blob: d30c7a73b5ba8bcbb9506c6e5c838a94d38fe07b [file] [log] [blame]
# Slovak translation for ModemManager.
# Copyright (C) 2017 ModemManager's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the ModemManager package.
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ModemManager main\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.freedesktop.org/mobile-broadband/"
"ModemManager/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2022-07-16 14:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-17 15:00+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:13
msgid "Control the Modem Manager daemon"
msgstr "Ovládanie služby správcu modemov"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:14
msgid "System policy prevents controlling the Modem Manager."
msgstr "Politika systému zabraňuje ovládaniu správcu modemov."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:22
msgid "Unlock and control a mobile broadband device"
msgstr "Odomknutie a ovládanie mobilného širokopásmového zariadenia"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:23
msgid ""
"System policy prevents unlocking or controlling the mobile broadband device."
msgstr ""
"Politika systému zabraňuje odomknutiu alebo ovládaniu mobilného "
"širokopásmového zariadenia."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:31
msgid "Add, modify, and delete mobile broadband contacts"
msgstr ""
"Pridanie, úprava a odstránenie kontaktov mobilného širokopásmového zariadenia"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:32
msgid ""
"System policy prevents adding, modifying, or deleting this device's contacts."
msgstr ""
"Politika systému zabraňuje pridaniu, úprave, alebo odstráneniu kontaktov v "
"tomto zariadení."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:40
msgid "Send, save, modify, and delete text messages"
msgstr "Odoslanie, uloženie, úprava a odstránenie textových správ"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:41
msgid ""
"System policy prevents sending or manipulating this device's text messages."
msgstr ""
"Politika systému zabraňuje odoslaniu, alebo manipulácii textových správ v "
"tomto zariadení."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:49
msgid "Accept incoming voice calls or start outgoing voice calls."
msgstr ""
"Prijatie prichádzajúcich hovorov, alebo zahájenie odchádzajúcich hlasových "
"hovorov."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:50
msgid "System policy prevents voice calls."
msgstr "Politika systému zabraňuje hlasovým hovorom."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:58
msgid "Query network time and timezone information"
msgstr "Požadovanie informácií o sieťovom čase a časovej zóne"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:59
msgid "System policy prevents querying network time information."
msgstr "Politika systému zabraňuje požadovaniu informácií o sieťovom čase."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:67
msgid "Enable and view geographic location and positioning information"
msgstr "Povolenie a zobrazenie geografickej polohy a informácií o pozícii"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:68
msgid ""
"System policy prevents enabling or viewing geographic location information."
msgstr ""
"Politika systému zabraňuje povoleniu, alebo zobrazeniu informácií o "
"geografickej polohe."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:76
msgid "Query and utilize network information and services"
msgstr "Požadovanie a spracovanie sieťových informácií a služieb"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:77
msgid ""
"System policy prevents querying or utilizing network information and "
"services."
msgstr ""
"Politika systému zabraňuje požadovaniu, alebo spracovaniu sieťových "
"informácií a službám."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:85
msgid "Query and manage firmware on a mobile broadband device"
msgstr "Požadovanie a správa firmvéru mobilného širokopásmového zariadenia"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:86
msgid "System policy prevents querying or managing this device's firmware."
msgstr ""
"Politika systému zabraňuje požadovaniu, alebo správe firmvéru tohto "
"zariadenia."
#: src/mm-sleep-monitor-systemd.c:125
msgid "ModemManager needs to reset devices"
msgstr "Služba ModemManager vyžaduje obnovenie zariadení"