blob: 5edca2727393cc6b238bd8529170a4ef5423eb0a [file] [log] [blame]
// Emoji and Other Symbol pronunciations for Gaelic (Scottish)
//
// Entries with `text|emoji` in the comments have text and emoji forms. They
// can be followed by [FE0E] to select the text style, and [FE0F] to select
// the emoji style.
//
// Entries with 'other' in the comments are not defined as emoji, but are other
// Unicode characters.
//
// NOTE: See `src/ucd-tools/data/espeak-ng/emoji-data.txt` for additional data
// in interpreting ZWJ emoji sequences.
$textmode
// 0000..007F : C0 Controls and Basic Latin
//+ plus // [002B] other (no translation)
// 0080..00FF : C1 Controls and Latin-1 Supplement
//¢ cents // [00A2] other (no translation)
//£ pound // [00A3] other (no translation)
//¤ currency sign // [00A4] other (no translation)
//¥ yen // [00A5] other (no translation)
//§ section // [00A7] other (no translation)
//¨ double dot // [00A8] other (no translation)
© còir-lethbhreac // [00A9] text|emoji
//¬ not sign // [00AC] other (no translation)
® clàraichte // [00AE] text|emoji
//° degrees // [00B0] other (no translation)
//± plus or minus // [00B1] other (no translation)
//µ micro // [00B5] other (no translation)
//¶ paragraph // [00B6] other (no translation)
//¼ a quarter // [00BC] other (no translation)
//½ a half // [00BD] other (no translation)
//¾ three quarters // [00BE] other (no translation)
//× times // [00D7] other (no translation)
//÷ divided by // [00F7] other (no translation)
// 02B0..02FF : Spacing Modifier Letters
//˙ dot // [02D9] other (no translation)
// 0900..097F : Devanagari
//। danda // [0964] other (no translation)
// 2000..203C : General Punctuation
‼ clisg-phuing dhùbailte // [203C] text|emoji
⁉ clisg-phuing is comharra-ceiste // [2049] text|emoji
// 20A0..20CF : Currency Symbols
//₨ rupee // [20A8] other (no translation)
//€ euros // [20AC] other (no translation)
//₹ rupee // [20B9] other (no translation)
// 2100..214F : Letterlike Symbols
//№ numero // [2116] other (no translation)
//℞ prescription // [211E] other (no translation)
™ comharra-malairt // [2122] text|emoji
ℹ fiosrachadh // [2139] text|emoji
// 2150..218F : Number Forms
//⅓ one third // [2153] other (no translation)
//⅔ two thirds // [2154] other (no translation)
// 2190..21FF : Arrows
//← left arrow // [2190] other (no translation)
//↑ up arrow // [2191] other (no translation)
//→ right arrow // [2192] other (no translation)
//↓ down arrow // [2193] other (no translation)
↔ saighead chlì is dheas // [2194] text|emoji
↕ saighead suas is sìos // [2195] text|emoji
↖ saighead gun iar-thuath // [2196] text|emoji
↗ saighead gun ear-thuath // [2197] text|emoji
↘ saighead gun ear-dheas // [2198] text|emoji
↙ saighead gun iar-dheas // [2199] text|emoji
↩ saighead dheas a’ lùbadh dhan taobh chlì // [21A9] text|emoji
↪ saighead chlì a’ lùbadh dhan taobh deas // [21AA] text|emoji
// 2200..22FF : Mathematical Operators
//∂ delta // [2202] other (no translation)
//∑ sum sign // [2211] other (no translation)
//− minus // [2212] other (no translation)
//∗ asterisk // [2217] other (no translation)
//√ square root // [221A] other (no translation)
//∛ cube root // [221B] other (no translation)
//∝ proportional to // [221D] other (no translation)
//∞ infinity // [221E] other (no translation)
//∫ integral // [222B] other (no translation)
//∬ double integral // [222C] other (no translation)
//∴ therefore // [2234] other (no translation)
//∵ because // [2235] other (no translation)
//≈ approximately // [2248] other (no translation)
//≠ not equal to // [2260] other (no translation)
//≡ identical to // [2261] other (no translation)
//≤ less or equal to // [2264] other (no translation)
//≥ greater or equal to // [2265] other (no translation)
// 2300..23FF : Miscellaneous Technical
⌚ uaireadair // [231A]
⌛ glainne-uarach dheiseil // [231B]
⌨ meur-chlàr // [2328] text|emoji
⏏ putan Gluais a-mach” // [23CF] text|emoji
⏩ putan Toinn air adhart” // [23E9]
⏪ putan Air ais gu luath” // [23EA]
⏫ putan Suas gu luath” // [23EB]
⏬ putan Sìos gu luath” // [23EC]
⏭ putan An ath-thraca” // [23ED] text|emoji
⏮ putan An traca roimhe” // [23EE] text|emoji
⏯ putan Cluich no cuir na stad” // [23EF] text|emoji
⏰ cloc caismeachd // [23F0]
⏱ stad-uaireadair // [23F1] text|emoji
⏲ cleoc tìmeir // [23F2] text|emoji
⏳ glainne-uarach nach eil deiseil // [23F3]
⏸ putan Cuir na stad” // [23F8] text|emoji
⏹ putan Cuir stad air” // [23F9] text|emoji
⏺ putan Clàraich” // [23FA] text|emoji
// 2460..24FF : Enclosed Alphanumerics
Ⓜ M le cearcall timcheall air // [24C2] text|emoji
// 25A0..25FF : Geometric Shapes
//■ black square // [25A0] other (no translation)
▪ ceàrnag bheag dhubh // [25AA] text|emoji
▫ ceàrnag bheag gheal // [25AB] text|emoji
▶ putan Cluich” // [25B6] text|emoji
◀ putan Deireadh air thoiseach” // [25C0] text|emoji
//● black circle // [25CF] other (no translation)
◻ ceàrnag mheadhanach gheal // [25FB] text|emoji
◼ ceàrnag mheadhanach dhubh // [25FC] text|emoji
◽ ceàrnag mheadhanach bheag gheal // [25FD]
◾ ceàrnag mheadhanach bheag dhubh // [25FE]
// 2600..26FF : Miscellaneous Symbols
☀ a’ ghrian // [2600] text|emoji
☁ neul // [2601] text|emoji
☂ sgàilean-uisge // [2602] text|emoji
☃ bodach-sneachda // [2603] text|emoji
☄ comaid // [2604] text|emoji
☎ fòn // [260E] text|emoji
☑ bogsa taghaidh le cromag // [2611] text|emoji
☔ sgàilean-uisge le boinnean uisge // [2614]
☕ deoch theth // [2615]
☘ seamrag // [2618] text|emoji
☝ colgag a’ tomhadh suas // [261D] text|emoji
☠ claigeann le cnàmhan // [2620] text|emoji
☢ beò-rèididheachd // [2622] text|emoji
☣ cunnart bith-eòlach // [2623] text|emoji
☦ crois nan Ortodogsach // [2626] text|emoji
☪ corran is rionnag // [262A] text|emoji
☮ samhla sìthe // [262E] text|emoji
☯ Ying Yang // [262F] text|emoji
☸ cuibhle dharma // [2638] text|emoji
☹ aodann le fiamh drèin // [2639] text|emoji
☺ aodann le fiamh-ghàire // [263A] text|emoji
♀ samhla boireann // [2640] text|emoji
♂ samhla fireann // [2642] text|emoji
♈ An Reithe // [2648]
♉ An Tarbh // [2649]
♊ Na Leth-aonan // [264A]
♋ Am Partan // [264B]
♌ An Leòmhann // [264C]
♍ A’ Mhaighdeann // [264D]
♎ A’ Mheidh // [264E]
♏ An Sgairp // [264F]
♐ An Saighdear // [2650]
♑ An Gobhar // [2651]
♒ Am Fear-giùlain Uisge // [2652]
♓ Na h-Èisg // [2653]
♟ pàn tàileisg // [265F] text|emoji
♠ dath speura // [2660] text|emoji
♣ dath club // [2663] text|emoji
♥ dath cridhe // [2665] text|emoji
♦ dath daoimein // [2666] text|emoji
♨ fuaran teth // [2668] text|emoji
//♭ flat // [266D] other (no translation)
//♯ sharp // [266F] other (no translation)
♻ samhla ath-chuartachaidh // [267B] text|emoji
♾ neo-chrìochnachd // [267E] text|emoji
♿ samhla sèitheir-chuibhle // [267F]
⚒ òrd is piocaid // [2692] text|emoji
⚓ acair // [2693]
⚔ claidheamhan tarsainn a chèile // [2694] text|emoji
⚕ samhla meadaigeach // [2695] text|emoji
⚖ meidh co-chothromach // [2696] text|emoji
⚗ ceimigeachd // [2697] text|emoji
⚙ gèar // [2699] text|emoji
⚛ samhla ataim // [269B] text|emoji
⚜ fleur-de-lis // [269C] text|emoji
⚠ rabhadh // [26A0] text|emoji
⚡ voltachd àrd // [26A1]
⚪ cearcall geal // [26AA]
⚫ cearcall dubh // [26AB]
⚰ ciste-laighe // [26B0] text|emoji
⚱ poit-tasgaidh // [26B1] text|emoji
⚽ ball-coise // [26BD]
⚾ ball-beusa // [26BE]
⛄ bodach-sneachd gun sneachd // [26C4]
⛅ a’ ghrian air cùl sgòtha // [26C5]
⛈ neul le dealanaich ’s uisge // [26C8] text|emoji
⛎ An Giùlanair-nathrach // [26CE]
⛏ piocaid // [26CF] text|emoji
⛑ clogaid neach-teasairginn // [26D1] text|emoji
⛓ sèineachan // [26D3] text|emoji
⛔ gun inntrigeadh // [26D4]
⛩ naomh-chiste shinto // [26E9] text|emoji
⛪ eaglais // [26EA]
⛰ beinn // [26F0] text|emoji
⛱ sgàilean air an làr // [26F1] text|emoji
⛲ fuaran // [26F2]
⛳ bratach ann an toll // [26F3]
⛴ bàta-aiseig // [26F4] text|emoji
⛵ bàta-seòlaidh // [26F5]
⛷ sgìtheadair // [26F7] text|emoji
⛸ bròg-spèilidh // [26F8] text|emoji
⛹ neach a’ bocadh bàla // [26F9] text|emoji
⛺ teanta // [26FA]
⛽ pumpa-connaidh // [26FD]
// 2700..27BF : Dingbats
✂ siosar // [2702] text|emoji
✅ cromag gheal throm // [2705]
✈ itealan // [2708] text|emoji
✉ cèis-litreach // [2709] text|emoji
✊ dòrn air a thogail // [270A]
✋ làmh air a togail // [270B]
✌ làmh a thug buaidh // [270C] text|emoji
✍ làmh a’ sgrìobhadh // [270D] text|emoji
✏ peansail // [270F] text|emoji
✒ gob dubh // [2712] text|emoji
✔ cromag throm // [2714] text|emoji
✖ x iomadachaidh throm // [2716] text|emoji
✝ crois Laideann // [271D] text|emoji
✡ reul Dhaibhidh // [2721] text|emoji
✨ lainnirean // [2728]
✳ reultag le ochd rinnean // [2733] text|emoji
✴ rionnag le ochd rinnean // [2734] text|emoji
❄ bleideag-shneachda // [2744] text|emoji
❇ lainnir // [2747] text|emoji
❌ samhla croise // [274C]
❎ samhla croise ann am putan // [274E]
❓ comharra-ceiste // [2753]
❔ comharra-ceiste geal // [2754]
❕ clisg-phuing gheal // [2755]
❗ clisg-phuing // [2757]
❣ clisg-phuing cridhe throm // [2763] text|emoji
❤ cridhe dearg // [2764] text|emoji
➕ samhla cur-ris trom // [2795]
➖ samhla toirt air falbh trom // [2796]
➗ samhla roinnidh trom // [2797]
➡ saighead gun ear // [27A1] text|emoji
➰ lùb dhualach // [27B0]
➿ lùb dhualach dhùbailte // [27BF]
// 2900..297F : Supplemental Arrows-B
⤴ saighead dheas a’ lùbadh suas // [2934] text|emoji
⤵ saighead dheas a’ lùbadh sìos // [2935] text|emoji
// 2B00..2BFF : Miscellaneous Symbols and Arrows
⬅ saighead gun iar // [2B05] text|emoji
⬆ saighead gu tuath // [2B06] text|emoji
⬇ saighead gu deas // [2B07] text|emoji
⬛ ceàrnag mhòr dhubh // [2B1B]
⬜ ceàrnag mhòr gheal // [2B1C]
⭐ rionnag mheadhanach gheal // [2B50]
⭕ cearcall mòr trom // [2B55]
// 3000..303F : CJK Symbols and Punctuation
〰 loidhne lùbach // [3030] text|emoji
〽 comharra airson atharrachadh phàirtean // [303D] text|emoji
// 3200..32FF : Enclosed CJK Letters and Months
㊗ putan Seapanais Meal do naidheachd” // [3297] text|emoji
㊙ putan Seapanais Dìomhair” // [3299] text|emoji
// 1F100..1F1FF : Enclosed Alphanumeric Supplement
🅰 putan A (seòrsa fala) // [1F170] text|emoji
🅱 Putan B (seòrsa fala) // [1F171] text|emoji
🅾 Putan O (seòrsa fala) // [1F17E] text|emoji
🅿 putan P // [1F17F] text|emoji
🆎 putan AB (seòrsa fala) // [1F18E]
🆑 putan CL // [1F191]
🆒 putan COOL // [1F192]
🆓 putan FREE // [1F193]
🆔 putan ID // [1F194]
🆕 putan NEW // [1F195]
🆖 putan NG // [1F196]
🆗 putan OK // [1F197]
🆘 putan SOS” // [1F198]
🆙 putan UP!” // [1F199]
🆚 putan VS” // [1F19A]
// 1F200..1F2FF : Enclosed Ideographic Supplement
🈁 putan Seapanais An-seo” // [1F201]
🈂 putan Seapanais tàille seirbheise” // [1F202] text|emoji
🈚 putan Seapanais Saor ’s an-asgaidh” // [1F21A]
🈯 putan Seapanais Glèidhte” // [1F22F]
🈲 putan Seapanais Toirmisgte” // [1F232]
🈳 putan Seapanais Seòmar saor” // [1F233]
🈴 putan Seapanais Ìre pas” // [1F234]
🈵 putan Seapanais Gun seòmar saor” // [1F235]
🈶 putan Seapanais Chan ann saor ’s an-asgaidh” // [1F236]
🈷 putan Seapanais tàille mhìosail” // [1F237] text|emoji
🈸 putan Seapanais Tagradh” // [1F238]
🈹 putan Seapanais Lasachadh” // [1F239]
🈺 putan Seapanais Fosgailte” // [1F23A]
🉐 putan Seapanais Bargan” // [1F250]
🉑 putan Seapanais Ceart gu leòr” // [1F251]
// 1F000..1F02F : Mahjong Tiles
🀄 leacag Mahjong le dràgon dearg // [1F004]
// 1F0A0..1F0FF : Playing Cards
🃏 amadan // [1F0CF]
// 1F300..1F5FF : Miscellaneous Symbols and Pictographs
🌀 cuairt-gaoithe // [1F300]
🌁 ceòthach // [1F301]
🌂 sgàilean-uisge dùinte // [1F302]
🌃 oidhche rionnagach // [1F303]
🌄 èirigh na grèine thar bheanntan // [1F304]
🌅 èirigh na grèine // [1F305]
🌆 ciaradh sa bhaile mhòr // [1F306]
🌇 laighe na grèine // [1F307]
🌈 bogha-froise // [1F308]
🌉 drochaid air an oidhche // [1F309]
🌊 stuagh // [1F30A]
🌋 beinn-theine // [1F30B]
🌌 Slighe Chlann Uisnich // [1F30C]
🌍 globa a’ sealltainn an Roinn-Eòrpa agus Afraga // [1F30D]
🌎 globa a’ sealltainn an dà Aimeireaga // [1F30E]
🌏 globa a’ sealltainn Àisia agus Astràilia // [1F30F]
🌐 globa le meadhan-loidhnichean // [1F310]
🌑 gealach ùr // [1F311]
🌒 gealach chorranach a’ cinntinn // [1F312]
🌓 gealach sa chiad cheathramh // [1F313]
🌔 gealach chrotach a’ fàs // [1F314]
🌕 làn-ghealach // [1F315]
🌖 gealach chrotach a’ traoghadh // [1F316]
🌗 gealach sa cheathramh mu dheireadh // [1F317]
🌘 gealach chorranach a’ traoghadh // [1F318]
🌙 gealach chorranach // [1F319]
🌚 gealach ùr le aodann // [1F31A]
🌛 gealach sa chiad cheathramh le aodann // [1F31B]
🌜 gealach sa cheathramh mu dheireadh le aodann // [1F31C]
🌝 gealach làn le aodann // [1F31D]
🌞 a’ ghrian le aodann oirre // [1F31E]
🌟 rionnag dhealrach // [1F31F]
🌠 rionnag earballach // [1F320]
🌡 teas-mheidh // [1F321] text|emoji
🌤 a’ ghrian air cùl neòil bhig // [1F324] text|emoji
🌥 a’ ghrian air cùl sgòtha mhòir // [1F325] text|emoji
🌦 a’ ghrian air cùl sgòtha uisge // [1F326] text|emoji
🌧 sgòth le uisge // [1F327] text|emoji
🌨 sgòth le sneachd // [1F328] text|emoji
🌩 neul le dealanaich // [1F329] text|emoji
🌪 tornàdo // [1F32A] text|emoji
🌫 ceò // [1F32B] text|emoji
🌬 aodann na gaoithe // [1F32C] text|emoji
🌭 hot dog // [1F32D]
🌮 taco // [1F32E]
🌯 burrito // [1F32F]
🌰 geanm-chnò // [1F330]
🌱 sìolag // [1F331]
🌲 craobh sìor-uaine // [1F332]
🌳 craobh sheargach // [1F333]
🌴 craobh-phailm // [1F334]
🌵 cactas // [1F335]
🌶 piobar-teth // [1F336] text|emoji
🌷 tuiliop // [1F337]
🌸 blàth siris // [1F338]
🌹 ròs // [1F339]
🌺 ìbisg // [1F33A]
🌻 neòinean-grèine // [1F33B]
🌼 blàth // [1F33C]
🌽 dias Innseanach // [1F33D]
🌾 dias rìs // [1F33E]
🌿 luibh // [1F33F]
🍀 seamrag cheithir-dhuilleagach // [1F340]
🍁 duilleag o chraobh-mhalpais // [1F341]
🍂 duilleagan an fhoghair // [1F342]
🍃 duilleag a’ falbh leis a’ ghaoith // [1F343]
🍄 balgan-buachrach // [1F344]
🍅 tomàto // [1F345]
🍆 aubergine // [1F346]
🍇 fìon-dhearcan // [1F347]
🍈 meal-bhuc // [1F348]
🍉 meal-bhuc uisge // [1F349]
🍊 tangerine // [1F34A]
🍋 liomaid // [1F34B]
🍌 banana // [1F34C]
🍍 anann // [1F34D]
🍎 ubhal dearg // [1F34E]
🍏 ubhal uaine // [1F34F]
🍐 peur // [1F350]
🍑 peitseag // [1F351]
🍒 sirisean // [1F352]
🍓 sùbh-làir // [1F353]
🍔 hamburgair // [1F354]
🍕 pizza // [1F355]
🍖 feòil air a’ chnàimh // [1F356]
🍗 cas circe // [1F357]
🍘 cracair rìs // [1F358]
🍙 ball rìs // [1F359]
🍚 rìs bruich // [1F35A]
🍛 curry is rìs // [1F35B]
🍜 bobhla le ceò às // [1F35C]
🍝 spaghetti // [1F35D]
🍞 aran // [1F35E]
🍟 sliseagan // [1F35F]
🍠 buntàta milis ròsta // [1F360]
🍡 dango // [1F361]
🍢 oden // [1F362]
🍣 sushi // [1F363]
🍤 muasgain-chaola air am fraidhigeadh // [1F364]
🍥 cèic-èisg le cuairteag sa mheadhain // [1F365]
🍦 reòiteag bhog // [1F366]
🍧 deigh bhearrte // [1F367]
🍨 reòiteag // [1F368]
🍩 doughnut // [1F369]
🍪 briosgaid // [1F36A]
🍫 bàr teòclaid // [1F36B]
🍬 suiteas // [1F36C]
🍭 lollipop // [1F36D]
🍮 ughagan // [1F36E]
🍯 poit meala // [1F36F]
🍰 shortcake // [1F370]
🍱 bogsa bento // [1F371]
🍲 poit le biadh // [1F372]
🍳 còcaireachd // [1F373]
🍴 forc is sgian // [1F374]
🍵 cupa-tì gun chluas // [1F375]
🍶 sake // [1F376]
🍷 glainne-fhìona // [1F377]
🍸 glainne cocktail // [1F378]
🍹 deoch thropaigeach // [1F379]
🍺 muga beòir // [1F37A]
🍻 mugaichean beòir a’ gliongadaich // [1F37B]
🍼 botal leinibh // [1F37C]
🍽 forc is sgian le truinnsear // [1F37D] text|emoji
🍾 botal le àirc a’ leumadh às // [1F37E]
🍿 popcorn // [1F37F]
🎀 ribean // [1F380]
🎁 prèasant paisgte // [1F381]
🎂 cèic co-là-breith // [1F382]
🎃 lanntair peapaig // [1F383]
🎄 craobh Nollaig // [1F384]
🎅 bodach na Nollaig // [1F385]
🎆 cleasan-teine // [1F386]
🎇 lainnireag // [1F387]
🎈 bailiùn // [1F388]
🎉 bragadair pàrtaidh // [1F389]
🎊 ball confetti // [1F38A]
🎋 craobh tanabata // [1F38B]
🎌 brataichean tarsainn a chèile // [1F38C]
🎍 sgeadas giuthais // [1F38D]
🎎 doileagan Seapanach // [1F38E]
🎏 bratach carbhain // [1F38F]
🎐 clagan-gaoithe // [1F390]
🎑 latha coimhead na gealaich // [1F391]
🎒 baga-droma sgoile // [1F392]
🎓 currac ceumnachaidh // [1F393]
🎖 bonn an airm // [1F396] text|emoji
🎗 ribean cuimhneachaidh // [1F397] text|emoji
🎙 micreofon stiùideo // [1F399] text|emoji
🎚 sleamhnachan àirde // [1F39A] text|emoji
🎛 putanan-smachd // [1F39B] text|emoji
🎞 frèamaichean film // [1F39E] text|emoji
🎟 ticeadan inntrigidh // [1F39F] text|emoji
🎠 each-timcheallain // [1F3A0]
🎡 roth-mòr // [1F3A1]
🎢 rolair-còrsair // [1F3A2]
🎣 slat-iasgaich // [1F3A3]
🎤 micreofon // [1F3A4]
🎥 camara-film // [1F3A5]
🎦 taigh-dhealbh // [1F3A6]
🎧 headphone // [1F3A7]
🎨 paileat neach-ealain // [1F3A8]
🎩 ad àrd // [1F3A9]
🎪 pàillean siorcais // [1F3AA]
🎫 ticead // [1F3AB]
🎬 bòrd-braig // [1F3AC]
🎭 ealain-chluiche // [1F3AD]
🎮 geama video // [1F3AE]
🎯 san teis-mheadhan // [1F3AF]
🎰 inneal shlotaichean // [1F3B0]
🎱 bàla a h-ochd // [1F3B1]
🎲 dìsinn // [1F3B2]
🎳 bobhladh // [1F3B3]
🎴 cairtean nam flùraichean // [1F3B4]
🎵 pong // [1F3B5]
🎶 pongan ciùil // [1F3B6]
🎷 sacsafon // [1F3B7]
🎸 giotàr // [1F3B8]
🎹 meur-chlàr ciùil // [1F3B9]
🎺 trombaid // [1F3BA]
🎻 fìdheall // [1F3BB]
🎼 iuchair-ghleus // [1F3BC]
🎽 lèine-ruith // [1F3BD]
🎾 teanas // [1F3BE]
🎿 sgìthean // [1F3BF]
🏀 ball-basgaid // [1F3C0]
🏁 bratach bhreacte // [1F3C1]
🏂 neach sneachda-bhòrd // [1F3C2]
🏃 neach a’ ruith // [1F3C3]
🏄 neach a’ surfadh // [1F3C4]
🏅 bonn spòrs // [1F3C5]
🏆 cuach-bhuaidhe // [1F3C6]
🏇 rèiseadh each // [1F3C7]
🏈 ball-coise Aimeireaganach // [1F3C8]
🏉 ball-rugbaidh // [1F3C9]
🏊 neach a’ snàmh // [1F3CA]
🏋 neach a’ togail chuideaman // [1F3CB] text|emoji
🏌 neach ri goilf // [1F3CC] text|emoji
🏍 motar-baidhg // [1F3CD] text|emoji
🏎 càr rèisidh // [1F3CE] text|emoji
🏏 criogaid // [1F3CF]
🏐 ball-bholaidh // [1F3D0]
🏑 hocaidh raoin // [1F3D1]
🏒 hocaidh-deigh // [1F3D2]
🏓 ping-pong // [1F3D3]
🏔 beinn le sneachd air a mullach // [1F3D4] text|emoji
🏕 campachadh // [1F3D5] text|emoji
🏖 tràigh le sgàilean // [1F3D6] text|emoji
🏗 togail taighe // [1F3D7] text|emoji
🏘 taighean // [1F3D8] text|emoji
🏙 mòr-bhaile // [1F3D9] text|emoji
🏚 tobhta // [1F3DA] text|emoji
🏛 togalach clasaigeach // [1F3DB] text|emoji
🏜 fàsach // [1F3DC] text|emoji
🏝 eilean fàs // [1F3DD] text|emoji
🏞 pàirc nàiseanta // [1F3DE] text|emoji
🏟 stèideam // [1F3DF] text|emoji
🏠 taigh // [1F3E0]
🏡 taigh le gàrradh // [1F3E1]
🏢 togalach oifisean // [1F3E2]
🏣 oifis-puist Sheapanach // [1F3E3]
🏤 oifis a’ phuist // [1F3E4]
🏥 ospadal // [1F3E5]
🏦 banca // [1F3E6]
🏧 sanas ATM // [1F3E7]
🏨 taigh-òsta // [1F3E8]
🏩 taigh-òsta gaoil // [1F3E9]
🏪 bùth ghoireasach // [1F3EA]
🏫 sgoil // [1F3EB]
🏬 mòr-bhùth // [1F3EC]
🏭 factaraidh // [1F3ED]
🏮 lanntair-pàipeir dearg // [1F3EE]
🏯 caisteal Seapanach // [1F3EF]
🏰 caisteal // [1F3F0]
🏳 bratach gheal // [1F3F3] text|emoji
🏴 bratach dhubh // [1F3F4]
🏵 ròsag // [1F3F5] text|emoji
🏷 bileag // [1F3F7] text|emoji
🏸 badmantan // [1F3F8]
🏹 bogha agus saighead // [1F3F9]
🏺 amfora // [1F3FA]
🏻 tòna soilleir a’ chraicinn // [1F3FB]
🏼 tòna meadhanach soilleir a’ chraicinn // [1F3FC]
🏽 tòna meadhanach a’ chraicinn // [1F3FD]
🏾 tòna meadhanach doilleir a’ chraicinn // [1F3FE]
🏿 tòna doilleir a’ chraicinn // [1F3FF]
🐀 radan // [1F400]
🐁 luch // [1F401]
🐂 damh // [1F402]
🐃 buabhall-uisge // [1F403]
🐄 bò // [1F404]
🐅 tìgear // [1F405]
🐆 liopard // [1F406]
🐇 rabaid // [1F407]
🐈 cat // [1F408]
🐉 dràgon // [1F409]
🐊 crogall // [1F40A]
🐋 muc-mhara // [1F40B]
🐌 seilcheag // [1F40C]
🐍 nathair // [1F40D]
🐎 each // [1F40E]
🐏 reithe // [1F40F]
🐐 gobhar // [1F410]
🐑 caora // [1F411]
🐒 muncaidh // [1F412]
🐓 coileach // [1F413]
🐔 cearc // [1F414]
🐕 cù // [1F415]
🐖 muc // [1F416]
🐗 torc // [1F417]
🐘 ailbhean // [1F418]
🐙 ochd-chasach // [1F419]
🐚 slige shnìomhanach // [1F41A]
🐛 daolag // [1F41B]
🐜 seangan // [1F41C]
🐝 seillean // [1F41D]
🐞 daolag-bhreac // [1F41E]
🐟 iasg // [1F41F]
🐠 iasg tropaigeach // [1F420]
🐡 iasg-sèididh // [1F421]
🐢 turtar // [1F422]
🐣 isean ga ghur // [1F423]
🐤 isean beag // [1F424]
🐥 isean le aghaidh riut // [1F425]
🐦 eun // [1F426]
🐧 ceann-fionn // [1F427]
🐨 koala // [1F428]
🐩 poodle // [1F429]
🐪 dromadair // [1F42A]
🐫 càmhal // [1F42B]
🐬 leumadair-mara // [1F42C]
🐭 aodann lucha // [1F42D]
🐮 aodann bà // [1F42E]
🐯 aodann tìgeir // [1F42F]
🐰 aodann rabaid // [1F430]
🐱 aodann cait // [1F431]
🐲 aodann dràgoin // [1F432]
🐳 muc-mhara a’ sèideadh // [1F433]
🐴 aodann eich // [1F434]
🐵 aodann muncaidh // [1F435]
🐶 aodainn coin // [1F436]
🐷 aodann muice // [1F437]
🐸 aodann losgainn // [1F438]
🐹 aodann hamstair // [1F439]
🐺 aodann madaidh-allaidh // [1F43A]
🐻 aodann mathain // [1F43B]
🐼 aodann panda // [1F43C]
🐽 gnos muice // [1F43D]
🐾 lorgan spòige // [1F43E]
🐿 feòrag-stiallach // [1F43F] text|emoji
👀 sùilean // [1F440]
👁 sùil // [1F441] text|emoji
👂 cluas // [1F442]
👃 sròn // [1F443]
👄 beul // [1F444]
👅 teanga // [1F445]
👆 druim na làimhe, colgag a’ tomhadh suas // [1F446]
👇 druim na làimhe, colgag a’ tomhadh sìos // [1F447]
👈 druim na làimhe, colgag a’ tomhadh clì // [1F448]
👉 druim na làimhe, colgag a’ tomhadh deas // [1F449]
👊 dòrn a’ tighinn thugad // [1F44A]
👋 làmh a’ smèideadh // [1F44B]
👌 samhla làimhe OK // [1F44C]
👍 math fhèin // [1F44D]
👎 mo chreach // [1F44E]
👏 bualadh bhasan // [1F44F]
👐 làmhan fosgailte // [1F450]
👑 crùn // [1F451]
👒 ad boireannaich // [1F452]
👓 speuclairean // [1F453]
👔 tàidh // [1F454]
👕 lèine-t // [1F455]
👖 dìnichean // [1F456]
👗 dreasa // [1F457]
👘 kimono // [1F458]
👙 bikini // [1F459]
👚 aodach boireannaich // [1F45A]
👛 sporan // [1F45B]
👜 baga-làimhe // [1F45C]
👝 clutch bag // [1F45D]
👞 bròg fir // [1F45E]
👟 bròg-ruith // [1F45F]
👠 bròg le sàil àrd // [1F460]
👡 cuaran boireannaich // [1F461]
👢 bòtann boireannaich // [1F462]
👣 lorgan coise // [1F463]
👤 silhouette de chom // [1F464]
👥 silhouette de chuim // [1F465]
👦 gille // [1F466]
👧 caileag // [1F467]
👨 duine // [1F468]
👩 boireannach // [1F469]
👪 teaghlach // [1F46A]
👫 fireannach is boireannach a’ gabhail làmhan a chèile // [1F46B]
👬 dithis fhireannach a’ glacadh air làmh a chèile // [1F46C]
👭 dithis bhoireannach a’ glacadh air làmh a chèile // [1F46D]
👮 oifigear poileis // [1F46E]
👯 daoine le cluasan rabaid // [1F46F]
👰 bean na bainnse le brat-gnùise // [1F470]
👱 neach le falt bàn // [1F471]
👲 duine le currac Sìneach // [1F472]
👳 neach le turban air // [1F473]
👴 bodach // [1F474]
👵 cailleach // [1F475]
👶 naoidhean // [1F476]
👷 neach-togail // [1F477]
👸 bana-phrionnsa // [1F478]
👹 diabhal Seapanach // [1F479]
👺 bòcan Seapanach // [1F47A]
👻 taibhse // [1F47B]
👼 aingeal òg // [1F47C]
👽 creutair neo-thalmhaidh // [1F47D]
👾 uilebheist neo-thalmhaidh // [1F47E]
👿 aodann feargach le adharcan // [1F47F]
💀 claigeann // [1F480]
💁 neach le làmh sìnte a-mach, bas air uachdar // [1F481]
💂 geàrd // [1F482]
💃 boireannach a’ dannsadh // [1F483]
💄 beul-dath // [1F484]
💅 lìomh ìnean // [1F485]
💆 neach a’ faighinn massage // [1F486]
💇 neach a’ faighinn cliop // [1F487]
💈 pòla barbair // [1F488]
💉 steallair // [1F489]
💊 pile // [1F48A]
💋 làrach pòige // [1F48B]
💌 litir gaoil // [1F48C]
💍 fàinne // [1F48D]
💎 leug // [1F48E]
💏 pòg // [1F48F]
💐 bad fhlùraichean // [1F490]
💑 càraid le cridhe // [1F491]
💒 banais // [1F492]
💓 cridhe a’ bualadh // [1F493]
💔 cridhe briste // [1F494]
💕 dà chridhe // [1F495]
💖 cridhe lainnireach // [1F496]
💗 cridhe a’ fàs // [1F497]
💘 cridhe le saighead // [1F498]
💙 cridhe gorm // [1F499]
💚 cridhe uaine // [1F49A]
💛 cridhe buidhe // [1F49B]
💜 cridhe purpaidh // [1F49C]
💝 cridhe le ribean // [1F49D]
💞 cridheachan a’ dol mun cuairt // [1F49E]
💟 sgeadas cridhe // [1F49F]
💠 daoimean le dotag na bhroinn // [1F4A0]
💡 bolgan solais // [1F4A1]
💢 samhla feirge // [1F4A2]
💣 boma // [1F4A3]
💤 suain // [1F4A4]
💥 bualadh ri chèile // [1F4A5]
💦 boinneagan fallais // [1F4A6]
💧 boinneag // [1F4A7]
💨 a’ falbh nad dheann // [1F4A8]
💩 càrn cac // [1F4A9]
💪 giorrachadh fèithean dà-cheannach // [1F4AA]
💫 tuaineal // [1F4AB]
💬 builgean còmhraidh // [1F4AC]
💭 builgean smaoineachaidh // [1F4AD]
💮 flùr geal // [1F4AE]
💯 ceud puing // [1F4AF]
💰 mogan airgid // [1F4B0]
💱 iomlaid airgid // [1F4B1]
💲 samhla dolair trom // [1F4B2]
💳 cairt-chreideis // [1F4B3]
💴 not Yen // [1F4B4]
💵 not dolair // [1F4B5]
💶 not Eòro // [1F4B6]
💷 not Punnd // [1F4B7]
💸 airgead le sgiathan // [1F4B8]
💹 cairt a’ dol suas le Yen // [1F4B9]
💺 suidheachan // [1F4BA]
💻 laptop // [1F4BB]
💼 màileid-oifise // [1F4BC]
💽 diosga coimpiutair // [1F4BD]
💾 diosg bog // [1F4BE]
💿 diosg optaigeach // [1F4BF]
📀 DVD // [1F4C0]
📁 pasgan faidhle // [1F4C1]
📂 pasgan fhaidhlichean fosgailte // [1F4C2]
📃 duilleag le lùbadh // [1F4C3]
📄 duilleag le h-aghaidh os a cionn // [1F4C4]
📅 mìosachan // [1F4C5]
📆 mìosachan le duilleagan a thig dheth // [1F4C6]
📇 clàr-amais chairtean // [1F4C7]
📈 cairt a’ dol suas // [1F4C8]
📉 cairt a’ dol sìos // [1F4C9]
📊 cairt-bhàraichean // [1F4CA]
📋 stòr-bhòrd // [1F4CB]
📌 tacaid-bhrùthaidh // [1F4CC]
📍 tacaid-bhrùthaidh chruinn // [1F4CD]
📎 clip-phàipeir // [1F4CE]
📏 rùilear dìreach // [1F4CF]
📐 rùilear triantanach // [1F4D0]
📑 tabaichean-leabhair // [1F4D1]
📒 leabhar-cunntais // [1F4D2]
📓 leabhar-nòtaichean // [1F4D3]
📔 leabhar-nòtaichean le còmhdachadh sgeadaichte // [1F4D4]
📕 leabhar dùinte // [1F4D5]
📖 leabhar fosgailte // [1F4D6]
📗 leabhar uaine // [1F4D7]
📘 leabhar gorm // [1F4D8]
📙 leabhar orains // [1F4D9]
📚 leabhraichean // [1F4DA]
📛 baidse ainm // [1F4DB]
📜 sgrola // [1F4DC]
📝 cuimhneachan // [1F4DD]
📞 glacadair-fòn // [1F4DE]
📟 pèidsear // [1F4DF]
📠 inneal facs // [1F4E0]
📡 iadhaire-saideil // [1F4E1]
📢 glaodhaire // [1F4E2]
📣 meaga-fòn // [1F4E3]
📤 treidhe a-mach // [1F4E4]
📥 treidhe a-steach // [1F4E5]
📦 pacaid // [1F4E6]
📧 post-d // [1F4E7]
📨 cèis a-steach // [1F4E8]
📩 cèis le saighead // [1F4E9]
📪 bogsa-puist dùinte le bratach gu h-ìosal // [1F4EA]
📫 bogsa-puist dùinte le bratach gu h-àrd // [1F4EB]
📬 bogsa-puist fosgailte le bratach gu h-àrd // [1F4EC]
📭 bogsa-puist fosgailte le bratach gu h-ìosal // [1F4ED]
📮 bogsa-puist // [1F4EE]
📯 còrn a’ phuist // [1F4EF]
📰 pàipear-naidheachd // [1F4F0]
📱 fòn-làimhe // [1F4F1]
📲 fòn-làimhe le saighead // [1F4F2]
📳 caismeachd crithe // [1F4F3]
📴 fòn-làimhe dheth // [1F4F4]
📵 fònaichean-làimhe toirmisgte // [1F4F5]
📶 iadhaire le bàraichean // [1F4F6]
📷 camara // [1F4F7]
📸 camara le solas-boillsgidh // [1F4F8]
📹 camara-video // [1F4F9]
📺 telebhisean // [1F4FA]
📻 rèidio // [1F4FB]
📼 cèiseag-video // [1F4FC]
📽 proiseactar // [1F4FD] text|emoji
📿 grìogagan ùrnaigh // [1F4FF]
🔀 putan a chuireas tracaichean air thuaiream // [1F500]
🔁 putan na h-ath-chluich // [1F501]
🔂 putan na h-ath-chluich shingilte // [1F502]
🔃 saighdean inghearach a’ dol deiseil // [1F503]
🔄 putan saighdean a’ dol tuathail // [1F504]
🔅 putan doilleireachaidh // [1F505]
🔆 putan soilleireachaidh // [1F506]
🔇 glaodhaire mùchte // [1F507]
🔈 glaodhaire a’ cur a-mach fuaim ìseal // [1F508]
🔉 glaodhaire a’ cur a-mach fuaim mheadhanach // [1F509]
🔊 glaodhaire a’ cur a-mach fuaim àrd // [1F50A]
🔋 bataraidh // [1F50B]
🔌 pluga dealain // [1F50C]
🔍 glainne-mheudachaidh ag aomadh dhan taobh chlì // [1F50D]
🔎 glainne-mheudachaidh ag aomadh dhan taobh dheas // [1F50E]
🔏 glaiste le peann // [1F50F]
🔐 glaiste le iuchair // [1F510]
🔑 iuchair // [1F511]
🔒 glaiste // [1F512]
🔓 neo-ghlaiste // [1F513]
🔔 clag // [1F514]
🔕 clag le loidhne troimhe // [1F515]
🔖 comharra-leabhair // [1F516]
🔗 ceangal // [1F517]
🔘 putan-rèidio // [1F518]
🔙 saighead BACK” // [1F519]
🔚 saighead END” // [1F51A]
🔛 saighead ON” // [1F51B]
🔜 saighead SOON” // [1F51C]
🔝 saighead TOP” // [1F51D]
🔞 daoine os cionn 18 a-mhàin // [1F51E]
🔟 còmhdachadh iuchrach: 10 // [1F51F]
🔠 ion-chur litrichean mòra Laideann // [1F520]
🔡 ion-chur litrichean beaga Laideann // [1F521]
🔢 ion-chur àireamhan // [1F522]
🔣 ion-chur shamhlaichean // [1F523]
🔤 ion-chur litrichean Laideann // [1F524]
🔥 teine // [1F525]
🔦 toirds dealain // [1F526]
🔧 toinnear // [1F527]
🔨 òrd // [1F528]
🔩 cnò ’s bolta // [1F529]
🔪 sgian cidsin // [1F52A]
🔫 daga // [1F52B]
🔬 micreosgop // [1F52C]
🔭 glainne-amhairc // [1F52D]
🔮 ball criostail // [1F52E]
🔯 rionnag shia-rinneach dhotagach // [1F52F]
🔰 samhla Seapanach airson neach-tòiseachaidh // [1F530]
🔱 samhla muirgheidh // [1F531]
🔲 putan ceàrnagach dubh // [1F532]
🔳 putan geal ceàrnagach // [1F533]
🔴 cearcall dearg // [1F534]
🔵 cearcall gorm // [1F535]
🔶 daoimean mòr orains // [1F536]
🔷 daoimean mòr gorm // [1F537]
🔸 daoimean beag orains // [1F538]
🔹 daoimean beag gorm // [1F539]
🔺 triantan dearg a’ tomhadh suas // [1F53A]
🔻 triantan dearg a’ tomhadh sìos // [1F53B]
🔼 putan suas // [1F53C]
🔽 putan sìos // [1F53D]
🕉 om // [1F549] text|emoji
🕊 calman // [1F54A] text|emoji
🕋 ka’aba // [1F54B]
🕌 mosg // [1F54C]
🕍 sionagog // [1F54D]
🕎 menorah // [1F54E]
🕐 uair // [1F550]
🕑 dà uair // [1F551]
🕒 trì uairean // [1F552]
🕓 ceithir uairean // [1F553]
🕔 còig uairean // [1F554]
🕕 sia uairean // [1F555]
🕖 seachd uairean // [1F556]
🕗 ochd uairean // [1F557]
🕘 naoidh uairean // [1F558]
🕙 deich uairean // [1F559]
🕚 aon uair deug // [1F55A]
🕛 dà uair dheug // [1F55B]
🕜 leth-uair an dèidh uair // [1F55C]
🕝 leth-uair an dèidh dà // [1F55D]
🕞 leth-uair an dèidh trì // [1F55E]
🕟 leth-uair an dèidh ceithir // [1F55F]
🕠 leth-uair an dèidh còig // [1F560]
🕡 leth-uair an dèidh sia // [1F561]
🕢 leth-uair an dèidh seachd // [1F562]
🕣 leth-uair an dèidh ochd // [1F563]
🕤 leth-uair an dèidh naoidh // [1F564]
🕥 leth-uair an dèidh deich // [1F565]
🕦 leth-uair an dèidh aon uair deug // [1F566]
🕧 leth-uair an dèidh dà dheug // [1F567]
🕯 coinneal // [1F56F] text|emoji
🕰 cleoc sgeilpe // [1F570] text|emoji
🕳 toll // [1F573] text|emoji
🕴 duine air flod ’s deise gnìomhachais air // [1F574] text|emoji
🕵 lorgaire // [1F575] text|emoji
🕶 speuclairean-grèine // [1F576] text|emoji
🕷 damhan-allaidh // [1F577] text|emoji
🕸 lìon damhain-allaidh // [1F578] text|emoji
🕹 bioran-smachd // [1F579] text|emoji
🕺 duine a’ dannsadh // [1F57A]
🖇 cliopaichean-pàipeir ceangailte // [1F587] text|emoji
🖊 peann-bàla // [1F58A] text|emoji
🖋 peann // [1F58B] text|emoji
🖌 bruis-pheant // [1F58C] text|emoji
🖍 crèidhean // [1F58D] text|emoji
🖐 làmh air a togail le corragan sìnte // [1F590] text|emoji
🖕 Fionnlagh Fada / Màiri Fhada // [1F595]
🖖 beannachd muinntir Vulcan // [1F596]
🖤 cridhe dubh // [1F5A4]
🖥 coimpiutair deasg // [1F5A5] text|emoji
🖨 clò-bhualadair // [1F5A8] text|emoji
🖱 luchag // [1F5B1] text|emoji
🖲 trackball // [1F5B2] text|emoji
🖼 dealbh le frèam // [1F5BC] text|emoji
🗂 roinneadairean clàr-amais chairtean // [1F5C2] text|emoji
🗃 bogsa fhaidhlichean // [1F5C3] text|emoji
🗄 caibineat fhaidhlichean // [1F5C4] text|emoji
🗑 bogsa-sgudail // [1F5D1] text|emoji
🗒 pada-nòtaichean le cuachag // [1F5D2] text|emoji
🗓 mìosachan le cuachag // [1F5D3] text|emoji
🗜 clabhd // [1F5DC] text|emoji
🗝 iuchair seann-nòsach // [1F5DD] text|emoji
🗞 pàipear-naidheachd truiste // [1F5DE] text|emoji
🗡 biodag // [1F5E1] text|emoji
🗣 ceann a’ bruidhinn // [1F5E3] text|emoji
🗨 builgean còmhraidh dhan taobh chlì // [1F5E8] text|emoji
🗯 builgean feirg dhan taobh deas // [1F5EF] text|emoji
🗳 bogsa taghaidh le baileat // [1F5F3] text|emoji
🗺 mapa an t-saoghail // [1F5FA] text|emoji
🗻 Beinn Fuji // [1F5FB]
🗼 tùr Tokyo // [1F5FC]
🗽 Ìomhaigh na Saorsa // [1F5FD]
🗾 mapa dhen t-Seapan // [1F5FE]
🗿 mo'ai // [1F5FF]
// 1F600..1F64F : Emoticons
😀 aodann le gàire // [1F600]
😁 aodann le gàire mhòr // [1F601]
😂 aodann le deòir shona // [1F602]
😃 aodann le gàire is sùilean fosgailte // [1F603]
😄 aodann le gàire na shùilean // [1F604]
😅 aodann le gàire a’ cur fallas // [1F605]
😆 aodann le gàire, beul fosgailte ⁊ sùilean dùinte // [1F606]
😇 aodann le gàire agus riomball // [1F607]
😈 aodann le gàire agus adharcan // [1F608]
😉 aodann le sùil bheag // [1F609]
😊 aodann le gàire agus sùilean toilichte // [1F60A]
😋 aodann ag ithe biadh blasta // [1F60B]
😌 aodann a fhuair faochadh // [1F60C]
😍 aodann le gàire agus sùilean an cumadh cridhe // [1F60D]
😎 aodann toilichte le speuclairean-grèine // [1F60E]
😏 aodann le plìonas // [1F60F]
😐 aodann gun fhiamh // [1F610]
😑 aodann gun fhaireachdainn // [1F611]
😒 aodann nuair nach eil e èibhinn // [1F612]
😓 aodann a’ cur fallas fuar // [1F613]
😔 aodann fo throm-smuain // [1F614]
😕 aodann tro chèile // [1F615]
😖 aodann am breislich // [1F616]
😗 aodann pòige // [1F617]
😘 aodann a’ caitheamh pòg // [1F618]
😙 aodann a’ pògadh le sùilean toilichte // [1F619]
😚 aodann a’ pògadh le sùilean dùinte // [1F61A]
😛 aodann a’ cur a-mach na teanga // [1F61B]
😜 aodann le theanga ga cur a-mach ⁊ sùil bheag // [1F61C]
😝 aodann le theanga ga cur a-mach ⁊ sùilean dùinte // [1F61D]
😞 aodann a fhuair briseadh-dùil // [1F61E]
😟 aodann fo dhragh // [1F61F]
😠 aodann feargach // [1F620]
😡 aodann busach // [1F621]
😢 aodann a’ caoineadh // [1F622]
😣 aodann rag // [1F623]
😤 aodann le toit às a chuinneanan // [1F624]
😥 aodann a fhuair briseadh-dùil ach a fhuair faochadh // [1F625]
😦 aodann le drèin is beul fosgailte // [1F626]
😧 aodann àmhghair // [1F627]
😨 aodann fo eagal // [1F628]
😩 aodann air chlaoidh // [1F629]
😪 aodann cadalach // [1F62A]
😫 aodann sgìth // [1F62B]
😬 aodann le drèin air // [1F62C]
😭 aodann a’ rànaich // [1F62D]
😮 aodann le beul fosgailte // [1F62E]
😯 aodann iongnaidh le sùilean fosgailte // [1F62F]
😰 aodann le beul fosgailte a’ cur fallas // [1F630]
😱 aodann a’ leigeil sgreuch eagail // [1F631]
😲 aodann a ghabh mòr-iongnadh // [1F632]
😳 aodann air ruadhadh // [1F633]
😴 aodann na chadal // [1F634]
😵 aodann na thuaineal // [1F635]
😶 aodann gun bheul // [1F636]
😷 aodann le masg dotair air // [1F637]
😸 aodann cait le gàire agus sùilean toilichte // [1F638]
😹 aodann cait le deòir shona // [1F639]
😺 aodann cait le gàire // [1F63A]
😻 aodann cait le gàire agus sùilean an cumadh cridhe // [1F63B]
😼 aodann cait le gàire cham // [1F63C]
😽 aodann cait a’ pògadh // [1F63D]
😾 aodann cait busach // [1F63E]
😿 aodann cait a’ caoineadh // [1F63F]
🙀 aodann cait air chlaoidh // [1F640]
🙁 aodann le fiamh drèin beag // [1F641]
🙂 aodann le fiamh gàire beag // [1F642]
🙃 aodann bun os cionn // [1F643]
🙄 aodann a’ casadh nan sùilean // [1F644]
🙅 neach a’ diùltadh rud // [1F645]
🙆 neach ag aontachadh ri rud // [1F646]
🙇 neach a’ cromadh // [1F647]
🙈 muncaidh nach fhaic olc // [1F648]
🙉 muncaidh nach cluinn olc // [1F649]
🙊 muncaidh nach can olc // [1F64A]
🙋 neach a’ togail a làmh // [1F64B]
🙌 a’ togail làmhan // [1F64C]
🙍 neach le drèin // [1F64D]
🙎 neach le bus air // [1F64E]
🙏 làmhan paisgte // [1F64F]
// 1F680..1F6FF : Transport and Map Symbols
🚀 rocaid // [1F680]
🚁 heileacoptar // [1F681]
🚂 carbad-smùide // [1F682]
🚃 còidse rèile // [1F683]
🚄 trèana fhìor luath // [1F684]
🚅 trèana fhìor luath le sròn chruinn // [1F685]
🚆 trèana // [1F686]
🚇 meatro // [1F687]
🚈 rèile aotrom // [1F688]
🚉 stèisean // [1F689]
🚊 trama // [1F68A]
🚋 còidse trama // [1F68B]
🚌 bus // [1F68C]
🚍 bus a’ tighinn thugad // [1F68D]
🚎 bus-troilidh // [1F68E]
🚏 stad-bhusaichean // [1F68F]
🚐 meanbh-bhus // [1F690]
🚑 carbad-eiridinn // [1F691]
🚒 einnsean-smàlaidh // [1F692]
🚓 càr poileis // [1F693]
🚔 càr poileis a’ tighinn thugad // [1F694]
🚕 tacsaidh // [1F695]
🚖 tagsaidh a’ tighinn thugad // [1F696]
🚗 càr // [1F697]
🚘 càr a’ tighinn thugad // [1F698]
🚙 sport utility vehicle // [1F699]
🚚 làraidh-lìbhrigidh // [1F69A]
🚛 làraidh altanach // [1F69B]
🚜 tractar // [1F69C]
🚝 aona-rèile // [1F69D]
🚞 rèile-bheinne // [1F69E]
🚟 rèile-chrochaidh // [1F69F]
🚠 carbad-càbaill beinne // [1F6A0]
🚡 trama-adhair // [1F6A1]
🚢 long // [1F6A2]
🚣 neach ag iomradh bàta // [1F6A3]
🚤 luath-bhàta // [1F6A4]
🚥 solais-thrafaig chòmhnard // [1F6A5]
🚦 solais-thrafaig inghearach // [1F6A6]
🚧 togail // [1F6A7]
🚨 solas càr poileis // [1F6A8]
🚩 bratach thriantanach // [1F6A9]
🚪 doras // [1F6AA]
🚫 toirmisgte // [1F6AB]
🚬 toitean // [1F6AC]
🚭 smocadh toirmisgte // [1F6AD]
🚮 samhla Sgudal dhan bhiona” // [1F6AE]
🚯 na tilg sgudal // [1F6AF]
🚰 uisge so-òlta // [1F6B0]
🚱 uisge do-òlta // [1F6B1]
🚲 baidhseagal // [1F6B2]
🚳 rothaireachd toirmisgte // [1F6B3]
🚴 neach ri rothaireachd // [1F6B4]
🚵 neach ri rothaireachd bheanntan // [1F6B5]
🚶 neach a’ coiseachd // [1F6B6]
🚷 coiseachd toirmisgte // [1F6B7]
🚸 clann a’ dol thairis // [1F6B8]
🚹 taigh-beag nam fireannach // [1F6B9]
🚺 taigh-beag nam boireannach // [1F6BA]
🚻 sanas taighe-bhig // [1F6BB]
🚼 samhla leanabhain // [1F6BC]
🚽 taigh-beag // [1F6BD]
🚾 clòsaid-uisge // [1F6BE]
🚿 frasair // [1F6BF]
🛀 neach san amar // [1F6C0]
🛁 ballan-ionnlaid // [1F6C1]
🛂 sgrùdadh nam pas // [1F6C2]
🛃 cusbainn // [1F6C3]
🛄 ionad-tagraidh bagaist // [1F6C4]
🛅 bagaist air fhàgail // [1F6C5]
🛋 langasaid ’s lampa // [1F6CB] text|emoji
🛌 neach san leabaidh // [1F6CC]
🛍 bagaichean seopadaireachd // [1F6CD] text|emoji
🛎 clag taigh-òsta // [1F6CE] text|emoji
🛏 leabaidh // [1F6CF] text|emoji
🛐 àite-adhraidh // [1F6D0]
🛑 sanas Stad” // [1F6D1]
🛒 cairt seopadaireachd // [1F6D2]
🛠 òrd is toinnear // [1F6E0] text|emoji
🛡 sgiath // [1F6E1] text|emoji
🛢 druma ola // [1F6E2] text|emoji
🛣 mòr-rathad // [1F6E3] text|emoji
🛤 slighe-iarainn // [1F6E4] text|emoji
🛥 bàta-motair // [1F6E5] text|emoji
🛩 itealan beag // [1F6E9] text|emoji
🛫 fàgail itealain // [1F6EB]
🛬 ruigsinn itealain // [1F6EC]
🛰 saideal // [1F6F0] text|emoji
🛳 long thaistealach // [1F6F3] text|emoji
🛴 sgùtair-breabaidh // [1F6F4]
🛵 sgùtair-motair // [1F6F5]
🛶 canù // [1F6F6]
🛷 slaod // [1F6F7]
🛸 soitheach-fànais // [1F6F8]
🛹 spèileabord // [1F6F9]
// 1F900..1F9FF : Supplemental Symbols and Pictographs
🤐 aodann le bilean seulaichte // [1F910]
🤑 aodann le sùilean is teanga airgid // [1F911]
🤒 aodann // [1F912]
🤓 aodann gìog // [1F913]
🤔 aodann ri smaoineachadh // [1F914]
🤕 aodann le clobhd air a’ cheann // [1F915]
🤖 aodann robotair // [1F916]
🤗 aodann a’ pasgadh gàirdeanan timcheall // [1F917]
🤘 samhla nan adharc // [1F918]
🤙 làmh a’ comharradh Cuir fòn thugam” // [1F919]
🤚 cùl làimhe air a thogail // [1F91A]
🤛 dòrn ris an taobh chlì // [1F91B]
🤜 dòrn ris an taobh deas // [1F91C]
🤝 crathadh-làimhe // [1F91D]
🤞 beò an dòchas // [1F91E]
🤟 gluasad Tha gaol agam ort” // [1F91F]
🤠 aodann le ad cowboy // [1F920]
🤡 aodann tuaisteir // [1F921]
🤢 aodann sgreamha // [1F922]
🤣 a’ ruidhleadh air an làr a’ gàireachdainn // [1F923]
🤤 aodann a’ sileadh sglongaid // [1F924]
🤥 aodann nam breug // [1F925]
🤦 neach le aodann na làmhan // [1F926]
🤧 aodann ri sreothairt // [1F927]
🤨 aodann le mala togta // [1F928]
🤩 aodann toilichte le rionnagan na shùilean // [1F929]
🤪 aodann às a rian // [1F92A]
🤫 aodann Ist!” // [1F92B]
🤬 aodann le samhlaidhean air a beul // [1F92C]
🤭 aodann le làmh air a beul // [1F92D]
🤮 aodann a’ cur a-mach // [1F92E]
🤯 ceann a’ spreadhadh // [1F92F]
🤰 boireannach leatromach // [1F930]
🤱 toirt cìoch // [1F931]
🤲 an dà bhois suas còmhla // [1F932]
🤳 fèineag // [1F933]
🤴 prionnsa // [1F934]
🤵 duine ann an tuxedo // [1F935]
🤶 bean Bodach na Nollaig // [1F936]
🤷 neach a’ druiteadh // [1F937]
🤸 neach a’ cur nan rothan // [1F938]
🤹 neach ri caisreabhachd // [1F939]
🤺 neach ri feannsaireachd // [1F93A]
🤼 daoine ri gleacadh // [1F93C]
🤽 neach a’ cluich polo-uisge // [1F93D]
🤾 neach a’ cluich ball-làimhe // [1F93E]
🥀 flùr seacte // [1F940]
🥁 druma // [1F941]
🥂 glaineachan a’ gliongadaich // [1F942]
🥃 tumblair // [1F943]
🥄 spàin // [1F944]
🥅 lìon tadhail // [1F945]
🥇 bonn a’ chiad àite // [1F947]
🥈 bonn an dàrna àite // [1F948]
🥉 bonn an treas àite // [1F949]
🥊 miotag dòrnaireachd // [1F94A]
🥋 èideadh nan ealainean còmhraige // [1F94B]
🥌 clach-chrolaidh // [1F94C]
🥎 ball-beusa bog // [1F94E]
🥏 frisbee // [1F94F]
🥐 croissant // [1F950]
🥑 abhocado // [1F951]
🥒 cularan // [1F952]
🥓 beucon // [1F953]
🥔 buntàta // [1F954]
🥕 curran // [1F955]
🥖 baguette // [1F956]
🥗 sailead uaine // [1F957]
🥘 adhann le biadh // [1F958]
🥙 aran rèidh lìonta // [1F959]
🥚 ugh // [1F95A]
🥛 glainne de bhainne // [1F95B]
🥜 cnòthan-talmhainn // [1F95C]
🥝 meas kiwi // [1F95D]
🥞 breacagan // [1F95E]
🥟 dumplag // [1F95F]
🥠 briosgaid fortain // [1F960]
🥡 bogsa takeout // [1F961]
🥢 bioran-ithe // [1F962]
🥣 bobhla le spàin // [1F963]
🥤 cupa le stràbh // [1F964]
🥥 cnò-chòco // [1F965]
🥦 brocail // [1F966]
🥧 pàidh // [1F967]
🥨 pretzel // [1F968]
🥩 feòil // [1F969]
🥪 ceapaire // [1F96A]
🥫 biadh ann an cana // [1F96B]
🥬 càl // [1F96C]
🥭 mango // [1F96D]
🥮 cèic-ghealaich // [1F96E]
🥯 bagel // [1F96F]
🥰 aodann le fiamh-ghàire is 3 cridheachan // [1F970]
🥳 aodann aig pàrtaidh // [1F973]
🥴 aodann misgeach // [1F974]
🥵 aodann teth // [1F975]
🥶 aodann fuar // [1F976]
🥺 aodann tagrach // [1F97A]
🥼 còta deuchainn-lainn // [1F97C]
🥽 glainne-dhìona // [1F97D]
🥾 botan coiseachd // [1F97E]
🥿 bròg // [1F97F]
🦀 crùbag // [1F980]
🦁 aodann leòmhainn // [1F981]
🦂 sgairp // [1F982]
🦃 eun-Frangach // [1F983]
🦄 aodann aon-adharcaich // [1F984]
🦅 iolaire // [1F985]
🦆 tunnag // [1F986]
🦇 ialtag // [1F987]
🦈 cearban // [1F988]
🦉 cailleach-oidhche // [1F989]
🦊 aodann madaidh-ruaidh // [1F98A]
🦋 dealan-dè // [1F98B]
🦌 fiadh // [1F98C]
🦍 goiriola // [1F98D]
🦎 laghairt // [1F98E]
🦏 sròn-adharcach // [1F98F]
🦐 carrain // [1F990]
🦑 gibearnach // [1F991]
🦒 sioraf // [1F992]
🦓 sìobra // [1F993]
🦔 gràineag // [1F994]
🦕 dìneasar // [1F995]
🦖 t-rex // [1F996]
🦗 greollan // [1F997]
🦘 cangaru // [1F998]
🦙 lama // [1F999]
🦚 peucag // [1F99A]
🦛 each-aibhne // [1F99B]
🦜 pearraid // [1F99C]
🦝 mathan-nighe // [1F99D]
🦞 giomach // [1F99E]
🦟 mosgaid // [1F99F]
🦠 bitheag // [1F9A0]
🦡 broc // [1F9A1]
🦢 eala // [1F9A2]
🦰 falt ruadh // [1F9B0]
🦱 falt dualach // [1F9B1]
🦲 maoilean // [1F9B2]
🦳 falt bàn // [1F9B3]
🦴 cnàimh // [1F9B4]
🦵 sliasaid // [1F9B5]
🦶 cas // [1F9B6]
🦷 fiacaill // [1F9B7]
🦸 sàr-ghaisgeach // [1F9B8]
🦹 sàr-shlaightear // [1F9B9]
🧀 staoig càise // [1F9C0]
🧁 cèic-chuachaige // [1F9C1]
🧂 salainn // [1F9C2]
🧐 aodann le leth-speuclair // [1F9D0]
🧑 inbheach // [1F9D1]
🧒 duine-cloinne // [1F9D2]
🧓 seann-inbheach // [1F9D3]
🧔 neach le feusag // [1F9D4]
🧕 boireannach le brèid oirre // [1F9D5]
🧖 neach ann an sauna // [1F9D6]
🧗 neach a’ sreap // [1F9D7]
🧘 neach na shuidhe lòtais // [1F9D8]
🧙 draoidh // [1F9D9]
🧚 sìthiche // [1F9DA]
🧛 bhampair // [1F9DB]
🧜 neach-mara // [1F9DC]
🧝 ailbhear // [1F9DD]
🧞 taibhse Arabach // [1F9DE]
🧟 zombie // [1F9DF]
🧠 eanchainn // [1F9E0]
🧡 cridhe orains // [1F9E1]
🧢 bonaid bhileach // [1F9E2]
🧣 stoc-amhaich // [1F9E3]
🧤 miotagan // [1F9E4]
🧥 còta // [1F9E5]
🧦 stocainnean // [1F9E6]
🧧 cèiseag dhearg // [1F9E7]
🧨 dìorrasan-fùdair // [1F9E8]
🧩 mìrean-measgaichte // [1F9E9]
🧪 tiùb-deuchainne // [1F9EA]
🧫 soitheach Petri // [1F9EB]
🧬 dna // [1F9EC]
🧭 combaist // [1F9ED]
🧮 abacas // [1F9EE]
🧰 bogsa-innealan // [1F9F0]
🧱 breige // [1F9F1]
🧲 clach-iùil // [1F9F2]
🧳 bagaist // [1F9F3]
🧴 botal lòisein // [1F9F4]
🧵 snàithlean // [1F9F5]
🧶 snàth // [1F9F6]
🧷 prìne-dùbailte // [1F9F7]
🧸 teadaidh // [1F9F8]
🧹 sguab // [1F9F9]
🧺 basgaid // [1F9FA]
🧻 rola pàipeir // [1F9FB]
🧼 siabann // [1F9FC]
🧽 spong // [1F9FD]
🧾 cuidhteas // [1F9FE]
🧿 ortha-sùla // [1F9FF]
// Country Flags (Regional Indicator Symbols) -- ISO 3166-1 Country Codes
🇦🇨 bratach: Eilean na Deasgabhalach // [1F1E6 1F1E8] AC
🇦🇩 bratach: Andorra // [1F1E6 1F1E9] AD
🇦🇪 bratach: Na h-Iomaratan Arabach Aonaichte // [1F1E6 1F1EA] AE
🇦🇫 bratach: Afghanastàn // [1F1E6 1F1EB] AF
🇦🇬 bratach: Aintìoga is Barbuda // [1F1E6 1F1EC] AG
🇦🇮 bratach: Anguillia // [1F1E6 1F1EE] AI
🇦🇱 bratach: Albàinia // [1F1E6 1F1F1] AL
🇦🇲 bratach: Airmeinea // [1F1E6 1F1F2] AM
🇦🇴 bratach: Angòla // [1F1E6 1F1F4] AO
🇦🇶 bratach: An Antartaig // [1F1E6 1F1F6] AQ
🇦🇷 bratach: An Argantain // [1F1E6 1F1F7] AR
🇦🇸 bratach: Samotha na h-Aimeireaga // [1F1E6 1F1F8] AS
🇦🇹 bratach: An Ostair // [1F1E6 1F1F9] AT
🇦🇺 bratach: Astràilia // [1F1E6 1F1FA] AU
🇦🇼 bratach: Arùba // [1F1E6 1F1FC] AW
🇦🇽 bratach: Na h-Eileanan Åland // [1F1E6 1F1FD] AX
🇦🇿 bratach: Asarbaideàn // [1F1E6 1F1FF] AZ
🇧🇦 bratach: Bosna is Hearsagobhana // [1F1E7 1F1E6] BA
🇧🇧 bratach: Barbados // [1F1E7 1F1E7] BB
🇧🇩 bratach: Bangladais // [1F1E7 1F1E9] BD
🇧🇪 bratach: A’ Bheilg // [1F1E7 1F1EA] BE
🇧🇫 bratach: Buirciona Faso // [1F1E7 1F1EB] BF
🇧🇬 bratach: A’ Bhulgair // [1F1E7 1F1EC] BG
🇧🇭 bratach: Bachrain // [1F1E7 1F1ED] BH
🇧🇮 bratach: Burundaidh // [1F1E7 1F1EE] BI
🇧🇯 bratach: Beinin // [1F1E7 1F1EF] BJ
🇧🇱 bratach: Saint Barthélemy // [1F1E7 1F1F1] BL
🇧🇲 bratach: Bearmùda // [1F1E7 1F1F2] BM
🇧🇳 bratach: Brùnaigh // [1F1E7 1F1F3] BN
🇧🇴 bratach: Boilibhia // [1F1E7 1F1F4] BO
🇧🇶 bratach: Na Tìrean Ìsle Caraibeach // [1F1E7 1F1F6] BQ
🇧🇷 bratach: Braisil // [1F1E7 1F1F7] BR
🇧🇸 bratach: Na h-Eileanan Bhathama // [1F1E7 1F1F8] BS
🇧🇹 bratach: Butàn // [1F1E7 1F1F9] BT
🇧🇻 bratach: Eilean Bouvet // [1F1E7 1F1FB] BV
🇧🇼 bratach: Botsuana // [1F1E7 1F1FC] BW
🇧🇾 bratach: A’ Bhealaruis // [1F1E7 1F1FE] BY
🇧🇿 bratach: A’ Bheilìs // [1F1E7 1F1FF] BZ
🇨🇦 bratach: Canada // [1F1E8 1F1E6] CA
🇨🇨 bratach: Na h-Eileanan Chocos (Keeling) // [1F1E8 1F1E8] CC
🇨🇩 bratach: Congo - Kinshasa // [1F1E8 1F1E9] CD
🇨🇫 bratach: Poblachd Meadhan Afraga // [1F1E8 1F1EB] CF
🇨🇬 bratach: A’ Chongo - Brazzaville // [1F1E8 1F1EC] CG
🇨🇭 bratach: An Eilbheis // [1F1E8 1F1ED] CH
🇨🇮 bratach: Côte d’Ivoire // [1F1E8 1F1EE] CI
🇨🇰 bratach: Eileanan Cook // [1F1E8 1F1F0] CK
🇨🇱 bratach: An t-Sile // [1F1E8 1F1F1] CL
🇨🇲 bratach: Camarun // [1F1E8 1F1F2] CM
🇨🇳 bratach: An t-Sìn // [1F1E8 1F1F3] CN
🇨🇴 bratach: Coloimbia // [1F1E8 1F1F4] CO
🇨🇵 bratach: Eilean Clipperton // [1F1E8 1F1F5] CP
🇨🇷 bratach: Costa Rìcea // [1F1E8 1F1F7] CR
🇨🇺 bratach: Cùba // [1F1E8 1F1FA] CU
🇨🇻 bratach: An Ceap Uaine // [1F1E8 1F1FB] CV
🇨🇼 bratach: Curaçao // [1F1E8 1F1FC] CW
🇨🇽 bratach: Eilean na Nollaig // [1F1E8 1F1FD] CX
🇨🇾 bratach: Cìopras // [1F1E8 1F1FE] CY
🇨🇿 bratach: An t-Seic // [1F1E8 1F1FF] CZ
🇩🇪 bratach: A’ Ghearmailt // [1F1E9 1F1EA] DE
🇩🇬 bratach: Diego Garcia // [1F1E9 1F1EC] DG
🇩🇯 bratach: Diobùtaidh // [1F1E9 1F1EF] DJ
🇩🇰 bratach: An Danmhairg // [1F1E9 1F1F0] DK
🇩🇲 bratach: Doiminicea // [1F1E9 1F1F2] DM
🇩🇴 bratach: A’ Phoblachd Dhoiminiceach // [1F1E9 1F1F4] DO
🇩🇿 bratach: Aildiria // [1F1E9 1F1FF] DZ
🇪🇦 bratach: Ceuta agus Melilla // [1F1EA 1F1E6] EA
🇪🇨 bratach: Eacuador // [1F1EA 1F1E8] EC
🇪🇪 bratach: An Eastoin // [1F1EA 1F1EA] EE
🇪🇬 bratach: An Èiphit // [1F1EA 1F1EC] EG
🇪🇭 bratach: Sathara an Iar // [1F1EA 1F1ED] EH
🇪🇷 bratach: Eartra // [1F1EA 1F1F7] ER
🇪🇸 bratach: An Spàinnt // [1F1EA 1F1F8] ES
🇪🇹 bratach: An Itiop // [1F1EA 1F1F9] ET
🇪🇺 bratach: An t-Aonadh Eòrpach // [1F1EA 1F1FA] EU
🇫🇮 bratach: An Fhionnlann // [1F1EB 1F1EE] FI
🇫🇯 bratach: Fìdi // [1F1EB 1F1EF] FJ
🇫🇰 bratach: Na h-Eileanan Fàclannach // [1F1EB 1F1F0] FI
🇫🇲 bratach: Na Meanbh-eileanan // [1F1EB 1F1F2] FM
🇫🇴 bratach: Na h-Eileanan Fàro // [1F1EB 1F1F4] FO
🇫🇷 bratach: An Fhraing // [1F1EB 1F1F7] FR
🇬🇦 bratach: Gabon // [1F1EC 1F1E6] GA
🇬🇧 bratach: An Rìoghachd Aonaichte // [1F1EC 1F1E7] GB
🇬🇩 bratach: Greanàda // [1F1EC 1F1E9] GD
🇬🇪 bratach: A’ Chairtbheil // [1F1EC 1F1EA] GE
🇬🇫 bratach: Guidheàna na Frainge // [1F1EC 1F1EB] GF
🇬🇬 bratach: Geàrnsaidh // [1F1EC 1F1EC] GG
🇬🇭 bratach: Gàna // [1F1EC 1F1ED] GH
🇬🇮 bratach: Diobraltar // [1F1EC 1F1EE] GI
🇬🇱 bratach: A’ Ghraonlann // [1F1EC 1F1F1] GL
🇬🇲 bratach: A’ Ghaimbia // [1F1EC 1F1F2] GM
🇬🇳 bratach: Gini // [1F1EC 1F1F3] GN
🇬🇵 bratach: Guadalup // [1F1EC 1F1F5] GP
🇬🇶 bratach: Gini Mheadhan-Chriosach // [1F1EC 1F1F6] GQ
🇬🇷 bratach: A’ Ghreug // [1F1EC 1F1F7] GR
🇬🇸 bratach: Seòirsea a Deas is na h-Eileanan Sandwich a Deas // [1F1EC 1F1F8] GS
🇬🇹 bratach: Guatamala // [1F1EC 1F1F9] GT
🇬🇺 bratach: Guam // [1F1EC 1F1FA] GU
🇬🇼 bratach: Gini-Bioso // [1F1EC 1F1FC] GW
🇬🇾 bratach: Guidheàna // [1F1EC 1F1FE] GY
🇭🇰 bratach: Hong Kong SAR na Sìne // [1F1ED 1F1F0] HK
🇭🇲 bratach: Eilean Heard is MhicDhòmhnaill // [1F1ED 1F1F2] HM
🇭🇳 bratach: Hondùras // [1F1ED 1F1F3] HN
🇭🇷 bratach: A’ Chròthais // [1F1ED 1F1F7] HR
🇭🇹 bratach: Haidhti // [1F1ED 1F1F9] HT
🇭🇺 bratach: An Ungair // [1F1ED 1F1FA] HU
🇮🇨 bratach: Na h-Eileanan Canàrach // [1F1EE 1F1E8] IC
🇮🇩 bratach: Na h-Innd-innse // [1F1EE 1F1E9] ID
🇮🇪 bratach: Èirinn // [1F1EE 1F1EA] IE
🇮🇱 bratach: Iosrael // [1F1EE 1F1F1] IL
🇮🇲 bratach: Eilean Mhanainn // [1F1EE 1F1F2] IM
🇮🇳 bratach: Na h-Innseachan // [1F1EE 1F1F3] IN
🇮🇴 bratach: Ranntair Breatannach Cuan nan Innseachan // [1F1EE 1F1F4] IO
🇮🇶 bratach: Ioràc // [1F1EE 1F1F6] IQ
🇮🇷 bratach: Ioràn // [1F1EE 1F1F7] IR
🇮🇸 bratach: Innis Tìle // [1F1EE 1F1F8] IS
🇮🇹 bratach: An Eadailt // [1F1EE 1F1F9] IT
🇯🇪 bratach: Deàrsaidh // [1F1EF 1F1EA] JE
🇯🇲 bratach: Diameuga // [1F1EF 1F1F2] JM
🇯🇴 bratach: Iòrdan // [1F1EF 1F1F4] JO
🇯🇵 bratach: An t-Seapan // [1F1EF 1F1F5] JP
🇰🇪 bratach: Ceinia // [1F1F0 1F1EA] KE
🇰🇬 bratach: Cìorgastan // [1F1F0 1F1EC] KG
🇰🇭 bratach: Cambuidea // [1F1F0 1F1ED] KH
🇰🇮 bratach: Ciribeas // [1F1F0 1F1EE] KI
🇰🇲 bratach: Comoros // [1F1F0 1F1F2] KM
🇰🇳 bratach: Naomh Crìstean is Nibheis // [1F1F0 1F1F3] KN
🇰🇵 bratach: Coirèa a Tuath // [1F1F0 1F1F5] KP
🇰🇷 bratach: Coirèa // [1F1F0 1F1F7] KR
🇰🇼 bratach: Cuibhèit // [1F1F0 1F1FC] KW
🇰🇾 bratach: Na h-Eileanan Caimean // [1F1F0 1F1FE] KY
🇰🇿 bratach: Casachstàn // [1F1F0 1F1FF] KZ
🇱🇦 bratach: Làthos // [1F1F1 1F1E6] LA
🇱🇧 bratach: Leabanon // [1F1F1 1F1E7] LB
🇱🇨 bratach: Naomh Lùisea // [1F1F1 1F1E8] LC
🇱🇮 bratach: Lichtenstein // [1F1F1 1F1EE] LI
🇱🇰 bratach: Sri Lanca // [1F1F1 1F1F0] LK
🇱🇷 bratach: Libèir // [1F1F1 1F1F7] LR
🇱🇸 bratach: Leasoto // [1F1F1 1F1F8] LS
🇱🇹 bratach: An Liotuain // [1F1F1 1F1F9] LT
🇱🇺 bratach: Lugsamburg // [1F1F1 1F1FA] LU
🇱🇻 bratach: An Laitbhe // [1F1F1 1F1FB] LV
🇱🇾 bratach: Libia // [1F1F1 1F1FE] LY
🇲🇦 bratach: Moroco // [1F1F2 1F1E6] MA
🇲🇨 bratach: Monaco // [1F1F2 1F1E8] MC
🇲🇩 bratach: A’ Mholdobha // [1F1F2 1F1E9] MD
🇲🇪 bratach: Am Monadh Neagrach // [1F1F2 1F1EA] ME
🇲🇫 bratach: Naomh Màrtainn // [1F1F2 1F1EB] MF
🇲🇬 bratach: Madagasgar // [1F1F2 1F1EC] MG
🇲🇭 bratach: Eileanan Mharshall // [1F1F2 1F1ED] MH
🇲🇰 bratach: A’ Mhasadon // [1F1F2 1F1F0] MK
🇲🇱 bratach: Màili // [1F1F2 1F1F1] ML
🇲🇲 bratach: Miànmar // [1F1F2 1F1F2] MM
🇲🇳 bratach: Dùthaich nam Mongol // [1F1F2 1F1F3] MN
🇲🇴 bratach: Macàthu SAR na Sìne // [1F1F2 1F1F4] MO
🇲🇵 bratach: Na h-Eileanan Mairianach a Tuath // [1F1F2 1F1F5] MP
🇲🇶 bratach: Mairtinic // [1F1F2 1F1F6] MQ
🇲🇷 bratach: Moratàinea // [1F1F2 1F1F7] MR
🇲🇸 bratach: Montsarat // [1F1F2 1F1F8] MS
🇲🇹 bratach: Malta // [1F1F2 1F1F9] MT
🇲🇺 bratach: Na h-Eileanan Mhoiriseas // [1F1F2 1F1FA] MU
🇲🇻 bratach: Na h-Eileanan Mhaladaibh // [1F1F2 1F1FB] MV
🇲🇼 bratach: Malabhaidh // [1F1F2 1F1FC] MW
🇲🇽 bratach: Meagsago // [1F1F2 1F1FD] MX
🇲🇾 bratach: Malaidhsea // [1F1F2 1F1FE] MY
🇲🇿 bratach: Mòsaimbic // [1F1F2 1F1FF] MZ
🇳🇦 bratach: An Namaib // [1F1F3 1F1E6] NA
🇳🇨 bratach: Cailleann Nuadh // [1F1F3 1F1E8] NC
🇳🇪 bratach: Nìgeir // [1F1F3 1F1EA] NE
🇳🇫 bratach: Eilean Norfolk // [1F1F3 1F1EB] NF
🇳🇬 bratach: Nigèiria // [1F1F3 1F1EC] NG
🇳🇮 bratach: Niocaragua // [1F1F3 1F1EE] NI
🇳🇱 bratach: Na Tìrean Ìsle // [1F1F3 1F1F1] NL
🇳🇴 bratach: Nirribhidh // [1F1F3 1F1F4] NO
🇳🇵 bratach: Neapàl // [1F1F3 1F1F5] NP
🇳🇷 bratach: Nabhru // [1F1F3 1F1F7] NR
🇳🇺 bratach: Niue // [1F1F3 1F1FA] NU
🇳🇿 bratach: Sealainn Nuadh // [1F1F3 1F1FF] NZ
🇴🇲 bratach: Omàn // [1F1F4 1F1F2] OM
🇵🇦 bratach: Panama // [1F1F5 1F1E6] PA
🇵🇪 bratach: Pearù // [1F1F5 1F1EA] PE
🇵🇫 bratach: Poilinèis na Frainge // [1F1F5 1F1EB] PF
🇵🇬 bratach: Gini Nuadh Phaputhach // [1F1F5 1F1EC] PG
🇵🇭 bratach: Na h-Eileanan Filipineach // [1F1F5 1F1ED] PH
🇵🇰 bratach: Pagastàn // [1F1F5 1F1F0] PK
🇵🇱 bratach: A’ Phòlainn // [1F1F5 1F1F1] PL
🇵🇲 bratach: Saint Pierre agus Miquelon // [1F1F5 1F1F2] PM
🇵🇳 bratach: Eileanan Pheit a’ Chàirn // [1F1F5 1F1F3] PN
🇵🇷 bratach: Porto Rìceo // [1F1F5 1F1F7] PR
🇵🇸 bratach: Na Ranntairean Palastaineach // [1F1F5 1F1F8] PS
🇵🇹 bratach: A’ Phortagail // [1F1F5 1F1F9] PT
🇵🇼 bratach: Palabh // [1F1F5 1F1FC] PW
🇵🇾 bratach: Paraguaidh // [1F1F5 1F1FE] PY
🇶🇦 bratach: Catar // [1F1F6 1F1E6] QA
🇷🇪 bratach: Réunion // [1F1F7 1F1EA] RE
🇷🇴 bratach: Romàinia // [1F1F7 1F1F4] RO
🇷🇸 bratach: An t-Sèirb // [1F1F7 1F1F8] RS
🇷🇺 bratach: An Ruis // [1F1F7 1F1FA] RU
🇷🇼 bratach: Rubhanda // [1F1F7 1F1FC] RW
🇸🇦 bratach: Aràibia nan Sabhd // [1F1F8 1F1E6] SA
🇸🇧 bratach: Eileanan Sholaimh // [1F1F8 1F1E7] SB
🇸🇨 bratach: Na h-Eileanan Sheiseall // [1F1F8 1F1E8] SC
🇸🇩 bratach: Sudàn // [1F1F8 1F1E9] SD
🇸🇪 bratach: An t-Suain // [1F1F8 1F1EA] SE
🇸🇬 bratach: Singeapòr // [1F1F8 1F1EC] SG
🇸🇭 bratach: Eilean Naomh Eilidh // [1F1F8 1F1ED] SH
🇸🇮 bratach: An t-Slòbhain // [1F1F8 1F1EE] SI
🇸🇯 bratach: Svalbard agus Jan Mayen // [1F1F8 1F1EF] SJ
🇸🇰 bratach: An t-Slòbhac // [1F1F8 1F1F0] SK
🇸🇱 bratach: Siarra Leòmhann // [1F1F8 1F1F1] SL
🇸🇲 bratach: San Marino // [1F1F8 1F1F2] SM
🇸🇳 bratach: Seanagal // [1F1F8 1F1F3] SN
🇸🇴 bratach: Somàilia // [1F1F8 1F1F4] SO
🇸🇷 bratach: Suranam // [1F1F8 1F1F7] SR
🇸🇸 bratach: Sudàn a Deas // [1F1F8 1F1F8] SS
🇸🇹 bratach: São Tomé agus Príncipe // [1F1F8 1F1F9] ST
🇸🇻 bratach: An Salbhador // [1F1F8 1F1FB] SV
🇸🇽 bratach: Sint Maarten // [1F1F8 1F1FD] SX
🇸🇾 bratach: Siridhea // [1F1F8 1F1FE] SY
🇸🇿 bratach: Dùthaich nan Suasaidh // [1F1F8 1F1FF] SZ
🇹🇦 bratach: Tristan da Cunha // [1F1F9 1F1E6] TA
🇹🇨 bratach: Na h-Eileanan Turcach is Caiceo // [1F1F9 1F1E8] TC
🇹🇩 bratach: An t-Seàd // [1F1F9 1F1E9] TD
🇹🇫 bratach: Ranntairean a Deas na Frainge // [1F1F9 1F1EB] TF
🇹🇬 bratach: Togo // [1F1F9 1F1EC] TG
🇹🇭 bratach: Dùthaich nan Tàidh // [1F1F9 1F1ED] TH
🇹🇯 bratach: Taidigeastàn // [1F1F9 1F1EF] TJ
🇹🇰 bratach: Tokelau // [1F1F9 1F1F0] TK
🇹🇱 bratach: Timor-Leste // [1F1F9 1F1F1] TL
🇹🇲 bratach: Turcmanastàn // [1F1F9 1F1F2] TM
🇹🇳 bratach: Tuinisea // [1F1F9 1F1F3] TN
🇹🇴 bratach: Tonga // [1F1F9 1F1F4] TO
🇹🇷 bratach: An Tuirc // [1F1F9 1F1F7] TR
🇹🇹 bratach: Trianaid agus Tobago // [1F1F9 1F1F9] TT
🇹🇻 bratach: Tubhalu // [1F1F9 1F1FB] TV
🇹🇼 bratach: Taidh-Bhàn // [1F1F9 1F1FC] TW
🇹🇿 bratach: An Tansan // [1F1F9 1F1FF] TZ
🇺🇦 bratach: An Ucràin // [1F1FA 1F1E6] UA
🇺🇬 bratach: Uganda // [1F1FA 1F1EC] UG
🇺🇲 bratach: Meanbh-Eileanan Iomallach nan SA // [1F1FA 1F1F2] UM
🇺🇳 bratach: Na Dùthchannan Aonaichte // [1F1FA 1F1F3] UN
🇺🇸 bratach: Na Stàitean Aonaichte // [1F1FA 1F1F8] US
🇺🇾 bratach: Uruguaidh // [1F1FA 1F1FE] UY
🇺🇿 bratach: Usbagastàn // [1F1FA 1F1FF] UZ
🇻🇦 bratach: Cathair na Bhatacain // [1F1FB 1F1E6] VA
🇻🇨 bratach: Naomh Bhionsant agus Eileanan Greanadach // [1F1FB 1F1E8] VC
🇻🇪 bratach: A’ Bheiniseala // [1F1FB 1F1EA] VE
🇻🇬 bratach: Eileanan Breatannach na Maighdinn // [1F1FB 1F1EC] VG
🇻🇮 bratach: Eileanan na Maighdinn aig na SA // [1F1FB 1F1EE] VI
🇻🇳 bratach: Bhiet-Nam // [1F1FB 1F1F3] VN
🇻🇺 bratach: Vanuatu // [1F1FB 1F1FA] VU
🇼🇫 bratach: Uallas agus Futuna // [1F1FC 1F1EB] WF
🇼🇸 bratach: Samotha // [1F1FC 1F1F8] WS
🇽🇰 bratach: A’ Chosobho // [1F1FD 1F1F0] XK
🇾🇪 bratach: An Eaman // [1F1FE 1F1EA] YE
🇾🇹 bratach: Mayotte // [1F1FE 1F1F9] YT
🇿🇦 bratach: Afraga a Deas // [1F1FF 1F1E6] ZA
🇿🇲 bratach: Sàimbia // [1F1FF 1F1F2] ZM
🇿🇼 bratach: An t-Sìombab // [1F1FF 1F1FC] ZW
// Subdivision Flags -- ISO 3166-2 Subdivision Codes
//🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 england // [1F3F4 E0067 E0062 E0065 E006E E0067 E007F] (no translation)
//🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 scotland // [1F3F4 E0067 E0062 E0073 E0063 E0074 E007F] (no translation)
//🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 wales // [1F3F4 E0067 E0062 E0077 E006C E0073 E007F] (no translation)
// Keycaps (NOTE: keycap 10 is a single Unicode codepoint)
#️⃣ còmhdachadh iuchrach: # // [0023 FE0F 20E3]
*️⃣ còmhdachadh iuchrach: * // [002A FE0F 20E3]
0️⃣ còmhdachadh iuchrach: 0 // [0030 FE0F 20E3]
1️⃣ còmhdachadh iuchrach: 1 // [0031 FE0F 20E3]
2️⃣ còmhdachadh iuchrach: 2 // [0032 FE0F 20E3]
3️⃣ còmhdachadh iuchrach: 3 // [0033 FE0F 20E3]
4️⃣ còmhdachadh iuchrach: 4 // [0034 FE0F 20E3]
5️⃣ còmhdachadh iuchrach: 5 // [0035 FE0F 20E3]
6️⃣ còmhdachadh iuchrach: 6 // [0036 FE0F 20E3]
7️⃣ còmhdachadh iuchrach: 7 // [0037 FE0F 20E3]
8️⃣ còmhdachadh iuchrach: 8 // [0038 FE0F 20E3]
9️⃣ còmhdachadh iuchrach: 9 // [0039 FE0F 20E3]
// Emoji ZWJ Sequence: Family
👩‍❤‍💋‍👨 pòg: boireannach ’s duine // [1F469 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F468]
👨‍❤‍💋‍👨 pòg: duine ’s duine // [1F468 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F468]
👩‍❤‍💋‍👩 pòg: boireannach ’s boireannach // [1F469 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F469]
👩‍❤‍👨 càraid le cridhe: boireannach ’s duine // [1F469 200D 2764 200D 1F468]
👨‍❤‍👨 càraid le cridhe: duine ’s duine // [1F468 200D 2764 200D 1F468]
👩‍❤‍👩 càraid le cridhe: boireannach ’s boireannach // [1F469 200D 2764 200D 1F469]
👨‍👩‍👦 teaghlach: duine, boireannach ’s gille // [1F468 200D 1F469 200D 1F466]
👨‍👩‍👧 teaghlach: duine, boireannach ’s caileag // [1F468 200D 1F469 200D 1F467]
👨‍👩‍👧‍👦 teaghlach: duine, boireannach, caileag ’s gille// [1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466]
👨‍👩‍👦‍👦 teaghlach: duine, boireannach, gille ’s gille// [1F468 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466]
👨‍👩‍👧‍👧 teaghlach: duine, boireannach, caileag ’s caileag// [1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467]
👨‍👨‍👦 teaghlach: duine, duine ’s gille // [1F468 200D 1F468 200D 1F466]
👨‍👨‍👧 teaghlach: duine, duine ’s caileag // [1F468 200D 1F468 200D 1F467]
👨‍👨‍👧‍👦 teaghlach: duine, duine, caileag ’s gille// [1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F466]
👨‍👨‍👦‍👦 teaghlach: duine, duine, gille ’s gille // [1F468 200D 1F468 200D 1F466 200D 1F466]
👨‍👨‍👧‍👧 teaghlach: duine, duine, caileag ’s caileag// [1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F467]
👩‍👩‍👦 teaghlach: boireannach, boireannach ’s gille // [1F469 200D 1F469 200D 1F466]
👩‍👩‍👧 teaghlach: boireannach, boireannach ’s caileag // [1F469 200D 1F469 200D 1F467]
👩‍👩‍👧‍👦 teaghlach: boireannach, boireannach, caileag ’s gille// [1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466]
👩‍👩‍👦‍👦 teaghlach: boireannach, boireannach, gille ’s gille// [1F469 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466]
👩‍👩‍👧‍👧 teaghlach: boireannach, boireannach, caileag ’s caileag// [1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467]
👨‍👦 teaghlach: duine ’s gille // [1F468 200D 1F466]
👨‍👦‍👦 teaghlach: duine, gille ’s gille // [1F468 200D 1F466 200D 1F466]
👨‍👧 teaghlach: duine ’s caileag // [1F468 200D 1F467]
👨‍👧‍👦 teaghlach: duine, caileag ’s gille // [1F468 200D 1F467 200D 1F466]
👨‍👧‍👧 teaghlach: duine, caileag ’s caileag // [1F468 200D 1F467 200D 1F467]
👩‍👦 teaghlach: boireannach ’s gille // [1F469 200D 1F466]
👩‍👦‍👦 teaghlach: boireannach, gille ’s gille // [1F469 200D 1F466 200D 1F466]
👩‍👧 teaghlach: boireannach ’s caileag // [1F469 200D 1F467]
👩‍👧‍👦 teaghlach: boireannach, caileag ’s gille // [1F469 200D 1F467 200D 1F466]
👩‍👧‍👧 teaghlach: boireannach, caileag ’s caileag // [1F469 200D 1F467 200D 1F467]
// Emoji ZWJ Sequence: Gendered Role, with object
👨‍⚕ obraiche-slàinte fireann // [1F468 200D 2695]
👩‍⚕ obraiche-slàinte boireann // [1F469 200D 2695]
👨‍⚖ britheamh fireann // [1F468 200D 2696]
👩‍⚖ britheamh boireann // [1F469 200D 2696]
👨‍✈ paidhleat fireann // [1F468 200D 2708]
👩‍✈ paidhleat boireann // [1F469 200D 2708]
👨‍🌾 tuathanaiche fireann // [1F468 200D 1F33E]
👩‍🌾 tuathanaiche boireann // [1F469 200D 1F33E]
👨‍🍳 còcaire fireann // [1F468 200D 1F373]
👩‍🍳 ban-chòcaire // [1F469 200D 1F373]
👨‍🎓 oileanach fireann // [1F468 200D 1F393]
👩‍🎓 ban-oileanach // [1F469 200D 1F393]
👨‍🎤 seinneadair fireann // [1F468 200D 1F3A4]
👩‍🎤 ban-seinneadair // [1F469 200D 1F3A4]
👨‍🎨 fear-ealain // [1F468 200D 1F3A8]
👩‍🎨 neach-ealain boireann // [1F469 200D 1F3A8]
👨‍🏫 oide fireann // [1F468 200D 1F3EB]
👩‍🏫 ban-oide // [1F469 200D 1F3EB]
👨‍🏭 obraiche-factaraidh fireann // [1F468 200D 1F3ED]
👩‍🏭 obraiche-factaraidh boireann // [1F469 200D 1F3ED]
👨‍💻 teicneolaiche fireann // [1F468 200D 1F4BB]
👩‍💻 teicneolaiche boireann // [1F469 200D 1F4BB]
👨‍💼 obraiche-oifis fireann // [1F468 200D 1F4BC]
👩‍💼 obraiche-oifis boireann // [1F469 200D 1F4BC]
👨‍🔧 meacanaig fireann // [1F468 200D 1F527]
👩‍🔧 meacanaig boireann // [1F469 200D 1F527]
👨‍🔬 neach-saidheans fireann // [1F468 200D 1F52C]
👩‍🔬 neach-saidheans boireann // [1F469 200D 1F52C]
👨‍🚀 speuradair fireann // [1F468 200D 1F680]
👩‍🚀 ban-speuradair // [1F469 200D 1F680]
👨‍🚒 fear-smàlaidh // [1F468 200D 1F692]
👩‍🚒 neach-smàlaidh boireann // [1F469 200D 1F692]
// Emoji ZWJ Sequence: Gendered Role
👮‍♀ oifigear poileis boireann // [1F46E 200D 2640]
👮‍♂ oifigear poileis fireann // [1F46E 200D 2642]
👱‍♀ boireannach le falt bàn // [1F471 200D 2640]
👱‍♂ duine le falt bàn // [1F471 200D 2642]
👳‍♀ boireannach le turban oirre // [1F473 200D 2640]
👳‍♂ duine le turban air // [1F473 200D 2642]
👷‍♀ neach-togail boireann // [1F477 200D 2640]
👷‍♂ fear-togail // [1F477 200D 2642]
💂‍♀ bana-gheàrd // [1F482 200D 2640]
💂‍♂ geàrd fireann // [1F482 200D 2642]
🕵️‍♀ ban-lorgaire // [1F575 200D 2640]
🕵️‍♂ lorgaire fireann // [1F575 200D 2642]
🦸‍♀ sàr-ghaisgeach boireann // [1F9B8 200D 2640]
🦸‍♂ sàr-ghaisgeach fireann // [1F9B8 200D 2642]
🦹‍♀ sàr-shlaightear boireann // [1F9B9 200D 2640]
🦹‍♂ sàr-shlaightear fireann // [1F9B9 200D 2642]
🧙‍♀ ban-draoidh // [1F9D9 200D 2640]
🧙‍♂ draoidh fireann // [1F9D9 200D 2642]
🧚‍♀ bean-shìthe // [1F9DA 200D 2640]
🧚‍♂ sìtheach // [1F9DA 200D 2642]
🧛‍♀ bhampair boireann // [1F9DB 200D 2640]
🧛‍♂ bhampair fireann // [1F9DB 200D 2642]
🧜‍♀ maighdeann-mhara // [1F9DC 200D 2640]
🧜‍♂ duine-mara // [1F9DC 200D 2642]
🧝‍♀ bean-ailbhear // [1F9DD 200D 2640]
🧝‍♂ ailbhear fireann // [1F9DD 200D 2642]
🧞‍♀ taibhse bhoireann // [1F9DE 200D 2640]
🧞‍♂ taibhse fhireann // [1F9DE 200D 2642]
🧟‍♀ zombie boireann // [1F9DF 200D 2640]
🧟‍♂ zombie fireann // [1F9DF 200D 2642]
// Emoji ZWJ Sequence: Gendered Activity
⛹‍♀ boireannach a’ bocadh bàla // [26F9 200D 2640]
⛹‍♂ duine a’ bocadh bàla // [26F9 200D 2642]
🏃‍♀ boireannach a’ ruith // [1F3C3 200D 2640]
🏃‍♂ duine a’ ruith // [1F3C3 200D 2642]
🏄‍♀ boireannach a’ surfadh // [1F3C4 200D 2640]
🏄‍♂ duine a’ surfadh // [1F3C4 200D 2642]
🏊‍♀ boireannach a’ snàmh // [1F3CA 200D 2640]
🏊‍♂ duine a’ snàmh // [1F3CA 200D 2642]
🏋️‍♀ boireannach a’ togail chuideaman // [1F3CB 200D 2640]
🏋️‍♂ duine a’ togail chuideaman // [1F3CB 200D 2642]
🏌️‍♀ boireannach ri goilf // [1F3CC 200D 2640]
🏌️‍♂ duine ri goilf // [1F3CC 200D 2642]
👯‍♀ boireannaich le cluasan rabaid // [1F46F 200D 2640]
👯‍♂ fireannaich le cluasan rabaid // [1F46F 200D 2642]
💆‍♀ boireannach a’ faighinn massage // [1F486 200D 2640]
💆‍♂ duine a’ faighinn massage // [1F486 200D 2642]
💇‍♀ boireannach a’ faighinn cliop // [1F487 200D 2640]
💇‍♂ duine a’ faighinn cliop // [1F487 200D 2642]
🚣‍♀ boireannach ag iomradh bàta // [1F6A3 200D 2640]
🚣‍♂ duine ag iomradh bàta // [1F6A3 200D 2642]
🚴‍♀ boireannach ri rothaireachd // [1F6B4 200D 2640]
🚴‍♂ duine ri rothaireachd // [1F6B4 200D 2642]
🚵‍♀ boireannach ri rothaireachd bheanntan // [1F6B5 200D 2640]
🚵‍♂ duine ri rothaireachd bheanntan // [1F6B5 200D 2642]
🚶‍♀ boireannach a’ coiseachd // [1F6B6 200D 2640]
🚶‍♂ duine a’ coiseachd // [1F6B6 200D 2642]
🤸‍♀ boireannach a’ cur nan rothan // [1F938 200D 2640]
🤸‍♂ duine a’ cur nan rothan // [1F938 200D 2642]
🤹‍♀ boireannach ri caisreabhachd // [1F939 200D 2640]
🤹‍♂ duine ri caisreabhachd // [1F939 200D 2642]
🤼‍♀ boireannaich ri gleacadh // [1F93C 200D 2640]
🤼‍♂ fireannaich ri gleacadh // [1F93C 200D 2642]
🤽‍♀ boireannach a’ cluich polo-uisge // [1F93D 200D 2640]
🤽‍♂ duine a’ cluich polo-uisge // [1F93D 200D 2642]
🤾‍♀ boireannach a’ cluich ball-làimhe // [1F93E 200D 2640]
🤾‍♂ duine a’ cluich ball-làimhe // [1F93E 200D 2642]
🧖‍♀ boireannach ann an sauna // [1F9D6 200D 2640]
🧖‍♂ duine ann an sauna // [1F9D6 200D 2642]
🧗‍♀ boireannach a’ sreap // [1F9D7 200D 2640]
🧗‍♂ duine a’ sreap // [1F9D7 200D 2642]
🧘‍♀ boireannach na shuidhe lòtais // [1F9D8 200D 2640]
🧘‍♂ duine na shuidhe lòtais // [1F9D8 200D 2642]
// Emoji ZWJ Sequence: Gendered Gestures
💁‍♀ boireannach le làmh sìnte a-mach, bas air uachdar // [1F481 200D 2640]
💁‍♂ duine le làmh sìnte a-mach, bas air uachdar // [1F481 200D 2642]
🙅‍♀ boireannach a’ diùltadh rud // [1F645 200D 2640]
🙅‍♂ duine a’ diùltadh rud // [1F645 200D 2642]
🙆‍♀ boireannach ag aontachadh ri rud // [1F646 200D 2640]
🙆‍♂ duine ag aontachadh ri rud // [1F646 200D 2642]
🙇‍♀ boireannach a’ cromadh // [1F647 200D 2640]
🙇‍♂ duine a’ cromadh // [1F647 200D 2642]
🙋‍♀ boireannach a’ togail a làmh // [1F64B 200D 2640]
🙋‍♂ duine a’ togail a làmh // [1F64B 200D 2642]
🙍‍♀ boireannach le drèin // [1F64D 200D 2640]
🙍‍♂ duine le drèin // [1F64D 200D 2642]
🙎‍♀ boireannach le bus oirre // [1F64E 200D 2640]
🙎‍♂ duine le bus air // [1F64E 200D 2642]
🤦‍♀ boireannach le aodann na làmhan // [1F926 200D 2640]
🤦‍♂ duine le aodann na làmhan // [1F926 200D 2642]
🤷‍♀ boireannach a’ druiteadh // [1F937 200D 2640]
🤷‍♂ duine a’ druiteadh // [1F937 200D 2642]
// Emoji ZWJ Sequence: Other
🏳‍🌈 bratach bogha-froise // [1F3F3 200D 1F308]
🏴‍☠ bratach spùinneadair // [1F3F4 200D 2620]
👁‍🗨 sùil ann am builgean còmhraidh // [1F441 200D 1F5E8]
// References:
// [UCD] Unicode Character Database 11.0.0 [http://www.unicode.org/Public/11.0.0/ucd/]
// [Emoji] Unicode Emoji 11.0 [http://www.unicode.org/Public/emoji/11.0/]
// [CLDR] Unicode Common Locale Data Repository 33.1 [http://cldr.unicode.org/index/downloads/cldr-33.1]
//
// Sources:
// 1. emoji-test.txt (Emoji)
// 2. common/annotations/gd.xml (CLDR)
// 3. emoji-zwj-sequences.txt (Emoji)