 1F1EE] VI
🇻🇳 bayraq: Vyetnam // [1F1FB 1F1F3] VN
🇻🇺 bayraq: Vanuatu // [1F1FB 1F1FA] VU
🇼🇫 bayraq: Uollis və Futuna // [1F1FC 1F1EB] WF
🇼🇸 bayraq: Samoa // [1F1FC 1F1F8] WS
🇽🇰 bayraq: Kosovo // [1F1FD 1F1F0] XK
🇾🇪 bayraq: Yəmən // [1F1FE 1F1EA] YE
🇾🇹 bayraq: Mayot // [1F1FE 1F1F9] YT
🇿🇦 bayraq: Cənub Afrika // [1F1FF 1F1E6] ZA
🇿🇲 bayraq: Zambiya // [1F1FF 1F1F2] ZM
🇿🇼 bayraq: Zimbabve // [1F1FF 1F1FC] ZW
// Subdivision Flags -- ISO 3166-2 Subdivision Codes
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 bayraq: İngiltərə // [1F3F4 E0067 E0062 E0065 E006E E0067 E007F]
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 bayraq: Şotlandiya // [1F3F4 E0067 E0062 E0073 E0063 E0074 E007F]
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 bayraq: Uels // [1F3F4 E0067 E0062 E0077 E006C E0073 E007F]
// Keycaps (NOTE: keycap 10 is a single Unicode codepoint)
#️⃣ klaviatura qapağı: # // [0023 FE0F 20E3]
*️⃣ klaviatura qapağı: * // [002A FE0F 20E3]
0️⃣ klaviatura qapağı: 0 // [0030 FE0F 20E3]
1️⃣ klaviatura qapağı: 1 // [0031 FE0F 20E3]
2️⃣ klaviatura qapağı: 2 // [0032 FE0F 20E3]
3️⃣ klaviatura qapağı: 3 // [0033 FE0F 20E3]
4️⃣ klaviatura qapağı: 4 // [0034 FE0F 20E3]
5️⃣ klaviatura qapağı: 5 // [0035 FE0F 20E3]
6️⃣ klaviatura qapağı: 6 // [0036 FE0F 20E3]
7️⃣ klaviatura qapağı: 7 // [0037 FE0F 20E3]
8️⃣ klaviatura qapağı: 8 // [0038 FE0F 20E3]
9️⃣ klaviatura qapağı: 9 // [0039 FE0F 20E3]
// Emoji ZWJ Sequence: Family
👩‍❤‍💋‍👨 öpüş: qadın, kişi // [1F469 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F468]
👨‍❤‍💋‍👨 öpüş: kişi, kişi // [1F468 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F468]
👩‍❤‍💋‍👩 öpüş: qadın, qadın // [1F469 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F469]
👩‍❤‍👨 ürəkli cütlük: qadın, kişi // [1F469 200D 2764 200D 1F468]
👨‍❤‍👨 ürəkli cütlük: kişi, kişi // [1F468 200D 2764 200D 1F468]
👩‍❤‍👩 ürəkli cütlük: qadın, qadın // [1F469 200D 2764 200D 1F469]
👨‍👩‍👦 ailə: kişi, qadın, oğlan // [1F468 200D 1F469 200D 1F466]
👨‍👩‍👧 ailə: kişi, qadın, qız uşağı // [1F468 200D 1F469 200D 1F467]
👨‍👩‍👧‍👦 ailə: kişi, qadın, qız uşağı, oğlan // [1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466]
👨‍👩‍👦‍👦 ailə: kişi, qadın, oğlan, oğlan // [1F468 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466]
👨‍👩‍👧‍👧 ailə: kişi, qadın, qız uşağı, qız uşağı // [1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467]
👨‍👨‍👦 ailə: kişi, kişi, oğlan // [1F468 200D 1F468 200D 1F466]
👨‍👨‍👧 ailə: kişi, kişi, qız uşağı // [1F468 200D 1F468 200D 1F467]
👨‍👨‍👧‍👦 ailə: kişi, kişi, qız uşağı, oğlan // [1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F466]
👨‍👨‍👦‍👦 ailə: kişi, kişi, oğlan, oğlan // [1F468 200D 1F468 200D 1F466 200D 1F466]
👨‍👨‍👧‍👧 ailə: kişi, kişi, qız uşağı, qız uşağı // [1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F467]
👩‍👩‍👦 ailə: qadın, qadın, oğlan // [1F469 200D 1F469 200D 1F466]
👩‍👩‍👧 ailə: qadın, qadın, qız uşağı // [1F469 200D 1F469 200D 1F467]
👩‍👩‍👧‍👦 ailə: qadın, qadın, qız uşağı, oğlan // [1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466]
👩‍👩‍👦‍👦 ailə: qadın, qadın, oğlan, oğlan // [1F469 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466]
👩‍👩‍👧‍👧 ailə: qadın, qadın, qız uşağı, qız uşağı// [1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467]
👨‍👦 ailə: kişi, oğlan // [1F468 200D 1F466]
👨‍👦‍👦 ailə: kişi, oğlan, oğlan // [1F468 200D 1F466 200D 1F466]
👨‍👧 ailə: kişi, qız uşağı // [1F468 200D 1F467]
👨‍👧‍👦 ailə: kişi, qız uşağı, oğlan // [1F468 200D 1F467 200D 1F466]
👨‍👧‍👧 ailə: kişi, qız uşağı, qız uşağı // [1F468 200D 1F467 200D 1F467]
👩‍👦 ailə: qadın, oğlan // [1F469 200D 1F466]
👩‍👦‍👦 ailə: qadın, oğlan, oğlan // [1F469 200D 1F466 200D 1F466]
👩‍👧 ailə: qadın, qız uşağı // [1F469 200D 1F467]
👩‍👧‍👦 ailə: qadın, qız uşağı, oğlan // [1F469 200D 1F467 200D 1F466]
👩‍👧‍👧 ailə: qadın, qız uşağı, qız uşağı // [1F469 200D 1F467 200D 1F467]
// Emoji ZWJ Sequence: Gendered Role, with object
👨‍⚕ kişi həkim // [1F468 200D 2695]
👩‍⚕ qadın həkim // [1F469 200D 2695]
👨‍⚖ kişi hakim // [1F468 200D 2696]
👩‍⚖ qadın hakim // [1F469 200D 2696]
👨‍✈ kişi pilot // [1F468 200D 2708]
👩‍✈ qadın pilot // [1F469 200D 2708]
👨‍🌾 kişi fermer // [1F468 200D 1F33E]
👩‍🌾 qadın fermer // [1F469 200D 1F33E]
👨‍🍳 kişi aşbaz // [1F468 200D 1F373]
👩‍🍳 qadın aşbaz // [1F469 200D 1F373]
👨‍🎓 oğlan tələbə // [1F468 200D 1F393]
👩‍🎓 qız tələbə // [1F469 200D 1F393]
👨‍🎤 kişi müğənni // [1F468 200D 1F3A4]
👩‍🎤 qadın müğənni // [1F469 200D 1F3A4]
👨‍🎨 kişi rəssam // [1F468 200D 1F3A8]
👩‍🎨 qadın rəssam // [1F469 200D 1F3A8]
👨‍🏫 kişi müəllim // [1F468 200D 1F3EB]
👩‍🏫 qadın müəllim // [1F469 200D 1F3EB]
👨‍🏭 kişi fabrik işçisi // [1F468 200D 1F3ED]
👩‍🏭 qadın fabrik işçisi // [1F469 200D 1F3ED]
👨‍💻 kişi texnoloq // [1F468 200D 1F4BB]
👩‍💻 qadın texnoloq // [1F469 200D 1F4BB]
👨‍💼 kişi ofis işçisi // [1F468 200D 1F4BC]
👩‍💼 qadın ofis işçisi // [1F469 200D 1F4BC]
👨‍🔧 kişi mexanik // [1F468 200D 1F527]
👩‍🔧 qadın mexanik // [1F469 200D 1F527]
👨‍🔬 kişi alim // [1F468 200D 1F52C]
👩‍🔬 qadın alim // [1F469 200D 1F52C]
👨‍🚀 kişi astronavt // [1F468 200D 1F680]
👩‍🚀 qadın astronavt // [1F469 200D 1F680]
👨‍🚒 kişi yanğınsöndürən // [1F468 200D 1F692]
👩‍🚒 qadın yanğınsöndürən // [1F469 200D 1F692]
// Emoji ZWJ Sequence: Gendered Role
👮‍♀ qadın polis // [1F46E 200D 2640]
👮‍♂ kişi polis // [1F46E 200D 2642]
👱‍♀ sarışın qadın // [1F471 200D 2640]
👱‍♂ sarışın kişi // [1F471 200D 2642]
👳‍♀ türbanlı qadın // [1F473 200D 2640]
👳‍♂ türbanlı kişi // [1F473 200D 2642]
👷‍♀ qadın bənna // [1F477 200D 2640]
👷‍♂ kişi bənna // [1F477 200D 2642]
💂‍♀ qadın keşikçi // [1F482 200D 2640]
💂‍♂ kişi keşikçi // [1F482 200D 2642]
🕵️‍♀ qadın detektiv // [1F575 200D 2640]
🕵️‍♂ kişi detektiv // [1F575 200D 2642]
🦸‍♀ qadın superqəhrəman // [1F9B8 200D 2640]
🦸‍♂ kişi superqəhrəman // [1F9B8 200D 2642]
🦹‍♀ qadın supercani // [1F9B9 200D 2640]
🦹‍♂ kişi supercani // [1F9B9 200D 2642]
🧙‍♀ qadın maq // [1F9D9 200D 2640]
🧙‍♂ kişi maq // [1F9D9 200D 2642]
🧚‍♀ qadın pəri // [1F9DA 200D 2640]
🧚‍♂ kişi pəri // [1F9DA 200D 2642]
🧛‍♀ qadın vampir // [1F9DB 200D 2640]
🧛‍♂ kişi vampir // [1F9DB 200D 2642]
🧜‍♀ su pərisi // [1F9DC 200D 2640]
🧜‍♂ dəniz kişisi // [1F9DC 200D 2642]
🧝‍♀ qadın elf // [1F9DD 200D 2640]
🧝‍♂ kişi elf // [1F9DD 200D 2642]
🧞‍♀ qadın cin // [1F9DE 200D 2640]
🧞‍♂ kişi cin // [1F9DE 200D 2642]
🧟‍♀ qadın zombi // [1F9DF 200D 2640]
🧟‍♂ kişi zombi // [1F9DF 200D 2642]
// Emoji ZWJ Sequence: Gendered Activity
⛹‍♀ futbolçu qadın // [26F9 200D 2640]
⛹‍♂ futbolçu kişi // [26F9 200D 2642]
🏃‍♀ qaçan qadın // [1F3C3 200D 2640]
🏃‍♂ qaçan kişi // [1F3C3 200D 2642]
🏄‍♀ sörfçü qadın // [1F3C4 200D 2640]
🏄‍♂ sörfçü kişi // [1F3C4 200D 2642]
🏊‍♀ üzgüçü qadın // [1F3CA 200D 2640]
🏊‍♂ üzgüçü kişi // [1F3CA 200D 2642]
🏋️‍♀ ştanqçı qadın // [1F3CB 200D 2640]
🏋️‍♂ ştanqçı kişi // [1F3CB 200D 2642]
🏌️‍♀ qolfçu qadın // [1F3CC 200D 2640]
🏌️‍♂ qolfçu kişi // [1F3CC 200D 2642]
👯‍♀ rəqs edən qadınlar // [1F46F 200D 2640]
👯‍♂ rəqs edən kişi // [1F46F 200D 2642]
💆‍♀ üzünə masaj edən qadın // [1F486 200D 2640]
💆‍♂ üzünə masaj edən kişi // [1F486 200D 2642]
💇‍♀ saçını kəsdirən qadın // [1F487 200D 2640]
💇‍♂ saçını kəsdirən kişi // [1F487 200D 2642]
🚣‍♀ qayıqçı qadın // [1F6A3 200D 2640]
🚣‍♂ qayıqçı kişi // [1F6A3 200D 2642]
🚴‍♀ velosipedçi qadın // [1F6B4 200D 2640]
🚴‍♂ velosipedçi kişi // [1F6B4 200D 2642]
🚵‍♀ dağ velosipedçisi qadın // [1F6B5 200D 2640]
🚵‍♂ dağ velosipedçisi kişi // [1F6B5 200D 2642]
🚶‍♀ gəzən qadın // [1F6B6 200D 2640]
🚶‍♂ gəzən kişi // [1F6B6 200D 2642]
🤸‍♀ aktobat qadın // [1F938 200D 2640]
🤸‍♂ akrobat kişi // [1F938 200D 2642]
🤹‍♀ jonqlyor qadın // [1F939 200D 2640]
🤹‍♂ jonqlyor kişi // [1F939 200D 2642]
🤼‍♀ güləşçi qadın // [1F93C 200D 2640]
🤼‍♂ güləşçi kişi // [1F93C 200D 2642]
🤽‍♀ su poloçusu qadın // [1F93D 200D 2640]
🤽‍♂ su poloçusu kişi // [1F93D 200D 2642]
🤾‍♀ həndbolçu qadın // [1F93E 200D 2640]
🤾‍♂ həndbolçu kişi // [1F93E 200D 2642]
🧖‍♀ buxarlı otaqda qadın // [1F9D6 200D 2640]
🧖‍♂ buxarlı otaqda kişi // [1F9D6 200D 2642]
🧗‍♀ dırmaşan qadın // [1F9D7 200D 2640]
🧗‍♂ dırmaşan kişi // [1F9D7 200D 2642]
🧘‍♀ lotus pozisiyasında qadın // [1F9D8 200D 2640]
🧘‍♂ lotus pozisiyasında kişi // [1F9D8 200D 2642]
// Emoji ZWJ Sequence: Gendered Gestures
💁‍♀ əl uzadan qadın // [1F481 200D 2640]
💁‍♂ əl uzadan kişi // [1F481 200D 2642]
🙅‍♀ əleyhinə olan qadın // [1F645 200D 2640]
🙅‍♂ əleyhinə olan kişi // [1F645 200D 2642]
🙆‍♀ lehinə olan qadın // [1F646 200D 2640]
🙆‍♂ lehinə olan kişi // [1F646 200D 2642]
🙇‍♀ baş əyən qadın // [1F647 200D 2640]
🙇‍♂ baş əyən kişi // [1F647 200D 2642]
🙋‍♀ əl qaldıran qadın // [1F64B 200D 2640]
🙋‍♂ əl qaldıran kişi // [1F64B 200D 2642]
🙍‍♀ kefsiz qadın // [1F64D 200D 2640]
🙍‍♂ kefsiz kişi // [1F64D 200D 2642]
🙎‍♀ acıqlı qadın // [1F64E 200D 2640]
🙎‍♂ acıqlı kişi // [1F64E 200D 2642]
🤦‍♀ üzünü tutan qadın // [1F926 200D 2640]
🤦‍♂ üzünü tutan kişi // [1F926 200D 2642]
🤷‍♀ çiynini çəkən qadın // [1F937 200D 2640]
🤷‍♂ çiynini çəkən kişi // [1F937 200D 2642]
// Emoji ZWJ Sequence: Other
🏳‍🌈 göy qurşağı bayrağı // [1F3F3 200D 1F308]
🏴‍☠ quldur bayrağı // [1F3F4 200D 2620]
👁‍🗨 tanıq işarəsi // [1F441 200D 1F5E8]
// References:
// [UCD] Unicode Character Database 11.0.0 [http://www.unicode.org/Public/11.0.0/ucd/]
// [Emoji] Unicode Emoji 11.0 [http://www.unicode.org/Public/emoji/11.0/]
// [CLDR] Unicode Common Locale Data Repository 33.1 [http://cldr.unicode.org/index/downloads/cldr-33.1]
//
// Sources:
// 1. emoji-test.txt (Emoji)
// 2. common/annotations/az.xml (CLDR)
// 3. emoji-zwj-sequences.txt (Emoji)