blob: a512f336cd59ddc5d2a599f0985791e80eecc04e [file] [log] [blame]
// Last updated: 14 October 2010, Jason Ong (jason@portalgroove.com)
// This file is UTF8 encoded
// Spelling-to-phoneme rules for Malay
.group a
a a
a) a _|a
A_) a _|a
au) a _|a
ai aI
au aU
_) au o // (automatik)
@) a (_ @ // (pula)
@) a (kah_ '@ // (apakah)
@) a (kan_ '@ // (bukakan)
@) a (lah_ '@ // (mintalah)
@) a (nya_ '@ // (puncanya)
@) a (pun_ '@ // (bagaimanapun)
.group b
b b
_) be (@@ b@
_) ber (@@ b@R // (berdasarkan)
_) ber (CaiX b@R // (bermain)
_) ber (CauX b@R // (bergaul, berbaur)
_) berke (@@ b@Rk@ // (berkeliaran, berkesempatan)
_) berle (@@ b@Rl@ // (berleluasa)
_) berper (@@ b@Rp@R //
_) berse (@@ b@Rs@ // (bersebelahan)
_) bh b // added (kota bharu)
.group c
c tS
//*************
ch tS // (kuching)
//**************
.group d
d d
dj dZ // Dutch
.group e
e E //jason: E changed to E2
e) e _|E
A_) e _|E // *** to check on this ***
e (_ e
// *********************
_) e (Co@ E2 // e-o (ekoran)
e (CaiX '@ // e-ai (kedai, petai, belai, cerai)
e (CiX '@ // e-i (betik, ketil, lebih, kerisik, kesedihan, sering, seri, segi, seni)
e (CCiX '@ // e-i (penting, jentik)
e (CCuX '@ // e-u (dibendung, bentuk)
e (CuX '@ // e-u (belut, telur, perut, ketulan, bertemu)
e (CCuX '@ // e-u (perlu, merdu)
e (CCCuX '@ // e-u (tengku, tengkuk)
e (nyuX '@ // e-u (senyum)
eCC) e (X e // e-e (pendek, benteng)
eC) e (X e // e-e (belek, gelek, leceh, geleng)
e (Ce e // e-e (kelecehan)
oC) e (X e // o-e (oleh, boleh, celoteh, topeng)
oCC) e (X e // o-e (ponteng)
C) e (CCCoCkan_ e // (bengkokkan)
m) e (_ @ // (autisme)
// ******************
.group f
f f
ff f
.group g
g g
.group h
h h
.group i
i i
i) i _|i
A_) i _|i
@) i (CX e // (tekik, masing, masin)
@) i (Cnya_ 'e // (masinnya)
@) i (CCaan_ e // (pemeriksaan)
.group j
j dZ
.group k
k k
k (_ ?
kh x
_) ke (@@ k@
@@) k (annya_ k'
_) kese (@@ k@s@ // keseluruhannya
.group l
l l
ll l
.group m
m m
_) me (@@ m@
_) mempe (@ m@mp@
//*****************
_) mem (@@ m@m
_) mene (@@ m@n@ // (menerajui)
_) menge (@@ m@N@ // (mengenepikan)
_) mempenge (@@ m@mp@N@ // (mempengerusikan)
//****************
.group n
n n
ng N
ny n^
// nj n^
.group o
o o
o) o _|o
A_) o _|o
o (r O
oe u // Dutch spelling
.group p
p p
pp p
_) pe (@@ p@
_) pe (CaiX p@ // (pemain, pesaing)
_) peme (@@ p@m@ // (pemeriksaan)
_) pene (@@ p@n@ // (penerokaan)
_) penge (@@ p@N@ // (pengetahuan)
_) penje (@@ p@ndZ@ // (penjenamaan)
_) perse (@@ p@Rs@ // (persetujuan)
.group q
q k
qu kw
.group r
r R //(jason change: R2 to r)
r (K r //(jason change: R to r)
e) r (K *r //(jason change: *R to r)
r (_ r // jason: added (silent r at the end)
.group s
s s
ss s
sy S // perhaps [S;] ??
sj S
_) se (@@ s@
//*************
_) se (CaiX s@ // (sebaik)
sh S
//***************
.group t
t t
tj tS // Dutch
_) ter (@@ t@*R
//***************
_) ter (@ t'@*R // ter- (terbaik, teruk)
//******************
.group u
u u
u) u _|u
A_) u _|u
@) u (CX o // (puluh, tudung)
@) u (Cnya_ 'o // (bentuknya)
@) u (CCnya_ 'o // (tudungnya)
.group v
v v
.group w
w w
.group x
x ks
_) x z
.group y
y j
.group z
z z
.group
$ dOl@R
__) - (_D n'eg@tif
* b'intaN
*) * (*
**
**) * (_ _::