blob: 0b31c560e073262236be73854afd27058d531f88 [file] [log] [blame]
// Copyright 2012 the V8 project authors. All rights reserved.
// Redistribution and use in source and binary forms, with or without
// modification, are permitted provided that the following conditions are
// met:
//
// * Redistributions of source code must retain the above copyright
// notice, this list of conditions and the following disclaimer.
// * Redistributions in binary form must reproduce the above
// copyright notice, this list of conditions and the following
// disclaimer in the documentation and/or other materials provided
// with the distribution.
// * Neither the name of Google Inc. nor the names of its
// contributors may be used to endorse or promote products derived
// from this software without specific prior written permission.
//
// THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
// "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
// LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
// A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
// OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
// SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
// LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
// DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
// THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
// (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
// OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
// Flags: --noregexp-optimization
// This regexp should pick up all lower case characters. The non-BMP
// characters are coded using explicit surrogate pairs.
var re = /^([a-zªµºß-öø-ÿāăąćĉċčďđēĕėęěĝğġģĥħĩīĭįıijĵķ-ĸĺļľŀłńņň-ʼnŋōŏőœŕŗřśŝşšţťŧũūŭůűųŵŷźżž-ƀƃƅƈƌ-ƍƒƕƙ-ƛƞơƣƥƨƪ-ƫƭưƴƶƹ-ƺƽ-ƿdžljnjǎǐǒǔǖǘǚǜ-ǝǟǡǣǥǧǩǫǭǯ-ǰdzǵǹǻǽǿȁȃȅȇȉȋȍȏȑȓȕȗșțȝȟȡȣȥȧȩȫȭȯȱȳ-ȹȼȿ-ɀɂɇɉɋɍɏ-ʓʕ-ʯͱͳͷͻ-ͽΐά-ώϐ-ϑϕ-ϗϙϛϝϟϡϣϥϧϩϫϭϯ-ϳϵϸϻ-ϼа-џѡѣѥѧѩѫѭѯѱѳѵѷѹѻѽѿҁҋҍҏґғҕҗҙқҝҟҡңҥҧҩҫҭүұҳҵҷҹһҽҿӂӄӆӈӊӌӎ-ӏӑӓӕӗәӛӝӟӡӣӥӧөӫӭӯӱӳӵӷӹӻӽӿԁԃԅԇԉԋԍԏԑԓԕԗԙԛԝԟԡԣա-ևᴀ-ᴫᵢ-ᵷᵹ-ᶚḁḃḅḇḉḋḍḏḑḓḕḗḙḛḝḟḡḣḥḧḩḫḭḯḱḳḵḷḹḻḽḿṁṃṅṇṉṋṍṏṑṓṕṗṙṛṝṟṡṣṥṧṩṫṭṯṱṳṵṷṹṻṽṿẁẃẅẇẉẋẍẏẑẓẕ-ẝẟạảấầẩẫậắằẳẵặẹẻẽếềểễệỉịọỏốồổỗộớờởỡợụủứừửữựỳỵỷỹỻỽỿ-ἇἐ-ἕἠ-ἧἰ-ἷὀ-ὅὐ-ὗὠ-ὧὰ-ώᾀ-ᾇᾐ-ᾗᾠ-ᾧᾰ-ᾴᾶ-ᾷιῂ-ῄῆ-ῇῐ-ΐῖ-ῗῠ-ῧῲ-ῴῶ-ῷⁱⁿℊℎ-ℏℓℯℴℹℼ-ℽⅆ-ⅉⅎↄⰰ-ⱞⱡⱥ-ⱦⱨⱪⱬⱱⱳ-ⱴⱶ-ⱼⲁⲃⲅⲇⲉⲋⲍⲏⲑⲓⲕⲗⲙⲛⲝⲟⲡⲣⲥⲧⲩⲫⲭⲯⲱⲳⲵⲷⲹⲻⲽⲿⳁⳃⳅⳇⳉⳋⳍⳏⳑⳓⳕⳗⳙⳛⳝⳟⳡⳣ-ⳤⴀ-ⴥꙁꙃꙅꙇꙉꙋꙍꙏꙑꙓꙕꙗꙙꙛꙝꙟꙣꙥꙧꙩꙫꙭꚁꚃꚅꚇꚉꚋꚍꚏꚑꚓꚕꚗꜣꜥꜧꜩꜫꜭꜯ-ꜱꜳꜵꜷꜹꜻꜽꜿꝁꝃꝅꝇꝉꝋꝍꝏꝑꝓꝕꝗꝙꝛꝝꝟꝡꝣꝥꝧꝩꝫꝭꝯꝱ-ꝸꝺꝼꝿꞁꞃꞅꞇꞌff-stﬓ-ﬗa-z]|\ud801[\udc28-\udc4f]|\ud835[\udc1a-\udc33\udc4e-\udc54\udc56-\udc67\udc82-\udc9b\udcb6-\udcb9\udcbb\udcbd-\udcc3\udcc5-\udccf\udcea-\udd03\udd1e-\udd37\udd52-\udd6b\udd86-\udd9f\uddba-\uddd3\uddee-\ude07\ude22-\ude3b\ude56-\ude6f\ude8a-\udea5\udec2-\udeda\udedc-\udee1\udefc-\udf14\udf16-\udf1b\udf36-\udf4e\udf50-\udf55\udf70-\udf88\udf8a-\udf8f\udfaa-\udfc2\udfc4-\udfc9\udfcb])$/;
var answer = get_answer();
var fuzz_answer = get_fuzz_answer();
for (var i = 0; i < 0x10000; i++) {
var s = String.fromCharCode(i);
assertTrue(!!re.test(s) == !!answer[i]);
}
function BuildSurrogatePair(c) {
return String.fromCharCode(+0xd800 + (c >> 10)) +
String.fromCharCode(+0xdc00 + (c & 0x3ff));
}
fuzz_index = 0;
fuzz();
for (var i = 0x10000; i < 0x110000 && i < answer.length + 256; i++) {
var c = i - 0x10000;
assertTrue(!!re.test(BuildSurrogatePair(c)) == !!answer[i]);
}
var seed = 49734321;
function rand() {
// To make the test results predictable, we use a 100% deterministic
// alternative.
// Robert Jenkins' 32 bit integer hash function.
seed = seed & 0xffffffff;
seed = ((seed + 0x7ed55d16) + (seed << 12)) & 0xffffffff;
seed = ((seed ^ 0xc761c23c) ^ (seed >>> 19)) & 0xffffffff;
seed = ((seed + 0x165667b1) + (seed << 5)) & 0xffffffff;
seed = ((seed + 0xd3a2646c) ^ (seed << 9)) & 0xffffffff;
seed = ((seed + 0xfd7046c5) + (seed << 3)) & 0xffffffff;
seed = ((seed ^ 0xb55a4f09) ^ (seed >>> 16)) & 0xffffffff;
return (seed & 0xffff)
}
// Random character.
function rc(last) {
var c = rand();
// Increase the concentration of problematic values around the page
// edges.
if (rand() & 1) {
c = (c & 0xff80) + (c & 3) - 2;
}
// Increase the concentration of problematic values around the ends.
if (rand() & 31 == 0) c = 0xfff8 + (rand() & 7)
if (rand() & 31 == 0) c = (rand() & 7)
// Increase the concentration of values near each other.
if (rand() & 1) c = last + (rand() & 15) - 8;
return c & 0xffff; // Only code unit values.
}
function fuzz() {
fuzz_index = 0;
seed = 49734321;
for (var i = 0; i < 1000; i++) {
print(i);
var len = rand() & 0x1f;
var ranges = new Array(len);
var last = rand();
for (var j = 0; j < len; j++) {
ranges.push(last);
last = rc(last);
}
ranges.sort(function (a, b) { return a - b });
var cc = "";
for (var j = 0; j < len; j++) {
var ch = String.fromCharCode(ranges[j]);
if (ch == '\\' || ch == ']') ch = '\\' + ch;
cc += ch;
if (j < len - 1 && rand() & 1) cc += '-';
}
var negated = (last & 2) != 0;
var prefix = negated ? "[^" : "[";
var re = new RegExp(prefix + cc + "]");
for (var j = 0; j < len; j++) {
retest(re, (ranges[j] - 1), negated);
retest(re, (ranges[j]), negated);
retest(re, (ranges[j] + 1), negated);
}
}
}
function retest(re, code, negated) {
var s = String.fromCharCode(code >>> 0);
assertTrue(negated != (!!re.test(s) == !!fuzz_answer[fuzz_index++]));
}
function get_fuzz_answer() {
// Test data generated with V8 version 3.7.
return [
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,
1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,
0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,
0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,
0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,