blob: f83a720b6b52e45ef8880cdd19896d3ee7637cda [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="lv">
<translation id="1002439864875515590">Ja šīs politikas vērtībā tiek iestatīta tukša virkne vai politika nav konfigurēta, operētājsistēmā <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lietotāja pierakstīšanās plūsmā netiks rādīta automātiskās pabeigšanas opcija.
Ja šīs politikas vērtībā tiek iestatīta virkne ar domēna nosaukumu, operētājsistēmā <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lietotāja pierakstīšanās plūsmā tiks parādīta automātiskās pabeigšanas opcija, ļaujot lietotājam ievadīt tikai lietotājvārdu bez domēna nosaukuma paplašinājuma. Lietotājs varēs pārrakstīt šo domēna nosaukuma paplašinājumu.
Ja politikas vērtībā nav iestatīts derīgs domēns, politika netiks piemērota.</translation>
<translation id="101438888985615157">Pagriezt ekrānu par 180 grādiem</translation>
<translation id="1016912092715201525">Konfigurē noklusējuma pārlūka pārbaudi pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> un neļauj lietotājiem mainīt šo iestatījumu.
Ja šis iestatījums ir iespējots, <ph name="PRODUCT_NAME" /> pēc palaišanas vienmēr pārbaudīs, vai tas ir noklusējuma pārlūks, un automātiski reģistrēs sevi (ja iespējams).
Ja šis iestatījums ir atspējots, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nekad nepārbaudīs, vai tas ir noklusējuma pārlūks, un atspējos lietotāja vadīklas šīs opcijas iestatīšanai.
Ja šis iestatījums nav iestatīts, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ļaus lietotājam kontrolēt, vai tas ir noklusējuma pārlūks un vai lietotājam jārāda paziņojumi gadījumos, kad tas nav noklusējuma pārlūks.
Piezīme <ph name="MS_WIN_NAME" /> administratoriem: iespējotais iestatījums darbosies tikai ierīcēs ar operētājsistēmu Windows 7. Ja izmantojat operētājsistēmu Windows 8 vai jaunāku versiju, jums ir jāizvieto lietojumprogrammu noklusējuma saistības fails, kas nosaka <ph name="PRODUCT_NAME" /> kā protokolu <ph name="HHTPS_PROTOCOL" /> un <ph name="HTTP_PROTOCOL" /> apdarinātāju (neobligāti — arī kā protokola <ph name="FTP_PROTOCOL" /> un failu formātu, piemēram, <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" />, apdarinātāju). Plašāku informāciju skatiet vietnē <ph name="SUPPORT_URL" />.</translation>
<translation id="1017967144265860778">Barošanas pārvaldība pieteikšanās ekrānā</translation>
<translation id="1019101089073227242">Iestata lietotāja datu direktoriju</translation>
<translation id="1022361784792428773">Paplašinājumu ID numuri, kurus lietotājam nav atļauts instalēt (vai *, lai iestatītu visus)</translation>
<translation id="102492767056134033">Ekrāna tastatūras noklusējuma stāvokļa iestatīšana pieteikšanās ekrānā</translation>
<translation id="1027000705181149370">Norāda, vai pieteikšanās laikā SAML identitātes nodrošinātāja iestatītie autentifikācijas sīkfaili ir jāpārsūta uz lietotāja profilu.
Ja lietotājs pieteikšanās laikā veic autentifikāciju, izmantojot SAML identitātes nodrošinātāju, identitātes nodrošinātāja iestatītie sīkfaili vispirms tiek rakstīti pagaidu profilā. Šos sīkfailus var pārsūtīt uz lietotāja profilu, lai pārnestu autentifikācijas statusu.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “Patiesa”, identitātes nodrošinātāja iestatītie sīkfaili tiek pārsūtīti uz lietotāja profilu katru reizi, kad lietotājs pieteikšanās laikā veic autentifikāciju, izmantojot SAML identitātes nodrošinātāju.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “Nepatiesa” vai nav iestatīta nekāda vērtība, identitātes nodrošinātāja iestatītie sīkfaili tiek pārsūtīti uz lietotāja profilu tikai pirmajā reizē, kad lietotājs piesakās kādā ierīcē.
Šī politika attiecas tikai uz tiem lietotājiem, kuru domēns ir tāds pats kā ierīces reģistrācijas domēns. Visiem citiem lietotājiem identitātes nodrošinātāja iestatītie sīkfaili tiek pārsūtīti uz lietotāja profilu tikai pirmajā reizē, kad lietotājs piesakās kādā ierīcē.</translation>
<translation id="1029052664284722254">Veikt ierīces piespiedu atkārtotu palaišanu pēc lietotāja izrakstīšanās</translation>
<translation id="1030120600562044329">Iespējo <ph name="PRODUCT_NAME" /> lietojuma un avāriju datu anonīmu ziņošanu uzņēmumam Google un neļauj lietotājiem mainīt šo iestatījumu.
Ja šis iestatījums ir iespējots, uzņēmumam Google anonīmā veidā tiek sūtīti lietojuma
un avāriju dati. Ja tas ir atspējots, šī informācija netiek sūtīta
uzņēmumam Google. Abos gadījumos lietotāji nevar mainīt vai ignorēt šo iestatījumu.
Ja šī politika nav iestatīta, tiek izmantots iestatījums, ko lietotājs izvēlas
instalēšanas / pirmās palaišanas laikā.
Šī politika ir pieejama tikai Windows instancēs, kas ir savienotas ar <ph name="MS_AD_NAME" /> domēnu, vai Windows 10 Pro vai Enterprise instancēs, kas ir reģistrētas ierīču pārvaldībai.
(Operētājsistēmai Chrome OS skatiet politiku DeviceMetricsReportingEnabled.)</translation>
<translation id="1035385378988781231">Šī politika nosaka, vai tīkla failu kopīgošanas funkcija produkta <ph name="PRODUCT_NAME" /> autentifikācijai izmantos NTLM.
Ja politikai ir iestatīta vērtība “True”, SMB failu kopīgošanas autentifikācijai tiks izmantots NTLM, ja nepieciešams.
Ja politikai ir iestatīta vērtība “False”, NTLM autentifikācija SMB failu kopīgošanai tiks atspējota.
Ja politika nav iestatīta, uzņēmuma pārvaldītiem lietotājiem pēc noklusējuma tā būs atspējota, savukārt nepārvaldītiem lietotājiem — iespējota.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Iespējot PAC URL noņemšanu (protokolam https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Tiek ziņota aparatūras statistika, piemēram, centrālā procesora/RAM lietojums.
Ja politikai ir iestatīta vērtība Nepatiesa, statistika netiks ziņota.
Ja politikai ir iestatīta vērtība Patiesa vai nav iestatījuma, statistika tiks ziņota.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Iespējot novecojušu tīmekļa platformu funkcijas uz ierobežotu laiku</translation>
<translation id="1047128214168693844">Neatļaut nevienai vietnei izsekot lietotāju fizisko atrašanās vietu</translation>
<translation id="1049138910114524876">Tiek konfigurēta lokalizācija, kas piespiedu kārtā tiek izmantota <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pierakstīšanās ekrānā.
Ja šī politika ir iestatīta, pierakstīšanās ekrāns vienmēr tiks rādīts tajā lokalizācijā, kura atbilst šīs politikas pirmajai vērtībai (politika ir definēta kā pārsūtīšanas saderības saraksts). Ja šī politika nav iestatīta vai tai ir iestatīts tukšs saraksts, pierakstīšanās ekrāns tiks rādīts pēdējā lietotāja sesijas lokalizācijā. Ja šai politikai ir iestatīta vērtība, kas nav derīga lokalizācija, pierakstīšanās ekrāns tiks rādīts atkāpšanās lokalizācijā (pašlaik: en-US).</translation>
<translation id="1052499923181221200">Šī politika neko neietekmē, ja politikai SamlInSessionPasswordChangeEnabled ir iestatīta vērtība “true”.
Ja šīs politikas vērtība ir “true” un tai ir iestatīts, piemēram, skaitlis 14, tas nozīmē, ka SAML lietotājiem tiks paziņots 14 dienas iepriekš par to, ka viņu parolei beidzas derīguma termiņš noteiktā datumā.
Tādējādi lietotāji var to nekavējoties novērst, veicot paroles maiņu sesijas laikā un atjauninot savu paroli, pirms tai beidzas derīguma termiņš.
Taču šie paziņojumi tiks parādīti tikai tad, ja SAML identitātes nodrošinātājs SAML pieteikšanās plūsmas laikā uz ierīci nosūtīs informāciju par paroles derīguma termiņu.
Šīs politikas iestatīšana uz nulli nozīmē, ka lietotāji netiks iepriekš brīdināti — viņi tiks informēti tikai tad, kad paroles derīguma termiņš jau būs beidzies.
Ja šī politika ir iestatīta, lietotājs nevar to mainīt vai ignorēt.</translation>
<translation id="1062011392452772310">Iespējot ierīces attālu apstiprināšanu</translation>
<translation id="1062407476771304334">Aizstāt</translation>
<translation id="1079801999187584280">Neatļaut izstrādātāju rīku lietošanu</translation>
<translation id="1087437665304381368">Šī politika pārvalda tikai <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> izstrādātāja režīmu. Ja nevēlaties, ka kāds var piekļūt Android izstrādātājiem paredzētajām opcijām, jums ir jāiestata politika <ph name="DEVELOPER_TOOLS_DISABLED_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1093082332347834239">Ja šis iestatījums ir iespējots, attālās palīdzības saimniekdators darbosies norises gaitā ar <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" /> atļaujām. Tādējādi attālie lietotāji varēs veikt darbības ar privileģētajiem logiem lokālā lietotāja darbvirsmā.
Ja šis iestatījums ir atspējots vai nav konfigurēts, attālās palīdzības saimniekdators darbosies lietotāja kontekstā un attālie lietotāji nevarēs veikt darbības ar privileģētajiem logiem darbvirsmā.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Noklusējuma meklētājprogramma</translation>
<translation id="1099282607296956954">Iespējot izolāciju visām vietnēm</translation>
<translation id="1100570158310952027">
Šī politika nosaka avotu sarakstu (vietrāži URL) vai saimniekdatora nosaukumu modeļus (piemēram, “*.example.com”), kuriem nelieto nedrošu avotu drošības ierobežojumus.
Mērķis ir organizācijām atļaut iestatīt baltā saraksta avotus mantotajām lietojumprogrammām, kurās nevar izvietot TLS, vai iestatīt pakāpeniskās izlaišanas serveri iekšējai tīmekļa izstrādei, lai izstrādātāji varētu testēt funkcijas, kurām nepieciešama droša vide, neizvietojot TLS pakāpeniskās izlaišanas serverī. Ja tiks izmantota šī politika, universālajā lodziņā avots netiks apzīmēts kā “Nav droši”.
Iestatot vietrāžu URL sarakstu šajā politikā, iegūtie rezultāti būs tādi paši kā tad, ja komandrindas karodziņam “--unsafely-treat-insecure-origin-as-secure” iestatīsiet komatatdalītu sarakstu ar tiem pašiem vietrāžiem URL. Ja politika tiks iestatīta, komandrindas karodziņš tiks ignorēts.
Šī politika ignorēs politiku “UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure”, ja tā tiks izmantota.
Plašāku informāciju par drošu vidi skatiet vietnē https://www.w3.org/TR/secure-contexts/.
</translation>
<translation id="1107764601871839136">Norāda grupas politikas objekta (GPO) kešatmiņas mūžu (stundās). Tā vietā, lai atkārtoti lejupielādētu GPO katrai politikas ienesei, sistēma var atkārtoti izmantot kešatmiņā saglabātos GPO, kamēr netiek mainīta to versija. Šī politika norāda maksimālo ilgumu kešatmiņā saglabāto GPO atkārtotai izmantošanai pirms to atkārtotas lejupielādes. Veicot atkārtotu palaišanu un atteikšanos, kešatmiņa tiek notīrīta.
Ja šī politika nav iestatīta, kešatmiņā saglabātos GPO var atkārtoti izmantot ne ilgāk kā 25 stundas.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “0”, GPO saglabāšana kešatmiņā ir izslēgta. Ņemiet vērā, ka šādi tiek palielināts servera ielādes apjoms, jo GPO tiek atkārtoti lejupielādēti katrai politikas ienesei, pat ja tie nav mainīti.</translation>
<translation id="1117462881884985156"><ph name="PRODUCT_NAME" /> apies visus šajā sarakstā iekļauto saimniekdatoru starpniekserverus.
Šī politika ir spēkā tikai tad, ja iestatījumā “Izvēlieties, kādā veidā jānorāda starpniekserveru iestatījumi” ir atlasīti manuālie starpniekserveru iestatījumi vai ja nav norādīta politika <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Šī politika nav jāiestata, ja ir atlasīts jebkurš cits starpniekserveru politiku iestatīšanas režīms.
Detalizētus piemērus skatiet vietnē:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1117535567637097036">Protokolu apdarinātāji, kas iestatīti, izmantojot šo politiku, netiek lietoti, kad tiek apstrādāti Android nolūki.</translation>
<translation id="1118093128235245168">Atļaut vietnēm pieprasīt, lai lietotājs piešķirtu piekļuvi pievienotajai USB ierīcei</translation>
<translation id="1128903365609589950">Konfigurē direktoriju, kuru <ph name="PRODUCT_NAME" /> izmantos kešatmiņā ievietoto failu glabāšanai diskā.
Ja iestatīsiet šo politiku, <ph name="PRODUCT_NAME" /> izmantos nodrošināto direktoriju neatkarīgi no tā, vai lietotājs ir norādījis karodziņu “--disk-cache-dir”. Lai izvairītos no datu zuduma vai neparedzētām kļūdām, šai politikai nav jābūt iestatītai sējuma saknes direktorijā vai direktorijā, kas tiek izmantots citiem mērķiem, jo <ph name="PRODUCT_NAME" /> pārvalda tā saturu.
Izmantojamo mainīgo vērtību sarakstu skatiet šeit: https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Ja šī politika nav iestatīta, tiks izmantots noklusējuma kešatmiņas direktorijs un lietotājs varēs to ignorēt, iestatot komandrindas karodziņu “--disk-cache-dir”.</translation>
<translation id="113521240853905588">Konfigurē valodas, ko <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> var izmantot kā vēlamās valodas.
Ja šī politika ir iestatīta, lietotājs var pievienot tikai vienu no šajā politikā norādītajām valodām vēlamo valodu sarakstam. Ja šī politika nav iestatīta vai ir iestatīts tukšs saraksts, lietotājs var norādīt jebkuru valodu kā vēlamo valodu. Ja šai politikai ir iestatīts saraksts ar nederīgām vērtībām, visas nederīgās vērtības tiks ignorētas. Ja lietotājs vēlamo valodu sarakstam iepriekš ir pievienojis valodas, kas politikā nav atļautas, tās tiks noņemtas. Ja lietotājs iepriekš ir konfigurējis <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> parādīšanu valodā, kas šajā politikā nav atļauta, nākamajā pierakstīšanās reizē attēlojuma valoda tiks pārslēgta uz atļautu lietotāja saskarnes valodu. Pretējā gadījumā operētājsistēmā <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tiks pārslēgta pirmā derīgā vērtība, kas norādīta politikā, vai, ja politikā ir tikai nederīgi ieraksti, tiks pārslēgta atkāpšanās lokalizācija (pašlaik en-US).</translation>
<translation id="1135264353752122851">Tiek konfigurēts, kuri tastatūras izkārtojumi ir atļauti <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lietotāju sesijām.
Ja šī politika ir iestatīta, lietotājs var atlasīt tikai vienu šīs politikas norādīto ievades metodi. Ja šī politika nav iestatīta vai tai ir iestatīts tukšs saraksts, lietotājs var atlasīt visas atbalstītās ievades metodes. Ja šī politika neatļauj izmantot pašreizējo ievades metodi, ievades metode tiks pārslēgta uz aparatūras tastatūras izkārtojumu (ja tas būs atļauts) vai pirmo derīgo ierakstu sarakstā. Visas nederīgās vai neatbalstītās ievades metodes sarakstā tiks ignorētas.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Šī politika darbojas tikai mazumtirdzniecības režīmā.
Nosaka ilgumu, pirms ekrānsaudzētājs tiek parādīts pierakstīšanās ekrānā ierīcēm mazumtirdzniecības režīmā.
Politikas vērtība ir jānorāda milisekundēs.</translation>
<translation id="1141767714195601945">Šī politika kontrolē komandrindas parametrus pārlūkam Chrome no pārlūka Internet Explorer.
Ja pārlūka Internet Explorer papildinājums “Mantoto pārlūku atbalsts” nav instalēts, šai politikai nav nekādas ietekmes.
Kad šī politika nav iestatīta, pārlūks Internet Explorer pārsūta URL pārlūku Chrome tikai kā komandrindas parametru.
Kad šī politika ir iestatīta uz virkņu sarakstu, virknes tiek savienotas ar atstarpēm un nodotas pārlūkam Chrome kā komandrindas parametri.
Ja elements ietver ${url}, tas tiek aizvietots ar atvērtās lapas URL.
Ja neviens elements neietver ${url}, URL tiek pievienots komandrindas beigās.
Vides mainīgie tiek izvērsti. Operētājsistēmā Windows, %ABC% tiek aizvietots ar ABC vides mainīgo.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Atļauj attēlus šajās vietnēs</translation>
<translation id="1152117524387175066">Ziņot par ierīces izstrādes slēdža statusu sāknēšanas brīdī.
Ja šai politikai ir norādīta vērtība “False”, netiks ziņots par izstrādes slēdža stāvokli.</translation>
<translation id="1160479894929412407">QUIC protokola atļaušana</translation>
<translation id="1160939557934457296">Aizliegums turpināt pārlūkošanu no Drošas pārlūkošanas brīdinājuma lapas</translation>
<translation id="1189817621108632689">Ļauj iestatīt URL rakstu sarakstu ar vietnēm, kurām nav atļauts attēlot attēlus.
Ja šī politika nav iestatīta, visām vietnēm tiks izmantota vispārējā noklusējuma vērtība no politikas DefaultImagesSetting (ja tā ir iestatīta) vai no lietotāja personiskās konfigurācijas.
Ņemiet vērā, ka iepriekš šī politika kļūdaini tika iespējota operētājsistēmā Android, taču operētājsistēmā Android šī funkcija netiek pilnīgi atbalstīta.</translation>
<translation id="1194005076170619046">Ja opcija būs iespējota, sistēmas teknē tiks attēlota liela atteikšanās poga sarkanā krāsā, kamēr sesija būs aktīva un ekrāns nav bloķēts.
Ja opcija būs atspējota vai nebūs norādīta, sistēmas teknē netiks rādīta liela atteikšanās pogas sarkanā krāsā.</translation>
<translation id="1197437816436565375">Jūs nevarat piespiest Android lietotnēm izmantot starpniekserveri. Starpniekservera iestatījumu apakškopa ir padarīta pieejama Android lietotnēm, un tajās var brīvi izvēlēties izmantot šo apakškopu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet politiku <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1198465924256827162">Ierīces statusa augšupielāžu sūtīšanas biežums milisekundēs.
Ja šai politikai nav iestatīta vērtība, tiek lietots noklusējuma biežums:
3 stundas. Minimālais atļautais biežums ir 60 sekundes.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Iespējotie uzņēmuma printeri</translation>
<translation id="1216919699175573511">Parakstītas HTTP apmaiņas (SXG) atbalsta iespējošana</translation>
<translation id="1219695476179627719">Šī politika norāda, vai jāveic ierīces atrite uz versiju, ko iestata <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" />, ja ierīcē jau darbojas vēlāka versija.
Noklusējuma vērtība ir RollbackDisabled.</translation>
<translation id="1221359380862872747">Ielādēt norādītos vietrāžus URL demonstrācijas pieteikšanās brīdī</translation>
<translation id="1223789468190631420">Drošas pārlūkošanas statuss uzticamiem avotiem</translation>
<translation id="122899932962115297">Baltais saraksts, ar kuru tiek kontrolēts, kurus ātrās atbloķēšanas režīmus lietotājs var konfigurēt un lietot, lai atbloķētu bloķēšanas ekrānu.
Vērtība ir virkņu saraksts. Derīgi saraksta ierakstu piemēri: “all” (visi), “PIN”, “FINGERPRINT” (pirksta nospiedums). Pievienojot sarakstam vērtību “all”, lietotājam ir pieejami visi ātrās atbloķēšanas režīmi un būs pieejami arī tādi režīmi, kas tiks ieviesti vēlāk. Pretējā gadījumā ir pieejami tikai sarakstā norādītie ātrās atbloķēšanas režīmi.
Piemēram, lai atļautu visus ātrās atbloķēšanas režīmus, norādiet vērtību [“all”]. Lai atļautu tikai atbloķēšanu ar PIN, norādiet vērtību [“PIN”]. Lai atļautu atbloķēšanu ar PIN un pirksta nospiedumu, norādiet vērtību [“PIN”, “FINGERPRINT”]. Lai atspējotu visus ātrās atbloķēšanas režīmus, norādiet vērtību [].
Pēc noklusējuma pārvaldītās ierīcēs nav pieejami ātrās atbloķēšanas režīmi.</translation>
<translation id="123081309365616809">Iespējot satura apraidi ierīcē</translation>
<translation id="1231349879329465225">Ļauj iespējot vai atspējot ātro pāreju.
Tā attiecas uz visiem ierīces lietotājiem un saskarnēm.
Lai varētu izmantot ātro pāreju, ir jāiespējo gan šis iestatījums, gan tīkla ONC īpašums.
Ja šī politika ir iestatīta, ātrā pāreja darbojas, līdz politika tiek atspējota.
Ja politika nav iestatīta vai ir iestatīts vērtība "False", ātrā pāreja netiek lietota.
Ja ir iestatīta vērtība “True”, ātrā pāreja tiek lietota, kad bezvadu piekļuves punkts to atbalsta.</translation>
<translation id="1243570869342663665">Pārvaldīt SafeSites pieaugušajiem paredzētā satura filtrēšanu</translation>
<translation id="1257550411839719984">Noklusējuma lejupielāžu direktorija iestatīšana</translation>
<translation id="1265053460044691532">Ierobežojiet laiku, kad autentificēts lietotājs, izmantojot SAML, var pieteikties bezsaistē.</translation>
<translation id="1290634681382861275">Kontrolē dažādus iestatījumus, tostarp USB, Bluetooth, politikas atsvaidzināšanas un izstrādātāja režīma iestatījumus.</translation>
<translation id="1291880496936992484">Brīdinājums: RC4 tiks pilnībā noņemts no <ph name="PRODUCT_NAME" /> pēc 52. versijas (aptuveni 2016. gada septembrī), un šī politika vairs nebūs spēkā.
Ja politika nav iestatīta vai ir iestatīta vērtība Nepatiesa, RC4 šifra komplekti standartā TLS netiks iespējoti. Politikai var iestatīt vērtību Patiesa, lai saglabātu saderību ar novecojušu serveri. Tas ir pagaidu risinājums, un serveris ir jākonfigurē atkārtoti.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Izmantot .pac starpniekservera skriptu</translation>
<translation id="1304973015437969093">Paplašinājumu/lietotņu ID un atjauninājumu vietrāži URL instalēšanai klusajā režīmā</translation>
<translation id="1307454923744766368">Avoti vai saimniekdatoru nosaukumu modeļi, kuriem nelieto nedrošu avotu ierobežojumus</translation>
<translation id="1312799700549720683">Kontrolē attēlojuma iestatījumus.</translation>
<translation id="131353325527891113">Rādīt lietotājvārdus pieteikšanās ekrānā</translation>
<translation id="1327466551276625742">Iespējot tīkla konfigurācijas uzvedni, kad dators darbojas bezsaistes režīmā</translation>
<translation id="1330145147221172764">Iespējot ekrāna tastatūru</translation>
<translation id="13356285923490863">Politikas nosaukums</translation>
<translation id="1347198119056266798">Šī politika ir novecojusi. Tās vietā izmantojiet <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" /> un <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" />. Šī politika tiek ignorēta, ja ir iestatīta politika <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" />, <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" /> vai <ph name="FORCE_YOUTUBE_SAFETY_MODE_POLICY_NAME" /> (novecojusi politika).
Šis iestatījums piespiedu kārtā nosaka, ka Google meklēšanas tīmeklī vaicājumi tiek veikti ar aktivizētu drošo meklēšanu, un neļauj lietotājiem mainīt šo iestatījumu Šis iestatījums arī piespiedu kārtā ieslēdz vidēji ierobežoto režīmu pakalpojumā YouTube.
Ja šis iestatījums ir iespējots, drošā meklēšana pakalpojumā Google meklēšana un vidēji ierobežotais režīms pakalpojumā YouTube vienmēr ir aktīvs.
Ja šis iestatījums ir atspējots vai tam nav iestatīta vērtība, drošās meklēšanas režīms pakalpojumā Google meklēšana un ierobežotais režīms pakalpojumā YouTube nav ieslēgts.</translation>
<translation id="1352174694615491349">Šī politika atļauj HTTP/2 savienojuma saaudzēšanu, kad tiek izmantoti klientu sertifikāti. Lai veiktu saaudzēšanu, gan potenciālā jaunā savienojuma saimniekdatora nosaukumam, gan esošā savienojuma saimniekdatora nosaukumam ir jāatbilst vienam vai vairākiem modeļiem, kas aprakstīti šajā politikā. Politika ir saimniekdatoru saraksts, kas izmanto politikas “URLBlacklist” filtra formātu: vienumam “example.com” atbilst “example.com” un visi apakšdomēni (piemēram, “sub.example.com”), savukārt vienumam “.example.net” precīzi atbilst “example.net”.
Saaudzēšanas pieprasījumi dažādiem saimniekdatoriem savienojumos, kuros tiek izmantoti klientu sertifikāti, var radīt drošības un konfidencialitātes problēmas, jo esošais pilnvarojums tiks piemērots visiem pieprasījumiem, pat ja lietotājs tos nebūs tieši atļāvis. Šī politika tiek izmantota īslaicīgi un tiks noņemta kādā no nākamajiem laidieniem. Plašāku informāciju skatiet vietnē https://crbug.com/855690.
Ja šī politika netiks iestatīta, tiks izmantots noklusējuma iestatījums: netiks atļauta nekāda HTTP/2 savienojuma saaudzēšana savienojumos, kuros tiek izmantoti klientu sertifikāti.</translation>
<translation id="1354424209129232709">Maksimums:</translation>
<translation id="1354452738176731363">Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “False”, ierīcē nav pieejama audio izvade, kamēr lietotājs ir pieteicies.
Šī politika ietekmē ne tikai iebūvētos skaļruņus, bet arī visu veidu audio izvadi. Šī politika ietekmē arī audio pieejamības funkcijas. Neiespējojiet šo politiku, ja lietotājs izmanto ekrāna lasītāju.
Ja iestatījuma vērtība ir “True” vai iestatījums nav konfigurēts, lietotāji savā ierīcē var izmantot visas atbalstītās audio izvades iespējas.</translation>
<translation id="1359553908012294236">Ja šai politikai ir iestatīta vērtība Patiesa vai ja politika nav konfigurēta, pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> tiek iespējota pieteikšanās viesa režīmā. Piesakoties viesa režīmā, tiek izveidoti <ph name="PRODUCT_NAME" /> profili, kuros visi logi ir inkognito režīmā.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība Nepatiesa, pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> nevar izveidot viesu profilus.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Iespējot Quirks servera vaicājumus aparatūras profiliem</translation>
<translation id="1363612796557848469">Šī politika ļauj Google asistentam piekļūt ekrāna kontekstam un nosūtīt informāciju serverim.
Ja politika ir iespējota, Google asistents varēs piekļūt ekrāna kontekstam.
Ja politika ir atspējota, Google asistents nevarēs piekļūt ekrāna kontekstam.
Ja politika nav iestatīta, lietotāji var izlemt, vai atļaut Google asistentam piekļūt ekrāna kontekstam vai nē</translation>
<translation id="1376119291123231789">Iespējot uzlabotās akumulatora uzlādes režīmu</translation>
<translation id="1383493480903114193">Šī politika liek tīkla kodam darboties pārlūka procesā.
Pēc noklusējuma šī politika ir atspējota, un, ja tā tiek iespējota, lietotāju drošība ir apdraudēta, tiklīdz tīkla process tiek iekļauts smilškastē.
Šī politika ir paredzēta, lai uzņēmumi varētu pāriet uz trešās puses programmatūru, kas nav atkarīga no tīkla API pievienošanas. Ieteicams izmantot starpniekserverus, nevis LSP un Win32 API ielāpus.
Ja šī politika nav iestatīta, tīkla kods var nedarboties pārlūka procesā atkarībā no NetworkService eksperimenta izmēģinājuma versijām.</translation>
<translation id="1384459581748403878">Informācija: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1384653327213929024">Ļauj lietotājiem pārvaldīt instalētos sertifikātus.</translation>
<translation id="1393485621820363363">Iespējoti uzņēmuma ierīču printeri</translation>
<translation id="1397855852561539316">Noklusējuma meklētājprogrammas ieteikumu URL</translation>
<translation id="1404043648050567997">Kad lietotāji pāriet uz vietnēm, kas ir atzīmētas kā iespējami ļaunprātīgas, funkcijā Droša pārlūkošana tiek rādīta brīdinājuma lapa. Ja šis iestatījums ir iespējots, lietotāji nevar pāriet no brīdinājuma lapas uz ļaunprātīgo vietni.
Šī politika kavē lietotājus turpināt darbu tikai no Drošas pārlūkošanas brīdinājumiem (piemēram, ļaunprātīgas programmatūras un pikšķerēšanas gadījumos), nevis gadījumos ar SSL sertifikātu saistītām problēmām, piemēram, ja sertifikāts ir nederīgs vai tam beidzies termiņš.
Ja šis iestatījums ir atspējots vai nav konfigurēts, lietotāji pēc brīdinājuma saņemšanas var pāriet uz vietni, kas atzīmēta kā nevēlama.
Plašāku informāciju par Drošu pārlūkošanu skatiet vietnē https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1413936351612032792">Sniegt informāciju par Linux lietotņu izmantošanu</translation>
<translation id="142346659686073702">Ļauj nesaistītiem lietotājiem izmantot Crostini</translation>
<translation id="1426410128494586442"></translation>
<translation id="1427655258943162134">Starpniekservera adrese vai URL</translation>
<translation id="1431272318313028342">Iespējo <ph name="PRODUCT_NAME" /> drošas pārlūkošanas funkciju un neļauj lietotājiem mainīt šo iestatījumu.
Ja iespējosiet šo iestatījumu, droša pārlūkošana vienmēr būs aktīva.
Ja atspējosiet šo iestatījumu, droša pārlūkošana nekad nebūs aktīva.
Ja iespējosiet vai atspējosiet šo iestatījumu, lietotāji nevarēs mainīt vai ignorēt iestatījumu “Iespējot aizsardzību pret pikšķerēšanu un ļaunprātīgu programmatūru” pārlūkprogrammā <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ja šī politika nebūs iestatīta, šis iestatījums būs iespējots, taču lietotājs nevarēs to mainīt.
Plašāku informāciju par drošu pārlūkošanu skatiet vietnē https://developers.google.com/safe-browsing.
Šī politika ir pieejama tikai Windows instancēs, kas ir savienotas ar <ph name="MS_AD_NAME" /> domēnu, vai Windows 10 Pro vai Enterprise instancēs, kas ir reģistrētas ierīču pārvaldībai.</translation>
<translation id="1432194160771348078">
Norāda sarakstu ar lietotnēm, kas tiek instalētas pieteikšanās ekrānā
bez lietotāja iejaukšanās un kuras nevar atinstalēt.
Visas lietotņu pieprasītās atļaujas, tostarp visas konkrētās lietotnes
turpmāko versiju pieprasītās papildu atļaujas
tiks piešķirtas tieši bez lietotāju iejaukšanās.
Ņemiet vērā, ka drošības un konfidencialitātes apsvērumu dēļ paplašinājumus nedrīkst instalēt, izmantojot šo politiku. Turklāt stabilās versijas ierīces instalēs tikai tās lietotnes, kas iekļautas <ph name="PRODUCT_NAME" /> grupas baltajā sarakstā. Visi vienumi, kas neatbilst šiem nosacījumiem, tiks ignorēti.
Ja no šī saraksta tiek noņemta lietotne, kas iepriekš ir instalēta piespiedu kārtā, <ph name="PRODUCT_NAME" /> to automātiski atinstalē.
Katrs politikas saraksta vienums ir virkne, kas ietver paplašinājuma ID un atjaunināšanas URL, kuri atdalīti ar semikolu (<ph name="SEMICOLON" />). Paplašinājuma ID ir 32 burtu virkne, kas, piemēram, ir redzama lapā <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> izstrādātāja režīmā. Atjaunināšanas URL ir jānovirza uz atjauninājuma manifesta XML dokumentu, kā norādīts šeit: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Ņemiet vērā, ka šajā politikā iestatītais atjaunināšanas URL tiek izmantots tikai sākotnējai instalācijai; nākamajiem paplašinājuma atjauninājumiem tiek izmantots paplašinājuma manifestā norādītais atjaunināšanas URL.
Piemēram, <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> instalē lietotni <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" />, izmantojot Chrome interneta veikala standarta atjaunināšanas URL. Plašāku informāciju par paplašinājumu mitināšanu skatiet šeit: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.</translation>
<translation id="1435659902881071157">Ierīces līmeņa tīkla konfigurācija</translation>
<translation id="1438739959477268107">Atslēgu ģenerēšanas noklusējuma iestatījums</translation>
<translation id="1454846751303307294">Ļauj iestatīt URL rakstu sarakstu, kurā ir norādītas vietnes, kurām nav atļauts izpildīt JavaScript.
Ja šī politika nav iestatīta, visām vietnēm tiks izmantota globālā noklusējuma vērtība no politikas DefaultJavaScriptSetting (ja tā ir iestatīta) vai pretējā gadījumā no lietotāja personīgās konfigurācijas.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> klientiem):</translation>
<translation id="1458547592473993238">Šī politika ir novecojusi. Lūdzu, izmantojiet politiku <ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" />, lai kontrolētu Flash spraudņa pieejamību, un politiku <ph name="ALWAYS_OPEN_PDF_EXTERNALLY_POLICY_NAME" />, lai kontrolētu, vai izmantot integrēto PDF skatīšanas programmu PDF failu skatīšanai.
Norāda spraudņu sarakstu, kas ir iespējoti pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" />, un neļauj lietotājiem mainīt šo iestatījumu.
Aizstājējzīmes “*” un “?” var izmantot, lai veidotu atbilstību mainīgu rakstzīmju virknēm. Aizstājējzīme “*” atbilst mainīgu rakstzīmju virknei, bet “?” norāda vienu noteiktu rakstzīmi, piemēram, atbilst nullei vai vienai rakstzīmei. Atsoļa rakstzīme ir “\”, tādēļ, lai veidotu atbilstību faktiskajām rakstzīmēm “*”, “?” un “\”, to sākumā var ievadīt “\”.
Ja šis iestatījums ir iespējots, pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> nekad netiek lietoti norādītā saraksta spraudņi. Politikā about:plugins norādītie spraudņi ir atzīmēti kā atspējoti, un lietotāji tos nevar iespējot.
Ņemiet vērā, ka šī politika var tikt ignorēta ar politikām EnabledPlugins un DisabledPluginsExceptions.
Ja šī politika nav iestatīta, lietotājs var izmantot jebkuru sistēmā instalēto spraudni, izņemot nesaderīgus, novecojušus vai bīstamus spraudņus.</translation>
<translation id="1464848559468748897">Kontrolējiet lietotāju rīcību daudzprofilu sesijā <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ierīcēs.
Ja politikai ir izvēlēts iestatījums “MultiProfileUserBehaviorUnrestricted”, lietotājs var būt gan primārais, gan sekundārais lietotājs daudzprofilu sesijā.
Ja politikai ir izvēlēts iestatījums “MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary” lietotājs var būt tikai primārais lietotājs daudzprofilu sesijā.
Ja politikai ir izvēlēts iestatījums “MultiProfileUserBehaviorNotAllowed”, lietotājs nevar iesaistīties daudzprofilu sesijā.
Ja iestatīsiet šo iestatījumu, lietotāji to nevarēs mainīt vai ignorēt.
Ja iestatījums tiek mainīts, kamēr lietotājs ir pierakstījies daudzprofilu sesijā, tiks pārbaudīta visu sesijas lietotāju atbilstība iestatījumiem. Sesija tiks aizvērta, ja vienam no lietotājiem vairs nebūs atļaujas piedalīties sesijā.
Ja politika netiek iestatīta, uzņēmumu pārvaldītajiem lietotājiem tiks lietota noklusējuma vērtība “MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary”, savukārt nepārvaldītajiem lietotājiem — “MultiProfileUserBehaviorUnrestricted”.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Noklikšķināt, lai parādītu</translation>
<translation id="1468307069016535757">Iestatiet augsta kontrasta pieejamības funkcijas noklusējuma stāvokli pieteikšanās ekrānā.
Ja šī politika ir iestatīta uz “true”, augsta kontrasta režīms tiks iespējots, kad tiks parādīts pieteikšanās ekrāns.
Ja šī politika ir iestatīta uz “false”, augsta kontrasta režīms tiks atspējots, kad tiks parādīts pieteikšanās ekrāns.
Ja iestatāt šo politiku, lietotāji var īslaicīgi to ignorēt, iespējojot vai atspējojot augsta kontrasta režīmu. Tomēr lietotāja izvēle nav paliekoša, un noklusējuma iestatījums tiek atjaunots ikreiz, kad tiek atkārtoti parādīts pieteikšanās ekrāns vai kad lietotājs minūti nav aktīvs pieteikšanās ekrānā.
Ja šī politika nav iestatīta, augsta kontrasta režīms ir atspējots, kad pirmo reizi tiek parādīts pieteikšanās ekrāns. Lietotājs var jebkurā brīdī iespējot vai atspējot augsta kontrasta režīmu, un tā statuss pieteikšanās ekrānā tiek saglabāts visiem lietotājiem.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Ja šī politika ir ieslēgta, vienotā darbvirsma ir atļauta un iespējota pēc
noklusējuma un lietojumprogrammas var izvērst pa vairākiem displejiem.
Lietotājs var atspējot apvienoto darbvirsmu atsevišķiem displejiem,
displeja iestatījumos noņemot atzīmi no šīs funkcijas.
Ja šī politika ir izslēgta vai nav iestatīta, apvienotā darbvirsma ir
atspējota. Šādā gadījumā lietotājs nevar iespējot šo funkciju.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Funkcijas TLS False Start atspējošana</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1502843533062797703">Trešās puses programmatūras ievietošanas bloķēšanas iespējošana</translation>
<translation id="1507382822467487898">
Konfigurē, kura multivides piekļuves kontroles (MAC — media access control) adrese tiek izmantota, kad doks ir savienots ar ierīci.
Ja doks ir savienots ar konkrētiem ierīču modeļiem, ierīcei paredzētā doka MAC adrese tiek izmantota, lai pēc noklusējuma identificētu ierīci Ethernet tīklā. Šī politika ļauj administratoram mainīt MAC adreses avotu, kad ierīce ir dokota.
Ja ir atlasīta politika DeviceDockMacAddress vai politika nav iestatīta, tiek izmantota ierīcei paredzētā doka MAC adrese.
Ja ir atlasīta politika DeviceNicMacAddress, tiek izmantota ierīces tīkla saskarnes vadāmierīces (NIC — network interface controller) MAC adrese.
Ja ir atlasīta politika DockNicMacAddress, tiek izmantota doka NIC MAC adrese.
Šo iestatījumu lietotājs nevar mainīt.</translation>
<translation id="1507957856411744193">Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “True”, <ph name="PRODUCT_NAME" /> izveidos savienojumu ar Cast ierīcēm visās IP adresēs, ne tikai RFC1918/RFC4193 privātajās adresēs.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “False”, <ph name="PRODUCT_NAME" /> izveidos savienojumu ar Cast ierīcēm tikai RFC1918/RFC4193 privātajās adresēs.
Ja šī politika nav iestatīta, <ph name="PRODUCT_NAME" /> izveidos savienojumu ar Cast ierīcēm tikai RFC1918/RFC4193 privātajās adresēs, izņemot gadījumus, kad ir iespējota funkcija “CastAllowAllIPs”.
Ja politikai “EnableMediaRouter” ir iestatīta vērtība “False”, šīs politikas vērtība nebūs spēkā.</translation>
<translation id="1509692106376861764">Šīs politikas darbība tika pārtraukta ar <ph name="PRODUCT_NAME" /> versiju 29.</translation>
<translation id="1514888685242892912"><ph name="PRODUCT_NAME" /> iespējošana</translation>
<translation id="1522425503138261032">Atļaut vietnēm izsekot lietotāju fizisko atrašanās vietu</translation>
<translation id="1523774894176285446">Papildu pārlūkprogramma, kurā jāatver konfigurētās vietnes.</translation>
<translation id="152657506688053119">Noklusējuma meklētājprogrammas alternatīvo vietrāžu URL saraksts</translation>
<translation id="1530812829012954197">Norādītās URL struktūras vienmēr tiek renderētas ar saimniekdatora pārlūku</translation>
<translation id="1541170838458414064">Ierobežot drukājamās lapas izmēru</translation>
<translation id="1553684822621013552">Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “Patiesa”, lietotājam tiks iespējots ARC
(var tikt veiktas papildu politikas iestatījumu pārbaudes — ARC joprojām nebūs
pieejams, ja pašreizējā lietotāja sesijā būs iespējots īslaicīgais režīms vai
vairākkārtēja pierakstīšanās).
Ja šis iestatījums ir atspējots vai nav konfigurēts, korporatīvie lietotāji
nevar izmantot ARC.</translation>
<translation id="1559980755219453326">Šī politika nosaka, vai ziņot informāciju par paplašinājumiem un spraudņiem.
Ja šī politika nav iestatīta vai tai ir iestatīta vērtība “True”, tiek vākti paplašinājumu un spraudņu dati.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “False”, paplašinājumu un spraudņu dati netiek vākti.
Šī politika ir spēkā tikai tad, ja ir iespējots paplašinājums <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> un ierīce ir reģistrēta pakalpojumā <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1560205870554624777">Nosaka, vai tiek iespējota Kerberos funkcionalitāte. Kerberos ir autentifikācijas protokols, ko var izmantot, lai veiktu autentificēšanu tīmekļa lietotnēs un failu kopīgošanas ierīcēs.
Ja šī politika ir iespējota, Kerberos funkcionalitāte ir iespējota. Kerberos kontus var pievienot, izmantojot politiku “Konfigurēt Kerberos kontus” vai Kerberos kontu iestatījumus lapā “Personu iestatījumi”.
Ja šī politika ir atspējota vai nav iestatīta, Kerberos kontu iestatījumi ir atspējoti. Kerberos kontus nevar pievienot, un Kerberos autentifikāciju nevar izmantot. Visi esošie Kerberos konti, kā arī visas saglabātās paroles tiek dzēstas.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Politikas ignorēšana attālās piekļuves saimniekdatora atkļūdošanas versijām</translation>
<translation id="1561967320164410511">Universālā divfaktoru autentificēšana (U2F) un paplašinājumi atsevišķai apstiprināšanai</translation>
<translation id="1566329065312331399">
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “False”, tā neļauj ierīcei aktivizēt funkciju Powerwash.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “True”, tā ļauj ierīcei aktivizēt funkciju Powerwash.
Ja vērtība netiek iestatīta, tās noklusējums ir “False”, un politika neļauj ierīcei aktivizēt funkciju Powerwash.
</translation>
<translation id="1574554504290354326">Šis iestatījums vairs netiek izmantots, tā vietā izmantojiet “SafeBrowsingExtendedReportingEnabled”. “SafeBrowsingExtendedReportingEnabled” iespējošana vai atspējošana ir ekvivalenta “SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed” vērtības “False” iestatīšanai.
Iestatot šai politikai vērtību “False”, lietotājiem tiek liegta iespēja Google serveriem nosūtīt noteiktu sistēmas informāciju un lapas saturu. Ja šī vērtība ir “True” vai nav konfigurēta, lietotāji varēs nosūtīt noteiktu sistēmas informāciju un lapas saturu funkcijai Droša pārlūkošana, lai palīdzētu noteikt bīstamas lietotnes un vietnes.
Plašāku informāciju par funkciju Droša pārlūkošana skatiet vietnē https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1583248206450240930">Pēc noklusējuma lietot <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="1599424828227887013">Vietnes izolācijas iespējošana norādītiem sākumpunktiem Android ierīcēs</translation>
<translation id="1608755754295374538">Vietrāži URL, kuriem tiks nodrošināta piekļuve audio tveršanas ierīcēm bez uzvednes parādīšanas.</translation>
<translation id="1615221548356595305">Atļaut HTTP/2 savienojumu saaudzēšanu šiem saimniekdatoriem, pat ja tiek izmantoti klientu sertifikāti</translation>
<translation id="1615855314789673708">Nodrošina wilco DTC (diagnostikas un telemetrijas kontrolieris) konfigurāciju.
Šī politika ļauj nodrošināt wilco DTC konfigurāciju, ko atļauts piemērot, ja konkrētajā ierīcē ir pieejams wilco DTC un politika to atļauj. Konfigurācijas izmērs nedrīkst pārsniegt 1 MB (1 000 000 baitus), un tai ir jābūt JSON kodējumā. Wilco DTC ir atbildīgs par tās apstrādi. Kriptogrāfiskais jaucējkods tiek izmantots, lai pārbaudītu lejupielādes integritāti.
Konfigurācija tiek lejupielādēta un saglabāta kešatmiņā. Tas tiks lejupielādēts atkārtoti, kad mainīsies URL vai jaucējkods.
Ja iestatīsiet šo politiku, lietotāji to nevarēs mainīt vai ignorēt.</translation>
<translation id="1617235075406854669">Iespējot pārlūka un lejupielādes vēstures dzēšanu</translation>
<translation id="163200210584085447">Šajā sarakstā pieejamajiem šabloniem tiks meklēta atbilstība
pieprasītā URL drošības avotam. Ja tiks atrasta atbilstība, piekļuve video
ierakstīšanas ierīcēm tiks nodrošināta SAML pieteikšanās lapās. Ja netiks
atrasta atbilstība, piekļuve tiks automātiski liegta. Aizstājējzīmes netiek
atļautas.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Spraudņa <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> atļaušana šajās vietnēs</translation>
<translation id="1645793986494086629">Shēma:</translation>
<translation id="1653229475925941921">Ja šī politika ir iestatīta, tā pārvalda iespējotās ekrāna lupas veidu. Iestatot politiku uz “None”, ekrāna lupa tiek atspējota.
Ja iestatīsiet šo politiku, lietotāji to nevarēs mainīt vai ignorēt.
Ja šī politika nav iestatīta, ekrāna lupa sākotnēji ir atspējota, taču lietotājs var jebkurā brīdī to iespējot.</translation>
<translation id="1655229863189977773">Iestatīt diska kešatmiņas lielumu baitos</translation>
<translation id="166427968280387991">Starpniekserveris</translation>
<translation id="1668836044817793277">Atļauja kioska lietotnei, kas tiek automātiski palaista ar nulles aizkavi, kontrolēt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versiju.
Šī politika nosaka, vai atļaut kioska lietotnei, kas tiek automātiski palaista ar nulles aizkavi, kontrolēt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versiju, manifestā norādot parametru required_platform_version, un izmantot to kā automātiskās atjaunināšanas mērķa versijas prefiksu.
Ja politikai ir iestatīta vērtība “true”, tās kioska lietotnes, kura tiek automātiski palaista ar nulles aizkavi, manifesta atslēgas required_platform_version vērtība tiek izmantota kā automātiskās atjaunināšanas mērķa versijas prefikss.
Ja politika nav konfigurēta vai tai ir iestatīta vērtība “false”, manifesta atslēga required_platform_version tiek ignorēta un automātiskā atjaunināšana tiek veikta kā parasti.
Brīdinājums: nav ieteicams piešķirt kioska lietotnei <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versijas kontroli, jo ierīcē var netikt saņemti programmatūras atjauninājumi un kritiski drošības labojumi. <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versijas kontroles deleģēšana var apdraudēt lietotājus.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Saderīga ar:</translation>
<translation id="1700811900332333712">Atļaut ierīcei pieprasīt funkciju Powerwash</translation>
<translation id="1704516734140344991">Tiek konfigurēta <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> programmaparatūras atjauninājuma funkcionalitātes pieejamība un darbība.
Atsevišķus iestatījumus var norādīt JSON rekvizītos.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: ja politikai ir iestatīta vērtība “<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />”, lietotāji varēs aktivizēt funkcijas Powerwash plūsmu, lai instalētu <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> programmaparatūras atjauninājumu.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE" />: ja politikai ir iestatīta vērtība “<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE_TRUE" />”, lietotāji varēs aktivizēt <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> programmaparatūras atjauninājumu plūsmu, kas saglabā ierīces statusu (tostarp uzņēmuma reģistrāciju), taču tādējādi tiek zaudēti lietotāja dati. Šī atjauninājumu plūsma ir pieejama versijā 68 un jaunākās versijās.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_AUTO_UPDATE_MODE" />: nosaka, kā ievainojamai <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> programmaparatūrai tiek piemēroti automātiskie <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> programmaparatūras atjauninājumi. Visām plūsmām tiek saglabāts lokālās ierīces statuss.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “1” vai tā nav iestatīta, TPM programmaparatūras atjauninājumi netiks piemēroti.
Ja ir iestatīta vērtība “2”, <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> programmaparatūra tiks atjaunināta nākamajā palaišanas reizē pēc tam, kad lietotājs būs piekritis atjauninājumam.
Ja ir iestatīta vērtība “3”, <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> programmaparatūra tiks atjaunināta nākamajā palaišanas reizē.
Ja ir iestatīta vērtība “4”, <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> programmaparatūra tiks atjaunināta pēc reģistrācijas, pirms lietotājs būs pierakstījies.
Šī opcija ir pieejama versijā 74 un jaunākās versijās.
Ja politika nav iestatīta, <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> programmaparatūras atjauninājuma funkcionalitāte nebūs pieejama.</translation>
<translation id="1708496595873025510">Iestatīt ierobežojumu attiecībā uz variantu sākotnējās vērtības iegūšanu</translation>
<translation id="1717817358640580294">Ja nav iestatīts, lai Chrome tīrīšanā tiktu meklēta nevēlama programmatūra, tā var nosūtīt pārmeklēšanas metadatus uzņēmumam Google saskaņā ar SafeBrowsingExtendedReportingEnabled iestatīto politiku. Šādā gadījumā Chrome tīrīšana vaicās lietotājam, vai notīrīt nevēlamo programmatūru. Lietotājs var izvēlēties kopīgot tīrīšanas rezultātus ar uzņēmumu Google un tādējādi palīdzēt turpmāk konstatēt nevēlamu programmatūru. Šie rezultāti satur failu metadatus, automātiski instalētus paplašinājumus un reģistra atslēgas, kā aprakstīts Chrome konfidencialitātes tehniskajā dokumentā.
Ja nevēlamas programmatūras meklēšana Chrome tīrīšanā ir atspējota, tā nesūtīs pārmeklēšanas metadatus uzņēmumam Google, ignorējot jebkādu SafeBrowsingExtendedReportingEnabled iestatīto politiku. Chrome tīrīšana vaicās lietotājam, vai notīrīt nevēlamo programmatūru. Tīrīšanas rezultāti netiks nosūtīti uzņēmumam Google, un lietotājam nebūs iespējas izvēlēties šādi rīkoties.
Ja nevēlamas programmatūras meklēšana Chrome tīrīšanā ir iespējota, tā var nosūtīt pārmeklēšanas metadatus uzņēmumam Google saskaņā ar SafeBrowsingExtendedReportingEnabled iestatīto politiku. Chrome tīrīšana vaicās lietotājam, vai notīrīt nevēlamo programmatūru. Tīrīšanas rezultāti tiks nosūtīti uzņēmumam Google, un lietotājam nebūs iespējas to novērst.
Šī politika ir pieejama tikai Windows instancēs, kas ir savienotas ar <ph name="MS_AD_NAME" /> domēnu, vai Windows 10 Pro vai Enterprise instancēs, kas ir reģistrētas ierīču pārvaldībai.</translation>
<translation id="172374442286684480">Atļauja visām vietnēm iestatīt lokālus datus</translation>
<translation id="1736269219679256369">Atļauja turpināt darbu no SSL brīdinājuma lapas</translation>
<translation id="1745780278307622857">Nosaka, vai pārlūkprogrammā <ph name="PRODUCT_NAME" /> var atļaut lejupielādes bez drošas pārlūkošanas pārbaudēm, ja lejupielāde ir no uzticama avota.
Ja ir iestatīta vērtība “False”, lejupielādētie faili netiek nosūtīti drošas pārlūkošanas analīzei, ja tie ir no uzticama avota.
Ja šī politika nav iestatīta vai ir iestatīta vērtība “True”, lejupielādētie faili tiek nosūtīti drošas pārlūkošanas analīzei, pat ja tie ir no uzticama avota.
Ņemiet vērā, ka šie ierobežojumi attiecas uz lejupielādēm, kas aktivizētas no tīmekļa lapas satura, kā arī no kontekstizvēlnes opcijas “Lejupielādēt saiti...”. Šie ierobežojumi neattiecas ne uz attiecīgajā brīdī atvērtās lapas saglabāšanu/lejupielādēšanu, ne arī uz PDF faila saglabāšanu, izmantojot drukāšanas iespējas.
Šī politika ir pieejama tikai Windows instancēs, kas ir savienotas ar <ph name="MS_AD_NAME" /> domēnu, vai Windows 10 Pro vai Enterprise instancēs, kas ir reģistrētas ierīču pārvaldībai.</translation>
<translation id="1749815929501097806">Tiek iestatīti pakalpojumu sniegšanas noteikumi, un lietotājam ir jāpiekrīt tiem pirms ierīces lokālā konta sesijas sākšanas.
Ja šī politika ir iestatīta, operētājsistēmā <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tiks lejupielādēti pakalpojumu sniegšanas noteikumi, un tie tiks rādīti lietotājam, sākot ierīces lokālā konta sesiju. Lietotājs varēs turpināt sesiju tikai pēc piekrišanas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.
Ja šī politika nav iestatīta, pakalpojumu sniegšanas noteikumi netiek rādīti.
Politikā ir jāiestata vietrādis URL, kur operētājsistēma <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> var lejupielādēt pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Tiem ir jābūt rakstītiem kā vienkāršam tekstam, kas jārāda kā MIME veids “teksts/vienkāršs”. Iezīmēšana nav atļauta.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Bloķēt visas lejupielādes</translation>
<translation id="1767673020408652620">Iespējot lietotņu ieteikumus meklēšanas lodziņa nulles stāvoklī</translation>
<translation id="17719159826324007">
Kad šai politikai ir iestatīta vērtība “ArcSession”, tā liek ierīcei veikt atkārtotu palaišanu pēc lietotāja izrakstīšanās, ja operētājsistēma Android ir sākusi darbu.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “Always”, tā liek ierīcei veikt atkārtotu palaišanu pēc katras lietotāja izrakstīšanās.
Ja šī politika nav iestatīta, tai nav nekādas ietekmes, un pēc lietotāja izrakstīšanās netiek veikta piespiedu atkārtota palaišana. Tas pats notiek, ja politikai ir iestatīta vērtība “Never”.
Šī politika ietekmē tikai nesaistītus lietotājus.
</translation>
<translation id="1781356041596378058">Šī politika arī kontrolē piekļuvi Android izstrādātājiem paredzētajām opcijām. Ja iestatīsiet šo politiku kā patiesu, lietotāji nevarēs piekļūt izstrādātājiem paredzētajām opcijām. Ja iestatīsiet šo politiku kā aplamu vai neiestatīsiet politiku, lietotāji varēs piekļūt izstrādātājiem paredzētajām opcijām, septiņas reizes pieskaroties versijas numuram Android iestatījumu lietotnē.</translation>
<translation id="1793346220873697538">Atspējot drukāšanu ar PIN kodu pēc noklusējuma</translation>
<translation id="1797233582739332495">Periodiski rādīt lietotājam uzvedni par obligātu atkārtotu palaišanu</translation>
<translation id="1798559516913615713">GPO kešatmiņas mūžs</translation>
<translation id="1803646570632580723">Saraksts ar piespraustām lietotnēm, kuras rādīt palaišanas lapā</translation>
<translation id="1808715480127969042">Bloķē sīkfailus šajās vietnēs</translation>
<translation id="1810261428246410396">Tūlītējās piesaistes izmantošanas atļaušana</translation>
<translation id="1817685358399181673">Šajā politikā ir norādīts lietotāja <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> attēls. Politika tiek iestatīta, norādot tietrādi URL, no kura ierīce var lejupielādēt attēlu un SHA-256 jaucējkodu, kas tiek izmantots lejupielādes integritātes pārbaudei.
Politika ir jānorāda kā virkne, kurā ietverts vietrādis URL un jaucējkods JSON formātā.</translation>
<translation id="1827523283178827583">Izmanto fiksētus starpniekserverus</translation>
<translation id="1831495419375964631">Šī politika ir vietrādis URL, kas norāda uz XML failu tādā pašā formātā kā Internet Explorer politika “<ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" />”. Kārtulas tiek ielādētas no XML faila, nekopīgojot šīs kārtulas ar pārlūkprogrammu Internet Explorer.
Ja šī politika nav iestatīta vai tai nav iestatīts derīgs URL, pārlūkprogrammā <ph name="PRODUCT_NAME" /> tā netiek izmantota kā kārtulu avots pārlūkprogrammu pārslēgšanai.
Ja šai politikai ir iestatīts derīgs URL, pārlūkprogrammā <ph name="PRODUCT_NAME" /> tiek lejupielādēts vietņu saraksts no attiecīgā URL un tiek lietotas attiecīgās kārtulas tā, it kā tās būtu konfigurētas politikai “<ph name="SITELIST_POLICY_NAME" />”.
Plašāku informāciju par Internet Explorer politiku <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> skatiet vietnē https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode.</translation>
<translation id="1839060937202387559">Nosūtīt aparatūras statistikas datus un identifikatorus, kas saistīti ar atmiņas ierīcēm.
Ja politikai ir iestatīta vērtība “false”, statistikas dati netiek nosūtīti.
Ja politikai ir iestatīta vērtība “true” vai tā nav iestatīta, statistikas dati tiek nosūtīti.</translation>
<translation id="1843117931376765605">Lietotāja politikas atsvaidzes ātrums</translation>
<translation id="1844620919405873871">Konfigurē ar ātro atbloķēšanu saistītās politikas</translation>
<translation id="1845405905602899692">Kioska iestatījumi</translation>
<translation id="1845429996559814839">Ierobežot drukāšanas režīmu ar PIN kodu</translation>
<translation id="1847960418907100918">Norāda parametrus, kas tiek izmantoti, veicot dinamisko meklēšanu ar metodi POST. Izmantojot šo metodi, tiek meklēti ar komatu atdalītu vārdu/vērtību pāri. Ja vērtība ir veidnes parametrs, piemēram, {searchTerms} (iepriekšējā piemērā), tas tiks aizstāts ar īstiem meklēšanas vienumu datiem.
Šī politika nav obligāta. Ja tā nav iestatīta, dinamiskās meklēšanas pieprasījums tiks nosūtīts, izmantojot metodi instant GET.
Šī politika ir spēkā tikai tad, ja ir iespējota politika “DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="1852294065645015766">Multivides satura automātiskas atskaņošanas atļaušana</translation>
<translation id="1857152770025485173">Šī politika neļauj lietotājam ielādēt tīmekļa lapas no vietrāžu URL melnā saraksta. Melnajā sarakstā ir URL modeļi, kas norāda, kuri URL tiks ievietoti melnajā sarakstā.
URL modelim ir jābūt formatētam atbilstoši šiem norādījumiem: https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format.
Izņēmumus var norādīt URL baltā saraksta politikā. Šajās politikās var iekļaut ne vairāk kā 1000 ierakstu; nākamie ieraksti tiks ignorēti.
Ņemiet vērā, ka nav ieteicams bloķēt iekšējos vietrāžus URL “chrome://*”, jo tādējādi var rasties neparedzētas kļūdas.
No M73 varat bloķēt javascript://* vietrāžus URL. Tomēr tas attiecas tikai uz adreses joslā ierakstītu JavaScript (vai, piemēram, grāmatzīmes sīklietotnēm). Ņemiet vērā, ka uz lapā ietvertajiem JavaScript vietrāžiem URL, ja tie ir dinamiski ielādēti dati, šī politika neattiecas. Piemēram, ja bloķēsiet URL example.com/abc, lapā example.com joprojām varēs ielādēt example.com/abc, izmantojot XMLHTTPRequest.
Ja šī politika nav iestatīta, pārlūkprogrammas melnajā sarakstā netiek ievietots neviens URL.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Brīdinājums: TLS versijas atkāpšanās protokols tiks noņemts no pārlūka <ph name="PRODUCT_NAME" /> pēc 52. versijas izlaišanas (ap 2016. gada septembri), un pēc tam šī politika vairs nedarbosies.
Ja neizdodas izveidot TLS savienojumu, iepriekš <ph name="PRODUCT_NAME" /> mēģinātu atkārtoti izveidot savienojumu ar vecāku TLS versiju, lai apietu kļūdas HTTPS serveros. Ar šo iestatījumu tiek konfigurēta versija, kurā tiks pārtraukts šis atkāpšanās process. Ja serverī tiek pareizi veikta versiju saskaņošana (proti, nepārtraucot savienojumu), šis iestatījums netiek izmantots. Neatkarīgi no šī iestatījuma izveidotajam savienojumam joprojām ir jāatbilst politikai SSLVersionMin.
Ja šī politika nav konfigurēta vai ir iestatīta uz “tls1.2”, pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> vairs netiek veikts šis atkāpšanās process. Ņemiet vērā, ka šādi netiek atspējots vecāku TLS versiju atbalsts, bet tikai tas, vai <ph name="PRODUCT_NAME" /> apies kļūdainos serverus, kuri nevar pareizi saskaņot versijas.
Pretējā gadījumā, ja ir jāuztur saderība ar kļūdainu serveri, šo politiku var iestatīt uz “tls1.1”. Tas ir pagaidu risinājums, un serveris ir steidzami jālabo.</translation>
<translation id="1864382791685519617">Pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> tiek iespējotas tīkla prognozes, un lietotājiem tiek liegta iespēja mainīt šo iestatījumu.
Šī politika kontrolē DNS pirmsielādi, iepriekšēju TCP un SSL savienojuma izveidi un tīmekļa lapu iepriekšēju atveidi.
Ja šī politika tiks iestatīta, lietotāji nevarēs mainīt vai ignorēt šo iestatījumu pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ja šī politika netiks iestatīta, tīkla prognozes tiks iespējotas, taču lietotājs varēs mainīt šo iestatījumu.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Atslēgu atļaujas</translation>
<translation id="186719019195685253">Darbība, kas ir jāveic, kad ir aizritējis laiks līdz dīkstāvei un tiek izmantota maiņstrāva</translation>
<translation id="187819629719252111">Ļauj piekļūt datora lokālajiem failiem, ļaujot produktam <ph name="PRODUCT_NAME" /> rādīt failu atlases dialoglodziņus.
Ja šis iestatījums ir iespējots, lietotāji var atvērt failu atlases dialoglodziņus, kā ierasts.
Ja šis iestatījums ir atspējots, tad, lietotājam veicot kādu darbību, kas atver failu atlases dialoglodziņu (piem., importē grāmatzīmes, augšupielādē failus, saglabā saites utt.), tiek parādīts ziņojums un tiek pieņemts, ka lietotājs failu atlases dialoglodziņā ir noklikšķinājis uz Atcelt.
Ja šis iestatījums nav iestatīts, lietotāji var atvērt failu atlases dialoglodziņus, kā ierasts.</translation>
<translation id="1885782360784839335">Iespējot reklāmas satura rādīšanu visā cilnē</translation>
<translation id="1888871729456797026">Mākoņa politikas reģistrācijas marķieris datorā</translation>
<translation id="1897365952389968758">Atļaut visām vietnēm izpildīt JavaScript</translation>
<translation id="1906888171268104594">Kontrolē to, vai lietojuma un diagnostikas dati, tostarp avāriju pārskati, tiek nosūtīti uzņēmumam Google.
Ja politikai ir iestatīta vērtība “True”, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nosūtīs lietojuma un diagnostikas datus.
Ja politikai ir iestatīta vērtība “False”, lietojuma un diagnostikas datu nosūtīšana tiks atspējota.
Ja politika nav konfigurēta, lietojuma un diagnostikas datu nosūtīšana tiks atspējota nepārvaldītās ierīcēs un iespējota pārvaldītās ierīcēs.</translation>
<translation id="1907431809333268751">Konfigurē uzņēmuma pieteikšanās vietrāžu URL sarakstu (tikai HTTP un HTTPS shēmām). Šiem URL tiks tverts paroles ciparnospiedums, un tas tiks izmantots, lai noteiktu paroles atkārtotu izmantošanu.
Lai pārlūkprogramma <ph name="PRODUCT_NAME" /> varētu pareizi tvert paroles ciparnospiedumu, pieteikšanās lapai noteikti ir jāatbilst šeit norādītajām valdīnijām: https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms.
Ja šis iestatījums ir iespējots, paroļu aizsardzības pakalpojums tver paroles ciparnospiedumu šajos URL, lai noteiktu paroles atkārtotu izmantošanu.
Ja šis iestatījums ir atspējots vai nav iestatīts, paroles aizsardzības pakalpojums tver paroles ciparnospiedumu tikai vietnē https://accounts.google.com.
Šī politika ir pieejama tikai Windows instancēs, kas ir savienotas ar <ph name="MS_AD_NAME" /> domēnu, vai Windows 10 Pro vai Enterprise instancēs, kas ir reģistrētas ierīču pārvaldībai.</translation>
<translation id="1914840757300882918">Ja šī politika ir iestatīta, autentifikācija vietnē RemoteAccessHostTokenValidationUrl tiek veikta, saimniekdatorā izmantojot klienta sertifikātu ar piešķirto izsniedzēja kopējo nosaukumu. Iestatiet tai vērtību “*”, lai tiktu izmantots jebkurš pieejamais klienta sertifikāts.
Pašlaik šī funkcija ir atspējota servera pusē.</translation>
<translation id="1919802376548418720">Izmantot KDC politiku, lai deleģētu akreditācijas datus.</translation>
<translation id="1920046221095339924">Atļaut pārvaldīto sesiju ierīcē</translation>
<translation id="1929709556673267855">Nodrošina konfigurāciju ar ierīcēm saistītajiem uzņēmuma printeriem.
Šī politika ļauj nodrošināt printeru konfigurāciju <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ierīcēm. Formāts ir tāds pats kā NativePrinters vārdnīcā, taču baltā vai melnā saraksta izveidei papildus katram printerim ir jānorāda lauks “id” vai “guid”.
Fails nedrīkst būt lielāks par 5 MB, un tam ir jābūt JSON kodējumā. Paredzams, ka fails ar aptuveni 21 000 printeriem tiks kodēts kā 5 MB fails. Kriptogrāfiskais jaucējkods tiek izmantots, lai pārbaudītu lejupielādes integritāti.
Fails ir lejupielādēts un saglabāts kešatmiņā. Tas tiks atkārtoti lejupielādēts, tiklīdz tiks mainīts URL vai jaucējkods.
Ja šī politika ir iestatīta, operētājsistēmā <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tiks lejupielādēts printeru konfigurācijas fails un printeri būs pieejami saskaņā ar vērtībām <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> un <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Šī politika neietekmē to, vai lietotāji var konfigurēt printerus atsevišķās ierīcēs. Tā ir paredzēta kā papildu konfigurācija atsevišķu lietotāju veiktajai printeru konfigurācijai.
Šī politika ir papildinājums politikai <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Ja šī politika nav iestatīta, nebūs neviena ierīču printera un <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> politikas tiks ignorētas.
</translation>
<translation id="193259052151668190">Atvienojamo USB ierīču baltais saraksts</translation>
<translation id="1933378685401357864">Fona tapetes attēls</translation>
<translation id="1956493342242507974">Konfigurējiet barošanas pārvaldību operētājsistēmas <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pieteikšanās ekrānā.
Šī politika ļauj konfigurēt, kā operētājsistēma <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> darbosies, ja lietotājs noteiktā laika periodā neveiks nekādas darbības, kamēr tiek rādīts pieteikšanās ekrāns. Politika nosaka vairākus iestatījumus. Šo iestatījumu nozīmi un vērtību diapazonus skatiet atbilstošajās politikās, kas regulē barošanas pārvaldību sesijas ietvaros. Vienīgās novirzes no šīm politikām ir šādas:
* darbības, kas jāveic dīkstāves laikā vai tad, kad tiek aizvērts vāks, nevar ietvert sesijas beigšanu;
* noklusējuma darbība, kas jāveic dīkstāves laikā, ja ierīce tiek barota no maiņstrāvas tīkla, ir izslēgšana.
Ja iestatījums netiek norādīts, tiek izmantota noklusējuma vērtība.
Ja šī politika vispār netiek iestatīta, visiem iestatījumiem tiek izmantotas noklusējuma vērtības.</translation>
<translation id="1958138414749279167">Iespējo pārlūka <ph name="PRODUCT_NAME" /> funkciju Automātiskā aizpilde un ļauj lietotājiem automātiski aizpildīt adrešu informāciju tīmekļa veidlapās, izmantojot iepriekš saglabāto informāciju.
Ja šis iestatījums ir atspējots, funkcija Automātiskā aizpilde nekad nerādīs adrešu informācijas ieteikumus un neaizpildīs šo informāciju, kā arī nesaglabās papildu adrešu informāciju, ko lietotājs var norādīt, pārlūkojot tīmekli.
Ja šis iestatījums ir iespējots vai tā vērtība nav norādīta, lietotājs varēs kontrolēt adrešu informācijas automātisko aizpildi lietotāja saskarnē.</translation>
<translation id="1962273523772270623">Atļaut WebRTC notikumu žurnālu apkopošanu no Google pakalpojumiem</translation>
<translation id="1964634611280150550">Inkognito režīms atspējots</translation>
<translation id="1964802606569741174">Šī politika neietekmē Android lietotni YouTube. Ja lietotnē YouTube tiks aktivizēts drošais režīms, nedrīkst atļaut instalēt Android lietotni YouTube.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Šī politika tiek izmantota, lai ignorētu attālās piekļuves saimniekdatora atkļūdošanas versiju politiku.
Vērtība tiek parsēta kā JSON politikas nosaukuma vārdnīca uz politikas vērtības kartējumiem.</translation>
<translation id="1969808853498848952">Vienmēr izpilda spraudņus, kuriem nepieciešama autorizācija (novecojusi)</translation>
<translation id="1988371335297483117">Automātiskās atjaunināšanas vērtumus operētājsistēmā <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> var lejupielādēt, izmantojot HTTP, nevis HTTPS. Tādējādi tiek atļauta pārredzama HTTP lejupielāžu HTTP kešdarbe.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība Patiesa, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> mēģinās lejupielādēt automātiskās atjaunināšanas vērtumus, izmantojot HTTP. Ja šai politikai ir iestatīta vērtība Nepatiesa vai politika nav iestatīta, automātiskās atjaunināšanas vērtumu lejupielādei tiks izmantots HTTPS.</translation>
<translation id="199764499252435679"><ph name="PRODUCT_NAME" /> komponentu atjauninājumu iespējošana</translation>
<translation id="1997994951395619441">Ja šis iestatījums ir iespējots, pakalpojums <ph name="PRODUCT_NAME" /> rāda grāmatzīmju joslu.
Ja šis iestatījums ir atspējots, grāmatzīmju josla lietotājiem nav redzama.
Ja šis iestatījums ir iespējots vai atspējots, lietotāji to nevar mainīt vai ignorēt pakalpojumā <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ja šis iestatījums nav iestatīts, lietotājs var izlemt, vai izmantot šo funkciju.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Barošanas pārvaldība</translation>
<translation id="2014757022750736514">Kontrolē pierakstīšanās ekrāna darbību, kurā lietotāji piesakās savos kontos. Iestatījumos ir norādīts, kuri lietotāji var pieteikties, kādu veidu konti ir atļauti, kuras autentifikācijas metodes izmantot, kā arī vispārējie pieejamības, ievades metodes un lokalizācijas iestatījumi.</translation>
<translation id="201557587962247231">Ierīces statusa pārskatu augšupielādes biežums</translation>
<translation id="2017301949684549118">Tīmekļa lietotņu vietrāži URL, kas jāinstalē neuzraudzīti.</translation>
<translation id="2017459564744167827">Plašāku informāciju par shēmu un formatējumu skatiet šeit: <ph name="REFERENCE_URL" />.</translation>
<translation id="2018836497795982119">Norāda laika periodu milisekundēs, pēc kura ierīces pārvaldības pakalpojumam tiek vaicāti lietotāja politikas dati.
Iestatot šo politiku, tiek ignorēta noklusējuma vērtība (3 stundas). Šīs politikas derīgo vērtību diapazons ir no 1 800 000 (30 minūtēm) līdz 86 400 000 (1 dienai). Jebkura vērtība ārpus šī diapazona tiks pieskaņota attiecīgajai robežvērtībai. Ja platformā tiek atbalstīti politikas paziņojumi, tiks iestatīts atsvaidzināšanas aizkaves laiks 24 stundas, jo ir paredzēts, ka ar politikas paziņojumiem atsvaidzināšana tiks veikta piespiedu kārtā katru reizi, kad tiks mainīta politika.
Atstājot šo politiku neiestatītu, <ph name="PRODUCT_NAME" /> izmanto noklusējuma vērtību (3 stundas).
Ņemiet vērā: ja platformā tiek atbalstīti politikas paziņojumi, tiks iestatīts atsvaidzināšanas aizkaves laiks 24 stundas (ignorējot visas noklusējuma vērtības un šīs politikas vērtību), jo ir paredzēts, ka ar politikas paziņojumiem atsvaidzināšana tiks veikta piespiedu kārtā katru reizi, kad tiks mainīta politika, un biežāka atsvaidzināšana nebūs nepieciešama.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Nepieciešamā domēna nosaukuma konfigurēšana attālās piekļuves klientiem</translation>
<translation id="2030905906517501646">Noklusējuma meklētājprogrammas atslēgvārds</translation>
<translation id="203096360153626918">Šī politika neietekmē Android lietotnes. Lietotnes varēs atvērt pilnekrāna režīmā, pat ja šī politika ir iestatīta kā <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Atspējotie uzņēmuma printeri</translation>
<translation id="2050629715135525072">Kontrolē iespēju pārsūtīt failus starp klientu un saimniekdatoru tam lietotājam, kurš ir izveidojis savienojumu ar attālās piekļuves saimniekdatoru. Tas neattiecas uz attālās palīdzības savienojumiem, kuros netiek atbalstīta failu pārsūtīšana.
Ja šis iestatījums ir atspējots, failu pārsūtīšana netiks atļauta. Ja šis iestatījums ir iespējots vai nav iestatīts, failu pārsūtīšana tiks atļauta.</translation>
<translation id="2057317273526988987">Atļauja piekļūt vietrāžu URL sarakstam</translation>
<translation id="2061810934846663491">Attālās piekļuves saimniekdatoru obligāto domēnu nosaukumu konfigurēšana</translation>
<translation id="206623763829450685">Norāda <ph name="PRODUCT_NAME" /> atbalstītās HTTP autentifikācijas shēmas.
Iespējamās vērtības ir šādas: basic, digest, ntlm un negotiate. Vairākas vērtības ir jāatdala ar komatu.
Ja šī politika nav iestatīta, tiek lietotas visas četras shēmas.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Bloķē piekļuvi vietnēm, kas nav iekļautas satura pakotnēs.</translation>
<translation id="2073552873076775140">Atļauja pierakstīties pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2077129598763517140">Izmantot aparatūras paātrināšanas režīmu, kad tas ir pieejams</translation>
<translation id="2077273864382355561">Aizkave līdz ekrāna izslēgšanai, ja ierīce darbojas ar akumulatora jaudu</translation>
<translation id="2082205219176343977">Konfigurējiet ierīcē minimālo atļauto Chrome versiju.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabila versija</translation>
<translation id="2098658257603918882">Iespējo lietošanas un ar avārijām saistītu datu ziņošanu</translation>
<translation id="2104418465060359056">Ziņot informāciju par paplašinājumiem un spraudņiem</translation>
<translation id="2106627642643925514">Ignorē noklusējuma drukāšanas režīmu ar PIN kodu. Ja režīms nav pieejams, šī politika tiek ignorēta.</translation>
<translation id="2107601598727098402">
M72: šī politika ir novecojusi. Lūdzu, izmantojiet politiku CloudManagementEnrollmentToken.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">Izmantojot šo politiku, pārlūka <ph name="PRODUCT_NAME" /> satura skatā var iespējot funkciju “Pieskarties, lai meklētu”.
Ja šis iestatījums ir iespējots, funkcija “Pieskarties, lai meklētu” ir pieejama lietotājam un lietotājs to var ieslēgt vai izslēgt.
Ja šis iestatījums ir atspējots, funkcija “Pieskarties, lai meklētu” ir pilnībā atspējota.
Ja šai politikai nav iestatīta vērtība, ir spēkā tādi paši iestatījumi kā gadījumos, kad politika ir iespējota (skatiet iepriekš sniegto aprakstu).</translation>
<translation id="2113068765175018713">Ierobežot ierīces darbspējas laiku, veicot automātisku atsāknēšanu</translation>
<translation id="2116790137063002724">Šī politika kontrolē, vai sniegt informāciju, kas var tikt izmantota lietotāju identificēšanai, piemēram, operētājsistēmas pieteikšanās datus, <ph name="PRODUCT_NAME" /> profila pieteikšanās datus, <ph name="PRODUCT_NAME" /> profila nosaukumu, <ph name="PRODUCT_NAME" /> profila ceļu un <ph name="PRODUCT_NAME" /> izpildāmo ceļu.
Ja šī politika nav iestatīta vai tai ir iestatīta vērtība “True”, informācija, kas var tikt izmantot lietotāju identificēšanai, tiek apkopota.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “False”, informācija, kas var tikt izmantota lietotāju identificēšanai, netiek apkopota.
Šī politika ir spēkā tikai tad, ja ir iespējots paplašinājums <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> un ierīce ir reģistrēta pakalpojumā <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2127599828444728326">Paziņojumu atļaušana šajās vietnēs</translation>
<translation id="2131902621292742709">Aizkave līdz ekrāna aptumšošanai, ja ierīce darbojas ar akumulatora jaudu</translation>
<translation id="2134437727173969994">Atļaut ekrāna bloķēšanu</translation>
<translation id="2137064848866899664">Ja šī politika ir iestatīta, katrs ekrāns tiek pagriezts
iestatītajā virzienā ikreiz, kad ierīce tiek atkārtoti palaista,
kā arī tad, kad ekrāns tiek pirmo reizi pievienots
pēc politikas vērtības maiņas. Lietotāji var mainīt ekrāna
pagriešanas iestatījumu, piesakoties un atverot iestatījumu lapu, taču nākamās
palaišanas laikā lietotāja izvēlētais iestatījums tiks ignorēts
un tiks izmantota politikas vērtība.
Šī politika attiecas gan uz primāro ekrānu, gan visiem sekundārajiem ekrāniem.
Ja politika nav iestatīta, noklusējuma vērtība ir 0 grādi un lietotājs
var to mainīt. Tādā gadījumā noklusējuma vērtība vairs netiek lietota,
restartējot ierīci.</translation>
<translation id="2138449619211358657">Šī politika ļauj operētājsistēmai <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> apiet visus caurlaides lapu autentifikācijas starpniekserverus.
Šī politika ir spēkā tikai tad, ja ir konfigurēts starpniekserveris (piemēram, izmantojot politiku vai paplašinājumus, vai pats lietotājs tos izmaina lapā chrome://settings).
Ja iespējosiet šo iestatījumu, visas caurlaides lapu autentifikācijas lapas (t.i., visas tīmekļa lapas no caurlaides lapas pierakstīšanās lapas līdz brīdim, kad pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> būs konstatēts sekmīgi izveidots interneta savienojums) tiks parādītas atsevišķā logā, ignorējot visus pašreizējam lietotājam piemērotos politiku iestatījumus un ierobežojumus.
Ja atspējosiet šo iestatījumu vai atstāsiet to neiestatītu, visas caurlaides lapas autentifikācijas lapas tiks rādītās (parastā) jaunā pārlūka cilnē, izmantojot pašreizējos lietotāja starpniekservera iestatījumus.</translation>
<translation id="21394354835637379">Ļauj norādīt, kuriem URL ir atļauts instalēt paplašinājumus, lietotnes un motīvus.
Sākot ar pārlūka <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21. versiju, ir daudz grūtāk instalēt paplašinājumus, lietotnes un lietotāja skriptus no avota, kas nav ietverts Chrome interneta veikalā. Iepriekš lietotāji varēja noklikšķināt uz saites, kas novirza uz *.crx failu, un pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> pēc dažu brīdinājumu parādīšanas tika piedāvāts instalēt failu. Ieviešot pārlūka <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21. versiju, šāda veida faili ir jālejupielādē un jāievelk <ph name="PRODUCT_NAME" /> iestatījumu lapā. Šis iestatījums ļauj noteiktiem URL saglabāt iepriekšējo vienkāršāko instalēšanas gaitu.
Katrs šī saraksta vienums ir paplašinājuma veida atbilstības modelis (skatiet vietni https://developer.chrome.com/extensions/match_patterns). Lietotāji var ērti instalēt vienumus no jebkura URL, kas atbilst kādam saraksta vienumam. Šiem modeļiem ir jāatļauj gan *.crx faila atrašanās vieta, gan lapa, no kuras tiek sākta lejupielāde (t.i., novirzītājs).
Politika <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> ir prioritāra pār šo politiku. Tas nozīmē, ka melnajā sarakstā esošs paplašinājums netiks instalēts, pat ja tas atrodas šajā sarakstā minētā vietnē.</translation>
<translation id="214901426630414675">Ierobežot abpusējo drukāšanas režīmu</translation>
<translation id="2149330464730004005">Iespējot krāsu drukāšanu</translation>
<translation id="2156132677421487971">Konfigurējiet <ph name="PRODUCT_NAME" /> politikas. Izmantojot šo funkciju, lietotāji pārlūka cilnēs, vietnēs vai darbvirsmā redzamo saturu var pārsūtīt uz attāliem displejiem un skaņas sistēmām.</translation>
<translation id="2166472654199325139">Nefiltrēt vietnes ar pieaugušajiem paredzētu saturu</translation>
<translation id="2168397434410358693">Aizkave līdz dīkstāvei, ja ierīce darbojas ar maiņstrāvu</translation>
<translation id="217013996107840632">Komandrindas parametri, lai pārslēgtos no cita pārlūka.</translation>
<translation id="2170233653554726857">WPAD optimizācijas iespējošana</translation>
<translation id="2176565653304920879">Ja šī politika ir iestatīta, atkarībā no iestatījuma vērtības būs pieejama viena no tālāk norādītajām automātiskās laika joslas noteikšanas plūsmām.
Ja tiks atlasīts iestatījums TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, lietotāji varēs pārvaldīt automātisko laika joslas noteikšanu, izmantojot parastās vadīklas lapā chrome://settings.
Ja tiks atlasīts iestatījums TimezoneAutomaticDetectionDisabled, automātiskās laika joslas noteikšanas vadīklas lapā chrome://settings tiks atspējotas. Automātiskā laika joslas noteikšana vienmēr būs izslēgta.
Ja tiks atlasīts iestatījums TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, laika joslas vadīklas lapā chrome://settings tiks atspējotas. Automātiskā laika joslas noteikšana vienmēr būs ieslēgta. Laika josla vienmēr tiks noteikta tikai pēc IP metodes atrašanās vietas noteikšanai.
Ja tiks atlasīts iestatījums TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, laika joslas vadīklas lapā chrome://settings tiks atspējotas. Automātiskā laika joslas noteikšana vienmēr būs ieslēgta. Uztverto Wi-Fi piekļuves punktu saraksts vienmēr tiks nosūtīts uz ģeolokācijas API serveri precīzai laika joslas noteikšanai.
Ja tiks atlasīts iestatījums TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, laika joslas vadīklas lapā chrome://settings tiks atspējotas. Automātiskā laika joslas noteikšana vienmēr būs ieslēgta. Atrašanās vietas informācija (piemēram, Wi-Fi piekļuves punkti, uztverami mobilo sakaru torņi, GPS) tiks nosūtīta uz serveri precīzai laika joslas noteikšanai.
Ja šī politika nav iestatīta, tā darbosies atbilstoši iestatījumam TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Ja ir iestatīta politika SystemTimezone, šī politika tiks ignorēta. Tādā gadījumā automātiskā laika joslas noteikšana ir pilnībā atspējota.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Ieslēgt vismaz vidēji ierobežoto režīmu pakalpojumā YouTube</translation>
<translation id="2182291258410176649">Lietotājs var izlemt, vai iespējot dublēšanu un atjaunošanu</translation>
<translation id="2183294522275408937">Ar šo iestatījumu tiek kontrolēts, cik bieži bloķēšanas ekrānā pieprasīt paroles ievadi, lai varētu turpināt izmantot ātro atbloķēšanu. Ja tiek atvērts bloķēšanas ekrāns un kopš pēdējās paroles ievades reizes ir pagājis ilgāks laiks, nekā iestatītā vērtība, bloķēšanas ekrānā ātrā atbloķēšana nav pieejama. Ja lietotājs paliks bloķēšanas ekrānā ilgāk par šo periodu, nākamajā reizē, kad lietotājs ievadīs nepareizu kodu vai atkārtoti atvērs bloķēšanas ekrānu, tiks pieprasīts ievadīt paroli (neatkarīgi no tā, kurš nosacījums tiks izpildīts vispirms).
Ja šis iestatījums ir konfigurēts, lietotājiem, kuri izmanto ātro atbloķēšanu, atbilstoši šim iestatījumam bloķēšanas ekrānā būs jāievada parole.
Ja šis iestatījums nav konfigurēts, lietotājiem, kuri izmanto ātro bloķēšanu, bloķēšanas ekrānā būs jāievada parole katru dienu.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Šī politika ir novecojusi versijā M61. Lūdzu, izmantojiet politiku EcryptfsMigrationStrategy.
Norāda ierīces darbību gadījumos, kad tajā uzstādīta sistēma eCryptfs un jāpāriet uz ext4 šifrēšanu.
Ja politikai iestatīsiet vērtību DisallowArc, visiem lietotājiem ierīcē būs atspējotas Android lietotnes (tostarp tiem lietotājiem, kuri jau izmanto ext4 šifrēšanu) un lietotājiem netiks piedāvāta migrēšana no eCryptfs uz ext4 šifrēšanu.
Ja politikai iestatīsiet vērtību AllowMigration, lietotājiem ar eCryptfs sākumdirektorijiem nepieciešamības gadījumā tiks piedāvāts migrēt uz ext4 šifrēšanu (kad ierīcē būs pieejama operētājsistēma Android N).
Šī politika neattiecas un kioska lietotnēm — tās tiek migrētas automātiski. Ja politika netiks iestatīta, ierīce darbosies tā, it kā būtu izvēlēta vērtība DisallowArc.</translation>
<translation id="2195032660890227692">Šī politika tika noņemta <ph name="PRODUCT_NAME" /> 68 versijā, un to aizstāj politika <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="219720814106081560">Ja šī politika ir iespējota vai nav konfigurēta (noklusējuma iestatījums), lietotājam tiks pieprasīta piekļuve
video ierakstīšanai, izņemot vietrāžus URL, kas konfigurēti sarakstā
VideoCaptureAllowedUrls, — piekļuve tiem tiks nodrošināta bez uzvednes parādīšanas.
Ja šī politika ir atspējota, lietotājam nekad netiks parādīta uzvedne un video
ierakstīšana būs pieejama tikai vietrāžiem URL, kas konfigurēti sarakstā VideoCaptureAllowedUrls.
Šī politika attiecas uz jebkādu video ievadi, nevis tikai iebūvēto kameru.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Vietējās ziņojumapmaiņas baltā saraksta konfigurēšana</translation>
<translation id="2204753382813641270">Plaukta automātiskās slēpšanas kontrolēšana</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parametri meklēšanas vietrādim URL, kurā tiek izmantota metode POST</translation>
<translation id="2214880135980649323">Kad šī politika ir iespējota, paplašinājumiem, kas instalēti saskaņā ar uzņēmuma politiku, ir atļauts izmantot Enterprise Hardware Platform API.
Kad šī politika ir iestatīta kā atspējota vai tā nav iestatīta, nevienam paplašinājumam nav atļauts izmantot Enterprise Hardware Platform API.
Šī politika ir piemērojama arī komponentu paplašinājumiem, piemēram, pakalpojuma Hangout paplašinājumam.</translation>
<translation id="2223598546285729819">Noklusējuma paziņojumu iestatījums</translation>
<translation id="2231817271680715693">Pārlūkošanas vēstures importēšana no noklusējuma pārlūka pirmajā palaišanas reizē</translation>
<translation id="2236488539271255289">Neatļaut nevienai vietnei iestatīt lokālus datus</translation>
<translation id="2240879329269430151">Ļauj iestatīt, vai vietnēm ir atļauts rādīt uznirstošos logus. Uznirstošo logu rādīšana var tikt atļauta visām vietnēm vai noraidīta visām vietnēm.
Ja šī politika nav iestatīta, tiks lietota politika BlockPopups un lietotājs to varēs mainīt.</translation>
<translation id="2255326053989409609">Ja šis iestatījums ir iespējots, tīmekļa lapas nevar piekļūt grafiskajam procesoram (GPU). Lapas nevar piekļūt WebGL API, un spraudņi nevar lietot Pepper 3D API.
Ja šis iestatījums ir atspējots, tīmekļa lapas potenciāli var lietot WebGL API un spraudņi var lietot Pepper 3D API. Pārlūka noklusējuma iestatījumi šo API lietošanai joprojām var pieprasīt, lai tiktu pieņemti komandrindas argumenti.
Ja politikai HardwareAccelerationModeEnabled ir iestatīta vērtība “False”, politika Disable3DAPIs tiek ignorēta un ir spēkā tādi paši iestatījumi kā tad, ja politikai Disable3DAPIs būtu iestatīta vērtība “True”.</translation>
<translation id="2258126710006312594">Atļaut attālās piekļuves lietotājiem pārsūtīt failus saimniekdatoram/no tā</translation>
<translation id="2265214338421787313">Šī politika atļauj administratoram noteikt, ka lapā aizvēršanas laikā drīkst rādīt uznirstošos elementus.
Ja politika ir iestatīta kā iespējota, lapās ir atļauts rādīt uznirstošo elementus laikā, kad tās tiek aizvērtas.
Ja šī politika ir iestatīta kā atspējota vai nav iestatīta, lapās nav atļauts rādīts uznirstošos elementus laikā, kad tās tiek aizvērtas, atbilstoši specifikācijai (https://html.spec.whatwg.org/#apis-for-creating-and-navigating-browsing-contexts-by-name).
Šī politika tiks noņemta pārlūka Chrome versijā 82.
Skatiet vietni: https://www.chromestatus.com/feature/5989473649164288.</translation>
<translation id="2269319728625047531">Sinhronizācijas atļaušanas dialoglodziņa iespējošana rādīšanai pierakstīšanās laikā</translation>
<translation id="2274864612594831715">Ar šo politiku var konfigurēt virtuālās tastatūras kā ievades ierīces iespējošanu operētājsistēmā Chrome OS. Lietotāji nevar ignorēt šo politiku.
Ja politikas iestatījums ir “True”, ekrāna virtuālā tastatūra vienmēr būs iespējota.
Ja politikas iestatījums ir “False”, ekrāna virtuālā tastatūra vienmēr būs atspējota.
Ja iestatāt šo politiku, lietotāji nevar to mainīt vai ignorēt. Tomēr lietotāji joprojām varēs iespējot/atspējot pieejamības ekrāna tastatūru, kuras prioritāte ir lielāka par šīs politikas pārvaldīto virtuālo tastatūru. Informāciju par pieejamības ekrāna tastatūras pārvaldīšanu skatiet politikā |VirtualKeyboardEnabled|.
Ja šī politika nav iestatīta, ekrāna tastatūra sākotnēji ir atspējota, bet lietotājs to var iespējot jebkurā laikā. Heiristiskas kārtulas var arī izmantot, lai norādītu, kad parādīt tastatūru.</translation>
<translation id="2292084646366244343">Lai labotu pareizrakstības kļūdas, pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> var izmantot Google tīmekļa pakalpojumu. Ja šis iestatījums ir iespējots, šis pakalpojums tiek izmantots vienmēr. Ja šis iestatījums ir atspējots, pakalpojums nekad netiek izmantots.
Pareizrakstības pārbaudi joprojām var veikt, izmantojot lejupielādēto vārdnīcu; šī politika tikai kontrolē tiešsaistes pakalpojuma lietojumu.
Ja šis iestatījums nav konfigurēts, lietotāji var izvēlēties, vai izmantot pareizrakstības pārbaudes pakalpojumu vai neizmantot to.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Android lietotnēs atskaņoti videoklipi netiek ņemti vērā, pat ja šī politika ir iestatīta kā <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Norādīt iespējoto spraudņu sarakstu</translation>
<translation id="2303795211377219696">Funkcijas Automātiskā aizpilde iespējošana kredītkaršu informācijas aizpildīšanai</translation>
<translation id="2309390639296060546">Noklusējuma ģeogrāfiskās atrašanās vietas iestatījums</translation>
<translation id="2327252517317514801">Definē domēnus, kuri var piekļūt G Suite pakalpojumiem</translation>
<translation id="2356878440219553005">Norāda akumulatora uzlādes režīma jaudas pārvaldības politiku.
Dinamiski kontrolē akumulatora uzlādi, lai samazinātu akumulatora nolietošanos tā noslodzes dēļ un pagarinātu akumulatora darbības ilgumu.
Ja ir atlasīts pielāgotais akumulatora uzlādes režīms, ir jānorāda DeviceBatteryChargeCustomStartCharging un DeviceBatteryChargeCustomStopCharging vērtības.
Kad šī politika ir iestatīta, tiek piemērots akumulatora uzlādes režīms, ja ierīce to atbalsta.
Ja šī politika nav iestatīta un ierīce atbalsta šo politiku, tiek piemērots standarta akumulatora uzlādes režīms un lietotājs to nevar mainīt.
Piezīme. <ph name="DEVICE_ADVANCED_BATTERY_CHARGE_MODE_ENABLED_NAME" /> ignorē šo politiku, ja ir norādīta pirmā vērtība.</translation>
<translation id="237494535617297575">Ļauj iestatīt URL rakstu sarakstu, kurā ir norādītas vietnes, kurām ir atļauts attēlot paziņojumus.
Ja šī politika nav iestatīta, visām vietnēm tiks izmantota globālā noklusējuma vērtība no politikas DefaultNotificationsSetting (ja tā ir iestatīta) vai pretējā gadījumā no lietotāja personīgās konfigurācijas.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Atļauja bloķēt ekrāna aktivizēšanu</translation>
<translation id="2411817661175306360">Paroles aizsardzības brīdinājums ir izslēgts.</translation>
<translation id="2411919772666155530">Bloķēt paziņojumus šajās vietnēs</translation>
<translation id="2418507228189425036">Atspējo pārlūka <ph name="PRODUCT_NAME" /> vēstures saglabāšanu un neļauj lietotājiem mainīt šo iestatījumu.
Ja šis iestatījums ir iespējots, pārlūkošanas vēsture nav saglabāta. Ar šo iestatījumu arī tiek atspējota ciļņu sinhronizācija.
Ja šis iestatījums ir atspējots vai nav iestatīts, pārlūkošanas vēsture tiek saglabāta.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Iespējo <ph name="PRODUCT_NAME" /> dinamiskās meklēšanas funkciju un neļauj lietotājiem mainīt šo iestatījumu.
Ja iespējojat šo iestatījumu, tiek iespējota <ph name="PRODUCT_NAME" /> dinamiskā meklēšana.
Ja atspējojat šo iestatījumu, tiek atspējota <ph name="PRODUCT_NAME" /> dinamiskā meklēšana.
Ja iespējojat vai atspējojat šo iestatījumu, lietotāji to nevar mainīt vai ignorēt.
Ja šis iestatījums nav iestatīts, lietotāji var izlemt, vai izmantot šo funkciju.
Šis iestatījums ir noņemts pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 un jaunākās versijās.</translation>
<translation id="2433412232489478893">Šī politika nosaka, vai lietotājs var lietot tīkla failu kopīgošanas funkciju ar <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ja šī politika nav konfigurēta vai tai nav iestatīta vērtība “True”, lietotāji varēs izmantot tīkla failu kopīgošanas ierīces.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “False”, lietotāji nevarēs izmantot tīkla failu kopīošanas ierīces.</translation>
<translation id="2438609638493026652">Iespējo galveno notikumu ziņošanu Google serveriem Android lietotņu instalēšanas laikā. Notikumi tiek reģistrēti tikai lietotnēm, kuru instalēšana tika aktivizēta, izmantojot politiku.
Ja politikai ir iestatīta vērtība “true”, notikumi tiks reģistrēti.
Ja politikai ir iestatīta vērtība “false” vai tā nav iestatīta, notikumi netiks reģistrēti.</translation>
<translation id="244317009688098048">Glābšanas īsinājumtaustiņa iespējošana automātiskās pieteikšanās darbībai
Ja šī politika nav iestatīta vai ja tai ir iestatīta vērtība “True” un lokālais ierīces konts ir konfigurēts nulles aizkaves automātiskās pieteikšanas izmantošanai, operētājsistēmā <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tiks izmantota taustiņu kombinācija Ctrl+Alt+S, lai izlaistu automātisko pieteikšanos un parādītu pieteikšanās ekrānu.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “False”, nulles aizkaves automātisko pieteikšanos (ja tā ir konfigurēta) nevar izlaist.</translation>
<translation id="2454228136871844693">Optimizēt stabilitātei.</translation>
<translation id="2463034609187171371">Iespējot DHE šifra komplektus standartā TLS</translation>
<translation id="2463365186486772703">Lietojumprogrammas lokalizācija</translation>
<translation id="2466131534462628618">Starpniekservera ignorēšana caurlaides lapas autentificēšanā</translation>
<translation id="2471748297300970300">Ja šī politika ir atspējota, tā neļauj drošības brīdinājumiem parādīties, kad Chrome tiek palaists ar dažām potenciāli bīstamām komandrindas atzīmēm.
Ja šī politika ir iespējota vai nav iestatīta, drošības brīdinājumi tiek parādīti, kad tiek izmantotas dažas komandrindas atzīmes, lai palaistu Chrome.
Operētājsistēmā Windows šī politika ir pieejama tikai instancēs, kas ir savienotas ar <ph name="MS_AD_NAME" /> domēnu, vai Windows 10 Pro vai Enterprise instancēs, kas ir reģistrētas ierīču pārvaldībai.</translation>
<translation id="2482676533225429905">Vietējā ziņojumapmaiņa</translation>
<translation id="2483146640187052324">Prognozēt tīkla darbības neatkarīgi no tīkla savienojuma</translation>
<translation id="2484208301968418871">Šī politika pārvalda SafeSites URL filtra lietojumu.
Šis filtrs izmanto Google drošas meklēšanas API, lai noteiktu, vai vietrāžos URL ir ietverts pornogrāfiska rakstura saturs.
Ja šī politika nav konfigurēta vai tai ir iestatīta vērtība “Nefiltrēt vietnes ar pieaugušajiem paredzētu saturu”, vietnes netiks filtrētas.
Ja šai politika ir iestatīta vērtība “Filtrēt augšējā līmeņa vietnes ar pieaugušajiem paredzētu saturu”, tiks filtrētas vietnes, kurās ir pornogrāfiska rakstura saturs.</translation>
<translation id="2486371469462493753">Atspējo Certificate Transparency prasību piemērošanu norādītajiem vietrāžiem URL.
Ar šo politiku tiek atļauts, ka saimniekdatoru nosaukumu sertifikāti norādītajos vietrāžos URL netiek atklāti, izmantojot Certificate Transparency. Tādējādi tiek atļauti sertifikāti, kas citādi būtu neuzticami, jo tie tika nepareizi publiski atklāti, lai turpinātu lietošanu, taču šādi ir grūtāk noteikt nepareizi izdotus sertifikātus šiem saimniekdatoriem.
URL šablons tiek formatēts atbilstoši šiem norādījumiem: https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Tomēr tiek ņemta vērā tikai saimniekdatora nosaukuma URL daļa, jo sertifikāti ir derīgi noteiktam saimniekdatora nosaukumam neatkarīgi no shēmas, porta vai ceļa. Saimniekdatoru aizstājējzīmes netiek pieņemtas.
Neesot iestatītai šai politikai, jebkurš sertifikāts, kura atklāšana tiek pieprasīta, izmantojot Certificate Transparency, tiks uzskatīts par neuzticamu, kad tas nav atklāts atbilstoši Certificate Transparency politikai.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Iespējot tīkla konfigurācijas uzvedni, kad dators darbojas bezsaistes režīmā.
Ja šī politika nav iestatīta vai tai ir norādīta vērtība “True” un ierīces lokālajam kontam ir konfigurēta nulles aizkaves automātiskā pieteikšanās, kā arī ierīcei nav piekļuves internetam, operētājsistēmā <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tiks rādīta tīkla konfigurācijas uzvedne.
Ja šai politikai ir norādīta vērtība “False”, tiks rādīts kļūdas ziņojums, nevis tīkla konfigurācijas uzvedne.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Vienmēr automātiski slēpt plauktu</translation>
<translation id="2514328368635166290">Norāda noklusējuma meklētājprogrammas iecienītās ikonas URL.
Šī politika ir neobligāta. Ja tā nav iestatīta, meklētājprogrammas ikona netiks rādīta.
Šī politika tiek ievērota tikai tad, ja ir iespējota politika DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Tiek iespējota drukāšana no pārlūka <ph name="PRODUCT_NAME" />, un lietotāji nevar mainīt šo iestatījumu.
Ja šis iestatījums ir iespējots vai nav konfigurēts, lietotāji var izmantot drukāšanu.
Ja šis iestatījums ir atspējots, lietotāji nevar izmantot drukāšanu no pārlūka <ph name="PRODUCT_NAME" />. Drukāšana ir atspējota uzgriežņu atslēgas izvēlnē, paplašinājumos, JavaScript lietojumprogrammās utt. Lietotāji joprojām var drukāt, izmantojot spraudņus, kas drukāšanas laikā apiet <ph name="PRODUCT_NAME" />. Piemēram, dažu Flash lietojumprogrammu kontekstizvēlnē ir pieejama drukāšanas opcija, kuru šī politika neietekmē.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Atļauja atskaņot audio</translation>
<translation id="2521581787935130926">Rādīt lietotņu saīsni grāmatzīmju joslā</translation>
<translation id="2529659024053332711">Ļauj norādīt, kas notiek, atverot pārlūkprogrammu.
Ja izvēlēsieties “Atvērt jaunas cilnes lapu”, atverot pārlūkprogrammu <ph name="PRODUCT_NAME" />, vienmēr tiks atvērta jaunas cilnes lapa.
Ja izvēlēsieties “Atjaunot iepriekšējo sesiju”, tiks atkārtoti atvērti vietrāži URL, kas bija atvērti, pēdējo reizi aizverot pārlūkprogrammu <ph name="PRODUCT_NAME" />, un pārlūkošanas sesija tiks atjaunota tāda, kāda tā bija pirms aizvēršanas.
Izvēloties šo opciju, tiek atspējoti noteikti iestatījumi, kas ir atkarīgi no sesijām vai kas veic darbības aizvēršanas laikā (piemēram, pārlūkošanas datu dzēšana aizvēršanas laikā vai tikai sesijām paredzēti sīkfaili).
Ja izvēlēsieties “Atvērt vietrāžu URL sarakstu”, kad lietotājs atvērs pārlūkprogrammu <ph name="PRODUCT_NAME" />, tiks atvērts palaišanas laikā atveramo vietrāžu URL saraksts.
Ja iespējosiet šo iestatījumu, lietotāji nevarēs to mainīt vai ignorēt parlūkprogrammā <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ja šis iestatījums ir atspējots, tas nozīmē, ka tas nav konfigurēts. Lietotājs joprojām varēs to mainīt pārlūkprogrammā <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Šī politika ir pieejama tikai Windows instancēs, kas ir savienotas ar <ph name="MS_AD_NAME" /> domēnu, vai Windows 10 Pro vai Enterprise instancēs, kas ir reģistrētas ierīču pārvaldībai.</translation>
<translation id="2529880111512635313">Konfigurēt piespiedu kārtā instalēto lietotņu un paplašinājumu sarakstu</translation>
<translation id="253135976343875019">Aizkave līdz dīkstāves brīdinājumam, ja ierīce darbojas ar maiņstrāvu</translation>
<translation id="2536525645274582300">Lietotājs var izlemt, vai iespējot Google atrašanās vietu pakalpojumus.</translation>
<translation id="254653220329944566">Iespējo <ph name="PRODUCT_NAME" /> mākoņa pārskatus</translation>
<translation id="2548572254685798999">Ziņot informāciju par drošu pārlūkošanu</translation>
<translation id="2550593661567988768">Tikai vienpusējā drukāšana</translation>
<translation id="2552966063069741410">Laika josla</translation>
<translation id="2562339630163277285">Norāda tās meklētājprogrammas vietrādi URL, kas tiek izmantota dinamiskās meklēšanas rezultātu iegūšanai. Vietrādī URL ir jābūt virknei <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, kas vaicājuma ievadīšanas brīdī tiks aizvietota ar lietotāja ievadīto tekstu.
Šī politika nav obligāta. Ja tā nav iestatīta, netiks nodrošināti dinamiskās meklēšanas rezultāti.
Google dinamiskās meklēšanas rezultātu vietrādi URL var norādīt šādi: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Šī politika tiek ievērota tikai tad, ja ir iespējota politika DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “Nepatiesa”, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> atspējos Bluetooth un lietotājs nevarēs to iespējot.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “Patiesa” vai tā nav iestatīta, lietotājs varēs pēc izvēles iespējot vai atspējot Bluetooth.
Ja šī politika ir iestatīta, lietotājs to nevar mainīt vai ignorēt.
Pēc Bluetooth iespējošanas lietotājam ir jāatsakās un vēlreiz jāpiesakās ierīcē, lai izmaiņas stātos spēkā (atspējojot Bluetooth, ierīcē nav atkārtoti jāatsakās un jāpiesakās).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Iespējo vai atspējo datu saspiešanas starpniekserveri un neļauj lietotājiem mainīt šo iestatījumu.
Ja šis iestatījums ir iespējots vai atspējots, lietotāji nevar mainīt vai ignorēt šo iestatījumu.
Ja šī politika nav iestatīta, lietotājs varēs izvēlēties, izmantot vai neizmantot datu saspiešanas starpniekservera funkciju.</translation>
<translation id="257788512393330403">Parole ir jāievada ik pēc sešām stundām</translation>
<translation id="2586162458524426376">
Šī politika attiecas uz pierakstīšanās ekrānu. Lūdzu, skatiet arī politiku <ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" />, kas attiecas uz lietotāja sesiju.
Ja politika ir iespējota, katrai komatatdalītajā sarakstā norādītajai vietnei tiks izpildīts atsevišķs process. Vietnes tiks arī izolētas pēc apakšdomēniem, piemēram, norādot https://example.com/, tiks izolēta arī vietne https://foo.example.com/ kā daļa no vietnes https://example.com/.
Ja politika nav konfigurēta vai ir atspējota, pierakstīšanās ekrānam tiks izmantoti platformas noklusējuma vietnes izolācijas iestatījumi.
</translation>
<translation id="2587719089023392205">Iestatīt <ph name="PRODUCT_NAME" /> kā noklusējuma pārlūku</translation>
<translation id="2592091433672667839">Neaktivitātes ilgums, pirms ekrānsaudzētājs tiek parādīts mazumtirdzniecības režīma pierakstīšanās ekrānā</translation>
<translation id="2592162121850992309">Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “True” vai nav iestatīta nekāda vērtība, un ja noteiktas grafiskā procesora funkcijas nav ievietotas melnajā sarakstā, paātrināta aparatūras darbība tiks iespējota.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “False”, paātrināta aparatūras darbība tiks atspējota.</translation>
<translation id="2596260130957832043">Šī politika pārvalda, vai NTLMv2 autentifikācija ir iespējota.
Visās jaunākajās Samba un Windows serveru versijās NTLMv2 tiek atbalstīta. Tā jāatspējo tikai tad, ja nepieciešama saderība ar vecākām versijām. Atspējošana samazina autentifikācijas drošību.
Ja šai politikai nav iestatīta nekāda vērtība, noklusējums ir “True” un NTLMv2 ir iespējota.</translation>
<translation id="26023406105317310">Konfigurēt Kerberos kontus</translation>
<translation id="2604182581880595781">Konfigurēt ar tīkla failu kopīgošanas ierīcēm saistīto politiku.</translation>
<translation id="2623014935069176671">Gaidīt sākotnējo lietotāja darbību</translation>
<translation id="262740370354162807">Iespējo dokumentu iesniegšanu pakalpojumā <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2627554163382448569">Nodrošina konfigurāciju uzņēmuma printeriem.
Šī politika ļauj nodrošināt printeru konfigurāciju <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ierīcēm. Formāts ir tāds pats kā NativePrinters vārdnīcā, taču baltā vai melnā saraksta izveidei papildus katram printerim ir jānorāda lauks “id” vai “guid”.
Fails nedrīkst būt lielāks par 5 MB, un tam ir jābūt JSON kodējumā. Paredzams, ka fails ar aptuveni 21 000 printeriem tiks kodēts kā 5 MB fails. Kriptogrāfiskais jaucējkods tiek izmantots, lai pārbaudītu lejupielādes integritāti.
Fails ir lejupielādēts un saglabāts kešatmiņā. Tas tiks atkārtoti lejupielādēts, tiklīdz tiks mainīts URL vai jaucējkods.
Ja šī politika ir iestatīta, operētājsistēmā <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tiks lejupielādēts printeru konfigurācijas fails un printeri būs pieejami ar šādiem parametriem: <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> un <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Ja iestatīsiet šo politiku, lietotāji nevarēs to mainīt vai ignorēt.
Šī politika neietekmē to, vai lietotāji var konfigurēt printerus atsevišķās ierīcēs. Tā ir paredzēta kā papildu konfigurācija atsevišķu lietotāju veiktajai printeru konfigurācijai.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">Iespējot izrunu</translation>
<translation id="2646290749315461919">Ļauj iestatīt, vai vietnēm ir atļauts izsekot lietotāju fizisko atrašanās vietu. Lietotāju fiziskās atrašanās vietas izsekošana var tikt atļauta pēc noklusējuma, noraidīta pēc noklusējuma vai lietotājam var tikt vaicāts katru reizi, kad vietne pieprasa datus par fizisko atrašanās vietu.
Ja šī politika nav iestatīta, tiks lietota politika AskGeolocation un lietotājs to varēs mainīt.</translation>
<translation id="2647069081229792812">Grāmatzīmju rediģēšanas iespējošana vai atspējošana</translation>
<translation id="2649896281375932517">Ļaut noteikt lietotājiem</translation>
<translation id="2650049181907741121">Pēc vāka aizvēršanas veicamā darbība</translation>
<translation id="2655233147335439767">Norāda tās meklētājprogrammas vietrādi URL, kas tiek izmantota noklusējuma meklēšanai. Vietrādī URL ir jābūt virknei “<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />”, kas vaicājuma ievadīšanas brīdī tiks aizstāta ar lietotāja meklētajiem vārdiem.
Google meklēšanas vietrādi URL var norādīt šādi: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Šī opcija ir jāiestata tikai tad, kad ir iespējota politika DefaultSearchProviderEnabled (tikai tad tā tiks ievērota).</translation>
<translation id="2659019163577049044">Ja šis iestatījums tiks iespējots, lietotāji varēs iestatīt, lai viņu ierīcēs tiktu sinhronizētas tālrunī un Chromebook ierīcēs glabātās īsziņas. Ņemiet vērā — ja šī politika tiek atļauta, lietotājiem ir tieši jāizvēlas šī funkcija, iestatot ierīci. Pēc iestatīšanas lietotāji varēs sūtīt īsziņas no savām Chromebook ierīcēm un saņemt īsziņas šajās ierīcēs.
Ja šis iestatījums tiks atspējots, lietotāji nevarēs iestatīt īsziņu sinhronizēšanu.
Ja šī politika netiks iestatīta, funkcijas izmantošana pēc noklusējuma nav atļauta pārvaldītiem lietotājiem, bet ir atļauta nepārvaldītiem lietotājiem.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Nekad nelietot starpniekserveri</translation>
<translation id="2672012807430078509">Vadīklas, kas iespējo NTLM kā autentifikācijas protokolu SMB failu kopīgošanai</translation>
<translation id="267596348720209223">Norāda meklētājprogrammas atbalstītos rakstzīmju kodējumus. Kodējumi ir kodu lapu nosaukumi, piemēram, UTF-8, GB2312 un ISO-8859-1. Tie tiek izmēģināti ievadītajā secībā.
Šī politika ir neobligāta. Ja tā nav iestatīta, tiks lietots noklusējums: UTF-8.
Šī politika tiek ievērota tikai tad, ja ir iespējota politika DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="268577405881275241">Iespējot datu saspiešanas starpniekservera funkciju</translation>
<translation id="2693108589792503178">Konfigurēt paroles maiņas URL.</translation>
<translation id="2694143893026486692">Ir iespējota dokota lupa</translation>
<translation id="2706708761587205154">Atļaut drukāšanu tikai ar PIN kodu</translation>
<translation id="2710534340210290498">Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “False”, lietotāji nevarēs bloķēt ekrānu (varēs tikai izrakstīties no lietotāja sesijas). Ja šī iestatījuma vērtība “True” vai tā nav iestatīta, lietotāji, kuri būs autentificējušies ar paroli, varēs bloķēt ekrānu.</translation>
<translation id="2731627323327011390">Atspējot <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sertifikātu izmantošanu ARC lietotnēm</translation>
<translation id="2742843273354638707">Paslēpt Chrome interneta veikala lietotnes un kājenes saiti Jaunas cilnes lapā un <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lietotņu palaidējā.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība Patiesa, ikonas tiek paslēptas.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība Nepatiesa vai politika nav konfigurēta, ikonas tiek rādītas.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Protokolu apdarinātāju reģistrēšana</translation>
<translation id="2746016768603629042">Šī politika ir novecojusi. Lūdzu, tās vietā lietojiet DefaultJavaScriptSetting.
To var izmantot, lai pārlūkprogrammā <ph name="PRODUCT_NAME" /> atspējotu valodu JavaScript.
Ja šis iestatījums ir atspējots, tīmekļa lapās nevar lietot valodu JavaScript un lietotājs nevar mainīt šo iestatījumu.
Ja šis iestatījums ir iespējots vai nav iestatīts, tīmekļa lapās var lietot valodu JavaScript, taču lietotājs var mainīt šo iestatījumu.</translation>
<translation id="2753637905605932878">WebRTC izmantoto lokālo UDP portu diapazona ierobežošana</translation>
<translation id="2757054304033424106">Paplašinājumu/lietotņu veidi, kurus var instalēt</translation>
<translation id="2758084448533744848">Norāda noteikto laika joslu, kas jāizmanto ierīcē. Ja šī politika ir iestatīta, ierīces lietotāji nevar ignorēt norādīto laika joslu. Ja ir norādīta nederīga vērība, politika joprojām ir aktivizēta, izmantojot vērtību “GMT”. Ja ir norādīta tukša virkne, politika tiek ignorēta.
Ja šī politika netiek izmantota, šobrīd aktīvā laika josla joprojām tiek izmantota, tomēr lietotāji var mainīt laika joslu.
Jaunās ierīcēs sākotnēji ir iestatīta laika josla “ASV/Klusā okeāna piekrastes laiks”.
Vērtības formāts tiek rādīts atbilstoši datu bāzē “IANA Time Zone Database” (skatiet vietni http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time) norādītajiem laika joslu nosaukumiem. Lielākā daļa laika joslu tiek attēlotas formātā “kontinents/liela_pilsēta” vai “okeāns/liela_pilsēta”.
Iestatot šo politiku, tiek pavisam atspējota automātiskā laika joslas noteikšana pēc ierīces atrašanās vietas. Ar to arī tiek ignorēta politika SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="2759224876420453487">Noteikt lietotāju rīcību vairākprofilu sesijā</translation>
<translation id="2761483219396643566">Aizkave līdz dīkstāves brīdinājumam, ja ierīce darbojas ar akumulatora jaudu</translation>
<translation id="2762164719979766599">Tiek norādīts to ierīces lokālo kontu saraksts, kas tiks rādīti pieteikšanās ekrānā.
Katrs saraksta ieraksts apzīmē identifikatoru, kas tiek izmantots iekšēji, lai atšķirtu dažādus ierīces lokālos kontus.</translation>
<translation id="2769952903507981510">Attālās piekļuves saimniekdatoru obligātā domēna nosaukuma konfigurēšana</translation>
<translation id="2783078941107212091">Iespējot palaidējā lietotņu ieteikumus meklēšanas lodziņa nulles stāvoklī.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “true”, lietotņu ieteikumi var tikt parādīti nulles stāvokļa meklēšanā.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “false”, lietotņu ieteikumi netiks parādīti nulles stāvokļa meklēšanā.
Ja iestatīsiet šo politiku, lietotāji nevarēs to mainīt un ignorēt.
Ja šī politika nav iestatīta, noklusējuma iestatījums pārvaldītajām ierīcēm ir “false”.</translation>
<translation id="2787173078141616821">Sniegt informāciju par Android statusu</translation>
<translation id="2799297758492717491">Atļauja automātiski atskaņot multivides saturu, ja URL paraugs ir iekļauts baltajā sarakstā</translation>
<translation id="2801155097555584385">Iestatīt pielāgotu akumulatora uzlādes līmeni (procentos), kurā jāsāk uzlāde</translation>
<translation id="2801230735743888564">Ļaujiet lietotājiem spēlēt dinozauru spēli, kad ierīce ir bezsaistē.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība Nepatiesa, lietotāji nevarēs spēlēt dinozauru spēli, kad ierīce būs bezsaistē. Ja iestatījums ir Patiesa, lietotāji varēs spēlēt dinozauru spēli. Ja politika nav iestatīta, lietotāji nevarēs spēlēt dinozauru spēli reģistrētās Chrome OS ierīcēs, taču varēs spēlēt visos citos gadījumos.</translation>
<translation id="2802085784857530815">Ļauj kontrolēt, vai lietotāji var piekļūt printeriem, kas nepieder uzņēmumam.
Ja politikai ir iestatīta vērtība “True” vai ja politikai vērtība nav iestatīta, lietotāji varēs pievienot, konfigurēt un drukāt, izmantojot savus vietējos printerus.
Ja politikai ir iestatīta vērtība “False”, lietotāji nevarēs pievienot un konfigurēt savus vietējos printerus. Tāpat lietotāji nevarēs drukāšanai izmantot iepriekš konfigurētos vietējos printerus.
</translation>
<translation id="2805707493867224476">Atļaut visām vietnēm rādīt uznirstošos logus</translation>
<translation id="2808013382476173118">Iespējo STUN serveru lietošanu, kad attālie klienti cenšas izveidot savienojumu ar ierīci.
Ja šis iestatījums ir iespējots, attālie klienti var atklāt ierīci un izveidot ar to savienojumu, pat ja starp tiem atrodas ugunsmūris.
Ja šis iestatījums ir atspējots un ugunsmūris filtrē izejošos UDP savienojumus, ierīce atļaus savienojumus tikai no lokālā tīkla klientu ierīcēm.
Ja šī politika netiek iestatīta, iestatījums tiek iespējots.</translation>
<translation id="2813281962735757923">Šī politika nosaka, kuros laika periodos <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ierīce nedrīkst automātiski pārbaudīt, vai ir pieejami atjauninājumi.
Ja šī politika ir iestatīta, norādot laika intervālu sarakstu, kas nav tukšs, tad ir spēkā tālāk norādītie iestatījumi.
Norādītajos laika intervālos ierīces nevar automātiski pārbaudīt, vai ir pieejami atjauninājumi. Potenciālu drošības problēmu dēļ šī politika neietekmē ierīces, kurām nepieciešama atrite vai kuru <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versija ir vecāka nekā minimālā pieļaujamā versija. Turklāt ar šo politiku netiks bloķēta atjauninājumu meklēšana, ko pieprasīs lietotāji vai administratori.
Ja šī politika nav iestatīta vai tajā nav norādīti laika intervāli, ir spēkā šādi iestatījumi.
Šī politika nebloķēs automātisku atjauninājumu meklēšanu, taču citas politikas var meklēšanu bloķēt. Šī funkcija ir pieejama tikai tādās Chrome ierīcēs, kas ir konfigurētas kā automātiskas palaišanas kioski. Šī politika neierobežos citas ierīces.</translation>
<translation id="2823870601012066791"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> klientu Windows reģistra vieta:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Iespējo inkognito režīmu</translation>
<translation id="2836621397261130126">Kontrolē, vai tiek ievērots KDC politikas apstiprinājums, lai nolemtu, vai deleģēt <ph name="KERBEROS" /> biļetes.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “true”, HTTP autentifikācija ievēro KDC politikas apstiprinājumu. Pārlūks Chrome deleģē akreditācijas datus tikai tad, ja KDS iestata <ph name="OK_AS_DELEGATE" /> pakalpojuma biļeti. Plašāku informāciju skatiet vietnē https://tools.ietf.org/html/rfc5896.html. Pakalpojumam ir jāatbilst arī “AuthNegotiateDelegateWhitelist” politikai.
Ja šīs politikas vērtība nav iestatīta vai ir iestatīta vērtība “false”, KDC politika atbalstītajās platformās tiek ignorēta un tiek ievērota tikai 'AuthNegotiateDelegateWhitelist” politika.
Operētājsistēmā Windows vienmēr tiek ievērota KDC politika.</translation>
<translation id="283695852388224413">Ja politika ir iestatīta, tiek piemērots konfigurētais maksimālais PIN garums. Ja iestatījuma vērtība ir 0 vai mazāka vērtība, nav noteikts maksimālais garums un lietotājs var iestatīt jebkāda garuma PIN. Ja šī iestatījuma vērtība ir mazāka nekā vērtība <ph name="PIN_UNLOCK_MINIMUM_LENGTH_POLICY_NAME" />, taču lielāka nekā 0, maksimālais garums ir tāds pats kā minimālais garums.
Ja politika nav iestatīta, maksimālais garums netiek piemērots.</translation>
<translation id="2838830882081735096">Aizliegt datu migrēšanu un ARC</translation>
<translation id="2839294585867804686">Tīkla failu kopīgošanas ierīču iestatījumi</translation>
<translation id="2840269525054388612">Norāda printerus, ko lietotājs var izmantot.
Šī politika tiek izmantota tikai tad, ja parametram <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> ir izvēlēta vērtība <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Ja šī politika tiek izmantota, lietotājam ir pieejami tikai tie printeri, kuru identifikatori atbilst šajā politikā norādītajām vērtībām. Identifikatoriem ir jāatbilst lauku “id” vai “guid” vērtībām failā, kas norādīts politikā <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2842152347010310843">Kontrolē URL rakstu balto sarakstu, kuros iespējot vienmēr ieslēgtu automātisko atskaņošanu.
Ja automātiskā atskaņošana ir iespējota, videoklipi var tikt atskaņoti automātiski (bez lietotāja piekrišanas) ar audio saturu produktā <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Tālāk ir norādītas derīgu URL rakstu specifikācijas.
- [*.]domain.tld (atbilst domēnam domain.tld un visiem apakšdomēniem)
- host (atbilst konkrētam mitinātāja nosaukumam)
- scheme://host:port (atbalstītās shēmas: http,https)
- scheme://[*.]domain.tld:port (atbalstītās shēmas: http,https)
- file://path (ceļam ir jābūt absolūtam un ir jāsākas ar “/”)
- a.b.c.d (atbilst konkrētai IPv4 IP adresei)
- [a:b:c:d:e:f:g:h] (atbilst konkrētai IPv6 IP adresei)
Ja politikai AutoplayAllowed ir iestatīta vērtība “True”, šī politika nebūs spēkā.
Ja politikai AutoplayAllowed ir iestatīta vērtība “False”, joprojām būs atļauts atskaņot jebkurus šajā politikā iestatītos URL rakstus.
Ņemiet vērā: ja <ph name="PRODUCT_NAME" /> darbojas un tiek mainīta šī politika, tā būs spēkā tikai jaunās atvērtās cilnēs. Tādēļ noteiktās cilnēs, iespējams, joprojām notiks iepriekšējā darbība.</translation>
<translation id="284288632677954003">URL no tāda XML faila, kurā ir vietrāži URL, kam nekad nebūtu jāaktivizē pārlūkprogrammas pārslēgšana.</translation>
<translation id="285480231336205327">Iespējot augsta kontrasta režīmu</translation>
<translation id="2854919890879212089">Šī politika nosaka, ka pēc noklusējuma pārlūkprogrammas <ph name="PRODUCT_NAME" /> drukas priekšskatījumā jāizmanto sistēmas noklusējuma printeris, nevis pēdējais lietotais printeris.
Ja atspējosiet šo iestatījumu vai neiestatīsiet nekādu vērtību, drukas priekšskatījumā kā noklusējuma galamērķis tiks izmantots pēdējais lietotais printeris.
Ja iespējosiet šo iestatījumu, drukas priekšskatījumā kā noklusējuma galamērķis tiks izmantots operētājsistēmas noklusējuma printeris.</translation>
<translation id="285627849510728211">Iestatīt uzlabotas akumulatora uzlādes režīma dienas konfigurāciju</translation>
<translation id="2856674246949497058">Veikt atriti un paturēt mērķa versiju, ja operētājsistēmas versija ir jaunāka nekā mērķa versija. Vienlaikus atiestatīt rūpnīcas datus ar funkciju Powerwash.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Beidzēt</translation>
<translation id="2873651257716068683">Tiek ignorēts noklusējuma drukāšanas lapas izmērs. Ja lapas izmērs nav pieejams, šī politika tiek ignorēta.</translation>
<translation id="2874209944580848064">Piezīme par <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ierīcēm, kurās tiek atbalstītas Android lietotnes:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Atspējo CNAME atrašanu, kamēr notiek vienošanās par Kerberos autentifikāciju</translation>
<translation id="2890645751406497668">Automātiski šīm vietnēm piešķirt atļauju izveidot savienojumu ar USB ierīcēm, izmantojot norādīto pakalpojumu sniedzēja un produkta ID.</translation>
<translation id="2892414556511568464">Ierobežo abpusējās drukāšanas režīmu. Ja politika nav iestatīta, tiek uzskatīts, ka ierobežojuma nav.</translation>
<translation id="2893546967669465276">Sistēmas žurnālu sūtīšana pārvaldības serverim</translation>
<translation id="2899002520262095963">Android lietotnes var izmantot tīkla konfigurācijas un CA sertifikātus, kas iestatīti, izmantojot šo politiku, bet lietotnēm nav piekļuves dažām konfigurācijas opcijām.</translation>
<translation id="290002216614278247">Ļauj bloķēt lietotāja sesiju atbilstoši iestatītajam klienta laikam vai dienas lietojuma kvotai.
Elements |time_window_limit| norāda diennakts laika periodu, kurā lietotāja sesija ir jābloķē. Katrai nedēļas dienai tiek atbalstīta tikai viena kārtula, tāpēc elementa |entries| vērtību diapazons ir 0–7. Elementos |starts_at| un |ends_at| tiek norādītas laika perioda ierobežojuma sākuma un beigu vērtības: ja elementa |ends_at| vērtība ir mazāka par |starts_at| vērtību, tas nozīmē, ka laika periods |time_limit_window| beidzas nākamajā dienā. Elements |last_updated_millis| ir UTC laikspiedols, kas norāda ieraksta pēdējās atjaunināšanas laiku; tas tiek nosūtīts kā virkne, jo laikspiedola vērtības neatbilstu veselam skaitlim.
Elements |time_usage_limit| norāda ierīces lietojuma ilguma dienas kvotu — lietojuma ilgumam sasniedzot šo vērtību, lietotāja sesija tiek bloķēta. Katrai nedēļas dienai ir atsevišķs rekvizīts — tas ir jāiestata tikai tad, ja attiecīgajai dienai ir iestatīta aktīva kvota. Elements |usage_quota_mins| norāda dienā atļauto pārvaldītās ierīces lietošanas ilgumu, bet elements |reset_at| norāda laiku, kad lietojuma kvota tiek atjaunota. Noklusējuma vērtība elementam |reset_at| ir pusnakts ({'hour': 0, 'minute': 0}). Elements |last_updated_millis| ir UTC laikspiedols, kas norāda ieraksta pēdējās atjaunināšanas laiku; tas tiek nosūtīts kā virkne, jo laikspiedola vērtības neatbilst veselam skaitlim.
|overrides| var izmantot, lai norādītu īslaicīgi ignorējamu vienu vai vairākas iepriekšējās kārtulas.
* Ja elements “time_window_limit” vai “time_usage_limit” nav aktīvs, ierīces bloķēšanai var izmantot elementu |LOCK|.
* Elements |LOCK| īslaicīgi bloķē lietotāja sesiju līdz nākamajam elementā “time_window_limit” vai “time_usage_limit” norādītajam laika periodam.
* Elements |UNLOCK| atver lietotāja sesiju, kuru aizvēršanu aktivizēja elementā “time_window_limit” vai “time_usage_limit” iestatītās vērtības.
Elements |created_time_millis| ir ignorēšanas kārtulas izveides UTC laikspiedols, kas tiek nosūtīts kā virkne, jo laikspiedola vērtības neatbilstu veselam skaitlim. Šī vērtība tiek izmantota, lai noteiktu ignorēšanas ilgumu. Ja pašreizējā aktīvā laika ierobežojuma funkcija (lietošanas ilguma ierobežojums vai lietošanas perioda ierobežojums) tika aktivizēta pēc ignorēšanas vērtības izveides, ignorēšanas vērtība netiks aktivizēta. Ja ignorēšanas vērtība tika izveidota pirms pēdējo izmaiņu ieviešanas aktīvajā elementā “time_window_limit” vai “time_usage_window”, ignorēšanas vērtība netiek piemērota.
Var tikt nosūtītas vairākas ignorēšanas vērtības; tiks izmantota jaunākā derīgā vērtība.</translation>
<translation id="2901725272378498025">Iespējot drošības brīdinājumus komandrindas atzīmēm</translation>
<translation id="2905984450136807296">Autentifikācijas datu kešatmiņas mūžs</translation>
<translation id="2906874737073861391">AppPack paplašinājumu saraksts</translation>
<translation id="2907992746861405243">Kontrolē, kuri printeri no politikas <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> ir pieejami lietotājiem.
Norāda, kura piekļuves politika tiek izmantota printeru lielapjoma konfigurācijai. Ja ir atlasīta vērtība <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, tiek rādīti visi printeri. Ja ir atlasīta vērtība <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, tiek izmantota politika <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />, lai ierobežotu piekļuvi norādītajiem printeriem. Ja ir atlasīta vērtība <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, politika <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> nosaka piekļuvi tikai tiem printeriem, kurus var atlasīt.
Ja šī politika nav iestatīta, tiek izmantota vērtība <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">Maksimālais vienlaikus iespējamais savienojumu skaits ar starpniekserveri</translation>
<translation id="2952347049958405264">Ierobežojumi:</translation>
<translation id="2956777931324644324">Kopš <ph name="PRODUCT_NAME" /> versijas 36 izlaišanas šī politika vairs netiek izmantota.
Norāda, vai jāiespējo TLS domēnam piesaistītais sertifikātu paplašinājums.
Šis iestatījums tiek izmantots, lai testēšanai iespējotu TLS domēnam piesaistītos sertifikātu paplašinājumus. Šis eksperimentālais iestatījums vēlāk tiks noņemts.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Neatļaut neviena vietnei pieprasīt piekļuvi Bluetooth ierīcēm, izmantojot Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2957513448235202597">Konta veids <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> autentifikācijas saskaņošanai</translation>
<translation id="2959469725686993410">Vienmēr sūtīt Wi-Fi piekļuves punktus serverim laika joslas noteikšanas laikā</translation>
<translation id="2959898425599642200">Starpniekserveru apiešanas kārtulas</translation>
<translation id="2960128438010718932">Jauna atjauninājuma pakāpeniskās piemērošanas grafiks</translation>
<translation id="2960691910306063964">Autentifikācijas bez PIN iespējošana vai atspējošana attālās piekļuves saimniekdatoriem</translation>
<translation id="2976002782221275500">Tiek norādīts laika periods, kurā lietotājam ir jāveic kāda darbība, pretējā gadījumā ekrāns tiek aptumšots (ja ierīce darbojas ar akumulatora jaudu).
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība, kas ir lielāka par nulli, tā norāda laika periodu, kurā lietotājam ir jāveic kāda darbība, pretējā gadījumā operētājsistēmā <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tiek aptumšots ekrāns.
Ja šai politikai kā vērtība ir iestatīta nulle, operētājsistēmā <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> netiek aptumšots ekrāns, kad lietotājs neveic nekādas darbības.
Ja šīs politikas vērtība nav iestatīta, tiek izmantots noklusējuma laika periods.
Politikas vērtību nedrīkst norādīt milisekundēs. Ir jānorāda vērtības, kas ir mazākas par aizkavi līdz ekrāna izslēgšanai (ja tāda ir iestatīta) un dīkstāvei vai kas ir vienādas ar to.</translation>
<translation id="2977997796833930843">Ņemiet vērā, ka šī politika ir novecojusi un vēlāk tiks noņemta.
Šī politika nodrošina atkāpšanās vērtību politikām <ph name="IDLE_ACTION_AC_POLICY_NAME" /> un <ph name="IDLE_ACTION_BATTERY_POLICY_NAME" />, kuras ir precīzākas. Ja šī politika ir iestatīta, tās vērtība tiek izmantota, ja nav iestatīta attiecīgā precīzākā politika.
Ja šī politika netiek iestatīta, precīzāko politiku darbība netiek ietekmēta.</translation>
<translation id="2987155890997901449">ARC iespējošana</translation>
<translation id="2987227569419001736">Web Bluetooth API lietošanas pārvaldība</translation>
<translation id="2990018289267778247">Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “True”, pieejamības iespējas vienmēr tiek rādītas sistēmas teknes izvēlnē.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “False”, pieejamības iespējas nekad netiek rādītas sistēmas teknes izvēlnē.
Ja iestatīsiet šo politiku, lietotāji nevarēs to mainīt vai ignorēt.
Ja šī politika netiks iestatīta, pieejamības iespējas netiks rādītas sistēmas teknes izvēlnē, taču lietotājs varēs iestatīt pieejamības iespēju rādīšanu lapā Iestatījumi.
Ja ir iespējotas pieejamības funkcijas (citā veidā, piemēram, ar taustiņu kombināciju), pieejamības iespējas vienmēr tiek rādītas sistēmas teknes izvēlnē.</translation>
<translation id="3011301228198307065">Konfigurē noklusējuma sākumlapas URL pārlūkprogrammā <ph name="PRODUCT_NAME" /> un neļauj lietotājiem to mainīt.
Sākumlapa ir lapa, kas tiek atvērta, nospiežot pogu Sākums. Lapas, kas atvērtas startēšanas laikā, kontrolē RestoreOnStartup politikas.
Sākumlapas veids var būt iestatīts kā URL, ko norādāt šeit, vai kā jaunas cilnes lapa. Ja atlasīsiet jaunas cilnes lapu, šī politika nebūs spēkā.
Ja iespējosiet šo iestatījumu, lietotāji nevarēs mainīt savas sākumlapas URL pārlūkprogrammā <ph name="PRODUCT_NAME" />, taču joprojām varēs izvēlēties jaunas cilnes lapu kā savu sākumlapu.
Ja šī politika un politika HomepageIsNewTabPage nebūs iestatīta, lietotājs varēs izvēlēties savu sākumlapu.
Vietrādim URL ir jāatbilst standarta shēmai, piemēram, “http://example.com” vai “https://example.com”.
Šī politika ir pieejama tikai Windows instancēs, kas ir savienotas ar <ph name="MS_AD_NAME" /> domēnu, vai Windows 10 Pro vai Enterprise instancēs, kas ir reģistrētas ierīču pārvaldībai.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Baltajā sarakstā iekļautas piezīmju lietotnes, kas ir atļautas <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bloķēšanas ekrānā</translation>
<translation id="3021562480854470924">Atritei atļauto atskaites punktu skaits</translation>
<translation id="3023572080620427845">Tāda XML faila URL, kurš satur citā pārlūkprogrammā ielādējamos vietrāžus URL.</translation>
<translation id="3030000825273123558">Iespējot metrikas ziņošanu</translation>
<translation id="3033660238345063904">Šeit var norādīt starpniekservera URL.
Šī politika ir spēkā tikai tad, ja iestatījumā “Izvēlieties, kādā veidā jānorāda starpniekserveru iestatījumi” ir atlasīti manuālie starpniekserveru iestatījumi vai ja nav norādīta politika <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Šī politika nav jāiestata, ja ir atlasīts jebkurš cits starpniekserveru politiku iestatīšanas režīms.
Lai skatītu vairāk opciju un detalizētus piemērus, apmeklējiet:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="3034580675120919256">Ļauj iestatīt, vai vietnēm ir atļauts izpildīt JavaScript. JavaScript izpilde var tikt atļauta visām vietnēm vai noraidīta visām vietnēm.
Ja šī politika nav iestatīta, tiks lietota politika AllowJavaScript un lietotājs to varēs mainīt.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Turpināt lietotņu izpildi fonā, kad produkts <ph name="PRODUCT_NAME" /> ir aizvērts</translation>
<translation id="3046192273793919231">Tīkla pakešu sūtīšana uz pārvaldības serveri, lai pārraudzītu tiešsaistes statusu</translation>
<translation id="3047732214002457234">Kontrolējiet, kā Chrome tīrīšanas rīks nosūta datus Google serveriem</translation>
<translation id="304775240152542058">Šī politika nosaka komandrindas parametrus, lai palaistu citu pārlūkprogrammu.
Ja šī politika nav iestatīta, tiek izmantots tikai viens komandrindas parametrs — vietrādis URL.
Ja šai politikai ir iestatīts virkņu saraksts, papildu pārlūkprogrammā visas virknes tiek izmantotas kā atsevišķs komandrindas parametrs. Operētājsistēmā Windows parametri tiek savienoti ar atstarpēm. Operētājsistēmā Mac OS X un Linux neatkarīgi no tā, vai parametrā ir iekļautas atstarpes, tas tāpat var tikt izmantots kā atsevišķs parametrs.
Ja elements satur “${url}”, tas tiek aizstāts ar atveramās lapas URL.
Ja neviens no elementiem nesatur “${url}”, komandrindas beigās tiek pievienots URL.
Vides mainīgie tiek izvērsti. Operētājsistēmā Windows “%ABC%” tiek aizstāts ar vides mainīgā vērtību “ABC”. Operētājsistēmā Mac OS X un Linux “${ABC}” tiek aizstāts ar vides mainīgā vērtību “ABC”.</translation>
<translation id="3048744057455266684">Ja šī politika ir iestatīta un universālajā lodziņā ieteiktā URL vaicājuma virkne vai fragmenta identifikators satur šo parametru, kā ieteikums tiks rādīti meklēšanas vienumi un meklētājprogramma, nevis neapstrādāts meklēšanas URL.
Šī politika nav jāiestata obligāti. Ja tā nebūs iestatīta, meklēšanas vienumu aizstāšana nenotiks.
Šī politika ir spēkā tikai tad, ja ir iespējota politika “DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="3053265701996417839">Microsoft Windows 7</translation>
<translation id="306887062252197004">Ar šo politiku funkcijas WebDriver lietotāji var ignorēt
politikas, kas var ietekmēt šīs funkcijas darbību.
Pašlaik ar šo politiku tiek atspējota SitePerProcess un IsolateOrigins politika.
Ja šī politika ir iespējota, funkcija WebDriver varēs ignorēt nesaderīgās
politikas.
Ja šī politika ir atspējota vai nav konfigurēta, funkcija WebDriver nevarēs
ignorēt nesaderīgās politikas.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> tiek atļauta WPAD (Web Proxy Auto-Discovery — tīmekļa starpniekservera automātiskā atklāšana) optimizācijas izslēgšana.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība Nepatiesa, WPAD optimizācija ir atspējota, tādējādi pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> tiek ilgāk gaidīts uz DNS WPAD serveriem. Ja politika nav iestatīta vai ir iespējota, WPAD optimizācija ir iespējota.
Neatkarīgi no tā, vai šī politika ir iespējota un kā tā ir iespējota, lietotāji nevar mainīt WPAD optimizācijas iestatījumu.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Ekrānsaudzētājs, kas jāizmanto mazumtirdzniecības režīma pieteikšanās ekrānā</translation>
<translation id="3072847235228302527">Ierīces lokālā konta pakalpojumu sniegšanas noteikumu iestatīšana</translation>
<translation id="3077183141551274418">Ciļņu dzīves ciklu iespējošana vai atspējošana</translation>
<translation id="3079417254871857650">Norāda darbību, kas jāveic, ja lietotāja sākumdirektorijs tika izveidots ar ecryptfs šifrējumu.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “DisallowArc”, Android lietotnes tiks atspējotas lietotājam un netiks veikta migrēšana no ecryptfs uz ext4 šifrējumu. Android lietotņu darbība netiks apturēta, ja sākumdirektorijs jau ir šifrēts ar ext4.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “Migrate”, sākumdirektoriji, kas ir šifrēti ar ecryptfs, pierakstīšanās laikā tiks automātiski migrēti uz ext4, neprasot lietotāja piekrišanu.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “Wipe”, pierakstīšanās laikā tiks dzēsti sākumdirektoriji, kas šifrēti ar ecryptfs, un tiks izveidoti jauni sākumdirektoriji, kas šifrēti ar ext4. Brīdinājums. Šādi tiek noņemti lietotāja lokālie dati.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “MinimalMigrate”, pierakstīšanās laikā tiek dzēsti sākumdirektoriji, kas šifrēti ar ecryptfs, un tiek izveidoti jauni sākumdirektoriji, kas šifrēti ar ext4. Taču tiek mēģināts saglabāt pieteikšanās marķierus, lai lietotājam nav jāpierakstās atkārtoti. Brīdinājums. Šādi tiek noņemti lietotāja lokālie dati.
Ja iestatīsiet šai politikai opciju, kas vairs netiek atbalstīta (“AskUser” vai “AskForEcryptfsArcUsers”), tā tiks apstrādāta tā, it kā būtu atlasīta opcija “Migrate”.
Šī politika neattiecas uz kioska lietotājiem. Ja šī politika nav iestatīta, ierīce veic darbības tā, it kā būtu iestatīta vērtība “DisallowArc”.</translation>
<translation id="3086995894968271156">Konfigurējiet Cast uztvērēju operētājsistēmā <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3088796212846734853">Ļauj iestatīt URL rakstu sarakstu ar vietnēm, kurām ir atļauts attēlot attēlus.
Ja šī politika nav iestatīta, visām vietnēm tiks izmantota vispārējā noklusējuma vērtība no politikas DefaultImagesSetting (ja tā ir iestatīta) vai no lietotāja personiskās konfigurācijas.
Ņemiet vērā, ka iepriekš šī politika kļūdaini tika iespējota operētājsistēmā Android, taču operētājsistēmā Android šī funkcija netiek pilnīgi atbalstīta.</translation>
<translation id="3091832372132789233">Uzlādēt akumulatoru ierīcēm, kas galvenokārt ir savienotas ar ārēju strāvas avotu.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Iespējoto spraudņu saraksts</translation>
<translation id="3101501961102569744">Izvēlas, kā jānorāda starpniekservera iestatījumi</translation>
<translation id="3101709781009526431">Datums un laiks</translation>
<translation id="3114411414586006215">Šī politika kontrolē to vietņu sarakstu, kuras nekad nepārslēgs pārlūkprogrammu.
Ņemiet vērā, ka elementus var pievienot šim sarakstam, izmantojot arī politiku <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
Ja šī politika nav iestatīta, sarakstam nepievieno nevienu vietni.
Ja šī politika ir iestatīta, katrs vienums tiek uzskatīts par kārtulu, kas līdzinās politikai <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />. Tomēr loģika ir pretēja: atbilstošās kārtulas neatver citu pārlūkprogrammu.
Pretēji politikai <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" /> kārtulas tiek lietotas abos virzienos: ja pārlūkprogrammas Internet Explorer papildinājums ir iespējots, tas kontrolē arī to, vai pārlūkprogrammai <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> attiecīgie vietrāži URL ir jāatver arī pārlūkprogrammā <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3117676313396757089">Brīdinājums: DHE tiks pilnībā noņemts no <ph name="PRODUCT_NAME" /> pēc 57. versijas (aptuveni 2017. gada martā), un šī politika vairs nebūs spēkā.
Ja politika nav iestatīta vai ir iestatīta vērtība Nepatiesa, DHE šifra komplekti standartā TLS netiks iespējoti. Politikai var iestatīt vērtību Patiesa, lai iespējotu DHE šifra komplektus un saglabātu saderību ar novecojušu serveri. Tas ir pagaidu risinājums, un serveris ir jākonfigurē atkārtoti.
Ieteicams migrēt serveru datus uz ECDHE šifra komplektiem. Ja tie nav pieejami, ir jābūt iespējotam šifra komplektam, izmantojot RSA atslēgu apmaiņu.</translation>
<translation id="3117706142826400449">Ja šī politika ir atspējota, tiek novērsta Chrome tīrīšana (netiek pārmeklēta sistēma, lai atrastu nevēlamu programmatūru, un netiek veikta tīrīšana). Chrome tīrīšanas manuāla aktivizēšana no lapas chrome://settings/cleanup ir atspējota.
Ja šī politika ir iespējota vai nav iestatīta, Chrome tīrīšana periodiski pārmeklē sistēmu, lai atrastu nevēlamu programmatūru, un, ja tādu atrod, vaicā lietotājam, vai to noņemt. Chrome tīrīšanas manuāla aktivizēšana no lapas chrome://settings ir iespējota.
Šī politika ir pieejama tikai Windows instancēs, kas ir savienotas ar <ph name="MS_AD_NAME" /> domēnu, vai Windows 10 Pro vai Enterprise instancēs, kas ir reģistrētas ierīču pārvaldībai.</translation>
<translation id="3152425128389603870">Atļaut vienoto darbvirsmu un ieslēgt to pēc noklusējuma</translation>
<translation id="3159375329008977062">Lietotājam ir atļauts eksportēt/importēt Crostini konteinerus, izmantojot lietotāja saskarni</translation>
<translation id="3165808775394012744">Šīs politikas ir šeit ietvertas, lai tās varētu ērti noņemt.</translation>
<translation id="316778957754360075">Šī iestatījuma darbība ir pārtraukta ar <ph name="PRODUCT_NAME" /> versiju 29. Uzņēmumu mitinātas paplašinājumu/lietotņu kolekcijas ieteicams iestatīt, ietverot vietnes mitināšanu CRX pakotnēs politikā ExtensionInstallSources un vietnē ievietojot tiešas saites uz pakotņu lejupielādēm. Lietojumprogrammu palaidēju attiecīgajai tīmekļa lapai var izveidot, izmantojot politiku ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3168968618972302728">Politikas, kas ir saistītas ar Kerberos autentifikāciju.</translation>
<translation id="3171369832001535378">Ierīces tīkla saimniekdatora veidne</translation>
<translation id="3172512016079904926">Iespējo vietējās ziņojumapmaiņas saimniekdatoru instalēšanu lietotāja līmenī.
Ja šis iestatījums būs iespējots, pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> varēs izmantot lietotāja līmenī instalētus vietējās ziņojumapmaiņas saimniekdatorus.
Ja šis iestatījums būs atspējots, pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> tiks izmantoti tikai sistēmas līmenī instalēti vietējās ziņojumapmaiņas saimniekdatori.
Ja šis iestatījums netiks iestatīts, pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> varēs izmantot lietotāja līmeņa vietējās ziņojumapmaiņas saimniekdatorus.</translation>
<translation id="3177802893484440532">Pieprasīt tiešsaistes OCSP/CRL pārbaudes lokālajiem uzticamības enkuriem</translation>
<translation id="3185009703220253572">, sākot no <ph name="SINCE_VERSION" /> versijas</translation>
<translation id="3187220842205194486">Android lietotnes nevar iegūt piekļuvi korporatīvajām atslēgām. Šī politika neietekmē lietotnes.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Pirmā pārlūka loga maksimizēšana pirmajā palaišanas reizē</translation>
<translation id="3211426942294667684">Pārlūkprogrammas pierakstīšanās iestatījumi</translation>
<translation id="3214164532079860003">Šī politika (ja tā ir iespējota) liek importēt sākumlapu no pašreizējā noklusējuma pārlūka.
Ja tā ir atspējota, sākumlapa netiek importēta.
Ja tā nav iestatīta, vai nu lietotājam var tikt vaicāts, vai importēt, vai arī importēšana var notikt automātiski.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Inkognito režīms pieejams</translation>
<translation id="3220624000494482595">Ja kioska lietotne ir Android lietotne, tā nevarēs kontrolēt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versiju, pat ja šī politika ir iestatīta kā <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">URL struktūras, no kurām ir atļauts instalēt paplašinājumus, lietotnes un lietotāja skriptus</translation>
<translation id="3240609035816615922">Printeru konfigurācijas piekļuves politika</translation>
<translation id="3240655340884151271">Doka iebūvētā NIC MAC adrese</translation>
<translation id="3243309373265599239">Tiek norādīts laika periods, kurā lietotājam ir jāveic kāda darbība, pretējā gadījumā ekrāns tiek aptumšots, ja ierīce darbojas ar maiņstrāvu.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība, kas ir lielāka par nulli, tā norāda laika periodu, kurā lietotājam ir jāveic kāda darbība, pretējā gadījumā operētājsistēmā <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tiek aptumšots ekrāns.
Ja šai politikai kā vērtība ir iestatīta nulle, operētājsistēmā <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> netiek aptumšots ekrāns, kad lietotājs neveic nekādas darbības.
Ja šīs politikas vērtība nav iestatīta, tiek izmantots noklusējuma laika periods.
Politikas vērtību nedrīkst norādīt milisekundēs. Ir jānorāda vērtības, kas ir mazākas par aizkavi līdz ekrāna izslēgšanai (ja tāda ir iestatīta) un dīkstāvei vai kas ir vienādas ar to.</translation>
<translation id="3251500716404598358">Lai pārslēgtos starp pārlūkprogrammām, konfigurējiet politikas.
Konfigurētās vietnes tiks automātiski atvērtas citā pārlūkprogrammā, nevis <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Noklusējuma meklētājprogrammas kodējumi</translation>
<translation id="3273221114520206906">Noklusējuma JavaScript iestatījums</translation>
<translation id="3284094172359247914">WebUSB API lietojuma pārvaldība</translation>
<translation id="3288595667065905535">Izlaišanas versija</translation>
<translation id="3292147213643666827">Ļauj <ph name="PRODUCT_NAME" /> darboties kā starpniekserverim starp <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> un ierīcei pievienotiem mantotiem printeriem.
Ja šis iestatījums ir iespējots vai nav konfigurēts, lietotāji var iespējot mākoņdrukas starpniekserveri, autentifikācijai izmantojot savu Google kontu.
Ja šis iestatījums ir atspējots, lietotāji nevarēs iespējot starpniekserveri un ierīce nevarēs koplietot tai pievienotos printerus ar <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3312206664202507568">Iespējo lapu vietnē chrome://password-change, kas ļauj SAML lietotājiem mainīt viņu SAML paroles sesijas laikā, tādējādi nodrošinot, ka SAML parole un ierīces bloķēšanas ekrāna parole tiek sinhronizētas savā starpā.
Šī politika arī iespējo paziņojumus, kas brīdina SAML lietotājus, ka to SAML paroļu derīguma termiņš drīz beigsies, lai lietotāji varētu nekavējoties rīkoties, veicot paroles maiņu sesijas laikā.
Taču šie paziņojumi tiks parādīti tikai tad, ja SAML identitātes nodrošinātājs SAML pieteikšanās plūsmas laikā uz ierīci nosūtīs informāciju par paroles derīguma termiņu.
Ja šī politika ir iestatīta, lietotājs nevar to mainīt vai ignorēt.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Ļauj iestatīt URL šablonu sarakstu, kurā ir norādītas vietnes, kam ir atļauts izmantot atslēgu ģenerēšanu. Ja URL šablons ir iestatīts politikā “KeygenBlockedForUrls”, šie izņēmumi tiek ignorēti.
Ja šī politika nav iestatīta, visām vietnēm tiks izmantota globālā noklusējuma vērtība no politikas “DefaultKeygenSetting” (ja tā ir iestatīta) vai pretējā gadījumā no lietotāja personīgās konfigurācijas.</translation>
<translation id="332771718998993005">Nosakiet pārraidīto nosaukumu kā <ph name="PRODUCT_NAME" /> galamērķi.
Ja šai politikai tiks iestatīta virkne, kas nav tukša, šī virkne tiks izmantota kā <ph name="PRODUCT_NAME" /> galamērķa nosaukums. Pretējā gadījumā kā galamērķa nosaukums tiks izmantots ierīces nosaukums. Ja šī politika netiks iestatīta, kā galamērķa nosaukums tiks izmantots ierīces nosaukums un to varēs mainīt ierīces īpašnieks vai lietotājs no domēna, kurā ierīce tiek pārvaldīta. Nosaukuma garums nedrīkst pārsniegt 24 rakstzīmes.</translation>
<translation id="3335468714959531450">Ļauj iestatīt URL rakstu sarakstu, kurā ir norādītas vietnes, kurām ir atļauts iestatīt sīkfailus.
Ja šī politika nav iestatīta, visām vietnēm tiek izmantota vispārējā noklusējuma vērtība no “DefaultCookiesSetting” (ja tā ir iestatīta) vai no lietotāja personiskās konfigurācijas.
Skatiet arī politikas “CookiesBlockedForUrls” un “CookiesSessionOnlyForUrls”. Ņemiet vērā, ka šo trīs politiku URL rakstiem ir savstarpēji jāatbilst, jo politiku prioritāte nav norādīta.</translation>
<translation id="3373364525435227558">Iestata vienu vai vairākas ieteiktās lokalizācijas pārvaldītai sesijai, ļaujot lietotājiem ērti izvēlēties vienu no šīm lokalizācijām.
Pirms pārvaldītās sesijas palaišanas lietotājs var izvēlēties lokalizāciju un tastatūras izkārtojumu. Pēc noklusējuma visas vietnes, kuras atbalsta <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, ir uzskaitītas alfabētiskā secībā. Šo politiku var izmantot, lai pārvietotu ieteikto lokalizāciju kopu uz saraksta augšdaļu.
Ja šī politika nav iestatīta, iepriekš tiks atlasīta pašreizējā lietotāja saskarnes lokalizācija.
Ja šī politika ir iestatīta, ieteiktās lokalizācijas tiks pārvietotas uz saraksta augšpusi un tiks vizuāli nošķirtas no visām citām lokalizācijām. Ieteiktās lokalizācijas tiks uzskaitītas tādā secībā, kādā tās parādās politikā. Pirmā ieteiktā lokalizācija tiks iepriekš atlasīta.
Ja ir vairāk nekā viena ieteiktā lokalizācija, tiek pieņemts, ka lietotāji vēlēsies atlasīt kādu no šim lokalizācijām. Sākot pārvaldīto sesiju, lokalizācijas un tastatūras izkārtojuma atlase tiks uzskatāmi piedāvāta. Pretējā gadījumā tiek pieņemts, ka lielākā daļa lietotāju vēlēsies izmantot iepriekš atlasīto lokalizāciju. Sākot pārvaldīto sesiju, lokalizācijas un tastatūras izkārtojuma atlase netiks piedāvāta tik uzskatāmi.
Ja šī politika ir iestatīta un ir iespējota automātiska pieteikšanās (skatīt politikas |DeviceLocalAccountAutoLoginId| un |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), automātiski sāktās pārvaldītās sesijas laikā tiks izmantota pirmā ieteiktā lokalizācija un populārākais tastatūras izkārtojums, kas atbilst šai lokalizācijai.
Iepriekš atlasītais tastatūras izkārtojums vienmēr būs vispopulārākais izkārtojums, kas atbilst iepriekš atlasītajai lokalizācijai.
Šo politiku var iestatīt tikai kā ieteikumu. Varat izmantot šo politiku, lai virzītu ieteikto lokalizāciju kopu uz augšpusi, bet lietotājiem vienmēr ir atļauts izvēlēties jebkuru lokalizāciju, ko viņu sesijai atbalsta <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
</translation>
<translation id="3381968327636295719">Pēc noklusējuma lieto saimniekdatora pārlūku</translation>
<translation id="3384115339826100753">Iespējojiet enerģijas maksimuma pārslēgšanas pārvaldības politiku.
Maksimuma pārslēgšana ir enerģijas taupīšanas politika, kas samazina maiņstrāvas lietojumu tajā diennakts laikā, kad tiek tērēts visvairāk strāvas. Enerģijas maksimuma pārslēgšanas režīmā var iestatīt sākuma un beigu laiku katrai nedēļas dienai. Šajā laikā sistēmas darbināšanai tiks izmantota akumulatora enerģija, pat ja būs pieslēgta maiņstrāva, kamēr vien netiks sasniegts norādītais akumulatora slieksnis. Pēc norādītā beigu laika sistēmas darbināšanai tiks izmantota maiņstrāva, ja tā būs pievienota, bet akumulatora enerģija netiks tērēta. Pēc norādītā uzlādes sākuma laika sistēma atsāks darboties kā parasti, izmantojot maiņstrāvu un uzlādējot akumulatoru.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “true” un ir iestatītas politikas DevicePowerPeakShiftBatteryThreshold, DevicePowerPeakShiftDayConfig, ierīcē vienmēr būs iespējota enerģijas maksimuma pārslēgšana (ja ierīcē tā tiks atbalstīta).
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “false”, enerģijas maksimuma pārslēgšana vienmēr būs atspējota.
Ja iestatīsiet šo politiku, lietotāji nevarēs to mainīt un ignorēt.
Ja šī politika nav iestatīta, enerģijas maksimuma pārslēgšana tiks atspējota jau sākotnēji un lietotāji to nevarēs iestatīt.</translation>
<translation id="3414260318408232239">Ja šī politika nav konfigurēta, pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> tiek izmantota noklusējuma minimālā versija TLS 1.0.
Pretējā gadījumā var būt iestatīta kāda no šīm vērtībām: “tls1”, “tls1.1” vai “tls1.2”. Ja politikai ir iestatīta vērtība, pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> netiek izmantotas standarta SSL/TLS versijas, kas vecākas par norādīto versiju. Neatpazītas versijas tiek ignorētas.</translation>
<translation id="34160070798637152">Kontrolē ierīces tīkla konfigurāciju.</translation>
<translation id="3417418267404583991">Ja šī politika ir iestatīta uz Patiesa vai nav konfigurēta, produkts <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> iespējo viesu pieteikšanās sesijas. Viesu pieteikšanās sesijas ir anonīmu lietotāju sesijas, un tām nav jāizmanto parole.
Ja šī politika ir iestatīta uz Aplama, produkts <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> neļauj sākt viesu sesijas.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Ieslēdz minimāli ierobežoto režīmu pakalpojumā YouTube un neļauj lietotājiem izvēlēties mazākas ierobežotības režīmu.
Ja šim iestatījumam ir izvēlēta vērtība “Stingri”, stingri ierobežotais režīms pakalpojumā YouTube ir vienmēr aktīvs.
Ja šim iestatījumam ir izvēlēta vērtība “Vidēji”, lietotājs var izvēlēties tikai vidēji un stingri ierobežoto režīmu pakalpojumā YouTube, taču nevar atspējot ierobežoto režīmu.
Ja šim iestatījumam ir izvēlēta vērtība “Izslēgts” vai vērtība nav iestatīta, ierobežotais režīms pakalpojumā YouTube nav ieslēgts pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" />. Tomēr ar ārējām politikām, piemēram, YouTube politikām, joprojām var ieslēgt ierobežoto režīmu.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Iespējo tīkla paredzēšanu</translation>
<translation id="3432863169147125747">Kontrolē drukāšanas iestatījumus.</translation>
<translation id="3434932177006334880">Šī iestatījuma nosaukums pirms pārlūka versijas Chrome 42 bija “EnableWebBasedSignin”, un versijā Chrome 43 tas tiks pilnībā noņemts.
Šis iestatījums ir noderīgs uzņēmumu klientiem, kas izmanto vienotās pierakstīšanās risinājumus, kuri vēl nav saderīgi ar jauno iekļautās pierakstīšanās plūsmu.
Ja iespējosiet šo iestatījumu, tiks izmantota iepriekšējā tīmekļa pierakstīšanās plūsma.
Ja atspējosiet šo iestatījumu vai atstāsiet to neiestatītu, pēc noklusējuma tiks izmantota jaunā iekļautās pierakstīšanās plūsma. Lietotāji joprojām varēs iespējot iepriekšējo tīmekļa pierakstīšanās plūsmu, izmantojot komandrindas karodziņu “--enable-web-based-signin”.
Eksperimentālais iestatījums tiks noņemts, kad iekļautās pierakstīšanās plūsma pilnībā atbalstīs visas vienotās pierakstīšanās plūsmas.</translation>
<translation id="3437924696598384725">Atļaut lietotājam pārvaldīt VPN savienojumus</translation>
<translation id="3459509316159669723">Drukāšana</translation>
<translation id="3460784402832014830">Norāda, kādu vietrādi URL meklētājprogramma izmanto jaunas cilnes lapai.
Šī politika nav obligāta. Ja to neiestatīsiet, jaunas cilnes lapa netiks rādīta.
Šī politika tiek ievērota tad, ja ir iespējota politika DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="3461279434465463233">Ziņot par barošanas statusu</translation>
<translation id="346731943813722404">Norāda, vai jaudas pārvaldības aizkaves un sesijas ilguma ierobežojuma uzskaite tiek sākta tikai pēc tam, kad sesijā ir konstatēta lietotāja darbība.
Ja politikas iestatījums ir “True” (patiess), jaudas pārvaldības aizkaves un sesijas ilguma ierobežojuma uzskaite tiek sākta tikai pēc tam, kad sesijā ir konstatēta pirmā lietotāja darbība.
Ja politika nav iestatīta vai iestatījums ir “False” (aplams), jaudas pārvaldības aizkaves un sesijas ilguma ierobežojuma uzskaite tiek sākta nekavējoties pēc sesijas sākuma.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Notīrīt lietotāja datus izrakstīšanās brīdī</translation>
<translation id="3480961938508521469">Pilnībā uzlādēt akumulatoru standarta ātrumā.</translation>
<translation id="348495353354674884">Iespējot virtuālo tastatūru</translation>
<translation id="3487623755010328395">
Ja šī politika ir iestatīta, <ph name="PRODUCT_NAME" /> mēģinās reģistrēties un lietot saistīto mākoņa politiku visiem profiliem.
Šīs politikas vērtība ir reģistrācijas marķieris, kuru var izgūt no Google Admin konsoles.</translation>
<translation id="3489247539215560634">Ja šis iestatījums ir iespējots, lietotāji var iestatīt, lai pārlūks <ph name="PRODUCT_NAME" /> iegaumētu paroles un ievietotu tās automātiski nākamreiz, kad lietotājs pieteiksies vietnē.
Ja šis iestatījums ir atspējots, lietotāji nevar saglabāt jaunas paroles,
taču joprojām var izmantot paroles, kuras iepriekš tika saglabātas.
Ja šī politika ir iespējota vai atspējota, lietotāji nevar to mainīt vai ignorēt pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ja šī politika nav iestatīta, ir atļauts saglabāt paroles (taču saglabāšanu var izslēgt lietotājs).</translation>
<translation id="3496296378755072552">Paroļu pārvaldnieks</translation>
<translation id="3500732098526756068">Izmantojot šo politiku, varat kontrolēt, kad aktivizēt paroles brīdinājuma rādīšanu. Paroles aizsardzība brīdina lietotājus, ja tie atkārtoti izmanto savu aizsargāto paroli aizdomīgās vietnēs.
Lai konfigurētu, kura parole ir jāaizsargā, izmantojiet politikas “PasswordProtectionLoginURLs” un “PasswordProtectionChangePasswordURL”.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “PasswordProtectionWarningOff”, paroles aizsardzības brīdinājums netiks rādīts.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse”, paroles aizsardzības brīdinājums tiks rādīts tad, kad lietotājs atkārtoti izmantos savu aizsargāto paroli vietnē, kas nav iekļauta baltajā sarakstā.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse”, paroles aizsardzības brīdinājums tiks rādīts tad, kad lietotājs atkārtoti izmantos savu aizsargāto paroli pikšķerēšanas vietnē.
Ja šai politikai nav iestatīta neviena vērtība, paroles aizsardzības pakalpojums aizsargās tikai Google paroles, tomēr lietotājs varēs mainīt šo iestatījumu.</translation>
<translation id="3502555714327823858">Atļaut visus divpusējās drukāšanas režīmus</translation>
<translation id="350443680860256679">ARC konfigurēšana</translation>
<translation id="3504791027627803580">Norāda attēlu meklēšanai izmantotās meklētājprogrammas URL. Meklēšanas pieprasījumi tiks nosūtīti, izmantojot metodi GET. Ja ir iestatīta politika DefaultSearchProviderImageURLPostParams, attēlu meklēšanas pieprasījumi tiks nosūtīti, izmantojot metodi POST.
Šī politika nav obligāta. Ja tā nav iestatīta, netiks izmantota attēlu meklēšana.
Šī politika ir spēkā tikai tad, ja ir iespējota politika “DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="350797926066071931">Iespējo Tulkotāju</translation>
<translation id="3513655665999652754">Quirks serveris nodrošina aparatūras konfigurācijas failus, piemēram, lai pielāgotu
ICC attēlojuma profilus monitora kalibrēšanai.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “False”, ierīce nemēģinās sazināties ar
Quirks serveri, lai lejupielādētu konfigurācijas failus.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “True” vai tā nav konfigurēta, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> automātiski sazināsies ar Quirks serveri, lejupielādēs konfigurācijas failus (ja pieejami) un saglabās tos ierīcē. Šādi faili, piemēram, var tikt izmantoti pievienoto monitoru attēlojuma kvalitātes uzlabošanai.</translation>
<translation id="3524204464536655762">Neatļaut nevienai vietnei pieprasīt piekļuvi pievienotajām USB ierīcēm, izmantojot WebUSB API</translation>
<translation id="3526752951628474302">Tikai vienkrāsaina drukāšana</translation>
<translation id="3528000905991875314">Iespējo alternatīvas kļūdu lapas</translation>
<translation id="3545457887306538845">Ļauj noteikt, kādos gadījumos var izmantot izstrādātāja rīkus.
Ja politikai ir iestatīta vērtība “DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions” (vērtība “0” — noklusējuma vērtība), izstrādātāja rīki un JavaScript konsole ir pieejami, taču tiem nevar piekļūt paplašinājumos, kas instalēti saskaņā ar uzņēmuma politiku.
Ja politikai ir iestatīta vērtība “DeveloperToolsAllowed” (vērtība “1”), izstrādātāja rīkiem un JavaScript konsolei var piekļūt un tos var izmantot visos gadījumos, tostarp arī paplašinājumos, kas instalēti saskaņā ar uzņēmuma politiku.
Ja politikai ir iestatīta vērtība “DeveloperToolsDisallowed” (vērtība “2”), izstrādātāja rīkiem nevar piekļūt un vietnes elementus vairs nevar pārbaudīt. Tiek atspējoti visi īsinājumtaustiņi un izvēļņu vai kontekstizvēļņu komandas, ar kuru palīdzību tiek atvērti izstrādātāju rīki vai JavaScript konsole.</translation>
<translation id="3547954654003013442">Starpniekservera iestatījumi</translation>
<translation id="3550875587920006460">Šī politika ļauj iestatīt pielāgotu grafiku atjauninājumu pieejamības pārbaudēm. Tā attiecas uz visiem ierīces lietotājiem un saskarnēm. Kad grafiks būs iestatīts, atjauninājumu pieejamība ierīcē tiks pārbaudīta saskaņā ar grafiku. Lai atceltu turpmāk ieplānotas atjauninājumu pieejamības pārbaudes, politika jānoņem.</translation>
<translation id="355118380775352753">Vietnes, kas atveramas citā pārlūkprogrammā</translation>
<translation id="3554984410014457319">Atļaut Google asistentam noklausīties balss aktivizēšanas frāzi</translation>
<translation id="3557208865710006939">Piespiedu kārtā iespējo pareizrakstības pārbaudes valodas. Tiks ignorētas sarakstā iekļautās neatpazītās valodas.
Ja iespējosiet šo politiku, pareizrakstības pārbaude tiks iespējota gan norādītajām valodām, gan tām valodām, kurām lietotājs ir iespējojis pareizrakstības pārbaudi.
Ja šī politika nav iestatīta vai tā tiek atspējota, lietotāja pareizrakstības pārbaudes preferencēs netiek ieviestas izmaiņas.
Ja politikai <ph name="SPELLCHECK_ENABLED_POLICY_NAME" /> ir iestatīta vērtība “False”, šī politika nedarbojas.
Ja valoda ir ietverta gan šajā politikā, gan politikā <ph name="SPELLCHECK_LANGUAGE_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, prioritāte ir šai politikai un pareizrakstības pārbaudes valoda tiek iespējota.
Pašreiz atbalstītās valodas: af, bg, ca, cs, da, de, el, en-AU, en-CA, en-GB, en-US, es, es-419, es-AR, es-ES, es-MX, es-US, et, fa, fo, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ko, lt, lv, nb, nl, pl, pt-BR, pt-PT, ro, ru, sh, sk, sl, sq, sr, sv, ta, tg, tr, uk, vi.</translation>
<translation id="356579196325389849">Lietotāji var konfigurēt Chrome OS laidiena versiju</translation>
<translation id="3575011234198230041">HTTP autentificēšana</translation>
<translation id="3577251398714997599">Reklāmu iestatījumi vietnēm, kurās tiek rādītas traucējošas reklāmas</translation>
<translation id="357917253161699596">Ļauj lietotājiem pārvaldīt lietotāja sertifikātus</translation>
<translation id="3583230441447348508">Norāda iepriekš konfigurētu tīkla failu kopīgošanas sarakstu.
Katrs politikas saraksta vienums ir objekts ar diviem elementiem: “share_url” un “mode”. Elementam “share_url” ir jābūt kopīgošanas vietrādim URL, un elementam “mode” ir jābūt “drop_down” vai “pre_mount”. Režīms “drop_down” (nolaižams) norāda, ka elements “share_url” tiks pievienots kopīgoto failu meklēšanas nolaižamajai izvēlnei. Režīms “pre_mount” (iepriekš iekļauts) norāda, ka elements “share_url” tiks iekļauts.</translation>
<translation id="3591527072193107424">Iespējot funkciju Mantoto pārlūku atbalsts.</translation>
<translation id="3591584750136265240">Pieteikšanās autentifikācijas darbības konfigurēšana</translation>
<translation id="3627678165642179114">Pareizrakstības pārbaudes tīmekļa pakalpojuma iespējošana vai atspējošana</translation>
<translation id="3628480121685794414">Iespējot vienpusējo drukāšanu</translation>
<translation id="3631099945620529777">Ja ir iestatīta vērtība “False”, uzdevumu pārvaldniekā ir atspējota poga Beigt procesu.
Ja ir iestatīta vērtība “True” vai vērtība nav konfigurēta, lietotājs var beigt procesus uzdevumu pārvaldniekā.</translation>
<translation id="3643284063603988867">Iespējot funkciju “Atcerēties paroli”</translation>
<translation id="3646859102161347133">Ekrāna lupas veida iestatīšana</translation>
<translation id="3653237928288822292">Noklusējuma meklētājprogrammas ikona</translation>
<translation id="3660510274595679517">
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība True, reģistrācija mākoņa pārvaldības pakalpojumā ir obligāta. Ja reģistrācija nav veikta, pārlūka Chrome palaišanas process tiek bloķēts.
Ja šī politika nav iestatīta vai ir iestatīta vērtība False, reģistrācija mākoņa pārvaldības pakalpojumā nav obligāta. Ja reģistrācija nav veikta, pārlūka Chrome palaišanas process netiek bloķēts.
Šo politiku izmanto ierīces tvēruma mākoņa politikas reģistrācijai galddatoros, un to var iestatīt, izmantojot reģistru vai GPO operētājsistēmā Windows, “plist” failu operētājsistēmā Mac un JSON politikas failu operētājsistēmā Linux.</translation>
<translation id="3660562134618097814">SAML identitātes nodrošinātāja sīkfailu pārsūtīšana pieteikšanās laikā</translation>
<translation id="3701121231485832347">Kontrolē iestatījumus, kas ir raksturīgi <ph name="MS_AD_NAME" /> pārvaldītajām <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ierīcēm.</translation>
<translation id="3702518095257671450">Attālinātā apstiprināšana</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> (Vienas rindas lauks ir novecojis, un to ir plānots noņemt. Lūdzu, sāciet lietot tālāk esošo vairākrindu tekstlodziņu.)</translation>
<translation id="3709266154059827597">Konfigurē paplašinājumu instalēšanas melno sarakstu</translation>
<translation id="3711895659073496551">Darbības apturēšana</translation>
<translation id="3715569262675717862">Uz klientu sertifikātiem balstīta autentifikācija</translation>
<translation id="3736879847913515635">Iespēja pievienot personu lietotāju pārvaldniekā</translation>
<translation id="3738723882663496016">Šajā politikā ir norādīta <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> licences atslēga šai ierīcei.</translation>
<translation id="3748900290998155147">Norāda, vai ir atļauti aktivizēšanas gadījumi. Izmantojot barošanas pārvaldības paplašinājuma API un ARC lietotnes, aktivizēšanas gadījumus var pieprasīt paplašinājumi.
Ja politikai ir iestatīta vērtība “True” vai politika nav iestatīta, aktivizēšanas gadījumi tiks veikti barošanas pārvaldībā.
Ja politikai ir iestatīta vērtība “False”, aktivizēšanas gadījumi tiks ignorēti.</translation>
<translation id="3750220015372671395">Bloķēt atslēgu ģenerēšanu šajās vietnēs</translation>
<translation id="375266612405883748">Ierobežo UDP portu diapazonu, ko attālās piekļuves saimniekdators izmanto šajā ierīcē.
Ja šī politika netiek iestatīta vai tiek iestatīta tukša virkne, attālās piekļuves saimniekdators var izmantot jebkuru pieejamo portu, ja vien politika <ph name="REMOTE_ACCESS_HOST_FIREWALL_TRAVERSAL_POLICY_NAME" /> nav atspējota; šādā gadījumā attālās piekļuves saimniekdators izmantos UDP portus diapazonā 12400–12409.</translation>
<translation id="3756011779061588474">Bloķēt izstrādātāja režīmu</translation>
<translation id="3758089716224084329">Ļauj norādīt <ph name="PRODUCT_NAME" /> izmantoto starpniekserveri un neļauj lietotājiem mainīt starpniekserveru iestatījumus.
Ja izvēlaties nekad neizmantot starpniekserveri un vienmēr izveidot tiešu savienojumu, visas pārējās opcijas tiek ignorētas.
Ja izvēlaties automātiski noteikt starpniekserveri, visas pārējās opcijas tiek ignorētas.
Detalizētus piemērus skatiet šajā vietnē:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Ja šis iestatījums ir iespējots, <ph name="PRODUCT_NAME" /> un ARC lietotnes ignorē visas ar starpniekserveri saistītās komandrindā norādītās opcijas.
Ja šīs politikas nav iestatītas, lietotāji var izvēlēties savus starpniekserveru iestatījumus.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Atspējo izstrādātāja rīkus</translation>
<translation id="3764248359515129699">Atspējo Certificate Transparency prasību piemērošanu mantotām sertificēšanas iestādēm.
Šī politika ļauj atspējot Certificate Transparency atklāšanas prasības sertifikātu ķēdēm, kurās ir sertifikāti ar vienu no norādītajiem “subjectPublicKeyInfo” jaucējkodiem. Tādējādi uzņēmumu saimniekdatoriem var izmantot sertifikātus, kas citādi tiktu uzskatīti par neuzticamiem, jo to informācija nav pareizi publiski atklāta.
Lai atspējotu Certificate Transparency prasību piemērošanu, kad ir iestatīta šī politika, jaucējkodam ir jābūt ietvertam klasē “subjectPublicKeyInfo”, kas iekļauta mantotas sertificēšanas iestādes (Certificate Authority — CA) CA sertifikātā. Mantota CA ir CA, kuru pēc noklusējuma publiski par uzticamu atzinušas viena vai vairākas operētājsistēmas, ko atbalsta <ph name="PRODUCT_NAME" />, taču ko par uzticamu neatzīst Android atklātā pirmkoda projekts vai <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
“subjectPublicKeyInfo” jaucējkodu norāda, savienojot jaucējalgoritma nosaukumu, rakstzīmi “/” un tā jaucējalgoritma Base64 kodējumu, kas lietots ar DER kodētajā attiecīgā sertifikāta klasē “subjectPublicKeyInfo”. Šis Base64 kodējums ir tādā pašā formātā kā SPKI ciparfails, kā definēts RFC 7469, 2.4. sadaļā. Neatpazīti jaucējalgoritmi tiek ignorēti. Pašlaik vienīgais atbalstītais jaucējalgoritms ir “sha256”.
Ja šī politika nav iestatīta, visi sertifikāti, kuru atklāšanai ir jāizmanto Certificate Transparency, tiks uzskatīti par neuzticamiem gadījumos, kad tie nebūs atklāti saskaņā ar Certificate Transparency politiku.</translation>
<translation id="3765260570442823273">Dīkstāves atteikšanās brīdinājuma ziņojuma ilgums</translation>
<translation id="377044054160169374">Ļaunprātīgas darbības bloķēšana</translation>
<translation id="3780152581321609624">Ietver Kerberos SPN nestandarta portu</translation>
<translation id="3780319008680229708">Ja politikai tiks iestatīta vērtība “True”, rīkjoslā vai pārpildes izvēlnē vienmēr būs redzama Cast rīkjoslas ikona, un lietotāji to nevarēs noņemt.
Ja politikai tiks iestatīta vērtība “False” vai politika netiks iestatīta, lietotāji varēs piespraust vai noņemt ikonu, izmantojot tās kontekstizvēlni.
Ja politikai “EnableMediaRouter” tiks iestatīta vērtība “False”, šī politikas vērtība neradīs nekādu efektu, un rīkjoslas ikona nebūs redzama.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Barošanas pārvaldības iestatījumi, kad lietotājs ir neaktīvs</translation>
<translation id="3790085888761753785">Ja šis iestatījums tiks iespējots, lietotāji varēs pierakstīties savā kontā, izmantojot funkciju Smart Lock. Šis iestatījums ietver vairāk atļauju salīdzinājumā ar parasto Smart Lock, kas atļauj lietotājiem tikai atbloķēt ekrānu.
Ja iestatījums ir atspējots, lietotāji nevarēs izmantot funkciju Smart Lock, lai pierakstītos.
Ja šī politika nav iestatīta, funkcijas lietošana pēc noklusējuma nav atļauta uzņēmuma pārvaldītiem lietotājiem, bet ir atļauta nepārvaldītiem lietotājiem.</translation>
<translation id="379602782757302612">Ļauj norādīt, kurus paplašinājumus lietotāji NEDRĪKST instalēt. Ja melnajā sarakstā būs iekļauts kāds no jau instalētajiem paplašinājumiem, tas tiks atspējots tādā veidā, ka lietotājs nevarēs to iespējot. Tiklīdz atspējotais paplašinājums tiks izņemts no melnā saraksta, tas tiks automātiski atkārtoti iespējots.
Melnā saraksta vērtība “*” nozīmē, ka visi paplašinājumi ir iekļauti melnajā sarakstā, ja vien tie nav skaidri norādīti baltajā sarakstā.
Ja šī politika nav iestatīta, lietotājs var instalēt jebkuru paplašinājumu pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Tiek konfigurēts direktorijs, kas pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> tiek lietots failu lejupielādei.
Ja šī politika ir iestatīta, pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> tiek lietots norādītais direktorijs neatkarīgi no tā, vai lietotājs ir norādījis direktoriju vai iespējojis karodziņu, lai ikreiz tiktu pieprasīts norādīt lejupielādes vietu.
Izmantojamo mainīgo sarakstu skatiet šeit: https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Ja šī politika nav iestatīta, tiek lietots noklusējuma lejupielādes direktorijs un lietotājs to var mainīt.</translation>
<translation id="3805659594028420438">TLS domēnam piesaistīto sertifikātu paplašinājumu iespējošana (vairs netiek izmantota)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Norāda atspējoto spraudņu sarakstu</translation>
<translation id="3811562426301733860">Atļaut reklāmu rādīšanu visās vietnēs</translation>
<translation id="3816312845600780067">Glābšanas īsinājumtaustiņa iespējošana automātiskās pieteikšanās darbībai</translation>
<translation id="3820526221169548563">Iespējot ekrāna tastatūras pieejamības funkciju.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība Patiesa, ekrāna tastatūra vienmēr būs iespējota.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība Nepatiesa, ekrāna tastatūra vienmēr būs atspējota.
Tiklīdz iestatīsiet šo politiku, lietotāji nevarēs to mainīt vai ignorēt.
Ja šī politika netiek iestatīta, ekrāna tastatūra sākotnēji tiek atspējota, taču lietotājs jebkurā laikā var to iespējot.</translation>
<translation id="382476126209906314">Sīkrīka TalkGadget prefiksa konfigurēšana attālās piekļuves saimniekdatoriem</translation>
<translation id="3824972131618513497">Kontrolē iestatījumus, kas saistīti ar enerģijas patēriņa pārvaldību un atkārtotu palaišanu.</translation>
<translation id="3826475866868158882">Iespējoti Google atrašanās vietu pakalpojumi</translation>
<translation id="3831054243924627613">Šī politika kontrolē Android dublēšanas un atjaunošanas sākotnējo stāvokli.
Ja šī politika nav konfigurēta vai tai ir iestatīta vērtība “<ph name="BR_DISABLED" />”, Android dublēšana un atjaunošana ir sākotnēji atspējota.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “<ph name="BR_ENABLED" />”, Android dublēšana un atjaunošana ir sākotnēji iespējota.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “<ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" />”, lietotājam tiek prasīts, vai lietot Android dublēšanu un atjaunošanu. Ja lietotājs iespējo dublēšanu un atjaunošanu, Android lietotņu dati tiek augšupielādēti Android dublējuma serveros un ar šo serveru starpniecību tiek atjaunoti, kad atkārtoti tiek instalētas saderīgas lietotnes.
Ņemiet vērā, ka šī politika kontrolē Android dublēšanas un atjaunošanas stāvokli tikai sākotnējās iestatīšanas laikā. Pēc tam lietotājs var atvērt Android iestatījumus un ieslēgt/izslēgt Android dublēšanu un atjaunošanu.</translation>
<translation id="3831376478177535007">Šim iestatījumam esot iespējotam, pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> ir atļauti sertifikāti, kas izdoti ar Symantec Corporation mantotā PKI darbībām, ja tie ir veiksmīgi apstiprināti un saistīti ar atzītu CA sertifikātu.
Ņemiet vērā, ka šī politika ir atkarīga no tā, vai operētājsistēma joprojām atzīst Symantec mantotās infrastruktūras sertifikātus. Ja operētājsistēmas atjauninājuma dēļ ir mainīta šādu sertifikātu apstrādes kārtība operētājsistēmā, šī politika vairs nav spēkā. Turklāt šī politika ir paredzēta kā pagaidu risinājums, lai uzņēmumiem būtu vairāk laika pāriet no Symantec mantotās infrastruktūras sertifikātiem. Šī politika tiks noņemta 2019. gada 1. janvārī vai ap to laiku.
Ja šī politika nav iestatīta vai ir iestatīta vērtība “Nepatiesa”, pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> tiek ievērots publicētais lietošanas pārtraukšanas grafiks.
Plašāku informāciju par šo lietošanas pārtraukšanu skatiet vietnē https://g.co/chrome/symantecpkicerts.</translation>
<translation id="383466854578875212">Norādiet, kuri vietējās ziņojumapmaiņas saimniekdatori nav jāiekļauj melnajā sarakstā.
Ja melnā saraksta vērtība ir “*”, visi vietējās ziņojumapmaiņas saimniekdatori ir iekļauti melnajā sarakstā un tiks ielādēti tikai tie vietējās ziņojumapmaiņas saimniekdatori, kas ir iekļauti baltajā sarakstā.
Pēc noklusējuma visi vietējās ziņojumapmaiņas saimniekdatori ir iekļauti baltajā sarakstā, taču, ja saskaņā ar šo politiku visi vietējās ziņojumapmaiņas saimniekdatori ir iekļauti melnajā sarakstā, balto sarakstu var izmantot, lai ignorētu šo politiku.</translation>
<translation id="3835692988507803626">Piespiedu kārtā atspējo pareizrakstības pārbaudes valodas</translation>
<translation id="3837424079837455272">Šī politika nosaka, vai operētājsistēmai <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> var pievienot jaunus lietotājus. Šī politika neliedz lietotājiem pierakstīties citos Google kontos operētājsistēmā Android. Ja vēlaties to novērst, konfigurējiet Android politiku <ph name="ACCOUNT_TYPES_WITH_MANAGEMENT_DISABLED_CLOUDDPC_POLICY_NAME" /> kā daļu no politikas <ph name="ARC_POLICY_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="384743459174066962">Ļauj iestatīt URL rakstu sarakstu, kurā ir norādītas vietnes, kurām nav atļauts atvērt uznirstošos logus.
Ja šī politika nav iestatīta, visām vietnēm tiks izmantota globālā noklusējuma vērtība no politikas DefaultPopupsSetting (ja tā ir iestatīta) vai pretējā gadījumā no lietotāja personīgās konfigurācijas.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Tiek sniegta informācija par aktīvo kioska režīma sesiju, piemēram, lietojumprogrammas ID un versija.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “Nepatiesa”, netiek sniegta informācija par sesiju. Ja ir iestatīta vērtība “Patiesa” vai nav iestatīta nekāda vērtība, informācija tiek sniegta.</translation>
<translation id="3858658082795336534">Noklusējuma abpusējās drukāšanas režīms</translation>
<translation id="3859780406608282662">Pievienot parametru variantu sēkas ienešanai operētājsistēmā <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ja norādīts, variantu sēkas ienešanai izmantotajam URL tiks pievienots vaicājuma parametrs “restrict” (“ierobežot”). Parametra vērtība būs šajā politikā norādītā vērtība.
Ja nav norādīts, variantu sēkas URL netiks mainīts.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Minimālā iespējotā SSL versija</translation>
<translation id="3864020628639910082">Norāda tās meklētājprogrammas vietrādi URL, kas tiek izmantota ieteikumu rādīšanai. Vietrādī URL ir jābūt virknei <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, kas vaicājuma ievadīšanas brīdī tiks aizvietota ar lietotāja tobrīd ievadīto tekstu.
Šī politika nav obligāta. Ja tā nav iestatīta, ieteikumu vietrādis URL netiks lietots.
Google ieteikumu vietrādi URL var norādīt šādi: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Šī politika tiek ievērota tikai tad, ja ir iespējota politika DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="3864129983143201415">Konfigurēt lietotāja sesijā atļautās valodas</translation>
<translation id="3866249974567520381">Apraksts</translation>
<translation id="3868347814555911633">Šī politika darbojas tikai mazumtirdzniecības režīmā.
Norāda paplašinājumus, kas tiek automātiski instalēti demonstrācijas lietotājam ierīcēs, kurās atvērts mazumtirdzniecības režīms. Šie paplašinājumi tiek saglabāti ierīcē, un pēc instalēšanas tos var instalēt bezsaistē.
Katrā saraksta ierakstā ir ietverta vārdnīca, kurai laukā “extension-id” ir jāiekļauj paplašinājuma ID, bet laukā “update-url” — tā atjaunināšanas URL.</translation>
<translation id="3874773863217952418">Iespējot funkciju “Pieskarties, lai meklētu”</translation>
<translation id="3877517141460819966">Integrētais divfaktoru autentificēšanas režīms</translation>
<translation id="3879208481373875102">Konfigurēt piespiedu kārtā instalēto tīmekļa lietotņu sarakstu</translation>
<translation id="388237772682176890">Šī politika ir novecojusi versijā M53 un noņemta no versijas M54, jo ir noņemts protokola SPDY/3.1 atbalsts.
Tiek atspējota SPDY protokola lietošana pakalpojumā <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ja šī politika ir iespējota, SPDY protokols nav pieejams pakalpojumā <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Atspējojot šo politiku, SPDY lietošana būs atļauta.
Ja šī politika nav iestatīta, SPDY būs pieejams.</translation>
<translation id="3891357445869647828">Iespējo JavaScript</translation>
<translation id="3895557476567727016">Konfigurē noklusējuma direktoriju, kurš produktā <ph name="PRODUCT_NAME" /> tiks izmantots failu lejupielādei.
Ja iestatīsiet šo politiku, tiks mainīts noklusējuma direktorijs failu lejupielādei produktā <ph name="PRODUCT_NAME" />. Šī politika nav obligāta; lietotājs varēs mainīt direktoriju.
Ja neiestatīsiet šo politiku, produktā <ph name="PRODUCT_NAME" /> tiks izmantots ierastais noklusējuma direktorijs (atkarīgs no konkrētas platformas).
Pieejamo mainīgo sarakstu skatiet vietnē https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.</translation>
<translation id="3911737181201537215">Šī politika neietekmē datu reģistrēšanu Android lietotnēs.</translation>
<translation id="391531815696899618">Tiek atspējota Google diska sinhronizēšana operētājsistēmas <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lietotnē Faili, ja ir iestatīta vērtība Patiesa. Šajā gadījumā Google diskā netiek augšupielādēti dati.
Ja šis iestatījums nav iestatīts vai ir iestatīta vērtība Nepatiesa, lietotāji varēs pārsūtīt failus uz Google disku.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL uz starpniekservera .pac failu</translation>
<translation id="3920892052017026701">Iestatīt pielāgotu akumulatora uzlādes līmeni (procentos), kurā jāsāk uzlāde.
Akumulators sāk uzlādi, kad tā uzlādes līmenis ir samazinājies līdz pielāgotajai uzlādes vērtībai.
DeviceBatteryChargeCustomStartCharging vērtībai ir jābūt mazākai nekā DeviceBatteryChargeCustomStopCharging vērtībai.
Šī politika tiek izmantota tikai tad, ja politikai DeviceBatteryChargeMode ir iestatīta vērtība “custom”.
Ja šī politika nav konfigurēta vai nav iestatīta, tiek piemērots standarta akumulatora uzlādes režīms.</translation>
<translation id="3925377537407648234">Iestatīt displeja izšķirtspējas un mērogošanas koeficientu</translation>
<translation id="3939893074578116847">Pārvaldības serverim tiek nosūtītas tīkla paketes tiešsaistes statusa pārraudzībai, lai
serverī varētu noteikt, vai ierīce ir bezsaistē.
Ja politikai ir iestatīta vērtība “Patiesa”, pārraudzības tīkla paketes (tā saucamie <ph name="HEARTBEATS_TERM" />) tiek sūtītas.
Ja ir iestatīta vērtība “Nepatiesa” vai nav iestatīta nekāda vērtība, tīkla paketes netiek sūtītas.</translation>
<translation id="3950239119790560549">Laika ierobežojumu atjaunināšana</translation>
<translation id="3956686688560604829">Mantoto pārlūkprogrammu atbalstam izmantot pārlūkprogrammas Internet Explorer politiku “SiteList”.</translation>
<translation id="3958586912393694012">Smart Lock izmantošanas atļauja</translation>
<translation id="3963602271515417124">Ja politika ir iestatīta uz “true”, ierīcei ir atļauta attālā apstiprināšana un tiks automātiski izveidots sertifikāts, kas tiks augšupielādēts ierīču pārvaldības serverī.
Ja ir iestatīta vērtība “false” vai ja politika nav iestatīta, netiks izveidots sertifikāts un neizdosies izsaukums enterprise.platformKeys API.</translation>
<translation id="3964262920683972987">Konfigurējiet ierīces līmeņa fona tapetes attēlu, kas tiek rādīts pieteikšanās ekrānā, ja ierīcē vēl nav pierakstījies neviens lietotājs. Politika tiek iestatīta, norādot URL, no kura Chrome OS ierīce var lejupielādēt fona tapetes attēlu, un kriptogrāfisku jaucējkodu, kas tiek izmantots lejupielādes integritātes verificēšanai. Attēlam ir jābūt JPEG formātā, un tā lielums nedrīkst pārsniegt 16 MB. URL ir jābūt pieejamam bez autentifikācijas. Fona tapetes attēls tiek lejupielādēts un saglabāts kešatmiņā. Tas tiks lejupielādēts atkārtoti, kad mainīsies URL vai jaucējkods.
Ja ierīces fona tapetes politika būs iestatīta un neviens lietotājs vēl nebūs pierakstījies ierīcē, Chrome OS ierīce lejupielādēs un pieteikšanās ekrānā izmantos fona tapetes attēlu. Tiklīdz kāds lietotājs pieteiksies, tiks aktivizēta lietotāja fona tapetes politika.
Ja ierīces fona tapetes politika nebūs iestatīta, taču lietotāja fona tapetes politika būs iestatīta, lietotāja fona tapetes politika noteiks, kas tiks rādīts.</translation>
<translation id="3965339130942650562">Noildze, līdz dīkstāves lietotāja atteikšanās tiek izpildīta</translation>
<translation id="3973371701361892765">Nekad automātiski neslēpt plauktu</translation>
<translation id="3984028218719007910">Nosaka, vai produkts <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> saglabā lokālā konta datus pēc atteikšanās. Ja politika iestatīta uz Patiesa, produkts <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nesaglabā nevienu pastāvīgo kontu un visi dati no lietotāja sesijas tiek atmesti pēc atteikšanās. Ja politika ir iestatīta uz Aplama vai nav konfigurēta, ierīce, iespējams, saglabā (šifrētos) lokālos lietotāja datus.</translation>
<translation id="398475542699441679">Šī politika nosaka, vai jāiespējo mantoto pārlūku atbalsts.
Ja šī politika nav iestatīta vai tai ir iestatīta vērtība "False", pārlūkā Chrome netiek mēģināts atvērt attiecīgi apzīmētus URL citā pārlūkā.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība "True", pārlūkā Chrome tiek mēģināts atvērt dažus URL citā pārlūkā (piemēram, pārlūkā Internet Explorer). Šī funkcija tiek konfigurēta, izmantojot grupas “<ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" />” politikas.
Šī funkcija aizstāj paplašinājumu <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" />. Paplašinājuma konfigurācija tiks pārnesta uz šo funkciju, taču ļoti ieteicams šīs konfigurācijas vietā izmantot Chrome politikas. Tā turpmāk tiks nodrošināta labāka saderība.</translation>
<translation id="3997519162482760140">Vietrāži URL, kuriem tiks nodrošināta piekļuve video tveršanas ierīcēm SAML pieteikšanās lapās.</translation>
<translation id="4001275826058808087">IT administratori var izmantot šo atzīmi uzņēmuma ierīcēs, lai noteiktu, vai ļaut lietotājiem izpirkt piedāvājumus, izmantojot operētājsistēmas Chrome OS reģistrāciju.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība Patiesa vai politika nav iestatīta, lietotāji var izpirkt piedāvājumus, izmantojot operētājsistēmas Chrome OS reģistrāciju.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība Nepatiesa, lietotāji nevar izpirkt piedāvājumus.</translation>
<translation id="4008233182078913897">Norāda sarakstu ar lietotnēm un paplašinājumiem, kas tiek instalēti klusajā režīmā
bez lietotāja iejaukšanās un ko lietotājs nevar atinstalēt vai atspējot.
Visas lietotņu/paplašinājumu pieprasītās atļaujas, tostarp visas konkrētās
lietotnes/paplašinājuma turpmāko versiju pieprasītās papildu atļaujas, tiek
piešķirtas tieši bez lietotāja iejaukšanās. Turklāt atļaujas tiek piešķirtas
paplašinājumu saskarnēm API enterprise.deviceAttributes un
enterprise.platformKeys. (Šīs divas saskarnes API nav pieejamas
lietotnēm/paplašinājumiem, kas nav instalēti piespiedu kārtā.)
Šīs politikas prioritāte ir lielāka par iespējami konfliktējošās politikas <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> prioritāti. Ja lietotne vai paplašinājums, kas iepriekš tika instalēts piespiedu kārtā, tiek noņemts no šī saraksta, <ph name="PRODUCT_NAME" /> to automātiski atinstalē.
Windows instancēs, kas nav pievienotas <ph name="MS_AD_NAME" /> domēnam, piespiedu instalēšana attiecas tikai uz lietotnēm un paplašinājumiem, kas norādīti Chrome interneta veikalā.
Ņemiet vērā, ka lietotāji var mainīt jebkura paplašinājuma pirmkodu, izmantojot izstrādātāja rīkus (potenciāli padarot paplašinājuma darbību neiespējamu). Ja tas rada problēmas, ir jāiestata politika <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
Katrs politikas saraksta vienums ir virkne, kas ietver paplašinājuma ID un pēc vēlēšanās atjaunināšanas URL, kuri atdalīti ar semikolu (<ph name="SEMICOLON" />). Paplašinājuma ID ir 32 burtu virkne, kas ir redzama, piemēram, lapā <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> izstrādātāja režīmā. Atjaunināšanas vietrādim URL (ja tas ir norādīts) ir jānovirza uz atjauninājuma manifesta XML dokumentu, kā norādīts šeit: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Pēc noklusējuma tiek izmantots Chrome interneta veikala atjaunināšanas URL (šobrīd: "https://clients2.google.com/service/update2/crx"). Ņemiet vērā, ka šajā politikā iestatītais atjaunināšanas URL tiek izmantots tikai sākotnējai instalācijai; nākamajiem paplašinājuma atjauninājumiem tiek izmantots paplašinājuma manifestā norādītais atjaunināšanas URL. Turklāt ņemiet vērā, ka atjaunināšanas URL tieša norādīšana bija obligāta visās vecākajās <ph name="PRODUCT_NAME" /> versijās līdz pat versijai 67 (ieskaitot).
Piemēram, <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> instalē paplašinājumu ar ID <ph name="EXTENSION_ID_SAMPLE" />, izmantojot Chrome interneta veikala standarta atjaunināšanas URL. Plašāku informāciju par paplašinājumu mitināšanu skatiet šeit: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Ja šī politika nav iestatīta, neviena lietotne un paplašinājums netiek instalēts automātiski un lietotājs var atinstalēt jebkuru <ph name="PRODUCT_NAME" /> pārlūkā esošu lietotni vai paplašinājumu.
Ņemiet vērā, ka šī politika neattiecas uz inkognito režīmu.</translation>
<translation id="4008507541867797979">Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “True” vai tā nav konfigurēta, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pieteikšanās ekrānā būs redzami esošie lietotāji un būs atļauts vienu izvēlēties.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “False”, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pieteikšanās ekrānā esošie lietotāji būs redzami. Tiks parādīts parastais pierakstīšanās ekrāns (vaicājot lietotāja e-pasta adresi un paroli vai tālruni) vai SAML starpposma ekrāns (ja tas ir iespējots, izmantojot <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" /> politiku), ja vien nav konfigurēta pārvaldītā sesija. Ja pārvaldītā sesija ir konfigurēta, tiks parādīti tikai pārvaldītās sesijas konti, ļaujot izvēlēties vienu no tiem.
Ņemiet vērā, ka šī politika neietekmē to, vai ierīce uztur vai atmet vietējos lietotāja datus.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Atļauj izsaukt failu atlases dialoglodziņus</translation>
<translation id="4012737788880122133">Atspējo automātiskos atjauninājumus, ja politikai ir iestatīta vērtība “true”.
Ja šis iestatījums nav konfigurēts vai tam ir iestatīta vērtība “false”, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ierīcēs tiek automātiski meklēti atjauninājumi.
Brīdinājums: ieteicams iespējot automātiskos atjauninājumus, lai lietotāji saņemtu programmatūras atjauninājumus un kritiskus drošības labojumus. Automātisko atjauninājumu izslēgšana var apdraudēt lietotājus.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Android lietotnēm nav pieejami uz lietotāja profilu pārsūtītie sīkfaili.</translation>
<translation id="402759845255257575">Neatļaut nevienai vietnei izpildīt JavaScript</translation>
<translation id="4027608872760987929">Iespējo noklusējuma meklētājprogrammu</translation>
<translation id="4039085364173654945">Nosaka, vai lapā ietvertajam trešās puses sekundārajam saturam ir atļauts atvērt HTTP pamata autentifikācijas dialoglodziņu.
Parasti šī iespēja ir atspējota kā aizsardzība pret pikšķerēšanu. Ja šī politika nav iestatīta, tā tiks atspējota un trešās puses sekundārajam saturam nebūs atļauts atvērt HTTP pamata autentifikācijas dialoglodziņu.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Atspējo SPDY protokolu</translation>
<translation id="408029843066770167">Atļaut vaicājumus Google laika pakalpojumam</translation>
<translation id="408076456549153854">Iespējot pierakstīšanos pārlūkprogrammā</translation>
<translation id="40853027210512570">Tiek ignorētas <ph name="PRODUCT_NAME" /> noklusējuma printera atlasīšanas kārtulas.
Šī politika nosaka kārtulas, kas paredzētas noklusējuma printera atlasīšanai pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" />, pirmo reizi profilā izmantojot drukāšanas funkciju.
Ja šī politika ir iestatīta, <ph name="PRODUCT_NAME" /> mēģinās atrast printeri, kurš atbilst visiem norādītajiem atribūtiem, un atlasīt to kā noklusējuma printeri. Tiek atlasīts pirmais printeris, kurš atbilst politikai. Ja nav unikālas atbilstības, var tikt atlasīts jebkurš printeris atkarībā no tā, kādā secībā printeri tiek atrasti.
Ja šī politika nav iestatīta vai noildzes laikā nav atrasts atbilstošs printeris, kā noklusējuma vērtība tiek atlasīts iebūvētais PDF printeris. Ja PDF printeris nav pieejams, netiek atlasīts neviens printeris.
Pakalpojumam <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> pievienotie printeri tiek uzskatīti par <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />, pārējie printeri tiek klasificēti kā <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Neaizpildot lauku, tam atbilst visas vērtības, piemēram, nenorādot savienojamību, drukas priekšskatījumā tiek uzsākta visu veidu printeru atklāšana — gan vietējo, gan mākoņa.
Regulārās izteiksmes shēmām ir jāatbilst JavaScript RegExp sintaksei, un atbilstības ir reģistrjutīgas.</translation>
<translation id="4088589230932595924">Inkognito režīms piespiedu kārtā</translation>
<translation id="4088983553732356374">Izmantojot šo politiku, varat norādīt, vai vietnes var iestatīt lokālos datus. Lokālo datu iestatīšana var būt vai nu atļauta visām vietnēm, vai arī liegta visām vietnēm.
Ja politikai tiek iestatīta vērtība “Sīkfailu saglabāšana sesijas laikā”, sesijas beigās sīkfaili tiek notīrīti. Ņemiet vērā: ja pārlūks <ph name="PRODUCT_NAME" /> darbojas fona režīmā, sesija var netikt aizvērta līdz ar pārlūka pēdējā loga aizvēršanu. Plašāku informāciju par šādas darbības konfigurēšanu skatiet politikā BackgroundModeEnabled.
Ja šī politika nav iestatīta, tiek izmantota politika AllowCookies, un lietotājs var to mainīt.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Pēc lietotāja apstiprinājuma saņemšanas novirzīt uz SAML identitātes nodrošinātāju</translation>
<translation id="410478022164847452">Tiek norādīts laika periods, kurā lietotājam ir jāveic kāda darbība, pretējā gadījumā rodas dīkstāve (ja ierīce darbojas ar maiņstrāvu).
Ja šī politika ir iestatīta, tā norāda laika periodu, kurā lietotājam ir jāveic kāda darbība, pretējā gadījumā rodas operētājsistēmas <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> dīkstāve, ko var konfigurēt atsevišķi.
Ja šī politika nav iestatīta, tiek izmantots noklusējuma laika periods.
Politikas vērtību nedrīkst norādīt milisekundēs.</translation>
<translation id="4105884561459127998">Konfigurē SAML pieteikšanās autentifikācijas veidus.
Ja šī politika nav iestatīta vai tai ir iestatīta vērtība “Default” (vērtība: 0), SAML pieteikšanās veidu, pamatojoties uz citiem faktoriem, nosaka pārlūks. Visbiežāk lietotāja autentifikācijai un kešatmiņā saglabāto lietotāja datu aizsardzībai tiek izmantotas paroles, ko lietotājs ievada manuāli.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “ClientCertificate” (vērtība: 1), klienta sertifikāta autentifikācija tiek izmantota jaunajiem lietotājiem, kuri piesakās, izmantojot SAML. Šādiem lietotājiem paroles netiek izmantotas un kešatmiņā saglabātie lokālie dati tiek aizsargāti, izmantojot atbilstošas kriptogrāfiskas atslēgas. Piemēram, šis iestatījums ļauj konfigurēt viedkarti atbilstoši lietotāja autentifikācijas veidam (ņemiet vērā, ka viedkartes starpprogrammatūras lietotnes ir jāinstalē, izmantojot politiku “DeviceLoginScreenExtensions”).
Šī politika attiecas tikai uz tiem lietotājiem, kuri autentifikācijai izmanto SAML.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Atspējot Certificate Transparency piemērošanu norādītajiem vietrāžiem URL</translation>
<translation id="4121350739760194865">Novērst lietotņu reklāmu rādīšanu Jaunas cilnes lapā.</translation>
<translation id="412697421478384751">Atļauja lietotājiem iestatīt nedrošus ekrāna bloķēšanas PIN</translation>
<translation id="4138655880188755661">Laika ierobežojums</translation>
<translation id="4144164749344898721">Šī politika kontrolē vairākus barošanas pārvaldības iestatījumus neaktivitātes gadījumā.
Pastāv četri darbību veidi.
* Ekrāns tiks aptumšots, ja lietotājs būs neaktīvs tik ilgi, cik nosaka |ScreenDim|.
* Ekrāns tiks izslēgts, ja lietotājs būs neaktīvs tik ilgi, cik nosaka |ScreenOff|.
* Ja lietotājs būs neaktīvs tik ilgi, cik nosaka |IdleWarning|, tiks parādīts brīdinājuma dialoglodziņš ar paziņojumu, ka neaktivitātes dēļ tūlīt tiks veikta kāda darbība. Brīdinājuma ziņojums tiek parādīts tikai tad, ja neaktivitātes dēļ notiks atteikšanās vai izslēgšana.
* |IdleAction| norādītā darbība tiks veikta, ja lietotājs būs neaktīvs tik ilgi, cik nosaka |Idle|.
Katrai iepriekš norādītajai darbībai aizkave ir jānorāda milisekundēs, un, lai aktivizētu attiecīgo darbību, tai ir jāiestata vērtība, kas lielāka par nulli. Ja aizkaves vērtība ir nulle, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> neveiks atbilstošo darbību.
Ja netiks norādītas aizkaves vērtības, tiks izmantotas noklusējuma vērtības.
Ņemiet vērā, ka |ScreenDim| vērtības vienmēr būs mazākas par |ScreenOff| vai vienādas ar to, savukārt |ScreenOff| un |IdleWarning| vērtība vienmēr būs mazāka par |Idle| vai vienāda ar to.
|IdleAction| var būt viena no četrām iespējamām darbībām:
* |Suspend|
* |Logout|
* |Shutdown|
* |DoNothing|
Ja |IdleAction| vērtība nav iestatīta, tiek izmantota noklusējuma darbība — darbības apturēšana.
Ir pieejami arī atsevišķi iestatījumi atkarībā no tā, vai barošanai tiek izmantots maiņstrāvas tīkls vai akumulators.
</translation>
<translation id="4150201353443180367">Displejs</translation>
<translation id="4157003184375321727">Ziņošana par OS un programmaparatūras versiju</translation>
<translation id="4157594634940419685">Atļauja piekļūt vietējiem CUPS printeriem</translation>
<translation id="4160962198980004898">Ierīces MAC adreses avots, kad ierīce ir dokota</translation>
<translation id="4163705126749612234">Konfigurē nepieciešamos klienta domēnu nosaukumus, kas tiks izmantoti attālās piekļuves klientiem, un lietotāji tos nevarēs mainīt.
Ja šis iestatījums ir iespējots, tikai klienti no norādītajiem domēniem var savienoties ar saimniekdatoru.
Ja šis iestatījums ir atspējots vai nav iestatīts, tiek lietota savienojuma veida noklusējuma politika. Lai sniegtu attālu palīdzību, klienti no jebkura domēna var izveidot savienojumu ar saimniekdatoru. Attālai piekļuvei jebkurā laikā savienojumu var izveidot tikai saimniekdatora īpašnieks.
Šis iestatījums ignorēs politiku RemoteAccessHostClientDomain, ja tā ir iestatīta.
Skatiet arī politiku RemoteAccessHostDomainList.</translation>
<translation id="4164601239783385546">Iespējojiet taustiņu ķēdes pieejamības funkciju.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “true”, taustiņu ķēde vienmēr būs iespējota.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “false”, taustiņu ķēde vienmēr būs atspējota.
Ja iestatīsiet šo politiku, lietotāji nevarēs to mainīt un ignorēt.
Ja šī politika nav iestatīta, taustiņu ķēde sākotnēji būs atspējota, taču lietotājs var jebkurā brīdī to iespējot.</translation>
<translation id="4171331498167688968">Ja politikai ir iestatīta vērtība “False”, trešās puses programmatūra pārlūkprogrammas Chrome procesos varēs ievietot izpildāmo kodu. Ja politikai nav iestatīta vērtība vai ir iestatīta vērtība “True”, trešās puses programmatūrai tiek liegts ievietot izpildāmo kodu pārlūkprogrammas Chrome procesos.
Neatkarīgi no šai politikai iestatītās vērtības šobrīd pārlūkprogrammā netiks bloķēta trešās puses programmatūras iespēja ievietot izpildāmu kodu tās procesos ierīcē, kas ir pievienota domēnam <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="4183229833636799228">Spraudņa <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> noklusējuma iestatījums</translation>
<translation id="4192388905594723944">Vietrādis URL attālās piekļuves klienta autentifikācijas pilnvaras apstiprināšanai</translation>
<translation id="4203389617541558220">Ierobežojiet ierīces darbspējas laiku, plānojot automātiskas atkārtotas palaišanas gadījumus.
Ja šī politika ir iestatīta, tā norāda ierīces darbspējas laiku, pēc kura ir plānota automātiska atkārtota palaišana.
Ja šī politika nav iestatīta, ierīces darbspējas laiks nav ierobežots.
Ja iestatāt šo politiku, lietotāji nevar to mainīt vai ignorēt.
Atlasītajā laikā ir plānota automātiska atkārtota palaišana, taču to var atlikt ierīcē līdz 24 stundām, ja lietotājs attiecīgajā brīdī izmanto ierīci.
Piezīme. Pašlaik automātiska atkārtota palaišana ir iespējota tikai tad, kad tiek rādīts pieteikšanās ekrāns vai kad notiek kioska lietotnes sesija. Šis iestatījums turpmāk tiks mainīts, un politika tiks piemērota vienmēr — neatkarīgi no tā, vai notiek kāda konkrēta tipa sesija.
Politikas vērtība ir jānorāda sekundēs. Minimālā fiksētā vērtība ir 3600 (viena stunda).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Lietotājiem tiek rādīti tikai baltajā sarakstā iekļautie printeri.</translation>
<translation id="420512303455129789">Vārdnīca, kura kartē vietrāžus URL uz Būla karodziņu, kas nosaka, vai atļaut (vērtība Patiesa) vai bloķēt (vērtība Nepatiesa) piekļuvi saimniekdatoram.
Šī politika ir paredzēta tikai <ph name="PRODUCT_NAME" /> iekšējai lietošanai.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Ekrāna bloķēšanas atlikšana</translation>
<translation id="423797045246308574">Ļauj iestatīt URL šablonu sarakstu, kurā ir norādītas vietnes, kam nav atļauts izmantot atslēgu ģenerēšanu. Ja URL šablons ir iestatīts politikā “KeygenAllowedForUrls”, šie izņēmumi tiek ignorēti.
Ja šī politika nav iestatīta, visām vietnēm tiks izmantota globālā noklusējuma vērtība no politikas “DefaultKeygenSetting” (ja tā ir iestatīta) vai pretējā gadījumā no lietotāja personīgās konfigurācijas.</translation>
<translation id="4238997902172035160">Konfigurē direktoriju, kuru <ph name="PRODUCT_NAME" /> izmantos profilu viesabonēšanas kopiju glabāšanai.
Ja iestatīsiet šo politiku, <ph name="PRODUCT_NAME" /> izmantos norādīto direktoriju, lai glabātu profilu viesabonēšanas kopiju, ja politika <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> ir iespējota. Ja politika <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> ir atspējota vai nav iestatīta, šajā politikā saglabātā vērtība netiek izmantota.
Vietnē https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables ir sniegts izmantojamo mainīgo saraksts.
Ja šī politika netiks iestatīta, tiks izmantots viesabonēšanas profilu noklusējuma ceļš.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Android lietotnēs netiek izmantota kešatmiņa. Ja vairāki lietotāji instalē vienu Android lietotni, tā tiks no jauna lejupielādēta katram lietotājam.</translation>
<translation id="4243336580717651045">Pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> iespējo uz vietrāžiem URL balstītu anonimizētu datu apkopošanu un liedz lietotājiem šo iestatījumu mainīt.
Ja tiek īstenota uz vietrāžiem URL balstīta anonimizētu datu apkopošana, lietotāju apmeklēto lapu vietrāži URL tiek nosūtīti Google serveriem, lai uzlabotu meklēšanu un pārlūkošanu.
Ja šī politika ir iespējota, uz vietrāžiem URL balstīta anonimizētu datu apkopošana vienmēr ir aktīva.
Ja šī politika ir atspējota, uz vietrāžiem URL balstīta anonimizētu datu apkopošana nekad nav aktīva.
Ja šī politika nav iestatīta, uz vietrāžiem URL balstīta anonimizētu datu apkopošana ir iespējota, taču lietotājs to varēs mainīt.</translation>
<translation id="4250680216510889253"></translation>
<translation id="4261820385751181068">Ierīces pierakstīšanās ekrāna lokalizācija</translation>
<translation id="427220754384423013">Norāda printerus, ko lietotājs var izmantot.
Šī politika tiek izmantota tikai tad, ja parametram <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> ir izvēlēta vērtība <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Ja šī politika tiek izmantota, lietotājam ir pieejami tikai tie printeri, kuru identifikatori atbilst šajā politikā norādītajām vērtībām. Identifikatoriem ir jāatbilst lauku “id” vai “guid” vērtībām failā, kas norādīts politikā <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="427632463972968153">Norāda parametrus, kas tiek izmantoti, veicot attēlu meklēšanu ar metodi POST. Izmantojot šo metodi, tiek meklēti ar komatu atdalītu vārdu/vērtību pāri. Ja vērtība ir veidnes parametrs, piemēram, {imageThumbnail} (iepriekšējā piemērā), tas tiks aizstāts ar īstiem attēla sīktēla datiem.
Šī politika nav obligāta. Ja tā nav iestatīta, attēla meklēšanas pieprasījums tiks nosūtīts, izmantojot metodi GET.
Šī politika ir spēkā tikai tad, ja ir iespējota politika “DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="4285674129118156176">Ļauj nesaistītiem lietotājiem izmantot ARC</translation>
<translation id="4289903996435140853">Ļauj jums iestatīt to vietrāžu URL sarakstu, kas norāda, kurām vietnēm tiks automātiski piešķirta atļauja piekļūt USB ierīcei, izmantojot norādīto pakalpojumu sniedzēja un produkta ID. Lai politika būtu derīga, katrā saraksta vienumā jānorāda gan ierīces, gan vietrāži URL. Katrs vienums ierīcēs var ietvert pakalpojumu sniedzēja ID un produkta ID lauku. Katrs izlaistais ID tiek uzskatīts par aizstājējzīmi, izņemot vienu gadījumu — produkta ID nevar norādīt, ja nav norādīts arī pakalpojumu sniedzēja ID. Pretējā gadījumā politika nebūs derīga un tiks ignorēta.
USB atļauju modelis izmanto pieprasošās vietnes URL (“pieprasošais URL”) un augstākā līmeņa ietvara vietnes URL (“iegultais URL”), lai piešķirtu piekļuvi pieprasošajam URL piekļūt USB ierīcei. Pieprasošais URL var atšķirties no iegultā URL, kad pieprasošā vietne tiek ielādēta ietvarā iframe. Tāpēc laukā “urls” nedrīkst ietvert vairāk par divām URL virknēm, kas atdalītas ar komatu un norāda attiecīgi pieprasošo un iegulto URL. Ja ir norādīts tikai viens URL, piekļuve atbilstošajām USB ierīcēm tiks piešķirta, kad pieprasošās vietnes URL atbildīs šim URL neatkarīgi no iegulšanas statusa. Laukā “urls” ievadītajiem vietrāžiem URL ir jābūt derīgiem vietrāžiem URL, pretējā gadījumā politika tiks ignorēta.
Ja politika netiks iestatīta, visām vietnēm tiks izmantota vispārējā noklusējuma vērtība no politikas “DefaultWebUsbGuardSetting” (ja tā ir iestatīta); pretējā gadījumā tiks izmantota lietotāja personīgā konfigurācija.
Šajā politikā norādītie URL modeļi nedrīkst būt pretrunā ar modeļiem, kas konfigurēti politikā “WebUsbBlockedForUrls”. Ja rodas pretrunas, šai politikai ir augstāka prioritāte nekā politikām “WebUsbBlockedForUrls” un “WebUsbAskForUrls”.
Šīs politikas un politikas “WebUsbAllowDevicesForUrls” vērtības ir apvienotas.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Nosaka lietotņu sarakstu, kuras var iespējot kā piezīmju lietotnes <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bloķēšanas ekrānā.
Ja bloķēšanas ekrānā ir iespējota vēlamā piezīmju lietotne, bloķēšanas ekrānā būs lietotāja saskarnes elements, ar ko varēs palaist vēlamo piezīmju lietotni.
Palaista lietotne varēs bloķēšanas ekrāna augšdaļā izveidot lietotnes logu un datu vienumus (piezīmes), kamēr bloķēšanas ekrāns ir iespējots. Lietotne varēs importēt izveidotās piezīmes galvenajā lietotāja sesijā, kad tā būs atbloķēta. Pašlaik bloķēšanas ekrānā tiek atbalstītas tikai Chrome piezīmju lietotnes.
Kad politika ir iestatīta, lietotājam ir atļauts iespējot lietotni bloķēšanas ekrānā tikai tad, ja attiecīgās lietotnes paplašinājuma ID ir iekļauts politikas saraksta vērtībā.
Tādējādi, iestatot šo politiku tukšā sarakstā, piezīmju izveidošana bloķēšanas ekrānā tiks pilnībā atspējota.
Ņemiet vērā: ja politika satur lietotnes ID, tas nenozīmē, ka lietotājs noteikti var iespējot bloķēšanas ekrānā šo lietotni kā piezīmju lietotni. Piemēram, pārlūkā Chrome 61 ir papildu pieejamo lietotņu ierobežojumi.
Ja politika nav iestatīta, attiecībā uz lietotnēm, kuras lietotājs var iespējot bloķēšanas ekrānā, nav nekādu politikā noteiktu ierobežojumu.</translation>
<translation id="4313767483634435271">Ierīcei paredzētā doka MAC adrese</translation>
<translation id="4322842393287974810">Atļaut kioska lietotnei, kas tiek automātiski palaista ar nulles aizkavi, kontrolēt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versiju</translation>
<translation id="4325690621216251241">Atteikšanās pogas pievienošana sistēmas teknei</translation>
<translation id="4332177773549877617">Android lietotņu instalēšanas notikumu reģistrēšana</translation>
<translation id="4335292026668105285">Norāda laika periodu, kurā lietotājam ir jāveic kāda darbība, pretējā gadījumā tiek parādīts brīdinājuma dialoglodziņš (ja ierīce pieslēgta maiņstrāvas tīklam).
Ja šī politika ir iestatīta, tā norāda neaktivitātes laika periodu, pēc kura <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> parāda brīdinājuma dialoglodziņu, paziņojot lietotājam, ka neaktivitātes dēļ tiks veikta kāda darbība.
Ja šī politika nav iestatīta, brīdinājuma dialoglodziņš netiek rādīts.
Politikas vērtība ir jānorāda milisekundēs. Vērtībām ir jābūt mazākām par vai vienādām ar neaktivitātes aizkaves vērtību.
Brīdinājuma ziņojums tiek parādīts tikai tad, ja neaktivitātes dēļ notiks atteikšanās vai izslēgšana.</translation>
<translation id="4346674324214534449">Ļauj iestatīt, vai bloķēt reklāmu rādīšanu vietnēs, kurās tiek rādītas traucējošas reklāmas.
Ja politikai ir iestatīta vērtība “2”, reklāmu rādīšana tiks bloķēta vietnēs, kurās tiek rādītas traucējošas reklāmas.
Taču bloķēšana netiks aktivizēta, ja politikai SafeBrowsingEnabled ir iestatīta vērtība “False”.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “1”, reklāmu rādīšana netiks bloķēta vietnēs, kurās tiek rādītas traucējošas reklāmas.
Ja politika nav iestatīta, tiks izmantota vērtība “2”.</translation>
<translation id="4347908978527632940">Ja ir iestatīta vērtība “true” un lietotājs ir uzraudzīts lietotājs, citas Android lietotnes var nosūtīt vaicājumus par lietotāja tīmekļa ierobežojumiem, izmantojot satura nodrošinātāju.
Ja ir iestatīta vērtība “false” vai vērtība nav iestatīta, satura nodrošinātājs neatgriež nekādu informāciju.</translation>
<translation id="435461861920493948">Satur tādu šablonu sarakstu, kuri tiek izmantoti kontu redzamības kontrolei pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Katrs ierīcē izmantotais Google konts tiek salīdzināts ar šabloniem, kas tiek glabāti šajā politikā, lai noteiktu konta redzamību pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" />. Konts ir redzams, ja tā nosaukums atbilst kādam šablonam sarakstā. Pretējā gadījumā konts tiek paslēpts.
Izmantojiet aizstājējzīmi (*), lai veidotu atbilstību nullei vai citām mainīgām rakstzīmēm. Atsoļa rakstzīme ir “\”, tādējādi, lai veidotu atbilstību faktiskajām rakstzīmēm “*” un “\”, to sākumā var ievadīt “\”.
Ja šī politika nav iestatīta, visi attiecīgajā ierīcē izmantotie Google konti ir redzami pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4360826270668210664">Ja šī politika ir iestatīta, attālās piekļuves saimniekdatorā klientiem, kas autentificējas, tiek prasīts iegūt autentifikācijas pilnvaru no šī vietrāža URL, lai izveidotu savienojumu. Jāizmanto kopā ar politiku RemoteAccessHostTokenValidationUrl.
Pašlaik šī funkcija ir atspējota servera pusē.</translation>
<translation id="4363057787588706121">Ļaut apvienot sarakstā esošās politikas, kas ir no dažādiem avotiem</translation>
<translation id="436581050240847513">Ziņot par ierīču tīkla saskarnēm</translation>
<translation id="4372704773119750918">Neatļaut korporatīvajam lietotājam piedalīties vairākprofilu sesijā (ne kā primārajam, ne sekundārajam lietotājam)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Atļauj visām vietnēm rādīt visus attēlus</translation>
<translation id="437791893267799639">Politika nav iestatīta, aizliegt datu migrēšanu un ARC</translation>
<translation id="4389073105055031853">Ļaut lietotājiem pārvaldīt visus sertifikātus</translation>
<translation id="4389091865841123886">Konfigurē attālināto apstiprināšanu, izmantojot TPM mehānismu.</translation>
<translation id="4408428864159735559">Iepriekš konfigurētu tīkla failu kopīgošanas saraksts.</translation>
<translation id="4410236409016356088">Tīkla joslas platuma ierobežošanas iespējošana</translation>
<translation id="441217499641439905">Google diska atspējošana <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lietotnē Faili, ja tiek lietots mobilo datu savienojums</translation>
<translation id="4415603335307944578">Ja politikai ir iestatīta vērtība “True” vai tā nav konfigurēta, pārlūkā tiks atkārtoti rādīta sveiciena lapa, pēc operētājsistēmas jaunināšanas pirmo reizi palaižot pārlūku.
Ja politikai ir iestatīta vērtība “False”, pārlūkā netiks atkārtoti rādīta sveiciena lapa, pēc operētājsistēmas jaunināšanas pirmo reizi palaižot pārlūku.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Iestatot šo politiku kā nepatiesu, tiek pārtraukta neregulāra vaicājumu sūtīšana no <ph name="PRODUCT_NAME" /> uz Google serveri, lai izgūtu precīzu laikspiedolu. Šie vaicājumi tiks iespējoti, ja šī politika tiks iestatīta kā patiesa vai netiks iestatīta.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Manuāli norādīt starpniekservera iestatījumus</translation>
<translation id="4429220551923452215">Iespējo vai atspējo lietotņu saīsni grāmatzīmju joslā.
Ja šī politika nav iestatīta, lietotājs var izvēlēties — rādīt vai paslēpt lietotņu saīsni grāmatzīmju joslas kontekstizvēlnē.
Ja šī politika ir konfigurēta, lietotājs to nevar mainīt un lietotņu saīsne vienmēr tiks rādīta vai nekad netiks rādīta.</translation>
<translation id="4432762137771104529">Drošas pārlūkošanas paplašinātās ziņošanas iespējošana</translation>
<translation id="443454694385851356">Mantoti (nedroši)</translation>
<translation id="443665821428652897">Notīrīt vietnes datus, aizverot pārlūku (novecojis)</translation>
<translation id="4439132805807595336">Atļauj šai ierīcei izmantot spraudni PluginVm.
Ja politika nav iestatīta vai ir iestatīta vērtība “false”, spraudnis <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> ierīcei netiek iespējots. Ja ir iestatīta vērtība “true”, politika <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> tiek iespējota ierīcei, ja vien to atļauj arī citi iestatījumi. Lai atļautu palaišanu, <ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" /> vērtībai ir jābūt “true” un spraudnim <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> ir jāiestata vērtība <ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" /> un <ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="4439336120285389675">Tiek norādīts saraksts ar novecojušām tīmekļa platformas funkcijām, kas īslaicīgi atkārtoti jāiespējo.
Šī politika ļauj administratoriem ierobežotu laiku atkārtoti iespējot novecojušas tīmekļa platformas funkcijas. Funkcijas apzīmē virknes tags, un tiks atkārtoti iespējotas funkcijas, kas atbilst šīs politikas sarakstā norādītajiem tagiem.
Ja šī politika netiks iestatīta, saraksts būs tukšs vai neatbildīs nevienam atbalstītajam virknes tagam, visas novecojušās platformas funkcijas paliks atspējotas.
Lai gan šī politika ir atbalstīta iepriekš minētajās platformās, ne visas iespējotās funkcijas var būt pieejamas visās platformās. Ne visas novecojušās tīmekļa platformas funkcijas var iespējot atkārtoti. Var iespējot tikai tālāk norādītās funkcijas, un katrai funkcijai ir atšķirīgs derīguma laiks. Virknes taga vispārīgais formāts ir [NovecojušāsFunkcijasNosaukums]_SpēkāLīdz[ggggmmdd]. Ja vēlaties uzzināt vairāk, vietnē https://bit.ly/blinkintents ir minēti iemesli, kādēļ tīmekļa platformas funkcijās ir veiktas izmaiņas.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Bloķēšanas iespējošana, ja ierīce pāriet dīkstāvē vai tās darbība tiek apturēta</translation>
<translation id="4449469846627734399">Iestatīt enerģijas maksimuma pārslēgšanas dienas konfigurāciju</translation>
<translation id="4449545651113180484">Pagriezt ekrānu pulksteņrādītāju kustības virzienā par 270 grādiem</translation>
<translation id="445270821089253489">Kontrolē, kādu lietotāja un ierīces informāciju nosūtīt.</translation>
<translation id="4454820008017317557"><ph name="PRODUCT_NAME" /> rīkjoslas ikonas rādīšana</translation>
<translation id="4467952432486360968">Bloķē trešo pušu sīkfailus</translation>
<translation id="4474167089968829729">Iespējot paroļu saglabāšanu paroļu pārvaldniekā</translation>
<translation id="4476769083125004742">Ja šī politika tiek iestatīta kā <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, Android lietotnes nevar piekļūt informācijai par atrašanās vietu. Ja iestatīsiet šai politikai citu vērtību vai neiestatīsiet politiku, lietotājam tiks prasīta piekrišana, kad Android lietotne vēlēsies piekļūt informācijai par atrašanās vietu.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Drošas meklēšanas piespiedu izmantošana</translation>
<translation id="4482640907922304445"><ph name="PRODUCT_NAME" /> rīkjoslā rāda pogu Sākums.
Ja šis iestatījums ir iespējots, poga Sākums vienmēr tiek rādīta.
Ja šis iestatījums ir atspējots, poga Sākums nekad netiek rādīta.
Ja šis iestatījums ir iespējots vai atspējots, lietotāji nevar mainīt vai ignorēt šo iestatījumu produktā <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ja šī politika nav iestatīta, lietotājs varēs izvēlēties, vai tiek rādīta poga Sākums.</translation>
<translation id="4483649828988077221">Automātiskās atjaunināšanas atspējošana</translation>
<translation id="4485425108474077672">Konfigurēt jaunas cilnes lapas URL</translation>
<translation id="4492287494009043413">Ekrānuzņēmumu izveides atspējošana</translation>
<translation id="4494132853995232608">Wilco DTC</translation>
<translation id="449423975179525290">Konfigurē <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> saistītās politikas.</translation>
<translation id="450537894712826981">Konfigurē kešatmiņas lielumu, kas tiks izmantots pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" />, lai kešatmiņā ievietotos multivides failus uzglabātu diskā.
Ja iestatīsiet šo politiku, pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> tiks izmantots norādītais kešatmiņas lielums neatkarīgi no tā, vai lietotājs ir norādījis atzīmi “--media-cache-size”. Šajā politikā norādītā vērtība nav stingri noteikts ierobežojums, bet drīzāk kā ieteikums kešdarbes sistēmai, turklāt jebkura vērtība, kas ir zemāka par dažiem megabaitiem, ir pārāk maza un tiks noapaļota uz saprātīgu minimālo vērtību.
Ja šīs politikas vērtība ir “0”, tiks izmantots noklusējuma kešatmiņas lielums, taču lietotājs to nevarēs mainīt.
Ja šī politika nav iestatīta, tiks izmantots noklusējuma kešatmiņas lielums, kuru lietotājs varēs ignorēt, izmantojot atzīmi “--media-cache-size”.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “True” vai tā nav iestatīta, <ph name="PRODUCT_NAME" /> tiks iespējota, un lietotāji to varēs palaist, izmantojot lietotnes izvēlni, lapu kontekstizvēlnes, multivides vadīklas vietnēs, kurās ir iespējota tehnoloģija Cast, un Cast rīkjoslas ikonu, ja tā tiek parādīta.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “False”, <ph name="PRODUCT_NAME" /> tiks atspējota.</translation>
<translation id="4515404363392014383">Drošas pārlūkošanas iespējošana uzticamiem avotiem</translation>
<translation id="4518251772179446575">Vaicāt ikreiz, kad vietne vēlas izsekot lietotāju fizisko atrašanās vietu</translation>
<translation id="4519046672992331730">Tiek iespējota meklēšanas ieteikumu rādīšana produkta <ph name="PRODUCT_NAME" /> universālajā lodziņā, un lietotāji nevar mainīt šo iestatījumu.
Ja šis iestatījums ir iespējots, meklēšanas ieteikumi tiek lietoti.
Ja šis iestatījums ir atspējots, meklēšanas ieteikumi netiek lietoti nekad.
Ja šis iestatījums ir iespējots vai atspējots, lietotāji nevar mainīt vai ignorēt šo iestatījumu produktā <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ja šī politika nav iestatīta, tā tiks iespējota, taču lietotājs to varēs mainīt.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Android lietotnes var instalēt piespiedu kārtā no Google Admin console, izmantojot Google Play. Lietotnes neizmanto šo politiku.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Android ierobežojuma nosaukums:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Ierīces lokālie konti</translation>
<translation id="4543502256674577024">Ierīces atjaunināšanas iestatījumi</translation>
<translation id="4554651132977135445">Lietotāju politikas atgriezeniskās cilpas apstrādes režīms</translation>
<translation id="4554841826517980623">Šī politika nosaka to, vai lietotājam <ph name="PRODUCT_NAME" /> tiek atļauta tīkla failu kopīgošanas funkcijas lietošana ar <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" />, lai meklētu tīklā kopīgotos failus.
Ja šai politikai tiks iestatīta vērtība “True”, kopīgoto failu meklēšanas funkcija tīklā kopīgoto failu meklēšanai izmantos <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> protokolu.
Ja šai politikai tiks iestatīta vērtība “False”, kopīgoto failu meklēšanas funkcija kopīgoto failu meklēšanai neizmantos <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> protokolu.
Ja politikai netiks iestatīta neviena funkcija, uzņēmuma pārvaldītiem lietotājiem pēc noklusējuma tā būs atspējota, savukārt nepārvaldītiem lietotājiem — iespējota.</translation>
<translation id="4555850956567117258">Iespējo lietotājam attālināto apstiprināšanu.</translation>
<translation id="4557134566541205630">Jaunas cilnes lapas noklusējuma URL meklēšanas nodrošinātājam</translation>
<translation id="4567137030726189378">Atļauj izstrādātāju rīku lietošanu</translation>
<translation id="4578265298946081589">Neveikt atkārtotu palaišanu pēc lietotāja izrakstīšanās.</translation>
<translation id="4578912515887794133">Ja šis iestatījums ir iespējots, attālās piekļuves saimniekdatorā tiek salīdzināts lokālā lietotāja vārds (ar kuru ir saistīts saimniekdators) ar tā Google konta vārdu, kas ir reģistrēts kā saimniekdatora īpašnieks (piemēram, ja saimniekdators pieder Google konta janisberzins@example.com lietotājam, lokālā lietotāja vārdam ir jābūt “janisberzins”). Ja saimniekdatora īpašnieka vārds atšķiras no lokālā lietotāja vārda, ar kuru ir saistīts saimniekdators, attālās piekļuves saimniekdators netiek startēts. Politika RemoteAccessHostMatchUsername ir jāizmanto kopā ar politiku RemoteAccessHostDomain, lai ieviestu arī saimniekdatora īpašnieka Google konta saistīšanu ar konkrētu domēnu (piemēram, example.com).
Ja šis iestatījums ir atspējots vai nav iestatīts, attālās piekļuves saimniekdatoru var saistīt ar jebkuru lokālo lietotāju.</translation>
<translation id="4591366717022345234">Nodrošināt lietotājiem ātrā risinājuma būvējumu</translation>
<translation id="4600786265870346112">Lielā kursora iespējošana</translation>
<translation id="4604931264910482931">Vietējās ziņojumapmaiņas melnā saraksta konfigurēšana</translation>
<translation id="4617338332148204752">Izlaist metataga pārbaudīšanu spraudnī <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Konfigurē paplašinājumu instalēšanas balto sarakstu</translation>
<translation id="4632343302005518762">Atļauja produktam <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> apstrādāt sarakstā iekļautos satura veidus</translation>
<translation id="4632566332417930481">Neatļauj izstrādātāju rīku lietošanu paplašinājumos, kuri ir instalēti saskaņā ar uzņēmuma politiku; atļauj izstrādātāju rīku lietošanu citos gadījumos.</translation>
<translation id="4633786464238689684">Augšējās rindas taustiņu noklusējuma darbība tiek mainīta, un tie tiek izmantoti kā funkciju taustiņi.
Ja šai politikai tiek iestatīta vērtība “true”, tastatūras augšējā taustiņu rinda pēc noklusējuma izpildīs funkciju taustiņu komandas. Lai tos atkal izmantotu kā multivides taustiņus, jānospiež meklēšanas taustiņš.
Ja šai politikai tiek iestatīta vērtība “false” vai netiek iestatīta vispār, tastatūra pēc noklusējuma izpildīs multivides taustiņu komandas, savukārt funkciju taustiņu komandas tiks izpildītas, kad būs nospiests meklēšanas taustiņš.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Vietējās ziņojumapmaiņas saimniekdatoru nosaukumi, kas nav jāiekļauj melnajā sarakstā</translation>
<translation id="4650759511838826572">Atspējo URL protokolu shēmas</translation>
<translation id="465099050592230505">Uzņēmuma interneta veikala URL (darbība ir pārtraukta)</translation>
<translation id="4661889655253181651">Satura iestatījumi ļauj norādīt, kā jārīkojas ar noteikta veida saturu (piemēram, sīkfailiem, attēliem vai JavaScript).</translation>
<translation id="4665897631924472251">Paplašinājumu pārvaldības iestatījumi</translation>
<translation id="4668325077104657568">Noklusējuma attēlu iestatījums</translation>
<translation id="4670865688564083639">Minimums:</translation>
<translation id="4671708336564240458">Šī politika tiek izmantota, lai tīmekļa vietnes ar ļaunprātīgas izmantošanas funkcijām nevarētu atvērt jaunus logus vai cilnes.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība True, tīmekļa vietnēm ar ļaunprātīgas izmantošanas funkcijām netiks atļauts atvērt jaunus logus vai cilnes.
Tomēr šāda izturēšanās netiks aktivizēta, ja politikai “SafeBrowsingEnabled” ir iestatīta vērtība False.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība False, tīmekļa vietnēm ar ļaunprātīgas izmantošanas funkcijām tiks atļauts atvērt jaunus logus un cilnes.
Ja neviena no vērtībām šai politikai nav iestatīta, pēc noklusējuma tiks izmantota vērtība True.</translation>
<translation id="467236746355332046">Atbalstītās funkcijas</translation>
<translation id="4674167212832291997">Tiek pielāgots URL šablonu saraksts, kas vienmēr jārenderē ar <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Ja šī politika nav iestatīta, visām vietnēm tiks izmantots politikā ChromeFrameRendererSettings norādītais noklusējuma renderētājs.
Šablonu piemērus skatiet šeit: https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Atvērt vietrāžu URL sarakstu</translation>
<translation id="4674871290487541952">Paplašinājumu atjaunināšanas un instalēšanas integritātes pārbaudēs atļaut nedrošus algoritmus</translation>
<translation id="4680936297850947973">Novecojis versijā M68. Tā vietā izmantojiet iestatījumu DefaultPopupsSetting.
Detalizēts skaidrojums ir sniegts vietnē https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656.
Ja šī politika ir iespējota, vietnēs drīkst vienlaikus pārvietoties un atvērt jaunus logus/cilnes.
Ja šī politika ir atspējota, vietnēs nedrīkst vienlaikus pārvietoties un atvērt jaunus logus/cilnes.</translation>
<translation id="4680961954980851756">Iespējo automātisko aizpildi</translation>
<translation id="4703402283970867140">Iespējot viedās aptumšošanas modeli, lai paildzinātu laiku līdz ekrāna aptumšošanai</translation>
<translation id="4722122254122249791">Iespējot izolāciju noteiktām vietnēm</translation>
<translation id="4722399051042571387">Ja ir konfigurēta vērtība “false”, tiek novērsta nedrošu un viegli uzminamu PIN iestatīšana.
Piemēram, nedroši ir tādi PIN, kuros ir vienādi cipari (1111), četri cipari pēc kārtas augošā secībā (1234), četri cipari pēc kārtas dilstošā secībā (4321) vai izplatīta ciparu kombinācija.
Pēc noklusējuma, ievadot nedrošu PIN, lietotājiem tiek parādīts tikai brīdinājums, nevis kļūdas ziņojums.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Ugunsmūra apvada iespējošana no attālās piekļuves klienta</translation>
<translation id="4725528134735324213">Iespējot pakalpojumu Android Backup Service</translation>
<translation id="4725801978265372736">Lokālā lietotāja vārda un attālās piekļuves saimniekdatora īpašnieka vārda atbilstības pieprasīšana</translation>
<translation id="4733471537137819387">Ar integrēto HTTP autentifikāciju saistītās politikas</translation>
<translation id="4744190513568488164">Serveri, kuriem pārlūks <ph name="PRODUCT_NAME" /> var uzticēt informāciju
Serveru nosaukumus atdaliet ar komatu. Ir atļautas aizstājējzīmes (*).
Ja šī politika netiks iestatīta, pārlūks <ph name="PRODUCT_NAME" /> neuzticēs lietotāja akreditācijas datus, pat ja serveris tiks atzīts par iekštīklu.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Klienta sertifikāts savienojuma izveidei ar “RemoteAccessHostTokenValidationUrl”</translation>
<translation id="4757671984625088193">Ja šīs politikas iestatījums ir “True” vai tā nav iestatīta, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ieteiks lapas, kas ir saistītas ar pašreizējo lapu.
Šie ieteikumi tiek izgūti attāli no Google serveriem.
Ja šīs politikas iestatījums ir “False”, ieteikumi netiks izgūti vai parādīti.</translation>
<translation id="4759650396863318477">Ļauj iestatīt laika periodu milisekundēs, kura laikā lietotājiem tiek paziņots par to, ka pārlūkprogramma <ph name="PRODUCT_NAME" /> ir atkārtoti jāpalaiž vai <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ierīce ir jārestartē, lai veiktu nepabeigto atjaunināšanu.
Šajā periodā lietotājs tiks atkārtoti informēts par atjaunināšanu. <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ierīcēs paziņojums par restartēšanu tiek rādīts sistēmas teknē atbilstoši politikai <ph name="RELAUNCH_HEADS_UP_PERIOD_POLICY_NAME" />. <ph name="PRODUCT_NAME" /> pārlūkprogrammās: kad ir pagājusi trešdaļa no perioda, lietotnes izvēlne tiek mainīta, lai norādītu, ka nepieciešama atkārtota lietotnes palaišana. Kad ir pagājusi puse no perioda, šī paziņojuma krāsa tiek mainīta. Kad ir pagājis viss periods, paziņojuma krāsa tiek mainīta vēl vienu reizi. Tādā pašā veidā tiek rādīti arī pārlūkprogrammas <ph name="RELAUNCH_NOTIFICATION_POLICY_NAME" /> politikas papildu iespējotie paziņojumi.
Ja šī politika nav iestatīta, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ierīcēs tiek izmantots noklusējuma periods 345 600 000 milisekundes (četras dienas), savukārt pārlūkprogrammā <ph name="PRODUCT_NAME" /> — 604 800 000 milisekundes (viena nedēļa).</translation>
<translation id="4777805166623621364">
Šis politikas SitePerProcess iestatījums var tikt izmantots, lai neatļautu lietotājiem atteikties no noklusējuma rīcības — visu vietņu izolēšanas. Ņemiet vērā, ka politika IsolateOrigins var būt noderīga arī papildu detalizētāku vietņu izolēšanai.
Ja politika ir iespējota, lietotāji nevarēs atteikties no noklusējuma rīcības, kad katrai vietnei tiek izpildīts atsevišķs process.
Ja politika nav konfigurēta vai ir atspējota, lietotājs varēs atteikties no vietnes izolācijas
(piemēram, izmantojot ierakstu “Atspējot vietnes izolēšanu” vietnē chrome://flags). Atspējojot politiku un/vai nekonfigurējot politiku, vietnes izolācija netiek izslēgta.
Operētājsistēmas <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> 76. versijai un vecākām versijām šādu vērtību ieteicams iestatīt arī ierīces politikai <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" />. Ja abām politikām iestatītās vērtības nav vienādas, atverot lietotāja sesiju, var rasties aizkave, kamēr tiek piemērota lietotāja politikas vērtība.
PIEZĪME. Šī politika neattiecas uz operētājsistēmu Android. Lai politiku SitePerProcess iespējotu operētājsistēmā Android, izmantojiet politikas SitePerProcessAndroid iestatījumu.
</translation>
<translation id="4788252609789586009">Iespējo pārlūka <ph name="PRODUCT_NAME" /> funkciju Automātiskā aizpilde un ļauj lietotājiem automātiski aizpildīt kredītkaršu informāciju tīmekļa veidlapās, izmantojot iepriekš saglabāto informāciju.
Ja šis iestatījums ir atspējots, funkcija Automātiskā aizpilde nekad nerādīs kredītkaršu informācijas ieteikumus un neaizpildīs šo informāciju, kā arī nesaglabās papildu kredītkaršu informāciju, ko lietotājs var norādīt, pārlūkojot tīmekli.
Ja šis iestatījums ir iespējots vai tā vērtība nav norādīta, lietotājs varēs kontrolēt kredītkaršu informācijas automātisko aizpildi lietotāja saskarnē.</translation>
<translation id="4791031774429044540">Iespējojiet liela kursora pieejamības funkciju.
Ja šī politika ir iestatīta uz “true”, lielais kursors vienmēr būs iespējots.
Ja šī politika ir iestatīta uz “false”, lielais kursors vienmēr būs atspējots.
Ja iestatāt šo politiku, lietotāji nevar to mainīt vai ignorēt.
Ja šī politika nav iestatīta, lielais kursors sākotnēji ir atspējots, taču lietotājs var jebkurā brīdī to iespējot.</translation>
<translation id="4802905909524200151"><ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> programmaparatūras atjauninājuma darbības konfigurēšana</translation>
<translation id="4804828344300125154">Vienmēr atkārtoti palaist, lietotājam izrakstoties.</translation>
<translation id="4807950475297505572">Pēdējie izmantotie lietotāji tiek noņemti, līdz ir pietiekami daudz brīvas vietas.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Atļaut korporatīvajam lietotājam būt gan primārajam, gan sekundārajam (noklusējuma rīcība attiecībā uz nepārvaldītiem lietotājiem)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Darbība, kas ir jāveic, kad ir aizritējis laiks līdz dīkstāvei un ir zems akumulatora uzlādes līmenis</translation>
<translation id="4832852360828533362">Ziņošana par lietotāju un ierīci</translation>
<translation id="4834526953114077364">Pēdējie izmantotie lietotāji, kuri nav pieteikušies pēdējo 3 mēnešu laikā, tiek noņemti, līdz ir pietiekami daudz brīvas vietas.</translation>
<translation id="4835622243021053389">Iespējot NTLMv2 autentificēšanu.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Atļaut pilnekrāna režīmu</translation>
<translation id="4861767323695239729">Konfigurēt lietotāja sesijā atļautās ievades metodes</translation>
<translation id="487460824085252184">Migrē automātiski, nepieprasa lietotāja piekrišanu.</translation>
<translation id="4874982543810021567">WebUSB bloķēšana šajās vietnēs</translation>
<translation id="4876805738539874299">Maksimālā iespējotā SSL versija</translation>
<translation id="4887274746092315609">Iespējo SAML lietotāju paroles maiņas lapu sesijas laikā</translation>
<translation id="4897928009230106190">Norāda parametrus, kas tiek izmantoti, veicot ieteikumu meklēšanu ar metodi POST. Izmantojot šo metodi, tiek meklēti ar komatu atdalītu vārdu/vērtību pāri. Ja vērtība ir veidnes parametrs, piemēram, {searchTerms} (iepriekšējā piemērā), tas tiks aizstāts ar īstiem meklēšanas vienumu datiem.
Šī politika nav obligāta. Ja tā nav iestatīta, meklēšanas ieteikumu pieprasījums tiks nosūtīts, izmantojot metodi GET.
Šī politika ir spēkā tikai tad, ja ir iespējota politika “DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parametrs, kas nosaka meklēšanas vienuma izvietojumu noklusējuma meklētājprogrammā</translation>
<translation id="4899708173828500852">Iespējo drošu pārlūkošanu</translation>
<translation id="4899802251198446659">Atļauj kontrolēt, vai videoklipus var atskaņot automātiski kopā ar <ph name="PRODUCT_NAME" /> audio saturu (bez lietotāja piekrišanas).
Ja politikai ir iestatīta vērtība “True”, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ir atļauts automātiski atskaņot multivides saturu.
Ja politikai ir iestatīta vērtība “False”, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nav atļauts automātiski atskaņot multivides saturu. Politiku AutoplayWhitelist var izmantot, lai ignorētu šo politiku noteiktiem URL rakstiem.
Pēc noklusējuma <ph name="PRODUCT_NAME" /> ir liegta automātiska multivides satura atskaņošana. Politiku AutoplayWhitelist var izmantot, lai ignorētu šo politiku noteiktiem URL rakstiem.
Ņemiet vērā: ja darbojas <ph name="PRODUCT_NAME" /> un šīs politikas vērtība tiek mainīta, tā tiks piemērota tikai jaunākajām atvērtajām cilnēm. Tādējādi dažās cilnēs joprojām var tikt novērota iepriekšējā rīcība.
</translation>
<translation id="4906194810004762807">Ierīces politikas atsvaidzes ātrums</translation>
<translation id="4917385247580444890">Spēcīgs</translation>
<translation id="4923806312383904642">Atļaut funkcijai WebDriver ignorēt nesaderīgās politikas</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast uztvērējs</translation>
<translation id="494924690085329212">Atkārtoti palaist pēc lietotāja izrakstīšanās, ja operētājsistēma Android ir sākusi darbu.</translation>
<translation id="4962262530309732070">Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “True” vai ja politika nav konfigurēta, pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> lietotāju pārvaldniekā ir iespējota funkcija Pievienot personu.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “False”, pārlūkā <ph name="PRODUCT_NAME" /> lietotāju pārvaldniekā nevar izveidot jaunus profilus.</translation>
<translation id="4970855112942626932">Atspējot pierakstīšanos pārlūkprogrammā</translation>
<translation id="4978405676361550165">Ja politika “OffHours” ir iestatīta, noteiktajos laika intervālos konkrētās ierīču politikas tiek ignorētas (tiek izmantoti šo politiku noklusējuma iestatījumi). Ierīču politikas tiek atkārtoti izmantotas pārlūkā Chrome katru reizi, kad sākas vai beidzas “OffHours” periods. Lietotājam tiks parādīts paziņojums un viņam būs jāizrakstās piespiedu kārtā, kad tiks mainīti “OffHours” laika un ierīču politikas iestatījumi (t.i., ja lietotājs būs pieteicies, izmantojot neatļautu kontu).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Datu tips:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Atļauj palaist novecojušus spraudņus</translation>
<translation id="4986560318567565414">Ceļš uz pārlūku Chrome, lai pārslēgtos no cita pārlūka.</translation>
<translation id="4988291787868618635">Darbība, kas ir jāveic, kad ir aizritējis laiks līdz dīkstāvei</translation>
<translation id="5034604678285451405">Iestatiet akumulatora sliekšņa procentuālo vērtību enerģijas maksimuma pārslēgšanai.
Šī politika tiek izmantota tikai tad, ja politikai DevicePowerPeakShiftEnabled ir iestatīta vērtība “true”.
Ja šī politika nav konfigurēta vai nav iestatīta, enerģijas maksimuma pārslēgšana vienmēr būs atspējota.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Atļaut piekļuvi vietnēm, kas nav iekļautas satura pakotnēs.</translation>
<translation id="5052081091120171147">Šī politika (ja tā ir iespējota) liek importēt pārlūkošanas vēsturi no pašreizējā noklusējuma pārlūka. Ja šī politika ir iespējota, tā arī maina importēšanas dialoglodziņu.
Ja tā ir atspējota, pārlūkošanas vēsture netiek importēta.
Ja tā nav iestatīta, vai nu lietotājam var tikt vaicāts, vai importēt, vai arī importēšana var notikt automātiski.</translation>
<translation id="5055312535952606505">Konfigurē pakalpojuma <ph name="PRODUCT_NAME" /> starpniekservera iestatījumus. Šie starpniekservera iestatījumi būs pieejami arī ARC lietotnēm.
Ja šis iestatījums ir iespējots, <ph name="PRODUCT_NAME" /> un ARC lietotnes ignorē visas ar starpniekserveri saistītās komandrindā norādītās opcijas.
Ja šī politika nav iestatīta, lietotāji varēs izvēlēties savus starpniekserveru iestatījumus.
Ja <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> politika ir iestatīta, tā ignorēs visas individuālās politikas: <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_PAC_URL_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_SERVER_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_BYPASS_POLICY_NAME" /> un <ph name="PROXY_SERVER_MODE_POLICY_NAME" />.
<ph name="PROXY_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> ļauj norādīt <ph name="PRODUCT_NAME" /> izmantoto starpniekserveri un neļauj lietotājiem mainīt starpniekservera iestatījumus.
<ph name="PROXY_PAC_URL_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> lauks ir starpniekservera .pac faila URL.
<ph name="PROXY_SERVER_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> lauks ir starpniekservera URL.
<ph name="PROXY_BYPASS_LIST_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> lauks ir to starpniekserveru saraksts, kurus <ph name="PRODUCT_NAME" /> apies.
<ph name="PROXY_SERVER_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> lauks vairs netiek izmantots, tā vietā tiek izmantots lauks ProxyMode. Tas ļauj norādīt produkta <ph name="PRODUCT_NAME" /> izmantoto starpniekserveri un neļauj lietotājiem mainīt starpniekservera iestatījumus.
Ja izvēlaties vērtību “Direct” kā ProxyMode, starpniekserveris nekad netiks izmantots un visi lauki tiks ignorēti.
Ja izvēlaties vērtību “System” kā ProxyMode, sistēmas starpniekserveri tiks izmantoti un visi pārējie lauki tiks ignorēti.
Ja izvēlaties vērtību “auto_detect” kā ProxyMode, visi pārējie lauki tiks ignorēti.
Ja izvēlaties vērtību “fixed_server” kā ProxyMode, tiks izmantoti lauki ProxyServer un ProxyBypassList.
Ja izvēlaties vērtību “pac_script” kā ProxyMode, tiks izmantoti lauki ProxyPacUrl un ProxyBypassList.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Ekrāna lupa ir atspējota</translation>
<translation id="5058573563327660283">Stratēģijas atlase, lai atbrīvotu diska vietu automātiskās tīrīšanas laikā (vairs netiek izmantota)</translation>
<translation id="5067143124345820993">Pieteikšanās lietotāju baltais saraksts</translation>
<translation id="5075834892754086022">Ja politika ir iestatīta, tiek piemērots konfigurētais minimālais
PIN garums. (Absolūtais PIN minimālais garums ir 1; mazākas vērtības
tiek apstrādātas kā vērtība 1.)
Ja šī politika nav iestatīta, tiek piemērots 6 ciparu minimālais
PIN garums. Tas ir ieteicamais minimums.</translation>
<translation id="5076274878326940940">Iespējo noklusējuma meklētājprogrammas izmantošanu.
Ja iespējosiet šo iestatījumu, tiks veikta noklusējuma meklēšana, kad lietotājs universālajā lodziņā ievadīs tekstu, kas nav URL.
Varat norādīt noklusējuma meklētājprogrammu, ko izmantot, iestatot pārējās meklēšanas politikas. Ja šie lauki būs atstāti tukši, lietotājs varēs izvēlēties noklusējuma meklētājprogrammu.
Ja atspējosiet šo iestatījumu, meklēšana netiks veikta, kad lietotājs universālajā lodziņā ievadīs tekstu, kas nav URL.
Ja iespējosiet vai atspējosiet šo iestatījumu, lietotāji nevarēs mainīt vai ignorēt šo iestatījumu pārlūkprogrammā <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ja šī politika nebūs iestatīta, būs iespējota noklusējuma meklētājprogramma un lietotājs varēs iestatīt meklētājprogrammu sarakstu.
Šī politika ir pieejama tikai Windows instancēs, kas ir savienotas ar <ph name="MS_AD_NAME" /> domēnu, vai Windows 10 Pro vai Enterprise instancēs, kas ir reģistrētas ierīču pārvaldībai.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Atspējot drukas priekšskatījumu</translation>
<translation id="5090209345759901501">Izvērst Flash satura iestatījumu visam saturam</translation>
<translation id="5090791951240382356">Ļaut apvienot vārdnīcu politikas no dažādiem avotiem</translation>
<translation id="5093540029655764852">Šī politika nosaka, cik bieži (izsakot dienās) klientdators maina datora konta paroli. Paroli ģenerē klientdators pēc nejaušības principa, un tā nav redzama lietotājam.
Datoru paroles ir regulāri jāmaina, tāpat kā lietotāju paroles. Šīs politikas atspējošana vai liela dienu skaita iestatīšana var negatīvi ietekmēt drošību, jo tādā gadījumā potenciālajiem uzbrucējiem ir vairāk laika, lai atrastu datora konta paroli un to izmantotu.
Ja politika nav iestatīta, datora konta parole tiek mainīta reizi 30 dienās.
Ja politikai tiek iestatīta vērtība 0, datora konta paroles maiņa tiek atspējota.
Ņemiet vērā, ka paroļu vecums var pārsniegt norādīto dienu skaitu, ja klientdators ilgstoši ir bijis bezsaistē.</translation>
<translation id="510196893779239086">Šī politika kontrolē, vai Chrome tiks pilnībā aizvērta, kad pēdējā cilne pārslēgsies uz citu pārlūkprogrammu.
Ja šī politika netiek iestatīta vai tai ir iestatīta vērtība “True”, pārlūks Chrome pēc pārslēgšanās uz citu pārlūku saglabās vismaz vienu cilni.
Ja šai politikai ir iestatīta vērtība “False”, pārlūks Chrome aizvērs cilni pēc pārslēgšanās uz citu pārlūku, pat ja tā ir pēdējā cilne. Tas pilnībā aizvērs pārlūku Chrome.</translation>
<translation id="5102203758995933166">Ļauj pārsūtīšanas tīkla konfigurāciju izmantot konkrētam <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ierīces lietotājam. Tīkla konfigurācija ir JSON formatēta virkne, kā definējis atvērtā tīkla konfigurācijas formāts.</translation>
<translation id="5105313908130842249">Aizkave līdz ekrāna bloķēšanai, ja ierīce darbojas ar akumulatora jaudu</translation>
<translation id="5108031557082757679">Atspējoti uzņēmuma ierīču printeri</translation>
<translation id="5124368997194894978">Iespējot palaišanu ar maiņstrāvas barošanu</translation>
<translation id="5131211790949066746">Iespējo paplašinājumu instalēšanas sarakstu politiku <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, <ph name="EXTENSION_INSTALL_WHITELIST_POLICY_NAME" /> un <ph name="EXTENSION_INSTALL_FORCELIST_POLICY_NAME" /> apvienošanu.
Ja iespējosiet šo iestatījumu, vērtības no ierīces platformas politikas, ierīces mākoņa politikas un lietotāja platformas politikas tiks apvienotas vienā sarakstā un izmantotas kā viena politika (tā vietā, lai izmantotu vērtības no viena avota ar visaugstāko prioritāti).
Ja atspējosiet šo iestatījumu vai atstāsiet to neiestatītu, tiks izmantoti tikai saraksta ieraksti no avota ar visaugstāko prioritāti un visi pārējie avoti tiks rādīti kā konfliktējoši, un tiks ignorēti.</translation>
<translation id="5141670636904227950">Pieteikšanās ekrānā iespējotā ekrāna lupas noklusējuma veida iestatīšana</translation>
<translation id="5142301680741828703">Norādītās URL struktūras vienmēr tiek renderētas produktā <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Ļauj noteikt papildu parametrus, kas tiek lietoti, kad spraudnis <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> palaiž pārlūkprogrammu <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ja šī politika nav iestatīta, tiks izmantota noklusējuma komandrinda.</translation>
<translation id="5152787786897382519">Gan pārlūkam Chromium, gan pārlūkam Google Chrome ir dažas politiku grupas, kuras ir atkarīgas viena no otras, lai nodrošinātu kādas funkcijas kontroli. Šīs kopas ir tālāk norādītās politiku grupas. Ņemot vērā, ka politikām var būt vairāki avoti, tiek lietotas tikai vērtības no avota, kam ir visaugstākā prioritāte. Vērtības no zemākas prioritātes avota tajā pašā grupā tiks ignorētas. Prioritāšu secība pieejama vietnē <ph name="POLICY_PRIORITY_DOC_URL" />.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Pārraudzības tīkla pakešu sūtīšanas biežums (milisekundēs).
Ja šī politika netiek iestatīta, noklusējuma intervāls ir 3 minūtes. Minimālais
intervāls ir 30 sekundes, maksimālais — 24 stundas. Vērtības
ārpus šī diapazona tiks pieskaņotas diapazonam.</translation>
<translation id="5163002264923337812">Iepriekšējās pierakstīšanās plūsmas (tīmeklī) iespējošana</translation>
<translation id="5168529971295111207">Šī politika ir novecojusi, tās vietā lietojiet ProxyMode.
Ļauj norādīt produkta <ph name="PRODUCT_NAME" /> izmantoto starpniekserveri un neļauj lietotājiem mainīt starpniekservera iestatījumus.
Šī politika atstāj ietekmi tikai tad, ja politika <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> nav norādīta.
Ja izvēlaties nekad neizmantot starpniekserveri un vienmēr izveidot tiešu savienojumu, visas pārējās opcijas tiek ignorētas.
Ja tiek izvēlēts lietot sistēmas starpniekservera iestatījumus vai automātiski atrast starpniekserveri, visas pārējās opcijas tiek ignorētas.
Ja tiek izvēlēts fiksēta servera starpniekservera režīms, laukos Starpniekservera adrese vai URL un “Komatatdalītu starpniekserveru apiešanas kārtulu saraksts” var norādīt papildu opcijas. ARC lietotnēm ir pieejams tikai HTTP starpniekserveris ar visaugstāko prioritāti.
Detalizētus piemērus skatiet vietnē:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Ja šis iestatījums ir iespējots, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ignorē visas ar starpniekserveri saistītās komandrindā norādītās opcijas.
Ja šī politika nav iestatīta, lietotāji varēs izvēlēties savus starpniekserveru iestatījumus.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Tiek konfigurēta pakalpojuma Google disks lietošana operētājsistēmā <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Ļauj norādīt, kurus paplašinājumus nevar ietvert melnajā sarakstā.
Ja melnā saraksta vērtība ir *, tas nozīmē, ka melnajā sarakstā ir ietverti visi paplašinājumi un lietotāji var instalēt tikai baltajā sarakstā ietvertos paplašinājumus.
Pēc noklusējuma visi paplašinājumi ir ietverti baltajā sarakstā, taču, ja saskaņā ar politiku visi paplašinājumi ir ietverti melnajā sarakstā, balto sarakstu var izmantot, lai ignorētu šo politiku.</translation>
<translation id="519247340330463721">Konfigurēt ar drošu pārlūkošanu saistītās politikas.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Iespējo alternatīvo produktā <ph name="PRODUCT_NAME" /> iebūvēto kļūdu lapu lietošanu (piem., lapa nav atrasta) un neļauj lietotājiem mainīt šo iestatījumu.
Ja šis iestatījums ir iespējots, alternatīvās kļūdu lapas tiek lietotas.
Ja šis iestatījums ir atspējots, alternatīvās kļūdu lapas nekad netiek lietotas.
Ja šis iestatījums ir iespējots vai atspējots, lietotāji nevar mainīt vai ignorēt šo iestatījumu produktā <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ja šī politika nav iestatīta, tā tiks iespējota, bet lietotājs to varēs mainīt.</translation>
<translation