blob: 9f1470a74a72c221d65cb63745768ad9f5b2ea4f [file] [log] [blame]
// Emoji and Other Symbol pronunciations for Kannada
//
// Entries with `text|emoji` in the comments have text and emoji forms. They
// can be followed by [FE0E] to select the text style, and [FE0F] to select
// the emoji style.
//
// Entries with 'other' in the comments are not defined as emoji, but are other
// Unicode characters.
//
// NOTE: See `src/ucd-tools/data/espeak-ng/emoji-data.txt` for additional data
// in interpreting ZWJ emoji sequences.
$textmode
// 0000..007F : C0 Controls and Basic Latin
//+ plus // [002B] other (no translation)
// 0080..00FF : C1 Controls and Latin-1 Supplement
//¢ cents // [00A2] other (no translation)
//£ pound // [00A3] other (no translation)
//¤ currency sign // [00A4] other (no translation)
//¥ yen // [00A5] other (no translation)
//§ section // [00A7] other (no translation)
//¨ double dot // [00A8] other (no translation)
© ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ // [00A9] text|emoji
//¬ not sign // [00AC] other (no translation)
® ನೋಂದಾಯಿತ // [00AE] text|emoji
//° degrees // [00B0] other (no translation)
//± plus or minus // [00B1] other (no translation)
//µ micro // [00B5] other (no translation)
//¶ paragraph // [00B6] other (no translation)
//¼ a quarter // [00BC] other (no translation)
//½ a half // [00BD] other (no translation)
//¾ three quarters // [00BE] other (no translation)
//× times // [00D7] other (no translation)
//÷ divided by // [00F7] other (no translation)
// 02B0..02FF : Spacing Modifier Letters
//˙ dot // [02D9] other (no translation)
// 0900..097F : Devanagari
//। danda // [0964] other (no translation)
// 2000..203C : General Punctuation
ಎರಡುು ಆಶ್ಚರ್ಯಸೂಚಕ ಗುರುತು // [203C] text|emoji
ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಗುರುತು // [2049] text|emoji
// 20A0..20CF : Currency Symbols
//₨ rupee // [20A8] other (no translation)
//€ euros // [20AC] other (no translation)
//₹ rupee // [20B9] other (no translation)
// 2100..214F : Letterlike Symbols
//№ numero // [2116] other (no translation)
//℞ prescription // [211E] other (no translation)
ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ // [2122] text|emoji
ಮಾಹಿತಿ // [2139] text|emoji
// 2150..218F : Number Forms
//⅓ one third // [2153] other (no translation)
//⅔ two thirds // [2154] other (no translation)
// 2190..21FF : Arrows
//← left arrow // [2190] other (no translation)
//↑ up arrow // [2191] other (no translation)
//→ right arrow // [2192] other (no translation)
//↓ down arrow // [2193] other (no translation)
ಎಡ-ಬಲ ಬಾಣ // [2194] text|emoji
ಮೇಲಿನ ಕೆಳ ಬಾಣ // [2195] text|emoji
ಮೇಲಿನ ಎಡ ಬಾಣ // [2196] text|emoji
ಮೇಲಿನ ಬಾಲ ಬಾಣ // [2197] text|emoji
ಕೆಳಗಿನ ಬಲ ಬಾಣ // [2198] text|emoji
ಕೆಳಗಿನ ಎಡ ಬಾಣ // [2199] text|emoji
ಬಲ ಬಾಣ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ // [21A9] text|emoji
ಎಡ ಬಾಣ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ // [21AA] text|emoji
// 2200..22FF : Mathematical Operators
//∂ delta // [2202] other (no translation)
//∑ sum sign // [2211] other (no translation)
//− minus // [2212] other (no translation)
//∗ asterisk // [2217] other (no translation)
//√ square root // [221A] other (no translation)
//∛ cube root // [221B] other (no translation)
//∝ proportional to // [221D] other (no translation)
//∞ infinity // [221E] other (no translation)
//∫ integral // [222B] other (no translation)
//∬ double integral // [222C] other (no translation)
//∴ therefore // [2234] other (no translation)
//∵ because // [2235] other (no translation)
//≈ approximately // [2248] other (no translation)
//≠ not equal to // [2260] other (no translation)
//≡ identical to // [2261] other (no translation)
//≤ less or equal to // [2264] other (no translation)
//≥ greater or equal to // [2265] other (no translation)
// 2300..23FF : Miscellaneous Technical
ಗಡಿಯಾರ // [231A]
ಮರಳು ಗಡಿಯಾರ // [231B]
ಕೀಬೋರ್ಡ್ // [2328] text|emoji
ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಬಟನ್ // [23CF] text|emoji
ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವಡ್ ಬಟನ್ // [23E9]
ಫಾಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಟನ್ // [23EA]
ಫಾಸ್ಟ್ ಮೇಲಿನ ಬಟನ್ // [23EB]
ಫಾಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಬಟನ್ // [23EC]
ಮುಂದಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ // [23ED] text|emoji
ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ // [23EE] text|emoji
ಪ್ಲೇ ಅಥವಾ ವಿರಾಮ ಬಟನ್ // [23EF] text|emoji
ಅಲಾರಂ ಗಡಿಯಾರ // [23F0]
ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ // [23F1] text|emoji
ಟೈಮರ್ ಗಡಿಯಾರ // [23F2] text|emoji
ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಮರಳಿನೊಂದಿಗೆ ಮರಳು ಗಡಿಯಾರ // [23F3]
ವಿರಾಮ ಬಟನ್ // [23F8] text|emoji
ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬಟನ್ // [23F9] text|emoji
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಟನ್ // [23FA] text|emoji
// 2460..24FF : Enclosed Alphanumerics
ವೃತ್ತಕಾರದ ಪತ್ರದ ಎಂ // [24C2] text|emoji
// 25A0..25FF : Geometric Shapes
//■ black square // [25A0] other (no translation)
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಚೌಕ // [25AA] text|emoji
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಚೌಕ // [25AB] text|emoji
ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ // [25B6] text|emoji
ರಿವರ್ಸ್ ಬಟನ್ // [25C0] text|emoji
//● black circle // [25CF] other (no translation)
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮಧ್ಯಮ ಚೌಕ // [25FB] text|emoji
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಧ್ಯಮ ಚೌಕ // [25FC] text|emoji
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮಧ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಚೌಕ // [25FD]
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಧ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಚೌಕ // [25FE]
// 2600..26FF : Miscellaneous Symbols
ಸೂರ್ಯ // [2600] text|emoji
ಮೇಘ // [2601] text|emoji
ಛತ್ರಿ // [2602] text|emoji
ಸ್ನೋಮ್ಯಾನ್ // [2603] text|emoji
ಕಾಮೆಟ್ // [2604] text|emoji
ಫೋನ್‌ // [260E] text|emoji
ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ // [2611] text|emoji
ಮಳೆ ಹನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಛತ್ರಿ // [2614]
ಬಿಸಿ ಪಾನೀಯ // [2615]
ಶಾಮ್ರಾಕ್ // [2618] text|emoji
ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು // [261D] text|emoji
ತಲೆಬುುರುಡೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳು // [2620] text|emoji
ರೇಡಿಯೊ ವಿಕಿರಣ // [2622] text|emoji
ಜೈವಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ // [2623] text|emoji
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರಾಸ್ // [2626] text|emoji
ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಚಂದ್ರ // [262A] text|emoji
ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತ // [262E] text|emoji
ಯಿನ್ ಯಾಂಗ್ // [262F] text|emoji
ಧರ್ಮದ ಚಕ್ರ // [2638] text|emoji
ಗಂಟಿಕ್ಕಿರುವ ಮುಖ // [2639] text|emoji
ನಗು ಮುಖ // [263A] text|emoji
ಮಹಿಳೆ ಚಿಹ್ನೆ // [2640] text|emoji
ಪುರುಷ ಚಿಹ್ನೆ // [2642] text|emoji
ಮೇಷ // [2648]
ವೃಷಭ // [2649]
ಮಿಥುನ // [264A]
ಕರ್ಕಾಟಕ // [264B]
ಸಿಂಹ // [264C]
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ // [264D]
ತುಲಾ // [264E]
ವೃಷ್ಚಿಕ // [264F]
ಧನು // [2650]
ಮಕರ // [2651]
ಕುಂಭ // [2652]
ಮೀನ // [2653]
ಚೆಸ್ ಪಾನ್ // [265F] text|emoji
ಸ್ಪೇಡ್ ಸೂಟ್ // [2660] text|emoji
ಕ್ಲಬ್ ಸೂಟ್ // [2663] text|emoji
ಹಾರ್ಟ್ ಸೂಟ್ // [2665] text|emoji
ಡೈಮಂಡ್ ಸೂಟ್ // [2666] text|emoji
ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ಗಳು // [2668] text|emoji
//♭ flat // [266D] other (no translation)
//♯ sharp // [266F] other (no translation)
ಮರುಬಳಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆ // [267B] text|emoji
ಅಪರಿಮಿತ // [267E] text|emoji
ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ ಚಿಹ್ನೆ // [267F]
ಸುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ // [2692] text|emoji
ಲಂಗರು // [2693]
ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಕತ್ತಿಗಳು // [2694] text|emoji
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಹ್ನೆ // [2695] text|emoji
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ // [2696] text|emoji
ಭಟ್ಟಿಪಾತ್ರೆ // [2697] text|emoji
ಗೇರ್ // [2699] text|emoji
ಪರಮಾಣು ಚಿಹ್ನೆ // [269B] text|emoji
ನಾಣ್ಯದ ಲಿಸ್ // [269C] text|emoji
ಎಚ್ಚರಿಕೆ // [26A0] text|emoji
ಅಧಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ // [26A1]
ಬಿಳಿ ವೃತ್ತ // [26AA]
ಕಪ್ಪು ವೃತ್ತ // [26AB]
ಕಾಫಿನ್ // [26B0] text|emoji
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಚಿತಾಭಸ್ಮ // [26B1] text|emoji
ಸಾಕರ್ ಚೆಂಡು // [26BD]
ಬೇಸ್‌ಬಾಲ್ // [26BE]
ಹಿಮವಿಲ್ಲದ ಸ್ನೋಮ್ಯಾನ್ // [26C4]
ಮೇಘದಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯ // [26C5]
ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೇಘ // [26C8] text|emoji
ಆಫ್ಯೂಕಸ್ // [26CE]
ಆಯ್ಕೆ // [26CF] text|emoji
ಕಾಪಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ // [26D1] text|emoji
ಚೈನು‌ಗಳು // [26D3] text|emoji
ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ // [26D4]
ಶಿಂಟೊ ದೇವಾಲಯ // [26E9] text|emoji
ಚರ್ಚ್ // [26EA]
ಪರ್ವತ // [26F0] text|emoji
ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಛತ್ರಿ // [26F1] text|emoji
ಕಾರಂಜಿ // [26F2]
ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ // [26F3]
ಫೆರ್ರೀ // [26F4] text|emoji
ಹಾಯಿದೋಣಿ // [26F5]
ಸ್ಕೀಯರ್ // [26F7] text|emoji
ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟ್ // [26F8] text|emoji
ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ // [26F9] text|emoji
ಟೆಂಟ್ // [26FA]
ಇಂಧನ ಪಂಪ್ // [26FD]
// 2700..27BF : Dingbats
ಕತ್ತರಿಗಳು // [2702] text|emoji
ಬಿಳಿ ಬಾರೀ ಚೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ // [2705]
ವಿಮಾನ // [2708] text|emoji
ಲಕೋಟೆ // [2709] text|emoji
ಎತ್ತಿರುವ ಮುಷ್ಟಿ // [270A]
ಎತ್ತಿರುವ ಕೈ // [270B]
ವಿಜಯದ ಕೈ // [270C] text|emoji
ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೈ // [270D] text|emoji
ಪೆನ್ಸಿಲ್ // [270F] text|emoji
ಕಪ್ಪು ಮುಳ್ಳು // [2712] text|emoji
ಭಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ // [2714] text|emoji
ಭಾರೀ ಗುಣಾಕಾರ x // [2716] text|emoji
ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ // [271D] text|emoji
ಡೆವಿಡ್‌ನ ಚಿಹ್ನೆ // [2721] text|emoji
ಹೊಳೆಯುವ // [2728]
ಎಂಟು ಸ್ಪೋಕ್ ನಕ್ಷತ್ರ // [2733] text|emoji
ಎಂಟುು ಬಿಂದುಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ // [2734] text|emoji
ಸ್ನೋಪ್ಲೇಕ್ // [2744] text|emoji
ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ // [2747] text|emoji
ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ // [274C]
ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಟನ್ // [274E]
ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಗುರುತು // [2753]
ಬಿಳಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಗುರುತು // [2754]
ಬಿಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಸೂಚಕ ಗುರುತು // [2755]
ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆ // [2757]
ಭಾರದ ಹೃದಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗುರುತು // [2763] text|emoji
ಕೆಂಪು ಹೃದಯ // [2764] text|emoji
ಭಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ // [2795]
ಭಾರಿ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ // [2796]
ಭಾರಿ ವಿಭಜನೆ ಚಿಹ್ನೆ // [2797]
ಬಲ ಬಾಣ // [27A1] text|emoji
ಆರಂಭಿಕ ಸುರುಳಿ // [27B0]
ಎರಡು ಆರಂಭಿಕ ಸುರುಳಿ // [27BF]
// 2900..297F : Supplemental Arrows-B
ಬಲ ಬಾಣ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ // [2934] text|emoji
ಬಲ ಬಾಣ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ // [2935] text|emoji
// 2B00..2BFF : Miscellaneous Symbols and Arrows
ಎಡ ಬಾಣ // [2B05] text|emoji
ಮೇಲಿನ ಬಾಣ // [2B06] text|emoji
ಕೆಳಗಿನ ಬಾಣ // [2B07] text|emoji
ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪು ಚೌಕ // [2B1B]
ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಚೌಕ // [2B1C]
ಬಿಳಿ ಮಧ್ಯಮ ನಕ್ಷತ್ರ // [2B50]
ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತ // [2B55]
// 3000..303F : CJK Symbols and Punctuation
ಅಲೆಯಾದ ಡ್ಯಾಶ್ // [3030] text|emoji
ಭಾಗ ಪರ್ಯಾಯ ಗುರುತು // [303D] text|emoji
// 3200..32FF : Enclosed CJK Letters and Months
ಜಪಾನೀಸ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು” ಬಟನ್ // [3297] text|emoji
ಜಪಾನೀಸ್ ರಹಸ್ಯ” ಬಟನ್ // [3299] text|emoji
// 1F100..1F1FF : Enclosed Alphanumeric Supplement
🅰 ಒಂದು ಬಟನ್ // [1F170] text|emoji
🅱 ಬಿ ಬಟನ್ // [1F171] text|emoji
🅾 ಬಟನ್ (ರಕ್ತದ ವಿಧ) // [1F17E] text|emoji
🅿 ಪಿ ಬಟನ್ // [1F17F] text|emoji
🆎 ಎಬಿ ಬಟನ್ // [1F18E]
🆑 ಸಿಎಲ್ ಬಟನ್ // [1F191]
🆒 ಚೌಕದ ಶಾಂತ ಚಿಹ್ನೆ // [1F192]
🆓 ಚೌಕದ ಉಚಿತ // [1F193]
🆔 ಐಡಿ ಬಟನ್ // [1F194]
🆕 ಹೊಸ ಬಟನ್ // [1F195]
🆖 ಎನ್‌ಜಿ ಬಟನ್ // [1F196]
🆗 ಸರಿ ಬಟನ್ // [1F197]
🆘 ಎಸ್‌ಒಎಸ್ ಬಟನ್ // [1F198]
🆙 ಮೇಲೆ! ಬಟನ್ // [1F199]
🆚 ವಿಎಸ್ ಬಟನ್ // [1F19A]
// 1F200..1F2FF : Enclosed Ideographic Supplement
🈁 ಜಪಾನೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ // [1F201]
🈂 ಜಪಾನೀಸ್ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಬಟನ್ // [1F202] text|emoji
🈚 ಚೌಕಾಕಾರದ ನೆಗೇಶನ್ ಈಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ // [1F21A]
🈯 ಜಪಾನೀಸ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಟನ್ // [1F22F]
🈲 ಜಪಾನೀಸ್ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ” ಬಟನ್ // [1F232]
🈳 ಜಪಾನೀಸ್ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇದೆ” ಬಟನ್ // [1F233]
🈴 ಜಪಾನೀಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್” ಬಟನ್ // [1F234]
🈵 ಜಪಾನೀಸ್ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ” ಬಟನ್ // [1F235]
🈶 ಜಪಾನೀಸ್ ಶುಲ್ಕ ರಹಿತವಿಲ್ಲ ಬಟನ್ // [1F236]
🈷 ಜಪಾನೀಸ್ ಮಾಸಿಕ ಮೊತ್ತ ಬಟನ್ // [1F237] text|emoji
🈸 ಜಪಾನೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್” ಬಟನ್ // [1F238]
🈹 ಜಪಾನೀಸ್ ರಿಯಾಯಿತಿ” ಬಟನ್ // [1F239]
🈺 ಜಪಾನೀಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿದೆ” ಬಟನ್ // [1F23A]
🉐 ಜಪಾನೀಸ್ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಬಟನ್ // [1F250]
🉑 ಜಪಾನೀಸ್ ಸಮ್ಮತಿಸಬಹುದಾದ” ಬಟನ್ // [1F251]
// 1F000..1F02F : Mahjong Tiles
🀄 ಮಹ್ಜಾಂಗ್ ರೆಡ್ ಡ್ರಾಗನ್ // [1F004]
// 1F0A0..1F0FF : Playing Cards
🃏 ಜೋಕರ್ // [1F0CF]
// 1F300..1F5FF : Miscellaneous Symbols and Pictographs
🌀 ಚಂಡಮಾರುತ // [1F300]
🌁 ಮಂಜಿನ // [1F301]
🌂 ಮುಚ್ಚಿದ ಛತ್ರಿ // [1F302]
🌃 ನಕ್ಷತ್ರ ತುಂಬಿದ ರಾತ್ರಿ // [1F303]
🌄 ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ // [1F304]
🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ // [1F305]
🌆 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳದೃಶ್ಯ // [1F306]
🌇 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ // [1F307]
🌈 ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು // [1F308]
🌉 ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ // [1F309]
🌊 ನೀರಿನ ಅಲೆ // [1F30A]
🌋 ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ // [1F30B]
🌌 ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ // [1F30C]
🌍 ಯೂರೋಪ್-ಆಫ್ರಿಕಾ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತು // [1F30D]
🌎 ಅಮೆರಿಕ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತು // [1F30E]
🌏 ಏಷಿಯಾ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತು // [1F30F]
🌐 ಮೆರಿಡಿಯನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತು // [1F310]
🌑 ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ // [1F311]
🌒 ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ // [1F312]
🌓 ಕಾಲುಭಾಗದಷ್ಟು ಚಂದ್ರ // [1F313]
🌔 ಪೀನ ಚಂದ್ರ // [1F314]
🌕 ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ // [1F315]
🌖 ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರ // [1F316]
🌗 ಕೊನೆಯ ಕಾಲುಭಾಗದಷ್ಟು ಚಂದ್ರ // [1F317]
🌘 ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ // [1F318]
🌙 ಅರ್ಧಾಕಾರದ ಚಂದ್ರ // [1F319]
🌚 ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮುಖ // [1F31A]
🌛 ಮೊದಲ ಕಾಲುಭಾಗದಷ್ಟು ಚಂದ್ರನ ಮುಖ // [1F31B]
🌜 ಕೊನೆಯ ಕಾಲುಭಾಗದಷ್ಟು ಚಂದ್ರನ ಮುಖ // [1F31C]
🌝 ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನ ಮುಖ // [1F31D]
🌞 ಸೂರ್ಯನ ಮುಖ // [1F31E]
🌟 ಮಿಣುಗುವ ನಕ್ಷತ್ರ // [1F31F]
🌠 ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರ // [1F320]
🌡 ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ // [1F321] text|emoji
🌤 ಚಿಕ್ಕ ಮೋಡದ ಹಿಂದೆ ಸೂರ್ಯ // [1F324] text|emoji
🌥 ದೊಡ್ಡ ಮೋಡದ ಹಿಂದೆ ಸೂರ್ಯ // [1F325] text|emoji
🌦 ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ // [1F326] text|emoji
🌧 ಮೋಡದ ಜೊತೆ ಮಳೆ // [1F327] text|emoji
🌨 ಮಂಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೋಡ // [1F328] text|emoji
🌩 ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಮೋಡ // [1F329] text|emoji
🌪 ಸುಂಟರಗಾಳಿ // [1F32A] text|emoji
🌫 ಮಂಜು // [1F32B] text|emoji
🌬 ಗಾಳಿಯ ಮುಖ // [1F32C] text|emoji
🌭 ಹಾಟ್ ಡಾಗ್ // [1F32D]
🌮 ಟ್ಯಾಕೊ // [1F32E]
🌯 ಬುರಿಟೊ // [1F32F]
🌰 ಚೆಸ್ಟ್ ನಟ್ // [1F330]
🌱 ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಸ್ಯ // [1F331]
🌲 ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನ ಮರ // [1F332]
🌳 ಉದುರುವ ಮರ // [1F333]
🌴 ಪಾಮ್ ಟ್ರೀ // [1F334]
🌵 ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ // [1F335]
🌶 ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ // [1F336] text|emoji
🌷 ಟುಲಿಪ್ // [1F337]
🌸 ಚೆರ್ರಿ ಹೂವು // [1F338]
🌹 ಗುಲಾಬಿ // [1F339]
🌺 ದಾಸವಾಳ // [1F33A]
🌻 ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ // [1F33B]
🌼 ಅರಳುವ ಹೂವು // [1F33C]
🌽 ಬಿಡಿಸಿರುವ ಜೋಳ // [1F33D]
🌾 ಭತ್ತದ ತೆನೆ // [1F33E]
🌿 ಮೂಲಿಕೆ // [1F33F]
🍀 ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಯ ಗರಿಕೆ // [1F340]
🍁 ಮ್ಯಾಪಲ್ ಲೀಫ್ // [1F341]
🍂 ಉದುರಿದ ಎಲೆ // [1F342]
🍃 ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಎಲೆ // [1F343]
🍄 ಅಣಬೆ // [1F344]
🍅 ಟೊಮೆಟೊ // [1F345]
🍆 ಬದನೆಕಾಯಿ // [1F346]
🍇 ದ್ರಾಕ್ಷಿ // [1F347]
🍈 ಕರಬೂಜ // [1F348]
🍉 ಕಲ್ಲಂಗಡಿ // [1F349]
🍊 ಕಿತ್ತಳೆ // [1F34A]
🍋 ನಿಂಬೆ // [1F34B]
🍌 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು // [1F34C]
🍍 ಅನಾನಸ್ // [1F34D]
🍎 ಕೆಂಪು ಸೇಬು // [1F34E]
🍏 ಹಸಿರು ಸೇಬು // [1F34F]
🍐 ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣು // [1F350]
🍑 ಪೀಚ್ ಹಣ್ಣು // [1F351]
🍒 ಚೆರ್ರಿಗಳು // [1F352]
🍓 ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ // [1F353]
🍔 ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗರ್ // [1F354]
🍕 ಪಿಜ್ಜಾ // [1F355]
🍖 ಮೂಳೆ ಮೇಲಿನ ಮಾಂಸ // [1F356]
🍗 ಕೋಳಿ ಕಾಲು // [1F357]
🍘 ಒಡೆದ ಅಕ್ಕಿ // [1F358]
🍙 ಅನ್ನದ ಉಂಡೆ // [1F359]
🍚 ಅನ್ನ // [1F35A]
🍛 ಮೇಲೋಗರ ಅನ್ನ // [1F35B]
🍜 ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವ ಬಟ್ಟಲು // [1F35C]
🍝 ಸ್ಪಾಗೆಟ್ಟಿ // [1F35D]
🍞 ಬ್ರೆಡ್ // [1F35E]
🍟 ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈ // [1F35F]
🍠 ಹುರಿದ ಗೆಣಸು // [1F360]
🍡 ಡ್ಯಾಂಗೊ // [1F361]
🍢 ಓಡನ್ // [1F362]
🍣 ಚಿತ್ರಾನ್ನ // [1F363]
🍤 ಹುರಿದ ಸೀಗಡಿ // [1F364]
🍥 ಸುಳಿಯ ಮೀನಿನ ಕೇಕ್ // [1F365]
🍦 ಮೆತ್ತಗಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ // [1F366]
🍧 ಕತ್ತರಿಸಿದ ಐಸ್ // [1F367]
🍨 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ // [1F368]
🍩 ಡೋನಟ್ // [1F369]
🍪 ಕುಕೀ // [1F36A]
🍫 ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾರ್ // [1F36B]
🍬 ಕ್ಯಾಂಡಿ // [1F36C]
🍭 ಲಾಲಿಪಪ್ // [1F36D]
🍮 ಕಸ್ಟರ್ಡ್ // [1F36E]
🍯 ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಮಡಿಕೆ // [1F36F]
🍰 ಚಿಕ್ಕ ಕೇಕ್ // [1F370]
🍱 ಬೆಂಟೊ ಬಾಕ್ಸ್ // [1F371]
🍲 ಮಡಿಕೆ ಆಹಾರ // [1F372]
🍳 ಅಡುಗೆ // [1F373]
🍴 ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಚಾಕು // [1F374]
🍵 ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಲ್ ಇಲ್ಲದ ಚಹಾ ಕಪ್ // [1F375]
🍶 ಸೇಕ್ // [1F376]
🍷 ವೈನ್ ಗ್ಲಾಸ್ // [1F377]
🍸 ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ // [1F378]
🍹 ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪಾನೀಯ // [1F379]
🍺 ಬಿಯರ್‌ ಮಗ್‌ // [1F37A]
🍻 ಖಣಖಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಯರ್‌ ಮಗ್‌ಗಳು // [1F37B]
🍼 ಬೇಬಿ ಬಾಟಲ್ // [1F37C]
🍽 ಪ್ಲೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಚಾಕು // [1F37D] text|emoji
🍾 ಪಾಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಕ್‌ನ ಬಾಟಲ್ // [1F37E]
🍿 ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್ // [1F37F]
🎀 ರಿಬ್ಬನ್ // [1F380]
🎁 ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆ // [1F381]
🎂 ಜನ್ಮದಿನದ ಕೇಕ್ // [1F382]
🎃 ಕೊಳ್ಳಿದೆವ್ವ // [1F383]
🎄 ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮರ // [1F384]
🎅 ಸಾಂತಾ ಕ್ಲಾಜ್ // [1F385]
🎆 ಫೈರ್‌ವರ್ಕ್ಸ್ // [1F386]
🎇 ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲರ್ // [1F387]
🎈 ಬಲೂನ್ // [1F388]
🎉 ಪಾರ್ಟಿ ಪೇಪರ್ // [1F389]
🎊 ಕಾನ್ಫೆಟ್ಟಿ ಬಾಲ್ // [1F38A]
🎋 ತಾನಾಬಾಟ ಮರ // [1F38B]
🎌 ಅಡ್ಡ‌ಅಡ್ಡವಾಗಿರುವ ಧ್ವಜಗಳು // [1F38C]
🎍 ಪೈನ್ ಅಲಂಕಾರ // [1F38D]
🎎 ಜಪಾನೀಸ್ ಗೊಂಬೆಗಳು // [1F38E]
🎏 ಕಾರ್ಪ್ ಪತಾಕೆ // [1F38F]
🎐 ವಿಂಡ್ ಸಾಲುಗಂಟೆ // [1F390]
🎑 ಚಂದ್ರನ ವೀಕ್ಷಣೆ // [1F391]
🎒 ಶಾಲೆಯ ಬ್ಯಾಕ್‌ಪ್ಯಾಕ್ // [1F392]
🎓 ಪದವಿ ಕ್ಯಾಪ್ // [1F393]
🎖 ಮಿಲಿಟರಿ ಮೆಡಲ್ // [1F396] text|emoji
🎗 ಜ್ಞಾಪನೆಯ ರಿಬ್ಬನ್ // [1F397] text|emoji
🎙 ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ // [1F399] text|emoji
🎚 ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಲೈಡರ್ // [1F39A] text|emoji
🎛 ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ // [1F39B] text|emoji
🎞 ಚಿತ್ರ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು // [1F39E] text|emoji
🎟 ಪ್ರವೇಶ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು // [1F39F] text|emoji
🎠 ಕ್ಯರೋಸೆಲ್ ಕುದುರೆ // [1F3A0]
🎡 ಫೆರ್ರೀಸ್ ವ್ಹೀಲ್ // [1F3A1]
🎢 ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ // [1F3A2]
🎣 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೋಲು // [1F3A3]
🎤 ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ // [1F3A4]
🎥 ಮೂವೀ ಕ್ಯಾಮರಾ // [1F3A5]
🎦 ಸಿನಿಮಾ // [1F3A6]
🎧 ಹೆಡ್‌ಲೈನ್ // [1F3A7]
🎨 ಕಲಾವಿದರ ವರ್ಣಫಲಕ // [1F3A8]
🎩 ಮೇಲಿನ ಹ್ಯಾಟ್ // [1F3A9]
🎪 ಸರ್ಕಸ್ ಟೆಂಟ್ // [1F3AA]
🎫 ಟಿಕೆಟ್ // [1F3AB]
🎬 ಕ್ಲಾಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ // [1F3AC]
🎭 ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳು // [1F3AD]
🎮 ವೀಡಿಯೋ ಗೇಮ್ // [1F3AE]
🎯 ನೇರ ಹೊಡೆತ // [1F3AF]
🎰 ಸ್ಲಾಟ್ ಯಂತ್ರ // [1F3B0]
🎱 ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ // [1F3B1]
🎲 ಆಟದ ಡೈ // [1F3B2]
🎳 ಬೌಲಿಂಗ್ // [1F3B3]
🎴 ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು // [1F3B4]
🎵 ಸಂಗೀತ ಟಿಪ್ಪಣಿ // [1F3B5]
🎶 ಸಂಗೀತ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು // [1F3B6]
🎷 ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ // [1F3B7]
🎸 ಗಿಟಾರ್ // [1F3B8]
🎹 ಸಂಗೀತ ಕೀಬೋರ್ಡ್ // [1F3B9]
🎺 ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ // [1F3BA]
🎻 ಪಿಟೀಲು // [1F3BB]
🎼 ಸಂಗೀತ ಸ್ಕೋರ್ // [1F3BC]
🎽 ರನ್ನಿಂಗ್ ಶರ್ಟ್ // [1F3BD]
🎾 ಟೆನ್ನಿಸ್ // [1F3BE]
🎿 ಸ್ಕೈಸ್ // [1F3BF]
🏀 ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ // [1F3C0]
🏁 ಚೌಕಚೌಕದ ಧ್ವಜ // [1F3C1]
🏂 ಸ್ನೋಬಾರ್ಡರ್ // [1F3C2]
🏃 ಓಟ // [1F3C3]
🏄 ಸರ್ಫರ್ // [1F3C4]
🏅 ಕ್ರೀಡಾ ಪದಕ // [1F3C5]
🏆 ಟ್ರೋಫಿ // [1F3C6]
🏇 ಕುದುರೆ ರೇಸಿಂಗ್ // [1F3C7]
🏈 ಅಮೆರಿಕನ್ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ // [1F3C8]
🏉 ರಗ್ಬಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ // [1F3C9]
🏊 ಈಜುಗಾರ // [1F3CA]
🏋 ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿರುವುದು // [1F3CB] text|emoji
🏌 ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟಗಾರ // [1F3CC] text|emoji
🏍 ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ // [1F3CD] text|emoji
🏎 ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರು // [1F3CE] text|emoji
🏏 ಕ್ರಿಕೇಟ್ // [1F3CF]
🏐 ವಾಲಿಬಾಲ್ // [1F3D0]
🏑 ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿ // [1F3D1]
🏒 ಐಸ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ // [1F3D2]
🏓 ಪಿಂಗ್ ಪಾಂಗ್ // [1F3D3]
🏔 ಹಿಮ ಆವೃತ ಪರ್ವತ // [1F3D4] text|emoji
🏕 ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ // [1F3D5] text|emoji
🏖 ಕೊಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೀಚ್ // [1F3D6] text|emoji
🏗 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ // [1F3D7] text|emoji
🏘 ಮನೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು // [1F3D8] text|emoji
🏙 ನಗರಸ್ಕೇಪ್ // [1F3D9] text|emoji
🏚 ಡೆರ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಡ // [1F3DA] text|emoji
🏛 ಮಾದರಿ ಕಟ್ಟಡ // [1F3DB] text|emoji
🏜 ಮರಭೂಮಿ // [1F3DC] text|emoji
🏝 ಮರಳುಗಾಡು ದ್ವೀಪ // [1F3DD] text|emoji
🏞 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ // [1F3DE] text|emoji
🏟 ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ // [1F3DF] text|emoji
🏠 ಮನೆ ಕಟ್ಟಡ // [1F3E0]
🏡 ಉದ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಮನೆ // [1F3E1]
🏢 ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ // [1F3E2]
🏣 ಚಾಪನೀಸ್ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ // [1F3E3]
🏤 ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ // [1F3E4]
🏥 ಆಸ್ಪತ್ರೆ // [1F3E5]
🏦 ಬ್ಯಾಂಕ್ // [1F3E6]
🏧 ಎಟಿಎಂ ಚಿಹ್ನೆ // [1F3E7]
🏨 ಹೋಟೆಲ್ // [1F3E8]
🏩 ಪ್ರೀತಿಯ ಹೋಟೆಲ್ // [1F3E9]
🏪 ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆ // [1F3EA]
🏫 ಶಾಲೆ // [1F3EB]
🏬 ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ // [1F3EC]
🏭 ಕಾರ್ಖಾನೆ // [1F3ED]
🏮 ಕೆಂಪು ಪೇಪರ್ ಲಾಟೀನು // [1F3EE]
🏯 ಜಾಪನೀಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ // [1F3EF]
🏰 ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ // [1F3F0]
🏳 ಶ್ವೇತ ಧ್ವಜ // [1F3F3] text|emoji
🏴 ಕಪ್ಪು ಧ್ವಜ // [1F3F4]
🏵 ರೊಸೆಟ್ // [1F3F5] text|emoji
🏷 ಲೇಬಲ್ // [1F3F7] text|emoji
🏸 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ // [1F3F8]
🏹 ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣ // [1F3F9]
🏺 ಅಂಫೋರಾ // [1F3FA]
🏻 ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಚರ್ಮ // [1F3FB]
🏼 ಮಧ್ಯಮ-ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಚರ್ಮ // [1F3FC]
🏽 ಮಧ್ಯಮ ಬಣ್ಣದ ಚರ್ಮ // [1F3FD]
🏾 ಮಧ್ಯಮ-ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಚರ್ಮ // [1F3FE]
🏿 ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಚರ್ಮ // [1F3FF]
🐀 ಇಲಿ // [1F400]
🐁 ಮೂಷಿಕ // [1F401]
🐂 ಎತ್ತು // [1F402]
🐃 ನೀರೆಮ್ಮೆ // [1F403]
🐄 ಹಸು // [1F404]
🐅 ಹುಲಿ // [1F405]
🐆 ಚಿರತೆ // [1F406]
🐇 ಮೊಲ // [1F407]
🐈 ಬೆಕ್ಕು // [1F408]
🐉 ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ // [1F409]
🐊 ಮೊಸಳೆ // [1F40A]
🐋 ತಿಮಿಂಗಿಲ // [1F40B]
🐌 ಬಸವನ ಹುಳು // [1F40C]
🐍 ಹಾವು // [1F40D]
🐎 ಕುದುರೆ // [1F40E]
🐏 ಟಗರು // [1F40F]
🐐 ಮೇಕೆ // [1F410]
🐑 ಕುರಿ // [1F411]
🐒 ಕೋತಿ // [1F412]
🐓 ಹುಂಜ // [1F413]
🐔 ಚಿಕನ್ // [1F414]
🐕 ನಾಯಿ // [1F415]
🐖 ಹಂದಿ // [1F416]
🐗 ಕಾಡು ಹಂದಿ // [1F417]
🐘 ಆನೆ // [1F418]
🐙 ಆಕ್ಟೋಪಸ್ // [1F419]
🐚 ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೆಲ್ // [1F41A]
🐛 ಕೀಟ // [1F41B]
🐜 ಇರುವೆ // [1F41C]
🐝 ಜೇನು ನೊಣ // [1F41D]
🐞 ಲೇಡಿ ಬೀಟಲ್ // [1F41E]
🐟 ಮೀನು // [1F41F]
🐠 ಉಷ್ಣವಲಯ ಮೀನು // [1F420]
🐡 ಉಬ್ಬುಮೀನು // [1F421]
🐢 ಆಮೆ // [1F422]
🐣 ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಕೋಳಿ // [1F423]
🐤 ಕೋಳಿ ಮರಿ // [1F424]
🐥 ಎದುರುಮುಖವಾಗಿರುವ ಮರಿ ಕೋಳಿ // [1F425]
🐦 ಹಕ್ಕಿ // [1F426]
🐧 ಪೆಂಗ್ವಿನ್ // [1F427]
🐨 ಕೋಲಾ // [1F428]
🐩 ನಾಯಿ ಮುರಿ // [1F429]
🐪 ಒಂಟೆ // [1F42A]
🐫 ಎರಡು ಗೂನಿನ ಒಂಟೆ // [1F42B]
🐬 ಡಾಲ್ಫಿನ್ // [1F42C]
🐭 ಇಲಿ ಮುಖ // [1F42D]
🐮 ಹಸುವಿನ ಮುಖ // [1F42E]
🐯 ಹುಲಿ ಮುಖ // [1F42F]
🐰 ಮೊಲದ ಮುಖ // [1F430]
🐱 ಬೆಕ್ಕಿನ ಮುಖ // [1F431]
🐲 ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮುಖ // [1F432]
🐳 ನೀರು ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ತಿಮಿಂಗಿಲ // [1F433]
🐴 ಕುದುರೆ ಮುಖ // [1F434]
🐵 ಕೋತಿಯ ಮುಖ // [1F435]
🐶 ನಾಯಿ ಮುಖ // [1F436]
🐷 ಹಂದಿ ಮುಖ // [1F437]
🐸 ಕಪ್ಪೆ ಮುಖ // [1F438]
🐹 ಹ್ಯಾಮ್‌ಸ್ಟರ್ ಮುಖ // [1F439]
🐺 ತೋಳದ ಮುಖ // [1F43A]
🐻 ಕರಡಿ ಮುಖ // [1F43B]
🐼 ಪಾಂಡಾ ಮುಖ // [1F43C]
🐽 ಹಂದಿ ಮೂಗು // [1F43D]
🐾 ಮುಂಗಾಲಿನ ಗುರುತು // [1F43E]
🐿 ಚಿಪ್‌ಮಂಕ್‌ // [1F43F] text|emoji
👀 ಕಣ್ಣುಗಳು // [1F440]
👁 ಕಣ್ಣು // [1F441] text|emoji
👂 ಕಿವಿ // [1F442]
👃 ಮೂಗು // [1F443]
👄 ಬಾಯಿ // [1F444]
👅 ನಾಲಿಗೆ // [1F445]
👆 ಹಿಂಬದಿಯ ಕೈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು // [1F446]
👇 ಹಿಂಬದಿ ಕೈ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು // [1F447]
👈 ಹಿಮ್ಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಎಡಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ // [1F448]
👉 ಹಿಮ್ಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಬಲಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ // [1F449]
👊 ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮುಷ್ಟಿ // [1F44A]
👋 ಕೈ ಬೀಸುತ್ತಿರುವುದು // [1F44B]
👌 ಸರಿ ಕೈ // [1F44C]
👍 ಥಂಬ್ಸ್ ಅಪ್ // [1F44D]
👎 ಥಂಬ್ಸ್ ಡೌನ್ // [1F44E]
👏 ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಕೈಗಳು // [1F44F]
👐 ತೆರೆದಿರುವ ಕೈಗಳು // [1F450]
👑 ಕಿರೀಟ // [1F451]
👒 ಮಹಿಳೆಯರ ಹ್ಯಾಟ್ // [1F452]
👓 ಕನ್ನಡಕಗಳು // [1F453]
👔 ನೆಕ್‌ಟೈ // [1F454]
👕 ಟಿ-ಶರ್ಟ್ // [1F455]
👖 ಜೀನ್ಸ್ // [1F456]
👗 ಉಡುಗೆ // [1F457]
👘 ನಿಲುವಂಗಿ // [1F458]
👙 ಬಿಕಿನಿ // [1F459]
👚 ಮಹಿಳೆಯರ ಉಡುಪು // [1F45A]
👛 ಪರ್ಸ್ // [1F45B]
👜 ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್ // [1F45C]
👝 ಪೌಚ್ // [1F45D]
👞 ಪುರುುಷರ ಶೂ // [1F45E]
👟 ಓಟದ ಶೂ // [1F45F]
👠 ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದ ಶೂ // [1F460]
👡 ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ // [1F461]
👢 ಮಹಿಳೆಯರ ಬೂಟು // [1F462]
👣 ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು // [1F463]
👤 ಎದೆಮಟ್ಟದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ // [1F464]
👥 ಸಿಲೂಯೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಟ್‌ಗಳು // [1F465]
👦 ಹುಡುಗ // [1F466]
👧 ಹುಡುಗಿ // [1F467]
👨 ಪುರುಷ // [1F468]
👩 ಮಹಿಳೆ // [1F469]
👪 ಕುಟುಂಬ // [1F46A]
👫 ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವುದು // [1F46B]
👬 ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಕೈಹಿಡಿದಿರುವುದು // [1F46C]
👭 ಇಬ್ಬರುು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವುದು // [1F46D]
👮 ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ // [1F46E]
👯 ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆ // [1F46F]
👰 ಮುಸುಕು ಹಾಕಿದ ವಧು // [1F470]
👱 ಹೊಂಬಣ್ಣ ಕೂದಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F471]
👲 ಚೈನೀಸ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ನ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F472]
👳 ಪೇಟ ಕಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F473]
👴 ಮುದುಕ // [1F474]
👵 ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆ // [1F475]
👶 ಎಳೆಮಗು // [1F476]
👷 ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸಗಾರ // [1F477]
👸 ರಾಜಕುಮಾರಿ // [1F478]
👹 ರಾಕ್ಷಸ // [1F479]
👺 ಗಾಬ್ಲಿನ್ // [1F47A]
👻 ದೆವ್ವ // [1F47B]
👼 ಶಿಶು ದೇವತೆ // [1F47C]
👽 ಏಲಿಯನ್ // [1F47D]
👾 ಏಲಿಯನ್ ಮಾನ್‌ಸ್ಟರ್ // [1F47E]
👿 ದೆವ್ವದ ಮುಖ // [1F47F]
💀 ತಲೆಬುರುಡೆ // [1F480]
💁 ಮಾಹಿತಿ ಡೆಸ್ಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F481]
💂 ರಕ್ಷಾದಳ ಸಿಪಾಯಿ // [1F482]
💃 ನರ್ತಕರು // [1F483]
💄 ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ // [1F484]
💅 ನೈಲ್ ಪಾಲೀಷ್ // [1F485]
💆 ಫೇಸ್ ಮಸಾಜ್ // [1F486]
💇 ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ // [1F487]
💈 ಬಾರ್ಬರ್ ಪೋಲ್ // [1F488]
💉 ಸಿರಿಂಜ್ // [1F489]
💊 ಮಾತ್ರೆ // [1F48A]
💋 ಚುಂಬನದ ಗುರುತು // [1F48B]
💌 ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ // [1F48C]
💍 ರಿಂಗ್ // [1F48D]
💎 ರತ್ನ ಕಲ್ಲು // [1F48E]
💏 ಚುಂಬನ // [1F48F]
💐 ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ // [1F490]
💑 ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿ // [1F491]
💒 ವಿವಾಹ // [1F492]
💓 ಮಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯ // [1F493]
💔 ಒಡೆದಿರುವ ಹೃದಯ // [1F494]
💕 ಎರಡು ಹೃದಯಗಳು // [1F495]
💖 ಮಿಣುಗುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯ // [1F496]
💗 ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯ // [1F497]
💘 ಬಾಣದೊಂದಿಗೆ ಹೃದಯ // [1F498]
💙 ನೀಲಿ ಹೃದಯ // [1F499]
💚 ಹಸಿರು ಹೃದಯ // [1F49A]
💛 ಹಳದಿ ಹೃದಯ // [1F49B]
💜 ಪರ್ಪಲ್ ಹೃದಯ // [1F49C]
💝 ರಿಬ್ಬನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೃದಯ // [1F49D]
💞 ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯಗಳು // [1F49E]
💟 ಹೃದಯ ಅಲಂಕಾರ // [1F49F]
💠 ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನೊಂದಿಗೆ ವಜ್ರ // [1F4A0]
💡 ಬೆಳಕಿನ ಬಲ್ಬ್ // [1F4A1]
💢 ಕೋಪದ ಚಿಹ್ನೆ // [1F4A2]
💣 ಬಾಂಬ್ // [1F4A3]
💤 ನಿದ್ರೆ // [1F4A4]
💥 ಘರ್ಷಣೆ // [1F4A5]
💦 ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳು // [1F4A6]
💧 ಸಣ್ಣ ಹನಿ // [1F4A7]
💨 ಗುದ್ದುವಿಕೆ // [1F4A8]
💩 ಸಗಣಿ ರಾಶಿ // [1F4A9]
💪 ಬಾಗಿರುವ ಸ್ನಾಯುಗಳು // [1F4AA]
💫 ತಿರುುಗುವಿಕೆ // [1F4AB]
💬 ಧ್ವನಿ ಬಲೂನ್ // [1F4AC]
💭 ಆಲೋಚನೆ ಬಲೂನ್ // [1F4AD]
💮 ಬಿಳಿ ಹೂವು // [1F4AE]
💯 ನೂರು ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು // [1F4AF]
💰 ಹಣದ ಚೀಲ // [1F4B0]
💱 ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ // [1F4B1]
💲 ಭಾರಿ ಡಾಲರ್ ಚಿಹ್ನೆ // [1F4B2]
💳 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ // [1F4B3]
💴 ಯೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೋಟ್ // [1F4B4]
💵 ಡಾಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೋಟ್ // [1F4B5]
💶 ಯುರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೋಟ್ // [1F4B6]
💷 ಪೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೋಟ್ // [1F4B7]
💸 ರೆಕ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣ // [1F4B8]
💹 ಯೆನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಾರ್ಟ್ // [1F4B9]
💺 ಆಸನ // [1F4BA]
💻 ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ // [1F4BB]
💼 ಬ್ರೀಫ್‌ಕೇಸ್ // [1F4BC]
💽 ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕ್ // [1F4BD]
💾 ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ // [1F4BE]
💿 ಆಪ್ // [1F4BF]
📀 ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ // [1F4C0]
📁 ಫೈಲ್ ಫೋಲ್ಡರ್ // [1F4C1]
📂 ತೆರೆದ ಫೈಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ಡರ್ // [1F4C2]
📃 ಸುರಳಿ ಪುಟ // [1F4C3]
📄 ಮೇಲ್ಮುಖ ಪುಟ // [1F4C4]
📅 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ // [1F4C5]
📆 ಕಿತ್ತುಹಾಕುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ // [1F4C6]
📇 ಕಾರ್ಡ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ // [1F4C7]
📈 ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಾರ್ಟ್ // [1F4C8]
📉 ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಾರ್ಟ್ // [1F4C9]
📊 ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ // [1F4CA]
📋 ಕ್ಲಿಪ್‌ಬೋರ್ಡ್ // [1F4CB]
📌 ಪುಶ್‌ಪಿನ್ // [1F4CC]
📍 ರೌಂಡ್ ಪುಶ್‌ಪಿನ್ // [1F4CD]
📎 ಪೇಪರ್‌ಕ್ಲಿಪ್ // [1F4CE]
📏 ನೇರ ರೂಲರ್ // [1F4CF]
📐 ತ್ರಿಕೋನ ರೂಲರ್ // [1F4D0]
📑 ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳು // [1F4D1]
📒 ಲೆಡ್ಜರ್ // [1F4D2]
📓 ನೋಟ್ ಬುಕ್ // [1F4D3]
📔 ಅಲಾಂಕಾರಿತ ಕವರಿನ ನೋಟ್‌ಬುಕ್ // [1F4D4]
📕 ಮುಚ್ಚಿದ ಪುಸ್ತಕ // [1F4D5]
📖 ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ // [1F4D6]
📗 ಹಸಿರು ಪುಸ್ತಕ // [1F4D7]
📘 ನೀಲಿ ಪುಸ್ತಕ // [1F4D8]
📙 ಕಿತ್ತಲೆ ಬಣ್ಣದ ಪುಸ್ತಕ // [1F4D9]
📚 ಪುಸ್ತಕಗಳು // [1F4DA]
📛 ಹೆಸರಿನ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ // [1F4DB]
📜 ಸ್ಕ್ರಾಲ್ // [1F4DC]
📝 ಮೆಮೊ // [1F4DD]
📞 ಫೋನ್‌ ರಿಸೀವರ್‌ // [1F4DE]
📟 ಪೇಜರ್ // [1F4DF]
📠 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ // [1F4E0]
📡 ಉಪಗ್ರಹ ಆಂಟೆನಾ // [1F4E1]
📢 ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ // [1F4E2]
📣 ಮೆಗಾಫೋನ್ // [1F4E3]
📤 ಔಟ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೇ // [1F4E4]
📥 ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೇ // [1F4E5]
📦 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ // [1F4E6]
📧 ಇಮೇಲ್ // [1F4E7]
📨 ಒಳಬರುವ ಲಕೋಟೆ // [1F4E8]
📩 ಬಾಣದ ಗುುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಲಕೋಟೆ // [1F4E9]
📪 ಕಡಿಮೆಯ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲ್‌ಬಾಕ್ಸ್ // [1F4EA]
📫 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲ್‌ಬಾಕ್ಸ್ // [1F4EB]
📬 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ತೆರೆದ ಮೇಲ್‌ಬಾಕ್ಸ್ // [1F4EC]
📭 ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತೆರೆದ ಮೇಲ್‌ಬಾಕ್ಸ್ // [1F4ED]
📮 ಪೋಸ್ಟ್‌ಬಾಕ್ಸ್ // [1F4EE]
📯 ಪೋಸ್ಟಲ್ ಹಾರ್ನ್ // [1F4EF]
📰 ಸುದ್ದಿಪತ್ರ // [1F4F0]
📱 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ // [1F4F1]
📲 ಬಾಣದ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ // [1F4F2]
📳 ಕಂಪನ ಮೋಡ್ // [1F4F3]
📴 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ // [1F4F4]
📵 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಲ್ಲ // [1F4F5]
📶 ಆಂಟೆನಾ ಬಾರ್‌ಗಳು // [1F4F6]
📷 ಕ್ಯಾಮರಾ // [1F4F7]
📸 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ // [1F4F8]
📹 ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರಾ // [1F4F9]
📺 ಟೆಲಿವಿಷನ್ // [1F4FA]
📻 ರೇಡಿಯೊ // [1F4FB]
📼 ವೀಡಿಯೊಕ್ಯಾಸೆಟ್ // [1F4FC]
📽 ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್ // [1F4FD] text|emoji
📿 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಣಿಗಳು // [1F4FF]
🔀 ಶಫಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳ ಬಟನ್ // [1F500]
🔁 ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಬಟನ್ // [1F501]
🔂 ಪುನರಾಾವರ್ತಿತ ಒಂದು ಬಟನ್ // [1F502]
🔃 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಾಣಗಳು // [1F503]
🔄 ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಬಾಣಗಳ ಬಟನ್ // [1F504]
🔅 ಕಡಿಮೆ ಹೊಳಪಿನ ಬಟನ್ // [1F505]
🔆 ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಳಪಿನ ಬಟನ್ // [1F506]
🔇 ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ // [1F507]
🔈 ಸ್ಪೀಕರ್ // [1F508]
🔉 ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ // [1F509]
🔊 ಸ್ಪೀಕರ್ ಜೋರಾಗಿ // [1F50A]
🔋 ಬ್ಯಾಟರಿ // [1F50B]
🔌 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲಗ್ // [1F50C]
🔍 ಎಡಗಡೆ ಸೂಚಿಸುವ ಭೂತಗನ್ನಡಿ // [1F50D]
🔎 ಬಲೂ ಸೂಚಿಸುವ ಭೂತಗನ್ನಡಿ // [1F50E]
🔏 ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಲಾಕ್ // [1F50F]
🔐 ಕೀಯೊಂದಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಾಕ್ // [1F510]
🔑 ಕೀ // [1F511]
🔒 ಲಾಕ್ // [1F512]
🔓 ತೆರೆದ ಲಾಕ್ // [1F513]
🔔 ಬೆಲ್‌ // [1F514]
🔕 ಸ್ರ್ಯಾಷ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬೆಲ್ // [1F515]
🔖 ಬುಕ್‌‌ಮಾರ್ಕ್ // [1F516]
🔗 ಲಿಂಕ್ // [1F517]
🔘 ರೇಡಿಯೊ ಬಟನ್ // [1F518]
🔙 ಹಿಂದಿನ ಬಾಣ // [1F519]
🔚 ಅಂತಿಮ ಬಾಣ // [1F51A]
🔛 ಆನ್! ಬಾಣದ ಗುರುತು // [1F51B]
🔜 ತಕ್ಷಣ ಚಿಹ್ನೆ // [1F51C]
🔝 ಮೇಲಿನ ಬಾಣದ ಗುರುತು // [1F51D]
🔞 ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ // [1F51E]
🔟 ಕೀಕ್ಯಾಪ್: 10 // [1F51F]
🔠 ಇನ್‌ಪುಟ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಪ್ಪರ್‌ಕೇಸ್ // [1F520]
🔡 ಇನ್‌‌ಪುಟ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲೋಯರ್‌ಕೇಸ್ // [1F521]
🔢 ಇನ್‌ಪುಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು // [1F522]
🔣 ಇನ್‌ಪುಟ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳು // [1F523]
🔤 ಇನ್‌ಪುಟ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಕ್ಷರಗಳು // [1F524]
🔥 ಬೆಂಕಿ // [1F525]
🔦 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್‌ ಲೈಟ್ // [1F526]
🔧 ವ್ರೆಂಚ್ // [1F527]
🔨 ಸುತ್ತಿಗೆ // [1F528]
🔩 ತಿರುಪು ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಟ್ // [1F529]
🔪 ಅಡುಗೆಮನೆ ಚಾಕು // [1F52A]
🔫 ಪಿಸ್ತೂಲ್ // [1F52B]
🔬 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ // [1F52C]
🔭 ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ // [1F52D]
🔮 ಸ್ಫಟಿಕ ಚೆಂಡು // [1F52E]
🔯 ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಆರು ಬಿಂದುಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ // [1F52F]
🔰 ಪ್ರಾರಂಭಿಕರಿಗೆ ಜಪಾನೀಸ್ ಚಿಹ್ನೆ // [1F530]
🔱 ತ್ರಿಶೂಲ ಸಂಕೇತ // [1F531]
🔲 ಕಪ್ಪು ಚೌಕದ ಬಟನ್ // [1F532]
🔳 ಬಿಳಿ ಚೌಕದ ಬಟನ್ // [1F533]
🔴 ಕೆಂಪು ವೃತ್ತ // [1F534]
🔵 ನೀಲಿ ವೃತ್ತ // [1F535]
🔶 ದೊಡ್ಡ ಕಿತ್ತಳೆ ವಜ್ರ // [1F536]
🔷 ದೊಡ್ಡ ನೀಲಿ ವಜ್ರ // [1F537]
🔸 ಸಣ್ಣ ಕಿತ್ತಳೆ ವಜ್ರ // [1F538]
🔹 ಸಣ್ಣ ನೀಲಿ ವಜ್ರ // [1F539]
🔺 ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ ಕೆಂಪು ತ್ರಿಕೋನ // [1F53A]
🔻 ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಕೆಂಪು ತ್ರಿಕೋನ // [1F53B]
🔼 ಮೇಲಿನ ಬಟನ್ // [1F53C]
🔽 ಕೆಳಗಿನ ಬಟನ್ // [1F53D]
🕉 ಓಂ // [1F549] text|emoji
🕊 ಪಾರಿವಾಳ // [1F54A] text|emoji
🕋 ಕಾಬಾ // [1F54B]
🕌 ಮಸೀದಿ // [1F54C]
🕍 ಸಿನಗಾಗ್ // [1F54D]
🕎 ಸಪ್ತ ದೀಪಸ್ತಂಭ // [1F54E]
🕐 ಒಂದು ಗಂಟೆ // [1F550]
🕑 ಎರಡು ಗಂಟೆ // [1F551]
🕒 ಮೂರು ಗಂಟೆ // [1F552]
🕓 ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ // [1F553]
🕔 ಐದು ಗಂಟೆ // [1F554]
🕕 ಆರು ಗಂಟೆ // [1F555]
🕖 ಏಳು ಗಂಟೆ // [1F556]
🕗 ಎಂಟು ಗಂಟೆ // [1F557]
🕘 ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ // [1F558]
🕙 ಹತ್ತು ಗಂಟೆ // [1F559]
🕚 ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ // [1F55A]
🕛 ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ // [1F55B]
🕜 ಒಂದು ಮೂವತ್ತು // [1F55C]
🕝 ಎರಡು ಮೂವತ್ತು // [1F55D]
🕞 ಮೂರು ಮೂವತ್ತು // [1F55E]
🕟 ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತು // [1F55F]
🕠 ಐದು ಮೂವತ್ತು // [1F560]
🕡 ಆರು ಮೂವತ್ತು // [1F561]
🕢 ಏಳು ಮೂವತ್ತು // [1F562]
🕣 ಎಂಟು ಮೂವತ್ತು // [1F563]
🕤 ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತು // [1F564]
🕥 ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತು // [1F565]
🕦 ಹನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ತು // [1F566]
🕧 ಹನ್ನೆರಡು ಮೂವತ್ತು // [1F567]
🕯 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ // [1F56F] text|emoji
🕰 ಮ್ಯಾಂಟಲ್‌ಪೀಸ್ ಗಡಿಯಾರ // [1F570] text|emoji
🕳 ರಂಧ್ರ // [1F573] text|emoji
🕴 ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೂಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವಂತೆ // [1F574] text|emoji
🕵 ಪತ್ತೆದಾರ // [1F575] text|emoji
🕶 ತಂಪು ಕನ್ನಡಕಗಳು // [1F576] text|emoji
🕷 ಜೇಡ // [1F577] text|emoji
🕸 ಜೇಡರ ಬಲೆ // [1F578] text|emoji
🕹 ಜಾಯ್‌ಸ್ಟಿಕ್ // [1F579] text|emoji
🕺 ನೃತ್ಯಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F57A]
🖇 ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೇಪರ್‌ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳು // [1F587] text|emoji
🖊 ಪೆನ್ // [1F58A] text|emoji
🖋 ಕಾರಂಜಿ ಪೆನ್ // [1F58B] text|emoji
🖌 ಪೇಂಟ್ ಬ್ರಷ್ // [1F58C] text|emoji
🖍 ಕ್ರೇಯಾನ್ // [1F58D] text|emoji
🖐 ಚಾಚಿರುವ ಬೆರಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತಿರುವ ಕೈ // [1F590] text|emoji
🖕 ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು // [1F595]
🖖 ವಲ್ಕೇನ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ // [1F596]
🖤 ನಿರ್ದಯ ಹೃದಯ // [1F5A4]
🖥 ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ // [1F5A5] text|emoji
🖨 ಪ್ರಿಂಟರ್ // [1F5A8] text|emoji
🖱 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೌಸ್ // [1F5B1] text|emoji
🖲 ಟ್ರಾಕ್ ಬಾಲ್ // [1F5B2] text|emoji
🖼 ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಫ್ರೇಮ್ // [1F5BC] text|emoji
🗂 ಕಾರ್ಡ್ ಸೂಚಕ ವಿಭಾಜಕಗಳು // [1F5C2] text|emoji
🗃 ಕಾರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ // [1F5C3] text|emoji
🗄 ಫೈಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ // [1F5C4] text|emoji
🗑 ಕಳಪೆ ಕಾಗದ ಬುಟ್ಟಿ // [1F5D1] text|emoji
🗒 ಸ್ಪೈರಲ್ ನೋಟ್‌ಪ್ಯಾಡ್ // [1F5D2] text|emoji
🗓 ಸ್ಪೈರಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ // [1F5D3] text|emoji
🗜 ಸಂಕುಚಿತ // [1F5DC] text|emoji
🗝 ಹಳೆಯ ಕೀ // [1F5DD] text|emoji
🗞 ಸುತ್ತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುದ್ದಿಪತ್ರ // [1F5DE] text|emoji
🗡 ಬಾಕು // [1F5E1] text|emoji
🗣 ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ತಲೆ // [1F5E3] text|emoji
🗨 ಎಡ ಧ್ವನಿ ಬಬಲ್ // [1F5E8] text|emoji
🗯 ಬಲಭಾಗದ ಕೋಪದ ಬಬಲ್ // [1F5EF] text|emoji
🗳 ಬ್ಯಾಲೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ // [1F5F3] text|emoji
🗺 ಪ್ರಪಂಚ ನಕ್ಷೆ // [1F5FA] text|emoji
🗻 ಮೌಂಟ್ ಫುಜಿ // [1F5FB]
🗼 ಟೋಕಿಯೊ ಟವರ್ // [1F5FC]
🗽 ಲಿಬರ್ಟಿ ಪ್ರತಿಮೆ // [1F5FD]
🗾 ಜಪಾನ್ ನಕ್ಷೆ // [1F5FE]
🗿 ಮೊಯಾ // [1F5FF]
// 1F600..1F64F : Emoticons
😀 ಹಾಸ್ಯದ ಮುಖ // [1F600]
😁 ನಗುವ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ಮುಖ // [1F601]
😂 ಆನಂದದ ಕಣ್ಣೀರು, ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ // [1F602]
😃 ಬಾಯ್ತುಂಬಾ ನಗುತ್ತಿರುವ ನಗುಮುಖ // [1F603]
😄 ನಗುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮಂದಸ್ಮಿತ ಮುಖ // [1F604]
😅 ಬೆವರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಂದಸ್ಮಿತ ಮುಖ // [1F605]
😆 ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿರುವ ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗು ಮುಖ // [1F606]
😇 ತೇಜೋಮಂಡಲದೊಂದಿಗೆ ನಗು ಮುಖ // [1F607]
😈 ಕೊಂಬಿನೊಂದಿಗೆ ನಗು ಮುಖ // [1F608]
😉 ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸು // [1F609]
😊 ನಗುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗು ಮುಖ // [1F60A]
😋 ರುಚಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ // [1F60B]
😌 ನಿರಾಳತೆಯ ಮುಖ // [1F60C]
😍 ಹೃದಯದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಗುವಿನ ಮುಖ // [1F60D]
😎 ಸನ್‌ಗ್ಲಾಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಗು ಮುಖ // [1F60E]
😏 ಹುಸಿ ನಗುವಿನ ಮುಖ // [1F60F]
😐 ತಟಸ್ಥ ಮುಖ // [1F610]
😑 ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲದ ಮುಖ // [1F611]
😒 ಅತೃಪ್ತಿಯ ಮುಖ // [1F612]
😓 ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆವರಿನ ಮುಖ // [1F613]
😔 ಖಿನ್ನತೆಯ ಮುಖ // [1F614]
😕 ಗೊಂದಲದ ಮುಖ // [1F615]
😖 ಗೊಂದಲಮಯ ಮುಖ // [1F616]
😗 ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ // [1F617]
😘 ಮುತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಮುಖ // [1F618]
😙 ನಗುತ್ತಿರುುವ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ // [1F619]
😚 ಮುಚ್ಚಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ // [1F61A]
😛 ನಾಲಿಗೆ ಹೊರ ಚಾಚಿರುವ ಮುಖ // [1F61B]
😜 ನಾಲಿಗೆ ಹೊರ ಚಾಚಿರುವ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಮಿಟಿಕಿಸುತ್ತಿರುವುದು // [1F61C]
😝 ನಾಲಿಗೆ ಹೊರ ಚಾಚಿರುವ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು // [1F61D]
😞 ನಿರಾಸೆ ಮುಖ // [1F61E]
😟 ಚಿಂತೆಯ ಮುಖ // [1F61F]
😠 ಕೋಪಗೊಂಡ ಮುಖ // [1F620]
😡 ಕೋಪದ ಮುಖ // [1F621]
😢 ಅಳುತ್ತಿರುವ ಮುಖ // [1F622]
😣 ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮುಖ // [1F623]
😤 ಮುೂಗಿನಿಂದ ಹಬೆಯ ಮುಖ // [1F624]
😥 ನಿರಾಶೆ ಆದರೆ ಸಮಾಧಾನ // [1F625]
😦 ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಗಂಟಿಕ್ಕಿರುವ ಮುಖ // [1F626]
😧 ಕಳವಳದ ಮುಖ // [1F627]
😨 ಭಯ ಮುಖ // [1F628]
😩 ಅಸಹನೆ ಮುಖ // [1F629]
😪 ನಿದ್ದೆ ಮುಖ // [1F62A]
😫 ದಣಿದ ಮುಖ // [1F62B]
😬 ಸೊಟ್ಟ ಮುಖ // [1F62C]
😭 ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿರುವ ಮುಖ // [1F62D]
😮 ತೆರೆದ ಬಾಯಿಯ ಮುಖ // [1F62E]
😯 ಗೋಪ್ಯವಾಗಿರಿಸಿದ ಮುಖ // [1F62F]
😰 ತೆರೆದ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ತಣ್ಣನೆ ಬೆರವಿನ ಮುಖ // [1F630]
😱 ಭಯದಿಂದ ಅರಚುತ್ತಿರುವ ಮುಖ // [1F631]
😲 ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಮುಖ // [1F632]
😳 ಕೆಂಪೇರಿದ ಮುಖ // [1F633]
😴 ನಿದ್ರಾ ಮುಖ // [1F634]
😵 ತಲೆತಿರುಗುತ್ತಿರುವಂತಿರುವ ಮುಖ // [1F635]
😶 ಬಾಯಿಯಿಲ್ಲದ ಮುಖ // [1F636]
😷 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮುಖವಾಡದ ಮುಖ // [1F637]
😸 ನಗುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ನಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮುಖ // [1F638]
😹 ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪದೊಂದಿಗಿರುವ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮುಖ // [1F639]
😺 ತೆರೆದ ಬಾಯಿಯ ನಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮುಖ // [1F63A]
😻 ಹೃದಯಾಕಾರದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮುಖ // [1F63B]
😼 ವಕ್ರ ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮುಖ // [1F63C]
😽 ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮುಖ // [1F63D]
😾 ಮೊಂಡುತನದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮುಖ // [1F63E]
😿 ಅಳುತ್ತಿರುವ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮುಖ // [1F63F]
🙀 ಅಸಹನೆಯ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮುಖ // [1F640]
🙁 ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟಿಕ್ಕಿರುವ ಮುಖ // [1F641]
🙂 ಸ್ವಲ್ಪ ನಗು ಮುಖ // [1F642]
🙃 ತಲೆಕೆಳಗಿನ ಮುಖ // [1F643]
🙄 ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಖ // [1F644]
🙅 ಇಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು // [1F645]
🙆 ಸರಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು // [1F646]
🙇 ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F647]
🙈 ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಡ // [1F648]
🙉 ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ // [1F649]
🙊 ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಡ // [1F64A]
🙋 ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವುದು // [1F64B]
🙌 ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F64C]
🙍 ಗಂಟಿಕ್ಕಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F64D]
🙎 ಮೊಂಡುತನದ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F64E]
🙏 ನಮಸ್ಕಾರ // [1F64F]
// 1F680..1F6FF : Transport and Map Symbols
🚀 ರಾಕೆಟ್ // [1F680]
🚁 ಹೆಲಿಕಾಫ್ಟರ್ // [1F681]
🚂 ಲೋಕೊಮೋಟಿವ್ // [1F682]
🚃 ರೈಲು ಬೋಗಿ // [1F683]
🚄 ವೇಗದ ರೈಲು // [1F684]
🚅 ಬುಲೆಟ್ ಮೂಗಿನ ವೇಗದ ರೈಲು // [1F685]
🚆 ರೈಲು // [1F686]
🚇 ಮೆಟ್ರೋ // [1F687]
🚈 ಲಘು ರೈಲು // [1F688]
🚉 ನಿಲ್ದಾಣ // [1F689]
🚊 ಟ್ರಾಮ್ // [1F68A]
🚋 ಟ್ರಾಮ್ ಬೋಗಿ // [1F68B]
🚌 ಬಸ್ // [1F68C]
🚍 ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಸ್ // [1F68D]
🚎 ಟ್ರಾಲಿ ಬಸ್ // [1F68E]
🚏 ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ // [1F68F]
🚐 ಮಿನಿ ಬಸ್ // [1F690]
🚑 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ // [1F691]
🚒 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ // [1F692]
🚓 ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರು // [1F693]
🚔 ಮುಂಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರು // [1F694]
🚕 ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ // [1F695]
🚖 ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ // [1F696]
🚗 ಆಟೊಮೊಬೈಲ್ // [1F697]
🚘 ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆಟೊಮೊಬೈಲ್ // [1F698]
🚙 ಮನರಂಜನೆ ವಾಹನ // [1F699]
🚚 ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ರಕ್ // [1F69A]
🚛 ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಲಾರಿ // [1F69B]
🚜 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ // [1F69C]
🚝 ಮೋನೊರೈಲು // [1F69D]
🚞 ಪರ್ವತ ರೈಲುಮಾರ್ಗ // [1F69E]
🚟 ಸಸ್ಪೆನ್ಶನ್ ರೈಲ್ವೆ // [1F69F]
🚠 ಪರ್ವತದ ಕೇಬಲ್‌ವೇ // [1F6A0]
🚡 ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಟ್ರಾಮ್‌ವೇ // [1F6A1]
🚢 ಹಡಗು // [1F6A2]
🚣 ದೋಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F6A3]
🚤 ವೇಗದ ದೋಣಿ // [1F6A4]
🚥 ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಸಂಚಾರಿ ಬೆಳಕು // [1F6A5]
🚦 ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಸಂಚಾರಿ ಬೆಳಕು // [1F6A6]
🚧 ನಿರ್ಮಾಣ // [1F6A7]
🚨 ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್‌ನ ಬೆಳಕು // [1F6A8]
🚩 ತ್ರಿಕೋನ ಧ್ವಜ // [1F6A9]
🚪 ಬಾಗಿಲು // [1F6AA]
🚫 ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ // [1F6AB]
🚬 ಧೂಮಪಾನ // [1F6AC]
🚭 ಧೂಮಪಾನ ಇಲ್ಲ // [1F6AD]
🚮 ಕಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಹ್ನೆ // [1F6AE]
🚯 ಕಸದ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲ // [1F6AF]
🚰 ಪೋರ್ಟಬಲ್ ನೀರು // [1F6B0]
🚱 ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಅಲ್ಲದ ನೀರು // [1F6B1]
🚲 ಬೈಸಿಕಲ್ // [1F6B2]
🚳 ಬೈಸಿಕಲ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲ // [1F6B3]
🚴 ಬೈಸೈಕಲ್ ಸವಾರ // [1F6B4]
🚵 ಪರ್ವತ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ // [1F6B5]
🚶 ಪಾದಚಾರಿ // [1F6B6]
🚷 ಪಾದಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ // [1F6B7]
🚸 ಮಕ್ಕಳು ದಾಟುವ // [1F6B8]
🚹 ಪುರುಷರ ಕೊಠಡಿ // [1F6B9]
🚺 ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಠಡಿ // [1F6BA]
🚻 ರೆಸ್ಟ್ ರೂಂ // [1F6BB]
🚼 ಮಗುವಿನ ಚಿಹ್ನೆ // [1F6BC]
🚽 ಶೌಚಾಲಯ // [1F6BD]
🚾 ವಾಟರ್ ಕ್ಲಾಸೆಟ್ // [1F6BE]
🚿 ಶವರ್ // [1F6BF]
🛀 ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F6C0]
🛁 ಬಾತ್‌ಟಬ್ // [1F6C1]
🛂 ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ // [1F6C2]
🛃 ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ // [1F6C3]
🛄 ಸರಕು ಹಕ್ಕು // [1F6C4]
🛅 ಲೆಫ್ಟ್ ಲಗೇಜ್ // [1F6C5]
🛋 ಸೋಫಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಪ್ // [1F6CB] text|emoji
🛌 ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F6CC]
🛍 ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು // [1F6CD] text|emoji
🛎 ಬೆಲ್‌ಹಾಪ್ ಬೆಲ್ // [1F6CE] text|emoji
🛏 ಹಾಸಿಗೆ // [1F6CF] text|emoji
🛐 ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳ // [1F6D0]
🛑 ನಿಲ್ಲುವ ಸಂಜ್ಞೆ // [1F6D1]
🛒 ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಟ್ // [1F6D2]
🛠 ಸುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ರೆಂಚ್ // [1F6E0] text|emoji
🛡 ಗುರಾಣಿ // [1F6E1] text|emoji
🛢 ತೈಲ ಡ್ರಮ್ // [1F6E2] text|emoji
🛣 ಮೋಟರ್ ಹಾದಿ // [1F6E3] text|emoji
🛤 ರೈಲುಹಾದಿ // [1F6E4] text|emoji
🛥 ಮೋಟರ್ ದೋಣಿ // [1F6E5] text|emoji
🛩 ಚಿಕ್ಕ ವಿಮಾನ // [1F6E9] text|emoji
🛫 ವಿಮಾನ ನಿರ್ಗಮನ // [1F6EB]
🛬 ವಿಮಾನ ಆಗಮನ // [1F6EC]
🛰 ಉಪಗ್ರಹ // [1F6F0] text|emoji
🛳 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಡಗು // [1F6F3] text|emoji
🛴 ಕಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ // [1F6F4]
🛵 ಮೋಟಾರು ಸ್ಕೂಟರ್ // [1F6F5]
🛶 ದೋಣಿ // [1F6F6]
🛷 ಸ್ಲೆಡ್ // [1F6F7]
🛸 ಹಾರುವ ತಟ್ಟೆ // [1F6F8]
🛹 ಸ್ಕೇಟ್‌ಬೋರ್ಡ್ // [1F6F9]
// 1F900..1F9FF : Supplemental Symbols and Pictographs
🤐 ಝಿಪ್ಪರ್ ಬಾಯಿಯ ಮುಖ // [1F910]
🤑 ಹಣದ ಬಾಯಿಯ ಮುಖ // [1F911]
🤒 ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್‌ನ ಮುಖ // [1F912]
🤓 ಪೆದ್ದು ಮುಖ // [1F913]
🤔 ಆಲೋಚನೆ ಮುಖ // [1F914]
🤕 ತಲೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್‌ನ ಮುಖ // [1F915]
🤖 ರೋಬಾಟ್ ಮುಖ // [1F916]
🤗 ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖ // [1F917]
🤘 ಕೊಂಬುಗಳ ಸೂಚನೆ // [1F918]
🤙 ಕರೆ ಮಾಡು ಸಂಜ್ಞೆ // [1F919]
🤚 ಅಂಗೈ ಹಿಂಭಾಗ ತೋರಿಸು // [1F91A]
🤛 ಎಡ ಮುಷ್ಠಿ // [1F91B]
🤜 ಬಲ ಮುಷ್ಠಿ // [1F91C]
🤝 ಹಸ್ತಲಾಘವ // [1F91D]
🤞 ನಿರೀಕ್ಷೆ // [1F91E]
🤟 ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಸೂಚನೆ // [1F91F]
🤠 ಕೌಬಾಯ್ ಟೋಪಿ ಮುಖ // [1F920]
🤡 ವಿದೂಷಕ ಮುಖ // [1F921]
🤢 ಹೇವರಿಕೆ ಮುಖ // [1F922]
🤣 ಹೊರಳಾಡಿ ನಗುವುದು // [1F923]
🤤 ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ // [1F924]
🤥 ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಮುಖ // [1F925]
🤦 ಮುಖಮಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು // [1F926]
🤧 ಸೀನುವ ಮುಖ // [1F927]
🤨 ಎತ್ತರಿಸಿದ ಹುಬ್ಬುಳ್ಳ ಮುಖ // [1F928]
🤩 ಸ್ಟಾರ್-ಸ್ಟ್ರಕ್ // [1F929]
🤪 ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮುಖ // [1F92A]
🤫 ಶ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮುಖ // [1F92B]
🤬 ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮುಖ // [1F92C]
🤭 ಕೈಗಳಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಮುಖ // [1F92D]
🤮 ವಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮುಖ // [1F92E]
🤯 ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತಿರುವ ತಲೆ // [1F92F]
🤰 ಗರ್ಭಿಣಿ // [1F930]
🤱 ಸ್ತನ್ಯ ಪಾನ // [1F931]
🤲 ಎರಡೂ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವುದು // [1F932]
🤳 ಸೆಲ್ಫಿ // [1F933]
🤴 ರಾಜಕುಮಾರ // [1F934]
🤵 ಟಕ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F935]
🤶 ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ತಾಯಿ // [1F936]
🤷 ಭುಜ ಹಾರಿಸುವುದು // [1F937]
🤸 ಕಾರ್ಟ್‌ವೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F938]
🤹 ಜಗ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F939]
🤺 ಖಡ್ಗವಿದ್ಯಾಪಟು // [1F93A]
🤼 ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು // [1F93C]
🤽 ವಾಟರ್ ಪೋಲೊ ಆಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F93D]
🤾 ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F93E]
🥀 ಬಾಡಿದ ಹೂವು // [1F940]
🥁 ಡ್ರಮ್ // [1F941]
🥂 ಖಣಖಣಿಸುವ ಗ್ಲಾಸುಗಳು // [1F942]
🥃 ಟಂಬ್ಲರ್ ಗ್ಲಾಸುಗಳು // [1F943]
🥄 ಚಮಚ // [1F944]
🥅 ಗೋಲಿನ ನೆಟ್ // [1F945]
🥇 ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದ ಪದಕ // [1F947]
🥈 ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಪದಕ // [1F948]
🥉 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಪದಕ // [1F949]
🥊 ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೌವ್ // [1F94A]
🥋 ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ // [1F94B]
🥌 ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ // [1F94C]
🥎 ಮೆತ್ತನೆಯ ಚೆಂಡು // [1F94E]
🥏 ಹಾರುವ ಡಿಸ್ಕ್ // [1F94F]
🥐 ಕ್ರ್ವಾಸಾಂತ್ // [1F950]
🥑 ಅವಕಾಡೋ // [1F951]
🥒 ಸೌತೆ // [1F952]
🥓 ಬೆಕಾನ್ // [1F953]
🥔 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ // [1F954]
🥕 ಕ್ಯಾರೆಟ್ // [1F955]
🥖 ಬಗೆಟ್ ಬ್ರೆಡ್ // [1F956]
🥗 ತರಕಾರಿ ಸಲಾಡ್ // [1F957]
🥘 ಶಾಲೋ ಪಾನ್ ಆಹಾರ // [1F958]
🥙 ತುಂಬಿದ ಬ್ರೆಡ್ // [1F959]
🥚 ಮೊಟ್ಟೆ // [1F95A]
🥛 ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು // [1F95B]
🥜 ಶೇಂಗಾ // [1F95C]
🥝 ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು // [1F95D]
🥞 ಪಾನ್‌ಕೇಕ್‌ಗಳು // [1F95E]
🥟 ಡಂಪ್ಲಿಂಗ್ // [1F95F]
🥠 ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಕುಕೀ // [1F960]
🥡 ಟೇಕ್‌ಔಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ // [1F961]
🥢 ಚೋಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ // [1F962]
🥣 ಸ್ಪೂನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೌಲ್ // [1F963]
🥤 ಸ್ಟ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ // [1F964]
🥥 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ // [1F965]
🥦 ಬ್ರೊಕೋಲಿ // [1F966]
🥧 ಪೈ // [1F967]
🥨 ಪ್ರೆಟ್ಜೆಲ್ // [1F968]
🥩 ಮಾಂಸದ ತುಂಡು // [1F969]
🥪 ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್ // [1F96A]
🥫 ಕ್ಯಾನ್ ಆಹಾರ // [1F96B]
🥬 ಹಸಿರಿನ ಎಲೆ // [1F96C]
🥭 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು // [1F96D]
🥮 ಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಕೇಕ್ // [1F96E]
🥯 ಬೇಗಲ್ // [1F96F]
🥰 3 ಹೃದಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗುವಿನ ಮುಖ // [1F970]
🥳 ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮುಖ // [1F973]
🥴 ತಲೆತಿರುಗುವಂತಿರುವ ಮುಖ // [1F974]
🥵 ಉರಿಯ ಮುಖ // [1F975]
🥶 ತಂಪು ಮುಖ // [1F976]
🥺 ಮನವೊಲಿಸುವ ಮುಖ // [1F97A]
🥼 ಲ್ಯಾಬ್ ಕೋಟ್ // [1F97C]
🥽 ಕನ್ನಡಕ // [1F97D]
🥾 ಹೈಕಿಂಗ್ ಬೂಟು // [1F97E]
🥿 ಸಮತಟ್ಟಾದ ಶೂ // [1F97F]
🦀 ಏಡಿ // [1F980]
🦁 ಸಿಂಹದ ಮುಖ // [1F981]
🦂 ಚೇಳು // [1F982]
🦃 ಟಿರ್ಕಿ ಕೋಳಿ // [1F983]
🦄 ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಮುಖ // [1F984]
🦅 ಹದ್ದು // [1F985]
🦆 ಬಾತುಕೋಳಿ // [1F986]
🦇 ಬಾವಲಿ // [1F987]
🦈 ಶಾರ್ಕ್ // [1F988]
🦉 ಗೂಬೆ // [1F989]
🦊 ನರಿ ಮುಖ // [1F98A]
🦋 ಚಿಟ್ಟೆ // [1F98B]
🦌 ಜಿಂಕೆ // [1F98C]
🦍 ಗೊರಿಲ್ಲಾ // [1F98D]
🦎 ಹಲ್ಲಿ // [1F98E]
🦏 ಘೇಂಡಾಮೃಗ // [1F98F]
🦐 ಶ್ರಿಂಪ್ // [1F990]
🦑 ಸ್ಕ್ವಿಡ್ // [1F991]
🦒 ಜಿರಾಫೆ // [1F992]
🦓 ಝೀಬ್ರಾ // [1F993]
🦔 ಹೆಡ್ಜ್‌ಹಾಗ್ // [1F994]
🦕 ಸೌರೊಪಾಡ್ // [1F995]
🦖 ಟಿ-ರೆಕ್ಸ್ // [1F996]
🦗 ಕ್ರಿಕೆಟ್ // [1F997]
🦘 ಕಾಂಗರೂ // [1F998]
🦙 ಲಾಮಾ // [1F999]
🦚 ನವಿಲು // [1F99A]
🦛 ಹಿಪ್ಪೊಪೊಟೊಮಸ್ // [1F99B]
🦜 ಪಂಚವರ್ಣ ಗಿಣಿ // [1F99C]
🦝 ರಕೂನ್ // [1F99D]
🦞 ಲೋಬ್‌ಸ್ಟರ್ // [1F99E]
🦟 ಸೊಳ್ಳೆ // [1F99F]
🦠 ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ // [1F9A0]
🦡 ಬ್ಯಾಡ್ಜರ್ // [1F9A1]
🦢 ಹಂಸ // [1F9A2]
🦰 ಕೆಂಪು ಕೂದಲು // [1F9B0]
🦱 ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು // [1F9B1]
🦲 ಬಕ್ಕ ತಲೆ // [1F9B2]
🦳 ಬಿಳಿ ಕೂದಲು // [1F9B3]
🦴 ಮೂಳೆ // [1F9B4]
🦵 ಕಾಲು // [1F9B5]
🦶 ಪಾದ // [1F9B6]
🦷 ಹಲ್ಲು // [1F9B7]
🦸 ಸೂಪರ್‌ಹೀರೊ // [1F9B8]
🦹 ಸೂಪರ್‌ವಿಲನ್ // [1F9B9]
🧀 ಚೀಸ್ ವೆಡ್ಜ್ // [1F9C0]
🧁 ಕಪ್ ಕೇಕ್ // [1F9C1]
🧂 ಉಪ್ಪು // [1F9C2]
🧐 ಮೊನೊಕಲ್ ಮುಖ // [1F9D0]
🧑 ವಯಸ್ಕರು // [1F9D1]
🧒 ಮಗು // [1F9D2]
🧓 ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಕರು // [1F9D3]
🧔 ಗಡ್ಡಧಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F9D4]
🧕 ತಲೆಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆ // [1F9D5]
🧖 ಹಬೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F9D6]
🧗 ಹತ್ತುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F9D7]
🧘 ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F9D8]
🧙 ಮಂತ್ರವಾದಿ // [1F9D9]
🧚 ಯಕ್ಷೆ // [1F9DA]
🧛 ವ್ಯಾಂಪೈರ್ // [1F9DB]
🧜 ಮತ್ಸ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F9DC]
🧝 ಯಕ್ಷಿಣಿ // [1F9DD]
🧞 ಜಿನೀ // [1F9DE]
🧟 ಜೊಂಬಿ // [1F9DF]
🧠 ಮೆದುಳು // [1F9E0]
🧡 ಕಿತ್ತಳೆ ಹೃದಯ // [1F9E1]
🧢 ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ // [1F9E2]
🧣 ಸ್ಕಾರ್ಫ್ // [1F9E3]
🧤 ಗ್ಲೋವ್ಸ್ // [1F9E4]
🧥 ಕೋಟು // [1F9E5]
🧦 ಸಾಕ್ಸ್ // [1F9E6]
🧧 ಕೆಂಪು ಎನ್ವಲಪ್ // [1F9E7]
🧨 ಪಟಾಕಿ // [1F9E8]
🧩 ಜಿಗ್‌ಸಾ // [1F9E9]
🧪 ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ // [1F9EA]
🧫 ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ // [1F9EB]
🧬 ಡಿಎನ್ಎ // [1F9EC]
🧭 ಕಂಪಾಸ್ // [1F9ED]
🧮 ಅಬಾಕಸ್ // [1F9EE]
🧰 ಪರಿಕರಪೆಟ್ಟಿಗೆ // [1F9F0]
🧱 ಇಟ್ಟಿಗೆ // [1F9F1]
🧲 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ // [1F9F2]
🧳 ಲಗೇಜ್ // [1F9F3]
🧴 ಲೋಷನ್ ಬಾಟಲ್ // [1F9F4]
🧵 ದಾರ // [1F9F5]
🧶 ನೂಲು // [1F9F6]
🧷 ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ // [1F9F7]
🧸 ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ // [1F9F8]
🧹 ಪೊರಕೆ // [1F9F9]
🧺 ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ // [1F9FA]
🧻 ಪೇಪರ್‌ನ ರೋಲ್ // [1F9FB]
🧼 ಸೋಪ್ // [1F9FC]
🧽 ಸ್ಪಾಂಜ್ // [1F9FD]
🧾 ರಸೀದಿ // [1F9FE]
🧿 ನಜರ್ ಅಮುಲೆಟ್ // [1F9FF]
// Country Flags (Regional Indicator Symbols) -- ISO 3166-1 Country Codes
🇦🇨 ಧ್ವಜ: ಅಸೆನ್ಶನ್ ದ್ವೀಪ // [1F1E6 1F1E8] AC
🇦🇩 ಧ್ವಜ: ಅಂಡೋರಾ // [1F1E6 1F1E9] AD
🇦🇪 ಧ್ವಜ: ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ // [1F1E6 1F1EA] AE
🇦🇫 ಧ್ವಜ: ಅಫಘಾನಿಸ್ಥಾನ // [1F1E6 1F1EB] AF
🇦🇬 ಧ್ವಜ: ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬರ್ಬುಡಾ // [1F1E6 1F1EC] AG
🇦🇮 ಧ್ವಜ: ಆಂಗ್ವಿಲ್ಲಾ // [1F1E6 1F1EE] AI
🇦🇱 ಧ್ವಜ: ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ // [1F1E6 1F1F1] AL
🇦🇲 ಧ್ವಜ: ಆರ್ಮೇನಿಯ // [1F1E6 1F1F2] AM
🇦🇴 ಧ್ವಜ: ಅಂಗೋಲಾ // [1F1E6 1F1F4] AO
🇦🇶 ಧ್ವಜ: ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ // [1F1E6 1F1F6] AQ
🇦🇷 ಧ್ವಜ: ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ // [1F1E6 1F1F7] AR
🇦🇸 ಧ್ವಜ: ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಮೋವಾ // [1F1E6 1F1F8] AS
🇦🇹 ಧ್ವಜ: ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ // [1F1E6 1F1F9] AT
🇦🇺 ಧ್ವಜ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ // [1F1E6 1F1FA] AU
🇦🇼 ಧ್ವಜ: ಅರುಬಾ // [1F1E6 1F1FC] AW
🇦🇽 ಧ್ವಜ: ಆಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು // [1F1E6 1F1FD] AX
🇦🇿 ಧ್ವಜ: ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ // [1F1E6 1F1FF] AZ
🇧🇦 ಧ್ವಜ: ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ // [1F1E7 1F1E6] BA
🇧🇧 ಧ್ವಜ: ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ // [1F1E7 1F1E7] BB
🇧🇩 ಧ್ವಜ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ // [1F1E7 1F1E9] BD
🇧🇪 ಧ್ವಜ: ಬೆಲ್ಜಿಯಮ್ // [1F1E7 1F1EA] BE
🇧🇫 ಧ್ವಜ: ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ // [1F1E7 1F1EB] BF
🇧🇬 ಧ್ವಜ: ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ // [1F1E7 1F1EC] BG
🇧🇭 ಧ್ವಜ: ಬಹ್ರೇನ್ // [1F1E7 1F1ED] BH
🇧🇮 ಧ್ವಜ: ಬುರುಂಡಿ // [1F1E7 1F1EE] BI
🇧🇯 ಧ್ವಜ: ಬೆನಿನ್ // [1F1E7 1F1EF] BJ
🇧🇱 ಧ್ವಜ: ಸೇಂಟ್ ಬಾರ್ಥೆಲೆಮಿ // [1F1E7 1F1F1] BL
🇧🇲 ಧ್ವಜ: ಬರ್ಮುಡಾ // [1F1E7 1F1F2] BM
🇧🇳 ಧ್ವಜ: ಬ್ರೂನಿ // [1F1E7 1F1F3] BN
🇧🇴 ಧ್ವಜ: ಬೊಲಿವಿಯಾ // [1F1E7 1F1F4] BO
🇧🇶 ಧ್ವಜ: ಕೆರೀಬಿಯನ್ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ // [1F1E7 1F1F6] BQ
🇧🇷 ಧ್ವಜ: ಬ್ರೆಜಿಲ್ // [1F1E7 1F1F7] BR
🇧🇸 ಧ್ವಜ: ಬಹಾಮಾಸ್ // [1F1E7 1F1F8] BS
🇧🇹 ಧ್ವಜ: ಭೂತಾನ್ // [1F1E7 1F1F9] BT
🇧🇻 ಧ್ವಜ: ಬೋವೆಟ್ ದ್ವೀಪ // [1F1E7 1F1FB] BV
🇧🇼 ಧ್ವಜ: ಬೋಟ್ಸ್‌ವಾನಾ // [1F1E7 1F1FC] BW
🇧🇾 ಧ್ವಜ: ಬೆಲಾರಸ್ // [1F1E7 1F1FE] BY
🇧🇿 ಧ್ವಜ: ಬೆಲಿಜ್ // [1F1E7 1F1FF] BZ
🇨🇦 ಧ್ವಜ: ಕೆನಡಾ // [1F1E8 1F1E6] CA
🇨🇨 ಧ್ವಜ: ಕೊಕೊಸ್ (ಕೀಲಿಂಗ್) ದ್ವೀಪಗಳು // [1F1E8 1F1E8] CC
🇨🇩 ಧ್ವಜ: ಕಾಂಗೋ - ಕಿನ್ಶಾಸಾ // [1F1E8 1F1E9] CD
🇨🇫 ಧ್ವಜ: ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗಣರಾಜ್ಯ // [1F1E8 1F1EB] CF
🇨🇬 ಧ್ವಜ: ಕಾಂಗೋ - ಬ್ರಾಜಾವಿಲ್ಲೇ // [1F1E8 1F1EC] CG
🇨🇭 ಧ್ವಜ: ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ // [1F1E8 1F1ED] CH
🇨🇮 ಧ್ವಜ: ಕೋತ್‌ ದಿವಾರ್‍ // [1F1E8 1F1EE] CI
🇨🇰 ಧ್ವಜ: ಕುಕ್ ದ್ವೀಪಗಳು // [1F1E8 1F1F0] CK
🇨🇱 ಧ್ವಜ: ಚಿಲಿ // [1F1E8 1F1F1] CL
🇨🇲 ಧ್ವಜ: ಕ್ಯಾಮರೂನ್ // [1F1E8 1F1F2] CM
🇨🇳 ಧ್ವಜ: ಚೀನಾ // [1F1E8 1F1F3] CN
🇨🇴 ಧ್ವಜ: ಕೊಲಂಬಿಯಾ // [1F1E8 1F1F4] CO
🇨🇵 ಧ್ವಜ: ಕ್ಲಿಪ್ಪರ್‌ಟಾನ್ ದ್ವೀಪ // [1F1E8 1F1F5] CP
🇨🇷 ಧ್ವಜ: ಕೊಸ್ಟಾ ರಿಕಾ // [1F1E8 1F1F7] CR
🇨🇺 ಧ್ವಜ: ಕ್ಯೂಬಾ // [1F1E8 1F1FA] CU
🇨🇻 ಧ್ವಜ: ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ // [1F1E8 1F1FB] CV
🇨🇼 ಧ್ವಜ: ಕುರಾಕಾವ್ // [1F1E8 1F1FC] CW
🇨🇽 ಧ್ವಜ: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ್ವೀಪ // [1F1E8 1F1FD] CX
🇨🇾 ಧ್ವಜ: ಸೈಪ್ರಸ್ // [1F1E8 1F1FE] CY
🇨🇿 ಧ್ವಜ: ಝೆಕಿಯಾ // [1F1E8 1F1FF] CZ
🇩🇪 ಧ್ವಜ: ಜರ್ಮನಿ // [1F1E9 1F1EA] DE
🇩🇬 ಧ್ವಜ: ಡೈಗೋ ಗಾರ್ಸಿಯ // [1F1E9 1F1EC] DG
🇩🇯 ಧ್ವಜ: ಜಿಬೂಟಿ // [1F1E9 1F1EF] DJ
🇩🇰 ಧ್ವಜ: ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ // [1F1E9 1F1F0] DK
🇩🇲 ಧ್ವಜ: ಡೊಮಿನಿಕಾ // [1F1E9 1F1F2] DM
🇩🇴 ಧ್ವಜ: ಡೊಮೆನಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ // [1F1E9 1F1F4] DO
🇩🇿 ಧ್ವಜ: ಅಲ್ಜೀರಿಯ // [1F1E9 1F1FF] DZ
🇪🇦 ಧ್ವಜ: ಸೆಯುಟಾ ಹಾಗೂ ಮೆಲಿಲ್ಲಾ // [1F1EA 1F1E6] EA
🇪🇨 ಧ್ವಜ: ಈಕ್ವೆಡಾರ್ // [1F1EA 1F1E8] EC
🇪🇪 ಧ್ವಜ: ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ // [1F1EA 1F1EA] EE
🇪🇬 ಧ್ವಜ: ಈಜಿಪ್ಟ್ // [1F1EA 1F1EC] EG
🇪🇭 ಧ್ವಜ: ಪಶ್ಚಿಮ ಸಹಾರಾ // [1F1EA 1F1ED] EH
🇪🇷 ಧ್ವಜ: ಎರಿಟ್ರಿಯಾ // [1F1EA 1F1F7] ER
🇪🇸 ಧ್ವಜ: ಸ್ಪೇನ್ // [1F1EA 1F1F8] ES
🇪🇹 ಧ್ವಜ: ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ // [1F1EA 1F1F9] ET
🇪🇺 ಧ್ವಜ: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ // [1F1EA 1F1FA] EU
🇫🇮 ಧ್ವಜ: ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ // [1F1EB 1F1EE] FI
🇫🇯 ಧ್ವಜ: ಫಿಜಿ // [1F1EB 1F1EF] FJ
🇫🇰 ಧ್ವಜ: ಫಾಕ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು // [1F1EB 1F1F0] FI
🇫🇲 ಧ್ವಜ: ಮೈಕ್ರೋನೇಶಿಯಾ // [1F1EB 1F1F2] FM
🇫🇴 ಧ್ವಜ: ಫರೋ ದ್ವೀಪಗಳು // [1F1EB 1F1F4] FO
🇫🇷 ಧ್ವಜ: ಫ್ರಾನ್ಸ್ // [1F1EB 1F1F7] FR
🇬🇦 ಧ್ವಜ: ಗೆಬೊನ್ // [1F1EC 1F1E6] GA
🇬🇧 ಧ್ವಜ: ಬ್ರಿಟನ್/ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ // [1F1EC 1F1E7] GB
🇬🇩 ಧ್ವಜ: ಗ್ರೆನೆಡಾ // [1F1EC 1F1E9] GD
🇬🇪 ಧ್ವಜ: ಜಾರ್ಜಿಯಾ // [1F1EC 1F1EA] GE
🇬🇫 ಧ್ವಜ: ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಯಾನಾ // [1F1EC 1F1EB] GF
🇬🇬 ಧ್ವಜ: ಗುರ್ನ್‌ಸೆ // [1F1EC 1F1EC] GG
🇬🇭 ಧ್ವಜ: ಘಾನಾ // [1F1EC 1F1ED] GH
🇬🇮 ಧ್ವಜ: ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ // [1F1EC 1F1EE] GI
🇬🇱 ಧ್ವಜ: ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ // [1F1EC 1F1F1] GL
🇬🇲 ಧ್ವಜ: ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ // [1F1EC 1F1F2] GM
🇬🇳 ಧ್ವಜ: ಗಿನಿ // [1F1EC 1F1F3] GN
🇬🇵 ಧ್ವಜ: ಗುಡೆಲೋಪ್ // [1F1EC 1F1F5] GP
🇬🇶 ಧ್ವಜ: ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿ // [1F1EC 1F1F6] GQ
🇬🇷 ಧ್ವಜ: ಗ್ರೀಸ್ // [1F1EC 1F1F7] GR
🇬🇸 ಧ್ವಜ: ದಕ್ಷಿಣ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಯಾಂಡ್‍ವಿಚ್ ದ್ವೀಪಗಳು // [1F1EC 1F1F8] GS
🇬🇹 ಧ್ವಜ: ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ // [1F1EC 1F1F9] GT
🇬🇺 ಧ್ವಜ: ಗುವಾಮ್ // [1F1EC 1F1FA] GU
🇬🇼 ಧ್ವಜ: ಗಿನಿ-ಬಿಸ್ಸಾವ್ // [1F1EC 1F1FC] GW
🇬🇾 ಧ್ವಜ: ಗಯಾನಾ // [1F1EC 1F1FE] GY
🇭🇰 ಧ್ವಜ: ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ SAR ಚೈನಾ // [1F1ED 1F1F0] HK
🇭🇲 ಧ್ವಜ: ಹರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್‌ಡೋನಾಲ್ಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು // [1F1ED 1F1F2] HM
🇭🇳 ಧ್ವಜ: ಹೊಂಡುರಾಸ್ // [1F1ED 1F1F3] HN
🇭🇷 ಧ್ವಜ: ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ // [1F1ED 1F1F7] HR
🇭🇹 ಧ್ವಜ: ಹೈಟಿ // [1F1ED 1F1F9] HT
🇭🇺 ಧ್ವಜ: ಹಂಗೇರಿ // [1F1ED 1F1FA] HU
🇮🇨 ಧ್ವಜ: ಕ್ಯಾನರಿ ದ್ವೀಪಗಳು // [1F1EE 1F1E8] IC
🇮🇩 ಧ್ವಜ: ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾ // [1F1EE 1F1E9] ID
🇮🇪 ಧ್ವಜ: ಐರ್ಲೆಂಡ್ // [1F1EE 1F1EA] IE
🇮🇱 ಧ್ವಜ: ಇಸ್ರೇಲ್ // [1F1EE 1F1F1] IL
🇮🇲 ಧ್ವಜ: ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ // [1F1EE 1F1F2] IM
🇮🇳 ಧ್ವಜ: ಭಾರತ // [1F1EE 1F1F3] IN
🇮🇴 ಧ್ವಜ: ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪ್ರದೇಶ // [1F1EE 1F1F4] IO
🇮🇶 ಧ್ವಜ: ಇರಾಕ್ // [1F1EE 1F1F6] IQ
🇮🇷 ಧ್ವಜ: ಇರಾನ್ // [1F1EE 1F1F7] IR
🇮🇸 ಧ್ವಜ: ಐಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ // [1F1EE 1F1F8] IS
🇮🇹 ಧ್ವಜ: ಇಟಲಿ // [1F1EE 1F1F9] IT
🇯🇪 ಧ್ವಜ: ಜೆರ್ಸಿ // [1F1EF 1F1EA] JE
🇯🇲 ಧ್ವಜ: ಜಮೈಕಾ // [1F1EF 1F1F2] JM
🇯🇴 ಧ್ವಜ: ಜೋರ್ಡಾನ್ // [1F1EF 1F1F4] JO
🇯🇵 ಧ್ವಜ: ಜಪಾನ್ // [1F1EF 1F1F5] JP
🇰🇪 ಧ್ವಜ: ಕೀನ್ಯಾ // [1F1F0 1F1EA] KE
🇰🇬 ಧ್ವಜ: ಕಿರ್ಗಿಸ್ಥಾನ್ // [1F1F0 1F1EC] KG
🇰🇭 ಧ್ವಜ: ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ // [1F1F0 1F1ED] KH
🇰🇮 ಧ್ವಜ: ಕಿರಿಬಾಟಿ // [1F1F0 1F1EE] KI
🇰🇲 ಧ್ವಜ: ಕೊಮೊರೊಸ್ // [1F1F0 1F1F2] KM
🇰🇳 ಧ್ವಜ: ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ // [1F1F0 1F1F3] KN
🇰🇵 ಧ್ವಜ: ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ // [1F1F0 1F1F5] KP
🇰🇷 ಧ್ವಜ: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ // [1F1F0 1F1F7] KR
🇰🇼 ಧ್ವಜ: ಕುವೈತ್ // [1F1F0 1F1FC] KW
🇰🇾 ಧ್ವಜ: ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು // [1F1F0 1F1FE] KY
🇰🇿 ಧ್ವಜ: ಕಝಾಕಿಸ್ಥಾನ್ // [1F1F0 1F1FF] KZ
🇱🇦 ಧ್ವಜ: ಲಾವೋಸ್ // [1F1F1 1F1E6] LA
🇱🇧 ಧ್ವಜ: ಲೆಬನಾನ್ // [1F1F1 1F1E7] LB
🇱🇨 ಧ್ವಜ: ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ // [1F1F1 1F1E8] LC
🇱🇮 ಧ್ವಜ: ಲಿಚೆನ್‌ಸ್ಟೈನ್ // [1F1F1 1F1EE] LI
🇱🇰 ಧ್ವಜ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ // [1F1F1 1F1F0] LK
🇱🇷 ಧ್ವಜ: ಲಿಬೇರಿಯಾ // [1F1F1 1F1F7] LR
🇱🇸 ಧ್ವಜ: ಲೆಸೊಥೊ // [1F1F1 1F1F8] LS
🇱🇹 ಧ್ವಜ: ಲಿಥುವೇನಿಯಾ // [1F1F1 1F1F9] LT
🇱🇺 ಧ್ವಜ: ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ // [1F1F1 1F1FA] LU
🇱🇻 ಧ್ವಜ: ಲಾಟ್ವಿಯಾ // [1F1F1 1F1FB] LV
🇱🇾 ಧ್ವಜ: ಲಿಬಿಯಾ // [1F1F1 1F1FE] LY
🇲🇦 ಧ್ವಜ: ಮೊರಾಕ್ಕೊ // [1F1F2 1F1E6] MA
🇲🇨 ಧ್ವಜ: ಮೊನಾಕೊ // [1F1F2 1F1E8] MC
🇲🇩 ಧ್ವಜ: ಮೊಲ್ಡೋವಾ // [1F1F2 1F1E9] MD
🇲🇪 ಧ್ವಜ: ಮೊಂಟೆನೆಗ್ರೋ // [1F1F2 1F1EA] ME
🇲🇫 ಧ್ವಜ: ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ // [1F1F2 1F1EB] MF
🇲🇬 ಧ್ವಜ: ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ // [1F1F2 1F1EC] MG
🇲🇭 ಧ್ವಜ: ಮಾರ್ಷಲ್ ದ್ವೀಪಗಳು // [1F1F2 1F1ED] MH
🇲🇰 ಧ್ವಜ: ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾ // [1F1F2 1F1F0] MK
🇲🇱 ಧ್ವಜ: ಮಾಲಿ // [1F1F2 1F1F1] ML
🇲🇲 ಧ್ವಜ: ಮಯನ್ಮಾರ್ (ಬರ್ಮಾ) // [1F1F2 1F1F2] MM
🇲🇳 ಧ್ವಜ: ಮಂಗೋಲಿಯಾ // [1F1F2 1F1F3] MN
🇲🇴 ಧ್ವಜ: ಮಕಾವು SAR ಚೈನಾ // [1F1F2 1F1F4] MO
🇲🇵 ಧ್ವಜ: ಉತ್ತರ ಮರಿಯಾನಾ ದ್ವೀಪಗಳು // [1F1F2 1F1F5] MP
🇲🇶 ಧ್ವಜ: ಮಾರ್ಟಿನಿಕ್ // [1F1F2 1F1F6] MQ
🇲🇷 ಧ್ವಜ: ಮಾರಿಟೇನಿಯಾ // [1F1F2 1F1F7] MR
🇲🇸 ಧ್ವಜ: ಮಾಂಟ್‌ಸೆರಟ್ // [1F1F2 1F1F8] MS
🇲🇹 ಧ್ವಜ: ಮಾಲ್ಟಾ // [1F1F2 1F1F9] MT
🇲🇺 ಧ್ವಜ: ಮಾರಿಷಸ್ // [1F1F2 1F1FA] MU
🇲🇻 ಧ್ವಜ: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ // [1F1F2 1F1FB] MV
🇲🇼 ಧ್ವಜ: ಮಲಾವಿ // [1F1F2 1F1FC] MW
🇲🇽 ಧ್ವಜ: ಮೆಕ್ಸಿಕೊ // [1F1F2 1F1FD] MX
🇲🇾 ಧ್ವಜ: ಮಲೇಶಿಯಾ // [1F1F2 1F1FE] MY
🇲🇿 ಧ್ವಜ: ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ // [1F1F2 1F1FF] MZ
🇳🇦 ಧ್ವಜ: ನಮೀಬಿಯಾ // [1F1F3 1F1E6] NA
🇳🇨 ಧ್ವಜ: ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲಿಡೋನಿಯಾ // [1F1F3 1F1E8] NC
🇳🇪 ಧ್ವಜ: ನೈಜರ್ // [1F1F3 1F1EA] NE
🇳🇫 ಧ್ವಜ: ನಾರ್ಫೋಕ್ ದ್ವೀಪ // [1F1F3 1F1EB] NF
🇳🇬 ಧ್ವಜ: ನೈಜೀರಿಯಾ // [1F1F3 1F1EC] NG
🇳🇮 ಧ್ವಜ: ನಿಕಾರಾಗುವಾ // [1F1F3 1F1EE] NI
🇳🇱 ಧ್ವಜ: ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ // [1F1F3 1F1F1] NL
🇳🇴 ಧ್ವಜ: ನಾರ್ವೆ // [1F1F3 1F1F4] NO
🇳🇵 ಧ್ವಜ: ನೇಪಾಳ // [1F1F3 1F1F5] NP
🇳🇷 ಧ್ವಜ: ನೌರು // [1F1F3 1F1F7] NR
🇳🇺 ಧ್ವಜ: ನಿಯು // [1F1F3 1F1FA] NU
🇳🇿 ಧ್ವಜ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ // [1F1F3 1F1FF] NZ
🇴🇲 ಧ್ವಜ: ಓಮನ್ // [1F1F4 1F1F2] OM
🇵🇦 ಧ್ವಜ: ಪನಾಮಾ // [1F1F5 1F1E6] PA
🇵🇪 ಧ್ವಜ: ಪೆರು // [1F1F5 1F1EA] PE
🇵🇫 ಧ್ವಜ: ಫ್ರೆಂಚ್ ಪಾಲಿನೇಷ್ಯಾ // [1F1F5 1F1EB] PF
🇵🇬 ಧ್ವಜ: ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾ // [1F1F5 1F1EC] PG
🇵🇭 ಧ್ವಜ: ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ // [1F1F5 1F1ED] PH
🇵🇰 ಧ್ವಜ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ // [1F1F5 1F1F0] PK
🇵🇱 ಧ್ವಜ: ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ // [1F1F5 1F1F1] PL
🇵🇲 ಧ್ವಜ: ಸೇಂಟ್ ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ವೆಲನ್ // [1F1F5 1F1F2] PM
🇵🇳 ಧ್ವಜ: ಪಿಟ್‌ಕೈರ್ನ್ ದ್ವೀಪಗಳು // [1F1F5 1F1F3] PN
🇵🇷 ಧ್ವಜ: ಪ್ಯೂರ್ಟೋ ರಿಕೊ // [1F1F5 1F1F7] PR
🇵🇸 ಧ್ವಜ: ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಟೇನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು // [1F1F5 1F1F8] PS
🇵🇹 ಧ್ವಜ: ಪೋರ್ಚುಗಲ್ // [1F1F5 1F1F9] PT
🇵🇼 ಧ್ವಜ: ಪಲಾವು // [1F1F5 1F1FC] PW
🇵🇾 ಧ್ವಜ: ಪರಾಗ್ವೇ // [1F1F5 1F1FE] PY
🇶🇦 ಧ್ವಜ: ಖತಾರ್ // [1F1F6 1F1E6] QA
🇷🇪 ಧ್ವಜ: ರಿಯೂನಿಯನ್ // [1F1F7 1F1EA] RE
🇷🇴 ಧ್ವಜ: ರೊಮೇನಿಯಾ // [1F1F7 1F1F4] RO
🇷🇸 ಧ್ವಜ: ಸೆರ್ಬಿಯಾ // [1F1F7 1F1F8] RS
🇷🇺 ಧ್ವಜ: ರಷ್ಯಾ // [1F1F7 1F1FA] RU
🇷🇼 ಧ್ವಜ: ರುವಾಂಡಾ // [1F1F7 1F1FC] RW
🇸🇦 ಧ್ವಜ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ // [1F1F8 1F1E6] SA
🇸🇧 ಧ್ವಜ: ಸಾಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು // [1F1F8 1F1E7] SB
🇸🇨 ಧ್ವಜ: ಸೀಶೆಲ್ಲೆಸ್ // [1F1F8 1F1E8] SC
🇸🇩 ಧ್ವಜ: ಸುಡಾನ್ // [1F1F8 1F1E9] SD
🇸🇪 ಧ್ವಜ: ಸ್ವೀಡನ್ // [1F1F8 1F1EA] SE
🇸🇬 ಧ್ವಜ: ಸಿಂಗಾಪುರ್ // [1F1F8 1F1EC] SG
🇸🇭 ಧ್ವಜ: ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ // [1F1F8 1F1ED] SH
🇸🇮 ಧ್ವಜ: ಸ್ಲೋವೇನಿಯಾ // [1F1F8 1F1EE] SI
🇸🇯 ಧ್ವಜ: ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಮೆಯನ್ // [1F1F8 1F1EF] SJ
🇸🇰 ಧ್ವಜ: ಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ // [1F1F8 1F1F0] SK
🇸🇱 ಧ್ವಜ: ಸಿಯೆರ್ರಾ ಲಿಯೋನ್ // [1F1F8 1F1F1] SL
🇸🇲 ಧ್ವಜ: ಸ್ಯಾನ್ ಮೆರಿನೋ // [1F1F8 1F1F2] SM
🇸🇳 ಧ್ವಜ: ಸೆನೆಗಲ್ // [1F1F8 1F1F3] SN
🇸🇴 ಧ್ವಜ: ಸೊಮಾಲಿಯಾ // [1F1F8 1F1F4] SO
🇸🇷 ಧ್ವಜ: ಸುರಿನಾಮ್ // [1F1F8 1F1F7] SR
🇸🇸 ಧ್ವಜ: ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ // [1F1F8 1F1F8] SS
🇸🇹 ಧ್ವಜ: ಸಾವೋ ಟೋಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಿ // [1F1F8 1F1F9] ST
🇸🇻 ಧ್ವಜ: ಎಲ್ ಸಾಲ್ವೇಡಾರ್ // [1F1F8 1F1FB] SV
🇸🇽 ಧ್ವಜ: ಸಿಂಟ್ ಮಾರ್ಟೆನ್ // [1F1F8 1F1FD] SX
🇸🇾 ಧ್ವಜ: ಸಿರಿಯಾ // [1F1F8 1F1FE] SY
🇸🇿 ಧ್ವಜ: ಸ್ವಾಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ // [1F1F8 1F1FF] SZ
🇹🇦 ಧ್ವಜ: ಟ್ರಿಸ್ತನ್ ಡಾ ಕುನ್ಹಾ // [1F1F9 1F1E6] TA
🇹🇨 ಧ್ವಜ: ಟರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೈಕೋಸ್ ದ್ವೀಪಗಳು // [1F1F9 1F1E8] TC
🇹🇩 ಧ್ವಜ: ಚಾದ್ // [1F1F9 1F1E9] TD
🇹🇫 ಧ್ವಜ: ಫ್ರೆಂಚ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು // [1F1F9 1F1EB] TF
🇹🇬 ಧ್ವಜ: ಟೋಗೋ // [1F1F9 1F1EC] TG
🇹🇭 ಧ್ವಜ: ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ // [1F1F9 1F1ED] TH
🇹🇯 ಧ್ವಜ: ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್ // [1F1F9 1F1EF] TJ
🇹🇰 ಧ್ವಜ: ಟೊಕೆಲಾವ್ // [1F1F9 1F1F0] TK
🇹🇱 ಧ್ವಜ: ಪೂರ್ವ ತಿಮೋರ್ // [1F1F9 1F1F1] TL
🇹🇲 ಧ್ವಜ: ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ // [1F1F9 1F1F2] TM
🇹🇳 ಧ್ವಜ: ಟುನೀಶಿಯ // [1F1F9 1F1F3] TN
🇹🇴 ಧ್ವಜ: ಟೊಂಗಾ // [1F1F9 1F1F4] TO
🇹🇷 ಧ್ವಜ: ಟರ್ಕಿ // [1F1F9 1F1F7] TR
🇹🇹 ಧ್ವಜ: ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೊ // [1F1F9 1F1F9] TT
🇹🇻 ಧ್ವಜ: ಟುವಾಲು // [1F1F9 1F1FB] TV
🇹🇼 ಧ್ವಜ: ತೈವಾನ್ // [1F1F9 1F1FC] TW
🇹🇿 ಧ್ವಜ: ತಾಂಜೇನಿಯಾ // [1F1F9 1F1FF] TZ
🇺🇦 ಧ್ವಜ: ಉಕ್ರೈನ್ // [1F1FA 1F1E6] UA
🇺🇬 ಧ್ವಜ: ಉಗಾಂಡಾ // [1F1FA 1F1EC] UG
🇺🇲 ಧ್ವಜ: ಯುಎಸ್‌ ಔಟ್‌ಲೇಯಿಂಗ್ ದ್ವೀಪಗಳು // [1F1FA 1F1F2] UM
🇺🇳 ಧ್ವಜ: ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು // [1F1FA 1F1F3] UN
🇺🇸 ಧ್ವಜ: ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ // [1F1FA 1F1F8] US
🇺🇾 ಧ್ವಜ: ಉರುಗ್ವೆ // [1F1FA 1F1FE] UY
🇺🇿 ಧ್ವಜ: ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ಥಾನ್ // [1F1FA 1F1FF] UZ
🇻🇦 ಧ್ವಜ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ // [1F1FB 1F1E6] VA
🇻🇨 ಧ್ವಜ: ಸೇಂಟ್. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನೆಡೈನ್ಸ್ // [1F1FB 1F1E8] VC
🇻🇪 ಧ್ವಜ: ವೆನೆಜುವೆಲಾ // [1F1FB 1F1EA] VE
🇻🇬 ಧ್ವಜ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು // [1F1FB 1F1EC] VG
🇻🇮 ಧ್ವಜ: ಯು.ಎಸ್. ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು // [1F1FB 1F1EE] VI
🇻🇳 ಧ್ವಜ: ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ // [1F1FB 1F1F3] VN
🇻🇺 ಧ್ವಜ: ವನೌಟು // [1F1FB 1F1FA] VU
🇼🇫 ಧ್ವಜ: ವಾಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಫುಟುನಾ // [1F1FC 1F1EB] WF
🇼🇸 ಧ್ವಜ: ಸಮೋವಾ // [1F1FC 1F1F8] WS
🇽🇰 ಧ್ವಜ: ಕೊಸೊವೊ // [1F1FD 1F1F0] XK
🇾🇪 ಧ್ವಜ: ಯೆಮನ್ // [1F1FE 1F1EA] YE
🇾🇹 ಧ್ವಜ: ಮಯೊಟ್ಟೆ // [1F1FE 1F1F9] YT
🇿🇦 ಧ್ವಜ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ // [1F1FF 1F1E6] ZA
🇿🇲 ಧ್ವಜ: ಜಾಂಬಿಯ // [1F1FF 1F1F2] ZM
🇿🇼 ಧ್ವಜ: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ // [1F1FF 1F1FC] ZW
// Subdivision Flags -- ISO 3166-2 Subdivision Codes
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ಧ್ವಜ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ // [1F3F4 E0067 E0062 E0065 E006E E0067 E007F]
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 ಧ್ವಜ: ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ // [1F3F4 E0067 E0062 E0073 E0063 E0074 E007F]
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ಧ್ವಜ: ವೇಲ್ಸ್‌ // [1F3F4 E0067 E0062 E0077 E006C E0073 E007F]
// Keycaps (NOTE: keycap 10 is a single Unicode codepoint)
#️⃣ ಕೀಕ್ಯಾಪ್: # // [0023 FE0F 20E3]
*️⃣ ಕೀಕ್ಯಾಪ್: * // [002A FE0F 20E3]
0️⃣ ಕೀಕ್ಯಾಪ್: 0 // [0030 FE0F 20E3]
1️⃣ ಕೀಕ್ಯಾಪ್: 1 // [0031 FE0F 20E3]
2️⃣ ಕೀಕ್ಯಾಪ್: 2 // [0032 FE0F 20E3]
3️⃣ ಕೀಕ್ಯಾಪ್: 3 // [0033 FE0F 20E3]
4️⃣ ಕೀಕ್ಯಾಪ್: 4 // [0034 FE0F 20E3]
5️⃣ ಕೀಕ್ಯಾಪ್: 5 // [0035 FE0F 20E3]
6️⃣ ಕೀಕ್ಯಾಪ್: 6 // [0036 FE0F 20E3]
7️⃣ ಕೀಕ್ಯಾಪ್: 7 // [0037 FE0F 20E3]
8️⃣ ಕೀಕ್ಯಾಪ್: 8 // [0038 FE0F 20E3]
9️⃣ ಕೀಕ್ಯಾಪ್: 9 // [0039 FE0F 20E3]
// Emoji ZWJ Sequence: Family
👩‍❤‍💋‍👨 ಚುಂಬನ: ಮಹಿಳೆ, ಪುರುಷ // [1F469 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F468]
👨‍❤‍💋‍👨 ಚುಂಬನ: ಪುರುಷ, ಪುರುಷ // [1F468 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F468]
👩‍❤‍💋‍👩 ಚುಂಬನ: ಮಹಿಳೆ, ಮಹಿಳೆ // [1F469 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F469]
👩‍❤‍👨 ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿ: ಮಹಿಳೆ, ಪುರುಷ // [1F469 200D 2764 200D 1F468]
👨‍❤‍👨 ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿ: ಪುರುಷ, ಪುರುಷ // [1F468 200D 2764 200D 1F468]
👩‍❤‍👩 ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿ: ಮಹಿಳೆ, ಮಹಿಳೆ // [1F469 200D 2764 200D 1F469]
👨‍👩‍👦 ಕುಟುಂಬ: ಪುರುಷ, ಮಹಿಳೆ, ಹುಡುಗ // [1F468 200D 1F469 200D 1F466]
👨‍👩‍👧 ಕುಟುಂಬ: ಪುರುಷ, ಮಹಿಳೆ, ಹುಡುಗಿ // [1F468 200D 1F469 200D 1F467]
👨‍👩‍👧‍👦 ಕುಟುಂಬ: ಪುರುಷ, ಮಹಿಳೆ, ಹುಡುಗಿ, ಹುಡುಗ // [1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466]
👨‍👩‍👦‍👦 ಕುಟುಂಬ: ಪುರುಷ, ಮಹಿಳೆ, ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗ // [1F468 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466]
👨‍👩‍👧‍👧 ಕುಟುಂಬ: ಪುರುಷ, ಮಹಿಳೆ, ಹುಡುಗಿ, ಹುಡುಗಿ // [1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467]
👨‍👨‍👦 ಕುಟುಂಬ: ಪುರುಷ, ಪುರುಷ, ಹುಡುಗ // [1F468 200D 1F468 200D 1F466]
👨‍👨‍👧 ಕುಟುಂಬ: ಪುರುಷ, ಪುರುಷ, ಹುಡುಗಿ // [1F468 200D 1F468 200D 1F467]
👨‍👨‍👧‍👦 ಕುಟುಂಬ: ಪುರುಷ, ಪುರುಷ, ಹುಡುಗಿ, ಹುಡುಗ // [1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F466]
👨‍👨‍👦‍👦 ಕುಟುಂಬ: ಪುರುಷ, ಪುರುಷ, ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗ // [1F468 200D 1F468 200D 1F466 200D 1F466]
👨‍👨‍👧‍👧 ಕುಟುಂಬ: ಪುರುಷ, ಪುರುಷ, ಹುಡುಗಿ, ಹುಡುಗಿ // [1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F467]
👩‍👩‍👦 ಕುಟುಂಬ: ಮಹಿಳೆ, ಮಹಿಳೆ, ಹುಡುಗ // [1F469 200D 1F469 200D 1F466]
👩‍👩‍👧 ಕುಟುಂಬ: ಮಹಿಳೆ, ಮಹಿಳೆ, ಹುಡುಗಿ // [1F469 200D 1F469 200D 1F467]
👩‍👩‍👧‍👦 ಕುಟುಂಬ: ಮಹಿಳೆ, ಮಹಿಳೆ, ಹುಡುಗಿ, ಹುಡುಗ // [1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466]
👩‍👩‍👦‍👦 ಕುಟುಂಬ: ಮಹಿಳೆ, ಮಹಿಳೆ, ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗ // [1F469 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466]
👩‍👩‍👧‍👧 ಕುಟುಂಬ: ಮಹಿಳೆ, ಮಹಿಳೆ, ಹುಡುಗಿ, ಹುಡುಗಿ // [1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467]
👨‍👦 ಕುಟುಂಬ: ಪುರುಷ, ಹುಡುಗ // [1F468 200D 1F466]
👨‍👦‍👦 ಕುಟುಂಬ: ಪುರುಷ, ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗ // [1F468 200D 1F466 200D 1F466]
👨‍👧 ಕುಟುಂಬ: ಪುರುಷ, ಹುಡುಗಿ // [1F468 200D 1F467]
👨‍👧‍👦 ಕುಟುಂಬ: ಪುರುಷ, ಹುಡುಗಿ, ಹುಡುಗ // [1F468 200D 1F467 200D 1F466]
👨‍👧‍👧 ಕುಟುಂಬ: ಪುರುಷ, ಹುಡುಗಿ, ಹುಡುಗಿ // [1F468 200D 1F467 200D 1F467]
👩‍👦 ಕುಟುಂಬ: ಮಹಿಳೆ, ಹುಡುಗ // [1F469 200D 1F466]
👩‍👦‍👦 ಕುಟುಂಬ: ಮಹಿಳೆ, ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗ // [1F469 200D 1F466 200D 1F466]
👩‍👧 ಕುಟುಂಬ: ಮಹಿಳೆ, ಹುಡುಗಿ // [1F469 200D 1F467]
👩‍👧‍👦 ಕುಟುಂಬ: ಮಹಿಳೆ, ಹುಡುಗಿ, ಹುಡುಗ // [1F469 200D 1F467 200D 1F466]
👩‍👧‍👧 ಕುಟುಂಬ: ಮಹಿಳೆ, ಹುಡುಗಿ, ಹುಡುಗಿ // [1F469 200D 1F467 200D 1F467]
// Emoji ZWJ Sequence: Gendered Role, with object
👨‍⚕ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ // [1F468 200D 2695]
👩‍⚕ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ // [1F469 200D 2695]
👨‍⚖ ಪುರುಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು // [1F468 200D 2696]
👩‍⚖ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು // [1F469 200D 2696]
👨‍✈ ಪುರುಷ ಪೈಲಟ್ // [1F468 200D 2708]
👩‍✈ ಮಹಿಳಾ ಪೈಲಟ್ // [1F469 200D 2708]
👨‍🌾 ಕೃಷಿಕ // [1F468 200D 1F33E]
👩‍🌾 ಕೃಷಿಕ ಮಹಿಳೆ // [1F469 200D 1F33E]
👨‍🍳 ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷ // [1F468 200D 1F373]
👩‍🍳 ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀ // [1F469 200D 1F373]
👨‍🎓 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ // [1F468 200D 1F393]
👩‍🎓 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ // [1F469 200D 1F393]
👨‍🎤 ಗಾಯಕ // [1F468 200D 1F3A4]
👩‍🎤 ಗಾಯಕಿ // [1F469 200D 1F3A4]
👨‍🎨 ಕಲಾವಿದ // [1F468 200D 1F3A8]
👩‍🎨 ಕಲಾವಿದೆ // [1F469 200D 1F3A8]
👨‍🏫 ಶಿಕ್ಷಕ // [1F468 200D 1F3EB]
👩‍🏫 ಶಿಕ್ಷಕಿ // [1F469 200D 1F3EB]
👨‍🏭 ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ // [1F468 200D 1F3ED]
👩‍🏭 ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ // [1F469 200D 1F3ED]
👨‍💻 ತಂತ್ರಜ್ಞ // [1F468 200D 1F4BB]
👩‍💻 ತಂತ್ರಜ್ಞೆ // [1F469 200D 1F4BB]
👨‍💼 ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸಗಾರ // [1F468 200D 1F4BC]
👩‍💼 ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸಗಾರ್ತಿ // [1F469 200D 1F4BC]
👨‍🔧 ಪುರುಷ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ // [1F468 200D 1F527]
👩‍🔧 ಮಹಿಳಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ // [1F469 200D 1F527]
👨‍🔬 ಪುರುಷ ವಿಜ್ಞಾನಿ // [1F468 200D 1F52C]
👩‍🔬 ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ // [1F469 200D 1F52C]
👨‍🚀 ಪುರುಷ ಅಂತರಿಕ್ಷಾಯಾನಿ // [1F468 200D 1F680]
👩‍🚀 ಮಹಿಳಾ ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನಿ // [1F469 200D 1F680]
👨‍🚒 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಪುರುಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿ // [1F468 200D 1F692]
👩‍🚒 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ // [1F469 200D 1F692]
// Emoji ZWJ Sequence: Gendered Role
👮‍♀ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ // [1F46E 200D 2640]
👮‍♂ ಪುರುಷ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ // [1F46E 200D 2642]
👱‍♀ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಕೂದಲಿನ ಮಹಿಳೆ // [1F471 200D 2640]
👱‍♂ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಕೂದಲಿನ ಪುರುಷ // [1F471 200D 2642]
👳‍♀ ಪೇಟ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ // [1F473 200D 2640]
👳‍♂ ಪೇಟ ಧರಿಸಿದ ಪುರುಷ // [1F473 200D 2642]
👷‍♀ ಕಟ್ಟಡ ಮಹಿಳಾ ಕೆಲಸಗಾರ್ತಿ // [1F477 200D 2640]
👷‍♂ ಕಟ್ಟಡ ಪುರುಷ ಕೆಲಸಗಾರ // [1F477 200D 2642]
💂‍♀ ಅಂಗರಕ್ಷಕಿ // [1F482 200D 2640]
💂‍♂ ಅಂಗರಕ್ಷಕ // [1F482 200D 2642]
🕵️‍♀ ಮಹಿಳಾ ಗೂಢಾಚಾರಿ // [1F575 200D 2640]
🕵️‍♂ ಪುರುಷ ಗೂಢಾಚಾರಿ // [1F575 200D 2642]
🦸‍♀ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್‌ಹೀರೊ // [1F9B8 200D 2640]
🦸‍♂ ಪುರುಷ ಸೂಪರ್‌ಹೀರೊ // [1F9B8 200D 2642]
🦹‍♀ ಮಹಿಳೆ ಸೂಪರ್‌ವಿಲನ್ // [1F9B9 200D 2640]
🦹‍♂ ಪುರುಷ ಸೂಪರ್‌ವಿಲನ್ // [1F9B9 200D 2642]
🧙‍♀ ಮಹಿಳಾ ಮಂತ್ರವಾದಿ // [1F9D9 200D 2640]
🧙‍♂ ಪುರುಷ ಮಂತ್ರವಾದಿ // [1F9D9 200D 2642]
🧚‍♀ ಮಹಿಳೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ // [1F9DA 200D 2640]
🧚‍♂ ಪುರುಷ ಕಾಲ್ಪನಿಕ // [1F9DA 200D 2642]
🧛‍♀ ಮಹಿಳಾ ವ್ಯಾಂಪೇರ್ // [1F9DB 200D 2640]
🧛‍♂ ಪುರುಷ ವ್ಯಾಂಪೇರ್ // [1F9DB 200D 2642]
🧜‍♀ ಮತ್ಸ್ಯ ಕನ್ಯೆ // [1F9DC 200D 2640]
🧜‍♂ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರುಷ // [1F9DC 200D 2642]
🧝‍♀ ಮಹಿಳೆ ಯಕ್ಷಿಣಿ // [1F9DD 200D 2640]
🧝‍♂ ಪುರುಷ ಯಕ್ಷ // [1F9DD 200D 2642]
🧞‍♀ ಮಹಿಳೆ ಜಿನೀ // [1F9DE 200D 2640]
🧞‍♂ ಪುರುಷ ಜಿನೀ // [1F9DE 200D 2642]
🧟‍♀ ಮಹಿಳೆ ಜೊಂಬಿ // [1F9DF 200D 2640]
🧟‍♂ ಪುರುಷ ಜೊಂಬಿ // [1F9DF 200D 2642]
// Emoji ZWJ Sequence: Gendered Activity
⛹‍♀ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆ // [26F9 200D 2640]
⛹‍♂ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಪುರುಷ // [26F9 200D 2642]
🏃‍♀ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀ // [1F3C3 200D 2640]
🏃‍♂ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷ // [1F3C3 200D 2642]
🏄‍♀ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಮಹಿಳೆ // [1F3C4 200D 2640]
🏄‍♂ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಪುರುಷ // [1F3C4 200D 2642]
🏊‍♀ ಈಜುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ // [1F3CA 200D 2640]
🏊‍♂ ಈಜುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F3CA 200D 2642]
🏋️‍♀ ತೂಕ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ // [1F3CB 200D 2640]
🏋️‍♂ ವೇಯ್ಟ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಪುರುಷ // [1F3CB 200D 2642]
🏌️‍♀ ಮಹಿಳಾ ಗಾಲ್ಫರ್ // [1F3CC 200D 2640]
🏌️‍♂ ಪುರುಷ ಗಾಲ್ಫರ್ // [1F3CC 200D 2642]
👯‍♀ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರು // [1F46F 200D 2640]
👯‍♂ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಪುರುಷರು // [1F46F 200D 2642]
💆‍♀ ಮುಖ ಮಸಾಜ್ ಸ್ತ್ರೀ // [1F486 200D 2640]
💆‍♂ ಮುಖ ಮಸಾಜ್ ಪುರುಷ // [1F486 200D 2642]
💇‍♀ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಸ್ತ್ರೀ // [1F487 200D 2640]
💇‍♂ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಪುರುಷ // [1F487 200D 2642]
🚣‍♀ ದೋಣಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ // [1F6A3 200D 2640]
🚣‍♂ ದೋಣಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷ // [1F6A3 200D 2642]
🚴‍♀ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ // [1F6B4 200D 2640]
🚴‍♂ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷ // [1F6B4 200D 2642]
🚵‍♀ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ // [1F6B5 200D 2640]
🚵‍♂ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷ // [1F6B5 200D 2642]
🚶‍♀ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀ // [1F6B6 200D 2640]
🚶‍♂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷ // [1F6B6 200D 2642]
🤸‍♀ ಕಾರ್ಟ್‌ವೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ // [1F938 200D 2640]
🤸‍♂ ಕಾರ್ಟ್‌ವೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷ // [1F938 200D 2642]
🤹‍♀ ಜಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಹಿಳೆ // [1F939 200D 2640]
🤹‍♂ ಜಗ್ಲಿಂಗ್ ಪುರುಷ // [1F939 200D 2642]
🤼‍♀ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು // [1F93C 200D 2640]
🤼‍♂ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷರು // [1F93C 200D 2642]
🤽‍♀ ವಾಟರ್ ಪೋಲೊ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ // [1F93D 200D 2640]
🤽‍♂ ವಾಟರ್ ಪೋಲೊ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷ // [1F93D 200D 2642]
🤾‍♀ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ // [1F93E 200D 2640]
🤾‍♂ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷ // [1F93E 200D 2642]
🧖‍♀ ಹಬೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆ // [1F9D6 200D 2640]
🧖‍♂ ಹಬೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷ // [1F9D6 200D 2642]
🧗‍♀ ಮಹಿಳೆ ಹತ್ತುತ್ತಿರುವುದು // [1F9D7 200D 2640]
🧗‍♂ ಹತ್ತುವ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F9D7 200D 2642]
🧘‍♀ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಹಿಳೆ // [1F9D8 200D 2640]
🧘‍♂ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ // [1F9D8 200D 2642]
// Emoji ZWJ Sequence: Gendered Gestures
💁‍♀ ಕೈ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀ // [1F481 200D 2640]
💁‍♂ ಕೈ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷ // [1F481 200D 2642]
🙅‍♀ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ // [1F645 200D 2640]
🙅‍♂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷ // [1F645 200D 2642]
🙆‍♀ ಸರಿ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀ // [1F646 200D 2640]
🙆‍♂ ಸರಿ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷ // [1F646 200D 2642]
🙇‍♀ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀ // [1F647 200D 2640]
🙇‍♂ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷ // [1F647 200D 2642]
🙋‍♀ ಕೈ ಎತ್ತಿದ ಸ್ತ್ರೀ // [1F64B 200D 2640]
🙋‍♂ ಕೈ ಎತ್ತಿದ ಪುರುಷ // [1F64B 200D 2642]
🙍‍♀ ಮುಖ ಗಂಟಿಕ್ಕಿದ ಮಹಿಳೆ // [1F64D 200D 2640]
🙍‍♂ ಮುಖ ಗಂಟಿಕ್ಕಿದ ಪುರುಷ // [1F64D 200D 2642]
🙎‍♀ ಸಿಡುಕು ಮುಖದ ಮಹಿಳೆ // [1F64E 200D 2640]
🙎‍♂ ಸಿಡುಕು ಮುಖದ ಪುರುಷ // [1F64E 200D 2642]
🤦‍♀ ಮುಖಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀ // [1F926 200D 2640]
🤦‍♂ ಮುಖಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷ // [1F926 200D 2642]
🤷‍♀ ಭುಜ ಹಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀ // [1F937 200D 2640]
🤷‍♂ ಭುಜ ಹಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷ // [1F937 200D 2642]
// Emoji ZWJ Sequence: Other
🏳‍🌈 ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ಧ್ವಜ // [1F3F3 200D 1F308]
🏴‍☠ ದರೋಡೆಕೋರರ ಧ್ವಜ // [1F3F4 200D 2620]
👁‍🗨 ಮಾತಿನ ಬಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು // [1F441 200D 1F5E8]
// References:
// [UCD] Unicode Character Database 11.0.0 [http://www.unicode.org/Public/11.0.0/ucd/]
// [Emoji] Unicode Emoji 11.0 [http://www.unicode.org/Public/emoji/11.0/]
// [CLDR] Unicode Common Locale Data Repository 33.1 [http://cldr.unicode.org/index/downloads/cldr-33.1]
//
// Sources:
// 1. emoji-test.txt (Emoji)
// 2. common/annotations/kn.xml (CLDR)
// 3. emoji-zwj-sequences.txt (Emoji)