blob: 2e6d243b0041db98add66ef16f4bdc486b6a5a1a [file] [log] [blame]
// Letters
// If a letter has a "word" pronunciation which is different from its
// "letter" name, then include the letter name here, with the letter
// prefixed by a _ character.
_a A:
_e e:
_I i:
_o o:
_y V
// numbers
_0 n'Ul
_1 'Yn
_2 d'aY
_3 tr'i:
_4 p'Edwar
_5 p'Ymp
_6 xw'e:C
_7 s'aIT
_8 w'YT
_9 n'aU
_1X d'e:g
_2X d'aYD,e:g
_3X tr'i:D,e:g
_4X p'EdwarD,e:g
_5X p'YmD,e:g
_6X xw'e:D,e:g
_7X s'aITD,e:g
_8X w'YTD,e:g
_9X n'aUD,e:g
_0C k'ant
_2C d'aYg,ant
_3C tr'i:x,ant
_0M1 m'i:l_
_1M1 m'i:l_ // no '1' before thousand
_0M2 m'i:lIun_
_0M3 b'i:lIun_
_dpt puYnt
// articles
y @
yr @r
// conjunctions
a %a $pause // and
ac $u $pause // and
os $u $pause // if
er $u $pause // although
achos $pause // because
felly $pause // so, therefore
mor $pause // as,so
neu $pause // or(not)
oherwydd $pause // because
ond $pause // but
petai $pause // if it were
sy $u $pause // which is
sydd $u $pause // which are
// prepositions
//yn @n // in (cy_rules)
ym @ // in (+nasal word)
yng @ // in (+nasal word)
ynddi $u+ // in it (f)
ynddo $u+ // in it (m)
o _%o: // of,from,out of
(o hyd) o:h'y:d $pause // until
â _%A: // with
am _%am // for
ar _%ar // on
at _%at // to,towards
ap _%ap
gan $u+ // by,with,from
mewn $u+ // in(a)
tu $u+
wrth $u $pause $strend // by,with,while
heb $u // without,not
gyda $u+ // with
ers $u $pause $strend // since
cyn $u $pause $strend // before,as
nes $pause $strend // until
tan $pause $strend // until
dan $pause $strend // until,under
agos _A:gOs $u+ // near
blaen $u+ // in front of
ôl _%o:l $strend // behind
rhwng $u+ // between
dan $u+ // under
dros $u+ // over,for,on behalf of
//draws // across
drwy $u+ // through
erbyn $u+ // by, against
ymhen $pause $strend // within
// pronouns
i I $u+
ti ti: $u+
e E $u+
hi hi: $u+
ni ni: $u+
chi xi: $u+
nhw nhu: $u+
hon $u+ // this one (f)
honna $u+ // that one (f)
hwn $u+ // this one (m)
hwnna $u+ // that one (m)
hwnnw $u+ // that one (m)
hyn $u+ // this, these
hynny $u+ // that, those
rhain $u+ // these
rheina $u+ // those
rheini $u+ // those
taw $u+ // that
mai $u+ // that
Mai $capital // May: month
'na $u+ // that
yna $u+ // that
'ma $u+ // this
yma $u+ // this
// possessives
fy $u // my
ei $u // his, her
ein $u // our
eu $u // their
// questions
shwd $u $pause $strend // how
sud $u $pause $strend // how
// adverbs etc.
fel $u // like,as
na $u // than
nag $u // than
//bron // almost
//cwbl // all
pob $u // each
rhywfaint $u // some (amount)
rhywrai $u // some (pl)
unrhyw $u // any
// verbs
yn @n
wedi $u // perfect tense
fe $u+ // positive marker
bod $u // to be
rydw $u
rwyt $u
mae $u
mae $u
rydyn $u
rydych $u
maen $u
dwy $u // to be, contractions
dan $u
dach $u
rwy $u
ryn $u
rych $u
roedd $u // was
fod $u
oes $u // is there?
yw %Yu // is,are
dyma $u // here is
dyna $u // there is, that's
cael $u+ // to get,have
ga $u+
gafodd $u+ // past
gawson $u+
gawsoch $u+
gas $u+
geson $u+
gesoch $u+
gallu $u // can, to be able to
alla $u
alli $u
all $u
allwn $u
allwch $u
allan $u
galla $u
galli $u
gall $u
gallwn $u
gallwch $u
gallan $u
//gorfod // must, to have to
//gorffod
gwneud $u+ // to do, make
neud $u+ // to do, make
//myna // to go
bangor baNgOr
cymraeg kVmr'AYg
ysbryd $2
Hughes hIu:s
Jones dZo:ns