blob: 82a62281019f462df0cc263325ef11e9b45fc0b2 [file] [log] [blame]
# translation of pl.po to Polish
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2003-2007.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.redhat.com/\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-16 13:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-13 16:25+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: lib/xmalloc.c:51 lib/xmalloc.c:65 lib/xmalloc.c:79 src/readelf.c:2844
#: src/readelf.c:3183 src/unstrip.c:2098 src/unstrip.c:2306
#, c-format
msgid "memory exhausted"
msgstr "pamięć wyczerpana"
#: libasm/asm_error.c:62 libdw/dwarf_error.c:79 libdwfl/libdwflP.h:70
#: libelf/elf_error.c:81
msgid "no error"
msgstr "brak błędu"
#: libasm/asm_error.c:63 libdw/dwarf_error.c:88 libdwfl/libdwflP.h:72
#: libelf/elf_error.c:112
msgid "out of memory"
msgstr "brak pamięci"
#: libasm/asm_error.c:64 src/ldgeneric.c:2685
#, c-format
msgid "cannot create output file"
msgstr "nie można utworzyć pliku wyjściowego"
#: libasm/asm_error.c:65
msgid "invalid parameter"
msgstr "nieprawidłowy parametr"
#: libasm/asm_error.c:66
msgid "cannot change mode of output file"
msgstr "nie można zmienić trybu pliku wyjściowego"
#: libasm/asm_error.c:67 src/ldgeneric.c:6998
#, c-format
msgid "cannot rename output file"
msgstr "nie można zmienić nazwy pliku wyjściowego"
#: libasm/asm_error.c:68
msgid "duplicate symbol"
msgstr "powtórzony symbol"
#: libasm/asm_error.c:69
msgid "invalid section type for operation"
msgstr "nieprawidłowy typ sekcji dla działania"
#: libasm/asm_error.c:70
msgid "error during output of data"
msgstr "błąd podczas wyprowadzania danych"
#: libasm/asm_error.c:71
msgid "no backend support available"
msgstr "brak dostępnej obsługi zaplecza"
#: libasm/asm_error.c:81 libdw/dwarf_error.c:80 libdwfl/libdwflP.h:71
#: libelf/elf_error.c:84
msgid "unknown error"
msgstr "nieznany błąd"
#: libdw/dwarf_error.c:81
msgid "invalid access"
msgstr "nieprawidłowy dostęp"
#: libdw/dwarf_error.c:82
msgid "no regular file"
msgstr "nie jest zwykłym plikiem"
#: libdw/dwarf_error.c:83
msgid "I/O error"
msgstr "błąd wejścia/wyjścia"
#: libdw/dwarf_error.c:84
msgid "invalid ELF file"
msgstr "nieprawidłowy plik ELF"
#: libdw/dwarf_error.c:85
msgid "no DWARF information"
msgstr "brak informacji DWARF"
#: libdw/dwarf_error.c:86
msgid "no ELF file"
msgstr "brak pliku ELF"
#: libdw/dwarf_error.c:87
msgid "cannot get ELF header"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka ELF"
#: libdw/dwarf_error.c:89
msgid "not implemented"
msgstr "niezaimplementowane"
#: libdw/dwarf_error.c:90 libelf/elf_error.c:128 libelf/elf_error.c:176
msgid "invalid command"
msgstr "nieprawidłowe polecenie"
#: libdw/dwarf_error.c:91
msgid "invalid version"
msgstr "nieprawidłowa wersja"
#: libdw/dwarf_error.c:92
msgid "invalid file"
msgstr "nieprawidłowy plik"
#: libdw/dwarf_error.c:93
msgid "no entries found"
msgstr "nie odnaleziono wpisów"
#: libdw/dwarf_error.c:94
msgid "invalid DWARF"
msgstr "nieprawidłowy DWARF"
#: libdw/dwarf_error.c:95
msgid "no string data"
msgstr "brak danych w postaci ciągu"
#: libdw/dwarf_error.c:96
msgid "no address value"
msgstr "brak wartości adresu"
#: libdw/dwarf_error.c:97
msgid "no constant value"
msgstr "brak wartości stałej"
#: libdw/dwarf_error.c:98
msgid "no reference value"
msgstr "brak wartości odwołania"
#: libdw/dwarf_error.c:99
msgid "invalid reference value"
msgstr "nieprawidłowa wartość odwołania"
#: libdw/dwarf_error.c:100
msgid ".debug_line section missing"
msgstr "brak sekcji .debug_line"
#: libdw/dwarf_error.c:101
msgid "invalid .debug_line section"
msgstr "nieprawidłowa sekcja .debug_line"
#: libdw/dwarf_error.c:102
msgid "debug information too big"
msgstr "informacje debugowania są za duże"
#: libdw/dwarf_error.c:103
msgid "invalid DWARF version"
msgstr "nieprawidłowa wersja DWARF"
#: libdw/dwarf_error.c:104
msgid "invalid directory index"
msgstr "nieprawidłowy indeks katalogu"
#: libdw/dwarf_error.c:105 libdwfl/libdwflP.h:91
msgid "address out of range"
msgstr "adres jest spoza zakresu"
#: libdw/dwarf_error.c:106
msgid "no location list value"
msgstr "brak wartości listy położeń"
#: libdw/dwarf_error.c:107
msgid "no block data"
msgstr "brak danych blokowych"
#: libdw/dwarf_error.c:108
msgid "invalid line index"
msgstr "nieprawidłowy indeks wiersza"
#: libdw/dwarf_error.c:109
msgid "invalid address range index"
msgstr "nieprawidłowy indeks zakresu adresów"
#: libdw/dwarf_error.c:110 libdwfl/libdwflP.h:92
msgid "no matching address range"
msgstr "brak pasującego zakresu adresów"
#: libdw/dwarf_error.c:111
msgid "no flag value"
msgstr "brak wartości flagi"
#: libdw/dwarf_error.c:112 libelf/elf_error.c:253
msgid "invalid offset"
msgstr "nieprawidłowy offset"
#: libdw/dwarf_error.c:113
msgid ".debug_ranges section missing"
msgstr "brak sekcji .debug_ranges"
#: libdw/dwarf_error.c:114
msgid "invalid CFI section"
msgstr "nieprawidłowa wersja CFI"
#: libdwfl/argp-std.c:67 src/unstrip.c:2248
msgid "Input selection options:"
msgstr "Opcje wyboru wejścia:"
#: libdwfl/argp-std.c:68
msgid "Find addresses in FILE"
msgstr "Wyszukuje adresy w PLIKU"
#: libdwfl/argp-std.c:70
msgid "Find addresses from signatures found in COREFILE"
msgstr "Wyszukuje adresy z podpisów odnalezionych w PLIKU_CORE"
#: libdwfl/argp-std.c:72
msgid "Find addresses in files mapped into process PID"
msgstr "Wyszukuje adresy w plikach zmapowanych do PID procesów"
#: libdwfl/argp-std.c:74
msgid ""
"Find addresses in files mapped as read from FILE in Linux /proc/PID/maps "
"format"
msgstr ""
"Wyszukuje adresy w plikach zmapowanych jako odczyt z PLIKU w formacie /proc/"
"PID/maps systemu Linux"
#: libdwfl/argp-std.c:76
msgid "Find addresses in the running kernel"
msgstr "Wyszukuje adresy w uruchomionych jądrze"
#: libdwfl/argp-std.c:78
msgid "Kernel with all modules"
msgstr "Jądro ze wszystkimi modułami"
#: libdwfl/argp-std.c:80
msgid "Search path for separate debuginfo files"
msgstr "Wyszukuje ścieżkę dla oddzielnych plików debuginfo"
#: libdwfl/argp-std.c:163
msgid "only one of -e, -p, -k, -K, or --core allowed"
msgstr "dopuszczalna jest tylko jedna z opcji -e, -p, -k, -K lub --core"
#: libdwfl/argp-std.c:223
#, c-format
msgid "cannot read ELF core file: %s"
msgstr "nie można odczytać pliku core ELF: %s"
#: libdwfl/argp-std.c:241
msgid "No modules recognized in core file"
msgstr "Nie rozpoznano żadnych modułów w pliku core"
#: libdwfl/argp-std.c:253
msgid "cannot load kernel symbols"
msgstr "nie można wczytać symboli jądra"
#: libdwfl/argp-std.c:257
msgid "cannot find kernel modules"
msgstr "nie można odnaleźć modułów jądra"
#: libdwfl/argp-std.c:271
msgid "cannot find kernel or modules"
msgstr "nie można odnaleźć jądra lub modułów"
#: libdwfl/libdwflP.h:73
msgid "See errno"
msgstr "Proszę zobaczyć errno"
#: libdwfl/libdwflP.h:74
msgid "See elf_errno"
msgstr "Proszę zobaczyć elf_errno"
#: libdwfl/libdwflP.h:75
msgid "See dwarf_errno"
msgstr "Proszę zobaczyć dwarf_errno"
#: libdwfl/libdwflP.h:76
msgid "See ebl_errno (XXX missing)"
msgstr "Proszę zobaczyć ebl_errno (brak XXX)"
#: libdwfl/libdwflP.h:77
msgid "gzip decompression failed"
msgstr "dekompresja gzip nie powiodła się"
#: libdwfl/libdwflP.h:78
msgid "bzip2 decompression failed"
msgstr "dekompresja bzip2 nie powiodła się"
#: libdwfl/libdwflP.h:79
msgid "LZMA decompression failed"
msgstr "dekompresja LZMA nie powiodła się"
#: libdwfl/libdwflP.h:80
msgid "no support library found for machine"
msgstr "nie odnaleziono biblioteki obsługi dla komputera"
#: libdwfl/libdwflP.h:81
msgid "Callbacks missing for ET_REL file"
msgstr "Brak wywołań zwrotnych dla pliku ET_REL"
#: libdwfl/libdwflP.h:82
msgid "Unsupported relocation type"
msgstr "Nieobsługiwany typ relokacji"
#: libdwfl/libdwflP.h:83
msgid "r_offset is bogus"
msgstr "r_offset jest fałszywe"
#: libdwfl/libdwflP.h:84 libelf/elf_error.c:132 libelf/elf_error.c:192
msgid "offset out of range"
msgstr "offset spoza zakresu"
#: libdwfl/libdwflP.h:85
msgid "relocation refers to undefined symbol"
msgstr "relokacja odnosi się do nieokreślonego symbolu"
#: libdwfl/libdwflP.h:86
msgid "Callback returned failure"
msgstr "Wywołanie zwrotne zwróciło niepowodzenie"
#: libdwfl/libdwflP.h:87
msgid "No DWARF information found"
msgstr "Nie odnaleziono informacji DWARF"
#: libdwfl/libdwflP.h:88
msgid "No symbol table found"
msgstr "Nie odnaleziono tabeli symboli"
#: libdwfl/libdwflP.h:89
msgid "No ELF program headers"
msgstr "Brak nagłówków programu ELF"
#: libdwfl/libdwflP.h:90
msgid "address range overlaps an existing module"
msgstr "zakres adresów pokrywa się z istniejącym modułem"
#: libdwfl/libdwflP.h:93
msgid "image truncated"
msgstr "skrócono obraz"
#: libdwfl/libdwflP.h:94
msgid "ELF file opened"
msgstr "otwarto plik ELF"
#: libdwfl/libdwflP.h:95
msgid "not a valid ELF file"
msgstr "nie jest prawidłowym plikiem ELF"
#: libdwfl/libdwflP.h:96
msgid "cannot handle DWARF type description"
msgstr "nie można obsłużyć opisu typu DWARF"
#: libdwfl/libdwflP.h:97
msgid "ELF file does not match build ID"
msgstr "plik ELF nie posiada pasującego identyfikatora kopii"
#: libdwfl/libdwflP.h:98
msgid "corrupt .gnu.prelink_undo section data"
msgstr "uszkodzone dane sekcji .gnu.prelink_undo"
#: libebl/eblbackendname.c:63
msgid "No backend"
msgstr "Brak zaplecza"
#: libebl/eblcorenotetypename.c:107 libebl/eblobjecttypename.c:78
#: libebl/eblobjnotetypename.c:94 libebl/eblosabiname.c:98
#: libebl/eblsectionname.c:110 libebl/eblsectiontypename.c:140
#: libebl/eblsegmenttypename.c:104
msgid "<unknown>"
msgstr "<nieznany>"
#: libebl/ebldynamictagname.c:126
#, c-format
msgid "<unknown>: %#<PRIx64>"
msgstr "<nieznany>: %#<PRIx64>"
#: libebl/eblobjnote.c:76
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown SDT version %u\n"
msgstr "nieznana wersja"
#: libebl/eblobjnote.c:94
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid SDT probe descriptor\n"
msgstr "nieprawidłowy deskryptor pliku"
#: libebl/eblobjnote.c:144
#, c-format
msgid " PC: "
msgstr ""
#: libebl/eblobjnote.c:146
#, c-format
msgid " Base: "
msgstr ""
#: libebl/eblobjnote.c:148
#, c-format
msgid " Semaphore: "
msgstr ""
#: libebl/eblobjnote.c:150
#, c-format
msgid " Provider: "
msgstr ""
#: libebl/eblobjnote.c:152
#, c-format
msgid " Name: "
msgstr ""
#: libebl/eblobjnote.c:154
#, c-format
msgid " Args: "
msgstr ""
#: libebl/eblobjnote.c:164
#, c-format
msgid " Build ID: "
msgstr " Identyfikator kopii: "
#: libebl/eblobjnote.c:175
#, c-format
msgid " Linker version: %.*s\n"
msgstr " Wersja konsolidatora: %.*s\n"
#: libebl/eblobjnote.c:224
#, c-format
msgid " OS: %s, ABI: "
msgstr " System operacyjny: %s, ABI: "
#: libebl/eblosabiname.c:95
msgid "Stand alone"
msgstr "Samodzielny"
#: libebl/eblsymbolbindingname.c:92 libebl/eblsymboltypename.c:98
#, c-format
msgid "<unknown>: %d"
msgstr "<nieznany>: %d"
#: libelf/elf_error.c:88
msgid "unknown version"
msgstr "nieznana wersja"
#: libelf/elf_error.c:92
msgid "unknown type"
msgstr "nieznany typ"
#: libelf/elf_error.c:96
msgid "invalid `Elf' handle"
msgstr "nieprawidłowa obsługa \"Elf\""
#: libelf/elf_error.c:100
msgid "invalid size of source operand"
msgstr "nieprawidłowy rozmiar operanda źródłowego"
#: libelf/elf_error.c:104
msgid "invalid size of destination operand"
msgstr "nieprawidłowy rozmiar operanda docelowego"
#: libelf/elf_error.c:108 src/readelf.c:5176
#, c-format
msgid "invalid encoding"
msgstr "nieprawidłowe kodowanie"
#: libelf/elf_error.c:116
msgid "invalid file descriptor"
msgstr "nieprawidłowy deskryptor pliku"
#: libelf/elf_error.c:120
msgid "invalid operation"
msgstr "nieprawidłowe działanie"
#: libelf/elf_error.c:124
msgid "ELF version not set"
msgstr "wersja ELF nie została ustawiona"
#: libelf/elf_error.c:136
msgid "invalid fmag field in archive header"
msgstr "nieprawidłowe pole fmag w nagłówku archiwum"
#: libelf/elf_error.c:140
msgid "invalid archive file"
msgstr "nieprawidłowy plik archiwum"
#: libelf/elf_error.c:144
msgid "descriptor is not for an archive"
msgstr "deskryptor nie jest dla archiwum"
#: libelf/elf_error.c:148
msgid "no index available"
msgstr "brak dostępnego indeksu"
#: libelf/elf_error.c:152
msgid "cannot read data from file"
msgstr "nie można odczytać danych z pliku"
#: libelf/elf_error.c:156
msgid "cannot write data to file"
msgstr "nie można zapisać danych do pliku"
#: libelf/elf_error.c:160
msgid "invalid binary class"
msgstr "nieprawidłowa klasa pliku binarnego"
#: libelf/elf_error.c:164
msgid "invalid section index"
msgstr "nieprawidłowy indeks sekcji"
#: libelf/elf_error.c:168
msgid "invalid operand"
msgstr "nieprawidłowy operand"
#: libelf/elf_error.c:172
msgid "invalid section"
msgstr "nieprawidłowa sekcja"
#: libelf/elf_error.c:180
msgid "executable header not created first"
msgstr "nie utworzono najpierw nagłówka pliku wykonywalnego"
#: libelf/elf_error.c:184
msgid "file descriptor disabled"
msgstr "deskryptor pliku jest wyłączony"
#: libelf/elf_error.c:188
msgid "archive/member file descriptor mismatch"
msgstr "deskryptory archiwum/elementu nie zgadzają się"
#: libelf/elf_error.c:196
msgid "cannot manipulate null section"
msgstr "nie można zmieniać pustej sekcji"
#: libelf/elf_error.c:200
msgid "data/scn mismatch"
msgstr "dane/scn nie zgadzają się"
#: libelf/elf_error.c:204
msgid "invalid section header"
msgstr "nieprawidłowy nagłówek sekcji"
#: libelf/elf_error.c:208 src/readelf.c:6850 src/readelf.c:6951
#: src/readelf.c:7113
#, c-format
msgid "invalid data"
msgstr "nieprawidłowe dane"
#: libelf/elf_error.c:212
msgid "unknown data encoding"
msgstr "nieznane kodowanie danych"
#: libelf/elf_error.c:216
msgid "section `sh_size' too small for data"
msgstr "sekcja \"sh_size\" jest za mała dla danych"
#: libelf/elf_error.c:220
msgid "invalid section alignment"
msgstr "nieprawidłowe wyrównanie sekcji"
#: libelf/elf_error.c:224
msgid "invalid section entry size"
msgstr "nieprawidłowy rozmiar wpisu sekcji"
#: libelf/elf_error.c:228
msgid "update() for write on read-only file"
msgstr "update() dla zapisu pliku tylko do odczytu"
#: libelf/elf_error.c:232
msgid "no such file"
msgstr "nie ma takiego pliku"
#: libelf/elf_error.c:236
msgid "only relocatable files can contain section groups"
msgstr "tylko relokowalne pliki mogą zawierać grupy sekcji"
#: libelf/elf_error.c:241
msgid ""
"program header only allowed in executables, shared objects, and core files"
msgstr ""
"tylko pliki wykonywalne, obiektów współdzielone i pliki core mogą mieć "
"nagłówki programu"
#: libelf/elf_error.c:248
msgid "file has no program header"
msgstr "plik nie posiada nagłówków programu"
#: src/addr2line.c:66
msgid "Output selection options:"
msgstr "Opcje wyboru wyjścia:"
#: src/addr2line.c:67
msgid "Show only base names of source files"
msgstr "Wyświetla tylko podstawowe nazwy plików źródłowych"
#: src/addr2line.c:69
msgid "Show absolute file names using compilation directory"
msgstr "Wyświetla bezwzględne nazwy plików używając katalogu kompilacji"
#: src/addr2line.c:70
msgid "Also show function names"
msgstr "Wyświetla także nazwy funkcji"
#: src/addr2line.c:71
msgid "Also show symbol or section names"
msgstr "Wyświetla także nazwy symboli ub sekcji"
#: src/addr2line.c:72
msgid "Also show line table flags"
msgstr "Wyświetla także flagi tabeli wierszy"
#: src/addr2line.c:74
msgid "Treat addresses as offsets relative to NAME section."
msgstr "Traktuje adresy jako offsety względne do sekcji NAZWA."
#: src/addr2line.c:76 src/elfcmp.c:80 src/findtextrel.c:75 src/nm.c:108
#: src/strings.c:83
msgid "Miscellaneous:"
msgstr "Różne:"
#: src/addr2line.c:85
msgid ""
"Locate source files and line information for ADDRs (in a.out by default)."
msgstr ""
"Odnajdywanie plików źródłowych i informacji o wierszu dla ADRESU (domyślne w "
"a.out)."
#: src/addr2line.c:89
msgid "[ADDR...]"
msgstr "[ADRES...]"
#: src/addr2line.c:189 src/ar.c:296 src/elfcmp.c:670 src/elflint.c:239
#: src/findtextrel.c:170 src/ld.c:957 src/nm.c:273 src/objdump.c:189
#: src/ranlib.c:136 src/readelf.c:462 src/size.c:219 src/strings.c:227
#: src/strip.c:221 src/unstrip.c:234
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) %s Red Hat, Inc.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Copyright (C) %s Red Hat, Inc.\n"
"Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; proszę zobaczyć kod źródłowy\n"
"w celu poznania warunków kopiowania. Niniejszy program rozprowadzany jest\n"
"BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI\n"
"HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.\n"
#: src/addr2line.c:194 src/ar.c:301 src/elfcmp.c:675 src/elflint.c:244
#: src/findtextrel.c:175 src/ld.c:962 src/nm.c:278 src/objdump.c:194
#: src/ranlib.c:141 src/readelf.c:467 src/size.c:224 src/strings.c:232
#: src/strip.c:226 src/unstrip.c:239
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Napisane przez %s.\n"
#: src/addr2line.c:413
#, c-format
msgid "Section syntax requires exactly one module"
msgstr "Składnia sekcji wymaga dokładnie jednego modułu"
#: src/addr2line.c:436
#, c-format
msgid "offset %#<PRIxMAX> lies outside section '%s'"
msgstr "offset %#<PRIxMAX> leży poza sekcją \"%s\""
#: src/addr2line.c:477
#, c-format
msgid "cannot find symbol '%s'"
msgstr "nie można odnaleźć symbolu \"%s\""
#: src/addr2line.c:482
#, c-format
msgid "offset %#<PRIxMAX> lies outside contents of '%s'"
msgstr "offset %#<PRIxMAX> leży poza zawartością \"%s\""
#: src/ar.c:76
msgid "Commands:"
msgstr "Polecenia:"
#: src/ar.c:77
msgid "Delete files from archive."
msgstr "Usuwa pliki z archiwum."
#: src/ar.c:78
msgid "Move files in archive."
msgstr "Przenosi pliki w archiwum."
#: src/ar.c:79
msgid "Print files in archive."
msgstr "Wyświetla pliki w archiwum."
#: src/ar.c:80
msgid "Quick append files to archive."
msgstr "Szybko dodaje pliki do archiwum."
#: src/ar.c:82
msgid "Replace existing or insert new file into archive."
msgstr "Zastępuje istniejący lub umieszcza nowy plik w archiwum."
#: src/ar.c:83
msgid "Display content of archive."
msgstr "Wyświetla zawartość archiwum."
#: src/ar.c:84
msgid "Extract files from archive."
msgstr "Wypakowuje pliki z archiwum."
#: src/ar.c:86
msgid "Command Modifiers:"
msgstr "Modyfikatory poleceń:"
#: src/ar.c:87
msgid "Preserve original dates."
msgstr "Zachowuje pierwotne daty."
#: src/ar.c:88
msgid "Use instance [COUNT] of name."
msgstr "Używa wystąpienia [LICZNIK] nazwy."
#: src/ar.c:90
msgid "Do not replace existing files with extracted files."
msgstr "Nie zastępuje istniejących plików wypakowanymi plikami."
#: src/ar.c:91
msgid "Allow filename to be truncated if necessary."
msgstr "Zezwala na skrócenie nazwy pliku, jeśli jest to wymagane."
#: src/ar.c:93
msgid "Provide verbose output."
msgstr "Wyświetla więcej informacji."
#: src/ar.c:94
msgid "Force regeneration of symbol table."
msgstr "Wymusza ponowne utworzenie tabeli symboli."
#: src/ar.c:95
msgid "Insert file after [MEMBER]."
msgstr "Umieszcza plik po [ELEMENCIE]."
#: src/ar.c:96
msgid "Insert file before [MEMBER]."
msgstr "Umieszcza plik przed [ELEMENTEM]."
#: src/ar.c:97
msgid "Same as -b."
msgstr "To samo, co -b."
#: src/ar.c:98
msgid "Suppress message when library has to be created."
msgstr "Zmniejsza komunikat, jeśli biblioteka musi zostać utworzona."
#: src/ar.c:100
msgid "Use full path for file matching."
msgstr "Używa pełnej ścieżki do dopasowywania plików."
#: src/ar.c:101
msgid "Update only older files in archive."
msgstr "Aktualizuje tylko starsze pliki w archiwum."
#: src/ar.c:107
msgid "Create, modify, and extract from archives."
msgstr "Tworzenie, modyfikowanie i wypakowywanie archiwów."
#: src/ar.c:110
msgid "[MEMBER] [COUNT] ARCHIVE [FILE...]"
msgstr "[ELEMENT] [LICZNIK] ARCHIWUM [PLIK...]"
#: src/ar.c:192
#, c-format
msgid "'a', 'b', and 'i' are only allowed with the 'm' and 'r' options"
msgstr "\"a\", \"b\" i \"i\" są dozwolone tylko z opcjami \"m\" i \"r\""
#: src/ar.c:197
#, c-format
msgid "MEMBER parameter required for 'a', 'b', and 'i' modifiers"
msgstr "parametr ELEMENT jest wymagany dla modyfikatorów \"a\", \"b\" i \"i\""
#: src/ar.c:213
#, c-format
msgid "'N' is only meaningful with the 'x' and 'd' options"
msgstr "\"N\" ma znaczenie tylko z opcjami \"x\" i \"d\""
#: src/ar.c:218
#, c-format
msgid "COUNT parameter required"
msgstr "wymagany jest parametr LICZNIK"
#: src/ar.c:230
#, c-format
msgid "invalid COUNT parameter %s"
msgstr "nieprawidłowy parametr LICZNIK %s"
#: src/ar.c:237
#, c-format
msgid "'%c' is only meaningful with the 'x' option"
msgstr "\"%c\" ma znaczenie tylko z opcją \"x\""
#: src/ar.c:243
#, c-format
msgid "archive name required"
msgstr "wymagana jest nazwa archiwum"
#: src/ar.c:256
#, c-format
msgid "command option required"
msgstr ""
#: src/ar.c:321
#, c-format
msgid "More than one operation specified"
msgstr "Podano więcej niż jedno działanie"
#: src/ar.c:415
#, c-format
msgid "cannot open archive '%s'"
msgstr "nie można otworzyć archiwum \"%s\""
#: src/ar.c:425
#, c-format
msgid "cannot open archive '%s': %s"
msgstr "nie można otworzyć archiwum \"%s\": %s"
#: src/ar.c:429
#, c-format
msgid "%s: not an archive file"
msgstr "%s: nie jest plikiem archiwum"
#: src/ar.c:433
#, c-format
msgid "cannot stat archive '%s'"
msgstr "nie można wykonać stat na archiwum \"%s\""
#: src/ar.c:445
#, c-format
msgid "no entry %s in archive\n"
msgstr "brak wpisu %s w archiwum\n"
#: src/ar.c:498 src/ar.c:940 src/ar.c:1140
#, c-format
msgid "cannot create hash table"
msgstr "nie można utworzyć tabeli mieszającej"
#: src/ar.c:505 src/ar.c:947 src/ar.c:1149
#, c-format
msgid "cannot insert into hash table"
msgstr "nie można umieścić w tabeli mieszającej"
#: src/ar.c:513 src/ranlib.c:176
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "nie można wykonać stat na \"%s\""
#: src/ar.c:609
#, c-format
msgid "cannot read content of %s: %s"
msgstr "nie można odczytać zawartości %s: %s"
#: src/ar.c:652
#, c-format
msgid "cannot open %.*s"
msgstr "nie można otworzyć %.*s"
#: src/ar.c:674
#, c-format
msgid "failed to write %s"
msgstr "zapisanie %s nie powiodło się"
#: src/ar.c:686
#, c-format
msgid "cannot change mode of %s"
msgstr "nie można zmienić trybu %s"
#: src/ar.c:702
#, c-format
msgid "cannot change modification time of %s"
msgstr "nie można zmienić czasu modyfikacji %s"
#: src/ar.c:748
#, c-format
msgid "cannot rename temporary file to %.*s"
msgstr "nie można zmienić nazwy pliku tymczasowego na %.*s"
#: src/ar.c:784 src/ar.c:1032 src/ar.c:1431 src/ranlib.c:250
#, c-format
msgid "cannot create new file"
msgstr "nie można utworzyć nowego pliku"
#: src/ar.c:1231
#, c-format
msgid "position member %s not found"
msgstr "nie odnaleziono położenia elementu %s"
#: src/ar.c:1241
#, c-format
msgid "%s: no entry %s in archive!\n"
msgstr "%s: brak wpisu %s w archiwum.\n"
#: src/ar.c:1270 src/ldgeneric.c:517 src/objdump.c:265
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "nie można otworzyć %s"
#: src/ar.c:1275
#, c-format
msgid "cannot stat %s"
msgstr "nie można wykonać stat na %s"
#: src/ar.c:1281
#, c-format
msgid "%s is no regular file"
msgstr "%s nie jest zwykłym plikiem"
#: src/ar.c:1294
#, c-format
msgid "cannot get ELF descriptor for %s: %s\n"
msgstr "nie można uzyskać deskryptora ELF dla %s: %s\n"
#: src/ar.c:1314
#, c-format
msgid "cannot read %s: %s"
msgstr "nie można odczytać %s: %s"
#: src/arlib.c:216
#, c-format
msgid "the archive '%s' is too large"
msgstr "archiwum \"%s\" jest za duże"
#: src/arlib.c:229
#, c-format
msgid "cannot read ELF header of %s(%s): %s"
msgstr "nie można odczytać nagłówka ELF %s(%s): %s"
#: src/elfcmp.c:70
msgid "Control options:"
msgstr "Opcje sterujące:"
#: src/elfcmp.c:72
msgid "Output all differences, not just the first"
msgstr "Wyświetlanie wszystkich różnic, nie tylko pierwszej"
#: src/elfcmp.c:73
msgid ""
"Control treatment of gaps in loadable segments [ignore|match] (default: "
"ignore)"
msgstr ""
"Sterowanie traktowaniem luk w segmentach wczytywalnych [ignore|match] "
"(domyślne: ignore)"
#: src/elfcmp.c:75
msgid "Ignore permutation of buckets in SHT_HASH section"
msgstr "Ignorowanie permutacji kubełków w sekcji SHT_HASH"
#: src/elfcmp.c:77
msgid "Ignore differences in build ID"
msgstr "Ignorowanie różnic w identyfikatorze budowania"
#: src/elfcmp.c:78
msgid "Output nothing; yield exit status only"
msgstr "Bez wypisywania; przekazanie tylko kodu wyjścia"
#: src/elfcmp.c:85
msgid "Compare relevant parts of two ELF files for equality."
msgstr "Porównywanie odpowiednich części dwóch plików ELF pod kątem równości."
#: src/elfcmp.c:89
msgid "FILE1 FILE2"
msgstr "PLIK1 PLIK2"
#: src/elfcmp.c:151
msgid "Invalid number of parameters.\n"
msgstr "Nieprawidłowa liczba parametrów.\n"
#: src/elfcmp.c:182 src/elfcmp.c:187
#, c-format
msgid "cannot get ELF header of '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka ELF \"%s\": %s"
#: src/elfcmp.c:213
#, c-format
msgid "%s %s diff: ELF header"
msgstr "%s %s różnią się: nagłówek ELF"
#: src/elfcmp.c:220 src/elfcmp.c:223
#, c-format
msgid "cannot get section count of '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać licznika sekcji \"%s\": %s"
#: src/elfcmp.c:228
#, c-format
msgid "%s %s diff: section count"
msgstr "%s %s różnią się: licznik sekcji"
#: src/elfcmp.c:235 src/elfcmp.c:238
#, c-format
msgid "cannot get program header count of '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać licznika nagłówka programu \"%s\": %s"
#: src/elfcmp.c:243
#, c-format
msgid "%s %s diff: program header count"
msgstr "%s %s różnią się: licznik nagłówka programu"
#: src/elfcmp.c:300
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu], [%zu] name"
msgstr "%s %s różnią się: nazwa sekcji [%zu], [%zu]"
#: src/elfcmp.c:323
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' header"
msgstr "%s %s różnią się: nagłówek sekcji [%zu] \"%s\""
#: src/elfcmp.c:331 src/elfcmp.c:337
#, c-format
msgid "cannot get content of section %zu in '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać zawartości sekcji %zu w \"%s\": %s"
#: src/elfcmp.c:353 src/elfcmp.c:359
#, c-format
msgid "cannot get symbol in '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać symbolu w \"%s\": %s"
#: src/elfcmp.c:380
#, c-format
msgid "%s %s differ: symbol table [%zu]"
msgstr "%s %s różnią się: tabela symboli [%zu]"
#: src/elfcmp.c:383
#, c-format
msgid "%s %s differ: symbol table [%zu,%zu]"
msgstr "%s %s różnią się: tabela symboli [%zu,%zu]"
#: src/elfcmp.c:429 src/elfcmp.c:498
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' number of notes"
msgstr "%s %s różnią się: liczba notatek sekcji [%zu] \"%s\""
#: src/elfcmp.c:437
#, c-format
msgid "cannot read note section [%zu] '%s' in '%s': %s"
msgstr "nie można odczytać notatki sekcji [%zu] \"%s\" w \"%s\": %s"
#: src/elfcmp.c:447
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' note name"
msgstr "%s %s różnią się: nazwa notatki sekcji [%zu] \"%s\""
#: src/elfcmp.c:455
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' note '%s' type"
msgstr "%s %s różnią się: sekcja [%zu] \"%s\" notatka \"%s\" typ"
#: src/elfcmp.c:470
#, c-format
msgid "%s %s differ: build ID length"
msgstr "%s %s różnią się: długość identyfikatora budowania"
#: src/elfcmp.c:478
#, c-format
msgid "%s %s differ: build ID content"
msgstr "%s %s różnią się: zawartość identyfikatora budowania"
#: src/elfcmp.c:487
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' note '%s' content"
msgstr "%s %s różnią się: sekcja [%zu] \"%s\" notatka \"%s\" zawartość"
#: src/elfcmp.c:527
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' content"
msgstr "%s %s różnią się: zawartość sekcji [%zu] \"%s\""
#: src/elfcmp.c:531
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu,%zu] '%s' content"
msgstr "%s %s różnią się: zawartość sekcji [%zu,%zu] \"%s\""
#: src/elfcmp.c:546
#, c-format
msgid "%s %s differ: unequal amount of important sections"
msgstr "%s %s różnią się: różna liczba ważnych sekcji"
#: src/elfcmp.c:579 src/elfcmp.c:584
#, c-format
msgid "cannot load data of '%s': %s"
msgstr "nie można wczytać danych z \"%s\": %s"
#: src/elfcmp.c:603 src/elfcmp.c:609
#, c-format
msgid "cannot get program header entry %d of '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać wpisu nagłówka programu %d z \"%s\": %s"
#: src/elfcmp.c:615
#, c-format
msgid "%s %s differ: program header %d"
msgstr "%s %s różnią się: nagłówek programu %d"
#: src/elfcmp.c:639
#, c-format
msgid "%s %s differ: gap"
msgstr "%s %s różnią się: luka"
#: src/elfcmp.c:702
#, c-format
msgid "Invalid value '%s' for --gaps parameter."
msgstr "Nieprawidłowa wartość \"%s\" dla parametru --gaps."
#: src/elfcmp.c:730 src/findtextrel.c:229 src/ldgeneric.c:1765
#: src/ldgeneric.c:4255 src/nm.c:389 src/ranlib.c:169 src/size.c:301
#: src/strings.c:183 src/strip.c:458 src/strip.c:495 src/unstrip.c:1911
#: src/unstrip.c:1940
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "nie można otworzyć \"%s\""
#: src/elfcmp.c:734 src/findtextrel.c:236 src/ranlib.c:186
#, c-format
msgid "cannot create ELF descriptor for '%s': %s"
msgstr "nie można utworzyć deskryptora ELF dla \"%s\": %s"
#: src/elfcmp.c:739
#, c-format
msgid "cannot create EBL descriptor for '%s'"
msgstr "nie można utworzyć deskryptora EBL dla \"%s\""
#: src/elfcmp.c:757
#, c-format
msgid "cannot get section header of section %zu: %s"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji dla sekcji %zu: %s"
#: src/elfcmp.c:767
#, c-format
msgid "cannot get content of section %zu: %s"
msgstr "nie można uzyskać zawartości sekcji %zu: %s"
#: src/elfcmp.c:777 src/elfcmp.c:791
#, c-format
msgid "cannot get relocation: %s"
msgstr "nie można uzyskać relokacji: %s"
#: src/elflint.c:72
msgid "Be extremely strict, flag level 2 features."
msgstr "Bardzo ścisłe sprawdzanie, cechy poziomu 2 flag."
#: src/elflint.c:73
msgid "Do not print anything if successful"
msgstr "Nie wypisywanie niczego w przypadku powodzenia"
#: src/elflint.c:74
msgid "Binary is a separate debuginfo file"
msgstr "Plik binarny jest oddzielnym plikiem debuginfo"
#: src/elflint.c:76
msgid ""
"Binary has been created with GNU ld and is therefore known to be broken in "
"certain ways"
msgstr ""
"Plik binarny został utworzony przez program GNU ld, przez co jest uszkodzony "
"w pewien sposób"
#: src/elflint.c:82
msgid "Pedantic checking of ELF files compliance with gABI/psABI spec."
msgstr ""
"Szczegółowe sprawdzanie zgodności plików ELF ze specyfikacją gABI/psABI."
#: src/elflint.c:86 src/readelf.c:119
msgid "FILE..."
msgstr "PLIK..."
#: src/elflint.c:159 src/readelf.c:275
#, c-format
msgid "cannot open input file"
msgstr "nie można otworzyć pliku wejściowego"
#: src/elflint.c:166
#, c-format
msgid "cannot generate Elf descriptor: %s\n"
msgstr "nie można utworzyć deskryptora ELF: %s\n"
#: src/elflint.c:185
#, c-format
msgid "error while closing Elf descriptor: %s\n"
msgstr "błąd podczas zamykania deskryptora ELF: %s\n"
#: src/elflint.c:189
msgid "No errors"
msgstr "Brak błędów"
#: src/elflint.c:223 src/readelf.c:436
msgid "Missing file name.\n"
msgstr "Brak nazwy pliku.\n"
#: src/elflint.c:302
#, c-format
msgid " error while freeing sub-ELF descriptor: %s\n"
msgstr " błąd podczas zwalniania deskryptora pod-ELF: %s\n"
#: src/elflint.c:310
#, c-format
msgid "Not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start\n"
msgstr "To nie jest plik ELF - posiada błędne bajty magiczne na początku\n"
#: src/elflint.c:370
#, c-format
msgid "e_ident[%d] == %d is no known class\n"
msgstr "e_ident[%d] == %d nie jest znaną klasą\n"
#: src/elflint.c:375
#, c-format
msgid "e_ident[%d] == %d is no known data encoding\n"
msgstr "e_ident[%d] == %d nie jest znanym kodowaniem danych\n"
#: src/elflint.c:379
#, c-format
msgid "unknown ELF header version number e_ident[%d] == %d\n"
msgstr "nieznany numer wersji nagłówka ELF e_ident[%d] == %d\n"
#: src/elflint.c:385
#, c-format
msgid "unsupported OS ABI e_ident[%d] == '%s'\n"
msgstr "nieobsługiwane ABI systemu operacyjnego e_ident[%d] == \"%s\"\n"
#: src/elflint.c:391
#, c-format
msgid "unsupport ABI version e_ident[%d] == %d\n"
msgstr "nieobsługiwana wersja ABI e_ident[%d] == %d\n"
#: src/elflint.c:396
#, c-format
msgid "e_ident[%zu] is not zero\n"
msgstr "e_ident[%zu] nie wynosi zero\n"
#: src/elflint.c:401
#, c-format
msgid "unknown object file type %d\n"
msgstr "nieznany typ pliku obiektu %d\n"
#: src/elflint.c:408
#, c-format
msgid "unknown machine type %d\n"
msgstr "nieznany typ komputera %d\n"
#: src/elflint.c:412
#, c-format
msgid "unknown object file version\n"
msgstr "nieznana wersja pliku obiektu\n"
#: src/elflint.c:418
#, c-format
msgid "invalid program header offset\n"
msgstr "nieprawidłowy offset nagłówka programu\n"
#: src/elflint.c:420
#, c-format
msgid "executables and DSOs cannot have zero program header offset\n"
msgstr ""
"pliki wykonywalne i DSO nie mogą mieć zerowego offsetu nagłówka programu\n"
#: src/elflint.c:424
#, c-format
msgid "invalid number of program header entries\n"
msgstr "nieprawidłowa liczba wpisów nagłówka programu\n"
#: src/elflint.c:432
#, c-format
msgid "invalid section header table offset\n"
msgstr "nieprawidłowy offset tabeli nagłówków sekcji\n"
#: src/elflint.c:435
#, c-format
msgid "section header table must be present\n"
msgstr "tabela nagłówków sekcji musi istnieć\n"
#: src/elflint.c:449
#, c-format
msgid "invalid number of section header table entries\n"
msgstr "nieprawidłowa liczba wpisów tabeli nagłówków sekcji\n"
#: src/elflint.c:466
#, c-format
msgid "invalid section header index\n"
msgstr "nieprawidłowy indeks nagłówka sekcji\n"
#: src/elflint.c:480
#, c-format
msgid "invalid number of program header table entries\n"
msgstr "nieprawidłowa liczba wpisów tabeli nagłówka programu\n"
#: src/elflint.c:489
#, c-format
msgid "invalid machine flags: %s\n"
msgstr "nieprawidłowe flagi komputera: %s\n"
#: src/elflint.c:496 src/elflint.c:513
#, c-format
msgid "invalid ELF header size: %hd\n"
msgstr "nieprawidłowy rozmiar nagłówka ELF: %hd\n"
#: src/elflint.c:499 src/elflint.c:516
#, c-format
msgid "invalid program header size: %hd\n"
msgstr "nieprawidłowa rozmiar nagłówka programu: %hd\n"
#: src/elflint.c:502 src/elflint.c:519
#, c-format
msgid "invalid program header position or size\n"
msgstr "nieprawidłowe położenie lub rozmiar nagłówka programu\n"
#: src/elflint.c:505 src/elflint.c:522
#, c-format
msgid "invalid section header size: %hd\n"
msgstr "nieprawidłowy rozmiar nagłówka sekcji: %hd\n"
#: src/elflint.c:508 src/elflint.c:525
#, c-format
msgid "invalid section header position or size\n"
msgstr "nieprawidłowe położenie lub rozmiar nagłówka sekcji\n"
#: src/elflint.c:569
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': section with SHF_GROUP flag set not part of a section "
"group\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": sekcja z flagą SHF_GROUP nie jest częścią grupy sekcji\n"
#: src/elflint.c:573
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': section group [%2zu] '%s' does not precede group member\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": grupa sekcji [%2zu] \"%s\" nie poprzedza elementu "
"grupy\n"
#: src/elflint.c:589 src/elflint.c:1433 src/elflint.c:1483 src/elflint.c:1588
#: src/elflint.c:2173 src/elflint.c:2687 src/elflint.c:2848 src/elflint.c:2978
#: src/elflint.c:3150 src/elflint.c:4050
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get section data\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać danych sekcji\n"
#: src/elflint.c:602 src/elflint.c:1595
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': referenced as string table for section [%2d] '%s' but "
"type is not SHT_STRTAB\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": użyta jako tabela ciągów dla sekcji [%2d] \"%s\", ale "
"nie jest typu SHT_STRTAB\n"
#: src/elflint.c:625
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol table cannot have more than one extended index "
"section\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": tabela symboli nie może mieć więcej niż jednej "
"rozszerzonej sekcji indeksów\n"
#: src/elflint.c:636
#, c-format
msgid "section [%2u] '%s': entry size is does not match ElfXX_Sym\n"
msgstr "sekcja [%2u] \"%s\": rozmiar wpisu nie zgadza się z ElfXX_Sym\n"
#: src/elflint.c:645
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get symbol %d: %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać symbolu %d: %s\n"
#: src/elflint.c:650 src/elflint.c:653 src/elflint.c:656 src/elflint.c:659
#: src/elflint.c:662 src/elflint.c:665
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': '%s' in zeroth entry not zero\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": \"%s\" w zerowym wpisie nie jest zerem\n"
#: src/elflint.c:668
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': XINDEX for zeroth entry not zero\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": XINDEX dla zerowego wpisu nie jest zerem\n"
#: src/elflint.c:678
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get symbol %zu: %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać symbolu %zu: %s\n"
#: src/elflint.c:687
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: invalid name value\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: nieprawidłowa wartość nazwy\n"
#: src/elflint.c:701
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: too large section index but no extended "
"section index section\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: za duży indeks sekcji, ale nie posiada "
"sekcji rozszerzonych indeksów sekcji\n"
#: src/elflint.c:707
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: XINDEX used for index which would fit in "
"st_shndx (%<PRIu32>)\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: XINDEX użyty dla indeksu, który zmieściłby "
"się w st_shndx (%<PRIu32>)\n"
#: src/elflint.c:719
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: invalid section index\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: nieprawidłowy indeks sekcji\n"
#: src/elflint.c:727
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: unknown type\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: nieznany typ\n"
#: src/elflint.c:733
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: unknown symbol binding\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: nieznane dowiązanie symbolu\n"
#: src/elflint.c:738
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: unique symbol not of object type\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: unikalny symbol nie jest typem obiektu\n"
#: src/elflint.c:746
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: COMMON only allowed in relocatable files\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: COMMON jest dozwolone tylko w plikach "
"relokowalnych\n"
#: src/elflint.c:750
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: local COMMON symbols are nonsense\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: lokalne symbole COMMON to nonsens\n"
#: src/elflint.c:754
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: function in COMMON section is nonsense\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: funkcja w sekcji COMMON to nonsens\n"
#: src/elflint.c:786
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: st_value out of bounds\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: st_value spoza zakresu\n"
#: src/elflint.c:792 src/elflint.c:817 src/elflint.c:860
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu does not fit completely in referenced section "
"[%2d] '%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu nie mieści się w całości we wskazywanej "
"sekcji [%2d] \"%s\"\n"
#: src/elflint.c:801
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: referenced section [%2d] '%s' does not have "
"SHF_TLS flag set\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: wskazywana sekcja [%2d] \"%s\" nie posiada "
"ustawionej flagi SHF_TLS\n"
#: src/elflint.c:811 src/elflint.c:853
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: st_value out of bounds of referenced section "
"[%2d] '%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: st_value spoza zakresu wskazywanej sekcji "
"[%2d] \"%s\"\n"
#: src/elflint.c:838
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: TLS symbol but no TLS program header entry\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: symbol TLS, ale brak wpisu TLS nagłówka "
"programu\n"
#: src/elflint.c:846
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: st_value short of referenced section [%2d] "
"'%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: st_value pomija wskazywaną sekcję [%2d] \"%s"
"\"\n"
#: src/elflint.c:873
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: local symbol outside range described in "
"sh_info\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: lokalny symbol spoza zakresu określonego w "
"sh_info\n"
#: src/elflint.c:880
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: non-local symbol outside range described in "
"sh_info\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: nielokalny symbol spoza zakresu określonego "
"w sh_info\n"
#: src/elflint.c:887
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: non-local section symbol\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: nielokalny symbol sekcji\n"
#: src/elflint.c:937
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol refers to bad section "
"[%2d]\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ odnosi się do błędnej "
"sekcji [%2d]\n"
#: src/elflint.c:944
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol refers to section [%2d] "
"'%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ odnosi się do sekcji [%2d] "
"\"%s\"\n"
#: src/elflint.c:960
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol value %#<PRIx64> does not "
"match %s section address %#<PRIx64>\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": wartość symbolu _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ %#<PRIx64> nie "
"pasuje do adresu sekcji %s %#<PRIx64>\n"
#: src/elflint.c:967
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol size %<PRIu64> does not "
"match %s section size %<PRIu64>\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": rozmiar symbolu _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ %<PRIu64> nie "
"pasuje do rozmiaru sekcji %s %<PRIu64>\n"
#: src/elflint.c:975
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol present, but no .got "
"section\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ istnieje, ale brak sekcji ."
"got\n"
#: src/elflint.c:991
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _DYNAMIC_ symbol value %#<PRIx64> does not match dynamic "
"segment address %#<PRIx64>\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": wartość symbolu _DYNAMIC_ %#<PRIx64> nie pasuje do "
"adresu segmentu dynamicznego %#<PRIx64>\n"
#: src/elflint.c:998
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _DYNAMIC symbol size %<PRIu64> does not match dynamic "
"segment size %<PRIu64>\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": rozmiar symbolu _DYNAMIC_ %<PRIu64> nie pasuje do "
"rozmiaru segmentu dynamicznego %<PRIu64>\n"
#: src/elflint.c:1011
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: symbol in dynamic symbol table with non-"
"default visibility\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: symbol w dynamicznej tabeli symboli z "
"niedomyślną widocznością\n"
#: src/elflint.c:1015
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: unknown bit set in st_other\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: ustawiono nieznany bit w st_other\n"
#: src/elflint.c:1060
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': DT_RELCOUNT used for this RELA section\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": DT_RELCOUNT użyte dla tej sekcji RELA\n"
#: src/elflint.c:1069 src/elflint.c:1121
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': DT_RELCOUNT value %d too high for this section\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": DT_RELCOUNT %d za duże dla tej sekcji\n"
#: src/elflint.c:1094 src/elflint.c:1146
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': relative relocations after index %d as specified by "
"DT_RELCOUNT\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": relokacje względne po indeksie %d podanym przez "
"DT_RELCOUNT\n"
#: src/elflint.c:1100 src/elflint.c:1152
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': non-relative relocation at index %zu; DT_RELCOUNT "
"specified %d relative relocations\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": relokacja bezwzględna pod indeksem %zu; DT_RELCOUNT "
"podał %d relokacji względnych\n"
#: src/elflint.c:1112
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': DT_RELACOUNT used for this REL section\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": DT_RELACOUNT użyte dla tej sekcji REL\n"
#: src/elflint.c:1194
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': invalid destination section index\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nieprawidłowy indeks sekcji docelowej\n"
#: src/elflint.c:1207
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': invalid destination section type\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nieprawidłowy typ sekcji docelowej\n"
#: src/elflint.c:1215
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': sh_info should be zero\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": sh_info powinno wynosić zero\n"
#: src/elflint.c:1222
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': no relocations for merge-able sections possible\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": relokacje dla sekcji złączalnych są niemożliwe\n"
#: src/elflint.c:1229
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section entry size does not match ElfXX_Rela\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": rozmiar wpisu sekcji nie zgadza się z ElfXX_Rela\n"
#: src/elflint.c:1289
#, c-format
msgid "text relocation flag set but there is no read-only segment\n"
msgstr ""
"flaga relokacji tekstu jest ustawiona, ale nie posiada segmentu tylko do "
"odczytu\n"
#: src/elflint.c:1316
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': relocation %zu: invalid type\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": relokacja %zu: nieprawidłowy typ\n"
#: src/elflint.c:1324
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': relocation %zu: relocation type invalid for the file "
"type\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": relokacja %zu: typ relokacji nieprawidłowy dla tego "
"typu pliku\n"
#: src/elflint.c:1332
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': relocation %zu: invalid symbol index\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": relokacja %zu: nieprawidłowy indeks symbolu\n"
#: src/elflint.c:1350
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': relocation %zu: only symbol '_GLOBAL_OFFSET_TABLE_' can "
"be used with %s\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": relokacja %zu: z %s można użyć tylko symbolu "
"\"_GLOBAL_OFFSET_TABLE_\"\n"
#: src/elflint.c:1367
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': relocation %zu: offset out of bounds\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": relokacja %zu: offset spoza zakresu\n"
#: src/elflint.c:1382
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': relocation %zu: copy relocation against symbol of type "
"%s\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": relokacja %zu: relokacja kopii względem symbolu typu "
"%s\n"
#: src/elflint.c:1403
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': relocation %zu: read-only section modified but text "
"relocation flag not set\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": relokacja %zu: sekcja tylko do odczytu została "
"zmodyfikowana, ale nie ustawiono flagi relokacji tekstu\n"
#: src/elflint.c:1418
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': relocations are against loaded and unloaded data\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": relokacje względem wczytanych i niewczytanych danych\n"
#: src/elflint.c:1457 src/elflint.c:1507
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get relocation %zu: %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać relokacji %zu: %s\n"
#: src/elflint.c:1583
#, c-format
msgid "more than one dynamic section present\n"
msgstr "obecna jest więcej niż jedna sekcja dynamiczna\n"
#: src/elflint.c:1601
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section entry size does not match ElfXX_Dyn\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": rozmiar wpisu sekcji nie zgadza się z ElfXX_Dyn\n"
#: src/elflint.c:1606 src/elflint.c:1889
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': sh_info not zero\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": sh_info nie wynosi zero\n"
#: src/elflint.c:1616
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get dynamic section entry %zu: %s\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać wpisu %zu sekcji dynamicznej: %s\n"
#: src/elflint.c:1624
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': non-DT_NULL entries follow DT_NULL entry\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": wpisy nie-DT_NULL występują po wpisie DT_NULL\n"
#: src/elflint.c:1631
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %zu: unknown tag\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %zu: nieznany znacznik\n"
#: src/elflint.c:1642
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %zu: more than one entry with tag %s\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": wpis %zu: więcej niż jeden wpis ze znacznikiem %s\n"
#: src/elflint.c:1652
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %zu: level 2 tag %s used\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %zu: użyto znacznika %s poziomu 2\n"
#: src/elflint.c:1670
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': entry %zu: DT_PLTREL value must be DT_REL or DT_RELA\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": wpis %zu: wartość DT_PLTREL musi wynosić DT_REL lub "
"DT_RELA\n"
#: src/elflint.c:1683
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': entry %zu: pointer does not match address of section "
"[%2d] '%s' referenced by sh_link\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": wpis %zu: wskaźnik nie pasuje do adresu sekcji [%2d] "
"\"%s\" wskazywanej przez sh_link\n"
#: src/elflint.c:1726
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': entry %zu: %s value must point into loaded segment\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": wpis %zu: wartość %s musi wskazywać na wczytany "
"segment\n"
#: src/elflint.c:1741
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': entry %zu: %s value must be valid offset in section "
"[%2d] '%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": wpis %zu: wartość %s musi być prawidłowym offsetem w "
"sekcji [%2d] \"%s\"\n"
#: src/elflint.c:1761 src/elflint.c:1789
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': contains %s entry but not %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": zawiera wpis %s, ale nie %s\n"
#: src/elflint.c:1773
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': mandatory tag %s not present\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": brak obowiązkowego znacznika %s\n"
#: src/elflint.c:1782
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': no hash section present\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": brak sekcji skrótów\n"
#: src/elflint.c:1797 src/elflint.c:1804
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': not all of %s, %s, and %s are present\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie wszystkie z %s, %s i %s są obecne\n"
#: src/elflint.c:1814 src/elflint.c:1818
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': %s tag missing in DSO marked during prelinking\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": brak znacznika %s w DSO oznaczonym podczas wstępnej "
"konsolidacji\n"
#: src/elflint.c:1824
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': non-DSO file marked as dependency during prelink\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": plik nie-DSO oznaczony jako zależność podczas wstępnej "
"konsolidacji\n"
#: src/elflint.c:1835 src/elflint.c:1839 src/elflint.c:1843 src/elflint.c:1847
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': %s tag missing in prelinked executable\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": brak znacznika %s we wstępnie konsolidowanym pliku "
"wykonywalnym\n"
#: src/elflint.c:1859
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': only relocatable files can have extended section index\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": tylko pliki relokowalne mogą mieć rozszerzoną sekcję "
"indeksów\n"
#: src/elflint.c:1869
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': extended section index section not for symbol table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": sekcja rozszerzonych indeksów sekcji nie dla tabeli "
"symboli\n"
#: src/elflint.c:1874
#, c-format
msgid "cannot get data for symbol section\n"
msgstr "nie można uzyskać danych dla sekcji symboli\n"
#: src/elflint.c:1877
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry size does not match Elf32_Word\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": rozmiar wpisu nie zgadza się z Elf32_Word\n"
#: src/elflint.c:1884
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': extended index table too small for symbol table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": tabela rozszerzonych indeksów jest za mała dla tabeli "
"symboli\n"
#: src/elflint.c:1899
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': extended section index in section [%2zu] '%s' refers to "
"same symbol table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": rozszerzony indeks sekcji w sekcji [%2zu] \"%s\" "
"odwołuje się do tej samej tabeli symboli\n"
#: src/elflint.c:1910
#, c-format
msgid "symbol 0 should have zero extended section index\n"
msgstr "symbol 0 powinien mieć zerowy rozszerzony indeks sekcji\n"
#: src/elflint.c:1922
#, c-format
msgid "cannot get data for symbol %zu\n"
msgstr "nie można uzyskać danych dla symbolu %zu\n"
#: src/elflint.c:1927
#, c-format
msgid "extended section index is %<PRIu32> but symbol index is not XINDEX\n"
msgstr ""
"rozszerzony indeks sekcji wynosi %<PRIu32>, ale indeks symbolu nie wynosi "
"XINDEX\n"
#: src/elflint.c:1943 src/elflint.c:1984
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': hash table section is too small (is %ld, expected %ld)\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": sekcja tabeli mieszającej jest za mała (%ld, oczekiwano "
"%ld)\n"
#: src/elflint.c:1955 src/elflint.c:1996
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': chain array too large\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": tabela łańcuchowa jest za duża\n"
#: src/elflint.c:1964 src/elflint.c:2005
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': hash bucket reference %zu out of bounds\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": odwołanie do kubełka skrótu %zu jest spoza zakresu\n"
#: src/elflint.c:1970
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': hash chain reference %zu out of bounds\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": odwołanie do łańcucha skrótu %zu jest spoza zakresu\n"
#: src/elflint.c:2011
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': hash chain reference %<PRIu64> out of bounds\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": odwołanie do łańcucha skrótu %<PRIu64> jest spoza "
"zakresu\n"
#: src/elflint.c:2026
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': bitmask size not power of 2: %u\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": rozmiar maski bitowej nie jest potęgą 2: %u\n"
#: src/elflint.c:2037
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': hash table section is too small (is %ld, expected at "
"least%ld)\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": sekcja tabeli mieszającej jest za mała (%ld, oczekiwano "
"co najmniej %ld)\n"
#: src/elflint.c:2045
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': 2nd hash function shift too big: %u\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": drugie przesunięcie funkcji mieszającej jest za duże: "
"%u\n"
#: src/elflint.c:2077
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': hash chain for bucket %zu lower than symbol index bias\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": łańcuch mieszający dla kubełka %zu jest mniejszy niż "
"przesunięcie indeksu symboli\n"
#: src/elflint.c:2098
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %u referenced in chain for bucket %zu is "
"undefined\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": symbol %u wskazywany w łańcuchu dla kubełka %zu jest "
"nieokreślony\n"
#: src/elflint.c:2109
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': hash value for symbol %u in chain for bucket %zu wrong\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": wartość skrótu dla symbolu %u w łańcuchu dla kubełka "
"%zu jest błędna\n"
#: src/elflint.c:2140
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': hash chain for bucket %zu out of bounds\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": łańcuch skrótu dla kubełka %zu jest spoza zakresu\n"
#: src/elflint.c:2145
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol reference in chain for bucket %zu out of bounds\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": odwołanie do symbolu w łańcuchu dla kubełka %zu jest "
"spoza zakresu\n"
#: src/elflint.c:2151
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': bitmask does not match names in the hash table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": maska bitowa nie pasuje do nazw w tabeli mieszającej\n"
#: src/elflint.c:2164
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': relocatable files cannot have hash tables\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": pliki relokowalne nie mogą posiadać tabeli "
"mieszających\n"
#: src/elflint.c:2182
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': hash table not for dynamic symbol table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": tabela mieszająca nie dla tabeli dynamicznych symboli\n"
#: src/elflint.c:2190
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': hash table entry size incorrect\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": niepoprawny rozmiar wpisu tabeli mieszającej\n"
#: src/elflint.c:2195
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': not marked to be allocated\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nieoznaczona do przydzielenia\n"
#: src/elflint.c:2200
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': hash table has not even room for initial administrative "
"entries\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": tabela mieszająca nie posiada miejsca nawet na "
"początkowe wpisy administracyjne\n"
#: src/elflint.c:2248
#, c-format
msgid "sh_link in hash sections [%2zu] '%s' and [%2zu] '%s' not identical\n"
msgstr ""
"sh_link w sekcjach skrótu [%2zu] \"%s\" i [%2zu] \"%s\" nie są identyczne\n"
#: src/elflint.c:2326 src/elflint.c:2330
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': reference to symbol index 0\n"
msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\": odwołanie do symbolu o indeksie 0\n"
#: src/elflint.c:2337
#, c-format
msgid ""
"symbol %d referenced in new hash table in [%2zu] '%s' but not in old hash "
"table in [%2zu] '%s'\n"
msgstr ""
"symbol %d wymieniony w nowej tabeli mieszającej w [%2zu] \"%s\", ale nie w "
"poprzedniej tabeli mieszającej [%2zu] \"%s\"\n"
#: src/elflint.c:2349
#, c-format
msgid ""
"symbol %d referenced in old hash table in [%2zu] '%s' but not in new hash "
"table in [%2zu] '%s'\n"
msgstr ""
"symbol %d wymieniony w poprzedniej tabeli mieszającej w [%2zu] \"%s\", ale "
"nie w nowej tabeli mieszającej w [%2zu] \"%s\"\n"
#: src/elflint.c:2365
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': nonzero sh_%s for NULL section\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": niezerowe sh_%s dla sekcji NULL\n"
#: src/elflint.c:2385
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': section groups only allowed in relocatable object files\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": w plikach obiektów relokowalnych dozwolone są tylko "
"grupy sekcji\n"
#: src/elflint.c:2396
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get symbol table: %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać tabeli symboli: %s\n"
#: src/elflint.c:2401
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section reference in sh_link is no symbol table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": odwołanie do sekcji w sh_link nie posiada tabeli "
"symboli\n"
#: src/elflint.c:2407
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': invalid symbol index in sh_info\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nieprawidłowy indeks symbolu w sh_info\n"
#: src/elflint.c:2412
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': sh_flags not zero\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": niezerowe sh_flags\n"
#: src/elflint.c:2419
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get symbol for signature\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać symbolu dla podpisu\n"
#: src/elflint.c:2424
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': signature symbol cannot be empty string\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol podpisu nie można być pustym ciągiem\n"
#: src/elflint.c:2430
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': sh_flags not set correctly\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": sh_flags nie ustawione poprawnie\n"
#: src/elflint.c:2436
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get data: %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać danych: %s\n"
#: src/elflint.c:2445
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section size not multiple of sizeof(Elf32_Word)\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": rozmiar sekcji nie jest wielokrotnością sizeof"
"(Elf32_Word)\n"
#: src/elflint.c:2450
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section group without flags word\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": grupa sekcji bez słowa flag\n"
#: src/elflint.c:2456
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section group without member\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": grupa sekcji bez elementów\n"
#: src/elflint.c:2460
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section group with only one member\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": grupa sekcji z tylko jednym elementem\n"
#: src/elflint.c:2471
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': unknown section group flags\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nieznane flagi grupy sekcji\n"
#: src/elflint.c:2483
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section index %Zu out of range\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": indeks sekcji %Zu jest spoza zakresu\n"
#: src/elflint.c:2492
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get section header for element %zu: %s\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać nagłówka sekcji dla elementu %zu: %s\n"
#: src/elflint.c:2499
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section group contains another group [%2d] '%s'\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": grupa sekcji zawiera inną grupę [%2d] \"%s\"\n"
#: src/elflint.c:2505
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': element %Zu references section [%2d] '%s' without "
"SHF_GROUP flag set\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": element %Zu odwołuje się do sekcji [%2d] \"%s\" bez "
"flagi SHF_GROUP\n"
#: src/elflint.c:2512
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s' is contained in more than one section group\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\" jest zawarta w więcej niż jednej grupie sekcji\n"
#: src/elflint.c:2701
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s' refers in sh_link to section [%2d] '%s' which is no "
"dynamic symbol table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\" odwołuje się w sh_link do sekcji [%2d] \"%s\", która nie "
"jest tabelą symboli dynamicznych\n"
#: src/elflint.c:2712
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s' has different number of entries than symbol table [%2d] "
"'%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\" posiada inną liczbę wpisów niż tabela symboli [%2d] \"%s"
"\"\n"
#: src/elflint.c:2728
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %d: cannot read version data\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %d: nie można odczytać danych wersji\n"
#: src/elflint.c:2744
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %d: local symbol with global scope\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %d: symbol lokalny z zakresem globalnym\n"
#: src/elflint.c:2752
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %d: local symbol with version\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %d: symbol lokalny z wersją\n"
#: src/elflint.c:2766
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %d: invalid version index %d\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %d: nieprawidłowy indeks wersji %d\n"
#: src/elflint.c:2771
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %d: version index %d is for defined version\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": symbol %d: indeks wersji %d jest dla wersji określonej\n"
#: src/elflint.c:2781
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %d: version index %d is for requested version\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": symbol %d: indeks wersji %d jest dla wersji żądanej\n"
#: src/elflint.c:2833
#, c-format
msgid "more than one version reference section present\n"
msgstr "obecna jest więcej niż jedna sekcja odniesienia wersji\n"
#: src/elflint.c:2841 src/elflint.c:2970
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': sh_link does not link to string table\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": sh_link nie łączy się z tabelą ciągów\n"
#: src/elflint.c:2864 src/elflint.c:3022
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has wrong version %d\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d posiada błędną wersję %d\n"
#: src/elflint.c:2870 src/elflint.c:3028
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has wrong offset of auxiliary data\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d posiada błędny offset dla danych dodatkowych\n"
#: src/elflint.c:2878
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has invalid file reference\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %d posiada błędne odniesienie do pliku\n"
#: src/elflint.c:2886
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d references unknown dependency\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d odnosi się do nieznanej zależności\n"
#: src/elflint.c:2898
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': auxiliary entry %d of entry %d has unknown flag\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": wpis dodatkowy %d do wpisu %d posiada nieznaną flagę\n"
#: src/elflint.c:2905
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': auxiliary entry %d of entry %d has invalid name "
"reference\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": wpis dodatkowy %d do wpisu %d posiada nieprawidłowe "
"odniesienie do nazwy\n"
#: src/elflint.c:2912
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': auxiliary entry %d of entry %d has wrong hash value: "
"%#x, expected %#x\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": wpis dodatkowy %d do wpisu %d posiada błędną wartość "
"skrótu: %#x, oczekiwano %#x\n"
#: src/elflint.c:2922
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': auxiliary entry %d of entry %d has duplicate version "
"name '%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": wpis dodatkowy %d do wpisu %d posiada powtórzoną nazwę "
"wersji \"%s\"\n"
#: src/elflint.c:2933
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': auxiliary entry %d of entry %d has wrong next field\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": wpis dodatkowy %d do wpisu %d posiada błędne następne "
"pole\n"
#: src/elflint.c:2949 src/elflint.c:3107
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has invalid offset to next entry\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d posiada błędny offset do następnego wpisu\n"
#: src/elflint.c:2962
#, c-format
msgid "more than one version definition section present\n"
msgstr "obecna jest więcej niż jedna sekcja definicji wersji\n"
#: src/elflint.c:3007
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': more than one BASE definition\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": jest więcej niż jedna definicja BASE\n"
#: src/elflint.c:3011
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': BASE definition must have index VER_NDX_GLOBAL\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": definicja BASE musi posiadać indeks VER_NDX_GLOBAL\n"
#: src/elflint.c:3017
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has unknown flag\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d posiada nieznaną flagę\n"
#: src/elflint.c:3041
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has invalid name reference\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d posiada nieprawidłowe odniesienie do nazwy\n"
#: src/elflint.c:3048
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has wrong hash value: %#x, expected %#x\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d posiada błędną wartość skrótu: %#x, oczekiwano "
"%#x\n"
#: src/elflint.c:3057
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has duplicate version name '%s'\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d posiada powtórzoną nazwę wersji \"%s\"\n"
#: src/elflint.c:3076
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': entry %d has invalid name reference in auxiliary data\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d posiada nieprawidłowe odniesienie do nazwy w "
"danych dodatkowych\n"
#: src/elflint.c:3091
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has wrong next field in auxiliary data\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d posiada błędne następne pole w danych "
"dodatkowych\n"
#: src/elflint.c:3113
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': no BASE definition\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": brak definicji BASE\n"
#: src/elflint.c:3129
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': unknown parent version '%s'\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nieznana wersja rodzica \"%s\"\n"
#: src/elflint.c:3142
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': empty object attributes section\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": pusta sekcja atrybutów obiektu\n"
#: src/elflint.c:3163
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': unrecognized attribute format\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nierozpoznany format atrybutu\n"
#: src/elflint.c:3179
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: zero length field in attribute section\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: pole o zerowej długości w sekcji atrybutów\n"
#: src/elflint.c:3188
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: invalid length in attribute section\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: nieprawidłowa długość w sekcji atrybutów\n"
#: src/elflint.c:3200
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: unterminated vendor name string\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: niezakończony ciąg nazwy producenta\n"
#: src/elflint.c:3217
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: endless ULEB128 in attribute subsection tag\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: niekończące się ULEB128 w znaczniku "
"podsekcji atrybutów\n"
#: src/elflint.c:3226
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: truncated attribute section\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: skrócona sekcja atrybutów\n"
#: src/elflint.c:3235
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: zero length field in attribute subsection\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: zerowej długości pole w podsekcji "
"atrybutów\n"
#: src/elflint.c:3248
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: invalid length in attribute subsection\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: nieprawidłowa długość w podsekcji "
"atrybutów\n"
#: src/elflint.c:3259
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: attribute subsection has unexpected tag %u\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: podsekcja atrybutów posiada nieoczekiwany "
"znacznik %u\n"
#: src/elflint.c:3277
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: endless ULEB128 in attribute tag\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: niekończące się ULEB128 w znaczniku "
"atrybutu\n"
#: src/elflint.c:3288
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: unterminated string in attribute\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: niezakończony ciąg w atrybucie\n"
#: src/elflint.c:3301
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: unrecognized attribute tag %u\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: nierozpoznany znacznik atrybutu %u\n"
#: src/elflint.c:3305
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: unrecognized %s attribute value %<PRIu64>\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: atrybut %s posiada nierozpoznaną wartość "
"%<PRIu64>\n"
#: src/elflint.c:3315
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: vendor '%s' unknown\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: producent \"%s\" jest nieznany\n"
#: src/elflint.c:3321
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: extra bytes after last attribute section\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: dodatkowe bajty po ostatniej sekcji "
"atrybutów\n"
#: src/elflint.c:3410
#, c-format
msgid "cannot get section header of zeroth section\n"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji zerowej\n"
#: src/elflint.c:3414
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero name\n"
msgstr "sekcja zerowa posiada niezerową nazwę\n"
#: src/elflint.c:3416
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero type\n"
msgstr "sekcja zerowa posiada niezerowy typ\n"
#: src/elflint.c:3418
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero flags\n"
msgstr "sekcja zerowa posiada niezerowe flagi\n"
#: src/elflint.c:3420
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero address\n"
msgstr "sekcja zerowa posiada niezerowy adres\n"
#: src/elflint.c:3422
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero offset\n"
msgstr "sekcja zerowa posiada niezerowy offset\n"
#: src/elflint.c:3424
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero align value\n"
msgstr "sekcja zerowa posiada niezerową wartość wyrównania\n"
#: src/elflint.c:3426
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero entry size value\n"
msgstr "sekcja zerowa posiada niezerową wartość rozmiaru wpisu\n"
#: src/elflint.c:3429
#, c-format
msgid ""
"zeroth section has nonzero size value while ELF header has nonzero shnum "
"value\n"
msgstr ""
"sekcja zerowa posiada niezerową wartość rozmiaru, a nagłówek ELF posiada "
"niezerową wartość shnum\n"
#: src/elflint.c:3433
#, c-format
msgid ""
"zeroth section has nonzero link value while ELF header does not signal "
"overflow in shstrndx\n"
msgstr ""
"sekcja zerowa posiada niezerową wartość dowiązań, a nagłówek ELF nie "
"wskazuje przepełnienia w shstrndx\n"
#: src/elflint.c:3437
#, c-format
msgid ""
"zeroth section has nonzero link value while ELF header does not signal "
"overflow in phnum\n"
msgstr ""
"sekcja zerowa posiada niezerową wartość dowiązań, a nagłówek ELF nie "
"wskazuje przepełnienia w phnum\n"
#: src/elflint.c:3454
#, c-format
msgid "cannot get section header for section [%2zu] '%s': %s\n"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji dla sekcji [%2zu] \"%s\": %s\n"
#: src/elflint.c:3463
#, c-format
msgid "section [%2zu]: invalid name\n"
msgstr "sekcja [%2zu]: nieprawidłowa nazwa\n"
#: src/elflint.c:3490
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s' has wrong type: expected %s, is %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\" posiada błędny typ: oczekiwano %s, jest %s\n"
#: src/elflint.c:3506
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' has wrong flags: expected %s, is %s\n"
msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\" posiada błędne flagi: oczekiwano %s, jest %s\n"
#: src/elflint.c:3523
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' has wrong flags: expected %s and possibly %s, is %s\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] \"%s\" posiada błędne flagi: oczekiwano %s i być może %s, jest "
"%s\n"
#: src/elflint.c:3541
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' present in object file\n"
msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\" jest obecna w pliku obiektu\n"
#: src/elflint.c:3547 src/elflint.c:3579
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' has SHF_ALLOC flag set but there is no loadable segment\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] \"%s\" posiada flagę SHF_ALLOC, ale nie posiada segmentu "
"wczytywalnego\n"
#: src/elflint.c:3552 src/elflint.c:3584
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' has SHF_ALLOC flag not set but there are loadable "
"segments\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] \"%s\" nie posiada flagi SHF_ALLOC, ale są segmenty "
"wczytywalne\n"
#: src/elflint.c:3560
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' is extension section index table in non-object file\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] \"%s\" jest tabelą indeksów sekcji rozszerzeń w pliku "
"nieobiektowym\n"
#: src/elflint.c:3603
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': size not multiple of entry size\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] \"%s\": rozmiar nie jest wielokrotnością rozmiaru wpisu\n"
#: src/elflint.c:3608
#, c-format
msgid "cannot get section header\n"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji\n"
#: src/elflint.c:3618
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' has unsupported type %d\n"
msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\" posiada nieobsługiwany typ %d\n"
#: src/elflint.c:3632
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' contains invalid processor-specific flag(s) %#<PRIx64>\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] \"%s\" zawiera nieprawidłowe flagi specyficzne dla procesora "
"%#<PRIx64>\n"
#: src/elflint.c:3639
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' contains unknown flag(s) %#<PRIx64>\n"
msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\" zawiera nieznane flagi %#<PRIx64>\n"
#: src/elflint.c:3647
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': thread-local data sections address not zero\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] \"%s\": adres sekcji danych lokalnych dla wątków nie jest "
"zerem\n"
#: src/elflint.c:3655
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': invalid section reference in link value\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] \"%s\": nieprawidłowe odwołanie do sekcji w wartości "
"dowiązania\n"
#: src/elflint.c:3660
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': invalid section reference in info value\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] \"%s\": nieprawidłowe odwołanie do sekcji w wartości "
"informacyjnej\n"
#: src/elflint.c:3667
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': strings flag set without merge flag\n"
msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\": flaga ciągów jest ustawiona bez flagi merge\n"
#: src/elflint.c:3672
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': merge flag set but entry size is zero\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] \"%s\": flaga merge jest ustawiona, ale rozmiar wpisu jest "
"zerowy\n"
#: src/elflint.c:3690
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' has unexpected type %d for an executable section\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] \"%s\" posiada nieoczekiwany typ %d dla sekcji wykonywalnej\n"
#: src/elflint.c:3699
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' is both executable and writable\n"
msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\" jest wykonywalne i zapisywalne\n"
#: src/elflint.c:3726
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' not fully contained in segment of program header entry "
"%d\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] \"%s\" nie jest w całości zawarta w segmencie wpisu %d "
"nagłówka programu\n"
#: src/elflint.c:3734
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' has type NOBITS but is read from the file in segment of "
"program header entry %d\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] \"%s\" posiada typ NOBITS, a jest odczytywana z pliku w "
"segmencie wpisu %d nagłówka programu\n"
#: src/elflint.c:3743
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' has not type NOBITS but is not read from the file in "
"segment of program header entry %d\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] \"%s\" nie posiada typu NOBITS, a nie jest odczytywana z pliku "
"w segmencie wpisu %d nagłówka programu\n"
#: src/elflint.c:3754
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' is executable in nonexecutable segment %d\n"
msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\" jest wykonywalne w segmencie niewykonywalnym %d\n"
#: src/elflint.c:3764
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' is writable in unwritable segment %d\n"
msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\" jest zapisywalne w niezapisywalnym segmencie %d\n"
#: src/elflint.c:3774
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s': alloc flag set but section not in any loaded segment\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] \"%s\": posiada flagę alloc, ale sekcja nie jest w żadnym "
"segmencie wczytywalnym\n"
#: src/elflint.c:3780
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s': ELF header says this is the section header string table "
"but type is not SHT_TYPE\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] \"%s\": według nagłówka ELF to jest tabela ciągów nagłówków "
"sekcji, ale typ nie jest SHT_TYPE\n"
#: src/elflint.c:3788
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s': relocatable files cannot have dynamic symbol tables\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] \"%s\": pliki relokowalne nie mogą posiadać tabeli symboli "
"dynamicznych\n"
#: src/elflint.c:3839
#, c-format
msgid "more than one version symbol table present\n"
msgstr "obecna jest więcej niż jedna tabela symboli wersji\n"
#: src/elflint.c:3862
#, c-format
msgid "INTERP program header entry but no .interp section\n"
msgstr "jest wpis nagłówka programu INTERP, ale nie posiada sekcji .interp\n"
#: src/elflint.c:3873
#, c-format
msgid ""
"loadable segment [%u] is executable but contains no executable sections\n"
msgstr ""
"wczytywalny segment [%u] jest wykonywalny, ale nie zawiera wykonywalnych "
"sekcji\n"
#: src/elflint.c:3879
#, c-format
msgid "loadable segment [%u] is writable but contains no writable sections\n"
msgstr ""
"wczytywalny segment [%u] jest zapisywalny, ale nie zawiera zapisywalnych "
"sekcji\n"
#: src/elflint.c:3890
#, c-format
msgid ""
"no .gnu.versym section present but .gnu.versym_d or .gnu.versym_r section "
"exist\n"
msgstr ""
"brak sekcji .gnu.versym, ale istnieje sekcja .gnu.versym_d lub .gnu."
"versym_r\n"
#: src/elflint.c:3903
#, c-format
msgid "duplicate version index %d\n"
msgstr "powtórzony indeks wersji %d\n"
#: src/elflint.c:3917
#, c-format
msgid ".gnu.versym section present without .gnu.versym_d or .gnu.versym_r\n"
msgstr "sekcja .gnu.versym istnieje bez .gnu.versym_d lub .gnu.versym_r\n"
#: src/elflint.c:3966
#, c-format
msgid "phdr[%d]: unknown core file note type %<PRIu32> at offset %<PRIu64>\n"
msgstr ""
"phdr[%d]: nieznany typ notatki pliku core %<PRIu32> pod offsetem %<PRIu64>\n"
#: src/elflint.c:3970
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': unknown core file note type %<PRIu32> at offset %Zu\n"
msgstr ""
"phdr[%2d]: \"%s\": nieznany typ notatki pliku core %<PRIu32> pod offsetem "
"%Zu\n"
#: src/elflint.c:3993
#, c-format
msgid "phdr[%d]: unknown object file note type %<PRIu32> at offset %Zu\n"
msgstr ""
"phdr[%d]: nieznany typ notatki pliku obiektu %<PRIu32> pod offsetem %Zu\n"
#: src/elflint.c:3997
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': unknown object file note type %<PRIu32> at offset %Zu\n"
msgstr ""
"phdr[%d]: \"%s\": nieznany typ notatki pliku obiektu %<PRIu32> pod offsetem "
"%Zu\n"
#: src/elflint.c:4014
#, c-format
msgid "phdr[%d]: no note entries defined for the type of file\n"
msgstr "phdr[%d]: brak określonych wpisów notatek dla typu pliku\n"
#: src/elflint.c:4033
#, c-format
msgid "phdr[%d]: cannot get content of note section: %s\n"
msgstr "phdr[%d]: nie można uzyskać zawartości sekcji notatki: %s\n"
#: src/elflint.c:4036
#, c-format
msgid "phdr[%d]: extra %<PRIu64> bytes after last note\n"
msgstr "phdr[%d]: dodatkowe %<PRIu64> bajtów po ostatniej notatce\n"
#: src/elflint.c:4057
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': no note entries defined for the type of file\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": brak określonych wpisów notatek dla typu pliku\n"
#: src/elflint.c:4064
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get content of note section\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać zawartości sekcji notatek\n"
#: src/elflint.c:4067
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': extra %<PRIu64> bytes after last note\n"
msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": dodatkowe %<PRIu64> bajtów po ostatniej notatce\n"
#: src/elflint.c:4085
#, c-format
msgid ""
"only executables, shared objects, and core files can have program headers\n"
msgstr ""
"tylko pliki wykonywalne, obiekty współdzielone i pliki core mogą posiadać "
"nagłówki programu\n"
#: src/elflint.c:4100
#, c-format
msgid "cannot get program header entry %d: %s\n"
msgstr "nie można uzyskać wpisu nagłówka programu %d: %s\n"
#: src/elflint.c:4109
#, c-format
msgid "program header entry %d: unknown program header entry type %#<PRIx64>\n"
msgstr ""
"wpis nagłówka programu %d: nieznany typ wpisu nagłówka programu %#<PRIx64>\n"
#: src/elflint.c:4120
#, c-format
msgid "more than one INTERP entry in program header\n"
msgstr "więcej niż jeden wpis INTERP w nagłówku programu\n"
#: src/elflint.c:4128
#, c-format
msgid "more than one TLS entry in program header\n"
msgstr "więcej niż jeden wpis TLS w nagłówku programu\n"
#: src/elflint.c:4135
#, c-format
msgid "static executable cannot have dynamic sections\n"
msgstr "statyczny plik wykonywalny nie może posiadać sekcji dynamicznych\n"
#: src/elflint.c:4149
#, c-format
msgid "dynamic section reference in program header has wrong offset\n"
msgstr ""
"odniesienie sekcji dynamicznej w nagłówku programu posiada błędny offset\n"
#: src/elflint.c:4152
#, c-format
msgid "dynamic section size mismatch in program and section header\n"
msgstr "różne rozmiary sekcji dynamicznej w nagłówku programu i sekcji\n"
#: src/elflint.c:4162
#, c-format
msgid "more than one GNU_RELRO entry in program header\n"
msgstr "więcej niż jeden wpis GNU_RELRO w nagłówku programu\n"
#: src/elflint.c:4183
#, c-format
msgid "loadable segment GNU_RELRO applies to is not writable\n"
msgstr "wczytywalny segment wskazywany przez GNU_RELRO nie jest zapisywalny\n"
#: src/elflint.c:4186
#, c-format
msgid "loadable segment [%u] flags do not match GNU_RELRO [%u] flags\n"
msgstr "flagi wczytywalnego segmentu [%u] nie pasują do flag GNU_RELRO [%u]\n"
#: src/elflint.c:4194 src/elflint.c:4217
#, c-format
msgid "%s segment not contained in a loaded segment\n"
msgstr "segment %s nie zawiera się we wczytywalnym segmencie\n"
#: src/elflint.c:4223
#, c-format
msgid "program header offset in ELF header and PHDR entry do not match"
msgstr ""
"offsety nagłówka programu w nagłówku ELF i wpisie PHDR nie zgadzają się"
#: src/elflint.c:4247
#, c-format
msgid "call frame search table reference in program header has wrong offset\n"
msgstr ""
"odniesienie tabeli wyszukiwania ramki wywołania w nagłówku programu posiada "
"błędny offset\n"
#: src/elflint.c:4250
#, c-format
msgid "call frame search table size mismatch in program and section header\n"
msgstr ""
"różne rozmiary tabel wyszukiwania ramki wywołania w nagłówku programu i "
"sekcji\n"
#: src/elflint.c:4263
#, c-format
msgid "PT_GNU_EH_FRAME present but no .eh_frame_hdr section\n"
msgstr "PT_GNU_EH_FRAME jest obecne, ale brak sekcji .eh_frame_hdr\n"
#: src/elflint.c:4271
#, c-format
msgid "call frame search table must be allocated\n"
msgstr "tabela wyszukiwania ramki wywołania musi być przydzielona\n"
#: src/elflint.c:4274
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' must be allocated\n"
msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\": musi być przydzielona\n"
#: src/elflint.c:4278
#, c-format
msgid "call frame search table must not be writable\n"
msgstr "tabela wyszukiwania ramki wywołania nie może być zapisywalna\n"
#: src/elflint.c:4281
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' must not be writable\n"
msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\" nie może być zapisywalna\n"
#: src/elflint.c:4286
#, c-format
msgid "call frame search table must not be executable\n"
msgstr "tabela wyszukiwania ramki wywołania nie może być wykonywalna\n"
#: src/elflint.c:4289
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' must not be executable\n"
msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\" nie może być wykonywalna\n"
#: src/elflint.c:4300
#, c-format
msgid "program header entry %d: file size greater than memory size\n"
msgstr "wpis nagłówka programu %d: rozmiar pliku większy niż rozmiar pamięci\n"
#: src/elflint.c:4307
#, c-format
msgid "program header entry %d: alignment not a power of 2\n"
msgstr "wpis nagłówka programu %d: wyrównanie nie jest potęgą 2\n"
#: src/elflint.c:4310
#, c-format
msgid ""
"program header entry %d: file offset and virtual address not module of "
"alignment\n"
msgstr ""
"wpis nagłówka programu %d: offset w pliku i adres wirtualny nie są "
"wielokrotnością wyrównania\n"
#: src/elflint.c:4323
#, c-format
msgid ""
"executable/DSO with .eh_frame_hdr section does not have a PT_GNU_EH_FRAME "
"program header entry"
msgstr ""
"plik wykonywalny/DSO z sekcją .eh_frame_hdr nie posiada wpisu nagłówka "
"programu PT_GNU_EH_FRAME"
#: src/elflint.c:4357
#, c-format
msgid "cannot read ELF header: %s\n"
msgstr "nie można odczytać nagłówka ELF: %s\n"
#: src/elflint.c:4383
#, c-format
msgid "text relocation flag set but not needed\n"
msgstr "flaga relokacji tekstu jest ustawiona, ale niepotrzebna\n"
#: src/findtextrel.c:70
msgid "Input Selection:"
msgstr "Wybór wejścia:"
#: src/findtextrel.c:71
msgid "Prepend PATH to all file names"
msgstr "Dołącza ŚCIEŻKĘ do wszystkich nazw plików"
#: src/findtextrel.c:73
msgid "Use PATH as root of debuginfo hierarchy"
msgstr "Używa ŚCIEŻKI jako korzenia dla hierarchii debuginfo"
#: src/findtextrel.c:80
msgid "Locate source of text relocations in FILEs (a.out by default)."
msgstr "Odnajduje źródło relokacji tekstu w PLIKACH (domyślnie a.out)."
#: src/findtextrel.c:84 src/nm.c:116 src/objdump.c:80 src/size.c:92
#: src/strings.c:92 src/strip.c:104
msgid "[FILE...]"
msgstr "[PLIK...]"
#: src/findtextrel.c:246
#, c-format
msgid "cannot get ELF header '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka ELF \"%s\": %s"
#: src/findtextrel.c:257
#, c-format
msgid "'%s' is not a DSO or PIE"
msgstr "\"%s\" nie jest DSO ani PIE"
#: src/findtextrel.c:277
#, c-format
msgid "getting get section header of section %zu: %s"
msgstr "uzyskiwanie nagłówka sekcji dla sekcji %zu: %s"
#: src/findtextrel.c:300
#, c-format
msgid "cannot read dynamic section: %s"
msgstr "nie można odczytać sekcji dynamicznej: %s"
#: src/findtextrel.c:321
#, c-format
msgid "no text relocations reported in '%s'"
msgstr "brak relokacji tekstu w \"%s\""
#: src/findtextrel.c:333
#, c-format
msgid "while reading ELF file"
msgstr "podczas odczytywania pliku ELF"
#: src/findtextrel.c:342 src/findtextrel.c:359
#, c-format
msgid "cannot get program header index at offset %d: %s"
msgstr "nie można uzyskać indeksu nagłówka programu pod offsetem %d: %s"
#: src/findtextrel.c:411
#, c-format
msgid "cannot get section header of section %Zu: %s"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji dla sekcji %Zu: %s"
#: src/findtextrel.c:423
#, c-format
msgid "cannot get symbol table section %zu in '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać sekcji tabeli symboli %zu w \"%s\": %s"
#: src/findtextrel.c:443 src/findtextrel.c:466
#, c-format
msgid "cannot get relocation at index %d in section %zu in '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać relokacji pod indeksem %d w sekcji %zu w \"%s\": %s"
#: src/findtextrel.c:531
#, c-format
msgid "%s not compiled with -fpic/-fPIC\n"
msgstr "%s nie został skompilowany z -fpic/-fPIC\n"
#: src/findtextrel.c:584
#, c-format
msgid ""
"the file containing the function '%s' is not compiled with -fpic/-fPIC\n"
msgstr ""
"plik zawierający funkcję \"%s\" nie został skompilowany z -fpic/-fPIC\n"
#: src/findtextrel.c:591 src/findtextrel.c:611
#, c-format
msgid ""
"the file containing the function '%s' might not be compiled with -fpic/-"
"fPIC\n"
msgstr ""
"plik zawierający funkcję \"%s\" mógł nie zostać skompilowany z -fpic/-fPIC\n"
#: src/findtextrel.c:599
#, c-format
msgid ""
"either the file containing the function '%s' or the file containing the "
"function '%s' is not compiled with -fpic/-fPIC\n"
msgstr ""
"plik zawierający funkcję \"%s\" lub plik zawierający funkcję \"%s\" nie "
"został skompilowany z -fpic/-fPIC\n"
#: src/findtextrel.c:619
#, c-format
msgid ""
"a relocation modifies memory at offset %llu in a write-protected segment\n"
msgstr ""
"relokacja modyfikuje pamięć pod offsetem %llu w segmencie zabezpieczonym "
"przed zapisem\n"
#: src/i386_ld.c:210
#, c-format
msgid "cannot allocate PLT section: %s"
msgstr "nie można przydzielić sekcji PLT: %s"
#: src/i386_ld.c:232
#, c-format
msgid "cannot allocate PLTREL section: %s"
msgstr "nie można przydzielić sekcji PLTREL: %s"
#: src/i386_ld.c:253
#, c-format
msgid "cannot allocate GOT section: %s"
msgstr "nie można przydzielić sekcji GOT: %s"
#: src/i386_ld.c:274
#, c-format
msgid "cannot allocate GOTPLT section: %s"
msgstr "nie można przydzielić sekcji GOTPLT: %s"
#: src/i386_ld.c:661
#, c-format
msgid "initial-executable TLS relocation cannot be used "
msgstr "początkowo wykonywalna relokacja TLS nie może zostać użyta "
#: src/ld.c:87
msgid "Input File Control:"
msgstr "Sterowanie plikiem wejściowym:"
#: src/ld.c:89
msgid "Include whole archives in the output from now on."
msgstr "Dołącza całe archiwa w wyjściu od teraz."
#: src/ld.c:91
msgid "Stop including the whole archives in the output."
msgstr "Przestaje dołączać całe archiwa w wyjściu."
#: src/ld.c:92 src/ld.c:106 src/ld.c:184
msgid "FILE"
msgstr "PLIK"
#: src/ld.c:93
msgid "Start a group."
msgstr "Rozpoczyna grupę."
#: src/ld.c:94
msgid "End a group."
msgstr "Kończy grupę."
#: src/ld.c:95
msgid "PATH"
msgstr "ŚCIEŻKA"
#: src/ld.c:96
msgid "Add PATH to list of directories files are searched in."
msgstr "Dodaje ŚCIEŻKĘ do listy katalogów, w których są szukane pliki."
#: src/ld.c:98
msgid "Only set DT_NEEDED for following dynamic libs if actually used"
msgstr ""
"Ustawia DT_NEEDED dla następujących bibliotek dynamicznych tylko, jeśli są "
"używane"
#: src/ld.c:100
msgid "Always set DT_NEEDED for following dynamic libs"
msgstr "Ustawia zawsze DT_NEEDED dla następujących bibliotek dynamicznych"
#: src/ld.c:102
msgid "Ignore LD_LIBRARY_PATH environment variable."
msgstr "Ignoruje zmienną środowiskową LD_LIBRARY_PATH."
#: src/ld.c:105
msgid "Output File Control:"
msgstr "Sterowanie plikiem wyjściowym:"
#: src/ld.c:106
msgid "Place output in FILE."
msgstr "Umieszcza wyjście w PLIKU."
#: src/ld.c:109
msgid "Object is marked to not use default search path at runtime."
msgstr "Oznacza obiekt, aby nie używał domyślnej ścieżki przeszukiwań."
#: src/ld.c:111
msgid "Same as --whole-archive."
msgstr "To samo, co --whole-archive."
#: src/ld.c:112
msgid ""
"Default rules of extracting from archive; weak references are not enough."
msgstr ""
"Domyślne reguły wydobywania z archiwum; słabe odwołania nie wystarczają."
#: src/ld.c:116
msgid "Weak references cause extraction from archive."
msgstr "Słabe odwołania powodują wydobywanie z archiwum."
#: src/ld.c:118
msgid "Allow multiple definitions; first is used."
msgstr "Zezwala na wielokrotne definicje; używana jest pierwsza."
#: src/ld.c:120
msgid "Disallow/allow undefined symbols in DSOs."
msgstr "Zabrania/zezwala na nieokreślone symbole w DSO."
#: src/ld.c:123
msgid "Object requires immediate handling of $ORIGIN."
msgstr "Obiekt wymaga natychmiastowej obsługi $ORIGIN."
#: src/ld.c:125
msgid "Relocation will not be processed lazily."
msgstr "Relokacje nie będą przeprowadzane leniwie."
#: src/ld.c:127
msgid "Object cannot be unloaded at runtime."
msgstr "Obiekt nie może być wyładowany w czasie działania."
#: src/ld.c:129
msgid "Mark object to be initialized first."
msgstr "Oznacza obiekt, aby był inicjowany jako pierwszy."
#: src/ld.c:131
msgid "Enable/disable lazy-loading flag for following dependencies."
msgstr "Włącza/wyłącza flagi leniwego wczytywania dla następnych zależności."
#: src/ld.c:133
msgid "Mark object as not loadable with 'dlopen'."
msgstr "Oznacza obiekt jako niewczytywalnego przez \"dlopen\"."
#: src/ld.c:135
msgid "Ignore/record dependencies on unused DSOs."
msgstr "Ignoruje/zapisuje zależności od nieużywanych DSO."
#: src/ld.c:137
msgid "Generated DSO will be a system library."
msgstr "Utworzony DSO będzie biblioteką systemową."
#: src/ld.c:138
msgid "ADDRESS"
msgstr "ADRES"
#: src/ld.c:138
msgid "Set entry point address."
msgstr "Ustawia adres punktu wejściowego."
#: src/ld.c:141
msgid "Do not link against shared libraries."
msgstr "Bez konsolidowania z bibliotekami współdzielonymi."
#: src/ld.c:144
msgid "Prefer linking against shared libraries."
msgstr "Preferuje konsolidowanie z bibliotekami dzielonymi."
#: src/ld.c:145
msgid "Export all dynamic symbols."
msgstr "Eksportuje wszystkie symbole dynamiczne."
#: src/ld.c:146
msgid "Strip all symbols."
msgstr "Skraca wszystkie symbole."
#: src/ld.c:147
msgid "Strip debugging symbols."
msgstr "Skraca symbole debugowania."
#: src/ld.c:149
msgid "Assume pagesize for the target system to be SIZE."
msgstr "Przyjmuje dla systemu docelowego rozmiaru strony ROZMIAR."
#: src/ld.c:151
msgid "Set runtime DSO search path."
msgstr "Ustawia ścieżkę poszukiwania DSO w czasie działania."
#: src/ld.c:154
msgid "Set link time DSO search path."
msgstr "Ustawia ścieżki poszukiwania DSO w czasie konsolidowania."
#: src/ld.c:155
msgid "Generate dynamic shared object."
msgstr "Tworzy dynamiczny obiekt współdzielony."
#: src/ld.c:156
msgid "Generate relocatable object."
msgstr "Tworzy obiekt relokowalny."
#: src/ld.c:159
msgid "Causes symbol not assigned to a version be reduced to local."
msgstr "Ogranicza zasięg symboli nieprzypisanych do wersji do lokalnego."
#: src/ld.c:160
msgid "Remove unused sections."
msgstr "Usuwa nieużywane sekcje."
#: src/ld.c:163
msgid "Don't remove unused sections."
msgstr "Bez usuwania nieużywanych sekcji."
#: src/ld.c:164
msgid "Set soname of shared object."
msgstr "Ustawia soname obiektu współdzielonego."
#: src/ld.c:165
msgid "Set the dynamic linker name."
msgstr "Ustawia nazwę dynamicznego konsolidatora."
#: src/ld.c:168
msgid "Add/suppress addition indentifying link-editor to .comment section."
msgstr ""
"Dodaje/pomija dodanie identyfikacji edytora konsolidacji do sekcji .comment"
#: src/ld.c:171
msgid "Create .eh_frame_hdr section"
msgstr "Tworzy sekcję .eh_frame_hdr"
#: src/ld.c:173
msgid "Set hash style to sysv, gnu or both."
msgstr "Ustawia styl sum kontrolnych na sysv, gnu lub oba."
#: src/ld.c:175
msgid "Generate build ID note (md5, sha1 (default), uuid)."
msgstr "Tworzy wpis identyfikatora budowania (md5, sha1 (domyślnie), uuid)."
#: src/ld.c:177
msgid "Linker Operation Control:"
msgstr "Sterowanie działaniami konsolidatora:"
#: src/ld.c:178
msgid "Verbose messages."
msgstr "Szczegółowe komunikaty."
#: src/ld.c:179
msgid "Trace file opens."
msgstr "Śledzi otwarcia plików."
#: src/ld.c:181
msgid "Trade speed for less memory usage"
msgstr "Poświęca prędkość na mniejsze zużycie pamięci"
#: src/ld.c:182
msgid "LEVEL"
msgstr "POZIOM"
#: src/ld.c:183
msgid "Set optimization level to LEVEL."
msgstr "Ustawia poziom optymalizacji na POZIOM."
#: src/ld.c:184
msgid "Use linker script in FILE."
msgstr "Używa skryptu konsolidatora z PLIKU."
#: src/ld.c:187
msgid "Select to get parser debug information"
msgstr "Wybiera pobranie informacji debugowania parsera"
#: src/ld.c:190
msgid "Read version information from FILE."
msgstr "Odczytuje informacje o wersji z PLIKU."
#: src/ld.c:191
msgid "Set emulation to NAME."
msgstr "Ustawia emulację na NAZWĘ."
#: src/ld.c:197
msgid "Combine object and archive files."
msgstr "Łączy pliki obiektów i archiwów."
#: src/ld.c:200
msgid "[FILE]..."
msgstr "[PLIK]..."
#: src/ld.c:333
#, c-format
msgid "At least one input file needed"
msgstr "Wymagany jest co najmniej jeden plik wejściowy"
#: src/ld.c:349
#, c-format
msgid "error while preparing linking"
msgstr "błąd podczas przygotowywania konsolidowania"
#: src/ld.c:356
#, c-format
msgid "cannot open linker script '%s'"
msgstr "nie można otworzyć skryptu konsolidatora \"%s\""
#: src/ld.c:397
#, c-format
msgid "-( without matching -)"
msgstr "-( bez pasującego -)"
#: src/ld.c:572 src/ld.c:610
#, c-format
msgid "only one option of -G and -r is allowed"
msgstr "dozwolona jest tylko jedna z opcji -G i -r"
#: src/ld.c:594
#, c-format
msgid "more than one '-m' parameter"
msgstr "podano więcej niż jeden parametr \"-m\""
#: src/ld.c:604 src/ld.c:1013
#, c-format
msgid "unknown option `-%c %s'"
msgstr "nieznana opcja \"-%c %s\""
#: src/ld.c:646
#, c-format
msgid "invalid page size value '%s': ignored"
msgstr "nieprawidłowa wartość rozmiaru strony \"%s\": zignorowano"
#: src/ld.c:687
#, c-format
msgid "invalid hash style '%s'"
msgstr "nieprawidłowy styl sum kontrolnych \"%s\""
#: src/ld.c:697
#, c-format
msgid "invalid build-ID style '%s'"
msgstr "nieprawidłowy styl identyfikatora budowania \"%s\""
#: src/ld.c:785
#, c-format
msgid "More than one output file name given."
msgstr "Podano więcej niż jeden plik wyjściowy."
#: src/ld.c:802
#, c-format
msgid "Invalid optimization level `%s'"
msgstr "Nieprawidłowy poziom optymalizacji \"%s\""
#: src/ld.c:850
#, c-format
msgid "nested -( -) groups are not allowed"
msgstr "zagnieżdżone grupy -( -) nie są dozwolone"
#: src/ld.c:869
#, c-format
msgid "-) without matching -("
msgstr "-) bez pasującego -("
#: src/ld.c:1046
#, c-format
msgid "unknown option '-%c %s'"
msgstr "nieznana opcja \"-%c %s\""
#: src/ld.c:1150
#, c-format
msgid "could not find input file to determine output file format"
msgstr ""
"nie można odnaleźć pliku wejściowego, aby określić format pliku wyjściowego"
#: src/ld.c:1152
#, c-format
msgid "try again with an appropriate '-m' parameter"
msgstr "proszę spróbować jeszcze raz z odpowiednim parametrem \"-m\""
#: src/ld.c:1446
#, c-format
msgid "cannot read version script '%s'"
msgstr "nie można odczytać skryptu wersji \"%s\""
#: src/ld.c:1512 src/ld.c:1551
#, c-format
msgid "duplicate definition of '%s' in linker script"
msgstr "powtórzona definicja \"%s\" w skrypcie konsolidatora"
#: src/ldgeneric.c:209 src/ldgeneric.c:5149
#, c-format
msgid "cannot create string table"
msgstr "nie można utworzyć tabeli ciągów"
#: src/ldgeneric.c:255
#, c-format
msgid "cannot load ld backend library '%s': %s"
msgstr "nie można odczytać biblioteki zaplecza ld \"%s\": %s"
#: src/ldgeneric.c:265
#, c-format
msgid "cannot find init function in ld backend library '%s': %s"
msgstr "nie można odnaleźć funkcji init w bibliotece zaplecza ld \"%s\": %s"
#: src/ldgeneric.c:308
#, c-format
msgid "%s listed more than once as input"
msgstr "%s podano więcej niż raz w wejściu"
#: src/ldgeneric.c:422
#, c-format
msgid "%s (for -l%s)\n"
msgstr "%s (dla -l%s)\n"
#: src/ldgeneric.c:423
#, c-format
msgid "%s (for DT_NEEDED %s)\n"
msgstr "%s (dla DT_NEEDED %s)\n"
#: src/ldgeneric.c:571
#, c-format
msgid "Warning: type of `%s' changed from %s in %s to %s in %s"
msgstr "Ostrzeżenie: typ \"%s\" zmienił się z %s w %s na %s w %s"
#: src/ldgeneric.c:584
#, c-format
msgid "Warning: size of `%s' changed from %<PRIu64> in %s to %<PRIu64> in %s"
msgstr ""
"Ostrzeżenie: rozmiar \"%s\" zmienił się z %<PRIu64> w %s na %<PRIu64> w %s"
#: src/ldgeneric.c:659 src/ldgeneric.c:1120 src/readelf.c:642 src/strip.c:570
#, c-format
msgid "cannot determine number of sections: %s"
msgstr "nie można określić liczby sekcji: %s"
#: src/ldgeneric.c:675
#, c-format
msgid "(%s+%#<PRIx64>): multiple definition of %s `%s'\n"
msgstr "(%s+%#<PRIx64>): wielokrotna definicja %s `%s'\n"
#: src/ldgeneric.c:698
#, c-format
msgid "(%s+%#<PRIx64>): first defined here\n"
msgstr "(%s+%#<PRIx64>): pierwszy raz określono tutaj\n"
#: src/ldgeneric.c:817
#, c-format
msgid "%s: cannot get section group data: %s"
msgstr "%s: nie można uzyskać danych grupy sekcji: %s"
#: src/ldgeneric.c:838
#, c-format
msgid "%s: section '%s' with group flag set does not belong to any group"
msgstr "%s: sekcja \"%s\" z ustawioną flagą grupy nie należy do żadnej grupy"
#: src/ldgeneric.c:883
#, c-format
msgid "%s: section [%2d] '%s' is not in the correct section group"
msgstr "%s: sekcja [%2d] \"%s\" nie jest w poprawnej grupie sekcji"
#: src/ldgeneric.c:1154 src/ldgeneric.c:1411 src/ldgeneric.c:1420
#: src/ldgeneric.c:1479 src/ldgeneric.c:1488 src/ldgeneric.c:1751
#: src/ldgeneric.c:2003
#, c-format
msgid "%s: invalid ELF file (%s:%d)\n"
msgstr "%s: nieprawidłowy plik ELF (%s:%d)\n"
#: src/ldgeneric.c:1248
#, c-format
msgid "%s: only files of type ET_REL might contain section groups"
msgstr "%s: tylko pliki typu ET_REL mogą zawierać grupy sekcji"
#: src/ldgeneric.c:1300
#, c-format
msgid "%s: cannot determine signature of section group [%2zd] '%s': %s"
msgstr "%s: nie można określić podpisu grupy sekcji [%2zd] \"%s\": %s"
#: src/ldgeneric.c:1312
#, c-format
msgid "%s: cannot get content of section group [%2zd] '%s': %s'"
msgstr "%s: nie można uzyskać zawartości grupy sekcji [%2zd] \"%s\": %s"
#: src/ldgeneric.c:1326
#, c-format
msgid ""
"%s: group member %zu of section group [%2zd] '%s' has too high index: "
"%<PRIu32>"
msgstr ""
"%s: element grupy %zu grupy sekcji [%2zd] \"%s\" posiada za wysoki indeks: "
"%<PRIu32>"
#: src/ldgeneric.c:1348
#, c-format
msgid "%s: section '%s' has unknown type: %d"
msgstr "%s: sekcja \"%s\" posiada nieznany typ: %d"
#: src/ldgeneric.c:1727
#, c-format
msgid "cannot get descriptor for ELF file (%s:%d): %s\n"
msgstr "nie można uzyskać deskryptora dla pliku ELF (%s:%d): %s\n"
#: src/ldgeneric.c:1897
#, c-format
msgid "cannot read archive `%s': %s"
msgstr "nie można odczytać archiwum \"%s\": %s"
#: src/ldgeneric.c:2018
#, c-format
msgid "file of type %s cannot be linked in\n"
msgstr "plik typu %s nie może zostać wkonsolidowany\n"
#: src/ldgeneric.c:2030
#, c-format
msgid "%s: input file incompatible with ELF machine type %s\n"
msgstr "%s: plik wejściowy jest niezgodny z rodzajem komputera ELF %s\n"
#: src/ldgeneric.c