blob: ccb21f815947769606e4e2c8210e2f6fa8d121ce [file] [log] [blame]
{
"files": {},
"program": {
"x86-64": {
"url": "hello_world_gles_x86_64.nexe"
}
}
}