[l10n] Update UI string translations for M126

R=ergunsh@chromium.org

Bug: 342504455
Change-Id: I39c424b5e9079dcbcb46442a3a9e3ee8a11f16da
Reviewed-on: https://chromium-review.googlesource.com/c/devtools/devtools-frontend/+/5563427
Commit-Queue: Ergün Erdoğmuş <ergunsh@chromium.org>
Reviewed-by: Ergün Erdoğmuş <ergunsh@chromium.org>
Auto-Submit: Simon Zünd <szuend@chromium.org>
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/af.json b/front_end/core/i18n/locales/af.json
index abf9146..5a04904 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/af.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/af.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "Web SQL is opgeskort. Gebruik asseblief SQLite WebAssembly of Indexed Database"
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "Die toestemmingbeskrywing window-placement is opgeskort. Gebruik pleks daarvan window-management. Raadpleeg https://bit.ly/window-placement-rename vir meer hulp."
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "Die toestemmingbeleid window-placement is opgeskort. Gebruik pleks daarvan window-management. Raadpleeg https://bit.ly/window-placement-rename vir meer hulp."
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "UTF-16 word nie deur response json in XMLHttpRequest gesteun nie"
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "'n onveilige"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "Derdepartywebkoekie is as deel van Privacy Sandbox in Chrome geblokkeer."
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "Derdepartywebkoekie sal as deel van Privacy Sandbox in toekomstige Chrome-weergawes geblokkeer word."
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "Gee ’n fout aan"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "Aktiveer tans SharedArrayBuffer"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "Saampersingwoordeboekvervoer"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<anoniem>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "Pasmaak die vensterkontrolesoorlegger van jou PWA se titelbalk"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "Donker agtergrondkleur"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "Donkertemakleur"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "Beskrywing"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "Vou rekursief uit"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "Filtreer volgens sleutel (wys sleutels wat groter of gelykwaardig is)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "IDB"
  },
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "Die vooraflewering is nie gebruik nie omdat navigasie gedurende aktiveringtyd ’n effektiewe URL het wat verskil van die normale URL daarvan. (Byvoorbeeld die Nuwe Oortjie-bladsy of gehuisveste apps.)"
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "Onbekend"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "Die voorafgelewerde bladsy het oudio-uitvoer versoek – wat tans nie gesteun word nie."
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "Die voorafleweringnavigasie het misluk omdat dit herlei het na ’n URL waarvan die skema nie http: of https: was nie."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "Onbekend"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "Onbekend"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "Die voorafleweringnavigasie het HTTP-stawing vereis – wat tans nie gesteun word nie."
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "Filtreer volgens URL"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "Filtreer dekking volgens tipe"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "Laai deur webwerf"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "Filtreer volgens URL en fout"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "Laai HTTP(S)-ontwikkelaarhulpbronne deur die webwerf wat jy kontroleer, nie deur Ontwikkelaarnutsgoed nie"
  },
@@ -6387,7 +6402,7 @@
   "message": "Verwante kode"
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | reloadRecommendation": {
-  "message": "Reload the page to capture related network request data for this message in order to create a better insight."
+  "message": "Herlaai die bladsy om verwante netwerkversoekdata vir hierdie boodskap op te neem om sodoende 'n beter insig te skep."
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | report": {
   "message": "Gee regskwessie aan"
@@ -6435,7 +6450,7 @@
   "message": "Jou organisasie het hierdie kenmerk afgeskakel. Kontak jou administrateurs vir meer inligting."
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | rolloutRestricted": {
-  "message": "This feature is currently being rolled out. Stay tuned."
+  "message": "Hierdie kenmerk word tans ontplooi. Bly ingeskakel."
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | wrongLocale": {
   "message": "Om hierdie kenmerk te gebruik, moet jy jou taalvoorkeur in die instellings van Ontwikkelaarnutsgoed na Engels toe opdateer."
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "Wys kwessies"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "Werkverrigting"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "Neem op"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "Wys werkverrigting"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "Wys onlangse tydlynsessies"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "Begin profilering en herlaai bladsy"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "Stop"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "Stel tans redes saam"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "Stapelspoor:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "Filtreer volgens loglêerboodskappe"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "Inligting"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "Gevalbron"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "Filtreer deur reguliere uitdrukking te gebruik (byvoorbeeld: https?)"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "ID"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "Filtreer"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "Filtreer deur reguliere uitdrukking te gebruik (voorbeeld: (web)?sok)"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "Lengte"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "Insluiting"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "Gedupliseerde stringe"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "Stel interne data bloot (sluit bykomende implementeringspesifieke besonderhede in)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "Filtreer"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "Filtreer volgens klas"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "Vind"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "Voorwerpe toegeken tussen {PH1} en {PH2}"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "Voorwerpe wat deur die Ontwikkelaarnutsgoed-konsole behou is"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "Voorwerpe wat deur losgemaakte DOM-nodusse behou is"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1}%"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "Oplaai: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "Uiters stadige herspeel"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "Uiters stadig"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "Herspeel"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "Uiters stadige spoed"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
+  "message": "Uiters stadig"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "Normale spoed"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
   "message": "Normaal (verstek)"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "Stadige herspeel"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "Stadige spoed"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
   "message": "Stadig"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "baie stadige herspeel"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "Baie stadige spoed"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
   "message": "Baie stadig"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "Uitbreidings"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "Spoed"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "Indeksering is onderbreek."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "Pas hoof- en kleinletters"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "Geen passende resultate nie."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "Herlaai"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "Soek"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "Soektog is voltooi."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "Soektog is onderbreek."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "Soeknavraag"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "Soek tans …"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Gebruik gewone uitdrukking"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH1} met {PH2}"
  },
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "Kon nie die URL {PH1} laai nie: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "Ignoreer uitbreidingsskripte"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "Ignoreer hierdie lêer"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "Moet nooit hier wag nie"
  },
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "Prentdekodering"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "Verander prentgrootte"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "Installeer afteller"
  },
@@ -12546,7 +12582,7 @@
   "message": "Geleentheid: {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | frameS": {
-  "message": "Raam – {PH1}"
+  "message": "Raam — {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | main": {
   "message": "Hoof"
@@ -12585,10 +12621,10 @@
   "message": "Veilingwerkbrokkie — {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workerS": {
-  "message": "Worker – {PH1}"
+  "message": "Worker — {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workerSS": {
-  "message": "Worker: {PH1} – {PH2}"
+  "message": "Worker: {PH1} — {PH2}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workletService": {
   "message": "Veilingwerkbrokkiediens"
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "– Beduidende hulpbrongebruik vanweë afbeeldinginstrumentasie"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "Kies ná die opname 'n area waarin jy belangstel in die oorsig deur te sleep. Zoem en beeldrol die tydlyn dan met die muiswiel of {PH1}-sleutels. {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "Buffergebruik"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "Vee uit"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Klik die opneemknoppie {PH1} of druk {PH2} om 'n nuwe opname te begin."
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Klik die herlaaiknoppie {PH1} of druk {PH2} om die bladsylaai op te neem."
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "Maak toe"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "Aktiveer gevorderde afbeeldinginstrumentasie (stadig)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "Aktiveer statistieke van VID-kieser"
+  "message": "Aktiveer statistieke van VID-kieser (stadig)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "Kon nie tydlyn stoor nie: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "Inisieer tans profileerder …"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "Kom meer te wete"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "Laai profiel …"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "Tyd"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "Kopieer tabel"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "Geen groepering nie"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "Nie geoptimeer nie: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "Bladsy"
  },
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "skrip uit kasgeheue gelaai"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "skrip is nie geskik nie"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "Statistieke van kieser"
  },
@@ -13248,7 +13269,7 @@
   "message": "Tyd gebruik vir lewering"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | timeout": {
-  "message": "Uitteltyd"
+  "message": "Uitgetel"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | timerId": {
   "message": "Afteller-ID"
@@ -13262,11 +13283,14 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "Totale tyd"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "Spoor geleentheid na"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "Tipe"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | url": {
-  "message": "Url"
+  "message": "URL"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | warning": {
   "message": "Waarskuwing"
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "Herkoppel wanneer gereed deur Ontwikkelaarnutsgoed weer oop te maak."
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "Kanselleer"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "{PH1} passings"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "Vind"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "Pas hoof- en kleinletters"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "1 passing"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "Soek vorige"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Gebruik gewone uitdrukking"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "Een of meer instellings het verander. Daar moet herlaai word voordat hulle in werking sal tree."
  },
@@ -13932,7 +13947,10 @@
   "message": "Ontwikkelaarnutsgoed sal outomaties herkoppel nadat die bladsy herlaai is."
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "Vee invoer uit"
+  "message": "Vee uit"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "Filtreer"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "nie gedruk nie"
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "Skermkiekie vir {PH1} – kies om voorafgaande versoeke te bekyk."
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "Voeg skrip by ignoreerlys"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Stel bane op …"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Maak opstelling van bane klaar"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "Vlamgrafiek"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "Versteek herhalende subinskrywings"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "Verwyder skrip van ignoreerlys"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "Stel subinskrywings terug"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/am.json b/front_end/core/i18n/locales/am.json
index 301a47b..a65f85e 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/am.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/am.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "የድር SQL ተቋርጧል። እባክዎ SQLite WebAssembly ወይም መረጃ የሚጠቁም የውሂብ ጎታ ይጠቀሙ"
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "የፈቃድ ገላጩ window-placement ተቋርጧል። በምትኩ window-managementን ይጠቀሙ። ለተጨማሪ እገዛ https://bit.ly/window-placement-renameን ይፈትሹ።"
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "የፈቃድ መመሪያ window-placement ተቋርጧል። በምትኩ window-managementን ይጠቀሙ። ለተጨማሪ እገዛ https://bit.ly/window-placement-renameን ይፈትሹ።"
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "UTF-16፣ XMLHttpRequest ውስጥ በjson ምላሽ አይደገፍም"
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "ድህንነቱ ያልተጠበቀ"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "የሶስተኛ ወገን ኩኪ እንደ የግላዊነት Sandbox አካል በChrome ውስጥ ታግዷል።"
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "እንደ የግላዊነት Sandbox አካል የሶስተኛ ወገን ኩኪ በወደፊት የChrome ስሪቶች ላይ ይታገዳል።"
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "ሳንካን ፋይል ያድርጉ"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "SharedArrayBufferን ማንቃት"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "የእመቃ መዝገበ ቃላት ትራንስፖርት"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<ማንነት የማይታወቅ>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "የእርስዎን የPWA የርዕስ አሞሌ የመስኮት መቆጣጠሪያዎች ተደራቢ ያብጁ"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "ጥቁር የዳራ ቀለም"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "ጠቆር ያለ ገጽታ ቀለም"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "መግለጫ"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "እየደጋገምክ አስፋ"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "በቁልፍ አጣራ (የበለጠ ወይም እኩል የሆኑ ቁልፎችን አሳይ)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "አይዲቢ"
  },
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "ቅድመ-ምስል ሥራው ጥቅም ላይ አልዋለም፣ ምክንያቱም በማግበር ጊዜ አሰሳ ከእሱ መደበኛ ዩአርኤል የሚለይ ውጤታማ ዩአርኤል አለው። (ለምሳሌ፣ አዲሱ የትር ገፅ ወይም የተስተናገዱ መተግበሪያዎች።)"
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "ያልታወቀ"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "ቅድመ-ምስል የተሰራለት ገጽ አሁን ላይ የማይደገፍ የኦዲዮ ማውጫ ጠይቋል።"
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "የቅድመ-ምስል ሥራ አሰሳ ዕቅዱ ኤችቲቲፒ፡ ወይም ኤችቲቲፒኤስ፡ ወዳልሆነ ዩአርኤል ስላዞረው አልተሳካም።"
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "ያልታወቀ"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "ያልታወቀ"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "የቅድመ-ምስል ሥራ አሰሳ አሁን ላይ የማይደገፍ የኤችቲቲፒ ፈቃድ ይጠይቃል።"
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "በዩአርኤል አጣራ"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "ሽፋን በአይነት ያጣሩ"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "በድር ጣቢያ በኩል ይጫኑ"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "በዩአርኤል እና በስህተት አጣራ"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "HTTP(S) የገንቢ ንብረቶችን በDevTools ሳይሆን በሚመረምሩት ድር ጣቢያ በኩል ይጫኑ"
  },
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "ችግሮችን አሳይ"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "አፈጻጸም"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "ቅዳ"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "አፈጻጸምን አሳይ"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "የቅርብ ጊዜ የጊዜ መስመር ክፍለ ጊዜዎችን አሳይ"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "መገለጫ ምዘናን ጀምር እና ገጽን እንደገና ጫን"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "አቁም"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "ምክንያቶችን በማጠናከር ላይ"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "የቁልል ዱካ፦"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "በምዝግብ ማስታወሻዎች መልዕክቶች አጣራ"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "መረጃ"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "የክስተት ምንጭ"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "መደበኛን በመጠቀም አጣራ (ለምሳሌ፦ https?)"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "መታወቂያ"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "ማጣሪያ"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "መደበኛን በመጠቀም አጣራ (ለለምሳሌ፦ (web)?socket)"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "ርዝመት"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "ማስቀመጫ"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "የተባዙ ሕብረቁምፊዎች"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "ውስጣዊዎቹን ያጋልጡ (ተጨማሪ ትግበራ-ተኮር ዝርዝሮችን ያካትታል)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "ማጣሪያ"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "በክፍል አጣራ"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "አግኝ"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "በ{PH1} እና {PH2} መካከል የተመደቡ ነገሮች"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "በDevTools ኮንሶል የተያዙ ነገሮች"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "በተነጠሉ የDOM አንጓዎች የተያዙ ነገሮች"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1}%"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "ስቀል፦ {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "በጣም ቀርፋፋ የሆነ እንደገና አጫውት"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "በጣም ቀርፋፋ"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "እንደገና አጫውት"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
-  "message": "መደበኛ (ነባሪ)"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "እጅግ በጣም ቀርፋፋ ፍጥነት"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "እንደገና አጫውትን አዝግም"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
-  "message": "አዘግይ"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "በጣም በዝግታ እንደገና አጫውት"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
   "message": "በጣም ቀርፋፋ"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "መደበኛ ፍጥነት"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+  "message": "መደበኛ (ነባሪ)"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "ቀርፋፋ ፍጥነት"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+  "message": "አዘግይ"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "በጣም ቀርፋፋ ፍጥነት"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+  "message": "በጣም ቀርፋፋ"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "ቅጥያዎች"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "ፍጥነት"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "የመረጃ ጠቋሚ ተቋርጧል።"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "ሆሄያትን አመሳስል"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "ምንም ተመሳሳዮች አልተገኙም።"
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "አድስ"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "ፍለጋ"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "ፍለጋ ተጠናቅቋል።"
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "ፍለጋ ተቋርጧል።"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "የፍለጋ መጠይቅ"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "በመፈለግ ላይ…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "መደበኛ ገለጻን ይጠቀሙ"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH1} በ{PH2}"
  },
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "ዩአርኤልን በመጫን ላይ ስህተት {PH1}፦ {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "የቅጥያ ስክሪፕቶችን ችላ በል"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "ይህን ፋይል ችላ ይበሉ"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "እዚህ በጭራሽ አያቁሙ"
  },
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "የምስል ኮድ መፍታት"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "የምስል መጠንn ቀይር"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "ሰዓት ቆጣሪን ጫን"
  },
@@ -12561,7 +12597,7 @@
   "message": "ራስተር"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | rasterizerThreadS": {
-  "message": "ራስተር አድራጊ ተከታታይ {PH1}"
+  "message": "የራስቴራይዘር ተከታታይ {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | sellerWorklet": {
   "message": "የሻጭ የስራ-ክፍል"
@@ -12585,7 +12621,7 @@
   "message": "የጨረታ የስራ-ክፍል — {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workerS": {
-  "message": "Worker — {PH1}"
+  "message": "Worker— {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workerSS": {
   "message": "Worker፦ {PH1} — {PH2}"
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "- በቀለም መሣሪያ ምክንያት ጉልህ ትርፍ አፈጻጸም"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "ከቀረጹ በኋላ አጠቃላይ ዕይታ ውስጥ የሚፈልጉትን ቦታ በመጎተት ይምረጡ። ከዚያ የጊዜ መስመርን በመዳፊት ጎማ ወም በ{PH1} ቁልፎች አካማኝነት ያጉሉ እና ያንፏቅቁ፦{PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "የቋት አጠቃቀም"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "አጽዳ"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "አዲስ ቀረጻ ለመጀመር የቅዳ አዝራር ን ጠቅ ያድርጉ ወይም {PH2}ን ይምቱ።{PH1}"
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "የገጹን ጭነት ለመቅዳት {PH1}ን አዝራርን እንደገና ጫን የሚለውን ጠቅ ያድርጉ ወይም {PH2}ን መታ ያድርጉ።"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "ዝጋ"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "የላቀ የቀለም መሣሪያን ያንቁ (ቀርፋፋ)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "የሲኤስኤስ መራጭ ስታቲስቲክስን ያንቁ"
+  "message": "የሲኤስኤስ መራጭ ስታቲስቲክስን ያንቁ (ቀርፋፋ)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "የጊዜ መስመርን ማስቀመጥ አልተሳካም፦ {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "መገለጫ ሰሪን በማስጀመር ላይ…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "የበለጠ ለመረዳት"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "መገለጫ ጫን…"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "ሰዓት"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "ሠንጠረዥን ቅዳ"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "ምንም መቧደን የለም"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "አልተባም፦ {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "ገፅ"
  },
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "ስክሪፕት ከመሸጎጫ ተጭኗል"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "ስክሪፕት ብቁ አይደለም"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "የመራጭ ስታቲስቲክስ"
  },
@@ -13248,7 +13269,7 @@
   "message": "ምስልን በመስራት ላይ የጠፋው ጊዜ"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | timeout": {
-  "message": "የእረፍት ጊዜ"
+  "message": "ጊዜው አልቋል"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | timerId": {
   "message": "የሰዓት ቆጣሪ መታወቂያ"
@@ -13262,6 +13283,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "ጠቅላላ ጊዜ"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "የክስተት መከታተያ"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "ተይብ"
  },
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "ዝግጁ ሲሆኑ DevToolsን እንደገና በመክፈት እንደገና ያገናኙ።"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "ይቅር"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "{PH1} ተዛማጆች"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "አግኝ"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "ሆሄያትን አመሳስል"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "1 ተዛማጅ"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "ቀዳሚውን ፈልግ"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "መደበኛ ገለጻን ይጠቀሙ"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "እንደገና እንዲጫን የሚፈልግ አንድ ወይም ከዚያ በላይ ቅንብሮች ተለውጠዋል።"
  },
@@ -13932,7 +13947,10 @@
   "message": "አንዴ ገፅ እንደገና ከተጫነ በኋላ DevTools በራስ-ሰር እንደገና ይገናኛል።"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "ግብዓትን አጽዳ"
+  "message": "አጽዳ"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "ማጣሪያ"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "አልተጫነም"
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "ቅጽበታዊ ገፅ ዕይታ ለ{PH1} - ቀዳሚ ጥያቄዎችን ለመመልከት ይምረጡ።"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "ስክሪፕት ወደ ችላ የሚባሉ ዝርዝር ያክሉ"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "ትራኮችን አዋቅር…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "ትራኮችን ማዋቀር ጨርስ"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "የነበልባል ገበታ"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "የሚደጋገሙ ልጆችን ደብቅ"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "ስክሪፕቱን ችላ ከሚባሉ ዝርዝር ያስወግዱ"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "ልጆችን ዳግም ያስጀምሩ"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/ar.json b/front_end/core/i18n/locales/ar.json
index 28dad28..182f928 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/ar.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/ar.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "تم إيقاف لغة الاستعلامات البنيوية (SQL) على الويب نهائيًا. يُرجى استخدام SQLite WebAssembly أو Indexed Database."
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "تم إيقاف واصف الأذونات window-placement نهائيًا. يمكنك استخدام window-management كبديل. للحصول على مزيد من المساعدة، يُرجى الاطّلاع على https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "تم إيقاف سياسة الأذونات window-placement نهائيًا. يمكنك استخدام window-management كبديل. للحصول على مزيد من المساعدة، يُرجى الاطّلاع على https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "لا يتوفّر الترميز UTF-16 من خلال استجابة json في واجهة برمجة التطبيقات XMLHttpRequest."
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "سياق غير آمن"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "تم حظر ملف تعريف الارتباط التابع لجهة خارجية في Chrome كجزء من \"مبادرة حماية الخصوصية\"."
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "سيتم حظر ملف تعريف الارتباط التابع لجهة خارجية في إصدارات Chrome المستقبلية كجزء من \"مبادرة حماية الخصوصية\"."
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "الإبلاغ عن خطأ"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "جارٍ تفعيل SharedArrayBuffer"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "نقل قاموس ضغط البيانات"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<مجهول المصدر>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "تخصيص شريط العناوين لواجهة Window Controls Overlay في تطبيق الويب التقدّمي (PWA)"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "لون الخلفية الداكنة"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "لون المظهر الداكن"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "الوصف"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "توسيع متكرّر"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "الفلترة حسب المفتاح (عرض المفاتيح التي تزيد قيمتها عن أو تساوي)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "سطور أوامر DBView المُفهرسة"
  },
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "لم يتم استخدام العرض المُسبَق، لأنّ التنقّل أثناء وقت التفعيل يحتوي على عنوان URL فعّال يختلف عن عنوان URL العادي. (على سبيل المثال، صفحة \"علامة تبويب جديدة\" أو التطبيقات المستضافة)."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "غير معروف"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "تطلّبت الصفحة المعروضة مُسبقًا مصادر لإخراج الصوت، وهي غير متاحة حاليًا."
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "تعذَّر الانتقال إلى العرض المُسبَق لأنّه تمت إعادة التوجيه إلى عنوان URL لم يكن مخطَّطه http:‎ أو https:‎."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "غير معروف"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "غير معروف"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "تطلَّبَ الانتقال إلى العرض المُسبَق مصادقة HTTP، وهي غير متاحة حاليًا."
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "صفحات الأنماط المتتالية (CSS)"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "الفلترة حسب عنوان URL"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "فلترة التغطية حسب النوع"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "تحميل من خلال الموقع الإلكتروني"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "الفلترة حسب عنوان URL والخطأ"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "يجب تحميل موارد HTTP(S) الخاصة بالمطوّرين من خلال الموقع الإلكتروني الذي تفحصه، وليس من خلال \"أدوات مطوري البرامج\"."
  },
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "عرض أداة \"المشاكل\""
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "الأداء"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "تسجيل"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "عرض أداة \"الأداء\""
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "عرض جلسات المخطط الزمني الأخيرة"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "بدء التحليل وإعادة تحميل الصفحة"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "إيقاف"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "أسباب التركيب"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "تتبُّع تسلسل استدعاء الدوال البرمجية:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "الفلترة حسب الرسائل المسجّلة"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "معلومات"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "مصدر الحدث"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "الفلترة باستخدام تعبير عادي (مثال: ?https)"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "رقم التعريف"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "فلتر"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "الفلترة باستخدام التعبير العادي (مثال: ‎(web)?socket)"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "المدّة"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "الحاوية"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "سلاسل مكرّرة"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "عرض البيانات الداخلية (بما في ذلك تفاصيل إضافية خاصة بعملية التنفيذ)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "فلتر"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "الفلترة حسب الفئة"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "بحث"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "الكائنات التي تم تخصيصها بين {PH1} و{PH2}"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "الكائنات التي تحتفظ بها وحدة التحكُّم في أدوات مطوّري البرامج"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "الكائنات التي تحتفظ بها عُقد DOM المنفصلة"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1}%"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "سرعة التحميل: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "إعادة التشغيل بمستوى سرعة بطيء للغاية"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "مستوى سرعة بطيء للغاية"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "إعادة التشغيل"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "مستوى سرعة منخفض بشدة"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
+  "message": "مستوى سرعة بطيء للغاية"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "مستوى سرعة عادي"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
   "message": "مستوى سرعة عادي (الخيار التلقائي)"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "إعادة التشغيل بمستوى سرعة بطيء"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "مستوى سرعة منخفض"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
   "message": "مستوى سرعة بطيء"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "إعادة التشغيل بمستوى سرعة بطيء جدًا"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "مستوى سرعة منخفض جدًا"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
   "message": "مستوى سرعة بطيء جدًا"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "الإضافات"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "السرعة"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "توقفت الفهرسة."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "مطابقة الحالة"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "لم يتم العثور على نتائج مطابقة."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "إعادة تحميل"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "بحث"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "انتهت عملية البحث."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "توقفت عملية البحث."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "طلب البحث"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "جارٍ البحث…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "استخدِم التعبير العادي"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH1} مع {PH2}"
  },
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "حدث خطأ أثناء تحميل عنوان URL {PH1}: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "تجاهُل النصوص البرمجية للإضافات"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "تجاهُل هذا الملف"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "عدم الإيقاف المؤقت هنا مرة أخرى"
  },
@@ -12144,7 +12183,7 @@
   "message": "الصور المتحركة"
  },
  "panels/timeline/AppenderUtils.ts | sSelfS": {
-  "message": "‫{PH1} (الوقت المستغرق في هذه العقدة وحدها {PH2})"
+  "message": "{PH1} (الوقت المستغرق في هذه العقدة {PH2})"
  },
  "panels/timeline/CountersGraph.ts | documents": {
   "message": "المستندات"
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "فك ترميز الصور"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "تغيير حجم الصورة"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "تثبيت موقِّت"
  },
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "- أعباء كبيرة على الأداء بسبب قياس سرعة عرض محتوى الصفحة"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "بعد التسجيل، اختَر منطقة معيّنة ضمن صفحة النظرة العامة من خلال السحب. بعد ذلك، كبّر صورة المخطط الزمني واعرضها عرضًا شاملاً باستخدام بكرة الماوس أو مفاتيح {PH1}. {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "استخدام المخزن المؤقت"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "محو"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "انقر على زر التسجيل {PH1} أو اضغط على {PH2} لبدء تسجيل جديد."
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "انقر على زر إعادة التحميل {PH1} أو اضغط على {PH2} لتسجيل تحميل الصفحة."
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "إغلاق"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "تفعيل قياس سرعة العرض المتقدم (بطيء)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "تفعيل إحصاءات أداة اختيار لغة CSS"
+  "message": "تفعيل إحصاءات أداة اختيار لغة CSS (قد يؤدي ذلك إلى حدوث بطء في الأداء)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "تعذَّر حفظ المخطّط الزمني: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "جارٍ إعداد المحلّل…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "مزيد من المعلومات"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "تحميل الملف التعريفي…"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "الوقت"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "نسخ الجدول"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "بلا تجميع"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "غير محسّن: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "الصفحة"
  },
@@ -13077,7 +13095,7 @@
   "message": "رقم التعريف"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | invalidationWithCallFrame": {
-  "message": "‫{PH1} في {PH2}"
+  "message": "‫\"{PH1}\" في \"{PH2}\""
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | invalidations": {
   "message": "عمليات إلغاء الصلاحية"
@@ -13191,7 +13209,7 @@
   "message": "تمّ تجميع {PH1}."
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sOfS": {
-  "message": "{PH1} من {PH2}"
+  "message": "‫{PH1} من إجمالي {PH2}"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sS": {
   "message": "{PH1}: {PH2}"
@@ -13200,7 +13218,7 @@
   "message": "({PH1}، {PH2})"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sSDimensions": {
-  "message": "{PH1} × {PH2}"
+  "message": "‫{PH1} × {PH2}"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sSSquareBrackets": {
   "message": "{PH1} [{PH2}…]"
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "تم تحميل النص البرمجي من ذاكرة التخزين المؤقت"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "النص البرمجي غير صالح."
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "إحصاءات أداة الاختيار"
  },
@@ -13248,7 +13269,7 @@
   "message": "الوقت المستغرق في العرض"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | timeout": {
-  "message": "المهلة"
+  "message": "انتهى الموقّت"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | timerId": {
   "message": "رقم تعريف الموقّت"
@@ -13262,6 +13283,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "الوقت الإجمالي"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "تتبُّع الحدث"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "نوع"
  },
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "عندما تكون مستعدًا، أعِد فتح أدوات مطوري البرامج للاتصال بها مرة أخرى."
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "إلغاء"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "عدد النتائج المطابِقة: {PH1}"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "بحث"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "مطابقة الحالة"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "مطابقة واحدة"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "البحث في مثال سابق"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "استخدِم التعبير العادي"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "تم تغيير إعداد أو أكثر، ما يتطلّب إعادة التحميل لتصبح هذه الإعدادات سارية المفعول."
  },
@@ -13932,7 +13947,10 @@
   "message": "بعد إعادة تحميل الصفحة، ستتم إعادة الاتصال بأدوات مطوري البرامج."
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "محو الإدخال"
+  "message": "محو"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "فلتر"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "غير مضغوط"
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "لقطة شاشة لمدة {PH1}، اختَر لعرض الطلبات السابقة."
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "إضافة النص البرمجي إلى قائمة التجاهل"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "ضبط إعدادات قنوات الإصدار…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "إنهاء إعداد قنوات الإصدار"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "رسم بياني مفصَّل لأداء الرموز"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "إخفاء العناصر الثانوية المتكررة"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "إزالة النص البرمجي من قائمة التجاهل"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "إعادة ضبط العنصر الثانوي"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/as.json b/front_end/core/i18n/locales/as.json
index 0c88c1c..7ffb4ea 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/as.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/as.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "ৱেবৰ SQL অপ্ৰচলিত কৰা হৈছে। অনুগ্ৰহ কৰি SQLite WebAssembly অথবা Indexed Database ব্যৱহাৰ কৰক"
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "অনুমতিৰ বিৱৰণ window-placement অপ্ৰচলিত হৈছে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে window-management ব্যৱহাৰ কৰক। অধিক সহায়ৰ বাবে, https://bit.ly/window-placement-rename চাওক।"
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "অনুমতিৰ নীতি window-placement অপ্ৰচলিত হৈছে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে window-management ব্যৱহাৰ কৰক। অধিক সহায়ৰ বাবে, https://bit.ly/window-placement-rename চাওক।"
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "XMLHttpRequestত json সঁহাৰিয়ে UTF-16 সমৰ্থন নকৰে"
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "এটা অসুৰক্ষিত"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "প্ৰাইভেচি ছেণ্ডবক্সৰ অংশ হিচাপে Chromeত তৃতীয়-পক্ষৰ কুকি অৱৰোধ কৰা হয়।"
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "প্ৰাইভেচি ছেণ্ডবক্সৰ অংশ হিচাপে ভৱিষ্যতৰ Chrome সংস্কৰণত তৃতীয়-পক্ষৰ কুকি অৱৰোধ কৰা হ’ব।"
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "বাগ ফাইল কৰক"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "SharedArrayBuffer সক্ষম কৰি থকা হৈছে"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "কম্প্ৰেশ্বন ডিক্সনাৰী ট্ৰান্সপ’ৰ্ট"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<বেনামী>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "আপোনাৰ PWAৰ শিৰোনামৰ বাৰ ৱিণ্ড’ নিয়ন্ত্ৰণৰ অ’ভাৰলে’ কাষ্টমাইজ কৰক"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "নেপথ্যৰ ৰং গাঢ়"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "গাঢ় ৰঙৰ থীম"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "বিৱৰণ"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "পুনৰাবৃত্তি হোৱাকৈ বিস্তাৰ কৰক"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "কী অনুসৰি ফিল্টাৰ কৰক (ডাঙৰ বা সমান কী দেখুৱাওক)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "IDB"
  },
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "প্ৰিৰেণ্ডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাছিল, কাৰণ সক্ৰিয় কৰাৰ সময়ত, নেভিগেশ্বনৰ স্বাভাৱিক URLতকৈ পৃথক অন্য এটা কাৰ্যকৰী URL আছে। (যেনে, নতুন টেবৰ পৃষ্ঠা অথয়া হ’ষ্ট কৰা এপ্।)"
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "অজ্ঞাত"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "প্ৰিৰেণ্ডাৰ কৰা পৃষ্ঠাখনে অডিঅ’ ইনপুটৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছে, যিটো বৰ্তমান সমৰ্থিত নহয়।"
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "প্ৰিৰেণ্ডাৰিঙৰ নেভিগেশ্বন বিফল হৈছে কাৰণ এইটোৱে এনে এটা URLলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰিছে, যাৰ আঁচনিখন http: অথবা https: নহয়।"
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "অজ্ঞাত"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "অজ্ঞাত"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "প্ৰিৰেণ্ডাৰিঙৰ নেভিগেশ্বনৰ বাবে HTTP বিশ্বাসযোগ্যতা প্ৰমাণীকৰণৰ আৱশ্যক হয়, যিটো বৰ্তমান সমৰ্থিত নহয়।"
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "URL অনুসৰি ফিল্টাৰ কৰক"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "প্ৰকাৰ অনুসৰি ফিল্টাৰৰ ক’ভাৰেজ"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ল’ড কৰক"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "URL আৰু আঁসোৱাহ অনুসৰি ফিল্টাৰ কৰক"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "বিকাশকৰ্তাৰ সঁজুলিটোৰ সলনি আপুনি নিৰীক্ষণ কৰা ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে HTTP(S) বিকাশকৰ্তাৰ সম্পদসমূহ ল’ড কৰক"
  },
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "সমস্যা দেখুৱাওক"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "কাৰ্যক্ষমতা"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "ৰেকৰ্ড কৰক"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাওক"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "শেহতীয়া টাইমলাইন ছেশ্বন দেখুৱাওক"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "প্ৰ’ফাইল কৰা আৰম্ভ কৰক আৰু পৃষ্ঠা পুনৰ ল’ড কৰক"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "বন্ধ কৰক"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "একত্ৰিত কৰাৰ কাৰণ"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "ষ্টেকট্ৰে’চ:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "লগ বাৰ্তা অনুসৰি ফিল্টাৰ কৰক"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "তথ্য"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "অনুষ্ঠানৰ উৎস"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "regex (উদাহৰণ: https?) ব্যৱহাৰ কৰি ফিল্টাৰ কৰক"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "আইডি"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "ফিল্টাৰ"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "regex (উদাহৰণ: (ৱেব)?ছকেট) ব্যৱহাৰ কৰি ফিল্টাৰ কৰক"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "দৈৰ্ঘ্য"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "কণ্টেইনমেণ্ট"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "ডুপ্লিকেট কৰা ষ্ট্ৰিংসমূহ"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "অভ্যন্তৰীণ ডেটা ফাদিল কৰক (অতিৰিক্ত প্ৰণয়ন-নিৰ্দিষ্ট সবিশেষ অন্তৰ্ভুক্ত)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "ফিল্টাৰ"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "শ্ৰেণী অনুসৰি ফিল্টাৰ কৰক"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "বিচাৰক"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "{PH1} আৰু {PH2}ৰ মাজত বস্তু আৱণ্টন কৰা হৈছে"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "DevTools কনছ’লৰ দ্বাৰা ৰখা বস্তুসমূহ"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "অসংলগ্ন DOM ন’ডৰ দ্বাৰা ৰখা বস্তুসমূহ"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1}%"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "আপল’ড কৰক: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "অত্যধিক লেহেমীয়া পুনৰ প্লে’"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "অত্যধিক লেহেমীয়া"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "পুনৰ প্লে’ কৰক"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "অতি লেহেমীয়া গতি"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
+  "message": "অত্যধিক লেহেমীয়া"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "স্বাভাৱিক গতিবেগ"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
   "message": "সাধাৰণ (ডিফ’ল্ট)"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "লেহেমীয়া পুনৰ প্লে’"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "লেহেমীয়া গতি"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
   "message": "লেহেমীয়া"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "অতি লেহেমীয়া পুনৰ প্লে’"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "অতি লেহেমীয়া গতি"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
   "message": "অতি লেহেমীয়া"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "এক্সটেনশ্বন"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "গতিবেগ"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "ইণ্ডেক্সিং ব্যাহত হৈছে।"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "কে’ছ মিলাওক"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "কোনো মিল থকা বস্তু বিচাৰি পোৱা নাই।"
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "ৰিফ্ৰেশ্ব কৰক"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "সন্ধান কৰক"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "সন্ধান কৰাটো সম্পূৰ্ণ হ’ল।"
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "সন্ধান কৰাটো ব্যাহত হৈছে।"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "সন্ধান কৰা প্ৰশ্ন"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "সন্ধান কৰি থকা হৈছে…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "নিয়মীয়া বিন্যাস ব্যৱহাৰ কৰক"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH2}ৰ জৰিয়তে {PH1}"
  },
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "URL {PH1} ল’ড কৰোঁতে আসোঁৱাহ হৈছে: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "এক্সটেনশ্বন স্ক্ৰিপ্ট উপেক্ষা কৰক"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "এই ফাইলটো উপেক্ষা কৰক"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "ইয়াত কেতিয়াও পজ নকৰিব"
  },
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "প্ৰতিচ্ছবি ডিক’ড কৰক"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "প্ৰতিচ্ছবিৰ আকাৰ সলনি"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "টাইমাৰ ইনষ্টল কৰক"
  },
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "- পেইণ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্বনৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ অ’ভাৰহেড"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "ৰেকৰ্ডিঙৰ পাছত ৰূপৰেখাত পচন্দৰ এটা ক্ষেত্ৰ টানি আনি বাছনি কৰক। তাৰ পাছত মাউছহুইল অথবা {PH1} কীৰ সৈতে টাইমলাইনটো জুম আৰু পেন কৰক। {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "বাফাৰৰ ব্যৱহাৰ"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "মচক"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "ৰেকৰ্ড কৰা বুটামটোত {PH1} ক্লিক কৰক অথবা এটা নতুন ৰেকৰ্ডিং আৰম্ভ কৰিবলৈ {PH2}ত টিপক।"
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "পুনৰ ল’ড কৰা বুটামটোত {PH1} ক্লিক কৰক অথবা ল’ড কৰা পৃষ্ঠাখন ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ {PH2}ত টিপক।"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "বন্ধ কৰক"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "উচ্চখাপৰ পেইণ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্বন সক্ষম কৰক (লেহেমীয়া)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "CSSৰ বাছনিকৰ্তাৰ পৰিসংখ্যা সক্ষম কৰক"
+  "message": "CSSৰ বাছনিকৰ্তাৰ পৰিসংখ্যা সক্ষম কৰক (লেহেমীয়া)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "টাইমলাইন ছেভ কৰিব পৰা নগ’ল: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "প্ৰ’ফাইলাৰ আৰম্ভ কৰি থকা হৈছে…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "অধিক জানক"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "প্ৰ’ফাইল ল’ড কৰক…"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "সময়"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "টেবুল প্ৰতিলিপি কৰক"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "কোনো গোট কৰা হোৱা নাই"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "অপ্টিমাইজ নকৰা: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "পৃষ্ঠা"
  },
@@ -13077,7 +13095,7 @@
   "message": "আইডি"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | invalidationWithCallFrame": {
-  "message": "{PH2} ত {PH1}"
+  "message": "{PH2}ত {PH1}"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | invalidations": {
   "message": "অমান্যকৰণ"
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "কেশ্বৰ পৰা ল’ড কৰা স্ক্ৰীপ্ট"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "স্ক্ৰিপ্ট যোগ্য নহয়"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "বাছনিকৰ্তাৰ পৰিসংখ্যা"
  },
@@ -13248,7 +13269,7 @@
   "message": "ৰেণ্ডাৰিং কৰোঁতে খৰচ হোৱা সময়"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | timeout": {
-  "message": "সময় উকলা"
+  "message": "টাইমআউট"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | timerId": {
   "message": "টাইমাৰ আইডি"
@@ -13262,6 +13283,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "মুঠ সময়"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "ট্ৰে’চ ইভেণ্ট"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "প্ৰকাৰ"
  },
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "সাজু হ’লে DevToolsৰ দ্বাৰা পুনৰ খুলি সংযোগ কৰক।"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "বাতিল কৰক"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "{PH1} টা মিল"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "বিচাৰক"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "কে’ছ মিলাওক"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "১ টা মিল"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "পূৰ্বৱৰ্তী উদাহৰণ সন্ধান কৰক"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "নিয়মীয়া বিন্যাস ব্যৱহাৰ কৰক"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "এটা অথবা একাধিক ছেটিং সলনি কৰা হৈছে, যিবোৰে কাম কৰিবলৈ এবাৰ পুনৰ ল’ড কৰিব লাগিব।"
  },
@@ -13932,7 +13947,10 @@
   "message": "এবাৰ পৃষ্ঠাখন পুনৰ ল’ড হ’লে, DevTools স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে পুনৰ সংযোগ হ’ব।"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "ইনপুট মচক"
+  "message": "মচক"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "ফিল্টাৰ"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "হেঁচা নিদিয়া"
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "{PH1}ৰ বাবে স্ক্ৰীনশ্বট - পূৰ্বৱৰ্তী অনুৰোধসমূহ চাবলৈ বাছনি কৰক।"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "উপেক্ষিত সূচীত স্ক্ৰিপ্ট যোগ দিয়ক"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "ট্ৰেক কনফিগাৰ কৰক…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "ট্ৰেকসমূহ কনফিগাৰ কৰা সমাপ্ত কৰক"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "ফ্লেম চাৰ্ট"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "শিশুৰ পুনৰাবৃতি হোৱাটো লুকুৱাওক"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "উপেক্ষিত সূচীৰ পৰা স্ক্ৰিপ্ট আঁতৰাওক"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "শিশু ৰিছেট কৰক"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/az.json b/front_end/core/i18n/locales/az.json
index 4c6cb7e..4e21316 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/az.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/az.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "Web SQL köhnəlib. SQLite WebAssembly və ya İndeksləşdirilmiş data bazası istifadə edin"
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "window-placement icazə deskriptoru ləğv edilib. Əvəzində window-management istifadə edin. Kömək üçün https://bit.ly/window-placement-rename ünvanına baxın."
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "window-placement icazə siyasəti ləğv edilib. Əvəzində window-management istifadə edin. Kömək üçün https://bit.ly/window-placement-rename ünvanına baxın."
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "UTF-16 XMLHttpRequest üzrə json cavabı ilə dəstəklənmir"
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "güvənsiz kontekst"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "Üçüncü tərəf kukisi Chrome-da Privacy Sandbox-un bir hissəsi kimi bloklanıb."
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "Üçüncü tərəf kukisi gələcək Chrome versiyalarında Privacy Sandbox-un bir hissəsi kimi bloklanacaq."
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "Baqı bildirin"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "Aktivləşdirilir SharedArrayBuffer"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "Sıxılma sxemi ötürməsi"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<anonim>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "PWA başlıq panelində Window Controls Overlay-i fərdiləşdirin"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "Qaranlıq arxa fon rəngi"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "Tünd tema rəngi"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "Təsvir"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "Təkrarən Genişləndirin"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "Açar üzrə filtrləyin (bundan böyük və ya buna bərabər açarları göstərin)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "IDB"
  },
@@ -2790,7 +2790,7 @@
   "message": "Seçiləni silin"
  },
  "panels/application/ServiceWorkerCacheViews.ts | filterByPath": {
-  "message": "Keçidə görə filtr"
+  "message": "Keçidə görə filtrləyin"
  },
  "panels/application/ServiceWorkerCacheViews.ts | headers": {
   "message": "Başlıqlar"
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "Aktivləşdirmə zamanı naviqasiya normal URL-dən fərqli effektiv URL-ə malik olduğu üçün ön yükləmə istifadə edilmədi. (Məsələn, Yeni tab səhifəsi və ya host tətbiqləri)."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "Naməlum"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "Ön yüklənmiş səhifə dəstəklənməyən audio çıxışı tələb etdi."
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "Sxemi http: və ya https: olmayan URL-ə yönləndirildiyi üçün ön yükləmə naviqasiyası alınmadı."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "Naməlum"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "Naməlum"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "Ön yükləmə naviqasiyası dəstəklənməyən HTTP identifikasiyası tələb etdi."
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "URL üzrə filtrləyin"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "Növə görə süzgəcin əhatə dairəsi"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "Veb-sayt vasitəsilə yükləyin"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "URL və xəta üzrə filtrləyin"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "HTTP(S) tərtibatçı resurslarını DevTools vasitəsilə deyil, yoxladığınız veb-sayt vasitəsilə yükləyin"
  },
@@ -5757,7 +5772,7 @@
   "message": "aşkarlayın"
  },
  "panels/elements/ElementsTreeOutline.ts | showAllNodesDMore": {
-  "message": "Bütün Qovşaqları Göstərin (Daha {PH1})"
+  "message": "Bütün düyünləri göstərin (daha {PH1})"
  },
  "panels/elements/ElementsTreeOutline.ts | storeAsGlobalVariable": {
   "message": "Qlobal dəyişən kimi saxlayın"
@@ -5865,7 +5880,7 @@
   "message": "{PH1}[Atributların Üslubu]"
  },
  "panels/elements/StylePropertiesSection.ts | showAllPropertiesSMore": {
-  "message": "Bütün Atributları Göstərin (daha {PH1})"
+  "message": "Bütün xüsusiyyətləri göstərin (daha {PH1})"
  },
  "panels/elements/StylePropertiesSection.ts | styleAttribute": {
   "message": "style atributu"
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "Problemləri göstərin"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "Məhsuldarlıq"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "Qeydə alın"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "Performansı göstərin"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "Sonuncu taymlayn sessiyalarını göstərin"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "Təhlili başladın və səhifəni yenidən yükləyin"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "Dayandırın"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "Birləşdirmə Səbəbləri"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "Yığın izi:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "Jurnal mesajları üzrə filtrləyin"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "Məlumat"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "Hadisə Mənbəyi"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "Daimi ifadə istifadə edərək filtrləyin (nümunə: https?)"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "Id"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "Filtr"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "Daimi ifadə istifadə edərək filtrləyin (məsələn: (veb)?ştepsel)"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "Müddət"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "Məhdudlaşdırma"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "Dublikat sətirlər"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "Daxili elementləri ifşa edin (icra edilmə detalları daxildir)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "Filtr"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "Sinif üzrə filtrləyin"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "Tapın"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "{PH1} və {PH2} arasındakı obyektlər ayrıldılar"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "DevTools konsolunun saxladığı obyektlər"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "Ayrılmış DOM düyünləri tərəfindən saxlanılan obyektlər"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1}%"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "Yükləyin: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "Olduqca asta yenidən oxutma"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "Olduqca asta"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "Yenidən oxudun"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "Çox zəif sürət"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
+  "message": "Olduqca asta"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "Normal sürət"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
   "message": "Normal (Defolt)"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "Asta yenidən oxutma"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "Zəif sürət"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
   "message": "Asta"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "Çox asta yenidən oxutma"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "Çox asta sürət"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
   "message": "Çox asta"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "Artırmalar"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "Sürət"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "İndeksləşdirmə dayandırıldı."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "Vəziyyəti uyğunlaşdırın"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "Uyğunluq tapılmadı."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "Təzələyin"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "Axtarın"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "Axtarış bitdi."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "Axtarış dayandırıldı."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "Axtarış Sorğusu"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "Axtarır…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Müntəzəm İfadədən İstifadə Edin"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH2} ilə {PH1}"
  },
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "URL ({PH1}) yüklənərkən xəta: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "Artırma skriptlərini nəzərə almayın"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "Bu faylı nəzərə almayın"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "Burada heç vaxt pauza verməyin"
  },
@@ -12144,7 +12183,7 @@
   "message": "Animasiyalar"
  },
  "panels/timeline/AppenderUtils.ts | sSelfS": {
-  "message": "{PH1} (müstəqil {PH2})"
+  "message": "{PH1} (özü {PH2})"
  },
  "panels/timeline/CountersGraph.ts | documents": {
   "message": "Sənədlər"
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "Şəklin Deşifrə Edilməsi"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "Şəkil ölçüsünün dəyişdirilməsi"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "Taymer quraşdırın"
  },
@@ -12546,7 +12582,7 @@
   "message": "Tədbir: {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | frameS": {
-  "message": "Çərçivə — {PH1}"
+  "message": "Kadr — {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | main": {
   "message": "Əsas"
@@ -12558,10 +12594,10 @@
   "message": "Nəzərə almama siyahısında"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | raster": {
-  "message": "Raster"
+  "message": "Nöqtəli"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | rasterizerThreadS": {
-  "message": "Rasterizasiya axını {PH1}"
+  "message": "Rasterizasiya Mövzusu {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | sellerWorklet": {
   "message": "Satıcı Vorkleti"
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "- Rəng aləti ilə əlaqədar əhəmiyyətli üst dəyər"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "Qeydə aldıqdan sonra icmalda sürüşdürməklə maraqlı olan hissəni seçin. Sonra maus diyircəyi və ya {PH1} düymələri ilə taymlaynın miqyasını dəyişin, yaxud kənarlarını yığın. {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "Bufer istifadəsi"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "Silin"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Yeni qeydə başlamaq üçün yazı düyməsinə {PH1} klikləyin, yaxud {PH2} üzərinə vurun."
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Səhifənin yüklənməsini qeydə almaq üçün yenidən yükləmə düyməsinə {PH1} klikləyin, yaxud {PH2} üzərinə vurun."
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "Bağlayın"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "Təkmil rəng alətlərini aktivləşdirin (asta)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "CSS seçici statistikasını aktivləşdirin"
+  "message": "CSS seçici statistikasını aktivləşdirin (asta)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "Taymlayn yadda saxlanmadı: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "Profayler başladılır…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "Ətraflı məlumat"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "Profili yükləyin…"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "Vaxt"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "Cədvəli kopyalayın"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "Qruplaşdırma yoxdur"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "Optimallaşdırılmayıb: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "Səhifə"
  },
@@ -13191,7 +13209,7 @@
   "message": "{PH1} toplanıb"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sOfS": {
-  "message": "{PH1}/{PH2}"
+  "message": "{PH2}/{PH1}"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sS": {
   "message": "{PH1}: {PH2}"
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "skript keşdən yükləndi"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "skript uyğun deyil"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "Seçici statistikası"
  },
@@ -13262,6 +13283,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "Ümumi Vaxt"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "İzləmə hadisəsi"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "Növ"
  },
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "DevTools'u yenidən açaraq təkrar qoşulun."
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "Ləğv edin"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "{PH1} uyğunluq"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "Tapın"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "Vəziyyəti uyğunlaşdırın"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "1 uyğunluq"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "Əvvəlkini axtarın"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Müntəzəm İfadədən İstifadə Edin"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "Yenidən yükləmənin qüvvəyə minməsini tələb edən bir və ya daha çox ayar dəyişdirilib."
  },
@@ -13932,7 +13947,10 @@
   "message": "Səhifə yenidən yüklənildikdən sonra DevTools avtomatik yenidən qoşulacaq."
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "Daxiletməni silin"
+  "message": "Silin"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "Filtr"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "basılmayıb"
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "{PH1} üçün skrinşot - əvvəlki sorğulara baxmaq üçün seçin."
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "Nəzərə almama siyahısına skript əlavə edin"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Trekləri konfiqurasiya edin…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Treklərin konfiqurasiyasını yekunlaşdırın"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "Detallı Diaqram"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "Təkrarlanan törəmələri gizlədin"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "Skripti nəzərə almama siyahısından çıxarın"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "Törəmələri sıfırlayın"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/be.json b/front_end/core/i18n/locales/be.json
index 97ca5f3..3d15755 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/be.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/be.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "Web SQL больш не падтрымліваецца. Выкарыстоўвайце SQLite WebAssembly або Indexed Database."
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "Дэскрыптар дазволаў \"window-placement\" больш не падтрымліваецца. Замест яго выкарыстоўвайце дэскрыптар \"window-management\". Дадатковую інфармацыю шукайце на старонцы https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "Палітыка дазволаў \"window-placement\" больш не падтрымліваецца. Замест яе выкарыстоўвайце палітыку \"window-management\". Дадатковую інфармацыю шукайце на старонцы https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "UTF-16 не падтрымліваецца адказам JSON у XMLHttpRequest"
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "небяспечн."
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "Староннія файлы cookie заблакіраваны ў Chrome як частка мер Privacy Sandbox."
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "Староннія файлы cookie будуць заблакіраваны ў будучых версіях Chrome як частка мер Privacy Sandbox."
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "Паведаміць пра памылку"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "SharedArrayBuffer: уключэнне"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "Транспарт слоўніка сціскання"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<ананімна>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "Наладзіць для радка загалоўка PWA накладку для элементаў кіравання вокнамі"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "Цёмны колер фону"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "Колер цёмнай тэмы"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "Апісанне"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "Разгарнуць рэкурсіўна"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "Фільтраваць па ключы (паказаць ключы большыя або роўныя)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "IDB"
  },
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "Папярэдняя візуалізацыя не выкарыстоўвалася, бо на працягу часу актывацыі пераход меў эфектыўны URL-адрас, які адрозніваецца ад звычайнага (напрыклад, вядзе на старонку новай укладкі або да размешчаных праграм)."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "Невядома"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "Папярэдне візуалізаваная старонка запытала вывад гуку, але гэта функцыя цяпер не падтрымліваецца."
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "Пераход з папярэдняй візуалізацыяй выканаць не ўдалося, бо падчас яго адбылося перанакіраванне на URL-адрас са схемай, якая адрозніваецца ад http: або https:."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "Невядома"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "Невядома"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "Для пераходу з папярэдняй візуалізацыяй патрабавалася аўтэнтыфікацыя HTTP, якая цяпер не падтрымліваецца."
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "Фільтраваць па URL-адрасе"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "Фільтраваць пакрыццё паводле тыпу"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "Загружаць праз вэб-сайт"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "Фільтраваць па URL-адрасе і памылцы"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "Загружаць рэсурсы HTTP(S) для распрацоўшчыкаў праз сайт, які вы правяраеце, а не праз інструменты распрацоўшчыка"
  },
@@ -6387,7 +6402,7 @@
   "message": "Звязаны код"
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | reloadRecommendation": {
-  "message": "Reload the page to capture related network request data for this message in order to create a better insight."
+  "message": "Каб атрымаць больш даных пра сеткавы запыт для гэтага паведамлення, перазагрузіце старонку."
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | report": {
   "message": "Паскардзіцца на парушэнне заканадаўства"
@@ -6435,7 +6450,7 @@
   "message": "Ваша арганізацыя выключыла гэту функцыю. Па дадатковую інфармацыю звяртайцеся да адміністратараў."
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | rolloutRestricted": {
-  "message": "This feature is currently being rolled out. Stay tuned."
+  "message": "Гэта функцыя яшчэ толькі выпускаецца. Сачыце за навінамі!"
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | wrongLocale": {
   "message": "Каб выкарыстоўваць гэту функцыю, у наладах інструментаў распрацоўшчыка змяніце мову на англійскую."
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "Паказаць інструмент \"Праблемы\""
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "Прадукцыйнасць"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "Запісаць"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "Паказаць інструмент \"Прадукцыйнасць\""
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "Паказаць нядаўнія сеансы храналогіі"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "Пачаць прафіліраванне і перазагрузіць старонку"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "Спыніць"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "Прычыны кампаноўкі"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "Трасіроўка стэка:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "Фільтраваць па паведамленнях у журнале"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "Інфармацыя"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "Крыніца падзеі"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "Адфільтраваць з дапамогай рэгулярнага выразу (напрыклад: https?)"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "Ідэнтыфікатар"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "Фільтр"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "Адфільтраваць з выкарыстаннем рэгулярнага выразу (напрыклад: (web)?socket)"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "Даўжыня"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "Утрыманне"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "Радкі, якія паўтараюцца"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "Раскрыць унутраную інфармацыю (у тым ліку падрабязныя звесткі пра рэалізацыю)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "Фільтр"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "Фільтраваць па класе"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "Пошук"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "Аб'екты размеркаваны паміж профілямі \"{PH1}\" і \"{PH2}\""
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "Аб’екты, якія ўтрымлівае кансоль інструментаў распрацоўшчыка"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "Аб’екты, якія ўтрымліваюцца адмацаванымі вузламі DOM"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1}%"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "Запампоўванне: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "Паўтарыць надзвычайна павольна"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "Надзвычайна нізкая хуткасць"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "Паўтарыць"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
-  "message": "Звычайная хуткасць (стандартна)"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "Паўтарыць павольна"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
-  "message": "Нізкая хуткасць"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "Паўтарыць вельмі павольна"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
   "message": "Вельмі нізкая хуткасць"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
+  "message": "Надзвычайна нізкая хуткасць"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "Звычайная хуткасць"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+  "message": "Звычайная хуткасць (стандартна)"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "Нізкая хуткасць"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+  "message": "Нізкая хуткасць"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "Вельмі нізкая хуткасць"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+  "message": "Вельмі нізкая хуткасць"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "Пашырэнні"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "Хуткасць"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "Індэксаванне перарвана."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "Улічваць рэгістр"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "Супадзенні не знойдзены."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "Абнавіць"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "Пошук"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "Пошук завершаны."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "Пошук перарваны."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "Пошукавы запыт"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "Ідзе пошук…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Выкарыстаць рэгулярны выраз"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH1} з {PH2}"
  },
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "Памылка загрузкі URL-адраса {PH1}: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "Ігнараваць сцэнарыі пашырэння"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "Ігнараваць гэты файл"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "Ніколі не прыпыняцца тут"
  },
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "Дэкадаванне відарысаў"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "Змяненне памеру відарыса"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "Усталяваць таймер"
  },
@@ -12585,7 +12621,7 @@
   "message": "Ворклет аўкцыёнаў – {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workerS": {
-  "message": "Worker — {PH1}"
+  "message": "Worker – {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workerSS": {
   "message": "Worker: {PH1} – {PH2}"
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "- Значныя затраты прадукцыйнасці з-за інструментарыю малявання"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "Пасля запісу выберыце патрэбную вам зону ў аглядзе, перацягнуўшы яе. Пасля гэтага вы зможаце змяняць маштаб і зрушваць храналогію з дапамогай колца мышы або спалучэння клавіш {PH1}. {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "Выкарыстанне буфера"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "Ачысціць"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Націсніце на кнопку запісу {PH1} або спалучэнне клавіш {PH2}, каб пачаць новы запіс."
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Націсніце кнопку перазагрузкі {PH1} або спалучэнне клавіш {PH2}, каб запісаць загрузку старонкі."
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "Закрыць"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "Уключыць пашыраны інструментарый малявання (павольна)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "Уключыць статыстыку селектараў CSS"
+  "message": "Уключыць статыстыку селектараў CSS (нізкая хуткасць)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "Не ўдалося захаваць храналогію: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "Ідзе ініцыялізацыя прафіліроўшчыка…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "Даведацца больш"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "Загрузіць профіль…"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "Час"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "Скапіраваць табліцу"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "Без групавання"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "Не аптымізавана: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "Старонка"
  },
@@ -13077,7 +13095,7 @@
   "message": "ID"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | invalidationWithCallFrame": {
-  "message": "{PH1} ({PH2})"
+  "message": "{PH1}, {PH2}"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | invalidations": {
   "message": "Неправадзейнасці"
@@ -13140,7 +13158,7 @@
   "message": "Прафіліроўшчык малявання"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | parse": {
-  "message": "Правесці сінтаксічны аналіз"
+  "message": "Аналізаваць"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | pendingFor": {
   "message": "У чаканні:"
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "сцэнарый, загружаны з кэша"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "сцэнарый непрыдатны"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "Статыстыка селектараў"
  },
@@ -13248,7 +13269,7 @@
   "message": "Час, затрачаны на візуалізацыю"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | timeout": {
-  "message": "Час чакання"
+  "message": "Час чакання выйшаў"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | timerId": {
   "message": "Ідэнтыфікатар таймера"
@@ -13262,6 +13283,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "Агульны час"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "Падзея трасіроўкі"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "Тып"
  },
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "Каб паўторна падключыцца, адкрыйце інструменты распрацоўшчыка яшчэ раз."
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "Скасаваць"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "Супадзенняў: {PH1}"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "Пошук"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "Улічваць рэгістр"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "1 супадзенне"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "Шукаць папярэдняе супадзенне"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Выкарыстаць рэгулярны выраз"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "Адна або больш налад змяніліся. Каб змяненні ўступілі ў сілу, патрабуецца перазагрузка."
  },
@@ -13934,6 +13949,9 @@
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
   "message": "Ачысціць"
  },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "Фільтраваць"
+ },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "не націснута"
  },
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "Здымак экрана ({PH1}) – выберыце, каб пабачыць папярэднія запыты."
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "Дадаць сцэнарый у ліст ігнаравання"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Наладзіць трэкі…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Завяршыць канфігурацыю трэкаў"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "Графік тыпу \"полымя\""
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "Схаваць паўторныя даччыныя элементы"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "Выдаліць сцэнарый са спіса ігнаравання"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "Скінуць даччыныя элементы"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/bg.json b/front_end/core/i18n/locales/bg.json
index 4107253..576094c 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/bg.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/bg.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "Web SQL се оттегля. Моля, използвайте SQLite WebAssembly или индексирана база от данни"
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "Описанието за разрешения window-placement е оттеглено. Вместо него използвайте window-management. За допълнителна помощ посетете https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "Правилото за разрешения window-placement е оттеглено. Вместо него използвайте window-management. За допълнителна помощ посетете https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "UTF-16 не се поддържа от JSON отговора в XMLHttpRequest"
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "незащитен"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "„Бисквитката“ на трета страна е блокирана в Chrome като част от Privacy Sandbox."
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "„Бисквитката“ на трета страна ще бъде блокирана в бъдещите версии на Chrome като част от Privacy Sandbox."
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "Подаване на сигнал за програмна грешка"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "SharedArrayBuffer се активира"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "Транспортиране чрез речници за компресиране"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<анонимно>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "Персонализиране на наслагването с контроли за прозореца на заглавната лента на PWA"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "Цвят на тъмния фон"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "Цвят на тъмната тема"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "Описание"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "Рекурсивно разгъване"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "Филтриране по ключ (показване на клавишите за по-голямо от или равно на)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "Индексирана база от данни"
  },
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "Предварителното рендериране не бе използвано, защото по време на активирането действителният URL адрес за навигацията е различен от нормалния ѝ. (Например новият раздел в браузъра или хостваните приложения.)"
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "Неизвестно"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "Предварително рендерираната страница поиска да извежда звук, което понастоящем не се поддържа."
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "Навигацията при предварително рендериране не бе успешна, защото доведе до пренасочване към URL адрес, чиято схема не бе http: или https:."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "Неизвестно"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "Неизвестно"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "Навигацията при предварително рендериране изискваше удостоверяване с HTTP, което понастоящем не се поддържа."
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "Филтриране по URL адрес"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "Филтриране на обхвата по тип"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "Зареждане чрез уебсайт"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "Филтриране по URL адрес и грешка"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "Зареждане на HTTP(S) ресурсите за програмисти чрез уебсайта, който проверявате, а не чрез DevTools"
  },
@@ -6387,7 +6402,7 @@
   "message": "Сроден код"
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | reloadRecommendation": {
-  "message": "Reload the page to capture related network request data for this message in order to create a better insight."
+  "message": "Презаредете страницата, за да бъдат записани свързаните с това съобщение данни от заявката в мрежата, така че да получите по-полезна статистика."
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | report": {
   "message": "Подаване на сигнал за правен проблем"
@@ -6435,7 +6450,7 @@
   "message": "Организацията ви е изключила тази функция. За повече информация се обърнете към администраторите си."
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | rolloutRestricted": {
-  "message": "This feature is currently being rolled out. Stay tuned."
+  "message": "Тази функция се въвежда в момента. Проверявайте за новости."
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | wrongLocale": {
   "message": "За да използвате тази функция, в настройките на DevTools променете предпочитанието си за език на английски."
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "Показване на инструмента за проблеми"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "Ефективност"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "Записване"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "Показване на инструмента за ефективност"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "Показване на скорошните сесии в инструмента за хронология"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "Стартиране на профилирането и презареждане на страницата"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "Спиране"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "Причини за композитинг"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "Трасиране на стека:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "Филтриране по съобщения в регистрационния файл"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "Информация"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "Източник за събитието"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "Филтриране чрез регулярен израз (например: https?)"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "ID"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "Филтър"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "Филтриране чрез регулярен израз (например: (web)?socket)"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "Дължина"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "Изследване"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "Дублиращи се низове"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "Показване на вътрешните данни (включително допълнителни подробности за конкретната реализация)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "Филтър"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "Филтриране по клас"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "Търсене"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "Обекти, разпределени между {PH1} и {PH2}"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "Обекти, запазени от конзолата на DevTools"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "Обекти, запазени от отделени възли в DOM"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1}%"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "Качване: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "Повторно пускане при изключително ниска скорост"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "Изключително бавно"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "Повторно пускане"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "Изключително бавна скорост"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
+  "message": "Изключително бавно"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "Нормална скорост"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
   "message": "Нормално (по подразбиране)"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "Повторно пускане при ниска скорост"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "Бавна скорост"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
   "message": "Бавно"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "Повторно пускане при много ниска скорост"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "Много бавна скорост"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
   "message": "Много бавно"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "Разширения"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "Скорост"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "Индексирането бе прекъснато."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "Със същия регистър"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "Няма съответствия."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "Опресняване"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "Търсене"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "Търсенето завърши."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "Търсенето е прекъснато."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "Заявка за търсене"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "Търси се…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Използване на регулярен израз"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH1} с(ъс) {PH2}"
  },
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "Грешка при зареждането на URL адреса {PH1}: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "Пренебрегване на скриптовете на разширенията"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "Пренебрегване на този файл"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "Без пауза тук"
  },
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "Декодиране на изображение"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "Преоразмеряване на изображението"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "Инсталиране на таймер"
  },
@@ -12546,7 +12582,7 @@
   "message": "Събитие: {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | frameS": {
-  "message": "Рамка – {PH1}"
+  "message": "Рамка — {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | main": {
   "message": "Основна нишка"
@@ -12585,10 +12621,10 @@
   "message": "Worklet за търгове – {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workerS": {
-  "message": "Worker – {PH1}"
+  "message": "Worker — {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workerSS": {
-  "message": "Worker: {PH1} – {PH2}"
+  "message": "Worker: {PH1} — {PH2}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workletService": {
   "message": "Услуга за Worklet за търгове"
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "– Използва се значително количество ресурси поради инструментация на изобразяването"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "След записването изберете област, представляваща интерес, в изгледа с обща информация чрез плъзгане. След това можете да променяте мащаба на хронологията и да се придвижвате панорамно в нея с колелцето на мишката или клавишите {PH1}. {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "Използване на буфера"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "Изчистване"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Кликнете върху бутона {PH1} или натиснете {PH2}, за да стартирате нов запис."
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Кликнете върху бутона за презареждане {PH1} или натиснете {PH2}, за да запишете зареждането на страницата."
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "Затваряне"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "Активиране на разширената инструментация на изобразяването (бавна)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "Активиране на статистиката за CSS селектора"
+  "message": "Активиране на статистиката за CSS селектора (бавно)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "Запазването на хронологията не бе успешно: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "Инструментът за анализ се инициализира…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "Научете повече"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "Зареждане на профила…"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "Час"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "Копиране на таблицата"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "Няма групиране"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "Не е оптимизирано: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "Страница"
  },
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "скриптът е зареден от кеша"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "скриптът не отговаря на условията"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "Статистика за селектора"
  },
@@ -13248,7 +13269,7 @@
   "message": "Време за рендериране"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | timeout": {
-  "message": "Време за изчакване"
+  "message": "Времето за изчакване изтече"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | timerId": {
   "message": "Идентификатор на таймера"
@@ -13262,6 +13283,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "Общо време"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "Събитие за трасиране"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "Тип"
  },
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "Възобновяване на връзката при готовност чрез повторно отваряне на DevTools."
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "Отказ"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "{PH1} съответствия"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "Търсене"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "Със същия регистър"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "1 съответствие"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "Търсене в предишното"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Използване на регулярен израз"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "Една или повече настройки бяха променени. За да влязат в сила, е необходимо презареждане."
  },
@@ -13932,7 +13947,10 @@
   "message": "След презареждане на страницата връзката с DevTools ще се възобнови автоматично."
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "Изчистване на въведеното"
+  "message": "Изчистване"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "Филтриране"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "не е натиснато"
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "Екранна снимка за {PH1} – изберете, за да прегледате предишните заявки."
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "Добавяне на скрипт към списъка за пренебрегване"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Конфигуриране на каналите…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Завършване на конфигурирането на каналите"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "Диаграма тип „пламък“"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "Скриване на повтарящите се дъщерни елементи"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "Премахване на скрипта от списъка за пренебрегване"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "Нулиране на дъщерните елементи"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/bn.json b/front_end/core/i18n/locales/bn.json
index efa8349..e6f9fda 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/bn.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/bn.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "ওয়েব এসকিউএল বন্ধ করা হয়েছে। SQLite WebAssembly বা Indexed Database ব্যবহার করুন"
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "window-placement সংক্রান্ত অনুমতি যাতে বর্ণনা করা হয়েছে সেটি বন্ধ করা হয়েছে। পরিবর্তে window-management ব্যবহার করুন। আরও সহায়তার জন্য, https://bit.ly/window-placement-rename দেখুন।"
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "window-placement অনুমোদন সংক্রান্ত নীতি বন্ধ করা হয়েছে। পরিবর্তে window-management ব্যবহার করুন। আরও সহায়তার জন্য, https://bit.ly/window-placement-rename দেখুন।"
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "XMLHttpRequest-এ প্রতিক্রিয়া json-মাধ্যমে UTF-16 কাজ করে না"
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "অসুরক্ষিত"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "প্রাইভেসি স্যান্ডবক্সের অংশ হিসেবে Chrome-এ থার্ড-পার্টি কুকি ব্লক করা হয়েছে।"
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "প্রাইভেসি স্যান্ডবক্সের অংশ হিসেবে Chrome-এর পরবর্তী ভার্সনে থার্ড-পার্টি কুকি ব্লক করা হবে।"
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "কোনও সমস্যার বিষয়ে জানান"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "SharedArrayBuffer চালু করা হচ্ছে"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "কম্প্রেশন ডিকশনারি ট্রান্সপোর্ট"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<পরিচয় গোপন করা>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "আপনার পিডব্লুএ(PWA) অ্যাপ্লিকেশনের টাইটেল বারের উইন্ডো কন্ট্রোল ওভারলে কাস্টমাইজ করুন"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড রঙ"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "ডার্ক থিম রঙ"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "বিবরণ"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "বারংবার বড় করুন"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "'কী' অনুযায়ী ফিল্টার করুন (এর চেয়ে বড় বা সমান 'কী' দেখুন)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "IDB"
  },
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "প্রিরেন্ডার ব্যবহার করা হয়নি, কারণ চালু করার সময়, নেভিগেশনের URL সাধারণ URL-এর থেকে আলাদা ছিল। (যেমন, নতুন ট্যাব পেজ বা হোস্ট করা অ্যাপ।)"
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "অজানা"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "প্রিরেন্ডার করা পেজ অডিওর জন্য অনুরোধ করেছে, বর্তমানে যা কাজ করবে না।"
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "প্রিরেন্ডারিং নেভিগেশন করা যায়নি, কারণ এটি এমন একটি URL-এ রিডাইরেক্ট করেছে যার স্কিম HTTP: বা HTTPS নয়:।"
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "অজানা"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "অজানা"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "প্রিরেন্ডারিং নেভিগেশনে HTTP সংক্রান্ত যাচাইকরণ প্রয়োজন যা বর্তমানে কাজ করবে না।"
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "URL অনুযায়ী ফিল্টার করুন"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "প্রকার অনুযায়ী কভারেজ ফিল্টার করুন"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "ওয়েবসাইটের মাধ্যমে লোড করুন"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "URL ও সমস্যা অনুযায়ী ফিল্টার করুন"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "DevTools-এর মাধ্যমে না করে, আপনি যে ওয়েবসাইট দেখছেন সেখান থেকেHTTP(S) ডেভেলপার রিসোর্স লোড করুন"
  },
@@ -5757,7 +5772,7 @@
   "message": "প্রকাশ করুন"
  },
  "panels/elements/ElementsTreeOutline.ts | showAllNodesDMore": {
-  "message": "সব নোড দেখান (আরও {PH1}টি)"
+  "message": "সব নোড দেখুন (আরও {PH1}টি)"
  },
  "panels/elements/ElementsTreeOutline.ts | storeAsGlobalVariable": {
   "message": "গ্লোবাল ভেরিয়েবেল হিসেবে স্টোর করুন"
@@ -6387,7 +6402,7 @@
   "message": "সম্পর্কিত কোড"
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | reloadRecommendation": {
-  "message": "Reload the page to capture related network request data for this message in order to create a better insight."
+  "message": "এই মেসেজের ক্ষেত্রে আরও ভালো ইনসাইট তৈরি করার জন্য সম্পর্কিত নেটওয়ার্কের অনুরোধ সংক্রান্ত ডেটা ক্যাপচার করতে পৃষ্ঠাটি আবার লোড করুন।"
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | report": {
   "message": "আইনি সমস্যার বিষয়ে অভিযোগ জানান"
@@ -6435,7 +6450,7 @@
   "message": "আপনার সংস্থা এই ফিচারটি বন্ধ করে দিয়েছে। আরও তথ্য পেতে, আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সাথে যোগাযোগ করুন।"
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | rolloutRestricted": {
-  "message": "This feature is currently being rolled out. Stay tuned."
+  "message": "এই ফিচার বর্তমানে প্রকাশ করা হচ্ছে। সাথে থাকুন।"
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | wrongLocale": {
   "message": "এই ফিচার ব্যবহার করতে, DevTools সেটিংস থেকে ভাষা সম্পর্কিত পছন্দ ইংরেজিতে আপডেট করুন।"
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "সমস্যা দেখুন"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "পারফর্ম্যান্স"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "রেকর্ড করুন"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "পারফর্ম্যান্স দেখুন"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "সাম্প্রতিক টাইমলাইন সেশন দেখুন"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "প্রোফাইলিং শুরু করে পৃষ্ঠা রিলোড করুন"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "থামান"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "কম্পোজিট করার কারণ"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "স্ট্যাক ট্রেস:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "লগ মেসেজ অনুযায়ী ফিল্টার করুন"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "তথ্য"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "ইভেন্ট সোর্স"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "regex ব্যবহার করে ফিল্টার করুন (যেমন: https?)"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "আইডি"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "ফিল্টার করুন"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "regex ব্যবহার করে ফিল্টার করুন (যেমন: (ওয়েব)?সকেট)"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "দৈর্ঘ্য"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "কন্টেনমেন্ট"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "ডুপ্লিকেট করা হয়েছে এমন স্ট্রিং"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "ইন্টার্নাল ব্যবহারকারীর ডেটা সর্বজনীনভাবে প্রকাশ করা (অতিরিক্ত বাস্তবায়ন-নির্দিষ্ট বিবরণ অন্তর্ভুক্ত)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "ফিল্টার করুন"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "শ্রেণী অনুযায়ী ফিল্টার করুন"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "খুঁজুন"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "{PH1} এবং {PH2}-এর মধ্যে অবজেক্ট অ্যালোকেট করা হয়েছে"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "DevTools কনসোলের মাধ্যমে অবজেক্ট রেখে দেওয়া হয়েছে"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "আলাদা করা DOM নোডের মাধ্যমে অবজেক্ট রেখে দেওয়া হয়েছে"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1}%"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "আপলোড: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "অত্যন্ত স্লো রিপ্লে"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "খুবই স্লো"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "রিপ্লে"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "অত্যন্ত ধীর গতি"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
+  "message": "খুবই স্লো"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "স্বাভাবিক গতি"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
   "message": "সাধারন (ডিফল্ট)"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "স্লো রিপ্লে"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "ধীর গতি"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
   "message": "স্লো"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "খুবই স্লো রিপ্লে"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "খুব ধীর গতি"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
   "message": "খুব স্লো"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "এক্সটেনশন"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "গতিবেগ"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "ইন্ডেক্স করার কাজে বাধা পড়েছে।"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "ইনপুটের সাথে হুবহু মিলিয়ে সার্চ করুন"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি।"
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "রিফ্রেশ করুন"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "সার্চ করুন"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "সার্চ করা হয়ে গেছে।"
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "সার্চে বাধা পড়েছে।"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "সার্চ কোয়েরি"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "সার্চ করা হচ্ছে…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "রেগুলার এক্সপ্রেশন ব্যবহার করুন"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH2} সহ {PH1}"
  },
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "URL লোড করতে সমস্যা হচ্ছে {PH1}: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "এক্সটেনশন স্ক্রিপ্ট এড়িয়ে যান"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "এই ফাইলটি নিয়ে কিছু করার প্রয়োজন নেই"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "এখানে কখনও পজ করবেন না"
  },
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "ইমেজ ডিকোড"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "ইমেজ ছোট বড় করুন"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "টাইমার ইনস্টল করুন"
  },
@@ -12555,7 +12591,7 @@
   "message": "প্রধান — {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | onIgnoreList": {
-  "message": "ইগনোর লিস্টে আছে"
+  "message": "উপেক্ষার তালিকায় আছে"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | raster": {
   "message": "রাস্টার"
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "- পেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টেশনের কারণে উল্লেখযোগ্য ওভারহেড"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "রেকর্ডিংয়ের পরে, ওভারভিউতে একটি আগ্রহের বিষয় বেছে নিয়ে টেনে আনুন। তারপরে, মাউসহুইল অথবা {PH1} কীয়ের সাহায্যে টাইমলাইন জুম ও প্যান করুন। {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "ব্যবহার করা বাফার"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "মুছুন"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "নতুন রেকর্ডিং শুরু করতে রেকর্ড বোতামে {PH1} ক্লিক করুন অথবা {PH2} কী টিপুন।"
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "পৃষ্ঠা লোড রেকর্ড করতে রিলোড বোতাম {PH1} অথবা {PH2} টিপুন।"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "বন্ধ করুন"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "উন্নত পেন্ট সরঞ্জাম (স্লো) চালু করুন"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "CSS সিলেক্টর পরিসংখ্যান চালু করুন"
+  "message": "CSS বাছাইকারী পরিসংখ্যান চালু করুন (ধীর গতি)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "টাইমলাইন সেভ করা যায়নি: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "প্রোফাইলার শুরু করা হচ্ছে…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "আরও জানুন"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "প্রোফাইল লোড করুন…"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "সময়"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "টেবিল কপি করুন"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "কোনও গ্রুপিং নেই"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "অপ্টিমাইজ করা নেই: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "ওয়েব পৃষ্ঠা"
  },
@@ -13119,7 +13137,7 @@
   "message": "এতে সরানো হয়েছে"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | networkRequest": {
-  "message": "নেটওয়ার্ক অনুরোধ"
+  "message": "নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত অনুরোধ"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | networkTransfer": {
   "message": "নেটওয়ার্ক ট্রান্সফার"
@@ -13191,7 +13209,7 @@
   "message": "{PH1} সংগ্রহ করা হয়েছে"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sOfS": {
-  "message": "{PH2}-এর {PH1}"
+  "message": "{PH2}টির মধ্যে {PH1}"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sS": {
   "message": "{PH1}: {PH2}"
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "ক্যাশে থেকে স্ক্রিপ্ট লোড করা হয়েছে"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "স্ক্রিপ্ট উপযুক্ত নয়"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "সিলেক্টর পরিসংখ্যান"
  },
@@ -13248,7 +13269,7 @@
   "message": "রেন্ডার করতে যে সময় লেগেছে"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | timeout": {
-  "message": "সময় সমাপ্ত"
+  "message": "টাইম-আউট"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | timerId": {
   "message": "টাইমার আইডি"
@@ -13262,11 +13283,14 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "মোট সময়"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "ট্রেস ইভেন্ট"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "প্রকার"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | url": {
-  "message": "ইউআরএল"
+  "message": "URL"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | warning": {
   "message": "সতর্কতা"
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "রেডি থাকলে আবার DevTools খুলে আবার কানেক্ট করুন।"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "বাতিল করুন"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "{PH1}টি মিলে যাওয়া ফলাফল"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "খুঁজুন"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "ইনপুটের সাথে হুবহু মিলিয়ে সার্চ করুন"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "১টি ম্যাচ"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "আগেরটিতে সার্চ করুন"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "রেগুলার এক্সপ্রেশন ব্যবহার করুন"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "এক বা একাধিক সেটিংস পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং সেগুলি যাতে কার্যকর হয় সেই জন্য পৃষ্ঠা আবার লোড করতে হবে।"
  },
@@ -13932,7 +13947,10 @@
   "message": "পৃষ্ঠা রিলোড হয়ে গেলে DevTools আবার অটোমেটিক কানেক্ট হবে।"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "ইনপুট মুছুন"
+  "message": "মুছে ফেলুন"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "ফিল্টার করুন"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "প্রেস করা হয়নি"
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "{PH1}-এর স্ক্রিনশট - আগের অনুরোধগুলি দেখতে, এটি বেছে নিন।"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "ইগনোর লিস্টে স্ক্রিপ্ট যোগ করুন"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "ট্র্যাক কনফিগার করুন…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "ট্র্যাক কনফিগার করা সম্পূর্ণ করুন"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "ফ্লেম চার্ট"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "রিপিটিং চাইল্ড এন্ট্রি লুকান"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "ইগনোর লিস্ট থেকে স্ক্রিপ্ট সরিয়ে দিন"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "চিল্ড্রেন আইটেম রিসেট করুন"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/bs.json b/front_end/core/i18n/locales/bs.json
index c166da3..c594c35 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/bs.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/bs.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "Web SQL je zastario. Koristite SQLite WebAssembly ili indeksiranu bazu podataka"
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "Deskriptor odobrenja window-placement je zastario. Umjesto toga koristite deskriptor window-management. Za dodatnu pomoć provjerite https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "Pravila za odobrenje window-placement su zastarjela. Umjesto toga koristite pravila window-management. Za dodatnu pomoć provjerite https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "UTF-16 ne podržava json odgovora u zahtjevu XMLHttpRequest"
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "nesigurno"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "U Chromeu je blokiran kolačić treće strane u okviru Okruženja zaštićene privatnosti."
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "Kolačić treće strane će se blokirati u budućim verzijama Chromea u okviru Okruženja zaštićene privatnosti."
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "Prijavite grešku"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "Omogućava se SharedArrayBuffer"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "Prijenos rječnika za kompresiju"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<anonimno>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "Prilagodite preklapanje kontrola za prozore na naslovnoj traci za PWA"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "Tamna boja pozadine"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "Boja tamne teme"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "Opis"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "Proširi rekurzivno"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "Filtriranje prema ključu (prikaz ključeva većih ili jednakih)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "IDB"
  },
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "Iscrtavanje unaprijed nije korišteno jer je tokom vremena aktivacije navigacija imala efektivni URL koji se razlikuje od njenog uobičajenog URL-a. (Naprimjer, stranica Nova kartica ili hostirane aplikacije.)"
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "Nepoznato"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "Unaprijed iscrtana stranica je zatražila izlaz zvuka, što trenutno nije podržano."
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "Navigacija za iscrtavanje unaprijed nije uspjela jer je preusmjerila na URL čija šema nije http: ili https:."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "Nepoznato"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "Nepoznato"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "Navigacija za iscrtavanje unaprijed je zahtijevala HTTP autentifikaciju, što trenutno nije podržano."
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "Filtriranje prema URL-u"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "Filtriraj pokrivenost po vrsti"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "Učitaj putem web lokacije"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "Filtrirajte prema URL-u i grešci"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "Učitajte HTTP(S) izvore za programere putem web lokacije koju pregledate, ne putem alata za programere"
  },
@@ -6387,7 +6402,7 @@
   "message": "Srodni kôd"
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | reloadRecommendation": {
-  "message": "Ponovno učitajte stranicu da biste zabilježili podatke povezanih mrežnih zahtjeva za ovu poruku kako biste dobili bolji uvid."
+  "message": "Ponovo učitajte stranicu da snimite podatke o mrežnom zahtjevu za ovu poruku radi kreiranja boljeg uvida."
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | report": {
   "message": "Prijavite pravni problem"
@@ -6435,7 +6450,7 @@
   "message": "Vaša organizacija je isključila tu funkciju. Kontaktirajte administratore za više informacija."
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | rolloutRestricted": {
-  "message": "Ta se značajka trenutačno uvodi. Pratite novosti."
+  "message": "Funkcija se trenutno predstavlja. Pratite novosti."
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | wrongLocale": {
   "message": "Da koristite ovu funkciju, ažurirajte postavke jezika u postavkama alata za programere na engleski."
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "Prikaži Probleme"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "Performanse"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "Snimanje"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "Prikaži performanse"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "Prikaži nedavne sesije vremenskog slijeda"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "Započni profiliranje i ponovo učitaj stranicu"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "Zaustavi"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "Razlozi slaganja"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "Stanje stoga:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "Filtriranje prema porukama zapisnika"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "Informacije"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "Izvor događaja"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "Filtrirajte pomoću uobičajenog izraza (primjer: https?)"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "ID"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "Filtriraj"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "Filtrirajte pomoću uobičajenog izraza (primjer: (web)?socket)"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "Dužina"
  },
@@ -8742,7 +8784,7 @@
   "message": "Pošalji"
  },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | textMessage": {
-  "message": "Tekstualna poruka"
+  "message": "Poruka"
  },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | time": {
   "message": "Vrijeme"
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "Zadržavanje"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "Duplicirani nizovi"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "Izlaganje internih podataka (uključuje dodatne detalje specifične za implementaciju)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "Filtriraj"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "Filtrirajte prema klasi"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "Pronađi"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "Objekti su dodijeljeni između profila {PH1} i {PH2}"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "Objekti koje je zadržala konzola alata za programere"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "Objekti koje su zadržali odvojeni DOM čvorovi"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1}%"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "Otpremanje: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "Izuzetno spora ponovna reprodukcija"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "Izuzetno sporo"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "Ponovo reproduciraj"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "Izuzetno sporo"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
+  "message": "Izuzetno sporo"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "Normalno"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
   "message": "Normalno (zadano)"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "Spora ponovna reprodukcija"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
   "message": "Sporo"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "Vrlo spora ponovna reprodukcija"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+  "message": "Sporo"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
   "message": "Veoma sporo"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+  "message": "Veoma sporo"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "Ekstenzije"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "Brzina"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "Indeksiranje je prekinuto."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "Podudaranje velikih i malih slova"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "Nije pronađeno nijedno podudaranje."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "Osvježi"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "Pretraživanje"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "Pretraživanje je završeno."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "Pretraživanje je prekinuto."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "Upit za pretraživanje"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "Pretraživanje…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Koristi obični izraz"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH1} s {PH2}"
  },
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "Greška učitavanja URL-a {PH1}: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "Ignoriraj skripte ekstenzije"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "Ignoriraj ovaj fajl"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "Nikad ne pauziraj ovdje"
  },
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "Dešifriranje slike"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "Promjena veličine slike"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "Tajmer instaliranja"
  },
@@ -12555,7 +12591,7 @@
   "message": "Glavno – {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | onIgnoreList": {
-  "message": "Na listi zanemarivanja"
+  "message": "Na listi za ignoriranje"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | raster": {
   "message": "Raster"
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "– Značajne prekomjerne vrijednosti performansi zbog instrumentacije renderovanja"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "Nakon snimanja, prevlačenjem izaberite područje interesovanja u pregledu. Potom zumirajte i pomičite vremenski slijed točkićem miša ili tipkama {PH1}. {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "Upotreba međumemorije"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "Obriši"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Kliknite na dugme za snimanje {PH1} ili pritisnite {PH2} da započnete novo snimanje."
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Kliknite na dugme za ponovno učitavanje {PH1} ili pritisnite {PH2} da snimite učitavanje stranice."
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "Zatvori"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "Omogući naprednu instrumentaciju renderovanja (sporo)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "Omogući statistiku birača CSS-a"
+  "message": "Omogući statistiku birača CSS-a (sporo)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "Pohranjivanje vremenskog slijeda nije uspjelo: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "Pokretanje analizatora…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "Saznajte više"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "Učitajte profil…"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "Vrijeme"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "Kopiraj tabelu"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "Bez grupisanja"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "Nije optimizirano: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "Stranica"
  },
@@ -13077,7 +13095,7 @@
   "message": "ID"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | invalidationWithCallFrame": {
-  "message": "{PH1} u {PH2}"
+  "message": "{PH1} u fajlu {PH2}"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | invalidations": {
   "message": "Poništavanja"
@@ -13140,7 +13158,7 @@
   "message": "Analizator renderovanja"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | parse": {
-  "message": "Raščlanjivanje"
+  "message": "Raščlani"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | pendingFor": {
   "message": "Na čekanju za"
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "skripta učitana iz keš memorije"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "skripta ne ispunjava uslove"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "Statistika birača"
  },
@@ -13262,6 +13283,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "Ukupno vrijeme"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "Događaj praćenja"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "Vrsta"
  },
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "Poveži ponovo kada bude spremno ponovnim otvaranjem DevToolsa."
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "Otkaži"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "Broj podudaranja: {PH1}"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "Pronađi"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "Podudaranje velikih i malih slova"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "1 podudaranje"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "Pretraži unazad"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Koristi obični izraz"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "Došlo je do promjene jedne postavke ili više njih, a njihova primjena zahtijeva ponovno učitavanje."
  },
@@ -13932,7 +13947,10 @@
   "message": "Kada se stranica ponovo učita, DevTools će se automatski ponovo povezati."
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "Obriši unos"
+  "message": "Obrišite"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "Filtrirajte"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "nije pritisnuto"
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "Snimak ekrana za {PH1} – odaberite da pregledate prethodne zahtjeve."
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "Dodaj skriptu na listu zanemarivanja"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Konfiguriranje zapisa…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Završi konfiguriranje zapisa"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "Plameni grafikon"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "Sakrij ponavljajuće podelemente"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "Ukloni skriptu s liste zanemarivanja"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "Vrati podelemente na zadano"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/ca.json b/front_end/core/i18n/locales/ca.json
index b5d51c0..540a46b 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/ca.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/ca.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "Web SQL està obsolet. Utilitza SQLite WebAssembly o la base de dades indexada."
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "El descriptor del permís window-placement està obsolet. Substitueix-lo per window-management. Per obtenir més ajuda, consulta https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "La política de permisos window-placement està obsoleta. Substitueix-la per window-management. Per obtenir més ajuda, consulta https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "La resposta JSON no admet UTF-16 a XMLHttpRequest"
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "no segur"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "Les galetes de tercers estan bloquejades a Chrome com a part de Privacy Sandbox."
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "Les galetes de tercers es bloquejaran en versions futures de Chrome com a part de Privacy Sandbox."
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "Informa d'un error"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "Activar SharedArrayBuffer"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "Transport de diccionaris de compressió"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<anònim>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "Personalitza la superposició del control de finestres de la barra de títol de la PWA"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "Color de fons fosc"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "Color de tema fosc"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "Descripció"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "Desplega de manera recurrent"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "Filtra per clau (mostra les claus iguals o superiors)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "IDB"
  },
@@ -3321,7 +3321,7 @@
   "message": "La navegació s'ha cancel·lat abans que la pàgina es pogués restaurar de la memòria cau endavant/enrere."
  },
  "panels/application/components/BackForwardCacheStrings.ts | networkExceedsBufferLimit": {
-  "message": "La pàgina s'ha tret de la memòria cau perquè una connexió a la xarxa activa ha rebut massa dades. Chrome limita la quantitat de dades que pot rebre una pàgina mentre està desada a la memòria cau."
+  "message": "La pàgina s'ha tret de la memòria cau perquè una connexió de xarxa activa ha rebut massa dades. Chrome limita la quantitat de dades que pot rebre una pàgina mentre està desada a la memòria cau."
  },
  "panels/application/components/BackForwardCacheStrings.ts | networkRequestDatapipeDrainedAsBytesConsumer": {
   "message": "Actualment, les pàgines que tenen un fetch() o un XHR en trànsit no són aptes per a la memòria cau endavant/enrere."
@@ -3330,7 +3330,7 @@
   "message": "La pàgina s'ha tret de la memòria cau endavant/enrere perquè una sol·licitud a la xarxa activa incloïa una redirecció."
  },
  "panels/application/components/BackForwardCacheStrings.ts | networkRequestTimeout": {
-  "message": "La pàgina s'ha tret de la memòria cau perquè una connexió a la xarxa ha estat oberta massa temps. Chrome limita la quantitat de temps durant el qual una pàgina pot rebre dades mentre està desada a la memòria cau."
+  "message": "La pàgina s'ha tret de la memòria cau perquè una connexió de xarxa ha estat oberta massa temps. Chrome limita la quantitat de temps durant el qual una pàgina pot rebre dades mentre està desada a la memòria cau."
  },
  "panels/application/components/BackForwardCacheStrings.ts | noResponseHead": {
   "message": "Les pàgines que no tenen una capçalera de resposta vàlida no poden accedir a la memòria cau endavant/enrere."
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "La renderització prèvia no s'ha utilitzat perquè, durant l'hora d'activació, la navegació té un URL efectiu diferent del seu URL normal. Per exemple, la pàgina Pestanya nova o les aplicacions allotjades."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "Desconegut"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "La pàgina renderitzada prèviament ha sol·licitat una sortida d'àudio, que actualment no s'admet."
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "La navegació per la renderització prèvia ha fallat perquè redirigia a un URL l'esquema del qual no era http: ni https:."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "Desconegut"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "Desconegut"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "La navegació per la renderització prèvia requeria una autenticació HTTP, que actualment no s'admet."
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "Filtra per URL"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "Filtra la cobertura per tipus"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "Carrega a través del lloc web"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "Filtra per URL i error"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "Carrega els recursos HTTP(S) del desenvolupador mitjançant el lloc web que inspecciones, no a través de DevTools"
  },
@@ -5757,7 +5772,7 @@
   "message": "mostra"
  },
  "panels/elements/ElementsTreeOutline.ts | showAllNodesDMore": {
-  "message": "Mostra tots els nodes ({PH1} més)"
+  "message": "Mostra tots els nodes ({PH1} més)"
  },
  "panels/elements/ElementsTreeOutline.ts | storeAsGlobalVariable": {
   "message": "Emmagatzema com una variable global"
@@ -5865,7 +5880,7 @@
   "message": "{PH1}[estil dels atributs]"
  },
  "panels/elements/StylePropertiesSection.ts | showAllPropertiesSMore": {
-  "message": "Mostra totes les propietats ({PH1} més)"
+  "message": "Mostra totes les propietats ({PH1} més)"
  },
  "panels/elements/StylePropertiesSection.ts | styleAttribute": {
   "message": "Atribut style"
@@ -6387,7 +6402,7 @@
   "message": "Codi relacionat"
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | reloadRecommendation": {
-  "message": "Reload the page to capture related network request data for this message in order to create a better insight."
+  "message": "Torna a carregar la pàgina per capturar les dades relacionades amb les sol·licituds de xarxa per a aquest missatge a fi de crear millors estadístiques."
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | report": {
   "message": "Informa d'un problema legal"
@@ -6435,7 +6450,7 @@
   "message": "La teva organització ha desactivat aquesta funció. Contacta amb els administradors per obtenir més informació."
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | rolloutRestricted": {
-  "message": "This feature is currently being rolled out. Stay tuned."
+  "message": "Aquesta funció s'està llançant. Estigues al cas."
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | wrongLocale": {
   "message": "Per utilitzar aquesta funció, canvia a l'anglès la teva preferència d'idioma a la configuració de DevTools."
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "Mostra els problemes"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "Rendiment"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "Grava"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "Mostra el rendiment"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "Mostra les sessions recents de la cronologia"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "Inicia l'elaboració del perfil i torna a carregar la pàgina"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "Atura"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "Motius de composició"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "Traça de la pila:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "Filtra per missatges de registre"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "Informació"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "Font de l'esdeveniment"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "Filtra mitjançant una expressió regular (exemple: https?)"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "Identificador"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "Filtra"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "Filtra mitjançant una expressió regular (exemple: (web)?socket)"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "Llargada"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "Contenció"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "Cadenes duplicades"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "Exposa les dades internes (inclou detalls addicionals específics de la implementació)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "Filtra"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "Filtra per classe"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "Cerca"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "Els objectes s'han assignat entre {PH1} i {PH2}"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "Objectes retinguts per la consola de DevTools"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "Objectes retinguts per nodes DOM desconnectats"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1}%"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "Pujada: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "Nova reproducció extremament lenta"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "Extremament lenta"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "Torna a reproduir"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "Velocitat extremament lenta"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
+  "message": "Extremament lenta"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "Velocitat normal"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
   "message": "Normal (opció predeterminada)"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "Nova reproducció lenta"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "Velocitat baixa"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
   "message": "Lenta"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "Nova reproducció molt lenta"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "Velocitat molt lenta"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
   "message": "Molt lenta"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "Extensions"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "Velocitat"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "S'ha interromput la indexació."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "Distingeix entre majúscules i minúscules"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "No s'han trobat coincidències."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "Actualitza"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "Cerca"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "Cerca finalitzada."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "S'ha interromput la cerca."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "Consulta de cerca"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "S'està cercant…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Utilitza una expressió regular"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH1} amb {PH2}"
  },
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "Error en carregar l'URL {PH1}: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "Ignora els scripts d'extensió"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "Ignora aquest fitxer"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "No posis mai en pausa aquí"
  },
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "Descodificació de la imatge"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "Canvi de mida de la imatge"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "Instal·la un temporitzador"
  },
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "- Temps de renderització important a causa de la instrumentació de la renderització"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "Després de gravar, arrossega per seleccionar una àrea d'interès a la visió general. A continuació, fes zoom i desplaça't per la cronologia amb la roda del ratolí o amb les tecles {PH1}. {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "Ús de la memòria intermèdia"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "Esborra"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Fes clic al botó de gravació {PH1} o prem {PH2} per iniciar una gravació."
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Fes clic al botó {PH1} per tornar a carregar o prem {PH2} per gravar la càrrega de la pàgina."
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "Tanca"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "Activa la instrumentació de la renderització avançada (lenta)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "Activa les estadístiques del selector CSS"
+  "message": "Activa les estadístiques del selector CSS (lent)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "No s'ha pogut desar la cronologia: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "S'està inicialitzant l'analitzador de rendiment…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "Més informació"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "Carrega el perfil…"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "Hora"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "Copia la taula"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "Sense agrupar"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "Sense optimitzar: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "Pàgina"
  },
@@ -13200,7 +13218,7 @@
   "message": "({PH1}, {PH2})"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sSDimensions": {
-  "message": "{PH1} × {PH2}"
+  "message": "{PH1} × {PH2}"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sSSquareBrackets": {
   "message": "{PH1} [{PH2}…]"
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "script carregat des de la memòria cau"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "script no apte"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "Estadístiques del selector"
  },
@@ -13262,6 +13283,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "Temps total"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "Esdeveniment de traça"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "Tipus"
  },
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "Torna't a connectar quan estiguis a punt per tornar a obrir DevTools."
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "Cancel·la"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "{PH1} coincidències"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "Cerca"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "Distingeix entre majúscules i minúscules"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "1 coincidència"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "Cerca la instància anterior"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Utilitza una expressió regular"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "Una o més opcions de configuració han canviat i s'ha de tornar a carregar DevTools perquè el canvi es faci efectiu."
  },
@@ -13932,7 +13947,10 @@
   "message": "Quan es torni a carregar la pàgina, DevTools es tornarà a connectar automàticament."
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "Esborra l'entrada"
+  "message": "Esborra"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "Filtra"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "no premuda"
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "Captura de pantalla durant {PH1}: selecciona per veure les sol·licituds anteriors."
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "Afegeix un script a la llista d'elements ignorats"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Configura els canals…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Acaba de configurar els canals"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "Gràfic de flames"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "Amaga els elements secundaris repetits"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "Suprimeix un script de la llista d'elements ignorats"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "Restableix els elements secundaris"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/cs.json b/front_end/core/i18n/locales/cs.json
index 1daaa9a..cd15665 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/cs.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/cs.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "Technologie Web SQL je zastaralá. Použijte SQLite WebAssembly nebo rozhraní Indexed Database"
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "Deskriptor oprávnění window-placement je zastaralý. Použijte místo něj deskriptor window-management. Další informace najdete na stránce https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "Zásada oprávnění window-placement je zastaralá. Použijte místo ní zásadu window-management. Další informace najdete na stránce https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "Kódování UTF-16 není v objektech JSON odpovědí rozhraní XMLHttpRequest podporováno."
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "nezabezpečeného"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "Soubor cookie třetí strany je v Chromu v rámci iniciativy Privacy Sandbox blokován."
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "Soubory cookie třetích stran budou v budoucích verzích Chromu v rámci iniciativy Privacy Sandbox blokovány."
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "Nahlásit chybu"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "Aktivace SharedArrayBuffer"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "Compression Dictionary Transport"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<anonymní>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "Přizpůsobte si překryvné vrstvy s ovládacími prvky oken v záhlaví své progresivní webové aplikace"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "Tmavá barva pozadí"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "Tmavá barva motivu"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "Popis"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "Rekurzivně rozbalit"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "Filtrovat podle klíče (zobrazit klíče větší nebo rovné)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "Indexované nástroje DBview"
  },
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "Předběžné vykreslení nebylo použito, protože adresa URL navigace se při aktivaci liší od její běžné adresy URL (jako například u stránky Nová karta nebo u hostovaných aplikací)."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "Není známo"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "Předběžně vykreslená stránka požadovala zvukový výstup, což momentálně není podporováno."
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "Navigace v rámci předběžného vykreslování se nezdařila, protože došlo k přesměrování na adresu URL s jiným schématem než http: nebo https:."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "Není známo"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "Není známo"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "Navigace v rámci předběžného vykreslování vyžadovala ověření HTTP, které v současnosti není podporováno."
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "Filtrovat podle URL"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "Filtrovat pokrytí podle typu"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "Načíst přes web"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "Filtrujte podle adresy URL a chyby"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "Načíst vývojářské zdroje HTTP(S) přes kontrolovaný web, nikoliv přes Nástroje pro vývojáře"
  },
@@ -6387,7 +6402,7 @@
   "message": "Související kód"
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | reloadRecommendation": {
-  "message": "Reload the page to capture related network request data for this message in order to create a better insight."
+  "message": "Pokud chcete získat lepší statistiky, načtěte stránku znovu, aby bylo možné získat data o souvisejících síťových požadavcích."
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | report": {
   "message": "Nahlásit právní problém"
@@ -6435,7 +6450,7 @@
   "message": "Vaše organizace tuto funkci vypnula. Další informace získáte od svých administrátorů."
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | rolloutRestricted": {
-  "message": "This feature is currently being rolled out. Stay tuned."
+  "message": "Tato funkci se současné době postupně vydává. Sledujte novinky."
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | wrongLocale": {
   "message": "Pokud chcete tuto funkci používat, aktualizujte v nastavení Nástrojů pro vývojáře jazyk na angličtinu."
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "Zobrazit problémy"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "Výkon"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "Zaznamenat"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "Zobrazit nástroj Výkon"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "Zobrazit nedávné relace časové osy"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "Spustit profilování a znovu stránku načíst"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "Ukončit"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "Důvody skládání"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "Trasování zásobníku:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "Filtrovat podle zpráv protokolu"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "Informace"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "Zdroj události"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "Filtrovat pomocí regulárního výrazu (příklad: https?)"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "ID"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "Filtrovat"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "Filtrovat pomocí regulárního výrazu (příklad: (web)?socket)"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "Délka"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "Zahrnutí"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "Duplicitní řetězce"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "Zobrazit interní (včetně dalších podrobností o implementaci)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "Filtrovat"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "Filtrovat podle třídy"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "Najít"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "Objekty alokované mezi {PH1} a {PH2}"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "Objekty uchovávané konzolí DevTools"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "Objekty uchovávané odpojenými uzly DOM"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1} %"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "Nahrát: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "Extrémně pomalé přehrávání"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "Mimořádně pomalé"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "Přehrát znovu"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "Extrémně pomalu"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
+  "message": "Mimořádně pomalé"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "Běžná rychlost"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
   "message": "Normální (výchozí)"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "Pomalé přehrávání"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "Nízká rychlost"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
   "message": "Pomalé"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "Velmi pomalé přehrávání"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
   "message": "Velmi pomalé"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+  "message": "Velmi pomalé"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "Rozšíření"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "Rychlost"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "Indexování bylo přerušeno."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "Rozlišovat malá a velká písmena"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "Nebyly nalezeny žádné shody."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "Obnovit"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "Hledat"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "Vyhledávání bylo dokončeno."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "Vyhledávání přerušeno."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "Vyhledávací dotaz"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "Vyhledávání…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Použít regulární výraz"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH1} s {PH2}"
  },
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "Chyba při načítání adresy URL {PH1}: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "Ignorovat skripty rozšíření"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "Ignorovat tento soubor"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "Zde nepozastavovat"
  },
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "Dekódování obrázku"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "Změna velikosti obrázku"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "Nainstalovat časovač"
  },
@@ -12588,7 +12624,7 @@
   "message": "Worker — {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workerSS": {
-  "message": "Worker: {PH1} – {PH2}"
+  "message": "Worker: {PH1} – {PH2}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workletService": {
   "message": "Služba aukčního workletu"
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "– Významná režie v důsledku instrumentace vykreslování"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "Po pořízení záznamu vyberte přetažením oblast zájmu. Poté časovou osu přibližujte a posouvejte kolečkem myši nebo klávesami {PH1}. {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "Využití vyrovnávací paměti"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "Vymazat"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Nový záznam zahájíte kliknutím na tlačítko záznamu {PH1} nebo stisknutím {PH2}."
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Pokud chcete zaznamenat načítání stránky, klikněte na tlačítko opětovného načtení {PH1} nebo stiskněte {PH2}."
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "Zavřít"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "Zapnout pokročilou instrumentaci vykreslování (pomalé)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "Zapnout statistiky selektorů CSS"
+  "message": "Aktivovat mapy zdrojů CSS (pomalé)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "Časovou osu se nepodařilo uložit: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "Inicializace profileru…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "Další informace"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "Načíst profil…"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "Čas"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "Zkopírovat tabulku"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "Žádné seskupení"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "Neoptimalizováno: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "Stránka"
  },
@@ -13191,7 +13209,7 @@
   "message": "Shromážděno {PH1}"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sOfS": {
-  "message": "{PH1} z {PH2}"
+  "message": "{PH1} / {PH2}"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sS": {
   "message": "{PH1}: {PH2}"
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "Načtení skriptu z mezipaměti"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "skript není podporován"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "Statistiky selektorů"
  },
@@ -13262,11 +13283,14 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "Celkový čas"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "Událost trasování"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "Typ"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | url": {
-  "message": "Adresa URL"
+  "message": "URL"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | warning": {
   "message": "Varování"
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "Až budete připraveni, znovu se připojte tím, že znovu otevřete nástroje DevTools."
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "Zrušit"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "Nalezené výsledky: {PH1}"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "Najít"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "Rozlišovat malá a velká písmena"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "1 shoda"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "Vyhledat předchozí"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Použít regulární výraz"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "Změnilo se jedno nebo více nastavení, což vyžaduje opětovné načtení, aby se změny projevily."
  },
@@ -13932,7 +13947,10 @@
   "message": "Po opětovném načtení stránky se nástroje DevTools automaticky znovu připojí."
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "Vymazat zadání"
+  "message": "Vymazat"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "Filtrování"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "nestisknuto"
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "Snímky obrazovky za {PH1} – výběrem zobrazíte předchozí požadavky."
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "Přidat skript do seznamu ignorovaných"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Konfigurovat kanály…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Dokončit konfiguraci kanálů"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "Graf flame"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "Skrýt opakující se podřízené položky"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "Odstranit skript ze seznamu ignorovaných"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "Resetovat podřízené položky"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/cy.json b/front_end/core/i18n/locales/cy.json
index c6bfc11..824fb8a 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/cy.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/cy.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "Mae Web SQL yn anghymeradwy. Defnyddiwch SQLite WebAssembly neu Gronfa Ddata wedi'i Mynegeio"
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "Mae'r disgrifydd caniatâd window-placement wedi'i anghymeradwyo. Defnyddiwch window-management yn lle hynny. Am ragor o help, gwiriwch https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "Mae'r polisi caniatâd window-placement wedi'i anghymeradwyo. Defnyddiwch window-management yn lle hynny. Am ragor o help, gwiriwch https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "Ni chefnogir UTF-16 gan ymateb json yn XMLHttpRequest"
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "anniogel"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "Mae cwci trydydd parti wedi'i rwystro yn Chrome fel rhan o Privacy Sandbox."
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "Bydd cwci trydydd parti yn cael ei rwystro mewn fersiynau Chrome yn y dyfodol fel rhan o Privacy Sandbox."
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "Ffeilio byg"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "Wrthi'n galluogi SharedArrayBuffer"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "Cludiant Geiriadur Cywasgu"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<dienw>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "Addaswch droshaen rheolaethau ffenestr bar teitl eich PWA"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "Lliw cefndir tywyll"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "Lliw thema dywyll"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "Disgrifiad"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "Ehangu'n gylchol"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "Hidlo yn ôl allwedd (dangoswch yr allweddau sy'n fwy neu'n hafal i)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "IDB"
  },
@@ -2790,7 +2790,7 @@
   "message": "Dileu'r Eitemau a Ddewisir"
  },
  "panels/application/ServiceWorkerCacheViews.ts | filterByPath": {
-  "message": "Hidlo yn ôl Llwybr"
+  "message": "Hidlo yn ôl llwybr"
  },
  "panels/application/ServiceWorkerCacheViews.ts | headers": {
   "message": "Penynnau"
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "Ni ddefnyddiwyd y rhagrendwr oherwydd, yn ystod amser gweithredu, mae gan lywio URL effeithiol sy'n wahanol i'w URL arferol. (Er enghraifft, y Dudalen Tab Newydd, neu apiau a gynhelir.)"
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "Anhysbys"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "Roedd y dudalen a ragrendrwyd yn gofyn am allbwn sain, nad yw'n cael ei gefnogi ar hyn o bryd."
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "Methodd y llywio rhagrendro oherwydd iddo ailgyfeirio i URL nad oedd ei gynllun yn http: neu https:."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "Anhysbys"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "Anhysbys"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "Roedd angen dilysiad HTTP ar gyfer llywio rhagrendro, nad yw'n cael ei gefnogi ar hyn o bryd."
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "Hidlo yn ôl URL"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "Hidlo cwmpas yn ôl math"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "Llwytho trwy wefan"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "Hidlo yn ôl URL a gwall"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "Llwythwch adnoddau datblygwr HTTP(S) trwy'r wefan rydych chi'n ei harolygu, nid trwy DevTools"
  },
@@ -5757,7 +5772,7 @@
   "message": "datgelu"
  },
  "panels/elements/ElementsTreeOutline.ts | showAllNodesDMore": {
-  "message": "Dangos Pob Nod ({PH1} Arall)"
+  "message": "Dangos pob nod ({PH1} arall)"
  },
  "panels/elements/ElementsTreeOutline.ts | storeAsGlobalVariable": {
   "message": "Storio fel newidyn byd-eang"
@@ -5865,7 +5880,7 @@
   "message": "{PH1}[Arddull Priodweddau]"
  },
  "panels/elements/StylePropertiesSection.ts | showAllPropertiesSMore": {
-  "message": "Dangos Pob Priodwedd ({PH1} arall)"
+  "message": "Dangos pob priodwedd ({PH1} arall)"
  },
  "panels/elements/StylePropertiesSection.ts | styleAttribute": {
   "message": "priodwedd style"
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "Dangos problemau"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "Perfformiad"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "Recordio"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "Dangos Perfformiad"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "Dangos sesiynau llinell amser diweddar"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "Dechreuwch broffilio ac ail-lwythwch y dudalen"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "Stopio"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "Rhesymau Cyfuno"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "Ôl pentwr:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "Hidlo yn ôl negeseuon log"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "Gwybodaeth"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "Ffynhonnell y Digwyddiad"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "Hidlo gan ddefnyddio regex (enghraifft: https?)"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "Dull adnabod"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "Hidlo"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "Hidlo gan ddefnyddio regex (enghraifft: (web)?socket)"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "Hyd"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "Cyfyngiant"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "Llinynnau dyblyg"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "Datgelu mewnol (yn cynnwys manylion sy'n benodol i'r gweithrediad ychwanegol)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "Hidlo"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "Hidlo yn ôl dosbarth"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "Chwilio"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "Gwrthrychau sydd wedi'u dyrannu rhwng {PH1} a {PH2}"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "Gwrthrychau a gedwir gan y consol DevTools"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "Gwrthrychau yn cael eu cadw gan nodau DOM ar wahân"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1}%"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "Uwchlwytho: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "Ailchwarae yn hynod o araf"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "Hynod o araf"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "Ailchwarae"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "Cyflymder hynod o araf"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
+  "message": "Hynod o araf"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "Cyflymder arferol"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
   "message": "Normal (Diofyn)"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "Ailchwarae araf"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "Cyflymder araf"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
   "message": "Araf"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "Ailchwarae yn hynod o araf"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "Cyflymder araf iawn"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
   "message": "Araf iawn"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "Estyniadau"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "Cyflymder"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "Ymyrwyd ar y mynegeio."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "Cyfateb Priflythrennau"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "Heb ganfod unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "Ail-lwytho"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "Chwilio"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "Wedi gorffen chwilio."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "Ymyrrwyd ar y chwiliad."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "Ymholiad Chwilio"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "Wrthi'n chwilio…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Defnyddio Mynegiad Arferol"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH1} gyda {PH2}"
  },
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "Gwall wrth lwytho url {PH1}: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "Anwybyddu sgriptiau estyniad"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "Anwybyddu'r ffeil hon"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "Peidio byth â seibio yma"
  },
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "Dadgodio Llun"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "Newid Maint y Llun"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "Amserydd Gosod"
  },
@@ -12558,10 +12594,10 @@
   "message": "Ar y rhestr anwybyddu"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | raster": {
-  "message": "Raster"
+  "message": "Rastero"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | rasterizerThreadS": {
-  "message": "Trywydd Rastereiddio {PH1}"
+  "message": "Rastereiddio Trywydd {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | sellerWorklet": {
   "message": "Gweithlen Gwerthwr"
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "- Gorbenion sylweddol oherwydd offer peintio"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "Ar ôl recordio, dewiswch ardal o ddiddordeb yn y trosolwg drwy lusgo. Yna chwyddwch a phaniwch y llinell amser gan ddefnyddio olwyn y llygoden neu fysellau {PH1}. {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "Defnydd byffro"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "Clirio"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Cliciwch y botwm recordio {PH1} neu pwyswch {PH2} i ddechrau recordiad newydd."
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Cliciwch y botwm ail-lwytho {PH1} neu pwyswch {PH2} i gofnodi llwyth y dudalen."
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "Cau"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "Galluogi offerwaith peintio uwch (araf)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "Galluogi ystadegau dewisydd CSS"
+  "message": "Galluogi ystadegau dewisydd CSS (araf)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "Wedi methu â chadw'r llinell amser: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "Wrthi'n cychwyn y proffiliwr…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "Dysgu rhagor"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "Llwytho proffil…"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "Amser"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "Copïo Tabl"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "Dim Grwpio"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "Heb ei optimeiddio: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "Tudalen"
  },
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "mae'r sgript wedi'i llwytho o'r storfa"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "nid yw'r sgript yn gymwys"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "Ystadegau Dewisydd"
  },
@@ -13262,6 +13283,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "Cyfanswm yr Amser"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "Digwyddiad Olrhain"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "Math"
  },
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "Ailgysylltwch pan fyddwch yn barod drwy ailagor DevTools."
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "Canslo"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "{PH1} o ganlyniadau sy'n cyfateb"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "Chwilio"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "Cyfateb Priflythrennau"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "1 yn cyfateb"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "Chwilio'r blaenorol"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Defnyddio Mynegiad Arferol"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "Mae un neu fwy o osodiadau wedi newid a bydd rhaid ail-lwytho cyn iddynt ddod i rym."
  },
@@ -13932,7 +13947,10 @@
   "message": "Ar ôl i'r dudalen ail-lwytho, bydd DevTools yn ailgysylltu'n awtomatig."
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "Clirio mewnbwn"
+  "message": "Clirio"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "Hidlo"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "heb ei bwyso"
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "Sgrinlun ar gyfer {PH1} - dewiswch i weld ceisiadau blaenorol."
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "Ychwanegu sgript at y rhestr anwybyddu"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Ffurfweddu traciau…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Gorffen ffurfweddu traciau"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "Siart Fflam"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "Cuddio plant sy'n ailadrodd"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "Tynnu'r sgript o'r rhestr anwybyddu"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "Ailosod plant"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/da.json b/front_end/core/i18n/locales/da.json
index ce231be..58466ab 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/da.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/da.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "Web SQL er udfaset. Brug SQLite WebAssembly eller Indexed Database"
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "Tilladelsesbeskrivelsen window-placement er udfaset. Brug window-management i stedet. Du kan få yderligere hjælp på https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "Tilladelsespolitikken window-placement er udfaset. Brug window-management i stedet. Du kan få yderligere hjælp på https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "UTF-16 understøttes ikke af svar-json i XMLHttpRequest"
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "an insecure"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "Tredjepartscookies er blokeret i Chrome som en del af Privacy Sandbox."
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "Tredjepartscookies blokeres i fremtidige Chrome-versioner som en del af Privacy Sandbox."
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "Rapportér en fejl"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "Aktiverer SharedArrayBuffer"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "Distribution af komprimeringssamling"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<anonym>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "Tilpas overlejringen med vinduesstyring i din PWA's titellinje"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "Mørk baggrundsfarve"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "Farve for Mørkt tema"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "Beskrivelse"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "Udvid rekursivt"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "Filtrér efter tast (vis taster større eller lig med)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "IDB"
  },
@@ -2790,7 +2790,7 @@
   "message": "Slet de valgte"
  },
  "panels/application/ServiceWorkerCacheViews.ts | filterByPath": {
-  "message": "Filtrer efter sti"
+  "message": "Filtrér efter sti"
  },
  "panels/application/ServiceWorkerCacheViews.ts | headers": {
   "message": "Headere"
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "Forhåndsgengivelsen blev ikke anvendt, fordi navigationen under aktiveringstidspunktet har en effektiv webadresse, der adskiller sig fra dens normale webadresse. Det kan f.eks. være siden Ny fane eller hostede apps."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "Ukendt"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "Den forhåndsgengivne side anmodede om lydudgang, som i øjeblikket ikke understøttes."
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "Navigationen for forhåndsgengivelse mislykkedes, fordi den omdirigerede til en webadresse med et skema, der ikke var http: eller https:."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "Ukendt"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "Ukendt"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "Navigationen for forhåndsgengivelse krævede HTTP-godkendelse, som i øjeblikket ikke understøttes."
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "Filtrér efter webadresse"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "Filtrér dækning efter type"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "Indlæs via website"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "Filtrér efter webadresse og fejl"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "Indlæs udviklerressourcer for HTTP(S) via det website, du undersøger, og ikke via Udviklerværktøjer"
  },
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "Vis problemer"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "Effektivitet"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "Optag"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "Vis effektivitet"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "Vis seneste tidslinjesessioner"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "Start profilering, og genindlæs siden"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "Stop"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "Årsager til sammensætning"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "Staksporing:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "Filtrér efter logmeddelelser"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "Info"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "Hændelseskilde"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "Filtrér ved hjælp af regex (f.eks. https?)"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "Id"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "Filtrér"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "Filtrér ved hjælp af regex (eksempel: (web)?socket)"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "Længde"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "Indeslutning"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "Duplikerede strenge"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "Vis interne data (omfatter yderligere implementeringsspecifikke oplysninger)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "Filtrér"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "Filtrér efter hold"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "Find"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "Objekter fordelt mellem {PH1} og {PH2}"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "Objekter, der opbevares af konsollen Udviklerværktøjer"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "Objekter, der opbevares af frigjorte DOM-noder"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1} %"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "Upload: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "Ekstremt langsom genafspilning"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "Ekstremt langsom"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "Genafspilning"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "Ekstremt lav hastighed"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
+  "message": "Ekstremt langsom"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "Normal hastighed"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
   "message": "Normal (standard)"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "Langsom genafspilning"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "Lav hastighed"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
   "message": "Langsom"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "Meget langsom genafspilning"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "Meget lav hastighed"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
   "message": "Meget langsom"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "Udvidelser"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "Hastighed"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "Indekseringen blev afbrudt."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "Forskel mellem store og små bogstaver"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "Der blev ikke fundet nogen resultater."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "Opdater"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "Søg"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "Søgningen er udført."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "Søgningen blev afbrudt."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "Søgeforespørgsel"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "Søger…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Brug regulært udtryk"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH1} med {PH2}"
  },
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "Webadressen {PH1} kunne ikke indlæses: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "Ignorer udvidelsesscripts"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "Ignorer denne fil"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "Sæt aldrig på pause her"
  },
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "Afkodning af billede"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "Rediger størrelsen på billedet"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "Installer timer"
  },
@@ -12558,7 +12594,7 @@
   "message": "På listen over ignorerede"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | raster": {
-  "message": "Rasterisering"
+  "message": "Raster"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | rasterizerThreadS": {
   "message": "Rasteriser tråd {PH1}"
@@ -12585,7 +12621,7 @@
   "message": "Worklet for auktion – {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workerS": {
-  "message": "Worker – {PH1}"
+  "message": "Worker-{PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workerSS": {
   "message": "Worker: {PH1} – {PH2}"
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "- Væsentlig overhead på grund af instrumentering af udfyldning"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "Vælg et interesseområde i oversigten efter optagelse ved at trække. Zoom og panorer tidslinjen med musehjulet eller tasterne {PH1}. {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "Bufferbrug"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "Ryd"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Klik på knappen Optag {PH1}, eller tryk på {PH2} for at starte en ny optagelse."
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Klik på knappen Genindlæs {PH1}, eller tryk på {PH2} for at optage sideindlæsningen."
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "Luk"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "Aktivér avanceret visningsinstrumentering (langsom)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "Aktivér statistik for CSS-vælger"
+  "message": "Aktivér statistik for CSS-vælger (langsom)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "Tidslinje kunne ikke gemmes: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "Initialiserer profileringsværktøjet…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "Få flere oplysninger"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "Indlæs profil…"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "Tidspunkt"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "Kopiér tabel"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "Ingen gruppering"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "Ikke optimeret: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "Side"
  },
@@ -13077,7 +13095,7 @@
   "message": "Id"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | invalidationWithCallFrame": {
-  "message": "{PH1} på {PH2}"
+  "message": "{PH1} kl. {PH2}"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | invalidations": {
   "message": "Ugyldiggørelser"
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "script indlæst fra cache"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "scriptet er ikke kvalificeret"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "Statistik for vælger"
  },
@@ -13262,6 +13283,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "Tid i alt"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "Sporingshændelse"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "Type"
  },
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "Opret forbindelse igen, når du er klar til at åbne Udviklerværktøjer igen."
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "Annuller"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "{PH1} resultater"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "Find"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "Forskel mellem store og små bogstaver"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "1 match"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "Søg efter forrige"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Brug regulært udtryk"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "Én eller flere indstillinger har ændret sig, hvilket betyder, at der skal foretages en genindlæsning."
  },
@@ -13932,7 +13947,10 @@
   "message": "Når siden er genindlæst, opretter Udviklerværktøjer automatisk forbindelse igen."
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "Ryd input"
+  "message": "Ryd"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "Filtrér"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "slået fra"
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "Screenshot på {PH1} – vælg for at se foregående anmodninger."
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "Føj script til liste over ignorerede"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Konfigurer spor…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Gennemfør konfigurationen af spor"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "Flammediagram"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "Skjul gentagne underordnede elementer"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "Fjern script fra liste over ignorerede"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "Nulstil underordnede"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/de.json b/front_end/core/i18n/locales/de.json
index 09c9262..75949ec 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/de.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/de.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "Web SQL wurde eingestellt. Bitte verwende SQLite WebAssembly oder Indexed Database."
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "Der Berechtigungsdeskriptor „window-placement“ wurde eingestellt. Verwende stattdessen „window-management“. Weitere Informationen findest du unter https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "Die Berechtigungsrichtlinie „window-placement“ wurde eingestellt. Verwende stattdessen „window-management“. Weitere Informationen findest du unter https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "UTF-16 wird von Antwort-JSON in einer XMLHttpRequest nicht unterstützt"
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "an insecure"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "Der Drittanbieter-Cookie wird im Rahmen der Privacy Sandbox in Chrome blockiert."
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "Der Drittanbieter-Cookie wird in zukünftigen Chrome-Versionen im Rahmen der Privacy Sandbox blockiert."
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "Fehler melden"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "SharedArrayBuffer aktivieren"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "Übertragung von Komprimierungswörterbüchern"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<anonym>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "Hier findest du weitere Informationen zum Anpassen des Overlays für Fenstersteuerelemente der Titelleiste deiner PWA"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "Dunkle Hintergrundfarbe"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "Farbe für dunkles Design"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "Beschreibung"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "Wiederkehrend maximieren"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "Nach Schlüssel filtern (Schlüssel größer oder gleich anzeigen)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "IDB"
  },
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "Das Pre-Rendering wurde nicht verwendet, da die Navigation während der Aktivierungszeit eine effektive URL hat, die sich von ihrer normalen URL unterscheidet. Das betrifft beispielsweise die Seite „Neuer Tab“ oder gehostete Apps."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "Unbekannt"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "Die vorab gerenderte Seite hat die Audioausgabe angefordert, was derzeit nicht unterstützt wird."
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "Die Pre-Rendering-Navigation ist fehlgeschlagen, weil dadurch zu einer URL weitergeleitet wurde, deren Schema nicht http: oder https: war."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "Unbekannt"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "Unbekannt"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "Die Pre-Rendering-Navigation erforderte eine HTTP-Authentifizierung, die derzeit nicht unterstützt wird."
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "Nach URL filtern"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "Filterabdeckung nach Typ"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "Durch Website laden"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "Nach URL und Fehler filtern"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "HTTP(S)-Entwicklerressourcen über die Website laden, die du prüfst, nicht über die Entwicklertools"
  },
@@ -6387,7 +6402,7 @@
   "message": "Zugehöriger Code"
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | reloadRecommendation": {
-  "message": "Reload the page to capture related network request data for this message in order to create a better insight."
+  "message": "Aktualisiere die Seite, um zugehörige Daten zu Netzwerkanfragen für diese Nachricht zu erfassen und so einen besseren Einblick zu erhalten."
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | report": {
   "message": "Rechtliches Problem melden"
@@ -6435,7 +6450,7 @@
   "message": "Deine Organisation hat diese Funktion deaktiviert. Wende dich an deine Administratoren, um weitere Informationen zu erhalten."
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | rolloutRestricted": {
-  "message": "This feature is currently being rolled out. Stay tuned."
+  "message": "Diese Funktion wird gerade eingeführt. Bleib also dran!"
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | wrongLocale": {
   "message": "Wenn du diese Funktion nutzen möchtest, ändere deine Spracheinstellung in den Einstellungen der Entwicklertools zu Englisch."
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "Probleme einblenden"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "Leistung"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "Aufnehmen"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "Leistung anzeigen"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "Letzte Zeitachsensitzungen anzeigen"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "Profilerstellung starten und Seite aktualisieren"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "Stopp"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "Compositing-Gründe"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "Stacktrace:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "Nach Logeinträgen filtern"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "Info"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "Ereignisquelle"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "Mit Regex filtern (Beispiel: https?)"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "ID"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "Filtern"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "Mit Regex filtern (Beispiel: (web)?socket)"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "Länge"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "Eingrenzung"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "Doppelte Strings"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "Interne Informationen offenlegen (enthalten zusätzliche implementierungsspezifische Details)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "Filtern"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "Nach Klasse filtern"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "Suchen"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "Zwischen {PH1} und {PH2} zugewiesene Objekte"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "Von der Entwicklertools-Konsole aufbewahrte Objekte"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "Objekte, die von getrennten DOM-Knoten aufbewahrt werden"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1} %"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "Upload: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "Extrem langsame erneute Wiedergabe"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "Extrem langsam"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "Noch einmal wiedergeben"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "Extrem langsame Geschwindigkeit"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
+  "message": "Extrem langsam"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "Normale Geschwindigkeit"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
   "message": "Normal (Standardeinstellung)"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "Langsame erneute Wiedergabe"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "Langsame Geschwindigkeit"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
   "message": "Langsam"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "Sehr langsame erneute Wiedergabe"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "Sehr langsame Geschwindigkeit"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
   "message": "Sehr langsam"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "Erweiterungen"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "Geschwindigkeit"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "Indexierung unterbrochen."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "Groß-/Kleinschreibung"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "Keine Übereinstimmungen gefunden."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "Aktualisieren"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "Suche"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "Suche beendet"
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "Suche unterbrochen."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "Suchanfrage"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "Wird gesucht…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Regulären Ausdruck verwenden"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH1} mit {PH2}"
  },
@@ -10872,7 +10917,7 @@
   "message": "Änderungen verwerfen"
  },
  "panels/settings/KeybindsSettingsTab.ts | editShortcut": {
-  "message": "Verknüpfung bearbeiten"
+  "message": "Tastenkombination bearbeiten"
  },
  "panels/settings/KeybindsSettingsTab.ts | keyboardShortcutsList": {
   "message": "Liste der Tastenkombinationen"
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "Fehler beim Laden der URL {PH1}: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "Erweiterungs-Scripts ignorieren"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "Diese Datei ignorieren"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "Hier nie pausieren"
  },
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "Bild-Decodierung"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "Bildgröße anpassen"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "Timer installieren"
  },
@@ -12540,7 +12576,7 @@
   "message": "Bieter-Worklet — {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | dedicatedWorker": {
-  "message": "Dedizierter Worker"
+  "message": "Dediziert Worker"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | eventDispatchS": {
   "message": "Ereignis: {PH1}"
@@ -12552,16 +12588,16 @@
   "message": "Hauptthread"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | mainS": {
-  "message": "Hauptframe — {PH1}"
+  "message": "Hauptinhalt — {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | onIgnoreList": {
-  "message": "Auf Ignorierliste"
+  "message": "Auf Ignorieren-Liste"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | raster": {
   "message": "Raster"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | rasterizerThreadS": {
-  "message": "Rasterungs-Thread {PH1}"
+  "message": "Rasterungs-Thread {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | sellerWorklet": {
   "message": "Verkäufer-Worklet"
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "– Erheblicher Overhead durch Paint-Instrumentierung"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "Wähle nach der Aufnahme in der Übersicht einen Bereich, der dich interessiert, durch Ziehen aus. Zoome und schwenke dann die Zeitachse mit dem Mausrad oder den {PH1}-Tasten. {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "Zwischenspeichernutzung"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "Löschen"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Klicke auf die Schaltfläche zum Aufzeichnen {PH1} oder drücke {PH2}, um mit der Aufzeichnung zu beginnen."
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Klicke auf die Schaltfläche zum erneuten Laden {PH1} oder drücke {PH2}, um mit der Aufzeichnung des Seitenaufbaus zu beginnen."
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "Schließen"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "Erweiterte Paint-Instrumentierung aktivieren (langsam)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "CSS-Selektorstatistiken aktivieren"
+  "message": "CSS‑Selektorstatistiken aktivieren (langsam)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "Zeitachse konnte nicht gespeichert werden: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "Profiler wird initialisiert…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "Weitere Informationen"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "Profil laden…"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "Zeit"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "Tabelle kopieren"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "Keine Gruppierung"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "Nicht optimiert: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "Seite"
  },
@@ -13077,7 +13095,7 @@
   "message": "ID"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | invalidationWithCallFrame": {
-  "message": "{PH1} bei {PH2}"
+  "message": "{PH1} in {PH2}"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | invalidations": {
   "message": "Außerkraftsetzungen"
@@ -13191,7 +13209,7 @@
   "message": "{PH1} erfasst"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sOfS": {
-  "message": "{PH1} von {PH2}"
+  "message": "{PH1} von {PH2}"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sS": {
   "message": "{PH1}: {PH2}"
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "Aus Cache geladenes Script"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "Script erfüllt Voraussetzungen nicht"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "Selektorstatistiken"
  },
@@ -13262,6 +13283,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "Gesamtzeit"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "Trace-Ereignis"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "Typ"
  },
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "Nach Abschluss Verbindung durch erneutes Öffnen der Entwicklertools wiederherstellen"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "Abbrechen"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "{PH1} Übereinstimmungen"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "Suchen"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "Groß-/Kleinschreibung"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "1 Treffer"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "Vorherige durchsuchen"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Regulären Ausdruck verwenden"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "Eine oder mehr Einstellungen wurden geändert. Zur Umsetzung der Änderungen ist eine Aktualisierung erforderlich."
  },
@@ -13932,7 +13947,10 @@
   "message": "Sobald die Seite neu geladen ist, verbinden sich die Entwicklertools automatisch wieder."
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "Eingabe löschen"
+  "message": "Löschen"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "Filtern"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "Nicht gedrückt"
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "Screenshot für {PH1} – auswählen, um vorherige Anforderungen aufzurufen."
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "Script zur Ignorierliste hinzufügen"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Tracks konfigurieren…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Konfiguration der Tracks abschließen"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "Flame-Diagramm"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "Wiederkehrende untergeordnete Einträge ausblenden"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "Script aus der Ignorierliste entfernen"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "Untergeordnete Elemente zurücksetzen"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/el.json b/front_end/core/i18n/locales/el.json
index 6909c28..ebd2660 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/el.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/el.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "Το SQL ιστού έχει καταργηθεί. Χρησιμοποιήστε το SQLite WebAssembly ή την καταλογοποιημένη βάση δεδομένων."
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "Το περιγραφικό στοιχείο άδειας window-placement έχει καταργηθεί. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε την πολιτική window-management. Για περισσότερη βοήθεια, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "Η πολιτική άδειας window-placement έχει καταργηθεί. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε την πολιτική window-management. Για περισσότερη βοήθεια, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "UTF-16 is not supported by response json in XMLHttpRequest"
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "μη ασφαλές(ή)"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "Το cookie τρίτου μέρους αποκλείεται στο Chrome στο πλαίσιο του Privacy Sandbox."
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "Το cookie τρίτου μέρους θα αποκλείεται σε μελλοντικές εκδόσεις του Chrome στο πλαίσιο του Privacy Sandbox."
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "Υποβολή αναφοράς σφάλματος"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "Ενεργοποίηση SharedArrayBuffer"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "Μεταφορά λεξικού συμπίεσης"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<ανώνυμο>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "Προσαρμογή της επικάλυψης στοιχείων ελέγχου παραθύρου της γραμμής τίτλου του PWA"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "Σκούρο χρώμα φόντου"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "Χρώμα σκούρου θέματος"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "Περιγραφή"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "Περιοδική ανάπτυξη"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "Φιλτράρισμα κατά κλειδί (εμφάνιση κλειδιών που είναι μεγαλύτερα από ή ίσα με)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "IDB"
  },
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "Η προαπόδοση δεν χρησιμοποιήθηκε, επειδή κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης η πλοήγηση έχει ένα ισχύον URL που διαφέρει από το κανονικό URL. (Για παράδειγμα, η σελίδα νέας καρτέλας ή οι φιλοξενούμενες εφαρμογές.)"
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "Άγνωστο"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "Η σελίδα που προαποδόθηκε ζήτησε έξοδο ήχου, η οποία δεν υποστηρίζεται προς το παρόν."
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "Η πλοήγηση προαπόδοσης απέτυχε, επειδή ανακατεύθυνε σε URL του οποίου το σχήμα δεν ήταν http: ή https:."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "Άγνωστο"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "Άγνωστο"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "Η πλοήγηση προαπόδοσης απαιτούσε έλεγχο ταυτότητας HTTP, ο οποίος δεν υποστηρίζεται προς το παρόν."
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "Φιλτράρισμα κατά URL"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "Φιλτράρισμα κάλυψης κατά τύπο"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "Φόρτωση μέσω ιστοτόπου"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "Φιλτράρισμα κατά URL και σφάλμα"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "Φόρτωση πόρων προγραμματιστή HTTP(S) μέσω του ιστοτόπου που επιθεωρείτε και όχι μέσω των Εργαλείων για προγραμματιστές"
  },
@@ -6387,7 +6402,7 @@
   "message": "Σχετικός κώδικας"
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | reloadRecommendation": {
-  "message": "Reload the page to capture related network request data for this message in order to create a better insight."
+  "message": "Επαναλάβετε τη φόρτωση της σελίδας για λήψη σχετικών δεδομένων αιτημάτων δικτύου για αυτό το μήνυμα, προκειμένου να δημιουργηθούν καλύτερα insight."
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | report": {
   "message": "Αναφορά νομικού ζητήματος"
@@ -6435,7 +6450,7 @@
   "message": "Ο οργανισμός σας απενεργοποίησε αυτή τη λειτουργία. Επικοινωνήστε με τους διαχειριστές σας για περισσότερες πληροφορίες."
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | rolloutRestricted": {
-  "message": "This feature is currently being rolled out. Stay tuned."
+  "message": "Αυτή η λειτουργία διατίθεται επί του παρόντος. Μείνετε συντονισμένοι."
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | wrongLocale": {
   "message": "Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ενημερώστε την προτίμηση γλώσσας στις Ρυθμίσεις των Εργαλείων για προγραμματιστές και επιλέξτε τα Αγγλικά."
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "Εμφάνιση προβλημάτων"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "Απόδοση"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "Εγγραφή"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "Εμφάνιση εργαλείου Απόδοση"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "Εμφάνιση πρόσφατων περιόδων λειτουργίας χρονολογίου"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "Έναρξη αξιολόγησης προφίλ και επανάληψη φόρτωσης σελίδας"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "Διακοπή"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "Λόγοι σύνθεσης"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "Ιχνηλάτηση στοίβας:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "Φιλτράρισμα κατά μηνύματα καταγραφής"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "Πληροφορίες"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "Πηγή συμβάντος"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "Φιλτράρισμα με χρήση regex, για παράδειγμα: https?"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "Αναγνωριστικό"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "Φίλτρο"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "Φιλτράρισμα με χρήση regex, για παράδειγμα: (web)?socket"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "Μήκος"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "Περιορισμός"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "Διπλότυπες συμβολοσειρές"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "Έκθεση εσωτερικών στοιχείων (περιλαμβάνει επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίηση)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "Φίλτρο"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "Φιλτράρισμα κατά κλάση"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "Εύρεση"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "Αντικείμενα που κατανεμήθηκαν μεταξύ {PH1} και {PH2}"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "Αντικείμενα που διατηρούνται από την κονσόλα των Εργαλείων για προγραμματιστές"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "Αντικείμενα που διατηρήθηκαν από αποσυνδεδεμένους κόμβους DOM"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1}%"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "Μεταφόρτωση: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "Εξαιρετικά αργή επανάληψη"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "Εξαιρετικά αργή"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "Επανάληψη"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "Εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
+  "message": "Εξαιρετικά αργή"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "Κανονική ταχύτητα"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
   "message": "Κανονική (προεπιλογή)"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "Αργή επανάληψη"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "Χαμηλή ταχύτητα"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
   "message": "Αργή"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "Πολύ αργή επανάληψη"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "Πολύ χαμηλή ταχύτητα"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
   "message": "Πολύ αργή"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "Επεκτάσεις"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "Ταχύτητα"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "Η καταλογοποίηση διακόπηκε."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "Ανανέωση"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "Αναζήτηση"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "Η αναζήτηση τελείωσε."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "Η αναζήτηση διακόπηκε."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "Ερώτημα αναζήτησης"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "Αναζήτηση…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Χρήση τυπικής έκφρασης"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH1} με {PH2}"
  },
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "Σφάλμα φόρτωσης URL {PH1}: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "Παράβλεψη σεναρίων επέκτασης"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "Παράβλεψη αυτού του αρχείου"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "Να μην γίνεται ποτέ παύση εδώ"
  },
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "Αποκωδικοποίηση εικόνας"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "Αλλαγή μεγέθους εικόνας"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "Εγκατάσταση χρονομέτρου"
  },
@@ -12546,13 +12582,13 @@
   "message": "Συμβάν: {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | frameS": {
-  "message": "Πλαίσιο – {PH1}"
+  "message": "Πλαίσιο — {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | main": {
   "message": "Κύριο"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | mainS": {
-  "message": "Κύριο – {PH1}"
+  "message": "Κύριο — {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | onIgnoreList": {
   "message": "Στη λίστα παράβλεψης"
@@ -12585,10 +12621,10 @@
   "message": "Worklet δημοπρασίας — {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workerS": {
-  "message": "Worker – {PH1}"
+  "message": "Worker — {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workerSS": {
-  "message": "Worker: {PH1} – {PH2}"
+  "message": "Worker: {PH1} — {PH2}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workletService": {
   "message": "Υπηρεσία worklet δημοπρασίας"
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "- Σημαντική επιβάρυνση λόγω ενορχήστρωσης σχεδίασης"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "Μετά την εγγραφή, επιλέξτε μια περιοχή ενδιαφέροντος στην επισκόπηση με μεταφορά. Στη συνέχεια, εστιάστε και μετακινήστε το χρονολόγιο με τον τροχό κύλισης του ποντικιού ή τα πλήκτρα {PH1}. {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "Χρήση προσωρινής μνήμης"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "Διαγραφή"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Κάντε κλικ στο κουμπί εγγραφής {PH1} ή πατήστε {PH2} για να ξεκινήσετε μια νέα εγγραφή."
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Κάντε κλικ στο κουμπί επανάληψης φόρτωσης {PH1} ή πατήστε {PH2} για να καταγράψετε τη φόρτωση σελίδας."
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "Κλείσιμο"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "Ενεργοποίηση σύνθετης ενορχήστρωσης σχεδίασης (αργή)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "Ενεργοποίηση στατιστικών στοιχείων επιλογέα CSS"
+  "message": "Ενεργοποίηση στατιστικών στοιχείων επιλογέα CSS (αργό)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "Η αποθήκευση του χρονολογίου απέτυχε: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "Προετοιμασία εργαλείου δημιουργίας προφίλ…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "Μάθετε περισσότερα"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "Φόρτωση προφίλ…"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "Ώρα"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "Αντιγραφή πίνακα"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "Χωρίς ομαδοποίηση"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "Χωρίς βελτιστοποίηση: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "Σελίδα"
  },
@@ -13200,7 +13218,7 @@
   "message": "({PH1}, {PH2})"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sSDimensions": {
-  "message": "{PH1} × {PH2}"
+  "message": "{PH1}×{PH2}"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sSSquareBrackets": {
   "message": "{PH1} [{PH2}…]"
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "το σενάριο φορτώθηκε από την κρυφή μνήμη"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "το σενάριο δεν είναι κατάλληλο"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "Στατιστικά στοιχεία επιλογέα"
  },
@@ -13262,11 +13283,14 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "Συνολικός χρόνος"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "Ανίχνευση συμβάντος"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "Τύπος"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | url": {
-  "message": "Url"
+  "message": "URL"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | warning": {
   "message": "Προειδοποίηση"
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "Επανασυνδεθείτε όταν είστε έτοιμοι ανοίγοντας ξανά τα Εργαλεία για προγραμματιστές."
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "Ακύρωση"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "{PH1} αντιστοιχίες"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "Εύρεση"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "1 αποτέλεσμα"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "Αναζήτηση προηγούμενου"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Χρήση τυπικής έκφρασης"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "Άλλαξε μία ή περισσότερες ρυθμίσεις, γεγονός που απαιτεί την επανάληψη της φόρτωσης της σελίδας."
  },
@@ -13932,7 +13947,10 @@
   "message": "Όταν η σελίδα φορτωθεί εκ νέου, τα Εργαλεία για προγραμματιστές θα συνδεθούν ξανά αυτόματα."
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "Διαγραφή καταχώρισης"
+  "message": "Διαγραφή"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "Φίλτρο"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "δεν πατήθηκε"
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "Στιγμιότυπο οθόνης για {PH1} - επιλέξτε για να δείτε τα προηγούμενα αιτήματα."
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "Προσθήκη σεναρίου σε λίστα παράβλεψης"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Διαμόρφωση καναλιών…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Ολοκλήρωση διαμόρφωσης καναλιών"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "Γράφημα φλόγας"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "Απόκρυψη επαναλαμβανόμενων παιδιών"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "Κατάργηση σεναρίου από τη λίστα παράβλεψης"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "Επαναφορά θυγατρικών στοιχείων"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/en-GB.json b/front_end/core/i18n/locales/en-GB.json
index ee17da3..8699bcd 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/en-GB.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/en-GB.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "Web SQL is deprecated. Please use SQLite WebAssembly or Indexed Database"
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "The permission descriptor window-placement is deprecated. Use window-management instead. For more help, check https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "The permission policy window-placement is deprecated. Use window-management instead. For more help, check https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "UTF-16 is not supported by response JSON in XMLHttpRequest"
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "an insecure"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "Third-party cookie is blocked in Chrome as part of Privacy Sandbox."
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "Third-party cookie will be blocked in future Chrome versions as part of Privacy Sandbox."
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "File a bug"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "Enabling SharedArrayBuffer"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "Compression dictionary transport"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<anonymous>"
  },
@@ -2642,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "Expand recursively"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "Filter by key (show keys greater than or equal to)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "IDB"
  },
@@ -4256,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "The prerender was not used because during activation time navigation has an effective URL that is different from its normal URL. (For example, the New Tab Page or hosted apps.)"
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "Unknown"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "The prerendered page requested audio output, which is not currently supported."
  },
@@ -4295,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "The prerendering navigation failed because it redirected to a URL whose scheme was not http: or https:."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "Unknown"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "Unknown"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "The prerendering navigation required HTTP authentication, which is not currently supported."
  },
@@ -5252,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "Filter by URL"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "Filter coverage by type"
  },
@@ -5495,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "Load through website"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "Filter by URL and error"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "Load HTTP(S) developer resources through the website you inspect, not through DevTools"
  },
@@ -6818,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "Show issues"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "Performance"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "Record"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "Show performance"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "Show recent timeline sessions"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "Start profiling and reload page"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "Stop"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "Compositing reasons"
  },
@@ -7418,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "Stack trace:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "Filter by log messages"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "Info"
  },
@@ -7775,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "Event source"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "Filter using regex (example: https?)"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "ID"
  },
@@ -8708,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "Filter"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "Filter using regex (example: (web)?socket)"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "Length"
  },
@@ -9356,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "Containment"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "Duplicated strings"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "Expose internals (includes additional implementation-specific details)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "Filter"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "Filter by class"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "Find"
  },
@@ -9392,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "Objects allocated between {PH1} and {PH2}"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "Objects retained by the DevTools console"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "Objects retained by detached DOM nodes"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1}%"
  },
@@ -9992,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "Upload: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "Extremely slow replay"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "Extremely slow"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "Replay"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "Extremely slow speed"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
+  "message": "Extremely slow"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "Normal speed"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
   "message": "Normal (default)"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "Slow replay"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "Slow speed"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
   "message": "Slow"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "Very slow replay"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "Very slow speed"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
   "message": "Very slow"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "Extensions"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "Speed"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10229,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "Indexing interrupted."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "Match case"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "No matches found."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "Refresh"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "Search"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "Search finished."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "Search interrupted."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "Search query"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "Searching…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Use regular expression"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH1} with {PH2}"
  },
@@ -11384,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "Error loading url {PH1}: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "Ignore extension scripts"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "Ignore this file"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "Never pause here"
  },
@@ -12308,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "Image decode"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "Image resize"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "Install timer"
  },
@@ -12540,13 +12582,13 @@
   "message": "Event: {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | frameS": {
-  "message": "Frame — {PH1}"
+  "message": "Frame – {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | main": {
   "message": "Main"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | mainS": {
-  "message": "Main — {PH1}"
+  "message": "Main – {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | onIgnoreList": {
   "message": "On ignore list"
@@ -12692,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "- Significant overhead due to paint instrumentation"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "After recording, select an area of interest in the overview by dragging. Then, zoom and pan the timeline with the mousewheel or {PH1} keys. {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "Buffer usage"
  },
@@ -12713,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "Clear"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Click the record button {PH1} or hit {PH2} to start a new recording."
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Click the reload button {PH1} or hit {PH2} to record the page load."
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "Close"
  },
@@ -12744,7 +12777,7 @@
   "message": "Enable advanced paint instrumentation (slow)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "Enable CSS selector stats"
+  "message": "Enable CSS selector stats (slow)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "Failed to save timeline: {PH1} ({PH2})"
@@ -12755,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "Initialising profiler…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "Learn more"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "Load profile…"
  },
@@ -12809,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "Time"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "Copy table"
  },
@@ -12899,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "No grouping"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "Not optimised: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "Page"
  },
@@ -13194,7 +13218,7 @@
   "message": "({PH1}, {PH2})"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sSDimensions": {
-  "message": "{PH1} × {PH2}"
+  "message": "{PH1} x {PH2}"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sSSquareBrackets": {
   "message": "{PH1} [{PH2}…]"
@@ -13217,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "script loaded from cache"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "script not eligible"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "Selector stats"
  },
@@ -13256,6 +13283,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "Total time"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "Trace event"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "Type"
  },
@@ -13838,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "Reconnect when ready by reopening DevTools."
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "Cancel"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "{PH1} matches"
  },
@@ -13850,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "Find"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "Match case"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "1 match"
  },
@@ -13868,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "Search previous"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Use regular expression"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "One or more settings have changed which requires a reload to take effect."
  },
@@ -13926,7 +13947,10 @@
   "message": "Once page is reloaded, DevTools will automatically reconnect."
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "Clear input"
+  "message": "Clear"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "Filter"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "not pressed"
@@ -14345,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "Screenshot for {PH1} – select to view preceding requests."
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "Add script to ignore list"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Configure tracks…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Finish configuring tracks"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "Flame chart"
  },
@@ -14357,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "Hide repeating children"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "Remove script from ignore list"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "Reset children"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/es-419.json b/front_end/core/i18n/locales/es-419.json
index 6d823cb..1e337c7 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/es-419.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/es-419.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "Web SQL dejó de estar disponible. Usa SQLite WebAssembly o Indexed Database."
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "El descriptor de permisos window-placement dejó de estar disponible. Usa window-management en su lugar. Para obtener más ayuda, consulta https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "La política de permisos window-placement dejó de estar disponible. Usa window-management en su lugar. Para obtener más ayuda, consulta https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "UTF-16 no es compatible con el archivo json de respuesta de XMLHttpRequest"
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "an insecure"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "Las cookies de terceros están bloqueadas en Chrome como parte de Privacy Sandbox."
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "Como parte de Privacy Sandbox, se bloquearán las cookies de terceros en versiones futuras de Chrome."
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "Informa un error"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "Habilitando SharedArrayBuffer"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "Transporte de diccionarios de compresión"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<anónimo>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "Personaliza la superposición de controles de ventana de la barra de título de la AWP"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "Color de fondo oscuro"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "Color de Tema oscuro"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "Descripción"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "Expandir de manera recurrente"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "Filtrar por clave (mostrar claves mayores o iguales)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "IDB"
  },
@@ -2790,7 +2790,7 @@
   "message": "Borrar los elementos seleccionados"
  },
  "panels/application/ServiceWorkerCacheViews.ts | filterByPath": {
-  "message": "Filtrar por ruta"
+  "message": "Filtrar por ruta de acceso"
  },
  "panels/application/ServiceWorkerCacheViews.ts | headers": {
   "message": "Encabezados"
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "No se usó la renderización previa porque, durante el tiempo de activación, la navegación tenía una URL eficaz que es diferente de la URL normal. (Por ejemplo, la página Nueva pestaña o las apps alojadas)."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "Desconocido"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "La página renderizada previamente solicitó una salida de audio, lo que no se admite por el momento."
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "La navegación de renderización previa falló porque redireccionó a una URL cuyo esquema no era http: ni https:."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "Desconocido"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "Desconocido"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "La navegación de renderización previa requería la autenticación de HTTP, lo que no se admite por el momento."
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "Filtrar por URL"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "Filtrar la cobertura por tipo"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "Cargar a través del sitio web"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "Filtrar por URL y error"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "Cargar recursos para desarrolladores de HTTP(S) con el sitio web que inspeccionas, no con Herramientas para desarrolladores"
  },
@@ -6387,7 +6402,7 @@
   "message": "Código relacionado"
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | reloadRecommendation": {
-  "message": "Reload the page to capture related network request data for this message in order to create a better insight."
+  "message": "Vuelve a cargar la página para capturar los datos de solicitudes de red relacionados de este mensaje para crear una mejor estadística."
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | report": {
   "message": "Denunciar un problema legal"
@@ -6435,7 +6450,7 @@
   "message": "Tu organización desactivó esta función. Para obtener más información, comunícate con tus administradores."
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | rolloutRestricted": {
-  "message": "This feature is currently being rolled out. Stay tuned."
+  "message": "Esta función se está implementando. No te la pierdas."
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | wrongLocale": {
   "message": "Para usar esta función, actualiza tus preferencias de idioma a inglés en la configuración de Herramientas para desarrolladores."
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "Mostrar problemas"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "Rendimiento"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "Grabar"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "Mostrar el rendimiento"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "Mostrar las sesiones de cronograma recientes"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "Comenzar a generar perfiles y volver a cargar la página"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "Detener"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "Razones de composición"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "Seguimiento de pila:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "Filtrar por mensajes de registro"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "Información"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "Fuente del evento"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "Filtrar con regex (ejemplo: https?)"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "ID"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "Filtrar"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "Filtrar con regex (ejemplo: (web)?socket)"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "Longitud"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "Contención"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "Cadenas duplicadas"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "Exponer elementos internos (incluye detalles adicionales específicos de la implementación)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "Filtrar"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "Filtrar por clase"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "Buscar"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "Objetos asignados entre {PH1} y {PH2}"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "Objetos retenidos por la consola de Herramientas para desarrolladores"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "Objetos retenidos por nodos DOM separados"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1}%"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "Carga: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "Reproducción extremadamente lenta"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "Demasiado lenta"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "Volver a reproducir"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "Velocidad extremadamente lenta"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
+  "message": "Demasiado lenta"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "Velocidad normal"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
   "message": "Normal (predeterminada)"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "Reproducción lenta"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "Velocidad lenta"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
   "message": "Lenta"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "Reproducción muy lenta"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "Velocidad muy lenta"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
   "message": "Muy lenta"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "Extensiones"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "Velocidad"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "Se interrumpió la indexación."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "Coincidir mayúsculas y minúsculas"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "No se encontraron coincidencias."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "Actualizar"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "Búsqueda"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "Búsqueda finalizada."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "Se interrumpió la búsqueda."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "Búsqueda"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "Buscando…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Usar expresión regular"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH1} con {PH2}"
  },
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "Error al cargar la URL {PH1}: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "Ignorar las secuencias de comandos de extensiones"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "Ignorar este archivo"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "Nunca detener aquí"
  },
@@ -12144,7 +12183,7 @@
   "message": "Animaciones"
  },
  "panels/timeline/AppenderUtils.ts | sSelfS": {
-  "message": "{PH1} (solo el nodo: {PH2})"
+  "message": "{PH1} (individuales {PH2})"
  },
  "panels/timeline/CountersGraph.ts | documents": {
   "message": "Documentos"
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "Decodificación de imagen"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "Cambio de tamaño de la imagen"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "Instalar temporizador"
  },
@@ -12552,7 +12588,7 @@
   "message": "Principal"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | mainS": {
-  "message": "Principal: {PH1}"
+  "message": "Principal - {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | onIgnoreList": {
   "message": "En la lista de elementos ignorados"
@@ -12585,7 +12621,7 @@
   "message": "Worklet de subasta: {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workerS": {
-  "message": "Worker: {PH1}"
+  "message": "Worker — {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workerSS": {
   "message": "Worker: {PH1} — {PH2}"
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "- Sobrecarga alta debido a la instrumentación procesada"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "Cuando termines de grabar, arrastra para seleccionar un área de interés en la descripción general. Luego, haz zoom y desplaza el cronograma lateralmente con la rueda del mouse o las teclas {PH1}. {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "Uso de búfer"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "Borrar"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Haz clic en el botón de grabación {PH1} o presiona {PH2} para iniciar una nueva grabación."
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Haz clic en el botón de volver a cargar {PH1} o presiona {PH2} para grabar la carga de la página."
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "Cerrar"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "Habilitar la instrumentación avanzada de procesamiento (lenta)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "Habilitar las estadísticas del selector CSS"
+  "message": "Habilitar las estadísticas del selector CSS (lento)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "No se pudo guardar el cronograma: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "Inicializando el generador de perfiles…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "Más información"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "Cargar perfil…"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "Hora"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "Copiar tabla"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "Sin agrupación"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "No se optimizó: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "Página"
  },
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "se cargó la secuencia de comandos desde la memoria caché"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "la secuencia de comandos no es apta"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "Estadísticas del selector"
  },
@@ -13262,11 +13283,14 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "Tiempo total"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "Evento de seguimiento"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "Tipo"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | url": {
-  "message": "URL"
+  "message": "Url"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | warning": {
   "message": "Advertencia"
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "Vuelve a abrir Herramientas para desarrolladores para restablecer la conexión cuando esté todo listo."
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "Cancelar"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "{PH1} coincidencias"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "Buscar"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "Coincidir mayúsculas y minúsculas"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "1 coincidencia"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "Buscar la anterior"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Usar expresión regular"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "Una o más configuraciones han cambiado; vuelve a cargar la página para que tengan efecto."
  },
@@ -13932,7 +13947,10 @@
   "message": "Después de volver a cargar la página, Herramientas para desarrolladores volverá a conectarse de manera automática."
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "Borrar entrada"
+  "message": "Borrar"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "Filtrar"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "sin presionar"
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "Captura de pantalla de {PH1}. Selecciona para ver solicitudes previas."
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "Agregar secuencia de comandos a la lista de elementos ignorados"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Configurar seguimientos…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Terminar de configurar seguimientos"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "Gráfico tipo llama"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "Ocultar elementos secundarios recurrentes"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "Quitar secuencia de comandos de la lista de elementos ignorados"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "Restablecer elementos secundarios"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/es.json b/front_end/core/i18n/locales/es.json
index b48b93e..4006eb4 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/es.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/es.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "Web SQL no está disponible. Usa SQLite WebAssembly o Indexed Database."
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "El descriptor de permisos window-placement está obsoleto. Usa window-management en su lugar. Para obtener más ayuda, consulta https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "La política de permisos window-placement está obsoleta. Usa window-management en su lugar. Para obtener más ayuda, consulta https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "UTF‑16 no es compatible con response.json en XMLHttpRequest"
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "inseguro"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "Las cookies de terceros están bloqueadas en Chrome como parte de Privacy Sandbox."
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "Las cookies de terceros estarán bloqueadas en versiones futuras de Chrome como parte de Privacy Sandbox."
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "Notificar un error"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "Habilitando SharedArrayBuffer"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "Transporte de diccionarios de compresión"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<anónimo>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "Personalizar la superposición de controles de ventana de la barra de título de la PWA"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "Color del fondo oscuro"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "Color del tema oscuro"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "Descripción"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "Expandir de forma recurrente"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "Filtrar por clave (mostrar claves superiores o iguales a)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "IDB"
  },
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "El prerrenderizado no se ha usado porque, durante el tiempo de activación, la navegación tiene una URL efectiva que es distinta de su URL normal (por ejemplo, la página Nueva pestaña o las aplicaciones alojadas)."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "Desconocido"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "La página prerrenderizada ha solicitado una salida de audio. Esto no se admite actualmente."
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "La navegación del prerrenderizado ha fallado porque redirigía a una URL cuyo esquema no era http: ni https:."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "Desconocido"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "Desconocido"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "La navegación del prerrenderizado requería autenticación HTTP. Esto no se admite actualmente."
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "Filtrar por URL"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "Filtrar cobertura por tipo"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "Cargar a través del sitio web"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "Filtrar por URL y error"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "Carga los recursos HTTP(S) para desarrolladores a través del sitio web que inspeccionas, no con DevTools"
  },
@@ -6387,7 +6402,7 @@
   "message": "Código relacionado"
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | reloadRecommendation": {
-  "message": "Reload the page to capture related network request data for this message in order to create a better insight."
+  "message": "Vuelve a cargar la página para capturar los datos de solicitudes de red relacionados con este mensaje y crear mejores estadísticas."
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | report": {
   "message": "Denunciar problema legal"
@@ -6435,7 +6450,7 @@
   "message": "Tu organización ha desactivado esta función. Ponte en contacto con tus administradores para obtener más información."
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | rolloutRestricted": {
-  "message": "This feature is currently being rolled out. Stay tuned."
+  "message": "Esta función se está lanzando. No te la pierdas."
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | wrongLocale": {
   "message": "Para usar esta función, cambia al inglés tu preferencia de idioma en la configuración de DevTools."
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "Mostrar herramienta para solucionar problemas"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "Rendimiento"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "Grabar"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "Mostrar rendimiento"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "Mostrar sesiones de línea de tiempo recientes"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "Empezar a crear perfiles y volver a cargar la página"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "Detener"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "Motivos de composición"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "Rastreo de la pila:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "Filtrar por mensajes de registro"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "Información"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "Fuente del evento"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "Filtrar con regex (p. ej., https?)"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "ID"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "Filtrar"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "Filtrar con regex (p. ej., (web)?socket)"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "Longitud"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "Contención"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "Cadenas duplicadas"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "Mostrar datos internos (incluye detalles adicionales específicos de la implementación)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "Filtrar"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "Filtrar por clase"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "Buscar"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "Objetos asignados entre {PH1} y {PH2}"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "Objetos retenidos por la consola de DevTools"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "Objetos retenidos por nodos de DOM separados"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1} %"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "Subida: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "Repetición de reproducción extremadamente lenta"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "Extremadamente lenta"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "Repetición de reproducción"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "Velocidad extremadamente lenta"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
+  "message": "Extremadamente lenta"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "Velocidad normal"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
   "message": "Normal (predeterminada)"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "Repetición de reproducción lenta"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "Velocidad lenta"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
   "message": "Lenta"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "Repetición de reproducción muy lenta"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "Velocidad muy lenta"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
   "message": "Muy lenta"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "Extensiones"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "Velocidad"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "Indexación interrumpida."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "Coincidir mayúsculas y minúsculas"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "No se han encontrado coincidencias."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "Actualizar"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "Buscar"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "Búsqueda finalizada."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "Búsqueda interrumpida."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "Consulta de búsqueda"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "Buscando…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Usar expresión regular"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH1} con {PH2}"
  },
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "No se ha podido cargar la URL {PH1}: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "Ignorar secuencias de comandos de extensiones"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "Ignorar este archivo"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "Nunca pausar aquí"
  },
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "Decodificación de imagen"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "Modificar tamaño de imagen"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "Instalar temporizador"
  },
@@ -12585,7 +12621,7 @@
   "message": "Worklet de subasta: {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workerS": {
-  "message": "Worker — {PH1}"
+  "message": "Worker-{PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workerSS": {
   "message": "Worker: {PH1} — {PH2}"
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "- Sobrecarga alta debido a instrumentación de renderizado"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "Después de grabar, selecciona un área de interés de la vista general arrastrando. A continuación, haz zoom y mueve la línea de tiempo con la rueda del ratón o con las teclas {PH1}. {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "Uso de búfer"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "Borrar"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Haz clic en el botón {PH1} o pulsa {PH2} para iniciar una grabación nueva."
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Haz clic en el botón de volver a cargar {PH1} o pulsa {PH2} para grabar la carga de la página."
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "Cerrar"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "Habilitar instrumentación avanzada de renderizado (lento)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "Habilitar estadísticas del selector de CSS"
+  "message": "Habilitar estadísticas del selector de CSS (lento)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "No se ha podido guardar la línea de tiempo: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "Inicializando profiler…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "Más información"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "Cargar perfil…"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "Tiempo"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "Copiar tabla"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "Sin agrupación"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "Sin optimizar: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "Página"
  },
@@ -13200,7 +13218,7 @@
   "message": "({PH1}, {PH2})"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sSDimensions": {
-  "message": "{PH1} × {PH2}"
+  "message": "{PH1}×{PH2}"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sSSquareBrackets": {
   "message": "{PH1} [{PH2}…]"
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "script cargado desde la caché"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "script no apto"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "Estadísticas de selector"
  },
@@ -13248,7 +13269,7 @@
   "message": "Tiempo dedicado a renderizar"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | timeout": {
-  "message": "Tiempo de espera"
+  "message": "Tiempo de espera agotado"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | timerId": {
   "message": "ID de temporizador"
@@ -13262,6 +13283,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "Tiempo total"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "Evento de rastreo"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "Tipo"
  },
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "Volver a abrir DevTools para conectarse de nuevo cuando haya terminado."
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "Cancelar"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "{PH1} coincidencias"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "Buscar"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "Coincidir mayúsculas y minúsculas"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "1 coincidencia"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "Buscar anterior"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Usar expresión regular"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "Se han cambiado uno o más ajustes que requieren volver a cargar para aplicarse."
  },
@@ -13932,7 +13947,10 @@
   "message": "Una vez que la página se vuelva a cargar, DevTools se volverá a conectar automáticamente."
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "Borrar entrada"
+  "message": "Borrar"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "Filtrar"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "sin pulsar"
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "Captura de pantalla de {PH1}. Selecciona para ver solicitudes previas."
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "Añadir secuencia de comandos a lista de ignoradas"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Configurar pistas…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Terminar de configurar pistas"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "Gráfico de llamas"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "Ocultar elementos secundarios repetidos"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "Quitar secuencia de comandos de la lista de ignorados"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "Restablecer elementos secundarios"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/et.json b/front_end/core/i18n/locales/et.json
index ac423f3..0ba624d 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/et.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/et.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "Web SQL-i tugi on katkestatud. Kasutage SQLite WebAssemblyt või indekseeritud andmebaasi"
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "Loa deskriptori window-placement tugi on katkestatud. Kasutage selle asemel deskriptorit window-management. Lisaabi saamiseks külastage saiti https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "Loa reegli window-placement tugi on katkestatud. Kasutage selle asemel reeglit window-management. Lisaabi saamiseks külastage saiti https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "JSON-vastus ei toeta vormingut UTF-16 atribuudis XMLHttpRequest"
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "ebaturvaline"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "Kolmanda osapoole küpsisefail on Chrome'is Privaatsuse liivakastiga blokeeritud."
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "Kolmanda osapoole küpsisefailid blokeeritakse Chrome'i tulevastes versioonides Privaatsuse liivakastiga."
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "Veast teavitamine"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "Üksuse SharedArrayBuffer lubamine"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "Tihendamissõnastiku transpordifunktsioon"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<anonüümne>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "Kohandage oma PWA pealkirjariba akna juhtelementide ülekatet"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "Tumeda tausta värv"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "Tumeda teema värv"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "Kirjeldus"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "Laienda rekursiivselt"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "Filtreeri võtme järgi (näitab võtmeid, mis on suuremad või võrdsed kui antud väärtus)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "IDB"
  },
@@ -2790,7 +2790,7 @@
   "message": "Kustuta valitud"
  },
  "panels/application/ServiceWorkerCacheViews.ts | filterByPath": {
-  "message": "Filtreeri tee alusel"
+  "message": "Filtreeri tee järgi"
  },
  "panels/application/ServiceWorkerCacheViews.ts | headers": {
   "message": "Päised"
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "Eelrenderdust ei kasutatud, kuna aktiveerimise ajal oli navigeerimisel kehtiv URL, mis erineb selle tavalisest URL-ist. (Näiteks uue vahelehe leht või hostitud rakendused.)"
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "Teadmata"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "Eelrenderdatud leht taotles heliväljundit, mida praegu ei toetata."
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "Eelrenderdamise navigeerimine ebaõnnestus, kuna see suunati ümber URL-ile, mille skeem ei olnud http: või https:."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "Teadmata"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "Teadmata"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "Eelrenderduse navigeerimine nõudis HTTP autentimist, mida praegu ei toetata."
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "Filtreeri URL-i järgi"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "Filtreeri katvus tüübi alusel"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "Laadige veebisaidi kaudu"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "Filtreeri URL-i ja vea järgi"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "Laadige arendaja HTTP(S) ressursse kontrollitud veebisaidi kaudu, mitte arendaja tööriistade kaudu"
  },
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "Kuva probleemid"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "Toimivus"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "Salvesta"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "Kuva tööriist Toimivus"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "Kuva hiljutised ajaskaala seansid"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "Alusta profileerimist ja laadi leht uuesti"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "Katkesta"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "Liitmise põhjused"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "Virna jälg:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "Filtreeri logisõnumite järgi"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "Teave"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "Sündmuse allikas"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "Filtreeri regulaaravaldisega (näide: https?)"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "ID"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "Filtreeri"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "Filtreeri regulaaravaldisega (näide: (web)?socket)"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "Pikkus"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "Sisaldamine"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "Duplikaatstringid"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "Sisemiste andmete avaldamine (hõlmab täiendavaid juurutamisandmeid)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "Filtreeri"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "Filtreeri klassi järgi"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "Otsi"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "Profiilide {PH1} ja {PH2} vahel jaotatud objektid"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "Arendaja tööriistade konsooli säilitatud objektid"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "Eemaldatud DOM-i sõlmede säilitatud objektid"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1}%"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "Üleslaadimine: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "Väga aeglane taasesitus"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "Äärmiselt aeglane"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "Esita"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "Äärmiselt aeglane kiirus"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
+  "message": "Äärmiselt aeglane"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "Tavakiirus"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
   "message": "Tavaline (vaikeseade)"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "Aeglane taasesitus"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "Aeglane kiirus"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
   "message": "Aeglane"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "Väga aeglane taasesitus"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "Väga aeglane kiirus"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
   "message": "Väga aeglane"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "Laiendused"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "Kiirus"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "Indekseerimine katkestati."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "Erista suur- ja väiketähti"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "Vasteid ei leitud."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "Värskenda"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "Otsing"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "Otsing jõudis lõpule."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "Otsing katkestati."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "Otsingupäring"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "Otsimine …"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Kasuta regulaaravaldist"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH1} ({PH2})"
  },
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "Viga URL-i {PH1} laadimisel: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "Ignoreeri laiendusskripte"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "Ignoreeri seda faili"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "Ära kunagi siin peatu"
  },
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "Pildi dekodeerimine"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "Pildi suuruse muutmine"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "Taimeri installimine"
  },
@@ -12585,7 +12621,7 @@
   "message": "Oksjoni töök — {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workerS": {
-  "message": "Worker – {PH1}"
+  "message": "Worker — {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | workerSS": {
   "message": "Worker: {PH1} – {PH2}"
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "- Märkimisväärne ressursikasutus värvimisseadmestiku tõttu"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "Pärast salvestamist valige ülevaates lohistades huvipakkuv piirkond. Seejärel suumige ja paanige ajaskaalat hiirerattaga või klahvidega {PH1}. {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "Puhvri kasutus"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "Kustuta"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Klõpsake salvestamisnupul {PH1} või vajutage klahve {PH2}, et alustada uut salvestist."
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Klõpsake uuesti laadimise nupul {PH1} või vajutage klahve {PH2}, et lehe laadimine salvestada."
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "Sule"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "Luba täiustatud värvimise seadmestik (aeglane)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "Luba CSS-i valija statistika"
+  "message": "Lülita CSS-i valija statistika sisse (aeglane)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "Ajaskaala salvestamine nurjus: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "Profileerija lähtestamine …"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "Lisateave"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "Laadi profiil …"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "Aeg"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "Kopeeri tabel"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "Rühmitamata"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "Pole optimeeritud: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "Leht"
  },
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "skript laaditi vahemälust"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "skript ei ole sobilik"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "Valija statistika"
  },
@@ -13262,6 +13283,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "Aeg kokku"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "Jälgimissündmus"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "Tüüp"
  },
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "Kui olete valmis, avage taas ühenduse loomiseks DevTools uuesti."
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "Tühista"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "{PH1} vastet"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "Otsi"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "Erista suur- ja väiketähti"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "1 vaste"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "Otsi eelmist"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Kasuta regulaaravaldist"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "Vähemalt üht seadet on muudetud ja selle jõustamiseks tuleb DevTools uuesti laadida."
  },
@@ -13932,7 +13947,10 @@
   "message": "Pärast lehe uuesti laadimist loob DevTools automaatselt uuesti ühenduse."
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "Tühjenda sisend"
+  "message": "Kustuta"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "Filter"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "pole vajutatud"
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "Üksuse {PH1} ekraanipilt – valige eelnevate päringute vaatamiseks."
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "Lisa skript eiramisloendisse"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Radade seadistamine …"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Viige radade seadistamine lõpule"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "Tulpdiagramm"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "Korduvate alamkirjete peitmine"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "Eemalda skript eiramisloendist"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "Lähtesta alamüksused"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/eu.json b/front_end/core/i18n/locales/eu.json
index 7141ac5..2ffd0b9 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/eu.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/eu.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "Web SQL zaharkituta dago. Erabili SQLite WebAssembly edo Indexed Database."
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "window-placement baimen-deskribatzailea zaharkituta dago. Erabili window-management horren ordez. Laguntza gehiago jasotzeko, joan https://bit.ly/window-placement-rename helbidera."
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "window-placement baimen-gidalerroa zaharkituta dago. Erabili window-management horren ordez. Laguntza gehiago jasotzeko, joan https://bit.ly/window-placement-rename helbidera."
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "XMLHttpRequest eskaerarako erantzun gisa balio duen JSON formatuko fitxategiak ez ditu onartzen UTF-16 formatuko karaktereak"
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "ez-segurua"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "Chrome-k blokeatu egin du hirugarrenen cookiea, Privacy Sandbox dela eta."
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "Chrome-ren etorkizuneko bertsioetan blokeatu egingo da hirugarrenen cookiea, Privacy Sandbox dela eta."
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "Eman akats baten berri"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "SharedArrayBuffer gaitzen"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "Hiztegi bidezko konprimatzea"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<anonimoa>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "Pertsonalizatu zure PWAren izenaren barrari dagozkion leihoak kontrolatzeko aukeren gainjartzea"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "Atzeko plano ilunaren kolorea"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "Gai ilunaren kolorea"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "Azalpena"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "Zabaldu modu errepikatuan"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "Iragazi gakoaren arabera (erakutsi handiagoak edo berdinak diren gakoak)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "IDB"
  },
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "Ez da erabili aurrez errendatzeko aukera, ohiko URLa eta funtzionatzen duen URLa bat ez datozelako; adibidez, Fitxa berria orria edo aplikazio ostatatuak."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "Ezezaguna"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "Aurrez errendatutako orriak audioa erreproduzitzeko eskatu du, baina orain ez da halakorik onartzen."
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "Errendatu aurreko nabigazioak huts egin du, http: edo https: ez den eskema bat daukan URL batera birbideratzen duelako."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "Ezezaguna"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "Ezezaguna"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "Errendatu aurreko nabigazioak HTTP autentifikazioa behar du, baina orain ez da halakorik onartzen."
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "Iragazi URLaren arabera"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "Iragazkien estaldura, motaren arabera"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "Kargatu wbgunearen bidez"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "Iragazi URLaren eta errorearen arabera"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "Kargatu HTTP(S) garatzaile-baliabideak ikuskatutako webgunearen bidez, ez garatzaileentzako tresnen bidez"
  },
@@ -5757,7 +5772,7 @@
   "message": "erakutsi"
  },
  "panels/elements/ElementsTreeOutline.ts | showAllNodesDMore": {
-  "message": "Erakutsi nodo guztiak ({PH1} gehiago)"
+  "message": "Erakutsi nodo guztiak (beste {PH1})"
  },
  "panels/elements/ElementsTreeOutline.ts | storeAsGlobalVariable": {
   "message": "Gorde aldagai orokor gisa"
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "Erakutsi arazoak"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "Errendimendua"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "Grabatu"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "Erakutsi errendimendua"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "Erakutsi azken kronologia-saioak"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "Hasi profilak ebaluatzen eta kargatu orria berriro"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "Gelditu"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "Konposatzeko arrazoiak"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "Pilaren arrastoa:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "Iragazi erregistroko mezuen arabera"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "Informazioa"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "Gertaeraren iturburua"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "Iragazi adierazpen erregularren bidez; adibidez: https?"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "Identifikatzailea"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "Iragazi"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "Iragazi adierazpen erregularren bidez; adibidez: (web)?socket"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "Luzera"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "Euspena"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "Kate bikoiztuak"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "Ezarri ikusgai barneko datuak (inplementazioaren berariazko xehetasun gehigarriak sartzen dira)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "Iragazi"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "Iragazi klasearen arabera"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "Bilatu"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "{PH1} eta {PH2} artean esleitutako objektuak"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "Garatzaileentzako tresnen kontsolak mantentzen dituen objektuak"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "DOMaren nodo bereiziek mantentzen dituzten objektuak"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "% {PH1}"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "Karga: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "Erreproduzitu berriro izugarri mantso"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "Izugarri mantso"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "Erreproduzitu berriro"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "Abiadura izugarri txikia"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
+  "message": "Izugarri mantso"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "Abiadura normala"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
   "message": "Normala (lehenetsia)"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "Erreproduzitu berriro mantso"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "Abiadura txikia"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
   "message": "Motela"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "Erreproduzitu berriro oso mantso"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "Abiadura oso txikia"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
   "message": "Oso motela"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "Luzapenak"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "Abiadura"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "Indexatze-prozesua eten egin da."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "Izan kontuan maiuskulak eta minuskulak"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "Ez da aurkitu emaitzarik."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "Freskatu"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "Bilaketa"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "Amaitu da bilaketa."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "Bilaketa eten egin da."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "Bilaketa-kontsulta"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "Bilatzen…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Erabili adierazpen erregularra"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH1} ({PH2})"
  },
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "Errore bat gertatu da {PH1} URLa kargatzean: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "Egin ez ikusi luzapenen scriptei"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "Egin ez ikusi fitxategiari"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "Ez egin inoiz pausaldirik hemen"
  },
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "Deskodetu irudia"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "Aldatu irudiaren tamaina"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "Instalatu tenporizadorea"
  },
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "- Errendatze-tresneriak eragindako gainkarga nabarmena"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "Grabatu eta gero, joan informazio orokorrera eta hautatu intereseko eremu bat hura arrastatuta. Ondoren, egin zoom eta mugitu kronologia saguaren gurpilarekin edo {PH1} teklekin. {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "Bufferraren erabilera"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "Garbitu"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Sakatu grabatzeko botoia ({PH1}) edo sakatu {PH2} beste grabaketa bat hasteko."
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Sakatu orria berriro kargatzeko {PH1} botoia edo sakatu {PH2} orriaren kargatzea erregistratzeko."
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "Itxi"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "Gaitu errendatze-tresneria aurreratua (motela)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "Gaitu CSS hautatzailearen estatistikak"
+  "message": "Gaitu CSS hautatzailearen estatistikak (mantso)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "Ezin izan da gorde kronologia: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "Errendimendu-analizatzailea hasieratzen…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "Lortu informazio gehiago"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "Kargatu profila…"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "Ordua"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "Kopiatu taula"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "Taldekatzerik ez"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "Optimizatu gabe: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "Orria"
  },
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "scripta cachetik kargatu da"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "scripta ez da egokia"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "Hautatzailearen estatistikak"
  },
@@ -13262,6 +13283,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "Iraupena, guztira"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "Arrasto-gertaera"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "Mota"
  },
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "Prest dagoenean berriro konektatzeko, ireki DevTools."
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "Utzi"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "{PH1} bat-etortze"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "Bilatu"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "Izan kontuan maiuskulak eta minuskulak"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "1 bat-etortze"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "Bilatu aurrekoa"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Erabili adierazpen erregularra"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "Ezarpen bat edo gehiago aldatu direnez, berriro kargatu behar da."
  },
@@ -13932,7 +13947,10 @@
   "message": "Orria berriz kargatzen denean, automatikoki konektatuko da berriro DevTools."
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "Garbitu idatzitakoa"
+  "message": "Garbitu"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "Iragazi"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "ez dago sakatuta"
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "Pantaila-argazkien iraupena: {PH1}. Hautatu hau aurretik egindako eskaerak ikusteko."
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "Gehitu script bat ez ikusi egitekoen zerrendan"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Konfiguratu pistak…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Amaitu pistak konfiguratzen"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "Sugar moduko diagrama"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "Ezkutatu bigarren mailako sarrera errepikatuak"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "Kendu scripta ez ikusi egitekoen zerrendatik"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "Berrezarri bigarren mailako sarrerak"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/fa.json b/front_end/core/i18n/locales/fa.json
index d3cc2db..95da1f5 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/fa.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/fa.json
@@ -1044,7 +1044,7 @@
   "message": "غیرفعال کردن جستجو درحین تایپ کردن (برای جستجو Enter را فشار دهید)"
  },
  "entrypoints/main/main-meta.ts | switchToDarkTheme": {
-  "message": "جابه‌جایی به زمینه تیره"
+  "message": "جابه‌جایی به زمینه تاریک"
  },
  "entrypoints/main/main-meta.ts | switchToLightTheme": {
   "message": "جابه‌جایی به زمینه روشن"
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "Web SQL منسوخ شده است. لطفاً از SQLite WebAssembly یا Indexed Database استفاده کنید"
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "توصیف‌گر اجازه window-placement منسوخ شده است. درعوض از window-management استفاده کنید. برای راهنمایی بیشتر، https://bit.ly/window-placement-rename را بررسی کنید."
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "خط‌مشی اجازه window-placement منسوخ شده است. درعوض از window-management استفاده کنید. برای راهنمایی بیشتر، https://bit.ly/window-placement-rename را بررسی کنید."
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "پاسخ json در XMLHttpRequest از UTF-16 پشتیبانی نمی‌کند."
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "غیرایمن"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "کوکی شخص ثالث به‌عنوان بخشی‌از «جعبه شنی حریم خصوصی» در Chrome مسدود است."
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "کوکی شخص ثالث به‌عنوان بخشی‌از «جعبه شنی حریم خصوصی» در نسخه‌های بعدی Chrome مسدود خواهد بود."
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "گزارش کردن اشکال"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "در حال فعال کردن SharedArrayBuffer"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "انتقال واژه‌نامه فشرده‌سازی"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<ناشناس>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "سفارشی‌سازی کردن رونهاد کنترل‌های پنجره مربوط به نوار عنوان برنامه وب پیش‌رو"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "رنگ پس‌زمینه تیره"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "رنگ زمینه تیره"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "شرح"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "گسترده کردن به‌صورت تکرارشونده"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "فیلتر کردن براساس کلید (نمایش کلیدهای بزرگ‌تر یا مساوی)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "IDB"
  },
@@ -3789,7 +3789,7 @@
   "message": "نام آزمایشی"
  },
  "panels/application/components/OriginTrialTreeView.ts | usageRestriction": {
-  "message": "محدودیت استفاده"
+  "message": "حد استفاده"
  },
  "panels/application/components/PermissionsPolicySection.ts | allowedFeatures": {
   "message": "ویژگی‌های مجاز"
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "پیش‌پرداز استفاده نشد زیرا درطول زمان فعال‌سازی، پیمایش نشانی وب مؤثری متفاوت از نشانی وب معمول آن دارد. (برای مثال، «صفحه برگه جدید» یا برنامه‌های میزبانی‌شده)."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "نامشخص"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "صفحه پیش‌پردازشده خروجی صوتی درخواست کرد که درحال‌حاضر پشتیبانی نمی‌شود."
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "پیمایش پیش‌پرداززنی ناموفق بود زیرا به نشانی وبی هدایت می‌کرد که طرح آن http:‎ یا https:‎ نبود."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "نامشخص"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "نامشخص"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "پیمایش پیش‌پرداززنی به اصالت‌سنجی HTTP نیاز داشت که درحال‌حاضر پشتیبانی نمی‌شود."
  },
@@ -4551,7 +4560,7 @@
   "message": "ماژول کاری مزایده آگهی"
  },
  "panels/browser_debugger/CategorizedBreakpointsSidebarPane.ts | breakpointHit": {
-  "message": "رسیدن به نقطه توقف"
+  "message": "رسیدن به نقطه گسست"
  },
  "panels/browser_debugger/CategorizedBreakpointsSidebarPane.ts | canvas": {
   "message": "بوم نقاشی"
@@ -4632,13 +4641,13 @@
   "message": "توقف در"
  },
  "panels/browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | breakpointHit": {
-  "message": "رسیدن به نقطه توقف"
+  "message": "رسیدن به نقطه گسست"
  },
  "panels/browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | breakpointRemoved": {
-  "message": "نقطه توقف برداشته شد"
+  "message": "نقطه گسست برداشته شد"
  },
  "panels/browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | breakpointSet": {
-  "message": "نقطه توقف تنظیم شد"
+  "message": "نقطه گسست تنظیم شد"
  },
  "panels/browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | checked": {
   "message": "علامت زده شد"
@@ -4647,7 +4656,7 @@
   "message": "فهرست نقطه‌های توقف DOM"
  },
  "panels/browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | noBreakpoints": {
-  "message": "نقطه توقف وجود ندارد"
+  "message": "نقطه گسست وجود ندارد"
  },
  "panels/browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | nodeRemoved": {
   "message": "گره برداشته شد"
@@ -4656,13 +4665,13 @@
   "message": "برداشتن همه نقطه‌های توقف DOM"
  },
  "panels/browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | removeBreakpoint": {
-  "message": "برداشتن نقطه توقف"
+  "message": "برداشتن نقطه گسست"
  },
  "panels/browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | revealDomNodeInElementsPanel": {
   "message": "نمایش گره DOM در پانل «عناصر»"
  },
  "panels/browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | sBreakpointHit": {
-  "message": "رسیدن به نقطه توقف {PH1}"
+  "message": "رسیدن به نقطه گسست {PH1}"
  },
  "panels/browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | sS": {
   "message": "{PH1}: {PH2}"
@@ -4677,10 +4686,10 @@
   "message": "لغوانتخاب‌شده"
  },
  "panels/browser_debugger/XHRBreakpointsSidebarPane.ts | addBreakpoint": {
-  "message": "افزودن نقطه توقف"
+  "message": "افزودن نقطه گسست"
  },
  "panels/browser_debugger/XHRBreakpointsSidebarPane.ts | addXhrfetchBreakpoint": {
-  "message": "افزودن نقطه توقف واکشی/ XHR"
+  "message": "افزودن نقطه گسست واکشی/ XHR"
  },
  "panels/browser_debugger/XHRBreakpointsSidebarPane.ts | anyXhrOrFetch": {
   "message": "هرگونه XHR یا واکشی"
@@ -4689,19 +4698,19 @@
   "message": "وقتی نشانی وب حاوی موارد زیر است، متوقف شود:"
  },
  "panels/browser_debugger/XHRBreakpointsSidebarPane.ts | breakpointHit": {
-  "message": "رسیدن به نقطه توقف"
+  "message": "رسیدن به نقطه گسست"
  },
  "panels/browser_debugger/XHRBreakpointsSidebarPane.ts | noBreakpoints": {
-  "message": "نقطه توقف وجود ندارد"
+  "message": "نقطه گسست وجود ندارد"
  },
  "panels/browser_debugger/XHRBreakpointsSidebarPane.ts | removeAllBreakpoints": {
   "message": "حذف همه نقاط توقف"
  },
  "panels/browser_debugger/XHRBreakpointsSidebarPane.ts | removeBreakpoint": {
-  "message": "برداشتن نقطه توقف"
+  "message": "برداشتن نقطه گسست"
  },
  "panels/browser_debugger/XHRBreakpointsSidebarPane.ts | urlBreakpoint": {
-  "message": "نقطه توقف نشانی وب"
+  "message": "نقطه گسست نشانی وب"
  },
  "panels/browser_debugger/XHRBreakpointsSidebarPane.ts | urlContainsS": {
   "message": "نشانی وب حاوی «{PH1}» است"
@@ -4995,7 +5004,7 @@
   "message": "همه پیام‌های حاوی {PH1} را پاک کنید"
  },
  "panels/console/ConsoleViewMessage.ts | cndBreakpoint": {
-  "message": "نقطه توقف شرطی"
+  "message": "نقطه گسست شرطی"
  },
  "panels/console/ConsoleViewMessage.ts | console": {
   "message": "کنسول"
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "فیلتر کردن براساس نشانی وب"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "فیلتر پوشش براساس نوع"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "بار کردن ازطریق وب‌سایت"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "فیلتر کردن براساس نشانی وب و خطا"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "بار کردن منابع توسعه‌دهنده HTTP(S) ازطریق وب‌سایتی که بازرسی می‌کنید، نه ازطریق DevTools"
  },
@@ -5793,7 +5808,7 @@
   "message": "فعال/ غیرفعال کردن نمای لایه‌های CSS"
  },
  "panels/elements/MarkerDecorator.ts | domBreakpoint": {
-  "message": "نقطه توقف DOM"
+  "message": "نقطه گسست DOM"
  },
  "panels/elements/MarkerDecorator.ts | elementIsHidden": {
   "message": "عنصر پنهان است"
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "نمایش مشکلات"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "عملکرد"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "ضبط"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "نمایش عملکرد"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "نمایش جلسه‌های خط زمان اخیر"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "شروع نمایه‌سازی و بار کردن مجدد صفحه"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "توقف"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "دلایل ترکیب‌بندی"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "ردیاب پشته‌ای:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "فیلتر کردن براساس پیام‌های گزارش"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "اطلاعات"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "منبع رویداد"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "فیلتر کردن بااستفاده از عبارت باقاعده (مثلاً https?‎)"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "شناسه"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "فیلتر"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "فیلتر کردن بااستفاده از عبارت باقاعده (مثلاً ‎(web)?socket)"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "طول"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "مهار"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "رشته‌های تکراری"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "آشکار کردن داده‌های داخلی (شامل جزئیات خاص پیاده‌سازی بیشتری است)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "فیلتر"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "فیلتر کردن براساس کلاس"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "یافتن"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "اشیای تخصیص‌یافته بین {PH1} و {PH2}"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "اشیای حفظ‌شده توسط کنسول DevTools"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "اشیای حفظ‌شده توسط گره‌های جداشده DOM"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1}٪"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "بارگذاری: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "بازپخش بسیار کند"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "بسیار کند"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "بازپخش"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "سرعت فوق‌العاده پایین"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
+  "message": "بسیار کند"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "سرعت عادی"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
   "message": "عادی (پیش‌فرض)"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "بازپخش کند"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "سرعت پایین"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
   "message": "کند"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "بازپخش خیلی کند"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "سرعت بسیار پایین"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
   "message": "خیلی کند"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "افزونه‌ها"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "سرعت"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10080,7 +10137,7 @@
   "message": "نوع کنش نامشخص است."
  },
  "panels/recorder/components/StepView.ts | addBreakpoint": {
-  "message": "افزودن نقطه توقف"
+  "message": "افزودن نقطه گسست"
  },
  "panels/recorder/components/StepView.ts | addStepAfter": {
   "message": "افزودن مرحله بعداز"
@@ -10137,7 +10194,7 @@
   "message": "باز کردن کنش‌های مرحله"
  },
  "panels/recorder/components/StepView.ts | removeBreakpoint": {
-  "message": "حذف نقطه توقف"
+  "message": "حذف نقطه گسست"
  },
  "panels/recorder/components/StepView.ts | removeStep": {
   "message": "حذف مرحله"
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "نمایه‌گذاری قطع شد."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "مطابقت دادن با اندازه حروف"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "مورد منطبقی یافت نشد."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "بازآوری"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "جستجو"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "جستجو تمام شد."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "جستجو قطع شد."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "عبارت جستجو"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "درحال جستجو…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "استفاده از عبارت باقاعده"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH1} با {PH2}"
  },
@@ -11145,22 +11190,22 @@
   "message": "نشانی وب نگاشت منبع: "
  },
  "panels/sources/BreakpointEditDialog.ts | breakpoint": {
-  "message": "نقطه توقف"
+  "message": "نقطه گسست"
  },
  "panels/sources/BreakpointEditDialog.ts | breakpointType": {
-  "message": "نوع نقطه توقف"
+  "message": "نوع نقطه گسست"
  },
  "panels/sources/BreakpointEditDialog.ts | closeDialog": {
   "message": "بستن کادر ویرایش و ذخیره کردن تغییرات"
  },
  "panels/sources/BreakpointEditDialog.ts | conditionalBreakpoint": {
-  "message": "نقطه توقف شرطی"
+  "message": "نقطه گسست شرطی"
  },
  "panels/sources/BreakpointEditDialog.ts | expressionToCheckBeforePausingEg": {
   "message": "عبارتی که قبل از مکث بررسی می‌شود؛ برای نمونه x > ۵"
  },
  "panels/sources/BreakpointEditDialog.ts | learnMoreOnBreakpointTypes": {
-  "message": "بیشتر بدانید: انواع نقطه توقف"
+  "message": "بیشتر بدانید: انواع نقطه گسست"
  },
  "panels/sources/BreakpointEditDialog.ts | logAMessageToConsoleDoNotBreak": {
   "message": "پیامی در کنسول گزارش شود، متوقف نشود"
@@ -11307,7 +11352,7 @@
   "message": "هنگام اثبات موقتاً متوقف شد"
  },
  "panels/sources/DebuggerPausedMessage.ts | pausedOnBreakpoint": {
-  "message": "در نقطه توقف موقتاً متوقف شد"
+  "message": "در نقطه گسست موقتاً متوقف شد"
  },
  "panels/sources/DebuggerPausedMessage.ts | pausedOnCspViolation": {
   "message": "در نقض CSP موقتاً متوقف شد"
@@ -11346,10 +11391,10 @@
   "message": "خطای WebGL روی داد ({PH1})"
  },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | addBreakpoint": {
-  "message": "افزودن نقطه توقف"
+  "message": "افزودن نقطه گسست"
  },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | addConditionalBreakpoint": {
-  "message": "افزودن نقاط توقف شرطی…"
+  "message": "افزودن نقطه گسست شرطی…"
  },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | addLogpoint": {
   "message": "افزودن نقطه گزارش…"
@@ -11379,23 +11424,17 @@
   "message": "DevTools نمی‌تواند منابع نوشته‌شده را نشان دهد، اما می‌توانید کد مستقرشده را اشکال‌زدایی کنید."
  },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | disableBreakpoint": {
-  "message": "{n,plural, =1{غیرفعال کردن نقطه توقف}one{غیرفعال کردن همه نقاط توقف موجود در صف}other{غیرفعال کردن همه نقاط توقف موجود در صف}}"
+  "message": "{n,plural, =1{غیرفعال کردن نقطه گسست}one{غیرفعال کردن همه نقاط توقف موجود در صف}other{غیرفعال کردن همه نقاط توقف موجود در صف}}"
  },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | editBreakpoint": {
-  "message": "ویرایش نقطه توقف…"
+  "message": "ویرایش نقطه گسست…"
  },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | enableBreakpoint": {
-  "message": "{n,plural, =1{فعال کردن نقطه توقف}one{فعال کردن همه نقاط توقف موجود در صف}other{فعال کردن همه نقاط توقف موجود در صف}}"
+  "message": "{n,plural, =1{فعال کردن نقطه گسست}one{فعال کردن همه نقاط توقف موجود در صف}other{فعال کردن همه نقاط توقف موجود در صف}}"
  },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "خطا در بارگیری نشانی وب {PH1}: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "نادیده گرفتن دستورگان افزونه"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "نادیده گرفتن این فایل"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "هرگز اینجا موقتاً متوقف نشود"
  },
@@ -11406,7 +11445,7 @@
   "message": "برای فعال کردن مجدد، مطمئن شوید فایل در فهرست استثناها نباشد و دوباره بارگیری کنید."
  },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | removeBreakpoint": {
-  "message": "{n,plural, =1{برداشتن نقطه توقف}one{برداشتن همه نقاط توقف موجود در صف}other{برداشتن همه نقاط توقف موجود در صف}}"
+  "message": "{n,plural, =1{برداشتن نقطه گسست}one{برداشتن همه نقاط توقف موجود در صف}other{برداشتن همه نقاط توقف موجود در صف}}"
  },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | removeFromIgnoreList": {
   "message": "برداشتن از فهرست نادیده گرفتن"
@@ -11751,7 +11790,7 @@
   "message": "بازآوری عبارت‌های نظارت"
  },
  "panels/sources/components/BreakpointsView.ts | breakpointHit": {
-  "message": "رسیدن به نقطه توقف {PH1}"
+  "message": "رسیدن به نقطه گسست {PH1}"
  },
  "panels/sources/components/BreakpointsView.ts | checked": {
   "message": "علامت زده شد"
@@ -11796,7 +11835,7 @@
   "message": "برداشتن همه نقطه‌های توقف در فایل"
  },
  "panels/sources/components/BreakpointsView.ts | removeBreakpoint": {
-  "message": "برداشتن نقطه توقف"
+  "message": "برداشتن نقطه گسست"
  },
  "panels/sources/components/BreakpointsView.ts | removeOtherBreakpoints": {
   "message": "برداشتن دیگر نقاط توقف"
@@ -11889,7 +11928,7 @@
   "message": "شناسایی تورفتگی"
  },
  "panels/sources/sources-meta.ts | disableAutoFocusOnDebuggerPaused": {
-  "message": "پانل «منابع» هنگام راه‌اندازی نقطه توقف کانونی نمی‌شود"
+  "message": "پانل «منابع» هنگام راه‌اندازی نقطه گسست کانونی نمی‌شود"
  },
  "panels/sources/sources-meta.ts | disableAutocompletion": {
   "message": "غیرفعال کردن تکمیل خودکار"
@@ -11940,7 +11979,7 @@
   "message": "نویسه‌های فاصله سفید نشان داده نشود"
  },
  "panels/sources/sources-meta.ts | enableAutoFocusOnDebuggerPaused": {
-  "message": "پانل «منابع» هنگام راه‌اندازی نقطه توقف کانونی می‌شود"
+  "message": "پانل «منابع» هنگام راه‌اندازی نقطه گسست کانونی می‌شود"
  },
  "panels/sources/sources-meta.ts | enableAutocompletion": {
   "message": "فعال کردن تکمیل خودکار"
@@ -12114,13 +12153,13 @@
   "message": "رشته‌ها"
  },
  "panels/sources/sources-meta.ts | toggleBreakpoint": {
-  "message": "فعال/ غیرفعال کردن نقطه توقف"
+  "message": "فعال/ غیرفعال کردن نقطه گسست"
  },
  "panels/sources/sources-meta.ts | toggleBreakpointEnabled": {
-  "message": "فعال کردن نقطه توقف"
+  "message": "فعال کردن نقطه گسست"
  },
  "panels/sources/sources-meta.ts | toggleBreakpointInputWindow": {
-  "message": "پنهان/ نمایان کردن پنجره ورودی نقطه توقف"
+  "message": "پنهان/ نمایان کردن پنجره ورودی نقطه گسست"
  },
  "panels/sources/sources-meta.ts | toggleDebuggerSidebar": {
   "message": "روشن/خاموش کردن نوار کناری اشکال‌زدا"
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "رمزگشایی تصویر"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "تغییر اندازه تصویر"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "زمان‌سنج نصب"
  },
@@ -12555,13 +12591,13 @@
   "message": "اصلی — {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | onIgnoreList": {
-  "message": "در فهرست استثناها"
+  "message": "در فهرست نادیده گرفتن"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | raster": {
-  "message": "شطرنجی"
+  "message": "تصویر نقطه‌ای"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | rasterizerThreadS": {
-  "message": "رشته شطرنجی‌کننده {PH1}"
+  "message": "رشته ایجادکننده تصویر نقطه‌ای {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | sellerWorklet": {
   "message": "ماژول کاری فروشنده"
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "- سربار زیاد به‌دلیل ابزارگری نقاشی"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "پس از ضبط، ناحیه موردنظر در نمای کلی را با کشیدن انتخاب کنید. سپس، با چرخ موشواره یا کلیدهای {PH1}، خط زمان را بزرگ‌نمایی کنید و حرکت دهید. {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "استفاده از میان‌گیری"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "پاک کردن"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "برای ضبط جدید، روی دکمه ضبط {PH1} کلیک کنید یا {PH2} را فشار دهید."
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "برای ضبط کردن بارگیری صفحه، روی دکمه بار کردن مجدد {PH1} کلیک کنید یا {PH2} را فشار دهید."
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "بستن"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "فعال کردن ابزارگری نقاشی پیشرفته (آهسته)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "فعال کردن آمار گزینشگر CSS"
+  "message": "فعال کردن آمار گزینشگر CSS (آهسته)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "خط زمان ذخیره نشد: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "راه‌اندازی تحلیل‌گر…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "بیشتر بدانید"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "بار کردن نمایه…"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "زمان"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "کپی کردن جدول"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "بدون گروه‌بندی"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "بهینه‌نشده: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "صفحه"
  },
@@ -13077,7 +13095,7 @@
   "message": "شناسه"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | invalidationWithCallFrame": {
-  "message": "{PH1} در {PH2}"
+  "message": "‫{PH1} در {PH2}"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | invalidations": {
   "message": "ابطال‌ها"
@@ -13191,7 +13209,7 @@
   "message": "{PH1} جمع‌آوری شد"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sOfS": {
-  "message": "{PH1} از {PH2}"
+  "message": "‫{PH1} از {PH2}"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sS": {
   "message": "{PH1}: {PH2}"
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "متن از حافظه پنهان بار شد"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "متن واجدشرایط نیست"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "آمار گزینشگر"
  },
@@ -13262,6 +13283,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "زمان کل"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "رویداد ردیابی"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "نوع"
  },
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "هنگام آمادگی، DevTools را دوباره باز کنید و مجدداً متصل شوید."
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "لغو"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "{PH1} مورد منطبق"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "یافتن"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "مطابقت دادن با اندازه حروف"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "۱ مورد منطبق"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "جستجوی قبلی"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "استفاده از عبارت باقاعده"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "یک یا چند تنظیم تغییر کرده است که برای اعمال شدن به بار کردن مجدد نیاز دارد."
  },
@@ -13932,7 +13947,10 @@
   "message": "پس‌از بار کردن مجدد صفحه، DevTools دوباره متصل خواهد شد."
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "پاک کردن ورودی"
+  "message": "پاک کردن"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "فیلتر"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "غیرفعال شد"
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "نماگرفت برای {PH1} - برای مشاهده درخواست‌های قبلی انتخاب کنید."
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "افزودن دستورگان به فهرست استثناها"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "پیکربندی مسیرها…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "اتمام پیکربندی مسیرها"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "نمودار شعله‌ای"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "پنهان کردن فرزندان تکراری"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "حذف دستورگان از فهرست استثناها"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "بازنشانی فرزندان"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/fi.json b/front_end/core/i18n/locales/fi.json
index 0a45f6c..ca768df 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/fi.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/fi.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "Web SQL on poistettu käytöstä. Käytä SQLite WebAssemblya tai Indexed Databasea"
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "Lupakuvaus window-placement on poistettu käytöstä. Valitse sen sijaan window-management. Lue lisäohjeita osoitteesta https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "Lupakäytäntö window-placement on poistettu käytöstä. Valitse sen sijaan window-management. Lue lisäohjeita osoitteesta https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "Vastaus-JSON ei tue UTF-16:ta kohteessa XMLHttpRequest"
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "epävarma"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "Kolmannen osapuolen eväste on estetty Chromessa osana Privacy Sandboxia."
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "Kolmannen osapuolen evästeet estetään tulevissa Chrome-versioissa osana Privacy Sandboxia."
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "Ilmoita virheestä"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "SharedArrayBuffer otetaan käyttöön"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "Pakkaussanakirjan kuljetus"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<anonyymi>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "Muokkaa PWA:n otsikkopalkissa olevia Window Controls Overlay ‑valintoja"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "Tumma taustaväri"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "Tumman teeman väri"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "Kuvaus"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "Laajenna jälkeenpäin"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "Suodata avaimen mukaan (näytä näppäimet, jotka ovat suurempia tai yhtä suuria)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "IDB"
  },
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "Esirenderöintiä ei käytetty, koska aktivoinnin aikana navigoinnissa on lopullinen URL-osoite, joka poikkeaa sen tavallisesta URL-osoitteesta. (Esimerkiksi Uusi välilehti ‑sivu tai hostatut sovellukset)."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "Tuntematon"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "Esirenderöity sivu pyysi audion toistoa, jota ei tällä hetkellä tueta."
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "Esirenderöinnin siirtyminen epäonnistui, koska se uudelleenohjasi URL-osoitteeseen, jonka muoto ei ollut http: tai https:."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "Tuntematon"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "Tuntematon"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "Esirenderöinnin siirtyminen edellytti HTTP-todennusta, jota ei tällä hetkellä tueta."
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "Suodata URL-osoitteen mukaan"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "Suodata kattavuus tyypin mukaan"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "Lataa verkkosivuston kautta"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "Suodata URL-osoitteen ja virheen mukaan"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "Lataa HTTP(S)-kehittäjäresurssit tarkastelemasi verkkosivuston kautta, ei DevToolsin kautta"
  },
@@ -5757,7 +5772,7 @@
   "message": "näytä"
  },
  "panels/elements/ElementsTreeOutline.ts | showAllNodesDMore": {
-  "message": "Näytä kaikki noodit ({PH1} lisää)"
+  "message": "Näytä kaikki solmut ({PH1} lisää)"
  },
  "panels/elements/ElementsTreeOutline.ts | storeAsGlobalVariable": {
   "message": "Tallenna globaalina muuttujana"
@@ -6387,7 +6402,7 @@
   "message": "Tähän liittyvä koodi"
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | reloadRecommendation": {
-  "message": "Reload the page to capture related network request data for this message in order to create a better insight."
+  "message": "Päivitä sivu tallentaaksesi tähän viestiin liittyvä verkkopyyntödata parempien tietojen saamiseksi."
  },
  "panels/explain/components/ConsoleInsight.ts | report": {
   "message": "Ilmoita oikeudellisesta ongelmasta"
@@ -6435,7 +6450,7 @@
   "message": "Organisaatio laittoi tämän ominaisuuden pois päältä. Pyydä lisätietoja järjestelmänvalvojilta."
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | rolloutRestricted": {
-  "message": "This feature is currently being rolled out. Stay tuned."
+  "message": "Tätä ominaisuutta ollaan parhaillaan ottamassa käyttöön. Pysy kuulolla."
  },
  "panels/explain/explain-meta.ts | wrongLocale": {
   "message": "Jos haluat käyttää tätä ominaisuutta, vaihda kieleksi englanti DevTools-asetuksissa."
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "Näytä ongelmat"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "Suorituskyky"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "Tallenna"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "Näytä suorituskyky"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "Näytä viimeaikaiset aikajanaistunnot"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "Aloita profilointi ja lataa sivu uudelleen"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "Lopeta"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "Yhdistämissyyt"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "Pinon jälki:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "Suodata lokiviestien mukaan"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "Tiedot"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "Tapahtuman lähde"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "Suodata säännöllisen lausekkeen avulla (esim. https?)"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "Tunnus"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "Suodata"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "Suodata säännöllisen lausekkeen avulla (esim. (web)?socket)"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "Pituus"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "Säilytys"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "Päällekkäiset merkkijonot"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "Näytä sisäiset tiedot (sisältää muita toteutuskohtaisia tietoja)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "Suodata"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "Suodata luokan mukaan"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "Hae"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "Objektit jaettu näiden välillä: {PH1} ja {PH2}"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "DevTools-konsolin säilyttämät objektit"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "Irrotettujen DOM-solmujen säilyttämät objektit"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1} %"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "Lataa: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "Erittäin hidas toisto"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "Erittäin hidas"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "Toista uudelleen"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
-  "message": "Normaali (oletus)"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "Erittäin hidas nopeus"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "Hidas uudelleentoisto"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
-  "message": "Hidas"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "Erittäin hidas uudelleentoisto"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
   "message": "Erittäin hidas"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "Normaali nopeus"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+  "message": "Normaali (oletus)"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "Hidas nopeus"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+  "message": "Hidas"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "Erittäin hidas nopeus"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+  "message": "Erittäin hidas"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "Laajennukset"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "Nopeus"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "Hakemiston luominen keskeytetty."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "Ota kirjainkoko huomioon"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "Osumia ei löydy"
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "Päivitä"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "Haku"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "Haku on valmis."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "Haku keskeytettiin."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "Hakulauseke"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "Haetaan…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Käytä säännöllistä lauseketta"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH1}, {PH2}"
  },
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "Virhe ladattaessa URL-osoitetta {PH1}: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "Ohita laajennusskriptit"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "Ohita tämä tiedosto"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "Älä koskaan keskeytä tässä"
  },
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "Kuvan purkaminen"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "Kuvan koon muuttaminen"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "Asenna ajastin"
  },
@@ -12555,7 +12591,7 @@
   "message": "Ensisijainen — {PH1}"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | onIgnoreList": {
-  "message": "Ohituslistassa"
+  "message": "Ohitusluettelossa"
  },
  "panels/timeline/ThreadAppender.ts | raster": {
   "message": "Rasteri"
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "– Merkittävää resurssien käyttöä piirron instrumentoinnin vuoksi"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "Tallennuksen jälkeen valitse kiinnostava alue yleiskatsauksesta vetämällä. Sitten zoomaa ja panoroi aikajanaa hiiren rullalla tai näppäinyhdistelmällä {PH1}. {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "Puskurin käyttö"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "Poista"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Klikkaa tallennuspainiketta {PH1} tai paina {PH2}, kun haluat aloittaa uuden tallennuksen."
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "Klikkaa uudelleenlatauspainiketta {PH1} tai paina {PH2}, jos haluat tallentaa sivun latauksen."
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "Sulje"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "Ota edistynyt piirtämisen instrumentointi (hidas) käyttöön"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "Ota CSS-valitsimen tilastot käyttöön"
+  "message": "Ota CSS-valitsimen tilastot käyttöön (hidas)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "Aikajanan tallennus epäonnistui: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "Alustetaan profiloijaa…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "Lue lisää"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "Lataa profiili…"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "Aika"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "Kopioi taulukko"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "Ei ryhmittelyä"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "Ei optimoitu: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "Sivu"
  },
@@ -13200,7 +13218,7 @@
   "message": "({PH1}, {PH2})"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sSDimensions": {
-  "message": "{PH1} × {PH2}"
+  "message": "{PH1} × {PH2}"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | sSSquareBrackets": {
   "message": "{PH1} [{PH2}…]"
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "komentosarja ladattu välimuistista"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "komentosarja ei kelpaa"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "Valitsimen tilastot"
  },
@@ -13262,6 +13283,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "Kokonaisaika"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "Jäljitä tapahtuma"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "Tyyppi"
  },
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "Kun valmista, muodosta uusi yhteys avaamalla DevTools uudelleen."
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "Peru"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "{PH1} tulosta"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "Hae"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "Ota kirjainkoko huomioon"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "1 tulos"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "Etsi edellinen"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Käytä säännöllistä lauseketta"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "Ainakin yhtä asetusta on muutettu. Voimaantulo edellyttää päivitystä."
  },
@@ -13934,6 +13949,9 @@
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
   "message": "Tyhjennä"
  },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "Suodata"
+ },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "ei painettu"
  },
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "Kuvakaappaus: {PH1} – valitse nähdäksesi edeltävät pyynnöt."
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "Lisää skripti ohituslistalle"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Määritä kanavat…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Viimeistele kanavien määritys"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "Liekkikaavio"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "Piilota toistuvat alatasot"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "Poista skripti ohituslistalta"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | resetChildren": {
   "message": "Nollaa alatasot"
  },
diff --git a/front_end/core/i18n/locales/fil.json b/front_end/core/i18n/locales/fil.json
index 1a2b0b5..c467845 100644
--- a/front_end/core/i18n/locales/fil.json
+++ b/front_end/core/i18n/locales/fil.json
@@ -1292,12 +1292,6 @@
  "generated/Deprecation.ts | WebSQL": {
   "message": "Hindi na ginagamit ang Web SQL. Gumamit ng SQLite WebAssembly o Indexed Database"
  },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionDescriptorUsed": {
-  "message": "Hindi na ginagamit ang window-placement ng descriptor ng pahintulot. window-management na lang ang gamitin. Para sa higit pang tulong, tingnan ang https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
- "generated/Deprecation.ts | WindowPlacementPermissionPolicyParsed": {
-  "message": "Hindi na ginagamit ang window-placement ng patakaran sa pahintulot. window-management na lang ang gamitin. Para sa higit pang tulong, tingnan ang https://bit.ly/window-placement-rename."
- },
  "generated/Deprecation.ts | XHRJSONEncodingDetection": {
   "message": "Hindi sinusuportahan ang UTF-16 ng sagot na json sa XMLHttpRequest"
  },
@@ -1433,6 +1427,12 @@
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | anInsecure": {
   "message": "isang hindi secure"
  },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdErrorMessage": {
+  "message": "Naka-block ang third-party na cookie sa Chrome bilang bahagi ng Privacy Sandbox."
+ },
+ "models/issues_manager/CookieIssue.ts | consoleTpcdWarningMessage": {
+  "message": "Ibo-block ang third-party na cookie sa mga bersyon ng Chrome sa hinaharap bilang bahagi ng Privacy Sandbox."
+ },
  "models/issues_manager/CookieIssue.ts | fileCrosSiteRedirectBug": {
   "message": "Mag-file ng bug"
  },
@@ -1526,6 +1526,9 @@
  "models/issues_manager/SharedArrayBufferIssue.ts | enablingSharedArrayBuffer": {
   "message": "Pag-enable sa SharedArrayBuffer"
  },
+ "models/issues_manager/SharedDictionaryIssue.ts | compressionDictionaryTransport": {
+  "message": "Pag-transport ng Compression Dictionary"
+ },
  "models/logs/NetworkLog.ts | anonymous": {
   "message": "<anonymous>"
  },
@@ -2189,12 +2192,6 @@
  "panels/application/AppManifestView.ts | customizePwaTitleBar": {
   "message": "I-customize ang overlay ng mga kontrol sa window ng title bar ng iyong PWA"
  },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkBackgroundColor": {
-  "message": "Madilim na kulay ng background"
- },
- "panels/application/AppManifestView.ts | darkThemeColor": {
-  "message": "Kulay ng madilim na tema"
- },
  "panels/application/AppManifestView.ts | description": {
   "message": "Paglalarawan"
  },
@@ -2648,6 +2645,9 @@
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | expandRecursively": {
   "message": "Palawakin sa Recursive na Paraan"
  },
+ "panels/application/IndexedDBViews.ts | filterByKey": {
+  "message": "I-filter ayon sa key (magpakita ng mga key na mas mataas o katumbas ng)"
+ },
  "panels/application/IndexedDBViews.ts | idb": {
   "message": "IDB"
  },
@@ -2790,7 +2790,7 @@
   "message": "I-delete ang Pinili"
  },
  "panels/application/ServiceWorkerCacheViews.ts | filterByPath": {
-  "message": "I-filter ayon sa Path"
+  "message": "I-filter ayon sa path"
  },
  "panels/application/ServiceWorkerCacheViews.ts | headers": {
   "message": "Mga Header"
@@ -4262,6 +4262,9 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusActivationUrlHasEffectiveUrl": {
   "message": "Hindi ginamit ang prerender dahil noong panahon ng pag-activate, mayroong may bisang URL ang pag-navigate na iba sa normal nitong URL. (Halimbawa, ang Page ng Bagong Tab, o mga hino-host na app.)"
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAllPrerenderingCanceled": {
+  "message": "Hindi Alam"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusAudioOutputDeviceRequested": {
   "message": "Nag-request ang na-prerender na page ng audio output, na kasalukuyang hindi sinusuportahan."
  },
@@ -4301,6 +4304,12 @@
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusInvalidSchemeRedirect": {
   "message": "Hindi naisagawa ang pag-navigate sa pag-prerender dahil nag-redirect ito sa isang URL na hindi http: o https: ang scheme."
  },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceAdded": {
+  "message": "Hindi Alam"
+ },
+ "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusJavaScriptInterfaceRemoved": {
+  "message": "Hindi Alam"
+ },
  "panels/application/preloading/components/PreloadingString.ts | prerenderFinalStatusLoginAuthRequested": {
   "message": "Nag-require ang pag-navigate sa pag-prerender ng pag-authenticate ng HTTP, na kasalukuyang hindi sinusuportahan."
  },
@@ -5258,6 +5267,9 @@
  "panels/coverage/CoverageView.ts | css": {
   "message": "CSS"
  },
+ "panels/coverage/CoverageView.ts | filterByUrl": {
+  "message": "I-filter ayon sa URL"
+ },
  "panels/coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
   "message": "I-filter ang sakop ayon sa uri"
  },
@@ -5501,6 +5513,9 @@
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
   "message": "I-load sa pamamagitan ng website"
  },
+ "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | filterByText": {
+  "message": "I-filter ayon sa URL at error"
+ },
  "panels/developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
   "message": "I-load ang mga resource ng developer ng HTTP(S) sa pamamagitan ng website na sinisiyasat mo, hindi sa pamamagitan ng DevTools"
  },
@@ -5757,7 +5772,7 @@
   "message": "ipakita"
  },
  "panels/elements/ElementsTreeOutline.ts | showAllNodesDMore": {
-  "message": "Ipakita ang Lahat ng Node ({PH1} Pa)"
+  "message": "Ipakita ang lahat ng node ({PH1} pa)"
  },
  "panels/elements/ElementsTreeOutline.ts | storeAsGlobalVariable": {
   "message": "I-store bilang pangkalahatang variable"
@@ -5865,7 +5880,7 @@
   "message": "{PH1}[Istilo ng Mga Attribute]"
  },
  "panels/elements/StylePropertiesSection.ts | showAllPropertiesSMore": {
-  "message": "Ipakita ang Lahat ng Property ({PH1} pa)"
+  "message": "Ipakita ang lahat ng property ({PH1} pa)"
  },
  "panels/elements/StylePropertiesSection.ts | styleAttribute": {
   "message": "Attribute na style"
@@ -6824,6 +6839,24 @@
  "panels/issues/issues-meta.ts | showIssues": {
   "message": "Ipakita ang Mga Isyu"
  },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | performance": {
+  "message": "Performance"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | record": {
+  "message": "I-record"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showPerformance": {
+  "message": "Ipakita ang Performance"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | showRecentTimelineSessions": {
+  "message": "Ipakita ang mga kamakailang session sa timeline"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | startProfilingAndReloadPage": {
+  "message": "Simulan ang pag-profile at i-reload ang page"
+ },
+ "panels/js_timeline/js_timeline-meta.ts | stop": {
+  "message": "Ihinto"
+ },
  "panels/layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
   "message": "Mga Dahilan sa Pag-composite"
  },
@@ -7424,6 +7457,9 @@
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | errorStackLabel": {
   "message": "Stacktrace:"
  },
+ "panels/media/PlayerMessagesView.ts | filterByLogMessages": {
+  "message": "I-filter ayon sa mga mensahe sa log"
+ },
  "panels/media/PlayerMessagesView.ts | info": {
   "message": "Impormasyon"
  },
@@ -7781,6 +7817,9 @@
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | eventSource": {
   "message": "Source ng Event"
  },
+ "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | filterByRegex": {
+  "message": "Mag-filter gamit ang regex (halimbawa: https?)"
+ },
  "panels/network/EventSourceMessagesView.ts | id": {
   "message": "Id"
  },
@@ -8714,6 +8753,9 @@
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filter": {
   "message": "I-filter"
  },
+ "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | filterUsingRegex": {
+  "message": "Mag-filter gamit ang regex (halimbawa: (web)?socket)"
+ },
  "panels/network/ResourceWebSocketFrameView.ts | length": {
   "message": "Haba"
  },
@@ -9362,12 +9404,18 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | containment": {
   "message": "Containment"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | duplicatedStrings": {
+  "message": "Mga na-duplicate na string"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | exposeInternals": {
   "message": "I-expose ang mga internal (kabilang ang mga karagdagang detalyeng partikular sa pagpapatupad)"
  },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filter": {
   "message": "I-filter"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | filterByClass": {
+  "message": "I-filter ayon sa class"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | find": {
   "message": "Maghanap"
  },
@@ -9398,6 +9446,12 @@
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsAllocatedBetweenSAndS": {
   "message": "Mga object na na-allocate sa pagitan ng {PH1} at {PH2}"
  },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByConsole": {
+  "message": "Mga object na pinapanatili ng DevTools console"
+ },
+ "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | objectsRetainedByDetachedDomNodes": {
+  "message": "Mga object na pinapanatili ng mga naka-detach na node ng DOM"
+ },
  "panels/profiler/HeapSnapshotView.ts | percentagePlaceholder": {
   "message": "{PH1}%"
  },
@@ -9998,34 +10052,37 @@
  "panels/recorder/components/RecordingView.ts | upload": {
   "message": "I-upload: {value}"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
-  "message": "Napakabagal na pag-replay"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
-  "message": "Napakabagal"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | Replay": {
   "message": "I-replay"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayNormalItemLabel": {
-  "message": "Normal (Default)"
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowButtonLabel": {
+  "message": "Talagang napakabagal"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
-  "message": "Mabagal na pag-replay"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplaySlowItemLabel": {
-  "message": "Mabagal"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
-  "message": "Napakabagal na pag-replay"
- },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayExtremelySlowItemLabel": {
   "message": "Napakabagal"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | extensionGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalButtonLabel": {
+  "message": "Normal na bilis"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayNormalItemLabel": {
+  "message": "Normal (Default)"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowButtonLabel": {
+  "message": "Mabagal"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplaySlowItemLabel": {
+  "message": "Mabagal"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowButtonLabel": {
+  "message": "Napakabagal"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | ReplayVerySlowItemLabel": {
+  "message": "Napakabagal"
+ },
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | extensionGroup": {
   "message": "Mga Extension"
  },
- "panels/recorder/components/ReplayButton.ts | speedGroup": {
+ "panels/recorder/components/ReplaySection.ts | speedGroup": {
   "message": "Bilis"
  },
  "panels/recorder/components/StartView.ts | createRecording": {
@@ -10235,33 +10292,21 @@
  "panels/search/SearchView.ts | indexingInterrupted": {
   "message": "Naantala ang pag-index."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | matchCase": {
-  "message": "Magtugma ng Case"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | noMatchesFound": {
   "message": "Walang nakitang tugma."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | refresh": {
   "message": "I-refresh"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | search": {
-  "message": "Maghanap"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searchFinished": {
   "message": "Tapos na ang paghahanap."
  },
  "panels/search/SearchView.ts | searchInterrupted": {
   "message": "Naantala ang paghahanap."
  },
- "panels/search/SearchView.ts | searchQuery": {
-  "message": "Query sa Paghahanap"
- },
  "panels/search/SearchView.ts | searching": {
   "message": "Naghahanap…"
  },
- "panels/search/SearchView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Gumamit ng Karaniwang Expression"
- },
  "panels/security/SecurityModel.ts | cipherWithMAC": {
   "message": "{PH1} gamit ang {PH2}"
  },
@@ -11390,12 +11435,6 @@
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | errorLoading": {
   "message": "Nagka-error sa pag-load ng url na {PH1}: {PH2}"
  },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreContentScripts": {
-  "message": "Balewalain ang mga script ng extension"
- },
- "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | ignoreScript": {
-  "message": "Balewalain ang file na ito"
- },
  "panels/sources/DebuggerPlugin.ts | neverPauseHere": {
   "message": "Huwag na huwag mag-pause dito"
  },
@@ -12314,9 +12353,6 @@
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageDecode": {
   "message": "Pag-decode ng Larawan"
  },
- "panels/timeline/EventUICategory.ts | imageResize": {
-  "message": "Pag-resize sa Larawan"
- },
  "panels/timeline/EventUICategory.ts | installTimer": {
   "message": "Pag-install ng Timer"
  },
@@ -12698,9 +12734,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | SignificantOverheadDueToPaint": {
   "message": "- May malaking overhead dahil sa instrumentation ng paint"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | afterRecordingSelectAnAreaOf": {
-  "message": "Pagkatapos mag-record, pumili ng lugar ng interes sa pangkalahatang-ideya sa pamamagitan ng pag-drag. Pagkatapos, i-zoom at i-pan ang timeline gamit ang mousewheel o key na {PH1}. {PH2}"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | bufferUsage": {
   "message": "Paggamit ng buffer"
  },
@@ -12719,12 +12752,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clear": {
   "message": "I-clear"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheRecordButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "I-click ang button na i-record {PH1} o pindutin ang {PH2} para magsimula ng bagong recording."
- },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | clickTheReloadButtonSOrHitSTo": {
-  "message": "I-click ang button na i-reload {PH1} o pindutin ang {PH2} para i-record ang pag-load ng page."
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | close": {
   "message": "Isara"
  },
@@ -12750,7 +12777,7 @@
   "message": "I-enable ang advanced na instrumentation ng paint (mabagal)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | enableSelectorStats": {
-  "message": "I-enable ang mga istatistika ng CSS selector"
+  "message": "I-enable ang mga istatistika ng CSS selector (mabagal)"
  },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | failedToSaveTimelineSS": {
   "message": "Hindi na-save ang timeline na: {PH1} ({PH2})"
@@ -12761,9 +12788,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | initializingProfiler": {
   "message": "Sinisimulan ang profiler…"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | learnmore": {
-  "message": "Matuto pa"
- },
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | loadProfile": {
   "message": "I-load ang profile…"
  },
@@ -12815,9 +12839,6 @@
  "panels/timeline/TimelinePanel.ts | time": {
   "message": "Oras"
  },
- "panels/timeline/TimelinePanel.ts | wasd": {
-  "message": "WASD"
- },
  "panels/timeline/TimelineSelectorStatsView.ts | copyTable": {
   "message": "Kopyahin ang Talahanayan"
  },
@@ -12905,9 +12926,6 @@
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | noGrouping": {
   "message": "Walang Paggrupo"
  },
- "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | notOptimizedS": {
-  "message": "Hindi naka-optimize: {PH1}"
- },
  "panels/timeline/TimelineTreeView.ts | page": {
   "message": "Page"
  },
@@ -13223,6 +13241,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptLoadedFromCache": {
   "message": "na-load ang script mula sa cache"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | scriptNotEligibleToBeLoadedFromCache": {
+  "message": "hindi kwalipikado ang script"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | selectorStatsTitle": {
   "message": "Mga Istatistika ng Selector"
  },
@@ -13248,7 +13269,7 @@
   "message": "Oras na ginugol sa pag-render"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | timeout": {
-  "message": "Timeout"
+  "message": "Naka-timeout"
  },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | timerId": {
   "message": "Timer ID"
@@ -13262,6 +13283,9 @@
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | totalTime": {
   "message": "Kabuuang Oras"
  },
+ "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | traceEvent": {
+  "message": "Event ng Pag-trace"
+ },
  "panels/timeline/TimelineUIUtils.ts | type": {
   "message": "Uri"
  },
@@ -13844,9 +13868,6 @@
  "ui/legacy/RemoteDebuggingTerminatedScreen.ts | reconnectWhenReadyByReopening": {
   "message": "Kumonekta ulit kapag handa na sa pamamagitan ng pagbubukas ulit sa DevTools."
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | cancel": {
-  "message": "Kanselahin"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | dMatches": {
   "message": "{PH1} (na) tugma"
  },
@@ -13856,9 +13877,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | findString": {
   "message": "Maghanap"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | matchCase": {
-  "message": "Magtugma ng Case"
- },
  "ui/legacy/SearchableView.ts | matchString": {
   "message": "1 tugma"
  },
@@ -13874,9 +13892,6 @@
  "ui/legacy/SearchableView.ts | searchPrevious": {
   "message": "Hanapin ang nakaraan"
  },
- "ui/legacy/SearchableView.ts | useRegularExpression": {
-  "message": "Gumamit ng Karaniwang Expression"
- },
  "ui/legacy/SettingsUI.ts | oneOrMoreSettingsHaveChanged": {
   "message": "May nagbagong isa o higit pang setting na nangangailangan ng pag-reload para magkaroon ng bisa."
  },
@@ -13932,7 +13947,10 @@
   "message": "Kapag na-reload na ang page, awtomatikong kokonekta ulit ang DevTools."
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | clearInput": {
-  "message": "I-clear ang input"
+  "message": "I-clear"
+ },
+ "ui/legacy/Toolbar.ts | filter": {
+  "message": "I-filter"
  },
  "ui/legacy/Toolbar.ts | notPressed": {
   "message": "hindi pinindot"
@@ -14351,6 +14369,15 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FilmStripView.ts | screenshotForSSelectToView": {
   "message": "I-screenshot sa loob ng {PH1} - piliin para makita ang mga naunang kahilingan."
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | addScriptToIgnoreList": {
+  "message": "Magdagdag ng script sa listahan ng babalewalain"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | enterTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Mag-configure ng mga track…"
+ },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | exitTrackConfigurationMode": {
+  "message": "Tapusin ang pag-configure ng mga track"
+ },
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | flameChart": {
   "message": "Chart ng Flame"
  },
@@ -14363,6 +14390,9 @@
  "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | hideRepeatingChildren": {
   "message": "I-hide ang mga umuulit na child"
  },
+ "ui/legacy/components/perf_ui/FlameChart.ts | removeScriptFromIgnoreList": {
+  "message": "Mag-alis ng script sa listahan ng babalewalain"
+