blob: febb3ef5e7aabfaeee767ed90588a5905e747b5a [file] [log] [blame]
// PB = Peter Bjarkov - pbj1234@hotmail.com
// This file is UTF8 encoded
// Spelling-to-phoneme words for Danish
// sounds are specified for these accented characters
// use the $accent attribute here to force the use of the
// accent table when speaking the name of the character.
à $accent $atend // this can be a word
ç $accent
é $accent
ê $accent
ä $accent
ë $accent
ï $accent
ö $accent
ü $accent
č $accent
š $accent
ş $accent
ž $accent
ñ $accent
// accent names
_lig ligatur
_acu akj'u:t
_ac2 dV@lakj'u:t
_brv br'i:v
_ced s@d'ila
_cir s'3:kVmfl,Eks
_dia 'omlyd
_dot wiDd'0tabVv
_grv aks'aN gr'a:v
_hac h'atS,Ek
_mcn m'akr,0n
_ogo '0g0n,Ek
_rng ring
_stk str'ouk
_tld tild@
_smc sm'O:lk,ap
_rev riv'3:sd
_tur t'3:nd
_bar _b'A@
_rfx rtroflEks
_crl k'3:l
_hok h'uk
// character names
_cap stoVt||boustaw
_?A boustaw
_?? symbol
_#9 tab
_#32 blank
* '&sd@-r,isg $max3
% pRos'End $max3
@ sn,&b@-l'&:
/ sgRVsdrAj $max3
\ 'VmvEndsgr,VsdRai $max3
_, k'oma:
_; semiko:lVn
_: k'o:lVn
_. pONtOm // PN u => O
_? spWrsmOlstAjn
_! udRVbstAjn
_- bin@-sdrAi
__ b'OnsdrAi
& _Vw
£ pun?
€ euro
© kVpirAjt
÷ divid'eRVD||mED
= l'imeD
# n'OmV
§ paragr'af
× g'aNe
ª feminin||Wdin'al
º m'askulin||Wdin'al
® registr'ErVD||v'Ar@-mErk@-
¼ en||kvArt
¾ trEkv'Art
¢ s'ent
¥ j'en:
µ my
' apostr'Vf
½ en'h&l
+ plus
// numbers
_0 'nOl
_1 'e:n
_2 t'o
_3 tR'?e
_4 f'iV
_5 f'?Em
_6 s'?Egs
_7 s'?yw
_8 'O:d@
_9 n'?i
_10 t'?i
_11 '?Elv@
_12 t'Vl
_13 tR'?&#d@-n
_14 fj'ord@-n
_15 f'Emd@-n
_16 s'Ajsd@-n
_17 s'?Wd@-n
_18 '?&d@-n
_19 n'?ed@-n
_2X t'y:?u
_3X t*'?&#Dv@
_4X f'?W_|V
_5X h?&l't*?Es
_6X t*'Es
_7X h?&lfj'?Ers
_8X f'irs
_9X h&lf'Ems // PB a changed to &
_0C h'unRVD
_1C ed||h'unRV:D
_0M1 t'?us@-n
_1M1 ed||t'?us@-n
_1M2 'e:n||milij'o:n
_0M2 milij'o:nV
_1M3 'e:n||milij'A:d
_0M3 milij'A:d3
_1M4 'e:n||bilij'o:n
_0M4 bilij'o:n3
_0and V
_dpt _k,Vm&:
// A number followed by dot
// ordinals are followed by a dot in Danish
_ord @- // 13. (trettende)
// exceptions for ordinals
_1o fWrsd@- // 1. første
_2o &n@n // 2. anden
_3o trEdj@- // 3. tredje
_4o fjeV // 4. fjerde
_5o fEmt@- // 5. femte
_6o sjEd@- // 6. sjette
_7o syvn@- // 7. syvende
_8o Vtn@- // 8. ottende
_9o ni@-n@- // 9. niende
_10o ti@-n@- // 10. tiende
_11o Elfd@- // 11. elvte/ellevete
_12o tVlfd@- // 12. tolvte
_2Xo t'yv@n@- // 25.
_3Xo tr'&#ft@- //36.
_4Xo fWV'tyv@-n@- // 42.
_5Xo h&lt*'Esenstyv@-n@- // 52.
_6Xo tr'Esenstyv@-n@- // 62.
_7Xo h&lfj'&rsenstyv@-n@- // 72.
_8Xo firsenstyv@-n@- // 82.
_9Xo h&lf'Emsenstyv@-n@- // 95.
// function words
den dEn $u
en $u
et et $u
her $u
kun $u
vel $u+
da $u
// conjunctions
og V $u+ $pause // and
men $pause // but
eller // or
mens $pause // while
for
fordi f?Vd'?i $pause // because
når nVr $pause // while
der d?Er $u+ $u // PB changed from [dA]
hvor v'O // where
hvorfor vOf'?V // why - final r deleted
// prepositions
på p?O $u
til $u+ // toward
fra $u+ // from
ved $u+ // at
om $u+ $brk // about, within
med $u+ // with
af ?&_!
ad ?&_!
ad ?&D $atend $sentence // "Det må ikke skille os ad."
at $u
hos
som s?Vm $u // which / that
// pronouns
jeg jAj $u+ // I
du du $u
de $u
han $u
hun $u
det de $u
dét de
vi vi $u
i _i_! $u+
mig m?Aj $u // me
dig d?Aj $u+
dem $u
ham $u
hende $u
sig $u
os Vs $u+
jer $u
denne $u+ // this
dette $u+
disse $u+ // these
hvis ves $u+ // PB - whose
// possessive pronouns
min min $u
mit mit $u
mine m'in@-
din d'in $u+
dit d'it $u
dine d'in@-
deres dEVs $u
hans $u+
hendes $u+
dens $u+
dets $u
sin s'in $u+
sit s'it $u
sine $u+
vor $u
vort $u
vore $u
vores $u
jeres $u+
// auxillary verbs
er Er $u // is/are
var vA $u+ // was/were
har hA $u+ // has/have
havde h&D@ $u+ // had
vil $u+ // will
skal $u+ // shall
kan $u+ // can
skulle $u+ // should
må $u+ // may
bør $u+ // ought to
// letter names
b be
c se
d de
_e e:
f Ef
g ge
h hO:
_i i:
j jVD // PB changed from [o]
k kO:
l El
m Em
n En
o o
p pe
q ku
r Er
s es
//t te: mooved to da_rules because of clash with T-shirt
u u
v ve
w d'Vbeltve:
x Eks
y y
z sEt
ø W
// PB English words
bondage _^_EN
dj _^_EN
deadline _^_EN
night _^_EN
the _^_EN
skinhead _^_EN
skinheads _^_EN
boy _^_EN
square _^_EN
apple _^_EN
beachbuggy _^_EN
beachvolley _^_EN
chart _^_EN
coach _^_EN
coke _^_EN
cool _^_EN
couch _^_EN
cursor _^_EN
debugger _^_EN
ensemble _^_FR
event _^_EN
firewall _^_EN
freak _^_EN
friendly _^_EN
homepage _^_EN
hooligan _^_EN
interface _^_EN
image _^_EN
laptop _^_EN
level _^_EN
login _^_EN
look _^_EN
//lord _^_EN
macho _^_EN
management _^_EN
message _^_EN
(new age) _^_EN
offline _^_EN
ok _^_EN // jsd
okay _^_EN
online _^_EN
out _^_EN
pair _^_EN
password _^_EN
penthouse _^_EN
pidgin _^_EN
ranger _^_EN
receiver _^_EN
remake _^_EN
run _^_EN
scanner _^_EN
science _^_EN
server _^_EN
settlement _^_EN
statement _^_EN
understatement _^_EN
sexy _^_EN
single _^_EN
small _^_EN
snob _^_EN
song _^_EN
source _^_EN
spirit _^_EN
sweatshirt _^_EN
talk _^_EN
teaser _^_EN
tech _^_EN
trip _^_EN
unix _^_EN
venture _^_EN
whipcord _^_EN
window _^_EN
word _^_EN
warrior _^_EN
// Names
august OgOsd $capital
austin _^_EN
arlene Al'i:n $capital
bailey _^_EN
bbc _^_EN
boston _^_EN
bronx _^_EN
boyle _^_EN
cyrus _^_EN
cia _^_EN
leroy _^_EN
luke _^_EN
mansfield _^_EN
mahoney _^_EN
montreal _^_EN
oregon _^_EN
piccadilly _^_EN
reynolds _^_EN
white _^_EN
Churchill tSW:S?il
Cambridge kEjmbRIdZ
clementine kl?EmIntaIn
canterbury k?&nt?Vbri
connecticut k?Vn'?et?ik?Vd
carlisle kAlaIl
china tjaIn?&
_) cape (_town k?Ejp
_) chuck tS?Vk
cleveland kli:vl?&n
_) cartier k?Artj'?e
chagall S?&g'?&l
connie k?Vni
chablis S?&bl'?i
coleridge kOwlr?idZ
cincinnati sensin'&ti
chihuahua tSiw'awa
connor k?Vn?V
creasy kris?i
cutler k?Vtl?V
courtney kOtn?i
_) cathy k?&T?i
_) cagney k?&gn?i
cheryl S?Er?el/2
cohen kOu@-n
_) cardin kArd'?&N // name
cézanne s?es'&n // Cézanne
cézannen s?es'&n@-n // Cézannen
cockney kVknI
clerk klA:k // Clerkenwell
carmine kA:maIn
shaughnessy S?On?Es?i
sully s?Vl?i
spielberg sp?ilbW:g
sotheby s?VD@-bi
shelagh Si:l?&
_) shirley SWl?i
shaw SO:
schweiz svaIts
sussex s?Vs?Egs
seamus SEim@-s
_) steve stiv
_) steven stiv@-n
sheila Si:l?&
_) stone sdoun
sonya s?Vnj?&
sophie sOuf?i
spitfire sp?etfaI?V
suffolk s?Vf?Vk
solsjenitsyn s?Vlsj@n'?its?in
sloane slOwn
slovakiet sl?ov?&k'?i@D
swanee sw?Vn?i // Swanee River
Sydney s?idn?i
Shakespeare S?Eiksb?ir
// French words
croquis _^_FR
crouton _^_FR
jugement _^_FR
monsieur _^_FR
madame _^_FR
mademoiselle _^_FR
// French) nouns with final -age - stressed a, "age" pronounced ['&S@]
affutage $alt
apanage $alt
arbitrage $alt
bagage $alt
bandage $alt
blamage $alt
bondage b'VndidZ $alt
brækage $alt
camouflage $alt
collage $alt
corsage $alt
courage $alt
dekolletage $alt
ekvipage $alt
emballage $alt
ensilage $alt
eremitage $alt
etage $alt
fernissage $alt
fourage $alt
fromage $alt
fuselage $alt
fustage $alt
gage $alt
garage $alt
image $alt
kamuflage $alt
karambolage $alt
kartonnage $alt
kollage $alt
kolportage $alt
korsage $alt
kurage $alt
kurtage $alt
lækage $alt
massage $alt
menage $alt
montage $alt
page $alt
passage $alt
persiflage $alt
personage $alt
plamage $alt
plantage $alt
platmenage $alt
potage $alt
ravage $alt
reportage $alt
sabotage $alt
schalburgtage $alt
slitage $alt
spionage $alt
sprydstage $alt
staffage $alt
takkelage $alt
tonnage $alt
trikotage $alt
// Final -abel - stressed a
// "el" has been removed in order to make rules for
// "konstabel" and the plural "konstabler" without "e"
acceptab $alt
affab $alt
aimab $alt
amortisab $alt
analysab $alt
appellab $alt
applikab $alt
deklinab $alt
demontab $alt
differentiab $alt
diskutab $alt
disputab $alt
durab $alt
fashionab $alt
favorab $alt
formidab $alt
inacceptab $alt
inkommensurab $alt
irritab $alt
kapab $alt
kassab $alt
komfortab $alt
kommensurab $alt
kommutab $alt
komparab $alt
kondemnab $alt
konfiskab $alt
konstab $alt
kontrollab $alt
konvenab $alt
konversab $alt
kritisab $alt
kurab $alt
miserab $alt
mutab $alt
navigab $alt
negligeab $alt
negotiab $alt
notab $alt
operab $alt
parab $alt
passab $alt
portab $alt
praktikab $alt
praktisab $alt
profitab $alt
præsentab $alt
realisab $alt
remarkab $alt
rentab $alt
reparab $alt
respektab $alt
risikab $alt
ræsonnab $alt
spendab $alt
tolerab $alt
trafikab $alt
transportab $alt
variab $alt
venerab $alt
veritab $alt
vulnerab $alt
// PB adjectives and nouns with final -ant/ans - stressed a
acceptant $alt
adjudant $alt
adoptant $alt
aktant $alt
alimentant $alt
amarant $alt
ambulant $alt
appellant $alt
arrestant $alt
arrogant $alt
ascendant $alt
aspirant $alt
asylant $alt
attestant $alt
auskultant $alt
bakkant $alt
bastant $alt
bonvivant bVNviv'AN $alt
brillant $alt
brisant $alt
celebrant $alt
changeant $alt
charmant $alt
chateaubriant $alt
clairvoyant $alt
dansant dans'An $alt
debutant $alt
demonstrant $alt
deodorant $alt
determinant $alt
diamant $alt
dilettant $alt
diskant $alt
distant $alt
dominant $alt
drabant $alt
dublant $alt
dubleant $alt
duellant $alt
eklatant $alt
eksorbitant $alt
ekstravagant $alt
elefant $alt
elegant $alt
emigrant $alt
entreprenant $alt
fabrikant $alt
fabulant $alt
figurant $alt
flagellant $alt
flagrant $alt
flamboyant $alt
florissant $alt
foliant $alt
fondant fVNd'AN $alt
frappant $alt
galant $alt
garant $alt
gigant $alt
gratulant $alt
hospitant $alt
hydrant $alt
ignorant $alt
immigrant $alt
imposant $alt
informant $alt
injuriant $alt
insinuant $alt
intendant $alt
interessant $alt
interpellant $alt
intolerant $alt
intrigant $alt
irrelevant $alt
kapitulant $alt
kombattant $alt
komediant $alt
kommandant $alt
kommunikant $alt
koncertant $alt
konsonant $alt
konstant $alt
kontant $alt
kontrollant $alt
kooperant $alt
kulant $alt
kurant $alt
kvadrant $alt
kværulant $alt
laborant $alt
mangekant $alt
markant $alt
migrant $alt
militant $alt
ministrant $alt
musikant $alt
mutant $alt
nonchalant nVnS@l'AN $alt
observant $alt
obskurant $alt
officiant $alt
okkupant $alt
oktant $alt
optant $alt
ordinant $alt
parkant $alt
participant $alt
passant $alt
pedant $alt
pendant pANd'AN $alt
pikant $alt
praktikant $alt
protestant $alt
proviant $alt
prædikant $alt
prægnant $alt
redundant $alt
reflektant $alt
registrant $alt
relevant $alt
repræsentant $alt
restant $alt
restaurant $alt
resultant $alt
sekant $alt
sekstant $alt
sekundant $alt
signifikant $alt
simulant $alt
spekulant $alt
spirant $alt
subdominant $alt
suffisant $alt
suppleant $alt
supplikant $alt
sykofant $alt
tolerant $alt
trafikant $alt
tremulant $alt
vagant $alt
vakant $alt
variant $alt
vindikant $alt
volant $alt
ækvidistant $alt
// -ans
brillans $alt
diskrepans $alt
dominans $alt
finans $alt
impedans $alt
induktans $alt
instans $alt
konduktans $alt
konkordans $alt
konsonans $alt
konstans $alt
kurans $alt
luminans $alt
monstrans $alt
observans $alt
ordonnans $alt
performans $alt
pomerans $alt
protuberans $alt
prægnans $alt
redundans $alt
relevans $alt
reluktans $alt
resistans $alt
signifikans $alt
stimulans $alt
substans $alt
tolerans $alt
varians $alt
// Nouns with final -ade - stressed a
ambassade $alt
arkade $alt
ballade $alt
balustrade $alt
barrikade $alt
bastonade $alt
blokade $alt
bravade $alt
brigade $alt
brokade $alt
chokolade $alt
cikade $alt
dekade $alt
dryade $alt
eskapade $alt
esplanade $alt
estrade $alt
facade $alt
farvelade $alt
forlade $alt
galopade $alt
galoppade $alt
harlekinade $alt
hystade $alt
jeremiade $alt
kanonade $alt
karade $alt
karbonade $alt
kaskade $alt
kavalkade $alt
kolonnade $alt
kontaktflade $alt
krokade $alt
krustade krysd'&:D@ $alt
lemonade $alt
limonade $alt
(lit de parade) lid3p&r'Ad $alt
marinade $alt
marmelade $alt
maskerade $alt
messiade $alt
myriade $alt
mænade $alt
najade $alt
nomade $alt
olympiade $alt
orangeade $alt
palisade $alt
panade $alt
parade $alt
plejade $alt
pomade $alt
remoulade $alt
remulade $alt
retirade $alt
robinsonade $alt
rokade $alt
roulade $alt
serenade $alt
tamponade $alt
tirade $alt
triade $alt
// Nouns and adjectives with final -al - stressed a
admiral $alt
adverbial $alt
aksial $alt
alluvial $alt
anal $alt
annal $alt
areal $alt
arsenal $alt
asocial $alt
astral $alt
bakkanal $alt
banal $alt
basal $alt
bestjal $alt
biennal $alt
bronkial $alt
brutal $alt
central $alt
centrifugal $alt
centripetal $alt
cerebral $alt
cetantal $alt
coital $alt
decimal $alt
dental $alt
departemental $alt
diagonal $alt
diakonal $alt
dialektal $alt
diametral $alt
digital $alt
diluvial $alt
dimensional $alt
direktoral $alt
egal $alt
ekskremental $alt
eksperimental $alt
ekstemporal $alt
embryonal $alt
endimensional $alt
episkopal $alt
faryngal $alt
fatal $alt
federal $alt
festival $alt
feudal $alt
filial $alt
final $alt
fiskal $alt
fluvial $alt
foderal $alt
formal $alt
fokal $alt
fraktal $alt
frontal $alt
frugal $alt
fundamental $alt
futteral $alt
fækal $alt
fænomenal $alt
føderal $alt
gemal $alt
general $alt
genial $alt
genital $alt
glacial $alt
global $alt
guttural $alt
gymnasial $alt
heksagonal $alt
horisontal $alt
hormonal $alt
hospital $alt
ideal $alt
illegal $alt
illoyal $alt
imperial $alt
initial $alt
instrumental $alt
integral $alt
interval $alt
irrational $alt
irreal $alt
journal $alt
jovial $alt
kanal $alt
kannibal $alt
kantonal $alt
kapital $alt
kardial $alt
kardinal $alt
kardinaltal $alt
katastrofal $alt
katedral $alt
kategorial $alt
kausal $alt
klerikal $alt
koaksial $alt
kollegial $alt
kolonial $alt
kolossal $alt
kommunal $alt
konditional $alt
kongenial $alt
konjektural $alt
konjunktional $alt
konsensual $alt
konsistorial $alt
kontinental $alt
kontubernal $alt
konval $alt
koral $alt
kordial $alt
korporal $alt
kraal krV:l $alt
kromosomal $alt
krystal $alt
kvartal $alt
labial $alt
labiodental $alt
laryngal $alt
lateral $alt
legal $alt
leksikal $alt
letal $alt
liberal $alt
lineal $alt
litoral $alt
lokal $alt
loyal $alt
lumbal $alt
madrigal $alt
magistral $alt
maksimal $alt
manual $alt
marginal $alt
marskal $alt
medicinal $alt
mediæval $alt
memorial $alt
mental $alt
metal $alt
mineral $alt
minimal $alt
mistral $alt
modal $alt
mondial $alt
monumental $alt
moral $alt
museal $alt
nasal $alt
national $alt
neural $alt
neutral $alt
nominal $alt
normal $alt
occidental $alt
official $alt
opal $alt
optimal $alt
oral $alt
original $alt
orkestral $alt
ornamental $alt
ortogonal $alt
oval $alt
palatal $alt
paradoksal $alt
pascal $alt
pastoral $alt
pedal $alt
pentagonal $alt
perial $alt
piedestal $alt
plural $alt
pokal $alt
polygonal $alt
portal $alt
postal $alt
potential $alt
pprincipal $alt
professional $alt
professoral $alt
pronominal $alt
proportional $alt
pyramidal $alt
radial $alt
radikal $alt
rational $alt
real $alt
regal $alt
regional $alt
rektoral $alt
reversal $alt
revival $alt
ritual $alt
rival $alt
royal $alt
rural $alt
sakral $alt
sakramental $alt
sandal $alt
sentimental $alt
signal $alt
sjakal $alt
social $alt
special $alt // beginning of a word - specialarbejder
spektral $alt
spinal $alt
spiral $alt
subliminal $alt
surreal $alt
synagogal $alt
synodal $alt
tantal $alt
temporal $alt
terminal $alt
territorial $alt
tonal $alt
total $alt
trafikal $alt
transcendental $alt
transversal $alt
tribunal $alt
trivial $alt
ucentral $alt
uncial $alt
universal $alt
urinal $alt
vaginal $alt
vandal $alt
vasal $alt
verbal $alt
versal $alt
vertikal $alt
virginal $alt
vital $alt
vokal $alt
ækvatorial $alt
ødipal $alt
// Words with final -ar - stressed a
dokumentar $alt
aktuar $alt
proletar $alt
katar $alt
agrar $alt
aveolar $alt
antikvar $alt
arkivar $alt
atomar $alt
barbar $alt
basar $alt
bibliotekar $alt
bifilar $alt
okular $alt
polar $alt
bizar $alt
vikar $alt
bojar $alt
breviar $alt
bukkar $alt
cigar $alt
citar $alt
denar $alt
dignitar $alt
dinar $alt
dromedar $alt
formular $alt
eksemplar $alt
fødselar $alt
galar $alt
husar $alt
hektar $alt
honorar $alt
glosar $alt
glossar $alt
hvabehar $alt
linear $alt
stellar $alt
inventar $alt
isobar $alt
jaguar $alt
janitshar $alt
jubilar $alt
kommentar $alt
korsar $alt
laminar $alt
legatar $alt
linear $alt
lugar $alt
magyar $alt
mandatar $alt
millibar $alt
myanmar $alt
notar $alt
nuklear $alt
pessar $alt
pulsar $alt
qatar $alt
samovar $alt
seminar $alt
skolar $alt
tatar $alt
initar $alt
valuar $alt
vegar $alt
vegetar $alt
velar $alt
vokabular $alt
// Final -agtig - stressed a
barnagtig $alt
blødagtig $alt
delagtig $alt
drilagtig $alt
fejlagtig $alt
fordelagtig $alt
frygtagtig $alt
følgagtig $alt
grinagtig $alt
kivagtig $alt
krampagtig $alt
krampeagtig $alt
kvindagtig $alt
langagtig $alt
livagtig $alt
løgnagtig $alt
løsagtig $alt
meddelagtig $alt
naragtig $alt
nøjagtig $alt
pinagtig $alt
skabagtig $alt
skalkagtig $alt
skurkagtig $alt
skælagtig $alt
splidagtig $alt
storagtig $alt
svigagtig $alt
svinagtig $alt
tvivlagtig $alt
tyvagtig $alt
// Words with final -an - stressed a
aeroplan $alt2
agraman $alt2
altan $alt2
angloman $alt2
Aserbajdsjan $alt2
astrakan $alt2
banan $alt2
bavian $alt2
Bhutan $alt2
biblioman $alt2
bladan $alt2
bojan $alt2
brahman $alt2
butan $alt2
cardigan $alt2
cellofan $alt2
dekan $alt2
dragoman $alt2
dulcian $alt2
elan elan $alt2
ensian $alt2
erotoman $alt2
eufoman $alt2
filigran $alt2
galan $alt2
hortulan $alt2
human $alt2
inhuman $alt2
kapellan $alt2
karljohan $alt2
Kasakhstan $alt2
katamaran $alt2
kleptoman $alt2
klodrian $alt2
koran $alt2
kumpan $alt2
leguan $alt2
lian $alt2
ludoman $alt2
mangan $alt2
marcipan $alt2
median $alt2
mediterran $alt2
membran $alt2
merian $alt2
meridian $alt2
mesan $alt2
metan $alt2
momentan $alt2
monoman $alt2
morian $alt2
mytoman $alt2
narkoman $alt2
nymfoman $alt2
obsidian $alt2
ocean $alt2
oktan $alt2
organ $alt2
orkan $alt2
osman $alt2
ottoman $alt2
partisan $alt2
pelikan $alt2
pemmikan $alt2
platan $alt2
polyuretan $alt2
profan $alt2
propan $alt2
pyroman $alt2
ramadan $alt2
rejnfan $alt2
roman $alt2
safian $alt2
safran $alt2
sakristan $alt2
samaritan $alt2
sedan $alt2
shaman $alt2
simultan $alt2
sopran $alt2
spontan $alt2
subkutan $alt2
Sudan $alt2
Tadsjikistan $alt2
Taiwan $alt2
talisman $alt2
tarlatan $alt2
tartan $alt2
titan $alt2
tukan $alt2
tulipan $alt2
Turkmenistan $alt2
tyran $alt2
urban $alt2
uretan $alt2
Usbekistan $alt2
uvan $alt2
valerian $alt2
varan $alt2
velan $alt2
veteran $alt2
vulkan $alt2
ætan $alt2
// PB words with final -at - stressed a
acetat $alt
adressat $alt
advokat $alt
adækvat $alt
agat $alt
agglomerat $alt
aggregat $alt
agnat $alt
akrobat $alt
aktorat $alt
alumnat $alt
antikvariat $alt
apparat $alt
aristokrat $alt
asiat $alt
attentat $alt
autokrat $alt
automat $alt
barbiturat $alt
bariumsulfat $alt
batat $alt
besat $alt
bikarbonat $alt
biopat $alt
bisulfat $alt
brakteat $alt
bureaukrat $alt
calciumnitrat $alt
censorat $alt
certifikat $alt
championat $alt
citat $alt
citrat $alt
cyklamat $alt
cølibat $alt
datamat $alt
debat $alt
defensorat $alt
dekanat $alt
delegat $alt
delikat $alt
demokrat $alt
derivat $alt
desperat $alt
destillat $alt
diakonat $alt
diktat $alt
diplomat $alt
direktorat $alt
disparat $alt
dispensat $alt
dramaturgiat $alt
dravat $alt
dukat $alt
duplikat $alt
emirat $alt
entrechat $alt
episkopat $alt
estimat $alt
etat $alt
fabrikat $alt
falsifikat $alt
ffermat $alt
filtrat $alt
flagellat $alt
flipproletariat $alt
fluat $alt
format $alt
fosfat $alt
fotostat $alt
fregat $alt
ftalat $alt
gagat $alt
granat $alt
granulat $alt
grassat $alt
habitat $alt
hiat $alt
homøopat $alt
hydrat $alt
implantat $alt
inadækvat $alt
inserat $alt
inspektorat $alt
instruktorat $alt
internat $alt
intrikat $alt
kalciumnitrat $alt
kalifat $alt
kammerat $alt
kandidat $alt
kanonikat $alt
karat $alt
karbonat $alt
kasemat $alt
klorat $alt
kognat $alt
kombinat $alt
kommissariat $alt
koncentrat $alt
kondensat $alt
konglomerat $alt
konkordat $alt
konkubinat $alt
konsulat $alt
koordinat $alt
korrelat $alt
krabat $alt
kravat $alt
kroat $alt
kvadrat $alt
laktat $alt
laminat $alt
legat $alt
lektorat $alt
licentiat $alt
litterat $alt
magistrat $alt
magnat $alt
mandat $alt
marskallat $alt
matriarkat $alt
moderat $alt
mulat $alt
muskat $alt
mæcenat $alt
mærkat $alt
natriumbenzoat $alt
natriumbikarbonat $alt
natriumkarbonat $alt
nitrat $alt
notat $alt
noviciat $alt
oblat $alt
obligat $alt
opiat $alt
ordinat $alt
ornat $alt
ostinat $alt
parat $alt
parkomat $alt
passat $alt
pastorat $alt
patriarkat $alt
patronat $alt
pensionat $alt
perserkat $alt
pirat $alt
plagiat $alt
plakat $alt
plutokrat $alt
pontifikat $alt
postetat $alt
postulat $alt
potentat $alt
primat $alt
priorat $alt
privat $alt
probat $alt
professorat $alt
proletariat $alt
protektorat $alt
protokollat $alt
prædikat $alt
præjudikat $alt
prælat $alt
præparat $alt
psykopat $alt
rabat $alt
rabbinat $alt
rabiat $alt
referat $alt
rektorat $alt
renegat $alt
reostat $alt
reservat $alt
resultat $alt
retsstat $alt
revisorat $alt
salat $alt
sekretariat $alt
senat $alt
seniorat $alt
separat $alt
silikat $alt
sirat $alt
skivgat $alt
sneglat $alt
soldat $alt
sonarapparat $alt
spagat $alt
spinat $alt
sponsorat $alt
spygat $alt
stipendiat $alt
sublimat $alt
substrat $alt
sukat $alt
sulfapræparat $alt
sulfat $alt
sultanat $alt
surrogat $alt
syndikat $alt
tagfat $alt
teknokrat $alt
teokrat $alt
termostat $alt
tomat $alt
traktat $alt
transplantat $alt
transportat $alt
trassat $alt
tribunat $alt
triumvirat $alt
undulat Vndul'&t $alt
vikariat $alt
vivat $alt
// PB final -ce - stress on previous syllable
absence $alt
adhærence $alt
aktrice $alt
alliance $alt
ambulance $alt
annonce $alt
arrogance $alt
assistance $alt
assurance $alt
avance $alt
balance $alt
benefice $alt
clairvoyance $alt
defektrice $alt
dekadence $alt
difference $alt
diligence $alt
direktrice $alt
ekspeditrice $alt
ekstravagance $alt
elegance $alt
eminence $alt
excellence $alt
fajance $alt
ignorance $alt
inspektrice $alt
intolerance $alt
kadence $alt
kaprice $alt
kollektrice $alt
kompetence $alt
kondolence $alt
konference $alt
konkurrence $alt
kontenance $alt
korpulence $alt
korrespondance $alt
kulance $alt
kværulance $alt
leverance $alt
malice $alt
matrice $alt
mesalliance $alt
montrice $alt
negligence $alt
niece $alt
nonchalance $alt
novice $alt
nuance $alt
patrice $alt
police $alt
præference $alt
præjudice $alt
reference $alt
remonce $alt
renonce $alt
rentrice $alt
renæssance $alt
ressource $alt
restance $alt
revanche $alt
romance $alt
seance $alt
service $alt
servitrice $alt
suffisance $alt
tolerance $alt
usance $alt
vakance $alt
// PB words with final -ens - stressed e
abstinens $alt
adhærens $alt
agens $alt
ambivalens $alt
ascendens $alt
audiens $alt
demens $alt
dependens $alt
differens $alt
dissens $alt
divergens $alt
eksistens $alt
elokvens $alt
essens $alt
evidens $alt
excellens $alt
filipens $alt
fluorescens $alt
flatulens $alt
fosforescens $alt
frekvens $alt
imens $alt
immanens $alt
indifferens $alt
indolens $alt
influens $alt
ingrediens $alt
inhærens $alt
intelligens $alt
intens $alt
interferens $alt
kohærens $alt
koincidens $alt
kompetens $alt
kondens $alt
konferens $alt
konfluens $alt
kongruens $alt
konsekvens $alt
konsens $alt
konsistens $alt
kontingens $alt
konveniens $alt
konvergens $alt
korrespondens $alt
kvintessens $alt
licens $alt
luminescens $alt
patiens $alt
permanens $alt
pestilens $alt
potens $alt
proveniens $alt
reagens $alt
rekonvalescens $alt
remanens $alt
reminiscens $alt
residens $alt
resistens $alt
reverens $alt
sekvens $alt
sentens $alt
solvens $alt
stringens $alt
subsistens $alt
sufficiens $alt
tangens $alt
tendens $alt
transcendens $alt
transparens $alt
turbulens $alt
valens $alt
virulens $alt
ækvivalens $alt
// PB final -eret: stressed e ['er@D]
affekteret $alt
alkoholiseret $alt
altereret $alt
antikveret $alt
assorteret $alt
avanceret $alt
balanceret $alt
beneficeret $alt
blaseret $alt
bomberet $alt
civiliseret $alt
decideret $alt
delegeret $alt
demineraliseret $alt
deprimeret $alt
depriveret $alt
deputeret $alt
derangeret $alt
detaljeret $alt
determineret $alt
diplomeret $alt
dissemineret $alt
distingveret $alt
distraheret $alt
domicileret $alt
echaufferet $alt
eksalteret $alt
eloxeret $alt
emanciperet $alt
facetteret $alt
faconneret $alt
falleret $alt
fashioneret $alt
filipenseret $alt
forceret $alt
hasarderet $alt
indigneret $alt
inkarneret $alt
interesseret $alt
kommitteret $alt
kompliceret $alt
konfedereret $alt
konfødereret $alt
kongestioneret $alt
konsterneret $alt
korsetteret $alt
kreneleret $alt
kultiveret $alt
kuperet $alt
kæfereret $alt
lamelleret $alt
maniereret $alt
manieret $alt
markeret $alt
meleret $alt
outreret $alt
passioneret $alt
perialiseret $alt
pikeret $alt
prostitueret $alt
raffineret $alt
reflekteret $alt
reglementeret $alt
renommeret $alt
reserveret $alt
resigneret $alt
retarderet $alt
retsineret $alt
rutineret $alt
selvcentreret $alt
situeret $alt
sofistikeret $alt
sordineret $alt
taljeret $alt
tekstureret $alt
tempereret $alt
// PB words with final -ent - stressed e
abonnement $alt
abonnent $alt
abstinent $alt
accent $alt
agent $alt
ambient $alt
ascendent $alt
assistent $alt
betjent $alt
cement $alt
decent $alt
dekadent $alt
delinkvent $alt
dement $alt
deponent $alt
descendent $alt
detergent $alt
dirigent $alt
disponent $alt
dissident $alt
divergent $alt
docent $alt
dokument $alt
ekskrement $alt
ekspedient $alt
eksperiment $alt
eksponent $alt
element $alt
elokvent $alt
eminent $alt
emittent $alt
endossent $alt
event $alt
evident $alt
excellent $alt
fallent $alt
ferment $alt
filament $alt
firmament $alt
fragment $alt
frekvent $alt
fundament $alt
gradient $alt
guvernement $alt
immanent $alt
impertinent $alt
impotent $alt
incident $alt
incitament $alt
indecent $alt
indifferent $alt
indolent $alt
instrument $alt
insufficient $alt
intelligent $alt
interessent $alt
intervenient $alt
klient $alt
koefficient $alt
kohærent $alt
kommittent $alt
kompetent $alt
komponent $alt
kongruent $alt
konkurrent $alt
konsekvent $alt
konsistent $alt
konstituent $alt
konsulent $alt
konsument $alt
kontinent $alt
kontingent $alt
kontrahent $alt
konvent $alt
konvergent $alt
korpulent $alt
korrespondent $alt
kvotient $alt
latent $alt
medikament $alt
moment $alt
monument $alt
mordent $alt
obducent $alt
occident $alt
omtrent $alt
opponent $alt
opulent $alt
orient $alt
patent $alt
patient $alt
piment $alt
permanent $alt
potent $alt
present $alt
procent $alt
producent $alt
prominent $alt
proponent $alt
præsent $alt
præsident $alt
prætendent $alt
pønitent $alt
reagent $alt
recensent $alt
recent $alt
recipient $alt
referent $alt
regent $alt
rekonvalescent $alt
rekvirent $alt
repellent $alt
resident $alt
resistent $alt
respondent $alt
rudiment $alt
sergent $alt
skribent $alt
solvent $alt
stringent $alt
student $alt
subskribent $alt
sufficient $alt
sukkulent $alt
talent $alt
tangent $alt
tetravalent $alt
transcendent $alt
transient $alt
transparent $alt
trassent $alt
trivalent $alt
turbulent $alt
valent $alt
virulent $alt
visent $alt
ækvivalent $alt
// PB final -graf - stressed a
agraf $alt
angiograf $alt
autograf $alt
barograf $alt
bibliograf $alt
biograf $alt
demograf $alt
epigraf $alt
etnograf $alt
flonellograf $alt
fonograf $alt
fotograf $alt
geograf $alt
hektograf $alt
historiograf $alt
homograf $alt
kalligraf $alt
kardiograf $alt
kartograf $alt
kemigraf $alt
kinematograf $alt
koreograf $alt
kryptograf $alt
leksikograf $alt
litograf $alt
oceanograf $alt
oscillograf $alt
palæograf $alt
pantograf $alt
paragraf $alt
pornograf $alt
radiograf $alt
reprograf $alt
røntgenograf $alt
scenograf $alt
seismograf $alt
serigraf $alt
spektrograf $alt
stenograf $alt
telegraf $alt
termograf $alt
topograf $alt
typograf $alt
xylograf $alt
// PB words with final -ner - stessed previous syllable
// "er" has been removed in order to keep the stress
// when "er" is replaced by "sk" e.g. itali'ener, itali'ensk
// an Italian - en italiener, Italian food - italiensk mad
abessin $alt
aborigi
afghan $alt
afrikaan $alt
afrikan $alt
afrikaan $alt
aleksandrin $alt
amerikan $alt
austral $alt
andorran $alt
anglikan $alt
angolan $alt
argentin $alt
aserbajdsjan $alt
athen $alt
augustin $alt
bahaman $alt
bahrain $alt
barthian $alt
benediktin $alt
benin $alt
berlin $alt
bhutan $alt
birgittin $alt
bolivian $alt
botswan $alt
brandesian $alt
brasilian $alt
bretagn $alt
breton $alt
burkin $alt
burman $alt
cambodjan $alt
cameroun $alt
castilian $alt
chilen $alt
christianshavn $alt
colombian $alt
costarican $alt
cuban $alt
dalmatin $alt
damascen $alt
dominican $alt
dominikan $alt
ecuadorian $alt
falkoner f&lkon'er $alt
fijian $alt
filippin $alt
florentin $alt
fortinn $alt
foruren $alt
franciskan $alt
frederician $alt
frederikshavn $alt
freudian $alt
german $alt
grundtvigian $alt
gråsten $alt
guatemalan $alt
guinean $alt
guyan $alt
haitian $alt
hawaiian $alt
hellen $alt
helsingoran $alt
hercegovin $alt
herlovian $alt
hillerødan $alt
hillerødian $alt
honduran $alt
horsensian $alt
indian $alt
iran $alt
italien $alt
ivorian $alt
jakobin $alt
jamaican $alt
japan $alt
javan $alt
jordan $alt
jungian $alt
kantian $alt
kapucin $alt
kenyan $alt
kollegian $alt
korean $alt
korsikan $alt
korsoran $alt
korsørian $alt
kretin $alt
københavn $alt
lansener l&ns@n'er $alt
latin $alt
levantin $alt
liberian $alt
libertin $alt
liechtenstein $alt
lipizzan $alt
lutheran $alt
løgstørian $alt
makedon $alt
mallorcan $alt
mallorcin $alt
marin $alt
marokkan $alt
medicin $alt
mexican $alt
mohikan $alt
montenegrin $alt
muhamedan $alt
muskedonn $alt
napolitan $alt
neapolitan $alt
neuruppin $alt
nicaraguan $alt
nigerian $alt
normann $alt
odensean $alt
oman $alt
pakistan $alt
panaman $alt
papuan $alt
paraguayan $alt
permission $alt
persian $alt
peruan $alt
pion $alt
platin $alt
pommeran $alt
presbyterian $alt
provinsian $alt
puertorican $alt
puritan $alt
rabbin $alt
randrusian $alt
regensian $alt
republikan $alt
retsmedicin $alt
rotarian $alt
rumæn $alt
salvadoran $alt
samaritan $alt
samoan $alt
saracen $alt
sicilian $alt
sierraleon $alt
sigøjn $alt
singaporean $alt
skælskørian $alt
slagelsean $alt
sloven $alt
soran $alt
spartan $alt
srilankan $alt
sudan $alt
taiwan $alt
texan $alt
tibetan $alt
tongan $alt
trojan $alt
turkmen $alt
tuvaluan $alt
ukrain $alt
uruguayan $alt
vegan $alt
vegetarian $alt
venetian $alt
venezian $alt
venezuelan $alt
victorian $alt
århusian $alt
// PB nouns with final -enser - next to last syllable is strtessed
athenienser $alt
bergenser $alt
bogenser $alt
cistercienser $alt
dispenser $alt
esbjergenser $alt
fåborgenser $alt
grenåenser $alt
grenågenser $alt
herningenser $alt
hjørringenser $alt
hobrogenser $alt
kalundborgenser $alt
kartaginienser $alt
koldingenser $alt
kretenser $alt
køgenser $alt
lundenser $alt
mariagergenser $alt
nyborgenser $alt
nykøbingenser $alt
palæstinenser $alt
ringkøbingenser $alt
ripenser $alt
roskildenser $alt
rudkøbingenser $alt
sakskøbingenser $alt
silkeborgenser $alt
skanderborgenser $alt
stegenser $alt
stubbekøbingenser $alt
svendborgenser $alt
sønderborgenser $alt
vardenser $alt
vejlenser $alt
viborgenser $alt
vordingborgenser $alt
ålborgenser $alt
// PB final -em: stressed e
problem $alt
bekvem $alt
diadem $alt
eksem $alt
ekstrem $alt
emblem $alt
fonem $alt
grafem $alt
morfem $alt
myxødem $alt
poem $alt
system $alt
teorem $alt
ødem $alt
// PB country names with final -ien - stress on previous syllable
abessinien $alt
abkhasien $alt
albanien $alt
anatolien $alt
andalusien $alt
arabien $alt
aragonien $alt
armenien $alt
assyrien $alt
australien $alt
brasilien $alt
bulgarien $alt
californien $alt
caribien $alt
castilien $alt
catalonien $alt
centralasien $alt
eksjugoslavien $alt
etiopien $alt
etrurien $alt
eurasien $alt
fønikien $alt
georgien $alt
indonesien $alt
jugoslavien $alt
kroatien $alt
makedonien $alt
mauretanien $alt
melanesien $alt
mesopotamien $alt
mikronesien $alt
oceanien $alt
ostindien $alt
polynesien $alt
rumænien $alt
sardinien $alt
sibirien $alt
sicilien $alt
skandinavien $alt
slovenien $alt
transsilvanien $alt
transsylvanien $alt
tunesien $alt
// PB words with final -ik - stressed i
akrobatik $alt
akustik $alt
aleatorik $alt
angelik $alt
anglistik $alt
antik $alt
aritmetik $alt
arsenik $alt
aseptik $alt
atletik $alt
automatik $alt
ballistik $alt
batik $alt
begik $alt
bestik $alt
bionik $alt
bolsjevik $alt
botanik $alt
butik $alt
cytogenetik $alt
datamatik $alt
diagnostik $alt
dialektik $alt
diatonik $alt
didaktik $alt
dikkedik $alt
diplomatik $alt
diætetik $alt
dogmatik $alt
domestik $alt
dramatik $alt
duplik $alt
dynamik $alt
elastik $alt
elektronik $alt
emblematik $alt
energetik $alt
epik $alt
erotik $alt
etik $alt
eugenik $alt
excentrik $alt
fabrik $alt
folkloristik $alt
fonetik $alt
fysik $alt
metafysik $alt
fysiognomik $alt
genetik $alt
germanistik $alt
gestik $alt
glyptik $alt
gotik $alt
grafik $alt
grammatik $alt
gymnastik $alt
harmonik $alt
heraldik $alt
hermeneutik $alt
hermetik $alt
heuristik $alt
homiletik $alt
hydraulik $alt
informatik $alt
journalistik $alt
kamik $alt
karakteristik $alt
kasuistik $alt
katolik $alt
keramik $alt
kinetik $alt
kiropraktik $alt
klinik $alt
kolik $alt
kombinatorik $alt
komik $alt
kosmetik $alt
kriminalistik $alt
kritik $alt
kromatik $alt
kronik $alt
kubik $alt
kybernetik $alt
lingvistik $alt
liturgik $alt
logik $alt
logistik $alt
lyrik $alt
magnifik m&Nif'ik $alt
mastik $alt
matematik $alt
mekanik $alt
melodik $alt
mensjevik $alt
metaforik $alt
metodik $alt
metrik $alt
mimik $alt
mnemoteknik $alt
mosaik $alt
motorik $alt
mukkebik $alt
musik $alt
mystik $alt
nautik $alt
novellistik $alt
numismatik $alt
oblik $alt
obstetrik $alt
optik $alt
ornamentik $alt
panegyrik $alt
panik $alt
peristaltik $alt
pneumatik $alt
poetik $alt
polemik $alt
politik $alt
polyteknik $alt
pragmatik $alt
praktik $alt
problematik $alt
propædeutik $alt
prosodik $alt
protetik $alt
pædagogik $alt
replik $alt
republik $alt
retorik $alt
romanistik $alt
romantik $alt
rubrik $alt
rustik $alt
rytmik $alt
semantik $alt
semiotik $alt
skematik $alt
skolastik $alt
slavistik $alt
specifik $alt
statik $alt
statistik $alt
stilistik $alt
symbolik $alt
symfonik $alt
synonymik $alt
systematik $alt
taktik $alt
teknik $alt
tektonik $alt
telematik $alt
tematik $alt
terapeutik $alt
termik $alt
trafik $alt
tragik $alt
unik $alt
æstetik $alt
økumenik $alt
// PB words with final -il - stressed i
agil $alt
anglofil $alt
april $alt
automobil $alt
bibliofil $alt
civil $alt
debil $alt
diskofil $alt
domicil $alt
duktil $alt
eksil $alt
facil $alt
febril $alt
fertil $alt
fissil $alt
fossil $alt
fragil $alt
fraktil $alt
frankofil $alt
futil $alt
gentil $alt
gracil $alt
gåsepotentil $alt
habil $alt
heterofil $alt
homofil $alt
hydrofil $alt
hydrofoil hydrof'Vil $alt
imbecil $alt
infantil $alt
juvenil $alt
klusil $alt
kodicil $alt
koncil $alt
kvartil $alt
labil $alt
lokomobil $alt
mandril $alt
merkantil $alt
missil $alt
mobil $alt
morlil $alt
nautil $alt
nekrofil $alt
nospil $alt
papil $alt
paskvil $alt
pastil $alt
pencil $alt
pistil $alt
postil $alt
potentil $alt
profil $alt
projektil $alt
præsenil $alt
pueril $alt
pupil $alt
pædofil $alt
reptil $alt
senil $alt
serail ser'aj $alt
servil $alt
slavofil $alt
stabil $alt
steril $alt
subtil $alt
taktil $alt
tamil $alt
tekstil $alt
tonsil $alt
tormentil $alt
vegetabil $alt
ventil $alt
viril $alt
// PB final -inde - stressed i
admiralinde $alt
bakkantinde $alt
bestyrerinde $alt
beundrerinde $alt
danserinde $alt
derinde $alt
digterinde $alt
elskerinde $alt
forfatterinde $alt
forstanderinde $alt
fyrstinde $alt
fristerinde $alt
gelinde gel'end@ $alt
gemalinde $alt
grevinde $alt
gudinde $alt
helgeninde $alt
heltinde $alt
herskerinde $alt
hertuginde $alt
husbestyrerinde $alt
hyrdinde $alt
infantinde $alt
islænderinde $alt
juelsminde $alt
jødinde $alt
kammerherreinde $alt
karrebæksminde $alt
kejserinde $alt
kerteminde $alt
konfirmandinde $alt
konsulinde $alt
konventualinde $alt
kreolerinde $alt
kunstnerinde $alt
ledsagerinde $alt
lærerinde $alt
løvinde $alt
malerinde $alt
pastorinde $alt
pianistinde $alt
priorinde $alt
provstinde $alt
præstinde $alt
rivalinde $alt
sangerinde $alt
skuespillerinde $alt
slavinde $alt
svigerinde $alt
synderinde $alt
tamarinde $alt
tjenerinde $alt
ulvinde $alt
veninde $alt
vestalinde $alt
violinistinde $alt
værtinde $alt
// PB nouns with final -isme - stressed i
absolutisme $alt
absurdisme $alt
aforisme $alt
afværgemekanisme $alt
agnosticisme $alt
akademisme $alt
aktivisme $alt
albinisme $alt
alkoholisme $alt
alpinisme $alt
altruisme $alt
amatørisme $alt
amerikanisme $alt
anakronisme $alt
analfabetisme $alt
anarkisme $alt
anarkosyndikalisme $alt
anglicisme $alt
animisme $alt
antagonisme $alt
antropomorfisme $alt
aristokratisme $alt
arkaisme $alt
astigmatisme $alt
atavisme $alt
ateisme $alt
atomisme $alt
autisme $alt
avantgardisme $alt
baptisme $alt
barbarisme $alt
barthianisme $alt
behaviorisme $alt
bilisme $alt
bolsjevisme $alt
bonapartisme $alt
botulisme $alt
brahmanisme $alt
brandesianisme $alt
brutalisme $alt
buddhisme $alt
bureaukratisme $alt
calvinisme $alt
centralisme $alt
chauvinisme $alt
cyklisme $alt
cæsarisme $alt
dadaisme $alt
danisme $alt
darwinisme $alt
decentralisme $alt
defaitisme $alt
deisme $alt
dekonstruktivisme $alt
demokratisme $alt
despotisme $alt
determinisme $alt
dilettantisme $alt
dirigisme $alt
dogmatisme $alt
doktrinarisme $alt
dokumentarisme $alt
dramadokumentarisme $alt
dualisme $alt
egoisme $alt
eklekticisme $alt
ekshibitionisme $alt
eksistentialisme $alt
eksorcisme $alt
eksotisme $alt
ekspansionisme $alt
ekspressionisme $alt
ekstremisme $alt
ekvilibrisme $alt
elitisme $alt
empirisme $alt
epikuræisme $alt
erotisme $alt
eskapisme $alt
etnocentrisme $alt
eudaimonisme $alt
eufemisme $alt
evolutionisme $alt
fanatisme $alt
farisæisme $alt
fascisme $alt
fatalisme $alt
fauvisme $alt
federalisme $alt
feminisme $alt
fetichisme $alt
feudalisme $alt
flagellantisme $alt
forbrugerisme $alt
formalisme $alt
freudianisme $alt
fundamentalisme $alt
funktionalisme $alt
futurisme $alt
føderalisme $alt
gallicisme $alt
gaullisme $alt
georgisme $alt
germanisme $alt
gigantisme $alt
gnosticisme $alt
grundtvigianisme $alt
græcisme $alt
hedonisme $alt
hegemonisme $alt
hellenisme $alt
hermafroditisme $alt
heroisme $alt
hinduisme $alt
historicisme $alt
historisme $alt
holisme $alt
hooliganisme $alt
humanisme $alt
hypnotisme $alt
idealisme $alt
idiotisme $alt
imperialisme $alt
impressionisme $alt
indeterminisme $alt
individualisme $alt
industrialisme $alt
infantilisme $alt
intellektualisme $alt
internationalisme $alt
interventionisme $alt
irrationalisme $alt
islamisme $alt
isolationisme $alt
isomorfisme $alt
jesuitisme $alt
judaisme $alt
kannibalisme $alt
kapitalisme $alt
katolicisme $alt
klassicisme $alt
klerikalisme $alt
kokainisme $alt
kollektivisme $alt
kolonialisme $alt
kolorisme $alt
kommercialisme $alt
kommunisme $alt
kommunitarisme $alt
komparatisme $alt
konformisme $alt
konfucianisme $alt
konkretisme $alt
konservatisme $alt
konsonantisme $alt
konstruktivisme $alt
korporatisme $alt
korporativisme $alt
kosmopolitisme $alt
kreationisme $alt
kretinisme $alt
kubisme $alt
kulturisme $alt
kvietisme $alt
kynisme $alt
lakonisme $alt
lamaisme $alt
lamarckisme $alt
latinisme $alt
leninisme $alt
lesbianisme $alt
liberalisme $alt
lobbyisme $alt
lutheranisme $alt
lyrisme $alt
machiavellisme $alt
magnetisme $alt
malthusianisme $alt
manierisme $alt
maoisme $alt
markedsmekanisme $alt
marxisme $alt
maskulinisme $alt
masochisme $alt
materialisme $alt
mccarthyisme $alt
mekanisme $alt
merkantilisme $alt
messianisme $alt
metabolisme $alt
metodisme $alt
militarisme $alt
minimalisme $alt
modernisme $alt
monarkisme $alt
monetarisme $alt
mongolisme $alt
monisme $alt
monopolisme $alt
monoteisme $alt
moralisme $alt
morfinisme $alt
mormonisme $alt
muhamedanisme $alt
mutisme $alt
mysticisme $alt
naivisme $alt
narcissisme $alt
nationalisme $alt
naturalisme $alt
naturisme $alt
nazisme $alt
negativisme $alt
neologisme $alt
nepotisme $alt
neutralisme $alt
nihilisme $alt
nomadisme $alt
nordisme $alt
norvagisme $alt
nudisme $alt
objektivisme $alt
obskurantisme $alt
okkultisme $alt
opportunisme $alt
optimisme $alt
organisme $alt
ostrakisme $alt
pacifisme $alt
panteisme $alt
papisme $alt
parallelisme $alt
parkinsonisme $alt
parlamentarisme $alt
partikularisme $alt
paternalisme $alt
patriarkalisme $alt
patriotisme $alt
pennalisme $alt
perfektionisme $alt
perspektivisme $alt
pessimisme $alt
pietisme $alt
platonisme $alt
pluralisme $alt
pointillisme $alt
polycentrisme $alt
polyteisme $alt
populisme $alt
positivisme $alt
pragmatisme $alt
primitivisme $alt
privatisme $alt
professionalisme $alt
protektionisme $alt
protestantisme $alt
provinsialisme $alt
psykologisme $alt
purisme $alt
puritanisme $alt
racisme $alt
radikalisme $alt
rationalisme $alt
realisme $alt
reformisme $alt
regionalisme $alt
relativisme $alt
reumatisme $alt
revanchisme $alt
revisionisme $alt
rigorisme $alt
romantisme $alt
royalisme $alt
sadisme $alt
sadomasochisme $alt
satanisme $alt
seksualisme $alt
sekterisme $alt
sekularisme $alt
seminarisme $alt
sensationalisme $alt
sensualisme $alt
sentimentalisme $alt
separatisme $alt
serialisme $alt
sexisme $alt
shamanisme $alt
shiisme $alt
shintoisme $alt
skandinavisme $alt
skepticisme $alt
slavisme $alt
snobbisme $alt
socialisme $alt
sofisme $alt
solipsisme $alt
somnambulisme $alt
spiritisme $alt
spiritualisme $alt
spontanisme $alt
stalinisme $alt
stoicisme $alt
strukturalisme $alt
subjektivisme $alt
supranaturalisme $alt
surrealisme $alt
svecisme $alt
syllogisme $alt
symbolisme $alt
syndikalisme $alt
synkretisme $alt
synkronisme $alt
tachisme $alt
taoisme $alt
teisme $alt
terrorisme $alt
thomisme $alt
totalitarisme $alt
totemisme $alt
traditionalisme $alt
transvestisme $alt
transvestitisme $alt
tropisme $alt
trotskisme $alt
truisme $alt
tsarisme $alt
turisme $alt
uniformisme $alt
unionisme $alt
unitarisme $alt
universalisme $alt
urbanisme $alt
utilitarisme $alt
utopisme $alt
vandalisme $alt
vegetarianisme $alt
vegetarisme $alt
verisme $alt
victorianisme $alt
vitalisme $alt
vokalisme $alt
voyeurisme $alt
vulgarisme $alt
vulkanisme $alt
zarisme $alt
zenbuddhisme $alt
zionisme $alt
ækvilibrisme $alt
æsteticisme $alt
// PB words with final -ni - stressed i
agoni $alt
androgyni $alt
antifoni $alt
asteni $alt
atoni $alt
baroni $alt
bibliomani $alt
bikini $alt
cannelloni k&n@l'o:ni $alt
ceremoni $alt
deponi $alt
diakoni $alt
diakroni $alt
dodekafoni $alt
erotomani $alt
eudaimoni $alt
eufomani $alt
eutoni $alt
fonasteni $alt
geni $alt
gigantomani $alt
guarani $alt
harmoni $alt
filharmoni $alt
hegemoni $alt
homofoni $alt
ironi $alt
kakofoni $alt
kapellani $alt
katatoni $alt
kleptomani $alt
koloni $alt
kompagni $alt
kosmogoni $alt
kvadrofoni $alt
litani $alt
ludomani $alt
mani $alt
misogyni $alt
monomani $alt
monotoni $alt
mytomani $alt
narkomani $alt
neurasteni $alt
nymfomani $alt
onani $alt
peperoni pep@r'oni $alt
pneumoni $alt
polyfoni $alt
pyromani $alt
radiofoni $alt
romani rom'&ni $alt
simoni $alt
skizofreni $alt
stereofoni $alt
symfoni $alt
synkroni $alt
telefoni $alt
termini $alt
tortellini tVt@l'ini $alt
tyranni $alt
zucchini suk'ini $alt
økumeni $alt
// PB nouns with final -mi - stressed i
agronomi $alt
akademi $alt
alkymi $alt
anarki $alt
anatomi $alt
antinomi $alt
antonymi $alt
anæmi $alt
astronomi $alt
autonomi $alt
bigami $alt
blasfemi $alt
bulimi $alt
diatermi $alt
dikotomi $alt
epidemi $alt
ergonomi $alt
eurytmi $alt
fysiognomi $alt
gastronomi $alt
gurami $alt
heteronomi $alt
homonymi $alt
infami $alt
kemi $alt
klitoridektomi $alt
kolostomi $alt
kryptogami $alt
leukæmi $alt
metonymi $alt
monogami $alt
origami oreg'ami $alt
pandemi $alt
polygami $alt
salami s&l'&mi $alt
socionomi $alt
sodomi $alt
stomi $alt
synonymi $alt
taksonomi $alt
trakeotomi $alt
uræmi $alt
vasektomi $alt
økonomi $alt
// words with final "in" - stressed i
aborigin $alt
adrenalin $alt
akvamarin $alt
albumin $alt
alpin $alt
amfetamin $alt
amorin $alt
anilin $alt
antifebrin $alt
antihistamin $alt
antipyrin $alt
antitoksin $alt
appelsin $alt
atrazin $alt
atropin $alt
auksin $alt
baldakin $alt
balsamin $alt
bassin $alt
beduin $alt
bekkasin $alt
venin $alt
benzin $alt
berlin $alt
bramin $alt
bulletin byl@t'EN $alt
chagrin Sagr'EN $alt
(check-in) tjEk'in $alt
citrin $alt
damassin $alt
dekstrin $alt
delfin $alt
dentin $alt
dessin des'EN $alt
dioxin $alt
disciplin $alt
doktrin $alt
dusin $alt
endokrin $alt
endorfin $alt
farin $alt
feminin $alt
fenacetin $alt
florin $alt
fytin $alt
gamin g&m'EN $alt
gardin $alt
gasolin $alt
genuin $alt
glycerin $alt
gratin grAt'EN $alt
grosgrain $alt
harlekin $alt
hermelin $alt
heroin $alt
histamin $alt
hydrazin $alt
hæmoglobin $alt
insulin $alt
jasmin $alt
kamin $alt
kanin $alt
kaolin $alt
karabin $alt
karmin $alt
karmoisin $alt
karotin $alt
kasein $alt
keratin $alt
kinin $alt
kitin $alt
klementin $alt
kloramin $alt
klorin $alt
koffein $alt
kokain $alt
kromatin $alt
lanolin $alt
lapin $alt
latin $alt
latrin $alt
lecitin $alt
(log-in) lVk'en $alt
lupin $alt
magasin $alt
mandarin $alt
mandolin $alt
marin $alt
marocain mAro'kEN $alt
maroquin mAro'kEN $alt
mazarin $alt
medicin $alt
melamin $alt
melanin $alt
meskalin $alt
mezzanin $alt
mokkasin $alt
morfin $alt
muezzin $alt
musselin $alt
naftalin $alt
nankin $alt
nektarin $alt
nikotin $alt
officin $alt
oilskin VjlskEn $alt
palmin $alt
paraffin $alt
pektin $alt
penicillin $alt
pepsin $alt
petidin $alt
pingvin $alt
platin $alt
pluviusin $alt
poplin pVpl'EN $alt
postelin $alt
protein $alt
ptyalin $alt
(public domain) pVblek||dom'&jn $alt
ravelin $alt
rosin $alt
rosmarin $alt
rubin $alt
ruin $alt
sakkarin $alt
sardin $alt
satin $alt
serpentin $alt
sordin $alt
(stand-in) st&nd'en $alt
stearin $alt
streptomycin $alt
stryknin $alt
submarin $alt
tamburin $alt
tannin $alt
tartrazin $alt
termin $alt
terpentin $alt
terrin $alt
toksin $alt
trampolin $alt
travertin $alt
trikin $alt
tuberkulin $alt
turmalin $alt
ultramarin $alt
urin $alt
vanadin $alt
vanillin $alt
vaselin $alt
vaseline $alt
velin $alt
violin $alt
vitamin $alt
zechin $alt
// PB nouns with final -ti - stressed i
amnesti $alt
anakoluti $alt
apati $alt
aristokrati $alt
autenti $alt
autokrati $alt
bureaukrati $alt
chianti $alt
dementi $alt
demokrati $alt
despoti $alt
diplomati $alt
dynasti $alt
empati $alt
epizooti $alt
eukaristi $alt
faresti $alt
fedesti $alt
garanti $alt
haiti h&'i:ti $alt
homøopati $alt
idioti $alt
inerti $alt
kiromanti $alt
krestomati $alt
kreti $alt
meritokrati $alt
monokrati $alt
nekromanti $alt
ortodonti $alt
parti $alt
pleti $alt
plutokrati $alt
politi $alt
profeti $alt
provsti $alt
psykopati $alt
pæderasti $alt
sakristi $alt
supremati $alt
sympati $alt
teknokrati $alt
telepati $alt
teokrati $alt
timokrati $alt
topti $alt
travesti $alt
årti $alt
// words with final -it - stressed i
accessit $alt
aerolit $alt
akvavit $alt
antracit $alt
antrit $alt
appendicit $alt
appetit $alt
audit $alt
bakelit $alt
bandit $alt
bauxit $alt
biskuit biskv'it $alt
bronkit $alt
christianit $alt
cockpit $alt
deficit $alt
definit $alt
dendrit $alt
dolerit $alt
dolomit $alt
duppedit $alt
dynamit $alt
ebonit $alt
ekskvisit $alt
ekspedit $alt
eksplicit $alt
eolit $alt
eremit $alt
esprit $alt
eternit $alt
facit $alt
fallit $alt
favorit $alt
ferrit $alt
finit $alt
fosforit $alt
gambit $alt
grafit $alt
granit $alt
graptolit $alt
habit $alt
hamit $alt
hermafrodit $alt
hittit $alt
inkvit $alt
inquit $alt
inuit $alt
islamit $alt
israelit $alt
jesuit $alt
kilobit $alt
kokkolit $alt
kolorit $alt
komposit $alt
konvertit $alt
kosmopolit $alt
kredit $alt
kryolit $alt
krysolit $alt
kvartsit $alt
kvirrevit $alt
kvivit $alt
levit $alt
limit $alt
magnesit $alt
malakit $alt
margerit $alt
marguerit $alt
maribonit $alt
marmit $alt
masonit $alt
megabit $alt
megalit $alt
merit $alt
meteorit $alt
metropolit $alt
mikrolit $alt
monolit $alt
moskovit $alt
musvit $alt
nakskovit $alt
nibenit $alt
nibonit $alt
nitrit $alt
nonnetit $alt
nørresundbynit $alt
ortoceratit $alt
parakit $alt
parasit $alt
petit $alt
plebiscit $alt
pomfrit $alt
profit $alt
prosit $alt
rekvisit $alt
respit $alt
rødbynit $alt
samarit $alt
satellit $alt
semit $alt
shiit $alt
skibonit $alt
sodomit $alt
soffit $alt
stakit $alt
stalagmit $alt
stalaktit $alt
sulfit $alt
sundbynit $alt
sunnit $alt
sybarit $alt
sæbynit $alt
teodolit $alt
termit $alt
transit $alt
transvestit $alt
unit $alt
visit $alt
yemenit $alt
zeolit $alt
// PB nouns with final -ium - stress on previous syllable
adverbium $alt
akvarium $alt
aluminium $alt
ambulatorium $alt
amfibium $alt
ammonium $alt
antependium $alt
auditorium $alt
auspicium $alt
beneficium $alt
beryllium $alt
bromkalium $alt
cyankalium $alt
decennium $alt
delfinarium $alt
delirium $alt
deuterium $alt
diplomatarium $alt
dokumentarium $alt
eksaminatorium $alt
eksperimentarium $alt
elysium $alt
epitafium $alt
evangelium $alt
geranium $alt
germanium $alt
gerundium $alt
glosarium $alt
glossarium $alt
gymnasium $alt
harmonium $alt
herbarium $alt
imperium $alt
indicium $alt
ingenium $alt
instrumentarium $alt
interludium $alt
intermedium $alt
iridium $alt
judicium $alt
kalendarium $alt
kaprifolium $alt
kenotafium $alt
klimakterium $alt
kollegium $alt
kollodium $alt
kollokvium $alt
kolofonium $alt
kolumbarium $alt
kommissorium $alt
kompendium $alt
koncilium $alt
konservatorium $alt
konsilium $alt
konsistorium $alt
konsortium $alt
krematorium $alt
kriterium $alt
kuratorium $alt
laboratorium $alt
magnesium $alt
martyrium $alt
millennium $alt
ministerium $alt
moratorium $alt
mycelium $alt
mysterium $alt
neptunium $alt
niobium $alt
nobelium $alt
observatorium $alt
offertorium $alt
oratorium $alt
ovarium $alt
palladium $alt
participium $alt
planetarium $alt
plutonium $alt
polonium $alt
polynomium $alt
postludium $alt
privilegium $alt
proprium $alt
proscenium $alt
provisorium $alt
præludium $alt
præsidium $alt
refektorium $alt
refugium $alt
remedium $alt
responsorium $alt
sammensurium $alt
sanatorium $alt
scenarium $alt
seminarium $alt
silentium $alt
silicium $alt
skuffedarium $alt
solarium $alt
stipendium $alt
suppositorium $alt
suspensorium $alt
symposium $alt
sælarium $alt
terrarium $alt
territorium $alt
testimonium $alt
titanium $alt
vanadium $alt
vivarium $alt
vokabularium $alt
// PB nouns with final -um - stress on previous syllable
basilikum $alt
curriculum $alt
dekorum $alt
depositum $alt
desideratum $alt
epicentrum $alt
erratum $alt
faktotum $alt
filosofikum $alt
futurum $alt
gummiarabicum $alt
interregnum $alt
jubilæum $alt
karakteristikum $alt
karbolineum $alt
karborundum $alt
kemoterapeutikum $alt
kompositum $alt
konsum $alt
kuriosum $alt
linoleum $alt
mausoleum $alt
memorandum $alt
momentum $alt
museum $alt
narkotikum $alt
neolitikum $alt
opossum $alt
palæolitikum $alt
perfektum $alt
perikum $alt
periodikum $alt
petitum $alt
petroleum $alt
postscriptum $alt
præteritum $alt
psykofarmakum $alt
pædagogikum $alt
referendum $alt
responsum $alt
supinum $alt
tedeum $alt
ultimatum $alt
vademecum $alt
// PB nouns with final -ie - stress on previous syllable
// unofficial suffix for the "ium" words above
adverbie $alt
akvarie $alt
aluminie $alt
ambulatorie $alt
amfibie $alt
ammonie $alt
antependie $alt
auditorie $alt
auspicie $alt
beneficie $alt
beryllie $alt
bromkalie $alt
cyankalie $alt
decennie $alt
delfinarie $alt
delirie $alt
deuterie $alt
diplomatarie $alt
dokumentarie $alt
eksaminatorie $alt
eksperimentarie $alt
elysie $alt
epitafie $alt
evangelie $alt
geranie $alt
germanie $alt
gerundie $alt
glosarie $alt
glossarie $alt
gymnasie $alt
harmonie $alt
herbarie $alt
imperie $alt
indicie $alt
ingenie $alt
instrumentarie $alt
interludie $alt
intermedie $alt
iridie $alt
judicie $alt
kalendarie $alt
kaprifolie $alt
kenotafie $alt
klimakterie $alt
kollegie $alt
kollodie $alt
kollokvie $alt
kolofonie $alt
kolumbarie $alt
kommissorie $alt
kompendie $alt
koncilie $alt
konservatorie $alt
konsilie $alt
konsistorie $alt
konsortie $alt
krematorie $alt
kriterie $alt
kuratorie $alt
laboratorie $alt
magnesie $alt
martyrie $alt
millennie $alt
ministerie $alt
moratorie $alt
mycelie $alt
mysterie $alt
neptunie $alt
niobie $alt
nobelie $alt
observatorie $alt
offertorie $alt
oratorie $alt
ovarie $alt
palladie $alt
participie $alt
planetarie $alt
plutonie $alt
polonie $alt
polynomie $alt
postludie $alt
privilegie $alt
proprie $alt
proscenie $alt
provisorie $alt
præludie $alt
præsidie $alt
refektorie $alt
refugie $alt
remedie $alt
responsorie $alt
sammensurie $alt
sanatorie $alt
scenarie $alt
seminarie $alt
silentie $alt
silicie $alt
skuffedarie $alt
solarie $alt
stipendie $alt
suppositorie $alt
suspensorie $alt
symposie $alt
sælarie $alt
terrarie $alt
territorie $alt
testimonie $alt
titanie $alt
vanadie $alt
vivarie $alt
vokabularie $alt
// PB words with final -ie - stress on the previous syllable
akacie $alt
aralie $alt
arterie $alt
bakterie $alt
begonie $alt
betonie $alt
bravurarie $alt
bcikorie $alt
endivie $alt
familie $alt
geranie $alt
gymnasie $alt
historie $alt
hortensie $alt
infusorie $alt
injurie $alt
kalorie $alt
kaprifolie $alt
kemikalie $alt
klenodie $alt
koloraturarie $alt
komedie $alt
konkylie $alt
lobelie $alt
magnolie $alt
mahonie $alt
materie $alt
nasturtie $alt
nektarie $alt
ovarie $alt
pelargonie $alt
pistacie $alt
relikvie $alt
repressalie $alt
robinie $alt
samarie $alt
scenarie $alt
valkyrie $alt
// PB nouns with final -esse - stressed last syllable
adresse $alt
akkuratesse $alt
baronesse $alt
dekanesse $alt
delikatesse $alt
duchesse $alt
finesse $alt
interesse $alt
komtesse $alt
largesse $alt
maitresse $alt
noblesse $alt
patronesse $alt
petitesse $alt
prinsesse $alt
rimesse $alt
stewardesse $alt
tristesse $alt
final -ese - stressed e
anamnese $alt
askese $alt
diatese $alt
diurese $alt
eksegese $alt
fylogenese $alt
genese $alt
hypotese $alt
katakrese $alt
kinese $alt
ontogenese $alt
parese $alt
partenogenese $alt
patogenese $alt
protese $alt
syntese $alt
PB final -id - stressed i
adenoid $alt
alkaloid $alt
amid $alt
android $alt
baktericid $alt
biocid $alt
bromid $alt
celluloid $alt
cyanid $alt
dioxid $alt
europid $alt
faktoid $alt
fascistoid $alt
fluid $alt
fluorid $alt
frigid $alt
fungicid $alt
galliumoxid $alt
glykosid $alt
gravid $alt
herbicid $alt
hybrid $alt
hydrid $alt
hydroxid $alt
individ $alt
insekticid $alt
invalid $alt
karbid $alt
klorid $alt
kolloid $alt
krystalloid $alt
likvid $alt
metalloid $alt
mongolid $alt
mongoloid $alt
morbid $alt
negrid $alt
negroid $alt
oxid $alt
paranoid $alt
perfid $alt
pesticid $alt
polyamid $alt
rapid $alt
rheumatoid $alt
rigid $alt
sakkarid $alt
skizoid $alt
splendid $alt
steroid $alt
stupid $alt
sulfid $alt
tabloid $alt
timid $alt
tyfoid $alt
valid $alt
// PB final -iker: stressed previous syllable
afatiker $alt
agnostiker $alt
akademiker $alt
akustiker $alt
alkoholiker $alt
allergiker $alt
analytiker $alt
anorektiker $alt
apoplektiker $alt
aritmetiker $alt
asteniker $alt
astigmatiker $alt
astmatiker $alt
atlantiker $alt
blasfemiker $alt
botaniker $alt
bulimiker $alt
datamatiker $alt
diabetiker $alt
diagnostiker $alt
dialektiker $alt
didaktiker $alt
diætetiker $alt
dogmatiker $alt
dramatiker $alt
dysfatiker $alt
dyslektiker $alt
egocentriker $alt
eklektiker $alt
elegiker $alt
elektriker $alt
elektroniker $alt
empiriker $alt
epigrafiker $alt
epileptiker $alt
erotiker $alt
excentriker $alt
fanatiker $alt
filharmoniker $alt
flegmatiker $alt
fonetiker $alt
føniker $alt
genetiker $alt
gnostiker $alt
grammatiker $alt
heraldiker $alt
hermeneutiker $alt
historiker $alt
homiletiker $alt
hysteriker $alt
hæretiker $alt
idylliker $alt
ironiker $alt
karismatiker $alt
keramiker $alt
kiromantiker $alt
kiropraktiker $alt
koleriker $alt
logistiker $alt
matematiker $alt
mekaniker $alt
melankoliker $alt
melodiker $alt
metafysiker $alt
metodiker $alt
metriker $alt
nekromantiker $alt
neurasteniker $alt
neurotiker $alt
nostalgiker $alt
numismatiker $alt
obstetriker $alt
pantomimiker $alt
paralytiker $alt
parlamentariker $alt
peripatetiker $alt
platoniker $alt
polemiker $alt
politiker $alt
polytekniker $alt
pragmatiker $alt
prognostiker $alt
prosaiker $alt
retoriker $alt
reumatiker $alt
romantiker $alt
sangviniker $alt
satiriker $alt
sekteriker $alt
semantiker $alt
semiotiker $alt
skeptiker $alt
skismatiker $alt
skolastiker $alt
statistiker $alt
syfilitiker $alt
symfoniker $alt
systematiker $alt
teoretiker $alt
typotekniker $alt
æstetiker $alt
økumeniker $alt
//PB words with final -isk - stress on the previous syllable
abkhasisk $alt
absolutistisk $alt
absurdistisk $alt
accessorisk $alt
advokatorisk $alt
aeronautisk $alt
afatisk $alt
aforistisk $alt
agitatorisk $alt
agnatisk $alt
agnostisk $alt
agrarisk $alt
agronomisk $alt
akademisk $alt
akkusativisk $alt
akrobatisk $alt
akromatisk $alt
aksiomatisk $alt
aksonometrisk $alt
aktivisk $alt
aktivistisk $alt
akustisk $alt
alamodisk $alt
aleatorisk $alt
alemannisk $alt
alfabetisk $alt
algebraisk $alt
algerisk $alt
algoritmisk $alt
alkalisk $alt
alkoholisk $alt
alkymistisk $alt
allegorisk $alt
allergisk $alt
allergologisk $alt
allusorisk $alt
alsacisk $alt
altruistisk $alt
amatøristisk $alt
ambrosisk $alt
ambulatorisk $alt
amfibisk $alt
anaforisk $alt
anakolutisk $alt
anakronistisk $alt
analogisk $alt
analytisk $alt
anapæstisk $alt
anarkisk $alt
anarkistisk $alt
anatomisk $alt
andalusisk $alt
anekdotisk $alt
angelsaksisk $alt
animistisk $alt
annalistisk $alt
anorektisk $alt
antagonistisk $alt
antarktisk $alt
antikvarisk $alt
antiseptisk $alt
antitetisk $alt
antropologisk $alt
anæmisk $alt
anæstesiologisk $alt
anæstetisk $alt
apatisk $alt
aperiodisk $alt
apokalyptisk $alt
apokryfisk $alt
apologetisk $alt
apoplektisk $alt
apostolisk $alt
appellativisk $alt
apriorisk $alt
arabisk $alt
aramaisk $alt
aramæisk $alt
argumentatorisk $alt
aristokratisk $alt
aristotelisk $alt
aritmetisk $alt
arkadisk $alt
arkaisk $alt
arkaistisk $alt
arkimedisk $alt
arkitektonisk $alt
arkæologisk $alt
aromatisk $alt
artesisk $alt
artikulatorisk $alt
artistisk $alt
asiatisk $alt
asketisk $alt
assyrisk $alt
astenisk $alt
asterisk $alt
astigmatisk $alt
astmatisk $alt
atavistisk $alt
ateistisk $alt
atheniensisk $alt
athenæisk $alt
atlantisk $alt
atletisk $alt
atmosfærisk $alt
atomisk $alt
atomistisk $alt
atrofisk $alt
audiologisk $alt
autarkisk $alt
autentisk $alt
autistisk $alt
autografisk $alt
autokratisk $alt
automatisk $alt
avantgardistisk $alt
aztekisk $alt
babylonisk $alt
bakkantisk $alt
bakteriologisk $alt
balearisk $alt
ballistisk $alt
balsamisk $alt
balstyrisk $alt
bangladeshisk $alt
baptistisk $alt
barbadisk $alt
barbarisk $alt
barometrisk $alt
basilisk $alt
bedragerisk $alt
behavioristisk $alt
belizisk $alt
belletristisk $alt
berberisk $alt
bergensisk $alt
bibliografisk $alt
bibliotekarisk $alt
biofysisk $alt
biografisk $alt
biologisk $alt
biometrisk $alt
biorytmisk $alt
biotisk $alt
biscayisk $alt
blasfemisk $alt
bolsjevikisk $alt
bolsjevistisk $alt
bombastisk $alt
bonapartistisk $alt
botanisk $alt
bromatologisk $alt
bruneisk $alt