blob: 30c2b7581844cb9fbf76081331f19d57b517a0d0 [file] [log] [blame]
// Estonian translation rules
// This file is UTF-8 encoded
.L01 i j // used in palatalization rules
.L02 b d f g h j l m n r s v
.L03 l m n r
.L04 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v õ ä ö ü
.L05 a e i l m n o r u õ ä ö ü
.group a
a a
Ai) a ja // maia -> maija
au) a wa // kaua -> kauUa
uu) a wa // juua -> juuUa
õu) a wa // n8uab -> n8uUab
aa 'a: // pikk aa r�huliseks
X) aa (L02_ 'aa: // �hesilbilised pika aa-ga s�nad, millele järgneb mitte-klusiil, III vältesse
X) aa (_ 'aa:
_AL02) a (K A1 // r�huta silbi vokaali pikendamine 1. v�ltes s�nadel VCV mallis
_CAL02) a (K A1 // CVCV mallis
ao 'ao:
ai (_ 'ai:
au (_ 'au:
ae (_ 'ae:
ambi ambi
.group b
b b
_) b p
.group c
c k
c (i ts
c (e ts
_) c (e s
city siti // Pronounce foreign word city as siti.
_) ch tS // Charles, Charlie
.group d
d d
_) d t
&) d (L01 d^ // default d + i/j
K) d (L01 d
@@) d (L01 d // kaugemal 1.- 2. silbipiirist mitte
.group e
e e
Ai) e je // meie -> meije
au) e we // kauem -> kauUem
uu) e we // juues -> juuUes
õu) e we // 8ue -> 8uUe
ee 'e: // pikk ee r�huliseks
X) ee (L02_ 'ee: // �hesilbilised pika ee-ga s�nad kolmandasse v�ltesse, va klusiiliga lõppevad
X) ee (_ 'ee:
_AL02) e (K E1 // r�huta silbi vokaali pikendamine 1. v�ltes s�nadel VCV mallis
_CAL02) e (K E1 // CVCV mallis
eo 'eo:
ea (_ 'ea:
ei (_ 'ei:
.group f
f f
.group g
g g
_) g k
.group h
h h
la) h (ti hh
.group i
i i
ii 'i:
X) ii (L02_ 'ii:
X) ii (_ 'ii:
_AL02) i (K I1 // r�huta silbi vokaali pikendamine 1. v�ltes s�nadel VCV mallis
_CAL02) i (K I1 // CVCV mallis
.group j
j j
jj j:
jazz tZ&s:
jumbu jumbu
.group k
k k
kk k:
AA) k (L05 k: //kiikus, söökla IIIv
AL03) k (L05 k: //kinkis, parkla IIIv
A) k (L03 k: //akna IIIv
kamba kamba
kimbatus kimbatus
kimbu kimbu
kauge k'au:ge
.group l
l l
A) ll (_ i1l^: // v.a all, kell, lill, vill, hull, p�ll
l (ss_ l^ // valss
&) l (dL01 l^ // meeldib, haldjas
&) l (gL01 l^ // palgi, sulgjas
&) l (kL01 l^ // palki, m�lkis, n�lkjas
&) l (ni l^ // sulnis, k�lni
&) l (si l^ // valsi
&) l (s%i l^ // valssi
&) l (ti l^ // pilti
&) l (L01 l^ // default l + i/j
K) l (L01 l
@@) l (L01 l
&) ll (i l^: // palataliseerime 1. ja 2. silbi piiril
K) ll (i l:
@@) ll (i l: // kaugemal ei palataliseeri
.group m
m m
&) m (b mm // sõnades nagu november IIIv
&) m (bA% m //sõnades nagu plombiir ei lähe m IIIv-sse
.group n
n n
A) nn (_ i1n^: // v.a konn, nunn
@A) nn (_ nn // kaugemal ei palataliseeri
i) nn (_ n: // linn
n (st_ n^ // kunst
&) n (dL01 n^ // vindi, tundi, tundja
&A) n (lL01 n // piinlik
&) n (si n^ // Ansip
&) n (ti n^ // tinti
&) n (t_ n^ // tint
&) n (L01 n^ // default n+i/j
K) n (L01 n
@@) n (L01 n
&) nn (i n^: // palataliseerime 1. ja 2. silbi piiril
K) nn (i nn
@@) nn (i nn // kaugemal ei palataliseeri
n (k N // will retain the k/g; link -> liNk
n (_k N
n (g N
n (_g N
.group o
o o
ii) o o // do nothing
Ai) o jo //
oo 'o:
X) oo (L02_ 'oo:
X) oo (_ 'oo:
_AL02) o (K O1 // r�huta silbi vokaali pikendamine 1. v�ltes s�nadel VCV mallis
_CAL02) o (K O1 // CVCV mallis
oa 'oa:
oi (_ 'oi:
oe (_ 'oe:
.group p
p p
pp p:
AA) p (L05 p: //liiper, liipri IIIv
AL03) p (_ p: //kirp IIIv
.group q
q k
qq k:
qu kv
.group r
r r
rr RR
ke) r (ge RR
kõ) r (ge RR
.group s
s s
A) ss (_ i1s^: // v.a �ss, m�ss
&) s (di s^ // ?
&) s (lL01 s // oskuslik, usjas
&) s (nL01 s // m�isnik
A) s (ti s^ // h�sti
&) s (L01 s^ // default s + i/j
K) s (L01 s
@@) s (L01 s
&) ss (i s^s^ // palataliseerime ss 1. ja 2. silbi piiril
K) ss (i ss
@@) ss (i ss // kaugemal ei palataliseeri
ss ss2 // [s2] is a continuation for [s]
K) sh S
K) sch S // Schmitt
sombu sombu
sümboliseer s,ymbolis'e:r
.group t
t t
tt t:
AA) t (L05 t: //kiita IIIv
//AL03) t (L05 t: //vintis IIIv
A) t (L03 t: //ütles IIIv
&ma) t (a_ t: //elamata
XA) tt (_ i1t^: // v.a sitt
&) t (lL01 t^ // m�tlik
&) t (nL01 t^ // kunstnik
&A) t (si i1t^ // patsi, otsi, ...
@@) t (si t
&) t (L01 t^ // default t + i/j
K) t (L01 t
@@) t (L01 t // kaugemal ei palataliseeri
// s) t (L01 t^ // vesti, kuna kuulates vahet pole, siis välja
&) tt (i t^: // palataliseerime 1. ja 2. silbi piiril
K) tt (i t:
@@) tt (i t: // kaugemal ei palataliseeri
tambu tambu
tumba tumba
.group u
u u
ii) u u // do nothing
Ai) u ju // t&ius -> t&ijus
uu 'u:
X) uu (L02_ 'uu:
X) uu (_ 'uu:
_AL02) u (K U1 // r�huta silbi vokaali pikendamine 1. v�ltes s�nadel VCV mallis
_CAL02) u (K U1 // CVCV mallis
ui (_ 'ui:
.group v
v v
vabarii v'abar,ii
vembu vembu
.group w
w v
.group õ
õ 8
õõ '8:
X) õõ (L02_ '88:
X) õõ (_ '88:
õu 8u
õo '8o:
õa '8a:
õi (_ '8i:
õu (_ '8u:
õe (_ '8e:
.group ä
ä &
ää '&:
X) ää (L02_ '&&:
X) ää (_ '&&:
äi &i
äo '&o:
äi (_ '&i:
äu (_ '&u:
äe (_ '&e:
.group ö
ö Y
öö 'Y:
X) öö (L02_ 'YY:
X) öö (_ 'YY:
öi Yi
öe 'Ye:
öa 'Ya:
.group ü
ü y
üü 'y:
X) üü (L02_ 'yy:
X) üü (_ 'yy:
üü (a yij // pyya -> pyija
üü (ja yi // myyja -> myija
üi yi
ümbri ymbri
.group x
x ks
xx k:s
.group y
y i
yy y:
yi ji
.group z
z z
K) zh Z
zz ts // pizza, mozzarella, mezzo
.group
š S
ž Z
// $ dol:lar
__) - (_D mi:nus
A_) - (_D _
C_) - (_D _