blob: 39ed9cdbe0933e943a0faca5e5f1a845c414e045 [file] [log] [blame]
// Emoji and Other Symbol pronunciations for Catalan
//
// Entries with `text|emoji` in the comments have text and emoji forms. They
// can be followed by [FE0E] to select the text style, and [FE0F] to select
// the emoji style.
//
// Entries with 'other' in the comments are not defined as emoji, but are other
// Unicode characters.
//
// NOTE: See `src/ucd-tools/data/espeak-ng/emoji-data.txt` for additional data
// in interpreting ZWJ emoji sequences.
$textmode
// 0000..007F : C0 Controls and Basic Latin
//+ plus // [002B] other (no translation)
// 0080..00FF : C1 Controls and Latin-1 Supplement
//¢ cents // [00A2] other (no translation)
//£ pound // [00A3] other (no translation)
//¤ currency sign // [00A4] other (no translation)
//¥ yen // [00A5] other (no translation)
//§ section // [00A7] other (no translation)
//¨ double dot // [00A8] other (no translation)
© drets dautor // [00A9] text|emoji
//¬ not sign // [00AC] other (no translation)
® marca registrada // [00AE] text|emoji
//° degrees // [00B0] other (no translation)
//± plus or minus // [00B1] other (no translation)
//µ micro // [00B5] other (no translation)
//¶ paragraph // [00B6] other (no translation)
//¼ a quarter // [00BC] other (no translation)
//½ a half // [00BD] other (no translation)
//¾ three quarters // [00BE] other (no translation)
//× times // [00D7] other (no translation)
//÷ divided by // [00F7] other (no translation)
// 02B0..02FF : Spacing Modifier Letters
//˙ dot // [02D9] other (no translation)
// 0900..097F : Devanagari
//। danda // [0964] other (no translation)
// 2000..203C : General Punctuation
signe dexclamació doble // [203C] text|emoji
signe dexclamació i dinterrogació // [2049] text|emoji
// 20A0..20CF : Currency Symbols
//₨ rupee // [20A8] other (no translation)
//€ euros // [20AC] other (no translation)
//₹ rupee // [20B9] other (no translation)
// 2100..214F : Letterlike Symbols
//№ numero // [2116] other (no translation)
//℞ prescription // [211E] other (no translation)
marca comercial // [2122] text|emoji
informació // [2139] text|emoji
// 2150..218F : Number Forms
//⅓ one third // [2153] other (no translation)
//⅔ two thirds // [2154] other (no translation)
// 2190..21FF : Arrows
//← left arrow // [2190] other (no translation)
//↑ up arrow // [2191] other (no translation)
//→ right arrow // [2192] other (no translation)
//↓ down arrow // [2193] other (no translation)
fletxa cap a lesquerra i cap a la dreta // [2194] text|emoji
fletxa cap amunt i cap avall // [2195] text|emoji
fletxa cap amunt a lesquerra // [2196] text|emoji
fletxa cap amunt a la dreta // [2197] text|emoji
fletxa cap avall a la dreta // [2198] text|emoji
fletxa cap avall a lesquerra // [2199] text|emoji
fletxa dreta que gira cap a lesquerra // [21A9] text|emoji
fletxa esquerra que gira cap a la dreta // [21AA] text|emoji
// 2200..22FF : Mathematical Operators
//∂ delta // [2202] other (no translation)
//∑ sum sign // [2211] other (no translation)
//− minus // [2212] other (no translation)
//∗ asterisk // [2217] other (no translation)
//√ square root // [221A] other (no translation)
//∛ cube root // [221B] other (no translation)
//∝ proportional to // [221D] other (no translation)
//∞ infinity // [221E] other (no translation)
//∫ integral // [222B] other (no translation)
//∬ double integral // [222C] other (no translation)
//∴ therefore // [2234] other (no translation)
//∵ because // [2235] other (no translation)
//≈ approximately // [2248] other (no translation)
//≠ not equal to // [2260] other (no translation)
//≡ identical to // [2261] other (no translation)
//≤ less or equal to // [2264] other (no translation)
//≥ greater or equal to // [2265] other (no translation)
// 2300..23FF : Miscellaneous Technical
rellotge // [231A]
rellotge de sorra // [231B]
teclat // [2328] text|emoji
botó dexpulsar // [23CF] text|emoji
botó davançar ràpidament // [23E9]
botó de retrocedir ràpidament // [23EA]
botó danar amunt ràpidament // [23EB]
botó danar avall ràpidament // [23EC]
botó de pista següent // [23ED] text|emoji
botó de pista anterior // [23EE] text|emoji
botó de pausa o de reproducció // [23EF] text|emoji
despertador // [23F0]
cronòmetre // [23F1] text|emoji
temporitzador // [23F2] text|emoji
rellotge amb sorra que cau // [23F3]
botó de pausa // [23F8] text|emoji
botó daturada // [23F9] text|emoji
botó denregistrar // [23FA] text|emoji
// 2460..24FF : Enclosed Alphanumerics
lletra M en cercle // [24C2] text|emoji
// 25A0..25FF : Geometric Shapes
//■ black square // [25A0] other (no translation)
quadrat negre petit // [25AA] text|emoji
quadrat blanc petit // [25AB] text|emoji
botó de reproducció // [25B6] text|emoji
botó de retrocedir // [25C0] text|emoji
//● black circle // [25CF] other (no translation)
quadrat mitjà blanc // [25FB] text|emoji
quadrat mitjà negre // [25FC] text|emoji
quadrat blanc petit-mitjà // [25FD]
quadrat negre petit-mitjà // [25FE]
// 2600..26FF : Miscellaneous Symbols
sol // [2600] text|emoji
núvol // [2601] text|emoji
paraigua // [2602] text|emoji
ninot de neu // [2603] text|emoji
cometa // [2604] text|emoji
telèfon // [260E] text|emoji
casella amb marca de verificació // [2611] text|emoji
paraigua amb gotes de pluja // [2614]
beguda calenta // [2615]
trèvol // [2618] text|emoji
índex que apunta cap amunt // [261D] text|emoji
crani amb ossos // [2620] text|emoji
radioactiu // [2622] text|emoji
risc biològic // [2623] text|emoji
creu ortodoxa // [2626] text|emoji
creixent lunar i estel // [262A] text|emoji
símbol de la pau // [262E] text|emoji
yin-yang // [262F] text|emoji
roda del dharma // [2638] text|emoji
cara arrufada // [2639] text|emoji
cara somrient // [263A] text|emoji
símbol femení // [2640] text|emoji
símbol masculí // [2642] text|emoji
Àries // [2648]
Taure // [2649]
Bessons // [264A]
Càncer // [264B]
Lleó // [264C]
Verge // [264D]
Balança // [264E]
Escorpió // [264F]
Sagitari // [2650]
Capricorn // [2651]
Aquari // [2652]
Peixos // [2653]
peó descacs // [265F] text|emoji
pal de piques // [2660] text|emoji
pal de trèvols // [2663] text|emoji
pal de cors // [2665] text|emoji
pal de diamants // [2666] text|emoji
fonts termals // [2668] text|emoji
//♭ flat // [266D] other (no translation)
//♯ sharp // [266F] other (no translation)
símbol de reciclatge // [267B] text|emoji
infinit // [267E] text|emoji
símbol de cadira de rodes // [267F]
martell i pic // [2692] text|emoji
àncora // [2693]
espases creuades // [2694] text|emoji
símbol mèdic // [2695] text|emoji
balança (aparell) // [2696] text|emoji
alambí // [2697] text|emoji
engranatge // [2699] text|emoji
símbol d’àtom // [269B] text|emoji
flor de lis // [269C] text|emoji
advertència // [26A0] text|emoji
alta tensió // [26A1]
cercle blanc // [26AA]
cercle negre // [26AB]
taüt // [26B0] text|emoji
urna funerària // [26B1] text|emoji
pilota de futbol // [26BD]
pilota de beisbol // [26BE]
ninot de neu sense neu // [26C4]
sol darrere un núvol // [26C5]
núvol amb llamp i pluja // [26C8] text|emoji
Ofiüc // [26CE]
pic // [26CF] text|emoji
casc amb creu blanca // [26D1] text|emoji
cadenes // [26D3] text|emoji
prohibit entrar // [26D4]
santuari xintoista // [26E9] text|emoji
església // [26EA]
muntanya // [26F0] text|emoji
para-sol a la sorra // [26F1] text|emoji
font // [26F2]
banderí al forat // [26F3]
ferri // [26F4] text|emoji
veler // [26F5]
esquiador // [26F7] text|emoji
patinatge sobre gel // [26F8] text|emoji
persona amb una pilota // [26F9] text|emoji
tenda // [26FA]
assortidor de gasolina // [26FD]
// 2700..27BF : Dingbats
tisores // [2702] text|emoji
marca de verificació blanca gran // [2705]
avió // [2708] text|emoji
sobre // [2709] text|emoji
puny alçat // [270A]
mà aixecada // [270B]
senyal de la victòria // [270C] text|emoji
mà que escriu // [270D] text|emoji
llapis // [270F] text|emoji
ploma negra // [2712] text|emoji
marca de verificació gran // [2714] text|emoji
signe de multiplicar gran // [2716] text|emoji
creu llatina // [271D] text|emoji
estrella de David // [2721] text|emoji
espurnes // [2728]
asterisc de vuit radis // [2733] text|emoji
estrella de vuit puntes // [2734] text|emoji
floc de neu // [2744] text|emoji
espurna // [2747] text|emoji
marca de creu // [274C]
botó de creu // [274E]
signe dinterrogació // [2753]
signe dinterrogació blanc // [2754]
signe dexclamació blanc // [2755]
signe dexclamació // [2757]
exclamació en forma de cor // [2763] text|emoji
cor vermell // [2764] text|emoji
signe de sumar gran // [2795]
signe de restar gran // [2796]
signe de dividir gran // [2797]
fletxa cap a la dreta // [27A1] text|emoji
llaç arrissat // [27B0]
bucle doble // [27BF]
// 2900..297F : Supplemental Arrows-B
fletxa dreta que gira cap amunt // [2934] text|emoji
fletxa dreta que gira cap avall // [2935] text|emoji
// 2B00..2BFF : Miscellaneous Symbols and Arrows
fletxa cap a lesquerra // [2B05] text|emoji
fletxa cap amunt // [2B06] text|emoji
fletxa cap avall // [2B07] text|emoji
quadrat gran negre // [2B1B]
quadrat gran blanc // [2B1C]
estrella // [2B50]
cercle gran // [2B55]
// 3000..303F : CJK Symbols and Punctuation
guió ondulat // [3030] text|emoji
signe dalternança // [303D] text|emoji
// 3200..32FF : Enclosed CJK Letters and Months
botó japonès enhorabona // [3297] text|emoji
botó japonès secret // [3299] text|emoji
// 1F100..1F1FF : Enclosed Alphanumeric Supplement
🅰 botó A (grup sanguini) // [1F170] text|emoji
🅱 botó B (grup sanguini) // [1F171] text|emoji
🅾 botó O (grup sanguini) // [1F17E] text|emoji
🅿 botó P // [1F17F] text|emoji
🆎 botó AB (grup sanguini) // [1F18E]
🆑 botó CL // [1F191]
🆒 botó COOL // [1F192]
🆓 botó FREE // [1F193]
🆔 botó ID // [1F194]
🆕 botó NEW // [1F195]
🆖 botó NG // [1F196]
🆗 botó OK // [1F197]
🆘 botó SOS // [1F198]
🆙 botó amb la paraula Up! // [1F199]
🆚 botó VS // [1F19A]
// 1F200..1F2FF : Enclosed Ideographic Supplement
🈁 botó japonès aquí // [1F201]
🈂 botó japonès càrrec per servei // [1F202] text|emoji
🈚 botó japonès gratis // [1F21A]
🈯 botó japonès reservat // [1F22F]
🈲 botó japonès prohibit // [1F232]
🈳 botó japonès plaça lliure // [1F233]
🈴 botó japonès qualificació daprovat // [1F234]
🈵 botó japonès cap plaça lliure // [1F235]
🈶 botó japonès de pagament // [1F236]
🈷 botó japonès import mensual // [1F237] text|emoji
🈸 botó japonès aplicació // [1F238]
🈹 botó japonès descompte // [1F239]
🈺 botó japonès negoci obert // [1F23A]
🉐 botó japonès ganga // [1F250]
🉑 botó japonès acceptable // [1F251]
// 1F000..1F02F : Mahjong Tiles
🀄 drac vermell de mahjong // [1F004]
// 1F0A0..1F0FF : Playing Cards
🃏 comodí // [1F0CF]
// 1F300..1F5FF : Miscellaneous Symbols and Pictographs
🌀 cicló // [1F300]
🌁 paisatge emboirat // [1F301]
🌂 paraigua tancat // [1F302]
🌃 nit estrellada // [1F303]
🌄 alba sobre les muntanyes // [1F304]
🌅 alba // [1F305]
🌆 paisatge urbà al vespre // [1F306]
🌇 posta de sol // [1F307]
🌈 arc de Sant Martí // [1F308]
🌉 pont de nit // [1F309]
🌊 onada // [1F30A]
🌋 volcà // [1F30B]
🌌 Via Làctia // [1F30C]
🌍 globus terraqüi amb Europa i Àfrica // [1F30D]
🌎 globus terraqüi amb Amèrica // [1F30E]
🌏 globus terraqüi amb Àsia i Austràlia // [1F30F]
🌐 globus terraqüi amb meridians // [1F310]
🌑 lluna nova // [1F311]
🌒 lluna en quart creixent // [1F312]
🌓 lluna en el primer quart creixent // [1F313]
🌔 lluna gibosa creixent // [1F314]
🌕 lluna plena // [1F315]
🌖 lluna gibosa minvant // [1F316]
🌗 lluna en l’últim quart minvant // [1F317]
🌘 lluna minvant // [1F318]
🌙 lluna creixent // [1F319]
🌚 cara de lluna nova // [1F31A]
🌛 lluna en el primer quart amb cara // [1F31B]
🌜 lluna en l’últim quart amb cara // [1F31C]
🌝 lluna plena amb cara // [1F31D]
🌞 sol amb cara // [1F31E]
🌟 estrella brillant // [1F31F]
🌠 estel fugaç // [1F320]
🌡 termòmetre // [1F321] text|emoji
🌤 sol darrere dun núvol petit // [1F324] text|emoji
🌥 sol darrere dun núvol gran // [1F325] text|emoji
🌦 sol darrere dun núvol amb pluja // [1F326] text|emoji
🌧 núvol amb pluja // [1F327] text|emoji
🌨 núvol amb neu // [1F328] text|emoji
🌩 núvol amb llamp // [1F329] text|emoji
🌪 tornado // [1F32A] text|emoji
🌫 boira // [1F32B] text|emoji
🌬 vent // [1F32C] text|emoji
🌭 frankfurt // [1F32D]
🌮 taco // [1F32E]
🌯 burrito // [1F32F]
🌰 castanya // [1F330]
🌱 brot // [1F331]
🌲 arbre de fulla perenne // [1F332]
🌳 arbre de fulla caduca // [1F333]
🌴 palmera // [1F334]
🌵 cactus // [1F335]
🌶 bitxo // [1F336] text|emoji
🌷 tulipa // [1F337]
🌸 flor de cirerer // [1F338]
🌹 rosa // [1F339]
🌺 hibisc // [1F33A]
🌻 gira-sol // [1F33B]
🌼 flor // [1F33C]
🌽 panotxa // [1F33D]
🌾 espiga darròs // [1F33E]
🌿 herba // [1F33F]
🍀 trèvol de quatre fulles // [1F340]
🍁 fulla dauró // [1F341]
🍂 fulla seca // [1F342]
🍃 fulla que vola amb el vent // [1F343]
🍄 bolet // [1F344]
🍅 tomàquet // [1F345]
🍆 albergínia // [1F346]
🍇 raïm // [1F347]
🍈 meló // [1F348]
🍉 síndria // [1F349]
🍊 mandarina // [1F34A]
🍋 llimona // [1F34B]
🍌 plàtan // [1F34C]
🍍 pinya // [1F34D]
🍎 poma vermella // [1F34E]
🍏 poma verda // [1F34F]
🍐 pera // [1F350]
🍑 préssec // [1F351]
🍒 cireres // [1F352]
🍓 maduixa // [1F353]
🍔 hamburguesa // [1F354]
🍕 pizza // [1F355]
🍖 carn amb os // [1F356]
🍗 cuixa de pollastre // [1F357]
🍘 galeta darròs // [1F358]
🍙 bola darròs // [1F359]
🍚 arròs bullit // [1F35A]
🍛 arròs al curri // [1F35B]
🍜 bol fumejant // [1F35C]
🍝 espaguetis // [1F35D]
🍞 pa // [1F35E]
🍟 patates fregides // [1F35F]
🍠 moniato rostit // [1F360]
🍡 broqueta dolça japonesa // [1F361]
🍢 broqueta de marisc // [1F362]
🍣 sushi // [1F363]
🍤 gamba fregida // [1F364]
🍥 pastís de peix amb remolí // [1F365]
🍦 gelat de màquina // [1F366]
🍧 granissat // [1F367]
🍨 gelat // [1F368]
🍩 dònut // [1F369]
🍪 galeta // [1F36A]
🍫 rajola de xocolata // [1F36B]
🍬 caramel // [1F36C]
🍭 piruleta // [1F36D]
🍮 flam // [1F36E]
🍯 pot de mel // [1F36F]
🍰 porció de pastís // [1F370]
🍱 caixa de bento // [1F371]
🍲 cassola de menjar // [1F372]
🍳 ou ferrat // [1F373]
🍴 forquilla i ganivet // [1F374]
🍵 tassa de te // [1F375]
🍶 sake // [1F376]
🍷 copa de vi // [1F377]
🍸 copa de còctel // [1F378]
🍹 beguda tropical // [1F379]
🍺 gerra de cervesa // [1F37A]
🍻 brindis amb gerra de cervesa // [1F37B]
🍼 biberó // [1F37C]
🍽 forquilla, ganivet i plat // [1F37D] text|emoji
🍾 ampolla de cava // [1F37E]
🍿 crispetes // [1F37F]
🎀 llaç // [1F380]
🎁 regal embolicat // [1F381]
🎂 pastís daniversari // [1F382]
🎃 carabassa de Halloween // [1F383]
🎄 arbre de Nadal // [1F384]
🎅 pare Noel // [1F385]
🎆 focs dartifici // [1F386]
🎇 bengala // [1F387]
🎈 globus // [1F388]
🎉 tub de confeti // [1F389]
🎊 bola de confeti // [1F38A]
🎋 arbre dels desitjos de Tanabata // [1F38B]
🎌 banderes creuades // [1F38C]
🎍 decoració de pi // [1F38D]
🎎 nines japoneses // [1F38E]
🎏 banderins de carpes // [1F38F]
🎐 campaneta de vent // [1F390]
🎑 cerimònia de la lluna // [1F391]
🎒 motxilla descola // [1F392]
🎓 barret de graduació // [1F393]
🎖 medalla militar // [1F396] text|emoji
🎗 llaç commemoratiu // [1F397] text|emoji
🎙 micròfon destudi // [1F399] text|emoji
🎚 control lliscant de nivell // [1F39A] text|emoji
🎛 botons de control // [1F39B] text|emoji
🎞 fotograma de pel lícula // [1F39E] text|emoji
🎟 bitllet dentrada // [1F39F] text|emoji
🎠 cavallets // [1F3A0]
🎡 roda de fira // [1F3A1]
🎢 muntanya russa // [1F3A2]
🎣 canya de pescar // [1F3A3]
🎤 micròfon // [1F3A4]
🎥 càmera cinematogràfica // [1F3A5]
🎦 cinema // [1F3A6]
🎧 auricular // [1F3A7]
🎨 paleta dartista // [1F3A8]
🎩 barret de copa // [1F3A9]
🎪 carpa de circ // [1F3AA]
🎫 tiquet // [1F3AB]
🎬 claqueta // [1F3AC]
🎭 arts interpretatives // [1F3AD]
🎮 videojoc // [1F3AE]
🎯 dards // [1F3AF]
🎰 màquina escurabutxaques // [1F3B0]
🎱 bola de billar // [1F3B1]
🎲 daus // [1F3B2]
🎳 bitlles // [1F3B3]
🎴 cartes de les flors // [1F3B4]
🎵 nota musical // [1F3B5]
🎶 notes musicals // [1F3B6]
🎷 saxofon // [1F3B7]
🎸 guitarra // [1F3B8]
🎹 teclat musical // [1F3B9]
🎺 trompeta // [1F3BA]
🎻 violí // [1F3BB]
🎼 pentagrama // [1F3BC]
🎽 samarreta per córrer // [1F3BD]
🎾 tennis // [1F3BE]
🎿 esquís // [1F3BF]
🏀 pilota de bàsquet // [1F3C0]
🏁 bandera de quadres // [1F3C1]
🏂 surfista de neu // [1F3C2]
🏃 persona que corre // [1F3C3]
🏄 persona que fa surf // [1F3C4]
🏅 medalla esportiva // [1F3C5]
🏆 trofeu // [1F3C6]
🏇 curses de cavalls // [1F3C7]
🏈 pilota de futbol americà // [1F3C8]
🏉 pilota de rugbi // [1F3C9]
🏊 persona que neda // [1F3CA]
🏋 persona que aixeca peses // [1F3CB] text|emoji
🏌 golfista // [1F3CC] text|emoji
🏍 motocicleta // [1F3CD] text|emoji
🏎 cotxe de curses // [1F3CE] text|emoji
🏏 criquet // [1F3CF]
🏐 pilota de voleibol // [1F3D0]
🏑 hoquei sobre herba // [1F3D1]
🏒 hoquei sobre gel // [1F3D2]
🏓 tennis de taula // [1F3D3]
🏔 muntanya amb neu al cim // [1F3D4] text|emoji
🏕 acampada // [1F3D5] text|emoji
🏖 platja amb para-sol // [1F3D6] text|emoji
🏗 construcció dedificis // [1F3D7] text|emoji
🏘 cases // [1F3D8] text|emoji
🏙 paisatge urbà // [1F3D9] text|emoji
🏚 casa abandonada // [1F3DA] text|emoji
🏛 edifici clàssic // [1F3DB] text|emoji
🏜 desert // [1F3DC] text|emoji
🏝 illa deserta // [1F3DD] text|emoji
🏞 parc nacional // [1F3DE] text|emoji
🏟 estadi // [1F3DF] text|emoji
🏠 casa // [1F3E0]
🏡 casa amb jardí // [1F3E1]
🏢 edifici doficines // [1F3E2]
🏣 oficina de correus japonesa // [1F3E3]
🏤 oficina de correus europea // [1F3E4]
🏥 hospital // [1F3E5]
🏦 banc // [1F3E6]
🏧 signe de caixer automàtic // [1F3E7]
🏨 hotel // [1F3E8]
🏩 hotel de cites // [1F3E9]
🏪 botiga a labast // [1F3EA]
🏫 escola // [1F3EB]
🏬 centre comercial // [1F3EC]
🏭 fàbrica // [1F3ED]
🏮 fanal de paper vermell // [1F3EE]
🏯 castell japonès // [1F3EF]
🏰 castell // [1F3F0]
🏳 bandera blanca // [1F3F3] text|emoji
🏴 bandera negra // [1F3F4]
🏵 roseta // [1F3F5] text|emoji
🏷 etiqueta // [1F3F7] text|emoji
🏸 bàdminton // [1F3F8]
🏹 arc i fletxa // [1F3F9]
🏺 àmfora // [1F3FA]
🏻 pell molt clara // [1F3FB]
🏼 pell bastant clara // [1F3FC]
🏽 pell morena // [1F3FD]
🏾 pell fosca // [1F3FE]
🏿 pell molt fosca // [1F3FF]
🐀 rata // [1F400]
🐁 ratolí // [1F401]
🐂 bou // [1F402]
🐃 búfal aquàtic // [1F403]
🐄 vaca // [1F404]
🐅 tigre // [1F405]
🐆 lleopard // [1F406]
🐇 conill // [1F407]
🐈 gat // [1F408]
🐉 drac // [1F409]
🐊 cocodril // [1F40A]
🐋 balena // [1F40B]
🐌 cargol // [1F40C]
🐍 serp // [1F40D]
🐎 cavall // [1F40E]
🐏 marrà // [1F40F]
🐐 cabra // [1F410]
🐑 ovella // [1F411]
🐒 mico // [1F412]
🐓 gall // [1F413]
🐔 pollastre // [1F414]
🐕 gos // [1F415]
🐖 porc // [1F416]
🐗 senglar // [1F417]
🐘 elefant // [1F418]
🐙 pop // [1F419]
🐚 cargol de mar // [1F41A]
🐛 eruga // [1F41B]
🐜 formiga // [1F41C]
🐝 abella // [1F41D]
🐞 marieta // [1F41E]
🐟 peix // [1F41F]
🐠 peix tropical // [1F420]
🐡 peix globus // [1F421]
🐢 tortuga // [1F422]
🐣 pollet que surt de lou // [1F423]
🐤 pollet de perfil // [1F424]
🐥 pollet de cara // [1F425]
🐦 ocell // [1F426]
🐧 pingüí // [1F427]
🐨 coala // [1F428]
🐩 caniche // [1F429]
🐪 dromedari // [1F42A]
🐫 camell // [1F42B]
🐬 dofí // [1F42C]
🐭 cara de ratolí // [1F42D]
🐮 cara de vaca // [1F42E]
🐯 cara de tigre // [1F42F]
🐰 cara de conill // [1F430]
🐱 cara de gat // [1F431]
🐲 cara de drac // [1F432]
🐳 balena que treu aigua // [1F433]
🐴 cara de cavall // [1F434]
🐵 cara de mona // [1F435]
🐶 cara de gos // [1F436]
🐷 cara de porc // [1F437]
🐸 cara de granota // [1F438]
🐹 cara dhàmster // [1F439]
🐺 cara de llop // [1F43A]
🐻 cara dos // [1F43B]
🐼 cara de panda // [1F43C]
🐽 nas de porc // [1F43D]
🐾 petjades danimal // [1F43E]
🐿 esquirol // [1F43F] text|emoji
👀 ulls // [1F440]
👁 ull // [1F441] text|emoji
👂 orella // [1F442]
👃 nas // [1F443]
👄 boca // [1F444]
👅 llengua // [1F445]
👆 dit índex que apunta cap amunt // [1F446]
👇 dit índex que apunta cap avall // [1F447]
👈 dit índex que apunta cap a lesquerra // [1F448]
👉 dit índex que apunta cap a la dreta // [1F449]
👊 cop de puny // [1F44A]
👋 mà que saluda // [1F44B]
👌 senyal daprovació amb la mà // [1F44C]
👍 polze cap amunt // [1F44D]
👎 polze cap avall // [1F44E]
👏 mans que aplaudeixen // [1F44F]
👐 mans obertes // [1F450]
👑 corona // [1F451]
👒 barret de dona // [1F452]
👓 ulleres // [1F453]
👔 corbata // [1F454]
👕 samarreta // [1F455]
👖 texans // [1F456]
👗 vestit // [1F457]
👘 quimono // [1F458]
👙 biquini // [1F459]
👚 roba de dona // [1F45A]
👛 moneder // [1F45B]
👜 bossa de mà // [1F45C]
👝 bossa // [1F45D]
👞 sabata dhome // [1F45E]
👟 sabatilla de córrer // [1F45F]
👠 sabata de taló // [1F460]
👡 sandàlia de dona // [1F461]
👢 bota de dona // [1F462]
👣 petjades // [1F463]
👤 silueta dun bust // [1F464]
👥 silueta de bustos // [1F465]
👦 noi // [1F466]
👧 noia // [1F467]
👨 home // [1F468]
👩 dona // [1F469]
👪 família // [1F46A]
👫 home i dona que sagafen de la mà // [1F46B]
👬 homes que sagafen de la mà // [1F46C]
👭 dones que sagafen de la mà // [1F46D]
👮 agent de policia // [1F46E]
👯 persones que ballen disfressades // [1F46F]
👰 núvia amb vel // [1F470]
👱 persona amb els cabells rossos // [1F471]
👲 home amb barret xinès // [1F472]
👳 persona amb turbant // [1F473]
👴 home gran // [1F474]
👵 dona gran // [1F475]
👶 nadó // [1F476]
👷 treballador de la construcció // [1F477]
👸 princesa // [1F478]
👹 ogre // [1F479]
👺 follet // [1F47A]
👻 fantasma // [1F47B]
👼 angelet // [1F47C]
👽 alienígena // [1F47D]
👾 monstre alienígena // [1F47E]
👿 cara enfadada amb banyes // [1F47F]
💀 crani // [1F480]
💁 persona amb mà inclinada cap amunt // [1F481]
💂 guarda // [1F482]
💃 dona que balla // [1F483]
💄 pintallavis // [1F484]
💅 esmalt dungles // [1F485]
💆 persona que rep un massatge facial // [1F486]
💇 persona que es talla els cabells // [1F487]
💈 barberia // [1F488]
💉 xeringa // [1F489]
💊 píndola // [1F48A]
💋 marca de petó // [1F48B]
💌 carta damor // [1F48C]
💍 anell // [1F48D]
💎 gemma // [1F48E]
💏 petó // [1F48F]
💐 ram de flors // [1F490]
💑 parella amb un cor // [1F491]
💒 casament // [1F492]
💓 cor que batega // [1F493]
💔 cor trencat // [1F494]
💕 dos cors // [1F495]
💖 cor espurnejant // [1F496]
💗 cor que creix // [1F497]
💘 cor amb fletxa // [1F498]
💙 cor blau // [1F499]
💚 cor verd // [1F49A]
💛 cor groc // [1F49B]
💜 cor lila // [1F49C]
💝 cor amb un llaç // [1F49D]
💞 cors que giren // [1F49E]
💟 cor decoratiu // [1F49F]
💠 rombe amb punt // [1F4A0]
💡 bombeta // [1F4A1]
💢 símbol denuig // [1F4A2]
💣 bomba // [1F4A3]
💤 zzz // [1F4A4]
💥 col lisió // [1F4A5]
💦 gotes de suor // [1F4A6]
💧 gota // [1F4A7]
💨 sortir corrent // [1F4A8]
💩 caca // [1F4A9]
💪 bíceps tensat // [1F4AA]
💫 mareig // [1F4AB]
💬 bafarada de parlar // [1F4AC]
💭 bafarada de pensar // [1F4AD]
💮 flor blanca // [1F4AE]
💯 100 punts // [1F4AF]
💰 bossa de diners // [1F4B0]
💱 canvi de divisa // [1F4B1]
💲 signe de dòlar gran // [1F4B2]
💳 targeta de crèdit // [1F4B3]
💴 bitllets de ien // [1F4B4]
💵 bitllets de dòlar // [1F4B5]
💶 bitllets deuro // [1F4B6]
💷 bitllets de lliura // [1F4B7]
💸 diners amb ales // [1F4B8]
💹 gràfic daugment amb el signe del ien // [1F4B9]
💺 seient // [1F4BA]
💻 ordinador portàtil // [1F4BB]
💼 maletí // [1F4BC]
💽 minidisc // [1F4BD]
💾 disquet // [1F4BE]
💿 disc òptic // [1F4BF]
📀 DVD // [1F4C0]
📁 carpeta de fitxers // [1F4C1]
📂 carpeta de fitxers oberta // [1F4C2]
📃 pàgina que es cargola // [1F4C3]
📄 pàgina // [1F4C4]
📅 calendari // [1F4C5]
📆 calendari de bloc // [1F4C6]
📇 organitzador de targetes // [1F4C7]
📈 gràfic daugment // [1F4C8]
📉 gràfic de disminució // [1F4C9]
📊 gràfic de barres // [1F4CA]
📋 porta-retalls // [1F4CB]
📌 xinxeta // [1F4CC]
📍 xinxeta rodona // [1F4CD]
📎 clip // [1F4CE]
📏 regle // [1F4CF]
📐 esquadra // [1F4D0]
📑 marcadors // [1F4D1]
📒 llibre de comptabilitat // [1F4D2]
📓 llibreta // [1F4D3]
📔 quadern amb coberta decorativa // [1F4D4]
📕 llibre tancat // [1F4D5]
📖 llibre obert // [1F4D6]
📗 llibre verd // [1F4D7]
📘 llibre blau // [1F4D8]
📙 llibre taronja // [1F4D9]
📚 llibres // [1F4DA]
📛 etiqueta identificadora // [1F4DB]
📜 pergamí // [1F4DC]
📝 nota // [1F4DD]
📞 auricular de telèfon // [1F4DE]
📟 buscapersones // [1F4DF]
📠 fax // [1F4E0]
📡 antena de satèl lit // [1F4E1]
📢 altaveu de megafonia // [1F4E2]
📣 megàfon // [1F4E3]
📤 safata de sortida // [1F4E4]
📥 safata dentrada // [1F4E5]
📦 paquet // [1F4E6]
📧 correu electrònic // [1F4E7]
📨 sobre que arriba // [1F4E8]
📩 sobre amb fletxa // [1F4E9]
📪 bústia tancada amb la bandera abaixada // [1F4EA]
📫 bústia tancada amb la bandera aixecada // [1F4EB]
📬 bústia oberta amb la bandera aixecada // [1F4EC]
📭 bústia oberta amb la bandera abaixada // [1F4ED]
📮 bústia // [1F4EE]
📯 corn de posta // [1F4EF]
📰 diari // [1F4F0]
📱 telèfon mòbil // [1F4F1]
📲 telèfon mòbil amb fletxa // [1F4F2]
📳 mode de vibració // [1F4F3]
📴 telèfon mòbil desactivat // [1F4F4]
📵 prohibits els telèfons mòbils // [1F4F5]
📶 barres de cobertura // [1F4F6]
📷 càmera // [1F4F7]
📸 càmera amb flaix // [1F4F8]
📹 càmera de vídeo // [1F4F9]
📺 televisió // [1F4FA]
📻 ràdio // [1F4FB]
📼 videocasset // [1F4FC]
📽 projector cinematogràfic // [1F4FD] text|emoji
📿 rosari // [1F4FF]
🔀 botó de reproducció aleatòria // [1F500]
🔁 botó de repetició // [1F501]
🔂 botó de repetició única // [1F502]
🔃 fletxes que giren cap a la dreta // [1F503]
🔄 botó de fletxes que giren cap a lesquerra // [1F504]
🔅 botó datenuar la brillantor // [1F505]
🔆 botó daugmentar la brillantor // [1F506]
🔇 altaveu desactivat // [1F507]
🔈 altaveu amb el volum baix // [1F508]
🔉 altaveu amb el volum mitjà // [1F509]
🔊 altaveu amb el volum alt // [1F50A]
🔋 bateria // [1F50B]
🔌 endoll // [1F50C]
🔍 lupa cap a lesquerra // [1F50D]
🔎 lupa cap a la dreta // [1F50E]
🔏 cadenat amb ploma // [1F50F]
🔐 cadenat tancat amb clau // [1F510]
🔑 clau // [1F511]
🔒 cadenat tancat // [1F512]
🔓 cadenat obert // [1F513]
🔔 campana // [1F514]
🔕 campana silenciada // [1F515]
🔖 punt de llibre // [1F516]
🔗 enllaç // [1F517]
🔘 botó dopció // [1F518]
🔙 fletxa amb la paraula Back // [1F519]
🔚 fletxa amb la paraula End // [1F51A]
🔛 fletxa amb la paraula ON! // [1F51B]
🔜 fletxa amb la paraula Soon // [1F51C]
🔝 fletxa amb la paraula Top // [1F51D]
🔞 prohibit a menors dedat // [1F51E]
🔟 tecla: 10 // [1F51F]
🔠 botó de lletres llatines en majúscules // [1F520]
🔡 botó de lletres llatines en minúscules // [1F521]
🔢 botó de números // [1F522]
🔣 botó de símbols // [1F523]
🔤 botó de lletres llatines // [1F524]
🔥 foc // [1F525]
🔦 llanterna // [1F526]
🔧 clau anglesa // [1F527]
🔨 martell // [1F528]
🔩 cargol i femella // [1F529]
🔪 ganivet de cuina // [1F52A]
🔫 pistola // [1F52B]
🔬 microscopi // [1F52C]
🔭 telescopi // [1F52D]
🔮 bola de vidre // [1F52E]
🔯 estrella de sis puntes amb punt // [1F52F]
🔰 símbol japonès de principiant // [1F530]
🔱 marca de trident // [1F531]
🔲 botó de quadrat negre // [1F532]
🔳 botó de quadrat blanc // [1F533]
🔴 cercle vermell // [1F534]
🔵 cercle blau // [1F535]
🔶 rombe gran taronja // [1F536]
🔷 rombe gran blau // [1F537]
🔸 rombe petit taronja // [1F538]
🔹 rombe petit blau // [1F539]
🔺 triangle vermell cap amunt // [1F53A]
🔻 triangle vermell cap avall // [1F53B]
🔼 botó danar amunt // [1F53C]
🔽 botó danar avall // [1F53D]
🕉 símbol dom // [1F549] text|emoji
🕊 colom // [1F54A] text|emoji
🕋 Kaba // [1F54B]
🕌 mesquita // [1F54C]
🕍 sinagoga // [1F54D]
🕎 canelobre de set braços // [1F54E]
🕐 la una en punt // [1F550]
🕑 les dues en punt // [1F551]
🕒 les tres en punt // [1F552]
🕓 les quatre en punt // [1F553]
🕔 les cinc en punt // [1F554]
🕕 les sis en punt // [1F555]
🕖 les set en punt // [1F556]
🕗 les vuit en punt // [1F557]
🕘 les nou en punt // [1F558]
🕙 les deu en punt // [1F559]
🕚 les onze en punt // [1F55A]
🕛 les dotze en punt // [1F55B]
🕜 dos quarts de dues // [1F55C]
🕝 dos quarts de tres // [1F55D]
🕞 dos quarts de quatre // [1F55E]
🕟 dos quarts de cinc // [1F55F]
🕠 dos quarts de sis // [1F560]
🕡 dos quarts de set // [1F561]
🕢 dos quarts de vuit // [1F562]
🕣 dos quarts de nou // [1F563]
🕤 dos quarts de deu // [1F564]
🕥 dos quarts donze // [1F565]
🕦 dos quarts de dotze // [1F566]
🕧 dos quarts duna // [1F567]
🕯 espelma // [1F56F] text|emoji
🕰 rellotge de taula // [1F570] text|emoji
🕳 forat // [1F573] text|emoji
🕴 home de negocis que levita // [1F574] text|emoji
🕵 detectiu // [1F575] text|emoji
🕶 ulleres de sol // [1F576] text|emoji
🕷 aranya // [1F577] text|emoji
🕸 teranyina // [1F578] text|emoji
🕹 palanca de control // [1F579] text|emoji
🕺 home que balla // [1F57A]
🖇 clips enganxats // [1F587] text|emoji
🖊 bolígraf // [1F58A] text|emoji
🖋 ploma estilogràfica // [1F58B] text|emoji
🖌 pinzell // [1F58C] text|emoji
🖍 llapis de color // [1F58D] text|emoji
🖐 mà oberta // [1F590] text|emoji
🖕 dit del cor // [1F595]
🖖 salutació vulcaniana // [1F596]
🖤 cor negre // [1F5A4]
🖥 ordinador descriptori // [1F5A5] text|emoji
🖨 impressora // [1F5A8] text|emoji
🖱 ratolí dordinador // [1F5B1] text|emoji
🖲 ratolí de bola // [1F5B2] text|emoji
🖼 marc amb quadre // [1F5BC] text|emoji
🗂 separadors per a organitzador de targetes // [1F5C2] text|emoji
🗃 arxivador de targetes // [1F5C3] text|emoji
🗄 arxivador // [1F5C4] text|emoji
🗑 paperera // [1F5D1] text|emoji
🗒 bloc de notes despiral // [1F5D2] text|emoji
🗓 calendari despiral // [1F5D3] text|emoji
🗜 serjant // [1F5DC] text|emoji
🗝 clau antiga // [1F5DD] text|emoji
🗞 diari enrotllat // [1F5DE] text|emoji
🗡 daga // [1F5E1] text|emoji
🗣 persona que parla // [1F5E3] text|emoji
🗨 bafarada de parlar cap a lesquerra // [1F5E8] text|emoji
🗯 bafarada denuig cap a la dreta // [1F5EF] text|emoji
🗳 urna amb vot // [1F5F3] text|emoji
🗺 mapa del món // [1F5FA] text|emoji
🗻 mont Fuji // [1F5FB]
🗼 torre de Tòquio // [1F5FC]
🗽 estàtua de la Llibertat // [1F5FD]
🗾 mapa del Japó // [1F5FE]
🗿 moai // [1F5FF]
// 1F600..1F64F : Emoticons
😀 cara molt somrient // [1F600]
😁 cara molt somrient amb els ulls alegres // [1F601]
😂 cara amb llàgrimes dalegria // [1F602]
😃 cara molt somrient amb els ulls ben oberts // [1F603]
😄 cara amb rialla i els ulls somrients // [1F604]
😅 cara somrient amb una gota de suor // [1F605]
😆 cara somrient amb els ulls tancats fortament // [1F606]
😇 cara somrient amb aurèola // [1F607]
😈 cara somrient amb banyes // [1F608]
😉 cara que pica lullet // [1F609]
😊 cara somrient amb els ulls alegres // [1F60A]
😋 cara dassaborir un menjar deliciós // [1F60B]
😌 cara dalleujament // [1F60C]
😍 cara somrient amb ulls en forma de cor // [1F60D]
😎 cara somrient amb ulleres de sol // [1F60E]
😏 cara somrient amb superioritat // [1F60F]
😐 cara neutra // [1F610]
😑 cara inexpressiva // [1F611]
😒 cara de desaprovació // [1F612]
😓 cara amb suor freda // [1F613]
😔 cara desanimada // [1F614]
😕 cara de confusió // [1F615]
😖 cara de frustració // [1F616]
😗 cara que fa un petó // [1F617]
😘 cara que llança un petó // [1F618]
😙 cara que fa un petó amb els ulls alegres // [1F619]
😚 cara que fa un petó amb els ulls tancats // [1F61A]
😛 cara que fa llengotes // [1F61B]
😜 cara que fa llengotes i pica lullet // [1F61C]
😝 cara amb els ulls tancats i la llengua fora // [1F61D]
😞 cara de decepció // [1F61E]
😟 cara de preocupació // [1F61F]
😠 cara enfadada // [1F620]
😡 cara enutjada // [1F621]
😢 cara que plora // [1F622]
😣 cara de perseverança // [1F623]
😤 cara que treu fum del nas // [1F624]
😥 cara de decepció, però alleujada // [1F625]
😦 cara emmurriada amb la boca oberta // [1F626]
😧 cara dangoixa // [1F627]
😨 cara de por // [1F628]
😩 cara desgotament // [1F629]
😪 cara de son // [1F62A]
😫 cara de cansament // [1F62B]
😬 cara que fa una ganyota amb les dents // [1F62C]
😭 cara que plora desconsoladament // [1F62D]
😮 cara amb la boca oberta // [1F62E]
😯 cara de sorpresa // [1F62F]
😰 cara amb la boca oberta i suor freda // [1F630]
😱 cara que crida de por // [1F631]
😲 cara estupefacta // [1F632]
😳 cara enrojolada // [1F633]
😴 cara de dormir // [1F634]
😵 cara marejada // [1F635]
😶 cara sense boca // [1F636]
😷 cara amb mascareta // [1F637]
😸 cara de gat somrient amb els ulls alegres // [1F638]
😹 cara de gat amb llàgrimes dalegria // [1F639]
😺 cara de gat somrient amb la boca oberta // [1F63A]
😻 cara de gat somrient amb cors als ulls // [1F63B]
😼 cara de gat amb somriure irònic // [1F63C]
😽 cara de gat que fa un petó // [1F63D]
😾 cara de gat enutjada // [1F63E]
😿 cara de gat que plora // [1F63F]
🙀 cara de gat sorpresa // [1F640]
🙁 cara una mica arrufada // [1F641]
🙂 cara que somriu una mica // [1F642]
🙃 cara de cap per avall // [1F643]
🙄 cara amb els ulls en blanc // [1F644]
🙅 gest de negació // [1F645]
🙆 gest daprovació // [1F646]
🙇 persona capcota // [1F647]
🙈 mona que no mira // [1F648]
🙉 mona que no escolta // [1F649]
🙊 mona que no parla // [1F64A]
🙋 persona amb la mà aixecada // [1F64B]
🙌 mans enlaire // [1F64C]
🙍 persona emmurriada // [1F64D]
🙎 persona enutjada // [1F64E]
🙏 mans en oració // [1F64F]
// 1F680..1F6FF : Transport and Map Symbols
🚀 coet // [1F680]
🚁 helicòpter // [1F681]
🚂 locomotora // [1F682]
🚃 vagó de tren elèctric // [1F683]
🚄 tren dalta velocitat // [1F684]
🚅 tren bala // [1F685]
🚆 tren // [1F686]
🚇 metro // [1F687]
🚈 tren lleuger // [1F688]
🚉 estació // [1F689]
🚊 tramvia // [1F68A]
🚋 vagó de tramvia // [1F68B]
🚌 autobús // [1F68C]
🚍 autobús que arriba // [1F68D]
🚎 troleibús // [1F68E]
🚏 parada dautobús // [1F68F]
🚐 microbús // [1F690]
🚑 ambulància // [1F691]
🚒 cotxe de bombers // [1F692]
🚓 cotxe de policia // [1F693]
🚔 cotxe de policia que arriba // [1F694]
🚕 taxi // [1F695]
🚖 taxi que arriba // [1F696]
🚗 automòbil // [1F697]
🚘 automòbil que arriba // [1F698]
🚙 vehicle tot camí // [1F699]
🚚 camió de repartiment // [1F69A]
🚛 camió articulat // [1F69B]
🚜 tractor // [1F69C]
🚝 monocarril // [1F69D]
🚞 ferrocarril de muntanya // [1F69E]
🚟 ferrocarril de suspensió // [1F69F]
🚠 telefèric de muntanya // [1F6A0]
🚡 telefèric // [1F6A1]
🚢 vaixell // [1F6A2]
🚣 persona que rema en una barca // [1F6A3]
🚤 llanxa ràpida // [1F6A4]
🚥 semàfor horitzontal // [1F6A5]
🚦 semàfor vertical // [1F6A6]
🚧 obres // [1F6A7]
🚨 llum de cotxe de policia // [1F6A8]
🚩 bandera triangular // [1F6A9]
🚪 porta // [1F6AA]
🚫 prohibit // [1F6AB]
🚬 cigarreta // [1F6AC]
🚭 prohibit fumar // [1F6AD]
🚮 signe de paperera // [1F6AE]
🚯 prohibit llençar brossa // [1F6AF]
🚰 aigua potable // [1F6B0]
🚱 aigua no potable // [1F6B1]
🚲 bicicleta // [1F6B2]
🚳 bicicletes prohibides // [1F6B3]
🚴 ciclista // [1F6B4]
🚵 ciclista de muntanya // [1F6B5]
🚶 persona que camina // [1F6B6]
🚷 prohibit el pas als vianants // [1F6B7]
🚸 nens que creuen // [1F6B8]
🚹 lavabo dhomes // [1F6B9]
🚺 lavabo de dones // [1F6BA]
🚻 lavabos // [1F6BB]
🚼 símbol de nadó // [1F6BC]
🚽 lavabo // [1F6BD]
🚾 vàter // [1F6BE]
🚿 dutxa // [1F6BF]
🛀 persona a la banyera // [1F6C0]
🛁 banyera // [1F6C1]
🛂 control de passaports // [1F6C2]
🛃 duana // [1F6C3]
🛄 recollida dequipatges // [1F6C4]
🛅 consigna // [1F6C5]
🛋 sofà i làmpada // [1F6CB] text|emoji
🛌 persona al llit // [1F6CC]
🛍 bosses de compres // [1F6CD] text|emoji
🛎 timbre del grum // [1F6CE] text|emoji
🛏 llit // [1F6CF] text|emoji
🛐 lloc de culte // [1F6D0]
🛑 senyal destop // [1F6D1]
🛒 carretó // [1F6D2]
🛠 martell i clau anglesa // [1F6E0] text|emoji
🛡 escut // [1F6E1] text|emoji
🛢 bidó de petroli // [1F6E2] text|emoji
🛣 autopista // [1F6E3] text|emoji
🛤 via de tren // [1F6E4] text|emoji
🛥 llanxa de motor // [1F6E5] text|emoji
🛩 avioneta // [1F6E9] text|emoji
🛫 enlairament davió // [1F6EB]
🛬 aterratge davió // [1F6EC]
🛰 satèl lit // [1F6F0] text|emoji
🛳 vaixell de passatgers // [1F6F3] text|emoji
🛴 patinet // [1F6F4]
🛵 escúter // [1F6F5]
🛶 canoa // [1F6F6]
🛷 trineu // [1F6F7]
🛸 plat volador // [1F6F8]
🛹 monopatí // [1F6F9]
// 1F900..1F9FF : Supplemental Symbols and Pictographs
🤐 cara amb cremallera a la boca // [1F910]
🤑 cara de diners // [1F911]
🤒 cara amb termòmetre // [1F912]
🤓 cara de setciències // [1F913]
🤔 cara pensativa // [1F914]
🤕 cara amb el cap embenat // [1F915]
🤖 cara de robot // [1F916]
🤗 cara amb abraçada // [1F917]
🤘 dits en forma de banyes // [1F918]
🤙 mà que representa una trucada // [1F919]
🤚 revers de la mà // [1F91A]
🤛 puny dret // [1F91B]
🤜 puny esquerre // [1F91C]
🤝 encaixada de mans // [1F91D]
🤞 dits creuats // [1F91E]
🤟 gest de testimo // [1F91F]
🤠 cara amb barret de vaquer // [1F920]
🤡 cara de pallasso // [1F921]
🤢 cara de nàusees // [1F922]
🤣 cara que es peta de riure // [1F923]
🤤 cara que baveja // [1F924]
🤥 cara de mentider // [1F925]
🤦 persona amb la mà a la cara // [1F926]
🤧 cara que esternuda // [1F927]
🤨 cara amb una cella aixecada // [1F928]
🤩 cara amb estrelles als ulls // [1F929]
🤪 cara de bogeria // [1F92A]
🤫 cara que demana silenci // [1F92B]
🤬 cara amb símbols a la boca // [1F92C]
🤭 cara amb la mà sobre la boca // [1F92D]
🤮 cara que vomita // [1F92E]
🤯 cap que explota // [1F92F]
🤰 embarassada // [1F930]
🤱 dona que alleta // [1F931]
🤲 mans juntes amb els palmells cap amunt // [1F932]
🤳 autofoto // [1F933]
🤴 príncep // [1F934]
🤵 home elegant // [1F935]
🤶 mare Noel // [1F936]
🤷 persona que arronsa les espatlles // [1F937]
🤸 persona que fa la roda // [1F938]
🤹 persona que fa malabars // [1F939]
🤺 persona que fa esgrima // [1F93A]
🤼 persones que lluiten // [1F93C]
🤽 persona que juga a waterpolo // [1F93D]
🤾 persona que juga a handbol // [1F93E]
🥀 rosa pansida // [1F940]
🥁 tambor // [1F941]
🥂 brindis // [1F942]
🥃 got de licor // [1F943]
🥄 cullera // [1F944]
🥅 porteria // [1F945]
🥇 medalla dor // [1F947]
🥈 medalla de plata // [1F948]
🥉 medalla de bronze // [1F949]
🥊 guant de boxa // [1F94A]
🥋 quimono darts marcials // [1F94B]
🥌 pedra de cúrling // [1F94C]
🥎 pilota de softbol // [1F94E]
🥏 disc volador // [1F94F]
🥐 croissant // [1F950]
🥑 alvocat // [1F951]
🥒 cogombre // [1F952]
🥓 bacó // [1F953]
🥔 patata // [1F954]
🥕 pastanaga // [1F955]
🥖 baguet // [1F956]
🥗 amanida // [1F957]
🥘 paella // [1F958]
🥙 durum // [1F959]
🥚 ou // [1F95A]
🥛 got de llet // [1F95B]
🥜 cacauets // [1F95C]
🥝 kiwi // [1F95D]
🥞 creps americanes // [1F95E]
🥟 cresta xinesa // [1F95F]
🥠 galeta de la sort // [1F960]
🥡 menjar per emportar // [1F961]
🥢 bastonets xinesos // [1F962]
🥣 bol amb cullera // [1F963]
🥤 got amb canya // [1F964]
🥥 coco // [1F965]
🥦 bròcoli // [1F966]
🥧 coca // [1F967]
🥨 brètzel // [1F968]
🥩 tall de carn // [1F969]
🥪 entrepà // [1F96A]
🥫 llauna de conserva // [1F96B]
🥬 fulla verda // [1F96C]
🥭 mango // [1F96D]
🥮 pastisset de lluna // [1F96E]
🥯 bagel // [1F96F]
🥰 cara somrient amb 3 cors // [1F970]
🥳 cara festiva // [1F973]
🥴 cara de mareig // [1F974]
🥵 cara de calor // [1F975]
🥶 cara de fred // [1F976]
🥺 cara de súplica // [1F97A]
🥼 bata de laboratori // [1F97C]
🥽 ulleres de piscina // [1F97D]
🥾 bota de muntanya // [1F97E]
🥿 sabata plana // [1F97F]
🦀 cranc // [1F980]
🦁 cara de lleó // [1F981]
🦂 escorpí // [1F982]
🦃 gall dindi // [1F983]
🦄 cara dunicorn // [1F984]
🦅 àliga // [1F985]
🦆 ànec // [1F986]
🦇 ratapinyada // [1F987]
🦈 tauró // [1F988]
🦉 mussol // [1F989]
🦊 cara de guineu // [1F98A]
🦋 papallona // [1F98B]
🦌 cérvol // [1F98C]
🦍 goril la // [1F98D]
🦎 llangardaix // [1F98E]
🦏 rinoceront // [1F98F]
🦐 gamba // [1F990]
🦑 calamar // [1F991]
🦒 girafa // [1F992]
🦓 zebra // [1F993]
🦔 eriçó // [1F994]
🦕 sauròpode // [1F995]
🦖 tiranosaure // [1F996]
🦗 grill // [1F997]
🦘 cangur // [1F998]
🦙 llama // [1F999]
🦚 paó // [1F99A]
🦛 hipopòtam // [1F99B]
🦜 lloro // [1F99C]
🦝 os rentador // [1F99D]
🦞 llagosta // [1F99E]
🦟 mosquit // [1F99F]
🦠 microbi // [1F9A0]
🦡 teixó // [1F9A1]
🦢 cigne // [1F9A2]
🦰 cabells vermells // [1F9B0]
🦱 cabells arrissats // [1F9B1]
🦲 calvície // [1F9B2]
🦳 cabells blancs // [1F9B3]
🦴 os // [1F9B4]
🦵 cama // [1F9B5]
🦶 peu // [1F9B6]
🦷 dent // [1F9B7]
🦸 superheroi // [1F9B8]
🦹 superdolent // [1F9B9]
🧀 tall de formatge // [1F9C0]
🧁 cupcake // [1F9C1]
🧂 sal // [1F9C2]
🧐 cara amb monocle // [1F9D0]
🧑 persona // [1F9D1]
🧒 criatura // [1F9D2]
🧓 persona gran // [1F9D3]
🧔 home amb barba // [1F9D4]
🧕 dona amb el cap cobert // [1F9D5]
🧖 persona a la sauna // [1F9D6]
🧗 persona que escala // [1F9D7]
🧘 persona en la posició de lotus // [1F9D8]
🧙 mag // [1F9D9]
🧚 fada // [1F9DA]
🧛 vampir // [1F9DB]
🧜 persona sirena // [1F9DC]
🧝 elf // [1F9DD]
🧞 geni // [1F9DE]
🧟 zombi // [1F9DF]
🧠 cervell // [1F9E0]
🧡 cor taronja // [1F9E1]
🧢 gorra // [1F9E2]
🧣 bufanda // [1F9E3]
🧤 guants // [1F9E4]
🧥 abric // [1F9E5]
🧦 mitjons // [1F9E6]
🧧 sobre vermell // [1F9E7]
🧨 petard // [1F9E8]
🧩 trencaclosques // [1F9E9]
🧪 tub dassaig // [1F9EA]
🧫 placa de Petri // [1F9EB]
🧬 adn // [1F9EC]
🧭 brúixola // [1F9ED]
🧮 àbac // [1F9EE]
🧰 caixa deines // [1F9F0]
🧱 totxo // [1F9F1]
🧲 imant // [1F9F2]
🧳 maleta // [1F9F3]
🧴 ampolla de crema // [1F9F4]
🧵 fil // [1F9F5]
🧶 llana // [1F9F6]
🧷 imperdible // [1F9F7]
🧸 os de peluix // [1F9F8]
🧹 escombra // [1F9F9]
🧺 cistella // [1F9FA]
🧻 rotlle de paper // [1F9FB]
🧼 sabó // [1F9FC]
🧽 esponja // [1F9FD]
🧾 rebut // [1F9FE]
🧿 nazar // [1F9FF]
// Country Flags (Regional Indicator Symbols) -- ISO 3166-1 Country Codes
🇦🇨 bandera: Illa de lAscensió // [1F1E6 1F1E8] AC
🇦🇩 bandera: Andorra // [1F1E6 1F1E9] AD
🇦🇪 bandera: Emirats Àrabs Units // [1F1E6 1F1EA] AE
🇦🇫 bandera: Afganistan // [1F1E6 1F1EB] AF
🇦🇬 bandera: Antigua i Barbuda // [1F1E6 1F1EC] AG
🇦🇮 bandera: Anguilla // [1F1E6 1F1EE] AI
🇦🇱 bandera: Albània // [1F1E6 1F1F1] AL
🇦🇲 bandera: Armènia // [1F1E6 1F1F2] AM
🇦🇴 bandera: Angola // [1F1E6 1F1F4] AO
🇦🇶 bandera: Antàrtida // [1F1E6 1F1F6] AQ
🇦🇷 bandera: Argentina // [1F1E6 1F1F7] AR
🇦🇸 bandera: Samoa Nord-americana // [1F1E6 1F1F8] AS
🇦🇹 bandera: Àustria // [1F1E6 1F1F9] AT
🇦🇺 bandera: Austràlia // [1F1E6 1F1FA] AU
🇦🇼 bandera: Aruba // [1F1E6 1F1FC] AW
🇦🇽 bandera: Illes Åland // [1F1E6 1F1FD] AX
🇦🇿 bandera: Azerbaidjan // [1F1E6 1F1FF] AZ
🇧🇦 bandera: Bòsnia i Hercegovina // [1F1E7 1F1E6] BA
🇧🇧 bandera: Barbados // [1F1E7 1F1E7] BB
🇧🇩 bandera: Bangla Desh // [1F1E7 1F1E9] BD
🇧🇪 bandera: Bèlgica // [1F1E7 1F1EA] BE
🇧🇫 bandera: Burkina Faso // [1F1E7 1F1EB] BF
🇧🇬 bandera: Bulgària // [1F1E7 1F1EC] BG
🇧🇭 bandera: Bahrain // [1F1E7 1F1ED] BH
🇧🇮 bandera: Burundi // [1F1E7 1F1EE] BI
🇧🇯 bandera: Benín // [1F1E7 1F1EF] BJ
🇧🇱 bandera: Saint Barthélemy // [1F1E7 1F1F1] BL
🇧🇲 bandera: Bermudes // [1F1E7 1F1F2] BM
🇧🇳 bandera: Brunei // [1F1E7 1F1F3] BN
🇧🇴 bandera: Bolívia // [1F1E7 1F1F4] BO
🇧🇶 bandera: Carib Neerlandès // [1F1E7 1F1F6] BQ
🇧🇷 bandera: Brasil // [1F1E7 1F1F7] BR
🇧🇸 bandera: Bahames // [1F1E7 1F1F8] BS
🇧🇹 bandera: Bhutan // [1F1E7 1F1F9] BT
🇧🇻 bandera: Bouvet // [1F1E7 1F1FB] BV
🇧🇼 bandera: Botswana // [1F1E7 1F1FC] BW
🇧🇾 bandera: Belarús // [1F1E7 1F1FE] BY
🇧🇿 bandera: Belize // [1F1E7 1F1FF] BZ
🇨🇦 bandera: Canadà // [1F1E8 1F1E6] CA
🇨🇨 bandera: Illes Cocos // [1F1E8 1F1E8] CC
🇨🇩 bandera: Congo - Kinshasa // [1F1E8 1F1E9] CD
🇨🇫 bandera: República Centreafricana // [1F1E8 1F1EB] CF
🇨🇬 bandera: Congo - Brazzaville // [1F1E8 1F1EC] CG
🇨🇭 bandera: Suïssa // [1F1E8 1F1ED] CH
🇨🇮 bandera: Costa dIvori // [1F1E8 1F1EE] CI
🇨🇰 bandera: Illes Cook // [1F1E8 1F1F0] CK
🇨🇱 bandera: Xile // [1F1E8 1F1F1] CL
🇨🇲 bandera: Camerun // [1F1E8 1F1F2] CM
🇨🇳 bandera: Xina // [1F1E8 1F1F3] CN
🇨🇴 bandera: Colòmbia // [1F1E8 1F1F4] CO
🇨🇵 bandera: Illa Clipperton // [1F1E8 1F1F5] CP
🇨🇷 bandera: Costa Rica // [1F1E8 1F1F7] CR
🇨🇺 bandera: Cuba // [1F1E8 1F1FA] CU
🇨🇻 bandera: Cap Verd // [1F1E8 1F1FB] CV
🇨🇼 bandera: Curaçao // [1F1E8 1F1FC] CW
🇨🇽 bandera: Illa Christmas // [1F1E8 1F1FD] CX
🇨🇾 bandera: Xipre // [1F1E8 1F1FE] CY
🇨🇿 bandera: Txèquia // [1F1E8 1F1FF] CZ
🇩🇪 bandera: Alemanya // [1F1E9 1F1EA] DE
🇩🇬 bandera: Diego Garcia // [1F1E9 1F1EC] DG
🇩🇯 bandera: Djibouti // [1F1E9 1F1EF] DJ
🇩🇰 bandera: Dinamarca // [1F1E9 1F1F0] DK
🇩🇲 bandera: Dominica // [1F1E9 1F1F2] DM
🇩🇴 bandera: República Dominicana // [1F1E9 1F1F4] DO
🇩🇿 bandera: Algèria // [1F1E9 1F1FF] DZ
🇪🇦 bandera: Ceuta i Melilla // [1F1EA 1F1E6] EA
🇪🇨 bandera: Equador // [1F1EA 1F1E8] EC
🇪🇪 bandera: Estònia // [1F1EA 1F1EA] EE
🇪🇬 bandera: Egipte // [1F1EA 1F1EC] EG
🇪🇭 bandera: Sàhara Occidental // [1F1EA 1F1ED] EH
🇪🇷 bandera: Eritrea // [1F1EA 1F1F7] ER
🇪🇸 bandera: Espanya // [1F1EA 1F1F8] ES
🇪🇹 bandera: Etiòpia // [1F1EA 1F1F9] ET
🇪🇺 bandera: Unió Europea // [1F1EA 1F1FA] EU
🇫🇮 bandera: Finlàndia // [1F1EB 1F1EE] FI
🇫🇯 bandera: Fiji // [1F1EB 1F1EF] FJ
🇫🇰 bandera: Illes Malvines // [1F1EB 1F1F0] FI
🇫🇲 bandera: Micronèsia // [1F1EB 1F1F2] FM
🇫🇴 bandera: Illes Fèroe // [1F1EB 1F1F4] FO
🇫🇷 bandera: França // [1F1EB 1F1F7] FR
🇬🇦 bandera: Gabon // [1F1EC 1F1E6] GA
🇬🇧 bandera: Regne Unit // [1F1EC 1F1E7] GB
🇬🇩 bandera: Grenada // [1F1EC 1F1E9] GD
🇬🇪 bandera: Geòrgia // [1F1EC 1F1EA] GE
🇬🇫 bandera: Guaiana Francesa // [1F1EC 1F1EB] GF
🇬🇬 bandera: Guernsey // [1F1EC 1F1EC] GG
🇬🇭 bandera: Ghana // [1F1EC 1F1ED] GH
🇬🇮 bandera: Gibraltar // [1F1EC 1F1EE] GI
🇬🇱 bandera: Grenlàndia // [1F1EC 1F1F1] GL
🇬🇲 bandera: Gàmbia // [1F1EC 1F1F2] GM
🇬🇳 bandera: Guinea // [1F1EC 1F1F3] GN
🇬🇵 bandera: Guadeloupe // [1F1EC 1F1F5] GP
🇬🇶 bandera: Guinea Equatorial // [1F1EC 1F1F6] GQ
🇬🇷 bandera: Grècia // [1F1EC 1F1F7] GR
🇬🇸 bandera: Illes Geòrgia del Sud i Sandwich del Sud // [1F1EC 1F1F8] GS
🇬🇹 bandera: Guatemala // [1F1EC 1F1F9] GT
🇬🇺 bandera: Guam // [1F1EC 1F1FA] GU
🇬🇼 bandera: Guinea Bissau // [1F1EC 1F1FC] GW
🇬🇾 bandera: Guyana // [1F1EC 1F1FE] GY
🇭🇰 bandera: Hong Kong (RAE Xina) // [1F1ED 1F1F0] HK
🇭🇲 bandera: Illa Heard i Illes McDonald // [1F1ED 1F1F2] HM
🇭🇳 bandera: Hondures // [1F1ED 1F1F3] HN
🇭🇷 bandera: Croàcia // [1F1ED 1F1F7] HR
🇭🇹 bandera: Haití // [1F1ED 1F1F9] HT
🇭🇺 bandera: Hongria // [1F1ED 1F1FA] HU
🇮🇨 bandera: Illes Canàries // [1F1EE 1F1E8] IC
🇮🇩 bandera: Indonèsia // [1F1EE 1F1E9] ID
🇮🇪 bandera: Irlanda // [1F1EE 1F1EA] IE
🇮🇱 bandera: Israel // [1F1EE 1F1F1] IL
🇮🇲 bandera: Illa de Man // [1F1EE 1F1F2] IM
🇮🇳 bandera: Índia // [1F1EE 1F1F3] IN
🇮🇴 bandera: Territori Britànic de lOceà Índic // [1F1EE 1F1F4] IO
🇮🇶 bandera: Iraq // [1F1EE 1F1F6] IQ
🇮🇷 bandera: Iran // [1F1EE 1F1F7] IR
🇮🇸 bandera: Islàndia // [1F1EE 1F1F8] IS
🇮🇹 bandera: Itàlia // [1F1EE 1F1F9] IT
🇯🇪 bandera: Jersey // [1F1EF 1F1EA] JE
🇯🇲 bandera: Jamaica // [1F1EF 1F1F2] JM
🇯🇴 bandera: Jordània // [1F1EF 1F1F4] JO
🇯🇵 bandera: Japó // [1F1EF 1F1F5] JP
🇰🇪 bandera: Kenya // [1F1F0 1F1EA] KE
🇰🇬 bandera: Kirguizistan // [1F1F0 1F1EC] KG
🇰🇭 bandera: Cambodja // [1F1F0 1F1ED] KH
🇰🇮 bandera: Kiribati // [1F1F0 1F1EE] KI
🇰🇲 bandera: Comores // [1F1F0 1F1F2] KM
🇰🇳 bandera: Saint Christopher i Nevis // [1F1F0 1F1F3] KN
🇰🇵 bandera: Corea del Nord // [1F1F0 1F1F5] KP
🇰🇷 bandera: Corea del Sud // [1F1F0 1F1F7] KR
🇰🇼 bandera: Kuwait // [1F1F0 1F1FC] KW
🇰🇾 bandera: Illes Caiman // [1F1F0 1F1FE] KY
🇰🇿 bandera: Kazakhstan // [1F1F0 1F1FF] KZ
🇱🇦 bandera: Laos // [1F1F1 1F1E6] LA
🇱🇧 bandera: Líban // [1F1F1 1F1E7] LB
🇱🇨 bandera: Saint Lucia // [1F1F1 1F1E8] LC
🇱🇮 bandera: Liechtenstein // [1F1F1 1F1EE] LI
🇱🇰 bandera: Sri Lanka // [1F1F1 1F1F0] LK
🇱🇷 bandera: Libèria // [1F1F1 1F1F7] LR
🇱🇸 bandera: Lesotho // [1F1F1 1F1F8] LS
🇱🇹 bandera: Lituània // [1F1F1 1F1F9] LT
🇱🇺 bandera: Luxemburg // [1F1F1 1F1FA] LU
🇱🇻 bandera: Letònia // [1F1F1 1F1FB] LV
🇱🇾 bandera: Líbia // [1F1F1 1F1FE] LY
🇲🇦 bandera: Marroc // [1F1F2 1F1E6] MA
🇲🇨 bandera: Mònaco // [1F1F2 1F1E8] MC
🇲🇩 bandera: Moldàvia // [1F1F2 1F1E9] MD
🇲🇪 bandera: Montenegro // [1F1F2 1F1EA] ME
🇲🇫 bandera: Saint Martin // [1F1F2 1F1EB] MF
🇲🇬 bandera: Madagascar // [1F1F2 1F1EC] MG
🇲🇭 bandera: Illes Marshall // [1F1F2 1F1ED] MH
🇲🇰 bandera: Macedònia // [1F1F2 1F1F0] MK
🇲🇱 bandera: Mali // [1F1F2 1F1F1] ML
🇲🇲 bandera: Myanmar (Birmània) // [1F1F2 1F1F2] MM
🇲🇳 bandera: Mongòlia // [1F1F2 1F1F3] MN
🇲🇴 bandera: Macau (RAE Xina) // [1F1F2 1F1F4] MO
🇲🇵 bandera: Illes Mariannes del Nord // [1F1F2 1F1F5] MP
🇲🇶 bandera: Martinica // [1F1F2 1F1F6] MQ
🇲🇷 bandera: Mauritània // [1F1F2 1F1F7] MR
🇲🇸 bandera: Montserrat // [1F1F2 1F1F8] MS
🇲🇹 bandera: Malta // [1F1F2 1F1F9] MT
🇲🇺 bandera: Maurici // [1F1F2 1F1FA] MU
🇲🇻 bandera: Maldives // [1F1F2 1F1FB] MV
🇲🇼 bandera: Malawi // [1F1F2 1F1FC] MW
🇲🇽 bandera: Mèxic // [1F1F2 1F1FD] MX
🇲🇾 bandera: Malàisia // [1F1F2 1F1FE] MY
🇲🇿 bandera: Moçambic // [1F1F2 1F1FF] MZ
🇳🇦 bandera: Namíbia // [1F1F3 1F1E6] NA
🇳🇨 bandera: Nova Caledònia // [1F1F3 1F1E8] NC
🇳🇪 bandera: Níger // [1F1F3 1F1EA] NE
🇳🇫 bandera: Norfolk // [1F1F3 1F1EB] NF
🇳🇬 bandera: Nigèria // [1F1F3 1F1EC] NG
🇳🇮 bandera: Nicaragua // [1F1F3 1F1EE] NI
🇳🇱 bandera: Països Baixos // [1F1F3 1F1F1] NL
🇳🇴 bandera: Noruega // [1F1F3 1F1F4] NO
🇳🇵 bandera: Nepal // [1F1F3 1F1F5] NP
🇳🇷 bandera: Nauru // [1F1F3 1F1F7] NR
🇳🇺 bandera: Niue // [1F1F3 1F1FA] NU
🇳🇿 bandera: Nova Zelanda // [1F1F3 1F1FF] NZ
🇴🇲 bandera: Oman // [1F1F4 1F1F2] OM
🇵🇦 bandera: Panamà // [1F1F5 1F1E6] PA
🇵🇪 bandera: Perú // [1F1F5 1F1EA] PE
🇵🇫 bandera: Polinèsia Francesa // [1F1F5 1F1EB] PF
🇵🇬 bandera: Papua Nova Guinea // [1F1F5 1F1EC] PG
🇵🇭 bandera: Filipines // [1F1F5 1F1ED] PH
🇵🇰 bandera: Pakistan // [1F1F5 1F1F0] PK
🇵🇱 bandera: Polònia // [1F1F5 1F1F1] PL
🇵🇲 bandera: Saint-Pierre-et-Miquelon // [1F1F5 1F1F2] PM
🇵🇳 bandera: Illes Pitcairn // [1F1F5 1F1F3] PN
🇵🇷 bandera: Puerto Rico // [1F1F5 1F1F7] PR
🇵🇸 bandera: territoris palestins // [1F1F5 1F1F8] PS
🇵🇹 bandera: Portugal // [1F1F5 1F1F9] PT
🇵🇼 bandera: Palau // [1F1F5 1F1FC] PW
🇵🇾 bandera: Paraguai // [1F1F5 1F1FE] PY
🇶🇦 bandera: Qatar // [1F1F6 1F1E6] QA
🇷🇪 bandera: Illa de la Reunió // [1F1F7 1F1EA] RE
🇷🇴 bandera: Romania // [1F1F7 1F1F4] RO
🇷🇸 bandera: Sèrbia // [1F1F7 1F1F8] RS
🇷🇺 bandera: Rússia // [1F1F7 1F1FA] RU
🇷🇼 bandera: Ruanda // [1F1F7 1F1FC] RW
🇸🇦 bandera: Aràbia Saudita // [1F1F8 1F1E6] SA
🇸🇧 bandera: Illes Salomó // [1F1F8 1F1E7] SB
🇸🇨 bandera: Seychelles // [1F1F8 1F1E8] SC
🇸🇩 bandera: Sudan // [1F1F8 1F1E9] SD
🇸🇪 bandera: Suècia // [1F1F8 1F1EA] SE
🇸🇬 bandera: Singapur // [1F1F8 1F1EC] SG
🇸🇭 bandera: Saint Helena // [1F1F8 1F1ED] SH
🇸🇮 bandera: Eslovènia // [1F1F8 1F1EE] SI
🇸🇯 bandera: Svalbard i Jan Mayen // [1F1F8 1F1EF] SJ
🇸🇰 bandera: Eslovàquia // [1F1F8 1F1F0] SK
🇸🇱 bandera: Sierra Leone // [1F1F8 1F1F1] SL
🇸🇲 bandera: San Marino // [1F1F8 1F1F2] SM
🇸🇳 bandera: Senegal // [1F1F8 1F1F3] SN
🇸🇴 bandera: Somàlia // [1F1F8 1F1F4] SO
🇸🇷 bandera: Surinam // [1F1F8 1F1F7] SR
🇸🇸 bandera: Sudan del Sud // [1F1F8 1F1F8] SS
🇸🇹 bandera: São Tomé i Príncipe // [1F1F8 1F1F9] ST
🇸🇻 bandera: El Salvador // [1F1F8 1F1FB] SV
🇸🇽 bandera: Sint Maarten // [1F1F8 1F1FD] SX
🇸🇾 bandera: Síria // [1F1F8 1F1FE] SY
🇸🇿 bandera: Swazilàndia // [1F1F8 1F1FF] SZ
🇹🇦 bandera: Tristão da Cunha // [1F1F9 1F1E6] TA
🇹🇨 bandera: Illes Turks i Caicos // [1F1F9 1F1E8] TC
🇹🇩 bandera: Txad // [1F1F9 1F1E9] TD
🇹🇫 bandera: Territoris Australs Francesos // [1F1F9 1F1EB] TF
🇹🇬 bandera: Togo // [1F1F9 1F1EC] TG
🇹🇭 bandera: Tailàndia // [1F1F9 1F1ED] TH
🇹🇯 bandera: Tadjikistan // [1F1F9 1F1EF] TJ
🇹🇰 bandera: Tokelau // [1F1F9 1F1F0] TK
🇹🇱 bandera: Timor Oriental // [1F1F9 1F1F1] TL
🇹🇲 bandera: Turkmenistan // [1F1F9 1F1F2] TM
🇹🇳 bandera: Tunísia // [1F1F9 1F1F3] TN
🇹🇴 bandera: Tonga // [1F1F9 1F1F4] TO
🇹🇷 bandera: Turquia // [1F1F9 1F1F7] TR
🇹🇹 bandera: Trinitat i Tobago // [1F1F9 1F1F9] TT
🇹🇻 bandera: Tuvalu // [1F1F9 1F1FB] TV
🇹🇼 bandera: Taiwan // [1F1F9 1F1FC] TW
🇹🇿 bandera: Tanzània // [1F1F9 1F1FF] TZ
🇺🇦 bandera: Ucraïna // [1F1FA 1F1E6] UA
🇺🇬 bandera: Uganda // [1F1FA 1F1EC] UG
🇺🇲 bandera: Illes Perifèriques Menors dels EUA // [1F1FA 1F1F2] UM
🇺🇳 bandera: Nacions Unides // [1F1FA 1F1F3] UN
🇺🇸 bandera: Estats Units // [1F1FA 1F1F8] US
🇺🇾 bandera: Uruguai // [1F1FA 1F1FE] UY
🇺🇿 bandera: Uzbekistan // [1F1FA 1F1FF] UZ
🇻🇦 bandera: Ciutat del Vaticà // [1F1FB 1F1E6] VA
🇻🇨 bandera: Saint Vincent i les Grenadines // [1F1FB 1F1E8] VC
🇻🇪 bandera: Veneçuela // [1F1FB 1F1EA] VE
🇻🇬 bandera: Illes Verges Britàniques // [1F1FB 1F1EC] VG
🇻🇮 bandera: Illes Verges Nord-americanes // [1F1FB 1F1EE] VI
🇻🇳 bandera: Vietnam // [1F1FB 1F1F3] VN
🇻🇺 bandera: Vanuatu // [1F1FB 1F1FA] VU
🇼🇫 bandera: Wallis i Futuna // [1F1FC 1F1EB] WF
🇼🇸 bandera: Samoa // [1F1FC 1F1F8] WS
🇽🇰 bandera: Kosovo // [1F1FD 1F1F0] XK
🇾🇪 bandera: Iemen // [1F1FE 1F1EA] YE
🇾🇹 bandera: Mayotte // [1F1FE 1F1F9] YT
🇿🇦 bandera: República de Sudfrica // [1F1FF 1F1E6] ZA
🇿🇲 bandera: Zàmbia // [1F1FF 1F1F2] ZM
🇿🇼 bandera: Zimbàbue // [1F1FF 1F1FC] ZW
// Subdivision Flags -- ISO 3166-2 Subdivision Codes
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 bandera: Anglaterra // [1F3F4 E0067 E0062 E0065 E006E E0067 E007F]
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 bandera: Escòcia // [1F3F4 E0067 E0062 E0073 E0063 E0074 E007F]
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 bandera: Gal les // [1F3F4 E0067 E0062 E0077 E006C E0073 E007F]
// Keycaps (NOTE: keycap 10 is a single Unicode codepoint)
#️⃣ tecla: # // [0023 FE0F 20E3]
*️⃣ tecla: * // [002A FE0F 20E3]
0️⃣ tecla: 0 // [0030 FE0F 20E3]
1️⃣ tecla: 1 // [0031 FE0F 20E3]
2️⃣ tecla: 2 // [0032 FE0F 20E3]
3️⃣ tecla: 3 // [0033 FE0F 20E3]
4️⃣ tecla: 4 // [0034 FE0F 20E3]
5️⃣ tecla: 5 // [0035 FE0F 20E3]
6️⃣ tecla: 6 // [0036 FE0F 20E3]
7️⃣ tecla: 7 // [0037 FE0F 20E3]
8️⃣ tecla: 8 // [0038 FE0F 20E3]
9️⃣ tecla: 9 // [0039 FE0F 20E3]
// Emoji ZWJ Sequence: Family
👩‍❤‍💋‍👨 petó: dona i home // [1F469 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F468]
👨‍❤‍💋‍👨 petó: home i home // [1F468 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F468]
👩‍❤‍💋‍👩 petó: dona i dona // [1F469 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F469]
👩‍❤‍👨 parella amb un cor: dona i home // [1F469 200D 2764 200D 1F468]
👨‍❤‍👨 parella amb un cor: home i home // [1F468 200D 2764 200D 1F468]
👩‍❤‍👩 parella amb un cor: dona i dona // [1F469 200D 2764 200D 1F469]
👨‍👩‍👦 família: home, dona i noi // [1F468 200D 1F469 200D 1F466]
👨‍👩‍👧 família: home, dona i noia // [1F468 200D 1F469 200D 1F467]
👨‍👩‍👧‍👦 família: home, dona, noia i noi // [1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466]
👨‍👩‍👦‍👦 família: home, dona, noi i noi // [1F468 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466]
👨‍👩‍👧‍👧 família: home, dona, noia i noia // [1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467]
👨‍👨‍👦 família: home, home i noi // [1F468 200D 1F468 200D 1F466]
👨‍👨‍👧 família: home, home i noia // [1F468 200D 1F468 200D 1F467]
👨‍👨‍👧‍👦 família: home, home, noia i noi // [1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F466]
👨‍👨‍👦‍👦 família: home, home, noi i noi // [1F468 200D 1F468 200D 1F466 200D 1F466]
👨‍👨‍👧‍👧 família: home, home, noia i noia // [1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F467]
👩‍👩‍👦 família: dona, dona i noi // [1F469 200D 1F469 200D 1F466]
👩‍👩‍👧 família: dona, dona i noia // [1F469 200D 1F469 200D 1F467]
👩‍👩‍👧‍👦 família: dona, dona, noia i noi // [1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466]
👩‍👩‍👦‍👦 família: dona, dona, noi i noi // [1F469 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466]
👩‍👩‍👧‍👧 família: dona, dona, noia i noia // [1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467]
👨‍👦 família: home i noi // [1F468 200D 1F466]
👨‍👦‍👦 família: home, noi i noi // [1F468 200D 1F466 200D 1F466]
👨‍👧 família: home i noia // [1F468 200D 1F467]
👨‍👧‍👦 família: home, noia i noi // [1F468 200D 1F467 200D 1F466]
👨‍👧‍👧 família: home, noia i noia // [1F468 200D 1F467 200D 1F467]
👩‍👦 família: dona i noi // [1F469 200D 1F466]
👩‍👦‍👦 família: dona, noi i noi // [1F469 200D 1F466 200D 1F466]
👩‍👧 família: dona i noia // [1F469 200D 1F467]
👩‍👧‍👦 família: dona, noia i noi // [1F469 200D 1F467 200D 1F466]
👩‍👧‍👧 família: dona, noia i noia // [1F469 200D 1F467 200D 1F467]
// Emoji ZWJ Sequence: Gendered Role, with object
👨‍⚕ doctor // [1F468 200D 2695]
👩‍⚕ doctora // [1F469 200D 2695]
👨‍⚖ jutge // [1F468 200D 2696]
👩‍⚖ jutgessa // [1F469 200D 2696]
👨‍✈ home pilot // [1F468 200D 2708]
👩‍✈ dona pilot // [1F469 200D 2708]
👨‍🌾 pagès // [1F468 200D 1F33E]
👩‍🌾 pagesa // [1F469 200D 1F33E]
👨‍🍳 cuiner // [1F468 200D 1F373]
👩‍🍳 cuinera // [1F469 200D 1F373]
👨‍🎓 noi estudiant // [1F468 200D 1F393]
👩‍🎓 noia estudiant // [1F469 200D 1F393]
👨‍🎤 cantant home // [1F468 200D 1F3A4]
👩‍🎤 cantant dona // [1F469 200D 1F3A4]
👨‍🎨 artista home // [1F468 200D 1F3A8]
👩‍🎨 artista dona // [1F469 200D 1F3A8]
👨‍🏫 professor // [1F468 200D 1F3EB]
👩‍🏫 professora // [1F469 200D 1F3EB]
👨‍🏭 operari // [1F468 200D 1F3ED]
👩‍🏭 operària // [1F469 200D 1F3ED]
👨‍💻 tecnòleg // [1F468 200D 1F4BB]
👩‍💻 tecnòloga // [1F469 200D 1F4BB]
👨‍💼 treballador doficina // [1F468 200D 1F4BC]
👩‍💼 treballadora doficina // [1F469 200D 1F4BC]
👨‍🔧 mecànic // [1F468 200D 1F527]
👩‍🔧 mecànica // [1F469 200D 1F527]
👨‍🔬 científic // [1F468 200D 1F52C]
👩‍🔬 científica // [1F469 200D 1F52C]
👨‍🚀 home astronauta // [1F468 200D 1F680]
👩‍🚀 dona astronauta // [1F469 200D 1F680]
👨‍🚒 bomber // [1F468 200D 1F692]
👩‍🚒 bombera // [1F469 200D 1F692]
// Emoji ZWJ Sequence: Gendered Role
👮‍♀ agent de policia dona // [1F46E 200D 2640]
👮‍♂ agent de policia home // [1F46E 200D 2642]
👱‍♀ dona rossa // [1F471 200D 2640]
👱‍♂ home ros // [1F471 200D 2642]
👳‍♀ dona amb turbant // [1F473 200D 2640]
👳‍♂ home amb turbant // [1F473 200D 2642]
👷‍♀ dona paleta // [1F477 200D 2640]
👷‍♂ home paleta // [1F477 200D 2642]
💂‍♀ dona guarda // [1F482 200D 2640]
💂‍♂ home guarda // [1F482 200D 2642]
🕵️‍♀ detectiu dona // [1F575 200D 2640]
🕵️‍♂ detectiu home // [1F575 200D 2642]
🦸‍♀ dona superheroïna // [1F9B8 200D 2640]
🦸‍♂ home superheroi // [1F9B8 200D 2642]
🦹‍♀ dona superdolenta // [1F9B9 200D 2640]
🦹‍♂ home superdolent // [1F9B9 200D 2642]
🧙‍♀ dona maga // [1F9D9 200D 2640]
🧙‍♂ home mag // [1F9D9 200D 2642]
🧚‍♀ dona fada // [1F9DA 200D 2640]
🧚‍♂ home fada // [1F9DA 200D 2642]
🧛‍♀ dona vampir // [1F9DB 200D 2640]
🧛‍♂ home vampir // [1F9DB 200D 2642]
🧜‍♀ sirena // [1F9DC 200D 2640]
🧜‍♂ home sirena // [1F9DC 200D 2642]
🧝‍♀ dona elfa // [1F9DD 200D 2640]
🧝‍♂ home elf // [1F9DD 200D 2642]
🧞‍♀ dona geni // [1F9DE 200D 2640]
🧞‍♂ home geni // [1F9DE 200D 2642]
🧟‍♀ dona zombi // [1F9DF 200D 2640]
🧟‍♂ home zombi // [1F9DF 200D 2642]
// Emoji ZWJ Sequence: Gendered Activity
⛹‍♀ dona amb una pilota // [26F9 200D 2640]
⛹‍♂ home amb una pilota // [26F9 200D 2642]
🏃‍♀ dona que corre // [1F3C3 200D 2640]
🏃‍♂ home que corre // [1F3C3 200D 2642]
🏄‍♀ dona que fa surf // [1F3C4 200D 2640]
🏄‍♂ home que fa surf // [1F3C4 200D 2642]
🏊‍♀ dona que neda // [1F3CA 200D 2640]
🏊‍♂ home que neda // [1F3CA 200D 2642]
🏋️‍♀ dona que aixeca peses // [1F3CB 200D 2640]
🏋️‍♂ home que aixeca peses // [1F3CB 200D 2642]
🏌️‍♀ dona que juga a golf // [1F3CC 200D 2640]
🏌️‍♂ home que juga a golf // [1F3CC 200D 2642]
👯‍♀ dones que ballen disfressades // [1F46F 200D 2640]
👯‍♂ homes que ballen disfressats // [1F46F 200D 2642]
💆‍♀ massatge facial a una dona // [1F486 200D 2640]
💆‍♂ massatge facial a un home // [1F486 200D 2642]
💇‍♀ dona que es talla els cabells // [1F487 200D 2640]
💇‍♂ home que es talla els cabells // [1F487 200D 2642]
🚣‍♀ dona que rema en una barca // [1F6A3 200D 2640]
🚣‍♂ home que rema en una barca // [1F6A3 200D 2642]
🚴‍♀ ciclista dona // [1F6B4 200D 2640]
🚴‍♂ ciclista home // [1F6B4 200D 2642]
🚵‍♀ ciclista de muntanya dona // [1F6B5 200D 2640]
🚵‍♂ ciclista de muntanya home // [1F6B5 200D 2642]
🚶‍♀ dona que camina // [1F6B6 200D 2640]
🚶‍♂ home que camina // [1F6B6 200D 2642]
🤸‍♀ dona que fa la roda // [1F938 200D 2640]
🤸‍♂ home que fa la roda // [1F938 200D 2642]
🤹‍♀ malabarista dona // [1F939 200D 2640]
🤹‍♂ malabarista home // [1F939 200D 2642]
🤼‍♀ jugadores de lluita // [1F93C 200D 2640]
🤼‍♂ jugadors de lluita // [1F93C 200D 2642]
🤽‍♀ jugadora de waterpolo // [1F93D 200D 2640]
🤽‍♂ jugador de waterpolo // [1F93D 200D 2642]
🤾‍♀ jugadora dhandbol // [1F93E 200D 2640]
🤾‍♂ jugador dhandbol // [1F93E 200D 2642]
🧖‍♀ dona a la sauna // [1F9D6 200D 2640]
🧖‍♂ home a la sauna // [1F9D6 200D 2642]
🧗‍♀ escaladora // [1F9D7 200D 2640]
🧗‍♂ escalador // [1F9D7 200D 2642]
🧘‍♀ dona en la posició de lotus // [1F9D8 200D 2640]
🧘‍♂ home en la posició de lotus // [1F9D8 200D 2642]
// Emoji ZWJ Sequence: Gendered Gestures
💁‍♀ dona amb mà inclinada cap amunt // [1F481 200D 2640]
💁‍♂ home amb mà inclinada cap amunt // [1F481 200D 2642]
🙅‍♀ dona amb gest de negació // [1F645 200D 2640]
🙅‍♂ home amb gest de negació // [1F645 200D 2642]
🙆‍♀ dona amb gest daprovació // [1F646 200D 2640]
🙆‍♂ home amb gest daprovació // [1F646 200D 2642]
🙇‍♀ dona capcota // [1F647 200D 2640]
🙇‍♂ home capcot // [1F647 200D 2642]
🙋‍♀ dona amb la mà aixecada // [1F64B 200D 2640]
🙋‍♂ home amb la mà aixecada // [1F64B 200D 2642]
🙍‍♀ dona emmurriada // [1F64D 200D 2640]
🙍‍♂ home emmurriat // [1F64D 200D 2642]
🙎‍♀ dona enutjada // [1F64E 200D 2640]
🙎‍♂ home enutjat // [1F64E 200D 2642]
🤦‍♀ dona amb la mà a la cara // [1F926 200D 2640]
🤦‍♂ home amb la mà a la cara // [1F926 200D 2642]
🤷‍♀ dona que arronsa les espatlles // [1F937 200D 2640]
🤷‍♂ home que arronsa les espatlles // [1F937 200D 2642]
// Emoji ZWJ Sequence: Other
🏳‍🌈 bandera de larc de Sant Martí // [1F3F3 200D 1F308]
🏴‍☠ bandera pirata // [1F3F4 200D 2620]
👁‍🗨 ull dins duna bafarada // [1F441 200D 1F5E8]
// References:
// [UCD] Unicode Character Database 11.0.0 [http://www.unicode.org/Public/11.0.0/ucd/]
// [Emoji] Unicode Emoji 11.0 [http://www.unicode.org/Public/emoji/11.0/]
// [CLDR] Unicode Common Locale Data Repository 33.1 [http://cldr.unicode.org/index/downloads/cldr-33.1]
//
// Sources:
// 1. emoji-test.txt (Emoji)
// 2. common/annotations/ca.xml (CLDR)
// 3. emoji-zwj-sequences.txt (Emoji)