blob: 97d03058b910e56d106a37eafa12c780ccd14a6b [file] [log] [blame]
// This file is UTF8 encoded
// Letters
// If a letter has a "word" pronunciation which is different from its
// "letter" name, then include the letter name here, with the letter
// prefixed by a _ character.
_cap su:r
_?? m'&rk
_#9 tabula:tor
_#32 t'yhik
a aa:
ä &&:
b bee:
c tsee:
d dee:
e ee:
f eff
g gee:
h haa:
i ii:
j jot:
k kaa:
l ell
m emm
n enn
o oo:
ö YY:
õ 88:
ü yy:
p pee:
q kuu:
r eRR
s ess
t tee:
u u:
v vee:
w k'aksisvee:
x ik:s
y igrek
z tset:
š Saa:
ž Zee:
_. punk:t
_, komA1
_! hyi:jum,&rk:
_? kys^I1m,&rk:
_" jutU1m,&rk:
_# trel^l^id
_$ tol:lar
_% prots'ent:
_& j'aa:||m,&rk:
_' ylA1||koma
_: ko:lon
_ euro
_% protsent: $2
_( alU1stav||sul:g
_) l8petav||sul:g
_[ 'alU1stav||k'andil.ine||s'ul:g
_] l'8petav||k'andil,ine||s'ul:g
_{ alU1stav||l'o:gel,ine||s'ul:g
_} l8petav||l'o:gel,ine||s'ul:g
_< v&ik:sem
_> su:rem
_- kri:ps
__ al:lkri:ps
+ plus:s $max3
* t&R:n $max3
= v8R:dus||m&rk: $max3
% prots'ent:i $max3
/ kal:d||kri:ps
\ l&Ng||kri:ps
$ tol:larit
€ eurot
£ nae:la
¤ val'u:ta
& _et
@ _&t
~ tilde
_acu ak'u:t
_brv ka:r
_ced sedi:
_cir katus
_dia t&pid
_grv gra:vis
_tld tilde
// numbers
_0 n'ul:l
_1 'yk:s
_2 k'ak:s
_3 k'ol:m
_4 n'elI1
_5 v'ii:s
_6 k'uu:s
_7 s'eitse
_8 k'aheksa
_9 'yheksa
_10 k'ymme
_11 yksteist
_12 k'aksteist
_13 k'olmteist
_14 n'eliteist
_15 v'i:steist
_16 k'u:steist
_17 s'eitseteist
_18 k'aheksateist
_19 'yheksateist
_2X k'aks||k,ymmend
_3X k'olm||k,ymmend
_4X n'elI1||k,ymmend
_5X v'i:s||k,ymmend
_6X k'u:s||k,ymmend
_7X s'eitse||k,ymmend
_8X k'aheksa||k,ymmend
_9X 'yheksa||k,ymmend
_0C sadA1_
_1C sadA1
_0M1 tuhA1t
_1M1 tuhA1t // no '1' before thousand
_0M2 mil^jon
_1M2 mil^jon
_0M3 mil^jard
_1M3 mil^jard
_0M4 bil^jon
_1M4 bil^jon
_dpt komA1 // comma
// articles
// pronouns
mina $u
sina $u
tema $u
meie $u
teie $u
nad $u
ma $u
sa $u
ta $u
me $u
te $u
ise $u // reflexive pronoun
see $u+ // this
selle $u+
seda $u+
need $u+ // these
nende $u+
neid $u+
neile $u+
neil $u+
kes $u+
keda $u+
kelle $u+
mis $u+
mille $u+
mida $u+
millel $u+
milles $u+
// possessives
// prepositions
// conjunctions
ja $u $pause // and
või $u $pause // or
aga $u $pause // but
ning $u $pause // and
ega $u $pause // nor
ehk $u $pause // nor
// negative
ei $u // not
// questions
// auxillary verbs
olla $u // to be
olen $u
oled $u
on $u
oleme $u
olete $u
ole $u
olnud $u
olin $u
olid $u
oli $u
olime $u
olite $u
oleksin $u
// some common adjectives and adverbs
veidi $u // some
// words that cause doubling
// Pronunciation exceptions
// ok _^_EN // Translates to english o'kay.
ok ok'ei:
okay ok'ei:
// Jogurtti (also: jugurtti or jukurtti)
yoghurt jogurt
yogurt jogurt
// Abbreviations
abc $abbrev
ad $abbrev $dot // anno Domini
la) 'aa:||la: $dot // moodi
em $abbrev $dot
kt $abbrev $dot // kohusetäitja
//os $abbrev $dot
oü $abbrev // osaühing
USA $abbrev $allcaps
AS $abbrev $allcaps
AP $abbrev $allcaps
ATM $abbrev $allcaps
ATV $abbrev $allcaps
AüE $abbrev $allcaps
BBC b,i:||b,i:||s'ii: $allcaps
DNA $abbrev $allcaps
EN $abbrev $allcaps
EOK $abbrev $allcaps
IT $abbrev $allcaps
MA $abbrev $allcaps
MTü $abbrev $allcaps
RNA $abbrev $allcaps
SEJ s'o:jus||el'ektri||j'aa:m $allcaps
UV $abbrev $allcaps
WTO v,e:||t,e:||'oo: $allcaps
// expanded to something more meaningful
//a 'a:sta $dot //
apr ,appr'il^l^ $dot
aug 'au:gust $dot
aü 'aa:||'yy: $dot
ca ts'irka $dot // circa
cm s'enti||m,e:trit $dot
dm t,ei1t^si||m'e:trit $dot
dB t,ei1t^si||b'elli $dot
dets t,ets'emmber $dot
dir d,ir'ek:tor $dot
dl t,ei1t^si||l'i:t:rit $dot
dr t'ok:tor $dot
eg n'&it:eks $dot // exempli gratia
EKG 'ee:||k,aa:||g'ee: $dot
(e kr) 'enne||kr'is:tust $dot
(e . m . a) 'enne||m,eije||,ajA1||'ar:vamist $dot
etc et||tsetera $dot // et cetera, jne.
//g kr'ammi $dot
GMO g'ee:||,emm||'oo: $dot
ha h'ek:tarit $dot
hr h'&RRa $dot
hrl h'arI1l,ikult $dot
IQ 'ii:||k'uu: $dot
jj j,a:||j'&rrgmised $dot
jm j,a:||m'uu:d $dot
jms j,a:||m'uu:||s'elline $dot
jmt j,a:||m'uu:d||t'eised $dot
jn j'o:n^is $dot
jne j,a:||n,i:||'edasi $dot
jt j,a:||t'eised $dot
jr j'u:n^ior $dot
jrk j,&rje||k'orrd $dot
jsk j,aosk'onnd $dot
jv j'&rrv $dot
kd k'Yide $dot
kg k,ilO1gr'amm $dot
khk k,ihE1lk'ond $dot
knd k,an^did'a:t $dot
kod k'odA1nik $dot
kp k'u:p'&ev $dot
kpl k'aup:lus $dot
kpt k'ap:ten $dot
// kr kr'oo:n $dot
krt k'orter $dot
Kü k'orteri||'yh,istu $dot
lp l,ugU1||p'e:tud $dot
(m . a . j) m,eije||'ajA1||'arvam,ise||j'&rgi
mg m,il^l^i||gr'ammi $dot
mh m'uu:||h'ulgas $dot
mjr m'ajO1r $dot
mk m'a:||k'onnd $dot
ml m,il^l^i||l'i:trit $dot
mld m'il^jardit $dot
mln m'il^jonit $dot
// mm m,il^l^im'e:trit $dot
mnt m'a:n||t'ee: $dot
mob m,ob'ii:l $dot
Mr m'ister $dot
Mrs m'is^s^is $dot
nn n'ii:||n'imet,atud $dot
nov n,ov'emmber $dot
nr n'ummber $dot
nt n'&iteks $dot
näd n'&dA1l $dot
okt ,okt'o:ber $dot
osk 'osA1||k'onnd $dot
// PhD f,ilO1ss2'o:fia||d,ok:tor $dot
(p kr) p'&rA1st||kr'istust $dot
pms p'eamiselt $dot
pr pr'oua $dot
prk p'erE1||k'ond $dot
prl pr'eili $dot
prof pr,of'ess2or $dot
pst p'uijes||t,e: $dot
ptk p,ea||t'yk: $dot
rbl r'ubla $dot
rdt r,aud||t'e: $dot
rmtk r'a:matu||k'ogu $dot
rtj r,aud||t'ee:||j'aa:m $dot
(s . a) s'el||'a:stal $dot
saj s'ajA1ndil $dot
sealh s'eal||h,ulgas $dot
sek s'ekU1ndit $dot
sept s'ept'emmber $dot
sh s'eal||h,ulgas $dot
snd s'yn^n^dinud $dot
s.o s'ee:||'onn $dot
spl s'upI1||l,usika||t'&it: $dot
srn s'urrnud $dot
st s'ee:||t'&hendab $dot
tel t'elE1fon $dot
tk t'yk:i $dot
tlk t'8l^kinud $dot
tn t'&nA1v $dot
tr tr'yk: $dot
veebr v'e:bruar $dot
vms v,8i||m'uu:||s'ee:||s,ugune $dot
vrd v'8rrdle $dot
vt v'aa:ta $dot
wc v'ee:||ts'ee: $dot
õa '8p:e||,a:sta $dot
õp '8pE1t,aja $dot
// Erandid
// exceptions to ll_ palatalization
all 'al:
kell k'el:
lill l'il:
vill v'il: // ==hair, ==bristle is palatalized
hull h'ul:
põll p'8l:
// exceptions to nn_ palatalization
konn k'on:
nunn n'un:
// exceptions to tt_ palatalization
sitt s'it:
// exceptions to ss_ palatalization
äss '&s:s
mäss m'&s:s