blob: c5387ce4129723e493a6e8f09ca9fe665423efbc [file] [log] [blame]
{"version":3,"sources":["docs.css","docs/assets/less/syntax.less","docs/assets/css/docs.css","docs/assets/less/ie10-viewport-bug-workaround.less","docs/assets/less/buttons.less","docs/assets/less/booticon.less","docs/assets/less/skip-link.less","docs/assets/less/nav.less","docs/assets/less/footer.less","docs/assets/less/masthead.less","docs/assets/less/page-header.less","docs/assets/less/ads.less","docs/assets/less/featurettes.less","docs/assets/less/featured-sites.less","docs/assets/less/demos.less","docs/assets/less/sidebar.less","docs/assets/less/examples.less","docs/assets/less/callouts.less","docs/assets/less/swatches.less","docs/assets/less/team.less","docs/assets/less/responsive-tests.less","docs/assets/less/glyphicons.less","docs/assets/less/customizer.less","docs/assets/less/brand.less","docs/assets/less/clipboard-js.less","docs/assets/less/anchor.less","docs/assets/less/algolia.less","docs/assets/less/misc.less"],"names":[],"mappings":"AAAA;;;;;ACEA,KAAO,iBAAA,KACP,GAAK,MAAA,KACL,KAAO,MAAA,KAAa,iBAAA,KACpB,GAAK,MAAA,KACL,GAAK,MAAA,KACL,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,iBAAA,KAAwB,OAAA,IAAA,MAAA,KAC9B,IAAM,WAAA,OACN,IAAM,MAAA,IACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,iBAAA,KAAwB,OAAA,IAAA,MAAA,KAC9B,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,GAAK,MAAA,KACL,GAAK,MAAA,QACL,IAAM,MAAA,QACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,QACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,GAAK,MAAA,KACL,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,WAAA,OAAoB,MAAA,KAC1B,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KACN,IAAM,MAAA,KCmIN,aDjIA,QCgIA,YD9HiB,MAAA,KAOjB,WACE,QAAA,IAAA,KACA,cAAA,KACA,iBAAA,QACA,OAAA,IAAA,MAAA,QACA,cAAA,IAEF,eACE,QAAA,EACA,WAAA,EACA,cAAA,EACA,WAAA,OACA,YAAA,OACA,iBAAA,YACA,OAAA,EAEF,oBACE,UAAA,QACA,MAAA,KAEF,gCACE,QAAA,aACA,cAAA,KAGF,sBACE,MAAA,KACA,QAAA,KACA,oBAAA,KAAA,iBAAA,KAAA,gBAAA,KAAA,YAAA,KD4HF;;;;AGrNA,cAAoB,MAAA,aAEpB,UAAoB,MAAA,aCZpB,aACE,MAAA,QACA,iBAAA,YACA,aAAA,QFiPF,oBADA,mBE9OE,mBAGE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAKJ,qBACE,MAAA,KACA,iBAAA,YACA,aAAA,QF8OF,4BADA,2BE3OE,2BAGE,MAAA,QACA,YAAA,KACA,iBAAA,KACA,aAAA,KC3BJ,kBACE,QAAA,MACA,YAAA,IACA,MAAA,KACA,WAAA,OACA,OAAA,QACA,iBAAA,QACA,cAAA,IAGF,qBACE,MAAA,KACA,OAAA,KACA,UAAA,KACA,YAAA,KAGF,qBACE,MAAA,MACA,OAAA,MACA,UAAA,MACA,YAAA,MAGF,0BACE,MAAA,QACA,iBAAA,KAGF,0BACE,iBAAA,YACA,OAAA,IAAA,MAAA,QC7BF,QACE,QAAA,MACA,QAAA,IACA,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,QAAA,EAGF,uBACE,QAAA,KACA,QAAA,IAAA,OAGF,eACE,QAAA,EChBF,aACE,cAAA,EACA,iBAAA,KACA,cAAA,EAHF,uBAMI,QAAA,KANJ,2BL2TA,8BKhTI,YAAA,IACA,MAAA,QAZJ,8BAiBM,cAAA,KACA,aAAA,KLkTN,mCACA,yCKrUA,oCAwBM,MAAA,QACA,iBAAA,QAzBN,sCA8BI,iBAAA,QA9BJ,2CAmCM,aAAA,KL6SN,iDK3SM,iDAEE,iBAAA,QACA,aAAA,QAMJ,+CAAA,2BACE,QAAA,MC/CN,gBACE,YAAA,KACA,eAAA,KACA,WAAA,MACA,MAAA,QACA,WAAA,OACA,iBAAA,QAEF,kBACE,MAAA,KAEF,sBACE,aAAA,EACA,cAAA,KAEF,yBACE,QAAA,aAEF,4BACE,YAAA,KAGF,yBACE,gBACE,WAAA,KAEF,kBACE,cAAA,GN4VJ,gBOrXA,kBAEE,SAAA,SACA,QAAA,KAAA,EACA,MAAA,QACA,WAAA,OACA,YAAA,EAAA,IAAA,EAAA,eACA,iBAAA,QACA,iBAAA,wEACA,iBAAA,oDACA,iBAAA,+CACA,iBAAA,kDACA,OAAA,2GACA,kBAAA,SAIF,oCACE,OAAA,EAAA,KAAA,KAEF,qBACE,YAAA,IACA,YAAA,EACA,MAAA,KAEF,wBACE,OAAA,EAAA,KAAA,KACA,UAAA,KACA,MAAA,KAEF,2BACE,WAAA,MACA,cAAA,KACA,MAAA,QAEF,uBACE,MAAA,KACA,QAAA,KAAA,KACA,UAAA,KAGF,yBACE,uBACE,MAAA,MAIJ,yBACE,kBACE,QAAA,KAAA,EAEF,qBACE,UAAA,KAEF,wBACE,UAAA,MAIJ,yBACE,wBACE,MAAA,IACA,UAAA,MChEJ,gBACE,cAAA,KACA,UAAA,KAEF,mBACE,WAAA,EACA,MAAA,KAEF,kBACE,cAAA,EACA,YAAA,IACA,YAAA,IAEF,2BACE,SAAA,SAGF,yBACE,gBACE,YAAA,KACA,eAAA,KACA,UAAA,KACA,WAAA,KAEF,mBACE,UAAA,KACA,YAAA,GAIJ,yBACE,mBRibA,kBQ/aE,aAAA,OC/BJ,WACE,QAAA,MACA,QAAA,KAAA,KAAA,KAAA,MACA,OAAA,KAAA,MAAA,MACA,SAAA,OACA,UAAA,KACA,YAAA,IACA,WAAA,KACA,OAAA,MAAA,QACA,aAAA,IAAA,EAAA,EATF,aAYI,MAAA,KACA,gBAAA,KAGF,yBAAA,WACE,UAAA,MACA,OAAA,KAAA,KAAA,EACA,aAAA,IACA,cAAA,KAGF,yBAAA,WACE,SAAA,SACA,IAAA,EACA,MAAA,KACA,WAAA,EAEA,6BACE,SAAA,QAKN,YACE,MAAA,KACA,YAAA,OAGF,kBACE,QAAA,MACA,MAAA,kBC5CF,oBACE,YAAA,KACA,eAAA,KACA,UAAA,KACA,YAAA,IACA,MAAA,KACA,WAAA,OACA,iBAAA,KACA,cAAA,IAAA,MAAA,QAEF,oCACE,WAAA,EACA,WAAA,EAGF,0BACE,cAAA,IACA,UAAA,KACA,YAAA,IACA,MAAA,KAEF,WACE,MAAA,MACA,OAAA,KAAA,KAEF,uBACE,cAAA,IACA,YAAA,IACA,MAAA,KAEF,wBACE,QAAA,MACA,cAAA,KACA,MAAA,KAEF,8BACE,MAAA,QACA,gBAAA,KAEF,4BACE,QAAA,MACA,cAAA,KAGF,yBACE,oCACE,WAAA,MAGJ,yBACE,oBACE,YAAA,MACA,eAAA,MAEF,0BACE,UAAA,KAEF,0BACE,UAAA,IACA,aAAA,KACA,YAAA,KAEF,oCACE,WAAA,GC/DJ,wBACE,aAAA,KACA,YAAA,KAEF,kCACE,QAAA,IAEF,wCACE,WAAA,EAGF,yBACE,kDACE,uBAAA,IACA,0BAAA,IAEF,iDACE,wBAAA,IACA,2BAAA,KClBJ,wBAEI,cAAA,KAFJ,gBAKO,cAAA,IALP,eAOM,cAAA,KAEJ,yBAAA,aACE,aAAA,MACA,YAAA,MAFF,2BAKI,cAAA,KACA,aAAA,MCZN,uBACE,SAAA,OAEF,yBACE,iBACE,aAAA,MAIJ,gBACE,cAAA,KACA,YAAA,KAIF,iBACE,WAAA,KACA,cAAA,KAIF,2BACE,QAAA,MACA,QAAA,IAAA,KACA,UAAA,KACA,YAAA,IACA,MAAA,QbgmBF,iCa9lBA,iCAEE,aAAA,KACA,MAAA,QACA,gBAAA,KACA,iBAAA,YACA,YAAA,IAAA,MAAA,QbimBF,sCADA,sCa9lBA,gCAGE,aAAA,KACA,YAAA,IACA,MAAA,QACA,iBAAA,YACA,YAAA,IAAA,MAAA,QAIF,2BACE,QAAA,KACA,eAAA,KAEF,gCACE,YAAA,IACA,eAAA,IACA,aAAA,KACA,UAAA,KACA,YAAA,Ib8lBF,sCa5lBA,sCAEE,aAAA,Kb+lBF,2CADA,2Ca5lBA,qCAGE,aAAA,KACA,YAAA,IAIF,ab0lBA,sBaxlBE,QAAA,KACA,QAAA,IAAA,KACA,WAAA,KACA,YAAA,KACA,UAAA,KACA,YAAA,IACA,MAAA,KAEF,mBb0lBA,4BaxlBE,MAAA,QACA,gBAAA,KAEF,sBACE,WAAA,EAGF,yBACE,abylBA,sBavlBE,QAAA,OAKJ,yBACE,iCACE,QAAA,MAGF,uBbslBA,8BaplBE,MAAA,MAEF,uBACE,SAAA,MACA,IAAA,KAEF,8BACE,SAAA,SbwlBF,wCatlBA,+CAEE,WAAA,EACA,cAAA,GAGJ,0BbulBE,uBarlBA,8BAEE,MAAA,OCvHJ,WACE,cAAA,KAEF,yBACE,YAAA,KACA,eAAA,KACA,iBAAA,KACA,iBAAA,oBACA,OAAA,IAAA,MAAA,KACA,OAAA,IAAA,MAAA,mBAQF,YACE,SAAA,SACA,QAAA,KAAA,KAAA,KACA,OAAA,EAAA,MAAA,KACA,aAAA,QAAA,KAAA,KACA,aAAA,MACA,aAAA,IAAA,EACA,mBAAA,MAAA,EAAA,IAAA,IAAA,gBAAA,WAAA,MAAA,EAAA,IAAA,IAAA,gBAGF,kBACE,SAAA,SACA,IAAA,KACA,KAAA,KACA,UAAA,KACA,YAAA,IACA,MAAA,QACA,eAAA,UACA,eAAA,IACA,QAAA,UAGF,0BACE,eAAA,Kd0sBF,qCctsBA,uBAEE,OAAA,MAAA,MAAA,KACA,aAAA,EAAA,EAAA,IACA,cAAA,EAIF,yBACE,YACE,aAAA,EACA,YAAA,EACA,iBAAA,KACA,aAAA,KACA,aAAA,IACA,cAAA,IAAA,IAAA,EAAA,EACA,mBAAA,KAAA,WAAA,KdusBF,qCcrsBA,uBAEE,WAAA,MACA,aAAA,EACA,YAAA,EACA,aAAA,IACA,2BAAA,IACA,0BAAA,IAEF,yCACE,IAAA,MACA,wBAAA,EAEF,uBACE,cAAA,KAKJ,uBACE,MAAA,Kd4sBF,8BAJA,qCAGA,kCAGA,mCAJA,+BAGA,8BAGA,iCACA,gDARA,8BAMA,6BARA,kCADA,0BclsBA,yBdisBA,0BcnrBE,cAAA,EAEF,qBACE,MAAA,KAIF,mCACE,MAAA,QACA,eAAA,OAEF,2BACE,QAAA,KAAA,EACA,aAAA,KAEF,0CACE,WAAA,EAEF,oBd+rBA,oBACA,oBACA,oBACA,oBACA,oBc7rBE,OAAA,EAIF,yBACE,QAAA,KAIF,wBd2rBA,yBACA,2BczrBE,OAAA,IAIF,qCACE,iBAAA,KAIF,iBdurBA,uBcrrBE,WAAA,IACA,cAAA,IAEF,sCACE,WAAA,KdyrBF,6DcrrBA,kCAGI,WAAA,KAGJ,8BACE,cAAA,KAEF,kCACE,OAAA,SAIF,wBACE,UAAA,MAIF,+BACE,cAAA,EdirBF,0Bc/qBA,uBAEE,QAAA,EACA,QAAA,EACA,SAAA,OdirBF,yCc/qBA,sCAEE,YAAA,EdirBF,+Cc/qBA,yCAEE,SAAA,SACA,aAAA,EACA,YAAA,EAEF,uBACE,eAAA,KAEF,6BACE,IAAA,KACA,OAAA,KAEF,yCACE,IAAA,KAEF,0BACE,YAAA,KAEF,+CACE,OAAA,KAEF,kCACE,cAAA,EAEF,yBdgrBE,+Cc/qBA,yCAEE,SAAA,UAKJ,wBACE,WAAA,KACA,cAAA,KAIF,mBACE,WAAA,EAIF,kBACE,iBAAA,QAEF,yBACE,SAAA,SACA,IAAA,KACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,KAAA,KACA,QAAA,EACA,QAAA,MAEF,gCACE,KAAA,KACA,aAAA,KACA,YAAA,KAIF,uCACE,MAAA,KAEF,qCACE,SAAA,OACA,QAAA,MACA,cAAA,IACA,MAAA,KAIF,2BACE,cAAA,KAIF,qBACE,WAAA,OAEF,0BACE,WAAA,IACA,cAAA,IAEF,6BACE,SAAA,SACA,QAAA,aACA,OAAA,KAAA,KACA,QAAA,EAIF,oBACE,eAAA,KACA,iBAAA,QAEF,6BACE,SAAA,SACA,QAAA,MACA,MAAA,KACA,MAAA,MACA,OAAA,KAIF,mBACE,SAAA,SACA,OAAA,MACA,WAAA,KACA,SAAA,KAGF,uCACE,UAAA,MAIF,uBACE,cAAA,EAIF,cACE,aAAA,KACA,aAAA,oBACA,QAAA,EACA,QAAA,KAAA,SACA,mBAAA,EAAA,EAAA,IAAA,oBAAA,WAAA,EAAA,EAAA,IAAA,oBC9TF,YACE,QAAA,KACA,OAAA,KAAA,EACA,OAAA,IAAA,MAAA,KACA,kBAAA,IACA,cAAA,IALF,eAQI,WAAA,EACA,cAAA,IATJ,yBAaI,cAAA,EAbJ,iBAiBI,cAAA,IAjBJ,wBAqBI,WAAA,KAIJ,mBACE,kBAAA,QADF,sBAII,MAAA,QAIJ,oBACE,kBAAA,QADF,uBAII,MAAA,QAIJ,iBACE,kBAAA,QADF,oBAII,MAAA,QClDJ,gBACE,OAAA,EAAA,KACA,SAAA,OAEF,cACE,MAAA,KACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,OAAA,EAAA,IACA,cAAA,IAGF,yBACE,cACE,MAAA,MACA,OAAA,OAKJ,6BACE,iBAAA,KAEF,2BACE,iBAAA,KAEF,sBACE,iBAAA,KAEF,4BACE,iBAAA,KAEF,8BACE,iBAAA,KAEF,+BACE,iBAAA,QAEF,+BACE,iBAAA,QAEF,+BACE,iBAAA,QAEF,8BACE,iBAAA,QAEF,4BACE,iBAAA,QAIF,2BACE,iBAAA,QAEF,iCACE,iBAAA,QAEF,mCACE,iBAAA,QAEF,yBACE,iBAAA,QC9DF,sBACE,YAAA,KACA,MAAA,KAEF,4BACE,MAAA,KACA,gBAAA,KAEF,qBACE,MAAA,MACA,MAAA,MACA,OAAA,KACA,WAAA,IACA,OAAA,KAEF,aACE,MAAA,KACA,MAAA,KACA,aAAA,KACA,cAAA,IChBF,iCACE,YAAA,OAIF,mBlBklCA,+BkBhlCE,QAAA,MACA,YAAA,IACA,MAAA,KAEF,+BACE,YAAA,IAEF,yBACE,WAAA,OAEF,oCACE,MAAA,QACA,iBAAA,kBAEF,mCACE,MAAA,KACA,iBAAA,kBAIF,2BACE,WAAA,IAEF,qCACE,cAAA,KAEF,gCACE,QAAA,MACA,QAAA,KAAA,KACA,UAAA,KACA,YAAA,IACA,YAAA,IACA,WAAA,OACA,cAAA,IlBwlCF,gCADA,gCADA,gCADA,gCADA,iCADA,iCADA,iCkBhlCA,iCAQE,MAAA,KACA,OAAA,IAAA,MAAA,KlBwlCF,uCADA,uCADA,uCADA,uCADA,wCADA,wCADA,wCkBhlCA,wCAQE,MAAA,QACA,iBAAA,QACA,OAAA,IAAA,MAAA,QClEF,eACE,OAAA,EAAA,MAAA,KACA,SAAA,OAEF,oBACE,aAAA,EACA,WAAA,KAEF,kBACE,MAAA,KACA,MAAA,IACA,OAAA,MACA,QAAA,KACA,UAAA,KACA,YAAA,IACA,WAAA,OACA,iBAAA,QACA,OAAA,IAAA,MAAA,KAEF,0BACE,WAAA,IACA,cAAA,KACA,UAAA,KAEF,gCACE,QAAA,MACA,WAAA,OACA,UAAA,WAEF,wBACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAGF,yBACE,eACE,aAAA,EACA,YAAA,EAEF,kBACE,MAAA,MACA,UAAA,MCvCJ,uBACE,MAAA,MACA,WAAA,KAIF,qBACE,WAAA,KACA,YAAA,IACA,MAAA,KAEF,kBACE,YAAA,KACA,WAAA,EACA,cAAA,IAEF,kBACE,cAAA,EAEF,kBACE,WAAA,KACA,cAAA,EAEF,8BACE,WAAA,EACA,cAAA,IAEF,gCACE,YAAA,KAAA,CAAA,MAAA,CAAA,QAAA,CAAA,aAAA,CAAA,UACA,iBAAA,QAEF,2BACE,cAAA,IACA,UAAA,KAIF,oBACE,YAAA,IAIF,oCACE,QAAA,KAIF,qBACE,SAAA,MACA,IAAA,EACA,MAAA,EACA,KAAA,EACA,QAAA,KACA,QAAA,KAAA,EACA,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,cAAA,IAAA,MAAA,QACA,mBAAA,MAAA,EAAA,IAAA,EAAA,sBAAA,WAAA,MAAA,EAAA,IAAA,EAAA,sBAEF,4BACE,WAAA,KACA,UAAA,KAEF,uBACE,cAAA,EAEF,gCACE,aAAA,IAEF,yBACE,OAAA,KAAA,EAAA,EACA,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QACA,mBAAA,MAAA,EAAA,IAAA,IAAA,eAAA,CAAA,EAAA,IAAA,EAAA,qBAAA,WAAA,MAAA,EAAA,IAAA,IAAA,eAAA,CAAA,EAAA,IAAA,EAAA,qBAGF,aACE,SAAA,SACA,QAAA,KACA,cAAA,KACA,MAAA,KACA,WAAA,OACA,OAAA,IAAA,OAAA,KACA,cAAA,IAEF,4BACE,cAAA,IAEF,oCACE,UAAA,KAEF,gBACE,MAAA,MAEF,mBACE,cAAA,KACA,YAAA,IACA,MAAA,KAEF,uBACE,OAAA,QAEF,0BACE,cAAA,ECzGF,gBACE,QAAA,MACA,MAAA,KACA,cAAA,KACA,SAAA,OACA,MAAA,QACA,iBAAA,QACA,cAAA,IAIF,eACE,QAAA,KAAA,EACA,WAAA,OAEF,8BACE,WAAA,IAAA,MAAA,KAEF,yBACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAIF,kBrB6xCA,kBqB3xCE,WAAA,EACA,cAAA,EAEF,iCACE,aAAA,KACA,YAAA,KAIF,0BACE,MAAA,KACA,OAAA,KACA,OAAA,KAAA,KAAA,MACA,YAAA,KACA,MAAA,KACA,cAAA,IAEF,6BACE,iBAAA,QAEF,iCACE,iBAAA,QAGF,yBACE,eACE,QAAA,WACA,MAAA,GAEF,8BACE,WAAA,EACA,YAAA,IAAA,MAAA,KAEF,kBACE,UAAA,MCzDJ,cACE,SAAA,SACA,QAAA,KACA,MAAA,MAHF,yBAMI,WAAA,EAIJ,eACE,SAAA,SACA,IAAA,EACA,MAAA,EACA,QAAA,GACA,QAAA,MACA,QAAA,IAAA,IACA,UAAA,KACA,MAAA,QACA,OAAA,QACA,iBAAA,YACA,OAAA,EACA,wBAAA,IACA,0BAAA,IAEA,qBACE,MAAA,KACA,iBAAA,QAIJ,yBACE,cACE,QAAA,OCrCJ,eACE,MAAA,QAGF,yBACE,eACE,QAAA,MAIJ,sBACE,QAAA,IACA,mBAAA,MAAA,KAAA,OAAA,cAAA,MAAA,KAAA,OAAA,WAAA,MAAA,KAAA,OvB43CF,qBuBz3CA,4BAEE,gBAAA,KACA,QAAA,ECbF,sBACE,QAAA,gBADF,wCAKI,MAAA,KACA,UAAA,YACA,UAAA,eACA,QAAA,KAAA,YACA,iBAAA,KACA,gBAAA,YACA,OAAA,IAAA,MAAA,KACA,OAAA,IAAA,MAAA,eACA,mBAAA,EAAA,IAAA,KAAA,iBAAA,WAAA,EAAA,IAAA,KAAA,iBAEA,yBAAA,wCACE,MAAA,MAIF,+CACE,QAAA,eArBN,6DAyBM,QAAA,YACA,SAAA,kBACA,iBAAA,sBACA,OAAA,YA5BN,wDAgCM,WAAA,YAhCN,kDAoCM,mBAAA,KAAA,WAAA,KApCN,oDAyCI,QAAA,YACA,SAAA,kBA1CJ,qEA8CI,QAAA,IAAA,eACA,WAAA,YACA,UAAA,eACA,YAAA,cACA,MAAA,kBACA,cAAA,YAnDJ,6DAuDI,MAAA,eACA,YAAA,YAxDJ,wEA6DI,MAAA,eACA,MAAA,eACA,QAAA,YACA,WAAA,eAhEJ,6DAoEI,MAAA,eACA,MAAA,eACA,QAAA,YAGA,oEACE,QAAA,eAKF,sGAEI,YAAA,eACA,WAAA,eACA,WAAA,IAAA,MAAA,KAnFR,uFAwFM,QAAA,eAxFN,2DA6FI,QAAA,MACA,QAAA,IAAA,eACA,cAAA,YACA,UAAA,eACA,YAAA,cAjGJ,0DAqGI,QAAA,EAAA,KAAA,cACA,WAAA,KACA,UAAA,eACA,YAAA,IACA,YAAA,eAzGJ,gDA6GI,MAAA,eACA,MAAA,eACA,OAAA,eACA,QAAA,KAAA,KAAA,EACA,UAAA,eACA,YAAA,YACA,MAAA,kBACA,WAAA,IAAA,MAAA,KApHJ,sDAwHI,QAAA,iBACA,SAAA,kBACA,MAAA,kBACA,YAAA,YACA,WAAA,cA5HJ,+DAgII,MAAA,QACA,iBAAA,KAjIJ,mGAqII,mBAAA,MAAA,EAAA,KAAA,EAAA,EAAA,6BAAA,WAAA,MAAA,EAAA,KAAA,EAAA,EAAA,6BArIJ,sFAyII,iBAAA,kBCvIJ,KACE,SAAA,SAIF,YACE,UAAA,KACA,YAAA,IAIF,QzBs/CA,QACA,QyBp/CE,iBAAA,QAIF,iBACE,cAAA,KAEF,4BACE,cAAA,EAGF,OACE,YAAA,KACA,WAAA,EAIF,2BACE,cAAA,EAGF,qCACE,MAAA,IzBk/CF,yCyB9+CA,yCAEE,YAAA,OAGF,yCACE,MAAA,MAGF,2CzB4+CA,2CyB1+CE,MAAA,MAGF,2CACE,MAAA,KAIF,UACE,QAAA,MACA,QAAA,KAAA,KACA,YAAA,IACA,MAAA,KACA,WAAA,OACA,iBAAA,QAEA,gBzBy+CF,gByBv+CI,MAAA,KACA,gBAAA,KACA,iBAAA,QAKJ,aACE,cACE,QAAA","sourcesContent":["/*!\n * Bootstrap Docs (https://getbootstrap.com/)\n * Copyright 2011-2019 Twitter, Inc.\n * Licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. For\n * details, see https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/.\n */\n.hll {\n background-color: #ffc;\n}\n.c {\n color: #999;\n}\n.err {\n color: #a00;\n background-color: #faa;\n}\n.k {\n color: #069;\n}\n.o {\n color: #555;\n}\n.cm {\n color: #999;\n}\n.cp {\n color: #099;\n}\n.c1 {\n color: #999;\n}\n.cs {\n color: #999;\n}\n.gd {\n background-color: #fcc;\n border: 1px solid #c00;\n}\n.ge {\n font-style: italic;\n}\n.gr {\n color: #f00;\n}\n.gh {\n color: #030;\n}\n.gi {\n background-color: #cfc;\n border: 1px solid #0c0;\n}\n.go {\n color: #aaa;\n}\n.gp {\n color: #009;\n}\n.gu {\n color: #030;\n}\n.gt {\n color: #9c6;\n}\n.kc {\n color: #069;\n}\n.kd {\n color: #069;\n}\n.kn {\n color: #069;\n}\n.kp {\n color: #069;\n}\n.kr {\n color: #069;\n}\n.kt {\n color: #078;\n}\n.m {\n color: #f60;\n}\n.s {\n color: #d44950;\n}\n.na {\n color: #4f9fcf;\n}\n.nb {\n color: #366;\n}\n.nc {\n color: #0a8;\n}\n.no {\n color: #360;\n}\n.nd {\n color: #99f;\n}\n.ni {\n color: #999;\n}\n.ne {\n color: #c00;\n}\n.nf {\n color: #c0f;\n}\n.nl {\n color: #99f;\n}\n.nn {\n color: #0cf;\n}\n.nt {\n color: #2f6f9f;\n}\n.nv {\n color: #033;\n}\n.ow {\n color: #000;\n}\n.w {\n color: #bbb;\n}\n.mf {\n color: #f60;\n}\n.mh {\n color: #f60;\n}\n.mi {\n color: #f60;\n}\n.mo {\n color: #f60;\n}\n.sb {\n color: #c30;\n}\n.sc {\n color: #c30;\n}\n.sd {\n font-style: italic;\n color: #c30;\n}\n.s2 {\n color: #c30;\n}\n.se {\n color: #c30;\n}\n.sh {\n color: #c30;\n}\n.si {\n color: #a00;\n}\n.sx {\n color: #c30;\n}\n.sr {\n color: #3aa;\n}\n.s1 {\n color: #c30;\n}\n.ss {\n color: #fc3;\n}\n.bp {\n color: #366;\n}\n.vc {\n color: #033;\n}\n.vg {\n color: #033;\n}\n.vi {\n color: #033;\n}\n.il {\n color: #f60;\n}\n.css .o,\n.css .o + .nt,\n.css .nt + .nt {\n color: #999;\n}\n.highlight {\n padding: 9px 14px;\n margin-bottom: 14px;\n background-color: #f7f7f9;\n border: 1px solid #e1e1e8;\n border-radius: 4px;\n}\n.highlight pre {\n padding: 0;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n word-break: normal;\n white-space: nowrap;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n.highlight pre code {\n font-size: inherit;\n color: #333;\n}\n.highlight pre code:first-child {\n display: inline-block;\n padding-right: 45px;\n}\n.language-bash:before {\n color: #033;\n content: \"$ \";\n user-select: none;\n}\n/*!\n * IE10 viewport hack for Surface/desktop Windows 8 bug\n * Copyright 2014-2019 Twitter, Inc.\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n */\n@-ms-viewport {\n width: device-width;\n}\n@-o-viewport {\n width: device-width;\n}\n@viewport {\n width: device-width;\n}\n.btn-outline {\n color: #563d7c;\n background-color: transparent;\n border-color: #563d7c;\n}\n.btn-outline:hover,\n.btn-outline:focus,\n.btn-outline:active {\n color: #fff;\n background-color: #563d7c;\n border-color: #563d7c;\n}\n.btn-outline-inverse {\n color: #fff;\n background-color: transparent;\n border-color: #cdbfe3;\n}\n.btn-outline-inverse:hover,\n.btn-outline-inverse:focus,\n.btn-outline-inverse:active {\n color: #563d7c;\n text-shadow: none;\n background-color: #fff;\n border-color: #fff;\n}\n.bs-docs-booticon {\n display: block;\n font-weight: 500;\n color: #fff;\n text-align: center;\n cursor: default;\n background-color: #563d7c;\n border-radius: 15%;\n}\n.bs-docs-booticon-sm {\n width: 30px;\n height: 30px;\n font-size: 20px;\n line-height: 28px;\n}\n.bs-docs-booticon-lg {\n width: 144px;\n height: 144px;\n font-size: 108px;\n line-height: 140px;\n}\n.bs-docs-booticon-inverse {\n color: #563d7c;\n background-color: #fff;\n}\n.bs-docs-booticon-outline {\n background-color: transparent;\n border: 1px solid #cdbfe3;\n}\n#skippy {\n display: block;\n padding: 1em;\n color: #fff;\n background-color: #6f5499;\n outline: 0;\n}\n#skippy .skiplink-text {\n padding: 0.5em;\n outline: 1px dotted;\n}\n#content:focus {\n outline: none;\n}\n.bs-docs-nav {\n margin-bottom: 0;\n background-color: #fff;\n border-bottom: 0;\n}\n.bs-docs-nav .bs-nav-b {\n display: none;\n}\n.bs-docs-nav .navbar-brand,\n.bs-docs-nav .navbar-nav > li > a {\n font-weight: 500;\n color: #563d7c;\n}\n.bs-docs-nav .navbar-nav > li > a {\n padding-right: 10px;\n padding-left: 10px;\n}\n.bs-docs-nav .navbar-nav > li > a:hover,\n.bs-docs-nav .navbar-nav > .active > a,\n.bs-docs-nav .navbar-nav > .active > a:hover {\n color: #463265;\n background-color: #f9f9f9;\n}\n.bs-docs-nav .navbar-toggle .icon-bar {\n background-color: #563d7c;\n}\n.bs-docs-nav .navbar-header .navbar-toggle {\n border-color: #fff;\n}\n.bs-docs-nav .navbar-header .navbar-toggle:hover,\n.bs-docs-nav .navbar-header .navbar-toggle:focus {\n background-color: #f9f9f9;\n border-color: #f9f9f9;\n}\n@media (min-width: 768px) and (max-width: 992px) {\n .bs-docs-nav .navbar-right {\n display: none;\n }\n}\n.bs-docs-footer {\n padding-top: 50px;\n padding-bottom: 50px;\n margin-top: 100px;\n color: #99979c;\n text-align: center;\n background-color: #2a2730;\n}\n.bs-docs-footer a {\n color: #fff;\n}\n.bs-docs-footer-links {\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 20px;\n}\n.bs-docs-footer-links li {\n display: inline-block;\n}\n.bs-docs-footer-links li + li {\n margin-left: 15px;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-docs-footer {\n text-align: left;\n }\n .bs-docs-footer p {\n margin-bottom: 0;\n }\n}\n.bs-docs-masthead,\n.bs-docs-header {\n position: relative;\n padding: 30px 0;\n color: #cdbfe3;\n text-align: center;\n text-shadow: 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1);\n background-color: #6f5499;\n background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#563d7c), to(#6f5499));\n background-image: -webkit-linear-gradient(top, #563d7c 0%, #6f5499 100%);\n background-image: -o-linear-gradient(top, #563d7c 0%, #6f5499 100%);\n background-image: linear-gradient(to bottom, #563d7c 0%, #6f5499 100%);\n filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=\"#563d7c\", endColorstr=\"#6F5499\", GradientType=0);\n background-repeat: repeat-x;\n}\n.bs-docs-masthead .bs-docs-booticon {\n margin: 0 auto 30px;\n}\n.bs-docs-masthead h1 {\n font-weight: 300;\n line-height: 1;\n color: #fff;\n}\n.bs-docs-masthead .lead {\n margin: 0 auto 30px;\n font-size: 20px;\n color: #fff;\n}\n.bs-docs-masthead .version {\n margin-top: -15px;\n margin-bottom: 30px;\n color: #9783b9;\n}\n.bs-docs-masthead .btn {\n width: 100%;\n padding: 15px 30px;\n font-size: 20px;\n}\n@media (min-width: 480px) {\n .bs-docs-masthead .btn {\n width: auto;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-docs-masthead {\n padding: 80px 0;\n }\n .bs-docs-masthead h1 {\n font-size: 60px;\n }\n .bs-docs-masthead .lead {\n font-size: 24px;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .bs-docs-masthead .lead {\n width: 80%;\n font-size: 30px;\n }\n}\n.bs-docs-header {\n margin-bottom: 40px;\n font-size: 20px;\n}\n.bs-docs-header h1 {\n margin-top: 0;\n color: #fff;\n}\n.bs-docs-header p {\n margin-bottom: 0;\n font-weight: 300;\n line-height: 1.4;\n}\n.bs-docs-header .container {\n position: relative;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-docs-header {\n padding-top: 60px;\n padding-bottom: 60px;\n font-size: 24px;\n text-align: left;\n }\n .bs-docs-header h1 {\n font-size: 60px;\n line-height: 1;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .bs-docs-header h1,\n .bs-docs-header p {\n margin-right: 380px;\n }\n}\n#carbonads {\n display: block;\n padding: 15px 15px 15px 160px;\n margin: 50px -15px -30px;\n overflow: hidden;\n font-size: 13px;\n line-height: 1.5;\n text-align: left;\n border: solid #866ab3;\n border-width: 1px 0 0;\n}\n#carbonads a {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n #carbonads {\n max-width: 330px;\n margin: 50px auto 0;\n border-width: 1px;\n border-radius: 4px;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n #carbonads {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 15px;\n margin-top: 0;\n }\n .bs-docs-masthead #carbonads {\n position: static;\n }\n}\n.carbon-img {\n float: left;\n margin-left: -145px;\n}\n.carbon-poweredby {\n display: block;\n color: #cdbfe3 !important;\n}\n.bs-docs-featurette {\n padding-top: 40px;\n padding-bottom: 40px;\n font-size: 16px;\n line-height: 1.5;\n color: #555;\n text-align: center;\n background-color: #fff;\n border-bottom: 1px solid #e5e5e5;\n}\n.bs-docs-featurette + .bs-docs-footer {\n margin-top: 0;\n border-top: 0;\n}\n.bs-docs-featurette-title {\n margin-bottom: 5px;\n font-size: 30px;\n font-weight: 400;\n color: #333;\n}\n.half-rule {\n width: 100px;\n margin: 40px auto;\n}\n.bs-docs-featurette h3 {\n margin-bottom: 5px;\n font-weight: 400;\n color: #333;\n}\n.bs-docs-featurette-img {\n display: block;\n margin-bottom: 20px;\n color: #333;\n}\n.bs-docs-featurette-img:hover {\n color: #337ab7;\n text-decoration: none;\n}\n.bs-docs-featurette-img img {\n display: block;\n margin-bottom: 15px;\n}\n@media (min-width: 480px) {\n .bs-docs-featurette .img-responsive {\n margin-top: 30px;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-docs-featurette {\n padding-top: 100px;\n padding-bottom: 100px;\n }\n .bs-docs-featurette-title {\n font-size: 40px;\n }\n .bs-docs-featurette .lead {\n max-width: 80%;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n }\n .bs-docs-featurette .img-responsive {\n margin-top: 0;\n }\n}\n.bs-docs-featured-sites {\n margin-right: -1px;\n margin-left: -1px;\n}\n.bs-docs-featured-sites .col-xs-8 {\n padding: 1px;\n}\n.bs-docs-featured-sites .img-responsive {\n margin-top: 0;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-docs-featured-sites .col-sm-4:first-child img {\n border-top-left-radius: 4px;\n border-bottom-left-radius: 4px;\n }\n .bs-docs-featured-sites .col-sm-4:last-child img {\n border-top-right-radius: 4px;\n border-bottom-right-radius: 4px;\n }\n}\n.bs-examples .thumbnail {\n margin-bottom: 10px;\n}\n.bs-examples h4 {\n margin-bottom: 5px;\n}\n.bs-examples p {\n margin-bottom: 20px;\n}\n@media (max-width: 480px) {\n .bs-examples {\n margin-right: -10px;\n margin-left: -10px;\n }\n .bs-examples > [class^=\"col-\"] {\n padding-right: 10px;\n padding-left: 10px;\n }\n}\n.bs-docs-sidebar.affix {\n position: static;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-docs-sidebar {\n padding-left: 20px;\n }\n}\n.bs-docs-search {\n margin-bottom: 20px;\n margin-left: 20px;\n}\n.bs-docs-sidenav {\n margin-top: 20px;\n margin-bottom: 20px;\n}\n.bs-docs-sidebar .nav > li > a {\n display: block;\n padding: 4px 20px;\n font-size: 13px;\n font-weight: 500;\n color: #767676;\n}\n.bs-docs-sidebar .nav > li > a:hover,\n.bs-docs-sidebar .nav > li > a:focus {\n padding-left: 19px;\n color: #563d7c;\n text-decoration: none;\n background-color: transparent;\n border-left: 1px solid #563d7c;\n}\n.bs-docs-sidebar .nav > .active > a,\n.bs-docs-sidebar .nav > .active:hover > a,\n.bs-docs-sidebar .nav > .active:focus > a {\n padding-left: 18px;\n font-weight: 700;\n color: #563d7c;\n background-color: transparent;\n border-left: 2px solid #563d7c;\n}\n.bs-docs-sidebar .nav .nav {\n display: none;\n padding-bottom: 10px;\n}\n.bs-docs-sidebar .nav .nav > li > a {\n padding-top: 1px;\n padding-bottom: 1px;\n padding-left: 30px;\n font-size: 12px;\n font-weight: 400;\n}\n.bs-docs-sidebar .nav .nav > li > a:hover,\n.bs-docs-sidebar .nav .nav > li > a:focus {\n padding-left: 29px;\n}\n.bs-docs-sidebar .nav .nav > .active > a,\n.bs-docs-sidebar .nav .nav > .active:hover > a,\n.bs-docs-sidebar .nav .nav > .active:focus > a {\n padding-left: 28px;\n font-weight: 500;\n}\n.back-to-top,\n.bs-docs-theme-toggle {\n display: none;\n padding: 4px 10px;\n margin-top: 10px;\n margin-left: 10px;\n font-size: 12px;\n font-weight: 500;\n color: #999;\n}\n.back-to-top:hover,\n.bs-docs-theme-toggle:hover {\n color: #563d7c;\n text-decoration: none;\n}\n.bs-docs-theme-toggle {\n margin-top: 0;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .back-to-top,\n .bs-docs-theme-toggle {\n display: block;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .bs-docs-sidebar .nav > .active > ul {\n display: block;\n }\n .bs-docs-sidebar.affix,\n .bs-docs-sidebar.affix-bottom {\n width: 213px;\n }\n .bs-docs-sidebar.affix {\n position: fixed;\n top: 20px;\n }\n .bs-docs-sidebar.affix-bottom {\n position: absolute;\n }\n .bs-docs-sidebar.affix-bottom .bs-docs-sidenav,\n .bs-docs-sidebar.affix .bs-docs-sidenav {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n }\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .bs-docs-sidebar.affix-bottom,\n .bs-docs-sidebar.affix {\n width: 263px;\n }\n}\n.show-grid {\n margin-bottom: 15px;\n}\n.show-grid [class^=\"col-\"] {\n padding-top: 10px;\n padding-bottom: 10px;\n background-color: #eee;\n background-color: rgba(86, 61, 124, 0.15);\n border: 1px solid #ddd;\n border: 1px solid rgba(86, 61, 124, 0.2);\n}\n.bs-example {\n position: relative;\n padding: 45px 15px 15px;\n margin: 0 -15px 15px;\n border-color: #e5e5e5 #eee #eee;\n border-style: solid;\n border-width: 1px 0;\n box-shadow: inset 0 3px 6px rgba(0, 0, 0, 0.05);\n}\n.bs-example:after {\n position: absolute;\n top: 15px;\n left: 15px;\n font-size: 12px;\n font-weight: 700;\n color: #959595;\n text-transform: uppercase;\n letter-spacing: 1px;\n content: \"Example\";\n}\n.bs-example-padded-bottom {\n padding-bottom: 24px;\n}\n.bs-example + .highlight,\n.bs-example + .bs-clipboard + .highlight {\n margin: -15px -15px 15px;\n border-width: 0 0 1px;\n border-radius: 0;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-example {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n background-color: #fff;\n border-color: #ddd;\n border-width: 1px;\n border-radius: 4px 4px 0 0;\n box-shadow: none;\n }\n .bs-example + .highlight,\n .bs-example + .bs-clipboard + .highlight {\n margin-top: -16px;\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n border-width: 1px;\n border-bottom-right-radius: 4px;\n border-bottom-left-radius: 4px;\n }\n .bs-example + .bs-clipboard .btn-clipboard {\n top: -15px;\n border-top-right-radius: 0;\n }\n .bs-example-standalone {\n border-radius: 4px;\n }\n}\n.bs-example .container {\n width: auto;\n}\n.bs-example > p:last-child,\n.bs-example > ul:last-child,\n.bs-example > ol:last-child,\n.bs-example > blockquote:last-child,\n.bs-example > .form-control:last-child,\n.bs-example > .table:last-child,\n.bs-example > .navbar:last-child,\n.bs-example > .jumbotron:last-child,\n.bs-example > .alert:last-child,\n.bs-example > .panel:last-child,\n.bs-example > .list-group:last-child,\n.bs-example > .well:last-child,\n.bs-example > .progress:last-child,\n.bs-example > .table-responsive:last-child > .table {\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-example > p > .close {\n float: none;\n}\n.bs-example-type .table .type-info {\n color: #767676;\n vertical-align: middle;\n}\n.bs-example-type .table td {\n padding: 15px 0;\n border-color: #eee;\n}\n.bs-example-type .table tr:first-child td {\n border-top: 0;\n}\n.bs-example-type h1,\n.bs-example-type h2,\n.bs-example-type h3,\n.bs-example-type h4,\n.bs-example-type h5,\n.bs-example-type h6 {\n margin: 0;\n}\n.bs-example-bg-classes p {\n padding: 15px;\n}\n.bs-example > .img-circle,\n.bs-example > .img-rounded,\n.bs-example > .img-thumbnail {\n margin: 5px;\n}\n.bs-example > .table-responsive > .table {\n background-color: #fff;\n}\n.bs-example > .btn,\n.bs-example > .btn-group {\n margin-top: 5px;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.bs-example > .btn-toolbar + .btn-toolbar {\n margin-top: 10px;\n}\n.bs-example-control-sizing select,\n.bs-example-control-sizing input[type=\"text\"] + input[type=\"text\"] {\n margin-top: 10px;\n}\n.bs-example-form .input-group {\n margin-bottom: 10px;\n}\n.bs-example > textarea.form-control {\n resize: vertical;\n}\n.bs-example > .list-group {\n max-width: 400px;\n}\n.bs-example .navbar:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-navbar-top-example,\n.bs-navbar-bottom-example {\n z-index: 1;\n padding: 0;\n overflow: hidden;\n}\n.bs-navbar-top-example .navbar-header,\n.bs-navbar-bottom-example .navbar-header {\n margin-left: 0;\n}\n.bs-navbar-top-example .navbar-fixed-top,\n.bs-navbar-bottom-example .navbar-fixed-bottom {\n position: relative;\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n}\n.bs-navbar-top-example {\n padding-bottom: 45px;\n}\n.bs-navbar-top-example:after {\n top: auto;\n bottom: 15px;\n}\n.bs-navbar-top-example .navbar-fixed-top {\n top: -1px;\n}\n.bs-navbar-bottom-example {\n padding-top: 45px;\n}\n.bs-navbar-bottom-example .navbar-fixed-bottom {\n bottom: -1px;\n}\n.bs-navbar-bottom-example .navbar {\n margin-bottom: 0;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-navbar-top-example .navbar-fixed-top,\n .bs-navbar-bottom-example .navbar-fixed-bottom {\n position: absolute;\n }\n}\n.bs-example .pagination {\n margin-top: 10px;\n margin-bottom: 10px;\n}\n.bs-example > .pager {\n margin-top: 0;\n}\n.bs-example-modal {\n background-color: #f5f5f5;\n}\n.bs-example-modal .modal {\n position: relative;\n top: auto;\n right: auto;\n bottom: auto;\n left: auto;\n z-index: 1;\n display: block;\n}\n.bs-example-modal .modal-dialog {\n left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n.bs-example > .dropdown > .dropdown-toggle {\n float: left;\n}\n.bs-example > .dropdown > .dropdown-menu {\n position: static;\n display: block;\n margin-bottom: 5px;\n clear: left;\n}\n.bs-example-tabs .nav-tabs {\n margin-bottom: 15px;\n}\n.bs-example-tooltips {\n text-align: center;\n}\n.bs-example-tooltips > .btn {\n margin-top: 5px;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.bs-example-tooltip .tooltip {\n position: relative;\n display: inline-block;\n margin: 10px 20px;\n opacity: 1;\n}\n.bs-example-popover {\n padding-bottom: 24px;\n background-color: #f9f9f9;\n}\n.bs-example-popover .popover {\n position: relative;\n display: block;\n float: left;\n width: 260px;\n margin: 20px;\n}\n.scrollspy-example {\n position: relative;\n height: 200px;\n margin-top: 10px;\n overflow: auto;\n}\n.bs-example > .nav-pills-stacked-example {\n max-width: 300px;\n}\n#collapseExample .well {\n margin-bottom: 0;\n}\n#focusedInput {\n border-color: #cccccc;\n border-color: rgba(82, 168, 236, 0.8);\n outline: 0;\n outline: thin dotted \\9;\n box-shadow: 0 0 8px rgba(82, 168, 236, 0.6);\n}\n.bs-callout {\n padding: 20px;\n margin: 20px 0;\n border: 1px solid #eee;\n border-left-width: 5px;\n border-radius: 3px;\n}\n.bs-callout h4 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.bs-callout p:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-callout code {\n border-radius: 3px;\n}\n.bs-callout + .bs-callout {\n margin-top: -5px;\n}\n.bs-callout-danger {\n border-left-color: #ce4844;\n}\n.bs-callout-danger h4 {\n color: #ce4844;\n}\n.bs-callout-warning {\n border-left-color: #aa6708;\n}\n.bs-callout-warning h4 {\n color: #aa6708;\n}\n.bs-callout-info {\n border-left-color: #1b809e;\n}\n.bs-callout-info h4 {\n color: #1b809e;\n}\n.color-swatches {\n margin: 0 -5px;\n overflow: hidden;\n /* clearfix */\n}\n.color-swatch {\n float: left;\n width: 60px;\n height: 60px;\n margin: 0 5px;\n border-radius: 3px;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .color-swatch {\n width: 100px;\n height: 100px;\n }\n}\n.color-swatches .gray-darker {\n background-color: #222;\n}\n.color-swatches .gray-dark {\n background-color: #333;\n}\n.color-swatches .gray {\n background-color: #555;\n}\n.color-swatches .gray-light {\n background-color: #999;\n}\n.color-swatches .gray-lighter {\n background-color: #eee;\n}\n.color-swatches .brand-primary {\n background-color: #337ab7;\n}\n.color-swatches .brand-success {\n background-color: #5cb85c;\n}\n.color-swatches .brand-warning {\n background-color: #f0ad4e;\n}\n.color-swatches .brand-danger {\n background-color: #d9534f;\n}\n.color-swatches .brand-info {\n background-color: #5bc0de;\n}\n.color-swatches .bs-purple {\n background-color: #563d7c;\n}\n.color-swatches .bs-purple-light {\n background-color: #c7bfd3;\n}\n.color-swatches .bs-purple-lighter {\n background-color: #e5e1ea;\n}\n.color-swatches .bs-gray {\n background-color: #f9f9f9;\n}\n.bs-team .team-member {\n line-height: 32px;\n color: #555;\n}\n.bs-team .team-member:hover {\n color: #333;\n text-decoration: none;\n}\n.bs-team .github-btn {\n float: right;\n width: 180px;\n height: 20px;\n margin-top: 6px;\n border: none;\n}\n.bs-team img {\n float: left;\n width: 32px;\n margin-right: 10px;\n border-radius: 4px;\n}\n.table-responsive .highlight pre {\n white-space: normal;\n}\n.bs-table th small,\n.responsive-utilities th small {\n display: block;\n font-weight: 400;\n color: #999;\n}\n.responsive-utilities tbody th {\n font-weight: 400;\n}\n.responsive-utilities td {\n text-align: center;\n}\n.responsive-utilities td.is-visible {\n color: #468847;\n background-color: #dff0d8 !important;\n}\n.responsive-utilities td.is-hidden {\n color: #ccc;\n background-color: #f9f9f9 !important;\n}\n.responsive-utilities-test {\n margin-top: 5px;\n}\n.responsive-utilities-test .col-xs-6 {\n margin-bottom: 10px;\n}\n.responsive-utilities-test span {\n display: block;\n padding: 15px 10px;\n font-size: 14px;\n font-weight: 700;\n line-height: 1.1;\n text-align: center;\n border-radius: 4px;\n}\n.visible-on .col-xs-6 .hidden-xs,\n.visible-on .col-xs-6 .hidden-sm,\n.visible-on .col-xs-6 .hidden-md,\n.visible-on .col-xs-6 .hidden-lg,\n.hidden-on .col-xs-6 .hidden-xs,\n.hidden-on .col-xs-6 .hidden-sm,\n.hidden-on .col-xs-6 .hidden-md,\n.hidden-on .col-xs-6 .hidden-lg {\n color: #999;\n border: 1px solid #ddd;\n}\n.visible-on .col-xs-6 .visible-xs-block,\n.visible-on .col-xs-6 .visible-sm-block,\n.visible-on .col-xs-6 .visible-md-block,\n.visible-on .col-xs-6 .visible-lg-block,\n.hidden-on .col-xs-6 .visible-xs-block,\n.hidden-on .col-xs-6 .visible-sm-block,\n.hidden-on .col-xs-6 .visible-md-block,\n.hidden-on .col-xs-6 .visible-lg-block {\n color: #468847;\n background-color: #dff0d8;\n border: 1px solid #d6e9c6;\n}\n.bs-glyphicons {\n margin: 0 -10px 20px;\n overflow: hidden;\n}\n.bs-glyphicons-list {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n.bs-glyphicons li {\n float: left;\n width: 25%;\n height: 115px;\n padding: 10px;\n font-size: 10px;\n line-height: 1.4;\n text-align: center;\n background-color: #f9f9f9;\n border: 1px solid #fff;\n}\n.bs-glyphicons .glyphicon {\n margin-top: 5px;\n margin-bottom: 10px;\n font-size: 24px;\n}\n.bs-glyphicons .glyphicon-class {\n display: block;\n text-align: center;\n word-wrap: break-word;\n}\n.bs-glyphicons li:hover {\n color: #fff;\n background-color: #563d7c;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-glyphicons {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n }\n .bs-glyphicons li {\n width: 12.5%;\n font-size: 12px;\n }\n}\n.bs-customizer .toggle {\n float: right;\n margin-top: 25px;\n}\n.bs-customizer label {\n margin-top: 10px;\n font-weight: 500;\n color: #555;\n}\n.bs-customizer h2 {\n padding-top: 30px;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.bs-customizer h3 {\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-customizer h4 {\n margin-top: 15px;\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-customizer .bs-callout h4 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.bs-customizer input[type=\"text\"] {\n font-family: Menlo, Monaco, Consolas, \"Courier New\", monospace;\n background-color: #fafafa;\n}\n.bs-customizer .help-block {\n margin-bottom: 5px;\n font-size: 12px;\n}\n#less-section label {\n font-weight: 400;\n}\n.bs-customize-download .btn-outline {\n padding: 20px;\n}\n.bs-customizer-alert {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: 1030;\n padding: 15px 0;\n color: #fff;\n background-color: #d9534f;\n border-bottom: 1px solid #b94441;\n box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.25);\n}\n.bs-customizer-alert .close {\n margin-top: -4px;\n font-size: 24px;\n}\n.bs-customizer-alert p {\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-customizer-alert .glyphicon {\n margin-right: 5px;\n}\n.bs-customizer-alert pre {\n margin: 10px 0 0;\n color: #fff;\n background-color: #a83c3a;\n border-color: #973634;\n box-shadow: inset 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.05), 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.1);\n}\n.bs-dropzone {\n position: relative;\n padding: 20px;\n margin-bottom: 20px;\n color: #777;\n text-align: center;\n border: 2px dashed #eee;\n border-radius: 4px;\n}\n.bs-dropzone .import-header {\n margin-bottom: 5px;\n}\n.bs-dropzone .glyphicon-folder-open {\n font-size: 40px;\n}\n.bs-dropzone hr {\n width: 100px;\n}\n.bs-dropzone .lead {\n margin-bottom: 10px;\n font-weight: 400;\n color: #333;\n}\n#import-manual-trigger {\n cursor: pointer;\n}\n.bs-dropzone p:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-brand-logos {\n display: table;\n width: 100%;\n margin-bottom: 15px;\n overflow: hidden;\n color: #563d7c;\n background-color: #f9f9f9;\n border-radius: 4px;\n}\n.bs-brand-item {\n padding: 60px 0;\n text-align: center;\n}\n.bs-brand-item + .bs-brand-item {\n border-top: 1px solid #fff;\n}\n.bs-brand-logos .inverse {\n color: #fff;\n background-color: #563d7c;\n}\n.bs-brand-item h1,\n.bs-brand-item h3 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-brand-item .bs-docs-booticon {\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n.bs-brand-item .glyphicon {\n width: 30px;\n height: 30px;\n margin: 10px auto -10px;\n line-height: 30px;\n color: #fff;\n border-radius: 50%;\n}\n.bs-brand-item .glyphicon-ok {\n background-color: #5cb85c;\n}\n.bs-brand-item .glyphicon-remove {\n background-color: #d9534f;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-brand-item {\n display: table-cell;\n width: 1%;\n }\n .bs-brand-item + .bs-brand-item {\n border-top: 0;\n border-left: 1px solid #fff;\n }\n .bs-brand-item h1 {\n font-size: 60px;\n }\n}\n.bs-clipboard {\n position: relative;\n display: none;\n float: right;\n}\n.bs-clipboard + .highlight {\n margin-top: 0;\n}\n.btn-clipboard {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n z-index: 10;\n display: block;\n padding: 4px 8px;\n font-size: 12px;\n color: #818a91;\n cursor: pointer;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n border-top-right-radius: 4px;\n border-bottom-left-radius: 4px;\n}\n.btn-clipboard:hover {\n color: #fff;\n background-color: #027de7;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-clipboard {\n display: block;\n }\n}\n.anchorjs-link {\n color: inherit;\n}\n@media (max-width: 480px) {\n .anchorjs-link {\n display: none;\n }\n}\n*:hover > .anchorjs-link {\n opacity: 0.75;\n transition: color 0.16s linear;\n}\n*:hover > .anchorjs-link:hover,\n.anchorjs-link:focus {\n text-decoration: none;\n opacity: 1;\n}\n.algolia-autocomplete {\n display: block !important;\n}\n.algolia-autocomplete .ds-dropdown-menu {\n width: 100%;\n min-width: 0 !important;\n max-width: none !important;\n padding: 10px 0 !important;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid #ddd;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);\n box-shadow: 0 8px 15px rgba(0, 0, 0, 0.175);\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .algolia-autocomplete .ds-dropdown-menu {\n width: 175%;\n }\n}\n.algolia-autocomplete .ds-dropdown-menu:before {\n display: none !important;\n}\n.algolia-autocomplete .ds-dropdown-menu [class^=\"ds-dataset-\"] {\n padding: 0 !important;\n overflow: visible !important;\n background-color: transparent !important;\n border: 0 !important;\n}\n.algolia-autocomplete .ds-dropdown-menu .ds-suggestions {\n margin-top: 0 !important;\n}\n.algolia-autocomplete .ds-dropdown-menu .ds-input {\n box-shadow: none;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion {\n padding: 0 !important;\n overflow: visible !important;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--category-header {\n padding: 2px 15px !important;\n margin-top: 0 !important;\n font-size: 13px !important;\n font-weight: 500 !important;\n color: #7952b3 !important;\n border-bottom: 0 !important;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--wrapper {\n float: none !important;\n padding-top: 0 !important;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--subcategory-column {\n float: none !important;\n width: auto !important;\n padding: 0 !important;\n text-align: left !important;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--content {\n float: none !important;\n width: auto !important;\n padding: 0 !important;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--content:before {\n display: none !important;\n}\n.algolia-autocomplete .ds-suggestion:not(:first-child) .algolia-docsearch-suggestion--category-header {\n padding-top: 10px !important;\n margin-top: 10px !important;\n border-top: 1px solid #eee;\n}\n.algolia-autocomplete .ds-suggestion .algolia-docsearch-suggestion--subcategory-column {\n display: none !important;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--title {\n display: block;\n padding: 4px 15px !important;\n margin-bottom: 0 !important;\n font-size: 13px !important;\n font-weight: 400 !important;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--text {\n padding: 0 15px 8px !important;\n margin-top: -4px;\n font-size: 13px !important;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.25 !important;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-footer {\n float: none !important;\n width: auto !important;\n height: auto !important;\n padding: 10px 15px 0;\n font-size: 10px !important;\n line-height: 1 !important;\n color: #767676 !important;\n border-top: 1px solid #eee;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-footer--logo {\n display: inline !important;\n overflow: visible !important;\n color: inherit !important;\n text-indent: 0 !important;\n background: none !important;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--highlight {\n color: #5f2dab;\n background-color: #eee;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--text .algolia-docsearch-suggestion--highlight {\n box-shadow: inset 0 -2px 0 0 rgba(95, 45, 171, 0.5) !important;\n}\n.algolia-autocomplete .ds-suggestion.ds-cursor .algolia-docsearch-suggestion--content {\n background-color: #e5e5e5 !important;\n}\nbody {\n position: relative;\n}\n.table code {\n font-size: 13px;\n font-weight: 400;\n}\nh2 code,\nh3 code,\nh4 code {\n background-color: inherit;\n}\n.bs-docs-section {\n margin-bottom: 60px;\n}\n.bs-docs-section:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\nh1[id] {\n padding-top: 20px;\n margin-top: 0;\n}\n.bs-docs-browser-bugs td p {\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-docs-browser-bugs th:first-child {\n width: 18%;\n}\n.bs-events-table > thead > tr > th:first-child,\n.bs-events-table > tbody > tr > td:first-child {\n white-space: nowrap;\n}\n.bs-events-table > thead > tr > th:first-child {\n width: 150px;\n}\n.js-options-table > thead > tr > th:nth-child(1),\n.js-options-table > thead > tr > th:nth-child(2) {\n width: 100px;\n}\n.js-options-table > thead > tr > th:nth-child(3) {\n width: 50px;\n}\n.v4-tease {\n display: block;\n padding: 15px 20px;\n font-weight: 700;\n color: #fff;\n text-align: center;\n background-color: #0275d8;\n}\n.v4-tease:focus,\n.v4-tease:hover {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n background-color: #0269c2;\n}\n/* Nullify ill-advised printing of hrefs; see #18711 */\n@media print {\n a[href]:after {\n content: \"\" !important;\n }\n}\n/*# sourceMappingURL=docs.css.map */","// stylelint-disable declaration-block-single-line-max-declarations\n\n.hll { background-color: #ffc; }\n.c { color: #999; }\n.err { color: #a00; background-color: #faa; }\n.k { color: #069; }\n.o { color: #555; }\n.cm { color: #999; }\n.cp { color: #099; }\n.c1 { color: #999; }\n.cs { color: #999; }\n.gd { background-color: #fcc; border: 1px solid #c00; }\n.ge { font-style: italic; }\n.gr { color: #f00; }\n.gh { color: #030; }\n.gi { background-color: #cfc; border: 1px solid #0c0; }\n.go { color: #aaa; }\n.gp { color: #009; }\n.gu { color: #030; }\n.gt { color: #9c6; }\n.kc { color: #069; }\n.kd { color: #069; }\n.kn { color: #069; }\n.kp { color: #069; }\n.kr { color: #069; }\n.kt { color: #078; }\n.m { color: #f60; }\n.s { color: #d44950; }\n.na { color: #4f9fcf; }\n.nb { color: #366; }\n.nc { color: #0a8; }\n.no { color: #360; }\n.nd { color: #99f; }\n.ni { color: #999; }\n.ne { color: #c00; }\n.nf { color: #c0f; }\n.nl { color: #99f; }\n.nn { color: #0cf; }\n.nt { color: #2f6f9f; }\n.nv { color: #033; }\n.ow { color: #000; }\n.w { color: #bbb; }\n.mf { color: #f60; }\n.mh { color: #f60; }\n.mi { color: #f60; }\n.mo { color: #f60; }\n.sb { color: #c30; }\n.sc { color: #c30; }\n.sd { font-style: italic; color: #c30; }\n.s2 { color: #c30; }\n.se { color: #c30; }\n.sh { color: #c30; }\n.si { color: #a00; }\n.sx { color: #c30; }\n.sr { color: #3aa; }\n.s1 { color: #c30; }\n.ss { color: #fc3; }\n.bp { color: #366; }\n.vc { color: #033; }\n.vg { color: #033; }\n.vi { color: #033; }\n.il { color: #f60; }\n\n.css .o,\n.css .o + .nt,\n.css .nt + .nt { color: #999; }\n\n\n//\n// Docs additions\n//\n\n.highlight {\n padding: 9px 14px;\n margin-bottom: 14px;\n background-color: #f7f7f9;\n border: 1px solid #e1e1e8;\n border-radius: 4px;\n}\n.highlight pre {\n padding: 0;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n word-break: normal;\n white-space: nowrap;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n.highlight pre code {\n font-size: inherit;\n color: #333; // Effectively the base text color\n}\n.highlight pre code:first-child {\n display: inline-block;\n padding-right: 45px;\n}\n\n.language-bash:before {\n color: #033;\n content: \"$ \";\n user-select: none;\n}\n","/*!\n * Bootstrap Docs (https://getbootstrap.com/)\n * Copyright 2011-2019 Twitter, Inc.\n * Licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. For\n * details, see https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/.\n */\n.hll {\n background-color: #ffc;\n}\n.c {\n color: #999;\n}\n.err {\n color: #a00;\n background-color: #faa;\n}\n.k {\n color: #069;\n}\n.o {\n color: #555;\n}\n.cm {\n color: #999;\n}\n.cp {\n color: #099;\n}\n.c1 {\n color: #999;\n}\n.cs {\n color: #999;\n}\n.gd {\n background-color: #fcc;\n border: 1px solid #c00;\n}\n.ge {\n font-style: italic;\n}\n.gr {\n color: #f00;\n}\n.gh {\n color: #030;\n}\n.gi {\n background-color: #cfc;\n border: 1px solid #0c0;\n}\n.go {\n color: #aaa;\n}\n.gp {\n color: #009;\n}\n.gu {\n color: #030;\n}\n.gt {\n color: #9c6;\n}\n.kc {\n color: #069;\n}\n.kd {\n color: #069;\n}\n.kn {\n color: #069;\n}\n.kp {\n color: #069;\n}\n.kr {\n color: #069;\n}\n.kt {\n color: #078;\n}\n.m {\n color: #f60;\n}\n.s {\n color: #d44950;\n}\n.na {\n color: #4f9fcf;\n}\n.nb {\n color: #366;\n}\n.nc {\n color: #0a8;\n}\n.no {\n color: #360;\n}\n.nd {\n color: #99f;\n}\n.ni {\n color: #999;\n}\n.ne {\n color: #c00;\n}\n.nf {\n color: #c0f;\n}\n.nl {\n color: #99f;\n}\n.nn {\n color: #0cf;\n}\n.nt {\n color: #2f6f9f;\n}\n.nv {\n color: #033;\n}\n.ow {\n color: #000;\n}\n.w {\n color: #bbb;\n}\n.mf {\n color: #f60;\n}\n.mh {\n color: #f60;\n}\n.mi {\n color: #f60;\n}\n.mo {\n color: #f60;\n}\n.sb {\n color: #c30;\n}\n.sc {\n color: #c30;\n}\n.sd {\n font-style: italic;\n color: #c30;\n}\n.s2 {\n color: #c30;\n}\n.se {\n color: #c30;\n}\n.sh {\n color: #c30;\n}\n.si {\n color: #a00;\n}\n.sx {\n color: #c30;\n}\n.sr {\n color: #3aa;\n}\n.s1 {\n color: #c30;\n}\n.ss {\n color: #fc3;\n}\n.bp {\n color: #366;\n}\n.vc {\n color: #033;\n}\n.vg {\n color: #033;\n}\n.vi {\n color: #033;\n}\n.il {\n color: #f60;\n}\n.css .o,\n.css .o + .nt,\n.css .nt + .nt {\n color: #999;\n}\n.highlight {\n padding: 9px 14px;\n margin-bottom: 14px;\n background-color: #f7f7f9;\n border: 1px solid #e1e1e8;\n border-radius: 4px;\n}\n.highlight pre {\n padding: 0;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n word-break: normal;\n white-space: nowrap;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n.highlight pre code {\n font-size: inherit;\n color: #333;\n}\n.highlight pre code:first-child {\n display: inline-block;\n padding-right: 45px;\n}\n.language-bash:before {\n color: #033;\n content: \"$ \";\n -webkit-user-select: none;\n -moz-user-select: none;\n -ms-user-select: none;\n user-select: none;\n}\n/*!\n * IE10 viewport hack for Surface/desktop Windows 8 bug\n * Copyright 2014-2019 Twitter, Inc.\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n */\n@-ms-viewport {\n width: device-width;\n}\n@viewport {\n width: device-width;\n}\n.btn-outline {\n color: #563d7c;\n background-color: transparent;\n border-color: #563d7c;\n}\n.btn-outline:hover,\n.btn-outline:focus,\n.btn-outline:active {\n color: #fff;\n background-color: #563d7c;\n border-color: #563d7c;\n}\n.btn-outline-inverse {\n color: #fff;\n background-color: transparent;\n border-color: #cdbfe3;\n}\n.btn-outline-inverse:hover,\n.btn-outline-inverse:focus,\n.btn-outline-inverse:active {\n color: #563d7c;\n text-shadow: none;\n background-color: #fff;\n border-color: #fff;\n}\n.bs-docs-booticon {\n display: block;\n font-weight: 500;\n color: #fff;\n text-align: center;\n cursor: default;\n background-color: #563d7c;\n border-radius: 15%;\n}\n.bs-docs-booticon-sm {\n width: 30px;\n height: 30px;\n font-size: 20px;\n line-height: 28px;\n}\n.bs-docs-booticon-lg {\n width: 144px;\n height: 144px;\n font-size: 108px;\n line-height: 140px;\n}\n.bs-docs-booticon-inverse {\n color: #563d7c;\n background-color: #fff;\n}\n.bs-docs-booticon-outline {\n background-color: transparent;\n border: 1px solid #cdbfe3;\n}\n#skippy {\n display: block;\n padding: 1em;\n color: #fff;\n background-color: #6f5499;\n outline: 0;\n}\n#skippy .skiplink-text {\n padding: 0.5em;\n outline: 1px dotted;\n}\n#content:focus {\n outline: none;\n}\n.bs-docs-nav {\n margin-bottom: 0;\n background-color: #fff;\n border-bottom: 0;\n}\n.bs-docs-nav .bs-nav-b {\n display: none;\n}\n.bs-docs-nav .navbar-brand,\n.bs-docs-nav .navbar-nav > li > a {\n font-weight: 500;\n color: #563d7c;\n}\n.bs-docs-nav .navbar-nav > li > a {\n padding-right: 10px;\n padding-left: 10px;\n}\n.bs-docs-nav .navbar-nav > li > a:hover,\n.bs-docs-nav .navbar-nav > .active > a,\n.bs-docs-nav .navbar-nav > .active > a:hover {\n color: #463265;\n background-color: #f9f9f9;\n}\n.bs-docs-nav .navbar-toggle .icon-bar {\n background-color: #563d7c;\n}\n.bs-docs-nav .navbar-header .navbar-toggle {\n border-color: #fff;\n}\n.bs-docs-nav .navbar-header .navbar-toggle:hover,\n.bs-docs-nav .navbar-header .navbar-toggle:focus {\n background-color: #f9f9f9;\n border-color: #f9f9f9;\n}\n@media (min-width: 768px) and (max-width: 992px) {\n .bs-docs-nav .navbar-right {\n display: none;\n }\n}\n.bs-docs-footer {\n padding-top: 50px;\n padding-bottom: 50px;\n margin-top: 100px;\n color: #99979c;\n text-align: center;\n background-color: #2a2730;\n}\n.bs-docs-footer a {\n color: #fff;\n}\n.bs-docs-footer-links {\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 20px;\n}\n.bs-docs-footer-links li {\n display: inline-block;\n}\n.bs-docs-footer-links li + li {\n margin-left: 15px;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-docs-footer {\n text-align: left;\n }\n .bs-docs-footer p {\n margin-bottom: 0;\n }\n}\n.bs-docs-masthead,\n.bs-docs-header {\n position: relative;\n padding: 30px 0;\n color: #cdbfe3;\n text-align: center;\n text-shadow: 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1);\n background-color: #6f5499;\n background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#563d7c), to(#6f5499));\n background-image: -webkit-linear-gradient(top, #563d7c 0%, #6f5499 100%);\n background-image: -o-linear-gradient(top, #563d7c 0%, #6f5499 100%);\n background-image: linear-gradient(to bottom, #563d7c 0%, #6f5499 100%);\n filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=\"#563d7c\", endColorstr=\"#6F5499\", GradientType=0);\n background-repeat: repeat-x;\n}\n.bs-docs-masthead .bs-docs-booticon {\n margin: 0 auto 30px;\n}\n.bs-docs-masthead h1 {\n font-weight: 300;\n line-height: 1;\n color: #fff;\n}\n.bs-docs-masthead .lead {\n margin: 0 auto 30px;\n font-size: 20px;\n color: #fff;\n}\n.bs-docs-masthead .version {\n margin-top: -15px;\n margin-bottom: 30px;\n color: #9783b9;\n}\n.bs-docs-masthead .btn {\n width: 100%;\n padding: 15px 30px;\n font-size: 20px;\n}\n@media (min-width: 480px) {\n .bs-docs-masthead .btn {\n width: auto;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-docs-masthead {\n padding: 80px 0;\n }\n .bs-docs-masthead h1 {\n font-size: 60px;\n }\n .bs-docs-masthead .lead {\n font-size: 24px;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .bs-docs-masthead .lead {\n width: 80%;\n font-size: 30px;\n }\n}\n.bs-docs-header {\n margin-bottom: 40px;\n font-size: 20px;\n}\n.bs-docs-header h1 {\n margin-top: 0;\n color: #fff;\n}\n.bs-docs-header p {\n margin-bottom: 0;\n font-weight: 300;\n line-height: 1.4;\n}\n.bs-docs-header .container {\n position: relative;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-docs-header {\n padding-top: 60px;\n padding-bottom: 60px;\n font-size: 24px;\n text-align: left;\n }\n .bs-docs-header h1 {\n font-size: 60px;\n line-height: 1;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .bs-docs-header h1,\n .bs-docs-header p {\n margin-right: 380px;\n }\n}\n#carbonads {\n display: block;\n padding: 15px 15px 15px 160px;\n margin: 50px -15px -30px;\n overflow: hidden;\n font-size: 13px;\n line-height: 1.5;\n text-align: left;\n border: solid #866ab3;\n border-width: 1px 0 0;\n}\n#carbonads a {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n #carbonads {\n max-width: 330px;\n margin: 50px auto 0;\n border-width: 1px;\n border-radius: 4px;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n #carbonads {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 15px;\n margin-top: 0;\n }\n .bs-docs-masthead #carbonads {\n position: static;\n }\n}\n.carbon-img {\n float: left;\n margin-left: -145px;\n}\n.carbon-poweredby {\n display: block;\n color: #cdbfe3 !important;\n}\n.bs-docs-featurette {\n padding-top: 40px;\n padding-bottom: 40px;\n font-size: 16px;\n line-height: 1.5;\n color: #555;\n text-align: center;\n background-color: #fff;\n border-bottom: 1px solid #e5e5e5;\n}\n.bs-docs-featurette + .bs-docs-footer {\n margin-top: 0;\n border-top: 0;\n}\n.bs-docs-featurette-title {\n margin-bottom: 5px;\n font-size: 30px;\n font-weight: 400;\n color: #333;\n}\n.half-rule {\n width: 100px;\n margin: 40px auto;\n}\n.bs-docs-featurette h3 {\n margin-bottom: 5px;\n font-weight: 400;\n color: #333;\n}\n.bs-docs-featurette-img {\n display: block;\n margin-bottom: 20px;\n color: #333;\n}\n.bs-docs-featurette-img:hover {\n color: #337ab7;\n text-decoration: none;\n}\n.bs-docs-featurette-img img {\n display: block;\n margin-bottom: 15px;\n}\n@media (min-width: 480px) {\n .bs-docs-featurette .img-responsive {\n margin-top: 30px;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-docs-featurette {\n padding-top: 100px;\n padding-bottom: 100px;\n }\n .bs-docs-featurette-title {\n font-size: 40px;\n }\n .bs-docs-featurette .lead {\n max-width: 80%;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n }\n .bs-docs-featurette .img-responsive {\n margin-top: 0;\n }\n}\n.bs-docs-featured-sites {\n margin-right: -1px;\n margin-left: -1px;\n}\n.bs-docs-featured-sites .col-xs-8 {\n padding: 1px;\n}\n.bs-docs-featured-sites .img-responsive {\n margin-top: 0;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-docs-featured-sites .col-sm-4:first-child img {\n border-top-left-radius: 4px;\n border-bottom-left-radius: 4px;\n }\n .bs-docs-featured-sites .col-sm-4:last-child img {\n border-top-right-radius: 4px;\n border-bottom-right-radius: 4px;\n }\n}\n.bs-examples .thumbnail {\n margin-bottom: 10px;\n}\n.bs-examples h4 {\n margin-bottom: 5px;\n}\n.bs-examples p {\n margin-bottom: 20px;\n}\n@media (max-width: 480px) {\n .bs-examples {\n margin-right: -10px;\n margin-left: -10px;\n }\n .bs-examples > [class^=\"col-\"] {\n padding-right: 10px;\n padding-left: 10px;\n }\n}\n.bs-docs-sidebar.affix {\n position: static;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-docs-sidebar {\n padding-left: 20px;\n }\n}\n.bs-docs-search {\n margin-bottom: 20px;\n margin-left: 20px;\n}\n.bs-docs-sidenav {\n margin-top: 20px;\n margin-bottom: 20px;\n}\n.bs-docs-sidebar .nav > li > a {\n display: block;\n padding: 4px 20px;\n font-size: 13px;\n font-weight: 500;\n color: #767676;\n}\n.bs-docs-sidebar .nav > li > a:hover,\n.bs-docs-sidebar .nav > li > a:focus {\n padding-left: 19px;\n color: #563d7c;\n text-decoration: none;\n background-color: transparent;\n border-left: 1px solid #563d7c;\n}\n.bs-docs-sidebar .nav > .active > a,\n.bs-docs-sidebar .nav > .active:hover > a,\n.bs-docs-sidebar .nav > .active:focus > a {\n padding-left: 18px;\n font-weight: 700;\n color: #563d7c;\n background-color: transparent;\n border-left: 2px solid #563d7c;\n}\n.bs-docs-sidebar .nav .nav {\n display: none;\n padding-bottom: 10px;\n}\n.bs-docs-sidebar .nav .nav > li > a {\n padding-top: 1px;\n padding-bottom: 1px;\n padding-left: 30px;\n font-size: 12px;\n font-weight: 400;\n}\n.bs-docs-sidebar .nav .nav > li > a:hover,\n.bs-docs-sidebar .nav .nav > li > a:focus {\n padding-left: 29px;\n}\n.bs-docs-sidebar .nav .nav > .active > a,\n.bs-docs-sidebar .nav .nav > .active:hover > a,\n.bs-docs-sidebar .nav .nav > .active:focus > a {\n padding-left: 28px;\n font-weight: 500;\n}\n.back-to-top,\n.bs-docs-theme-toggle {\n display: none;\n padding: 4px 10px;\n margin-top: 10px;\n margin-left: 10px;\n font-size: 12px;\n font-weight: 500;\n color: #999;\n}\n.back-to-top:hover,\n.bs-docs-theme-toggle:hover {\n color: #563d7c;\n text-decoration: none;\n}\n.bs-docs-theme-toggle {\n margin-top: 0;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .back-to-top,\n .bs-docs-theme-toggle {\n display: block;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .bs-docs-sidebar .nav > .active > ul {\n display: block;\n }\n .bs-docs-sidebar.affix,\n .bs-docs-sidebar.affix-bottom {\n width: 213px;\n }\n .bs-docs-sidebar.affix {\n position: fixed;\n top: 20px;\n }\n .bs-docs-sidebar.affix-bottom {\n position: absolute;\n }\n .bs-docs-sidebar.affix-bottom .bs-docs-sidenav,\n .bs-docs-sidebar.affix .bs-docs-sidenav {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n }\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .bs-docs-sidebar.affix-bottom,\n .bs-docs-sidebar.affix {\n width: 263px;\n }\n}\n.show-grid {\n margin-bottom: 15px;\n}\n.show-grid [class^=\"col-\"] {\n padding-top: 10px;\n padding-bottom: 10px;\n background-color: #eee;\n background-color: rgba(86, 61, 124, 0.15);\n border: 1px solid #ddd;\n border: 1px solid rgba(86, 61, 124, 0.2);\n}\n.bs-example {\n position: relative;\n padding: 45px 15px 15px;\n margin: 0 -15px 15px;\n border-color: #e5e5e5 #eee #eee;\n border-style: solid;\n border-width: 1px 0;\n -webkit-box-shadow: inset 0 3px 6px rgba(0, 0, 0, 0.05);\n box-shadow: inset 0 3px 6px rgba(0, 0, 0, 0.05);\n}\n.bs-example:after {\n position: absolute;\n top: 15px;\n left: 15px;\n font-size: 12px;\n font-weight: 700;\n color: #959595;\n text-transform: uppercase;\n letter-spacing: 1px;\n content: \"Example\";\n}\n.bs-example-padded-bottom {\n padding-bottom: 24px;\n}\n.bs-example + .highlight,\n.bs-example + .bs-clipboard + .highlight {\n margin: -15px -15px 15px;\n border-width: 0 0 1px;\n border-radius: 0;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-example {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n background-color: #fff;\n border-color: #ddd;\n border-width: 1px;\n border-radius: 4px 4px 0 0;\n -webkit-box-shadow: none;\n box-shadow: none;\n }\n .bs-example + .highlight,\n .bs-example + .bs-clipboard + .highlight {\n margin-top: -16px;\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n border-width: 1px;\n border-bottom-right-radius: 4px;\n border-bottom-left-radius: 4px;\n }\n .bs-example + .bs-clipboard .btn-clipboard {\n top: -15px;\n border-top-right-radius: 0;\n }\n .bs-example-standalone {\n border-radius: 4px;\n }\n}\n.bs-example .container {\n width: auto;\n}\n.bs-example > p:last-child,\n.bs-example > ul:last-child,\n.bs-example > ol:last-child,\n.bs-example > blockquote:last-child,\n.bs-example > .form-control:last-child,\n.bs-example > .table:last-child,\n.bs-example > .navbar:last-child,\n.bs-example > .jumbotron:last-child,\n.bs-example > .alert:last-child,\n.bs-example > .panel:last-child,\n.bs-example > .list-group:last-child,\n.bs-example > .well:last-child,\n.bs-example > .progress:last-child,\n.bs-example > .table-responsive:last-child > .table {\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-example > p > .close {\n float: none;\n}\n.bs-example-type .table .type-info {\n color: #767676;\n vertical-align: middle;\n}\n.bs-example-type .table td {\n padding: 15px 0;\n border-color: #eee;\n}\n.bs-example-type .table tr:first-child td {\n border-top: 0;\n}\n.bs-example-type h1,\n.bs-example-type h2,\n.bs-example-type h3,\n.bs-example-type h4,\n.bs-example-type h5,\n.bs-example-type h6 {\n margin: 0;\n}\n.bs-example-bg-classes p {\n padding: 15px;\n}\n.bs-example > .img-circle,\n.bs-example > .img-rounded,\n.bs-example > .img-thumbnail {\n margin: 5px;\n}\n.bs-example > .table-responsive > .table {\n background-color: #fff;\n}\n.bs-example > .btn,\n.bs-example > .btn-group {\n margin-top: 5px;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.bs-example > .btn-toolbar + .btn-toolbar {\n margin-top: 10px;\n}\n.bs-example-control-sizing select,\n.bs-example-control-sizing input[type=\"text\"] + input[type=\"text\"] {\n margin-top: 10px;\n}\n.bs-example-form .input-group {\n margin-bottom: 10px;\n}\n.bs-example > textarea.form-control {\n resize: vertical;\n}\n.bs-example > .list-group {\n max-width: 400px;\n}\n.bs-example .navbar:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-navbar-top-example,\n.bs-navbar-bottom-example {\n z-index: 1;\n padding: 0;\n overflow: hidden;\n}\n.bs-navbar-top-example .navbar-header,\n.bs-navbar-bottom-example .navbar-header {\n margin-left: 0;\n}\n.bs-navbar-top-example .navbar-fixed-top,\n.bs-navbar-bottom-example .navbar-fixed-bottom {\n position: relative;\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n}\n.bs-navbar-top-example {\n padding-bottom: 45px;\n}\n.bs-navbar-top-example:after {\n top: auto;\n bottom: 15px;\n}\n.bs-navbar-top-example .navbar-fixed-top {\n top: -1px;\n}\n.bs-navbar-bottom-example {\n padding-top: 45px;\n}\n.bs-navbar-bottom-example .navbar-fixed-bottom {\n bottom: -1px;\n}\n.bs-navbar-bottom-example .navbar {\n margin-bottom: 0;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-navbar-top-example .navbar-fixed-top,\n .bs-navbar-bottom-example .navbar-fixed-bottom {\n position: absolute;\n }\n}\n.bs-example .pagination {\n margin-top: 10px;\n margin-bottom: 10px;\n}\n.bs-example > .pager {\n margin-top: 0;\n}\n.bs-example-modal {\n background-color: #f5f5f5;\n}\n.bs-example-modal .modal {\n position: relative;\n top: auto;\n right: auto;\n bottom: auto;\n left: auto;\n z-index: 1;\n display: block;\n}\n.bs-example-modal .modal-dialog {\n left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n.bs-example > .dropdown > .dropdown-toggle {\n float: left;\n}\n.bs-example > .dropdown > .dropdown-menu {\n position: static;\n display: block;\n margin-bottom: 5px;\n clear: left;\n}\n.bs-example-tabs .nav-tabs {\n margin-bottom: 15px;\n}\n.bs-example-tooltips {\n text-align: center;\n}\n.bs-example-tooltips > .btn {\n margin-top: 5px;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.bs-example-tooltip .tooltip {\n position: relative;\n display: inline-block;\n margin: 10px 20px;\n opacity: 1;\n}\n.bs-example-popover {\n padding-bottom: 24px;\n background-color: #f9f9f9;\n}\n.bs-example-popover .popover {\n position: relative;\n display: block;\n float: left;\n width: 260px;\n margin: 20px;\n}\n.scrollspy-example {\n position: relative;\n height: 200px;\n margin-top: 10px;\n overflow: auto;\n}\n.bs-example > .nav-pills-stacked-example {\n max-width: 300px;\n}\n#collapseExample .well {\n margin-bottom: 0;\n}\n#focusedInput {\n border-color: #cccccc;\n border-color: rgba(82, 168, 236, 0.8);\n outline: 0;\n outline: thin dotted \\9;\n -webkit-box-shadow: 0 0 8px rgba(82, 168, 236, 0.6);\n box-shadow: 0 0 8px rgba(82, 168, 236, 0.6);\n}\n.bs-callout {\n padding: 20px;\n margin: 20px 0;\n border: 1px solid #eee;\n border-left-width: 5px;\n border-radius: 3px;\n}\n.bs-callout h4 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.bs-callout p:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-callout code {\n border-radius: 3px;\n}\n.bs-callout + .bs-callout {\n margin-top: -5px;\n}\n.bs-callout-danger {\n border-left-color: #ce4844;\n}\n.bs-callout-danger h4 {\n color: #ce4844;\n}\n.bs-callout-warning {\n border-left-color: #aa6708;\n}\n.bs-callout-warning h4 {\n color: #aa6708;\n}\n.bs-callout-info {\n border-left-color: #1b809e;\n}\n.bs-callout-info h4 {\n color: #1b809e;\n}\n.color-swatches {\n margin: 0 -5px;\n overflow: hidden;\n /* clearfix */\n}\n.color-swatch {\n float: left;\n width: 60px;\n height: 60px;\n margin: 0 5px;\n border-radius: 3px;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .color-swatch {\n width: 100px;\n height: 100px;\n }\n}\n.color-swatches .gray-darker {\n background-color: #222;\n}\n.color-swatches .gray-dark {\n background-color: #333;\n}\n.color-swatches .gray {\n background-color: #555;\n}\n.color-swatches .gray-light {\n background-color: #999;\n}\n.color-swatches .gray-lighter {\n background-color: #eee;\n}\n.color-swatches .brand-primary {\n background-color: #337ab7;\n}\n.color-swatches .brand-success {\n background-color: #5cb85c;\n}\n.color-swatches .brand-warning {\n background-color: #f0ad4e;\n}\n.color-swatches .brand-danger {\n background-color: #d9534f;\n}\n.color-swatches .brand-info {\n background-color: #5bc0de;\n}\n.color-swatches .bs-purple {\n background-color: #563d7c;\n}\n.color-swatches .bs-purple-light {\n background-color: #c7bfd3;\n}\n.color-swatches .bs-purple-lighter {\n background-color: #e5e1ea;\n}\n.color-swatches .bs-gray {\n background-color: #f9f9f9;\n}\n.bs-team .team-member {\n line-height: 32px;\n color: #555;\n}\n.bs-team .team-member:hover {\n color: #333;\n text-decoration: none;\n}\n.bs-team .github-btn {\n float: right;\n width: 180px;\n height: 20px;\n margin-top: 6px;\n border: none;\n}\n.bs-team img {\n float: left;\n width: 32px;\n margin-right: 10px;\n border-radius: 4px;\n}\n.table-responsive .highlight pre {\n white-space: normal;\n}\n.bs-table th small,\n.responsive-utilities th small {\n display: block;\n font-weight: 400;\n color: #999;\n}\n.responsive-utilities tbody th {\n font-weight: 400;\n}\n.responsive-utilities td {\n text-align: center;\n}\n.responsive-utilities td.is-visible {\n color: #468847;\n background-color: #dff0d8 !important;\n}\n.responsive-utilities td.is-hidden {\n color: #ccc;\n background-color: #f9f9f9 !important;\n}\n.responsive-utilities-test {\n margin-top: 5px;\n}\n.responsive-utilities-test .col-xs-6 {\n margin-bottom: 10px;\n}\n.responsive-utilities-test span {\n display: block;\n padding: 15px 10px;\n font-size: 14px;\n font-weight: 700;\n line-height: 1.1;\n text-align: center;\n border-radius: 4px;\n}\n.visible-on .col-xs-6 .hidden-xs,\n.visible-on .col-xs-6 .hidden-sm,\n.visible-on .col-xs-6 .hidden-md,\n.visible-on .col-xs-6 .hidden-lg,\n.hidden-on .col-xs-6 .hidden-xs,\n.hidden-on .col-xs-6 .hidden-sm,\n.hidden-on .col-xs-6 .hidden-md,\n.hidden-on .col-xs-6 .hidden-lg {\n color: #999;\n border: 1px solid #ddd;\n}\n.visible-on .col-xs-6 .visible-xs-block,\n.visible-on .col-xs-6 .visible-sm-block,\n.visible-on .col-xs-6 .visible-md-block,\n.visible-on .col-xs-6 .visible-lg-block,\n.hidden-on .col-xs-6 .visible-xs-block,\n.hidden-on .col-xs-6 .visible-sm-block,\n.hidden-on .col-xs-6 .visible-md-block,\n.hidden-on .col-xs-6 .visible-lg-block {\n color: #468847;\n background-color: #dff0d8;\n border: 1px solid #d6e9c6;\n}\n.bs-glyphicons {\n margin: 0 -10px 20px;\n overflow: hidden;\n}\n.bs-glyphicons-list {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n.bs-glyphicons li {\n float: left;\n width: 25%;\n height: 115px;\n padding: 10px;\n font-size: 10px;\n line-height: 1.4;\n text-align: center;\n background-color: #f9f9f9;\n border: 1px solid #fff;\n}\n.bs-glyphicons .glyphicon {\n margin-top: 5px;\n margin-bottom: 10px;\n font-size: 24px;\n}\n.bs-glyphicons .glyphicon-class {\n display: block;\n text-align: center;\n word-wrap: break-word;\n}\n.bs-glyphicons li:hover {\n color: #fff;\n background-color: #563d7c;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-glyphicons {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n }\n .bs-glyphicons li {\n width: 12.5%;\n font-size: 12px;\n }\n}\n.bs-customizer .toggle {\n float: right;\n margin-top: 25px;\n}\n.bs-customizer label {\n margin-top: 10px;\n font-weight: 500;\n color: #555;\n}\n.bs-customizer h2 {\n padding-top: 30px;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.bs-customizer h3 {\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-customizer h4 {\n margin-top: 15px;\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-customizer .bs-callout h4 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.bs-customizer input[type=\"text\"] {\n font-family: Menlo, Monaco, Consolas, \"Courier New\", monospace;\n background-color: #fafafa;\n}\n.bs-customizer .help-block {\n margin-bottom: 5px;\n font-size: 12px;\n}\n#less-section label {\n font-weight: 400;\n}\n.bs-customize-download .btn-outline {\n padding: 20px;\n}\n.bs-customizer-alert {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: 1030;\n padding: 15px 0;\n color: #fff;\n background-color: #d9534f;\n border-bottom: 1px solid #b94441;\n -webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.25);\n box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.25);\n}\n.bs-customizer-alert .close {\n margin-top: -4px;\n font-size: 24px;\n}\n.bs-customizer-alert p {\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-customizer-alert .glyphicon {\n margin-right: 5px;\n}\n.bs-customizer-alert pre {\n margin: 10px 0 0;\n color: #fff;\n background-color: #a83c3a;\n border-color: #973634;\n -webkit-box-shadow: inset 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.05), 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.1);\n box-shadow: inset 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.05), 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.1);\n}\n.bs-dropzone {\n position: relative;\n padding: 20px;\n margin-bottom: 20px;\n color: #777;\n text-align: center;\n border: 2px dashed #eee;\n border-radius: 4px;\n}\n.bs-dropzone .import-header {\n margin-bottom: 5px;\n}\n.bs-dropzone .glyphicon-folder-open {\n font-size: 40px;\n}\n.bs-dropzone hr {\n width: 100px;\n}\n.bs-dropzone .lead {\n margin-bottom: 10px;\n font-weight: 400;\n color: #333;\n}\n#import-manual-trigger {\n cursor: pointer;\n}\n.bs-dropzone p:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-brand-logos {\n display: table;\n width: 100%;\n margin-bottom: 15px;\n overflow: hidden;\n color: #563d7c;\n background-color: #f9f9f9;\n border-radius: 4px;\n}\n.bs-brand-item {\n padding: 60px 0;\n text-align: center;\n}\n.bs-brand-item + .bs-brand-item {\n border-top: 1px solid #fff;\n}\n.bs-brand-logos .inverse {\n color: #fff;\n background-color: #563d7c;\n}\n.bs-brand-item h1,\n.bs-brand-item h3 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-brand-item .bs-docs-booticon {\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n.bs-brand-item .glyphicon {\n width: 30px;\n height: 30px;\n margin: 10px auto -10px;\n line-height: 30px;\n color: #fff;\n border-radius: 50%;\n}\n.bs-brand-item .glyphicon-ok {\n background-color: #5cb85c;\n}\n.bs-brand-item .glyphicon-remove {\n background-color: #d9534f;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-brand-item {\n display: table-cell;\n width: 1%;\n }\n .bs-brand-item + .bs-brand-item {\n border-top: 0;\n border-left: 1px solid #fff;\n }\n .bs-brand-item h1 {\n font-size: 60px;\n }\n}\n.bs-clipboard {\n position: relative;\n display: none;\n float: right;\n}\n.bs-clipboard + .highlight {\n margin-top: 0;\n}\n.btn-clipboard {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n z-index: 10;\n display: block;\n padding: 4px 8px;\n font-size: 12px;\n color: #818a91;\n cursor: pointer;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n border-top-right-radius: 4px;\n border-bottom-left-radius: 4px;\n}\n.btn-clipboard:hover {\n color: #fff;\n background-color: #027de7;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-clipboard {\n display: block;\n }\n}\n.anchorjs-link {\n color: inherit;\n}\n@media (max-width: 480px) {\n .anchorjs-link {\n display: none;\n }\n}\n*:hover > .anchorjs-link {\n opacity: 0.75;\n -webkit-transition: color 0.16s linear;\n -o-transition: color 0.16s linear;\n transition: color 0.16s linear;\n}\n*:hover > .anchorjs-link:hover,\n.anchorjs-link:focus {\n text-decoration: none;\n opacity: 1;\n}\n.algolia-autocomplete {\n display: block !important;\n}\n.algolia-autocomplete .ds-dropdown-menu {\n width: 100%;\n min-width: 0 !important;\n max-width: none !important;\n padding: 10px 0 !important;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid #ddd;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);\n -webkit-box-shadow: 0 8px 15px rgba(0, 0, 0, 0.175);\n box-shadow: 0 8px 15px rgba(0, 0, 0, 0.175);\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .algolia-autocomplete .ds-dropdown-menu {\n width: 175%;\n }\n}\n.algolia-autocomplete .ds-dropdown-menu:before {\n display: none !important;\n}\n.algolia-autocomplete .ds-dropdown-menu [class^=\"ds-dataset-\"] {\n padding: 0 !important;\n overflow: visible !important;\n background-color: transparent !important;\n border: 0 !important;\n}\n.algolia-autocomplete .ds-dropdown-menu .ds-suggestions {\n margin-top: 0 !important;\n}\n.algolia-autocomplete .ds-dropdown-menu .ds-input {\n -webkit-box-shadow: none;\n box-shadow: none;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion {\n padding: 0 !important;\n overflow: visible !important;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--category-header {\n padding: 2px 15px !important;\n margin-top: 0 !important;\n font-size: 13px !important;\n font-weight: 500 !important;\n color: #7952b3 !important;\n border-bottom: 0 !important;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--wrapper {\n float: none !important;\n padding-top: 0 !important;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--subcategory-column {\n float: none !important;\n width: auto !important;\n padding: 0 !important;\n text-align: left !important;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--content {\n float: none !important;\n width: auto !important;\n padding: 0 !important;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--content:before {\n display: none !important;\n}\n.algolia-autocomplete .ds-suggestion:not(:first-child) .algolia-docsearch-suggestion--category-header {\n padding-top: 10px !important;\n margin-top: 10px !important;\n border-top: 1px solid #eee;\n}\n.algolia-autocomplete .ds-suggestion .algolia-docsearch-suggestion--subcategory-column {\n display: none !important;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--title {\n display: block;\n padding: 4px 15px !important;\n margin-bottom: 0 !important;\n font-size: 13px !important;\n font-weight: 400 !important;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--text {\n padding: 0 15px 8px !important;\n margin-top: -4px;\n font-size: 13px !important;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.25 !important;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-footer {\n float: none !important;\n width: auto !important;\n height: auto !important;\n padding: 10px 15px 0;\n font-size: 10px !important;\n line-height: 1 !important;\n color: #767676 !important;\n border-top: 1px solid #eee;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-footer--logo {\n display: inline !important;\n overflow: visible !important;\n color: inherit !important;\n text-indent: 0 !important;\n background: none !important;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--highlight {\n color: #5f2dab;\n background-color: #eee;\n}\n.algolia-autocomplete .algolia-docsearch-suggestion--text .algolia-docsearch-suggestion--highlight {\n -webkit-box-shadow: inset 0 -2px 0 0 rgba(95, 45, 171, 0.5) !important;\n box-shadow: inset 0 -2px 0 0 rgba(95, 45, 171, 0.5) !important;\n}\n.algolia-autocomplete .ds-suggestion.ds-cursor .algolia-docsearch-suggestion--content {\n background-color: #e5e5e5 !important;\n}\nbody {\n position: relative;\n}\n.table code {\n font-size: 13px;\n font-weight: 400;\n}\nh2 code,\nh3 code,\nh4 code {\n background-color: inherit;\n}\n.bs-docs-section {\n margin-bottom: 60px;\n}\n.bs-docs-section:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\nh1[id] {\n padding-top: 20px;\n margin-top: 0;\n}\n.bs-docs-browser-bugs td p {\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-docs-browser-bugs th:first-child {\n width: 18%;\n}\n.bs-events-table > thead > tr > th:first-child,\n.bs-events-table > tbody > tr > td:first-child {\n white-space: nowrap;\n}\n.bs-events-table > thead > tr > th:first-child {\n width: 150px;\n}\n.js-options-table > thead > tr > th:nth-child(1),\n.js-options-table > thead > tr > th:nth-child(2) {\n width: 100px;\n}\n.js-options-table > thead > tr > th:nth-child(3) {\n width: 50px;\n}\n.v4-tease {\n display: block;\n padding: 15px 20px;\n font-weight: 700;\n color: #fff;\n text-align: center;\n background-color: #0275d8;\n}\n.v4-tease:focus,\n.v4-tease:hover {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n background-color: #0269c2;\n}\n/* Nullify ill-advised printing of hrefs; see #18711 */\n@media print {\n a[href]:after {\n content: \"\" !important;\n }\n}\n/*# sourceMappingURL=docs.css.map */","// stylelint-disable at-rule-no-vendor-prefix\n\n/*!\n * IE10 viewport hack for Surface/desktop Windows 8 bug\n * Copyright 2014-2019 Twitter, Inc.\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n */\n\n// See the Getting Started docs for more information:\n// https://getbootstrap.com/docs/3.4/getting-started/#support-ie10-width\n\n@-ms-viewport { width: device-width; }\n@-o-viewport { width: device-width; }\n@viewport { width: device-width; }\n","// Outline button for use within the docs\n.btn-outline {\n color: #563d7c;\n background-color: transparent;\n border-color: #563d7c;\n\n &:hover,\n &:focus,\n &:active {\n color: #fff;\n background-color: #563d7c;\n border-color: #563d7c;\n }\n}\n\n// Inverted outline button (white on dark)\n.btn-outline-inverse {\n color: #fff;\n background-color: transparent;\n border-color: #cdbfe3;\n\n &:hover,\n &:focus,\n &:active {\n color: #563d7c;\n text-shadow: none;\n background-color: #fff;\n border-color: #fff;\n }\n}\n",".bs-docs-booticon {\n display: block;\n font-weight: 500;\n color: #fff;\n text-align: center;\n cursor: default;\n background-color: #563d7c;\n border-radius: 15%;\n}\n\n.bs-docs-booticon-sm {\n width: 30px;\n height: 30px;\n font-size: 20px;\n line-height: 28px;\n}\n\n.bs-docs-booticon-lg {\n width: 144px;\n height: 144px;\n font-size: 108px;\n line-height: 140px;\n}\n\n.bs-docs-booticon-inverse {\n color: #563d7c;\n background-color: #fff;\n}\n\n.bs-docs-booticon-outline {\n background-color: transparent;\n border: 1px solid #cdbfe3;\n}\n","// stylelint-disable selector-max-id\n\n#skippy {\n display: block;\n padding: 1em;\n color: #fff;\n background-color: #6f5499;\n outline: 0;\n}\n\n#skippy .skiplink-text {\n padding: .5em;\n outline: 1px dotted;\n}\n\n#content:focus {\n outline: none;\n}\n",".bs-docs-nav {\n margin-bottom: 0;\n background-color: #fff;\n border-bottom: 0;\n\n .bs-nav-b {\n display: none;\n }\n\n .navbar-brand,\n .navbar-nav > li > a {\n font-weight: 500;\n color: #563d7c;\n }\n\n .navbar-nav {\n > li > a {\n padding-right: 10px;\n padding-left: 10px;\n }\n\n > li > a:hover,\n > .active > a,\n > .active > a:hover {\n color: #463265;\n background-color: #f9f9f9;\n }\n }\n\n .navbar-toggle .icon-bar {\n background-color: #563d7c;\n }\n\n .navbar-header {\n .navbar-toggle {\n border-color: #fff;\n\n &:hover,\n &:focus {\n background-color: #f9f9f9;\n border-color: #f9f9f9;\n }\n }\n }\n\n .navbar-right {\n @media (min-width: 768px) and (max-width: 992px) {\n display: none;\n }\n }\n}\n",".bs-docs-footer {\n padding-top: 50px;\n padding-bottom: 50px;\n margin-top: 100px;\n color: #99979c;\n text-align: center;\n background-color: #2a2730;\n}\n.bs-docs-footer a {\n color: #fff;\n}\n.bs-docs-footer-links {\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 20px;\n}\n.bs-docs-footer-links li {\n display: inline-block;\n}\n.bs-docs-footer-links li + li {\n margin-left: 15px;\n}\n\n@media (min-width: @screen-sm-min) {\n .bs-docs-footer {\n text-align: left;\n }\n .bs-docs-footer p {\n margin-bottom: 0;\n }\n}\n","// stylelint-disable value-no-vendor-prefix, function-name-case\n\n.bs-docs-masthead,\n.bs-docs-header {\n position: relative;\n padding: 30px 0;\n color: #cdbfe3;\n text-align: center;\n text-shadow: 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, .1);\n background-color: #6f5499;\n background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#563d7c), to(#6f5499));\n background-image: -webkit-linear-gradient(top, #563d7c 0%, #6f5499 100%);\n background-image: -o-linear-gradient(top, #563d7c 0%, #6f5499 100%);\n background-image: linear-gradient(to bottom, #563d7c 0%, #6f5499 100%);\n filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=\"#563d7c\", endColorstr=\"#6F5499\", GradientType=0);\n background-repeat: repeat-x;\n}\n\n// Masthead (headings and download button)\n.bs-docs-masthead .bs-docs-booticon {\n margin: 0 auto 30px;\n}\n.bs-docs-masthead h1 {\n font-weight: 300;\n line-height: 1;\n color: #fff;\n}\n.bs-docs-masthead .lead {\n margin: 0 auto 30px;\n font-size: 20px;\n color: #fff;\n}\n.bs-docs-masthead .version {\n margin-top: -15px;\n margin-bottom: 30px;\n color: #9783b9;\n}\n.bs-docs-masthead .btn {\n width: 100%;\n padding: 15px 30px;\n font-size: 20px;\n}\n\n@media (min-width: @screen-xs-min) {\n .bs-docs-masthead .btn {\n width: auto;\n }\n}\n\n@media (min-width: @screen-sm-min) {\n .bs-docs-masthead {\n padding: 80px 0;\n }\n .bs-docs-masthead h1 {\n font-size: 60px;\n }\n .bs-docs-masthead .lead {\n font-size: 24px;\n }\n}\n\n@media (min-width: @screen-md-min) {\n .bs-docs-masthead .lead {\n width: 80%;\n font-size: 30px;\n }\n}\n",".bs-docs-header {\n margin-bottom: 40px;\n font-size: 20px;\n}\n.bs-docs-header h1 {\n margin-top: 0;\n color: #fff;\n}\n.bs-docs-header p {\n margin-bottom: 0;\n font-weight: 300;\n line-height: 1.4;\n}\n.bs-docs-header .container {\n position: relative;\n}\n\n@media (min-width: @screen-sm-min) {\n .bs-docs-header {\n padding-top: 60px;\n padding-bottom: 60px;\n font-size: 24px;\n text-align: left;\n }\n .bs-docs-header h1 {\n font-size: 60px;\n line-height: 1;\n }\n}\n\n@media (min-width: @screen-md-min) {\n .bs-docs-header h1,\n .bs-docs-header p {\n margin-right: 380px;\n }\n}\n","// stylelint-disable selector-max-id, declaration-no-important\n\n#carbonads {\n display: block;\n padding: 15px 15px 15px 160px;\n margin: 50px -15px -30px;\n overflow: hidden;\n font-size: 13px;\n line-height: 1.5;\n text-align: left;\n border: solid #866ab3;\n border-width: 1px 0 0;\n\n a {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n }\n\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n max-width: 330px;\n margin: 50px auto 0;\n border-width: 1px;\n border-radius: 4px;\n }\n\n @media (min-width: @screen-md-min) {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 15px;\n margin-top: 0;\n\n .bs-docs-masthead & {\n position: static;\n }\n }\n}\n\n.carbon-img {\n float: left;\n margin-left: -145px;\n}\n\n.carbon-poweredby {\n display: block;\n color: #cdbfe3 !important;\n}\n",".bs-docs-featurette {\n padding-top: 40px;\n padding-bottom: 40px;\n font-size: 16px;\n line-height: 1.5;\n color: #555;\n text-align: center;\n background-color: #fff;\n border-bottom: 1px solid #e5e5e5;\n}\n.bs-docs-featurette + .bs-docs-footer {\n margin-top: 0;\n border-top: 0;\n}\n\n.bs-docs-featurette-title {\n margin-bottom: 5px;\n font-size: 30px;\n font-weight: 400;\n color: #333;\n}\n.half-rule {\n width: 100px;\n margin: 40px auto;\n}\n.bs-docs-featurette h3 {\n margin-bottom: 5px;\n font-weight: 400;\n color: #333;\n}\n.bs-docs-featurette-img {\n display: block;\n margin-bottom: 20px;\n color: #333;\n}\n.bs-docs-featurette-img:hover {\n color: #337ab7;\n text-decoration: none;\n}\n.bs-docs-featurette-img img {\n display: block;\n margin-bottom: 15px;\n}\n\n@media (min-width: @screen-xs-min) {\n .bs-docs-featurette .img-responsive {\n margin-top: 30px;\n }\n}\n@media (min-width: @screen-sm-min) {\n .bs-docs-featurette {\n padding-top: 100px;\n padding-bottom: 100px;\n }\n .bs-docs-featurette-title {\n font-size: 40px;\n }\n .bs-docs-featurette .lead {\n max-width: 80%;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n }\n .bs-docs-featurette .img-responsive {\n margin-top: 0;\n }\n}\n",".bs-docs-featured-sites {\n margin-right: -1px;\n margin-left: -1px;\n}\n.bs-docs-featured-sites .col-xs-8 {\n padding: 1px;\n}\n.bs-docs-featured-sites .img-responsive {\n margin-top: 0;\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-docs-featured-sites .col-sm-4:first-child img {\n border-top-left-radius: 4px;\n border-bottom-left-radius: 4px;\n }\n .bs-docs-featured-sites .col-sm-4:last-child img {\n border-top-right-radius: 4px;\n border-bottom-right-radius: 4px;\n }\n}\n",".bs-examples {\n .thumbnail {\n margin-bottom: 10px;\n }\n\n h4 { margin-bottom: 5px; }\n\n p { margin-bottom: 20px; }\n\n @media (max-width: @screen-xs-min) {\n margin-right: -10px;\n margin-left: -10px;\n\n > [class^=\"col-\"] {\n padding-right: 10px;\n padding-left: 10px;\n }\n }\n}\n","// stylelint-disable selector-max-compound-selectors\n\n// By default it's not affixed in mobile views, so undo that\n.bs-docs-sidebar.affix {\n position: static;\n}\n@media (min-width: @screen-sm-min) {\n .bs-docs-sidebar {\n padding-left: 20px;\n }\n}\n\n.bs-docs-search {\n margin-bottom: 20px;\n margin-left: 20px;\n}\n\n// First level of nav\n.bs-docs-sidenav {\n margin-top: 20px;\n margin-bottom: 20px;\n}\n\n// All levels of nav\n.bs-docs-sidebar .nav > li > a {\n display: block;\n padding: 4px 20px;\n font-size: 13px;\n font-weight: 500;\n color: #767676;\n}\n.bs-docs-sidebar .nav > li > a:hover,\n.bs-docs-sidebar .nav > li > a:focus {\n padding-left: 19px;\n color: #563d7c;\n text-decoration: none;\n background-color: transparent;\n border-left: 1px solid #563d7c;\n}\n.bs-docs-sidebar .nav > .active > a,\n.bs-docs-sidebar .nav > .active:hover > a,\n.bs-docs-sidebar .nav > .active:focus > a {\n padding-left: 18px;\n font-weight: 700;\n color: #563d7c;\n background-color: transparent;\n border-left: 2px solid #563d7c;\n}\n\n// Nav: second level (shown on .active)\n.bs-docs-sidebar .nav .nav {\n display: none; // Hide by default, but at >768px, show it\n padding-bottom: 10px;\n}\n.bs-docs-sidebar .nav .nav > li > a {\n padding-top: 1px;\n padding-bottom: 1px;\n padding-left: 30px;\n font-size: 12px;\n font-weight: 400;\n}\n.bs-docs-sidebar .nav .nav > li > a:hover,\n.bs-docs-sidebar .nav .nav > li > a:focus {\n padding-left: 29px;\n}\n.bs-docs-sidebar .nav .nav > .active > a,\n.bs-docs-sidebar .nav .nav > .active:hover > a,\n.bs-docs-sidebar .nav .nav > .active:focus > a {\n padding-left: 28px;\n font-weight: 500;\n}\n\n// Back to top (hidden on mobile)\n.back-to-top,\n.bs-docs-theme-toggle {\n display: none;\n padding: 4px 10px;\n margin-top: 10px;\n margin-left: 10px;\n font-size: 12px;\n font-weight: 500;\n color: #999;\n}\n.back-to-top:hover,\n.bs-docs-theme-toggle:hover {\n color: #563d7c;\n text-decoration: none;\n}\n.bs-docs-theme-toggle {\n margin-top: 0;\n}\n\n@media (min-width: @screen-sm-min) {\n .back-to-top,\n .bs-docs-theme-toggle {\n display: block;\n }\n}\n\n// Show and affix the side nav when space allows it\n@media (min-width: @screen-md-min) {\n .bs-docs-sidebar .nav > .active > ul {\n display: block;\n }\n // Widen the fixed sidebar\n .bs-docs-sidebar.affix,\n .bs-docs-sidebar.affix-bottom {\n width: 213px;\n }\n .bs-docs-sidebar.affix {\n position: fixed; // Undo the static from mobile first approach\n top: 20px;\n }\n .bs-docs-sidebar.affix-bottom {\n position: absolute; // Undo the static from mobile first approach\n }\n .bs-docs-sidebar.affix-bottom .bs-docs-sidenav,\n .bs-docs-sidebar.affix .bs-docs-sidenav {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n }\n}\n@media (min-width: @screen-lg-min) {\n // Widen the fixed sidebar again\n .bs-docs-sidebar.affix-bottom,\n .bs-docs-sidebar.affix {\n width: 263px;\n }\n}\n","// stylelint-disable selector-max-id, selector-no-qualifying-type\n\n// Grid examples\n//\n// Highlight the grid columns within the docs so folks can see their padding,\n// alignment, sizing, etc.\n\n.show-grid {\n margin-bottom: 15px;\n}\n.show-grid [class^=\"col-\"] {\n padding-top: 10px;\n padding-bottom: 10px;\n background-color: #eee;\n background-color: rgba(86, 61, 124, .15);\n border: 1px solid #ddd;\n border: 1px solid rgba(86, 61, 124, .2);\n}\n\n// Examples\n//\n// Isolated sections of example content for each component or feature. Usually\n// followed by a code snippet.\n\n.bs-example {\n position: relative;\n padding: 45px 15px 15px;\n margin: 0 -15px 15px;\n border-color: #e5e5e5 #eee #eee;\n border-style: solid;\n border-width: 1px 0;\n box-shadow: inset 0 3px 6px rgba(0, 0, 0, .05);\n}\n// Echo out a label for the example\n.bs-example:after {\n position: absolute;\n top: 15px;\n left: 15px;\n font-size: 12px;\n font-weight: 700;\n color: #959595;\n text-transform: uppercase;\n letter-spacing: 1px;\n content: \"Example\";\n}\n\n.bs-example-padded-bottom {\n padding-bottom: 24px;\n}\n\n// Tweak display of the code snippets when following an example\n.bs-example + .highlight,\n.bs-example + .bs-clipboard + .highlight {\n margin: -15px -15px 15px;\n border-width: 0 0 1px;\n border-radius: 0;\n}\n\n// Make the examples and snippets not full-width\n@media (min-width: @screen-sm-min) {\n .bs-example {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n background-color: #fff;\n border-color: #ddd;\n border-width: 1px;\n border-radius: 4px 4px 0 0;\n box-shadow: none;\n }\n .bs-example + .highlight,\n .bs-example + .bs-clipboard + .highlight {\n margin-top: -16px;\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n border-width: 1px;\n border-bottom-right-radius: 4px;\n border-bottom-left-radius: 4px;\n }\n .bs-example + .bs-clipboard .btn-clipboard {\n top: -15px; // due to padding .bs-example has\n border-top-right-radius: 0;\n }\n .bs-example-standalone {\n border-radius: 4px;\n }\n}\n\n// Undo width of container\n.bs-example .container {\n width: auto;\n}\n\n// Tweak content of examples for optimum awesome\n.bs-example > p:last-child,\n.bs-example > ul:last-child,\n.bs-example > ol:last-child,\n.bs-example > blockquote:last-child,\n.bs-example > .form-control:last-child,\n.bs-example > .table:last-child,\n.bs-example > .navbar:last-child,\n.bs-example > .jumbotron:last-child,\n.bs-example > .alert:last-child,\n.bs-example > .panel:last-child,\n.bs-example > .list-group:last-child,\n.bs-example > .well:last-child,\n.bs-example > .progress:last-child,\n.bs-example > .table-responsive:last-child > .table {\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-example > p > .close {\n float: none;\n}\n\n// Typography\n.bs-example-type .table .type-info {\n color: #767676;\n vertical-align: middle;\n}\n.bs-example-type .table td {\n padding: 15px 0;\n border-color: #eee;\n}\n.bs-example-type .table tr:first-child td {\n border-top: 0;\n}\n.bs-example-type h1,\n.bs-example-type h2,\n.bs-example-type h3,\n.bs-example-type h4,\n.bs-example-type h5,\n.bs-example-type h6 {\n margin: 0;\n}\n\n// Contextual background colors\n.bs-example-bg-classes p {\n padding: 15px;\n}\n\n// Images\n.bs-example > .img-circle,\n.bs-example > .img-rounded,\n.bs-example > .img-thumbnail {\n margin: 5px;\n}\n\n// Tables\n.bs-example > .table-responsive > .table {\n background-color: #fff;\n}\n\n// Buttons\n.bs-example > .btn,\n.bs-example > .btn-group {\n margin-top: 5px;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.bs-example > .btn-toolbar + .btn-toolbar {\n margin-top: 10px;\n}\n\n// Forms\n.bs-example-control-sizing {\n select,\n input[type=\"text\"] + input[type=\"text\"] {\n margin-top: 10px;\n }\n}\n.bs-example-form .input-group {\n margin-bottom: 10px;\n}\n.bs-example > textarea.form-control {\n resize: vertical;\n}\n\n// List groups\n.bs-example > .list-group {\n max-width: 400px;\n}\n\n// Navbars\n.bs-example .navbar:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-navbar-top-example,\n.bs-navbar-bottom-example {\n z-index: 1;\n padding: 0;\n overflow: hidden; // cut the drop shadows off\n}\n.bs-navbar-top-example .navbar-header,\n.bs-navbar-bottom-example .navbar-header {\n margin-left: 0;\n}\n.bs-navbar-top-example .navbar-fixed-top,\n.bs-navbar-bottom-example .navbar-fixed-bottom {\n position: relative;\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n}\n.bs-navbar-top-example {\n padding-bottom: 45px;\n}\n.bs-navbar-top-example:after {\n top: auto;\n bottom: 15px;\n}\n.bs-navbar-top-example .navbar-fixed-top {\n top: -1px;\n}\n.bs-navbar-bottom-example {\n padding-top: 45px;\n}\n.bs-navbar-bottom-example .navbar-fixed-bottom {\n bottom: -1px;\n}\n.bs-navbar-bottom-example .navbar {\n margin-bottom: 0;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-navbar-top-example .navbar-fixed-top,\n .bs-navbar-bottom-example .navbar-fixed-bottom {\n position: absolute;\n }\n}\n\n// Pagination\n.bs-example .pagination {\n margin-top: 10px;\n margin-bottom: 10px;\n}\n\n// Pager\n.bs-example > .pager {\n margin-top: 0;\n}\n\n// Example modals\n.bs-example-modal {\n background-color: #f5f5f5;\n}\n.bs-example-modal .modal {\n position: relative;\n top: auto;\n right: auto;\n bottom: auto;\n left: auto;\n z-index: 1;\n display: block;\n}\n.bs-example-modal .modal-dialog {\n left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n// Example dropdowns\n.bs-example > .dropdown > .dropdown-toggle {\n float: left;\n}\n.bs-example > .dropdown > .dropdown-menu {\n position: static;\n display: block;\n margin-bottom: 5px;\n clear: left;\n}\n\n// Example tabbable tabs\n.bs-example-tabs .nav-tabs {\n margin-bottom: 15px;\n}\n\n// Tooltips\n.bs-example-tooltips {\n text-align: center;\n}\n.bs-example-tooltips > .btn {\n margin-top: 5px;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.bs-example-tooltip .tooltip {\n position: relative;\n display: inline-block;\n margin: 10px 20px;\n opacity: 1;\n}\n\n// Popovers\n.bs-example-popover {\n padding-bottom: 24px;\n background-color: #f9f9f9;\n}\n.bs-example-popover .popover {\n position: relative;\n display: block;\n float: left;\n width: 260px;\n margin: 20px;\n}\n\n// Scrollspy demo on fixed height div\n.scrollspy-example {\n position: relative;\n height: 200px;\n margin-top: 10px;\n overflow: auto;\n}\n\n.bs-example > .nav-pills-stacked-example {\n max-width: 300px;\n}\n\n// Simple collapse example\n#collapseExample .well {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n// Pseudo :focus state for showing how it looks in the docs\n#focusedInput {\n border-color: rgb(204, 204, 204); // Restate unfocused value to make CSSLint happy that there's a pre-CSS3 fallback\n border-color: rgba(82, 168, 236, .8);\n outline: 0;\n outline: thin dotted \\9; // IE6-9\n box-shadow: 0 0 8px rgba(82, 168, 236, .6);\n}\n","// Callouts\n//\n// Not quite alerts, but custom and helpful notes for folks reading the docs.\n// Requires a base and modifier class.\n\n.bs-callout {\n padding: 20px;\n margin: 20px 0;\n border: 1px solid #eee;\n border-left-width: 5px;\n border-radius: 3px;\n\n h4 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 5px;\n }\n\n p:last-child {\n margin-bottom: 0;\n }\n\n code {\n border-radius: 3px;\n }\n\n + .bs-callout {\n margin-top: -5px;\n }\n}\n\n.bs-callout-danger {\n border-left-color: #ce4844;\n\n h4 {\n color: #ce4844;\n }\n}\n\n.bs-callout-warning {\n border-left-color: #aa6708;\n\n h4 {\n color: #aa6708;\n }\n}\n\n.bs-callout-info {\n border-left-color: #1b809e;\n\n h4 {\n color: #1b809e;\n }\n}\n",".color-swatches {\n margin: 0 -5px;\n overflow: hidden; /* clearfix */\n}\n.color-swatch {\n float: left;\n width: 60px;\n height: 60px;\n margin: 0 5px;\n border-radius: 3px;\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .color-swatch {\n width: 100px;\n height: 100px;\n }\n}\n\n// Framework colors\n.color-swatches .gray-darker {\n background-color: #222;\n}\n.color-swatches .gray-dark {\n background-color: #333;\n}\n.color-swatches .gray {\n background-color: #555;\n}\n.color-swatches .gray-light {\n background-color: #999;\n}\n.color-swatches .gray-lighter {\n background-color: #eee;\n}\n.color-swatches .brand-primary {\n background-color: #337ab7;\n}\n.color-swatches .brand-success {\n background-color: #5cb85c;\n}\n.color-swatches .brand-warning {\n background-color: #f0ad4e;\n}\n.color-swatches .brand-danger {\n background-color: #d9534f;\n}\n.color-swatches .brand-info {\n background-color: #5bc0de;\n}\n\n// Docs colors\n.color-swatches .bs-purple {\n background-color: #563d7c;\n}\n.color-swatches .bs-purple-light {\n background-color: #c7bfd3;\n}\n.color-swatches .bs-purple-lighter {\n background-color: #e5e1ea;\n}\n.color-swatches .bs-gray {\n background-color: #f9f9f9;\n}\n",".bs-team .team-member {\n line-height: 32px;\n color: #555;\n}\n.bs-team .team-member:hover {\n color: #333;\n text-decoration: none;\n}\n.bs-team .github-btn {\n float: right;\n width: 180px;\n height: 20px;\n margin-top: 6px;\n border: none;\n}\n.bs-team img {\n float: left;\n width: 32px;\n margin-right: 10px;\n border-radius: 4px;\n}\n","// stylelint-disable selector-no-qualifying-type, declaration-no-important\n\n// Responsive (scrollable) doc tables\n.table-responsive .highlight pre {\n white-space: normal;\n}\n\n// Utility classes table\n.bs-table th small,\n.responsive-utilities th small {\n display: block;\n font-weight: 400;\n color: #999;\n}\n.responsive-utilities tbody th {\n font-weight: 400;\n}\n.responsive-utilities td {\n text-align: center;\n}\n.responsive-utilities td.is-visible {\n color: #468847;\n background-color: #dff0d8 !important;\n}\n.responsive-utilities td.is-hidden {\n color: #ccc;\n background-color: #f9f9f9 !important;\n}\n\n// Responsive tests\n.responsive-utilities-test {\n margin-top: 5px;\n}\n.responsive-utilities-test .col-xs-6 {\n margin-bottom: 10px;\n}\n.responsive-utilities-test span {\n display: block;\n padding: 15px 10px;\n font-size: 14px;\n font-weight: 700;\n line-height: 1.1;\n text-align: center;\n border-radius: 4px;\n}\n.visible-on .col-xs-6 .hidden-xs,\n.visible-on .col-xs-6 .hidden-sm,\n.visible-on .col-xs-6 .hidden-md,\n.visible-on .col-xs-6 .hidden-lg,\n.hidden-on .col-xs-6 .hidden-xs,\n.hidden-on .col-xs-6 .hidden-sm,\n.hidden-on .col-xs-6 .hidden-md,\n.hidden-on .col-xs-6 .hidden-lg {\n color: #999;\n border: 1px solid #ddd;\n}\n.visible-on .col-xs-6 .visible-xs-block,\n.visible-on .col-xs-6 .visible-sm-block,\n.visible-on .col-xs-6 .visible-md-block,\n.visible-on .col-xs-6 .visible-lg-block,\n.hidden-on .col-xs-6 .visible-xs-block,\n.hidden-on .col-xs-6 .visible-sm-block,\n.hidden-on .col-xs-6 .visible-md-block,\n.hidden-on .col-xs-6 .visible-lg-block {\n color: #468847;\n background-color: #dff0d8;\n border: 1px solid #d6e9c6;\n}\n",".bs-glyphicons {\n margin: 0 -10px 20px;\n overflow: hidden;\n}\n.bs-glyphicons-list {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n.bs-glyphicons li {\n float: left;\n width: 25%;\n height: 115px;\n padding: 10px;\n font-size: 10px;\n line-height: 1.4;\n text-align: center;\n background-color: #f9f9f9;\n border: 1px solid #fff;\n}\n.bs-glyphicons .glyphicon {\n margin-top: 5px;\n margin-bottom: 10px;\n font-size: 24px;\n}\n.bs-glyphicons .glyphicon-class {\n display: block;\n text-align: center;\n word-wrap: break-word; // Help out IE10+ with class names\n}\n.bs-glyphicons li:hover {\n color: #fff;\n background-color: #563d7c;\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .bs-glyphicons {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n }\n .bs-glyphicons li {\n width: 12.5%;\n font-size: 12px;\n }\n}\n","// stylelint-disable selector-max-id, selector-no-qualifying-type\n\n.bs-customizer .toggle {\n float: right;\n margin-top: 25px;\n}\n\n// Headings and form contrls\n.bs-customizer label {\n margin-top: 10px;\n font-weight: 500;\n color: #555;\n}\n.bs-customizer h2 {\n padding-top: 30px;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.bs-customizer h3 {\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-customizer h4 {\n margin-top: 15px;\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-customizer .bs-callout h4 {\n margin-top: 0; // lame, but due to specificity we have to duplicate\n margin-bottom: 5px;\n}\n.bs-customizer input[type=\"text\"] {\n font-family: Menlo, Monaco, Consolas, \"Courier New\", monospace;\n background-color: #fafafa;\n}\n.bs-customizer .help-block {\n margin-bottom: 5px;\n font-size: 12px;\n}\n\n// For the variables, use regular weight\n#less-section label {\n font-weight: 400;\n}\n\n// Downloads\n.bs-customize-download .btn-outline {\n padding: 20px;\n}\n\n// Error handling\n.bs-customizer-alert {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: 1030;\n padding: 15px 0;\n color: #fff;\n background-color: #d9534f;\n border-bottom: 1px solid #b94441;\n box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, .25);\n}\n.bs-customizer-alert .close {\n margin-top: -4px;\n font-size: 24px;\n}\n.bs-customizer-alert p {\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-customizer-alert .glyphicon {\n margin-right: 5px;\n}\n.bs-customizer-alert pre {\n margin: 10px 0 0;\n color: #fff;\n background-color: #a83c3a;\n border-color: #973634;\n box-shadow: inset 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, .05), 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, .1);\n}\n\n.bs-dropzone {\n position: relative;\n padding: 20px;\n margin-bottom: 20px;\n color: #777;\n text-align: center;\n border: 2px dashed #eee;\n border-radius: 4px;\n}\n.bs-dropzone .import-header {\n margin-bottom: 5px;\n}\n.bs-dropzone .glyphicon-folder-open {\n font-size: 40px;\n}\n.bs-dropzone hr {\n width: 100px;\n}\n.bs-dropzone .lead {\n margin-bottom: 10px;\n font-weight: 400;\n color: #333;\n}\n#import-manual-trigger {\n cursor: pointer;\n}\n.bs-dropzone p:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n","// Logo series wrapper\n.bs-brand-logos {\n display: table;\n width: 100%;\n margin-bottom: 15px;\n overflow: hidden;\n color: #563d7c;\n background-color: #f9f9f9;\n border-radius: 4px;\n}\n\n// Individual items\n.bs-brand-item {\n padding: 60px 0;\n text-align: center;\n}\n.bs-brand-item + .bs-brand-item {\n border-top: 1px solid #fff;\n}\n.bs-brand-logos .inverse {\n color: #fff;\n background-color: #563d7c;\n}\n\n// Heading content within\n.bs-brand-item h1,\n.bs-brand-item h3 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n}\n.bs-brand-item .bs-docs-booticon {\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n// Make the icons stand out on what is/isn't okay\n.bs-brand-item .glyphicon {\n width: 30px;\n height: 30px;\n margin: 10px auto -10px;\n line-height: 30px;\n color: #fff;\n border-radius: 50%;\n}\n.bs-brand-item .glyphicon-ok {\n background-color: #5cb85c;\n}\n.bs-brand-item .glyphicon-remove {\n background-color: #d9534f;\n}\n\n@media (min-width: @screen-sm-min) {\n .bs-brand-item {\n display: table-cell;\n width: 1%;\n }\n .bs-brand-item + .bs-brand-item {\n border-top: 0;\n border-left: 1px solid #fff;\n }\n .bs-brand-item h1 {\n font-size: 60px;\n }\n}\n","// clipboard.js\n//\n// JS-based `Copy` buttons for code snippets.\n\n.bs-clipboard {\n position: relative;\n display: none;\n float: right;\n\n + .highlight {\n margin-top: 0;\n }\n}\n\n.btn-clipboard {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n z-index: 10;\n display: block;\n padding: 4px 8px;\n font-size: 12px;\n color: #818a91;\n cursor: pointer;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n border-top-right-radius: 4px;\n border-bottom-left-radius: 4px;\n\n &:hover {\n color: #fff;\n background-color: #027de7;\n }\n}\n\n@media (min-width: @screen-sm-min) {\n .bs-clipboard {\n display: block;\n }\n}\n",".anchorjs-link {\n color: inherit;\n}\n\n@media (max-width: 480px) {\n .anchorjs-link {\n display: none;\n }\n}\n\n*:hover > .anchorjs-link {\n opacity: .75;\n transition: color .16s linear;\n}\n\n*:hover > .anchorjs-link:hover,\n.anchorjs-link:focus {\n text-decoration: none;\n opacity: 1;\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important\n\n// Docsearch overrides\n//\n// `!important` indicates overridden properties.\n.algolia-autocomplete {\n display: block !important;\n\n // Menu container\n .ds-dropdown-menu {\n width: 100%;\n min-width: 0 !important;\n max-width: none !important;\n padding: 10px 0 !important;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid #ddd;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, .1);\n box-shadow: 0 8px 15px rgba(0, 0, 0, .175);\n\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n width: 175%;\n }\n\n // Caret\n &:before {\n display: none !important;\n }\n\n [class^=\"ds-dataset-\"] {\n padding: 0 !important;\n overflow: visible !important;\n background-color: transparent !important;\n border: 0 !important;\n }\n\n .ds-suggestions {\n margin-top: 0 !important;\n }\n\n .ds-input {\n box-shadow: none;\n }\n }\n\n .algolia-docsearch-suggestion {\n padding: 0 !important;\n overflow: visible !important;\n }\n\n .algolia-docsearch-suggestion--category-header {\n padding: 2px 15px !important;\n margin-top: 0 !important;\n font-size: 13px !important;\n font-weight: 500 !important;\n color: #7952b3 !important;\n border-bottom: 0 !important;\n }\n\n .algolia-docsearch-suggestion--wrapper {\n float: none !important;\n padding-top: 0 !important;\n }\n\n // Section header\n .algolia-docsearch-suggestion--subcategory-column {\n float: none !important;\n width: auto !important;\n padding: 0 !important;\n text-align: left !important;\n }\n\n .algolia-docsearch-suggestion--content {\n float: none !important;\n width: auto !important;\n padding: 0 !important;\n\n // Vertical divider between column header and content\n &:before {\n display: none !important;\n }\n }\n\n .ds-suggestion {\n &:not(:first-child) {\n .algolia-docsearch-suggestion--category-header {\n padding-top: 10px !important;\n margin-top: 10px !important;\n border-top: 1px solid #eee;\n }\n }\n\n .algolia-docsearch-suggestion--subcategory-column {\n display: none !important;\n }\n }\n\n .algolia-docsearch-suggestion--title {\n display: block;\n padding: 4px 15px !important;\n margin-bottom: 0 !important;\n font-size: 13px !important;\n font-weight: 400 !important;\n }\n\n .algolia-docsearch-suggestion--text {\n padding: 0 15px 8px !important;\n margin-top: -4px;\n font-size: 13px !important;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.25 !important;\n }\n\n .algolia-docsearch-footer {\n float: none !important;\n width: auto !important;\n height: auto !important;\n padding: 10px 15px 0;\n font-size: 10px !important;\n line-height: 1 !important;\n color: #767676 !important;\n border-top: 1px solid #eee;\n }\n\n .algolia-docsearch-footer--logo {\n display: inline !important;\n overflow: visible !important;\n color: inherit !important;\n text-indent: 0 !important;\n background: none !important;\n }\n\n .algolia-docsearch-suggestion--highlight {\n color: #5f2dab;\n background-color: #eee;\n }\n\n .algolia-docsearch-suggestion--text .algolia-docsearch-suggestion--highlight {\n box-shadow: inset 0 -2px 0 0 rgba(95, 45, 171, .5) !important;\n }\n\n .ds-suggestion.ds-cursor .algolia-docsearch-suggestion--content {\n background-color: #e5e5e5 !important;\n }\n}\n","// stylelint-disable selector-max-type, selector-no-qualifying-type, declaration-no-important\n\n//\n// Misc\n//\n\n// For scrollspy\nbody {\n position: relative;\n}\n\n// Keep code small in tables on account of limited space\n.table code {\n font-size: 13px;\n font-weight: 400;\n}\n\n// Inline code within headings retain the heading's background-color\nh2 code,\nh3 code,\nh4 code {\n background-color: inherit;\n}\n\n// Space docs sections out\n.bs-docs-section {\n margin-bottom: 60px;\n}\n.bs-docs-section:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n\nh1[id] {\n padding-top: 20px;\n margin-top: 0;\n}\n\n// Wall of Browser Bugs\n.bs-docs-browser-bugs td p {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.bs-docs-browser-bugs th:first-child {\n width: 18%;\n}\n\n// Don't wrap event names in Events tables in JS plugin docs\n.bs-events-table > thead > tr > th:first-child,\n.bs-events-table > tbody > tr > td:first-child {\n white-space: nowrap;\n}\n\n.bs-events-table > thead > tr > th:first-child {\n width: 150px;\n}\n\n.js-options-table > thead > tr > th:nth-child(1),\n.js-options-table > thead > tr > th:nth-child(2) {\n width: 100px;\n}\n\n.js-options-table > thead > tr > th:nth-child(3) {\n width: 50px;\n}\n\n// v4 notice above main navbar\n.v4-tease {\n display: block;\n padding: 15px 20px;\n font-weight: 700;\n color: #fff;\n text-align: center;\n background-color: #0275d8;\n\n &:focus,\n &:hover {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n background-color: #0269c2;\n }\n}\n\n/* Nullify ill-advised printing of hrefs; see #18711 */\n@media print {\n a[href]:after {\n content: \"\" !important;\n }\n}\n"]}