blob: 2c8b497c610b03ffe5280e3bd9455911d6eaaf93 [file] [log] [blame]
# Polish translation for ModemManager.
# Copyright © 2017-2019 the ModemManager authors.
# This file is distributed under the same license as the ModemManager package.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2017-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2017-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ModemManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.freedesktop.org/mobile-broadband/"
"ModemManager/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2022-07-16 14:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-28 15:02+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:13
msgid "Control the Modem Manager daemon"
msgstr "Sterowanie usługą ModemManager"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:14
msgid "System policy prevents controlling the Modem Manager."
msgstr "Ustawienia systemu uniemożliwiają sterowanie usługą ModemManager."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:22
msgid "Unlock and control a mobile broadband device"
msgstr "Odblokowanie i sterowanie urządzeniem komórkowym"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:23
msgid ""
"System policy prevents unlocking or controlling the mobile broadband device."
msgstr ""
"Ustawienia systemu uniemożliwiają odblokowanie lub sterowanie urządzeniem "
"komórkowym."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:31
msgid "Add, modify, and delete mobile broadband contacts"
msgstr "Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie kontaktów urządzenia komórkowego"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:32
msgid ""
"System policy prevents adding, modifying, or deleting this device's contacts."
msgstr ""
"Ustawienia systemu uniemożliwiają dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie "
"kontaktów tego urządzenia."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:40
msgid "Send, save, modify, and delete text messages"
msgstr "Wysyłanie, zapisywanie, modyfikowanie i usuwanie wiadomości SMS"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:41
msgid ""
"System policy prevents sending or manipulating this device's text messages."
msgstr ""
"Ustawienia systemu uniemożliwiają wysyłanie lub manipulowanie wiadomościami "
"SMS tego urządzenia."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:49
msgid "Accept incoming voice calls or start outgoing voice calls."
msgstr "Przyjmowanie połączeń przychodzących lub dzwonienie"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:50
msgid "System policy prevents voice calls."
msgstr "Ustawienia systemu uniemożliwiają dzwonienie."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:58
msgid "Query network time and timezone information"
msgstr "Odpytywanie informacji o czasie sieciowym i strefie czasowej"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:59
msgid "System policy prevents querying network time information."
msgstr ""
"Ustawienia systemu uniemożliwiają odpytywanie informacji o czasie sieciowym."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:67
msgid "Enable and view geographic location and positioning information"
msgstr ""
"Włączanie i wyświetlanie informacji o położeniu geograficznym "
"i pozycjonowaniu"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:68
msgid ""
"System policy prevents enabling or viewing geographic location information."
msgstr ""
"Ustawienia systemu uniemożliwiają włączanie lub wyświetlanie informacji "
"o położeniu geograficznym."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:76
msgid "Query and utilize network information and services"
msgstr "Odpytywanie i używanie informacji i usług sieciowych"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:77
msgid ""
"System policy prevents querying or utilizing network information and "
"services."
msgstr ""
"Ustawienia systemu uniemożliwiają odpytywanie lub używanie informacji "
"i usług sieciowych."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:85
msgid "Query and manage firmware on a mobile broadband device"
msgstr ""
"Odpytywanie i zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym urządzenia komórkowego"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:86
msgid "System policy prevents querying or managing this device's firmware."
msgstr ""
"Ustawienia systemu uniemożliwiają odpytywanie lub zarządzanie "
"oprogramowaniem sprzętowym tego urządzenia."
#: src/mm-sleep-monitor-systemd.c:125
msgid "ModemManager needs to reset devices"
msgstr "Usługa ModemManager musi ponownie uruchomić urządzenia"