blob: 6e28a7f93c48a244755e5822b16d94fcf9ccc76b [file] [log] [blame]
{"version":3,"sources":["../scss/docs.scss","../scss/_nav.scss","../../scss/mixins/_breakpoints.scss","../scss/_masthead.scss","../scss/_ads.scss","../scss/_content.scss","assets/css/docs.min.css","../scss/_skiplink.scss","../scss/_sidebar.scss","../scss/_footer.scss","../scss/_component-examples.scss","../../scss/mixins/_grid.scss","../../scss/mixins/_clearfix.scss","../scss/_buttons.scss","../scss/_callouts.scss","../scss/_examples.scss","../scss/_browser-bugs.scss","../scss/_brand.scss","../scss/_colors.scss","../scss/_clipboard-js.scss","../scss/_syntax.scss","../scss/_anchor.scss","../scss/_algolia.scss"],"names":[],"mappings":"AAAA;;;;;;ACIA,WACE,WAAA,KACA,iBAAA,QACA,WAAA,EAAA,MAAA,KAAA,eAAA,CAAA,MAAA,EAAA,KAAA,EAAA,eCkEE,4BDrEJ,WAMI,cAAA,MACA,aAAA,MAPJ,8BAUM,UAAA,KACA,OAAA,OACA,WAAA,OACA,SAAA,OACA,UAAA,QAdN,0CAiBQ,eAAA,KACA,WAAA,KACA,YAAA,OACA,2BAAA,OCoCJ,yBD9B4B,2DA1BhC,WA2BM,SAAA,eAAA,SAAA,OACA,IAAA,EACA,QAAA,OA7BN,iCAmCM,cAAA,MACA,aAAA,MACA,MAAA,QArCN,wCAAA,uCAyCQ,MAAA,KACA,iBAAA,YA1CR,wCA8CQ,YAAA,IA9CR,2BAoDI,QAAA,aACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,eAAA,SAvDJ,0BA2DI,UAAA,QA3DJ,iCA+DI,YAAA,IACA,MAAA,QACA,iBAAA,YACA,iBAAA,wPACA,kBAAA,UACA,oBAAA,MAAA,MACA,gBAAA,OAAA,OEvEJ,aACE,SAAA,SACA,QAAA,KAAA,KAFF,gBAMI,YAAA,EANJ,kBAUI,MAAA,KACA,QAAA,MAAA,KACA,UAAA,QACA,YAAA,IAbJ,uBAiBI,WAAA,YACA,cAAA,gBDwCA,yBC1DJ,aAsBI,YAAA,KACA,eAAA,KAvBJ,uBA0BM,cAAA,aDgCF,yBC1DJ,gBAgCM,UAAA,KAhCN,uBAoCM,WAAA,gBAKN,WACE,MAAA,KACA,OAAA,OAAA,EAGF,iCACkB,QAAA,KADlB,8BAII,QAAA,MAAA,EACA,iBAAA,YC/CJ,WACE,SAAA,OACA,QAAA,MACA,UAAA,MACA,QAAA,KAAA,KAAA,KAAA,MACA,OAAA,KAAA,EACA,SAAA,OACA,UAAA,KACA,YAAA,IACA,WAAA,KACA,iBAAA,gBAVF,aAaI,MAAA,KACA,gBAAA,KFwCA,yBEtDJ,WAkBI,UAAA,MACA,cAAA,KAIJ,YACE,MAAA,KACA,YAAA,OAGF,kBACE,QAAA,MACA,MAAA,eC9BF,YACE,eAAA,EAAA,MAAA,EADF,mBCyKA,mBACA,mBDnKI,eAAA,KCwKJ,qBD/KA,uBCiLA,qBADA,uBAGA,qBADA,uBDvKM,eAAA,KAXN,2BCwLA,2BACA,2BD1KM,QAAA,MACA,OAAA,KACA,WAAA,MACA,WAAA,OACA,QAAA,GAnBN,kBAwBI,MAAA,KACA,UAAA,KACA,cAAA,KHyCA,4BGnEJ,kBA6BM,QAAA,MACA,WAAA,KACA,mBAAA,yBA/BN,iCAkCQ,OAAA,GCmLR,8BADA,8BAGA,8BADA,8BAHA,8BDnNA,8BA6CU,QAAA,OACA,eAAA,IACA,OAAA,IAAA,MAAA,QCiLV,2CADA,2CAGA,2CADA,2CAHA,2CD9NA,2CAkDY,cAAA,EAlDZ,sCA0DM,YAAA,OASN,iCAEI,WAAA,KAFJ,eAMI,WAAA,OC0KJ,kBDhLA,kBAWI,cAAA,OHxBA,yBImMF,eACA,cDvLF,eAkBM,UAAA,KAKN,UACE,WAAA,KACA,cAAA,MACA,YAAA,IHvCE,yBGoCJ,UAMI,UAAA,MAIJ,SACE,UAAA,SACA,YAAA,IHhDE,yBG8CJ,SAKI,UAAA,IACA,cAAA,KACA,UAAA,QAIJ,gBAAkB,MAAA,QAClB,uBAAyB,MAAA,QEpHzB,QACE,QAAA,MACA,QAAA,IACA,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,QAAA,EALF,uBAQI,QAAA,KACA,QAAA,IAAA,OCLJ,QAOE,eAAA,EAAA,MAAA,EACA,YAAA,OACA,eAAA,OACA,UAAA,QAT4B,2DAD9B,QAEI,SAAA,eAAA,SAAA,OACA,IAAA,KACA,OAAA,mBACA,WAAA,MAQJ,aACE,aAAA,EACA,YAAA,IAAA,MAAA,KAFF,gBAKI,aAAA,KALJ,mBAQM,QAAA,KAKN,WACE,QAAA,MADF,aAII,QAAA,MACA,QAAA,QAAA,OACA,MAAA,QANJ,mBASM,MAAA,QACA,gBAAA,KASN,YACE,eAAA,EAAA,MAAA,EAEA,cAAA,IAAA,MAAA,eNME,yBMTJ,YAYI,aAAA,IAAA,MAAA,eAN4B,2DANhC,YAOM,SAAA,eAAA,SAAA,OACA,IAAA,KACA,QAAA,KACA,OAAA,qBNDF,0BMTJ,YAgBI,SAAA,EAAA,EAAA,MAAA,KAAA,EAAA,EAAA,OAIJ,UACE,YAAA,KACA,eAAA,KACA,aAAA,MACA,YAAA,MNfE,yBMkB4B,2DAPhC,UAQM,WAAA,mBACA,WAAA,ONpBF,yBMWJ,UAeI,QAAA,iBAIJ,WACE,SAAA,SACA,QAAA,KAAA,KACA,aAAA,MACA,YAAA,MACA,cAAA,IAAA,MAAA,gBALF,+BAQI,aAAA,QACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,IAAA,qBAIJ,uBACE,YAAA,EACA,MAAA,QAGF,YACE,QAAA,KAGF,aACE,QAAA,MACA,QAAA,OAAA,OACA,YAAA,IACA,MAAA,gBAJF,mBAOI,MAAA,gBACA,gBAAA,KAIJ,oBAEI,cAAA,KAFJ,sCAKM,WAAA,KALN,iCASM,MAAA,gBATN,uCAYQ,iBAAA,YAZR,gCAiBM,QAAA,MAMN,sBACE,QAAA,MACA,QAAA,OAAA,OACA,UAAA,IACA,MAAA,gBAGF,4BACE,MAAA,gBACA,gBAAA,KACA,iBAAA,YF0TF,iCEvTA,2BAEE,YAAA,IACA,MAAA,gBACA,iBAAA,YChKF,WACE,UAAA,IACA,WAAA,OACA,iBAAA,QAHF,aAMI,YAAA,IACA,MAAA,QAPJ,mBAAA,mBAWM,MAAA,QAXN,aAgBI,cAAA,EPwCA,yBOxDJ,WAoBI,WAAA,MAIJ,iBACE,aAAA,EACA,cAAA,KAFF,oBAKI,QAAA,aALJ,uBAQM,YAAA,KC9BN,0BJ8fA,mCI1fM,YAAA,OACA,eAAA,OACA,iBAAA,oBACA,OAAA,IAAA,MAAA,mBAPN,0BAYI,WAAA,KJ+fJ,mCADA,mCI1gBA,gCAkBI,WAAA,KACA,iBAAA,iBAIJ,+BACE,WAAA,MACA,iBAAA,iBAGF,cACE,iBAAA,oBACA,OAAA,IAAA,MAAA,oBAIF,mBACE,MAAA,MCpCA,MAAA,KACA,cAAA,KACA,aAAA,KACA,aAAA,KACA,YAAA,KDoCF,aCtBE,QAAA,YAAA,QAAA,KACA,cAAA,KAAA,UAAA,KACA,aAAA,MACA,YAAA,MDuBF,sBCnBE,SAAA,SAIA,MAAA,KACA,WAAA,IACA,cAAA,KACA,aAAA,KTuBE,yBQXJ,sBCRE,SAAA,EAAA,EAAA,IAAA,KAAA,EAAA,EAAA,IAIA,UAAA,KTeE,yBQXJ,sBCRE,SAAA,EAAA,EAAA,WAAA,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,YDgBF,2BC/BE,SAAA,SAIA,MAAA,KACA,WAAA,IACA,cAAA,KACA,aAAA,KTuBE,yBQCJ,2BCpBE,SAAA,EAAA,EAAA,IAAA,KAAA,EAAA,EAAA,IAIA,UAAA,KTeE,yBQCJ,2BCpBE,SAAA,EAAA,EAAA,WAAA,KAAA,EAAA,EAAA,WAIA,UAAA,YDiCF,sBACE,UAAA,MACA,UAAA,MACA,aAAA,KACA,YAAA,KAGF,6BACE,OAAA,KACA,cAAA,MACA,iBAAA,KACA,cAAA,OAGF,8BACE,MAAA,MACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,iBAAA,QACA,cAAA,OAGF,2BACE,OAAA,KACA,aAAA,OACA,iBAAA,QACA,cAAA,OAGF,4BACE,UAAA,KAQF,YACE,SAAA,SACA,QAAA,KACA,OAAA,KAAA,MAAA,EACA,OAAA,MAAA,QACA,aAAA,MAAA,EAAA,EExHA,mBACE,QAAA,MACA,MAAA,KACA,QAAA,GVwDA,yBQwDJ,YASI,QAAA,OACA,aAAA,EACA,YAAA,EACA,aAAA,OJ2hBJ,kCIviBA,uBAiBI,WAAA,EAjBJ,cAqBI,WAAA,KArBJ,qBAyBI,SAAA,SACA,OAAA,MRlFA,yBQwDJ,qBA6BM,OAAA,SA7BN,kEAkCI,QAAA,SAlCJ,wCAuCM,WAAA,MJ4hBN,0BInkBA,sBJokBA,4BAEA,2BADA,gCIrhBI,WAAA,KAhDJ,uCAoDI,SAAA,OACA,QAAA,MArDJ,mCAyDI,cAAA,EAzDJ,mBA6DI,MAAA,KAKJ,mCAGM,MAAA,KACA,eAAA,OAJN,2BAOM,QAAA,KAAA,EACA,aAAA,KARN,0CAWM,WAAA,EAXN,oBJoiBA,oBACA,oBACA,oBACA,oBACA,oBInhBI,WAAA,EACA,cAAA,EAKJ,yBACE,QAAA,KAIF,oBAEI,YAAA,MAKJ,uBAEI,WAAA,OACA,cAAA,OAHJ,sCAMI,WAAA,MJkhBJ,6DI7gBA,kCAEE,WAAA,MAEF,8BACE,cAAA,MAEF,kCACE,OAAA,SAIF,wBACE,UAAA,MAIF,uBJ6gBA,wBI1gBI,SAAA,OACA,OAAA,MAAA,MAAA,KAJJ,0BAOI,SAAA,OACA,OAAA,KAAA,MAAA,MRrMA,yBQ6LJ,uBJyhBE,wBI3gBI,OAAA,QAAA,QAAA,KAdN,0BAiBM,OAAA,KAAA,QAAA,SAMN,wBACE,WAAA,MACA,cAAA,MAIF,OACE,QAAA,KJ6gBF,gBI9gBA,gBAKI,QAAA,KAIJ,gBACE,QAAA,KAGF,kBACE,iBAAA,QADF,yBAII,SAAA,SACA,IAAA,KACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,KAAA,KACA,QAAA,EACA,QAAA,MAVJ,gCAcI,KAAA,KACA,aAAA,KACA,YAAA,KAKJ,2BACE,cAAA,KAIF,2BACE,eAAA,OACA,iBAAA,QAFF,oCAKI,SAAA,SACA,QAAA,MACA,MAAA,KACA,MAAA,MACA,OAAA,QAKJ,gBACE,YAAA,OAGF,oCACE,SAAA,SACA,QAAA,aACA,OAAA,KAAA,KACA,QAAA,EAIF,mBACE,SAAA,SACA,OAAA,MACA,WAAA,MACA,SAAA,KAGF,qBACE,SAAA,SACA,OAAA,MACA,SAAA,KAGF,yCAEI,QAAA,aACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,OAAA,OACA,iBAAA,QAIJ,2CAEI,OAAA,IAAA,MAAA,QAQJ,WACE,QAAA,KACA,WAAA,KACA,cAAA,KACA,iBAAA,QACA,mBAAA,yBRjUE,yBQ4TJ,WAQI,QAAA,QAIJ,uBACE,aAAA,MACA,YAAA,MR1UE,yBQwUJ,uBAKI,aAAA,EACA,YAAA,GAIJ,eAEI,QAAA,EACA,WAAA,EACA,cAAA,EACA,iBAAA,YACA,OAAA,EANJ,oBASI,UAAA,QACA,MAAA,QGpZJ,gBACE,YAAA,IACA,MAAA,QACA,aAAA,QAHF,uBAAA,sBAOI,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QATJ,sBAaI,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,IAAA,qBAIJ,iBACE,YAAA,IACA,MAAA,QACA,aAAA,QAHF,wBAAA,uBAOI,MAAA,QACA,iBAAA,QACA,aAAA,QATJ,uBAaI,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,IAAA,sBC9BJ,YACE,QAAA,QACA,WAAA,QACA,cAAA,QACA,OAAA,IAAA,MAAA,KACA,kBAAA,OACA,cAAA,OAGF,eACE,WAAA,EACA,cAAA,OAGF,yBACE,cAAA,EAGF,iBACE,cAAA,OAGF,wBACE,WAAA,QAUF,iBALE,kBAAA,QAEA,oBAAK,MAAA,QAIP,oBANE,kBAAA,QAEA,uBAAK,MAAA,QAKP,mBAPE,kBAAA,QAEA,sBAAK,MAAA,QC9BP,4BACE,cAAA,OAEF,gBACE,cAAA,OAEF,eACE,cAAA,QAGF,yBACE,aACE,aAAA,QACA,YAAA,QAEF,2BACE,cAAA,OACA,aAAA,QCjBJ,sBAEI,cAAA,EAFJ,gCAKI,MAAA,ICFJ,gBACE,QAAA,MACA,MAAA,KACA,cAAA,KACA,SAAA,OACA,MAAA,QACA,iBAAA,QACA,cAAA,OAIF,eACE,QAAA,KAAA,EACA,WAAA,OAEF,8BACE,WAAA,IAAA,MAAA,KAEF,yBACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAIF,kBXugCA,kBWrgCE,WAAA,EACA,cAAA,EAEF,4BACE,aAAA,KACA,YAAA,KAmBF,yBACE,eACE,QAAA,WACA,MAAA,GAEF,8BACE,WAAA,EACA,YAAA,IAAA,MAAA,KAEF,kBACE,UAAA,MASJ,gBACE,OAAA,EAAA,KACA,SAAA,OAGF,cACE,MAAA,KACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,aAAA,OACA,YAAA,OACA,cAAA,OAEA,yBARF,cASI,MAAA,KACA,OAAA,MAKJ,2BAEI,iBAAA,QAFJ,iCAKI,iBAAA,QALJ,mCAQI,iBAAA,QARJ,yBAWI,iBAAA,QCtGF,aACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAFF,eACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAFF,eACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAFF,aACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAFF,YACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAFF,eACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAFF,eACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAFF,cACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAFF,aACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAFF,aACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAFF,cACE,MAAA,QACA,iBAAA,KAFF,aACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAFF,kBACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAKF,gBACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAFF,kBACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAFF,gBACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAFF,aACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAFF,gBACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAFF,eACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAFF,cACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAFF,aACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAKF,YACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAFF,YACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAFF,YACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAFF,YACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAFF,YACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAFF,YACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAFF,YACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAFF,YACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAFF,YACE,MAAA,KACA,iBAAA,QCjBJ,cACE,SAAA,SACA,QAAA,KACA,MAAA,MAHF,yBAMI,WAAA,EAIJ,eACE,SAAA,SACA,IAAA,MACA,MAAA,MACA,QAAA,GACA,QAAA,MACA,QAAA,OAAA,MACA,UAAA,IACA,MAAA,QACA,OAAA,QACA,iBAAA,YACA,OAAA,EACA,cAAA,OAZF,qBAeI,MAAA,KACA,iBAAA,QAIJ,yBACE,cACE,QAAA,OClCJ,KAAO,iBAAA,KACP,GAAK,MAAA,KACL,GAAK,MAAA,KACL,GAAK,MAAA,KACL,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,iBAAA,KAAyB,OAAA,IAAA,MAAA,KAC/B,IAAM,WAAA,OACN,IAAM,MAAA,IACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,iBAAA,KAAyB,OAAA,IAAA,MAAA,KAC/B,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,GAAK,MAAA,KACL,GAAK,MAAA,QACL,IAAM,MAAA,QACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,QACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,GAAK,MAAA,KACL,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,WAAA,OAAqB,MAAA,KAC3B,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,Kdk9CN,ach9CA,Qd+8CA,Yc78CiB,MAAA,KAEjB,uBdi9CA,qBc/8CE,MAAA,KACA,QAAA,KACA,oBAAA,KAAA,iBAAA,KAAA,gBAAA,KAAA,YAAA,KAGF,6BACE,MAAA,KACA,QAAA,OACA,oBAAA,KAAA,iBAAA,KAAA,gBAAA,KAAA,YAAA,KC5EF,eACE,YAAA,IACA,MAAA,mBACA,WAAA,MAAA,KAAA,OAHF,qBAMI,MAAA,QACA,gBAAA,KCFJ,sBACE,QAAA,gBACA,SAAA,EAAA,KAAA,EAFF,wCAMI,MAAA,KACA,UAAA,YACA,UAAA,eACA,QAAA,OAAA,YACA,iBAAA,KACA,gBAAA,YACA,OAAA,IAAA,MAAA,eACA,WAAA,EAAA,MAAA,KAAA,iBpB0CA,yBoBvDJ,wCAgBM,MAAA,MAhBN,gDAqBM,QAAA,eArBN,6DAyBM,QAAA,YACA,SAAA,kBACA,iBAAA,sBACA,OAAA,YA5BN,wDAgCM,WAAA,YAhCN,oDAqCI,QAAA,YACA,SAAA,kBAtCJ,qEA0CI,QAAA,QAAA,eACA,WAAA,YACA,UAAA,kBACA,YAAA,cACA,MAAA,kBACA,cAAA,YA/CJ,6DAmDI,MAAA,eACA,YAAA,YApDJ,wEAyDI,MAAA,eACA,MAAA,eACA,QAAA,YACA,WAAA,eA5DJ,6DAgEI,MAAA,eACA,MAAA,eACA,QAAA,YAlEJ,qEAsEM,QAAA,eAtEN,sGA6EQ,YAAA,iBACA,WAAA,iBACA,WAAA,IAAA,MAAA,eA/ER,uFAoFM,QAAA,eApFN,2DAyFI,QAAA,MACA,QAAA,OAAA,eACA,cAAA,YACA,UAAA,kBACA,YAAA,cA7FJ,0DAiGI,QAAA,EAAA,KAAA,gBACA,WAAA,QACA,UAAA,kBACA,YAAA,IACA,YAAA,eArGJ,gDAyGI,MAAA,eACA,MAAA,eACA,OAAA,eACA,QAAA,OAAA,KAAA,EACA,UAAA,iBACA,YAAA,YACA,MAAA,kBACA,WAAA,IAAA,MAAA,eAhHJ,sDAoHI,QAAA,iBACA,SAAA,kBACA,MAAA,kBACA,YAAA,YACA,WAAA,cAxHJ,+DA4HI,MAAA,QACA,iBAAA,sBA7HJ,mGAiII,WAAA,MAAA,EAAA,KAAA,EAAA,EAAA,6BAjIJ,sFAqII,iBAAA","sourcesContent":["/*!\n * Bootstrap Docs (https://getbootstrap.com)\n * Copyright 2011-2018 The Bootstrap Authors\n * Copyright 2011-2018 Twitter, Inc.\n * Licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. For\n * details, see https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/.\n */\n\n// Dev notes\n//\n// Background information on nomenclature and architecture decisions here.\n//\n// - Bootstrap functions, variables, and mixins are included for easy reuse.\n// Doing so gives us access to the same core utilities provided by Bootstrap.\n// For example, consistent media queries through those mixins.\n//\n// - Bootstrap's **docs variables** are prefixed with `$bd-`.\n// These custom colors avoid collision with the components Bootstrap provides.\n//\n// - Classes are prefixed with `.bd-`.\n// These classes indicate custom-built or modified components for the design\n// and layout of the Bootstrap docs. They are not included in our builds.\n//\n// Happy Bootstrapping!\n\n// Load Bootstrap variables and mixins\n@import \"../../scss/functions\";\n@import \"../../scss/variables\";\n@import \"../../scss/mixins\";\n\n// Load docs components\n@import \"variables\";\n@import \"nav\";\n@import \"masthead\";\n@import \"ads\";\n@import \"content\";\n@import \"skiplink\";\n@import \"sidebar\";\n@import \"footer\";\n@import \"component-examples\";\n@import \"buttons\";\n@import \"callouts\";\n@import \"examples\";\n@import \"browser-bugs\";\n@import \"brand\";\n@import \"colors\";\n@import \"clipboard-js\";\n\n// Load docs dependencies\n@import \"syntax\";\n@import \"anchor\";\n@import \"algolia\";\n","//\n// Main navbar\n//\n\n.bd-navbar {\n min-height: 4rem;\n background-color: $bd-purple;\n box-shadow: 0 .5rem 1rem rgba(0, 0, 0, .05), inset 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, .1);\n\n @include media-breakpoint-down(md) {\n padding-right: .5rem;\n padding-left: .5rem;\n\n .navbar-nav-scroll {\n max-width: 100%;\n height: 2.5rem;\n margin-top: .25rem;\n overflow: hidden;\n font-size: .875rem;\n\n .navbar-nav {\n padding-bottom: 2rem;\n overflow-x: auto;\n white-space: nowrap;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n }\n }\n\n @include media-breakpoint-up(md) {\n @supports (position: sticky) {\n position: sticky;\n top: 0;\n z-index: 1071; // over everything in bootstrap\n }\n }\n\n .navbar-nav {\n .nav-link {\n padding-right: .5rem;\n padding-left: .5rem;\n color: $bd-purple-light;\n\n &.active,\n &:hover {\n color: #fff;\n background-color: transparent;\n }\n\n &.active {\n font-weight: 500;\n }\n }\n }\n\n .navbar-nav-svg {\n display: inline-block;\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n vertical-align: text-top;\n }\n\n .dropdown-menu {\n font-size: .875rem;\n }\n\n .dropdown-item.active {\n font-weight: 500;\n color: $gray-900;\n background-color: transparent;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 8 8'%3E%3Cpath fill='%23292b2c' d='M2.3 6.73L.6 4.53c-.4-1.04.46-1.4 1.1-.8l1.1 1.4 3.4-3.8c.6-.63 1.6-.27 1.2.7l-4 4.6c-.43.5-.8.4-1.1.1z'/%3E%3C/svg%3E\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: .4rem .6rem;\n background-size: .75rem .75rem;\n }\n}\n","// Breakpoint viewport sizes and media queries.\n//\n// Breakpoints are defined as a map of (name: minimum width), order from small to large:\n//\n// (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px)\n//\n// The map defined in the `$grid-breakpoints` global variable is used as the `$breakpoints` argument by default.\n\n// Name of the next breakpoint, or null for the last breakpoint.\n//\n// >> breakpoint-next(sm)\n// md\n// >> breakpoint-next(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n// md\n// >> breakpoint-next(sm, $breakpoint-names: (xs sm md lg xl))\n// md\n@function breakpoint-next($name, $breakpoints: $grid-breakpoints, $breakpoint-names: map-keys($breakpoints)) {\n $n: index($breakpoint-names, $name);\n @return if($n < length($breakpoint-names), nth($breakpoint-names, $n + 1), null);\n}\n\n// Minimum breakpoint width. Null for the smallest (first) breakpoint.\n//\n// >> breakpoint-min(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n// 576px\n@function breakpoint-min($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: map-get($breakpoints, $name);\n @return if($min != 0, $min, null);\n}\n\n// Maximum breakpoint width. Null for the largest (last) breakpoint.\n// The maximum value is calculated as the minimum of the next one less 0.02px\n// to work around the limitations of `min-` and `max-` prefixes and viewports with fractional widths.\n// See https://www.w3.org/TR/mediaqueries-4/#mq-min-max\n// Uses 0.02px rather than 0.01px to work around a current rounding bug in Safari.\n// See https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=178261\n//\n// >> breakpoint-max(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n// 767.98px\n@function breakpoint-max($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $next: breakpoint-next($name, $breakpoints);\n @return if($next, breakpoint-min($next, $breakpoints) - .02px, null);\n}\n\n// Returns a blank string if smallest breakpoint, otherwise returns the name with a dash infront.\n// Useful for making responsive utilities.\n//\n// >> breakpoint-infix(xs, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n// \"\" (Returns a blank string)\n// >> breakpoint-infix(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n// \"-sm\"\n@function breakpoint-infix($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n @return if(breakpoint-min($name, $breakpoints) == null, \"\", \"-#{$name}\");\n}\n\n// Media of at least the minimum breakpoint width. No query for the smallest breakpoint.\n// Makes the @content apply to the given breakpoint and wider.\n@mixin media-breakpoint-up($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: breakpoint-min($name, $breakpoints);\n @if $min {\n @media (min-width: $min) {\n @content;\n }\n } @else {\n @content;\n }\n}\n\n// Media of at most the maximum breakpoint width. No query for the largest breakpoint.\n// Makes the @content apply to the given breakpoint and narrower.\n@mixin media-breakpoint-down($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $max: breakpoint-max($name, $breakpoints);\n @if $max {\n @media (max-width: $max) {\n @content;\n }\n } @else {\n @content;\n }\n}\n\n// Media that spans multiple breakpoint widths.\n// Makes the @content apply between the min and max breakpoints\n@mixin media-breakpoint-between($lower, $upper, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: breakpoint-min($lower, $breakpoints);\n $max: breakpoint-max($upper, $breakpoints);\n\n @if $min != null and $max != null {\n @media (min-width: $min) and (max-width: $max) {\n @content;\n }\n } @else if $max == null {\n @include media-breakpoint-up($lower, $breakpoints) {\n @content;\n }\n } @else if $min == null {\n @include media-breakpoint-down($upper, $breakpoints) {\n @content;\n }\n }\n}\n\n// Media between the breakpoint's minimum and maximum widths.\n// No minimum for the smallest breakpoint, and no maximum for the largest one.\n// Makes the @content apply only to the given breakpoint, not viewports any wider or narrower.\n@mixin media-breakpoint-only($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: breakpoint-min($name, $breakpoints);\n $max: breakpoint-max($name, $breakpoints);\n\n @if $min != null and $max != null {\n @media (min-width: $min) and (max-width: $max) {\n @content;\n }\n } @else if $max == null {\n @include media-breakpoint-up($name, $breakpoints) {\n @content;\n }\n } @else if $min == null {\n @include media-breakpoint-down($name, $breakpoints) {\n @content;\n }\n }\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important\n\n.bd-masthead {\n position: relative;\n padding: 3rem ($grid-gutter-width / 2);\n // background-image: linear-gradient(45deg, #fafafa, #f5f5f5);\n\n h1 {\n line-height: 1;\n }\n\n .btn {\n width: 100%;\n padding: .8rem 2rem;\n font-size: 1.25rem;\n font-weight: 500;\n }\n\n .carbonad {\n margin-top: 0 !important;\n margin-bottom: -3rem !important;\n }\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n padding-top: 5rem;\n padding-bottom: 5rem;\n\n .carbonad {\n margin-bottom: 0 !important;\n }\n }\n\n @include media-breakpoint-up(md) {\n h1 {\n font-size: 4rem;\n }\n\n .carbonad {\n margin-top: 3rem !important;\n }\n }\n}\n\n.half-rule {\n width: 6rem;\n margin: 2.5rem 0;\n}\n\n.masthead-followup {\n .bd-clipboard { display: none; }\n\n .highlight {\n padding: .5rem 0;\n background-color: transparent;\n }\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important, selector-max-id\n\n//\n// Carbon ads\n//\n\n#carbonads {\n position: static;\n display: block;\n max-width: 400px;\n padding: 15px 15px 15px 160px;\n margin: 2rem 0;\n overflow: hidden;\n font-size: 13px;\n line-height: 1.4;\n text-align: left;\n background-color: rgba(0, 0, 0, .05);\n\n a {\n color: #333;\n text-decoration: none;\n }\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n max-width: 330px;\n border-radius: 4px;\n }\n}\n\n.carbon-img {\n float: left;\n margin-left: -145px;\n}\n\n.carbon-poweredby {\n display: block;\n color: #777 !important;\n}\n","// stylelint-disable no-duplicate-selectors, selector-max-combinators, selector-max-compound-selectors, selector-max-type, selector-no-qualifying-type\n\n//\n// Automatically style Markdown-based tables like a Bootstrap `.table`.\n//\n\n.bd-content {\n order: 1;\n\n // Hack the sticky header\n > h2[id],\n > h3[id],\n > h4[id] {\n pointer-events: none;\n\n > div,\n > a {\n pointer-events: auto;\n }\n\n &::before {\n display: block;\n height: 6rem;\n margin-top: -6rem;\n visibility: hidden;\n content: \"\";\n }\n }\n\n > table {\n width: 100%;\n max-width: 100%;\n margin-bottom: 1rem;\n\n @include media-breakpoint-down(md) {\n display: block;\n overflow-x: auto;\n -ms-overflow-style: -ms-autohiding-scrollbar; // See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/10057\n\n &.table-bordered {\n border: 0;\n }\n }\n\n // Cells\n > thead,\n > tbody,\n > tfoot {\n > tr {\n > th,\n > td {\n padding: $table-cell-padding;\n vertical-align: top;\n border: 1px solid $table-border-color;\n\n > p:last-child {\n margin-bottom: 0;\n }\n }\n }\n }\n\n // Prevent breaking of code (e.g., Grunt tasks list)\n td:first-child > code {\n white-space: nowrap;\n }\n }\n}\n\n//\n// Docs sections\n//\n\n.bd-content {\n > h2:not(:first-child) {\n margin-top: 3rem;\n }\n\n > h3 {\n margin-top: 1.5rem;\n }\n\n > ul li,\n > ol li {\n margin-bottom: .25rem;\n }\n\n @include media-breakpoint-up(lg) {\n > ul,\n > ol,\n > p {\n max-width: 80%;\n }\n }\n}\n\n.bd-title {\n margin-top: 1rem;\n margin-bottom: .5rem;\n font-weight: 300;\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n font-size: 3rem;\n }\n}\n\n.bd-lead {\n font-size: 1.125rem;\n font-weight: 300;\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n max-width: 80%;\n margin-bottom: 1rem;\n font-size: 1.5rem;\n }\n}\n\n.bd-text-purple { color: $bd-purple; }\n.bd-text-purple-bright { color: $bd-purple-bright; }\n","/*!\n * Bootstrap Docs (https://getbootstrap.com)\n * Copyright 2011-2018 The Bootstrap Authors\n * Copyright 2011-2018 Twitter, Inc.\n * Licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. For\n * details, see https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/.\n */\n.bd-navbar {\n min-height: 4rem;\n background-color: #563d7c;\n box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.05), inset 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1);\n}\n\n@media (max-width: 991.98px) {\n .bd-navbar {\n padding-right: .5rem;\n padding-left: .5rem;\n }\n .bd-navbar .navbar-nav-scroll {\n max-width: 100%;\n height: 2.5rem;\n margin-top: .25rem;\n overflow: hidden;\n font-size: .875rem;\n }\n .bd-navbar .navbar-nav-scroll .navbar-nav {\n padding-bottom: 2rem;\n overflow-x: auto;\n white-space: nowrap;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n @supports ((position: -webkit-sticky) or (position: sticky)) {\n .bd-navbar {\n position: -webkit-sticky;\n position: sticky;\n top: 0;\n z-index: 1071;\n }\n }\n}\n\n.bd-navbar .navbar-nav .nav-link {\n padding-right: .5rem;\n padding-left: .5rem;\n color: #cbbde2;\n}\n\n.bd-navbar .navbar-nav .nav-link.active, .bd-navbar .navbar-nav .nav-link:hover {\n color: #fff;\n background-color: transparent;\n}\n\n.bd-navbar .navbar-nav .nav-link.active {\n font-weight: 500;\n}\n\n.bd-navbar .navbar-nav-svg {\n display: inline-block;\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n vertical-align: text-top;\n}\n\n.bd-navbar .dropdown-menu {\n font-size: .875rem;\n}\n\n.bd-navbar .dropdown-item.active {\n font-weight: 500;\n color: #212529;\n background-color: transparent;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 8 8'%3E%3Cpath fill='%23292b2c' d='M2.3 6.73L.6 4.53c-.4-1.04.46-1.4 1.1-.8l1.1 1.4 3.4-3.8c.6-.63 1.6-.27 1.2.7l-4 4.6c-.43.5-.8.4-1.1.1z'/%3E%3C/svg%3E\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: .4rem .6rem;\n background-size: .75rem .75rem;\n}\n\n.bd-masthead {\n position: relative;\n padding: 3rem 15px;\n}\n\n.bd-masthead h1 {\n line-height: 1;\n}\n\n.bd-masthead .btn {\n width: 100%;\n padding: .8rem 2rem;\n font-size: 1.25rem;\n font-weight: 500;\n}\n\n.bd-masthead .carbonad {\n margin-top: 0 !important;\n margin-bottom: -3rem !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .bd-masthead {\n padding-top: 5rem;\n padding-bottom: 5rem;\n }\n .bd-masthead .carbonad {\n margin-bottom: 0 !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .bd-masthead h1 {\n font-size: 4rem;\n }\n .bd-masthead .carbonad {\n margin-top: 3rem !important;\n }\n}\n\n.half-rule {\n width: 6rem;\n margin: 2.5rem 0;\n}\n\n.masthead-followup .bd-clipboard {\n display: none;\n}\n\n.masthead-followup .highlight {\n padding: .5rem 0;\n background-color: transparent;\n}\n\n#carbonads {\n position: static;\n display: block;\n max-width: 400px;\n padding: 15px 15px 15px 160px;\n margin: 2rem 0;\n overflow: hidden;\n font-size: 13px;\n line-height: 1.4;\n text-align: left;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);\n}\n\n#carbonads a {\n color: #333;\n text-decoration: none;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n #carbonads {\n max-width: 330px;\n border-radius: 4px;\n }\n}\n\n.carbon-img {\n float: left;\n margin-left: -145px;\n}\n\n.carbon-poweredby {\n display: block;\n color: #777 !important;\n}\n\n.bd-content {\n -ms-flex-order: 1;\n order: 1;\n}\n\n.bd-content > h2[id],\n.bd-content > h3[id],\n.bd-content > h4[id] {\n pointer-events: none;\n}\n\n.bd-content > h2[id] > div,\n.bd-content > h2[id] > a,\n.bd-content > h3[id] > div,\n.bd-content > h3[id] > a,\n.bd-content > h4[id] > div,\n.bd-content > h4[id] > a {\n pointer-events: auto;\n}\n\n.bd-content > h2[id]::before,\n.bd-content > h3[id]::before,\n.bd-content > h4[id]::before {\n display: block;\n height: 6rem;\n margin-top: -6rem;\n visibility: hidden;\n content: \"\";\n}\n\n.bd-content > table {\n width: 100%;\n max-width: 100%;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\n@media (max-width: 991.98px) {\n .bd-content > table {\n display: block;\n overflow-x: auto;\n -ms-overflow-style: -ms-autohiding-scrollbar;\n }\n .bd-content > table.table-bordered {\n border: 0;\n }\n}\n\n.bd-content > table > thead > tr > th,\n.bd-content > table > thead > tr > td,\n.bd-content > table > tbody > tr > th,\n.bd-content > table > tbody > tr > td,\n.bd-content > table > tfoot > tr > th,\n.bd-content > table > tfoot > tr > td {\n padding: 0.75rem;\n vertical-align: top;\n border: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.bd-content > table > thead > tr > th > p:last-child,\n.bd-content > table > thead > tr > td > p:last-child,\n.bd-content > table > tbody > tr > th > p:last-child,\n.bd-content > table > tbody > tr > td > p:last-child,\n.bd-content > table > tfoot > tr > th > p:last-child,\n.bd-content > table > tfoot > tr > td > p:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.bd-content > table td:first-child > code {\n white-space: nowrap;\n}\n\n.bd-content > h2:not(:first-child) {\n margin-top: 3rem;\n}\n\n.bd-content > h3 {\n margin-top: 1.5rem;\n}\n\n.bd-content > ul li,\n.bd-content > ol li {\n margin-bottom: .25rem;\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .bd-content > ul,\n .bd-content > ol,\n .bd-content > p {\n max-width: 80%;\n }\n}\n\n.bd-title {\n margin-top: 1rem;\n margin-bottom: .5rem;\n font-weight: 300;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .bd-title {\n font-size: 3rem;\n }\n}\n\n.bd-lead {\n font-size: 1.125rem;\n font-weight: 300;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .bd-lead {\n max-width: 80%;\n margin-bottom: 1rem;\n font-size: 1.5rem;\n }\n}\n\n.bd-text-purple {\n color: #563d7c;\n}\n\n.bd-text-purple-bright {\n color: #7952b3;\n}\n\n#skippy {\n display: block;\n padding: 1em;\n color: #fff;\n background-color: #563d7c;\n outline: 0;\n}\n\n#skippy .skiplink-text {\n padding: .5em;\n outline: 1px dotted;\n}\n\n.bd-toc {\n -ms-flex-order: 2;\n order: 2;\n padding-top: 1.5rem;\n padding-bottom: 1.5rem;\n font-size: .875rem;\n}\n\n@supports ((position: -webkit-sticky) or (position: sticky)) {\n .bd-toc {\n position: -webkit-sticky;\n position: sticky;\n top: 4rem;\n height: calc(100vh - 4rem);\n overflow-y: auto;\n }\n}\n\n.section-nav {\n padding-left: 0;\n border-left: 1px solid #eee;\n}\n\n.section-nav ul {\n padding-left: 1rem;\n}\n\n.section-nav ul ul {\n display: none;\n}\n\n.toc-entry {\n display: block;\n}\n\n.toc-entry a {\n display: block;\n padding: .125rem 1.5rem;\n color: #99979c;\n}\n\n.toc-entry a:hover {\n color: #007bff;\n text-decoration: none;\n}\n\n.bd-sidebar {\n -ms-flex-order: 0;\n order: 0;\n border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .bd-sidebar {\n border-right: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);\n }\n @supports ((position: -webkit-sticky) or (position: sticky)) {\n .bd-sidebar {\n position: -webkit-sticky;\n position: sticky;\n top: 4rem;\n z-index: 1000;\n height: calc(100vh - 4rem);\n }\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .bd-sidebar {\n -ms-flex: 0 1 320px;\n flex: 0 1 320px;\n }\n}\n\n.bd-links {\n padding-top: 1rem;\n padding-bottom: 1rem;\n margin-right: -15px;\n margin-left: -15px;\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n @supports ((position: -webkit-sticky) or (position: sticky)) {\n .bd-links {\n max-height: calc(100vh - 9rem);\n overflow-y: auto;\n }\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .bd-links {\n display: block !important;\n }\n}\n\n.bd-search {\n position: relative;\n padding: 1rem 15px;\n margin-right: -15px;\n margin-left: -15px;\n border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.05);\n}\n\n.bd-search .form-control:focus {\n border-color: #7952b3;\n box-shadow: 0 0 0 3px rgba(121, 82, 179, 0.25);\n}\n\n.bd-search-docs-toggle {\n line-height: 1;\n color: #212529;\n}\n\n.bd-sidenav {\n display: none;\n}\n\n.bd-toc-link {\n display: block;\n padding: .25rem 1.5rem;\n font-weight: 500;\n color: rgba(0, 0, 0, 0.65);\n}\n\n.bd-toc-link:hover {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.85);\n text-decoration: none;\n}\n\n.bd-toc-item.active {\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\n.bd-toc-item.active:not(:first-child) {\n margin-top: 1rem;\n}\n\n.bd-toc-item.active > .bd-toc-link {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.85);\n}\n\n.bd-toc-item.active > .bd-toc-link:hover {\n background-color: transparent;\n}\n\n.bd-toc-item.active > .bd-sidenav {\n display: block;\n}\n\n.bd-sidebar .nav > li > a {\n display: block;\n padding: .25rem 1.5rem;\n font-size: 90%;\n color: rgba(0, 0, 0, 0.65);\n}\n\n.bd-sidebar .nav > li > a:hover {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.85);\n text-decoration: none;\n background-color: transparent;\n}\n\n.bd-sidebar .nav > .active > a,\n.bd-sidebar .nav > .active:hover > a {\n font-weight: 500;\n color: rgba(0, 0, 0, 0.85);\n background-color: transparent;\n}\n\n.bd-footer {\n font-size: 85%;\n text-align: center;\n background-color: #f7f7f7;\n}\n\n.bd-footer a {\n font-weight: 500;\n color: #495057;\n}\n\n.bd-footer a:hover, .bd-footer a:focus {\n color: #007bff;\n}\n\n.bd-footer p {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .bd-footer {\n text-align: left;\n }\n}\n\n.bd-footer-links {\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\n.bd-footer-links li {\n display: inline-block;\n}\n\n.bd-footer-links li + li {\n margin-left: 1rem;\n}\n\n.bd-example-row .row > .col,\n.bd-example-row .row > [class^=\"col-\"] {\n padding-top: .75rem;\n padding-bottom: .75rem;\n background-color: rgba(86, 61, 124, 0.15);\n border: 1px solid rgba(86, 61, 124, 0.2);\n}\n\n.bd-example-row .row + .row {\n margin-top: 1rem;\n}\n\n.bd-example-row .flex-items-top,\n.bd-example-row .flex-items-middle,\n.bd-example-row .flex-items-bottom {\n min-height: 6rem;\n background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1);\n}\n\n.bd-example-row-flex-cols .row {\n min-height: 10rem;\n background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1);\n}\n\n.bd-highlight {\n background-color: rgba(86, 61, 124, 0.15);\n border: 1px solid rgba(86, 61, 124, 0.15);\n}\n\n.example-container {\n width: 800px;\n width: 100%;\n padding-right: 15px;\n padding-left: 15px;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n.example-row {\n display: -ms-flexbox;\n display: flex;\n -ms-flex-wrap: wrap;\n flex-wrap: wrap;\n margin-right: -15px;\n margin-left: -15px;\n}\n\n.example-content-main {\n position: relative;\n width: 100%;\n min-height: 1px;\n padding-right: 15px;\n padding-left: 15px;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .example-content-main {\n -ms-flex: 0 0 50%;\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .example-content-main {\n -ms-flex: 0 0 66.666667%;\n flex: 0 0 66.666667%;\n max-width: 66.666667%;\n }\n}\n\n.example-content-secondary {\n position: relative;\n width: 100%;\n min-height: 1px;\n padding-right: 15px;\n padding-left: 15px;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .example-content-secondary {\n -ms-flex: 0 0 50%;\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .example-content-secondary {\n -ms-flex: 0 0 33.333333%;\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n}\n\n.bd-example-container {\n min-width: 16rem;\n max-width: 25rem;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n.bd-example-container-header {\n height: 3rem;\n margin-bottom: .5rem;\n background-color: white;\n border-radius: .25rem;\n}\n\n.bd-example-container-sidebar {\n float: right;\n width: 4rem;\n height: 8rem;\n background-color: #80bdff;\n border-radius: .25rem;\n}\n\n.bd-example-container-body {\n height: 8rem;\n margin-right: 4.5rem;\n background-color: #957bbe;\n border-radius: .25rem;\n}\n\n.bd-example-container-fluid {\n max-width: none;\n}\n\n.bd-example {\n position: relative;\n padding: 1rem;\n margin: 1rem -15px 0;\n border: solid #f8f9fa;\n border-width: .2rem 0 0;\n}\n\n.bd-example::after {\n display: block;\n clear: both;\n content: \"\";\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .bd-example {\n padding: 1.5rem;\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n border-width: .2rem;\n }\n}\n\n.bd-example + .highlight,\n.bd-example + .clipboard + .highlight {\n margin-top: 0;\n}\n\n.bd-example + p {\n margin-top: 2rem;\n}\n\n.bd-example .pos-f-t {\n position: relative;\n margin: -1rem;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .bd-example .pos-f-t {\n margin: -1.5rem;\n }\n}\n\n.bd-example .custom-file-input:lang(es) ~ .custom-file-label::after {\n content: \"Elegir\";\n}\n\n.bd-example > .form-control + .form-control {\n margin-top: .5rem;\n}\n\n.bd-example > .nav + .nav,\n.bd-example > .alert + .alert,\n.bd-example > .navbar + .navbar,\n.bd-example > .progress + .progress,\n.bd-example > .progress + .btn {\n margin-top: 1rem;\n}\n\n.bd-example > .dropdown-menu:first-child {\n position: static;\n display: block;\n}\n\n.bd-example > .form-group:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.bd-example > .close {\n float: none;\n}\n\n.bd-example-type .table .type-info {\n color: #999;\n vertical-align: middle;\n}\n\n.bd-example-type .table td {\n padding: 1rem 0;\n border-color: #eee;\n}\n\n.bd-example-type .table tr:first-child td {\n border-top: 0;\n}\n\n.bd-example-type h1,\n.bd-example-type h2,\n.bd-example-type h3,\n.bd-example-type h4,\n.bd-example-type h5,\n.bd-example-type h6 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.bd-example-bg-classes p {\n padding: 1rem;\n}\n\n.bd-example > img + img {\n margin-left: .5rem;\n}\n\n.bd-example > .btn-group {\n margin-top: .25rem;\n margin-bottom: .25rem;\n}\n\n.bd-example > .btn-toolbar + .btn-toolbar {\n margin-top: .5rem;\n}\n\n.bd-example-control-sizing select,\n.bd-example-control-sizing input[type=\"text\"] + input[type=\"text\"] {\n margin-top: .5rem;\n}\n\n.bd-example-form .input-group {\n margin-bottom: .5rem;\n}\n\n.bd-example > textarea.form-control {\n resize: vertical;\n}\n\n.bd-example > .list-group {\n max-width: 400px;\n}\n\n.bd-example .fixed-top,\n.bd-example .sticky-top {\n position: static;\n margin: -1rem -1rem 1rem;\n}\n\n.bd-example .fixed-bottom {\n position: static;\n margin: 1rem -1rem -1rem;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .bd-example .fixed-top,\n .bd-example .sticky-top {\n margin: -1.5rem -1.5rem 1rem;\n }\n .bd-example .fixed-bottom {\n margin: 1rem -1.5rem -1.5rem;\n }\n}\n\n.bd-example .pagination {\n margin-top: .5rem;\n margin-bottom: .5rem;\n}\n\n.modal {\n z-index: 1072;\n}\n\n.modal .tooltip,\n.modal .popover {\n z-index: 1073;\n}\n\n.modal-backdrop {\n z-index: 1071;\n}\n\n.bd-example-modal {\n background-color: #fafafa;\n}\n\n.bd-example-modal .modal {\n position: relative;\n top: auto;\n right: auto;\n bottom: auto;\n left: auto;\n z-index: 1;\n display: block;\n}\n\n.bd-example-modal .modal-dialog {\n left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n.bd-example-tabs .nav-tabs {\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\n.bd-example-popover-static {\n padding-bottom: 1.5rem;\n background-color: #f9f9f9;\n}\n\n.bd-example-popover-static .popover {\n position: relative;\n display: block;\n float: left;\n width: 260px;\n margin: 1.25rem;\n}\n\n.tooltip-demo a {\n white-space: nowrap;\n}\n\n.bd-example-tooltip-static .tooltip {\n position: relative;\n display: inline-block;\n margin: 10px 20px;\n opacity: 1;\n}\n\n.scrollspy-example {\n position: relative;\n height: 200px;\n margin-top: .5rem;\n overflow: auto;\n}\n\n.scrollspy-example-2 {\n position: relative;\n height: 350px;\n overflow: auto;\n}\n\n.bd-example-border-utils [class^=\"border\"] {\n display: inline-block;\n width: 5rem;\n height: 5rem;\n margin: .25rem;\n background-color: #f5f5f5;\n}\n\n.bd-example-border-utils-0 [class^=\"border\"] {\n border: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.highlight {\n padding: 1rem;\n margin-top: 1rem;\n margin-bottom: 1rem;\n background-color: #f8f9fa;\n -ms-overflow-style: -ms-autohiding-scrollbar;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .highlight {\n padding: 1.5rem;\n }\n}\n\n.bd-content .highlight {\n margin-right: -15px;\n margin-left: -15px;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .bd-content .highlight {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n }\n}\n\n.highlight pre {\n padding: 0;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n\n.highlight pre code {\n font-size: inherit;\n color: #212529;\n}\n\n.btn-bd-primary {\n font-weight: 500;\n color: #7952b3;\n border-color: #7952b3;\n}\n\n.btn-bd-primary:hover, .btn-bd-primary:active {\n color: #fff;\n background-color: #7952b3;\n border-color: #7952b3;\n}\n\n.btn-bd-primary:focus {\n box-shadow: 0 0 0 3px rgba(121, 82, 179, 0.25);\n}\n\n.btn-bd-download {\n font-weight: 500;\n color: #ffe484;\n border-color: #ffe484;\n}\n\n.btn-bd-download:hover, .btn-bd-download:active {\n color: #2a2730;\n background-color: #ffe484;\n border-color: #ffe484;\n}\n\n.btn-bd-download:focus {\n box-shadow: 0 0 0 3px rgba(255, 228, 132, 0.25);\n}\n\n.bd-callout {\n padding: 1.25rem;\n margin-top: 1.25rem;\n margin-bottom: 1.25rem;\n border: 1px solid #eee;\n border-left-width: .25rem;\n border-radius: .25rem;\n}\n\n.bd-callout h4 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: .25rem;\n}\n\n.bd-callout p:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.bd-callout code {\n border-radius: .25rem;\n}\n\n.bd-callout + .bd-callout {\n margin-top: -.25rem;\n}\n\n.bd-callout-info {\n border-left-color: #5bc0de;\n}\n\n.bd-callout-info h4 {\n color: #5bc0de;\n}\n\n.bd-callout-warning {\n border-left-color: #f0ad4e;\n}\n\n.bd-callout-warning h4 {\n color: #f0ad4e;\n}\n\n.bd-callout-danger {\n border-left-color: #d9534f;\n}\n\n.bd-callout-danger h4 {\n color: #d9534f;\n}\n\n.bd-examples .img-thumbnail {\n margin-bottom: .75rem;\n}\n\n.bd-examples h4 {\n margin-bottom: .25rem;\n}\n\n.bd-examples p {\n margin-bottom: 1.25rem;\n}\n\n@media (max-width: 480px) {\n .bd-examples {\n margin-right: -.75rem;\n margin-left: -.75rem;\n }\n .bd-examples > [class^=\"col-\"] {\n padding-right: .75rem;\n padding-left: .75rem;\n }\n}\n\n.bd-browser-bugs td p {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.bd-browser-bugs th:first-child {\n width: 18%;\n}\n\n.bd-brand-logos {\n display: table;\n width: 100%;\n margin-bottom: 1rem;\n overflow: hidden;\n color: #563d7c;\n background-color: #f9f9f9;\n border-radius: .25rem;\n}\n\n.bd-brand-item {\n padding: 4rem 0;\n text-align: center;\n}\n\n.bd-brand-item + .bd-brand-item {\n border-top: 1px solid #fff;\n}\n\n.bd-brand-logos .inverse {\n color: #fff;\n background-color: #563d7c;\n}\n\n.bd-brand-item h1,\n.bd-brand-item h3 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.bd-brand-item .bd-booticon {\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .bd-brand-item {\n display: table-cell;\n width: 1%;\n }\n .bd-brand-item + .bd-brand-item {\n border-top: 0;\n border-left: 1px solid #fff;\n }\n .bd-brand-item h1 {\n font-size: 4rem;\n }\n}\n\n.color-swatches {\n margin: 0 -5px;\n overflow: hidden;\n}\n\n.color-swatch {\n float: left;\n width: 4rem;\n height: 4rem;\n margin-right: .25rem;\n margin-left: .25rem;\n border-radius: .25rem;\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .color-swatch {\n width: 6rem;\n height: 6rem;\n }\n}\n\n.color-swatches .bd-purple {\n background-color: #563d7c;\n}\n\n.color-swatches .bd-purple-light {\n background-color: #cbbde2;\n}\n\n.color-swatches .bd-purple-lighter {\n background-color: #e5e1ea;\n}\n\n.color-swatches .bd-gray {\n background-color: #f9f9f9;\n}\n\n.swatch-blue {\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n}\n\n.swatch-indigo {\n color: #fff;\n background-color: #6610f2;\n}\n\n.swatch-purple {\n color: #fff;\n background-color: #6f42c1;\n}\n\n.swatch-pink {\n color: #fff;\n background-color: #e83e8c;\n}\n\n.swatch-red {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n}\n\n.swatch-orange {\n color: #212529;\n background-color: #fd7e14;\n}\n\n.swatch-yellow {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n}\n\n.swatch-green {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n}\n\n.swatch-teal {\n color: #fff;\n background-color: #20c997;\n}\n\n.swatch-cyan {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n}\n\n.swatch-white {\n color: #212529;\n background-color: #fff;\n}\n\n.swatch-gray {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n}\n\n.swatch-gray-dark {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n}\n\n.swatch-primary {\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n}\n\n.swatch-secondary {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n}\n\n.swatch-success {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n}\n\n.swatch-info {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n}\n\n.swatch-warning {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n}\n\n.swatch-danger {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n}\n\n.swatch-light {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n}\n\n.swatch-dark {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n}\n\n.swatch-100 {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n}\n\n.swatch-200 {\n color: #212529;\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.swatch-300 {\n color: #212529;\n background-color: #dee2e6;\n}\n\n.swatch-400 {\n color: #212529;\n background-color: #ced4da;\n}\n\n.swatch-500 {\n color: #212529;\n background-color: #adb5bd;\n}\n\n.swatch-600 {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n}\n\n.swatch-700 {\n color: #fff;\n background-color: #495057;\n}\n\n.swatch-800 {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n}\n\n.swatch-900 {\n color: #fff;\n background-color: #212529;\n}\n\n.bd-clipboard {\n position: relative;\n display: none;\n float: right;\n}\n\n.bd-clipboard + .highlight {\n margin-top: 0;\n}\n\n.btn-clipboard {\n position: absolute;\n top: .5rem;\n right: .5rem;\n z-index: 10;\n display: block;\n padding: .25rem .5rem;\n font-size: 75%;\n color: #818a91;\n cursor: pointer;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n border-radius: .25rem;\n}\n\n.btn-clipboard:hover {\n color: #fff;\n background-color: #027de7;\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .bd-clipboard {\n display: block;\n }\n}\n\n.hll {\n background-color: #ffc;\n}\n\n.c {\n color: #999;\n}\n\n.k {\n color: #069;\n}\n\n.o {\n color: #555;\n}\n\n.cm {\n color: #999;\n}\n\n.cp {\n color: #099;\n}\n\n.c1 {\n color: #999;\n}\n\n.cs {\n color: #999;\n}\n\n.gd {\n background-color: #fcc;\n border: 1px solid #c00;\n}\n\n.ge {\n font-style: italic;\n}\n\n.gr {\n color: #f00;\n}\n\n.gh {\n color: #030;\n}\n\n.gi {\n background-color: #cfc;\n border: 1px solid #0c0;\n}\n\n.go {\n color: #aaa;\n}\n\n.gp {\n color: #009;\n}\n\n.gu {\n color: #030;\n}\n\n.gt {\n color: #9c6;\n}\n\n.kc {\n color: #069;\n}\n\n.kd {\n color: #069;\n}\n\n.kn {\n color: #069;\n}\n\n.kp {\n color: #069;\n}\n\n.kr {\n color: #069;\n}\n\n.kt {\n color: #078;\n}\n\n.m {\n color: #f60;\n}\n\n.s {\n color: #d44950;\n}\n\n.na {\n color: #4f9fcf;\n}\n\n.nb {\n color: #366;\n}\n\n.nc {\n color: #0a8;\n}\n\n.no {\n color: #360;\n}\n\n.nd {\n color: #99f;\n}\n\n.ni {\n color: #999;\n}\n\n.ne {\n color: #c00;\n}\n\n.nf {\n color: #c0f;\n}\n\n.nl {\n color: #99f;\n}\n\n.nn {\n color: #0cf;\n}\n\n.nt {\n color: #2f6f9f;\n}\n\n.nv {\n color: #033;\n}\n\n.ow {\n color: #000;\n}\n\n.w {\n color: #bbb;\n}\n\n.mf {\n color: #f60;\n}\n\n.mh {\n color: #f60;\n}\n\n.mi {\n color: #f60;\n}\n\n.mo {\n color: #f60;\n}\n\n.sb {\n color: #c30;\n}\n\n.sc {\n color: #c30;\n}\n\n.sd {\n font-style: italic;\n color: #c30;\n}\n\n.s2 {\n color: #c30;\n}\n\n.se {\n color: #c30;\n}\n\n.sh {\n color: #c30;\n}\n\n.si {\n color: #a00;\n}\n\n.sx {\n color: #c30;\n}\n\n.sr {\n color: #3aa;\n}\n\n.s1 {\n color: #c30;\n}\n\n.ss {\n color: #fc3;\n}\n\n.bp {\n color: #366;\n}\n\n.vc {\n color: #033;\n}\n\n.vg {\n color: #033;\n}\n\n.vi {\n color: #033;\n}\n\n.il {\n color: #f60;\n}\n\n.css .o,\n.css .o + .nt,\n.css .nt + .nt {\n color: #999;\n}\n\n.language-bash::before,\n.language-sh::before {\n color: #009;\n content: \"$ \";\n -webkit-user-select: none;\n -moz-user-select: none;\n -ms-user-select: none;\n user-select: none;\n}\n\n.language-powershell::before {\n color: #009;\n content: \"PM> \";\n -webkit-user-select: none;\n -moz-user-select: none;\n -ms-user-select: none;\n user-select: none;\n}\n\n.anchorjs-link {\n font-weight: 400;\n color: rgba(0, 123, 255, 0.5);\n transition: color .16s linear;\n}\n\n.anchorjs-link:hover {\n color: #007bff;\n text-decoration: none;\n}\n\n.algolia-autocomplete {\n display: block !important;\n -ms-flex: 1;\n flex: 1;\n}\n\n.algolia-autocomplete .ds-dropdown-menu {\n width: 100%;\n min-width: 0 !important;\n max-width: none !important;\n padding: .75rem 0 !important;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);\n box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.175);\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .algolia-autocomplete .ds-dropdown-menu {\n width: 175%;\n }\n}\n\n.algolia-autocomplete .ds-dropdown-menu::before {\n display: none !important;\n}\n\n.algolia-autocomplete .ds-dropdown-menu [class^=\"ds-dataset-\"] {\n padding: 0 !important;\n overflow: visible !important;\n background-color: transparent !important;\n border: 0 !important;\n}\n\n.algolia-autocomplete .ds-dropdown-menu .ds-suggestions {\n margin-top: 0 !important;\n}\n\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion {\n padding: 0 !important;\n overflow: visible !important;\n}\n\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--category-header {\n padding: .125rem 1rem !important;\n margin-top: 0 !important;\n font-size: .875rem !important;\n font-weight: 500 !important;\n color: #7952b3 !important;\n border-bottom: 0 !important;\n}\n\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--wrapper {\n float: none !important;\n padding-top: 0 !important;\n}\n\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--subcategory-column {\n float: none !important;\n width: auto !important;\n padding: 0 !important;\n text-align: left !important;\n}\n\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--content {\n float: none !important;\n width: auto !important;\n padding: 0 !important;\n}\n\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--content::before {\n display: none !important;\n}\n\n.algolia-autocomplete .ds-suggestion:not(:first-child) .algolia-docsearch-suggestion--category-header {\n padding-top: .75rem !important;\n margin-top: .75rem !important;\n border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);\n}\n\n.algolia-autocomplete .ds-suggestion .algolia-docsearch-suggestion--subcategory-column {\n display: none !important;\n}\n\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--title {\n display: block;\n padding: .25rem 1rem !important;\n margin-bottom: 0 !important;\n font-size: .875rem !important;\n font-weight: 400 !important;\n}\n\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--text {\n padding: 0 1rem .5rem !important;\n margin-top: -.25rem;\n font-size: .875rem !important;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.25 !important;\n}\n\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-footer {\n float: none !important;\n width: auto !important;\n height: auto !important;\n padding: .75rem 1rem 0;\n font-size: .75rem !important;\n line-height: 1 !important;\n color: #767676 !important;\n border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);\n}\n\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-footer--logo {\n display: inline !important;\n overflow: visible !important;\n color: inherit !important;\n text-indent: 0 !important;\n background: none !important;\n}\n\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--highlight {\n color: #5f2dab;\n background-color: rgba(154, 132, 187, 0.12);\n}\n\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--text .algolia-docsearch-suggestion--highlight {\n box-shadow: inset 0 -2px 0 0 rgba(95, 45, 171, 0.5) !important;\n}\n\n.algolia-autocomplete .ds-suggestion.ds-cursor .algolia-docsearch-suggestion--content {\n background-color: rgba(208, 189, 236, 0.15) !important;\n}\n/*# sourceMappingURL=docs.min.css.map */","// stylelint-disable selector-max-id\n\n#skippy {\n display: block;\n padding: 1em;\n color: #fff;\n background-color: $bd-purple;\n outline: 0;\n\n .skiplink-text {\n padding: .5em;\n outline: 1px dotted;\n }\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important\n\n//\n// Right side table of contents\n//\n\n.bd-toc {\n @supports (position: sticky) {\n position: sticky;\n top: 4rem;\n height: calc(100vh - 4rem);\n overflow-y: auto;\n }\n order: 2;\n padding-top: 1.5rem;\n padding-bottom: 1.5rem;\n font-size: .875rem;\n}\n\n.section-nav {\n padding-left: 0;\n border-left: 1px solid #eee;\n\n ul {\n padding-left: 1rem;\n\n ul {\n display: none;\n }\n }\n}\n\n.toc-entry {\n display: block;\n\n a {\n display: block;\n padding: .125rem 1.5rem;\n color: #99979c;\n\n &:hover {\n color: $blue;\n text-decoration: none;\n }\n }\n}\n\n//\n// Left side navigation\n//\n\n.bd-sidebar {\n order: 0;\n // background-color: #f5f2f9;\n border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, .1);\n\n @include media-breakpoint-up(md) {\n @supports (position: sticky) {\n position: sticky;\n top: 4rem;\n z-index: 1000;\n height: calc(100vh - 4rem);\n }\n border-right: 1px solid rgba(0, 0, 0, .1);\n }\n\n @include media-breakpoint-up(xl) {\n flex: 0 1 320px;\n }\n}\n\n.bd-links {\n padding-top: 1rem;\n padding-bottom: 1rem;\n margin-right: -15px;\n margin-left: -15px;\n\n @include media-breakpoint-up(md) {\n @supports (position: sticky) {\n max-height: calc(100vh - 9rem);\n overflow-y: auto;\n }\n }\n\n // Override collapse behaviors\n @include media-breakpoint-up(md) {\n display: block !important;\n }\n}\n\n.bd-search {\n position: relative; // To contain the Algolia search\n padding: 1rem 15px;\n margin-right: -15px;\n margin-left: -15px;\n border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, .05);\n\n .form-control:focus {\n border-color: $bd-purple-bright;\n box-shadow: 0 0 0 3px rgba($bd-purple-bright, .25);\n }\n}\n\n.bd-search-docs-toggle {\n line-height: 1;\n color: $gray-900;\n}\n\n.bd-sidenav {\n display: none;\n}\n\n.bd-toc-link {\n display: block;\n padding: .25rem 1.5rem;\n font-weight: 500;\n color: rgba(0, 0, 0, .65);\n\n &:hover {\n color: rgba(0, 0, 0, .85);\n text-decoration: none;\n }\n}\n\n.bd-toc-item {\n &.active {\n margin-bottom: 1rem;\n\n &:not(:first-child) {\n margin-top: 1rem;\n }\n\n > .bd-toc-link {\n color: rgba(0, 0, 0, .85);\n\n &:hover {\n background-color: transparent;\n }\n }\n\n > .bd-sidenav {\n display: block;\n }\n }\n}\n\n// All levels of nav\n.bd-sidebar .nav > li > a {\n display: block;\n padding: .25rem 1.5rem;\n font-size: 90%;\n color: rgba(0, 0, 0, .65);\n}\n\n.bd-sidebar .nav > li > a:hover {\n color: rgba(0, 0, 0, .85);\n text-decoration: none;\n background-color: transparent;\n}\n\n.bd-sidebar .nav > .active > a,\n.bd-sidebar .nav > .active:hover > a {\n font-weight: 500;\n color: rgba(0, 0, 0, .85);\n background-color: transparent;\n}\n","//\n// Footer\n//\n\n.bd-footer {\n font-size: 85%;\n text-align: center;\n background-color: #f7f7f7;\n\n a {\n font-weight: 500;\n color: $gray-700;\n\n &:hover,\n &:focus {\n color: $link-color;\n }\n }\n\n p {\n margin-bottom: 0;\n }\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n text-align: left;\n }\n}\n\n.bd-footer-links {\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n\n li {\n display: inline-block;\n\n + li {\n margin-left: 1rem;\n }\n }\n}\n","// stylelint-disable no-duplicate-selectors, selector-no-qualifying-type\n\n//\n// Grid examples\n//\n\n.bd-example-row {\n .row {\n > .col,\n > [class^=\"col-\"] {\n padding-top: .75rem;\n padding-bottom: .75rem;\n background-color: rgba(86, 61, 124, .15);\n border: 1px solid rgba(86, 61, 124, .2);\n }\n }\n\n .row + .row {\n margin-top: 1rem;\n }\n\n .flex-items-top,\n .flex-items-middle,\n .flex-items-bottom {\n min-height: 6rem;\n background-color: rgba(255, 0, 0, .1);\n }\n}\n\n.bd-example-row-flex-cols .row {\n min-height: 10rem;\n background-color: rgba(255, 0, 0, .1);\n}\n\n.bd-highlight {\n background-color: rgba($bd-purple, .15);\n border: 1px solid rgba($bd-purple, .15);\n}\n\n// Grid mixins\n.example-container {\n width: 800px;\n @include make-container();\n}\n\n.example-row {\n @include make-row();\n}\n\n.example-content-main {\n @include make-col-ready();\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n @include make-col(6);\n }\n\n @include media-breakpoint-up(lg) {\n @include make-col(8);\n }\n}\n\n.example-content-secondary {\n @include make-col-ready();\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n @include make-col(6);\n }\n\n @include media-breakpoint-up(lg) {\n @include make-col(4);\n }\n}\n\n\n//\n// Container illustrations\n//\n\n.bd-example-container {\n min-width: 16rem;\n max-width: 25rem;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n.bd-example-container-header {\n height: 3rem;\n margin-bottom: .5rem;\n background-color: lighten($blue, 50%);\n border-radius: .25rem;\n}\n\n.bd-example-container-sidebar {\n float: right;\n width: 4rem;\n height: 8rem;\n background-color: lighten($blue, 25%);\n border-radius: .25rem;\n}\n\n.bd-example-container-body {\n height: 8rem;\n margin-right: 4.5rem;\n background-color: lighten($bd-purple, 25%);\n border-radius: .25rem;\n}\n\n.bd-example-container-fluid {\n max-width: none;\n}\n\n\n//\n// Docs examples\n//\n\n.bd-example {\n position: relative;\n padding: 1rem;\n margin: 1rem (-$grid-gutter-width / 2) 0;\n border: solid $gray-100;\n border-width: .2rem 0 0;\n @include clearfix();\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n padding: 1.5rem;\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n border-width: .2rem;\n }\n\n + .highlight,\n + .clipboard + .highlight {\n margin-top: 0;\n }\n\n + p {\n margin-top: 2rem;\n }\n\n .pos-f-t {\n position: relative;\n margin: -1rem;\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n margin: -1.5rem;\n }\n }\n\n .custom-file-input:lang(es) ~ .custom-file-label::after {\n content: \"Elegir\";\n }\n\n > .form-control {\n + .form-control {\n margin-top: .5rem;\n }\n }\n\n > .nav + .nav,\n > .alert + .alert,\n > .navbar + .navbar,\n > .progress + .progress,\n > .progress + .btn {\n margin-top: 1rem;\n }\n\n > .dropdown-menu:first-child {\n position: static;\n display: block;\n }\n\n > .form-group:last-child {\n margin-bottom: 0;\n }\n\n > .close {\n float: none;\n }\n}\n\n// Typography\n.bd-example-type {\n .table {\n .type-info {\n color: #999;\n vertical-align: middle;\n }\n td {\n padding: 1rem 0;\n border-color: #eee;\n }\n tr:first-child td {\n border-top: 0;\n }\n }\n\n h1,\n h2,\n h3,\n h4,\n h5,\n h6 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n }\n}\n\n// Contextual background colors\n.bd-example-bg-classes p {\n padding: 1rem;\n}\n\n// Images\n.bd-example > img {\n + img {\n margin-left: .5rem;\n }\n}\n\n// Buttons\n.bd-example {\n > .btn-group {\n margin-top: .25rem;\n margin-bottom: .25rem;\n }\n > .btn-toolbar + .btn-toolbar {\n margin-top: .5rem;\n }\n}\n\n// Forms\n.bd-example-control-sizing select,\n.bd-example-control-sizing input[type=\"text\"] + input[type=\"text\"] {\n margin-top: .5rem;\n}\n.bd-example-form .input-group {\n margin-bottom: .5rem;\n}\n.bd-example > textarea.form-control {\n resize: vertical;\n}\n\n// List groups\n.bd-example > .list-group {\n max-width: 400px;\n}\n\n// Navbars\n.bd-example {\n .fixed-top,\n .sticky-top {\n position: static;\n margin: -1rem -1rem 1rem;\n }\n .fixed-bottom {\n position: static;\n margin: 1rem -1rem -1rem;\n }\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n .fixed-top,\n .sticky-top {\n margin: -1.5rem -1.5rem 1rem;\n }\n .fixed-bottom {\n margin: 1rem -1.5rem -1.5rem;\n }\n }\n}\n\n// Pagination\n.bd-example .pagination {\n margin-top: .5rem;\n margin-bottom: .5rem;\n}\n\n// Example modals\n.modal {\n z-index: 1072;\n\n .tooltip,\n .popover {\n z-index: 1073;\n }\n}\n\n.modal-backdrop {\n z-index: 1071;\n}\n\n.bd-example-modal {\n background-color: #fafafa;\n\n .modal {\n position: relative;\n top: auto;\n right: auto;\n bottom: auto;\n left: auto;\n z-index: 1;\n display: block;\n }\n\n .modal-dialog {\n left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n }\n}\n\n// Example tabbable tabs\n.bd-example-tabs .nav-tabs {\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\n// Popovers\n.bd-example-popover-static {\n padding-bottom: 1.5rem;\n background-color: #f9f9f9;\n\n .popover {\n position: relative;\n display: block;\n float: left;\n width: 260px;\n margin: 1.25rem;\n }\n}\n\n// Tooltips\n.tooltip-demo a {\n white-space: nowrap;\n}\n\n.bd-example-tooltip-static .tooltip {\n position: relative;\n display: inline-block;\n margin: 10px 20px;\n opacity: 1;\n}\n\n// Scrollspy demo on fixed height div\n.scrollspy-example {\n position: relative;\n height: 200px;\n margin-top: .5rem;\n overflow: auto;\n}\n\n.scrollspy-example-2 {\n position: relative;\n height: 350px;\n overflow: auto;\n}\n\n.bd-example-border-utils {\n [class^=\"border\"] {\n display: inline-block;\n width: 5rem;\n height: 5rem;\n margin: .25rem;\n background-color: #f5f5f5;\n }\n}\n\n.bd-example-border-utils-0 {\n [class^=\"border\"] {\n border: 1px solid $border-color;\n }\n}\n\n//\n// Code snippets\n//\n\n.highlight {\n padding: 1rem;\n margin-top: 1rem;\n margin-bottom: 1rem;\n background-color: $gray-100;\n -ms-overflow-style: -ms-autohiding-scrollbar;\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n padding: 1.5rem;\n }\n}\n\n.bd-content .highlight {\n margin-right: (-$grid-gutter-width / 2);\n margin-left: (-$grid-gutter-width / 2);\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n }\n}\n\n.highlight {\n pre {\n padding: 0;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n }\n pre code {\n font-size: inherit;\n color: $gray-900; // Effectively the base text color\n }\n}\n","/// Grid system\n//\n// Generate semantic grid columns with these mixins.\n\n@mixin make-container() {\n width: 100%;\n padding-right: ($grid-gutter-width / 2);\n padding-left: ($grid-gutter-width / 2);\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n\n// For each breakpoint, define the maximum width of the container in a media query\n@mixin make-container-max-widths($max-widths: $container-max-widths, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n @each $breakpoint, $container-max-width in $max-widths {\n @include media-breakpoint-up($breakpoint, $breakpoints) {\n max-width: $container-max-width;\n }\n }\n}\n\n@mixin make-row() {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-right: ($grid-gutter-width / -2);\n margin-left: ($grid-gutter-width / -2);\n}\n\n@mixin make-col-ready() {\n position: relative;\n // Prevent columns from becoming too narrow when at smaller grid tiers by\n // always setting `width: 100%;`. This works because we use `flex` values\n // later on to override this initial width.\n width: 100%;\n min-height: 1px; // Prevent collapsing\n padding-right: ($grid-gutter-width / 2);\n padding-left: ($grid-gutter-width / 2);\n}\n\n@mixin make-col($size, $columns: $grid-columns) {\n flex: 0 0 percentage($size / $columns);\n // Add a `max-width` to ensure content within each column does not blow out\n // the width of the column. Applies to IE10+ and Firefox. Chrome and Safari\n // do not appear to require this.\n max-width: percentage($size / $columns);\n}\n\n@mixin make-col-offset($size, $columns: $grid-columns) {\n $num: $size / $columns;\n margin-left: if($num == 0, 0, percentage($num));\n}\n","@mixin clearfix() {\n &::after {\n display: block;\n clear: both;\n content: \"\";\n }\n}\n","// Buttons\n//\n// Custom buttons for the docs.\n\n.btn-bd-primary {\n font-weight: 500;\n color: $bd-purple-bright;\n border-color: $bd-purple-bright;\n\n &:hover,\n &:active {\n color: #fff;\n background-color: $bd-purple-bright;\n border-color: $bd-purple-bright;\n }\n\n &:focus {\n box-shadow: 0 0 0 3px rgba($bd-purple-bright, .25);\n }\n}\n\n.btn-bd-download {\n font-weight: 500;\n color: $bd-download;\n border-color: $bd-download;\n\n &:hover,\n &:active {\n color: $bd-dark;\n background-color: $bd-download;\n border-color: $bd-download;\n }\n\n &:focus {\n box-shadow: 0 0 0 3px rgba($bd-download, .25);\n }\n}\n","//\n// Callouts\n//\n\n.bd-callout {\n padding: 1.25rem;\n margin-top: 1.25rem;\n margin-bottom: 1.25rem;\n border: 1px solid #eee;\n border-left-width: .25rem;\n border-radius: .25rem;\n}\n\n.bd-callout h4 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: .25rem;\n}\n\n.bd-callout p:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.bd-callout code {\n border-radius: .25rem;\n}\n\n.bd-callout + .bd-callout {\n margin-top: -.25rem;\n}\n\n// Variations\n@mixin bs-callout-variant($color) {\n border-left-color: $color;\n\n h4 { color: $color; }\n}\n\n.bd-callout-info { @include bs-callout-variant($bd-info); }\n.bd-callout-warning { @include bs-callout-variant($bd-warning); }\n.bd-callout-danger { @include bs-callout-variant($bd-danger); }\n","//\n// Examples\n//\n\n.bd-examples .img-thumbnail {\n margin-bottom: .75rem;\n}\n.bd-examples h4 {\n margin-bottom: .25rem;\n}\n.bd-examples p {\n margin-bottom: 1.25rem;\n}\n\n@media (max-width: 480px) {\n .bd-examples {\n margin-right: -.75rem;\n margin-left: -.75rem;\n }\n .bd-examples > [class^=\"col-\"] {\n padding-right: .75rem;\n padding-left: .75rem;\n }\n}\n","// Wall of Browser Bugs\n//\n// Better display for the responsive table on the Wall of Browser Bugs.\n\n.bd-browser-bugs {\n td p {\n margin-bottom: 0;\n }\n th:first-child {\n width: 18%;\n }\n}\n","// stylelint-disable no-duplicate-selectors\n\n//\n// Brand guidelines\n//\n\n// Logo series wrapper\n.bd-brand-logos {\n display: table;\n width: 100%;\n margin-bottom: 1rem;\n overflow: hidden;\n color: #563d7c;\n background-color: #f9f9f9;\n border-radius: .25rem;\n}\n\n// Individual items\n.bd-brand-item {\n padding: 4rem 0;\n text-align: center;\n}\n.bd-brand-item + .bd-brand-item {\n border-top: 1px solid #fff;\n}\n.bd-brand-logos .inverse {\n color: #fff;\n background-color: #563d7c;\n}\n\n// Heading content within\n.bd-brand-item h1,\n.bd-brand-item h3 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n}\n.bd-brand-item .bd-booticon {\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n// Make the icons stand out on what is/isn't okay\n// .bd-brand-item .glyphicon {\n// width: 30px;\n// height: 30px;\n// margin: 10px auto -10px;\n// line-height: 30px;\n// color: #fff;\n// border-radius: 50%;\n// }\n// .bd-brand-item .glyphicon-ok {\n// background-color: #5cb85c;\n// }\n// .bd-brand-item .glyphicon-remove {\n// background-color: #d9534f;\n// }\n\n@media (min-width: 768px) {\n .bd-brand-item {\n display: table-cell;\n width: 1%;\n }\n .bd-brand-item + .bd-brand-item {\n border-top: 0;\n border-left: 1px solid #fff;\n }\n .bd-brand-item h1 {\n font-size: 4rem;\n }\n}\n\n\n//\n// Color swatches\n//\n\n.color-swatches {\n margin: 0 -5px;\n overflow: hidden; // clearfix\n}\n\n.color-swatch {\n float: left;\n width: 4rem;\n height: 4rem;\n margin-right: .25rem;\n margin-left: .25rem;\n border-radius: .25rem;\n\n @media (min-width: 768px) {\n width: 6rem;\n height: 6rem;\n }\n}\n\n// Docs colors\n.color-swatches {\n .bd-purple {\n background-color: $bd-purple;\n }\n .bd-purple-light {\n background-color: $bd-purple-light;\n }\n .bd-purple-lighter {\n background-color: #e5e1ea;\n }\n .bd-gray {\n background-color: #f9f9f9;\n }\n}\n","//\n// Docs color palette classes\n//\n\n@each $color, $value in $colors {\n .swatch-#{$color} {\n color: color-yiq($value);\n background-color: #{$value};\n }\n}\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n .swatch-#{$color} {\n color: color-yiq($value);\n background-color: #{$value};\n }\n}\n\n@each $color, $value in $grays {\n .swatch-#{$color} {\n color: color-yiq($value);\n background-color: #{$value};\n }\n}\n","// clipboard.js\n//\n// JS-based `Copy` buttons for code snippets.\n\n.bd-clipboard {\n position: relative;\n display: none;\n float: right;\n\n + .highlight {\n margin-top: 0;\n }\n}\n\n.btn-clipboard {\n position: absolute;\n top: .5rem;\n right: .5rem;\n z-index: 10;\n display: block;\n padding: .25rem .5rem;\n font-size: 75%;\n color: #818a91;\n cursor: pointer;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n border-radius: .25rem;\n\n &:hover {\n color: #fff;\n background-color: #027de7;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .bd-clipboard {\n display: block;\n }\n}\n","// stylelint-disable declaration-block-single-line-max-declarations\n\n.hll { background-color: #ffc; }\n.c { color: #999; }\n.k { color: #069; }\n.o { color: #555; }\n.cm { color: #999; }\n.cp { color: #099; }\n.c1 { color: #999; }\n.cs { color: #999; }\n.gd { background-color: #fcc; border: 1px solid #c00; }\n.ge { font-style: italic; }\n.gr { color: #f00; }\n.gh { color: #030; }\n.gi { background-color: #cfc; border: 1px solid #0c0; }\n.go { color: #aaa; }\n.gp { color: #009; }\n.gu { color: #030; }\n.gt { color: #9c6; }\n.kc { color: #069; }\n.kd { color: #069; }\n.kn { color: #069; }\n.kp { color: #069; }\n.kr { color: #069; }\n.kt { color: #078; }\n.m { color: #f60; }\n.s { color: #d44950; }\n.na { color: #4f9fcf; }\n.nb { color: #366; }\n.nc { color: #0a8; }\n.no { color: #360; }\n.nd { color: #99f; }\n.ni { color: #999; }\n.ne { color: #c00; }\n.nf { color: #c0f; }\n.nl { color: #99f; }\n.nn { color: #0cf; }\n.nt { color: #2f6f9f; }\n.nv { color: #033; }\n.ow { color: #000; }\n.w { color: #bbb; }\n.mf { color: #f60; }\n.mh { color: #f60; }\n.mi { color: #f60; }\n.mo { color: #f60; }\n.sb { color: #c30; }\n.sc { color: #c30; }\n.sd { font-style: italic; color: #c30; }\n.s2 { color: #c30; }\n.se { color: #c30; }\n.sh { color: #c30; }\n.si { color: #a00; }\n.sx { color: #c30; }\n.sr { color: #3aa; }\n.s1 { color: #c30; }\n.ss { color: #fc3; }\n.bp { color: #366; }\n.vc { color: #033; }\n.vg { color: #033; }\n.vi { color: #033; }\n.il { color: #f60; }\n\n.css .o,\n.css .o + .nt,\n.css .nt + .nt { color: #999; }\n\n.language-bash::before,\n.language-sh::before {\n color: #009;\n content: \"$ \";\n user-select: none;\n}\n\n.language-powershell::before {\n color: #009;\n content: \"PM> \";\n user-select: none;\n}\n",".anchorjs-link {\n font-weight: 400;\n color: rgba($link-color, .5);\n transition: color .16s linear;\n\n &:hover {\n color: $link-color;\n text-decoration: none;\n }\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important\n\n// Docsearch overrides\n//\n// `!important` indicates overridden properties.\n.algolia-autocomplete {\n display: block !important;\n flex: 1;\n\n // Menu container\n .ds-dropdown-menu {\n width: 100%;\n min-width: 0 !important;\n max-width: none !important;\n padding: .75rem 0 !important;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, .1);\n box-shadow: 0 .5rem 1rem rgba(0, 0, 0, .175);\n\n @include media-breakpoint-up(md) {\n width: 175%;\n }\n\n // Caret\n &::before {\n display: none !important;\n }\n\n [class^=\"ds-dataset-\"] {\n padding: 0 !important;\n overflow: visible !important;\n background-color: transparent !important;\n border: 0 !important;\n }\n\n .ds-suggestions {\n margin-top: 0 !important;\n }\n }\n\n .algolia-docsearch-suggestion {\n padding: 0 !important;\n overflow: visible !important;\n }\n\n .algolia-docsearch-suggestion--category-header {\n padding: .125rem 1rem !important;\n margin-top: 0 !important;\n font-size: .875rem !important;\n font-weight: 500 !important;\n color: $bd-purple-bright !important;\n border-bottom: 0 !important;\n }\n\n .algolia-docsearch-suggestion--wrapper {\n float: none !important;\n padding-top: 0 !important;\n }\n\n // Section header\n .algolia-docsearch-suggestion--subcategory-column {\n float: none !important;\n width: auto !important;\n padding: 0 !important;\n text-align: left !important;\n }\n\n .algolia-docsearch-suggestion--content {\n float: none !important;\n width: auto !important;\n padding: 0 !important;\n\n // Vertical divider between column header and content\n &::before {\n display: none !important;\n }\n }\n\n .ds-suggestion {\n &:not(:first-child) {\n .algolia-docsearch-suggestion--category-header {\n padding-top: .75rem !important;\n margin-top: .75rem !important;\n border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, .1);\n }\n }\n\n .algolia-docsearch-suggestion--subcategory-column {\n display: none !important;\n }\n }\n\n .algolia-docsearch-suggestion--title {\n display: block;\n padding: .25rem 1rem !important;\n margin-bottom: 0 !important;\n font-size: .875rem !important;\n font-weight: 400 !important;\n }\n\n .algolia-docsearch-suggestion--text {\n padding: 0 1rem .5rem !important;\n margin-top: -.25rem;\n font-size: .875rem !important;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.25 !important;\n }\n\n .algolia-docsearch-footer {\n float: none !important;\n width: auto !important;\n height: auto !important;\n padding: .75rem 1rem 0;\n font-size: .75rem !important;\n line-height: 1 !important;\n color: #767676 !important;\n border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, .1);\n }\n\n .algolia-docsearch-footer--logo {\n display: inline !important;\n overflow: visible !important;\n color: inherit !important;\n text-indent: 0 !important;\n background: none !important;\n }\n\n .algolia-docsearch-suggestion--highlight {\n color: #5f2dab;\n background-color: rgba(154, 132, 187, .12);\n }\n\n .algolia-docsearch-suggestion--text .algolia-docsearch-suggestion--highlight {\n box-shadow: inset 0 -2px 0 0 rgba(95, 45, 171, .5) !important;\n }\n\n .ds-suggestion.ds-cursor .algolia-docsearch-suggestion--content {\n background-color: rgba(208, 189, 236, .15) !important;\n }\n}\n"]}