blob: e699f0ed7af470bf4a2e6f3ace0b594ba9fc1301 [file] [log] [blame]
// Hungarian translation rules
// This file is UTF-8 encoded
// ?1 change pronmunciation of foreign names, some users don't want these rules
.replace
// allow o,u-circumflex for o,u-double-acute
ô ő
û ű
// these consonants following a double letter change it to single
.L01 b c d f g h j k l m n p s t r v w z
.group a
a A
_) a (_ %A
D00_-) al (_ zAl // double z for 100-al
000_-) al (_ Al // ... but not 1000-al
ahhoz Ahoz
.group á
á a:
@) ában (_S4q a:bAn
@) ának (_S4q a:nAk
@) ától (_S4q a:to:l
@) áig (_S3q a:ig
@) ára (_S3q a:R2A
.group b
b b
bb b:
@) ban (_S3q bAn
@) ben (_S3 bEn
biz (A biz, // bizalmas etc.
?1 biedermeier bi:dER2ma:jER2
_) batthiány bAc:a:n^i
b (-b b: // use long [b:], not two [b]
b-) b // silent after 'bb-'
bb (-b b:
bb-) b //silent after bb- part
bb (-L01 b // only speak one b if followed by a consonant after the - character
bb (L01 b // only speak one b if followed by a consonant
bbr bR2 //special exception with always need executing
bbj bj //special exception with always need executing
.group c
c ts
cc ts:
cs tS
ccs tS:
!) cz ts // in names which start with a capital letter
kalapá) csz (en tSz
csz ts|s
papu) cs tS
ar) c (cson ts
mala) c (sá ts
pá) c (só ts
pol) c (so ts
por) c (sé ts
por) c (sz ts
?1 _sto) ck (holm k
har) c (csoport ts
lán) c (cs ts
kudar) c (sorozat ts
gerin) c ts
tán) c (cs ts
tán) c (s ts
kilen) c (csatorn ts
ner) c (stóla ts
kavi) cs (zátony tS
har) c (cselek ts
külön) c (sé ts
mala) c (sül ts
gyümöl) cs (zs tS
fil) c (csiz ts
szo) c (segély ts
_kó) c (csomó ts
árbó) c (csúcs ts
árbo) c (csúcs ts
fegyen) c ts
ccs (L01 tS // only speak one cs if followed by a consonant
cc (L01 ts // only speak one c if followed by a consonant
ccsr tSR2 //special exception with need always execute
ccr tsR2 //special exception
c (-cs tstS //if have end of first word c and after the - character a cs letter pair, need spokening single ts and TS phoneme
c-) cs //not need spokening second cs phoneme
cs (-ccs tS: //this situation need spokening one TS: phoneme
cs-) ccs //not need spokening second tS: phoneme after - character
c (-c ts: // use long [ts:], not two [ts]
c-) c // silent after 'cc-'
ccs (-ccs tS:
ccs-) ccs
ccs (-cs tS: //need spokening one longer TS: phoneme
ccs-) cs //not need spokening second tS phoneme
cc (-cs ts //if this situation happening, need spokening one ts phoneme
cc-) cs tS //need spokening the TS phoneme after the - character
cc (-ccs ts //need spokening one ts phoneme before the - character
cc-) ccs tS //need spokening shorter tS phoneme after the - character
cc (-c ts: // use long [ts:], not two [ts] if after the - character have only cc letter pair
cc-) c //second ts phoneme not need spokening after the - character
cc (-L01 ts // only speak one c if followed by a consonant after the - character
cs (-cs tS: // use long [tS:], not two [tS]
cs-) cs // second tS phoneme not need spokening after - character
ccs (-L01 tS // only speak one ts if followed by a consonant after the - character
cs (-sz tS|s //need spokening single ts and single s phoneme
ccs (-sz tS|s //need spokening single ts and single s phoneme
licen) c (sértés ts
_fil) c (csík ts
_pia) c (csarnok ts
_pol) c (csat ts
_mala) c (sivít ts
_kilen) c (csöv ts
_kilen) c (csomó ts
szanité) c (cs ts
pokró) c (cs ts
kul) cs (zörg tS
kartá) cs (zápo tS
ínyen) c (ség ts
bohó) c (sapk ts
bohó) c (sipk ts
kilen) c (sáv ts
cszs tSZ
kilen) c (schill ts
_bohó) cs ts|S
_ar) c (sérül ts
_har) csor ts|SoR2
_áká) c (söv ts
_aká) c (söv ts
_bohó) c (sz ts
_vi) cc (sor ts
tán) cs (ics tS
_ér) c (sisak ts
_in) cz d ts
_virgon) c (ság ts
_elmén) c (ség ts
martaló) c ts
_ér) c (sas ts
_újon) c ts
_kuru) c ts
_paló) c (ság ts
_fejlé) c ts
nyol) c (seb ts
bará) cs gta tS:
bér) c (csut ts
bér) c (süveg ts
bilin) cs (zör tS
_ér) c (salak ts
_ér) c (cs ts
_ér) c (sely ts
_ér) c (síp ts
ér) cs pte tS
ér) c (sodr ts
garabon) c (ser ts
_laban) c ts
_kéjen) c ts
_ner) c (stólá ts
_jege) c ts
kavi) cs (z tS
kilin) cs (zör tS
laza) c ts
árbo) c (sud ts
_ar) c (seb ts
nyargon) c (cs ts
pere) c (süt ts
_prin) c (ség ts
_rá) c (ság ts
sátán) cs (ap tS
suhan) c ts
udvaron) c (ser ts
pere) c (cs ts
licen) ccs ts|tS
nyol) c (csat ts
pokró) c (sá ts
barká) cs (zen tS
kalapá) cs (zon tS
_kapol) cs tS
lán) c (sor ts
daró) c (cs ts
oroszlán) cs (or tS
harmin) c (sor ts
he) cc (sajt ts
ccsz ts|s
ifjon) c (csap ts
kapo) cs (zár tS
ketre) c (cs ts
ketre) c (so ts
kul) cs (zen tS
lán) c (seb ts
lidér) c (cs ts
mala) c (cs ts
matra) c (sor ts
nyol) c (sark ts
nyol) c (sej ts
nyol) c (sug ts
párdu) c (cs ts
kar) c (sor ts
szendvi) cs (zab tS
tán) cs (i tS
tanon) c (cs ts
titán) cs tS
torná) c (sor ts
ujjper) c (cs ts
ccsz ts|s
_ér) c (saru ts
.group ch
anar) ch (i h
balda) ch (in h
hierar) ch (i h
me) ch (a h
te) ch h
pszi) ch h
pszy) ch h
mün) ch (en C
maso) ch (istA h
monar) ch (i h
_pe) ch h:
szé) ch tS
_zi) ch (y tS
_szé) che (ny tSe:
_szé) ché (ny tSe:
ja) ch (t h
ce) ch (et h:
or) ch dea h
stri) ch (el h:
ar) ch v h
ar) ch (ivál h
ar) ch (itektú h
ma) ch (iná h
oligar) ch h
legpe) ch (es h:
mazo) ch (izm h
mazo) ch (is h
ar) ch (aikus h
_ar) ch (imé h
diszti) ch (on h
ma) ch (iavell h
_or) ch (ide h
almana) ch h
kronoszti) ch (on h
arca) ch (on h
sza) ch (arid h
szto) ch (aszti h
a) ch (aem h
a) ch t h
a) ch (illes h
ti) ch (on h
arca) ch (on h
ba) ch h
blaskovi) ch tS
?1 chip tSip
?1 damjani) ch tS
eu) ch (arisz h
eunu) ch h
fa) ch h
fis) ch (er
forgá) ch tS
grassalkovi) ch tS
ri) ch (ter C
jurisi) chcs tS:
jurisi) ch tS
keglevi) ch tS
s) ch (illing
le) ch (ner h
mala) ch (it h
metterni) ch C
pé) ch (y tS
pejacsevi) ch tS
kra) ch h
tri) ch (in h
e) ch h
.group d
d d
dd d:
dts tS:
dt t:
dtszé t:se:
ddzs (L01 dZ
ddz (L01 dz
dd (L01 d
ddb db //general exception with alwais need executing
ddr dR2 //special exception with always need executing
d (-d d: //if have d after the - character, need spokening longer d: phoneme, not two single d phoneme
d-) d //but the second d phoneme after the - character not need spokening
ddzs (-L01 dZ //need spokening one dZ phoneme if have after the - character a consonant
dd (-d d: //if have two d the first word and a d with second word beginning, need spokening a longer d: phoneme, not a longer d: and a single d phoneme
dd-) d //the second d phoneme not need pronouncing
dd (-L01 d //if have a consonant after the - character, need spokening one d letter, not often happening this but not matter if handled
apró) d (sz d
dsz (_S3 ts:
beszé) d (szin d
beszé) d (sebesség d
cselé) d (so d
dobermann dob:ER2mAn
föl) d (sánc d
ha) dd (_S2 d
ha) d (járat d
ha) d (sor d
hor) d (szék d
máso) d (sor d
pa) d (sor d
ren) d (sza d
va) d (sző d
C) ds tS
ds (C tS
A) ds (A tS:
dsz ts
dsz (C ts
dsz (a ds
dsz ds
a) dsz (A ts:
e) dsz (A ts:
o) dsz (A ts:
a) dsz ds
é) dsz ds
ó) dsz ts:
C) dj J
A) dj (A J:
dj J:
min) dny n^
ná) d d
ná) dd d:
?1 diesel di:zEl
hí) d (szerkezet d
dühvel dyvEl
epizó) d (szerep d
negye) d (száz d
dühbe dybE
fülle) dtt t:
föl) d (sáv d
dühtől dytY:l
rövi) d (zárlat d
ren) dsz (erint d|s
szaba) d (szájú d
menetren) dsz (erű d|s
hazár) d (játék d
főha) d (segéd d
csalá) d (szerető d
föl) d (szoros d
min) d (jobban d
bri) ddzs (el dZ:
rekor) d (sebesség
hol) d (sü d
árpá) d (sáv d
ötö) dsz r ts:
ezre) d (szin d
ha) d (szin d
hor) d (szí d
ezre) d (szá d
kó) d (sor d
máso) d (szin d
ha) d (segéd d
föl) d (szerzé d
twee) dz (ak d|z
twee) dsz (ok d|s
dtt t: //this letters need spokening longer t phoneme
kar) d (su d
zöl) d (sapk d
hí) d (szer d
szaba) d (szoft d
rövi) d (zár d
ren) d (zavar d
ügyvé) d (jel d
kez) dt t
ná) d (szék d
rövi) d (soroz d
pa) d (szerű d
ná) d (suhog d
kató) d (sugár d
kalan) d (játék d
ezre) d (szem d
vé) d (jegy d
honvé) d (sereg d
va) d (szeder d
twee) d (sapk d
ezre) d (segé d
erő) d (szerű d
csalá) d (szociol d
száza) d (szemle d
zöl) d (szem d
utó) d (jelöl d
cselé) ds g tS:
föl) d (szegély d
stran) d (szezon d
_hol) d (sarló d
mó) d (sor d
csalá) d (segít d
standar) d (jegy d
csen) d (sértés d
szaba) d (strand d
zöl) d (sáv d
csalá) d (jog d
szaba) d (szállás d
szaba) d (szombat d
ren) dsz (erintegráció ts
máso) d (szülött d
va) d (szój d
ebé) d (jeg d
szaba) d (jeg d //szabadjegy, szabadjeggyel words need spokening single d phoneme
tize) d (száz d //for example tizedszázalék word need single d and s phoneme
föl) d (szerű d //this word need spokening single d before s phoneme
va) d (sztrájk d //this word need spokening single d before s phoneme
kar) d (szerű d //this word need spokening single d before s phoneme
kö) d (szirén d //this word need spokening single d before s phoneme
rekor) d (szerkez d //this word need spokening single d before s phoneme
kö) d (szitálás d
mó) d (javaslat d
rekor) d (szint d
kambo) dzs dZ:
föl) d (szerke d //földszerkezet word for example need spokening single d before sz letter
harma) d (szint d
kó) d (jel d
harma) d (sor d
beszé) d (javít d
rekor) d (sugár d
máso) d (szaká d //For example másodszakács, másodszakáccsá words need spokening single d phoneme before s phoneme
_ná) d (söv d //for example nádsövénnyé word
dt (sz t:
miliár) d (szor d
tér) d (sérül d
jó) d (szivár d
beszé) d (jel d
_biliár) d (szo d
rekor) d (sebesség d
beszé) d (stílus d
zöl) d (szín d
ná) d (szőnye d
manzár) d (szob d
paliszá) d (sor d
föl) d (színé d
föl) d (színű d
ren) d (szerető d
kó) d (szó d
fjor) d (szerű d
harma) d (száz d
kar) d (szíj d
negye) d (szél d
smarag) d (szín d
száza) d (szám d
tér) d (szokny d
_va) d (szag d
_va) d (szam d
_va) d (szárny d
árpá) d (zászló d
árpá) d (sáv d
beszé) d (zagy d
ezre) d (szerte d
ezre) d (zászl d
föl) d (színek d
föl) d (szökő d
föl) d (szürk d
kalan) d (szerep d
_kar) d (szúr d
_kö) d (szerű d
_kö) d (szürk d
ná) d (síp d
ná) d (szerd d
ná) d (szöve d
_ren) d (jel d
_ren) dsz (eretet d|s
szaba) d (szelle d
szaba) d (szerel d
száza) d (szint d
tér) d (szíj d
_tér) d (zseb d
twee) d (szövet d
utó) d (szerv d
epizó) d (szer d
tize) d (szám d
faj) d (tyúk d
kó) d (szerke d
ha) d (szertá d
_föl) d (szelle d
_föl) d (szerz d
_föl) d (sziget d
_föl) d (szín d
_föl) d (szurok d
_föl) d (szült d
_gon) d (szer d
_ha) d (játék d
_ha) d (száll d
_ha) d (szer d
_harma) d (szül d
_hor) d (szek d
kalan) d (szer d
_kó) d (szob d
_küz) d (szell d
_lú) d (szokás d
lú) d (zsír d
va) d (szerű d
hó) d (szőr d
kobol) d (szög d
máso) d (szerep d
_mon) dsz (a ts
ná) d (szilán d
_rá) d (sóz d
ötö) d (szülö d
pa) d (szőny d
_smarag) d (sz d
szaba) d (szól d
szomszé) d (sor d
va) d (sáfr d
va) d (szegf d
va) d (szilv d
vá) d (szóza d
borso) d (sz d
herná) d (sz d
szaba) d (szent d
for) d (jános d
egye) d (szám d
shetlan) d (szige d
szaba) d (szem d
_tren) dsz (e d|s
vakon) d (sz d
vé) d (jeggy d
své) d (zseb d
csalá) d (szer d
szaba) d (sajt d
szomszé) d (jog d
elő) d (szerv d
árká) d (szerű d
csalá) d (sztor d
harminca) d (sze d
hol) d (szond d
kó) d (szöve d
lipi) d (szint d
máso) d (szava d
_ná) d (szeg d
nyárá) d (szere d
rú) d (szerű d
tize) d (szed d
_va) d (szerb d
va) d (tyúk d
bőrön) d (sze d
stran) d (szett d
pa) d (szomszé d
akkor) d (játsz d
harma) d (szándék d
rekor) d (szer d
rekor) d (szezo d
va) d (szállí d
cső) d (szerű d
hol) d (szputnyik d
.group dz
fogó) dz (kod ts
fogó) dz z
fenyegető) dz z
akaró) dz z
hallgató) dz z
húzó) dz ts
harapó) dz z
himbáló) dz z
lopó) dz z
szedelő) dz z
szedelő) dz (kö s
tapogató) dz z
ó) dz (kod ts
villó) dz z
e) dz dz:
e) dz s dz:
kére) dz ts
mentegető) dz z
dz dz:
A) dz (A dz:
dzs dZ
dzs (C dZ
a) dzs (A dZ
mene) dzs (A dZ:
mahara) dzs (A dZ:
bri) dzs (A dZ:
?1 kambo) dzs (A dZ: //a town name with need spokening dZ: phoneme
_do) dzs (A dZ: //for example dodzsemautó need spokening dZ: phoneme
dz dz:
C) dzs dZ
borsó) dz z
beszé) dz (avar d|z
dobáló) dz z
kérő) dz z
követelő) dz z
rángató) dz z
titkoló) dz z
ringató) dz z
mére) dz (k ts
ezre) dz (ene d|z
száza) dz (ene d|z
honvé) dz szló d|z
smarag) dz ld d|z
kapáló) dz z
_ó) dz (ko ts
gyűrű) dz (ik z
burkoló) dz z
.group e
e E
000_-) el (_ REl // double R for 1000-el
000000_-) el (_ El // ... but not 1000000-el
_) ehhez EhEz
egyezség EJ:ESSe:g
egyezségg EJ:ESSe:g:
.group é
é e:
éi e::i:
@) ében (_S4q e:bEn
@) ének (_S4q e:nEk
@) étől (_S4q e:tY:l
@) ére (_S3q e:R2E
@) éig (_S3q e:ig
éhség e:Se:g
éhségg e:Se:g:
.group ë
ë Y
.group f
f f
?1 führer fy:R2ER2
e) ff (ajt f
e) ff l f
a) ff l f
ff (L01 f // only speak one b if followed by a consonant
ffb fb //general rule, always need one f before the remaining b beginning word, for example be end of words
ffr fR2 //general rule, always need one f before the remaining b beginning word, for example be end of words
ff (-L01 f
.group g
g g
gg g:
ggy J:
gg (L01 g
ggb gb //special exception with always need executing
ggr gR2 //special exception with always need executing
?1 _) goeth gY:tE
_me) ggy (en_ J: //Single meggyen word need spokening longer J: phoneme
me) g (gy g
ggy (L01 J
ggyb Jb //special exception with always need executing
ggyr JR2 //special exception with always need executing
me) ggy (L01 J //special exception with not good spokening single g and one gy letter, for example meggyfolt not spokening meg and gy folt with single words
me) ggyb Jb //special exception with not good spokening single g and one gy letter, for example meggyben not spokening meg and gy folt with single words
me) ggyr JR2 //special exception with not good spokening single g and one gy letter, for example meggyre not spokening meg and gy folt with single words
gy (-gy J: //need spokening longer J: phoneme with this situation
gy-) gy //but not need spokening the second J: phoneme
ggy (-L01 J //if have consonant after the - character, need spokening one J phoneme
me) ggy (-L01 J //special exception with not good spokening single g and one gy letter, for example meggyfolt not spokening meg and gy folt with single
//words
me) ggy (-gy J: //this is a special exception if have after a - character with gy consonant
g (-gy gJ //special rule
g-) gy //not need spokening second J phoneme
g (-g g: //if the first word end of g and second word beginning with g letter, need spokening one longer g: phoneme
g-) g //not need spokening second g phoneme
gg (-gy gJ //special rule
gg-) gy //not need spokening second J phoneme
gg (-L01 g //if have consonant after the - character, need spokening one g character
me) ggy (es J:
me) ggy (et J:
me) ggy (el J:
me) ggy (_S3 J:
le) g (gy g
orszá) g (gyűlés g
fo) g (gyűrű g
fo) g (gyö g
kuplun) g (gyár g
bélye) g (gy g
jo) g (gyakor g
dö) g (gyapjú g
fo) g (gyalu g
hadianya) g (gyár g
ide) g (gy g
lé) g (gyök g
műjé) g (gyár g
régisé) g (gyűjt g
ritkasá) g (gyűjt g
üve) g (gy g
vilá) g (gyűlöl g
gk k:
é) gh (ajla kh
pro) g (gyak g
arcüre) g (gyulladás g
szöve) g (gyűjt g
ta) g (gyűl g
gu) gg (ol g
orszá) g (gyarapod g
anya) g (gyár g
anya) g (gyűjt g
végi) g (gy g
me) ggy (mag J
me) ggy z J:
bádo) g (gy g
szö) g (gyár g
han) g (gyakor g
ele) ggy J:
_jé) g (gyár g
_felesé) g (gyilkos g
imádsá) g (gyűjt g
hólya) g (gyul g
végi) g (gyö g
ro) ggyj k J:
rá) g (gyűjt g //for example virággyűjtés, virággyűjteményt words
_lo) g (gyűjt g //for example loggyűjtemény word
dro) g (gy g
le) gg (roteszk g:
_agya) g (gy g
anya) g (győz g
felsé) g (gy g
elesé) g (gy g
sere) g (gyűj g
kötelessé) g (gyak g
_lán) g (gy g
szentsé) g (gy g
zálo) g (gy g
me) ggy (em J:
mére) g (gy g
nyere) g (gy g
vendé) g (gy g
világossá) g (gy g
vilá) g (gy g
virá) g (gy g
csilla) g (gy g
édessé) g (gy g
ge) g (gyár g
han) g (gy g
hazugsá) g (gy g
tőze) g (gy g
doppin) g (gy g
baromsá) g (gy g
tehetsé) g (gy g
bete) g (gy g
egysé) g (gy g
átla) g (gy g
szőnye) g (gy g
hűsé) g (gy g
_ma) g (gyűjt g
népessé) g (gy g
öröksé) g (gy g
_sze) g (gyár g
szö) g (gyors g
tisztsé) g (gy g
szúnyo) g (gy g
szala) g (gyakor g
szala) g (gyűjt g
azonossá) g (gy g
barlan) g (gy g
betegsé) g (gy g
bizottsá) g (gy g
boldogsá) g (gy g
bumerán) g (gy g
szövetsé) g (gy g
cé) g (gyil g
cé) g (gyűr g
cukisá) g (gy g
me) ggy nte J:
dö) g (gyár g
dömpin) g (gy g
dramatur) g (gy g
egyvele) g (gy g
ellensé) g (gy g
érdekessé) g (gy g
fére) g (gy g
feszültsé) g (gy g
gyalo) g (gy g
sere) g (gy g
hangszala) g (gy g
haran) g (gy g
híressé) g (gy g
hólya) g (gy g
horo) g (gy g
hülyesé) g (gy g
in) g (gyár g
jé) g (gyűr g
jo) g (gyűjt g
jo) g (gyüm g
közönsé) g (gy g
lé) g (gyár g
ma) g (gyár g
vé) g (gyant g
mássá) g (gy g
me) ggy (asz J:
me) ggy (ill J:
me) ggy ltet J:
szala) g (gyár g
anya) g (gy g
nemzetsé) g (gy g
ördö) g (gy g
részle) g (gy g
réte) g (gy g
ru) g (gyant g
sebessé) g (gy g
szlen) g (gy g
ta) g (gyül g
tisztasá) g (gy g
újsá) g (gy g
végta) g (gy g
ele) ggy (el J:
.group gy
gy J
gys tS
A) gys (A tS:
gysz Js
A) gysz (A Js
C) gyj J
A) gyj (A J:
ha) gyj J:
e) gy (jelentésű J
_e) gy (es J:
_e) gy (et_ J:
_e) gy (etlen J:
_e) gy (ik J:
_e) gy t J:
e) gyj (elentésű Jj
lá) gy (sá J
gyön) gy (sor J
_minde) gy (ik J
na) gysz (a Js
na) gy (sokára J
na) gy (siet J
ú) gys (e J|S
seho) gy (se J
ho) gy (se J
na) gy (ság J
he) gy (ség J
e) gys g J|S
e) gy (sarkú J
e) gy (sejtű J
e) gy (sínű J
e) gy (sor J
né) gy (sor J
e) gy (es-egyedül J //need one J phoneme with this word, not J: phoneme
ú) gy (sem J
né) gy (sarok J
na) gy (stíl J
fa) gy (sérül J
_e) gy (ezmény J:
_mege) gy (ez J:
e) gy (-egy J:
na) gy (stratégia J
e) gy rtelmű J:
e) gy (ezked J:
e) gy (eztet J:
e) gy (etért J:
e) gy (irányú J:
kie) gy (ez J:
belee) gy (ez J:
_e) gy (ez J:
e) gy ltalán J:
e) gy (ensúly J:
tizene) gy (edszer J:
tizene) gy (es J:
ú) gy (sincs J
e) gy rt J:
a) gy (sérül J
á) gy (sor J
né) gy (sáv J
tizene) gy (edik J:
e) gy (aránt J:
e) gy (enrang J:
e) gy (előre J:
e) gy (enként J:
je) gy (enként J
félmege) gy (ez J:
_e) gy (el J:
tizene) gy (et J:
tizene) gy (en J:
e) gy (esület J:
a) gy (sej J
e) gy ttal J:
épülete) gy tt J:
na) gy (salló J
_e) gy gy J:
nem-e) gy (ez J: // if have a "nem" word (with $combine attribute), need [J:] not [J]
e) gy (idejű J:
_e) gy (idő J:
nem-e) gy tt J: // if have a "nem" word (with $combine attribute), need [J:] not [J]
na) gy (sarló J
e) gy (azon J:
_e) gy (oldal J:
_e) gy v J:
_e) gy rá J:
_e) gy (se J
je) gy (ezte J
na) gy (sebes J
_í) gys (e J|S
na) gy (siker J
huszone) gy (edik J:
je) gy rt J
harmince) gy (edik J:
étvá) gy (javít J
e) gy (ember J:
né) gy (jegy J
a) gy (sebész J
tár) gy (sorozat J
e) gy (jegyű J
tár) gy (jutal J
e) gys v J|S //egysáv beginning words for example need spokening single J and S phoneme.
_e) gy (ablak J:
összee) gy (esít J:
nem-e) gy (ik J:
_e) gy sszeg J:
e) gys k J|S //for example egysíkú word need spokening single J and S phoneme
_e) gy ntet J:
tár) gy (sor J
_í) gy (jár J
száze) gy (es J:
huszone) gy (es J:
_e) gy _ J:
_mint-e) gy _ J:
na) gy (sáp J
_hiszeke) gy (e J:
huszone) gy (ed J:
huszone) gy (ez J:
újrae) gy (esít J:
e) gy jszak J:
_egyszere) gy (e J:
_huszone) gy (e J:
száze) gy (edik J:
védje) gy (straté J
na) gy (sor J
e) gy (esít J:
ve) gy rték J
.group h
h h
hertz hER2ts
hh (-L01 h
minde) hh (ez h
_cse) h (ország //special exception, the h phoneme doesn't need spokening thiws word part
_cse) h (szlovák //special exception, the h phoneme doesn't need spokening thiws word part
_ju) h (kolb
_ju) h (sajt
_ju) h (tenyész
_ju) h (szárnyék
cse) h (bánya
.group i
i i
@) i (_S1 i
@) ig (_S2 ig
@) ihoz (_S4q ihoz
.group í
í i:
íts i:tS:
ítsd i:tSd
t) í (zen i
t) í (zet i
v) í (zen i
sz) í (vatás i
v) í (zére i
sz) í (ve i
t) í (zes i
t) í (zesz i:
sz) í (vel i:
_t) í (zük i
_sz) í (vattak i
_sz) í (vattákk i
_sz) í (vató i
_v) í (zi i //for example vízipipa, vízimentők beginning words need spokening i, not i: phoneme
_v) í (zió i: //But this word an exception for prewious rule
agressz) í (v i:
_sz) í (nész i
_sz) í (néssz i
sz) í (vatn i
_megsz) í (vatta i
szabad) ítsz its:
sz) í (vemészt i:
vesz) ítsz i:ts:
progressz) í (ve i:
sz) í (vemel i:
sz) í (vere i:
sz) í (veré i:
sz) í (verő i:
sz) í (vevő i:
expressz) í (v i:
recessz) í (ve i:
v) í (zener i:
.group j
j j
@) jában (_S5q ja:bAn
@) jának (_S5q ja:nAk
@) jától (_S5q ja:to:l
@) jáig (_S4q ja:ig
@) jára (_S4q ja:R2A
@) jával (_S5q ja:vAl
@) jének (_S5 je:nEk
@) jére (_S4 je:R2E
@) jétől (_S5 je:tY:l
@) jéig (_S4 je:ig
@) jével (_S5 je:vEl
_) javíts jAvi:tS:
_) javítsd jAvi:tSd
jj (L01 j //if have a consonants after two j letter, need spokening one j letter
jjb jb //need always executing this exception
jjr jR2 //need always executing this exception
jj (-L01 j
.group k
k k
kk k:
kk (C k:
kk (-L01 k //if next word starts with a consonant (except k, see next rule), need one k letter
kk (-k k: // but except for k beginning second words, this situation need spokening longer k: phoneme
kk-) k // silent after 'kk-' spokened phoneme
_) köztársaság k'Ysta:R2SASa:g
_) köztársaságg k'Ysta:R2SASa:g:
központ kYspont
központt kYspont:
központj kYsponc
_) köz kYz
község kYSSe:g
készség ke:SSe:g
kossuth koSu:t
kossutht koSu:t:
kossuthj koSu:c:
készségg ke:SSe:g:
kkb kb //need keep this exception because have some words ben or ban suffixes
kk (L01 k
kkj kj //need keep this exception because have some words jének or jának suffixes
kkr kR2 //special exception with always need executing
_) közt kYst
k (-k k: //for example marok-körző word need cut one k letter and need spokening k: phoneme only
k-) k //silent with second k phoneme
_játé) kk (liens k: //exceptiof for kk (L01 rule
községg kYS:e:g:
.group l
l l
fe) l (ju l
fe) l (jö l
fe) l (jegy l
fe) l (jelen l
fe) l (jár l
lj l^j
cé) l (já jj
ly j
lly jj
A) lj (A l^j
e) l (jut l
e) l (jus l
_e) lj lj
á) ll (j j
beszé) lj jj
bére) lj jj
fáj) l l
fájla) l (j jj
gondo) lj jjj
ke) lj jj
sajná) lj jjj
llj jjj
C) ly (_ li
_kéth) ly li
szamue) lly lli
szamue) ly lli
mi) ll (i l
szé) l (jár l
szé) l (jegy l
keresztü) l (j l
_) tú) l (j l:
e) l (játsz l
fe) l (javít l
fe) l (jogosít l
ökö) l (jog l:
inte) ll (ige l
e) ll (ipsz l
_) e) lj r lj
_ta) lj n lj
_fé) l (jobb l
ll (L01 l // only speak one 1 if followed by a consonant
llb lb //special exception with always need executing
llr lR2 //special exception with always need executing
lly (-L01 j //if have consonants after - character, need spokening one j letter with first part
ll (-L01 l
bagate) ll (iz l
fü) l (lyuk l
levé) l (lyuk l
nyé) l (lyuk l
.group m
m m
ko) mm (uni m
mm (-L01 m //if have a consonant after - character, need spokening one m letter
mm (L01 m //if have a consonant after two m letter, need spokening one m letter
.group n
n n
n (g n
n (k n
n (p m
ny n^
nny n^n^
nj n^n^
nny (cs n^ //special exception
nny (L01 n^ // only speak one ny if followed by a consonant
nnyb n^b //special exception with always need executing
nnyr n^R2 //special exception with always need executing
nn (L01 n // only speak one n if followed by a consonant
nnb nb //special exception with always need executing
nnr nR2 //special exception with always need executing
szí) n (ját n
szí) n (józan n
nyj n^n^
_) nem (- nEm // has $combine attribute in hu_list, combine with the next word
me) nny (ország n^
pihe) nj (_S2 n^
főbe) n (jár n
_) nvda (- Enve:de:a:
ingye) n n
?1 _) nylon nEjlon
ajá) nlj j:
i) nny (ekció n^
bű) n (jel n
negyve) n (yard n
ötve) n (yard n
elle) n (javaslat n
késő) n (jövő n
közbe) n (jár n
magá) n (jog n
óceá) n (jár n
pero) n (jegy n
ö) n (járó n
tulajdo) n (jog n
ko) nn (ektor n //"connector" word, we one n letter, not two n
éle) n (jár n
magá) n (jelleg n
elle) n (játék n
elle) n (javallt n
fé) ny (jel n^
i) nj (ekció n^
elle) n (jegy n
egye) n (jogú n
beto) n (járda n
verse) ny (jog n^
irá) ny (jel n^
ö) n (jelöl n
teljesítmé) ny (javu n^
törvé) ny (java n^
ajá) nl l:
_feddhetetle) n (jelle n
állomá) ny (jel n^
ingatla) n (jog n
nyeremé) ny (játék n^
botrá) ny (játék n^
magá) nny (ugdíj nn^ //the nny here is n+ny not the double n^ phoneme
alkotmá) ny (j n^ //for example alkotmányjog, alkotmányjavaslat words need spokening n^ phoneme
nny (-L01 n^ //if have a consonant after - character, need spokening one n^ phoneme
nn (-L01 n //if have a consonant after - phoneme, need spokening one n phoneme
eredmé) ny (j n^ //for example eredményjelző word need spokening n^ phoneme
hiá) ny (j n^ //for example hiányjel word need spokening n^ phoneme
mező) ny (j n^ //for example mezőnyjátékos word need spokening n^ phoneme
esemé) ny (jel n^
helybe) n (jár n
polle) n (jelen n
idé) ny (jel n^
vagyo) n (nyilatkozat n //for example vagyonnyilatkozat word need spokening single n phoneme before n^ phoneme, not two n^n^ phoneme.
szí) n (jelzés n
kormá) ny (jelentés n^
benzi) nj nj
mikrofo) n (nyílás n
szí) n (nyom n
kormá) ny (javaslat n^
_me) ny (assz n^
_me) nny (assz n^
kölcsö) n (jegyz n
_bű) n (nyom n
filigrá) n (nyel n
kabi) n (nyíl n
magá) n (nyel n
oroszlá) n (nyom n
_ö) n (nyom n
_szi) n (játsz n
szivárvá) ny (játsz n^
utá) n (nyom n
verse) ny (játék n^
_elle) n (jav n
vagyo) n (jog n
nny (elv n|n^
haszo) n (jár n
boszorká) ny (jelet n^
káno) n (jog n
legé) ny (jár n^
szé) n (jelek n
teljesítmé) ny (j n^
nem-lts n'Em||_!'Ellt,e:,ES //without this rule Espeak spokening the nem LTS text with one word, because general in hu_list have a $combine attribute the nem word.
n'Em _!'Ellt,e:,ES
porcelá) n (ny n
részvé) ny (jegy n^
agyo) n (játsz n
kölcsö) n (nyak n
dohá) ny (jöv n^
elektro) n (ny n
magá) n (nyar n
igé) ny (jog n^
szé) n (nyom n
verse) ny (játsz n^
ár) ny (játé n^
arzé) n ((ny n
bá) n (nyíre n
benzi) n (ny n
nny (elv n|n^
kö) nny (elv n^:
elektro) n (ny n
szé) n (nyom n
haszo) n (ny n
ingatla) n (nyil n
io) n (ny n
karbo) n (ny n
kazá) n (ny n
kokai) n (ny n
kölcsö) n (ny n
kupo) n (ny n
vászo) n (ny n
marato) n (ny n
mediá) n (ny n
telefo) n (ny n
morfi) n (ny n
mikro) n (ny n
neutro) n (ny n
oxigé) n (ny n
_ö) n (nyug n
panteo) n (ny n
sablo) n (ny n
skanze) n (ny n
szentivá) n (ny n
szé) n (nyom n
ta) n (nyomd n
vagyo) n (ny n
külö) n (jára n
szí) n (jeles n
.group o
o o
.group ó
ó o:
.group ö
ö Y
.group ő
ő Y:
.group p
p p
p (-p p: //need spokening p: phoneme, not pp phoneme
p-) p //the second p phoneme don't need spokening after - character
pp p:
pp-) p // silent after 'pp-'
pp (C p:
p (v p_
pp (L01 p
ppb pb //special exception with always need executing
ppr pR2 //special exception with always need executing
?1 _) potsdam potsda:m
pp (-L01 p //if have consonant after - character, need spokening one p letter
.group q
q kv
qu kv
.group r
@) ra (_S2 R2A
@) re (_S2 RE
r R2
rm R2_m
r) r R2
r (r R
r (cc R
?1 _) richa (rd R2iCa:
_) richá (rd R2iCa:
i) rr (itá R2
ko) rr (epetá R2
a) rr (ogáns R2
rr (L01 R2
rrb R2b //special exception with always need executing
rrr R2R2 //not need spokening three R2 phoneme
te) rr (ier R2
te) rr (ori R2
rr (-L01 R2
konku) rr (en R2
_a) rr (oganci R2
.group s
s S
s (-sz s: //if have the - character the next word part beginning with sz, always need spokening s: phoneme
s-) sz //but not need spokening second sz phoneme
dns-) sz s
föld) s nc S
?1 hel) s (inki z
ki) s (ebb SS
_munká) s S
_nyílá) s S
?1 _o) slo slo:
?1 _o) sló slo:
tojá) s S
_) semmelweiss sEmmElvEjs
_) semmelweis sEmmElvEjs
_) semmelweiß sEmmElvEjs
engel) s s
?1 _) saar sa:R2
?1 _wa) sh (ing S
pénze) s S
robbaná) s S
?1 danubiu) s s //a radio station name
?1 juventu) s s //a radio station name
va) s (s S
óriá) s S
látá) s (zavar S
hallá) s (zavar S
gyalogo) s (zászló S
ki) s (zsidó S
szennye) s (zsá S
alvá) s (zava S
magatartá) s (zavar S
erőforrá) s (zabál S
működé) s (zava S
viselkedé) s (zava S
alkalmazá) s (szerver S
fá) s (szárú S
ritmu) s (zavar S
pedagógu) s (sztrájk S
_fúvó) s (zene S
identitá) s (zavar S
fáklyá) s (zen S
_ki) s (zombor S
_alvá) ssz ksé Ss
_barná) ssz rke Ss
_kőműve) s (sz S
_lőré) s (sz S
_pörkölé) s (sz S
hadá) s (szag S
_körö) s (szakál S
hú) s (szag S
gránáto) s S
páncélo) s S
robbaná) s (zaj S
üté) s (záp S
mozgá) s (zava S
ejtőernyő) s S
puská) s S
lépé) s S
mágne) s S
padlá) s S
_pili) s S
_piro) s S
típu) s (zub S
_vörö) s S
termelé) s S
_áldá) s S
_asztalo) s S
_árgu) s S
dragonyo) s S
_képzé) s S
farka) s (szőr S
fedezé) s S
galaxi) s S
koldu) s S
brekegé) s S
ritmu) s (zaj S
_tetszé) s S
toko) s (zászl S
váro) s (zaj S
váro) s (zs S
ki) s (zsidá S
ki) s (szent S
ki) s (sziget S
ki) s (szőlő S
körö) s (szeg S
kolbászo) s S
feldolgozá) s S
_ki) s (szín S
kérdé) s S
végzé) s S
blue) s (zen S
fúvó) s (zené S
települé) s (zón S
_adá) s (zár S
basszu) s (zen S
blue) s (zon S
egyene) s (zár S
fázi) s (zár S
konfliktu) s (zón S
kortár) s (zen S
kóru) s (zen S
mikulá) s (zacs S
mulató) s (zen S
orvo) s (zseb S
ő) s (száj S
ő) s (szám S
ő) s (szava S
ő) s (szent S
ő) s (szó S
rugó) s (zárj S
szeku) s (zen S
töré) s (zón S
verbunko) s (zen S
.group ss
ssz ss2
ssz nű Ss
mu) ss (olin ss2
_má) ssz Ss
mennydörgé) ssz (erű Ss
robbaná) ss S:
hamva) ssz s:
kotyva) ssz s:
robbaná) ssz (er Ss
danubiu) ss s: //a radio station name
danubiu) ssz s: //a radio station name
juventu) ss s:
juventu) ssz s: //a radio station name
farka) ssz (em Ss
villamo) ssz k Ss
titko) ssz (olg Ss
karo) ssz k Ss
hú) ssz (elet Ss
vörö) ssz (em Ss
dőlé) ssz g Ss
vonó) ssz (erenád Ss
maro) ssz Ss
szepe) ssz (ombat Ss
ko) ssz (arv Ss
kaka) ssz k Ss
vérte) ssz lő Ss
leve) ssz (ed Ss
adá) ssz net Ss
adó) ssz mla Ss
állá) ssz g Ss
almá) ssz rke Ss
ugatá) ssz (erű Ss
autó) ssz (emüveg Ss
zuhaná) ssz (erű Ss
bélé) ssz v Ss
karo) ssz ria Ss
bor) ssz (em Ss
bor) ssz r Ss
kéke) ssz rk Ss
éde) ssz j Ss
égé) ssz (abály Ss
egyene) ssz Ss
má) ssz (or Ss
éke) ssz l Ss
éle) ssz (em Ss
ellenállá) ssz (ekrény Ss
előírá) ssz (er Ss
löké) ssz m Ss
érzékelé) ssz (int Ss
esé) ssz g Ss
fagyo) ssz (ent Ss
farka) ssz (erű Ss
farka) ssz lő Ss
fedele) ssz rny Ss
hajlá) ssz g Ss
féti) ssz (erű Ss
hő) ssz (erel Ss
fióko) ssz (ekr Ss
rendelkezé) ssz (er Ss
foga) ssz (eg Ss
foglalkozá) ssz (erű Ss
maga) ssz rú Ss
gondviselé) ssz (er Ss
gyújtá) ssz (abály Ss
hárma) ssz (ab Ss
hárma) ssz Ss
ver) ssz (ak Ss
hártyá) ssz rny Ss
hegye) ssz g Ss
hirdeté) ssz veg Ss
hivatá) ssz (erű Ss
pulzu) ssz m Ss
hú) ssz (ekrény Ss
írá) ssz (akér Ss
jelené) ssz (erű Ss
kampó) ssz Ss
ka) ssz k Ss
katalógu) ssz m Ss
kattogá) ssz Ss
ki) ssz m Ss
ki) ssz (erű Ss
ki) ssz (ob Ss
ki) ssz k Ss
ki) ssz tár Ss
könyve) ssz (ek Ss
köté) ssz Ss
laká) ssz (en Ss
lapo) ssz r Ss
látomá) ssz (erű Ss
lejté) ssz g Ss
lengé) ssz (abály Ss
nyomá) ssz (erű Ss
löké) ssz (erű Ss
luxu) ssz Ss
megállapodá) ssz (erű Ss
meglepeté) ssz (erű Ss
motoro) ssz n Ss
ülé) ssz (ak Ss
tölté) ssz (abályoz Ss
orvo) ssz vetség Ss
orvo) ssz (akértő Ss
orvo) ssz (emély Ss
orvo) ssz (er Ss
ökrö) ssz (ekér Ss
ő) ssz le Ss
pikkelye) ssz rny Ss
piro) ssz (em Ss
plü) ssz (erű Ss
pré) ssz (er Ss
púpo) ssz nyog Ss
rajtaüté) ssz (er Ss
karo) ssz riájú Ss
ruhá) ssz (ekrény Ss
sárgá) ssz Ss
sa) ssz (em Ss
serté) ssz Ss
sonká) ssz Ss
sor) ssz (erű Ss
töré) ssz g Ss
uta) ssz l Ss
szerzete) ssz (er Ss
szerződé) ssz (e Ss
tudá) ssz (int Ss
szoká) ssz (er Ss
szólá) ssz (abad Ss
születé) ssz (ab Ss
tágulá) ssz (abály Ss
tár) ssz (ekér Ss
tár) ssz (er Ss
tava) ssz (a s:
váro) ssz (iluett Ss
tejfele) ssz j Ss
tejfölö) ssz j Ss
többe) ssz m Ss
tölté) ssz m Ss
tövi) ssz r Ss
tudá) ssz (omj Ss
szúrá) ssz (erű Ss
ugrá) ssz (erű Ss
vallá) ssz (ab Ss
vöröse) ssz ke Ss
zökkené) ssz (erű Ss
zölde) ssz rke Ss
zsíro) ssz n Ss
köhögé) ssz (erű Ss
üté) ssz (erű Ss
olva) ssz s:
felelő) ss g S
égzengé) ssz (erű Ss
világo) ssz rke Ss
motoro) ssz (emüveg Ss
bőgé) ssz (erű Ss
kavará) ssz (erű Ss
_sa) ssz (eg Ss
ké) ssz rás Ss
gyalogo) ssz Ss
mozgá) ssz Ss
_ke) ss (elring s:
rádió) ssz (ob Ss
jelzé) ssz (erű Ss
kitöré) ssz (erű Ss
hatá) ssz ne Ss
fri) ss (zöl S:
nyúva) ssz s:
hirdeté) ssz (erve Ss
páncélo) ssz Ss
hajtá) ssz (erű Ss
sorva) ssz k s:
rendelteté) ssz (er Ss
klien) ssz (oft Ss
ssz (L01 s
sszb sb //general rule, always need one sz before the remaining b beginning word, for example be end of words
sszr sR2 //general rule, always need one sz before the remaining r beginning word, for example ra end of words
ss (L01 S
ssb Sb //general rule, always need one s before the remaining b beginning word, for example be end of words
ssr SR2 //general rule, always need one s before the remaining r beginning word part, for example ra end of words
ssz (-L01 s //if have a consonant after the - character, need spokening one sz phoneme
ss (-L01 S //if have a consonant after the - character, need spokening one S letter
települé) ssz (er Ss //for example településszerkezet word need spokening single S and s phoneme.
gyor) ssz r Ss //for example gyorsszűrő word need spokening single S and s phoneme
_a) ssz (iszt s //for example the asszisztens word need spokening one s phoneme
eltu) ss (ol S
ellátá) ssz (er Ss
égé) ssz (ag Ss
csapá) ssz (erű Ss
menekülé) ssz (erű Ss
csapá) ssz m Ss
_ökrö) ssz (ekere Ss
_nyár) ssz (erű Ss
hamva) ssz ke Ss
luga) ssz (erű Ss
_világo) ssz (em Ss
nyuva) ssz s:
_ökrö) ssz (eg Ss
éhe) ssz j Ss
_hamva) ssz rke Ss
_kaka) ssz Ss
_kereke) ssz k Ss
_koldu) ssz (e Ss
adá) ssz (erű Ss
_laká) ssz Ss //For example lakásszövetkezet, lakásszerű words
_látá) ssz g Ss
_forgá) ssz Ss //for example forgásszabály, forgásszerű words
_pedagógu) ssz (er Ss
_víru) ssz (er Ss
_recé) ssz rú Ss
teté) ssz (e Ss //for example büntetésszerű, tüntetésszerű words
_égé) ssz Ss
ritmu) ssz (ab Ss
széná) ssz (ek Ss
szódá) ssz (i Ss
repülé) ssz (er Ss
emelé) ssz (er Ss
uta) ssz m Ss
uta) ssz (er Ss
fúvó) ssz (im Ss
vasa) ssz (ak Ss
_sa) ssz rny Ss
_vasuta) ssz Ss
váro) ssz (er Ss
váro) ssz pe Ss
tár) ssz ve Ss
_farka) ssz j Ss
_farka) ssz (ig Ss
_hú) ssz (alonna Ss
_ver) ssz (er Ss
_ko) ssz (em Ss
tipu) ssz m Ss
alvá) ssz (eg Ss
lako) ssz m Ss
_szencsége) ssz z Ss
ki) ssz (ekrény Ss
csattaná) ssz (erű Ss
csikó) ssz m Ss
_csipké) ssz Ss
csobbaná) ssz (erű Ss
csuklá) ssz (erű Ss
csavará) ssz (erű Ss
ájulá) ssz (erű Ss
aranyo) ssz ke Ss
_bakfi) ssz Ss
barná) ssz k Ss
bélé) ssz (alag Ss
_berendezé) ssz (e Ss
omlá) ssz (ag Ss
rengé) ssz (erű Ss
pergé) ssz (erű Ss
dú) ssz (akáll Ss
_éde) ssz (esztest Ss
egyene) ssz l Ss
előőr) ssz (erű S|s
rúgá) ssz (erű Ss
farka) ssz (uk Ss
_fá) ssz n Ss
fehére) ssz ke Ss
feketé) ssz rk Ss
pa) ssz roz s
ma) ssz roz s
szerelé) ssz (ett Ss
fertőzé) ssz (erű Ss
fájá) ssz (er Ss
csuszamlá) ssz (erű Ss
fűté) ssz (ag Ss
habitu) ssz (erű Ss
halotta) ssz Ss
hányá) ssz (ag Ss
világo) ssz ke Ss
kéré) ssz (erű Ss
rándulá) ssz (erű Ss
utalá) ssz (erű Ss
villaná) ssz (erű Ss
hárma) ssz m Ss
szoro) ssz (erű Ss
_hente) ssz (ak Ss
örgé) ssz (erű Ss
hő) ssz (erep Ss
hú) ssz llít Ss
járá) ssz (olgálat Ss
járá) ssz (erű Ss
irtá) ssz l Ss
jelenté) ssz (int Ss
karo) ssz riá Ss
katekizmu) ssz (erű Ss
_keríté) ssz (ag Ss
_kevé) ssz (er Ss
látá) ssz g Ss
nyilatkoztatá) ssz (erű Ss
szögellé) ssz (erű Ss
_kitünteté) ssz Ss
kommunikáció) ssz (ob Ss
köle) ssz (em Ss
köntö) ssz (erű Ss
könyöklé) ssz l Ss
_körö) ssz (ig Ss
_kőri) ssz Ss
_küldeté) ssz Ss
labirintu) ssz (er Ss
lázadá) ssz Ss
_lejté) ssz S|s
üté) ssz m Ss
málhá) ssz Ss
medre) ssz k Ss
_mela) ssz n s:
_méne) ssz Ss
_mesze) ssz r Ss
_móku) ssz Ss
_napo) ssz (ob Ss
utazá) ssz (erű Ss
nedve) ssz rk Ss
neme) ssz v Ss
neme) ssz rm Ss
nyikkaná) ssz (er Ss
nyomá) ssz (ab Ss
orvo) ssz z Ss
orvo) ssz (er Ss
vodá) ssz (int Ss
örvénylé) ssz (erű Ss
párná) ssz k Ss
_pené) ssz n s:
pedagógu) ssz (ob Ss
pirami) ssz (erű Ss
_pirító) ssz (e Ss
_piszko) ssz Ss
pisztolylövé) ssz (erű Ss
rádió) ssz (erep Ss
rántá) ssz (erű Ss
repülő) ssz rny Ss
_ré) ssz (erű Ss
_rózsá) ssz k Ss
ruhá) ssz (ekere Ss
selyme) ssz ke Ss
sérté) ssz m Ss
borzongá) ssz (erű S|s
sikoltá) ssz (erű Ss
_sor) ssz (eszély Ss
suhogá) ssz (erű Ss
_suva) ssz (a s:
tálto) ssz rny Ss
szórakozá) ssz m Ss
szúró) ssz (em Ss
támlá) ssz k Ss
társalgá) ssz mba Ss
templomo) ssz (ak Ss
_tigri) ssz Ss
_típu) ssz m Ss
_típu) ssz veg Ss
tizede) ssz llás Ss
tölté) ssz (ab Ss
tölté) ssz (erű Ss
ulánu) ssz zad Ss
utasítá) ssz (erű Ss
uta) ssz (int Ss
uta) ssz (olg Ss
ügyelete) ssz (ob Ss
_vallomá) ssz Ss
_váro) ssz l Ss
vére) ssz j Ss
vere) ssz ke Ss
vérte) ssz zad Ss
vörhenye) ssz ke Ss
_vörö) ssz Ss
zavaro) ssz r Ss
_nesze) ssz (er s
a) ssz (isztens s
ka) ssz roz s
_e) ssz (enci s
bégeté) ssz (erű Ss
a) ssz (isztál s
piro) ssz (ka s
ágyú) ssz Ss
_alá) ssz (olg Ss
almá) ssz rk Ss
csárdá) ssz l Ss
csikó) ssz Ss
éde) ssz l Ss
éke) ssz Ss
föléle) ssz (em s:
frázi) ssz (erű Ss
fuvaro) ssz (ekér Ss
fúvó) ssz (ersz Ss
ver) ssz (erz Ss
_gyor) ssz Ss
_ki) ssz llá Ss
_hajó) ssz Ss
_hár) ssz Ss
_hasi) ssz (ag Ss
_hatá) ssz (er Ss
_heku) ssz (ag Ss
_hízelkedé) ssz Ss
_horkantá) ssz (er Ss
_hő) ssz Ss
_hú) ssz n Ss
_hú) ssz (iget Ss
hűvö) ssz (emű Ss
_ina) ssz Ss
_forrá) ssz Ss
_jáspi) ssz (ob Ss
_jó) ssz Ss
_kacagá) ssz (er Ss
kapu) ssz Ss
má) ssz (er Ss
_kevé) ssz Ss
ki) ssz (eb Ss
ki) ssz (ed Ss
kormo) ssz Ss
köntö) ssz Ss
könyve) ssz Ss
farka) ssz rk Ss
hú) ssz (aft Ss
kihívá) ssz Ss
lőszere) ssz Ss
lövé) ssz (erű Ss
fehére) ssz rk Ss
köhinté) ssz (erű Ss
kva) ssz (iakér s:
nyeríté) ssz (erű Ss
lőporo) ssz Ss
kapará) ssz (erű Ss
nyávogá) ssz (erű Ss
szoká) ssz m Ss
borza) ssz r Ss
harco) ssz S|s
kocsi) ssz (erep Ss
vitorlá) ssz Ss
mágná) ssz Ss
má) ssz r Ss
mécse) ssz Ss
téveszté) ssz (erű Ss
méhe) ssz Ss
dörgé) ssz Ss
muzsiku) ssz Ss
oázi) ssz (erű Ss
_orda) ssz Ss
állá) ssz Ss
ősze) ssz Ss
ő) ssz rm Ss
_ő) ssz (ell Ss
_ő) ssz (i Ss
_ő) ssz k Ss
_ő) ssz (erű Ss
ő) ssz (arv Ss
_ő) ssz (oká Ss
ő) ssz rny Ss
ő) ssz lő Ss
papiro) ssz Ss
papriká) ssz Ss
plü) ss (zs S
_portá) ssz Ss
_raká) ssz Ss
rántá) ssz Ss
_rava) ssz s:
keríté) ssz Ss
repülő) ssz (trájk Ss
rezgé) ssz m Ss
_rongyo) ssz Ss
ruhá) ssz (ob Ss
_sá) ssz Ss
_sorva) ssz s:
sugárzá) ssz Ss
szindikátu) ssz Ss
_szólá) ssz Ss
szőrö) ssz v Ss
_tár) ssz (ob Ss
tár) ssz (omszéd Ss
teá) ssz (erv Ss
tövi) ssz Ss
tubáko) ssz (el Ss
_tükrö) ssz Ss
tüze) ssz (em Ss
pótlá) ssz Ss
vallatá) ssz (er Ss
_váro) ssz Ss
_vere) ssz Ss
_veté) ssz Ss
világo) ssz Ss
villamo) ssz Ss
rángá) ssz (er Ss
zölde) ssz rk Ss
zsíro) ssz j Ss
zsoldo) ssz Ss
bázi) ssz Ss
_kapo) ssz Ss
_agyago) ssz (erg Ss
_béké) ssz Ss
_gombo) ssz Ss
_kemene) ssz Ss
_miko) ssz Ss
_neme) ssz Ss
_szamo) ssz Ss
_szilvá) ssz Ss
_vámo) ssz Ss
keresé) ssz Ss
cipő) ssz Ss
szorongá) ssz Ss
alkalmazá) ssz Ss
kezdé) ssz Ss
edzé) ssz Ss
egye) ssz m Ss
felsorolá) ssz Ss
ssz rk Ss
ssz ke Ss
formán) ssz (int Ss
hami) ssz n Ss
mászá) ssz (erű Ss
hárma) ssz Ss
hívá) ssz Ss
hivatkozá) ssz Ss
leve) ssz Ss
_hú) ssz v Ss
ismétlé) ssz Ss
járá) ssz Ss
kattintá) ssz Ss
_ki) ssz v Ss
közlekedé) ssz Ss
laká) ssz Ss
légzé) ssz Ss
le) ssz (ab Ss
meglepeté) ssz Ss
nyila) ssz Ss
pszichológu) ssz Ss
ráko) ssz Ss
ritmu) ssz Ss
rúzso) ssz Ss
stílu) ssz Ss
víru) ssz Ss
szállodá) ssz Ss
taxi) ssz Ss
ugrá) ssz Ss
üstökö) ssz Ss
visszaélé) ssz Ss
esé) ssz (erű Ss
webe) ssz Ss
beleve) ssz (en s:
tengeré) ssz rk s:
hirdeté) ssz S|s
_ki) ssz ri S|s
_ki) ssz (ersz S|s
_fűté) ssz S|s
_kontaktu) ssz S|s
_dió) ssz (ilá S|s
_konszenzu) ssz S|s
forgá) ssz (er S|s
mérkőzé) ssz S|s
művelődé) ssz S|s
_nyomá) ssz (in S|s
_oko) ssz S|s
oktatá) ssz (er S|s
pszichózi) ssz S|s
realitá) ssz S|s
szerződé) ssz S|s
születé) ssz m S|s
tölté) ssz (ak S|s
utazá) ssz (er S|s
zsarolá) ssz (er S|s
dőlé) ssz (ab S|s
települé) ssz (isz Ss
vallá) ssz Ss
folyá) ssz (er Ss
_katyva) ssz s:
mitugrá) ssz (al s:
basszu) ssz Ss
buká) ssz Ss
erőlködé) ssz Ss
szarva) ssz Ss
ricinu) ssz Ss
települé) ssz Ss
utalá) ssz Ss
erősíté) ssz Ss
fázi) ssz Ss
fejleszté) ssz Ss
fúvó) ssz Ss
autó) ssz Ss
nyomá) ssz Ss
hatá) ssz Ss
effektu) ssz Ss
pulzu) ssz Ss
jelenté) ssz Ss
váltá) ssz Ss
mondá) ssz Ss
fázá) ssz Ss
ve) ssz k s:
_ő) ssz (láv Ss
periódu) ssz Ss
pólu) ssz Ss
rová) ssz Ss
utasítá) ssz Ss
tudá) ssz Ss
turizmu) ssz Ss
hajó) ssz (leng Ss
vezeté) ssz Ss
_vonó) ssz (iv Ss
ülé) ssz Ss
motoro) ssz Ss
adá) ssz Ss
adó) ssz Ss
aktivitá) ssz Ss
akusztiku) ssz Ss
arco) ssz Ss
alkotá) ssz Ss
állomá) ssz Ss
típu) ssz Ss
analízi) ssz Ss
anyó) ssz Ss
áramlá) ssz Ss
emelkedé) ssz Ss
árré) ssz Ss
árveré) ssz Ss
áttöré) ssz Ss
autizmu) ssz Ss
autoritá) ssz Ss
metszé) ssz Ss
mutatkozá) ssz Ss
blue) ssz (al s:
blue) ssz Ss
bombázá) ssz Ss
bukfencezé) ssz Ss
bunyó) ssz Ss
büfögé) ssz Ss
carie) ssz Ss
ciklu) ssz Ss
cipru) ssz Ss
ciripelé) ssz Ss
citru) ssz Ss
csevegé) ssz Ss
csicsergé) ssz Ss
diakónu) ssz Ss
díjszabá) ssz Ss
dinamiku) ssz Ss
dobolá) ssz Ss
dózi) ssz Ss
dzsidá) ssz Ss
egymá) ssz Ss
elbeszélé) ssz Ss
elektroniku) ssz Ss
ellátá) ssz Ss
eltolá) ssz Ss
emigrán) ssz Ss
éneke) ssz Ss
epilógu) ssz Ss
építé) ssz (ab Ss
erőforrá) ssz Ss
erszénye) ssz Ss
érvelé) ssz Ss
esé) ssz Ss
észlelé) ssz Ss
evező) ssz Ss
evolven) ssz Ss
fagyá) ssz Ss
fá) ssz (er Ss
dísze) ssz Ss
fejlődé) ssz Ss
fékezé) ssz Ss
lángolá) ssz Ss
feltevé) ssz Ss
felvoná) ssz Ss
féti) ssz Ss
foga) ssz Ss
fordítá) ssz Ss
fotó) ssz Ss
földmíve) ssz Ss
földműve) ssz Ss
rengé) ssz Ss
főzé) ssz Ss
fuvaro) ssz Ss
hú) ssz (er Ss
gerjeszté) ssz Ss
gesztu) ssz Ss
szűré) ssz Ss
gulyá) ssz Ss
gyártá) ssz Ss
gyülekezé) ssz Ss
gyűlé) ssz Ss
hajtá) ssz Ss
hangzá) ssz Ss
hányado) ssz Ss
háztartá) ssz Ss
hente) ssz Ss
hitelesíté) ssz Ss
hivatá) ssz Ss
horga) ssz Ss
horkolá) ssz Ss
hú) ssz l Ss
hú) ssz (ekt Ss
hú) ssz (eml Ss
hú) ssz (int Ss
hú) ssz rny Ss
hú) ssz ksé Ss
hűté) ssz Ss
identitá) ssz Ss
igazgatá) ssz Ss
inciden) ssz Ss
indítá) ssz Ss
intriku) ssz Ss
írá) ssz Ss
játéko) ssz Ss
jelölé) ssz Ss
jézu) ssz Ss
júdá) ssz Ss
kaka) ssz Ss
kántálá) ssz Ss
kapacitá) ssz Ss
kapitalizmu) ssz Ss
karbantartá) ssz Ss
kárpito) ssz Ss
ver) ssz (er Ss
kerékpáro) ssz Ss
döfé) ssz Ss
ké) ssz n Ss
ké) ssz r Ss
ké) ssz (er Ss
kette) ssz Ss
kézműve) ssz Ss
kidolgozá) ssz Ss
kifejezé) ssz Ss
ki) ssz (eke Ss
ro) ssz (abb s:
konfliktu) ssz Ss
konstan) ssz Ss
kontinen) ssz Ss
kóro) ssz (en Ss
kortár) ssz Ss
kóru) ssz Ss
_ko) ssz (er Ss
köle) ssz Ss
könyve) ssz s:
könyvtáro) ssz Ss
körö) ssz (e Ss
kőrö) ssz (eg Ss
kreativitá) ssz Ss
krízi) ssz Ss
kubiko) ssz Ss
kulturáli) ssz Ss
kurzu) ssz Ss
kutatá) ssz Ss
labirintu) ssz Ss
lakato) ssz Ss
lángo) ssz Ss
ömlé) ssz Ss
lebegé) ssz Ss
leképezé) ssz Ss
nyúlá) ssz Ss
rohaná) ssz Ss
levelezé) ssz Ss
fo) ssz n Ss
libbené) ssz Ss
likviditá) ssz Ss
lobbaná) ssz Ss
lövé) ssz m Ss
lövöldözé) ssz Ss
maga) ssz (int Ss
magatartá) ssz Ss
mágu) ssz Ss
érzé) ssz Ss
jegyzé) ssz (er Ss
lepé) ssz (er Ss
művelé) ssz Ss
megoldá) ssz Ss
rendelé) ssz Ss
megtorlá) ssz Ss
méhka) ssz (er Ss
mellka) ssz Ss
mentő) ssz Ss
mérgezé) ssz Ss
mestersége) ssz Ss
meteorológu) ssz Ss
mósu) ssz (er Ss
mután) ssz Ss
működé) ssz Ss
náda) ssz Ss
négye) ssz Ss
nyaralá) ssz Ss
nyögé) ssz Ss
oktatá) ssz Ss
olvasá) ssz Ss
órá) ssz Ss
orgazmu) ssz Ss
gyilko) ssz Ss
orvo) ssz Ss
ölelé) ssz Ss
ellenőrzé) ssz Ss
önkénte) ssz Ss
öntözé) ssz Ss
összeomlá) ssz Ss
ötvö) ssz Ss
pálo) ssz (en Ss
lámpá) ssz Ss
pazarlá) ssz Ss
pedagógu) ssz Ss
pesti) ssz Ss
pirami) ssz Ss
postá) ssz Ss
pörsené) ssz Ss
pré) ssz (ak Ss
prímá) ssz Ss
prioritá) ssz Ss
próbálkozá) ssz Ss
ré) ssz (ele Ss
részesedé) ssz Ss
reziden) ssz Ss
rítu) ssz Ss
robbaná) ssz Ss
robbantá) ssz Ss
röfögé) ssz Ss
rögtönzé) ssz Ss
rugó) ssz Ss
sakkozá) ssz Ss
sa) ssz (ikl Ss
sa) ssz (imb Ss
sa) ssz (obr Ss
sa) ssz (obor Ss
sercegé) ssz Ss
_sor) ssz (ab Ss
sörha) ssz Ss
száza) ssz Ss
szedé) ssz Ss
széle) ssz Ss
játszá) ssz Ss
szintetiku) ssz Ss
dobbaná) ssz Ss
szociáli) ssz Ss
szolgáltatá) ssz Ss
szövé) ssz Ss
taktu) ssz Ss
tanulá) ssz Ss
tapsolá) ssz Ss
társulá) ssz Ss
teknő) ssz Ss
telje) ssz Ss
teremté) ssz Ss
terhe) ssz Ss
termé) ssz Ss
tervezé) ssz Ss
tetoválá) ssz Ss
textu) ssz Ss
tizede) ssz Ss
tölté) ssz Ss
töré) ssz Ss
trombitálá) ssz Ss
trónu) ssz Ss
tűré) ssz Ss
tüsszögé) ssz Ss
unikorni) ssz Ss
uta) ssz Ss
uzsorá) ssz Ss
űrhajó) ssz Ss
ütközé) ssz Ss
vágá) ssz Ss
ütő) ssz Ss
választá) ssz Ss
vállalkozá) ssz Ss
varrá) ssz Ss
esztergályo) ssz Ss
verbunko) ssz Ss
versengé) ssz Ss
villámlá) ssz Ss
vívá) ssz Ss
bizto) ssz Ss
vonaglá) ssz Ss
voná) ssz Ss
zaklatá) ssz Ss
zászló) ssz Ss
zöldsége) ssz Ss
emlő) ssz (erű Ss
kapá) ssz lő Ss
kuva) ssz (al s:
szertartá) ssz (erű Ss
csipogá) ssz Ss
vadá) ssz s:
.group sz
sz s
szts stS:
para) szts (onk st|S //parasztsonkword need spokening st and single S phoneme
sztsz st|s
sztsze stsE
sztsza stsA
sz ld Sz
va) sz (abl S||z
egé) szs g S
rend) sz (er s:
rend) sz (erető s
maro) sz (ug Sz
körö) sz (ug Sz
fáklyá) sz (ene Sz
hallá) sz (avar Sz
evé) sz (avar Sz
vonó) sz (ene Sz
va) sz r Sz
sonká) szs (eml SZ
vize) szs (em SZ
iga) szs gos S:
li) sztsz (erű st|s
tava) sz ra s
para) sztsz (ek st|s
rava) sz r s
_ka) sztsze st|sE
dro) sztsze (rző st|sE //drosztszerződés word need spokening st and single sE phoneme
va) szs (anér SZ
va) sz por Sz
bati) sztsz (erű st|s
para) sztsz (andál st|s
te) szts (oroz st|S
_dama) szts st|S
_dama) sztsz st|s
kere) szt (sor st
kere) szt (szer st
para) szt (segg st
azbe) szt (sisak st
nyu) szt (süveg st
serté) szs r S|Z
tá) szs (in SZ
va) szs r SZ
szs k SZ //All szsák part containing part need spokening single S and Z phoneme, for example kenyereszsák, pénzeszsák, krumpliszsák, cukroszsák words
sz (acsk Sz //all szacsk containing part block need spokening single S and z phoneme, for example chipseszacskó word
legké) szs ges S:
ameti) sztsze st|sE
bati) sztsze (gé st|sE
kere) sztsz (e st|s
mala) szts (ugal st|S
para) szts (ihed st|S
para) szts (ors st|S
para) szts te st|S
para) sztsz (ag st|s
para) szts (uhan st|S
sz (avar S|z
pénze) sz (k s
ellenállá) sz n Sz
ré) sz rás Sz
_te) szts (or st|S
serté) szs (ir S|Z
tava) sz ról s
te) sztsz (ezon st|s
balla) szts ly st|S
kere) sztsz (ala st|s
para) szts (alá st|S
para) szts (ere st|S
para) szts (orb st|S
csömö) sz l s
enyve) szs (in S|Z
li) sztsz (emek st|s
.group t
t t
t (-ty c:
t-) ty //silent with second ty phoneme
ty (-ty c: //special rule, need pronouncing one longer c: phoneme
ty-) ty //not need spokening second c phoneme
tty (L01 c
tt (-ty c: //special cases with uncommon words
tt-) ty //silent with second ty phoneme
tt (L01 t
tt (-L01 t //if have consonant after - character, need spokening one t letter with another not defined grammatical cases
tt (-t t:
tt-) t //second part not need spokening the t phoneme
t (-t t: // use long [t:], not two [t]
t-) t // silent after 'tt-'
-) t (_ t
_) t (_ te:
tc ts:
ne) t (c t
á) t (caplat t
tábláza) t (cell t
négyze) t (centi t
tesz) t (cikk t
á) t (cikáz t
t (cs t
tesz) t (cél t
terüle) t (cél t
fejeze) t (cím t
á) t (cím t
természetes tER2me:sEtES
a) th n t
thököly tYkYli
ty c
nosz) ty ti
vörösmar) ty ti
ö) t (yard t
C) tyj c
A) tyj (A c:
_ka) ty (n ti
@) tól (_S3q to:l
@) től (_S3q tY:l
spor) t (cent t //for example sportcentrum word need spokening single t and ts phoneme
használ) t (cikk t
grafi) t (ceruz t //for example grafitceruzával, grafitceruze need spokening single t before c letter
pamu) t (cér t
ha) t (cell t //for example hatcellás, hatcella word need spokening t before c letter.
pár) t (székház t
hálóza) t (semleges t
lisz) t (cipel t
vajon) t (szoros t
tsz (h ts
te) tsz (h ts
_á) t (szolgáltat t
tizenké) t (szél t
skarlá) t (szín t
já) tsz (d ts
pamu) t (szok t
jára) t (szolgál t
perme) t (szerű t
mamu) t (szőr t
csapa) t (szolg t
ezüs) t (szőke t
broká) t (sz t
_kö) tsz (er ts:
_tes) t (szőr t
_söté) t (szők t
kísérte) t (század t
söté) t (szob t
elefán) t (szőr t
_saj) t (szín t
_pó) t (szolgál t
_viszon) t (szolgál t
_álla) t (szob t
cson) t (sovány t
szöve) t (sáv t
fron) t (sebész t
éle) t (sorvasz t
_szaki) ts (on tS:
szé) t (sugár t
cson) t (sárga t
_taf) t (sely t
broká) t (sely t
álla) t (sebész t
patyola) t (sely t
házasi) ts (a tS:
sajá) t (szerű t
_pázsi) t (sz t
fejeze) t (sor t
_o) ttj r tj
_spor) t (cél t
pó) t (selejt t
diva) t (cikk t
küldö) tt (gyűl t
szé) t (söpör t
rokkan) t (segít t
összebéké) ts (e tS:
_hé) t (col t
_fro) tt r t
plaká) t (cég t
álla) t (szőr t
aszal) t (jeg t
bölcsele) t (sava t
diva) t (szép t
éle) t (szomj t
eli) t (szolg t
_es) t (szél t
ezüs) t (sark t
gyémán) t (szoli t
halla) tsz nak ts:
kárpi) t (szőny t
_ké) t (szél t
kilá) tssz k ts:
me) tsz (vény ts
köte) t (szám t
halla) tsz d ts:
_ú) tsz k t|s
ezüs) t (szob t
ezüs) t (szőr t
ezüs) t (szél t
lá) tsz (va ts
me) tsz (itek ts:
nemze) t (szín t
padla) t (szőny t
_par) t (szél t
robo) t (szond t
_rő) t (szők t
sajá) t (szemé t
_szegle) t (sz t
szé) t (szorít t
szögle) t (szob t
tuca) t (szép t
ügyle) t (szob t
üzle) t (szob t
vivá) t (szó t
vizi) t (szob t
zár) t (szék t
szé) t (szortír t
_robo) t (szoftve t
diva) t (cirk t
álla) t (cirk t
szen) t (szob t
koncer) t (jeg t
tesz) t (cikl t
tesz) t (járm t
tesz) t (játék t
interne) t (jog t
á) tsz (orzás t|s
bará) t (szeren t
bi) t (széles t
spor) t (sér t
sej) t (szinte t
cson) t (sová t
direk) t (szorza t
ese) t (szétvá t
gondola) t (szond t
karsz) t (járat t
klariné) t (sz t
látsza) t (jóin t
metsze) t (sor t
mosza) t (sejt t
sej) t (sűrű t
vilaje) t (szék t
csopor) t (sorsol t
saj) t (salát t
kama) t (jövedel t
tisztele) t (jeggy t
épüle) t (szobrá t
eszkor) t (szolgál t
foszfá) t (jövedel t
gráni) t (szob t
.group tj
C) tj c
kür) tj c
cson) tj c
ezüs) tj c
üzle) tj c:
A) tj (A c:
ú) tj (aví tj
pó) tj (e tj
mene) tj (eggy tj
mene) tj (egy tj
vona) tj (egy tj
bérle) tj (egy tj
ö) tj (egyű tj
ha) tj (egyű tj
hé) tj (egyű tj
ké) tj (egyű tj
tj (el tj //need this general rule when any not added word contains the tjel part
kür) tj (el tj
éle) tj (el tj
csapa) tj (el tj
szüne) tj (el tj
billentyűze) tj (el tj
fejeze) tj (el tj
folyama) tj (el tj
gondola) tj (el tj
hangula) tj (el tj
helyze) tj (el tj
állapo) tj (el tj
_á) tj (elentkez tj
ú) tj (elzés tj
ú) tj (elző tj
ú) tj (og tj
ese) tj (og tj
lé) tj (ogosultság tj
néme) tj (uhá tj
skó) tj (uhász tj
á) tj (uss tj
á) tj (ut tj
szen) tj nos tj
á) tj r t|j
gá) tj r c:
há) tj r c:
bará) tj r c: //barátjára, barátjáról words need spokening c: phoneme
fron) tj r tj
korlá) tj ra c:
éle) tj radék tj
á) tjátssz tja:ts:
á) tjátsz tja:ts:
hol) tj ték tj
tes) tj ték tj
csapa) tj ték tj
á) tj tj
á) tj he tj
_á) tj j tj
á) tj n tj
á) tj t tj
spor) tj ték tj
rokkan) tj radék tj
interne) tj (egy tj
álla) tj lét tj
dolgoza) tj (avít tj
természe) tj r tj
terüle) tj (elöl tj
_á) tj (u tj
_tábláza) tj (egy tj
üzene) tj (el tj
á) tj ssz tj
_keresz) tj tj
_deszan) tj rm tj
_készle) tj (elen tj
tisztele) tj (egy tj
_vész) tj sl tj
cson) tj ték tj
hangula) tj (avít tj
állapo) tj (avul tj
körösz) tj r tj
ezüs) tj (elv tj
többle) tj vedel tj
piké) tj tsz tj
természe) tj ték tj
természe) tj (og tj
_tisztele) tj (el tj
zené) tj tsz tj
szen) tj (akab tj
közérze) tj (aví tj
ké) tj tszm tj
szavaza) tj (og tj
szavaza) tj (eg tj
vona) tj (eggy tj
billentyűze) tj té tj
.group ts
ts (_S2 tS //general rule with word end of ts letters
ts (a tS
ts tS
ts (e tS
ts tS
ts (o tS
ts (u tS