blob: faa12856b19bc98fadaf6f3312371dace9436c95 [file] [log] [blame]
// translation rules for Lithuanian
// This file is UTF-8 encoded
// Dar ne visai sutvarkytas jot tarimas,
.L01 b d g z ž h dz dž // skardieji priebalsiai
.L02 p t k s š ch c č f // duslieji priebalsiai
//.L03 l m n r j v // pusbalsiai
.L04 b d g z ž h dz dž p t k s š ch c č f l m n r j v // priebalsiai
.L05 a ą e ę ė i į y o u ų ū // balsiai
.L06 i į y e ę ė // priešakinės eilės balsiai; po jų priebalsiai visada minkšti
//.L07 ai au ei ui ie uo // dvibalsiai
//.L08 al am an ar el em en er il im in ir ul um un ur // mišrieji dvigarsiai
.L10 is io iui į iu yje yj y iai ių iams ius iais iuose // vyr. g. galūnės, jei vardininko galūne -IS
.L11 ias io iui ią iu yje yj y iai ių iams ius iais iuos // vyr. g. galūnės, jei vardininko galūne IAS
.L12 as o ui ą u e ai ų ams us ais uose // vyr. g. galūnės, jei vardininko galūne -AS
.L13 a os ai ą oje oj os ų oms as omis ose // mot. g. galūnės, jei vardininko galėnė A
.L14 ė ės ei ę e ėje ėj ėms ių ėmis ėm ėse // mot. g. galūnės, jei vardininko galėnė Ė
.L21 t č // kaitant žodžius t kartais virsta č
.L22 d dž // kaitant žodžius d kartais virsta dž
.group a
a a
a (ikL13_ a: // po to J tariamos nors nerašomas: archaika
a (izmL12_ a // po to J tariamos nors nerašomas: archaizmas
ai (L04 ai // tik jei po to seka priebalsis; jei seka balsis, gali tai būti kitas dvibalsis kaip žodyje ilgauodegis
ai (_ ai // ...arba žodžio gale
@) ai (nL10_ A=i // I kirčiuotė; priesaga -aĩnis: riestaĩnis, saldaĩnis
@) ai (nL14_ A=i // I kirčiuotė; priesaga -aĩnė: mišraĩnė
@) ai (L21L10_ a=I // I kirčiuotė; priesaga -áitis: gimináitis
@) ai (L21L14_ a=I // I kirčiuotė; priesaga -áitė: giráitė
_aukšt) ai (L21L10_ A=i // išimtis: aukštaĩtis ; FIXME: tai II kirčiuotės žodis
_aukšt) ai (L21L14_ A=i // išimtis: aukštaĩtė ; FIXME: tai II kirčiuotės žodis
_žem) ai (L21L10_ A=i // išimtis: žemaĩtis ; FIXME: tai II kirčiuotės žodis
_žem) ai (L21L14_ A=i // išimtis: žemaĩtė ; FIXME: tai II kirčiuotės žodis
au (L04 au // tik jei po to seka priebalsis; jei seka balsis, gali tai būti kitas dvibalsis kaip žodyje ilgauodegis
au (_ au // ...arba žodžio gale
.group ą
ą a:
.group b
b b
b (L06 b; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius: bėga
b (CL06 b; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius, įsiterpia priebalsis: astroblema
b (L02 p // prieš dusliuosius priebalsius suduslėja: skalbti [skalpti]
.group c
c ts
c (L06 ts; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
ch x
ch (L06 x; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
.group č
č tS
č (L06 tS; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
.group d
d d
d (L06 d; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
d (L02 t // prieš dusliuosius priebalsius suduslėja: medkirtys [metkirtys]
d (_ t // skardieji [d], [g], [ž] žodžio gale tariami dusliai: kad – kat
dz dz
dz (L06 dz; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
dž dZ
dž (L06 dZ; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
.group e
e e
ei ;ei
@) ei (vL13_ e=I // I kirčiuotė; priesaga -éiva: rašéiva
.group ę
ę eA
.group ė
ė ee
@) ė (jL12_ ee= // I kirčiuotė; priesaga -ėjas: siuvėjas
@) ė (jL13_ ee= // I kirčiuotė; priesaga -ėja: šlavėja
@) ė (nL12_ ee= // I kirčiuotė; priesaga -ėnas: brolėnas
@) ė (nL14_ ee= // I kirčiuotė; priesaga -ėnas: kupiškėnė
@) ė iL13_ ee= // I kirčiuotė; priesaga -ėčia: pasakėčia
_kop) ė iL13_ ee // išimtis – kopėčios
.group f
f f
// f (L06 f; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
.group g
g g
g (L02 k // prieš dusliuosius priebalsius suduslėja: segti [sekti]
g (_ k // skardieji [d], [g], [ž] žodžio gale tariami dusliai: daug – dauk
gg g // du vienodi priebalsiai suliejami: burggrafas [burgrafas]
.group h
h h
// h (L06 h; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
.group i
i i
ia e
c) ia (cijL13_ ija // J tariamos nors nerašomas: diferenciacija
c) ia (lL12_ ija // J tariamos nors nerašomas: diferencialas
ie ie
_) ie (v jie // Ieva [Jieva]
ie k jie // ieškoti [jieškoti]
_) ie m jie // iešmas [jiešmas]
@) ie (nL13_ I=e // I kirčiuotė; priesaga -iena: naujiena
_jaut) ie (nL13_ ie // išimtis: jautiena
o) i (kL13_ ji // J tariamos nors nerašomas: heroika
a) i (kL13_ ji // J tariamos nors nerašomas: archaika
a) i (zmL12_ ji // J tariamos nors nerašomas: archaizmas
i (A ; // jei po to eina balsis – interpretuoti kaip minkštumo ženklą
.group į
į i:
// _) į (@ i:= // I kirčiuotė; priešdėlis į-: įšalas ; bėt ne visada tinka: įžeminimas, įėjo
.group y
y i:
_ap) y (@ i:= // I kirčiuotė; priešdėlis apý-: apýaušris, apýsaka, apývarta
@en) y (bL14_ i:= // I kirčiuotė; priesaga -enýbė: brangenýbė
@) y (bL13_ i:= // I kirčiuotė; priesaga -ýba: daugýba
@) y (bL14_ i:= // I kirčiuotė; priesaga -ýbė: gyvýbė
@um) y (nL12_ i:= // I kirčiuotė; priesaga -umýnas: gardumýnas
@) y (L21L10_ i:= // I kirčiuotė; priesaga -ýtis: brolýtis
@) y (L21L14_ i:= // I kirčiuotė; priesaga -ýtė: mergýtė
.group j
j j
// j j; // jot visada minkštas
.group k
k k
k (L06 k; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
k (CL06 k; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius, įsiterpia vienas priebalsis: klega
k (CCL06 k; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius, įsiterpia du priebalsiai: brūkštelėti
kk k // du vienodi priebalsiai suliejami: aplinkkelis [aplinkelis]
k (L01 g // prieš skardžiuosius priebalsius suskardėja: sukdamas [sugdamas]
.group l
l l
l (L06 l; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
l (CL06 l; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius, įsiterpia vienas priebalsis: algebra
l (CCL06 l; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius, įsiterpia du priebalsiai: asfaltbetonis
.group m
m m
m (L06 m; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
m (CL06 m; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
m (CCL06 m; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
mm m // du vienodi priebalsiai suliejami: šėmmargis [šėmargis]
.group n
n n
n (L06 n; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
n (CL06 n; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
n (CCL06 n; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
nn n // du vienodi priebalsiai suliejami: vandennešis [vandenešis]
.group o
o o:
f) o (nL12_ O= // tarptautiniai žodžiai, besibaigiantys -fonas, pvz., telefonas
// _p) o o:= // I kirčiuotė; kai kuriuose žodžiuose priešdėlis pó-: pódukra, póilsis, pókylis, pósėdis
o (kšnL10_ o:= // I kirčiuotė; priesaga -ókšnis: balókšnis, krūmókšnis, upókšnis
.group p
p p
p (L06 p; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
p (CL06 p; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
p (CCL06 p; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
p (L01 b // prieš skardžiuosius priebalsius suskardėja: apdaras [abdaras]
pp p // du vienodi priebalsiai suliejami: tarppirštis [tarpirštis]
.group q
q kv
q (L06 k;v;
.group r
r r
r (L06 r; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
r (CL06 r; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius, įsiterpia vienas priebalsis: agurkiniai
r (CCL06 r; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius, įsiterpia du priebalsiai: absorbcija
rr r // du vienodi priebalsiai suliejami: švarraštis [švaraštis]
.group s
s s
s (L01 z // prieš skardžiuosius priebalsius suskardėja: kasdamas [kazdamas]
s (L06 s; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
s (CL06 s; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius, įsiterpia vienas priebalsis: akimirksnis
s (CCL06 s; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius, įsiterpia du priebalsiai: apskritaveidis
ss s // du vienodi priebalsiai suliejami: pusseserė [puseserė]
sš S // susidūrus priebalsiams [s], [š], [z], [ž] tariamas paskutinysis: pusšimtis [pušimtis]
.group š
š S
š (L01 Z // prieš skardžiuosius priebalsius suskardėja: išgirsti [ižgirsti]
š (L06 S; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
š (CL06 S; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius, įsiterpia vienas priebalsis: rūgštis
š (CCL06 S; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius, įsiterpia du priebalsiai: apyaštris
šš S // du vienodi priebalsiai suliejami: iššovė [išovė]
.group t
t t
t (L06 t; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
t (CL06 t; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius, įsiterpia vienas priebalsis: aistringas
t (CCL06 t; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius, įsiterpia du priebalsiai: antslenkstis
t (L01 d // prieš skardžiuosius priebalsius suskardėja: atgarsis [adgarsis]
tt t // du vienodi priebalsiai suliejami: dešimttomis [dešimtomis]
.group u
u u
ui ui
uo uo
@) uo (menL14_ U=o // I kirčiuotė; priesaga -úomenė: bendrúomenė
.group ų
ų u:
.group ū
ū u:
@) ū (kšL21L10_ U=u // I kirčiuotė; priesaga -(i)ūkštis: berniūkštis
@) ū (kšL21L14_ U=u // I kirčiuotė; priesaga -(i)ūkštė: mergiūkštė
.group v
v v
v (L06 v; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
.group w
w v
w (L06 v; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
.group x
x ks
x (L06 k;s; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
.group z
z z
z (L06 z; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
z (CL06 z; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius, įsiterpia vienas priebalsis: dūzgesys
z (L02 s // prieš dusliuosius priebalsius suduslėja: zyzti [zysti]
z S // priebalsis z prieš č virsta š: mokesčiai [mokeščiai]
z (dž Z // priebalsis z prieš dž virsta ž: vabzdžiai [vabždžiai]
.group ž
ž Z
ž (L06 Z; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius
ž (CL06 Z; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius, įsiterpia priebalsis: žvelgti
ž (CCL06 Z; // minštasis prieš priešakinės eilės balsius, įsiterpia du priebalsiai: užkrešėti
žž Z // du vienodi priebalsiai suliejami: užžėlė [užėlė]
ž (L02 S // prieš dusliuosius priebalsius suduslėja: vežti [vešti]
ž (_ S // skardieji [d], [g], [ž] žodžio gale tariami dusliai: bemaž – bemaš
žs s // susidūrus priebalsiams [s], [š], [z], [ž] tariamas paskutinysis: užsienis [usienis]
žš S // susidūrus priebalsiams [s], [š], [z], [ž] tariamas paskutinysis: užšoko [ušoko]
.group 0xce // Greek letters
// 0xce is the first byte of the utf-8 code for these characters
α 'alfa_
β b;'eta_
γ g'a:ma_
δ d;'elta_
ε 'eps;ilon_
ζ z;'eta_
η eta_
θ t;eta_
ι jota_
κ k'apa_
λ l;'amda_
μ m;'i_
ν n;'i_
ξ ks;'i_
ο 'om;ikron_
.group 0xcf // Greek letters
π p;'i:_
ρ r'o_
σ s;'igma_
ς s;'igma_
τ t'aU_
υ 'ips;ilon_
φ f;'i_
χ x;'i_
ψ ps;'i_
ω om'ega_
.group
'
! _:Saukt'Ukas
! (\!
: d;v;'ItaS;k;is
D_) : (_DD_ // omit colon in time, eg: 2:30
!= n;el;'i:gu
>= daug;'au_arb'A_l;i:gu
<= maZ;'au_arb'A_li:gu
__) - (_D minus
A_) - (_D _
C_) - (_D _
\#\#) # (_ _::
\#) #
. (. _:
. _:t'aSkas
\.) .