tree: 5b0b0823ff403f689e9972b107994fd416a8afee [path history] [tgz]
 1. b/
 2. d/
 3. dzh/
 4. envelope/
 5. envelopes.png
 6. g/
 7. g2/
 8. h/
 9. intonation
 10. j/
 11. j2/
 12. klatt/
 13. l/
 14. l^/
 15. ll/
 16. m/
 17. mbrola/
 18. myanmar/
 19. n/
 20. n^/
 21. nn/
 22. ph_afrikaans
 23. ph_akan
 24. ph_albanian
 25. ph_amhari
 26. ph_arabic
 27. ph_aragon
 28. ph_armenian
 29. ph_assamese
 30. ph_azerbaijani
 31. ph_base2
 32. ph_basque
 33. ph_bengali
 34. ph_bulgarian
 35. ph_burmese
 36. ph_catalan
 37. ph_consonants
 38. ph_croatian
 39. ph_czech
 40. ph_danish
 41. ph_dari
 42. ph_divehi
 43. ph_dutch
 44. ph_english
 45. ph_english_n
 46. ph_english_rp
 47. ph_english_sc
 48. ph_english_us
 49. ph_english_wi
 50. ph_english_wm
 51. ph_esperanto
 52. ph_estonian
 53. ph_farsi
 54. ph_finnish
 55. ph_french
 56. ph_georgian
 57. ph_german
 58. ph_greek
 59. ph_greek_ancient
 60. ph_greenlandic
 61. ph_guarani
 62. ph_gujarati
 63. ph_haitian
 64. ph_hakka
 65. ph_hindi
 66. ph_hindi_base
 67. ph_hungarian
 68. ph_icelandic
 69. ph_indonesian
 70. ph_interlingua
 71. ph_irish
 72. ph_italian
 73. ph_japanese
 74. ph_kannada
 75. ph_kazakh
 76. ph_kinyarwanda
 77. ph_konkani
 78. ph_korean
 79. ph_kurdish
 80. ph_kyrgyz
 81. ph_latin
 82. ph_latvian
 83. ph_lithuanian
 84. ph_lojban
 85. ph_macedonian
 86. ph_malayalam
 87. ph_maltese
 88. ph_manipuri
 89. ph_maori
 90. ph_marathi
 91. ph_myanmar
 92. ph_nahuatl
 93. ph_nepali
 94. ph_northern-sotho
 95. ph_norwegian
 96. ph_oriya
 97. ph_oromo
 98. ph_polish
 99. ph_portugal
 100. ph_pt_brazil
 101. ph_punjabi
 102. ph_romanian
 103. ph_russian
 104. ph_russian_lv
 105. ph_s_gaelic
 106. ph_serbian
 107. ph_setswana
 108. ph_shan
 109. ph_sindhi
 110. ph_sinhala
 111. ph_slovak
 112. ph_slovenian
 113. ph_spanish
 114. ph_spanish_la
 115. ph_swahili
 116. ph_swedish
 117. ph_tamil
 118. ph_tatar
 119. ph_telugu
 120. ph_tibetan
 121. ph_turkish
 122. ph_urdu
 123. ph_vietnam
 124. ph_vietnam_hue
 125. ph_vietnam_sgn
 126. ph_welsh
 127. ph_wolof
 128. ph_yoruba
 129. ph_zh
 130. ph_zh_yue
 131. phonemes
 132. r/
 133. r2/
 134. r3/
 135. ufric/
 136. ustop/
 137. vdiph/
 138. vdiph2/
 139. vietnam/
 140. vnasal/
 141. voc/
 142. vocw/
 143. vowel/
 144. vowelcharts/
 145. vowelr/
 146. vweak/
 147. vwl_af/
 148. vwl_ar/
 149. vwl_de/
 150. vwl_en/
 151. vwl_en_n/
 152. vwl_en_rp/
 153. vwl_en_us/
 154. vwl_es/
 155. vwl_fr/
 156. vwl_hi/
 157. vwl_it/
 158. vwl_lv/
 159. vwl_no/
 160. vwl_ro/
 161. vwl_ru/
 162. vwl_sv/
 163. vwl_tn/
 164. vwl_zh/
 165. w/
 166. x/