blob: eff2d2494559cd5830db8a76c18bc8aec7b4087b [file] [log] [blame]
#include "net.h"
#include "qdev.h"
#include "qerror.h"
#include "blockdev.h"
void *qdev_get_prop_ptr(DeviceState *dev, Property *prop)
{
void *ptr = dev;
ptr += prop->offset;
return ptr;
}
static uint32_t qdev_get_prop_mask(Property *prop)
{
assert(prop->info->type == PROP_TYPE_BIT);
return 0x1 << prop->bitnr;
}
static void bit_prop_set(DeviceState *dev, Property *props, bool val)
{
uint32_t *p = qdev_get_prop_ptr(dev, props);
uint32_t mask = qdev_get_prop_mask(props);
if (val)
*p |= mask;
else
*p &= ~mask;
}
static void qdev_prop_cpy(DeviceState *dev, Property *props, void *src)
{
if (props->info->type == PROP_TYPE_BIT) {
bool *defval = src;
bit_prop_set(dev, props, *defval);
} else {
char *dst = qdev_get_prop_ptr(dev, props);
memcpy(dst, src, props->info->size);
}
}
/* Bit */
static int parse_bit(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
{
if (!strncasecmp(str, "on", 2))
bit_prop_set(dev, prop, true);
else if (!strncasecmp(str, "off", 3))
bit_prop_set(dev, prop, false);
else
return -EINVAL;
return 0;
}
static int print_bit(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
{
uint32_t *p = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
return snprintf(dest, len, (*p & qdev_get_prop_mask(prop)) ? "on" : "off");
}
PropertyInfo qdev_prop_bit = {
.name = "on/off",
.type = PROP_TYPE_BIT,
.size = sizeof(uint32_t),
.parse = parse_bit,
.print = print_bit,
};
/* --- 8bit integer --- */
static int parse_uint8(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
{
uint8_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
char *end;
/* accept both hex and decimal */
*ptr = strtoul(str, &end, 0);
if ((*end != '\0') || (end == str)) {
return -EINVAL;
}
return 0;
}
static int print_uint8(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
{
uint8_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
return snprintf(dest, len, "%" PRIu8, *ptr);
}
PropertyInfo qdev_prop_uint8 = {
.name = "uint8",
.type = PROP_TYPE_UINT8,
.size = sizeof(uint8_t),
.parse = parse_uint8,
.print = print_uint8,
};
/* --- 16bit integer --- */
static int parse_uint16(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
{
uint16_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
char *end;
/* accept both hex and decimal */
*ptr = strtoul(str, &end, 0);
if ((*end != '\0') || (end == str)) {
return -EINVAL;
}
return 0;
}
static int print_uint16(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
{
uint16_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
return snprintf(dest, len, "%" PRIu16, *ptr);
}
PropertyInfo qdev_prop_uint16 = {
.name = "uint16",
.type = PROP_TYPE_UINT16,
.size = sizeof(uint16_t),
.parse = parse_uint16,
.print = print_uint16,
};
/* --- 32bit integer --- */
static int parse_uint32(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
{
uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
char *end;
/* accept both hex and decimal */
*ptr = strtoul(str, &end, 0);
if ((*end != '\0') || (end == str)) {
return -EINVAL;
}
return 0;
}
static int print_uint32(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
{
uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
return snprintf(dest, len, "%" PRIu32, *ptr);
}
PropertyInfo qdev_prop_uint32 = {
.name = "uint32",
.type = PROP_TYPE_UINT32,
.size = sizeof(uint32_t),
.parse = parse_uint32,
.print = print_uint32,
};
static int parse_int32(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
{
int32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
char *end;
*ptr = strtol(str, &end, 10);
if ((*end != '\0') || (end == str)) {
return -EINVAL;
}
return 0;
}
static int print_int32(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
{
int32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
return snprintf(dest, len, "%" PRId32, *ptr);
}
PropertyInfo qdev_prop_int32 = {
.name = "int32",
.type = PROP_TYPE_INT32,
.size = sizeof(int32_t),
.parse = parse_int32,
.print = print_int32,
};
/* --- 32bit hex value --- */
static int parse_hex32(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
{
uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
char *end;
*ptr = strtoul(str, &end, 16);
if ((*end != '\0') || (end == str)) {
return -EINVAL;
}
return 0;
}
static int print_hex32(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
{
uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
return snprintf(dest, len, "0x%" PRIx32, *ptr);
}
PropertyInfo qdev_prop_hex32 = {
.name = "hex32",
.type = PROP_TYPE_UINT32,
.size = sizeof(uint32_t),
.parse = parse_hex32,
.print = print_hex32,
};
/* --- 64bit integer --- */
static int parse_uint64(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
{
uint64_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
char *end;
/* accept both hex and decimal */
*ptr = strtoull(str, &end, 0);
if ((*end != '\0') || (end == str)) {
return -EINVAL;
}
return 0;
}
static int print_uint64(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
{
uint64_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
return snprintf(dest, len, "%" PRIu64, *ptr);
}
PropertyInfo qdev_prop_uint64 = {
.name = "uint64",
.type = PROP_TYPE_UINT64,
.size = sizeof(uint64_t),
.parse = parse_uint64,
.print = print_uint64,
};
/* --- 64bit hex value --- */
static int parse_hex64(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
{
uint64_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
char *end;
*ptr = strtoull(str, &end, 16);
if ((*end != '\0') || (end == str)) {
return -EINVAL;
}
return 0;
}
static int print_hex64(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
{
uint64_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
return snprintf(dest, len, "0x%" PRIx64, *ptr);
}
PropertyInfo qdev_prop_hex64 = {
.name = "hex64",
.type = PROP_TYPE_UINT64,
.size = sizeof(uint64_t),
.parse = parse_hex64,
.print = print_hex64,
};
/* --- string --- */
static int parse_string(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
{
char **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
if (*ptr)
qemu_free(*ptr);
*ptr = qemu_strdup(str);
return 0;
}
static void free_string(DeviceState *dev, Property *prop)
{
qemu_free(*(char **)qdev_get_prop_ptr(dev, prop));
}
static int print_string(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
{
char **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
if (!*ptr)
return snprintf(dest, len, "<null>");
return snprintf(dest, len, "\"%s\"", *ptr);
}
PropertyInfo qdev_prop_string = {
.name = "string",
.type = PROP_TYPE_STRING,
.size = sizeof(char*),
.parse = parse_string,
.print = print_string,
.free = free_string,
};
/* --- drive --- */
static int parse_drive(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
{
BlockDriverState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
BlockDriverState *bs;
bs = bdrv_find(str);
if (bs == NULL)
return -ENOENT;
if (bdrv_attach(bs, dev) < 0)
return -EEXIST;
*ptr = bs;
return 0;
}
static void free_drive(DeviceState *dev, Property *prop)
{
BlockDriverState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
if (*ptr) {
bdrv_detach(*ptr, dev);
blockdev_auto_del(*ptr);
}
}
static int print_drive(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
{
BlockDriverState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
return snprintf(dest, len, "%s",
*ptr ? bdrv_get_device_name(*ptr) : "<null>");
}
PropertyInfo qdev_prop_drive = {
.name = "drive",
.type = PROP_TYPE_DRIVE,
.size = sizeof(BlockDriverState *),
.parse = parse_drive,
.print = print_drive,
.free = free_drive,
};
/* --- character device --- */
static int parse_chr(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
{
CharDriverState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
*ptr = qemu_chr_find(str);
if (*ptr == NULL) {
return -ENOENT;
}
if ((*ptr)->avail_connections < 1) {
return -EEXIST;
}
--(*ptr)->avail_connections;
return 0;
}
static int print_chr(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
{
CharDriverState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
if (*ptr && (*ptr)->label) {
return snprintf(dest, len, "%s", (*ptr)->label);
} else {
return snprintf(dest, len, "<null>");
}
}
PropertyInfo qdev_prop_chr = {
.name = "chr",
.type = PROP_TYPE_CHR,
.size = sizeof(CharDriverState*),
.parse = parse_chr,
.print = print_chr,
};
/* --- netdev device --- */
static int parse_netdev(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
{
VLANClientState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
*ptr = qemu_find_netdev(str);
if (*ptr == NULL)
return -ENOENT;
if ((*ptr)->peer) {
return -EEXIST;
}
return 0;
}
static int print_netdev(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
{
VLANClientState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
if (*ptr && (*ptr)->name) {
return snprintf(dest, len, "%s", (*ptr)->name);
} else {
return snprintf(dest, len, "<null>");
}
}
PropertyInfo qdev_prop_netdev = {
.name = "netdev",
.type = PROP_TYPE_NETDEV,
.size = sizeof(VLANClientState*),
.parse = parse_netdev,
.print = print_netdev,
};
/* --- vlan --- */
static int parse_vlan(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
{
VLANState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
int id;
if (sscanf(str, "%d", &id) != 1)
return -EINVAL;
*ptr = qemu_find_vlan(id, 1);
if (*ptr == NULL)
return -ENOENT;
return 0;
}
static int print_vlan(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
{
VLANState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
if (*ptr) {
return snprintf(dest, len, "%d", (*ptr)->id);
} else {
return snprintf(dest, len, "<null>");
}
}
PropertyInfo qdev_prop_vlan = {
.name = "vlan",
.type = PROP_TYPE_VLAN,
.size = sizeof(VLANClientState*),
.parse = parse_vlan,
.print = print_vlan,
};
/* --- pointer --- */
/* Not a proper property, just for dirty hacks. TODO Remove it! */
PropertyInfo qdev_prop_ptr = {
.name = "ptr",
.type = PROP_TYPE_PTR,
.size = sizeof(void*),
};
/* --- mac address --- */
/*
* accepted syntax versions:
* 01:02:03:04:05:06
* 01-02-03-04-05-06
*/
static int parse_mac(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
{
MACAddr *mac = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
int i, pos;
char *p;
for (i = 0, pos = 0; i < 6; i++, pos += 3) {
if (!qemu_isxdigit(str[pos]))
return -EINVAL;
if (!qemu_isxdigit(str[pos+1]))
return -EINVAL;
if (i == 5) {
if (str[pos+2] != '\0')
return -EINVAL;
} else {
if (str[pos+2] != ':' && str[pos+2] != '-')
return -EINVAL;
}
mac->a[i] = strtol(str+pos, &p, 16);
}
return 0;
}
static int print_mac(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
{
MACAddr *mac = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
return snprintf(dest, len, "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
mac->a[0], mac->a[1], mac->a[2],
mac->a[3], mac->a[4], mac->a[5]);
}
PropertyInfo qdev_prop_macaddr = {
.name = "macaddr",
.type = PROP_TYPE_MACADDR,
.size = sizeof(MACAddr),
.parse = parse_mac,
.print = print_mac,
};
/* --- pci address --- */
/*
* bus-local address, i.e. "$slot" or "$slot.$fn"
*/
static int parse_pci_devfn(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
{
uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
unsigned int slot, fn, n;
if (sscanf(str, "%x.%x%n", &slot, &fn, &n) != 2) {
fn = 0;
if (sscanf(str, "%x%n", &slot, &n) != 1) {
return -EINVAL;
}
}
if (str[n] != '\0')
return -EINVAL;
if (fn > 7)
return -EINVAL;
*ptr = slot << 3 | fn;
return 0;
}
static int print_pci_devfn(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
{
uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
if (*ptr == -1) {
return snprintf(dest, len, "<unset>");
} else {
return snprintf(dest, len, "%02x.%x", *ptr >> 3, *ptr & 7);
}
}
PropertyInfo qdev_prop_pci_devfn = {
.name = "pci-devfn",
.type = PROP_TYPE_UINT32,
.size = sizeof(uint32_t),
.parse = parse_pci_devfn,
.print = print_pci_devfn,
};
/* --- public helpers --- */
static Property *qdev_prop_walk(Property *props, const char *name)
{
if (!props)
return NULL;
while (props->name) {
if (strcmp(props->name, name) == 0)
return props;
props++;
}
return NULL;
}
static Property *qdev_prop_find(DeviceState *dev, const char *name)
{
Property *prop;
/* device properties */
prop = qdev_prop_walk(dev->info->props, name);
if (prop)
return prop;
/* bus properties */
prop = qdev_prop_walk(dev->parent_bus->info->props, name);
if (prop)
return prop;
return NULL;
}
int qdev_prop_exists(DeviceState *dev, const char *name)
{
return qdev_prop_find(dev, name) ? true : false;
}
int qdev_prop_parse(DeviceState *dev, const char *name, const char *value)
{
Property *prop;
int ret;
prop = qdev_prop_find(dev, name);
/*
* TODO Properties without a parse method are just for dirty
* hacks. qdev_prop_ptr is the only such PropertyInfo. It's
* marked for removal. The test !prop->info->parse should be
* removed along with it.
*/
if (!prop || !prop->info->parse) {
qerror_report(QERR_PROPERTY_NOT_FOUND, dev->info->name, name);
return -1;
}
ret = prop->info->parse(dev, prop, value);
if (ret < 0) {
switch (ret) {
case -EEXIST:
qerror_report(QERR_PROPERTY_VALUE_IN_USE,
dev->info->name, name, value);
break;
default:
case -EINVAL:
qerror_report(QERR_PROPERTY_VALUE_BAD,
dev->info->name, name, value);
break;
case -ENOENT:
qerror_report(QERR_PROPERTY_VALUE_NOT_FOUND,
dev->info->name, name, value);
break;
}
return -1;
}
return 0;
}
void qdev_prop_set(DeviceState *dev, const char *name, void *src, enum PropertyType type)
{
Property *prop;
prop = qdev_prop_find(dev, name);
if (!prop) {
fprintf(stderr, "%s: property \"%s.%s\" not found\n",
__FUNCTION__, dev->info->name, name);
abort();
}
if (prop->info->type != type) {
fprintf(stderr, "%s: property \"%s.%s\" type mismatch\n",
__FUNCTION__, dev->info->name, name);
abort();
}
qdev_prop_cpy(dev, prop, src);
}
void qdev_prop_set_bit(DeviceState *dev, const char *name, bool value)
{
qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_BIT);
}
void qdev_prop_set_uint8(DeviceState *dev, const char *name, uint8_t value)
{
qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_UINT8);
}
void qdev_prop_set_uint16(DeviceState *dev, const char *name, uint16_t value)
{
qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_UINT16);
}
void qdev_prop_set_uint32(DeviceState *dev, const char *name, uint32_t value)
{
qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_UINT32);
}
void qdev_prop_set_int32(DeviceState *dev, const char *name, int32_t value)
{
qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_INT32);
}
void qdev_prop_set_uint64(DeviceState *dev, const char *name, uint64_t value)
{
qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_UINT64);
}
void qdev_prop_set_string(DeviceState *dev, const char *name, char *value)
{
qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_STRING);
}
int qdev_prop_set_drive(DeviceState *dev, const char *name, BlockDriverState *value)
{
int res;
res = bdrv_attach(value, dev);
if (res < 0) {
error_report("Can't attach drive %s to %s.%s: %s",
bdrv_get_device_name(value),
dev->id ? dev->id : dev->info->name,
name, strerror(-res));
return -1;
}
qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_DRIVE);
return 0;
}
void qdev_prop_set_drive_nofail(DeviceState *dev, const char *name, BlockDriverState *value)
{
if (qdev_prop_set_drive(dev, name, value) < 0) {
exit(1);
}
}
void qdev_prop_set_chr(DeviceState *dev, const char *name, CharDriverState *value)
{
qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_CHR);
}
void qdev_prop_set_netdev(DeviceState *dev, const char *name, VLANClientState *value)
{
qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_NETDEV);
}
void qdev_prop_set_vlan(DeviceState *dev, const char *name, VLANState *value)
{
qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_VLAN);
}
void qdev_prop_set_macaddr(DeviceState *dev, const char *name, uint8_t *value)
{
qdev_prop_set(dev, name, value, PROP_TYPE_MACADDR);
}
void qdev_prop_set_ptr(DeviceState *dev, const char *name, void *value)
{
qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_PTR);
}
void qdev_prop_set_defaults(DeviceState *dev, Property *props)
{
if (!props)
return;
while (props->name) {
if (props->defval) {
qdev_prop_cpy(dev, props, props->defval);
}
props++;
}
}
static QTAILQ_HEAD(, GlobalProperty) global_props = QTAILQ_HEAD_INITIALIZER(global_props);
static void qdev_prop_register_global(GlobalProperty *prop)
{
QTAILQ_INSERT_TAIL(&global_props, prop, next);
}
void qdev_prop_register_global_list(GlobalProperty *props)
{
int i;
for (i = 0; props[i].driver != NULL; i++) {
qdev_prop_register_global(props+i);
}
}
void qdev_prop_set_globals(DeviceState *dev)
{
GlobalProperty *prop;
QTAILQ_FOREACH(prop, &global_props, next) {
if (strcmp(dev->info->name, prop->driver) != 0 &&
strcmp(dev->info->bus_info->name, prop->driver) != 0) {
continue;
}
if (qdev_prop_parse(dev, prop->property, prop->value) != 0) {
exit(1);
}
}
}
static int qdev_add_one_global(QemuOpts *opts, void *opaque)
{
GlobalProperty *g;
g = qemu_mallocz(sizeof(*g));
g->driver = qemu_opt_get(opts, "driver");
g->property = qemu_opt_get(opts, "property");
g->value = qemu_opt_get(opts, "value");
qdev_prop_register_global(g);
return 0;
}
void qemu_add_globals(void)
{
qemu_opts_foreach(qemu_find_opts("global"), qdev_add_one_global, NULL, 0);
}