blob: 32cf1cfd742e4aaa6138d89a01cdbb542b65b040 [file] [log] [blame]
# Ukrainian translation of Modem Manager
# Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the Modem Manager package.
#
# Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>, 2013, 2017, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Modem Manager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.freedesktop.org/mobile-broadband/"
"ModemManager/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2022-07-16 14:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-10 14:35+0200\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <kde-i18n-uk@kde.org>\n"
"Language: uk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && "
"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Lokalize 19.11.70\n"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:13
msgid "Control the Modem Manager daemon"
msgstr "Керування фоновою службою Modem Manager"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:14
msgid "System policy prevents controlling the Modem Manager."
msgstr "Правила системи перешкоджають керування Modem Manager."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:22
msgid "Unlock and control a mobile broadband device"
msgstr "Розблокувати пристрій мобільної широкосмугової мережі і керувати ним"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:23
msgid ""
"System policy prevents unlocking or controlling the mobile broadband device."
msgstr ""
"Правила системи забороняють розблокування і керування пристроями "
"широкосмугових мобільних мереж."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:31
msgid "Add, modify, and delete mobile broadband contacts"
msgstr ""
"Додати, внести зміни і вилучити контакти пристрою мобільних широкосмугових "
"мереж"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:32
msgid ""
"System policy prevents adding, modifying, or deleting this device's contacts."
msgstr ""
"Правила системи перешкоджають додаванню, внесенню змін та вилученню записів "
"контактів на цьому пристрої."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:40
msgid "Send, save, modify, and delete text messages"
msgstr "Надіслати, зберегти, внести зміни або вилучити текстові повідомлення"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:41
msgid ""
"System policy prevents sending or manipulating this device's text messages."
msgstr ""
"Правила системи забороняють надсилання або керування текстовими "
"повідомленнями цього пристрою."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:49
msgid "Accept incoming voice calls or start outgoing voice calls."
msgstr ""
"Приймати вхідні голосові виклики і розпочинати вихідні голосові виклики."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:50
msgid "System policy prevents voice calls."
msgstr "Правила системи перешкоджають голосовим викликам."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:58
msgid "Query network time and timezone information"
msgstr "Надсилання запиту щодо часу і часового поясу мережі"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:59
msgid "System policy prevents querying network time information."
msgstr "Правила системи забороняють надсилання запитів щодо часу мережі."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:67
msgid "Enable and view geographic location and positioning information"
msgstr ""
"Увімкнути або переглянути дані щодо географічного розташування і позиціювання"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:68
msgid ""
"System policy prevents enabling or viewing geographic location information."
msgstr ""
"Правила системи забороняють вмикання або перегляд даних щодо розташування."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:76
msgid "Query and utilize network information and services"
msgstr "Надіслати запит і використати дані щодо мережі і служби"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:77
msgid ""
"System policy prevents querying or utilizing network information and "
"services."
msgstr ""
"Правила системи забороняють надсилання запитів і використання даних щодо "
"мережі і служб."
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:85
msgid "Query and manage firmware on a mobile broadband device"
msgstr ""
"Опитування та керування мікропрограмою на пристрої мобільної широкосмугової "
"мережі"
#: data/org.freedesktop.ModemManager1.policy.in.in:86
msgid "System policy prevents querying or managing this device's firmware."
msgstr ""
"Правила системи перешкоджають опитуванню або керування мікропрограмою цього "
"пристрою."
#: src/mm-sleep-monitor-systemd.c:125
msgid "ModemManager needs to reset devices"
msgstr "ModemManager потребує відновлення початкового стану пристроїв"