blob: 4ea03a5c9473010c55e7028dfaa60bb480b5ee88 [file] [log] [blame]
// translation rules for Irish Gaeilge
// This file is UTF-8 encoded
// written by Ronan McGuirk 2013
// Version 2.8.3
// Please send comments and suggestions to espeak.gaeilge@gmail.com
// Conditional rules
// ?1 allow eclipsis as 2 separate words
.L01 e i é í // slender vowels
.L02 c ch d g gh n s // following ea gets ; sounds
.L03 b bh mb c ch f m mh dh p ph // used for words likemuir or cuid
.L04 b bh mb // for words like beag
.L05 nn nna nnas dh r s ntas nach nas nais dar mar rtha nta mh chas chais cht chta nnach ntach llach d l ll // word endings where @ is to repleace ea or a
.L06 aidh idh aí á eá eadh adh ad ead adsa eadsa imid aimid imis aimis ainn ainnse inn innse idís aidís éin // word endings where f changes to h
.L07 b c g ch bh gh mb
.L08 lc ll nt bhse // for words like cailc
.L09 cl cr chr f
.L10 c ch p ph gl ghl
.L11 c dh gh the s nn nne nt tiúil tiúla tíochta theoir theora ste steach ll llí llín g gí mse // word endings preceded by ai
.L12 á é ó eo ua // when followed by i
.L13 oc omb
.L14 río dún gnío // followed with mh
.L15 c ch f bhf fh m d dh g gc gh mh // aoi following
.L16 b c bh ch gr ghr t th // for inn word ending
.L17 l le li niste nn
.L18 n nt nte neann neadh ntear nim nfear nfinn nfidh nfidis neamar
.L19 na nea ra rea la llea arga // word endings with silent dh
.L20 eo eoir eá eabh io iu iú // slender m
.L21 ll nn nna nnta ndán nntán nntáin
.L22 eadh eag eaga eagán eagáinín eo io iu iú eall eabh ealtaine eann
.L23 ea eo i
.L24 b mb bh g gh p ph bp m mh
.replace
ḃ bh
ċ ch
ḋ dh
ḟ fh
ġ gh
ṁ mh
ṗ ph
ṫ th
ċ ch
.group a
a 0#
a (_ @
adh (a aI // words like radharc
adh (C aI
abht aU#t[
amhr aUr // words like amhras
amha aU@
K) amhl aUl
abh (C aU // words like slabhra
aghaidh aIg
t) abhair u:@r
th) abhair u:@r
t) abhar u:@r
th) abhar u:@r
_) an (sL01 @n
_) a (nA @
_) an (_ @n
_) an (- '0n // an prefix
é) a @ // words like féach
X) a (nn_ aU#
X) a (ll_ aU#
abha aU@
abhai aU@
am (pla aUm
ama (_ aU#m@
athair 'ah@r
_) amh aU
agha aI@
agh (d aI
agh (s aI
_) ath 0h
a (rraige a
ai (m_ @
aí 'i:
aí (_ %i:
aoi @i:
_) aoi i:
ath) aoi (r 'i:@
r) aoi (nín 'e:@
aoicht (_ 'i:@xt[
d) aoine (_ @i:n;%i:
C) ao (C @e:@
_L24) ao (C w'e:@
C) ao (th_ @e:
b) ao (++ we:@
b) ao (th_++ we:
ao @e
_) ao e:
ae e:
amhna (_ aUn@
arraing arIng
_) ath (@@P3 ,0_
_) athr '0hr
_) ard (@P3 A:rd[
.group á
á A:
@) á ,A:
ádh A:
áthair (_ A:h@r
áthar A:h@r
ái (p A:
áinig A:nIg
ái 'A:i
.group ai
ai a#
L04) ai (L17 0#
aile (_ '0l;E // words like baile
Xc) ai (lA '0#
ch) ai (lA '0#
m) ai (n 0#
c) ai (th 0#
ch) ai (th 0#
ai (lleach 0#
ai (tín 0#
ai (d 0#
p) ai (l 0#
@) ai (L11_ I
ai (L08++ aI#
c) ai (l_ I
ai (msi 'aI // words like aimsir
_L04) ai (L18_++ u1'I//words like bain
c) ai (t_ u1'I
s) ai (bh E
sh) ai (bh E
aighre aIr@
X) aigh 'aI
aigh aI#
_L04) aill (_ wi:l
aing (_ Ing
ailleach '0l;@x
ai (llimh++ '0 // words like Gaillimh
aidhm aIm
.group b
b b // broad
L01) b b; // slender
b (L22 bj //slender
bh v // broad
bh (_ vv
bh (L22 vj // slender
L01) bh v
?1 _m_) b (@
_) bhf v // urú broad
_) bhf (L22 v; // urú slender
_) bp b // urú broad
_) bp (L01 b; // urú slender
?1 _) bh (_f v // urú broad
?1 _) bh (_fL22 v; // urú slender
?1 _) b (_p b // urú broad
?1 _) b (_pL01 b; // urú slender
a) bh (a U // for example cabhair
ear) bha u: // words like Cearbhall
bhfaigh v'aI
_) beann (@ ba#n
_) bheann (@ va#n
_) bun (C@P3 b,Un
?1 _m_) bun (C@P3 ,Un
_) bpríomh (@P7 bR,i:v
.group c
c k
c (L01 k; // slender
ch x
ch (L01 C;
ch (é+ C;
ch (ei+ x;
?1 _g_) c (@
?1 _g_) c (L01
_) cabhr k'aUr
_) chabhr x'aUr
_) ceann (C@P5 k;,aUn
_) cheann (C@P6 C;,aUn
_) comh (@@P4 k,o:
_) chomh (@@P5 x,o:
comhar k'o:@r
chomhar x'o:@r
comhair k'o:@r
chomhair x'o:@r
.group d
d d[ // broad
L01) d dZ // slender
d (L22 dZ // slender
d (L01 d; // slender
d (CL01 dZ
i) d (i dZ
?1 _n_) d (@
dh Q // broad
dh (ui Q // broad
dh (ao Q // broad
dh (L01 j // slender
_) dt d[ // broad urú
_) dt (L01 dZ // slender urú
?1 _) d (_t d[
?1 _) d (_tL01 dZ
_) d' (@P2 d
_) d' d
_) d (_'fh d
d'fh (L01 d
dhaoine Q@i:n;%i:
i) dh (_ g
a) dh (_ X
o) dh (_ X
L19) dh (_ // silent dh at wrd end
Va) dh (_+
deartháir dr@h'A:r
dheartháir gr@h'A:r
deirfiúr d;r@f'u:r
dheirfiúr g;r@f'u:r
domhan d[aU@n
_) do (Ch@@P2 d[,U_
_) dí (C@@P2 d,i:
dícheall d;'i:Ca#l
.group e
e E#
eá A:
ei E
eidh (C aI
r) ei (m aI
eighea aI
eighea aI
s) ei (nn aI
sh) ei (nn aI
eigh aI
eo o:
eoi o:
eoi (CC_ o:I
eoi (g o:I
eogha o:
eoghai o:
d) eo (ch O#
dh) eo (ch O#
_) eo (ch O#
_h) eo (ch O#
s) eo (_ @
.group é
é 'e:
éi 'e:
éa 'e:
_) éi (rig aI // words like éirigh
_h) éi (rí aI
_) éi (rí aI // words like éirí
_) éireoidh aIro:Ig
éacs e:@ks
.group ea
ea a#
eai a#
X) ea (L21_ aU
ea (ltaine aU
g) ea (ll aU
l) eamh (n aU
Kdr) ea (m aU
X) ea (ch 0
_L04) ea (g @
_L04) ea (dh_ @
_L04) eagn @gn
L04) eaga (_ @g@
eaghl aIl
eabhra aUr@ // words like Feabhra
eabhs aUs
eanbhean 'an@v,an
eadhb aIb
.group f
f f // broad
f (L22 f; // slender
fh // silent
fh (éin_ h
fh (L22 ; // slender
@) f (L06_ h
fios fIs
faoi fw'i:
fhios Is
_) fo (C@@P2 f,U
_) fogh f'aU
_) forb f'Orb
_) foc (@++ fOk
?1 _bh_) f (@
?1 _bh_) f (L22 ;
_) fíor (@P4 f,i:r
.group g
g g // broad
g (L01 g; // slender
?1 _n_) g (@
gh Q"
_) gh (L01 Q"j
_) gc g // urú broad
_) gc (L01 g; // urú slender
?1 _) g (_c g // urú broad
?1 _) g (_cL01 g; // urú slender
i) gh (_ g
@C) gh (@ X
_) gn g@n
gh (n X@
gheobh j'o:
gabh gaU
ghabh Q"aU
_) gearr (C@@P5 g;,aR
_) ghearr (C@@P6 Q"j,aR
_) gnáth (@@P5 g@n,A:
_) ghnáth (@P6 X@n,A:
.group h
h h // silent
.group i
i I
_) i I
ia i@
iu U
ia (tha i:
io O#
iond O#n@d[
ioml O#m@l
io (dá I
_) io (nadh u:// words like ionadh
s) io (mb I
sh) io (mb I
_pr) io (n u:
L16) inn (_ i:n
iai i:i
impeall i:mp@l
io (s I //words like fios and liosta
L12) i i // non syllabic short i after long vowel
iú u:
m) i (d_ i: // verb ending
_) in (@@P2 ,In_
_) inn In
_) in (tinn 'In
_) ionad (C@@P5 ,Ona#d[
.group í
í 'i:
íomh 'i:v
íochn 'i:xn
í (_ i:
ín (_ i:n
ío i:@
íle (_ 'i:lE
.group l
l l // broad
L01) l l; // slender
l (L23 l; //slender
ll l
ll (L23 l;
l (g l@
l (b l@
L01) l (b l;@
ll (b l
_) lorg (@@P4 l,Or@g
_) lán (@@P3 l,A:n
.group m
m m // broad
m (L20 m; //slender
mh v
mh (L20 v; // slender
_) mb m // urú
_) mb (L22 m; // urú slender
?1 _) m (_b m // urú
?1 _) m (_bL22 m; // urú slender
_) m (n m@// words like mná
L14) mh v
_) mh (n v@
léir) mheas vas
r) m @m // words like gorm
r) m (L20 @m;
_) mear (@@P4 m,ar
_) mí (C@@P2 m,i:
.group n
n n // broad
n (L01 n; // slender
?1 _) n (_L01 n;
_) nd n // urú
_) nd (L01 n; // urú slender
ng N
ng (L01 N;
?1 _) n (_d n // urú
?1 _) n (_dL01 n; // urú slender
?1 _) n (_g N
?1 _) n (_gL01 N;
nn n
nn (L01 nj // slender
i) nn (_ N
n (b n@
n (m n@
n (bh n@
n (ch n@
c) n @n
ch) n @n
_) nasc (C@@ n,0sk
.group o
o O#
_) o 'O
C) o (cht_ 'O
orn (_ 'Or@n
_C) omh o:
_CC) omh o:
omha o:@
omhai o:@
o (ll_ aU
C) o (nn_ aU
r) o (nn_ O#
C) ogh aU
omhain (_ aUIn
odha aU
opaic @pIk
C) odh (_ o:
odl (a O#l
oí i:
o (rd_ o:
o (ird_ o:
_) oll (@@P3 ,Ol
.group ó
ó 'o:
ómhai o:@
ói (p@ 'o:
.group oi
oi O
_L15) oi (+ @'I
_) oi (b I
oi (de I
oi (di I
oi (c_ I
h) oi (b I
_) oi (r I
r) oi I
l) oi (n I
f) oi (lC aI
l) oi (g I
fh) oi (lC aI
s) oi (ls aI#
c) oi (c aI#
oi (nnío @
oi (mis @
ois (++ O#S
n) ois (_++ IS
oill (+ w'i:l
_) oi (leá 'I
oidh aI
oir (_ 'ERR
l) oic (_ Ek
_sc) oi (r O
oigh (ea aI
oighn aIXn
oinse (_ @i:nS@
oi (nte @i:
.group p
p p // broad
ph f // broad
p (L22 p; // slender
ph (L20 f; // slender
?1 _b_) p (@
_) príomh (@P6 pR,i:v
_) phríomh (@P7 fR,i:v
.group r
r r // broad
L01) r R // slender
r (L01 R
_) r (L01 r
L12i) r (e_ Z
L12i) r (t_ Z
rr R
rg r@g
rgh rQ"
L01) rg R@g // slender
r (bh r@
s) r (A R
_) ramh raU
_) réamh (@P5 r,e:v
.group s
s s // broad
L01) s S // slender
s (L01 S // slender
s (CL01 S
s (CCL01 S // slender
s (pCé s // broad
?1 _t_) s (@
sh h
sh (CL01 h
sh (L01 h;
s (lL01 S
_') s (_ s // 's in poems etc
_) sain (@P4 s,an
_) sean (@@P4 S,an
.group t
t t[ // broad
L01) t c // slender
t (í++n tS // slender
t (eo++ tS
t (L01 c // slender
?1 _) t (_L01 c
L01C) t tS // slender after consonant
t (CL01 tS // slender with following consonant before vowels
?1 _d_) t (@
th h
th (L01 h;
L01C) th h
_) ts t[ // eclipsis broad
_) ts (L01 t; // eclipsis slender
?1 _) t (_s t[ // eclipsis broad
?1 _) t (_sL01 t; // eclipsis slender
L01) th h
taine (_ t[In%E
ao) th (_
thne (_ h@nE
A) th (_ // silent th at word end
c) th (e_ ih // guta cúnta
K) th (as_ @h // guta cúnta
.group u
u U#
ua u@
ua (_ u:@
uai u@
uai (g ui
uai (d ui
uainn u:iN
uá u:'A:
ui I
uinn (_ 'i:n
uinti U#'i:ntI
_b) uí wi:
_bh) uí wi:
g) uí wi:
gh) uí wi:
umh u:
L03) ui @I
_d) u (l_ O#
g) ui (gh_ @i:
gh) ui (gh_ @i:
uí i:
uíomh 'i:@vv
uachai 'ux@
_) uimhir (C@P6 ,IvIR
uibhne (_ @'i:n;E
uibhneach (_ @'i:n@x
.group ú
ú u:
únmh u:nv
úi u:
úinn (_ u:IN
úibh (_ u:Iv
úi (g u:i
// words which contain j k q v w x y z, speak as English
.group j
j _^_EN
.group k
k _^_EN
.group q
q _^_EN
.group v
v v
v (L22 vj // slender
L22) v vj // slender
véarsa vje:rs@
.group w
w _^_EN
.group x
x _^_EN
.group y
y _^_EN
.group z
z _^_EN