blob: d4e5f41c075f928a76bedd8d4e00405a7a2947e9 [file] [log] [blame]
// Emoji and Other Symbol pronunciations for Welsh
//
// Entries with `text|emoji` in the comments have text and emoji forms. They
// can be followed by [FE0E] to select the text style, and [FE0F] to select
// the emoji style.
//
// Entries with 'other' in the comments are not defined as emoji, but are other
// Unicode characters.
//
// NOTE: See `src/ucd-tools/data/espeak-ng/emoji-data.txt` for additional data
// in interpreting ZWJ emoji sequences.
$textmode
// 0000..007F : C0 Controls and Basic Latin
//+ plus // [002B] other (no translation)
// 0080..00FF : C1 Controls and Latin-1 Supplement
//¢ cents // [00A2] other (no translation)
//£ pound // [00A3] other (no translation)
//¤ currency sign // [00A4] other (no translation)
//¥ yen // [00A5] other (no translation)
//§ section // [00A7] other (no translation)
//¨ double dot // [00A8] other (no translation)
© hawlfraint // [00A9] text|emoji
//¬ not sign // [00AC] other (no translation)
® cofrestredig // [00AE] text|emoji
//° degrees // [00B0] other (no translation)
//± plus or minus // [00B1] other (no translation)
//µ micro // [00B5] other (no translation)
//¶ paragraph // [00B6] other (no translation)
//¼ a quarter // [00BC] other (no translation)
//½ a half // [00BD] other (no translation)
//¾ three quarters // [00BE] other (no translation)
//× times // [00D7] other (no translation)
//÷ divided by // [00F7] other (no translation)
// 02B0..02FF : Spacing Modifier Letters
//˙ dot // [02D9] other (no translation)
// 0900..097F : Devanagari
//। danda // [0964] other (no translation)
// 2000..203C : General Punctuation
ebychnod dwbl // [203C] text|emoji
marc cwestiwn ag ebychnod // [2049] text|emoji
// 20A0..20CF : Currency Symbols
//₨ rupee // [20A8] other (no translation)
//€ euros // [20AC] other (no translation)
//₹ rupee // [20B9] other (no translation)
// 2100..214F : Letterlike Symbols
//№ numero // [2116] other (no translation)
//℞ prescription // [211E] other (no translation)
nod masnachu // [2122] text|emoji
gwybodaeth // [2139] text|emoji
// 2150..218F : Number Forms
//⅓ one third // [2153] other (no translation)
//⅔ two thirds // [2154] other (no translation)
// 2190..21FF : Arrows
//← left arrow // [2190] other (no translation)
//↑ up arrow // [2191] other (no translation)
//→ right arrow // [2192] other (no translation)
//↓ down arrow // [2193] other (no translation)
saeth chwith-dde // [2194] text|emoji
saeth i fyny-lawr // [2195] text|emoji
saeth i fyny-chwith // [2196] text|emoji
saeth i fyny-dde // [2197] text|emoji
saeth i lawr-dde // [2198] text|emoji
saeth i lawr-chwith // [2199] text|emoji
saeth ir dde yn troi ir chwith // [21A9] text|emoji
saeth ir chwith yn troi ir dde // [21AA] text|emoji
// 2200..22FF : Mathematical Operators
//∂ delta // [2202] other (no translation)
//∑ sum sign // [2211] other (no translation)
//− minus // [2212] other (no translation)
//∗ asterisk // [2217] other (no translation)
//√ square root // [221A] other (no translation)
//∛ cube root // [221B] other (no translation)
//∝ proportional to // [221D] other (no translation)
//∞ infinity // [221E] other (no translation)
//∫ integral // [222B] other (no translation)
//∬ double integral // [222C] other (no translation)
//∴ therefore // [2234] other (no translation)
//∵ because // [2235] other (no translation)
//≈ approximately // [2248] other (no translation)
//≠ not equal to // [2260] other (no translation)
//≡ identical to // [2261] other (no translation)
//≤ less or equal to // [2264] other (no translation)
//≥ greater or equal to // [2265] other (no translation)
// 2300..23FF : Miscellaneous Technical
oriawr // [231A]
awrwydr // [231B]
bysellfwrdd // [2328] text|emoji
botwm allfwrw // [23CF] text|emoji
botwm blaenyrru cyflym // [23E9]
botwm cildroi cyflym // [23EA]
botwm i fyny cyflym // [23EB]
botwm i lawr cyflym // [23EC]
botwm trac nesaf // [23ED] text|emoji
botwm trac olaf // [23EE] text|emoji
botwm chwarae neu saib // [23EF] text|emoji
cloc larwm // [23F0]
stop wats // [23F1] text|emoji
cloc ag amserydd // [23F2] text|emoji
awrwydr gyda thywod yn llifo // [23F3]
botwm saib // [23F8] text|emoji
botwm stop // [23F9] text|emoji
botwm recordio // [23FA] text|emoji
// 2460..24FF : Enclosed Alphanumerics
llythyren M mewn cylch // [24C2] text|emoji
// 25A0..25FF : Geometric Shapes
//■ black square // [25A0] other (no translation)
sgwâr bach du // [25AA] text|emoji
sgwâr bach gwyn // [25AB] text|emoji
botwm chwarae // [25B6] text|emoji
botwm cildroi // [25C0] text|emoji
//● black circle // [25CF] other (no translation)
sgwâr canolig gwyn // [25FB] text|emoji
sgwâr canolig du // [25FC] text|emoji
sgwâr canolig-bach gwyn // [25FD]
sgwâr canolig-bach du // [25FE]
// 2600..26FF : Miscellaneous Symbols
haul // [2600] text|emoji
cwmwl // [2601] text|emoji
ymbarel // [2602] text|emoji
dyn eira // [2603] text|emoji
comed // [2604] text|emoji
ffôn // [260E] text|emoji
blwch pleidlais gyda thic // [2611] text|emoji
ymbarel gyda glaw // [2614]
diod boeth // [2615]
samrog // [2618] text|emoji
mynegfys yn pwyntio i fyny // [261D] text|emoji
penglog ac esgyrn croes // [2620] text|emoji
ymbelydrol // [2622] text|emoji
bioberyg // [2623] text|emoji
croes uniongred // [2626] text|emoji
seren a chilgant // [262A] text|emoji
symbol hedd // [262E] text|emoji
yin yang // [262F] text|emoji
olwyn dharma // [2638] text|emoji
wyneb gwgus // [2639] text|emoji
wyneb yn gwenu // [263A] text|emoji
arwydd benyw // [2640] text|emoji
arwydd gwrw // [2642] text|emoji
yr Hwrdd // [2648]
y Tarw // [2649]
yr Efeilliaid // [264A]
y Cranc // [264B]
y Llew // [264C]
y Forwyn // [264D]
y Fantol // [264E]
y Sgorpion // [264F]
y Saethydd // [2650]
yr afr // [2651]
y Dyfrwr // [2652]
y Pysgod // [2653]
gwerinwr gwyddbwyll // [265F] text|emoji
siwt rhofiau // [2660] text|emoji
siwt clybiau // [2663] text|emoji
siwt calonnau // [2665] text|emoji
siwt diemwntau // [2666] text|emoji
tarddelli poeth // [2668] text|emoji
//♭ flat // [266D] other (no translation)
//♯ sharp // [266F] other (no translation)
symbol ailgylchu // [267B] text|emoji
anfeidredd // [267E] text|emoji
cadair olwyn // [267F]
morthwyl a chaib // [2692] text|emoji
angor // [2693]
cleddyfau wedi croesi // [2694] text|emoji
arwydd meddygol // [2695] text|emoji
clorian // [2696] text|emoji
distyllydd // [2697] text|emoji
gêr // [2699] text|emoji
symbol o atom // [269B] text|emoji
gellesgen // [269C] text|emoji
rhybudd // [26A0] text|emoji
foltedd uchel // [26A1]
cylch gwyn // [26AA]
cylch du // [26AB]
arch // [26B0] text|emoji
wrn angladd // [26B1] text|emoji
pêl droed // [26BD]
pêl fas // [26BE]
dyn eira heb eira // [26C4]
haul tu ôl i gwmwl // [26C5]
cwmwl â mellt a glaw // [26C8] text|emoji
ophiuchus // [26CE]
caib // [26CF] text|emoji
helmed â chroes wen // [26D1] text|emoji
cadwyni // [26D3] text|emoji
dim mynediad // [26D4]
cysegrfa shinto // [26E9] text|emoji
eglwys // [26EA]
mynydd // [26F0] text|emoji
ymbarel ar lawr // [26F1] text|emoji
ffynnon // [26F2]
baner mewn twll // [26F3]
fferi // [26F4] text|emoji
cwch hwylio // [26F5]
sgïwr // [26F7] text|emoji
sglefrio iâ // [26F8] text|emoji
person â phêl // [26F9] text|emoji
pabell // [26FA]
pwmp tanwydd // [26FD]
// 2700..27BF : Dingbats
siswrn // [2702] text|emoji
marc tic gwyn trwm // [2705]
awyren // [2708] text|emoji
amlen // [2709] text|emoji
dwrn wedi codi // [270A]
llaw wedi codi // [270B]
llaw fuddugol // [270C] text|emoji
dwylo yn ysgrifennu // [270D] text|emoji
pensil // [270F] text|emoji
nib du // [2712] text|emoji
marc tic trwm // [2714] text|emoji
lluosi x trwm // [2716] text|emoji
croes ladin // [271D] text|emoji
seren Dafydd // [2721] text|emoji
gwreichion // [2728]
asterics wyth pwynt // [2733] text|emoji
seren wyth pwynt // [2734] text|emoji
pluen eira // [2744] text|emoji
fflachiad // [2747] text|emoji
marc croes // [274C]
botwm croes // [274E]
marc cwestiwn // [2753]
marc cwestiwn gwyn // [2754]
ebychnod gwyn // [2755]
ebychnod // [2757]
ebychiad trwm galon // [2763] text|emoji
calon goch // [2764] text|emoji
arwydd adio trwm // [2795]
arwydd tynnu trwm // [2796]
arwydd rhannu trwm // [2797]
saeth ir dde // [27A1] text|emoji
dolen gyrliog // [27B0]
dolen gyrliog ddwbl // [27BF]
// 2900..297F : Supplemental Arrows-B
saeth ir dde yn troi i fyny // [2934] text|emoji
saeth ir dde yn troi i lawr // [2935] text|emoji
// 2B00..2BFF : Miscellaneous Symbols and Arrows
saeth ir chwith // [2B05] text|emoji
saeth i fyny // [2B06] text|emoji
saeth i lawr // [2B07] text|emoji
sgwâr mawr du // [2B1B]
sgwâr mawr wyn // [2B1C]
seren ganolig wen // [2B50]
cylch mawr trwm // [2B55]
// 3000..303F : CJK Symbols and Punctuation
llinell donnog // [3030] text|emoji
marc aryneilio rhannol // [303D] text|emoji
// 3200..32FF : Enclosed CJK Letters and Months
ideograff cyfarchion mewn cylch // [3297] text|emoji
ideograff cyfrinach mewn cylch // [3299] text|emoji
// 1F100..1F1FF : Enclosed Alphanumeric Supplement
🅰 botwm A (grwp gwaed) // [1F170] text|emoji
🅱 botwm B (grwp gwaed) // [1F171] text|emoji
🅾 botwm O (grwp gwaed) // [1F17E] text|emoji
🅿 botwm P // [1F17F] text|emoji
🆎 botwm AB (grwp gwaed) // [1F18E]
🆑 botwm CL // [1F191]
🆒 botwm COOL // [1F192]
🆓 botwm FREE // [1F193]
🆔 botwm ID // [1F194]
🆕 botwm NEW // [1F195]
🆖 botwm NG // [1F196]
🆗 botwm OK // [1F197]
🆘 botwm SOS // [1F198]
🆙 botwm UP! // [1F199]
🆚 botwm VS // [1F19A]
// 1F200..1F2FF : Enclosed Ideographic Supplement
🈁 katakana koko mewn sgwâr // [1F201]
🈂 katakana sa mewn sgwâr // [1F202] text|emoji
🈚 ideograff negyddiad mewn sgwâr // [1F21A]
🈯 ideograff bys mewn sgwâr // [1F22F]
🈲 ideograff gwaharddiad mewn sgwâr // [1F232]
🈳 ideograff gwag mewn sgwâr // [1F233]
🈴 ideograff gydai gilydd mewn sgwâr // [1F234]
🈵 ideograff llawnder mewn sgwâr // [1F235]
🈶 ideograff bodoli mewn sgwâr // [1F236]
🈷 ideograff lleuad mewn sgwâr // [1F237] text|emoji
🈸 ideograff cais mewn sgwâr // [1F238]
🈹 ideograff rhannu mewn sgwâr // [1F239]
🈺 ideograff gweithredu mewn sgwâr // [1F23A]
🉐 ideograff mantais mewn cylch // [1F250]
🉑 ideograff derbyn mewn cylch // [1F251]
// 1F000..1F02F : Mahjong Tiles
🀄 draig goch mahjong // [1F004]
// 1F0A0..1F0FF : Playing Cards
🃏 cellweiriwr // [1F0CF]
// 1F300..1F5FF : Miscellaneous Symbols and Pictographs
🌀 seiclon // [1F300]
🌁 niwlog // [1F301]
🌂 ymbarel ar gau // [1F302]
🌃 noson â sêr // [1F303]
🌄 codiad haul dros fynyddoedd // [1F304]
🌅 codiad haul // [1F305]
🌆 dinaslun cyfnos // [1F306]
🌇 machlud haul // [1F307]
🌈 enfys // [1F308]
🌉 pont gydar nos // [1F309]
🌊 ton ddŵr // [1F30A]
🌋 llosgfynydd // [1F30B]
🌌 y llwybr llaethog // [1F30C]
🌍 glôb yn dangos Ewrop-Affrica // [1F30D]
🌎 glôb yn dangos yr Americas // [1F30E]
🌏 glôb yn dangos Asia-Awstralia // [1F30F]
🌐 glôb gyda meridianau // [1F310]
🌑 lleuad newydd // [1F311]
🌒 lleuad gilgant ar ei chynnydd // [1F312]
🌓 lleuad chwarter cyntaf // [1F313]
🌔 lleuad amgrwm ar ei chynnydd // [1F314]
🌕 lleuad lawn // [1F315]
🌖 lleuad amgrwm ar ei chil // [1F316]
🌗 lleuad chwarter olaf // [1F317]
🌘 lleuad cilgant ar ei chil // [1F318]
🌙 lleuad gilgant // [1F319]
🌚 wyneb lleuad newydd // [1F31A]
🌛 lleuad chwarter cyntaf gydag wyneb // [1F31B]
🌜 lleuad chwarter olaf gydag wyneb // [1F31C]
🌝 lleuad lawn gydag wyneb // [1F31D]
🌞 lleuad ag wyneb // [1F31E]
🌟 seren yn tywynnu // [1F31F]
🌠 seren wib // [1F320]
🌡 thermomedr // [1F321] text|emoji
🌤 haul tu ôl i gwmwl bach // [1F324] text|emoji
🌥 haul tu ôl i gwmwl mawr // [1F325] text|emoji
🌦 haul tu ôl i gwmwl gyda glaw // [1F326] text|emoji
🌧 cwmwl gyda glaw // [1F327] text|emoji
🌨 cwmwl gydag eira // [1F328] text|emoji
🌩 cwmwl gyda mellt // [1F329] text|emoji
🌪 corwynt // [1F32A] text|emoji
🌫 niwl // [1F32B] text|emoji
🌬 wyneb gwyntog // [1F32C] text|emoji
🌭 selsigen mewn bynen // [1F32D]
🌮 taco // [1F32E]
🌯 burrito // [1F32F]
🌰 castan // [1F330]
🌱 eginblanhigyn // [1F331]
🌲 bythwyrdd // [1F332]
🌳 coeden gollddail // [1F333]
🌴 palmwydden // [1F334]
🌵 cactws // [1F335]
🌶 pupur twym // [1F336] text|emoji
🌷 tiwlip // [1F337]
🌸 blodeuyn ceirios // [1F338]
🌹 rhosyn // [1F339]
🌺 hibisgws // [1F33A]
🌻 blodyn haul // [1F33B]
🌼 blodeuyn // [1F33C]
🌽 tywysen o gorn // [1F33D]
🌾 ysgub o reis // [1F33E]
🌿 llysieuyn // [1F33F]
🍀 meillionen pedair deilen // [1F340]
🍁 deilen masarnen // [1F341]
🍂 deilen yn cwympo // [1F342]
🍃 deilen yn crynu yn y gwynt // [1F343]
🍄 madarch // [1F344]
🍅 tomato // [1F345]
🍆 ŵylyst // [1F346]
🍇 grawnwin // [1F347]
🍈 melon // [1F348]
🍉 melon dŵr // [1F349]
🍊 tanjerin // [1F34A]
🍋 lemwn // [1F34B]
🍌 banana // [1F34C]
🍍 pinafal // [1F34D]
🍎 afal coch // [1F34E]
🍏 afal gwyrdd // [1F34F]
🍐 peren // [1F350]
🍑 eirinen wlanog // [1F351]
🍒 ceirios // [1F352]
🍓 mefus // [1F353]
🍔 hambyrgyr // [1F354]
🍕 pitsa // [1F355]
🍖 cig ar yr asgwrn // [1F356]
🍗 coes o ffowls // [1F357]
🍘 cracer reis // [1F358]
🍙 pêl reis // [1F359]
🍚 reis wedii goginio // [1F35A]
🍛 reis cyrri // [1F35B]
🍜 bowlen yn stemio // [1F35C]
🍝 sbageti // [1F35D]
🍞 bara // [1F35E]
🍟 sglodion // [1F35F]
🍠 taten felys wedii rostio // [1F360]
🍡 dango // [1F361]
🍢 oden // [1F362]
🍣 swshi // [1F363]
🍤 berdysyn wedii ffrio // [1F364]
🍥 cacen bysgod gyda chwyrlïad // [1F365]
🍦 hufen iâ meddal // [1F366]
🍧 iâ wedii siafio // [1F367]
🍨 hufen iâ // [1F368]
🍩 toesen // [1F369]
🍪 bisgeden // [1F36A]
🍫 bar o siocled // [1F36B]
🍬 losin // [1F36C]
🍭 lolipop // [1F36D]
🍮 cwstard // [1F36E]
🍯 pot mêl // [1F36F]
🍰 cacen fer // [1F370]
🍱 bocs bento // [1F371]
🍲 llestr o fwyd // [1F372]
🍳 coginio // [1F373]
🍴 fforc a chyllell // [1F374]
🍵 cwpan te heb ddolen // [1F375]
🍶 sake // [1F376]
🍷 gwydr gwin // [1F377]
🍸 gwydr coctel // [1F378]
🍹 diod drofannol // [1F379]
🍺 mwg cwrw // [1F37A]
🍻 mygiau cwrw yn clincian // [1F37B]
🍼 botel babi // [1F37C]
🍽 fforc a chyllell gyda phlât // [1F37D] text|emoji
🍾 potel gyda chorcyn yn popian // [1F37E]
🍿 pop gorn // [1F37F]
🎀 rhuban // [1F380]
🎁 anrheg wedii lapio // [1F381]
🎂 cacen pen-blwydd // [1F382]
🎃 jack-o-lantern // [1F383]
🎄 coeden nadolig // [1F384]
🎅 Siôn Corn // [1F385]
🎆 tân gwyllt // [1F386]
🎇 ffon wreichion // [1F387]
🎈 balŵn // [1F388]
🎉 popiwr parti // [1F389]
🎊 pelen gonffeti // [1F38A]
🎋 coeden tanabata // [1F38B]
🎌 baneri â chroesau // [1F38C]
🎍 addurn pinwydden // [1F38D]
🎎 doliau Japaneaidd // [1F38E]
🎏 baner y carp // [1F38F]
🎐 clychsain wynt // [1F390]
🎑 seremonir lleuad // [1F391]
🎒 bag ysgol // [1F392]
🎓 cap graddio // [1F393]
🎖 medal filwrol // [1F396] text|emoji
🎗 rhuban atgoffa // [1F397] text|emoji
🎙 meicroffon stiwdio // [1F399] text|emoji
🎚 llithrydd lefel // [1F39A] text|emoji
🎛 dyrnau rheoli // [1F39B] text|emoji
🎞 fframiau ffilm // [1F39E] text|emoji
🎟 tocynnau mynediad // [1F39F] text|emoji
🎠 ceffyl carwsél // [1F3A0]
🎡 olwyn fawr // [1F3A1]
🎢 cert sglefrio // [1F3A2]
🎣 polyn pysgota // [1F3A3]
🎤 meicroffon // [1F3A4]
🎥 camera ffilm // [1F3A5]
🎦 sinema // [1F3A6]
🎧 clustffon // [1F3A7]
🎨 palet arlunydd // [1F3A8]
🎩 het silc // [1F3A9]
🎪 tent syrcas // [1F3AA]
🎫 tocyn // [1F3AB]
🎬 clepiwr // [1F3AC]
🎭 celfyddydau perfformiadol // [1F3AD]
🎮 gêm fideo // [1F3AE]
🎯 ergyd uniongyrchol // [1F3AF]
🎰 peiriant slot // [1F3B0]
🎱 biliards // [1F3B1]
🎲 dis // [1F3B2]
🎳 bowlio // [1F3B3]
🎴 cardiau chwarae blodau // [1F3B4]
🎵 nodyn cerddorol // [1F3B5]
🎶 nodau cerddorol // [1F3B6]
🎷 sacsoffon // [1F3B7]
🎸 gitâr // [1F3B8]
🎹 allweddell // [1F3B9]
🎺 trwmped // [1F3BA]
🎻 ffidl // [1F3BB]
🎼 sgôr cerddorol // [1F3BC]
🎽 crys rhedeg // [1F3BD]
🎾 tenis // [1F3BE]
🎿 sgîs // [1F3BF]
🏀 pêl fasged // [1F3C0]
🏁 baner frith // [1F3C1]
🏂 eirafyrddiwr // [1F3C2]
🏃 person yn rhedeg // [1F3C3]
🏄 person yn syrffio // [1F3C4]
🏅 medal chwaraeon // [1F3C5]
🏆 tlws // [1F3C6]
🏇 rasio ceffylau // [1F3C7]
🏈 pêl droed Americanaidd // [1F3C8]
🏉 pêl rygbi // [1F3C9]
🏊 person yn nofio // [1F3CA]
🏋 person yn codi pwysau // [1F3CB] text|emoji
🏌 person yn chwarae golff // [1F3CC] text|emoji
🏍 beic modur // [1F3CD] text|emoji
🏎 car rasio // [1F3CE] text|emoji
🏏 criced // [1F3CF]
🏐 pêl-foli // [1F3D0]
🏑 hoci cae // [1F3D1]
🏒 cnap a ffon hoci iâ // [1F3D2]
🏓 ping-pong // [1F3D3]
🏔 mynydd wedii orchuddio mewn eira // [1F3D4] text|emoji
🏕 gwersyllu // [1F3D5] text|emoji
🏖 traeth ag ymbarél // [1F3D6] text|emoji
🏗 adeiladwaith adeilad // [1F3D7] text|emoji
🏘 tai // [1F3D8] text|emoji
🏙 dinaslun // [1F3D9] text|emoji
🏚 tŷ gwag // [1F3DA] text|emoji
🏛 adeilad clasurol // [1F3DB] text|emoji
🏜 anialwch // [1F3DC] text|emoji
🏝 ynys anghyfannedd // [1F3DD] text|emoji
🏞 parc cenedlaethol // [1F3DE] text|emoji
🏟 stadiwm // [1F3DF] text|emoji
🏠 tŷ // [1F3E0]
🏡 tŷ gyda gardd // [1F3E1]
🏢 adeilad o swyddfa // [1F3E2]
🏣 swyddfa bost Japaneaidd // [1F3E3]
🏤 swyddfa bost // [1F3E4]
🏥 ysbyty // [1F3E5]
🏦 banc // [1F3E6]
🏧 arwydd peiriant codi arian // [1F3E7]
🏨 gwesty // [1F3E8]
🏩 gwesty cariad // [1F3E9]
🏪 siop gyfleus // [1F3EA]
🏫 ysgol // [1F3EB]
🏬 siop adrannol // [1F3EC]
🏭 ffatri // [1F3ED]
🏮 llusern bapur coch // [1F3EE]
🏯 castell Japaneaidd // [1F3EF]
🏰 castell // [1F3F0]
🏳 chwifio baner wen // [1F3F3] text|emoji
🏴 chwifio baner ddu // [1F3F4]
🏵 rhosglwm // [1F3F5] text|emoji
🏷 label // [1F3F7] text|emoji
🏸 badminton // [1F3F8]
🏹 bwa saeth // [1F3F9]
🏺 llestri // [1F3FA]
🏻 arlliw croen golau // [1F3FB]
🏼 arlliw croen canolig-golau // [1F3FC]
🏽 arlliw croen canolog // [1F3FD]
🏾 arlliw croen canolig-tywyll // [1F3FE]
🏿 arlliw croen tywyll // [1F3FF]
🐀 llygoden fawr // [1F400]
🐁 llygoden // [1F401]
🐂 ych // [1F402]
🐃 byfflo dwr // [1F403]
🐄 buwch // [1F404]
🐅 teigr // [1F405]
🐆 llewpard // [1F406]
🐇 cwningen // [1F407]
🐈 cath // [1F408]
🐉 draig // [1F409]
🐊 crocodeil // [1F40A]
🐋 morfil // [1F40B]
🐌 malwoden // [1F40C]
🐍 neidr // [1F40D]
🐎 ceffyl // [1F40E]
🐏 hwrdd // [1F40F]
🐐 gafr // [1F410]
🐑 dafad // [1F411]
🐒 mwnci // [1F412]
🐓 ceiliog // [1F413]
🐔 iâr // [1F414]
🐕 ci // [1F415]
🐖 mochyn // [1F416]
🐗 baedd // [1F417]
🐘 eliffant // [1F418]
🐙 octopws // [1F419]
🐚 cragen droellog // [1F41A]
🐛 chwilen // [1F41B]
🐜 morgrugyn // [1F41C]
🐝 gwenynen // [1F41D]
🐞 chwilen y wraig // [1F41E]
🐟 pysgodyn // [1F41F]
🐠 pysgod trofannol // [1F420]
🐡 chwydd bysgodyn // [1F421]
🐢 crwban y môr // [1F422]
🐣 deoriad cywion // [1F423]
🐤 cyw bach // [1F424]
🐥 cyw iâr yn blaen-wynebu // [1F425]
🐦 aderyn // [1F426]
🐧 pengwin // [1F427]
🐨 coala // [1F428]
🐩 pwdl // [1F429]
🐪 camel // [1F42A]
🐫 camel dau dwmpath // [1F42B]
🐬 dolffin // [1F42C]
🐭 wyneb llygoden // [1F42D]
🐮 wyneb buwch // [1F42E]
🐯 wyneb teigr // [1F42F]
🐰 wyneb cwningen // [1F430]
🐱 wyneb cath // [1F431]
🐲 wyneb draig // [1F432]
🐳 morfil yn chwythu dŵr // [1F433]
🐴 wyneb ceffyl // [1F434]
🐵 wyneb mwnci // [1F435]
🐶 wyneb ci // [1F436]
🐷 wyneb mochyn // [1F437]
🐸 wyneb broga // [1F438]
🐹 wyneb bochdew // [1F439]
🐺 wyneb blaidd // [1F43A]
🐻 wyneb arth // [1F43B]
🐼 wyneb panda // [1F43C]
🐽 trwyn mochyn // [1F43D]
🐾 olion pawen // [1F43E]
🐿 gwiwer resog // [1F43F] text|emoji
👀 llygaid // [1F440]
👁 llygad // [1F441] text|emoji
👂 clust // [1F442]
👃 trwyn // [1F443]
👄 ceg // [1F444]
👅 tafod // [1F445]
👆 mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i fyny // [1F446]
👇 mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i lawr // [1F447]
👈 mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio ir chwith // [1F448]
👉 mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio ir dde // [1F449]
👊 dwrn yn agosáu // [1F44A]
👋 llaw yn chwifio // [1F44B]
👌 llaw ocê // [1F44C]
👍 bys bawd i fyny // [1F44D]
👎 bys bawd i lawr // [1F44E]
👏 dwylo yn curo // [1F44F]
👐 dwylo agored // [1F450]
👑 coron // [1F451]
👒 het fenyw // [1F452]
👓 sbectol // [1F453]
👔 tei // [1F454]
👕 crys T // [1F455]
👖 jîns // [1F456]
👗 ffrog // [1F457]
👘 cimono // [1F458]
👙 bicini // [1F459]
👚 dillad menywod // [1F45A]
👛 pwrs // [1F45B]
👜 bag llaw // [1F45C]
👝 cwd // [1F45D]
👞 esgid dyn // [1F45E]
👟 esgidiau rhedeg // [1F45F]
👠 esgidiau sodlau uchel // [1F460]
👡 sandal menyw // [1F461]
👢 esgid fenyw // [1F462]
👣 olion traed // [1F463]
👤 bron mewn silwét // [1F464]
👥 bronnau mewn silwét // [1F465]
👦 bachgen // [1F466]
👧 merch // [1F467]
👨 dyn // [1F468]
👩 menyw // [1F469]
👪 teulu // [1F46A]
👫 dyn a menyw yn dal dwylo // [1F46B]
👬 dau ddyn yn dal dwylo // [1F46C]
👭 dwy fenyw yn dal dwylo // [1F46D]
👮 heddwas // [1F46E]
👯 pobl mewn parti // [1F46F]
👰 priodferch â fêl // [1F470]
👱 person â gwallt golau // [1F471]
👲 dyn â chap Tsieineaidd // [1F472]
👳 person yn gwisgo twrban // [1F473]
👴 hen ddyn // [1F474]
👵 hen fenyw // [1F475]
👶 babi // [1F476]
👷 adeiladwr // [1F477]
👸 tywysoges // [1F478]
👹 anghenfil // [1F479]
👺 bwgan // [1F47A]
👻 ysbryd // [1F47B]
👼 babi angel // [1F47C]
👽 estron // [1F47D]
👾 anghenfil estron // [1F47E]
👿 wyneb dig â chyrn // [1F47F]
💀 penglog // [1F480]
💁 person yn gwyro llaw // [1F481]
💂 gwarchodfilwr // [1F482]
💃 menyw yn dawnsio // [1F483]
💄 minlliw // [1F484]
💅 farnais ewinedd // [1F485]
💆 person yn derbyn tyluniad // [1F486]
💇 person yn cael ei wallt wediu torri // [1F487]
💈 polyn barbwr // [1F488]
💉 chwistrell // [1F489]
💊 pilsen // [1F48A]
💋 ôl cusan // [1F48B]
💌 llythyr caru // [1F48C]
💍 modrwy // [1F48D]
💎 gemfaen // [1F48E]
💏 cusan // [1F48F]
💐 tusw // [1F490]
💑 pâr a chalon // [1F491]
💒 priodas // [1F492]
💓 calon yn curo // [1F493]
💔 calon wedi torri // [1F494]
💕 dwy galon // [1F495]
💖 calon yn disgleirio // [1F496]
💗 calon yn tyfu // [1F497]
💘 calon â saeth trwyddi // [1F498]
💙 calon las // [1F499]
💚 calon werdd // [1F49A]
💛 calon felen // [1F49B]
💜 calon borffor // [1F49C]
💝 calon â rhuban // [1F49D]
💞 calonnau yn troelli // [1F49E]
💟 addurn calon // [1F49F]
💠 diemwnt â dot // [1F4A0]
💡 bwlb golau // [1F4A1]
💢 symbol dicter // [1F4A2]
💣 bom // [1F4A3]
💤 zzz // [1F4A4]
💥 trawiad // [1F4A5]
💦 defnynnau chwys // [1F4A6]
💧 defnyn // [1F4A7]
💨 rhuthro // [1F4A8]
💩 pentwr o faw // [1F4A9]
💪 cyhyrau deuben wedi eu hystwytho // [1F4AA]
💫 penysgafn // [1F4AB]
💬 balŵn deialog // [1F4AC]
💭 cwmwl meddwl // [1F4AD]
💮 blodyn gwyn // [1F4AE]
💯 cant o bwyntiau // [1F4AF]
💰 bag arian // [1F4B0]
💱 cyfnewid arian cyfredol // [1F4B1]
💲 arwydd doler drom // [1F4B2]
💳 cerdyn credyd // [1F4B3]
💴 papur arian yen // [1F4B4]
💵 papur arian doler // [1F4B5]
💶 papur arian ewro // [1F4B6]
💷 papur arian punt // [1F4B7]
💸 arian gydag adenydd // [1F4B8]
💹 siart yn cynyddu â yen // [1F4B9]
💺 sedd // [1F4BA]
💻 cluniadur // [1F4BB]
💼 cas friff // [1F4BC]
💽 disg mini // [1F4BD]
💾 disg hyblyg // [1F4BE]
💿 disg optegol // [1F4BF]
📀 dvd // [1F4C0]
📁 ffolder ffeiliau // [1F4C1]
📂 agor ffolder ffeiliau // [1F4C2]
📃 tudalen gyda chwrl // [1F4C3]
📄 tudalen yn wynebu i fyny // [1F4C4]
📅 calendr // [1F4C5]
📆 calendr rwygo // [1F4C6]
📇 mynegai cardiau // [1F4C7]
📈 siart yn cynyddu // [1F4C8]
📉 siart yn gostwng // [1F4C9]
📊 siart bar // [1F4CA]
📋 clipfwrdd // [1F4CB]
📌 pin // [1F4CC]
📍 pin crwn // [1F4CD]
📎 clip papur // [1F4CE]
📏 pren mesur // [1F4CF]
📐 pren mesur trionglog // [1F4D0]
📑 tabiau nodau tudalen // [1F4D1]
📒 cyfriflyfr // [1F4D2]
📓 llyfr nodiadau // [1F4D3]
📔 llyfr nodiadau gyda chlawr addurnol // [1F4D4]
📕 llyfr ynghau // [1F4D5]
📖 llyfr agored // [1F4D6]
📗 llyfr gwyrdd // [1F4D7]
📘 llyfr glas // [1F4D8]
📙 llyfr oren // [1F4D9]
📚 llyfrau // [1F4DA]
📛 bathodyn enw // [1F4DB]
📜 sgrôl // [1F4DC]
📝 memo // [1F4DD]
📞 derbynnydd ffôn // [1F4DE]
📟 peiriant galw // [1F4DF]
📠 peiriant ffacs // [1F4E0]
📡 antena lloeren // [1F4E1]
📢 uchelseinydd // [1F4E2]
📣 megaffon // [1F4E3]
📤 hambwrdd blwch allan // [1F4E4]
📥 hambwrdd mewnflwch // [1F4E5]
📦 parsel // [1F4E6]
📧 e-bost // [1F4E7]
📨 amlen yn dyfod i mewn // [1F4E8]
📩 amlen gyda saeth // [1F4E9]
📪 blwch post caeedig gyda banner wedii gostwng // [1F4EA]
📫 blwch post caeedig gyda banner wedii chodi // [1F4EB]
📬 blwch post agored gyda banner wedii chodi // [1F4EC]
📭 blwch post agored gyda banner wedii gostwng // [1F4ED]
📮 blwch post // [1F4EE]
📯 corn bost // [1F4EF]
📰 papur newydd // [1F4F0]
📱 ffôn symudol // [1F4F1]
📲 ffôn symudol â saeth // [1F4F2]
📳 modd dirgryniad // [1F4F3]
📴 ffôn symudol wedii ddiffodd // [1F4F4]
📵 dim ffonau symudol // [1F4F5]
📶 barau antena // [1F4F6]
📷 camera // [1F4F7]
📸 camera â fflach // [1F4F8]
📹 camera fideo // [1F4F9]
📺 teledu // [1F4FA]
📻 radio // [1F4FB]
📼 casét fideo // [1F4FC]
📽 taflunydd ffilm // [1F4FD] text|emoji
📿 gleiniau gweddïo // [1F4FF]
🔀 botwm cymysgu traciau // [1F500]
🔁 botwm ailadrodd // [1F501]
🔂 botwm ailadrodd sengl // [1F502]
🔃 saethau clocwedd fertigol // [1F503]
🔄 botwm saethau gwrthglocwedd // [1F504]
🔅 botwm pylu // [1F505]
🔆 botwm disglair // [1F506]
🔇 seinydd wedii ddiffodd // [1F507]
🔈 seinydd // [1F508]
🔉 seinydd ymlaen // [1F509]
🔊 seinydd uchel // [1F50A]
🔋 batri // [1F50B]
🔌 plwg trydanol // [1F50C]
🔍 chwyddwydr yn wynebur chwith // [1F50D]
🔎 chwyddwydr yn wynebur dde // [1F50E]
🔏 clô ac ysgrifbin // [1F50F]
🔐 clô ynghau gydag allwedd // [1F510]
🔑 allwedd // [1F511]
🔒 clô // [1F512]
🔓 clô agored // [1F513]
🔔 cloch // [1F514]
🔕 cloch a slaes // [1F515]
🔖 nod tudalen // [1F516]
🔗 dolen // [1F517]
🔘 botwm radio // [1F518]
🔙 saeth BACK // [1F519]
🔚 saeth END // [1F51A]
🔛 saeth ON! // [1F51B]
🔜 saeth SOON // [1F51C]
🔝 saeth TOP // [1F51D]
🔞 neb o dan un deg wyth oed // [1F51E]
🔟 gorchudd bysell: 10 // [1F51F]
🔠 mewnbwn llythrennau mawr ladin // [1F520]
🔡 mewnbwn llythrennau bach lladin // [1F521]
🔢 mewnbwn rhifedd // [1F522]
🔣 mewnbwn symbylau // [1F523]
🔤 mewnbwn llythrennau lladin // [1F524]
🔥 tân // [1F525]
🔦 tortsh // [1F526]
🔧 sbaner // [1F527]
🔨 morthwyl // [1F528]
🔩 nyten a bollt // [1F529]
🔪 cyllell cegin // [1F52A]
🔫 pistol // [1F52B]
🔬 microsgop // [1F52C]
🔭 telesgop // [1F52D]
🔮 pêl grisial // [1F52E]
🔯 seren chwe ochr dotiog // [1F52F]
🔰 symbol Japaneaidd am ddechreuwr // [1F530]
🔱 arwyddlun tryfer // [1F531]
🔲 botwm sgwâr du // [1F532]
🔳 botwm sgwâr gwyn // [1F533]
🔴 cylch coch // [1F534]
🔵 cylch glas // [1F535]
🔶 diemwnt mawr oren // [1F536]
🔷 diemwnt mawr glas // [1F537]
🔸 diemwnt bach oren // [1F538]
🔹 diemwnt bach glas // [1F539]
🔺 triongl coch yn pwyntio tuag i fyny // [1F53A]
🔻 triongl coch yn pwyntio tuag i lawr // [1F53B]
🔼 botwm i fyny // [1F53C]
🔽 botwm i lawr // [1F53D]
🕉 om // [1F549] text|emoji
🕊 colomen // [1F54A] text|emoji
🕋 kaaba // [1F54B]
🕌 mosg // [1F54C]
🕍 synagog // [1F54D]
🕎 menorah // [1F54E]
🕐 un or gloch // [1F550]
🕑 dau or gloch // [1F551]
🕒 tri or gloch // [1F552]
🕓 pedwar or gloch // [1F553]
🕔 pump or gloch // [1F554]
🕕 chwech or gloch // [1F555]
🕖 saith or gloch // [1F556]
🕗 wyth or gloch // [1F557]
🕘 naw or gloch // [1F558]
🕙 deg or gloch // [1F559]
🕚 un ar ddeg or gloch // [1F55A]
🕛 deuddeg or gloch // [1F55B]
🕜 hanner awr wedi un // [1F55C]
🕝 hanner awr wedi dau // [1F55D]
🕞 hanner awr wedi tri // [1F55E]
🕟 hanner awr wedi pedwar // [1F55F]
🕠 hanner awr wedi pump // [1F560]
🕡 hanner awr wedi chwech // [1F561]
🕢 hanner awr wedi saith // [1F562]
🕣 hanner awr wedi wyth // [1F563]
🕤 hanner awr wedi naw // [1F564]
🕥 hanner awr wedi deg // [1F565]
🕦 hanner awr wedi un ar ddeg // [1F566]
🕧 hanner awr wedi deuddeg // [1F567]
🕯 cannwyll // [1F56F] text|emoji
🕰 cloc silff ben tân // [1F570] text|emoji
🕳 twll // [1F573] text|emoji
🕴 dyn mewn gwisg fusnes yn ymddyrchafu // [1F574] text|emoji
🕵 ditectif // [1F575] text|emoji
🕶 sbectol haul // [1F576] text|emoji
🕷 pry copyn // [1F577] text|emoji
🕸 gwe pry cop // [1F578] text|emoji
🕹 ffon reoli // [1F579] text|emoji
🕺 dyn yn dawnsio // [1F57A]
🖇 clipiau papur wediu cysylltu // [1F587] text|emoji
🖊 beiro // [1F58A] text|emoji
🖋 ysgrifbin // [1F58B] text|emoji
🖌 brwsh paent // [1F58C] text|emoji
🖍 pensil lliw // [1F58D] text|emoji
🖐 llaw wedi ei chodi â bysedd wedi eu lledu // [1F590] text|emoji
🖕 bys canol // [1F595]
🖖 saliwt fulcanaidd // [1F596]
🖤 calon du // [1F5A4]
🖥 cyfrifiadur // [1F5A5] text|emoji
🖨 argraffydd // [1F5A8] text|emoji
🖱 llygoden gyfrifiadurol // [1F5B1] text|emoji
🖲 pelen lwybro // [1F5B2] text|emoji
🖼 ffrâm gyda llun // [1F5BC] text|emoji
🗂 rhanwyr mynegai cardiau // [1F5C2] text|emoji
🗃 blwch ffeilio cardiau // [1F5C3] text|emoji
🗄 ffeil gabinet // [1F5C4] text|emoji
🗑 bin sbwriel // [1F5D1] text|emoji
🗒 llyfr nodiadau troellog // [1F5D2] text|emoji
🗓 calendr troellog // [1F5D3] text|emoji
🗜 cywasgedd // [1F5DC] text|emoji
🗝 hen allwedd // [1F5DD] text|emoji
🗞 papur newydd wedii rolio // [1F5DE] text|emoji
🗡 dagr // [1F5E1] text|emoji
🗣 pen yn siarad // [1F5E3] text|emoji
🗨 swigen yn siarad ir chwith // [1F5E8] text|emoji
🗯 swigen ddig ir dde // [1F5EF] text|emoji
🗳 blwch pleidlais gyda phleidlais // [1F5F3] text|emoji
🗺 map or byd // [1F5FA] text|emoji
🗻 mynydd Fuji // [1F5FB]
🗼 tŵr tokyo // [1F5FC]
🗽 Cerflun Rhyddid // [1F5FD]
🗾 map o Japan // [1F5FE]
🗿 moai // [1F5FF]
// 1F600..1F64F : Emoticons
😀 wyneb yn gwenu â cheg agored // [1F600]
😁 wyneb yn lledwenu â gwên yn y llygaid // [1F601]
😂 wyneb â dagrau hapusrwydd // [1F602]
😃 wyneb yn gwenu â cheg agored a llygaid mawr // [1F603]
😄 wyneb yn gwenu â cheg agored a gwên yn y llygaid // [1F604]
😅 wyneb yn gwenu â cheg agored a chwys o ofid // [1F605]
😆 wyneb yn gwenu â cheg agored a llygaid ynghau // [1F606]
😇 wyneb yn gwenu ag eurgylch // [1F607]
😈 wyneb yn gwenu â chyrn // [1F608]
😉 llygaid yn wincio // [1F609]
😊 wyneb yn gwenu â gwên yn y llygaid // [1F60A]
😋 wyneb yn blasu bwyd blasus // [1F60B]
😌 wyneb o ryddhad // [1F60C]
😍 wyneb yn gwenu â chalonnau yn y llygaid // [1F60D]
😎 wyneb yn gwenu â sbectol haul // [1F60E]
😏 wyneb yn cilwenu // [1F60F]
😐 wyneb niwtral // [1F610]
😑 wyneb difynegiant // [1F611]
😒 wyneb ddi-ddifyr // [1F612]
😓 wyneb yn chwysu o ofid // [1F613]
😔 wyneb synfyfyriol // [1F614]
😕 wyneb cymysglyd // [1F615]
😖 wyneb dryslyd // [1F616]
😗 wyneb yn rhoi cusan // [1F617]
😘 wyneb yn chwythu cusan // [1F618]
😙 wyneb yn rhoi cusan â gwên yn y llygaid // [1F619]
😚 wyneb yn rhoi cusan â llygaid ynghau // [1F61A]
😛 wyneb â thafod yng ngolwg // [1F61B]
😜 wyneb â thafod yng ngolwg a llygaid yn wincio // [1F61C]
😝 wyneb â thafod yng ngolwg a llygaid ynghau // [1F61D]
😞 wyneb siomedig // [1F61E]
😟 wyneb gofidio // [1F61F]
😠 wyneb dig // [1F620]
😡 wyneb pwdu // [1F621]
😢 wyneb yn crio // [1F622]
😣 wyneb dyfal // [1F623]
😤 wyneb â stêm yn dod or trwyn // [1F624]
😥 wyneb siomedig ond â rhyddhad // [1F625]
😦 wyneb gwgus â cheg agored // [1F626]
😧 wyneb dirboen // [1F627]
😨 wyneb ofnus // [1F628]
😩 wyneb lluddedig // [1F629]
😪 wyneb cysglyd // [1F62A]
😫 wyneb blinedig // [1F62B]
😬 wyneb ag ystum // [1F62C]
😭 wyneb yn beichio crio // [1F62D]
😮 wyneb â cheg agored // [1F62E]
😯 wyneb distewi // [1F62F]
😰 wyneb â cheg agored a chwys o ofid // [1F630]
😱 wyneb yn sgrechian ag ofn // [1F631]
😲 wyneb wedi rhyfeddu // [1F632]
😳 wyneb yn gwrido // [1F633]
😴 wyneb yn cysgu // [1F634]
😵 wyneb penysgafn // [1F635]
😶 wyneb heb geg // [1F636]
😷 wyneb â mwgwd meddygol // [1F637]
😸 wyneb cath yn gwenu â cheg agored a gwên yn y llygaid // [1F638]
😹 wyneb cath â dagrau o hapusrwydd // [1F639]
😺 wyneb cath yn gwenu â cheg agored // [1F63A]
😻 wyneb cath yn gwenu â chalonnau yn y llygaid // [1F63B]
😼 wyneb cath â gwên ar gam // [1F63C]
😽 wyneb cath yn cusanu â llygaid ynghau // [1F63D]
😾 wyneb cath yn pwdu // [1F63E]
😿 wyneb cath yn crio // [1F63F]
🙀 wyneb cath luddedig // [1F640]
🙁 wyneb â pheth gwg arni // [1F641]
🙂 wyneb ag ychydig o wên arni // [1F642]
🙃 wyneb â’i ben i waered // [1F643]
🙄 wyneb â llygaid yn rholio // [1F644]
🙅 person yn ystumio nad ywn iawn // [1F645]
🙆 person yn ystumio iawn // [1F646]
🙇 person yn ymgrymu // [1F647]
🙈 gweld dim drwg // [1F648]
🙉 clywed dim drwg // [1F649]
🙊 siarad dim drwg // [1F64A]
🙋 person yn codi llaw // [1F64B]
🙌 person yn codi dwylo // [1F64C]
🙍 person yn gwgu // [1F64D]
🙎 person yn pwdu // [1F64E]
🙏 dwylo wedi plygu // [1F64F]
// 1F680..1F6FF : Transport and Map Symbols
🚀 roced // [1F680]
🚁 hofrennydd // [1F681]
🚂 locomotif // [1F682]
🚃 car rheilffordd // [1F683]
🚄 trên tra chyflym // [1F684]
🚅 trên tra chyflym gyda thrwyn fel bwled // [1F685]
🚆 trên // [1F686]
🚇 metro // [1F687]
🚈 rheilffordd ysgafn // [1F688]
🚉 gorsaf // [1F689]
🚊 tram // [1F68A]
🚋 car tram // [1F68B]
🚌 bws // [1F68C]
🚍 bws yn dod ich cwrdd // [1F68D]
🚎 bws trydan // [1F68E]
🚏 arhosfan bws // [1F68F]
🚐 bws mini // [1F690]
🚑 ambiwlans // [1F691]
🚒 peiriant tân // [1F692]
🚓 car yr heddlu // [1F693]
🚔 car heddlu syn dod ich cwrdd // [1F694]
🚕 tacsi // [1F695]
🚖 tacsi syn dod ich cwrdd // [1F696]
🚗 modur // [1F697]
🚘 modur syn dod ich cwrdd // [1F698]
🚙 cerbyd hamdden // [1F699]
🚚 lori dosbarthu // [1F69A]
🚛 lori gymalog // [1F69B]
🚜 tractor // [1F69C]
🚝 trên un gledren // [1F69D]
🚞 rheilffordd fynydd // [1F69E]
🚟 rheilffordd grog // [1F69F]
🚠 rhaffbont fynydd // [1F6A0]
🚡 tramffordd awyrol // [1F6A1]
🚢 llong // [1F6A2]
🚣 person yn rhwyfo cwch // [1F6A3]
🚤 cwch gwib // [1F6A4]
🚥 golau traffig llorweddol // [1F6A5]
🚦 golau traffig fertigol // [1F6A6]
🚧 adeiladwaith // [1F6A7]
🚨 golau car yr heddlu // [1F6A8]
🚩 baner drionglog // [1F6A9]
🚪 drws // [1F6AA]
🚫 wedii wahardd // [1F6AB]
🚬 ysmygu // [1F6AC]
🚭 dim ysmygu // [1F6AD]
🚮 arwydd sbwriel mewn bin // [1F6AE]
🚯 dim sbwriel // [1F6AF]
🚰 dŵr yfed // [1F6B0]
🚱 dwr na ellir ei foteli // [1F6B1]
🚲 beic // [1F6B2]
🚳 dim beiciau // [1F6B3]
🚴 person yn beicio // [1F6B4]
🚵 person yn beicio mynydd // [1F6B5]
🚶 person yn cerdded // [1F6B6]
🚷 dim cerddwyr // [1F6B7]
🚸 plant yn croesi // [1F6B8]
🚹 ystafell ymolchi i ddynion // [1F6B9]
🚺 ystafell ymolchi i fenywod // [1F6BA]
🚻 ystafell ymolchi // [1F6BB]
🚼 symbol babi // [1F6BC]
🚽 toiled // [1F6BD]
🚾 tŷ bach // [1F6BE]
🚿 cawod // [1F6BF]
🛀 person mewn bath // [1F6C0]
🛁 twba bath // [1F6C1]
🛂 arolygaeth pasbort // [1F6C2]
🛃 tollau // [1F6C3]
🛄 hawlio bagiau // [1F6C4]
🛅 bagiau wediu gadael // [1F6C5]
🛋 soffa a lamp // [1F6CB] text|emoji
🛌 person mewn gwely // [1F6CC]
🛍 bagiau siopa // [1F6CD] text|emoji
🛎 porthor // [1F6CE] text|emoji
🛏 gwely // [1F6CF] text|emoji
🛐 man addoli // [1F6D0]
🛑 arwydd stop // [1F6D1]
🛒 troli siopa // [1F6D2]
🛠 morthwyl a sbaner // [1F6E0] text|emoji
🛡 tarian // [1F6E1] text|emoji
🛢 drwm olew // [1F6E2] text|emoji
🛣 traffordd // [1F6E3] text|emoji
🛤 trac rheilffordd // [1F6E4] text|emoji
🛥 cwch modur // [1F6E5] text|emoji
🛩 awyren fach // [1F6E9] text|emoji
🛫 ymadawiad awyren // [1F6EB]
🛬 dyfodiad awyren // [1F6EC]
🛰 lloeren // [1F6F0] text|emoji
🛳 llong deithwyr // [1F6F3] text|emoji
🛴 sgwter cicio // [1F6F4]
🛵 sgwter modur // [1F6F5]
🛶 canŵ // [1F6F6]
🛷 sled // [1F6F7]
🛸 soser hedegog // [1F6F8]
🛹 sgrialfwrdd // [1F6F9]
// 1F900..1F9FF : Supplemental Symbols and Pictographs
🤐 wyneb â sip dros y geg // [1F910]
🤑 wyneb symbol arian // [1F911]
🤒 wyneb â thermomedr // [1F912]
🤓 wyneb clyfar // [1F913]
🤔 wyneb yn meddwl // [1F914]
🤕 wyneb â rhwymyn ir pen // [1F915]
🤖 wyneb robot // [1F916]
🤗 wyneb yn rhoi cwtsh // [1F917]
🤘 arwydd y cyrn // [1F918]
🤙 llaw ffonia fi // [1F919]
🤚 cefn llaw wedii chodi // [1F91A]
🤛 dwrn tuar chwith // [1F91B]
🤜 dwrn tuar dde // [1F91C]
🤝 ysgwyd dwylo // [1F91D]
🤞 bysedd wediu croesi // [1F91E]
🤟 arwydd caru ti // [1F91F]
🤠 wyneb het cowboi // [1F920]
🤡 wyneb clown // [1F921]
🤢 wyneb chwydlyd // [1F922]
🤣 rholio ar y llawr yn chwerthin // [1F923]
🤤 wyneb glafoerio // [1F924]
🤥 wyneb celwydd // [1F925]
🤦 cledr ir wyneb // [1F926]
🤧 wyneb tisian // [1F927]
🤨 wyneb gydag ael wedi codi // [1F928]
🤩 wyneb â ser yn y llygaid // [1F929]
🤪 wyneb penwan // [1F92A]
🤫 wyneb hisht // [1F92B]
🤬 wyneb â symbolau dros y ceg // [1F92C]
🤭 wyneb gyda llaw dros y geg // [1F92D]
🤮 wyneb yn chwydu // [1F92E]
🤯 pen yn ffrwydro // [1F92F]
🤰 menyw feichiog // [1F930]
🤱 bwydo or fron // [1F931]
🤲 cledrau dwylo yn yr awyr gydau gilydd // [1F932]
🤳 hunlun // [1F933]
🤴 tywysog // [1F934]
🤵 dyn mewn tycs // [1F935]
🤶 Siân Corn // [1F936]
🤷 codi gwar // [1F937]
🤸 olwyn droi // [1F938]
🤹 jyglo // [1F939]
🤺 ffensiwr // [1F93A]
🤼 taflwyr codwm // [1F93C]
🤽 polo dŵr // [1F93D]
🤾 pêl-law // [1F93E]
🥀 blodyn wedi gwiwo // [1F940]
🥁 drwm // [1F941]
🥂 gwydrau yn tincian // [1F942]
🥃 tymbler // [1F943]
🥄 llwy // [1F944]
🥅 rhwyd gôl // [1F945]
🥇 medal aur // [1F947]
🥈 medal arian // [1F948]
🥉 medal efydd // [1F949]
🥊 maneg bocsio // [1F94A]
🥋 gwisg y crefftau ymladd // [1F94B]
🥌 carreg cyrlio // [1F94C]
🥎 pêl feddal // [1F94E]
🥏 disg hedfan // [1F94F]
🥐 croissant // [1F950]
🥑 afocado // [1F951]
🥒 ciwcymber // [1F952]
🥓 bacwn // [1F953]
🥔 taten // [1F954]
🥕 moron // [1F955]
🥖 ffon fara // [1F956]
🥗 salad gwyrdd // [1F957]
🥘 padell fas o fwyd // [1F958]
🥙 bara gwastad wedii stwffio // [1F959]
🥚 wy // [1F95A]
🥛 gwydraid o laeth // [1F95B]
🥜 cnai ddaear // [1F95C]
🥝 ffrwyth ciwi // [1F95D]
🥞 crempogau // [1F95E]
🥟 twmplen // [1F95F]
🥠 bisgeden lwcus // [1F960]
🥡 bocs prydau parod // [1F961]
🥢 gweill bwyta // [1F962]
🥣 bowlen â llwy // [1F963]
🥤 cwpan â gwellt yfed // [1F964]
🥥 cneuen goco // [1F965]
🥦 brocoli // [1F966]
🥧 pei // [1F967]
🥨 pretsel // [1F968]
🥩 toriad o gig // [1F969]
🥪 brechdan // [1F96A]
🥫 bwyd tun // [1F96B]
🥬 gwyrdd deiliog // [1F96C]
🥭 mango // [1F96D]
🥮 cacen lleuad // [1F96E]
🥯 bagel // [1F96F]
🥰 wyneb yn gwenu â thair calon // [1F970]
🥳 wyneb yn partïo // [1F973]
🥴 wyneb meddw // [1F974]
🥵 wyneb poeth // [1F975]
🥶 wyneb oer // [1F976]
🥺 wyneb yn pledio // [1F97A]
🥼 cot lab // [1F97C]
🥽 gogls // [1F97D]
🥾 esgid gerdded // [1F97E]
🥿 esgid fflat // [1F97F]
🦀 cranc // [1F980]
🦁 wyneb llew // [1F981]
🦂 sgorpion // [1F982]
🦃 twrci // [1F983]
🦄 wyneb uncorn // [1F984]
🦅 eryr // [1F985]
🦆 hwyaden // [1F986]
🦇 ystlum // [1F987]
🦈 siarc // [1F988]
🦉 tylluan // [1F989]
🦊 wyneb llwynog // [1F98A]
🦋 pili-pala // [1F98B]
🦌 carw // [1F98C]
🦍 gorila // [1F98D]
🦎 madfall // [1F98E]
🦏 rhinoseros // [1F98F]
🦐 berdysyn // [1F990]
🦑 ystifflog // [1F991]
🦒 jiráff // [1F992]
🦓 sebra // [1F993]
🦔 draenog // [1F994]
🦕 sawropod // [1F995]
🦖 T-Rex // [1F996]
🦗 criciedyn // [1F997]
🦘 cangarŵ // [1F998]
🦙 lama // [1F999]
🦚 paun // [1F99A]
🦛 afonfarch // [1F99B]
🦜 parot // [1F99C]
🦝 racŵn // [1F99D]
🦞 cimwch // [1F99E]
🦟 mosgito // [1F99F]
🦠 microb // [1F9A0]
🦡 mochyn daear // [1F9A1]
🦢 alarch // [1F9A2]
🦰 gwallt coch // [1F9B0]
🦱 gwallt cyrliog // [1F9B1]
🦲 moel // [1F9B2]
🦳 gwallt gwyn // [1F9B3]
🦴 asgwrn // [1F9B4]
🦵 coes // [1F9B5]
🦶 troed // [1F9B6]
🦷 dant // [1F9B7]
🦸 archarwr // [1F9B8]
🦹 archleidr // [1F9B9]
🧀 darn o gaws // [1F9C0]
🧁 cacen cwpan // [1F9C1]
🧂 halen // [1F9C2]
🧐 wyneb gyda monocl // [1F9D0]
🧑 oedolyn // [1F9D1]
🧒 plentyn // [1F9D2]
🧓 oedolyn oedranus // [1F9D3]
🧔 person barfog // [1F9D4]
🧕 menyw â phensgarff // [1F9D5]
🧖 person mewn ystafell llawn stêm // [1F9D6]
🧗 person yn dringo // [1F9D7]
🧘 person mewn ystum lingroes // [1F9D8]
🧙 dewin // [1F9D9]
🧚 tylwyth teg // [1F9DA]
🧛 fampir // [1F9DB]
🧜 môrberson // [1F9DC]
🧝 coblyn // [1F9DD]
🧞 genie // [1F9DE]
🧟 sombi // [1F9DF]
🧠 ymennydd // [1F9E0]
🧡 calon oren // [1F9E1]
🧢 cap pêl fas // [1F9E2]
🧣 scarff // [1F9E3]
🧤 menyg // [1F9E4]
🧥 côt // [1F9E5]
🧦 sanau // [1F9E6]
🧧 amlen goch // [1F9E7]
🧨 gwialen tân // [1F9E8]
🧩 jig-so // [1F9E9]
🧪 tiwb profi // [1F9EA]
🧫 dysgl petri // [1F9EB]
🧬 dna // [1F9EC]
🧭 cwmpawd // [1F9ED]
🧮 abacws // [1F9EE]
🧰 blwch offer // [1F9F0]
🧱 bricsen // [1F9F1]
🧲 magnet // [1F9F2]
🧳 bagiau // [1F9F3]
🧴 potel hufen // [1F9F4]
🧵 edafedd // [1F9F5]
🧶 edau // [1F9F6]
🧷 pin diogelwch // [1F9F7]
🧸 tedi bêr // [1F9F8]
🧹 ysgubell // [1F9F9]
🧺 basged // [1F9FA]
🧻 rholyn o bapur // [1F9FB]
🧼 sebon // [1F9FC]
🧽 sbwng // [1F9FD]
🧾 derbynneb // [1F9FE]
🧿 amwled nazar // [1F9FF]
// Country Flags (Regional Indicator Symbols) -- ISO 3166-1 Country Codes
🇦🇨 baner: Ynys Ascension // [1F1E6 1F1E8] AC
🇦🇩 baner: Andorra // [1F1E6 1F1E9] AD
🇦🇪 baner: Emiradau Arabaidd Unedig // [1F1E6 1F1EA] AE
🇦🇫 baner: Afghanistan // [1F1E6 1F1EB] AF
🇦🇬 baner: Antigua a Barbuda // [1F1E6 1F1EC] AG
🇦🇮 baner: Anguilla // [1F1E6 1F1EE] AI
🇦🇱 baner: Albania // [1F1E6 1F1F1] AL
🇦🇲 baner: Armenia // [1F1E6 1F1F2] AM
🇦🇴 baner: Angola // [1F1E6 1F1F4] AO
🇦🇶 baner: Antarctica // [1F1E6 1F1F6] AQ
🇦🇷 baner: Yr Ariannin // [1F1E6 1F1F7] AR
🇦🇸 baner: Samoa America // [1F1E6 1F1F8] AS
🇦🇹 baner: Awstria // [1F1E6 1F1F9] AT
🇦🇺 baner: Awstralia // [1F1E6 1F1FA] AU
🇦🇼 baner: Aruba // [1F1E6 1F1FC] AW
🇦🇽 baner: Ynysoedd Åland // [1F1E6 1F1FD] AX
🇦🇿 baner: Azerbaijan // [1F1E6 1F1FF] AZ
🇧🇦 baner: Bosnia & Herzegovina // [1F1E7 1F1E6] BA
🇧🇧 baner: Barbados // [1F1E7 1F1E7] BB
🇧🇩 baner: Bangladesh // [1F1E7 1F1E9] BD
🇧🇪 baner: Gwlad Belg // [1F1E7 1F1EA] BE
🇧🇫 baner: Burkina Faso // [1F1E7 1F1EB] BF
🇧🇬 baner: Bwlgaria // [1F1E7 1F1EC] BG
🇧🇭 baner: Bahrain // [1F1E7 1F1ED] BH
🇧🇮 baner: Burundi // [1F1E7 1F1EE] BI
🇧🇯 baner: Benin // [1F1E7 1F1EF] BJ
🇧🇱 baner: Saint Barthélemy // [1F1E7 1F1F1] BL
🇧🇲 baner: Bermuda // [1F1E7 1F1F2] BM
🇧🇳 baner: Brunei // [1F1E7 1F1F3] BN
🇧🇴 baner: Bolifia // [1F1E7 1F1F4] BO
🇧🇶 baner: Antilles yr Iseldiroedd // [1F1E7 1F1F6] BQ
🇧🇷 baner: Brasil // [1F1E7 1F1F7] BR
🇧🇸 baner: Y Bahamas // [1F1E7 1F1F8] BS
🇧🇹 baner: Bhutan // [1F1E7 1F1F9] BT
🇧🇻 baner: Ynys Bouvet // [1F1E7 1F1FB] BV
🇧🇼 baner: Botswana // [1F1E7 1F1FC] BW
🇧🇾 baner: Belarws // [1F1E7 1F1FE] BY
🇧🇿 baner: Belize // [1F1E7 1F1FF] BZ
🇨🇦 baner: Canada // [1F1E8 1F1E6] CA
🇨🇨 baner: Ynysoedd Cocos (Keeling) // [1F1E8 1F1E8] CC
🇨🇩 baner: Y Congo - Kinshasa // [1F1E8 1F1E9] CD
🇨🇫 baner: Gweriniaeth Canolbarth Affrica // [1F1E8 1F1EB] CF
🇨🇬 baner: Y Congo - Brazzaville // [1F1E8 1F1EC] CG
🇨🇭 baner: Y Swistir // [1F1E8 1F1ED] CH
🇨🇮 baner: Côte dIvoire // [1F1E8 1F1EE] CI
🇨🇰 baner: Ynysoedd Cook // [1F1E8 1F1F0] CK
🇨🇱 baner: Chile // [1F1E8 1F1F1] CL
🇨🇲 baner: Camerŵn // [1F1E8 1F1F2] CM
🇨🇳 baner: Tsieina // [1F1E8 1F1F3] CN
🇨🇴 baner: Colombia // [1F1E8 1F1F4] CO
🇨🇵 baner: Ynys Clipperton // [1F1E8 1F1F5] CP
🇨🇷 baner: Costa Rica // [1F1E8 1F1F7] CR
🇨🇺 baner: Ciwba // [1F1E8 1F1FA] CU
🇨🇻 baner: Cabo Verde // [1F1E8 1F1FB] CV
🇨🇼 baner: Curaçao // [1F1E8 1F1FC] CW
🇨🇽 baner: Ynys y Nadolig // [1F1E8 1F1FD] CX
🇨🇾 baner: Cyprus // [1F1E8 1F1FE] CY
🇨🇿 baner: Tsiecia // [1F1E8 1F1FF] CZ
🇩🇪 baner: Yr Almaen // [1F1E9 1F1EA] DE
🇩🇬 baner: Diego Garcia // [1F1E9 1F1EC] DG
🇩🇯 baner: Djibouti // [1F1E9 1F1EF] DJ
🇩🇰 baner: Denmarc // [1F1E9 1F1F0] DK
🇩🇲 baner: Dominica // [1F1E9 1F1F2] DM
🇩🇴 baner: Gweriniaeth Dominica // [1F1E9 1F1F4] DO
🇩🇿 baner: Algeria // [1F1E9 1F1FF] DZ
🇪🇦 baner: Ceuta a Melilla // [1F1EA 1F1E6] EA
🇪🇨 baner: Ecuador // [1F1EA 1F1E8] EC
🇪🇪 baner: Estonia // [1F1EA 1F1EA] EE
🇪🇬 baner: Yr Aifft // [1F1EA 1F1EC] EG
🇪🇭 baner: Gorllewin Sahara // [1F1EA 1F1ED] EH
🇪🇷 baner: Eritrea // [1F1EA 1F1F7] ER
🇪🇸 baner: Sbaen // [1F1EA 1F1F8] ES
🇪🇹 baner: Ethiopia // [1F1EA 1F1F9] ET
🇪🇺 baner: Yr Undeb Ewropeaidd // [1F1EA 1F1FA] EU
🇫🇮 baner: Y Ffindir // [1F1EB 1F1EE] FI
🇫🇯 baner: Fiji // [1F1EB 1F1EF] FJ
🇫🇰 baner: Ynysoedd y Falkland/Malvinas // [1F1EB 1F1F0] FI
🇫🇲 baner: Micronesia // [1F1EB 1F1F2] FM
🇫🇴 baner: Ynysoedd Ffaro // [1F1EB 1F1F4] FO
🇫🇷 baner: Ffrainc // [1F1EB 1F1F7] FR
🇬🇦 baner: Gabon // [1F1EC 1F1E6] GA
🇬🇧 baner: Y Deyrnas Unedig // [1F1EC 1F1E7] GB
🇬🇩 baner: Grenada // [1F1EC 1F1E9] GD
🇬🇪 baner: Georgia // [1F1EC 1F1EA] GE
🇬🇫 baner: Guyane Ffrengig // [1F1EC 1F1EB] GF
🇬🇬 baner: Ynys y Garn // [1F1EC 1F1EC] GG
🇬🇭 baner: Ghana // [1F1EC 1F1ED] GH
🇬🇮 baner: Gibraltar // [1F1EC 1F1EE] GI
🇬🇱 baner: Yr Ynys Las // [1F1EC 1F1F1] GL
🇬🇲 baner: Gambia // [1F1EC 1F1F2] GM
🇬🇳 baner: Guinée // [1F1EC 1F1F3] GN
🇬🇵 baner: Guadeloupe // [1F1EC 1F1F5] GP
🇬🇶 baner: Guinea Gyhydeddol // [1F1EC 1F1F6] GQ
🇬🇷 baner: Gwlad Groeg // [1F1EC 1F1F7] GR
🇬🇸 baner: De Georgia ac Ynysoedd Sandwich y De // [1F1EC 1F1F8] GS
🇬🇹 baner: Guatemala // [1F1EC 1F1F9] GT
🇬🇺 baner: Guam // [1F1EC 1F1FA] GU
🇬🇼 baner: Guiné-Bissau // [1F1EC 1F1FC] GW
🇬🇾 baner: Guyana // [1F1EC 1F1FE] GY
🇭🇰 baner: Hong Kong RhGA Tsieina // [1F1ED 1F1F0] HK
🇭🇲 baner: Ynys Heard ac Ynysoedd McDonald // [1F1ED 1F1F2] HM
🇭🇳 baner: Honduras // [1F1ED 1F1F3] HN
🇭🇷 baner: Croatia // [1F1ED 1F1F7] HR
🇭🇹 baner: Haiti // [1F1ED 1F1F9] HT
🇭🇺 baner: Hwngari // [1F1ED 1F1FA] HU
🇮🇨 baner: Yr Ynysoedd Dedwydd // [1F1EE 1F1E8] IC
🇮🇩 baner: Indonesia // [1F1EE 1F1E9] ID
🇮🇪 baner: Iwerddon // [1F1EE 1F1EA] IE
🇮🇱 baner: Israel // [1F1EE 1F1F1] IL
🇮🇲 baner: Ynys Manaw // [1F1EE 1F1F2] IM
🇮🇳 baner: India // [1F1EE 1F1F3] IN
🇮🇴 baner: Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India // [1F1EE 1F1F4] IO
🇮🇶 baner: Irac // [1F1EE 1F1F6] IQ
🇮🇷 baner: Iran // [1F1EE 1F1F7] IR
🇮🇸 baner: Gwlad yr Iâ // [1F1EE 1F1F8] IS
🇮🇹 baner: Yr Eidal // [1F1EE 1F1F9] IT
🇯🇪 baner: Jersey // [1F1EF 1F1EA] JE
🇯🇲 baner: Jamaica // [1F1EF 1F1F2] JM
🇯🇴 baner: Gwlad Iorddonen // [1F1EF 1F1F4] JO
🇯🇵 baner: Japan // [1F1EF 1F1F5] JP
🇰🇪 baner: Kenya // [1F1F0 1F1EA] KE
🇰🇬 baner: Kyrgyzstan // [1F1F0 1F1EC] KG
🇰🇭 baner: Cambodia // [1F1F0 1F1ED] KH
🇰🇮 baner: Kiribati // [1F1F0 1F1EE] KI
🇰🇲 baner: Comoros // [1F1F0 1F1F2] KM
🇰🇳 baner: Saint Kitts a Nevis // [1F1F0 1F1F3] KN
🇰🇵 baner: Gogledd Korea // [1F1F0 1F1F5] KP
🇰🇷 baner: De Korea // [1F1F0 1F1F7] KR
🇰🇼 baner: Kuwait // [1F1F0 1F1FC] KW
🇰🇾 baner: Ynysoedd Cayman // [1F1F0 1F1FE] KY
🇰🇿 baner: Kazakstan // [1F1F0 1F1FF] KZ
🇱🇦 baner: Laos // [1F1F1 1F1E6] LA
🇱🇧 baner: Libanus // [1F1F1 1F1E7] LB
🇱🇨 baner: Saint Lucia // [1F1F1 1F1E8] LC
🇱🇮 baner: Liechtenstein // [1F1F1 1F1EE] LI
🇱🇰 baner: Sri Lanka // [1F1F1 1F1F0] LK
🇱🇷 baner: Liberia // [1F1F1 1F1F7] LR
🇱🇸 baner: Lesotho // [1F1F1 1F1F8] LS
🇱🇹 baner: Lithuania // [1F1F1 1F1F9] LT
🇱🇺 baner: Lwcsembwrg // [1F1F1 1F1FA] LU
🇱🇻 baner: Latfia // [1F1F1 1F1FB] LV
🇱🇾 baner: Libya // [1F1F1 1F1FE] LY
🇲🇦 baner: Moroco // [1F1F2 1F1E6] MA
🇲🇨 baner: Monaco // [1F1F2 1F1E8] MC
🇲🇩 baner: Moldofa // [1F1F2 1F1E9] MD
🇲🇪 baner: Montenegro // [1F1F2 1F1EA] ME
🇲🇫 baner: Saint Martin // [1F1F2 1F1EB] MF
🇲🇬 baner: Madagascar // [1F1F2 1F1EC] MG
🇲🇭 baner: Ynysoedd Marshall // [1F1F2 1F1ED] MH
🇲🇰 baner: Macedonia // [1F1F2 1F1F0] MK
🇲🇱 baner: Mali // [1F1F2 1F1F1] ML
🇲🇲 baner: Myanmar (Burma) // [1F1F2 1F1F2] MM
🇲🇳 baner: Mongolia // [1F1F2 1F1F3] MN
🇲🇴 baner: Macau RhGA Tsieina // [1F1F2 1F1F4] MO
🇲🇵 baner: Ynysoedd Gogledd Mariana // [1F1F2 1F1F5] MP
🇲🇶 baner: Martinique // [1F1F2 1F1F6] MQ
🇲🇷 baner: Mauritania // [1F1F2 1F1F7] MR
🇲🇸 baner: Montserrat // [1F1F2 1F1F8] MS
🇲🇹 baner: Malta // [1F1F2 1F1F9] MT
🇲🇺 baner: Mauritius // [1F1F2 1F1FA] MU
🇲🇻 baner: Y Maldives // [1F1F2 1F1FB] MV
🇲🇼 baner: Malawi // [1F1F2 1F1FC] MW
🇲🇽 baner: Mecsico // [1F1F2 1F1FD] MX
🇲🇾 baner: Malaysia // [1F1F2 1F1FE] MY
🇲🇿 baner: Mozambique // [1F1F2 1F1FF] MZ
🇳🇦 baner: Namibia // [1F1F3 1F1E6] NA
🇳🇨 baner: Caledonia Newydd // [1F1F3 1F1E8] NC
🇳🇪 baner: Niger // [1F1F3 1F1EA] NE
🇳🇫 baner: Ynys Norfolk // [1F1F3 1F1EB] NF
🇳🇬 baner: Nigeria // [1F1F3 1F1EC] NG
🇳🇮 baner: Nicaragua // [1F1F3 1F1EE] NI
🇳🇱 baner: Yr Iseldiroedd // [1F1F3 1F1F1] NL
🇳🇴 baner: Norwy // [1F1F3 1F1F4] NO
🇳🇵 baner: Nepal // [1F1F3 1F1F5] NP
🇳🇷 baner: Nauru // [1F1F3 1F1F7] NR
🇳🇺 baner: Niue // [1F1F3 1F1FA] NU
🇳🇿 baner: Seland Newydd // [1F1F3 1F1FF] NZ
🇴🇲 baner: Oman // [1F1F4 1F1F2] OM
🇵🇦 baner: Panama // [1F1F5 1F1E6] PA
🇵🇪 baner: Periw // [1F1F5 1F1EA] PE
🇵🇫 baner: Polynesia Ffrengig // [1F1F5 1F1EB] PF
🇵🇬 baner: Papua Guinea Newydd // [1F1F5 1F1EC] PG
🇵🇭 baner: Y Philipinau // [1F1F5 1F1ED] PH
🇵🇰 baner: Pakistan // [1F1F5 1F1F0] PK
🇵🇱 baner: Gwlad Pwyl // [1F1F5 1F1F1] PL
🇵🇲 baner: Saint-Pierre-et-Miquelon // [1F1F5 1F1F2] PM
🇵🇳 baner: Ynysoedd Pitcairn // [1F1F5 1F1F3] PN
🇵🇷 baner: Puerto Rico // [1F1F5 1F1F7] PR
🇵🇸 baner: Tiriogaethau Palesteinaidd // [1F1F5 1F1F8] PS
🇵🇹 baner: Portiwgal // [1F1F5 1F1F9] PT
🇵🇼 baner: Palau // [1F1F5 1F1FC] PW
🇵🇾 baner: Paraguay // [1F1F5 1F1FE] PY
🇶🇦 baner: Qatar // [1F1F6 1F1E6] QA
🇷🇪 baner: Réunion // [1F1F7 1F1EA] RE
🇷🇴 baner: Rwmania // [1F1F7 1F1F4] RO
🇷🇸 baner: Serbia // [1F1F7 1F1F8] RS
🇷🇺 baner: Rwsia // [1F1F7 1F1FA] RU
🇷🇼 baner: Rwanda // [1F1F7 1F1FC] RW
🇸🇦 baner: Saudi Arabia // [1F1F8 1F1E6] SA
🇸🇧 baner: Ynysoedd Solomon // [1F1F8 1F1E7] SB
🇸🇨 baner: Seychelles // [1F1F8 1F1E8] SC
🇸🇩 baner: Swdan // [1F1F8 1F1E9] SD
🇸🇪 baner: Sweden // [1F1F8 1F1EA] SE
🇸🇬 baner: Singapore // [1F1F8 1F1EC] SG
🇸🇭 baner: Saint Helena // [1F1F8 1F1ED] SH
🇸🇮 baner: Slofenia // [1F1F8 1F1EE] SI
🇸🇯 baner: Svalbard a Jan Mayen // [1F1F8 1F1EF] SJ
🇸🇰 baner: Slofacia // [1F1F8 1F1F0] SK
🇸🇱 baner: Sierra Leone // [1F1F8 1F1F1] SL
🇸🇲 baner: San Marino // [1F1F8 1F1F2] SM
🇸🇳 baner: Senegal // [1F1F8 1F1F3] SN
🇸🇴 baner: Somalia // [1F1F8 1F1F4] SO
🇸🇷 baner: Suriname // [1F1F8 1F1F7] SR
🇸🇸 baner: De Swdan // [1F1F8 1F1F8] SS
🇸🇹 baner: São Tomé a Príncipe // [1F1F8 1F1F9] ST
🇸🇻 baner: El Salvador // [1F1F8 1F1FB] SV
🇸🇽 baner: Sint Maarten // [1F1F8 1F1FD] SX
🇸🇾 baner: Syria // [1F1F8 1F1FE] SY
🇸🇿 baner: Gwlad Swazi // [1F1F8 1F1FF] SZ
🇹🇦 baner: Tristan da Cunha // [1F1F9 1F1E6] TA
🇹🇨 baner: Ynysoedd Turks a Caicos // [1F1F9 1F1E8] TC
🇹🇩 baner: Tchad // [1F1F9 1F1E9] TD
🇹🇫 baner: Tiroedd Deheuol ac Antarctig Ffrainc // [1F1F9 1F1EB] TF
🇹🇬 baner: Togo // [1F1F9 1F1EC] TG
🇹🇭 baner: Gwlad Thai // [1F1F9 1F1ED] TH
🇹🇯 baner: Tajikistan // [1F1F9 1F1EF] TJ
🇹🇰 baner: Tokelau // [1F1F9 1F1F0] TK
🇹🇱 baner: Timor-Leste // [1F1F9 1F1F1] TL
🇹🇲 baner: Turkmenistan // [1F1F9 1F1F2] TM
🇹🇳 baner: Tunisia // [1F1F9 1F1F3] TN
🇹🇴 baner: Tonga // [1F1F9 1F1F4] TO
🇹🇷 baner: Twrci // [1F1F9 1F1F7] TR
🇹🇹 baner: Trinidad a Tobago // [1F1F9 1F1F9] TT
🇹🇻 baner: Tuvalu // [1F1F9 1F1FB] TV
🇹🇼 baner: Taiwan // [1F1F9 1F1FC] TW
🇹🇿 baner: Tanzania // [1F1F9 1F1FF] TZ
🇺🇦 baner: Wcráin // [1F1FA 1F1E6] UA
🇺🇬 baner: Uganda // [1F1FA 1F1EC] UG
🇺🇲 baner: Ynysoedd Pellennig UDA // [1F1FA 1F1F2] UM
🇺🇳 baner: y Cenhedloedd Unedig // [1F1FA 1F1F3] UN
🇺🇸 baner: Yr Unol Daleithiau // [1F1FA 1F1F8] US
🇺🇾 baner: Uruguay // [1F1FA 1F1FE] UY
🇺🇿 baner: Uzbekistan // [1F1FA 1F1FF] UZ
🇻🇦 baner: Y Fatican // [1F1FB 1F1E6] VA
🇻🇨 baner: Saint Vincent ar Grenadines // [1F1FB 1F1E8] VC
🇻🇪 baner: Venezuela // [1F1FB 1F1EA] VE
🇻🇬 baner: Ynysoedd Gwyryf Prydain // [1F1FB 1F1EC] VG
🇻🇮 baner: Ynysoedd Gwyryf yr Unol Daleithiau // [1F1FB 1F1EE] VI
🇻🇳 baner: Fietnam // [1F1FB 1F1F3] VN
🇻🇺 baner: Vanuatu // [1F1FB 1F1FA] VU
🇼🇫 baner: Wallis a Futuna // [1F1FC 1F1EB] WF
🇼🇸 baner: Samoa // [1F1FC 1F1F8] WS
🇽🇰 baner: Kosovo // [1F1FD 1F1F0] XK
🇾🇪 baner: Yemen // [1F1FE 1F1EA] YE
🇾🇹 baner: Mayotte // [1F1FE 1F1F9] YT
🇿🇦 baner: De Affrica // [1F1FF 1F1E6] ZA
🇿🇲 baner: Zambia // [1F1FF 1F1F2] ZM
🇿🇼 baner: Zimbabwe // [1F1FF 1F1FC] ZW
// Subdivision Flags -- ISO 3166-2 Subdivision Codes
//🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 england // [1F3F4 E0067 E0062 E0065 E006E E0067 E007F] (no translation)
//🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 scotland // [1F3F4 E0067 E0062 E0073 E0063 E0074 E007F] (no translation)
//🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 wales // [1F3F4 E0067 E0062 E0077 E006C E0073 E007F] (no translation)
// Keycaps (NOTE: keycap 10 is a single Unicode codepoint)
#️⃣ gorchudd bysell: # // [0023 FE0F 20E3]
*️⃣ gorchudd bysell: * // [002A FE0F 20E3]
0️⃣ gorchudd bysell: 0 // [0030 FE0F 20E3]
1️⃣ gorchudd bysell: 1 // [0031 FE0F 20E3]
2️⃣ gorchudd bysell: 2 // [0032 FE0F 20E3]
3️⃣ gorchudd bysell: 3 // [0033 FE0F 20E3]
4️⃣ gorchudd bysell: 4 // [0034 FE0F 20E3]
5️⃣ gorchudd bysell: 5 // [0035 FE0F 20E3]
6️⃣ gorchudd bysell: 6 // [0036 FE0F 20E3]
7️⃣ gorchudd bysell: 7 // [0037 FE0F 20E3]
8️⃣ gorchudd bysell: 8 // [0038 FE0F 20E3]
9️⃣ gorchudd bysell: 9 // [0039 FE0F 20E3]
// Emoji ZWJ Sequence: Family
👩‍❤‍💋‍👨 cusan: menyw, dyn // [1F469 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F468]
👨‍❤‍💋‍👨 cusan: dyn, dyn // [1F468 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F468]
👩‍❤‍💋‍👩 cusan: menyw, menyw // [1F469 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F469]
👩‍❤‍👨 pâr a chalon: menyw, dyn // [1F469 200D 2764 200D 1F468]
👨‍❤‍👨 pâr a chalon: dyn, dyn // [1F468 200D 2764 200D 1F468]
👩‍❤‍👩 pâr a chalon: menyw, menyw // [1F469 200D 2764 200D 1F469]
👨‍👩‍👦 teulu: dyn, menyw, bachgen // [1F468 200D 1F469 200D 1F466]
👨‍👩‍👧 teulu: dyn, menyw, merch // [1F468 200D 1F469 200D 1F467]
👨‍👩‍👧‍👦 teulu: dyn, menyw, merch, bachgen // [1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466]
👨‍👩‍👦‍👦 teulu: dyn, menyw, bachgen, bachgen // [1F468 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466]
👨‍👩‍👧‍👧 teulu: dyn, menyw, merch, merch // [1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467]
👨‍👨‍👦 teulu: dyn, dyn, bachgen // [1F468 200D 1F468 200D 1F466]
👨‍👨‍👧 teulu: dyn, dyn, merch // [1F468 200D 1F468 200D 1F467]
👨‍👨‍👧‍👦 teulu: dyn, dyn, merch, bachgen // [1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F466]
👨‍👨‍👦‍👦 teulu: dyn, dyn, bachgen, bachgen // [1F468 200D 1F468 200D 1F466 200D 1F466]
👨‍👨‍👧‍👧 teulu: dyn, dyn, merch, merch // [1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F467]
👩‍👩‍👦 teulu: menyw, menyw, bachgen // [1F469 200D 1F469 200D 1F466]
👩‍👩‍👧 teulu: menyw, menyw, merch // [1F469 200D 1F469 200D 1F467]
👩‍👩‍👧‍👦 teulu: menyw, menyw, merch, bachgen // [1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466]
👩‍👩‍👦‍👦 teulu: menyw, menyw, bachgen, bachgen // [1F469 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466]
👩‍👩‍👧‍👧 teulu: menyw, menyw, merch, merch // [1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467]
👨‍👦 teulu: dyn, bachgen // [1F468 200D 1F466]
👨‍👦‍👦 teulu: dyn, bachgen, bachgen // [1F468 200D 1F466 200D 1F466]
👨‍👧 teulu: dyn, merch // [1F468 200D 1F467]
👨‍👧‍👦 teulu: dyn, merch, bachgen // [1F468 200D 1F467 200D 1F466]
👨‍👧‍👧 teulu: dyn, merch, merch // [1F468 200D 1F467 200D 1F467]
👩‍👦 teulu: menyw, bachgen // [1F469 200D 1F466]
👩‍👦‍👦 teulu: menyw, bachgen, bachgen // [1F469 200D 1F466 200D 1F466]
👩‍👧 teulu: menyw, merch // [1F469 200D 1F467]
👩‍👧‍👦 teulu: menyw, merch, bachgen // [1F469 200D 1F467 200D 1F466]
👩‍👧‍👧 teulu: menyw, merch, merch // [1F469 200D 1F467 200D 1F467]
// Emoji ZWJ Sequence: Gendered Role, with object
👨‍⚕ gweithiwr iechyd gwrywaidd // [1F468 200D 2695]
👩‍⚕ gweithiwr iechyd benywaidd // [1F469 200D 2695]
👨‍⚖ barnwr // [1F468 200D 2696]
👩‍⚖ barnwres // [1F469 200D 2696]
👨‍✈ peilot gwrywaidd // [1F468 200D 2708]
👩‍✈ peilot benywaidd // [1F469 200D 2708]
👨‍🌾 ffermwr // [1F468 200D 1F33E]
👩‍🌾 ffarmwraig // [1F469 200D 1F33E]
👨‍🍳 cogydd // [1F468 200D 1F373]
👩‍🍳 cogyddes // [1F469 200D 1F373]
👨‍🎓 myfyriwr // [1F468 200D 1F393]
👩‍🎓 myfyrwraig // [1F469 200D 1F393]
👨‍🎤 cantor // [1F468 200D 1F3A4]
👩‍🎤 cantores // [1F469 200D 1F3A4]
👨‍🎨 arlunydd // [1F468 200D 1F3A8]
👩‍🎨 arlunwraig // [1F469 200D 1F3A8]
👨‍🏫 athro // [1F468 200D 1F3EB]
👩‍🏫 athrawes // [1F469 200D 1F3EB]
👨‍🏭 gweithiwr ffatri // [1F468 200D 1F3ED]
👩‍🏭 gweithwraig ffatri // [1F469 200D 1F3ED]
👨‍💻 technolegwr // [1F468 200D 1F4BB]
👩‍💻 technolegwraig // [1F469 200D 1F4BB]
👨‍💼 gweithiwr swyddfa gwrywaidd // [1F468 200D 1F4BC]
👩‍💼 gweithiwr swyddfa benywaidd // [1F469 200D 1F4BC]
👨‍🔧 peiriannydd gwrywaidd // [1F468 200D 1F527]
👩‍🔧 peiriannydd benywaidd // [1F469 200D 1F527]
👨‍🔬 gwyddonydd // [1F468 200D 1F52C]
👩‍🔬 gwyddonwraig // [1F469 200D 1F52C]
👨‍🚀 gofodwr // [1F468 200D 1F680]
👩‍🚀 gofodwraig // [1F469 200D 1F680]
👨‍🚒 dyn tân // [1F468 200D 1F692]
👩‍🚒 menyw tân // [1F469 200D 1F692]
// Emoji ZWJ Sequence: Gendered Role
👮‍♀ swyddog heddlu benywaidd // [1F46E 200D 2640]
👮‍♂ swyddog heddlu gwrywaidd // [1F46E 200D 2642]
👱‍♀ menyw â gwallt golau // [1F471 200D 2640]
👱‍♂ dyn â gwallt golau // [1F471 200D 2642]
👳‍♀ menyw â thwrban // [1F473 200D 2640]
👳‍♂ dyn â thwrban // [1F473 200D 2642]
👷‍♀ gweithiwr adeiladu benywaidd // [1F477 200D 2640]
👷‍♂ gweithiwr adeiladu gwrywaidd // [1F477 200D 2642]
💂‍♀ gwarchodydd benywaidd // [1F482 200D 2640]
💂‍♂ gwarchodydd gwrywaidd // [1F482 200D 2642]
🕵️‍♀ ditectif benywaidd // [1F575 200D 2640]
🕵️‍♂ ditectif gwrywaidd // [1F575 200D 2642]
🦸‍♀ archarwr benywaidd // [1F9B8 200D 2640]
🦸‍♂ archarwr gwrywaidd // [1F9B8 200D 2642]
🦹‍♀ archleidr benywaidd // [1F9B9 200D 2640]
🦹‍♂ archleidr gwrywaidd // [1F9B9 200D 2642]
🧙‍♀ dewin benywaidd // [1F9D9 200D 2640]
🧙‍♂ dewin gwrywaidd // [1F9D9 200D 2642]
🧚‍♀ tylwythen deg // [1F9DA 200D 2640]
🧚‍♂ tylwythen teg // [1F9DA 200D 2642]
🧛‍♀ fampir benywaidd // [1F9DB 200D 2640]
🧛‍♂ fampir gwrywaidd // [1F9DB 200D 2642]
🧜‍♀ môr-forwyn // [1F9DC 200D 2640]
🧜‍♂ morwas // [1F9DC 200D 2642]
🧝‍♀ coblyn benywaidd // [1F9DD 200D 2640]
🧝‍♂ coblyn gwrwywaidd // [1F9DD 200D 2642]
🧞‍♀ genie benywaidd // [1F9DE 200D 2640]
🧞‍♂ genie gwrywaidd // [1F9DE 200D 2642]
🧟‍♀ sombi benywaidd // [1F9DF 200D 2640]
🧟‍♂ sombi gwrywaidd // [1F9DF 200D 2642]
// Emoji ZWJ Sequence: Gendered Activity
⛹‍♀ menyw â phêl // [26F9 200D 2640]
⛹‍♂ dyn â phêl // [26F9 200D 2642]
🏃‍♀ menyw yn rhedeg // [1F3C3 200D 2640]
🏃‍♂ dyn yn rhedeg // [1F3C3 200D 2642]
🏄‍♀ menyw yn syrffio // [1F3C4 200D 2640]
🏄‍♂ dyn yn syrffio // [1F3C4 200D 2642]
🏊‍♀ menyw yn nofio // [1F3CA 200D 2640]
🏊‍♂ dyn yn nofio // [1F3CA 200D 2642]
🏋️‍♀ menyw yn codi pwysau // [1F3CB 200D 2640]
🏋️‍♂ dyn yn codi pwysau // [1F3CB 200D 2642]
🏌️‍♀ menyw yn chwarae golff // [1F3CC 200D 2640]
🏌️‍♂ dyn yn chwarae golff // [1F3CC 200D 2642]
👯‍♀ menyw mewn parti // [1F46F 200D 2640]
👯‍♂ dyn mewn parti // [1F46F 200D 2642]
💆‍♀ menyw yn derbyn tyluniad iw wyneb // [1F486 200D 2640]
💆‍♂ dyn yn derbyn tyluniad iw wyneb // [1F486 200D 2642]
💇‍♀ menyw yn cael ei gwallt wediu torri // [1F487 200D 2640]
💇‍♂ dyn yn cael ei wallt wediu torri // [1F487 200D 2642]
🚣‍♀ menyw yn rhwyfo cwch // [1F6A3 200D 2640]
🚣‍♂ dyn yn rhwyfo cwch // [1F6A3 200D 2642]
🚴‍♀ menyw yn beicio // [1F6B4 200D 2640]
🚴‍♂ dyn yn beicio // [1F6B4 200D 2642]
🚵‍♀ menyw yn beicio mynydd // [1F6B5 200D 2640]
🚵‍♂ dyn yn beicio mynydd // [1F6B5 200D 2642]
🚶‍♀ menyw yn cerdded // [1F6B6 200D 2640]
🚶‍♂ dyn yn cerdded // [1F6B6 200D 2642]
🤸‍♀ menyw yn gwneud olwyn dro // [1F938 200D 2640]
🤸‍♂ dyn yn gwneud olwyn dro // [1F938 200D 2642]
🤹‍♀ menyw yn jyglo // [1F939 200D 2640]
🤹‍♂ dyn yn jyglo // [1F939 200D 2642]
🤼‍♀ menywod yn reslo // [1F93C 200D 2640]
🤼‍♂ dynion yn reslo // [1F93C 200D 2642]
🤽‍♀ menyw yn chwarae polo dŵr // [1F93D 200D 2640]
🤽‍♂ dyn yn chwarae polo dŵr // [1F93D 200D 2642]
🤾‍♀ menyw yn chwarae pêl law // [1F93E 200D 2640]
🤾‍♂ dyn yn chwarae pêl law // [1F93E 200D 2642]
🧖‍♀ menyw mewn ystafell llawn stêm // [1F9D6 200D 2640]
🧖‍♂ dyn mewn ystafell llawn stêm // [1F9D6 200D 2642]
🧗‍♀ menyw yn dringo // [1F9D7 200D 2640]
🧗‍♂ dyn yn dringo // [1F9D7 200D 2642]
🧘‍♀ menyw mewn ystum lingroes // [1F9D8 200D 2640]
🧘‍♂ dyn mewn ystum lingroes // [1F9D8 200D 2642]
// Emoji ZWJ Sequence: Gendered Gestures
💁‍♀ menyw yn gwyro ei llaw // [1F481 200D 2640]
💁‍♂ dyn yn gwyro ei law // [1F481 200D 2642]
🙅‍♀ menyw yn ystumio nad ywn iawn // [1F645 200D 2640]
🙅‍♂ dyn yn ystumio nad ywn iawn // [1F645 200D 2642]
🙆‍♀ menyw yn ystumio iawn // [1F646 200D 2640]
🙆‍♂ dyn yn ystumio iawn // [1F646 200D 2642]
🙇‍♀ menyw yn ymgrymun isel // [1F647 200D 2640]
🙇‍♂ dyn yn ymgrymun isel // [1F647 200D 2642]
🙋‍♀ menyw yn codi ei llaw // [1F64B 200D 2640]
🙋‍♂ dyn yn codi ei law // [1F64B 200D 2642]
🙍‍♀ menyw yn gwgu // [1F64D 200D 2640]
🙍‍♂ dyn yn gwgu // [1F64D 200D 2642]
🙎‍♀ menyw yn pwdu // [1F64E 200D 2640]
🙎‍♂ dyn yn pwdu // [1F64E 200D 2642]
🤦‍♀ menyw yn codi cledr iw wyneb // [1F926 200D 2640]
🤦‍♂ dyn yn codi cledr iw wyneb // [1F926 200D 2642]
🤷‍♀ menyw yn codi gwar // [1F937 200D 2640]
🤷‍♂ dyn yn codi gwar // [1F937 200D 2642]
// Emoji ZWJ Sequence: Other
🏳‍🌈 baner enfys // [1F3F3 200D 1F308]
🏴‍☠ baner môr-leidr // [1F3F4 200D 2620]
👁‍🗨 llygad mewn cwmwl // [1F441 200D 1F5E8]
// References:
// [UCD] Unicode Character Database 11.0.0 [http://www.unicode.org/Public/11.0.0/ucd/]
// [Emoji] Unicode Emoji 11.0 [http://www.unicode.org/Public/emoji/11.0/]
// [CLDR] Unicode Common Locale Data Repository 33.1 [http://cldr.unicode.org/index/downloads/cldr-33.1]
//
// Sources:
// 1. emoji-test.txt (Emoji)
// 2. common/annotations/cy.xml (CLDR)
// 3. emoji-zwj-sequences.txt (Emoji)