blob: 11548ed9b025fe5dcb5e0e52900862ce9721466c [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="th">
<translation id="1506187449813838456">เพิ่มระดับเสียง</translation>
<translation id="4763480195061959176">วิดีโอ</translation>
<translation id="6919104639734799681">แสดงรายการตาราง</translation>
<translation id="3134461040845705080">อ่านอย่างเดียว</translation>
<translation id="443163561286008705">รีเซ็ต</translation>
<translation id="2873259058405069099">ไปที่ด้านบนของตาราง</translation>
<translation id="5983179082906765664">เพิ่มความละเอียดในการนำทาง</translation>
<translation id="3411576569283690839">1 ฟอร์ม</translation>
<translation id="7770823902658038748">ช่องข้อความรหัสผ่าน <ph name="NAME"/> <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="3046838483509668188">ตัวเลือก ChromeVox</translation>
<translation id="8856538297388979332">กดขึ้นหรือลงเพื่อดูคำสั่ง กด Enter เพื่อเปิดใช้งาน</translation>
<translation id="9115913704608474258">พฤศจิกายน</translation>
<translation id="4148180433151187540">{COUNT,plural, =1{วงเล็บปีกกาขวา}other{# วงเล็บปีกกาขวา}}</translation>
<translation id="2614981083756825552">รูปแบบ ML คณิตศาสตร์</translation>
<translation id="7203150201908454328">ขยาย</translation>
<translation id="5407530583102765689">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายอัฒภาค}other{# เครื่องหมายอัฒภาค}}</translation>
<translation id="5455441614648621694">ส่วนเสริม</translation>
<translation id="2169714232367507776">คลิกรายการปัจจุบัน</translation>
<translation id="6657128831881431364">แถบความคืบหน้า</translation>
<translation id="5597170376237141345">ช่องทำเครื่องหมายถัดไป</translation>
<translation id="2816654101880605877">ไม่มีแถบเลื่อนถัดไป</translation>
<translation id="580862262708062788"><ph name="NUM"/> ฟอร์ม</translation>
<translation id="4688873778442829762">ตาราง</translation>
<translation id="4047216625641135770">เครื่องหมาย</translation>
<translation id="2223693656926968778">ดำเนินการกับรายการปัจจุบัน</translation>
<translation id="528468243742722775">End</translation>
<translation id="158493514907962286">ธันวาคม</translation>
<translation id="6438968337250688271">เมนู <ph name="NAME"/></translation>
<translation id="8540054775867439484">ข้ามไปด้านบน</translation>
<translation id="7586163296341959563">วาง</translation>
<translation id="151784044608172266">ประโยคถัดไป</translation>
<translation id="1088219014394087294">ไม่มีส่วนหัว</translation>
<translation id="5598905979683743333">ปุ่มตัวเลือก <ph name="NAME"/> ที่ไม่ได้เลือกไว้</translation>
<translation id="316542773973815724">การนำทาง</translation>
<translation id="5891934789323004067">ตาราง</translation>
<translation id="4886524826165775965"><ph name="INDEX"/>/<ph name="TOTAL"/></translation>
<translation id="885367609741899890">ช่องข้อความ</translation>
<translation id="5999630716831179808">เสียง</translation>
<translation id="6282062888058716985">นำทาง</translation>
<translation id="8002119852008410879">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายอัศเจรีย์}other{# เครื่องหมายอัศเจรีย์}}</translation>
<translation id="7370432716629432284">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายแอมเปอร์แซนด์}other{# เครื่องหมายแอมเปอร์แซนด์}}</translation>
<translation id="7604026522577407655">ไปที่ด้านบนของคอลัมน์ปัจจุบัน</translation>
<translation id="7674768236845044097">เครื่องหมาย</translation>
<translation id="6877435256196695200">ไม่มีกราฟิกถัดไป</translation>
<translation id="2800204403141299078">ไม่มีองค์ประกอบที่ต่างกันเพิ่มเติม</translation>
<translation id="1213216066620407844">ChromeVox - ทำให้ Chrome สามารถพูดได้</translation>
<translation id="4372435075475052704">ขั้นต่ำ: <ph name="X"/></translation>
<translation id="4229646983878045487">วันที่ เวลา</translation>
<translation id="4894355468197982314">=</translation>
<translation id="7828956995407538686">ตุลาคม</translation>
<translation id="3090532668523289635">กลุ่ม</translation>
<translation id="7839679365527550018">คำก่อนหน้า</translation>
<translation id="8697111817566059991">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายขีดตั้ง}other{# เครื่องหมายขีดตั้ง}}</translation>
<translation id="409334809956508737">ออบเจ็กต์ก่อนหน้า</translation>
<translation id="3731746171184829332">ไม่มีส่วนหัวก่อนหน้า</translation>
<translation id="6122013438240733403">ปุ่ม</translation>
<translation id="831207808878314375">คำจำกัดความ</translation>
<translation id="5859752971144398932">ออกจากการค้นหาในหน้าเว็บแล้ว</translation>
<translation id="1973886230221301399">ChromeVox</translation>
<translation id="4729095194763193578">แถวตารางก่อนหน้า</translation>
<translation id="4301352596632316575">มีเมนูย่อย</translation>
<translation id="9153606228985488238">ระดับเสียง <ph name="PERCENT"/> เปอร์เซ็นต์</translation>
<translation id="641759969622533235">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายทวิภาค}other{# เครื่องหมายทวิภาค}}</translation>
<translation id="6633350132811819843">ไม่มีตารางถัดไป</translation>
<translation id="8382679411218029383">การเติมข้อความอัตโนมัติแบบในบรรทัดและเป็นรายการ</translation>
<translation id="6734854816611871228">ช่องตัวเลือกรวม <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="3793710123303304873">ออกจากช่องโต้ตอบแล้ว</translation>
<translation id="4004802134384979325">เลือกแล้ว</translation>
<translation id="4973717656530883744">ขั้นต่ำ <ph name="X"/></translation>
<translation id="3312997241656799641">ลิงก์ที่เคยเข้าชมถัดไป</translation>
<translation id="8638532244051952400">แจ้งพิกัดของเซลล์ปัจจุบัน</translation>
<translation id="4996716799442435517">ภาพ</translation>
<translation id="323731244387692321">เปิดความช่วยเหลือเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ของ ChromeVox</translation>
<translation id="2435413342408885429"><ph name="KEY"/> เป็นคีย์ตัวปรับแต่ง ChromeVox ใหม่แล้ว</translation>
<translation id="188130072164734898">พูดเวลาและวันที่ปัจจุบัน</translation>
<translation id="4597896406374528575">เมษายน</translation>
<translation id="5948123859135882163">สลับการตีความสูตรคณิตศาสตร์ระหว่างโครงสร้างและความหมาย</translation>
<translation id="2770781857296573485">ป้อนการสำรวจกลุ่ม</translation>
<translation id="4867316986324544967">เปิดใช้การสลับ TTS</translation>
<translation id="4848993367330139335">เครื่องตั้งเวลา</translation>
<translation id="5534303576632885660">ส่วนหัว</translation>
<translation id="3082557070674409251">คลิกแล้ว</translation>
<translation id="6561818612645211875">ไปที่ด้านบนของแถวปัจจุบัน</translation>
<translation id="5623842676595125836">บันทึก</translation>
<translation id="4663014090013794209">ช่องรายการเมนู</translation>
<translation id="2281234842553884450">แถบเลื่อนก่อนหน้า</translation>
<translation id="536313653113267135">เคยเข้าชม</translation>
<translation id="3681807417444549249">{&quot;ar&quot;: &quot;อารบิก&quot;,&quot;bg&quot;: &quot;บัลแกเรีย&quot;,&quot;ca&quot;: &quot;คาตาลัน&quot;,&quot;hr&quot;: &quot;โครเอเชีย&quot;,&quot;cs&quot;: &quot;เช็ก&quot;,&quot;da&quot;: &quot;เดนมาร์ก&quot;,&quot;nl&quot;: &quot;ดัตช์&quot;,&quot;en_CA&quot;: &quot;อังกฤษ (แคนาดา)&quot;,&quot;en_GB&quot;: &quot;อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)&quot;,&quot;en_US&quot;: &quot;อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)&quot;,&quot;et&quot;: &quot;เอสโตเนีย&quot;,&quot;fr&quot;: &quot;ฝรั่งเศส&quot;,&quot;fr_CA&quot;: &quot;ฝรั่งเศส (แคนาดา)&quot;,&quot;fr_FR&quot;: &quot;ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)&quot;,&quot;fi&quot;: &quot;ฟินแลนด์&quot;,&quot;de&quot;: &quot;เยอรมัน&quot;,&quot;de_CH&quot;: &quot;เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)&quot;,&quot;de_DE&quot;: &quot;เยอรมัน (เยอรมนี)&quot;,&quot;el&quot;: &quot;กรีก&quot;,&quot;hi&quot;: &quot;ฮินดู&quot;,&quot;hu&quot;: &quot;ฮังการี&quot;,&quot;is&quot;: &quot;ไอซ์แลนดิก&quot;,&quot;it&quot;: &quot;อิตาลี&quot;,&quot;lv&quot;: &quot;ลัตเวีย&quot;,&quot;lt&quot;: &quot;ลิทัวเนีย&quot;,&quot;nb&quot;: &quot;นอร์เวย์บุคมอล&quot;,&quot;pl&quot;: &quot;โปแลนด์&quot;,&quot;pt&quot;: &quot;โปรตุเกส&quot;,&quot;ro&quot;: &quot;โรมาเนีย&quot;,&quot;ru&quot;: &quot;รัสเซีย&quot;,&quot;sr&quot;: &quot;เซอร์เบีย&quot;,&quot;sk&quot;: &quot;สโลวัก&quot;,&quot;sl&quot;: &quot;สโลวีเนีย&quot;,&quot;es&quot;: &quot;สเปน&quot;,&quot;sv&quot;: &quot;สวีเดน&quot;,&quot;tr&quot;: &quot;ตุรกี&quot;,&quot;vi&quot;: &quot;เวียดนาม&quot;,&quot;zh&quot;: &quot;จีน&quot;,&quot;zh_TW&quot;: &quot;จีน (อักษรฮั่นตัวเต็ม)&quot;}</translation>
<translation id="8812374892383502473">หน้านี้มีการแจ้งเตือน 1 รายการ</translation>
<translation id="1781173782405573156">แป้นส่งผ่าน</translation>
<translation id="1331702245475014624"><ph name="INDEX"/> จาก <ph name="TOTAL"/></translation>
<translation id="4347461890115250064">ไม่มีรายการถัดไป</translation>
<translation id="5826479389509458994">แถว <ph name="ROW"/> คอลัมน์ <ph name="COL"/></translation>
<translation id="2972205263822847197">เคล็ดลับเครื่องมือ</translation>
<translation id="9191829896247264196">รายการแท็บ</translation>
<translation id="2811204574343810641">แถว</translation>
<translation id="2844995807198708617">เมนูบริบท</translation>
<translation id="3897092660631435901">เมนู</translation>
<translation id="7181697990050180700">กำหนดค่าแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งที่ใช้เป็นประจำด้วยการพิมพ์ลงในช่องที่เหมาะสมด้านล่าง</translation>
<translation id="3084806535845658316">ไม่พูดขณะพิมพ์</translation>
<translation id="421884353938374759">ตัวเลือกสี</translation>
<translation id="3716845769494773620">หลายบรรทัด</translation>
<translation id="5000760171916499057">ไม่มีฟอร์ม</translation>
<translation id="4218529045364428769">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายขีดกลาง}other{# เครื่องหมายขีดกลาง}}</translation>
<translation id="8770473310765924354">ออกจากเนื้อหาที่มีโครงสร้าง เช่น ตาราง</translation>
<translation id="4039983576244166038">ส่วนหัวของแถวว่างเปล่า</translation>
<translation id="8664519043722036194">วินาที</translation>
<translation id="8538744478902126321">เดาส่วนหัวของแถวของเซลล์ปัจจุบัน</translation>
<translation id="5585044216466955529">แก้ไขข้อความ, รายการอีเมล</translation>
<translation id="3909320334364316587">ส่วนหัวระดับ 6 ก่อนหน้า</translation>
<translation id="3514822174137761109">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมาย caret}other{# เครื่องหมาย caret}}</translation>
<translation id="5681643281275621376">คำนิยาม</translation>
<translation id="4975416682604111799">มิลลิวินาที</translation>
<translation id="8042761080832772327">แก้ไขข้อความ, ข้อความค้นหา</translation>
<translation id="7974390230414479278">รายการเมนู</translation>
<translation id="1044777062731150180">ไม่มีส่วนหัว</translation>
<translation id="860150890330522909">เลือกช่องทำเครื่องหมาย <ph name="NAME"/> แล้ว</translation>
<translation id="5080758118274074384">ดับเบิลคลิกแล้ว</translation>
<translation id="6281876499889881039">เอลิเมนต์ที่คล้ายกันถัดไป</translation>
<translation id="8767968232364267681">ส่วนหัวระดับ 4 ถัดไป</translation>
<translation id="5042770794184672516">เพิ่มความดังเสียงพูด</translation>
<translation id="3865806312596179194">รายการเมนู</translation>
<translation id="3149472044574196936">บรรทัดถัดไป</translation>
<translation id="5866042630553435010">เลือกบางส่วน</translation>
<translation id="5788275253279308023">แท็บหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตน <ph name="TITLE"/></translation>
<translation id="6348657800373377022">ช่องตัวเลือกรวม</translation>
<translation id="4993152509206108683">ระดับ <ph name="PERCENT"/> เปอร์เซ็นต์</translation>
<translation id="7977172834206796170">หัวแถว</translation>
<translation id="2589102159832527089">หน้าเว็บนี้มีข้อความที่ดึงออกมาจากไฟล์ PDF โดยอัตโนมัติ &lt;b&gt;<ph name="FILENAME"/>&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;<ph name="URL"/>&quot;&gt;คลิกที่นี่เพื่อดูต้นฉบับ&lt;/a&gt;</translation>
<translation id="1229276918471378188">การข้ามก่อนหน้า</translation>
<translation id="7167657087543110">พูดอักขระ</translation>
<translation id="6364795331201459219">h6</translation>
<translation id="1156132699680778945">1 ลิงก์</translation>
<translation id="3629895152177651589">ส่วนหัว</translation>
<translation id="5876817486144482042">ลดความดังเสียงพูด</translation>
<translation id="5608798115546226984">การเติมข้อความอัตโนมัติแบบในบรรทัด</translation>
<translation id="5963413905009737549">ส่วน</translation>
<translation id="3172700825913348768">{COUNT,plural, =1{ช่องว่าง}other{# ช่องว่าง}}</translation>
<translation id="3060756054951570867">เปิดเมนู <ph name="TITLE"/> แล้ว</translation>
<translation id="4289540628985791613">ภาพรวม</translation>
<translation id="3390225400784126843">เอลิเมนต์ที่ต่างกันถัดไป</translation>
<translation id="8243301950212385207">ปุ่มป๊อปอัป</translation>
<translation id="5728409797179002635">ไม่พบตาราง</translation>
<translation id="1065552602950927991">อินพุตไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="3457000393508828486">กดบางส่วน</translation>
<translation id="8250747429649335361">หลายบรรทัด</translation>
<translation id="8378855320830505539">ภูมิภาค</translation>
<translation id="4482330759234983253">ตารางก่อนหน้า</translation>
<translation id="4591507479202817876">, เลือกไว้</translation>
<translation id="4953585991029886728">แก้ไขข้อความ</translation>
<translation id="2999559350546931576">ลดระดับเสียง</translation>
<translation id="5601172225407283979">ดำเนินการการทำงานเริ่มต้น</translation>
<translation id="3155083529632865074">ไม่มีปุ่มก่อนหน้า</translation>
<translation id="4496511432987378715">การแก้ไข url</translation>
<translation id="4973762002207131920">สลับเป็น <ph name="KEY"/> แล้ว</translation>
<translation id="8548973727659841685">อักขระ</translation>
<translation id="3078740164268491126">ตาราง</translation>
<translation id="4243624244759495699"><ph name="LOCALE"/> ระดับ <ph name="GRADE"/></translation>
<translation id="2999945368667127852">ไม่มีวิดเจ็ตสื่อถัดไป</translation>
<translation id="5110983769041734144">ไม่มีช่องฟอร์มก่อนหน้า</translation>
<translation id="1251750620252348585">ส่วนหัวระดับ 6 ถัดไป</translation>
<translation id="84575901236241018">มีรหัสการเข้าถึง <ph name="KEY"/></translation>
<translation id="7096001299300236431">สื่อก่อนหน้า</translation>
<translation id="6468049171101508116">ปุ่มถัดไป</translation>
<translation id="6637586476836377253">บันทึก</translation>
<translation id="2422937916923936891">ช่องทำเครื่องหมายรายการเมนู</translation>
<translation id="1253649724327290597">ส่วน</translation>
<translation id="3223701887221307104">แท็บ <ph name="NAME"/></translation>
<translation id="8896347895970027998">สลับระหว่างการเปิด/ปิดใช้งาน ChromeVox</translation>
<translation id="6911965441508464308">ไม่มีเซลล์ด้านบน</translation>
<translation id="4271220233568730077">คณิตศาสตร์ถัดไป</translation>
<translation id="1092366490857960994">แก้ไขข้อความ, รายการตัวเลข</translation>
<translation id="7241683698754534149">เปิดคำอธิบายแบบยาวในแท็บใหม่</translation>
<translation id="1012173283529841972">รายการ</translation>
<translation id="3422338090358345848">เปิดการสำรวจแป้นพิมพ์</translation>
<translation id="461613135510474570">ประโยค</translation>
<translation id="174268867904053074">กราฟิกถัดไป</translation>
<translation id="320961988183078793">ป้อน <ph name="TYPE"/> แล้ว</translation>
<translation id="1722567105086139392">ลิงก์</translation>
<translation id="5486947920110100234">ไม่มีจุดสำหรับข้ามถัดไป</translation>
<translation id="6324551002951139333">ตรวจพบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์</translation>
<translation id="4491109536499578614">รูปภาพ</translation>
<translation id="3299925995433437805">ไม่มีลิงก์ที่เคยเข้าชมถัดไป</translation>
<translation id="7318872822751139669">ใช้เมาส์เพื่อเปลี่ยนโฟกัส</translation>
<translation id="8033827949643255796">เลือกแล้ว</translation>
<translation id="5937336320314038555">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายเท่ากับ}other{# เครื่องหมายเท่ากับ}}</translation>
<translation id="7674576868851035240">ลิงก์ถัดไป</translation>
<translation id="3109724472072898302">ยุบแล้ว</translation>
<translation id="6491972999578897419">เปลี่ยนเสียงปัจจุบันด้วยการเลือกจากรายการตัวเลือกด้านล่างนี้</translation>
<translation id="1031961866430398710">จากนั้น</translation>
<translation id="4367650418938037324">Leaf ML คณิตศาสตร์</translation>
<translation id="2637227747952042642">คณิตศาสตร์</translation>
<translation id="5111640677200759579">ส่วนหัวของคอลัมน์</translation>
<translation id="8276439074553447000">ข้ามไปยังรายการที่สามารถโฟกัสก่อนหน้า</translation>
<translation id="517143700877085897">, ไม่ได้เลือกไว้</translation>
<translation id="1787176709638001873">ข้อความแก้ไขรหัสผ่าน</translation>
<translation id="8345569862449483843">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายปอนด์}other{# เครื่องหมายปอนด์}}</translation>
<translation id="27527859628328957">ข้ามไปยังรายการที่สามารถโฟกัสถัดไป</translation>
<translation id="3801735343383419236">รายการเติมข้อความอัตโนมัติ</translation>
<translation id="8495299422362148635">กลุ่มปุ่มเลือก</translation>
<translation id="4042843249978639960">ไม่มีส่วนหัวระดับ 2 ถัดไป</translation>
<translation id="6368143427468974988">ส่วนหัวก่อนหน้า</translation>
<translation id="858513932009919906">รายการแบบเติมข้อความอัตโนมัติ</translation>
<translation id="9061915073547935367">สลับวิดเจ็ตการค้นหา</translation>
<translation id="7005146664810010831">ไม่พบ URL</translation>
<translation id="3659787053479271466">การแจ้งเตือน</translation>
<translation id="4668929960204016307">,</translation>
<translation id="7217912842225915592">+<ph name="NUM"/></translation>
<translation id="1865601187525349519">สิ้นสุดข้อความ</translation>
<translation id="7524657397100003338">การแก้ไขข้อความ</translation>
<translation id="900114243503212879">ไฟล์</translation>
<translation id="8561322612995434619">มีป๊อปอัป</translation>
<translation id="8344569602005188545">ชั่วโมง</translation>
<translation id="5291783959063340370">ออบเจ็กต์</translation>
<translation id="296951647852255825">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายแท็บ}other{# เครื่องหมายแท็บ}}</translation>
<translation id="6142308968191113180">ส่วนหัวระดับ 4</translation>
<translation id="6793101435925451627">กล่องรายการ</translation>
<translation id="762020119231868829">หยุดชั่วคราววิดเจ็ตสื่อที่กำลังเล่นอยู่ทั้งหมด</translation>
<translation id="8653646212587894517">แสดงรายการลิงก์</translation>
<translation id="5184944171021383281">ไม่มีช่องฟอร์มถัดไป</translation>
<translation id="962913030769097253">ส่วนหัวระดับ 1 ถัดไป</translation>
<translation id="3616113530831147358">เสียง</translation>
<translation id="3406283310380167331">แสดงรายการฟอร์ม</translation>
<translation id="225732394367814946">เพิ่มอัตราการพูด</translation>
<translation id="3093176084511590672">จุดสังเกตถัดไป</translation>
<translation id="5402367795255837559">เบรลล์</translation>
<translation id="1452236308086741652">ช่องข้อความรหัสผ่าน <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="3307886118343381874">ไปที่ด้านล่างของตาราง</translation>
<translation id="4970377555447282413">แสดงเนื้อหาหน้าเว็บในมุมมองแบบขยาย</translation>
<translation id="725969808843520477">ปุ่มตัวเลือกถัดไป</translation>
<translation id="1591820073541694815">เซลล์ตาราง</translation>
<translation id="4759716709594980008">สำรวจแป้นพิมพ์ของ ChromeOS</translation>
<translation id="4562381607973973258">ส่วนหัว</translation>
<translation id="4547556996012970016">ส่วนหัวระดับ 5 ถัดไป</translation>
<translation id="817440585505441544">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายขีดล่าง}other{# เครื่องหมายขีดล่าง}}</translation>
<translation id="4173994908659439270">ไม่มีช่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้ถัดไป</translation>
<translation id="8851136666856101339">หลัก</translation>
<translation id="3047143736589213134">รูปแบบแป้นแบบทดลอง</translation>
<translation id="7092462843507657677">แถบความคืบหน้า</translation>
<translation id="6310225768500788713">แถบเครื่องมือ</translation>
<translation id="7810781339813764006">กลุ่มถัดไป</translation>
<translation id="3571705006514608112">แถบเลื่อน</translation>
<translation id="5507663321906818013">แก้ไขข้อบกพร่องในการเปรียบเทียบ</translation>
<translation id="1618597272655350600">แจ้งคำอธิบายแบบเต็มของตำแหน่งปัจจุบัน</translation>
<translation id="622484624075952240">ลง</translation>
<translation id="4215733775853809057">แถบเลื่อนถัดไป</translation>
<translation id="2286123489745204941">แถบเมนู</translation>
<translation id="1692077714702418899">บรรทัดแบบโครงสร้าง</translation>
<translation id="1559739829547075274">นำทางกลับหลัง</translation>
<translation id="4827410568042294688">ไม่ได้เลือก</translation>
<translation id="4271521365602459209">ไม่มีผลการค้นหาเพิ่มเติม</translation>
<translation id="1727922061822531406">จัดกลุ่มส่วนประกอบส่วนหัว</translation>
<translation id="7273174640290488576">ว่าง</translation>
<translation id="5382299583965267720">ไม่มีส่วนหัวระดับ 1 ถัดไป</translation>
<translation id="2318372665160196757">หลัก</translation>
<translation id="2899328121302785497">{COUNT,plural, =1{วงเล็บปีกกาซ้าย}other{# วงเล็บปีกกาซ้าย}}</translation>
<translation id="5411891038905756502">ไม่มีจุดสำหรับข้ามก่อนหน้า</translation>
<translation id="7356165926712028380">เปลี่ยนเป็นเบรลล์แบบ 8 จุด</translation>
<translation id="5500932716852106146">ไม่มีช่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้ก่อนหน้า</translation>
<translation id="532371086589123547">ช่องข้อความ <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="501473567976723023">มกราคม</translation>
<translation id="2723001399770238859">เสียง</translation>
<translation id="6901540140423170855">วันที่</translation>
<translation id="7663318257180412551">ส่วนหัวระดับ 2</translation>
<translation id="5368000168321181111">Earcons ปิด</translation>
<translation id="3303384412438961941">กดปุ่มใดๆ เพื่อเรียนรู้ชื่อของปุ่มนั้น Ctrl+W จะปิดการสำรวจแป้นพิมพ์</translation>
<translation id="3104705064753753826">ข้อความแจ้งเตือน</translation>
<translation id="8026473109540774421">+เมนูย่อย</translation>
<translation id="4736221692378411923">สิงหาคม</translation>
<translation id="6587021927234520429">ไม่มีส่วนหัวระดับ 4 ถัดไป</translation>
<translation id="7010712454773919705">คีย์ตัวปรับแต่ง ChromeVox</translation>
<translation id="5304943142864553931">แท็บ <ph name="TITLE"/></translation>
<translation id="6259464875943891919">ออกจาก <ph name="TYPE"/> แล้ว</translation>
<translation id="1339428534620983148">คอลัมน์ตารางก่อนหน้า</translation>
<translation id="6508059270146105198">เลื่อนการแสดงผลเบรลล์ไปที่ด้านล่างของหน้า</translation>
<translation id="1727806147743597030">ส่วนท้าย</translation>
<translation id="1483063550735695469">ผัง</translation>
<translation id="2998131015536248178">อักขระก่อนหน้า</translation>
<translation id="1639634871799530612">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายมากกว่า}other{# เครื่องหมายมากกว่า}}</translation>
<translation id="481165870889056555">แจ้งชื่อของหน้าเว็บปัจจุบัน</translation>
<translation id="3012414509011670858">ไม่มีส่วนก่อนหน้า</translation>
<translation id="7285387653379749618">ตาราง</translation>
<translation id="9192904702577636854">ตัวอักษรวิ่ง</translation>
<translation id="5546092960038624944">ไม่มีส่วนหัวระดับ 5 ก่อนหน้า</translation>
<translation id="8943175951035496220">ไม่มีเซลล์ทางด้านขวา</translation>
<translation id="4997475792277222884">ไม่มีรายการถัดไปที่ไม่ใช่ลิงก์</translation>
<translation id="49787999531187221">ChromeVox ปิดใช้งานอยู่ในตอนนี้</translation>
<translation id="3492609944033322585">{COUNT,plural, =1{วงเล็บขวา}other{# วงเล็บขวา}}</translation>
<translation id="8735450637152821465">เริ่มการเลือก</translation>
<translation id="1674262202423278359">การนำทางของ ChromeVox</translation>
<translation id="8650576015643545550">ไม่มีรายการก่อนหน้า</translation>
<translation id="549602578321198708">คำ</translation>
<translation id="7037042857287298941">รายการก่อนหน้า</translation>
<translation id="3687295507293856493">เดาส่วนหัวของคอลัมน์ของเซลล์ปัจจุบัน</translation>
<translation id="6307969636681130414">กดแล้ว</translation>
<translation id="5956928062748260866">ช่องโต้ตอบ</translation>
<translation id="1546370775711804143">แถบเลื่อน</translation>
<translation id="4253168017788158739">หมายเหตุ</translation>
<translation id="4877261390094455813">ป้อนคำค้นหา</translation>
<translation id="2749275490991666823">เลือกแล้ว</translation>
<translation id="7659376057562985921">ช่องข้อความ <ph name="NAME"/> <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="9043969572162476692"><ph name="NUM"/>%</translation>
<translation id="4763296182459741068">ข้ามไปด้านล่าง</translation>
<translation id="1319608975892113573">ไม่มีข้อความที่ยกมาก่อนหน้า</translation>
<translation id="9212322457209634662">ไม่มีส่วนถัดไป</translation>
<translation id="2155457205053847599">เปลี่ยนตารางเบรลล์แบบ 6 จุดปัจจุบันโดยเลือกหนึ่งตัวเลือกจากรายการด้านล่าง</translation>
<translation id="3037392361165431467">{COUNT,plural, =1{อะโพสโทรฟี}other{# อะโพสโทรฟี}}</translation>
<translation id="4006140876663370126">รูปภาพ</translation>
<translation id="8914429597676860578">เติมข้อความอัตโนมัติ</translation>
<translation id="1539527321543337398">พื้นที่ข้อความ</translation>
<translation id="5310788376443009632">ลบออกแล้ว:</translation>
<translation id="1905379170753160525">แสดงรายการส่วนหัว</translation>
<translation id="5748623122140342504">ส่วนหัวระดับ 5 ก่อนหน้า</translation>
<translation id="7434509671034404296">นักพัฒนา</translation>
<translation id="7332592614823088566">แถว <ph name="ROWINDEX"/> จาก <ph name="ROWTOTAL"/>, คอลัมน์ <ph name="COLINDEX"/> จาก <ph name="COLTOTAL"/></translation>
<translation id="794091007957014205">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมาย at}other{# เครื่องหมาย at}}</translation>
<translation id="1107942983112791593">ตัวอักษรวิ่ง</translation>
<translation id="1383876407941801731">ค้นหา</translation>
<translation id="9065283790526219006">+ป๊อปอัป</translation>
<translation id="5203930734796605961"><ph name="KEY"/> ถูกกำหนดให้กับคำสั่งแล้ว</translation>
<translation id="3486232535569802404"><ph name="V1"/> ถึง <ph name="V2"/></translation>
<translation id="6833103209700200188">ส่วนท้าย</translation>
<translation id="7095834689119144465">แก้ไขข้อความตัวเลขเท่านั้น</translation>
<translation id="5320727453979144100">เปิดใช้งานโหมดติดหนึบแล้ว</translation>
<translation id="1594072653727561613">เมนู</translation>
<translation id="5806206155699461681">เพิ่มประสิทธิภาพไซต์เฉพาะ (เช่น Google Search)</translation>
<translation id="8035962149453661158">สูงสุด: <ph name="X"/></translation>
<translation id="5700650669149824506">ไม่มีส่วนหัวระดับ 4 ก่อนหน้า</translation>
<translation id="7425395583360211003">บรรทัดใหม่ตำแหน่งแรก</translation>
<translation id="1385214448885562192">กด Enter เพื่อยอมรับหรือ ESC เพื่อยกเลิก กดลงเพื่อไปยังรายการถัดไป และกดขึ้นเพื่อไปยังรายการก่อนหน้า</translation>
<translation id="1990932729021763163">ส่วนหัวของแถว:</translation>
<translation id="7609363189280667021">สลับคำบรรยายอักษรเบรลล์แล้ว</translation>
<translation id="2417569100218200841">ข้อมูลเนื้อหา</translation>
<translation id="6169420925157477918">ภาพมีคำอธิบายยาว</translation>
<translation id="5485036206801896268">ไม่มีกราฟิกก่อนหน้า</translation>
<translation id="4532633738839459153">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายทับ}other{# เครื่องหมายทับ}}</translation>
<translation id="4099274309791143834">มีเมนูย่อย</translation>
<translation id="1346748346194534595">ขวา</translation>
<translation id="6659594942844771486">แท็บ</translation>
<translation id="2777845298774924149">ออกแล้ว</translation>
<translation id="3389259863310851658">ช่องฟอร์มก่อนหน้า</translation>
<translation id="1321576897702511272">ซ่อนความช่วยเหลือของ ChromeVox</translation>
<translation id="6428571757207078831">เลือกได้หลายรายการ</translation>
<translation id="867187640362843212">ส่วนหัวระดับ 5</translation>
<translation id="2639750663247012216">คีย์ตัวปรับแต่ง ChromeVox</translation>
<translation id="7419614040512404830">ช่องรายการ</translation>
<translation id="6897341342232909480">เลื่อนไปทางซ้าย</translation>
<translation id="2894654529758326923">ข้อมูล</translation>
<translation id="4476183483923481720">บรรทัดใหม่</translation>
<translation id="3163593631834463955">ส่วนหัวของคอลัมน์ว่างเปล่า</translation>
<translation id="1653266918374749391">ส่วนหัวระดับ 3 ก่อนหน้า</translation>
<translation id="3493915602752813531">ไม่มีการเชื่อมโยงถัดไป</translation>
<translation id="5919442531159595654">คัดลอก</translation>
<translation id="3712520970944678024">การควบคุมการพูด</translation>
<translation id="3392045790598181549">รายการเมนู <ph name="NAME"/></translation>
<translation id="5851548754964597211">รายการแท็บ</translation>
<translation id="5054047268577924192">รายการก่อนหน้า</translation>
<translation id="8631359288236106450">เลือก <ph name="COUNT"/> รายการ</translation>
<translation id="7625690649919402823">ตารางถัดไป</translation>
<translation id="8009786657110126785">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายอัญประกาศ}other{# เครื่องหมายอัญประกาศ}}</translation>
<translation id="8584721346566392021">h5</translation>
<translation id="3473644018603298796">เลือก <ph name="COUNT"/></translation>
<translation id="6254901459154107917">พื้นที่ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ถัดไป</translation>
<translation id="1467432559032391204">ซ้าย</translation>
<translation id="7439060726180460871">ไดเรกทอรี</translation>
<translation id="2344193891939537199">การควบคุมวันที่และเวลา</translation>
<translation id="8743786158317878347">ป้อนเนื้อหาที่มีโครงสร้าง เช่น ตาราง</translation>
<translation id="2002895034995108595">รีเซ็ตรูปแบบแป้นปัจจุบัน</translation>
<translation id="4081085052247739398">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายตัวหนอน}other{# เครื่องหมายตัวหนอน}}</translation>
<translation id="5819072574982403430">รายการแบบต้นไม้</translation>
<translation id="6459511626086141404">รูปแบบแป้นแบบราบ</translation>
<translation id="207477615537953741">ปิดความหมาย</translation>
<translation id="2045490512405922022">ไม่ได้เลือก</translation>
<translation id="2972078295414139404">ไม่มีลิงก์ที่เคยเข้าชมก่อนหน้า</translation>
<translation id="7492049978501397201">ข้อความที่ป้อน</translation>
<translation id="6186305613600865047">ไปที่ส่วนล่างสุดของหน้าเว็บ</translation>
<translation id="2740779364947153571">ฟอร์ม</translation>
<translation id="8066678206530322333">แบนเนอร์</translation>
<translation id="3462439746547587373">ปุ่ม <ph name="NAME"/></translation>
<translation id="4826415162591436065">นำทางไปข้างหน้า</translation>
<translation id="6037602951055904232">เลื่อนไปข้างหน้า</translation>
<translation id="8153880621934657047">ไม่ได้อยู่ในตาราง</translation>
<translation id="586107974846551167">ค้นหาการแก้ไขข้อความ</translation>
<translation id="5887397643266327462">เปิดใช้คำบรรยายอักษรเบรลล์แล้ว</translation>
<translation id="6536864053412760904">โทเค็น ML คณิตศาสตร์</translation>
<translation id="3816633764618089385">สื่อถัดไป</translation>
<translation id="3322936298410871309">ส่วนหัวระดับ 1 ก่อนหน้า</translation>
<translation id="8110647606445335195">ไม่มีจุดสังเกต ARIA</translation>
<translation id="671916444866103745">ไม่มีจุดสังเกต ARIA ถัดไป</translation>
<translation id="8900148057318340779">คีย์ส่วนหน้า</translation>
<translation id="6006064078185310784">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายแบ็คสแลช}other{# เครื่องหมายแบ็คสแลช}}</translation>
<translation id="3078345202707391975">ส่วนหัวระดับถัดไป 2</translation>
<translation id="9160096769946561184">ไปที่ด้านล่างของคอลัมน์ปัจจุบัน</translation>
<translation id="7031651751836475482">รายการ</translation>
<translation id="2706462751667573066">ขึ้น</translation>
<translation id="5005670136041063723">ไม่มีเอลิเมนต์ที่คล้ายกันเพิ่มเติม</translation>
<translation id="2849332794118375855">ไม่มีช่องทำเครื่องหมายถัดไป</translation>
<translation id="7805768142964895445">สถานะ</translation>
<translation id="6615602925644411249">ค้นหาในหน้าเว็บ</translation>
<translation id="9178973770513562274">ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเรียกดู หรือพิมพ์เพื่อค้นหา</translation>
<translation id="2593964970061769085">หน้านี้มีการแจ้งเตือน <ph name="NUM"/> รายการ</translation>
<translation id="712735679809149106">พูดคำ</translation>
<translation id="5041394372352067729">เลื่อนการแสดงผลเบรลล์ไปที่ด้านบนของหน้า</translation>
<translation id="5955304353782037793">แอป</translation>
<translation id="404803211695627272"><ph name="V1"/>-<ph name="V2"/></translation>
<translation id="7895896691902835279">ลิงก์ที่ไม่รู้จัก</translation>
<translation id="9128414153595658330">ข้อความ</translation>
<translation id="7248671827512403053">แอปพลิเคชัน</translation>
<translation id="1106741348836243114">เปิดหรือปิดเสียงความคิดเห็น (earcons)</translation>
<translation id="4116415223832267137">การแจ้งเตือน</translation>
<translation id="5183440668879371625">เบรลล์บรรทัดก่อนหน้า</translation>
<translation id="6290434000785343030">ไม่มีช่องตัวเลือกรวมถัดไป</translation>
<translation id="5869546221129391014">ตาราง</translation>
<translation id="4176463684765177261">ปิดการใช้งานแล้ว</translation>
<translation id="6550720799683018100">เปลี่ยนรูปแบบแป้นปัจจุบันด้วยการเลือกจากรายการตัวเลือกด้านล่างนี้</translation>
<translation id="973955474346881951">เปิด/ปิดโหมดติดหนึบ</translation>
<translation id="9089864840575085222">พูดรอบการพิมพ์</translation>
<translation id="2732718972699418926">AM</translation>
<translation id="6000417740266304866">เปลี่ยนตารางเบรลล์แบบ 8 จุดปัจจุบันโดยเลือกหนึ่งตัวเลือกจากรายการด้านล่าง</translation>
<translation id="4147126331795725888">ไม่มีการควบคุมถัดไป</translation>
<translation id="136718599399906424">แถวตารางถัดไป</translation>
<translation id="536031132345979795">ข้ามไปทางด้านหลังในระหว่างการอ่านอย่างต่อเนื่อง</translation>
<translation id="5263344797180442561">h2</translation>
<translation id="5502713021410870035">กันยายน</translation>
<translation id="1342835525016946179">บทความ</translation>
<translation id="820417203470636242">เซลล์ว่างเปล่า</translation>
<translation id="7693840228159394336">ปุ่มตัวเลือกก่อนหน้า</translation>
<translation id="844681116543532394">ไม่มีช่องทำเครื่องหมายก่อนหน้า</translation>
<translation id="3030432017085518523">ปุ่มตัวเลือกรายการเมนู</translation>
<translation id="4372705107434148843">หยุดการพูด</translation>
<translation id="2100350898815792233">เครื่องหมายวรรคตอนทั้งหมด</translation>
<translation id="7226216518520804442">รายการ</translation>
<translation id="4206289001967551965">ภายในตาราง</translation>
<translation id="2741752960355656182">ค้นหา</translation>
<translation id="1571643229714746283">ChromeVox พร้อมใช้งาน</translation>
<translation id="1964135212174907577">ออบเจ็กต์ถัดไป</translation>
<translation id="4255943572433203166">ใช้ตัวเลือกด้านล่างในการกำหนดค่า ChromeVox การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลทันที</translation>
<translation id="9173115498289768110">ความดัง <ph name="PERCENT"/> เปอร์เซ็นต์</translation>
<translation id="8723726026961763755">อัปเดตระบบแล้ว ขอแนะนำให้รีสตาร์ท</translation>
<translation id="8278417001922463147">ไม่มีบทความก่อนหน้า</translation>
<translation id="7491962110804786152">แท็บ</translation>
<translation id="8049189770492311300">ตัวจับเวลา</translation>
<translation id="2704429362613743330">{COUNT,plural, =1{วงเล็บเปิด}other{# วงเล็บเปิด}}</translation>
<translation id="6786800275320335305">บทความ</translation>
<translation id="7336596009609913925">มีป๊อปอัป</translation>
<translation id="4554899522007042510">ความสว่าง <ph name="BRIGHTNESS"/> เปอร์เซ็นต์</translation>
<translation id="4107807507418787238">ไม่มีเซลล์ด้านล่าง</translation>
<translation id="9077213568694924680">ลบออกจากการเลือกแล้ว</translation>
<translation id="1025074108959230262">ปิดโหมดติดหนึบแล้ว</translation>
<translation id="3599054940393788245">ไม่ได้อยู่ในคณิตศาสตร์</translation>
<translation id="739763518212184081">บรรทัดก่อนหน้า</translation>
<translation id="78826985582142166">แถบเลื่อน</translation>
<translation id="81960742267269908">ตัด</translation>
<translation id="2149594028072271924">x</translation>
<translation id="2911433807131383493">เปิดบทแนะนำ ChromeVox</translation>
<translation id="6444046323172968959">ช่องโต้ตอบการแจ้งเตือน</translation>
<translation id="8931936695772494138">ส่วนหัวว่างเปล่า</translation>
<translation id="6697092096875747123">ช่องตัวเลือกรวมก่อนหน้า</translation>
<translation id="8428603554127842284">ระดับ <ph name="DEPTH"/></translation>
<translation id="911476240645808512">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์}other{# เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์}}</translation>
<translation id="4850023505158945298">เอลิเมนต์ที่คล้ายกันก่อนหน้า</translation>
<translation id="489907760999452556">ลิงก์ภายใน</translation>
<translation id="72393384879519786">ส่วนหัว</translation>
<translation id="1120743664840974483">{&quot;a&quot;: &quot;อัลฟ่า&quot;, &quot;b&quot;: &quot;บราโว่&quot;, &quot;c&quot;: &quot;ชาร์ลี&quot;, &quot;d&quot;: &quot;เดลต้า&quot;, &quot;e&quot;: &quot;เอคโค่&quot;, &quot;f&quot;: &quot;ฟอกซ์ทรอต&quot;, &quot;g&quot;: &quot;กอล์ฟ&quot;, &quot;h&quot;: &quot;โฮเท็ล&quot;, &quot;i&quot;: &quot;อินเดีย&quot;, &quot;j&quot;: &quot;จูเลียต&quot;,&quot;k&quot;: &quot;กิโล&quot;, &quot;l&quot;: &quot;ลิมา&quot;, &quot;m&quot;: &quot;ไมค์&quot;, &quot;n&quot;: &quot;โนเวมเบอร์&quot;, &quot;o&quot;: &quot;ออสการ์&quot;,&quot;p&quot;: &quot;ปาป้า&quot;, &quot;q&quot;: &quot;ควิเบค&quot;, &quot;r&quot;: &quot;โรมิโอ&quot;, &quot;s&quot;: &quot;เซียร์ร่า&quot;, &quot;t&quot;: &quot;แทงโก้&quot;, &quot;u&quot;: &quot;ยูนิฟอร์ม&quot;, &quot;v&quot;: &quot;วิคเตอร์&quot;, &quot;w&quot;: &quot;วิสกี้&quot;,&quot;x&quot;: &quot;เอ็กซเรย์&quot;, &quot;y&quot;: &quot;แยงกี้&quot;, &quot;z&quot;: &quot;ซูลู&quot;}</translation>
<translation id="5709192780268610569">ไม่มีคำอธิบายแบบยาว</translation>
<translation id="1157843803349774103">ช่องตัวเลือกรวม <ph name="NAME"/> <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="3819376190738087562">ไม่มีการข้าม</translation>
<translation id="1334095593597963605">พูดอักขระและคำ</translation>
<translation id="6910211073230771657">ลบแล้ว</translation>
<translation id="3762198587642264450">ไปที่ด้านล่างของแถวปัจจุบัน</translation>
<translation id="4997282455736854877">ปุ่มตัวเลือก <ph name="NAME"/> ที่เลือกไว้</translation>
<translation id="5750633686117194034">ไม่มีการกดคีย์ตัวปรับแต่ง โปรดกดคีย์ตัวปรับแต่งอย่างน้อยหนึ่งคีย์ค้างไว้ ยกนิ้วขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นและคุณจะได้ยินเสียงการตั้งคีย์ แตะเพื่อออก</translation>
<translation id="4986606102545753256">หน้าต่าง <ph name="NAME"/></translation>
<translation id="5374320867641260420">ไม่มีปุ่มถัดไป</translation>
<translation id="7641134354185483015">ไม่มีส่วนหัวระดับ 3 ก่อนหน้า</translation>
<translation id="2964026537669811554">กลุ่มของส่วนหัว</translation>
<translation id="3810838688059735925">วิดีโอ</translation>
<translation id="4982773647088557172">ช่องรายการ <ph name="NAME"/> <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="2864481629947106776">ลิงก์ก่อนหน้านี้</translation>
<translation id="2751010054435611913">การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์#</translation>
<translation id="7609342235116740824">แจ้ง URL ของหน้าเว็บปัจจุบัน</translation>
<translation id="5102981729317424850">แถบเครื่องมือ</translation>
<translation id="1810107444790159527">ช่องรายการ</translation>
<translation id="948171205378458592">ลดความเร็วการพูด</translation>
<translation id="4842108708071771135">ไม่มีข้อความที่ยกมาถัดไป</translation>
<translation id="3286390186030710347">แถบเลื่อน</translation>
<translation id="7041173719775863268">สิ้นสุดการเลือก</translation>
<translation id="7322388933135261569">กุมภาพันธ์</translation>
<translation id="5136967254288895616">ไม่มีลิงก์ก่อนหน้า</translation>
<translation id="8442065404865098450">แก้ไขอีเมล</translation>
<translation id="248982282205370495">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายดอกจัน}other{# เครื่องหมายดอกจัน}}</translation>
<translation id="3323447499041942178">ช่องข้อความ</translation>
<translation id="2099611462826130688">ตัวแบ่ง</translation>
<translation id="8283603667300770666">ช่องฟอร์มถัดไป</translation>
<translation id="1082209053475788238">ไม่มีส่วนหัวระดับ 6 ก่อนหน้า</translation>
<translation id="4300318234632215983">แจ้ง URL ของลิงก์</translation>
<translation id="4043348641337972076">ไม่มีจุดสังเกต ARIA ก่อนหน้า</translation>
<translation id="1157782847298808853">ความช่วยเหลือเกี่ยวกับแป้นพิมพ์</translation>
<translation id="9040132695316389094">ส่วนหัวระดับ 1</translation>
<translation id="8007540374018858731">h3</translation>
<translation id="5078661581131202757">การเลือกไฟล์</translation>
<translation id="9107530006868467849">ไม่มีวิดเจ็ตสื่อก่อนหน้า</translation>
<translation id="7927711904086083099">ไม่ได้เลือก</translation>
<translation id="4342180618051828363">{COUNT,plural, =1{จุด}=3{จุดไข่ปลา}other{# จุด}}</translation>
<translation id="1502086903961450562">กราฟิกก่อนหน้า</translation>
<translation id="1167230103353892028">รายการเมนู <ph name="NAME"/> ที่มีเมนูย่อย</translation>
<translation id="3374537878095184207">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายบวก}other{# เครื่องหมายบวก}}</translation>
<translation id="56637627897541303">พื้นที่ข้อความ</translation>
<translation id="2626530649491650971">คลิกได้</translation>
<translation id="552195134157544755">ปุ่มตัวเลือก</translation>
<translation id="6006050241733874051">ฟอร์ม</translation>
<translation id="3646890046000188562">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายแบ็กทิก}other{# เครื่องหมายแบ็กทิก}}</translation>
<translation id="7400575256015741911">ตรวจพบข้อผิดพลาดในการสะกด</translation>
<translation id="5449041777383955184">ปุ่มหมุน</translation>
<translation id="8065607967589909823">รายการที่เลือกคือ</translation>
<translation id="4615592953348396470">เพิกเฉยการกดแป้นครั้งถัดไป</translation>
<translation id="338583716107319301">ตัวแยก</translation>
<translation id="6787839852456839824">แป้นพิมพ์ลัด</translation>
<translation id="8179976553408161302">Enter</translation>
<translation id="2644542693584024604">สะกดผิด</translation>
<translation id="8747966237988593539">รายการที่มีลำดับ</translation>
<translation id="8796411681063377102">ส่วนหัวระดับ 3 ถัดไป</translation>
<translation id="3914173277599553213">จำเป็น</translation>
<translation id="4188530942454211480">ประโยคก่อนหน้า</translation>
<translation id="2538083754185551293">บทความ</translation>
<translation id="6414968628640960377">เอลิเมนต์ที่ต่างกันก่อนหน้า</translation>
<translation id="556042886152191864">ปุ่ม</translation>
<translation id="9082874451376019682">ไม่มีแถบเลื่อนก่อนหน้า</translation>
<translation id="5436105723448703439">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายน้อยกว่า}other{# เครื่องหมายน้อยกว่า}}</translation>
<translation id="8825828890761629845">แบนเนอร์</translation>
<translation id="5205493599117157272">รายการ <ph name="TYPE"/></translation>
<translation id="1954623340234317532">การควบคุมสัปดาห์ของปี</translation>
<translation id="8374154622594089836">เดือน</translation>
<translation id="5682113568322255809">จุดสังเกต</translation>
<translation id="1379549463831537271">แก้ไขหมายเลข#</translation>
<translation id="8313653172105209786">ไดเรกทอรี</translation>
<translation id="5518443085409638729">วางเคอร์เซอร์ระหว่างอักขระเมื่อต้องการแก้ไขข้อความ (เช่น Mac OS X)</translation>
<translation id="7575602168963543588">ข้อมูลเนื้อหา</translation>
<translation id="3962990492275676168">เริ่มอ่านจากตำแหน่งปัจจุบัน</translation>
<translation id="2007545860310005685">{COUNT,plural, =1{วงเล็บซ้าย}other{# วงเล็บซ้าย}}</translation>
<translation id="2800780099804980316">ไม่มีส่วนหัวระดับ 1 ก่อนหน้า</translation>
<translation id="8215202828671303819">เลือกหลายรายการ</translation>
<translation id="5655682562155942719">คำสั่งข้าม</translation>
<translation id="5637871198229500030">ไม่มีตารางก่อนหน้า</translation>
<translation id="6387719785439924554">ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง</translation>
<translation id="1611168825862729585">ส่วนหัวคอลัมน์:</translation>
<translation id="7289186959554153431">ส่วนหัวระดับ 3</translation>
<translation id="8503360654911991865">ลดความละเอียดในการนำทาง</translation>
<translation id="2471138580042810658">ส่วนหัวระดับ 6</translation>
<translation id="3159326412890226855">เคล็ดลับเครื่องมือ</translation>
<translation id="3311969765485641742">กด Alt+Shift+A เพื่อดูการแจ้งเตือน</translation>
<translation id="5050015258024679800">ส่วนหัวระดับ 4 ก่อนหน้า</translation>
<translation id="4979404613699303341">ปุ่มก่อนหน้า</translation>
<translation id="6714813999819678458">ส่วนหัวระดับ 2 ก่อนหน้า</translation>
<translation id="20601713649439366">ไม่มีสูตรคณิตศาสตร์ก่อนหน้า</translation>
<translation id="713824876195128146">ข้อความอ้างอิงถัดไป</translation>
<translation id="5583640892426849032">Backspace</translation>
<translation id="4562182871062042450">ลิงก์ไปยังการเชื่อมโยงภายใน</translation>
<translation id="7540083713905917247">แถบเลื่อน <ph name="NAME"/> <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="2188751878842439466">{COUNT,plural, =1{วงเล็บปิด}other{# วงเล็บปิด}}</translation>
<translation id="176811013242889940">ปุ่มตัวเลือกของรายการเมนู</translation>
<translation id="2932083475399492303">สลับประเภทบรรทัดระหว่างโครงสร้างหรือรูปแบบ</translation>
<translation id="9027462562263121875">ไม่มีตาราง</translation>
<translation id="1902396333223336119">เซลล์</translation>
<translation id="7819187121850078213">แท็บหน้าต่าง <ph name="TITLE"/></translation>
<translation id="2121067395472282800">รหัสการเข้าถึง: <ph name="KEY"/></translation>
<translation id="6193330012414963395">AM PM</translation>
<translation id="1177863135347784049">ที่กำหนดเอง</translation>
<translation id="1722716240000795234">ปุ่มตัวเลือก</translation>
<translation id="1613476421962910979">Earcons เปิด</translation>
<translation id="2089387485033699258">th</translation>
<translation id="2843837985843789981">กลุ่มก่อนหน้า</translation>
<translation id="1834891354138622109">คอลัมน์</translation>
<translation id="4647836961514597010">ตัวเลือกสี</translation>
<translation id="3497063866483065785">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายคำถาม}other{# เครื่องหมายคำถาม}}</translation>
<translation id="7161771961008409533">ปุ่มป๊อปอัป</translation>
<translation id="6735257939857578167">ที่มี <ph name="NUM"/> รายการ</translation>
<translation id="1023866615269196768">มีการขยาย</translation>
<translation id="7939428177581522200">เพิ่มไปยังรายการที่เลือกแล้ว</translation>
<translation id="5597933780944041114">ไม่มีส่วนหัวถัดไป</translation>
<translation id="7221740160534240920">บรรทัด</translation>
<translation id="5939518447894949180">ตั้งค่าใหม่</translation>
<translation id="1524531499102321782">เบรลล์บรรทัดถัดไป</translation>
<translation id="7374104575779636480">ออกจากตาราง</translation>
<translation id="7870596830398826354">ต้นไม้ ML คณิตศาสตร์</translation>
<translation id="3568702578574425662">ไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย <ph name="NAME"/></translation>
<translation id="7992766987062040279">ปุ่มตัวเลือก</translation>
<translation id="731576946540457939">ปิดใช้คำบรรยายอักษรเบรลล์แล้ว</translation>
<translation id="5684277895745049190">รายการ</translation>
<translation id="4529987814483543472">รูปแบบแป้นคลาสสิก</translation>
<translation id="8808582214901541005">มีนาคม</translation>
<translation id="2329324941084714723">แผงแท็บ</translation>
<translation id="9108370397979208512">คณิตศาสตร์</translation>
<translation id="842922884199979200">ไม่มีส่วนหัวระดับ 3 ถัดไป</translation>
<translation id="3086746722712840547">หมายเหตุ</translation>
<translation id="7269119382257320590">ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน</translation>
<translation id="2705875883745373140">ไม่ได้กด</translation>
<translation id="6601344353291556895">เปิดใช้งานคำอธิบายขนาดยาว</translation>
<translation id="6119955456199054975">สิ้นสุดเซลล์</translation>
<translation id="8538422257246433078">ส่วนเสริม</translation>
<translation id="8898516272131543774">พูดรอบเครื่องหมายวรรคตอน</translation>
<translation id="1876229593313240038">เอกสาร</translation>
<translation id="4826604887384865800">การข้ามถัดไป</translation>
<translation id="7408482676469142474">ตาราง</translation>
<translation id="5929640336274528640">&lt;</translation>
<translation id="5789643057113097023">.</translation>
<translation id="3665563998540286755">ช่องรายการ <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="7170733337935166589">ข้ามไปทางด้านหน้าในระหว่างการอ่านอย่างต่อเนื่อง</translation>
<translation id="513774504516943387">ลิงก์</translation>
<translation id="4693675773662933727">จุดสังเกตก่อนหน้า</translation>
<translation id="2267945578749931355">อักขระถัดไป</translation>
<translation id="930275611743429116">เริ่มต้นหรือสิ้นสุดการเลือก</translation>
<translation id="2582407057977008361">ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง</translation>
<translation id="5683155931978483559">ช่องทำเครื่องหมายก่อนหน้า</translation>
<translation id="6411426777058107714">ไม่มีปุ่มตัวเลือกก่อนหน้า</translation>
<translation id="6964088412282673743">ไม่มีการควบคุมก่อนหน้า</translation>
<translation id="1439316808600711881">ภูมิภาค</translation>
<translation id="4202186506458631436">เลื่อนไปทางขวา</translation>
<translation id="113582498867142724">คอลเล็กชัน <ph name="TAG"/> ที่มี <ph name="NUM"/> รายการ</translation>
<translation id="2549392850788122959">รีเซ็ต <ph name="KEY"/> แล้ว</translation>
<translation id="4696413482802371445">ไม่มีส่วนหัวระดับ 5 ถัดไป</translation>
<translation id="2199994615414171367">คณิตศาสตร์ก่อนหน้า</translation>
<translation id="6736510033526053669">สร้างแท็บแล้ว</translation>
<translation id="2667291555398229137">คลิกรายการใต้คีย์การกำหนดเส้นทาง</translation>
<translation id="4161663686871496107">การตอบสนองด้วยเสียงของ ChromeVox พร้อมใช้งาน</translation>
<translation id="1767971298383044434">หัวคอลัมน์</translation>
<translation id="4054936709456751127">สถานะ</translation>
<translation id="3120161548076541002">ต้องระบุ</translation>
<translation id="2450814015951372393">ช่องทำเครื่องหมาย</translation>
<translation id="7805247615045262757">การนำทางที่เป็นค่าเริ่มต้น</translation>
<translation id="8455868257606149352">สูงสุด <ph name="X"/></translation>
<translation id="8759334257841767240">ไม่มีลิงก์ถัดไป</translation>
<translation id="3911219083506081781">แผงแท็บ</translation>
<translation id="4287520460805643128">ไม่มีบทความถัดไป</translation>
<translation id="5850707923114094062">เลื่อนย้อนกลับ</translation>
<translation id="1828385960365606039">พฤษภาคม</translation>
<translation id="1220638714822268202">ช่อง</translation>
<translation id="5098541983634824365">ออกจากตาราง</translation>
<translation id="2841013758207633010">เวลา</translation>
<translation id="7596919493010894443">ล้างการเลือกแล้ว</translation>
<translation id="7362871137496673139">ไม่มีส่วนหัวระดับ 2 ก่อนหน้า</translation>
<translation id="571866080859340309">การสำรวจกลุ่ม</translation>
<translation id="4983588134362688868">ข้ามไปที่ส่วนบนสุดของหน้าเว็บ</translation>
<translation id="16777221443363124">แถบเมนู</translation>
<translation id="1167523994081052608">!</translation>
<translation id="5189244881767082992">บรรทัด</translation>
<translation id="4038349100599457191">การควบคุมเดือน</translation>
<translation id="385383972552776628">เปิดหน้าตัวเลือก</translation>
<translation id="2091933974477985526">พื้นที่ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ก่อนหน้า</translation>
<translation id="4740661827607246557">คำสั่งช่วยเหลือ</translation>
<translation id="6996566555547746822">ช่องตัวเลือกรวมถัดไป</translation>
<translation id="257674075312929031">กลุ่ม</translation>
<translation id="3655855170848725876">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายดอลลาร์}other{# เครื่องหมายดอลลาร์}}</translation>
<translation id="8587549812518406253">รายการถัดไป</translation>
<translation id="8199231515320852133">แจ้งส่วนหัวของเซลล์ปัจจุบัน</translation>
<translation id="520883772648104506">ไม่มีปุ่มตัวเลือกถัดไป</translation>
<translation id="6236061028292614533">ส่วนหัวถัดไป</translation>
<translation id="8422051534021841902">แก้ไขรหัสผ่าน</translation>
<translation id="8940925288729953902">คีย์ตัวปรับแต่ง</translation>
<translation id="8606621670302093223">การควบคุมวันที่</translation>
<translation id="1669290819662866522">สัปดาห์</translation>
<translation id="8520472399088452386">ปุ่มหมุน</translation>
<translation id="2086961585857038472">คำถัดไป</translation>
<translation id="3406571581437484613">แถบเลื่อน</translation>
<translation id="2429669115401274487">PM</translation>
<translation id="5321085947096604457">{COUNT,plural, =1{เครื่องหมายจุลภาค}other{# เครื่องหมายจุลภาค}}</translation>
<translation id="2462626033734746142">กลุ่มปุ่มตัวเลือก</translation>
<translation id="5712338278108304766">คอลัมน์ตารางถัดไป</translation>
<translation id="241124561063364910">ตามด้วย</translation>
<translation id="3777255250339039212">h1</translation>
<translation id="2628764385451019380">ไม่มีช่องตัวเลือกรวมก่อนหน้า</translation>
<translation id="1338790109741176741"><ph name="NUM"/> ลิงก์</translation>
<translation id="1155043339247954670">ไม่มีรายการถัดไป</translation>
<translation id="1474557363159888097">ไม่มีการเชื่อมโยงก่อนหน้า</translation>
<translation id="6129953537138746214">ช่องว่าง</translation>
<translation id="667999046851023355">เอกสาร</translation>
<translation id="3241052487511142956">ลิงก์ที่เคยเข้าชมก่อนหน้า</translation>
<translation id="7684431668231950609">แก้ไขข้อความ, รายการ URL</translation>
<translation id="6355910664415701303">ไม่มีรายการก่อนหน้า</translation>
<translation id="423334822609210999">ไม่มีเซลล์ทางด้านซ้าย</translation>
<translation id="1275718070701477396">เลือกแล้ว</translation>
<translation id="9151211641321628915">แจ้งคำอธิบายโดยย่อของตำแหน่งปัจจุบัน</translation>
<translation id="4373197658375206385">ไม่มีรายการก่อนหน้าที่ไม่ใช่ลิงก์</translation>
<translation id="308895241372589742">ไม่มีสูตรคณิตศาสตร์ถัดไป</translation>
<translation id="7532613204005497612">มิถุนายน</translation>
<translation id="3138767756593758860">แสดงรายการจุดสังเกต</translation>
<translation id="1969092762068865084">กรกฎาคม</translation>
<translation id="5683416974515157844">&gt;</translation>
<translation id="3692274950075847560">ค้นหา:<ph name="RESULT"/></translation>
<translation id="7851816175263618915">เครื่องหมายวรรคตอนบางอย่าง</translation>
<translation id="4471074325120394300">ไม่มีลิงก์</translation>
<translation id="5561345396546889625">รายการถัดไป</translation>
<translation id="4954534434583049121">ข้อความอ้างอิงก่อนหน้า</translation>
<translation id="5514470142141405284">/x</translation>
<translation id="8791025954632646584">เปิดความหมาย</translation>
<translation id="1610130962244179598">เปลี่ยนเป็นเบรลล์แบบ 6 จุด</translation>
<translation id="8864099967139188018">ไม่มีส่วนหัวระดับ 6 ถัดไป</translation>
<translation id="1659072772017912254">ไม่ได้เลือก</translation>
<translation id="3856075812838139784">อ่านอย่างเดียว</translation>
<translation id="6716505898850596801">คีย์ตัวปรับแต่ง</translation>
<translation id="5628125749885014029">h4</translation>
<translation id="8882002077197914455">ส่วนหัวของแถว</translation>
<translation id="7210211103303402262">นาที</translation>
<translation id="5330443287809544590">ลิงก์ <ph name="NAME"/></translation>
</translationbundle>