Revert "Revert "Revert "Initial CL for tests on v1 submit rule."""

This reverts commit 9e379ebcc60846036839fb6b15023a058f41b298.

Reason for revert:
test revert 707818

Original change's description:
> Revert "Revert "Initial CL for tests on v1 submit rule.""
> 
> This reverts commit 88a9317a5516619296fe70f822f1e7cfb84a9ba4.
> 
> Reason for revert:
> test revert 707817
> 
> Original change's description:
> > Revert "Initial CL for tests on v1 submit rule."
> >
> > This reverts commit d24c154a646d8e54c8e40f8ec5bd0d47be700849.
> >
> > Reason for revert: <INSERT REASONING HERE>
> >
> > Original change's description:
> > > Initial CL for tests on v1 submit rule.
> > >
> > > Change-Id: I3dcf801962569142d89f312e5a303928c8e7bc7b
> > > Reviewed-on: https://chromium-review.googlesource.com/707757
> > > Reviewed-by: Chan Li <chanli@chromium.org>
> >
> > TBR=chanli@chromium.org
> >
> > Change-Id: If1bf6fa4fdf5ad9511a8064fa0f7a7d1f32ad94f
> > No-Presubmit: true
> > No-Tree-Checks: true
> > No-Try: true
> > Reviewed-on: https://chromium-review.googlesource.com/707817
> > Reviewed-by: Chan Li <chanli@chromium.org>
> 
> Change-Id: I25064fea1403783ae36c844a719b0f39c16b7319
> No-Presubmit: true
> No-Tree-Checks: true
> No-Try: true
> Reviewed-on: https://chromium-review.googlesource.com/707818


Change-Id: Ie28c2e34408ed895c3d796234aac513f7be86c37
No-Presubmit: true
No-Tree-Checks: true
No-Try: true
Reviewed-on: https://chromium-review.googlesource.com/707819
1 file changed
tree: c8e08c830fa23d0a125ab087e54e0ae958f16fd3
  1. alerts.go
  2. b.html
  3. main.go