blob: eb7588a90d181729fcd6cf7643ac38e5f67b2551 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="mn">
<translation id="1018656279737460067">Цуцлагдсан байна</translation>
<translation id="1059913517121127803">Скан хийхийг эхлүүлж чадсангүй</translation>
<translation id="1071587090247825784">Галт хана илрүүлсэн</translation>
<translation id="1075811647922107217">Хуудасны хэмжээ</translation>
<translation id="1124772482545689468">Хэрэглэгч</translation>
<translation id="1175697296044146566">Энэ <ph name="DEVICE_TYPE" /><ph name="MANAGER" /> удирддаг.</translation>
<translation id="1195447618553298278">Үл танигдах алдаа гаргасан байна</translation>
<translation id="1204296502688602597">DNS-н хоцролт</translation>
<translation id="123124571410524056">Портал байж магадгүй</translation>
<translation id="1238612778414822719">HTTPS хоцролт</translation>
<translation id="1290331692326790741">Муу дохио</translation>
<translation id="1330426557709298164">JPG</translation>
<translation id="1337912285145772892">Скан хийх хэсэгт тааруулах</translation>
<translation id="1397738625398125236">Гэйтвэйд пин илгээх боломжтой</translation>
<translation id="1398634363027580500">Маш өндөр HTTPS хоцролт</translation>
<translation id="1413240736185167732">Амжилтгүй болсон - Шүүж чадсангүй</translation>
<translation id="1468664791493211953">Саналууд</translation>
<translation id="1476467821656042872"><ph name="MANAGER" /> энэ төхөөрөмжийг удирддаг бөгөөд таны үйл ажиллагааг хянах боломжтой байж болзошгүй.</translation>
<translation id="1478594628797167447">Скан хийгч</translation>
<translation id="1499900233129743732"><ph name="MANAGER" /> энэ хэрэглэгчийг удирддаг бөгөөд алсаас тохиргоог удирдаж, хэрэглэгчийн үйл ажиллагааг хянаж болзошгүй.</translation>
<translation id="150962533380566081">PUK буруу байна.</translation>
<translation id="1510238584712386396">Launcher</translation>
<translation id="1621067168122174824">Цэнэглэх туршилтыг ажиллуулах</translation>
<translation id="1633910004424187862"><ph name="CPU_NAME" /> (<ph name="THREAD_COUNT" /> уялдаат)</translation>
<translation id="1641857168437328880">Документыг дамжуулах тавиур (Нэг талаар нь)</translation>
<translation id="1644574205037202324">Түүх</translation>
<translation id="1662989795263954667">Зогссон - Хэвлэгчийн хор дууссан</translation>
<translation id="1703835215927279855">Захидал</translation>
<translation id="1706391837335750954">DNS тайлагчийг үзүүлэх</translation>
<translation id="1743558184855585519">Батарейг хязгаарт хүрмэгц хэрэглэсэн гэж үзнэ</translation>
<translation id="1792647875738159689">Скан хийхийг цуцалж байна</translation>
<translation id="1905710495812624430">Оролдлогын тоо дээд хэмжээнээс хэтэрсэн.</translation>
<translation id="1930797645656624981">Chrome OS-н оруулах аргын үйлчилгээ</translation>
<translation id="1947737735496445907">Хэвлэсэн</translation>
<translation id="1979103255016296513">Нууц үг солих хугацаа хэтэрсэн</translation>
<translation id="1980044825731880088">Төв процессорын нэгжийн хурд</translation>
<translation id="1999615961760456652">Дамжих портал</translation>
<translation id="2008685064673031089">Үндсэн хайлт</translation>
<translation id="2080070583977670716">Нэмэлт тохиргоо</translation>
<translation id="2141644705054017895"><ph name="PERCENTAGE_VALUE" />%</translation>
<translation id="2161394479394250669">Хэвлэх ажлыг цуцлах</translation>
<translation id="2224337661447660594">Интернэт алга</translation>
<translation id="2326139988748364651"><ph name="RESOLUTION_VALUE" /> dpi</translation>
<translation id="2338501278241028356">Ойролцоох төхөөрөмж хайхын тулд Bluetooth-г асаана уу</translation>
<translation id="2364498172489649528">Давсан</translation>
<translation id="2375079107209812402"><ph name="ATTEMPTS_LEFT" /> оролдлого үлдсэн</translation>
<translation id="2391082728065870591">Санал хүсэлтийн тайлан илгээх</translation>
<translation id="2446553403094072641">Хөвөгч цэгийн нарийвчлал</translation>
<translation id="2448312741937722512">Төрөл</translation>
<translation id="2461822463642141190">Одоогийн</translation>
<translation id="249323605434939166"><ph name="QUERY_TEXT" /> · <ph name="SOURCE_LANGUAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2517472476991765520">Шалгах</translation>
<translation id="2570743873672969996"><ph name="TEST_NAME" /> тестийг ажиллуулж байна...</translation>
<translation id="2585245331261708204">Chrome OS-н шинэ зүйлс</translation>
<translation id="2620436844016719705">Систем</translation>
<translation id="2740531572673183784">OK</translation>
<translation id="2805756323405976993">Програм</translation>
<translation id="2872961005593481000">Унтраах</translation>
<translation id="2878387241690264070"><ph name="NUM_SECONDS" /> секундэд <ph name="RATE" /> цэнэггүй болсон.</translation>
<translation id="3008341117444806826">ДАХИН ШИНЭЧЛЭХ</translation>
<translation id="3009958530611748826">Хадгалах фолдероо сонгоно уу</translation>
<translation id="3054177598518735801"><ph name="CURRENT_VALUE" />мA</translation>
<translation id="3069085583900247081">Туршилт амжилтгүй боллоо</translation>
<translation id="3083667275341675831">Холболтын оношилгоо</translation>
<translation id="3091839911843451378">Амжилтгүй болсон - Зогссон</translation>
<translation id="3102119246920354026">Кэш</translation>
<translation id="3122464029669770682">CPU</translation>
<translation id="315116470104423982">Гар утасны дата</translation>
<translation id="3188257591659621405">Миний файл</translation>
<translation id="3199982728237701504">Документыг дамжуулах тавиур (Хоёр талаар нь)</translation>
<translation id="3246869037381808805">1 хоногоос дээш хугацаагаар хадгалсан хэвлэлийн ажлуудыг хасах болно</translation>
<translation id="3268178239013324452">Амжилтгүй болсон - Таг нээлттэй</translation>
<translation id="3310640316857623290">DNS-н хоцролт зөвшөөрөгдөх хязгаараас нэлээд өндөр байна</translation>
<translation id="3328783797891415197">Туршилтыг ажиллуулж байна</translation>
<translation id="3368922792935385530">Холбогдсон</translation>
<translation id="3369013195428705271">Та хэвлэлийн бүх түүхийг арилгахдаа итгэлтэй байна уу? Таны хийж буй хэвлэлийн ажлуудыг арилгахгүй.</translation>
<translation id="3456078764689556234"><ph name="TOTAL_PAGES" /><ph name="PRINTED_PAGES" /> хуудсыг хэвлэсэн.</translation>
<translation id="3459509316159669723">Хэвлэж байна</translation>
<translation id="3515615323037921860">Хэвлэх ажлууд</translation>
<translation id="3527036260304016759">Амжилтгүй болсон - Үл мэдэгдэх алдаа</translation>
<translation id="357889014807611375">хязгаартай Wi-Fi</translation>
<translation id="360565022852130722">WiFi сүлжээ WEP 802.1x-н сул протоколоор хамгаалагдсан байна</translation>
<translation id="3740976234706877572"><ph name="AVERAGE_SCORE" /> ★ (<ph name="AGGREGATED_COUNT" /> шүүмж)</translation>
<translation id="3748026146096797577">Холбогдоогүй</translation>
<translation id="3749289110408117711">Файлын нэр</translation>
<translation id="38114475217616659">Бүх түүхийг арилгах</translation>
<translation id="3820172043799983114">ПИН буруу байна.</translation>
<translation id="3838338534323494292">Шинэ нууц үг</translation>
<translation id="3865414814144988605">Нягтрал</translation>
<translation id="3941014780699102620">Хостыг шийдвэрлэж чадсангүй</translation>
<translation id="3942420633017001071">Оношилгоо</translation>
<translation id="39823212440917567"><ph name="NUMBER_OF_DAYS" /> хоногоос дээш хугацаагаар хадгалсан хэвлэлийн ажлуудыг хасах болно</translation>
<translation id="4003384961948020559">Амжилтгүй болсон - Гаралт дүүрсэн</translation>
<translation id="4034824040120875894">Хэвлэгч</translation>
<translation id="4131410914670010031">Хар ба цагаан</translation>
<translation id="4145784616224233563">HTTP галт хана</translation>
<translation id="4170700058716978431">АМЖИЛТГҮЙ БОЛЛОО</translation>
<translation id="4176463684765177261">Хаасан</translation>
<translation id="4227825898293920515">Нууц үгний хугацаа <ph name="TIME" />-н дотор дуусна</translation>
<translation id="4238516577297848345">Хэвлэж байгаа ажил алга</translation>
<translation id="4297501883039923494">Зогссон - Тодорхойгүй алдаа</translation>
<translation id="4378373042927530923">Ажилдаггүй</translation>
<translation id="4382484599443659549">PDF</translation>
<translation id="4425149324548788773">Миний Драйв</translation>
<translation id="4429881212383817840">Kerberos тасалбарын хугацаа удахгүй дуусна</translation>
<translation id="445059817448385655">Хуучин нууц үг</translation>
<translation id="4454245904991689773">Дараах руу скан хийх</translation>
<translation id="4479639480957787382">Ethernet</translation>
<translation id="4483049906298469269">Сүлжээний өгөгдмөл бус гэйтвэйд пин илгээж чадсангүй</translation>
<translation id="4511264077854731334">Портал</translation>
<translation id="4548483925627140043">Дохио илэрсэнгүй</translation>
<translation id="455835558791489930"><ph name="CHARGE_VALUE" />mAh батарей</translation>
<translation id="458794348635939462">Бүх хостыг шийдвэрлэж чадсангүй</translation>
<translation id="4593212453765072419">Проксиг баталгаажуулах шаардлагатай</translation>
<translation id="4627232916386272576"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="TOTAL_PAGE_NUMBER" /><ph name="PRINTED_PAGE_NUMBER" />. Хэвлэх ажлыг цуцлахын тулд enter дээр дарна уу.</translation>
<translation id="4646949265910132906">Аюулгүй Wi-Fi холболт</translation>
<translation id="467510802200863975">Нууц үг таарахгүй байна</translation>
<translation id="467715984478005772">Галт хана байж магадгүй</translation>
<translation id="4691278870498629773">Зогссон - Цаасны тэвш алга</translation>
<translation id="469379815867856270">Дохионы хүч</translation>
<translation id="4731797938093519117">Эцэг эхийн хандалт</translation>
<translation id="4773299976671772492">Зогссон</translation>
<translation id="4808449224298348341"><ph name="DOCUMENT_TITLE" /> хэвлэх ажлыг цуцалсан</translation>
<translation id="4832079907277790330">Файлс аппаас фолдер сонгох...</translation>
<translation id="4835901797422965222">Идэвхтэй сүлжээ байхгүй байна</translation>
<translation id="4848429997038228357">АЖИЛЛУУЛЖ БАЙНА</translation>
<translation id="4890353053343094602">Нэн даруй шинийг сонгоно уу</translation>
<translation id="4891842000192098784">Стресс</translation>
<translation id="4917889632206600977">Зогссон - Цаас дууссан</translation>
<translation id="4921665434385737356"><ph name="NUM_SECONDS" /> секундэд <ph name="RATE" /> цэнэглэсэн.</translation>
<translation id="4932733599132424254">Огноо</translation>
<translation id="498186245079027698">Сканнерыг шалгаад дахин оролдоно уу. Скан хийсэн файлуудыг хадгалах хангалттай дотоод зай байгаа эсэхийг шалгана уу.</translation>
<translation id="4985509611418653372">Ажиллуулах</translation>
<translation id="500920857929044050">Туршилтыг зогсоох</translation>
<translation id="5089810972385038852">Муж</translation>
<translation id="5154917547274118687">Санах ойн</translation>
<translation id="5168185087976003268">Батарей барилт</translation>
<translation id="520299634122159966">Боломжтой скан хийгч алга</translation>
<translation id="5212543919916444558">Би таны дэлгэцээс туслах боломжтой зүйл олсонгүй.
Асуух зүйл байвал микрофоныг товшиж үзнэ үү.</translation>
<translation id="5222676887888702881">Гарах</translation>
<translation id="5264277876637023664">Төв процессорын нэгжийн туршилтыг ажиллуулах</translation>
<translation id="5267975978099728568"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="ERROR_STATUS" /></translation>
<translation id="5275828089655680674">Хэвшлийг дахин ажиллуулах</translation>
<translation id="5317780077021120954">Хадгалах</translation>
<translation id="5326394068492324457"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="COMPLETION_STATUS" /></translation>
<translation id="5332948983412042822">Одоо шинийг сонгоно уу</translation>
<translation id="5333530671332546086">Порталын тодорхойгүй төлөв</translation>
<translation id="5372659122375744710">Wi-Fi сүлжээ аюулгүй биш байна</translation>
<translation id="5401938042319910061">Бүх хэвшлийг ажиллуулах</translation>
<translation id="5430931332414098647">Шуурхай модем болгох</translation>
<translation id="5431318178759467895">Өнгө</translation>
<translation id="5431825016875453137">OpenVPN / L2TP</translation>
<translation id="5457599981699367932">Зочны хувиар хайлт хийх</translation>
<translation id="54609108002486618">Удирдсан</translation>
<translation id="5493614766091057239"><ph name="VERDICT" />: <ph name="PROBLEMS" /></translation>
<translation id="5551702563755460533">Тусламжийн төвөөс нэмэлт мэдээлэл авах</translation>
<translation id="5635169860413004179">Тайланг харах</translation>
<translation id="5719918614880940190">Энэ нь CPU-н ашиглалтыг хэмждэг бөгөөд бүх цөмийн хуримтлал юм</translation>
<translation id="5781694279199921985">Харилцан үйлдлийн логийг хадгалах</translation>
<translation id="5797428682393400134">АМЖИЛТТАЙ</translation>
<translation id="5832805196449965646">Хүн нэм</translation>
<translation id="5895138241574237353">Дахин асаах</translation>
<translation id="5916084858004523819">Хориглосон</translation>
<translation id="5931523347251946569">Файл олдсонгүй</translation>
<translation id="5982592372228113572">(<ph name="BOARD_NAME" />, хувилбар <ph name="MILESTONE_VERSION" />)</translation>
<translation id="6040143037577758943">Хаах</translation>
<translation id="6048107060512778456">Амжилтгүй болсон - Цаас гацсан</translation>
<translation id="6050189528197190982">Хараас цагаан өнгө</translation>
<translation id="6058625436358447366">Дуусгахын тулд хуучин болон шинэ нууц үгээ оруулна уу</translation>
<translation id="6061772781719867950">HTTP хүсэлт амжилтгүй</translation>
<translation id="6104112872696127344">Скан хийхийг цуцалсан</translation>
<translation id="6106186594183574873">Дуусгахын тулд хуучин нууц үгээ оруулна уу</translation>
<translation id="6108689792487843350">Гэйтвэйд холбогдох боломжгүй байна</translation>
<translation id="6114428539405324828"><ph name="CURRENT" />ГГц / <ph name="MAX" />ГГц</translation>
<translation id="6122191549521593678">Онлайн</translation>
<translation id="6146993107019042706">Дуусгахын тулд шинэ нууц үгээ оруулна уу</translation>
<translation id="6147514244879357420">PNG</translation>
<translation id="6165508094623778733">Нэмэлт мэдээлэл авах</translation>
<translation id="6191293864534840972">DNS алдаатай байна</translation>
<translation id="6232017090690406397">Баттерей</translation>
<translation id="6325525973963619867">Амжилтгүй боллоо</translation>
<translation id="636850387210749493">Байгууллагын бүртгэл</translation>
<translation id="6426373337268369892">{COUNT,plural, =1{Скан хийсэн файлыг хадгалсан}other{Скан хийсэн файлуудыг хадгалсан}}</translation>
<translation id="649050271426829538">Зогссон - Цаас гацсан</translation>
<translation id="6517239166834772319">Судлах</translation>
<translation id="6527081081771465939">WiFi-н аюулгүй байдлын үл мэдэгдэх протокол</translation>
<translation id="6532051501443766164">Тайланг нуух</translation>
<translation id="65587193855025101">Тавцант</translation>
<translation id="6564646048574748301">Амжилтгүй болсон - Хэвлэгчид холбогдох боломжгүй</translation>
<translation id="6618744767048954150">Ажиллуулж байна</translation>
<translation id="6620487321149975369">Хэвлэлийн ажлыг гараар хасахгүй бол түүхэнд харагдана</translation>
<translation id="6643016212128521049">Цэвэрлэх</translation>
<translation id="6704062477274546131">DNS-н тайлал</translation>
<translation id="6747215703636344499">Зогссон - Гаралт дүүрсэн</translation>
<translation id="6756731097889387912">Скан хийхийг цуцалж чадсангүй</translation>
<translation id="6766275201586212568">DNS-н тайлал амжилтгүй</translation>
<translation id="6768237774506518020">DNS-н тайллын алдааны өндөр хувь</translation>
<translation id="6839141349259399400">Сканнертай холбогдож чадахгүй байна уу?</translation>
<translation id="6853312040151791195">Цэнэггүй болох хурд</translation>
<translation id="6898743098396957679">Скан хийхийг гүйцээж чадсангүй</translation>
<translation id="6957231940976260713">Үйлчилгээний нэр</translation>
<translation id="7028979494427204405"><ph name="MANAGER" /> энэ төхөөрөмжийг удирддаг бөгөөд хэрэглэгчийн зочилсон веб хуудас, нууц үг болон имэйл зэрэг бүх үйл ажиллагаанд хандах эрхтэй.</translation>
<translation id="7143207342074048698">Холбож байна</translation>
<translation id="714876143603641390">Lan-н холболт</translation>
<translation id="7162487448488904999">Gallery</translation>
<translation id="7177485034254901881">Энэ <ph name="DEVICE_TYPE" /><ph name="MANAGER" /> удирддаг. Администраторууд төхөөрөмжийг алсаас тохируулж магадгүй.</translation>
<translation id="7274587244503383581"><ph name="PRINTED_PAGES_NUMBER" />/<ph name="TOTAL_PAGES_NUMBER" /></translation>
<translation id="7359657277149375382">Файлын төрөл</translation>
<translation id="7435977162516949853">{NUMBER_OF_PAGES,plural, =1{Скан хийж дууссан. 1 хуудсыг скан хийсэн}other{Скан хийж дууссан. {NUMBER_OF_PAGES} хуудсыг скан хийсэн}}</translation>
<translation id="7441459999606975924">Батарейн хүчин чадлыг ашиглалт бууруулдаг</translation>
<translation id="7469648432129124067">Портал илэрсэн</translation>
<translation id="7490813197707563893">MAC хаяг</translation>
<translation id="7561454561030345039">Энэ үйлдлийг таны администратор удирддаг</translation>
<translation id="7569444139234840525"><ph name="QUERY_TEXT" /> · /<ph name="PHONETICS" />/</translation>
<translation id="7648838807254605802">Өндөр HTTPS хоцролт</translation>
<translation id="7658239707568436148">Болих</translation>
<translation id="7690294790491645610">Шинэ нууц үг баталгаажуулна уу</translation>
<translation id="7705524343798198388">VPN</translation>
<translation id="773153675489693198">Мөчлөгийн тоо</translation>
<translation id="7732651821766520760"><ph name="TEST_NAME" /> туршилт</translation>
<translation id="7805768142964895445">Байр байдал</translation>
<translation id="7928373994957558460">Файлын байршлыг харуулах</translation>
<translation id="7936303884198020182">DNS олдсонгүй</translation>
<translation id="7960831585769876809">Температур</translation>
<translation id="8041089156583427627">Санал хүсэлт илгээх</translation>
<translation id="8075838845814659848">Үлдсэн цэнэг</translation>
<translation id="808894953321890993">Нууц үгийг солих</translation>
<translation id="8129620843620772246"><ph name="TEMPERATURE_C" />°C</translation>
<translation id="8160445423316272678">Эхлүүлэхийн тулд документоо сканнер дээр байрлуулж, <ph name="SPAN_BEGIN" />Скан хийхийг<ph name="SPAN_END" /> сонгоно уу</translation>
<translation id="8206859287963243715">Үүрэн холбоо</translation>
<translation id="8208861521865154048">Нэмэлтүүд</translation>
<translation id="8230672074305416752">Сүлжээний өгөгдмөл гэйтвэйд пин илгээж чадсангүй</translation>
<translation id="8294431847097064396">Эх сурвалж</translation>
<translation id="8302368968391049045">HTTPS галт хана</translation>
<translation id="8347227221149377169">Хэвлэх ажлууд</translation>
<translation id="8352772353338965963">Олон хэрэглэгч бүхий нэвтрэх хэсэгт бүртгэл нэмж оруулах. Бүх нэвтэрсэн бүртгэлүүд нууц үггүйгээр нэвтрэх боломжтой учраас энэ горимыг зөвхөн итгэл хүлээсэн бүртгэлүүдэд ашиглахыг зөвлөж байна.</translation>
<translation id="8364946094152050673">DNS хоосон байна</translation>
<translation id="8395584934117017006">Энэ <ph name="DEVICE_TYPE" />-г байгууллага удирддаг</translation>
<translation id="8398927464629426868">Төхөөрөмжийн одоогийн цэнэглэгдэж эсвэл цэнэгээ алдаж байгаа хувь</translation>
<translation id="8475690821716466388">WiFi сүлжээ WEP PSK-н сул протоколоор хамгаалагдсан байна</translation>
<translation id="8477551185774834963">DNS хоцролт зөвшөөрөгдөх хязгаараас бага зэрэг өндөр байна</translation>
<translation id="8576249514688522074">Бэлтгэгдээгүй</translation>
<translation id="871560550817059752">Амжилтгүй болсон - Бэх дууссан</translation>
<translation id="8723108084122415655">Өгөгдмөл бус сүлжээ хоцролтын хязгаараас дээш байна</translation>
<translation id="8726019395068607495">Зогссон - Таг нээлттэй</translation>
<translation id="8730621377337864115">хийсэн</translation>
<translation id="8747900814994928677">Өөрчлөлтийг баталгаажуулах</translation>
<translation id="877985182522063539">A4</translation>
<translation id="8798099450830957504">Гэрээ үл биелүүлэх</translation>
<translation id="8814190375133053267">Утасгүй интернет</translation>
<translation id="8845001906332463065">Тусламж авах</translation>
<translation id="8881098542468797602">Туршилт амжилттай боллоо</translation>
<translation id="8898840733695078011">Дохионы хүч</translation>
<translation id="8910721771319628100">Өгөгдмөл сүлжээ хоцролтын хязгаараас дээш байна</translation>
<translation id="8919837981463578619">Амжилтгүй болсон - Тавиур алга байна</translation>
<translation id="8928727111548978589">Амжилтгүй болсон - Цаас дууссан</translation>
<translation id="8930622219860340959">Утасгүй</translation>
<translation id="89415009803968170"><ph name="ERROR_MESSAGE" /> <ph name="ATTEMPTS_LEFT" /> оролдлого үлдлээ</translation>
<translation id="8968751544471797276">Цэнэглэх хурд</translation>
<translation id="8970109610781093811">Дахин ажиллуулах</translation>
<translation id="9074739597929991885">Bluetooth</translation>
<translation id="9088306295921699330">Одоогийн ашиглалт</translation>
<translation id="910415269708673980"><ph name="PRINCIPAL_NAME" />-н тасалбарыг дахин шинэчлэх</translation>
<translation id="9106415115617144481"><ph name="PAGE_NUMBER" />-р хуудсыг скан хийж байна</translation>
<translation id="9111102763498581341">Нээх</translation>
<translation id="9149391708638971077">Санах ойн туршилтыг ажиллуулах</translation>
<translation id="982713511914535780">Цэнэггүй болгох туршилтыг ажиллуулах</translation>
</translationbundle>